Τυπολογία της ενδογλωσσικής µετάφρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τυπολογία της ενδογλωσσικής µετάφρασης"

Transcript

1 Τυπολογία της ενδογλωσσικής µετάφρασης Εισαγωγικό σηµείωµα Kαταγράφεται η ισχύουσα τυπολογία και παθολογία της ενδογλωσσικής µετάφρασης. Ειδικότερα: - Περιγράφονται οι βασικοί τύποι µετάφρασης: ο φιλολογικός, ο λογοτεχνικός, ο σχολικός. - Ορίζονται τα εκβιαστικού τύπου διλήµµατα που καθορίζουν την παραγωγή µεταφραστικού λόγου (φιλολογική-λογοτεχνική, σχολική-παρασχολική, πιστήελεύθερη, γραπτή-προφορική µετάφραση). - Προσδιορίζεται η ισχύουσα παθολογία των µεταφραστικών τύπων. Για την τεκµηρίωση της έρευνας χρησιµοποιούνται δείγµατα µεταφρασµένων κειµένων της αρχαιοελληνικής γραµµατείας τόσο από τον σχολικό και παρασχολικό χώρο όσο και από την ευρύτερη εκπαιδευτική και πολιτισµική πραγµατικότητα. 1. ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Μια πρώτη και θεµελιακή διάκριση πρέπει να γίνεται µεταξύ προφορικής και γραπτής µετάφρασης. Και οι δύο αυτοί µεταφραστικοί τρόποι είναι νόµιµοι και ωφέλιµοι: η προφορική µετάφραση θεωρείται προχειρότερη της γραπτής και κατά κάποιον τρόπο αυτόµατη υπακούει προπάντων στον ρυθµό και στην ανάσα του προφορικού λόγου. Τυπολογικά διακρίνεται η ενδογλωσσική από τη διαγλωσσική µετάφραση. Η νεοελληνική µετάφραση ενός αρχαιοελληνικού κειµένου, λ.χ. του οµηρικού έπους, ορίζεται ως ενδογλωσσική, εφόσον πρόκειται για µεταφορά στη σηµερινή µας γλώσσα ενός ελληνόφωνου κειµένου, το οποίο δικαίως θεωρείται µήτρα της λογοτεχνικής ελληνικής γλώσσας, από όπου προήλθαν οι κατοπινές παραλλαγές της. Βεβαίως η οµηρική γλώσσα περιέχει πολλά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν επιβίωσαν στη νεοελληνική γλώσσα εξάλλου και η νεοελληνική γλώσσα απέκτησε στην εξέλιξή της καινούρια γνωρίσµατα που λείπουν από την οµηρική γλώσσα. Ωστόσο η αίσθηση ότι µεταφράζοντας κάποιος στη νέα ελληνική την Οδύσσεια επιχειρεί ενδογλωσσικής τάξης µετάφραση είναι έντονη, και συνεπάγεται πρόσθετες ευκολίες και δυσκολίες, που ασφαλώς δεν ισχύουν για µια γαλλική, λ.χ., αγγλική ή γερµανική µετάφραση του έπους. Το µεταφραστικό ζεύγος πιστή και ελεύθερη µετάφραση, το οποίο συχνά προβάλλεται και ως µεταφραστικό δίληµµα, αποτελεί επινόηση της σχολικής κυρίως πρακτικής. Στον βαθµό που υπόκεινται σε αυτό το ζεύγος κάποια χρήσιµα διακριτικά στοιχεία της µεταφραστικής θεωρίας και πρακτικής, τα στοιχεία αυτά καλύπτονται µε ακριβέστερο και σαφέστερο τρόπο από το ζεύγος της φιλολογικής και λογοτεχνικής µετάφρασης. Αν πάλι µε τον όρο "ελεύθερη" µετάφραση εννοούµε τη διασκευή ενός κειµένου, τότε βρισκόµαστε εξ ορισµού εκτός του µεταφραστικού πεδίου.

2 Αποτρόπαιο υβρίδιο είναι η σχολική µετάφραση, όταν επιµένει να παίρνει γραπτή και αντιγραφική µορφή. Είναι γνωστά τα γλωσσικά τέρατα που προκύπτουν από τη γραπτή σχολική µετάφραση µέσα στην τάξη κατά την εξέταση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο µόνος νόµιµος τρόπος σχολικής µετάφρασης είναι ο προφορικός, ο οποίος επιτρέπει εναλλακτικές µεταφραστικές λύσεις και συγχρόνως ευνοεί την παράφραση του αρχαίου κειµένου, ώστε να καταστούν σαφέστερα τόσο τα νοηµατικά του στοιχεία όσο και τα µορφολογικά του γνωρίσµατα. 2. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η διάκριση της φιλολογικής από τη λογοτεχνική µετάφραση νοµιµοποιείται πολλαπλώς: καταρχήν ως προς τα υποκείµενά τους, στον βαθµό που η φιλολογική µετάφραση ανατίθεται στον σπουδασµένο φιλόλογο και η λογοτεχνική στον δόκιµο λογοτέχνη. Κατά δεύτερο λόγο ως προς τους δέκτες, το αναγνωστικό δηλαδή ή ακροαµατικό κοινό: η φιλολογική µετάφραση προορίζεται κυρίως για όσους σπουδάζουν και εφεξής ασκούν τη φιλολογική επιστήµη, ενώ η λογοτεχνική µετάφραση απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο δικαιούται να αγνοεί, και παντελώς ακόµη, τη µεταφραζόµενη γλώσσα. Κυρίως όµως η διάκριση φιλολογικής και λογοτεχνικής µετάφρασης κρίνεται ως προς το µεταφραστικό αποτέλεσµα. Ο τύπος της φιλολογικής µετάφρασης: (α) προϋποθέτει γλωσσική και γραµµατολογική παιδεία ειδικότερα προσανατολισµένη στον µεταφραζόµενο συγγραφέα και στο µεταφραζόµενο κείµενο (β) είναι προϊόν µακρόχρονου σπουδαστηριακού µόχθου και πολλαπλής γραφής (γ) παραµένει µέχρι τέλους εξαρτηµένη από το πρωτότυπο κείµενο, το οποίο θεωρείται σταθερό σηµείο αναφοράς της και αναντικατάστατο. Σε σαφή διάκριση προς τη φιλολογική, η λογοτεχνική µετάφραση: (α) ρίχνει το βάρος του ενδιαφέροντός της λιγότερο στη µεταφραζόµενη και περισσότερο στη µεταφραστική γλώσσα, αναζητώντας αναλογίες υφολογικής κυρίως τάξης µεταξύ των δύο γλωσσικών τύπων (β) θεωρεί τον µεταφραζόµενο λόγο σταθερό, τον µεταφραστικό ρευστό και εξελισσόµενο, αποδέχεται εποµένως εξ ορισµού τον πρόσκαιρο ρόλο και προορισµό της (γ) παρά ταύτα, και για περιορισµένο έστω χρονικό διάστηµα, φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το πρωτότυπο κείµενο ή και να το αποµονώσει στις βιβλιοθήκες των κλασικών φιλολόγων. Η διάκριση της φιλολογικής από τη λογοτεχνική µετάφραση νοµιµοποιείται πολλαπλώς: καταρχήν ως προς τα υποκείµενά τους, στον βαθµό που η φιλολογική µετάφραση ανατίθεται στον σπουδασµένο φιλόλογο και η λογοτεχνική στον δόκιµο λογοτέχνη. Κατά δεύτερο λόγο ως προς τους δέκτες, το αναγνωστικό δηλαδή ή ακροαµατικό κοινό: η φιλολογική µετάφραση προορίζεται κυρίως για όσους σπουδάζουν και εφεξής ασκούν τη φιλολογική επιστήµη, ενώ η λογοτεχνική µετάφραση απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο δικαιούται να αγνοεί, και παντελώς ακόµη, τη µεταφραζόµενη γλώσσα. Κυρίως όµως η διάκριση φιλολογικής και λογοτεχνικής µετάφρασης κρίνεται ως προς το µεταφραστικό αποτέλεσµα. Υπάρχουν αναµφισβήτητες οµοιότητες που συνδέουν τη φιλολογική µε τη λογοτεχνική µετάφραση. Κοινός, λόγου χάριν, παρονοµαστής αυτών των δύο µεταφραστικών τύπων είναι ο ασφαλής έλεγχος εκ µέρους των µεταφραστών τόσο της µεταφραζόµενης όσο και της µεταφραστικής γλώσσας. Τούτο σηµαίνει ότι, µε αυστηρότερα κριτήρια, δεν επιτρέπεται να εκτιµηθεί ως λογοτεχνική η µετάφραση ενός αρχαιοελληνικού κειµένου από µεταφραστή του οποίου η αρχαιογλωσσία και η

3 αρχαιογνωσία είναι λειψές ή και µηδενικές -αυτού του τύπου οι λογοτεχνικές µεταφράσεις ελέγχονται τελικώς ως µεταφράσεις άλλων µεταφράσεων. Η δεύτερη οµοιότητα µεταξύ φιλολογικής και λογοτεχνικής µετάφρασης έχει να κάνει µε τον κοινό γραπτό χαρακτήρα τους: και οι δύο µεταφραστικοί τύποι προβάλλονται ως γραπτός λόγος, και προϋποθέτουν επίπονη και µακρόπνοη εργασία. Πέρα από τις οµοιότητες υπάρχουν και ουσιώδεις διαφορές: Η φιλολογική µετάφραση εκπονείται προς στήριξη και όφελος περισσότερο της µεταφραζόµενης γλώσσας, του πρωτότυπου δηλαδή κειµένου, το οποίο εξάλλου κατά κανόνα στην περίπτωση αυτή συµπαρατίθεται ο ρόλος εποµένως της φιλολογικής µετάφρασης είναι εξαρτηµένος και υπηρετικός -βοηθάει τον αναγνώστη να διαγνώσει καλύτερα το πρωτότυπο κείµενο. Εξ αντιθέτου η λογοτεχνική µετάφραση πραγµατοποιείται περισσότερο προς όφελος της µεταφραστικής γλώσσας, και από την άποψη αυτή τείνει προς την αυτονοµία, φιλοδοξώντας να υποκαταστήσει το πρωτότυπο κείµενο. Με άλλα λόγια η λογοτεχνική µετάφραση δοκιµάζει περισσότερο την αντοχή της µεταφραστικής γλώσσας, τον βαθµό δηλαδή της ικανότητάς της να µεταφέρει αναλογικώς συστατικά στοιχεία νοήµατος και µορφής ενός πρωτότυπου κειµένου. Γενικότερα θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η έµφαση της φιλολογικής µετάφρασης πέφτει προπάντων στα σηµαινόµενα του πρωτότυπου κειµένου, ενώ η έµφαση της λογοτεχνικής µετάφρασης υπολογίζει περισσότερο τα σηµαίνοντά του. Ωστόσο οι δύο αυτοί τύποι µετάφρασης πρέπει να θεωρηθούν παραπληρωµατικοί µεταξύ τους, τόσο ως προς τις οµοιότητες όσο και ως προς τις διαφορές τους. Στη µεταφραστική πρακτική οι δύο αυτοί τύποι άλλοτε βρίσκονται σε διάζευξη µεταξύ τους και άλλοτε σε λανθάνουσα ή προβεβληµένη σύζευξη. Οι οµηρικές λόγου χάριν µεταφράσεις της Ολγας Κοµνηνού-Κακριδή προγραµµατικώς υπακούουν στις φιλολογικές εντολές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φιλολογικός χαρακτήρας της µετάφρασης υπογραµµίζεται και από την πεζή, καταλογάδην µορφή της. Αντιθέτως οι µεταφράσεις της Ιλιάδας από τον Πάλλη, της Οδύσσειας από τους Πολυλά, Σιδέρη, Εφταλιώτη και Ποριώτη αυτοσυστήνονται ως λογοτεχνικές -η στιχουργηµένη µορφή τους είναι το εµφανέστερο, αλλά όχι και το µόνο, σήµα του λογοτεχνικού τους προσανατολισµού. Φιλολογική και λογοτεχνική µετάφραση τείνουν να συζευχθούν ή και να ταυτιστούν σε δύο κυρίως, διακεκριµένες µεταξύ τους, περιπτώσεις: όταν συµβαίνει ο µεταφραστής να είναι συγχρόνως φιλόλογος και ποιητής ή όταν στην ίδια µετάφραση συνεργάζονται ένας ποιητής κι ένας φιλόλογος. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αισχυλικές παραδείγµατος χάριν µεταφράσεις του Γιάννη Γρυπάρη (η αρχαιογλωσσία του ποιητή των Σκαραβαίων υπήρξε ασυνήθιστα έγκυρη, και όχι µόνο στον καιρό της) ή οι αριστοφανικές µεταφράσεις του Κώστα Βάρναλη (ο οποίος ήταν εξ επαγγέλµατος φιλόλογος, δίδαξε κιόλας για κάµποσα χρόνια Αρχαία Ελληνικά στη Μέση Εκπαίδευση). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το παράδειγµα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας που µεταφράστηκαν από κοινού από τον Ι.Θ. Κακριδή και τον Ν. Καζαντζάκη -το ιστορικό αυτής της µεταφραστικής συνεργασίας (πολύτιµης στην εποχή της αλλά χρήσιµης και ώς τις µέρες µας) το κατέγραψε ο φιλόλογος µεταφραστής. Η εσκεµµένως σχηµατική αντιπαράθεση των δύο µεταφραστικών τύπων γίνεται για να φανεί καθαρότερα και η παθολογία τους. Η φιλολογική µετάφραση συχνά κατηγορείται για ένα είδος γλωσσικής ουδετερότητας και υφολογικής υποθερµίας. Για τις σπανιότερες περιπτώσεις όπου ο φιλόλογος µεταφραστής δοκιµάζει να υπερβεί τον προκείµενο κίνδυνο, οι λογοτέχνες µεταφραστές επισηµαίνουν τη

4 λογοτεχνική του καθυστέρηση ως προς τη µεταφραστική γλώσσα. Το επιχείρηµά τους είναι ότι ο φιλόλογος µεταφραστής κατά κανόνα αναφέρεται, όταν αναφέρεται, σε προηγούµενη φάση της ισχύουσας λογοτεχνικής γλώσσας και ως εκ τούτου µιµείται παρωχηµένους πια γλωσσικούς και υφολογικούς τρόπους. Η παθολογία της λογοτεχνικής µετάφρασης έχει εµφανέστερα συµπτώµατα: συχνά προδίδει µερική ή και ολική άγνοια της µεταφραζόµενης γλώσσας (οι περισσότερες λογοτεχνικές µεταφράσεις στηρίζονται σε προηγούµενες, φιλολογικές ή λογοτεχνικές, οµόλογες δοκιµές) χαρακτηρίζεται από υπερβολική µάλλον έπαρση της µεταφραστικής γλώσσας που χρησιµοποιεί, για να αποδώσει το µεταφραζόµενο κείµενο, διαστρέφοντας ακόµη και απαράβατες γραµµατικές, σηµασιολογικές και υφολογικές εντολές του πρωτότυπου κειµένου. 3. Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Η σχολική µετάφραση υπήρξε εκ καταγωγής (και όχι µόνον στον τόπο µας) νόθο µάλλον τέκνο της φιλολογικής µετάφρασης. Η γενετική αυτή σφραγίδα δεν αποτελεί κατ' ανάγκη και αρνητικό στίγµα στη δική µας όµως µεταφραστική θεωρία και πρακτική της αρχαιοελληνικής γραµµατείας καθιερώθηκε για πολλά χρόνια ένας διεστραµµένος καθ' όλα τύπος σχολικής µετάφρασης, προϊόν της ιδεολογίας του συντηρητικού λογιοτατισµού. Τις αποφύσεις που προέκυψαν από την ιδεολογική αυτή διαστροφή της σχολικής µετάφρασης πρακτικώς κυρίως τις κατήγγειλε ο µαχόµενος δηµοτικισµός στα τέλη του περασµένου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του τρέχοντος. Την αυστηρότερη ωστόσο ανατοµία τους την επιχείρησε ο Ι.Θ. Κακριδής στο γνωστό Μεταφραστικό Πρόβληµά του. Όπου εντούτοις δεν γίνεται σαφής τυπολογική διάκριση µεταξύ φιλολογικής και λογοτεχνικής µετάφρασης αφενός, σχολικής αφετέρου. Εν συνεχεία δίνονται σε µορφή καταλόγου τα διακριτικά συστατικά σηµεία της ισχύουσας ακόµη σχολικής µετάφρασης, ασχέτως προς τον καθαρεύοντα ή δηµοτικό γλωσσικό της τύπο. Συνήθως υπογραµµίζεται ο προπαιδευτικός ρόλος και προορισµός της σχολικής µετάφρασης, ρόλος γραµµατικής, συντακτικής, σηµασιολογικής και νοηµατικής προσπέλασης του πρωτότυπου κειµένου. Με τους όρους αυτούς η σχολική µετάφραση θεωρείται ο περιεκτικότερος και ασφαλέστερος τρόπος διδαχής και ελέγχου της αρχαιογλωσσίας των µαθητών. Υπάρχουν όµως και άλλοι, σηµαντικότεροι ίσως, συστατικοί χαρακτήρες της σχολικής µετάφρασης, οι οποίοι καθορίζουν τις λίγες αρετές της και τις πολλές αµαρτίες της. (α) Η σχολική µετάφραση εκπονείται σε περιορισµένο χώρο και χρόνο, κατ' ανάγκη µε στοιχειώδη µόνο βοηθήµατα: ο χώρος βεβαίως είναι η σχολική τάξη ο χρόνος η σχολική ώρα (µονή ή διπλασιασµένη) τα βοηθήµατα τα γνωστά, σχολικά και παρασχολικά, εγχειρίδια. Από την άποψη αυτή η τιµή της σχολικής µετάφρασης πρέπει να θεωρείται εξ ορισµού, συγκριτικά και απόλυτα, χαµηλή -ως προς το κρίσιµο τούτο σηµείο οι εξωραϊσµοί αποτελούν επικίνδυνη υποκρισία. (β) Παρά τις γενετικές αυτές αδυναµίες της, η σχολική µετάφραση είναι ένας µεταφραστικός τρόπος, ο οποίος, κανονικά τουλάχιστον, εφευρίσκεται µέσα στην τάξη. Στον ευρετικό µάλιστα στόχο της µεταφραστικής αυτής πρακτικής συµµετέχουν δύο υποκείµενα, αναλαµβάνοντας ρόλο συµπληρωµατικό: ο δάσκαλος και ο µαθητής. Πρόκειται για ιδιόρρυθµη και πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία, η οποία συνεπάγεται τη µέθοδο πολλαπλών και εναλλακτικών µεταφραστικών λύσεων, για να πολιορκηθούν το νόηµα και η µορφή του πρωτότυπου κειµένου

5 µέσα από τις σηµασιολογικές του µονάδες και τη γραµµατική του σύνταξη. Προφανώς η εναλλαγή περισσότερων µεταφραστικών λύσεων δεν σηµαίνει, ως συνήθως νοµίζεται, απόρριψη µεταφραστικών λαθών και πρόκριση ενός µόνον ορθού κειµένου. Ο πολλαπλός και εναλλακτικός χαρακτήρας της σχολικής µετάφρασης αποτελεί συγγενές συστατικό και διακριτικό της στοιχείο. Εποµένως ο σχολικός µεταφραστικός τρόπος οφείλει να παραµείνει µέχρι τέλους διαδικασία προφορική. (γ) Ως ενδιάµεσος, αλλά και τελικός, στόχος της σχολικής µετάφρασης δεν νοείται η ταχύτατη υποκατάσταση του αρχαίου λόγου µε τον όποιο νεοελληνικό του ισολογισµό. Προορισµός της µεταφραστικής αυτής πρακτικής είναι η προσωρινή της µόνον παρέµβαση, µέχρις ότου ο αρχαίος λόγος διαφωτιστεί στα αδιάγνωστά του σηµεία. Εφεξής το αρχαίο κείµενο εκτιµάται καθ' αυτό, τόσο ως προς την παραδειγµατική του αναφορά όσο και ως προς τη συνεκτική του εκφορά. Άλλως ούτε διδάσκουµε ούτε µαθαίνουµε Αρχαία Ελληνικά στο πρωτότυπο και από το πρωτότυπο. Η κατάφωρη παράβαση των τριών καταστατικών αρχών της σχολικής µετάφρασης οδηγεί σε πλήρη παραµόρφωση διδασκοµένων και διδασκόντων στο κρίσιµο τούτο αρχαιογνωστικό κεφάλαιο. Απόδειξη: οι όροι της πρώτης αρχής ελάχιστα λαµβάνονται υπόψη, µε άµεσο αρνητικό αποτέλεσµα να ακυρώνεται ο χαρακτήρας της µεταφραστικής µαθητείας, στην οποία υποτίθεται ότι σκοπεύει η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο. Έτσι ο εξ ορισµού "κλειστός" ορίζοντας της σχολικής µετάφρασης θεωρείται όχι µόνον αυτάρκης αλλά και ιδεώδης. Αποτέλεσµα: η στρεβλή αυτή υπόθεση αχρηστεύει και για το µέλλον τις όποιες φιλολογικές σπουδές. Μεγαλύτερες όµως και ανήκεστες είναι οι ζηµιές που προκύπτουν από την περιφρόνηση της δεύτερης και της τρίτης καταστατικής αρχής. Γιατί στην ισχύουσα σχολική πράξη η µετάφραση προκατασκευάζεται µε υπόδειγµα τα σχολικά και παρασχολικά βοηθήµατα. Έτσι όµως καταστρέφεται η ευρετική (προφορική και προσωρινή) µεταφραστική µέθοδος αντ' αυτής επιδιώκεται η ταχύτατη σύνταξη ενός µεταφραστικού κειµένου, το οποίο θεωρείται εφεξής υποχρεωτικό για όλους και ελέγχεται µέσα από τη γραφή και την αντιγραφή του. Και το χειρότερο: οι µαθητές αποµνηµονεύουν υποχρεωτικώς το υποδειγµατικό, υποτίθεται, µεταφρασµένο κείµενο, µε το οποίο όχι µόνον έχει αντικατασταθεί αλλά και εξοντωθεί ο πρωτότυπος αρχαίος λόγος. Το κύρος µιας τέτοιας δυσάρεστης υπόθεσης µπορεί να ελεγχθεί και µε ειδικά τεστ, για να φανεί τί επιτέλους θησαυρίζουν οι µαθητές από την πρωτότυπη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών: το αρχαιοελληνικό κείµενο ή την κακάσχηµη σχολική µετάφρασή του; Τέλος, εξακολουθεί να τίθεται το δίληµµα αν πρέπει η αρχαία ελληνική λογοτεχνία να προσλαµβάνεται στην πρωτότυπη ή στη νεοελληνική της µορφή. Όταν κάποιος προσηλώνεται σε πρωτότυπα αρχαία ελληνικά κείµενα, δικαιούται να ισχυρίζεται ότι τα κείµενα αυτά τελικώς είναι όχι µόνο δυσµετάφραστα αλλά και αµετάφραστα. Σε αυτήν την περίπτωση η µετάφραση, ακόµη και η εντελέστερη, αποτελεί το απαγορευµένο και απαγορευτικό όριο της αρχαιογνωσίας. Γιατί, δίχως αυτή τη νόµιµη ιδεοληψία, η επιµονή µας στην πρωτότυπη µορφή της αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας δεν θα είχε κανένα άλλο ερέθισµα έξω από τον στενό και συχνά ασφυκτικό κλοιό των κλασικών σπουδών. Από τη στιγµή όµως που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, κάποιος έλκεται από τον µεταφρασµένο αρχαίο λόγο, επιβάλλεται να πιστέψει ότι τα κείµενα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας εµπεριέχουν δυνάµει την πολλαπλή και συνεχή µετάφρασή τους την προκαλούν τουλάχιστον για να επιβιώσουν.

EN OΓΛΩΣΣIKH ANIΣOTIMIA.N. Mαρωνίτης

EN OΓΛΩΣΣIKH ANIΣOTIMIA.N. Mαρωνίτης EN OΓΛΩΣΣIKH ANIΣOTIMIA.N. Mαρωνίτης H εισήγησή µου αφορµάται από ένα, απροσδόκητο ίσως, ερώτηµα, το οποίο στη σχηµατική και προληπτική διατύπωσή του έχει ως εξής: η διάζευξη ισχυρών και ασθενών γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΡΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΡΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΡΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Η προβληματική της διδασκαλίας του μαθήματος Αν παρακολουθήσουμε εξελικτικά μέχρι σήμερα την πορεία διδασκαλίας του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες. Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου

H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες. Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου H πρόσληψη της μετανεοτερικής παιδικής λογοτεχνίας από τους νεαρούς αναγνώστες Σταύρου Ιωάννα Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η θέση που κατέχει η παιδική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ*

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ* Σταύρος Τσιτσιρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ* Θα ήθελα να αρχίσω με μια απλή αλλά γενικώς αποδεκτή, νομίζω, διαπίστωση: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει με σαφή και λεπτομερή τρόπο τις

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει με σαφή και λεπτομερή τρόπο τις 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Σκοπός του εγγράφου... 3 1.2. Αποδέκτες του εγγράφου... 3 1.3. Σχετικά έγγραφα... 3 2. Προσδιορισμός Αναγκών... 5 2.1. Τεχνολογικές ανάγκες... 5 2.1.1. Γενικές...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης 1. Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ το καθεστώς του άγχους καλλιεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΗΜ 09) Διδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κυριακή Γανίτου (Νομικός, ΜΑ του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ) Εισαγωγή Επανειλημμένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΩ Θ. ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ»

ΑΡΓΥΡΩ Θ. ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ» ΑΡΓΥΡΩ Θ. ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ» ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ κ. Κ.Δ.ΠΟΡΠΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 211-226, 2015 Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Ευθυμία Σακαρέλλου sakarellouefi10@gmail.com Φιλόλογος, Διευθύντρια Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χρηστίνα Φωτοπούλου, ΜΕ08038 Επιβλέπουσα: Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα