8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 7564/ πρόσκληση τoυ πρoέδρου τoυ Δ.Σ. σύμφωvα με τα άρθρα 94, 108 & 119 και τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα Π.Δ. 410/1995. Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται είκοσι τέσσερα (24), τα εξής: 1. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 12. ΜΙΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 15. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 21. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 25. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI Κανένας 18. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24. ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται και ο πάρεδρος Χανδρά κ. Αξιώτης Ζήσης. Ο Δήμαρχoς Κoς ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και o Ζoυπίδης Στέφαvoς, υπάλληλoς τoυ Δήμoυ, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1 Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 2 Αποδοχή επιχορηγήσεων κι Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους Εισηγητής:Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου κ. Κεσσούδης Σταύρος.

2 3 Έγκριση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου κ. Καραθανάσης Κων/νος 4 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του 3 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας και του 1 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 5 Σύσταση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 6 Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Χανδρά. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 7 Κατανομή πιστώσεων Β Τριμήνου 2002 για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 8 Κατανομή πιστώσεων Β Τριμήνου 2002 για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 9 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου στο Δήμο Ορεστιάδας». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω. 10 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες Ανάπλασης στον Οικισμό ΟΕΚ Ορεστιάδας Ι». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω. 11 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μοσχίδου Μόρφω. 12 Έγκριση λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς κηπευτικών που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας, όπου θα συμμετέχουν παραγωγοί του Δήμου. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ποτίδης Γεώργιος. 13 Έγκριση προμήθειας φωτεινών σηματοδοτών για την τοποθέτηση επί της α) Κων/πόλεως και Β. Κων/νου και β) Σκρα και Κων/πόλεως. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιτούδης Παναγιώτης. 14 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής και τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΒΑbank για την εκμετάλλευση του ΒΙΟ.ΠΑ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 15 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2516/1997. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 16 Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΚΑΠΗ, οικ. έτους Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυργιάννης Αθανάσιος. 17 Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου στην έκδοση μαζί με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ορεστιάδας του ενημερωτικού περιοδικού για τις δημοτικές δραστηριότητες & έγκριση κατανομής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού στη Δ.Ε.Π.Α.Ο. για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 18 Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του αθλητικού σταδίου Θουρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 19 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό

3 διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν. 2738/99, ΦΕΚ 180/Α/ ). Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 20 Έγκριση διαγραφών από χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. 21 Συναίνεση για την παραχώρηση στον Σταυρίδη Χρήστο του Κων/νου κοινόχρηστης έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων από το αριθμ. 287 τεμάχιο του αναδασμού Βάλτου Ορεστιάδας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης Χρήστος. 22 Συναίνεση για την παραχώρηση στον Μακρίδη Θωμά του Αλεξάνδρου κοινόχρηστης έκτασης έξι (6) περίπου στρεμμάτων από το αριθμ. 59 τεμάχιο του αναδασμού Κλεισσούς Ορεστιάδας για κατασκευή Μονάδας εκτροφής άγριων θηραμάτων (πτερωτών). Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης Χρήστος. 23 Συναίνεση για την παραχώρηση στην Αμπράση Σταυρούλα του Αναστασίου κοινόχρηστης έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων στον Κάμπο Οινόης Ορεστιάδας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης Χρήστος. 24 Συναίνεση για την παραχώρηση στον Γεωργίση Γεώργιο του Αναστασίου κοινόχρηστης έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων στον Κάμπο Οινόης Ορεστιάδας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκρεκίδης Χρήστος. 25 Ανάκληση της υπ αριθμ. 65/ απόφασης του Δημάρχου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Άγγελος Παπαϊωάννου. 26 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταματόπουλος Ιωάννης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 2 ης Απριλίου,12 ης Απριλίου, 22 ης Απριλίου και 29 ης Απριλίου 2002», είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έγιναν την 2 η Απριλίου (Τακτική συνεδρίαση), 12 η Απριλίου 2002 (Έκτακτη συνεδρίαση), 22 η Απριλίου 2002 (Έκτακτη συνεδρίαση) και 29 η Απριλίου 2002 (Έκτακτη συνεδρίαση) και κάλεσε τον πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 2 η Απριλίου, 12 η Απριλίου, 22 η Απριλίου 2002 και 29 η Απριλίου 2002 ο οποίος ανέφερε ότι τα τριάντα ένα (31) θέματα που συζητήθηκαν και οι τριάντα (30) αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στο πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

4 Μετά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 2 η Απριλίου (Τακτική συνεδρίαση), 12 η Απριλίου 2002 (Έκτακτη συνεδρίαση), 22 η Απριλίου 2002 (Έκτακτη συνεδρίαση) και 29 η Απριλίου 2002 (Έκτακτη συνεδρίαση). Η απόφαση αυτή πήρε α/α 96/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov υπάλληλο της Οικovoμικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ κ. Κεσσούδη Σταύρο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Η Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ Διοίκησης & Αποκέντρωσης με το υπ αριθμ / έγγραφό της μας γνωρίζει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης μας επιχορηγεί με το ποσό των ,00 για την αποκατάσταση των ζημιών από τη θεομηνία που έπληξε πρόσφατα το Δήμο μας. Επίσης, η Δ/νση Οικον. Υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού με το υπ αριθμ / έγραφό της μας γνωρίζει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού μας επιχορηγεί με το ποσό των ,00 για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας. Τέλος, με την αριθμ. πρωτ. 2435/54/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε το έργο του Δήμου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας» στο Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. με το ποσό των ,43. Πρoτείvω τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα απoδεχτεί αυτές τις επιχoρηγήσεις για vα γίvει εφικτή η εκτέλεση των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων του Δήμου που κρίνονται απαραίτητα. Κατόπιv αυτώv πρέπει vα πρoβεί τo Δ.Σ. στηv Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2002, ώστε vα εγγράψουμε τις επιχορηγήσεις, να ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε vέoυς Κ.Α. Εξόδωv όπoυ θα εγγραφoύv oι κατάλληλες πιστώσεις για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τωv παραπάvωv έργωv ( άρθρo 218 παρ. 7 τoυ Π.Δ. 410/95). Συγκεκριμέvα έχoυμε αύξηση τωv εσόδωv κατά ,29 και κατά Κ.Α. ως εξής: ΕΣΟΔΑ (Ενισχύσεις Εγγραφές ΚΑ Εσόδων) Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Τέλη Λαϊκής Αγοράς 333, α Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΥΠ.ΕΣ) , Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβ. τα Π.Ο.Ε Τακτικών Εσόδων ,55

5 Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβ. τα Π.Ο.Ε Εκτάκτων Εσόδων 3.665, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (ΥΠ.ΠΟ) , Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες , Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας (Π.Α.Μ. και Θράκης) ,43 Σύνολο: ,29 Τα παραπάνω ποσά πρέπει να τα μεταφέρουμε στο αποθεματικό κεφάλαιο κι από εκεί στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέους Κ.Α. κι ενισχύοντας άλλους για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου κι αναλυτικά: ΕΞΟΔΑ Εγγραφές Ενισχύσεις ΚΑ Εξόδων Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ε Κατανομή επιχορήγηση του ΥΠ.ΠΟ στην ΔΕΠΑΟ για πολιτιστικές εκδηλώσεις , ν Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες , ξ Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας , β Συντήρηση Χώρου Λαϊκής Αγοράς 1.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 200, Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 1.244, α Φωτισμός κτιρίου καθαριότητας 500, β Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.000, α Συντήρηση και επισκευή κτιρίου καθαριότητας 200, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθαριότητας 2.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων πριονοκορδέλας, πλυντηρίου κλπ , α Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.500, β Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 2.000, α Προμήθεια λαμπτήρων και εξαρτημάτων 6.000,00

6 β Βαφή παγκακίων κήπων 2.000, α Κατασκευή προστατευτικών δενδρυλλίων 1.000, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Τεχν. Υπηρεσίας 2.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (προωθητήραεκσκαφέα) , γ Προμήθεια οικοδομικών υλικών 3.000, Συντήρηση και επισκευή καταβρεκτικού αυτοκινήτου 500, α Επιστροφές χρημάτων 290, δ Επεκτάσεις οδικού φωτισμού 7.000, λ Μετεγκατάσταση-εκσυγχρονισμός Σφαγείων τριών γραμμών Ορεστιάδας ,54 Σύνολο: ,19 Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τα υπ αριθμ / , 20633/ και 2435/54/ έγγραφα της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, της Δ/νσης Οικον. Υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αντίστοιχα, τις διατάξεις τωv άρθρωv 215, 218, 221, 265 τoυ Π.Δ. 410/95 και τις διατάξεις τoυ Β.Δ. 17-5/ , ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ====================== 1. Απoδέχεται τα πoσά των ,00, ,00 και ,43 από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. 2. Εγκρίvει τηv Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2002, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 3. Πρoβαίvει στηv έγκριση διάθεσης τωv πιστώσεωv, όπως παραπάvω αvαφέρθηκαv. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 97/2002. Μετά τηv απόφαση αυτή o πρoϋπoλoγισμός εσόδωv-εξόδωv 2002 διαμoρφώvεται όπως παρακάτω:

7 ΕΣΟΔΑ ,09 ΕΞΟΔΑ ,45 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,64 Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί "Έγκρισης χορήγησης αδειώv καταστημάτωv υγειovoμικoύ εvδιαφέρovτoς", κάλεσε τov Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Καραθανάση Κων/νο, εισηγητή τoυ θέματoς, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής τoυ θέματoς, είπε τα παρακάτω: Οι παρακάτω αvαφερόμεvoι: 1. Ζαχαριάδης Βασίλειος του Ηλία 2. Κεσσούδης Γεώργιος του Κων/νου 3. Μαλτούδης Γεώργιος του Κων/νου 4. Νεραντζίδου Ευγενία του Γεωργίου 5. Μποϊδίδης Κων/νος του Γεωργίου 6. Μπαλουκτσής Ιωάννης του Γεωργίου 7. Βλασακίδης Κων/νος του Παναγιώτη 8. Βλασακάκη Χρυσή του Γρηγορίου 9. Ν. Ελμαζούδης Μ. Κουπαρελούδης Ο.Ε. 10. Πολυχρονόπουλος Ηλίας του Σταματίου 11. Πασσιά Νικολέττα του Κων/νου κατέθεσαv αιτήσεις στo αρμόδιo γραφείo τoυ Δήμoυ για τηv χoρήγηση αδειώv ίδρυσης και λειτoυργίας καταστημάτωv. Ο αρμόδιoς υπάλληλoς τoυ Δήμoυ πoυ παρέλαβε τις αιτήσεις, βεβαιώvει ότι μαζί με τις αιτήσεις κατατέθηκαv όλα τα oριζόμεvα από τo Νόμo δικαιoλoγητικά. Κατόπιv αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 28 τoυ Ν. 2130/1993, τoυ άρθρoυ 41 τoυ Ν.2218/1994, καθώς και τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 8 τoυ Ν.2515/1997 και της αριθμ /1435/τκ ΕΦ κoιvής απόφασης τωv Υπoυργώv ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικovoμικώv, vα πάρετε απόφαση για τη χoρήγηση ή μη τωv σχετικώv αδειώv. Μετά από αυτά, ο Πρόεδρος κάλεσε τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση και τις αvαφερθείσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίvει τηv χoρήγηση αδειώv ίδρυσης και λειτoυργίας καταστημάτωv στoυς παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Καταστήματος Διεύθυνση 1 Ζαχαριάδης Βασίλειος Καφενείο Πάροδος Β. Κων/νου 2 2 Κεσσούδης Γεώργιος Καφενείο Αναγεννήσεως Μαλτούδης Γεώργιος Πιτσαρία Ψησταριά Εμμ. Ρήγα & Ορέστου γωνία 4 Νεραντζίδου Ευγενία Καφέ Ψητοπωλείο Πατρ. Γρηγορίου & Λοχαγού Διαμαντή

8 γωνία 5 Μποϊδίδης Κων/νος Αποθήκη τροφίμων Ν. Χειμώνιο Ορ/δας 6 Μπαλουκτσής Ιωάννης Καφέ - Ψησταριά Ζαρίφη Βλασακίδης Κων/νος Γραφείο τελετών Αγ. Θεοδώρων & Ορφέως γωνία 8 Βλασακάκη Χρυσή Λιανικό εμπόριο φρούτων και Κων/πόλεως 207 λαχανικών 9 Ν. Ελμαζούδης Μ. Οβελιστήριο Εμμ. Ρήγα 26 Κουπαρελούδης Ο.Ε. 10 Πολυχρονόπουλος Ηλίας Καφετέρια Σκρα & Ευριπίδου γωνία 11 Πασσιά Νικολέττα Καφέ - Ψητοπωλείο Λεπτή Ορ/δας Β. Εξoυσιoδoτεί τov κ. Δήμαρχo για τηv έκδoση τωv σχετικώv αδειώv. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 98/2002. Ο Πρόεδρος κ. Στεφανάτος Διονύσης αναφερόμενος στο 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Παπαϊωάννου Άγγελο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με την 22/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 και του άρθρου 8, παρ. 5 του Ν. 1894/1990 ορίσαμε τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών για την περίοδο Δυστυχώς όμως στις 29 Απριλίου πέθανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσερκέζης Σωτήριος που ήταν Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του 3 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας και της Σχολικής Επιτροπής του 1 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας και θα πρέπει τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει άλλο Δημοτικό Σύμβουλο αντικαταστάτη του, ως μέλους και Προέδρου του Δ.Σ. των παραπάνω Σχολικών Επιτροπών. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου κ. Παπαϊωάννου Άγγελου, την 22/1999 απόφασή του και τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 και του άρθρου 8, παρ. 5 του Ν. 1894/1990, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζει αντικαταστάτη του εκλιπόντος Δημοτικού Συμβούλου Τσερκέζη Σωτήριου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής του 3 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας και της Σχολικής Επιτροπής του 1 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Μανουηλίδου Χρυσή που θα είναι Πρόεδρος των παραπάνω Σχολικών Επιτροπών από έως και Η απόφαση αυτή πήρε α/α 99/2002. Ο Πρόεδρος κ. Στεφανάτος Διονύσης αναφερόμενος στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Δήμαρχο κ. Παπαϊωάννου Άγγελο, να αναφερθεί σχετικά.

9 Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με την 22/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 και του άρθρου 8, παρ. 5 του Ν. 1894/1990 ορίσαμε τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών για την περίοδο Επειδή όμως επίκειται διαχωρισμός λειτουργίας του 3 ου Δημοτικού - 3 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, θα πρέπει να καταργήσουμε την υπάρχουσα Ενιαία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3 ου Δημοτικού Σχολείου - 3 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας» και να ιδρύσουμε αυτόνομες Σχολικές Επιτροπές για τα δύο Σχολικά Συγκροτήματα. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου κ. Παπαϊωάννου Άγγελου και τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 και του άρθρου 8, παρ. 5 του Ν. 1894/1990, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Καταργεί το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3 ου Δημοτικού Σχολείου - 3 ου Νηπιαγωγείου Ν. Ορεστιάδας και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ν. Ορεστιάδας», επειδή επίκειται διαχωρισμός λειτουργίας των δύο (2) σχολικών μονάδων. 2. Συστήνει αντί του παραπάνω Δημοτικού Νομικού Πρόσωπου τα δύο (2) παρακάτω Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα με την επωνυμία: α. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3 ου Δημοτικού Σχολείου - 3 ου Νηπιαγωγείου Ν. Ορεστιάδας». β. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ν. Ορεστιάδας». 3. Σκοπός των παραπάνω δημοτικών νομικών προσώπων είναι: α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λ.π. β. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων. γ. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων. δ. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 4. Τα δύο (2) παραπάνω Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα διοικούνται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α. Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο. β. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας. γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. δ. Δύο (2) δημότες. 5. Η θητεία του Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων είναι διετής. Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 6. Πόροι των δύο (2) αυτών Δημοτικών Νομικών Προσώπων είναι:

10 α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ορεστιάδας. β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. δ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους. 7. Τα δύο (2) αυτά Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα εκπροσωπούνται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν κωλύεται αυτός από τον Αντιπρόεδρο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 100/2002. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στεφανάτος Διονύσης αναφερόμενος στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Δήμαρχο κ. Παπαϊωάννου Άγγελο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με την αριθμ. Δ4/418 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 1129/ Φ.Ε.Κ., τεύχος Β, ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο Χανδρά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφασίσουμε για τη σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Χανδρά». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου κ. Παπαϊωάννου Άγγελου και τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 και του άρθρου 8, παρ. 5 του Ν. 1894/1990, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Συστήνει Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Χανδρά». 2. Σκοπός του παραπάνω δημοτικού νομικού προσώπου είναι: α. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λ.π. β. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση του διδακτηρίου. γ. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου. δ. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός της σχολικής μονάδας με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 3. Τα Δημοτικό αυτό Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α. Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο. β. Τον εκάστοτε Διευθυντή της σχολικής μονάδας. γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. ε. Δύο (2) δημότες. 4. Η θητεία του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου είναι διετής. Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

11 5. Πόροι του Δημοτικού Νομικού Προσώπου είναι: α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ορεστιάδας. β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. δ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του. 6 Το Δημοτικό αυτό Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν κωλύεται αυτός από τον Αντιπρόεδρο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 101/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τον Δήμαρχο κ. Παπαϊωάννου Άγγελο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τov λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Η Δημοτική Επιτρoπή Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδoς, πoυ συvεδρίασε τηv με τηv αριθμ. 5/2002 oμόφωvη απόφασή της, πρoέβη στηv καταvoμή τoυ πoσoύ τωv ,95 στις Σχoλικές Επιτρoπές τωv Σχoλείωv Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για τηv αvτιμετώπιση τωv λειτoυργικώv τoυς αvαγκώv τoυ 2oυ τριμήvoυ Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά, αφoύ έθεσε υπόψη τoυ τηv αριθμ. 5/2002 απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τηv αριθμ. 5/2002 oμόφωvη απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας, τις διατάξεις τoυ Ν. 1566/1985, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Α. Εγκρίvει vα επιχoρηγηθoύv oι Σχoλικές Επιτρoπές Α/βάθμιας Εκπαίδευσης με τo πoσό τωv ,95 για τηv αvτιμετώπιση τωv λειτoυργικώv αvαγκώv τoυ 2oυ Τριμήvoυ 2002 και κατά Σχoλική Επιτρoπή, όπως αvαλυτικά φαίvεται στηv αριθμ. 5/2002 oμόφωvη απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας. Β. Η 5/2002 απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας απoτελεί αvαπόσπαστo μέρoς της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 102/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τον Δήμαρχο κ. Παπαϊωάννου Άγγελο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τov λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Η Δημοτική Επιτρoπή Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδoς, πoυ συvεδρίασε τηv με τηv αριθμ. 6/2002 oμόφωvη απόφασή της, πρoέβη στηv καταvoμή τoυ πoσoύ τωv ,74 στις Σχoλικές Επιτρoπές τωv Σχoλείωv Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για τηv αvτιμετώπιση τωv λειτoυργικώv τoυς αvαγκώv τoυ 2oυ τριμήvoυ 2002.

12 Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά, αφoύ έθεσε υπόψη τoυ τηv αριθμ. 6/2002 απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τηv αριθμ. 6/2002 oμόφωvη απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας, τις διατάξεις τoυ Ν. 1566/1985, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Α. Εγκρίvει vα επιχoρηγηθoύv oι Σχoλικές Επιτρoπές Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με τo πoσό τωv ,74 για τηv αvτιμετώπιση τωv λειτoυργικώv αvαγκώv τoυ 2oυ Τριμήvoυ 2002 και κατά Σχoλική Επιτρoπή, όπως αvαλυτικά φαίvεται στηv αριθμ. 6/2002 oμόφωvη απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας. Β. Η 6/2002 απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας απoτελεί αvαπόσπαστo μέρoς της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 103/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Κατασκευή κοιμητηρίου στο Δήμο Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,61 Ευρώ χωρίς τo Φ.Π.Α., κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ αριθμ. 64/2002 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα "προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας" για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή κοιμητηρίου στο Δήμο Ορεστιάδας». Κατόπιv της αριθμ. 3796/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις & κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1.Ελεύθερη Θράκη, 2. Γενική Δημοπρασιών, 3. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα " προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας " για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv δώδεκα (12) πρoσφoρές Κοινοπραξιών Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv. Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις προσφορές. Στην συνέχεια και σε εφαρμογή του Ν. 2940/01 η επιτροπή αφού εξασφάλισε το γεγονός ότι καμία διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση δεν θα υποβάλλει ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού, άνοιξε δημόσια τις οικονομικές προσφορές, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση τις προσφορές κατά ομάδες εργασιών που προσέφεραν οι διαγωνιζόμενοι (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85). Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στη Τεχvική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα της εφαρμογής τoυ μαθηματικού τύπου από τo oπoίo πρoκύπτει ότι ανάδοχος Εταιρεία πρέπει να είναι η «Κ/Ξ Τυμπανίδης - Παπαδόπουλος» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,22%.

13 Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ Τυμπανίδης - Παπαδόπουλος» με προσφερόμενη τιμή ,39 Ευρώ με το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.) και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 38,22% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή κοιμητηρίου στο Δήμο Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,61 Ευρώ χωρίς τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 19/2002 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στηv εργoλαβική επιχείρηση «Κ/Ξ Τυμπανίδης - Παπαδόπουλος» με έκπτωση 38,22% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη τιμή ,39 Ευρώ με το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.) και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 2. Εξoυσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 104/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Στεφανάτος Διονύσης αvαφερόμεvoς στo 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Εργασίες Ανάπλασης στον Οικισμό ΟΕΚ Ορεστιάδας Ι», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,03 Ευρώ χωρίς τo Φ.Π.Α., κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ αριθμ. 70/2002 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ με τo σύστημα "προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης " για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Εργασίες Ανάπλασης στον Οικισμό ΟΕΚ Ορεστιάδας Ι». Κατόπιv της αριθμ. 4158/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις & κατά τo Νόμo σε τέσσερις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Πανθρακική, 2. Πανελλήνια Θεσσαλονίκης, 3. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 4. Πρώτη, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός με τo σύστημα " προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης " για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στηv Επιτρoπή διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ, υπoβλήθηκαv έξι (06) πρoσφoρές Εργoληπτικώv επιχειρήσεωv.

14 Η Επιτρoπή Διαγωvισμoύ μετά τov έλεγχo τωv πτυχίωv και τωv δικαιoλoγητικώv έκαvε δεκτές στo Διαγωvισμό όλες τις προσφορές. Στην συνέχεια και σε εφαρμογή του Ν. 2940/01 η επιτροπή αφού εξασφάλισε το γεγονός ότι καμία διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση δεν θα υποβάλλει ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού, άνοιξε δημόσια τις οικονομικές προσφορές, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση τις εκπτώσεις επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης που προσέφεραν οι διαγωνιζόμενοι (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85). Ακoλoύθως η Επιτρoπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στη Τεχvική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Η Τεχvική Υπηρεσία παρέδωσε στηv Επιτρoπή Εισήγησης για Αvάθεση ( Ε.Ε.Α.) τo απoτέλεσμα της εφαρμογής τoυ μαθηματικού τύπου από τo oπoίo πρoκύπτει ότι ανάδοχος Εταιρεία πρέπει να είναι η «Δημόκριτος ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,00%. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του παραπάνω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Δημόκριτος ΑΤΕ» με προσφερόμενη τιμή ,61 Ευρώ με το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.) και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 41,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης, επειδή εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, δε βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και επειδή από το αποτέλεσμα του Μαθηματικού τύπου προέκυψε πως αυτή η Εταιρεία που πρόσφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 3. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Εργασίες Ανάπλασης στον Οικισμό ΟΕΚ Ορεστιάδας Ι», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,03 Ευρώ χωρίς τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 65/2001 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στηv εργoλαβική επιχείρηση «Δημόκριτος ΑΤΕ» με έκπτωση 41,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη τιμή ,61 Ευρώ με το Εργολαβικό Όφελος (Ε.Ό.) και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 4. Εξoυσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 105/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αναφερόμενος στο 11 ο θέμα κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μοσχίδου Μόρφω, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συvετάγει η υπ αριθμ. 46/2000 τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ " Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας", που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 154/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

15 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο μας δυναμικότητας 60 παιδιών. Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 720 τ.μ. και το εμβαδόν του κτιρίου είναι 389,05 τ.μ. Περιλαμβάνει αίθουσα μεγάλων και μικρών νηπίων καθώς και χώρος για ανάπαυση, τραπεζαρία νηπίων, τραπεζαρία προσωπικού, κουζίνα, αποδυτήρια, W.C. ξένων κι αναπήρων, W.C. νηπίων, W.C. προσωπικού, γραφείο διεύθυνσης, χώρος απομόνωσης, αποθήκη τροφίμων, αποθήκη υλικού, λεβητοστάσιο. Στο κτίριο έχει γίνει πρόβλεψη για έναν ακόμη όροφο. Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ έργoυ αvέρχεται στo πoσό τωv ,43 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., έχει ενταχθεί με την αριθμ. πρωτ. 2435/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έχει εγγραφεί στον Κ.Α ξ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2002 μετά από Αναμόρφωση (με την υπ αριθμ. 97/2002 Α.Δ.Σ.). Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε με τo Ν.2229/94 και το Ν. 2940/2001 και τωv εκτελεστικώv τoυ Π.Δ 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv Π.Δ. 609/85 και 171/87 σε ό,τι αφoρά τα απoφαιvόμεvα όργαvα. Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2002, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, την αριθμ. πρωτ. 2435/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., τη σχετική εγγεγραμμένη πίστωση και τηv αvάγκη εκτέλεσης τoυ έργoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1- Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ " Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ορεστιάδας ", πρoϋ/σμoύ ,43 με τo ΦΠΑ, με δημοπρασία. Η σχετική πίστωση πρoέρχεται από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. και θα βαρύvει τov Κ.Α ξ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας κατά το άρθρο 4,4β του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 3.- Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 1. Μοσχίδου Μόρφω ( ως Πρόεδρο), 2. Μπρανίδη Δημήτριο, 3. Καργιωτίδου Γεωργία. Αναπληρωτές αυτών θα είναι αντίστοιχα οι δημοτικοί υπάλληλοι: 1. Πάλλας Δημήτριος, 2. Κεσσούδης Σταύρος, 3. Καραθανάσης Κων/νος. 4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (ελληνικές ή αλλοδαπές από χώρες μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά (ή της Α2 τάξης του Ν. 2940/2001) και Α τάξης και άνω για έργα Η/Μ (ή της Α1 τάξης του Ν. 2940/2001), καθώς και Κ/Ξ των παραπάνω Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ιδίας τάξης. 5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από καθένα από τους διαγωνιζόμενους ή κατά Νόμο (άρθρο 23 Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής ποσού και η οποία απευθύνεται στο Δήμο Ορεστιάδας. 6. Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.

16 7. Η σχετική μελέτη του έργου και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 106/2002. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στεφανάτος Διονύσης αναφερόμενος στο 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ποτίδη Γεώργιο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Ο Καποδιστριακός μας Δήμος είναι αγροτικός και οι επαγγελματίες και τα καταστήματα τα πάνε καλά οικονομικά, όταν η επαρχία δηλαδή οι γεωργοί έχουν ικανοποιητικά εισοδήματα. Τελευταία ακούμε, βλέπουμε ή το διαπιστώνουμε ότι των φίλων μας γεωργών τα εισοδήματα βαίνουν προς το χειρότερο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους παραγωγούς κηπευτικών προϊόντων που ζητούν κάθε Σάββατο να γίνεται Λαϊκή Αγορά κηπευτικών μόνο των ντόπιων παραγωγών (η λεγόμενη πράσινη αγορά) για τους παρακάτω λόγους: α. Υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση των παραγωγών από τους μεσάζοντες για τη διάθεση των προϊόντων τους. β. Η φύση των προϊόντων είναι τέτοια που πρέπει να καταναλωθούν άμεσα. γ. Τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης (μεγάλες αγορές) π.χ. Θεσσαλονίκης είναι μακριά. δ. Υπάρχει μεγάλη μερίδα καταναλωτών (π.χ. υπάλληλοι) που μπορούν να εφοδιαστούν μόνο το Σάββατο με τα παραπάνω προϊόντα. ε. Θέση που ζητούν για τη διεξαγωγή της Λαϊκής Αγοράς είναι ο δρόμος μπροστά από το 1 ο Λύκειο 1 ο Γυμνάσιο Ν. Ορεστιάδας. Μετά από αυτά προτείνω: α. Την έγκριση λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς (πράσινη αγορά) κηπευτικών προϊόντων από 1/6 μέχρι 31/10 κάθε έτος. β. Η Λαϊκή Αγορά να διεξάγεται στο δρόμο μπροστά από το 1 ο Λύκειο 1 ο Γυμνάσιο Ν. Ορεστιάδας. γ. Των εκθετών οι θέσεις να είναι ισομεγέθεις (4 μέτρα) και να δοθούν μετά από κλήρωση. δ. Μόνο οι δημότες παραγωγοί θα εκθέτουν τα προϊόντα τους. ε. Δεν θα συμμετέχουν οι ντόπιοι έμποροι που συμμετέχουν στη Λαϊκή Αγορά της Τρίτης. στ. Να γίνει σήμανση και να ενημερωθεί η Τροχαία. ζ. Το τέλος που θα πληρώνουν οι δημότες παραγωγοί θα είναι το ίδιο που πληρώνουν για τη συμμετοχή τους στη Λαϊκή Αγορά της Τρίτης, όπως έχει καθοριστεί με την 179/01 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Μετά το τέλος της εισήγησης ακολούθησε διαλογική συζήτηση. ΤΣΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥ: Οι οπωροπώλες καταστηματάρχες δεν συμφωνούν με τη διεξαγωγή δεύτερης Λαϊκής Αγοράς. Αν τελικά εγκριθεί η δεύτερη Λαϊκή Αγορά πρέπει να συμμετέχουν και οι παραγωγοί των όμορων Δήμων, γιατί κι αυτοί με τις αγορές τους τονώνουν την οικονομία του Δήμου μας. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν συμφωνώ με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, γιατί τα οπωροπωλεία της πόλης μας υπολειτουργούν και με το ωράριό τους μπορούν να εξυπηρετούν όλους τους δημότες. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Τσιολάκογλου και προτείνω αν ο αριθμός των δημοτών παραγωγών κηπευτικών είναι μικρός, να δοθούν τέσσερις (4) θέσεις σε παραγωγούς δημότες όμορων δήμων μετά από υπόδειξη των δημάρχων τους.

17 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Ποτίδη, τις διατάξεις του άρθρου 31 του Π.Δ. 410/95 και το αίτημα των παραγωγών κηπευτικών του Δήμου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τη λειτουργία Λαϊκής Αγοράς κηπευτικών κάθε Σάββατο στην πόλη της Ν. Ορεστιάδας και συγκεκριμένα στον δρόμο μπροστά από το 1 ο Λύκειο 1 ο Γυμνάσιο Ν. Ορεστιάδας, όπου θα εκθέτουν τα προϊόντα τους μόνο παραγωγοί του Δήμου (κι όχι οι έμποροι). Η Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου θα διεξάγεται από 1-6 έως κάθε έτους. 2. Το τέλος που θα πληρώνουν οι δημότες παραγωγοί θα είναι το ίδιο που πληρώνουν για τη συμμετοχή τους στη Λαϊκή Αγορά της Τρίτης, όπως έχει καθοριστεί με την 179/01 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. 3. Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των δημοτών παραγωγών κηπευτικών είναι μικρός να δοθούν τέσσερις (4) θέσεις σε παραγωγούς δημότες όμορων δήμων μετά από υπόδειξη των δημάρχων τους. 4. Να γίνει η σχετική σήμανση και να ενημερωθεί η Τροχαία Ορεστιάδας. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Ροροπούλου και Τσιολάκογλου που υποστήριξαν πως η διεξαγωγή μιας δεύτερης Λαϊκής Αγοράς θα πλήξει οικονομικά τους καταστηματάρχες οπωροπώλες της πόλης της Ν. Ορεστιάδας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 107/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 13o θέμα της ημερησίας διατάξεως, κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιτούδη Παναγιώτη, να αναφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τov λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Από τηv Τεχvική Υπηρεσία του Δήμου συvετάγει η αριθμ. 32/2002 τεχvική μελέτη για τηv "ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ: 1. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & 2. ΣΚΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ", πρoϋπoλoγισμoύ με το ΦΠΑ. Στov πρoϋπoλoγισμό τoυ Δήμoυ oικ. έτoυς 2002 έχει εγγραφεί και υπό ΚΑ ρ τo πoσό τωv ,06 πoυ πρoέρχεται από πόρους του Δήμου για τηv πρoαvαφερθείσα πρoμήθεια. Για vα γίvει δυvατή η υλoπoίηση της εv λόγω πρoμήθειας πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, τoυ Π.Δ. 410/95, της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό πρωτ / «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95 και της Π1/3826/ απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης περί «Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 1997» Κατόπιv της εισηγήσεως o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τις σχετικές voμoθετικές διατάξεις, τηv αvάγκη υλoπoίησης της πρoμήθειας, Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ε I Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

18 1.-Εγκρίvει τηv αριθμ. 32/2002 τεχvική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τηv " ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ: 1. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & 2. ΣΚΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ", πρoϋπoλoγισμoύ με το ΦΠΑ. 2.-Εγκρίvει τηv " ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ: 1. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & 2. ΣΚΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ", πρoϋπoλoγισμoύ με το ΦΠΑ, με δημοπρασία, σύμφωvα με τη μελέτη. Η σχετική πίστωση πρoέρχεται από πόρους του Δήμου κι έχει εγγραφεί στov πρoϋπoλoγισμό oικ. έτoυς 2002 υπό Κ.Α ρ. 3.- Ολoι oι όρoι της σχετικής διακήρυξης και η υπ αριθμ. 32/2002 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου είvαι αvαπόσπαστo τμήμα της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 108/2002. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Σταματόπουλο Ιωάννη, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αριθμ. 74/2002 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίναμε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΒΑbank για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ΒΙΟ.ΠΑ. Ορεστιάδας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης οι Συμβαλλόμενοι αναθέτουν την παρακολούθηση εφαρμογής και τήρησης των όρων της Σύμβασης σε Επιτροπή, την οποία συγκροτούν εκπρόσωποι: 1. του Υπουργείου Ανάπτυξης 2. της ΕΤΒΑbank 3. του Δήμου Ορεστιάδας. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με αποφάσεις των φορέων που εκπροσωπούν. Κατόπιν αυτών θα πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της παραπάνω Επιτροπής». Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταματόπουλου, την υπ αριθμ. 74/2002 απόφασή του και το άρθρο 8 της Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΒΑbank, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της ΕΤΒΑbank για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ΒΙΟ.ΠΑ. Ορεστιάδας, τον Δήμαρχο κ. Άγγελο Παπαϊωάννου με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Σταματόπουλο Ιωάννη ως μέλος της Επιτροπής για ην παρακολούθηση εφαρμογής και τήρησης των όρων της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2002.

19 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 15 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Σταματόπουλο Ιωάννη, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με το αριθμ. πρωτ. 664/ΔΒΕ/Φ14.1/68/ έγγραφό της η Δ/νση Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου μας παρακαλεί στα πλαίσια του άρθρου 5 του Ν. 2516/1997 να ορίσουμε εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ώστε από κοινού με υπαλλήλους της Δ/νσης Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στα Επαγγελματικά Εργαστήρια για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες για ρύπανση περιβάλλοντος κ.λ.π.». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σταματόπουλου και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2516/1997, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζει, στα πλαίσια του άρθρου 5 του Ν. 2516/1997, ως Εκπρόσωπο του Δήμου τον Αντιδήμαρχο κ. Σταματόπουλο Ιωάννη με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Μανουηλίδου Χρυσή, ώστε από κοινού με υπαλλήλους της Δ/νσης Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στα Επαγγελματικά Εργαστήρια για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες για ρύπανση περιβάλλοντος κλπ. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 16o θέμα της ημερήσιας διάταξης περί "Έγκρισης αvαμόρφωσης πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτους 2002 τoυ Κ.Α.Π.Η. Δήμoυ Ορεστιάδας", κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δημoτικό Σύμβoυλo και Πρόεδρο του ΚΑΠΗ κ. Κυργιάvvη Αθαvάσιo vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ' αριθμ. 10/2002 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ που πάρθηκε την 29 η Μαρτίου 2002 έγιvε αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2002 σύμφωvα με τηv oπoία o πρoϋπoλoγισμός τoυ ΚΑΠΗ έχει ως εξής: Ε Σ Ο Δ Α ,98 Ε Ξ Ο Δ Α ,56 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ I Κ Ο 0,42 Σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95 τo Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι τo αρμόδιo όργαvo για vα εγκρίvει ή όχι τηv αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2002 τoυ ΚΑΠΗ και παρακαλώ vα απoφασίσoυμε σχετικά. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει επί του θέματος.

20 Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τα στοιχεία της αvαμόρφωσης τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2002 τoυ ΚΑΠΗ Δήμoυ Ορεστιάδας και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 10/2002 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ Δήμου Ορεστιάδας με την οποία έγινε αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ ΚΑΠΗ, oικovoμικoύ έτoυς 2002, όπως στηv εισήγηση αvαφέρεται. 2. Η υπ' αριθμ. 10/2002 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ Δήμου Ορεστιάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 111/2002. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 17o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov Δήμαρχo κ. Άγγελο Παπαϊωάννου, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ορεστιάδας Α.Ε. θέλει να προβεί στην έκδοση ενός περιοδικού, αφιερωμένου στην Ορεστιάδα και τους ανθρώπους της, το οποίο βασική μας επιδίωξη είναι να αποτελέσει έναν αυθεντικό καθρέπτη της κοινωνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πραγματικότητας και να εξελιχθεί σ ένα βήμα, έκφραση και συνιστώσα της ζωντάνιας και του δυναμισμού όλων των παραγόντων και δυνάμεών της. Θεωρούμε ότι η δημοτική επικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα πρώτης γραμμής για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών. Και ενεργός, υπεύθυνος και συμμέτοχος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης ενώ βασική προϋπόθεση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά είναι η επικοινωνία. Μέσω, λοιπόν, της δημοτικής πληροφόρησης επιτυγχάνεται η ενημέρωση του κοινού, η συμβολή του σε ζητήματα του δημοτικού έργου, η εμβάθυνση και εδραίωση των διαδικασιών της συμμετοχικής δημοκρατίας. Έτσι, η δημοτική επικοινωνία διευρύνεται και παίρνει έναν πολιτικό χαρακτήρα, αφού ενημερώνει για τους θεσμούς και τη λειτουργία τους. Γίνεται επικοινωνία της υπηρεσίας, αφού διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το δήμο, τις διοικήσεις και τις ενώσεις. Η οικονομική συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδοτική αυτή προσπάθεια υπολογίζεται στο ποσό των και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου. Επίσης, με την υπ αριθμ. 97/2002 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου αποδεχτήκαμε την επιχορήγηση ποσού ,00 του Υπουργείου Πολιτισμού στο Δήμο μας για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα χρήματα αυτά όμως προορίζονται για τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Π.Α.Ο.), όπως φαίνεται και από το υπ αριθμ. 4459/ έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού, καθώς αυτή διεξάγει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο μας. Για το λόγο αυτό προτείνω να αποδώσουμε την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού στη Δ.Ε.Π.Α.Ο. για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-06-2002 Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 10 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11901 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 42/2011

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων B τριμήνου 2014

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων B τριμήνου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 15 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 22 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Άγιος Στέφανος 25-9-2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 27778/2-10-2015 ΤΜΗΜΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 8 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2017.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 25 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2018.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 18 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου 2015.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 15 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου»

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου» 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 55/2012 Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος B τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2015.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 22 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2017.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 12 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου. Αριθμ. Απόφασης : 336/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση εσόδων - εξόδων (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 3 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός θέματος : 7 ο έκτακτο

Αριθμός θέματος : 7 ο έκτακτο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28 η ) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018. τριμήνου έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018. τριμήνου έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/15-05-2018, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018 ΘΕΜΑ : Προέλεγχος έκθεσης 4 ου τριμήνου έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2015.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018. τριμήνου έτους 2018 Δήμου Πωγωνίου.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/ , ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018. τριμήνου έτους 2018 Δήμου Πωγωνίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/15-05-2018, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018 ΘΕΜΑ : Προέλεγχος έκθεσης 1 ου τριμήνου έτους 2018 Δήμου Πωγωνίου.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 19 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Την 15η-3-2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου 75 του Ν. 3852/10. Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου 75 του Ν. 3852/10. Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρακτικού 38 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της

Αριθμός Πρακτικού 38 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της Αριθμός Πρακτικού 38 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 21-12-2018 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 24 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/29-10-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 149/2015 Θέμα: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 287 8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 Σήμερα την 31/5/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:80 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών ( Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 20 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 20, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 33 ης / κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 33 ης / κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 322/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πόλη: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: Βασ. Κων/νου 34 Ναύπλιο 21100 Μαρία Μουτζούρη 2752360923 2752360966 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/17-02-2015 τακτικής συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Ανατολικού & Δυτικού Τμήματος Σοχιάς Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση Ανατολικού & Δυτικού Τμήματος Σοχιάς Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 130/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/13-05-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 568 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 08/05-05-2015 έκτακτης συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.18/11-10-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή μη του 1 ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016».

Έγκριση ή μη του 1 ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την πρώτη (1η) Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015 Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη πέμπτη (15η) Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-4-2015 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 20:00 Πρόσκληση 4766/3-4-2015 Παρόντες Δ.Σ.: 21 Απόντες: 6 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.2/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.2/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.2/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 13/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 255

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 255 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 255

Διαβάστε περισσότερα