ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΡΔΙΩΤΗ Α. 1, και ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Ν. 1 1 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου Ν. Ηρακλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δημιουργία αγρού βιολογικής καλλιέργειας στο χώρο της αυλής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Τυλίσου αποτέλεσε το στόχο ενός project που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, για πρώτη φορά, το διδακτικό έτος Το διδακτικό έτος , η προσπάθεια συνεχίστηκε με δύο επιπλέον βήματα: την πιστοποίηση του αγρού του σχολείου από τη ΔΗΩ και τη συμμετοχή μίας ομάδας 25 εκπαιδευομένων σε σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου - με τη δημιουργία βραχόκηπου αρωματικών ειδών της Κρήτης και τη δενδροφύτευση - οργάνωσαν, δημιούργησαν και διαχειρίστηκαν ένα βιολογικό αγρό κηπευτικών ειδών. Επιπλέον, διοργάνωσαν ημερίδα ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου Τυλίσου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δράσης τους στην πόλη και στην επαρχία, ήρθαν σε επαφή με ΜΜΕ και συνεργάστηκαν με βιοκαλλιεργητές, γεωπόνους, συλλόγους και το Δήμο Τυλίσου. DARDIOTI Α. 1, and PSAROUDAKIS N. 1 ABSTRACT The creation of an organic field in the school yard of the Second Chance School in Tylissos, Heraklion, was the goal of a project that was carried out as part of the Environmental Education curriculum for the first time in the academic year The following year the project was taken further ahead: the field was certified as organic by ΔHΩ and a group of 25 students participated in an Environmental Education programme for schools organized by the Aegean University. As part of this programme the students landscaped the school yard by creating a rock garden with aromatic plants found in Crete as well as by planting trees; moreover, they designed, cultivated and managed a field with organic garden produce. Finally, they organized a day conference where they presented the outcome of their project in order to inform and sensitise the agricultural population of the Municipality of Tylissos and thus they had the opportunity to get in touch with the mass media and cooperate with organic farmers, agriculturists as well as the local authorities and unions. Λέξεις κλειδιά: «Βιολογική καλλιέργεια», «σχολική αυλή», «περιβαλλοντική εκπαίδευση», «σχολείο δεύτερης ευκαιρίας», «ενήλικες εκπαιδευόμενοι». ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 985

2 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Τυλίσου ξεκίνησε πειραματικά τον Οκτώβριο του 2004 από το σύνολο των εκπαιδευομένων του σχολείου με την επιστημονική στήριξη της εταιρείας βιολογικής καλλιέργειας BIOFORUM Α.Ε. και με την οικονομική στήριξη διαφόρων χορηγών και των ίδιων των εκπαιδευομένων. Η απόφαση των εκπαιδευόμενων να συνεχίσουν την προσπάθεια και την επόμενη χρονιά με την πιστοποίηση του αγρού του σχολείου από τη ΔΗΩ και την επίσημη ένταξή του στη βιολογική καλλιέργεια, ήταν το ερέθισμα για την ενσωμάτωση της δράσης σε Σχολικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την υποβολή του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το θέμα της βιολογικής γεωργίας ήταν για τέσσερα συνεχή έτη (διάρκεια της θητείας μου στα ΣΔΕ) μέσα στα ενδιαφέροντα των ενήλικων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τυλίσου αφού η πλειονότητα ασχολείται με αγροτικές εργασίες και ορισμένοι από αυτούς είναι επαγγελματίες αγρότες. Για το λόγο αυτό, περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, ο οποίος, σε αντίθεση με τα τυπικά Γυμνάσια της χώρας, εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ με δύο ώρες τη βδομάδα και στους δύο κύκλους (έτη) σπουδών. Να σημειωθεί ότι το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε γραμματισμού στα ΣΔΕ διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό κάθε διδακτικό έτος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, με ταυτόχρονη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Η συγκεκριμένη δράση, δηλαδή η δημιουργία βιολογικού αγρού στην αυλή του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, επιλέχθηκε προκειμένου να προσεγγιστεί το θέμα βιωματικά, να αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι γνώσεις των εκπαιδευομένων και να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί - Γνωριμία με τις πρακτικές, τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας - Γνώση των αρωματικών φυτών και των δασικών ειδών του τόπου τους - Κατάρτιση στη διαχείριση ενός αγρού βιολογικής καλλιέργειας - Γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συμβατικής γεωργίας - Εξοικείωση με θέματα όπως ο κύκλος του νερού και των στοιχείων εδάφους, η ρύπανση των υδάτων, η μείωση της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του εδάφους, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Συναισθηματικοί - Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευόμενων - Κατανόηση της αξίας της συνεργασίας, της συλλογικότητας και της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου - Ανάπτυξη ικανότητας επικοινωνίας (μετάδοσης μηνύματος, σεβασμού των απόψεων των άλλων, ανάπτυξης επιχειρημάτων, υποστήριξης άποψης, διαπραγμάτευσης, πειθώς) με εξωτερικούς συνεργάτες και μεταξύ τους - Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας - Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων - Συναισθηματική σύνδεση με το έργο τους και κατ επέκταση με το χώρο του σχολείου και επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία (βασικός στόχος των ΣΔΕ) Γραμματισμός: όρος που χρησιμοποιήθηκε στα ΣΔΕ για όλα τα μαθήματα (πχ. αριθμητικός, γλωσσικός, πληροφορικός γραμματισμός κ.α.), με την έννοια της ικανότητας που αποκτά κάποιος να ελέγχει τη ζωή και το περιβάλλον του και της ενασχόλησής με τα προβλήματά του με τρόπο ορθολογικό (Χοντολίδου 2003). 986 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Ψυχοκινητικοί - Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σε θέματα ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων από χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα - Ευαισθητοποίηση των αγροτών εκπαιδευομένων σε θέματα αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και σε τρόπους προφύλαξης κατά τη χρήση τους - Ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας διατροφής και κατανάλωσης οικολογικών προϊόντων - Αλλαγή συστήματος αξιών και προτύπων ζωής και σκέψης με αποτέλεσμα να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του (πχ. στροφή των αγροτών εκπαιδευόμενων προς τη βιολογική γεωργία) Συμμετοχικοί - Συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία - Ανάληψη ευθυνών και ουσιαστικής δράσης από τους εκπαιδευόμενους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της βιολογικής καλλιέργειας στην αυλή του σχολείου καθώς και η διάχυσή της στην τοπική κοινωνία, υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project (Φλογαΐτη & Βασάλα 1999, Χρυσαφίδης 2005). Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά σε όλη την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου (επιλογή του θέματος, καθορισμός στόχων, σχεδιασμός εργασίας, συγκρότηση ομάδων, υλοποίηση εργασίας, παρουσίαση, αξιολόγηση). Στην ομάδα των εικοσιπέντε (25) συνολικά εκπαιδευόμενων δημιουργήθηκαν υποομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Άλλη ομάδα ανέλαβε την ενημέρωση του ημερολογίου των δράσεων και της ΔΗΩ, άλλη ομάδα τις καλλιεργητικές φροντίδες, άλλη ομάδα διοργάνωσε τις εκδηλώσεις-ημερίδες, άλλη ομάδα ανέλαβε τη συγγραφή δελτίων τύπου, προσκλήσεων, κειμένου αφισών κλπ, και άλλη ομάδα ήταν υπεύθυνη της επικοινωνίας και της οργάνωσης των επισκέψεων. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν βέβαια, όταν υπήρχε ανάγκη ή/και ενδιαφέρον, στις καλλιεργητικές φροντίδες, στην υλοποίηση των ημερίδων και φυσικά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα. Στην πορεία υλοποίησης του project, ορισμένοι εκπαιδευόμενοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες και υλοποίησαν δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο του project, χρησιμοποιήθηκαν και ειδικότερες διδακτικές στρατηγικές-μέθοδοι όπως: α) ο καταιγισμός ιδεών για την ανάπτυξη θεωρητικού γνωστικού υπόβαθρου καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, β) η συζήτηση είτε μέσα στο σχολείο είτε σε ανοιχτό διάλογο με τοπικούς φορείς και πολίτες, γ) η μελέτη στο πεδίο με παρατήρηση, καταγραφή και συλλογή δεδομένων από την πορεία της καλλιέργειας και αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα που προέκυπταν (πχ. ασθένειες φυτών) και δ) η βιβλιογραφική έρευνα για την αναζήτηση πληροφοριών από βιβλία, internet, ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της ομάδας σε κτήματα επαγγελματικής βιολογικής καλλιέργειας, σε μονάδα αγροτουρισμού, σε βιολογικό οινοποιείο και στο πρώτο μοναστήρι που καλλιέργησε βιολογικά στην Κρήτη. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εξωτερικών συνεργατών και ειδικών επιστημόνων στο χώρο του σχολείου, οι οποίοι είχαν συμβουλευτικό, ενημερωτικό και υποστηρικτικό ρόλο στην προσπάθεια. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τον Οκτώβριο του 2005, πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση της ομάδας. Συμμετέχουν οι δύο συντονιστές του προγράμματος, οι δευτεροετείς εκπαιδευόμενοι που είχαν ασχοληθεί με τη βιολογική καλλιέργεια την προηγούμενη χρονιά και οι πρωτοετείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 987

4 το θέμα. Στη συνάντηση αυτή οι εκπαιδευόμενοι συζητούν και αποφασίζουν να συνεχιστεί η βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του σχολείου. Προτείνουν ενέργειες βελτίωσης της προσπάθειας και επιπλέον δράσεις για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου. Μία από τις αποφάσεις τους ήταν να έρθουμε σε επαφή με τον υπεύθυνο του γραφείου Κρήτης της ΔΗΩ, προκειμένου να εντάξουμε τον αγρό επίσημα στη βιολογική γεωργία. Η συνεργασία ξεκινά και δίνονται από τον γεωπόνο, υπεύθυνο της ΔΗΩ στην Κρήτη, κύριο Παπαηλιάκη Μιχάλη, οι πρώτες οδηγίες για την καλλιέργεια. Οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να προετοιμάζονται για τη φύτευση χειμωνιάτικων κηπευτικών με όργωμα και βασική λίπανση του εδάφους σύμφωνα με τους κανόνες για τη βιολογική γεωργία. Επιλέγουν να καλλιεργήσουν ψυχανθή είδη φυτών (κουκιά, παπούλες) τα οποία θα εμπλουτίσουν το έδαφος σε άζωτο, απαραίτητο για την θερινή καλλιέργεια. Μετά τη φύτευση, σχεδιάζουν και τοποθετούν το σύστημα άρδευσης της καλλιέργειας. Παράλληλα με την προετοιμασία του κήπου, έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου και παραλαμβάνουν αρωματικά και δασικά είδη της Κρήτης από το φυτώριο της υπηρεσίας για τη διαμόρφωση της αυλής του σχολείου. Δασολόγοι της Δασικής Υπηρεσίας έρχονται στο σχολείο και μετά από την παρουσίαση της αξίας του δάσους και των δασικών οικοσυστημάτων της Κρήτης, δίνουν στους εκπαιδευόμενους οδηγίες για τη δεντροφύτευση και τους βοηθούν στη διάκριση και την αναγνώριση των ειδών. Με μία μαζική δράση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου, καθαρίζεται η αυλή του σχολείου, σκάβονται τα παρτέρια της αυλής και φυτεύονται τα δέντρα. Κάθε τμήμα επιλέγει τα δέντρα που θέλει να φυτέψει και αναλαμβάνει να τα φροντίζει στη συνέχεια της χρονιάς. Τα αρωματικά είδη αναλαμβάνει μία ομάδα γυναικών εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η οποία διαμορφώνει ένα τμήμα του αγρού, προκειμένου να γίνει βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Ενώ αναμένεται η έγκριση του προγράμματος και η μόνη καλλιεργητική φροντίδα είναι η άρδευση του αγρού και των δασικών ειδών, ο υπεύθυνος του γραφείου Κρήτης της ΔΗΩ έρχεται στο σχολείο και ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και το νόμο σύμφωνα με τον οποίο εφαρμόζεται. Την ίδια μέρα συμπληρώνουμε την αίτηση και τα έντυπα για την ένταξη του κτήματος στη βιολογική γεωργία. Μία εκπαιδευόμενη παραλαμβάνει το ημερολόγιο εργασιών και εισροών της καλλιέργειας και αναλαμβάνει να το ενημερώνει σε συνεργασία με την ομάδα καλλιεργητικών φροντίδων. Τον Δεκέμβριο συγκεντρώνεται η ομάδα των 25 εκπαιδευόμενων που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ενημερώνεται για τη λήψη του προγράμματος. Σε αυτή τη φάση συζητείται ο τρόπος οργάνωσης των δράσεων, κατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες και συγκροτούνται οι υποομάδες εργασίας. Μία ομάδα αναλαμβάνει την φροντίδα του αγρού κηπευτικών, μία άλλη ομάδα είναι υπεύθυνη για τον κήπο των αρωματικών και τη δημιουργία φυλλαδίου, μία άλλη αναλαμβάνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και ημερίδων, άλλη ομάδα τη συγγραφή δελτίων τύπου, προσκλήσεων, κειμένου αφισών κ.α., και, τέλος, μία ομάδα είναι υπεύθυνη της επικοινωνίας και της οργάνωσης των επισκέψεων. Μέχρι τα Χριστούγεννα, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν δείγμα εδάφους από τον αγρό, το στέλνουν για ανάλυση σε ειδικό εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ, ασχολούνται με το βοτάνισμα του αγρού και δρέπουν τους πρώτους καρπούς των προσπαθειών τους. Η παραδοσιακή κρητική χειμωνιάτικη σαλάτα από παπούλες είναι η προσφορά των βιοκαλλιεργητών εκπαιδευόμενων στη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο. 988 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Με την είσοδο της νέας χρονιάς οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος εντατικοποιούνται. Οι εκπαιδευόμενοι προμηθεύονται σπόρους ντομάτας, αγγουριού, κολοκυθιού, μελιτζάνας και πιπεριάς από τον υπεύθυνο της ΔΗΩ και μία ομάδα εκπαιδεύεται στην παραγωγή σπορόφυτων. Μετά την εκβλάστηση των σπόρων, τους μεταφέρει σε κυψελίδες με φυτόχωμα, τα φυλάσσει στο εργαστήριο του σχολείου και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση κατάλληλης υγρασίας και την αλλαγή του προσανατολισμού τους μέχρι να φτάσουν στο κατάλληλο μέγεθος για φύτευση στο πεδίο. Η διαδικασία παραγωγής σπορόφυτων διαρκεί συνολικά δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται και ο καθιερωμένος έλεγχος από τη ΔΗΩ της διαδικασίας και του ημερολογίου δράσεων. Το ίδιο διάστημα μία ομάδα εκπαιδευόμενων σε τακτικές συναντήσεις της κάθε εβδομάδα, σχεδιάζει και οργανώνει την ημερίδα του Απριλίου σε συνεργασία με συλλόγους και το Δήμο Τυλίσου. Τον Μάρτιο του 2006, ξεκινούν οι επισκέψεις της ομάδας. Ένα απόγευμα σε βιολογικό αμπελώνα, γειτονικό με το σχολείο, δίνει την ευκαιρία - κυρίως στους πρωτοετείς εκπαιδευόμενους- να έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με επαγγελματία βιοκαλλιεργητή, να συζητήσουν μαζί του, να δουν στην πράξη μία μεγάλης έκτασης βιολογική καλλιέργεια αμπελιού και να ενημερωθούν για διαφορετικού τύπου καλλιεργητικές πρακτικές που αντικαθιστούν το όργωμα και τα ζιζανιοκτόνα. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευόμενοι για τη διοργάνωση της ημερίδας προσκαλούν τον βιοκαλλιεργητή να μιλήσει στην ημερίδα τους. Η στιγμή της φύτευσης των θερινών κηπευτικών πλησιάζει. Τα πρώτα σπορόφυτα, οι ντοματιές, είναι στο κατάλληλο μέγεθος και μετά από μία εβδομάδα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον είναι έτοιμα για φύτευση στον αγρό. Εντωμεταξύ, τα χειμωνιάτικα κουκιά έχουν ήδη συλλεχθεί και τα φυτικά υπολείμματα παραμένουν στο έδαφος για τον εμπλουτισμό του σε άζωτο. Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζουν το έδαφος, προσθέτουν κομπόστ και σκευάσματα σύμφωνα με το νόμο 2092/91 για τη βιολογική γεωργία και επεκτείνουν το αρδευτικό σύστημα για την κάλυψη όλου του αγρού. Η φροντίδα των νεαρών φυτών και η φύτευση όλων των σπορόφυτων διαρκεί περίπου δύο μήνες. Σ αυτό το διάστημα γίνεται ακόμη ένας έλεγχος από τη ΔΗΩ. Εκτός από τα σπορόφυτα οι εκπαιδευόμενοι σπέρνουν και καλαμπόκι απευθείας στον αγρό. Όλο αυτό το διάστημα της αναμονής για τους πρώτους καρπούς και ενώ η ομάδα των καλλιεργητικών φροντίδων ασχολείται με υποστυλώσεις των φυτών, ενημερώνεται για τις βιολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας και αντιμετωπίζει τους εχθρούς της καλλιέργειας, η ομάδα των αρωματικών φυτών, έχει μετατρέψει το τμήμα του αγρού με τα αρωματικά φυτά σε βραχόκηπο με ταμπέλα δίπλα σε κάθε φυτό, στην οποία αναγράφεται το κοινό όνομα του φυτού. Να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευόμενες ανέλαβαν πρωτοβουλία και βρήκαν τρόπο να μεταφέρουν με δικό τους αγροτικό αυτοκίνητο μεγάλες πέτρες στο σχολείο, ενώ συνεργάστηκαν με συμμαθητή τους ο οποίος σκάλισε τα ονόματα των φυτών με ειδικό εργαλείο και έβαψε τις ταμπέλες. Μετά από τη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από βιβλία και φυλλάδια, η ομάδα αυτή δημιουργεί φυλλάδιο με χρήσεις και φωτογραφίες των αρωματικών ειδών του κήπου και προετοιμάζει παρουσίαση στο power point για τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους του σχολείου. Παράλληλα με όλα αυτά, πραγματοποιούνται και οι υπόλοιπες επισκέψεις της ομάδας. Ένα απόγευμα στο βιολογικό οινοποιείο του βιοκαλλιεργητή και οινοπαραγωγού Σ. Γαβαλά, ο οποίος έχει πάρει βραβεία για το κρασί του, στο Βοριά Μονοφατσίου. Ένα άλλο απόγευμα στο Αγρόκτημα διατροφικού τουρισμού «ΑΓΡΙΟΝ ΓΗ», όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τέλος μία μονοήμερη εκδρομή στη μονή Χρυσοπηγής στα Χανιά, την πρώτη μονή που καλλιεργεί βιολογικά στην Κρήτη εδώ και 15 χρόνια. Στη μονή γίνεται ξενάγηση στους βιολογικούς ελαιώνες και στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο και συσκευαστήριο ελαιόλαδου. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 989

6 Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, στα μέσα του Ιουνίου, οι εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους και όλες τους τις δράσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην ημερίδα ευαισθητοποίησης η οποία πραγματοποιείται αυτή τη φορά στην πόλη του Ηρακλείου. Η χρονιά κλείνει με την υπόσχεση συνέχειας και την ανάληψη της ευθύνης ποτίσματος του αγρού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από ορισμένους εκπαιδευόμενους. Το καλοκαίρι ο αγρός είναι ανοιχτός για όλους και προσφέρει αφειδώς τους καρπούς του. 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Η κεντρική δράση του προγράμματος ήταν η δημιουργία του αγρού βιολογικής καλλιέργειας και η διαμόρφωση της αυλής του σχολείου, όπως περιγράφηκε αναλυτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με επίκεντρο, όμως, το βιολογικό αγρό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον δράσεις με στόχο τη διάχυση της δράσης του σχολείου στην κοινωνία και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Άλλες από αυτές είχαν προσχεδιαστεί και προβλεφθεί και άλλες προέκυψαν στην πορεία. Η δράση που κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της ομάδας ήταν η διοργάνωση ημερίδας με θέμα τη βιολογική γεωργία, η οποία υλοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2006, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Απευθυνόταν στους αγρότες του Δήμου Τυλίσου και είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. Για την διοργάνωσή της είναι υπεύθυνη μία εξαμελής ομάδα εκπαιδευόμενων, με την οποία συναντιόμαστε τακτικά μία φορά την εβδομάδα, για δύο περίπου μήνες. Μετά την απόφαση του θέματος της ημερίδας και της καταγραφής των προτάσεων τους για χώρο, χρόνο διεξαγωγής της και πιθανούς ομιλητές, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με αντιπροσώπους του συλλόγου γυναικών, του επιμορφωτικού συλλόγου Τυλίσου και του Δήμου Τυλίσου. Σε μία τελική συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι προτείνουν την ιδέα τους, ζητούν τη στήριξη των τοπικών φορέων και παίρνονται από κοινού οι τελικές αποφάσεις. Η ομάδα συνεχίζει την εργασία της με την αναζήτηση των ομιλητών της ημερίδας και συνεργάζεται με την ομάδα συγγραφής για την προετοιμασία της αφίσας, των προσκλήσεων και των δελτίων τύπου. Εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν για αφισοκόλληση στα χωριά του Δήμου Τυλίσου, ενημερώνουν τους κατοίκους στα καφενεία, αποστέλλουν προσκλήσεις στους επισήμους και δημοσιοποιούν την εκδήλωση στο site www. ecocrete. gr και στις τοπικές εφημερίδες. Δύο εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τη δράση του σχολείου στην ημερίδα και προετοιμάζουν την παρουσίασή τους στο power point. Λίγο πριν την ημερίδα οι εκπαιδευόμενοι γράφουν το πρόγραμμα και προετοιμάζουν την αίθουσα. Εκπαιδευόμενες αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν οι ίδιες τα εδέσματα του μπουφέ, όλα από βιολογικά υλικά και προσφέρουν βιολογικό χυμό πορτοκάλι κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Τρεις εκπαιδευόμενοι συντονίζουν τις παρουσιάσεις και προσφωνούν τους ομιλητές και τους επίσημους προσκεκλημένους από τη θέση του προεδρείου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζονται και συζητούν με μέλη της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου, τον Αντινομάρχη Περιβάλλοντος και κατοίκους της περιοχής. Η ημερίδα κλείνει με την παρουσίαση της προσπάθειας του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Στις αρχές Μαΐου, το σχολείο συμμετέχει στην εκδήλωση παρουσίασης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Νομού Ηρακλείου, η οποία διοργανώνεται από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού στο χώρο του Θεατρικού Σταθμού, στην πόλη του Ηρακλείου. Μία άλλη ομάδα, τριών εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προετοιμάζει σε power point τις δράσεις της ομάδας και τις παρουσιάζει σε άλλες περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών Γυμνασίου και εκπαιδευτικούς του νομού. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το σχολείο δέχεται μία πρόσκληση από το ΚΑΠΗ Πύργου, να συμμετέχει στην εκδήλωσή τους παρουσιάζοντας το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τις δράσεις του γύρω από το περιβάλλον. Ο Πύργος, ένα χωριό με αμιγώς αγροτικό 990 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 πληθυσμό, βρίσκεται περίπου 60 Km νότια του Ηρακλείου. Δύο εκπαιδευόμενες και μαζί τους μία απόφοιτη βιοκαλλιεργήτρια, προσφέρονται εθελοντικά να παρουσιάσουν το σχολείο και τις δράσεις του γύρω από τη βιοκαλλιέργεια. Παιδιά δημοτικού και γέροντες της περιοχής ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τους κινδύνους από τη χρήση φυτοφαρμάκων από τον υπεύθυνο της ΔΗΩ και για την εναλλακτική λύση της βιοκαλλιέργειας από τις εκπαιδευόμενες του σχολείου. Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, στα μέσα του Ιουνίου, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν όλες τους τις δράσεις, στην ημερίδα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα ΣΔΕ, την οποία διοργανώνει το σχολείο κάθε χρόνο στην πόλη του Ηρακλείου. Στην εκδήλωση παρουσιάζονται οι δράσεις όλων των γραμματισμών του σχολείου με τη μορφή έκθεσης και παρευρίσκονται βουλευτές, στελέχη της εκπαίδευσης και πολίτες. Η περιβαλλοντική ομάδα συμμετέχει με έκθεση φωτογραφιών από όλα τα στάδια του προγράμματος και με πάγκο στον οποίο δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν στην εκδήλωση να φυτεύουν το δικό τους σπόρο. Ένα σκιάχτρο-σκελετός, προσβεβλημένο υποτίθεται από τα φυτοφάρμακα, το οποίο έχουν δανειστεί οι εκπαιδευόμενοι από το ΚΑΠΗ Πύργου, δίνει το δικό του μήνυμα στους παρευρισκόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι προσφέρουν επίσης φυλλάδια με πληροφορίες για τις χρήσεις των αρωματικών φυτών και δεντράκια στον κόσμο μαζί με βιολογικό καφέ και κουλουράκια από βιολογικά υλικά. Μία εκπαιδευόμενη έχει αναλάβει ήδη την πρωτοβουλία να προσκαλέσει δημοσιογράφο του τοπικού καναλιού ΚΡΗΤΗ TV στην εκδήλωση. Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί δίνουν συνεντεύξεις και παρουσιάζουν μεταξύ άλλων τη δράση του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το σχετικό ρεπορτάζ παρουσιάζεται στις ειδήσεις της επόμενης μέρας. Η τελευταία δράση, πραγματοποιείται, στα τέλη του Ιουνίου, στο χώρο του σχολείου την ημέρα της εκδήλωσης αποφοίτησης. Μετά από πρόσκληση, δημοσιογράφοι του κρητικού περιοδικού Yourmagazine επισκέπτονται το σχολείο, παίρνουν συνεντεύξεις από την περιβαλλοντική ομάδα και φωτογραφίζουν τον αγρό μαζί με τους εκπαιδευόμενους. Το σχετικό άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος του Σεπτεμβρίου. 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο συνεχής έλεγχος της κεντρικής δράσης του προγράμματος από εξωτερικούς φορείς (ΔΗΩ) καθώς και η επιστημονική στήριξη της προσπάθειας ενίσχυε και επιβεβαίωνε την πορεία εργασιών των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η συνεχής ενημέρωση του ημερολογίου δράσεων από τους εκπαιδευόμενους βοηθούσε στην αυτοαξιολόγηση της εργασίας τους. Η συνολική αξιολόγηση προγράμματος και ο έλεγχος της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα γινόταν έμμεσα μέσα από συζητήσεις με την ομάδα και από την παρατήρηση της συμπεριφοράς και του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις. Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι εκπαιδευόμενοι και η διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση και άλλων πολιτών κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν ένας από τους δείκτες αλλαγής στάσης. Μέσα από τις συνεντεύξεις που έδιναν και τις παρουσιάσεις τους στις διάφορες εκδηλώσεις και ημερίδες, γινόταν ταυτόχρονα η αξιολόγηση της προσπάθειάς τους από την τοπική κοινωνία. Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε μέσα από συζήτηση με την ομάδα, στην οποία κατατέθηκαν προτάσεις για συνέχεια της δράσης και για βελτίωση των μεθόδων διάχυσης προς την κοινωνία, διατυπώθηκαν σχόλια για το τι άλλαξε στη ζωή του καθένα μετά από την ενασχόλησή του με το πρόγραμμα και καταγράφηκαν τα συναισθήματα και οι εμπειρίες τους. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tα ΣΔΕ έχουν ως κεντρικό στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων που λόγω της απομάκρυνσής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και της έλλειψης του απολυτηρίου ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 991

8 Γυμνασίου κινδυνεύουν από κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Η ευαισθητοποίηση των ενήλικων εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ διαχέεται και επηρεάζει άμεσα και το οικογενειακό και το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες συμμετέχουν αρκετές φορές ως ενεργοί πολίτες. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων και η ενδεχόμενη στροφή τους προς την βιολογική γεωργία έχει άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία, δρώντας πολλαπλασιαστικά προς μία στροφή της κοινωνίας σε μία πιο ήπια, με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ανάπτυξη. Επιπλέον, το θέμα της βιολογικής γεωργίας, άμεσα συνδεδεμένο και με το θέμα της ποιότητας διατροφής, έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και στην οικιακή οικονομία και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό (στροφή προς βιολογική γεωργία, αλλά και διατήρηση αυτονομίας με το δικό τους κήπο). Οι στόχοι που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα «Βιολογική καλλιέργεια στην αυλή του σχολείου» του ΣΔΕ Τυλίσου, προσεγγίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Μέσα από τη συλλογική οργάνωση της ημερίδας για τη βιολογική καλλιέργεια στο χώρο του σχολείου, την επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Τυλίσου καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την επικοινωνία με φορείς συνεργάτες, όπως μέλη του Συλλόγου Γυναικών και του Επιμορφωτικού Συλλόγου Τυλίσου, την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες του σχολείου και τον υπεύθυνο της ΔΗΩ στην Κρήτη, καθώς και μέσα από τη συλλογική εργασία στον αγρό, οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Μέσα από την παρουσίαση των δράσεών τους μπροστά σε κοινό και τη συνεργασία τους με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστήμονες γεωπόνους και βιοκαλλιεργητές, ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους. Η συναισθηματική σύνδεση με το έργο τους και κατ επέκταση με το χώρο του σχολείου, διαπιστώθηκε από δηλώσεις των ίδιων των εκπαιδευόμενων και από το ίδιο το αποτέλεσμα. Εκπαιδευόμενοι από μακρινά χωριά έρχονταν ανελλιπώς στο σχολείο, και παρέμειναν στο σχολείο, κυρίως γιατί είχαν αναλάβει ευθύνες σε σχέση με την καλλιέργεια, αλλά και γιατί τους δόθηκαν πρωτοβουλίες και ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έγινε αισθητή. Οι εκπαιδευόμενοι σταμάτησαν να βάζουν φάρμακα και λιπάσματα, τουλάχιστον όταν πρόκειται για τα προϊόντα που καταναλώνουν οι ίδιοι. Προσπαθούν να επηρεάσουν τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους συγχωριανούς τους. Κάποιοι επηρεάστηκαν και δημιούργησαν το δικό τους οικολογικό κήπο στο σπίτι. Ορισμένοι από τους αγρότες, ενδιαφέρονται να κάνουν τις καλλιέργειές τους βιολογικές και έχουν αρχίσει την έρευνα αγοράς. Οι γυναίκες-μητέρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προσπαθούν να καταναλώνουν και να δίνουν στα παιδιά τους βιολογικά λαχανικά και φρούτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω κόστους, είναι πολύ προσεκτικές και επιλέγουν συνειδητά την τροφή τους, διαβάζοντας πχ. τις ετικέτες πριν αγοράσουν κάτι. Η διάθεσή τους για ενεργό συμμετοχή στην επίλυση του προβλήματος φάνηκε και από το ενδιαφέρον τους για την οργάνωση της ημερίδας ευαισθητοποίησης του ντόπιου αγροτικού πληθυσμού σε θέματα βιολογικής γεωργίας, αλλά και από τη διάθεσή τους να οργανώσουν και άλλες ημερίδες στα χωριά τους. Οι ίδιοι πρότειναν: «να συνεργαστούμε του χρόνου με δημοτικά σχολεία της περιοχής για να επηρεάσουμε τα παιδιά, αφού οι ενήλικες αγρότες δύσκολα αλλάζουν νοοτροπία». Ορισμένοι ανέλαβαν δράση και συμμετείχαν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο ΚΑΠΗ Πύργου, άλλοι ανέλαβαν πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με ΜΜΕ και αρκετοί έδωσαν συνέντευξη παρουσιάζοντας τη δράση τους σε δημοσιογράφους που ήρθαν στο σχολείο. Συνοψίζοντας, με την ημερίδα ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης των κατοίκων Τυλίσου, τη δημοσιοποίηση των δράσεων στα ΜΜΕ, τη συμμετοχή και την παρουσίαση των δράσεων σε διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη και στην επαρχία του νομού Ηρακλείου και τον ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες, η δράση των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ Τυλίσου έγινε γνωστή στην τοπική κοινωνία. Αν το γεγονός αυτό αποτελέσει ερέθισμα να ακολουθήσουν στο μέλλον και άλλα 992 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 σχολεία παρόμοιες δράσεις και ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι στη βιολογική γεωργία και το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, τότε το πρόγραμμα θα έχει πετύχει το σκοπό του. Κλείνοντας, παραθέτουμε τα σχόλια τριών διαφορετικών εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, στα οποία διαφαίνεται η αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης και η διάθεση για βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος: «... ειδικά σε μένα που δούλευα σε θερμοκήπια και έχω και προβλήματα υγείας από όλα αυτά, ήταν κάτι που με έκανε να σκεφτώ πολύ. Προσέχω πια τι δίνω στα παιδιά μου να φάνε...» Γυναίκα, 33 ετών «...ήταν μία πολύ ξεχωριστή εμπειρία που δεν σου τυχαίνει κάθε μέρα. Ειδικά εγώ που είχα συνηθίσει σε ένα συμβατικό τρόπο καλλιέργειας, με φάρμακα, έχω αλλάξει. Και προσπαθώ να το μεταδώσω και σε άλλους...» Άντρας, 30 ετών «... Μάθαμε πράγματα που τα ακούγαμε και δεν τα πολυπιστεύαμε. Για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, θυμάμαι ακόμη το άγχος που είχα, να παρουσιάσω σε κοινό... Μιλήσαμε σε παιδιά και μας ακούσανε, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό, μήπως και αλλάξουν αυτά κάτι...» Γυναίκα, 36 ετών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Φλογαΐτη Ε., Βασάλα Π. (1999), Το ενεργειακό ζήτημα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2. Χοντολίδου Ε., (2003), Η έννοια του γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρία. Αθήνα: ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ, σελ Χρυσαφίδης Κ., (2005), Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 993

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14..

ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. ΣΧ.ΕΤΗ 2012-13,2013-14.. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ αισθητική απόλαυση μέσο για τη σχολική διδασκαλία, η οποία εστιάζει στη διατροφή και την υγεία δίνει ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι πηγή Ζωής «Σποράκι εδώ - σποράκι εκεί χτίζεται μια νέα ζωή» Υπεύθυνη Νηπιαγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σκοπός της εργασίας Κατά πόσο οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα Αν αγοράζουν βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρώην Αμερ. Βάση Γουρνών, 71500 ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. : 2810-762276, 762272 6932442179 FAX : 2810-762272 email: mail@kpe-gouvon.ira.sch.gr http://kpe-gouvon.ira.sch.gr/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Ηράκλειο, Βασιλική Αγ. Μάρκου Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ:1892/1990

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Δρώμενα από τη συμμετοχή στην Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης Γενικό Θέμα: Απορρίμματα Σχολική χρονιά: 2011 2012 ΣΤΟΧΟΙ: Συνειδητοποίηση 1. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

50 Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

50 Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50 Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. 50 ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου 2. Go! De Springplank 3. C.P.Miguel Pinilla 4. O Jardim do Fraldinhas 5. Northampton National School 6. Anchorsholme Primary School Λίγα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σχολικός κήπος. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Νοέμβρης 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σχολικός κήπος. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Νοέμβρης 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικός κήπος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βαρβάρα Παναγιωτίδου Διδάκτωρ Βιολογίας www.didascience.wordpress.com "Είναι αδύνατο για ένα παιδί που εργάζεται στον κήπο να μη συντονιστεί με ορισμένους παγκόσμιους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μανόλης Στρατάκης, Συνεργάτες Αγροαναπτυξιακή Ηρακλείου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης Το Ύπαιθρος Τι είναι; Το

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ε. 1, ΤΕΡΤΙΠΗΣ Δ. 1, και ΔΕΒΕΤΖΗ Χ. 1 1 10/θ Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πλάνο ενεργειών προώθησης της οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου στα πλαίσια του προγράμματος INFOIL

Πλάνο ενεργειών προώθησης της οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου στα πλαίσια του προγράμματος INFOIL DRAFT LIFE08 INF/GR/00581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Πλάνο ενεργειών προώθησης της οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου στα πλαίσια του προγράμματος INFOIL

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 9 Σεπτέµβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008 Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Βιοποικιλότητα. Τεύχος Νο 5 # Μάρτιος 2013

LIFE+ Βιοποικιλότητα. Τεύχος Νο 5 # Μάρτιος 2013 LIFE+ Βιοποικιλότητα Τεύχος Νο 5 # Μάρτιος 2013 2 3 4 Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και εκπαιδευτικών της Κρήτης, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012 1 ος Στόχος Το σχολείο μας Ένα εργαστήριο ανάπτυξης κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΩΣΣΑ-ΜΕΛΕΤΗ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ)

ΤΑΞΗ Γ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΩΣΣΑ-ΜΕΛΕΤΗ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 4ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑΞΗ Γ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2008 2009 Το πρόγραμμα είναι τριήμερο και απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα