Συνέχειες και ρήξεις στην εξέλιξη του Θεάτρου για ανήλικους θεατές στην Ελλάδα. Μαρία Δηµάκη-Ζώρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέχειες και ρήξεις στην εξέλιξη του Θεάτρου για ανήλικους θεατές στην Ελλάδα. Μαρία Δηµάκη-Ζώρα"

Transcript

1 Συνέχειες και ρήξεις στην εξέλιξη του Θεάτρου για ανήλικους θεατές στην Ελλάδα Μαρία Δηµάκη-Ζώρα Το νεοελληνικό θέατρο για ανήλικους θεατές έχει, από τις αρχές του 20ού αι. έως σήµερα, διανύσει µια πορεία σηµαντική, µε αναζητήσεις, πειραµατισµούς, συνέχειες αλλά και σηµαντικές τοµές που σηµατοδοτούν ρήξεις µε την παράδοση και διαµόρφωση νέων προοπτικών. Γενικότερα, το θέατρο για ανήλικους θεατές ορίζεται, οροθετείται αλλά και κατεξοχήν προσδιορίζεται ως προς το περιεχόµενό του, την αισθητική αλλά και τη γενικότερη καλλιτεχνική φυσιογνωµία του από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται, τους ανήλικους θεατές 1. Χωρίς να είναι ένα «θέατρο υποκατάστατο» 2, χρησιµοποιεί τους ίδιους σκηνικούς και επικοινωνιακούς κώδικες µε το θέατρο που απευθύνεται στους ενήλικες, δίνοντας όµως διαφορετική έµφαση όπου απαιτείται και λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι ο ανήλικος θεατής ανα-διαµορφώνει το βασικό σχήµα επικοινωνίας µεταξύ σκηνής και πλατείας µε τις πνευµατικές και ψυχικές ιδιαιτερότητες της ηλικίας του. Ως δηµιούργηµα των νεότερων χρόνων, το θέατρο για ανήλικο κοινό έχει άµεση σχέση µε την αντίληψη για την παιδικότητα, όπως κάθε κοινωνία προσλαµβάνει αυτή την έννοια, την αναπτύσσει, την προβάλλει και την ερµηνεύει, στο πλαίσιο των ευρύτερων ιστορικών, πολιτικών και πολιτιστικών συνθηκών. Στην Ευρώπη οι απαρχές της δηµιουργικής πορείας του θεάτρου που απευθύνεται στους ανήλικους θεατές ανιχνεύονται στις αρχές του 20 ού αιώνα, µε παραστάσεις όπως αυτή του έργου «Peter Pan» (1904) που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο συγγραφέας του, J. M. Barrie, στο Λονδίνο, ή αυτή του έργου «Το γαλάζιο πουλί» (1907) του M. Maeterlink αλλά και γενικότερα µε τη γένεση του ενδιαφέροντος που έδειξαν συγγραφείς, διανοούµενοι και σκηνοθέτες στη θεµελίωση της σχέσης του παιδικού κοινού µε το θέατρο 3. Στην Ελλάδα, την ίδια σχεδόν εποχή λογοτέχνες και λόγιοι της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για την αναµόρφωση της λογοτεχνίας και τη ρήξη µε το παρελθόν του άκρατου ροµαντισµού, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία απέναντι στην καλλιέργεια της παιδικής λογοτεχνίας αλλά και του θεάτρου. Οι απαρχές του είδους ανάγονται στην περίοδο αυτή, µε εκδόσεις µικρών διαλόγων αρχικά και σύντοµων θεατρικών έργων αργότερα από λογίους και λογοτέχνες της γενιάς του Παλαµά. Συγκεκριµένα, ο ιστοριοδίφης Δηµήτριος Καµπούρογλους ( ) εξέδωσε το 1881 έναν µικρό τόµο µε τίτλο Μύθοι και Διάλογοι προς χρήσιν των ανήβων όπου περιλαµβάνονταν δύο πολύ σύντοµοι διάλογοι µε ήρωες παιδιά. 4 Λίγο αργότερα, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης ( ) δηµοσίευσε το τιτλοφορούµενο Παιδικοί Διάλογοι δια παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών (1883), το βιβλίο Παιδικά δραµάτια και Κωµωδίαι. Παραφρασθέντα υπό Αριστοτέλους Π. Κουρτίδου, από τις Μαρία Δηµάκη-Ζώρα, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η ανακοίνωση αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ» που έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ- ΕΚΠΑ «Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία». 1 Βλ. Γραµµατάς 1999 (α έκδοση 1996), Βλ. Deldime 1996, Βλ. Deldime 1996, Βλ. Σακελλαρίου 1996,

2 εκδόσεις της «Εστίας» (1887) καθώς και έναν ακόµη τόµο µε τίτλο Θέατρον Οικογενείας και Σχολείου (1915). Το 1900 είχε δηµοσιευθεί ένα ακόµη βιβλίο µε διαλόγους προορισµένους για παιδικό κοινό από τον Ιωάννη Παπούλια µε τίτλο Παιδικοί Διάλογοι ή Τέρπουσα Διδασκαλία της Παιδικής Ηλικίας 5. Τη σηµαντικότερη ώθηση στην προσπάθεια για τη θεµελίωση του θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα την έδωσε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος µε την έκδοση ενός τόµου µε «δραµάτια» το 1896 και δύο ακόµη τόµων το Η συµβολή του Ζακυνθινού λογίου υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική, όχι µόνο γιατί προσέφερε έναν ικανοποιητικό αριθµό κειµένων που θα αποτελούσαν το υλικό για τις σχολικές και οικογενειακές παραστάσεις, αλλά και γιατί ήταν ο πρώτος που διατύπωσε θεωρητικές θέσεις που αναδείκνυαν εκτός από την παιδαγωγική αξία και την καλλιτεχνική φύση του θεάτρου για παιδιά. Έγραφε χαρακτηριστικά: «το Παιδικόν Θέατρον, όσον ηθικόν και αν είνε και πρέπει να είνε, δεν έχει άλλον κυριώτερον σκοπόν, παρά την διδασκαλίαν της τέχνης του θεάτρου» 7. Στα 38 µονόπρακτα έργα που δηµοσίευσε συνολικά ο Ξενόπουλος µε τον γενικό τίτλο Παιδικόν Θέατρον, τα θέµατα που επέλεξε να πραγµατευθεί προέρχονταν από την καθηµερινή ζωή των παιδιών της αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής του. Τα έργα του δεν είναι βέβαια απαλλαγµένα από τον διδακτισµό αλλά ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι ο Ξενόπουλος προσέφερε στο παιδικό κοινό έργα γραµµένα µε τη φροντίδα του θεατρικού συγγραφέα, που δεν αντιµετώπιζε το θέατρο µόνο ως µέσο επίτευξης άλλων σκοπών αλλά και ως αυτόνοµο καλλιτεχνικό γεγονός µε το οποίο τα παιδιά έπρεπε να εξοικειωθούν 8. Η προσπάθεια του Ξενόπουλου επικεντρώθηκε στη δραµατογραφία, αφού η θεατρική πράξη, σε ό,τι αφορούσε στο παιδικό κοινό, ήταν υπόθεση του σχολείου και των οικογενειών, όπως δήλωνε και ο υπότιτλος των δύο τόµων του: «Δι εορτάς σχολείων και οικογενειών». Ο παραστάσεις ήταν αποκλειστική ευθύνη των δασκάλων, προς τους οποίους µάλιστα ο συγγραφέας απηύθυνε και ένα κείµενο µε συµβουλές για την οργάνωση και την υλοποίησή τους 9. Σηµαντική τοµή στη σκηνική πράξη αποτέλεσε η ίδρυση και η λειτουργία των πρώτων παιδικών σκηνών από την Ευφροσύνη Λόντου-Δηµητρακοπούλου και την Αντιγόνη Μεταξά- Κροντηρά. Η πρώτη, βυζαντινολόγος και παιδαγωγός, µε µεγάλο ενδιαφέρον για το παιδί και την αισθητική αγωγή του, ίδρυσε το 1931 την «Παιδική και Εφηβική Σκηνή», παρουσιάζοντας παραστάσεις από παιδιά ηθοποιούς για παιδικό κοινό. Τα έργα ήταν γραµµένα από την ίδια την Λόντου 10 και ο στόχος της ήταν µεταξύ άλλων: η «στηλίτευσις ωρισµένων παιδικών κακιών και η εκρίζωσις µωρών και ασυνειδήτων κοινωνικών προλήψεων και δεισιδαιµονιών» 11. Έµφαση στη θεατρική πράξη έδωσε και η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, η οποία αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητάς της στην ψυχαγωγία του παιδικού κοινού. Για αρκετές δεκαετίες ασχολήθηκε µε το παιδικό βιβλίο, το θέατρο και τη δραµατουργία για παιδιά, επεκτείνοντας την προσφορά της και στην παραγωγή και την παρουσίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, απ όπου έµεινε γνωστή µε το ψευδώνυµο «Θεία Λένα». Η Μεταξά ίδρυσε το «Θέατρο του Παιδιού» το 1933, το οποίο συνέχισε τη θεατρική του δραστηριότητα 5 Βλ. Παπούλια, Βλ. Δηµάκη-Ζώρα 2014 (υπό δηµοσίευση). 7 Βλ. Καραγιάννη 2013, Βλ. Δηµάκη-Ζώρα 2014 (υπό δηµοσίευση). 9 Βλ. Ξενόπουλος 1926, Βλ. τις σχετικές εκδόσεις Λόντου-Δηµητρακοπούλου 1926, Λόντου-Δηµητρακοπούλου 1927, Λόντου- Δηµητρακοπούλου 1931, Λόντου-Δηµητρακοπούλου 1946, Λόντου-Δηµητρακοπούλου Βλ. Λόντος 1955, 40. 2

3 µέχρι τα χρόνια της γερµανικής κατοχής, εκδίδοντας παράλληλα και τα δικά της θεατρικά έργα 12. Ωστόσο, ενώ η Λόντου και η Μεταξά έδωσαν µεγάλη βαρύτητα στη σκηνική πράξη και οργάνωσαν µε σοβαρότητα και επαγγελµατισµό θεατρικές παραστάσεις από παιδιά για παιδιά, η αισθητική γραµµή της δραµατουργίας τους δεν έπαυε να κυριαρχείται από τον διδακτισµό. Η εικόνα του καλού παιδιού ή γενικότερα του παιδιού της αστικής οικογένειας που διορθώνει τα ελαττώµατά του µε τη συνδροµή και τις νουθεσίες των ενηλίκων υπάρχει ως κεντρικό µοτίβο στα περισσότερα από τα έργα αυτής της περιόδου και σηµατοδοτεί ένα είδος δραµατουργίας µε διδακτική πρόθεση που κυριάρχησε για αρκετά χρόνια στο ελληνικό θέατρο για παιδικό και εφηβικό κοινό 13. Με εξαίρεση τα έργα και τη θεατρική, γενικότερα, δραστηριότητα του Βασίλη Ρώτα, ο οποίος είχε µια διαφορετική αντίληψη για την αισθητική των έργων αλλά και τη σκηνική παρουσίασή τους 14, οι δεκαετίες αµέσως µετά τον πόλεµο και µέχρι τις αρχές του 70 χαρακτηρίστηκαν από τη συγγραφή έργων µε κυρίαρχη τη γραµµή του διδακτισµού και µε µετατόπιση του κέντρου βάρους προς το µαθητικό θέατρο, του οποίου τα έργα γράφονταν κυρίως από εκπαιδευτικούς και προορίζονταν για παράσταση κατά τη διάρκεια των σχολικών εορτών 15. Είναι λοιπόν αναµφισβήτητο και γενικότερα αποδεκτό από τους µελετητές ότι µια πραγµατικά βαθιά τοµή στο θεατρικό είδος που µας απασχολεί επήλθε, για τα ελληνικά δεδοµένα, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του Η επίδραση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 17, σε συνδυασµό µε την ωρίµαση των συνθηκών στο εσωτερικό, οδήγησαν ουσιαστικά στην ανάδειξη του θεάτρου για παιδιά σε µία νέα µορφή αυτόνοµης θεατρικής έκφρασης που απαιτεί µάλιστα από τους θιάσους που την υπηρετούν ευσυνειδησία, επαγγελµατισµό και προσήλωση 18. Επαγγελµατίες του είδους όπως η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δηµήτρης Ποταµίτης, ο Γιάννης Καλατζόπουλος κ. ά. έδωσαν νέα ώθηση στη σκηνική πράξη αλλά και στη θεωρητική θεµελίωση του Θεάτρου για Παιδιά και Νέους, όπως καθιερώθηκε να ονοµάζεται το είδος από τη δεκαετία του 80 και εξής, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο όρο «παιδικό θέατρο» 19. Σε αυτό τον τοµέα πολύ σηµαντική υπήρξε και η ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους (1983), του ελληνικού δηλαδή µέλους της ASSITEJ, της αντίστοιχης Διεθνούς Ένωσης, γεγονός που επέτρεψε να επιτελεσθεί έργο υποδοµής για τη συστηµατική µελέτη της εξέλιξης του θεατρικού αυτού είδους στην Ελλάδα, να συγκεντρωθούν πολύτιµα στοιχεία, να γίνουν αξιόλογες εκδόσεις και να προωθηθεί σηµαντικά έκτοτε και η πανεπιστηµιακή έρευνα και διδασκαλία του αντικειµένου αυτού. 12 Βλ. σχετικά Μεταξά 1971 και Μεταξά Πρβλ. την άποψη που διατυπώνει ο Λάκης Κουρετζής: «Γιατί έγινε αιτία το «θέατρο της θείας Λένας» να διαµορφώσει, µε το περιεχόµενό του και τον τρόπο που προσφερόταν στο κοινό, µια «αισθητική» και «παιδαγωγική» άποψη για το «θέατρο του παιδιού», που το αποπροσανατόλισε, το αποδυνάµωσε και το µετέτρεψε (ίσως όχι σκόπιµα) σε µέσο αναπαραγωγής της κατεστηµένης ιδεολογίας και ξεπερασµένων παιδαγωγικών συστηµάτων. Το χειρότερο είναι πως το είδος αυτό του παιδικού θεάτρου δηµιούργησε επιγόνους και κακούς µιµητές που ταλανίζουν τα παιδάκια µέχρι σήµερα, από ραδιοφώνου µέχρι τηλεοράσεως και σκηνής» (Κουρετζής 1990, 37). 14 Για το έργο του Βασίλη Ρώτα για παιδιά, βλ. Καραγιάννη Πρβλ. και Αναγνωστόπουλος 1982, Βλ. Γραµµατάς 1999 (α έκδοση 1996), Βλ. Deldime 1996, Βλ. Τζαµαργιάς 2010 (Γραµµατάς 2010 επιµ.), Βλ. Γραµµατάς επιµ. 2010,

4 Έτσι, ξεκίνησε µια περίοδος κατά την οποία άρχισαν να γράφονται έργα µε διαφορετική αντίληψη από τις αµέσως προηγούµενες δεκαετίες, τόσο ως προς τους θεµατικούς άξονες όσο και ως προς την αισθητική, και δηµιουργήθηκαν θεατρικές σκηνές που ανέβαζαν έργα ειδικά για τα παιδιά 20. Οι ανάγκες του παιδιού για ψυχαγωγία, επικοινωνία, ενεργοποίηση, συµµετοχή και δηµιουργική έκφραση αποτέλεσαν πλέον τις βασικές ορίζουσες που διαµόρφωσαν τους στόχους και τις επιδιώξεις των δηµιουργών του Θεάτρου για τα παιδιά 21, οι οποίοι εργάστηκαν µε όπλα τους τη φαντασία και το χιούµορ, απορρίπτοντας το διδακτισµό και τη σοβαροφάνεια 22. Τι γίνεται όµως σήµερα στο ελληνικό θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό; Η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί τόσο τα τελευταία χρόνια στο θεατρικό αυτό είδος ώστε να µας επιτρέπει να κάνουµε λόγο για µια νέα τοµή, µια ρήξη µε το παρελθόν; Αρχικά, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι γενικότεροι µετασχηµατισµοί που υφίστανται στο χώρο του θεάτρου, µε την ανάδυση της έννοιας του θεατή και την υποβάθµιση έως και πλήρη έλλειψη µερικές φορές του δραµατικού κειµένου, δεν έχουν αφήσει ανέγγιχτο και το θέατρο για ανηλίκους, όπου πλέον όλο και περισσότερο επισηµαίνεται ότι ο θεατής στην πλατεία διαµορφώνει και εµπλουτίζει το µήνυµα της θεατρικής επικοινωνίας 23 µε βάση τις δικές του αναµονές, τις δικές του προσλαµβάνουσες, τα δικά του ψυχοπνευµατικά γνωρίσµατα, κάτω από τις ποικίλες διαθλάσεις που δηµιουργούν οι υλικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες µέσα στις οποίες ζει 24. Η δραµατουργία για παιδιά αγγίζει σήµερα ένα ευρύ φάσµα θεµατικών, όπως είναι η πραγµάτευση ζητηµάτων που έχουν σχέση µε τη σύγχρονη ζωή (τεχνολογία, ζωή στις µεγαλουπόλεις, οικολογικά θέµατα, διαδίκτυο), γεγονός όµως που είχε ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 και του 80, όταν για πρώτη φορά συγγραφείς όπως ο Γιάννης Ξανθούλης, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, η Μαρούλα Ρώτα, ο Γιάννης Καλατζόπουλος κ. ά., προσέγγισαν µε ευαισθησία αλλά και τόλµη ζητήµατα της κοινωνικής και της ευρύτερης πολιτικής ζωής χωρίς τους εξωραϊσµούς και τις εξιδανικεύσεις προηγούµενων γενεών. Σήµερα, διευρύνοντας, εµπλουτίζοντας και επεκτείνοντας αυτή την τάση, συγγραφείς και θεατρικές οµάδες ασχολούνται µε ζητήµατα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος («Για µια φούχτα µπάµιες» του Ευγένιου Τριβιζά), αλλά και θέµατα διατροφικών συνηθειών και υγιεινής ζωής («Οι σωµατοφύλακες της κατσαρόλας» της Λένας Τερκεσίδου, «Θέατρο της Ηµέρας», ), ρατσισµού και ξενοφοβίας («Μια γιορτή στου Νουριάν», διασκευή από το έργο του Φόλκερ Λούντβιγκ, Θέατρο Πορεία, ), ζητήµατα πολιτικής και εξουσίας («Τα µαγικά µαξιλάρια» του Ευγένιου Τριβιζά, Παιδική Σκηνή Εθνικού Θεάτρου, ), ταυτότητας και ετερότητας («Ο Πεταλουδόσαυρος» του Ευγένιου Τριβιζά, Θέατρο Βεάκη, ) ή ακόµη και φιλοσοφικά θέµατα, όπως η διάσταση και η βίωση του χρόνου (Λάκη Κουρετζή, «Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει», Θέατρο της Ηµέρας, ). Παράλληλα, µια προσεκτική µατιά στη σύγχρονη δραµατουργία αλλά και στις παραστάσεις για παιδικό κοινό που ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύει το παραµύθι σε κυρίαρχο στοιχείο του θεατρικού είδους που εξετάζουµε εδώ. Ανιχνεύεται έτσι ισχυρός και ανθεκτικός ο µίτος της συνέχειας που διατρέχει τη δραµατική παραγωγή για παιδιά στην Ελλάδα ήδη από την εποχή του Κουρτίδη και του Ξενόπουλου µέχρι σήµερα. Θα ήταν όµως αβάσιµο να 20 Βλ. Γραµµατάς 1999 (α έκδοση 1996), Βλ. Αναγνωστόπουλος 1982, Βλ. Καγγελάρη 1991, 20, Λαδογιάννη 1998, Βλ. Δηµάκη-Ζώρα 2013 (υπό δηµοσίευση). 24 Βλ. Van de Water 2009,

5 ισχυρισθούµε ότι πρόκειται απλώς για το νήµα µιας συνέχειας που µένει πεισµατικά αµετάβλητο στο χρόνο. Αντιθέτως, οι νεότεροι (αλλά και λίγο παλαιότεροι) συγγραφείς και άνθρωποι του θεάτρου πειραµατίζονται σήµερα µε τη χρήση και την αξιοποίηση του παραµυθιού, των µύθων και των λαϊκών αφηγήσεων, χρησιµοποιώντας παράλληλα στοιχεία του µεταµοντερνισµού και της σύγχρονης θεατρικής γλώσσας, όπως είναι η διακειµενικότητα («Παραµυθ issimo», των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωµά Μοσχόπουλου, Μικρή Πόρτα, 2008), η διασκευή και οι ανατροπές της αφηγηµατικής δοµής του παραδοσιακού παραµυθιού («Η κοιµωµένη ξύπνησε» των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωµά Μοσχόπουλου, Θέατρο Ακροπόλ, 2014), η διαδραστικότητα και η άµεση συµµετοχή των παιδιών στην παράσταση («Απάνω στην τριανταφυλλιά», Θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο, ), η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε συνδυασµό µε τη χρήση της µάσκας και της κούκλας («Το µπαούλο µε τα παραµύθια» του Νίκου Καµτσή, Παιδική Σκηνή Αερόπλοιο, Θέατρο Τόπος Αλλού, 2008). Μία ακόµη τάση που εµφανίζεται έντονα τα τελευταία χρόνια στο χώρο του θεάτρου για ανήλικους θεατές είναι οι διακειµενικές συνθέσεις, οι διασκευές και οι δραµατοποιήσεις έργων της ελληνικής και της παγκόσµιας λογοτεχνίας. Η έµφαση στη διακειµενικότητα αναδεικνύει τον διάλογο των παλαιότερων κειµένων µε την επικαιρότητα και προκαλεί τους µικρούς θεατές να γνωρίσουν, να σχολιάσουν, να προβληµατισθούν και να «συν-οµιλήσουν» µε τα κείµενα αυτά µέσα από τους κώδικες της θεατρικής επικοινωνίας («Παραµύθι χωρίς όνοµα» της Πηνελόπης Δέλτα, µεταγραφή Βαγγέλης Ραπτόπουλος - Τάκης Τζαµαργιάς, Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, , «Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου» της Άλκης Ζέη, δραµατοποίηση Σάββας Κυριακίδης, Τάκης Τζαµαργιάς, Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, και ). Αλλά και η αρχαία ελληνική γραµµατεία είναι πάντοτε παρούσα, µε διασκευές και δραµατοποιήσεις που ξεκινούν από τον Αριστοφάνη και τον Όµηρο και φτάνουν µέχρι τους τραγικούς ποιητές, µε έργα όπως «Εκκλησιάζουσες σαν παραµύθι» (1997) της Κάρµεν Ρουγγέρη, «Η χώρα των πουλιών» του Γιάννη Καλατζόπουλου (Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 2003), «Ιλιάδα» της Κέλλυ Σταµουλάκη (2003), και παραστάσεις που απευθύνονται εξίσου σε ανήλικο και ενήλικο κοινό όπως η «Ιλιάδα» σε σκηνική διασκευή και επεξεργασία Στάθη Λιβαθηνού και Έλσας Αδριανού (2013). Παράλληλα µε τις νέες και µεταµοντέρνες χρήσεις του παραδοσιακού, παρατηρούµε ότι σήµερα οι άνθρωποι που ασχολούνται µε το θέατρο για παιδιά, όλο και περισσότερο, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο νεαρός θεατής στην πλατεία είναι µια προσωπικότητα που διαµορφώνεται κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες και έχει τη δική του ψυχοπνευµατική συγκρότηση 25, αποδεσµεύουν το είδος αυτό από τον ρόλο της διδαχής και του πρόδηλου παιδαγωγισµού και διερευνούν νέες θεµατικές και, κυρίως, νέες τεχνικές θεατρικής έκφρασης για να κάνουν την επικοινωνία σκηνής και πλατείας αµεσότερη 26. Έτσι εµφανίζονται τα τελευταία χρόνια παραστάσεις µε έµφαση στη διαδραστικότητα µεταξύ ηθοποιών και κοινού, µεταξύ των συντελεστών της παράστασης και των νεαρών θεατών. Με την παράλληλη αξιοποίηση της µουσικής και της κίνησης και µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών δυνατοτήτων («Γιαπωνέζικοι κήποι Μια ιστορία πάνω σε ένα µαγικό χαλί» της Γιάννας Ροϊλού και του Δηµήτρη Σεϊτάνη, 2004, «Ακαδήµεια», «Ο µεγαλύτερος θησαυρός του κόσµου» των Άννας Παπαµάρκου και Λεωνίδα Ψέλτουρα, Ίδρυµα Μιχάλη Κακογιάννη, , «Το κορίτσι που ζήτησε µια βελόνα, µια απλή βελόνα» της Αριστέας Κοντραφούρη από το οµότιτλο βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη, Θέατρο «Βαφείο», και ) επιχειρείται 25 Βλ. Γραµµατάς επιµ. 2010, Βλ. Papakosta 2014,

6 η δηµιουργική συµµετοχή των ανήλικων θεατών στο σκηνικό θέαµα και συνεπώς στη διαδικασία παραγωγής του θεατρικού µηνύµατος, µε σκοπό την έκφραση των προσωπικών δηµιουργικών δυνάµεων των παιδιών. Η συµµετοχικότητα βέβαια, όταν δεν εξαντλείται σε ακίνδυνες ερωταποκρίσεις µεταξύ ηθοποιών και κοινού όπου τα παιδιά απλώς φωνάζουν ένα «ναι» ή ένα «όχι», απαιτεί βαθιά γνώση, εµπειρία και ευελιξία στη διαχείριση της καθοδηγούµενης συµµετοχής από την πλευρά του σκηνοθέτη και των ηθοποιών-εµψυχωτών. Οι αποστασιοποιητικές τεχνικές επίσης, µε την ευρεία πλέον χρήση τους γενικότερα στο θέατρο, αποτελούν όλο και περισσότερο τµήµα των παραστάσεων που απευθύνονται σε παιδικό και εφηβικό κοινό. Οι αλλαγές σκηνικών ή κοστουµιών επί σκηνής, οι παρεµβάσεις του αφηγητή ή της αφηγήτριας, ο µεταθεατρικός λόγος, ο διαµοιρασµός του ρόλου (role splitting) είναι ορισµένες από τις τεχνικές που έχουν τις ρίζες τους στη µπρεχτική αποστασιοποίηση και χρησιµοποιούνται στο θέατρο για παιδιά, δηµιουργώντας την απαραίτητη σύζευξη µεταξύ του «τότε» και του «τώρα», µεταξύ της σκηνικής εικονοποίησης και της πραγµατικότητας του θεατή στην πλατεία, δηµιουργώντας µια αίσθηση «συνενοχής» µε τους µικρούς θεατές που συµµαχούν έτσι µε τους ηθοποιούς και συν-διαµορφώνουν το τελικό µήνυµα 27 («Ο τυχερός στρατιώτης», σε σκηνοθεσία Θωµά Μοσχόπουλου, , Μικρή Πόρτα, «Η µικρή Γοργόνα» του Μάικ Κένι σε σκηνοθεσία Θωµά Μοσχόπουλου, Μικρή Πόρτα, , «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Τζωρτζίνας Κακουδάκη, Θέατρο του Νέου Κόσµου, ). Η ανανέωση και η ρήξη µε την παράδοση, που αναζητούµε εδώ, διαπιστώνουµε ότι σιγά σιγά καταλαµβάνει περισσότερο χώρο στο θέατρο για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, µέσα από την επαφή µε ξένες επιδράσεις αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι άνθρωποι που το υπηρετούν από παλιά και κάποιες νέες θεατρικές οµάδες που εµφανίστηκαν πρόσφατα και δραστηριοποιήθηκαν στο ενδιαφέρον αυτό πεδίο θεατρικής έκφρασης. Μια νέα ώθηση στο είδος δίνεται από την ίδια την επέκταση και την νέα οριοθέτηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται το θέατρο αυτό, αφού πλέον εµφανίζεται και στην Ελλάδα µε αξιώσεις το θέατρο για εφηβικό κοινό από τη µια πλευρά και το θέατρο για βρέφη από την άλλη. Επιδιώκοντας να δηµιουργήσουν γέφυρες καλλιτεχνικής επικοινωνίας µε την οµάδα των εφήβων, νέοι σκηνοθέτες και άνθρωποι του θεάτρου έχουν τα τελευταία χρόνια ανεβάσει θεατρικές παραστάσεις που απευθύνονται σε αυτή την ιδιαίτερη, ευαίσθητη αλλά και δεκτική ως προς το νέο και τις ρήξεις µε το παρελθόν ηλικιακή οµάδα. Επιδιώκουν να εκφράσουν τις ανησυχίες και τα προβλήµατα των εφήβων, αναδεικνύοντας την αµφισβήτηση και την επαναστατικότητα, την αµφιθυµία και την αβεβαιότητα, την αποφασιστικότητα και την αυθορµησία, είτε «στη γραµµή ενός πολιτικού θεάτρου» («Ελεύθερα Ύδατα» του Γιάννη Τσίρου, Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου και της οµάδας Grasshopper, ) είτε µε το χιούµορ και τη συµµετοχή των ίδιων των εφήβων στη διαδικασία της συγγραφής του έργου («Το τρένο» του Λένου Χρηστίδη, Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, ) είτε µε τη διασκευή και τη σύγχρονη µατιά σε κλασικά έργα που µιλούν για τα αιώνια θέµατα («Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Τζωρτζίνας Κακουδάκη, Θέατρο του Νέου Κόσµου, ). Στον αντίποδα των ηλικιών, το θέατρο για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελεί µία ακόµη διάσταση του θεάτρου στο οποίο αναφερόµαστε και, αξιοποιώντας την πλαστικότητα και την εκφραστικότητα της κίνησης, τη µουσική, τη σκηνογραφία και τον 27 Βλ. Δηµάκη-Ζώρα 2013 (υπό δηµοσίευση). 6

7 φωτισµό, ενεργοποιεί τη φαντασία και το συναίσθηµα των µικρών θεατών και δηµιουργεί µια ξεχωριστή θεατρική επικοινωνία και µια µοναδική καλλιτεχνική εµπειρία για τα παιδιά. Πρωτοπόρος και σε αυτό το είδος η Ξένια Καλογεροπούλου, µε τις παραστάσεις «Έλα - Έλα» (2010, Μικρή Πόρτα) «Πού είναι;» και «Άκου» (2014, Μικρή Πόρτα), καθώς και η θεατρική οµάδα Artika («Η δική µου οµπρέλα», 2007, «Θαυµαστός καινούργιος κόσµος», 2008, «Ο χάρτινος Γρηγόρης», 2009, «Καληνύχτα µέρα», 2014, Studio Μαυροµιχάλη). Η ενδεικτική και µόνο αυτή καταγραφή κάποιων στοιχείων για το Θέατρο για Ανήλικους Θεατές στην Ελλάδα σήµερα αναδεικνύει, πιστεύουµε, την πολυµορφία και τον δυναµισµό µε τον οποίο το είδος αυτό εξελίσσεται, προβάλλεται και θεραπεύεται από παλαιότερους αλλά και νεότερους ανθρώπους του θεάτρου. Χωρίς να παραβλέπουµε ότι ελλοχεύει ακόµη, ιδιαίτερα µέσα στην πληθώρα των παιδικών σκηνών που λειτουργούν, ο κίνδυνος της προχειρότητας και του «εύκολου κέρδους», δεν µπορούµε να µην θεωρήσουµε ευνοϊκό το κλίµα που δηµιουργείται από το αυξηµένο ενδιαφέρον γονέων και δασκάλων για το θέατρο που απευθύνεται στο παιδικό κοινό και ευοίωνο το γεγονός ότι η σχετική δραµατουργία εµπλουτίζεται συνεχώς µε αξιόλογα έργα. Βιβλιογραφία Αναγνωστόπουλος, Β. Δ., Τάσεις και Εξελίξεις της Παιδικής Λογοτεχνίας στη δεκαετία , Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα Γραµµατάς, Θόδωρος, Fantasyland. Θέατρο για Παιδικό και Νεανικό Κοινό, τυπωθήτω-γιώργος Δαρδανός, [Θεατρική Παιδεία, 1], Αθήνα 1999 (α έκδοση 1996). Γραµµατάς, Θόδωρος (επιµ.), Στη Χώρα του Τοτώρα. Θέατρο για ανήλικους θεατές, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα Δηµάκη-Ζώρα, Μαρία, «Το σύγχρονο ελληνικό Θέατρο για Ανήλικους Θεατές: η µετάβαση από το παιδί-δέκτη στο παιδί-συνδηµιουργό», ανακοίνωση στο Συνέδριο µε θέµα «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισµικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις», Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών, (Μαράσλειο Διδασκαλείο, 11-13/3/2013), υπό δηµοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Δηµάκη-Ζώρα, Μαρία, «Δι εορτάς σχολείων και οικογενειών : ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ως θεµελιωτής του θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα», ανακοίνωση στο Ι Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30/4-4/5/2014), υπό δηµοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Καγγελάρη, Δηώ, «Από το Παιδικό Θέατρο του 30 στο Θέατρο για Παιδιά του 70», στο: Θέατρο για Παιδιά. Ένας πρακτικός οδηγός, Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου για το Παιδί και τα Νιάτα, Αθήνα Καραγιάννη, Θανάση, Ο Βασίλης Ρώτας και το έργο του για παιδιά και εφήβους. Θέατρο Ποίηση Πεζογραφία «Κλασσικά Εικονογραφηµένα», Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα Καραγιάννη, Θανάση, Σχολικό Θέατρο ( ). Πρόλογοι Σχολικού Θεάτρου και Σχολικών Γιορτών. 140 κείµενα µε αισθητικό, ιστορικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό περιεχόµενο, Εκδόσεις Πάραλος, Αθήνα Κουρετζής, Λάκης, Το Θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα, Καστανιώτης, Αθήνα Λαδογιάννη, Γεωργία, Το Παιδικό Θέατρο στην Ελλάδα. Ιστορία και Κείµενα, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα Λόντος, Κωνσταντίνος, Η Ιστορία του Θεάτρου Νεότητος Ελλάδος. Η δηµιουργία του Η δράσις του Η παγκόσµιος αναγνώρισίς του. Σελίδες άγνωστοι Επίσηµα έγγραφα. Φωτογραφίαι Σκίτσα Σκηναί, Αθήνα

8 Λόντου-Δηµητρακοπούλου, Ευφροσύνη, Παιδικόν Θέατρον. Δράµατα, Εκδόσεις Π. Ράνος, Αθήνα χ.χ. Λόντου-Δηµητρακοπούλου, Ευφροσύνη, Παιδικόν Θέατρον. Περιέχον φάρσας, οπερέττας, κωµωδίας, µονολόγους κ.λπ. δια µαθητάς και µαθητρίας όλων των τάξεων µετά της σχετικής µουσικής, Ελικών, Αθήνα Λόντου-Δηµητρακοπούλου, Ευφροσύνη, Το τραγούδι της ειρήνης. Παιδικόν ελαφρόν δράµα εις πράξεις δύο, Ελικών, Αθήνα Λόντου-Δηµητρακοπούλου, Ευφροσύνη, Τα Άπαντα του Παιδικού Θεάτρου, τόµ. Α, Π. Κ. Ράνος, Αθήνα Λόντου-Δηµητρακοπούλου, Ευφροσύνη, Τα Άπαντα του Παιδικού Θεάτρου, τόµ. Β, Τύπος- Χάρτης, Αθήνα Λόντου-Δηµητρακοπούλου, Ευφροσύνη, Το Παιδικόν Θέατρον, Δηµητράκος, Αθήνα 1926, Μεταξά, Αντιγόνη, Θέατρο του Παιδιού, τόµ. Α, Δωρικός, Αθήνα Μεταξά, Αντιγόνη, Θέατρο του Παιδιού, τόµ. Β, Δωρικός, Αθήνα Ξενοπούλου, Γρηγορίου, Παιδικόν Θέατρον. Μονόλογοι, Διάλογοι, Δραµατάκια και Κωµωδίαι δια εορτάς σχολείων και οικογενειών, τ. Β : Κωµωδίαι, Διάλογοι και Μονόλογοι. [Τα περισσότερα δια µικρά παιδία], Εκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήναι Παπούλια, Ιωάννου, Παιδικοί Διάλογοι ή Τέρπουσα Διδασκαλία της Παιδικής Ηλικίας, Βιβλιοθήκη του Σχολείου και της Οικογενείας, τυπογρ. Παρασκευά Λεώνη, Αθήναι Σακελλαρίου, Χάρης, Οι πρωτοπόροι της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Θέατρο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα Τζαµαργιάς, Παναγιώτης, «Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στο θέατρο για ανήλικους θεατές. Από την ανυποληψία στην εδραίωση», στον συλλογικό τόµο: Γραµµατάς, Θόδωρος (επιµ.), Στη Χώρα του Τοτώρα. Θέατρο για ανήλικους θεατές, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2010, Deldime, Roger, Θέατρο για την Παιδική και Νεανική Ηλικία, εισαγωγή-µετάφραση: Θόδωρος Γραµµατάς, τυπωθήτω-γιώργος Δαρδανός, [Θεατρική Παιδεία, 2], Αθήνα Papakosta, Alexia, Teatro per Ragazzi in Grecia. Tendenze delle Regie Contemporanee, στο αφιέρωµα Sguardi sul Teatro Greco Contemporaneo. Societa, Identita, Postmoderno του περιοδικού Culture Teatrali. Studi, Interventi e Scritture sullo Spettacolo, 23(2014), La Casa Usher, Van de Water, Manon, «TYA as Cultural Production: Aesthetics, Meaning and Material Conditions», Youth Theatre Journal 23:1(2009),

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

O ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ. Ερευνητική εργασία Β Λυκείου Άσπρων Σπιτιών 2014-15

O ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ. Ερευνητική εργασία Β Λυκείου Άσπρων Σπιτιών 2014-15 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ Ερευνητική εργασία Β Λυκείου Άσπρων Σπιτιών 2014-15 Συμμετείχαν οι μαθητές : Α ΟΜΑΔΑ Κρομμύδα Μαρίνα, Κωτούλα Μαρία, Γκεντς Φατμέ, Παναγιώτη Αναστασία. Β ΟΜΑΔΑ Χατζηκωνσταντίνου Ραφαέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ Υπ./ Επ. ΕΥΤΕΡΑ 27/1 Αγγλικά Ι Β1, Β2, Βσ 1 ο (επιλ) Ι ΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Σπηλιοπούλου Χορολογία στον χορό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΤΥΠΟΥ - Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΤΥΠΟΥ - Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ασπρόπυργος, 12 Νοεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΤΥΠΟΥ - Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 12/01/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Υπ./ Επ. 23/1 Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Νεοελληνική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Πατσίδου, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 7 ης Περιφέρειας Μαρία Παπαδοπούλου, Σχολική Σύμβουλος 38 ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μαρίνα Πατσίδου, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 7 ης Περιφέρειας Μαρία Παπαδοπούλου, Σχολική Σύμβουλος 38 ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης Η επιμόρφωση για την ένταξη και τη συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από την τέχνη. Η περίπτωση της βιωματικής προσέγγισης μέσα από το εργαστήριο του «αντικειμένου κούκλα»

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP61 / ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP61 / ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP61 / ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP61 Θεατρική Αγωγή Επίπεδο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ακριβοπούλου Γεωργία Θεματικό Πεδίο: Πολιτιστικά προγράμματα (Λογοτεχνία) Τάξη : Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 Σχολείο:5 ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

θέατρο ε φηβικό θέατρο Μια νέα πρόκληση στις συνήθειες των καιρών

θέατρο ε φηβικό θέατρο Μια νέα πρόκληση στις συνήθειες των καιρών θέατρο ε φηβικό θέατρο Μια νέα πρόκληση στις συνήθειες των καιρών Τζωρτζίνα Κακουδάκη Θεατρολόγος, Δραματουργός Οι έφηβοι έχουν ό,τι ανησυχίες έχετε εσείς κι εγώ. Απλώς δεν ξέρουν ακόμα ότι θα τις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου»

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 14 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Oκτώβριος 2015-Μάιος 2016 Αποστολή: Γνωρίζω την αγαπημένη συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το κείµενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» Αθήνα 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Ανάπτυξη & διαχείριση ανθρ. Δυναμικού κ.φασούλης 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας οργανώνει. Λαογραφικό διήμερο στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας οργανώνει. Λαογραφικό διήμερο στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας οργανώνει Λαογραφικό διήμερο στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο αφιερωμένο στο Μεσσήνιο λαογράφο Μιχάλη Μερακλή και στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι. Την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου

Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου Διαμορφωμένο από τον σκηνογράφο αρχιτέκτονα Αντώνη Δαγκλίδη και απέναντι από το πράσινο του Λυκαβηττού, φωτεινός και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν.Λ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΘΕΑΤΡΟ. ΠΑΠΑΖΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Κ.Ν.Λ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΘΕΑΤΡΟ. ΠΑΠΑΖΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κ.Ν.Λ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΖΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να γνωρίσουν οι µαθητές τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του θεατρικού λόγου. Να γνωρίσουν σηµαντικούς Έλληνες και ξένους

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1999 ΜΕΡΟΣ Α Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

A.K. 0294. Επώνυμο. Παλαιοθόδωρος. Όνομα. Παναγιώτης. Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα. Τάκης Παλαιοθόδωρος. Τόπος γεννήσεως.

A.K. 0294. Επώνυμο. Παλαιοθόδωρος. Όνομα. Παναγιώτης. Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα. Τάκης Παλαιοθόδωρος. Τόπος γεννήσεως. A.K. 0294 Επώνυμο Παλαιοθόδωρος Όνομα Παναγιώτης Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Τάκης Παλαιοθόδωρος Τόπος γεννήσεως Καλύβια Ηλείας Ημερομηνία γεννήσεως 3/5/1942 Ημερομηνία θανάτου Εν ζωή Βιογραφικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

* Θεατρική παράσταση : «Οι άθλοι του Ηρακλή» (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Κάρµεν Ρουγγέρη) * Μουσείο Συναισθηµάτων «Ποιος είµαι εγώ;»

* Θεατρική παράσταση : «Οι άθλοι του Ηρακλή» (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού - Κάρµεν Ρουγγέρη) * Μουσείο Συναισθηµάτων «Ποιος είµαι εγώ;» Αγαπητοί γονείς Γιατί αξίζει µια βόλτα στο Μουσείο; Όλοι γνωρίζουµε τη σηµασία των µουσείων για τη διαφύλαξη των ανεκτίµητων θησαυρών της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Όλοι έχουµε βρεθεί σε κάποιο µουσείο

Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη 16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015 Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Συγγρού Ι07 sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Όχι αθώος πια 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.youtube.com/watch?v=btu0tx1tf94 Παράσταση Καραγκιόζη «Τα ρούχα του πασά» στο Κοπερτί

http://www.youtube.com/watch?v=btu0tx1tf94 Παράσταση Καραγκιόζη «Τα ρούχα του πασά» στο Κοπερτί Α. Κ. 0273 Επώνυμο Δούκας Ονομα Θεμιστοκλής (Θέμης) Ψευδώνυμο / καλλιτεχνικό όνομα Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως 30 Νοεμβρίου 1954 Βιογραφικά στοιχεία Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ς και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Θ Α Λ Η Σ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ http://theduarte.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Θ Α Λ Η Σ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ http://theduarte. Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Θ Α Λ Η Σ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ http://theduarte.org ΥΠΟΕΡΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Μάθηµα Γενικής Παιδείας) ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνη Οµάδας ρ. Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη Συντονισμός έργου: Μαρία Λαγογιάννη, Δρ Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Αρχαιολόγος Γενική επιμέλεια: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος Επιστημονική τεκμηρίωση-αρχική ιδέα σεναρίου: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 17 Νοεμβρίου 2008

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 17 Νοεμβρίου 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π. 24.09.1.5 17 Νοεμβρίου 2008 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013)

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013) A.K. 0280 Επώνυμο Μελησσινός Όνομα Ιάσων Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως Ημερομηνία θανάτου Βιογραφικά στοιχεία Προσωπογραφίες Μόνιμη εγκατάσταση Ημερομηνίες ενασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στους καθρέφτες της Ελένης

Στους καθρέφτες της Ελένης Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με στόχο την ενίσχυση της θεατρικής παιδείας στην εκπαίδευση, φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά τον κύκλο εργαστηρίων για το αρχαίο δράμα με τίτλο Στους καθρέφτες της Ελένης Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010 2011 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και πτυχιούχων ανωτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 27/09/2006 Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Εισήγηση-παρουσίαση: Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Βασίλης Τσάφος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολιάζουν: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τόμος 8 (2015) Παρουσίαση Βιβλίου Ρέντζου, Κ., Σακελλαρίου, Μ. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια.

Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια. Το Καστρί, μέχρι το 1960 ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος και ήταν το μεγαλύτερο από τα Καστριτοχώρια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτοι Δήμοι στην Ελλάδα ο Άγιος Νικόλαος, το σημερινό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ »

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ξ Α Μ Η Ν Ο Α Υ ΠΥ101 Υ ισαγωγή στην Κοινωνιολογία της κπαίδευσης Θ. Θάνος ΠΥ100 Υ ισαγωγή στην Νεοελληνική Γλώσσα και Ν. Τσιτσανούδη Γλωσσολογία ΝΥ101α

Διαβάστε περισσότερα