ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΡΔΙΩΤΗ Α. 1, και ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Ν. 1 1 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου Ν. Ηρακλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δημιουργία αγρού βιολογικής καλλιέργειας στο χώρο της αυλής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου αποτέλεσε το στόχο ενός project που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, για πρώτη φορά, το διδακτικό έτος Το διδακτικό έτος , η προσπάθεια συνεχίστηκε με δύο επιπλέον βήματα: την πιστοποίηση του αγρού του σχολείου από τη ΔΗΩ και τη συμμετοχή μίας ομάδας 25 εκπαιδευομένων σε σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου - με τη δημιουργία βραχόκηπου αρωματικών ειδών της Κρήτης και τη δενδροφύτευση - οργάνωσαν, δημιούργησαν και διαχειρίστηκαν ένα βιολογικό αγρό κηπευτικών ειδών. Επιπλέον, διοργάνωσαν ημερίδα ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου Τυλίσου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δράσης τους στην πόλη και στην επαρχία, ήρθαν σε επαφή με ΜΜΕ και συνεργάστηκαν με βιοκαλλιεργητές, γεωπόνους, συλλόγους και το Δήμο Τυλίσου. DARDIOTI Α. 1, and PSAROUDAKIS N. 1 ABSTRACT The creation of an organic field in the school yard of the Second Chance School in Tylissos, Heraklion, was the goal of a project that was carried out as part of the Environmental Education curriculum for the first time in the academic year The following year the project was taken further ahead: the field was certified as organic by ΔHΩ and a group of 25 students participated in an Environmental Education programme for schools organized by the Aegean University. As part of this programme the students landscaped the school yard by creating a rock garden with aromatic plants found in Crete as well as by planting trees; moreover, they designed, cultivated and managed a field with organic garden produce. Finally, they organized a day conference where they presented the outcome of their project in order to inform and sensitise the agricultural population of the Municipality of Tylissos and thus they had the opportunity to get in touch with the mass media and cooperate with organic farmers, agriculturists as well as the local authorities and unions. Λέξεις κλειδιά: «Βιολογική καλλιέργεια», «σχολική αυλή», «περιβαλλοντική εκπαίδευση», «σχολείο δεύτερης ευκαιρίας», «ενήλικες εκπαιδευόμενοι». ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 985

2 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Τυλίσου ξεκίνησε πειραματικά τον Οκτώβριο του 2004 από το σύνολο των εκπαιδευομένων του σχολείου με την επιστημονική στήριξη της εταιρείας βιολογικής καλλιέργειας BIOFORUM Α.Ε. και με την οικονομική στήριξη διαφόρων χορηγών και των ίδιων των εκπαιδευομένων. Η απόφαση των εκπαιδευόμενων να συνεχίσουν την προσπάθεια και την επόμενη χρονιά με την πιστοποίηση του αγρού του σχολείου από τη ΔΗΩ και την επίσημη ένταξή του στη βιολογική καλλιέργεια, ήταν το ερέθισμα για την ενσωμάτωση της δράσης σε Σχολικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την υποβολή του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το θέμα της βιολογικής γεωργίας ήταν για τέσσερα συνεχή έτη (διάρκεια της θητείας μου στα ΣΔΕ) μέσα στα ενδιαφέροντα των ενήλικων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τυλίσου αφού η πλειονότητα ασχολείται με αγροτικές εργασίες και ορισμένοι από αυτούς είναι επαγγελματίες αγρότες. Για το λόγο αυτό, περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, ο οποίος, σε αντίθεση με τα τυπικά Γυμνάσια της χώρας, εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ με δύο ώρες τη βδομάδα και στους δύο κύκλους (έτη) σπουδών. Να σημειωθεί ότι το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε γραμματισμού στα ΣΔΕ διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό κάθε διδακτικό έτος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, με ταυτόχρονη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Η συγκεκριμένη δράση, δηλαδή η δημιουργία βιολογικού αγρού στην αυλή του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, επιλέχθηκε προκειμένου να προσεγγιστεί το θέμα βιωματικά, να αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι γνώσεις των εκπαιδευομένων και να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί - Γνωριμία με τις πρακτικές, τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας - Γνώση των αρωματικών φυτών και των δασικών ειδών του τόπου τους - Κατάρτιση στη διαχείριση ενός αγρού βιολογικής καλλιέργειας - Γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συμβατικής γεωργίας - Εξοικείωση με θέματα όπως ο κύκλος του νερού και των στοιχείων εδάφους, η ρύπανση των υδάτων, η μείωση της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του εδάφους, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Συναισθηματικοί - Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευόμενων - Κατανόηση της αξίας της συνεργασίας, της συλλογικότητας και της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου - Ανάπτυξη ικανότητας επικοινωνίας (μετάδοσης μηνύματος, σεβασμού των απόψεων των άλλων, ανάπτυξης επιχειρημάτων, υποστήριξης άποψης, διαπραγμάτευσης, πειθώς) με εξωτερικούς συνεργάτες και μεταξύ τους - Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας - Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων - Συναισθηματική σύνδεση με το έργο τους και κατ επέκταση με το χώρο του σχολείου και επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία (βασικός στόχος των ΣΔΕ) Γραμματισμός: όρος που χρησιμοποιήθηκε στα ΣΔΕ για όλα τα μαθήματα (πχ. αριθμητικός, γλωσσικός, πληροφορικός γραμματισμός κ.α.), με την έννοια της ικανότητας που αποκτά κάποιος να ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον του και της ενασχόλησής με τα προβλήματά του με τρόπο ορθολογικό (Χοντολίδου 2003). 986 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Ψυχοκινητικοί - Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σε θέματα ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων από χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα - Ευαισθητοποίηση των αγροτών εκπαιδευομένων σε θέματα αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και σε τρόπους προφύλαξης κατά τη χρήση τους - Ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας διατροφής και κατανάλωσης οικολογικών προϊόντων - Αλλαγή συστήματος αξιών και προτύπων ζωής και σκέψης με αποτέλεσμα να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του (πχ. στροφή των αγροτών εκπαιδευόμενων προς τη βιολογική γεωργία) Συμμετοχικοί - Συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία - Ανάληψη ευθυνών και ουσιαστικής δράσης από τους εκπαιδευόμενους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της βιολογικής καλλιέργειας στην αυλή του σχολείου καθώς και η διάχυσή της στην τοπική κοινωνία, υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project (Φλογαΐτη & Βασάλα 1999, Χρυσαφίδης 2005). Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά σε όλη την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου (επιλογή του θέματος, καθορισμός στόχων, σχεδιασμός εργασίας, συγκρότηση ομάδων, υλοποίηση εργασίας, παρουσίαση, αξιολόγηση). Στην ομάδα των εικοσιπέντε (25) συνολικά εκπαιδευόμενων δημιουργήθηκαν υποομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Άλλη ομάδα ανέλαβε την ενημέρωση του ημερολογίου των δράσεων και της ΔΗΩ, άλλη ομάδα τις καλλιεργητικές φροντίδες, άλλη ομάδα διοργάνωσε τις εκδηλώσεις-ημερίδες, άλλη ομάδα ανέλαβε τη συγγραφή δελτίων τύπου, προσκλήσεων, κειμένου αφισών κλπ, και άλλη ομάδα ήταν υπεύθυνη της επικοινωνίας και της οργάνωσης των επισκέψεων. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν βέβαια, όταν υπήρχε ανάγκη ή/και ενδιαφέρον, στις καλλιεργητικές φροντίδες, στην υλοποίηση των ημερίδων και φυσικά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα. Στην πορεία υλοποίησης του project, ορισμένοι εκπαιδευόμενοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες και υλοποίησαν δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο του project, χρησιμοποιήθηκαν και ειδικότερες διδακτικές στρατηγικές-μέθοδοι όπως: α) ο καταιγισμός ιδεών για την ανάπτυξη θεωρητικού γνωστικού υπόβαθρου καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, β) η συζήτηση είτε μέσα στο σχολείο είτε σε ανοιχτό διάλογο με τοπικούς φορείς και πολίτες, γ) η μελέτη στο πεδίο με παρατήρηση, καταγραφή και συλλογή δεδομένων από την πορεία της καλλιέργειας και αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα που προέκυπταν (πχ. ασθένειες φυτών) και δ) η βιβλιογραφική έρευνα για την αναζήτηση πληροφοριών από βιβλία, internet, ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της ομάδας σε κτήματα επαγγελματικής βιολογικής καλλιέργειας, σε μονάδα αγροτουρισμού, σε βιολογικό οινοποιείο και στο πρώτο μοναστήρι που καλλιέργησε βιολογικά στην Κρήτη. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εξωτερικών συνεργατών και ειδικών επιστημόνων στο χώρο του σχολείου, οι οποίοι είχαν συμβουλευτικό, ενημερωτικό και υποστηρικτικό ρόλο στην προσπάθεια. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τον Οκτώβριο του 2005, πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση της ομάδας. Συμμετέχουν οι δύο συντονιστές του προγράμματος, οι δευτεροετείς εκπαιδευόμενοι που είχαν ασχοληθεί με τη βιολογική καλλιέργεια την προηγούμενη χρονιά και οι πρωτοετείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 987

4 το θέμα. Στη συνάντηση αυτή οι εκπαιδευόμενοι συζητούν και αποφασίζουν να συνεχιστεί η βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του σχολείου. Προτείνουν ενέργειες βελτίωσης της προσπάθειας και επιπλέον δράσεις για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου. Μία από τις αποφάσεις τους ήταν να έρθουμε σε επαφή με τον υπεύθυνο του γραφείου Κρήτης της ΔΗΩ, προκειμένου να εντάξουμε τον αγρό επίσημα στη βιολογική γεωργία. Η συνεργασία ξεκινά και δίνονται από τον γεωπόνο, υπεύθυνο της ΔΗΩ στην Κρήτη, κύριο Παπαηλιάκη Μιχάλη, οι πρώτες οδηγίες για την καλλιέργεια. Οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να προετοιμάζονται για τη φύτευση χειμωνιάτικων κηπευτικών με όργωμα και βασική λίπανση του εδάφους σύμφωνα με τους κανόνες για τη βιολογική γεωργία. Επιλέγουν να καλλιεργήσουν ψυχανθή είδη φυτών (κουκιά, παπούλες) τα οποία θα εμπλουτίσουν το έδαφος σε άζωτο, απαραίτητο για την θερινή καλλιέργεια. Μετά τη φύτευση, σχεδιάζουν και τοποθετούν το σύστημα άρδευσης της καλλιέργειας. Παράλληλα με την προετοιμασία του κήπου, έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου και παραλαμβάνουν αρωματικά και δασικά είδη της Κρήτης από το φυτώριο της υπηρεσίας για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου. Δασολόγοι της Δασικής Υπηρεσίας έρχονται στο σχολείο και μετά από την παρουσίαση της αξίας του δάσους και των δασικών οικοσυστημάτων της Κρήτης, δίνουν στους εκπαιδευόμενους οδηγίες για τη δεντροφύτευση και τους βοηθούν στη διάκριση και την αναγνώριση των ειδών. Με μία μαζική δράση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου, καθαρίζεται η αυλή του σχολείου, σκάβονται τα παρτέρια της αυλής και φυτεύονται τα δέντρα. Κάθε τμήμα επιλέγει τα δέντρα που θέλει να φυτέψει και αναλαμβάνει να τα φροντίζει στη συνέχεια της χρονιάς. Τα αρωματικά είδη αναλαμβάνει μία ομάδα γυναικών εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η οποία διαμορφώνει ένα τμήμα του αγρού, προκειμένου να γίνει βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Ενώ αναμένεται η έγκριση του προγράμματος και η μόνη καλλιεργητική φροντίδα είναι η άρδευση του αγρού και των δασικών ειδών, ο υπεύθυνος του γραφείου Κρήτης της ΔΗΩ έρχεται στο σχολείο και ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και το νόμο σύμφωνα με τον οποίο εφαρμόζεται. Την ίδια μέρα συμπληρώνουμε την αίτηση και τα έντυπα για την ένταξη του κτήματος στη βιολογική γεωργία. Μία εκπαιδευόμενη παραλαμβάνει το ημερολόγιο εργασιών και εισροών της καλλιέργειας και αναλαμβάνει να το ενημερώνει σε συνεργασία με την ομάδα καλλιεργητικών φροντίδων. Τον Δεκέμβριο συγκεντρώνεται η ομάδα των 25 εκπαιδευόμενων που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ενημερώνεται για τη λήψη του προγράμματος. Σε αυτή τη φάση συζητείται ο τρόπος οργάνωσης των δράσεων, κατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες και συγκροτούνται οι υποομάδες εργασίας. Μία ομάδα αναλαμβάνει την φροντίδα του αγρού κηπευτικών, μία άλλη ομάδα είναι υπεύθυνη για τον κήπο των αρωματικών και τη δημιουργία φυλλαδίου, μία άλλη αναλαμβάνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και ημερίδων, άλλη ομάδα τη συγγραφή δελτίων τύπου, προσκλήσεων, κειμένου αφισών κ.α., και, τέλος, μία ομάδα είναι υπεύθυνη της επικοινωνίας και της οργάνωσης των επισκέψεων. Μέχρι τα Χριστούγεννα, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν δείγμα εδάφους από τον αγρό, το στέλνουν για ανάλυση σε ειδικό εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ, ασχολούνται με το βοτάνισμα του αγρού και δρέπουν τους πρώτους καρπούς των προσπαθειών τους. Η παραδοσιακή κρητική χειμωνιάτικη σαλάτα από παπούλες είναι η προσφορά των βιοκαλλιεργητών εκπαιδευόμενων στη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο. 988 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Με την είσοδο της νέας χρονιάς οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος εντατικοποιούνται. Οι εκπαιδευόμενοι προμηθεύονται σπόρους ντομάτας, αγγουριού, κολοκυθιού, μελιτζάνας και πιπεριάς από τον υπεύθυνο της ΔΗΩ και μία ομάδα εκπαιδεύεται στην παραγωγή σπορόφυτων. Μετά την εκβλάστηση των σπόρων, τους μεταφέρει σε κυψελίδες με φυτόχωμα, τα φυλάσσει στο εργαστήριο του σχολείου και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση κατάλληλης υγρασίας και την αλλαγή του προσανατολισμού τους μέχρι να φτάσουν στο κατάλληλο μέγεθος για φύτευση στο πεδίο. Η διαδικασία παραγωγής σπορόφυτων διαρκεί συνολικά δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται και ο καθιερωμένος έλεγχος από τη ΔΗΩ της διαδικασίας και του ημερολογίου δράσεων. Το ίδιο διάστημα μία ομάδα εκπαιδευόμενων σε τακτικές συναντήσεις της κάθε εβδομάδα, σχεδιάζει και οργανώνει την ημερίδα του Απριλίου σε συνεργασία με συλλόγους και το Δήμο Τυλίσου. Τον Μάρτιο του 2006, ξεκινούν οι επισκέψεις της ομάδας. Ένα απόγευμα σε βιολογικό αμπελώνα, γειτονικό με το σχολείο, δίνει την ευκαιρία - κυρίως στους πρωτοετείς εκπαιδευόμενους- να έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με επαγγελματία βιοκαλλιεργητή, να συζητήσουν μαζί του, να δουν στην πράξη μία μεγάλης έκτασης βιολογική καλλιέργεια αμπελιού και να ενημερωθούν για διαφορετικού τύπου καλλιεργητικές πρακτικές που αντικαθιστούν το όργωμα και τα ζιζανιοκτόνα. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευόμενοι για τη διοργάνωση της ημερίδας προσκαλούν τον βιοκαλλιεργητή να μιλήσει στην ημερίδα τους. Η στιγμή της φύτευσης των θερινών κηπευτικών πλησιάζει. Τα πρώτα σπορόφυτα, οι ντοματιές, είναι στο κατάλληλο μέγεθος και μετά από μία εβδομάδα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον είναι έτοιμα για φύτευση στον αγρό. Εντωμεταξύ, τα χειμωνιάτικα κουκιά έχουν ήδη συλλεχθεί και τα φυτικά υπολείμματα παραμένουν στο έδαφος για τον εμπλουτισμό του σε άζωτο. Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν το έδαφος, προσθέτουν κομπόστ και σκευάσματα σύμφωνα με το νόμο 2092/91 για τη βιολογική γεωργία και επεκτείνουν το αρδευτικό σύστημα για την κάλυψη όλου του αγρού. Η φροντίδα των νεαρών φυτών και η φύτευση όλων των σπορόφυτων διαρκεί περίπου δύο μήνες. Σ αυτό το διάστημα γίνεται ακόμη ένας έλεγχος από τη ΔΗΩ. Εκτός από τα σπορόφυτα οι εκπαιδευόμενοι σπέρνουν και καλαμπόκι απευθείας στον αγρό. Όλο αυτό το διάστημα της αναμονής για τους πρώτους καρπούς και ενώ η ομάδα των καλλιεργητικών φροντίδων ασχολείται με υποστυλώσεις των φυτών, ενημερώνεται για τις βιολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας και αντιμετωπίζει τους εχθρούς της καλλιέργειας, η ομάδα των αρωματικών φυτών, έχει μετατρέψει το τμήμα του αγρού με τα αρωματικά φυτά σε βραχόκηπο με ταμπέλα δίπλα σε κάθε φυτό, στην οποία αναγράφεται το κοινό όνομα του φυτού. Να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευόμενες ανέλαβαν πρωτοβουλία και βρήκαν τρόπο να μεταφέρουν με δικό τους αγροτικό αυτοκίνητο μεγάλες πέτρες στο σχολείο, ενώ συνεργάστηκαν με συμμαθητή τους ο οποίος σκάλισε τα ονόματα των φυτών με ειδικό εργαλείο και έβαψε τις ταμπέλες. Μετά από τη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από βιβλία και φυλλάδια, η ομάδα αυτή δημιουργεί φυλλάδιο με χρήσεις και φωτογραφίες των αρωματικών ειδών του κήπου και προετοιμάζει παρουσίαση στο power point για τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους του σχολείου. Παράλληλα με όλα αυτά, πραγματοποιούνται και οι υπόλοιπες επισκέψεις της ομάδας. Ένα απόγευμα στο βιολογικό οινοποιείο του βιοκαλλιεργητή και οινοπαραγωγού Σ. Γαβαλά, ο οποίος έχει πάρει βραβεία για το κρασί του, στο Βοριά Μονοφατσίου. Ένα άλλο απόγευμα στο Αγρόκτημα διατροφικού τουρισμού «ΑΓΡΙΟΝ ΓΗ», όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τέλος μία μονοήμερη εκδρομή στη μονή Χρυσοπηγής στα Χανιά, την πρώτη μονή που καλλιεργεί βιολογικά στην Κρήτη εδώ και 15 χρόνια. Στη μονή γίνεται ξενάγηση στους βιολογικούς ελαιώνες και στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο και συσκευαστήριο ελαιόλαδου. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 989

6 Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, στα μέσα του Ιουνίου, οι εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους και όλες τους τις δράσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην ημερίδα ευαισθητοποίησης η οποία πραγματοποιείται αυτή τη φορά στην πόλη του Ηρακλείου. Η χρονιά κλείνει με την υπόσχεση συνέχειας και την ανάληψη της ευθύνης ποτίσματος του αγρού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από ορισμένους εκπαιδευόμενους. Το καλοκαίρι ο αγρός είναι ανοιχτός για όλους και προσφέρει αφειδώς τους καρπούς του. 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Η κεντρική δράση του προγράμματος ήταν η δημιουργία του αγρού βιολογικής καλλιέργειας και η διαμόρφωση της αυλής του σχολείου, όπως περιγράφηκε αναλυτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με επίκεντρο, όμως, το βιολογικό αγρό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον δράσεις με στόχο τη διάχυση της δράσης του σχολείου στην κοινωνία και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Άλλες από αυτές είχαν προσχεδιαστεί και προβλεφθεί και άλλες προέκυψαν στην πορεία. Η δράση που κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της ομάδας ήταν η διοργάνωση ημερίδας με θέμα τη βιολογική γεωργία, η οποία υλοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2006, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Απευθυνόταν στους αγρότες του Δήμου Τυλίσου και είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. Για την διοργάνωσή της είναι υπεύθυνη μία εξαμελής ομάδα εκπαιδευόμενων, με την οποία συναντιόμαστε τακτικά μία φορά την εβδομάδα, για δύο περίπου μήνες. Μετά την απόφαση του θέματος της ημερίδας και της καταγραφής των προτάσεων τους για χώρο, χρόνο διεξαγωγής της και πιθανούς ομιλητές, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με αντιπροσώπους του συλλόγου γυναικών, του επιμορφωτικού συλλόγου Τυλίσου και του Δήμου Τυλίσου. Σε μία τελική συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν την ιδέα τους, ζητούν τη στήριξη των τοπικών φορέων και παίρνονται από κοινού οι τελικές αποφάσεις. Η ομάδα συνεχίζει την εργασία της με την αναζήτηση των ομιλητών της ημερίδας και συνεργάζεται με την ομάδα συγγραφής για την προετοιμασία της αφίσας, των προσκλήσεων και των δελτίων τύπου. Εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν για αφισοκόλληση στα χωριά του Δήμου Τυλίσου, ενημερώνουν τους κατοίκους στα καφενεία, αποστέλλουν προσκλήσεις στους επισήμους και δημοσιοποιούν την εκδήλωση στο site www. ecocrete. gr και στις τοπικές εφημερίδες. Δύο εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τη δράση του σχολείου στην ημερίδα και προετοιμάζουν την παρουσίασή τους στο power point. Λίγο πριν την ημερίδα οι εκπαιδευόμενοι γράφουν το πρόγραμμα και προετοιμάζουν την αίθουσα. Εκπαιδευόμενες αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν οι ίδιες τα εδέσματα του μπουφέ, όλα από βιολογικά υλικά και προσφέρουν βιολογικό χυμό πορτοκάλι κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Τρεις εκπαιδευόμενοι συντονίζουν τις παρουσιάσεις και προσφωνούν τους ομιλητές και τους επίσημους προσκεκλημένους από τη θέση του προεδρείου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζονται και συζητούν με μέλη της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου, τον Αντινομάρχη Περιβάλλοντος και κατοίκους της περιοχής. Η ημερίδα κλείνει με την παρουσίαση της προσπάθειας του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Στις αρχές Μαΐου, το σχολείο συμμετέχει στην εκδήλωση παρουσίασης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Νομού Ηρακλείου, η οποία διοργανώνεται από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού στο χώρο του Θεατρικού Σταθμού, στην πόλη του Ηρακλείου. Μία άλλη ομάδα, τριών εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προετοιμάζει σε power point τις δράσεις της ομάδας και τις παρουσιάζει σε άλλες περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών Γυμνασίου και εκπαιδευτικούς του νομού. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το σχολείο δέχεται μία πρόσκληση από το ΚΑΠΗ Πύργου, να συμμετέχει στην εκδήλωσή τους παρουσιάζοντας το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τις δράσεις του γύρω από το περιβάλλον. Ο Πύργος, ένα χωριό με αμιγώς αγροτικό 990 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 πληθυσμό, βρίσκεται περίπου 60 Km νότια του Ηρακλείου. Δύο εκπαιδευόμενες και μαζί τους μία απόφοιτη βιοκαλλιεργήτρια, προσφέρονται εθελοντικά να παρουσιάσουν το σχολείο και τις δράσεις του γύρω από τη βιοκαλλιέργεια. Παιδιά δημοτικού και γέροντες της περιοχής ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τους κινδύνους από τη χρήση φυτοφαρμάκων από τον υπεύθυνο της ΔΗΩ και για την εναλλακτική λύση της βιοκαλλιέργειας από τις εκπαιδευόμενες του σχολείου. Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, στα μέσα του Ιουνίου, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν όλες τους τις δράσεις, στην ημερίδα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα ΣΔΕ, την οποία διοργανώνει το σχολείο κάθε χρόνο στην πόλη του Ηρακλείου. Στην εκδήλωση παρουσιάζονται οι δράσεις όλων των γραμματισμών του σχολείου με τη μορφή έκθεσης και παρευρίσκονται βουλευτές, στελέχη της εκπαίδευσης και πολίτες. Η περιβαλλοντική ομάδα συμμετέχει με έκθεση φωτογραφιών από όλα τα στάδια του προγράμματος και με πάγκο στον οποίο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν στην εκδήλωση να φυτεύουν το δικό τους σπόρο. Ένα σκιάχτρο-σκελετός, προσβεβλημένο υποτίθεται από τα φυτοφάρμακα, το οποίο έχουν δανειστεί οι εκπαιδευόμενοι από το ΚΑΠΗ Πύργου, δίνει το δικό του μήνυμα στους παρευρισκόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι προσφέρουν επίσης φυλλάδια με πληροφορίες για τις χρήσεις των αρωματικών φυτών και δεντράκια στον κόσμο μαζί με βιολογικό καφέ και κουλουράκια από βιολογικά υλικά. Μία εκπαιδευόμενη έχει αναλάβει ήδη την πρωτοβουλία να προσκαλέσει δημοσιογράφο του τοπικού καναλιού ΚΡΗΤΗ TV στην εκδήλωση. Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί δίνουν συνεντεύξεις και παρουσιάζουν μεταξύ άλλων τη δράση του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το σχετικό ρεπορτάζ παρουσιάζεται στις ειδήσεις της επόμενης μέρας. Η τελευταία δράση, πραγματοποιείται, στα τέλη του Ιουνίου, στο χώρο του σχολείου την ημέρα της εκδήλωσης αποφοίτησης. Μετά από πρόσκληση, δημοσιογράφοι του κρητικού περιοδικού Yourmagazine επισκέπτονται το σχολείο, παίρνουν συνεντεύξεις από την περιβαλλοντική ομάδα και φωτογραφίζουν τον αγρό μαζί με τους εκπαιδευόμενους. Το σχετικό άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος του Σεπτεμβρίου. 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο συνεχής έλεγχος της κεντρικής δράσης του προγράμματος από εξωτερικούς φορείς (ΔΗΩ) καθώς και η επιστημονική στήριξη της προσπάθειας ενίσχυε και επιβεβαίωνε την πορεία εργασιών των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η συνεχής ενημέρωση του ημερολογίου δράσεων από τους εκπαιδευόμενους βοηθούσε στην αυτοαξιολόγηση της εργασίας τους. Η συνολική αξιολόγηση προγράμματος και ο έλεγχος της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα γινόταν έμμεσα μέσα από συζητήσεις με την ομάδα και από την παρατήρηση της συμπεριφοράς και του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις. Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι εκπαιδευόμενοι και η διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση και άλλων πολιτών κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν ένας από τους δείκτες αλλαγής στάσης. Μέσα από τις συνεντεύξεις που έδιναν και τις παρουσιάσεις τους στις διάφορες εκδηλώσεις και ημερίδες, γινόταν ταυτόχρονα η αξιολόγηση της προσπάθειάς τους από την τοπική κοινωνία. Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε μέσα από συζήτηση με την ομάδα, στην οποία κατατέθηκαν προτάσεις για συνέχεια της δράσης και για βελτίωση των μεθόδων διάχυσης προς την κοινωνία, διατυπώθηκαν σχόλια για το τι άλλαξε στη ζωή του καθένα μετά από την ενασχόλησή του με το πρόγραμμα και καταγράφηκαν τα συναισθήματα και οι εμπειρίες τους. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tα ΣΔΕ έχουν ως κεντρικό στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων που λόγω της απομάκρυνσής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και της έλλειψης του απολυτηρίου ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 991

8 Γυμνασίου κινδυνεύουν από κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Η ευαισθητοποίηση των ενήλικων εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ διαχέεται και επηρεάζει άμεσα και το οικογενειακό και το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες συμμετέχουν αρκετές φορές ως ενεργοί πολίτες. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων και η ενδεχόμενη στροφή τους προς την βιολογική γεωργία έχει άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία, δρώντας πολλαπλασιαστικά προς μία στροφή της κοινωνίας σε μία πιο ήπια, με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ανάπτυξη. Επιπλέον, το θέμα της βιολογικής γεωργίας, άμεσα συνδεδεμένο και με το θέμα της ποιότητας διατροφής, έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και στην οικιακή οικονομία και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό (στροφή προς βιολογική γεωργία, αλλά και διατήρηση αυτονομίας με το δικό τους κήπο). Οι στόχοι που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα «Βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του σχολείου» του ΣΔΕ Τυλίσου, προσεγγίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Μέσα από τη συλλογική οργάνωση της ημερίδας για τη βιολογική καλλιέργεια στο χώρο του σχολείου, την επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Τυλίσου καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την επικοινωνία με φορείς συνεργάτες, όπως μέλη του Συλλόγου Γυναικών και του Επιμορφωτικού Συλλόγου Τυλίσου, την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες του σχολείου και τον υπεύθυνο της ΔΗΩ στην Κρήτη, καθώς και μέσα από τη συλλογική εργασία στον αγρό, οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Μέσα από την παρουσίαση των δράσεών τους μπροστά σε κοινό και τη συνεργασία τους με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστήμονες γεωπόνους και βιοκαλλιεργητές, ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους. Η συναισθηματική σύνδεση με το έργο τους και κατ επέκταση με το χώρο του σχολείου, διαπιστώθηκε από δηλώσεις των ίδιων των εκπαιδευόμενων και από το ίδιο το αποτέλεσμα. Εκπαιδευόμενοι από μακρινά χωριά έρχονταν ανελλιπώς στο σχολείο, και παρέμειναν στο σχολείο, κυρίως γιατί είχαν αναλάβει ευθύνες σε σχέση με την καλλιέργεια, αλλά και γιατί τους δόθηκαν πρωτοβουλίες και ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έγινε αισθητή. Οι εκπαιδευόμενοι σταμάτησαν να βάζουν φάρμακα και λιπάσματα, τουλάχιστον όταν πρόκειται για τα προϊόντα που καταναλώνουν οι ίδιοι. Προσπαθούν να επηρεάσουν τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους συγχωριανούς τους. Κάποιοι επηρεάστηκαν και δημιούργησαν το δικό τους οικολογικό κήπο στο σπίτι. Ορισμένοι από τους αγρότες, ενδιαφέρονται να κάνουν τις καλλιέργειές τους βιολογικές και έχουν αρχίσει την έρευνα αγοράς. Οι γυναίκες-μητέρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προσπαθούν να καταναλώνουν και να δίνουν στα παιδιά τους βιολογικά λαχανικά και φρούτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω κόστους, είναι πολύ προσεκτικές και επιλέγουν συνειδητά την τροφή τους, διαβάζοντας πχ. τις ετικέτες πριν αγοράσουν κάτι. Η διάθεσή τους για ενεργό συμμετοχή στην επίλυση του προβλήματος φάνηκε και από το ενδιαφέρον τους για την οργάνωση της ημερίδας ευαισθητοποίησης του ντόπιου αγροτικού πληθυσμού σε θέματα βιολογικής γεωργίας, αλλά και από τη διάθεσή τους να οργανώσουν και άλλες ημερίδες στα χωριά τους. Οι ίδιοι πρότειναν: «να συνεργαστούμε του χρόνου με δημοτικά σχολεία της περιοχής για να επηρεάσουμε τα παιδιά, αφού οι ενήλικες αγρότες δύσκολα αλλάζουν νοοτροπία». Ορισμένοι ανέλαβαν δράση και συμμετείχαν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο ΚΑΠΗ Πύργου, άλλοι ανέλαβαν πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με ΜΜΕ και αρκετοί έδωσαν συνέντευξη παρουσιάζοντας τη δράση τους σε δημοσιογράφους που ήρθαν στο σχολείο. Συνοψίζοντας, με την ημερίδα ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης των κατοίκων Τυλίσου, τη δημοσιοποίηση των δράσεων στα ΜΜΕ, τη συμμετοχή και την παρουσίαση των δράσεων σε διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη και στην επαρχία του νομού Ηρακλείου και τον ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες, η δράση των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ Τυλίσου έγινε γνωστή στην τοπική κοινωνία. Αν το γεγονός αυτό αποτελέσει ερέθισμα να ακολουθήσουν στο μέλλον και άλλα 992 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 σχολεία παρόμοιες δράσεις και ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι στη βιολογική γεωργία και το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, τότε το πρόγραμμα θα έχει πετύχει το σκοπό του. Κλείνοντας, παραθέτουμε τα σχόλια τριών διαφορετικών εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, στα οποία διαφαίνεται η αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης και η διάθεση για βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος: «... ειδικά σε μένα που δούλευα σε θερμοκήπια και έχω και προβλήματα υγείας από όλα αυτά, ήταν κάτι που με έκανε να σκεφτώ πολύ. Προσέχω πια τι δίνω στα παιδιά μου να φάνε...» Γυναίκα, 33 ετών «...ήταν μία πολύ ξεχωριστή εμπειρία που δεν σου τυχαίνει κάθε μέρα. Ειδικά εγώ που είχα συνηθίσει σε ένα συμβατικό τρόπο καλλιέργειας, με φάρμακα, έχω αλλάξει. Και προσπαθώ να το μεταδώσω και σε άλλους...» Άντρας, 30 ετών «... Μάθαμε πράγματα που τα ακούγαμε και δεν τα πολυπιστεύαμε. Για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, θυμάμαι ακόμη το άγχος που είχα, να παρουσιάσω σε κοινό... Μιλήσαμε σε παιδιά και μας ακούσανε, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό, μήπως και αλλάξουν αυτά κάτι...» Γυναίκα, 36 ετών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Φλογαΐτη Ε., Βασάλα Π. (1999), Το ενεργειακό ζήτημα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2. Χοντολίδου Ε., (2003), Η έννοια του γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρία. Αθήνα: ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ, σελ Χρυσαφίδης Κ., (2005), Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 993

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14..

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ αισθητική απόλαυση μέσο για τη σχολική διδασκαλία, η οποία εστιάζει στη διατροφή και την υγεία δίνει ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος γεωργία της περιοχής

Αειφόρος γεωργία της περιοχής A: Συμμετέχοντες Αειφόρος γεωργία της περιοχής Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες/εταίροι; -Σχολείο -Συνεταιρισμοί -Αγρότες-βιοκαλλιεργητές -Υπηρεσίες του Δήμου-Νομού -Γεωπόνοι -Συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές/τριες Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μάμα

Μαθητές/τριες Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μάμα Άννα Μιχαήλ (Συντονίστρια Εκπαιδευτικός Περιβαλλοντικής Πολιτικής του σχολείου) Μαθητές/τριες Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μάμα Εισαγωγή: Στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ: 140 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ης, 5 ης, 6

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου

Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου 1 Διάρκεια: 14 διδακτικές ώρες Μέθοδος: Διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) Τάξη: ΣΤ Δημοτικού 2 Project: Ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, στην οποία συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Απολογισμός 2012 Πρόγραμμα υμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου Υιλοζωικός ύλλογος Φανίων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Agenda 21 στα σχολεία Ένα παράδειγμα εφαρμογής σε Γαλλικό σχολείο. Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Agenda 21 στα σχολεία Ένα παράδειγμα εφαρμογής σε Γαλλικό σχολείο. Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Agenda 21 στα σχολεία Ένα παράδειγμα εφαρμογής σε Γαλλικό σχολείο Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Αειφόρος(βιώσιμη) Ανάπτυξη Μία ιδέα που προχωράει. Γέννηση: 1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω μέσα από το Διαδίκτυο

Πρόγραμμα: Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω μέσα από το Διαδίκτυο Επάγγελμα: Αγρότης Συμμετέχει το τμήμα πρακτικής του τομέα Γεωπονίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ελευσίνας Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Βαγγέλης Μακρής ΠΕ1812 Πρόγραμμα: Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι πηγή Ζωής «Σποράκι εδώ - σποράκι εκεί χτίζεται μια νέα ζωή» Υπεύθυνη Νηπιαγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία»

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία» Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Υδρο οικολογικά σχολεία» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3α, Αθήνα 10440 τηλ/φαξ:210 8228795 email: schools@medsos.gr www.medsos.gr Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εγκαινιάζει μια

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ,

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» Υπεύθυνες Νηπιαγωγοί: Γεωργακοπούλου Βασιλική Κεσικιάδου Άννα Μήτσογλου Σουλτάνα Κρηνίδες,

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Παραμύθας Σπιταλίου Μάιος Συντονιστές Προγράμματος : Θάλεια Αναστασίου Σταύρος Πηλαβάκης

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Παραμύθας Σπιταλίου Μάιος Συντονιστές Προγράμματος : Θάλεια Αναστασίου Σταύρος Πηλαβάκης Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Παραμύθας Σπιταλίου Μάιος 2016-2017 Συντονιστές Προγράμματος : Θάλεια Αναστασίου Σταύρος Πηλαβάκης Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Θεματική ενότητα: Βιοποικιλότητα Ελιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Ηράκλειο, Βασιλική Αγ. Μάρκου Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ:1892/1990

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρώην Αμερ. Βάση Γουρνών, 71500 ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. : 2810-762276, 762272 6932442179 FAX : 2810-762272 email: mail@kpe-gouvon.ira.sch.gr http://kpe-gouvon.ira.sch.gr/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας!

Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας! Μικρός λαχανόκηπος στο νηπιαγωγείο μας! Δεν έχουμε λαχανόκηπο έξω στην αυλή, διότι καταστράφηκε ο χώρος του πέρυσι από έναν δυνατό αέρα. Είπαμε, όμως, ότι μπορούμε να φτιάξουμε έναν μικρό μέσα στην τάξη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βιότοπος Η φύση στην αυλή μας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βιότοπος Η φύση στην αυλή μας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιότοπος ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Περιβαλλοντική οργάνωση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και την ορθή διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων& του φυσικού περιβάλλοντος ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση, προάγω και προασπίζω την υγεία μου» Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

«Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση, προάγω και προασπίζω την υγεία μου» Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ενδεικτικό σχέδιο δράσης Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο «Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση, προάγω και προασπίζω την υγεία μου» Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η βασική ιδέα της δράσης Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σκοπός της εργασίας Κατά πόσο οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα Αν αγοράζουν βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη Περιβαλλοντική Μετανάστευση Φεβρουάριος - Ιούλιος 2017 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 70 0 Δημοτικό Σχολείο Νομού Αττικής Αθήνας Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Δρώμενα από τη συμμετοχή στην Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Αγριάς. Το Φράγμα του Παναγιώτικου - Τεχνητή Λίμνη

Εργασία Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Αγριάς. Το Φράγμα του Παναγιώτικου - Τεχνητή Λίμνη Εργασία Περιβαλλοντικής Ομάδας Γυμνασίου Αγριάς Το Φράγμα του Παναγιώτικου - Τεχνητή Λίμνη Σκοποί Στόχοι Γνωριμία με την τεχνητή λίμνη του φράγματος «Παναγιώτικο». Να αναγνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελιά ο πράσινος χρυσός- συνταγές e-twinning project

Ελιά ο πράσινος χρυσός- συνταγές e-twinning project Ελιά ο πράσινος χρυσός- συνταγές e-twinning project 3ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Το τμήμα Β2 συνεργάζεται με άλλα 16 σχολεία από την Ελλάδα και την Τουρκία Δασκάλα: Γκοδοσίδου Ελένη Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Η Πράξη αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και στο πλαίσιο υλοποίησης της θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα.

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα. Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα. Η συμβολή του Προγράμματος στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στις διατροφικές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/46831/2015 Πληροφορίες: Νίκη Μπαφέ, Ματούλα Παπαδημητρίου τηλ. 2131306817, 213 1306816 Προς: Πίνακα αποδεκτών Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 300,000 200,000 100,000 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ02) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος δημοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2008-2009 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Συντονίστρια Προγράμματος : Χαβαριώτη Μαρία Μαθητική ομάδα : Βεργοπούλου Κατερίνα, Καρακασίδου Μαρία, Κουζινού Αλεξάνδρα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «ΣΥΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ» στα σχολεία των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης Απολογισμός για το έτος 2011

Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «ΣΥΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ» στα σχολεία των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης Απολογισμός για το έτος 2011 Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «ΣΥΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ» στα σχολεία των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης Απολογισμός για το έτος 2011 Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό Πρόγραμμα για

Πιλοτικό Πρόγραμμα για Πιλοτικό Πρόγραμμα για Α.Π.Ε. Κόνσουλας Ευάγγελος 9 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Σχολική Χρονιά 2008-2009 «Μελέτη & συλλογή πληροφοριών για επαγγέλματα που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)),

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μανόλης Στρατάκης, Συνεργάτες Αγροαναπτυξιακή Ηρακλείου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης Το Ύπαιθρος Τι είναι; Το

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Ματίνα Στάππα Αναστασία Μιχαηλίδου Γιώργος Μενεγάκης Η προαγωγή της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

50 Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50 Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50 Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. 50 ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου 2. Go! De Springplank 3. C.P.Miguel Pinilla 4. O Jardim do Fraldinhas 5. Northampton National School 6. Anchorsholme Primary School Λίγα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΞΗ: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη του προγράμματος SAME

Διαβάστε περισσότερα

Πλάνο ενεργειών προώθησης της οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου στα πλαίσια του προγράμματος INFOIL

Πλάνο ενεργειών προώθησης της οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου στα πλαίσια του προγράμματος INFOIL DRAFT LIFE08 INF/GR/00581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Πλάνο ενεργειών προώθησης της οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου στα πλαίσια του προγράμματος INFOIL

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #6: ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αίδευση

Περιβαλλοντική αίδευση Περιβαλλοντική Εκ π αίδευση «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και κοινωνία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» UNESCO, Θεσσαλονίκη 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS Το σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποίησε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 1 ο αφορά τη δράση ΚΑ1 και το 2 ο τη δράση ΚΑ2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS Το σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποίησε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 1 ο αφορά τη δράση ΚΑ1 και το 2 ο τη δράση ΚΑ2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS+ 04.06.2015 Το σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποίησε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 1 ο αφορά τη δράση ΚΑ1 και το 2 ο τη δράση ΚΑ2 ΚΑ1 1 η διαφάνεια: Τον Ιούλιο του 2014 εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα