ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΡΔΙΩΤΗ Α. 1, και ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Ν. 1 1 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου Ν. Ηρακλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δημιουργία αγρού βιολογικής καλλιέργειας στο χώρο της αυλής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου αποτέλεσε το στόχο ενός project που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, για πρώτη φορά, το διδακτικό έτος Το διδακτικό έτος , η προσπάθεια συνεχίστηκε με δύο επιπλέον βήματα: την πιστοποίηση του αγρού του σχολείου από τη ΔΗΩ και τη συμμετοχή μίας ομάδας 25 εκπαιδευομένων σε σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου - με τη δημιουργία βραχόκηπου αρωματικών ειδών της Κρήτης και τη δενδροφύτευση - οργάνωσαν, δημιούργησαν και διαχειρίστηκαν ένα βιολογικό αγρό κηπευτικών ειδών. Επιπλέον, διοργάνωσαν ημερίδα ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου Τυλίσου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δράσης τους στην πόλη και στην επαρχία, ήρθαν σε επαφή με ΜΜΕ και συνεργάστηκαν με βιοκαλλιεργητές, γεωπόνους, συλλόγους και το Δήμο Τυλίσου. DARDIOTI Α. 1, and PSAROUDAKIS N. 1 ABSTRACT The creation of an organic field in the school yard of the Second Chance School in Tylissos, Heraklion, was the goal of a project that was carried out as part of the Environmental Education curriculum for the first time in the academic year The following year the project was taken further ahead: the field was certified as organic by ΔHΩ and a group of 25 students participated in an Environmental Education programme for schools organized by the Aegean University. As part of this programme the students landscaped the school yard by creating a rock garden with aromatic plants found in Crete as well as by planting trees; moreover, they designed, cultivated and managed a field with organic garden produce. Finally, they organized a day conference where they presented the outcome of their project in order to inform and sensitise the agricultural population of the Municipality of Tylissos and thus they had the opportunity to get in touch with the mass media and cooperate with organic farmers, agriculturists as well as the local authorities and unions. Λέξεις κλειδιά: «Βιολογική καλλιέργεια», «σχολική αυλή», «περιβαλλοντική εκπαίδευση», «σχολείο δεύτερης ευκαιρίας», «ενήλικες εκπαιδευόμενοι». ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 985

2 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Τυλίσου ξεκίνησε πειραματικά τον Οκτώβριο του 2004 από το σύνολο των εκπαιδευομένων του σχολείου με την επιστημονική στήριξη της εταιρείας βιολογικής καλλιέργειας BIOFORUM Α.Ε. και με την οικονομική στήριξη διαφόρων χορηγών και των ίδιων των εκπαιδευομένων. Η απόφαση των εκπαιδευόμενων να συνεχίσουν την προσπάθεια και την επόμενη χρονιά με την πιστοποίηση του αγρού του σχολείου από τη ΔΗΩ και την επίσημη ένταξή του στη βιολογική καλλιέργεια, ήταν το ερέθισμα για την ενσωμάτωση της δράσης σε Σχολικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την υποβολή του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το θέμα της βιολογικής γεωργίας ήταν για τέσσερα συνεχή έτη (διάρκεια της θητείας μου στα ΣΔΕ) μέσα στα ενδιαφέροντα των ενήλικων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τυλίσου αφού η πλειονότητα ασχολείται με αγροτικές εργασίες και ορισμένοι από αυτούς είναι επαγγελματίες αγρότες. Για το λόγο αυτό, περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, ο οποίος, σε αντίθεση με τα τυπικά Γυμνάσια της χώρας, εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ με δύο ώρες τη βδομάδα και στους δύο κύκλους (έτη) σπουδών. Να σημειωθεί ότι το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε γραμματισμού στα ΣΔΕ διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό κάθε διδακτικό έτος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, με ταυτόχρονη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Η συγκεκριμένη δράση, δηλαδή η δημιουργία βιολογικού αγρού στην αυλή του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, επιλέχθηκε προκειμένου να προσεγγιστεί το θέμα βιωματικά, να αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι γνώσεις των εκπαιδευομένων και να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί - Γνωριμία με τις πρακτικές, τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας - Γνώση των αρωματικών φυτών και των δασικών ειδών του τόπου τους - Κατάρτιση στη διαχείριση ενός αγρού βιολογικής καλλιέργειας - Γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συμβατικής γεωργίας - Εξοικείωση με θέματα όπως ο κύκλος του νερού και των στοιχείων εδάφους, η ρύπανση των υδάτων, η μείωση της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του εδάφους, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Συναισθηματικοί - Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευόμενων - Κατανόηση της αξίας της συνεργασίας, της συλλογικότητας και της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου - Ανάπτυξη ικανότητας επικοινωνίας (μετάδοσης μηνύματος, σεβασμού των απόψεων των άλλων, ανάπτυξης επιχειρημάτων, υποστήριξης άποψης, διαπραγμάτευσης, πειθώς) με εξωτερικούς συνεργάτες και μεταξύ τους - Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας - Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων - Συναισθηματική σύνδεση με το έργο τους και κατ επέκταση με το χώρο του σχολείου και επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία (βασικός στόχος των ΣΔΕ) Γραμματισμός: όρος που χρησιμοποιήθηκε στα ΣΔΕ για όλα τα μαθήματα (πχ. αριθμητικός, γλωσσικός, πληροφορικός γραμματισμός κ.α.), με την έννοια της ικανότητας που αποκτά κάποιος να ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον του και της ενασχόλησής με τα προβλήματά του με τρόπο ορθολογικό (Χοντολίδου 2003). 986 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Ψυχοκινητικοί - Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σε θέματα ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων από χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα - Ευαισθητοποίηση των αγροτών εκπαιδευομένων σε θέματα αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και σε τρόπους προφύλαξης κατά τη χρήση τους - Ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας διατροφής και κατανάλωσης οικολογικών προϊόντων - Αλλαγή συστήματος αξιών και προτύπων ζωής και σκέψης με αποτέλεσμα να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του (πχ. στροφή των αγροτών εκπαιδευόμενων προς τη βιολογική γεωργία) Συμμετοχικοί - Συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία - Ανάληψη ευθυνών και ουσιαστικής δράσης από τους εκπαιδευόμενους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της βιολογικής καλλιέργειας στην αυλή του σχολείου καθώς και η διάχυσή της στην τοπική κοινωνία, υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project (Φλογαΐτη & Βασάλα 1999, Χρυσαφίδης 2005). Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά σε όλη την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου (επιλογή του θέματος, καθορισμός στόχων, σχεδιασμός εργασίας, συγκρότηση ομάδων, υλοποίηση εργασίας, παρουσίαση, αξιολόγηση). Στην ομάδα των εικοσιπέντε (25) συνολικά εκπαιδευόμενων δημιουργήθηκαν υποομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Άλλη ομάδα ανέλαβε την ενημέρωση του ημερολογίου των δράσεων και της ΔΗΩ, άλλη ομάδα τις καλλιεργητικές φροντίδες, άλλη ομάδα διοργάνωσε τις εκδηλώσεις-ημερίδες, άλλη ομάδα ανέλαβε τη συγγραφή δελτίων τύπου, προσκλήσεων, κειμένου αφισών κλπ, και άλλη ομάδα ήταν υπεύθυνη της επικοινωνίας και της οργάνωσης των επισκέψεων. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν βέβαια, όταν υπήρχε ανάγκη ή/και ενδιαφέρον, στις καλλιεργητικές φροντίδες, στην υλοποίηση των ημερίδων και φυσικά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα. Στην πορεία υλοποίησης του project, ορισμένοι εκπαιδευόμενοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες και υλοποίησαν δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο του project, χρησιμοποιήθηκαν και ειδικότερες διδακτικές στρατηγικές-μέθοδοι όπως: α) ο καταιγισμός ιδεών για την ανάπτυξη θεωρητικού γνωστικού υπόβαθρου καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, β) η συζήτηση είτε μέσα στο σχολείο είτε σε ανοιχτό διάλογο με τοπικούς φορείς και πολίτες, γ) η μελέτη στο πεδίο με παρατήρηση, καταγραφή και συλλογή δεδομένων από την πορεία της καλλιέργειας και αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα που προέκυπταν (πχ. ασθένειες φυτών) και δ) η βιβλιογραφική έρευνα για την αναζήτηση πληροφοριών από βιβλία, internet, ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της ομάδας σε κτήματα επαγγελματικής βιολογικής καλλιέργειας, σε μονάδα αγροτουρισμού, σε βιολογικό οινοποιείο και στο πρώτο μοναστήρι που καλλιέργησε βιολογικά στην Κρήτη. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εξωτερικών συνεργατών και ειδικών επιστημόνων στο χώρο του σχολείου, οι οποίοι είχαν συμβουλευτικό, ενημερωτικό και υποστηρικτικό ρόλο στην προσπάθεια. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τον Οκτώβριο του 2005, πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση της ομάδας. Συμμετέχουν οι δύο συντονιστές του προγράμματος, οι δευτεροετείς εκπαιδευόμενοι που είχαν ασχοληθεί με τη βιολογική καλλιέργεια την προηγούμενη χρονιά και οι πρωτοετείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 987

4 το θέμα. Στη συνάντηση αυτή οι εκπαιδευόμενοι συζητούν και αποφασίζουν να συνεχιστεί η βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του σχολείου. Προτείνουν ενέργειες βελτίωσης της προσπάθειας και επιπλέον δράσεις για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου. Μία από τις αποφάσεις τους ήταν να έρθουμε σε επαφή με τον υπεύθυνο του γραφείου Κρήτης της ΔΗΩ, προκειμένου να εντάξουμε τον αγρό επίσημα στη βιολογική γεωργία. Η συνεργασία ξεκινά και δίνονται από τον γεωπόνο, υπεύθυνο της ΔΗΩ στην Κρήτη, κύριο Παπαηλιάκη Μιχάλη, οι πρώτες οδηγίες για την καλλιέργεια. Οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να προετοιμάζονται για τη φύτευση χειμωνιάτικων κηπευτικών με όργωμα και βασική λίπανση του εδάφους σύμφωνα με τους κανόνες για τη βιολογική γεωργία. Επιλέγουν να καλλιεργήσουν ψυχανθή είδη φυτών (κουκιά, παπούλες) τα οποία θα εμπλουτίσουν το έδαφος σε άζωτο, απαραίτητο για την θερινή καλλιέργεια. Μετά τη φύτευση, σχεδιάζουν και τοποθετούν το σύστημα άρδευσης της καλλιέργειας. Παράλληλα με την προετοιμασία του κήπου, έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου και παραλαμβάνουν αρωματικά και δασικά είδη της Κρήτης από το φυτώριο της υπηρεσίας για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου. Δασολόγοι της Δασικής Υπηρεσίας έρχονται στο σχολείο και μετά από την παρουσίαση της αξίας του δάσους και των δασικών οικοσυστημάτων της Κρήτης, δίνουν στους εκπαιδευόμενους οδηγίες για τη δεντροφύτευση και τους βοηθούν στη διάκριση και την αναγνώριση των ειδών. Με μία μαζική δράση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου, καθαρίζεται η αυλή του σχολείου, σκάβονται τα παρτέρια της αυλής και φυτεύονται τα δέντρα. Κάθε τμήμα επιλέγει τα δέντρα που θέλει να φυτέψει και αναλαμβάνει να τα φροντίζει στη συνέχεια της χρονιάς. Τα αρωματικά είδη αναλαμβάνει μία ομάδα γυναικών εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η οποία διαμορφώνει ένα τμήμα του αγρού, προκειμένου να γίνει βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Ενώ αναμένεται η έγκριση του προγράμματος και η μόνη καλλιεργητική φροντίδα είναι η άρδευση του αγρού και των δασικών ειδών, ο υπεύθυνος του γραφείου Κρήτης της ΔΗΩ έρχεται στο σχολείο και ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και το νόμο σύμφωνα με τον οποίο εφαρμόζεται. Την ίδια μέρα συμπληρώνουμε την αίτηση και τα έντυπα για την ένταξη του κτήματος στη βιολογική γεωργία. Μία εκπαιδευόμενη παραλαμβάνει το ημερολόγιο εργασιών και εισροών της καλλιέργειας και αναλαμβάνει να το ενημερώνει σε συνεργασία με την ομάδα καλλιεργητικών φροντίδων. Τον Δεκέμβριο συγκεντρώνεται η ομάδα των 25 εκπαιδευόμενων που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ενημερώνεται για τη λήψη του προγράμματος. Σε αυτή τη φάση συζητείται ο τρόπος οργάνωσης των δράσεων, κατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες και συγκροτούνται οι υποομάδες εργασίας. Μία ομάδα αναλαμβάνει την φροντίδα του αγρού κηπευτικών, μία άλλη ομάδα είναι υπεύθυνη για τον κήπο των αρωματικών και τη δημιουργία φυλλαδίου, μία άλλη αναλαμβάνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και ημερίδων, άλλη ομάδα τη συγγραφή δελτίων τύπου, προσκλήσεων, κειμένου αφισών κ.α., και, τέλος, μία ομάδα είναι υπεύθυνη της επικοινωνίας και της οργάνωσης των επισκέψεων. Μέχρι τα Χριστούγεννα, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν δείγμα εδάφους από τον αγρό, το στέλνουν για ανάλυση σε ειδικό εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ, ασχολούνται με το βοτάνισμα του αγρού και δρέπουν τους πρώτους καρπούς των προσπαθειών τους. Η παραδοσιακή κρητική χειμωνιάτικη σαλάτα από παπούλες είναι η προσφορά των βιοκαλλιεργητών εκπαιδευόμενων στη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο. 988 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Με την είσοδο της νέας χρονιάς οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος εντατικοποιούνται. Οι εκπαιδευόμενοι προμηθεύονται σπόρους ντομάτας, αγγουριού, κολοκυθιού, μελιτζάνας και πιπεριάς από τον υπεύθυνο της ΔΗΩ και μία ομάδα εκπαιδεύεται στην παραγωγή σπορόφυτων. Μετά την εκβλάστηση των σπόρων, τους μεταφέρει σε κυψελίδες με φυτόχωμα, τα φυλάσσει στο εργαστήριο του σχολείου και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση κατάλληλης υγρασίας και την αλλαγή του προσανατολισμού τους μέχρι να φτάσουν στο κατάλληλο μέγεθος για φύτευση στο πεδίο. Η διαδικασία παραγωγής σπορόφυτων διαρκεί συνολικά δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται και ο καθιερωμένος έλεγχος από τη ΔΗΩ της διαδικασίας και του ημερολογίου δράσεων. Το ίδιο διάστημα μία ομάδα εκπαιδευόμενων σε τακτικές συναντήσεις της κάθε εβδομάδα, σχεδιάζει και οργανώνει την ημερίδα του Απριλίου σε συνεργασία με συλλόγους και το Δήμο Τυλίσου. Τον Μάρτιο του 2006, ξεκινούν οι επισκέψεις της ομάδας. Ένα απόγευμα σε βιολογικό αμπελώνα, γειτονικό με το σχολείο, δίνει την ευκαιρία - κυρίως στους πρωτοετείς εκπαιδευόμενους- να έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με επαγγελματία βιοκαλλιεργητή, να συζητήσουν μαζί του, να δουν στην πράξη μία μεγάλης έκτασης βιολογική καλλιέργεια αμπελιού και να ενημερωθούν για διαφορετικού τύπου καλλιεργητικές πρακτικές που αντικαθιστούν το όργωμα και τα ζιζανιοκτόνα. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευόμενοι για τη διοργάνωση της ημερίδας προσκαλούν τον βιοκαλλιεργητή να μιλήσει στην ημερίδα τους. Η στιγμή της φύτευσης των θερινών κηπευτικών πλησιάζει. Τα πρώτα σπορόφυτα, οι ντοματιές, είναι στο κατάλληλο μέγεθος και μετά από μία εβδομάδα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον είναι έτοιμα για φύτευση στον αγρό. Εντωμεταξύ, τα χειμωνιάτικα κουκιά έχουν ήδη συλλεχθεί και τα φυτικά υπολείμματα παραμένουν στο έδαφος για τον εμπλουτισμό του σε άζωτο. Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν το έδαφος, προσθέτουν κομπόστ και σκευάσματα σύμφωνα με το νόμο 2092/91 για τη βιολογική γεωργία και επεκτείνουν το αρδευτικό σύστημα για την κάλυψη όλου του αγρού. Η φροντίδα των νεαρών φυτών και η φύτευση όλων των σπορόφυτων διαρκεί περίπου δύο μήνες. Σ αυτό το διάστημα γίνεται ακόμη ένας έλεγχος από τη ΔΗΩ. Εκτός από τα σπορόφυτα οι εκπαιδευόμενοι σπέρνουν και καλαμπόκι απευθείας στον αγρό. Όλο αυτό το διάστημα της αναμονής για τους πρώτους καρπούς και ενώ η ομάδα των καλλιεργητικών φροντίδων ασχολείται με υποστυλώσεις των φυτών, ενημερώνεται για τις βιολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας και αντιμετωπίζει τους εχθρούς της καλλιέργειας, η ομάδα των αρωματικών φυτών, έχει μετατρέψει το τμήμα του αγρού με τα αρωματικά φυτά σε βραχόκηπο με ταμπέλα δίπλα σε κάθε φυτό, στην οποία αναγράφεται το κοινό όνομα του φυτού. Να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευόμενες ανέλαβαν πρωτοβουλία και βρήκαν τρόπο να μεταφέρουν με δικό τους αγροτικό αυτοκίνητο μεγάλες πέτρες στο σχολείο, ενώ συνεργάστηκαν με συμμαθητή τους ο οποίος σκάλισε τα ονόματα των φυτών με ειδικό εργαλείο και έβαψε τις ταμπέλες. Μετά από τη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από βιβλία και φυλλάδια, η ομάδα αυτή δημιουργεί φυλλάδιο με χρήσεις και φωτογραφίες των αρωματικών ειδών του κήπου και προετοιμάζει παρουσίαση στο power point για τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους του σχολείου. Παράλληλα με όλα αυτά, πραγματοποιούνται και οι υπόλοιπες επισκέψεις της ομάδας. Ένα απόγευμα στο βιολογικό οινοποιείο του βιοκαλλιεργητή και οινοπαραγωγού Σ. Γαβαλά, ο οποίος έχει πάρει βραβεία για το κρασί του, στο Βοριά Μονοφατσίου. Ένα άλλο απόγευμα στο Αγρόκτημα διατροφικού τουρισμού «ΑΓΡΙΟΝ ΓΗ», όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τέλος μία μονοήμερη εκδρομή στη μονή Χρυσοπηγής στα Χανιά, την πρώτη μονή που καλλιεργεί βιολογικά στην Κρήτη εδώ και 15 χρόνια. Στη μονή γίνεται ξενάγηση στους βιολογικούς ελαιώνες και στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο και συσκευαστήριο ελαιόλαδου. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 989

6 Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, στα μέσα του Ιουνίου, οι εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους και όλες τους τις δράσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην ημερίδα ευαισθητοποίησης η οποία πραγματοποιείται αυτή τη φορά στην πόλη του Ηρακλείου. Η χρονιά κλείνει με την υπόσχεση συνέχειας και την ανάληψη της ευθύνης ποτίσματος του αγρού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από ορισμένους εκπαιδευόμενους. Το καλοκαίρι ο αγρός είναι ανοιχτός για όλους και προσφέρει αφειδώς τους καρπούς του. 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Η κεντρική δράση του προγράμματος ήταν η δημιουργία του αγρού βιολογικής καλλιέργειας και η διαμόρφωση της αυλής του σχολείου, όπως περιγράφηκε αναλυτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με επίκεντρο, όμως, το βιολογικό αγρό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον δράσεις με στόχο τη διάχυση της δράσης του σχολείου στην κοινωνία και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Άλλες από αυτές είχαν προσχεδιαστεί και προβλεφθεί και άλλες προέκυψαν στην πορεία. Η δράση που κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της ομάδας ήταν η διοργάνωση ημερίδας με θέμα τη βιολογική γεωργία, η οποία υλοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2006, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Απευθυνόταν στους αγρότες του Δήμου Τυλίσου και είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. Για την διοργάνωσή της είναι υπεύθυνη μία εξαμελής ομάδα εκπαιδευόμενων, με την οποία συναντιόμαστε τακτικά μία φορά την εβδομάδα, για δύο περίπου μήνες. Μετά την απόφαση του θέματος της ημερίδας και της καταγραφής των προτάσεων τους για χώρο, χρόνο διεξαγωγής της και πιθανούς ομιλητές, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με αντιπροσώπους του συλλόγου γυναικών, του επιμορφωτικού συλλόγου Τυλίσου και του Δήμου Τυλίσου. Σε μία τελική συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν την ιδέα τους, ζητούν τη στήριξη των τοπικών φορέων και παίρνονται από κοινού οι τελικές αποφάσεις. Η ομάδα συνεχίζει την εργασία της με την αναζήτηση των ομιλητών της ημερίδας και συνεργάζεται με την ομάδα συγγραφής για την προετοιμασία της αφίσας, των προσκλήσεων και των δελτίων τύπου. Εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν για αφισοκόλληση στα χωριά του Δήμου Τυλίσου, ενημερώνουν τους κατοίκους στα καφενεία, αποστέλλουν προσκλήσεις στους επισήμους και δημοσιοποιούν την εκδήλωση στο site www. ecocrete. gr και στις τοπικές εφημερίδες. Δύο εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τη δράση του σχολείου στην ημερίδα και προετοιμάζουν την παρουσίασή τους στο power point. Λίγο πριν την ημερίδα οι εκπαιδευόμενοι γράφουν το πρόγραμμα και προετοιμάζουν την αίθουσα. Εκπαιδευόμενες αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν οι ίδιες τα εδέσματα του μπουφέ, όλα από βιολογικά υλικά και προσφέρουν βιολογικό χυμό πορτοκάλι κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Τρεις εκπαιδευόμενοι συντονίζουν τις παρουσιάσεις και προσφωνούν τους ομιλητές και τους επίσημους προσκεκλημένους από τη θέση του προεδρείου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζονται και συζητούν με μέλη της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου, τον Αντινομάρχη Περιβάλλοντος και κατοίκους της περιοχής. Η ημερίδα κλείνει με την παρουσίαση της προσπάθειας του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Στις αρχές Μαΐου, το σχολείο συμμετέχει στην εκδήλωση παρουσίασης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Νομού Ηρακλείου, η οποία διοργανώνεται από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού στο χώρο του Θεατρικού Σταθμού, στην πόλη του Ηρακλείου. Μία άλλη ομάδα, τριών εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προετοιμάζει σε power point τις δράσεις της ομάδας και τις παρουσιάζει σε άλλες περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών Γυμνασίου και εκπαιδευτικούς του νομού. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το σχολείο δέχεται μία πρόσκληση από το ΚΑΠΗ Πύργου, να συμμετέχει στην εκδήλωσή τους παρουσιάζοντας το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τις δράσεις του γύρω από το περιβάλλον. Ο Πύργος, ένα χωριό με αμιγώς αγροτικό 990 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 πληθυσμό, βρίσκεται περίπου 60 Km νότια του Ηρακλείου. Δύο εκπαιδευόμενες και μαζί τους μία απόφοιτη βιοκαλλιεργήτρια, προσφέρονται εθελοντικά να παρουσιάσουν το σχολείο και τις δράσεις του γύρω από τη βιοκαλλιέργεια. Παιδιά δημοτικού και γέροντες της περιοχής ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τους κινδύνους από τη χρήση φυτοφαρμάκων από τον υπεύθυνο της ΔΗΩ και για την εναλλακτική λύση της βιοκαλλιέργειας από τις εκπαιδευόμενες του σχολείου. Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, στα μέσα του Ιουνίου, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν όλες τους τις δράσεις, στην ημερίδα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα ΣΔΕ, την οποία διοργανώνει το σχολείο κάθε χρόνο στην πόλη του Ηρακλείου. Στην εκδήλωση παρουσιάζονται οι δράσεις όλων των γραμματισμών του σχολείου με τη μορφή έκθεσης και παρευρίσκονται βουλευτές, στελέχη της εκπαίδευσης και πολίτες. Η περιβαλλοντική ομάδα συμμετέχει με έκθεση φωτογραφιών από όλα τα στάδια του προγράμματος και με πάγκο στον οποίο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν στην εκδήλωση να φυτεύουν το δικό τους σπόρο. Ένα σκιάχτρο-σκελετός, προσβεβλημένο υποτίθεται από τα φυτοφάρμακα, το οποίο έχουν δανειστεί οι εκπαιδευόμενοι από το ΚΑΠΗ Πύργου, δίνει το δικό του μήνυμα στους παρευρισκόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι προσφέρουν επίσης φυλλάδια με πληροφορίες για τις χρήσεις των αρωματικών φυτών και δεντράκια στον κόσμο μαζί με βιολογικό καφέ και κουλουράκια από βιολογικά υλικά. Μία εκπαιδευόμενη έχει αναλάβει ήδη την πρωτοβουλία να προσκαλέσει δημοσιογράφο του τοπικού καναλιού ΚΡΗΤΗ TV στην εκδήλωση. Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί δίνουν συνεντεύξεις και παρουσιάζουν μεταξύ άλλων τη δράση του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το σχετικό ρεπορτάζ παρουσιάζεται στις ειδήσεις της επόμενης μέρας. Η τελευταία δράση, πραγματοποιείται, στα τέλη του Ιουνίου, στο χώρο του σχολείου την ημέρα της εκδήλωσης αποφοίτησης. Μετά από πρόσκληση, δημοσιογράφοι του κρητικού περιοδικού Yourmagazine επισκέπτονται το σχολείο, παίρνουν συνεντεύξεις από την περιβαλλοντική ομάδα και φωτογραφίζουν τον αγρό μαζί με τους εκπαιδευόμενους. Το σχετικό άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος του Σεπτεμβρίου. 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο συνεχής έλεγχος της κεντρικής δράσης του προγράμματος από εξωτερικούς φορείς (ΔΗΩ) καθώς και η επιστημονική στήριξη της προσπάθειας ενίσχυε και επιβεβαίωνε την πορεία εργασιών των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η συνεχής ενημέρωση του ημερολογίου δράσεων από τους εκπαιδευόμενους βοηθούσε στην αυτοαξιολόγηση της εργασίας τους. Η συνολική αξιολόγηση προγράμματος και ο έλεγχος της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα γινόταν έμμεσα μέσα από συζητήσεις με την ομάδα και από την παρατήρηση της συμπεριφοράς και του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις. Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι εκπαιδευόμενοι και η διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση και άλλων πολιτών κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν ένας από τους δείκτες αλλαγής στάσης. Μέσα από τις συνεντεύξεις που έδιναν και τις παρουσιάσεις τους στις διάφορες εκδηλώσεις και ημερίδες, γινόταν ταυτόχρονα η αξιολόγηση της προσπάθειάς τους από την τοπική κοινωνία. Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε μέσα από συζήτηση με την ομάδα, στην οποία κατατέθηκαν προτάσεις για συνέχεια της δράσης και για βελτίωση των μεθόδων διάχυσης προς την κοινωνία, διατυπώθηκαν σχόλια για το τι άλλαξε στη ζωή του καθένα μετά από την ενασχόλησή του με το πρόγραμμα και καταγράφηκαν τα συναισθήματα και οι εμπειρίες τους. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tα ΣΔΕ έχουν ως κεντρικό στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων που λόγω της απομάκρυνσής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και της έλλειψης του απολυτηρίου ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 991

8 Γυμνασίου κινδυνεύουν από κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Η ευαισθητοποίηση των ενήλικων εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ διαχέεται και επηρεάζει άμεσα και το οικογενειακό και το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες συμμετέχουν αρκετές φορές ως ενεργοί πολίτες. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων και η ενδεχόμενη στροφή τους προς την βιολογική γεωργία έχει άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία, δρώντας πολλαπλασιαστικά προς μία στροφή της κοινωνίας σε μία πιο ήπια, με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ανάπτυξη. Επιπλέον, το θέμα της βιολογικής γεωργίας, άμεσα συνδεδεμένο και με το θέμα της ποιότητας διατροφής, έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και στην οικιακή οικονομία και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό (στροφή προς βιολογική γεωργία, αλλά και διατήρηση αυτονομίας με το δικό τους κήπο). Οι στόχοι που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα «Βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του σχολείου» του ΣΔΕ Τυλίσου, προσεγγίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Μέσα από τη συλλογική οργάνωση της ημερίδας για τη βιολογική καλλιέργεια στο χώρο του σχολείου, την επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Τυλίσου καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την επικοινωνία με φορείς συνεργάτες, όπως μέλη του Συλλόγου Γυναικών και του Επιμορφωτικού Συλλόγου Τυλίσου, την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες του σχολείου και τον υπεύθυνο της ΔΗΩ στην Κρήτη, καθώς και μέσα από τη συλλογική εργασία στον αγρό, οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Μέσα από την παρουσίαση των δράσεών τους μπροστά σε κοινό και τη συνεργασία τους με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστήμονες γεωπόνους και βιοκαλλιεργητές, ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους. Η συναισθηματική σύνδεση με το έργο τους και κατ επέκταση με το χώρο του σχολείου, διαπιστώθηκε από δηλώσεις των ίδιων των εκπαιδευόμενων και από το ίδιο το αποτέλεσμα. Εκπαιδευόμενοι από μακρινά χωριά έρχονταν ανελλιπώς στο σχολείο, και παρέμειναν στο σχολείο, κυρίως γιατί είχαν αναλάβει ευθύνες σε σχέση με την καλλιέργεια, αλλά και γιατί τους δόθηκαν πρωτοβουλίες και ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έγινε αισθητή. Οι εκπαιδευόμενοι σταμάτησαν να βάζουν φάρμακα και λιπάσματα, τουλάχιστον όταν πρόκειται για τα προϊόντα που καταναλώνουν οι ίδιοι. Προσπαθούν να επηρεάσουν τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους συγχωριανούς τους. Κάποιοι επηρεάστηκαν και δημιούργησαν το δικό τους οικολογικό κήπο στο σπίτι. Ορισμένοι από τους αγρότες, ενδιαφέρονται να κάνουν τις καλλιέργειές τους βιολογικές και έχουν αρχίσει την έρευνα αγοράς. Οι γυναίκες-μητέρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προσπαθούν να καταναλώνουν και να δίνουν στα παιδιά τους βιολογικά λαχανικά και φρούτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω κόστους, είναι πολύ προσεκτικές και επιλέγουν συνειδητά την τροφή τους, διαβάζοντας πχ. τις ετικέτες πριν αγοράσουν κάτι. Η διάθεσή τους για ενεργό συμμετοχή στην επίλυση του προβλήματος φάνηκε και από το ενδιαφέρον τους για την οργάνωση της ημερίδας ευαισθητοποίησης του ντόπιου αγροτικού πληθυσμού σε θέματα βιολογικής γεωργίας, αλλά και από τη διάθεσή τους να οργανώσουν και άλλες ημερίδες στα χωριά τους. Οι ίδιοι πρότειναν: «να συνεργαστούμε του χρόνου με δημοτικά σχολεία της περιοχής για να επηρεάσουμε τα παιδιά, αφού οι ενήλικες αγρότες δύσκολα αλλάζουν νοοτροπία». Ορισμένοι ανέλαβαν δράση και συμμετείχαν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο ΚΑΠΗ Πύργου, άλλοι ανέλαβαν πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με ΜΜΕ και αρκετοί έδωσαν συνέντευξη παρουσιάζοντας τη δράση τους σε δημοσιογράφους που ήρθαν στο σχολείο. Συνοψίζοντας, με την ημερίδα ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης των κατοίκων Τυλίσου, τη δημοσιοποίηση των δράσεων στα ΜΜΕ, τη συμμετοχή και την παρουσίαση των δράσεων σε διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη και στην επαρχία του νομού Ηρακλείου και τον ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες, η δράση των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ Τυλίσου έγινε γνωστή στην τοπική κοινωνία. Αν το γεγονός αυτό αποτελέσει ερέθισμα να ακολουθήσουν στο μέλλον και άλλα 992 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 σχολεία παρόμοιες δράσεις και ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι στη βιολογική γεωργία και το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, τότε το πρόγραμμα θα έχει πετύχει το σκοπό του. Κλείνοντας, παραθέτουμε τα σχόλια τριών διαφορετικών εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, στα οποία διαφαίνεται η αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης και η διάθεση για βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος: «... ειδικά σε μένα που δούλευα σε θερμοκήπια και έχω και προβλήματα υγείας από όλα αυτά, ήταν κάτι που με έκανε να σκεφτώ πολύ. Προσέχω πια τι δίνω στα παιδιά μου να φάνε...» Γυναίκα, 33 ετών «...ήταν μία πολύ ξεχωριστή εμπειρία που δεν σου τυχαίνει κάθε μέρα. Ειδικά εγώ που είχα συνηθίσει σε ένα συμβατικό τρόπο καλλιέργειας, με φάρμακα, έχω αλλάξει. Και προσπαθώ να το μεταδώσω και σε άλλους...» Άντρας, 30 ετών «... Μάθαμε πράγματα που τα ακούγαμε και δεν τα πολυπιστεύαμε. Για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, θυμάμαι ακόμη το άγχος που είχα, να παρουσιάσω σε κοινό... Μιλήσαμε σε παιδιά και μας ακούσανε, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό, μήπως και αλλάξουν αυτά κάτι...» Γυναίκα, 36 ετών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Φλογαΐτη Ε., Βασάλα Π. (1999), Το ενεργειακό ζήτημα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2. Χοντολίδου Ε., (2003), Η έννοια του γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρία. Αθήνα: ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ, σελ Χρυσαφίδης Κ., (2005), Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 993

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρώην Αμερ. Βάση Γουρνών, 71500 ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. : 2810-762276, 762272 6932442179 FAX : 2810-762272 email: mail@kpe-gouvon.ira.sch.gr http://kpe-gouvon.ira.sch.gr/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Ομάδας Καλλιέργειας Γής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΟΚΑΓΗΠΙ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Ομάδας Καλλιέργειας Γής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΟΚΑΓΗΠΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Ομάδας Καλλιέργειας Γής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΟΚΑΓΗΠΙ) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση εγγραφής μέλους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μανόλης Στρατάκης, Συνεργάτες Αγροαναπτυξιακή Ηρακλείου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης Το Ύπαιθρος Τι είναι; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο, Καθηγητή στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Οι κύριοι παράγοντες ( με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση cert in-progress ltd Πατρ. Γρηγορίου Ε 24 - Έδεσσα - Τ.Κ. 58200. Eπικοινωνία: Τηλ.+30.23810.25689 URL: http://www.yourpoint.gr email:info@yourpoint.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ρ ι σ μ ο ί Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές μεθόδους: αμειψισπορά, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά)

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της Βιολογική γεωργία Επειδή η συμβατική γεωργία έχει φθάσει στα όρια της Για να ανταπεξέλθη χρησιμοποιεί μεθόδους «παρά φύσιν» όπως: Ορμόνες κατάχρηση χημικών ουσιών βιομηχανοποίηση παραγωγής, μεγάλης κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ GREEK AGORA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ GREEK AGORA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ GREEK AGORA Η παγκόσμια σημαντικότερη εκθεσιακή πλατφόρμα των γεωργικών επιχειρήσεων Αγαπητοί συνεργάτες, Η εταιρεία GREAT Trade Exhibitions

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του Tμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Ιστιαία 25-10-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114)

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) LLP LdV TOI project SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) Τεύχος 3, Οκτώβριος 2014 SmartFarmer Ενημερωτικό Δελτίο Έκθεση Επαγγελματικών Προτύπων Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT Κάποιοι σοφοί λένε: Τον κόσμο, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα, δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα