ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΟΤ VTMIS ΚΣΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΤΕΝΑΝΠ Γρ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 150 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΟΤ VTMIS ΚΣΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΤΕΝΑΝΠ Γρ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 150 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΟΤ VTMIS ΚΣΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΤΕΝΑΝΠ Γρ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 50 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ CANON CLC USD ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ 6SC-JYGZ-E0NB (BEWATOR) 3 ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP DESKJET 845C TH97B60X (BEWATOR) 4 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ V570 BM26GF432 (BEWATOR 5 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ (BEWATOR) B28970NNN5OOA 6 MOUSE COMPAQ (BEWATOR) C/T- F4547X5BMVRK 7 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA2SB305 8 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA2SB754 9 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ 027FA25MA562 TRINITRON 0 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ 027FA25MA567 TRINITRON WORK XP 900 COMPAQ ALPHA AY WORK XP 900 COMPAQ ALPHA AY WORK XP 900 COMPAQ ALPHA AY MOUSE LOGITECH LZB MOUSE LOGITECH LZB MOUSE LOGITECH LZE MOUSE LOGITECH LZB ΚΑΜΔΡΑ INTEL CS ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ BOAA250KK7JMDX3 20 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ BOAA250MBUK42B 2 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ BOA360NK7MQAD4 22 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ HP KB9965 B6636AEK7P SPLITTER EXTRON MBC VGA/XGA BUFFER E SPLITTER EXTRON MBC VGA/XGA BUFFER E ΔΝΗΥΤΣΖ EXTRON E VTMIS PC COMPAQ DESKPRO 840FR4Z0GK6 27 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ S CL69LN ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B2B40LNMFRAX 29 MOUSE COMPAQ C/T- F4833OKMS559G 30 TELECON PC COMPAQ 839FR4ZOL5W 3 ΟΘΟΝΖ COMPAQ S CL69LN ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ MICRON PC.COM D MOUSE COMPAQ F833OKMSM550BVX 34 ΖΥΔΗΑ CREATIVE SBS250 SW SCANNER HP SCANJET 6300 HP C7670A SG0C9260VS 36 ΔΚΣΤΠΧΣΖ LASERJET 2200DN FRFGB0549

2 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER 37 ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΖP COLOR LASERJET 4550N JPNFC IP PHONE NET PHONE IP PHONE NET PHONE IP PHONE NET PHONE F 4 IP PHONE NET PHONE IP PHONE NET PHONE E 43 IP PHONE NET PHONE IP PHONE NET PHONE B 45 IP PHONE NET PHONE A 46 IP PHONE NET PHONE IP PHONE NET PHONE A 48 ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP DESKJET 995C HP C8925A MYC82C2CX 49 PROJECTOR BARCO IQ G ΤΣΖΜΑ ACCESS CONTROL BEWATOR SR32 5 BEWAPASS ΠΗΝΑΚΑ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ C-TEC BS UPS LIEBERT S 54 ROOTER CISCO 3600 (RACK) JMX0620KOAB 55 ROOTER CISCO RPS (RACK) ZDGN SWITCH PANEL ΓΗΚΣΤΟΤ 24 ΘΔΔΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ (RACK) 57 ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ ISDN NET MODE (RACK) 58 ΟΘΟΝΖ DIGITAL VT420 (RACK) MODERN MARCONI MD72 (RACK) Z00-30/ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ DIGITAL (RACK) 7E39A VTMIS SW CISCO CATALYST 5505 (RACK) VTMIS SW CISCO CATALYST 5505 (RACK) CPU SPARC 4 SUN 606F ΓΗΑΦΑΝΟΚΟΠΗΟ LIESEGANG ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ IRISH 66 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ IRISH ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 67 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ TOSHIBA-SPLIT TYPE UNIT BTU 68 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ TOSHIBA-SPLIT TYPE UNIT BTU 69 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ TOSHIBA-SPLIT TYPE UNIT BTU 70 LSD SCREEN ΣΑΘΔΡΖ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 2,00x,50 7 ΚΑΡΔΚΛΔ WS 72 ΥΑΡΣΟΘΔΗΟ 5 ΤΡΣΑΡΗΧΝ NEOLT 73 ΓΡΑΦΔΗΟ WS ΜΔΓΑΛΟ 74 ΤΡΣΑΡΗΔΡΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΔ ΓΡΟΜΔΑ 75 ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 76 ΝΣΟΤΛΑΠΗΑ DROMEAS ΥΑΜΖΛΑ 77 ΚΑΛΟΓΖΡΟ 78 ΚΑΛΑΘΗΑ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 79 ΓΡΑΦΔΗΟ PC DROMEAS 80 ΠΟΛΤΘΡΟΝΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΔ 8 ΡΑΚΗΔΡΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΜΟΝΖ 82 ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟ VTMIS/LUT DROMEAS 5,00x,70

3 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER 83 ΠΔΡΗΓΔ,50x,70 84 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ EXIT 85 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ 2 ΛΑΜΠΔ UNIVEL MODEL ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ ΚΟΝΔΧ 87 ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ CO2 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΟΤ V.T.M.I.S. 2ας ΜΕΡΑΡΥΙΑ Η. ΑΗΘΟΤΑ ΤΚΔΦΔΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER PROJECTOR (ΠΡΟΒΟΛΗΚΟ) BARCO IQ G ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA2SC84 3 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA25MA566 4 WORK DS0 COMPAQ ALPHA AY ΔΝΗΥΤΣΖ EXTRON E SPLITTER EXTRON MBC VGA/XGABUFFER E024 7 MOUSE LOGITECH LZB MOUSE COMPAQ F48330KMSM4SN 9 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ BOA250MBUK42R 0 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ERICSSON TU ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ERICSSON TU ΖΥΔΗΑ CREATIVE SBS35 SW ΟΘΟΝΖ COMPAQ CL69LN332 4 ΚΑΜΔΡΑ INTEL Ζ/Τ COMPAQ 839FR4ZOL8J 6 ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP DESKJET 959C ES42704Z 7 HP PROCORVE SWITCH SG ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΠ. ΓΗΚΣΤΟΤ (ΓΟΜ/ΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ,ΡΔΤM/ΣΔ ΚΛΠ) --- ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΝΣΟΤΛΑΠΗΑ DROMEAS ΥΑΜΖΛΑ 5 2 ΣΡΑΠΔΕΗ ΤΚΔΦΔΧΝ 3 ΚΑΡΔΚΛΔ 2 4 ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 5 ΚΑΛΑΘΗΑ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 2 6 ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ CO ΓΡΑΦΔΗΟ WS 8 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ LSD SCREEN ΑΤΣΟΑΝΤΟΜΔΝΖ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 2,00 x,50 m. 0 ΚΑΛΟΓΖΡΟ ΥΧΝΔΤΣΑ SPOT ΦΧΣΗΜΟΤ ΟΡΟΦΖ 2 2 ΡΟΟΣΑΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ SPOT ΟΡΟΦΖ 3 ΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΚΑΠΝΟΤ-ΦΧΣΗΑ 3 4 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ ΓΤΌ (02) ΛΑΜΠΔ UNIVEL MODEL

4 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΟΤ VTMIS 2ας ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΙΙ. ΑΙΘΟΤΑ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA2SC09 2 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA2SB308 3 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA25MA565 4 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FA25MA553 5 ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ COMPAQ P FD2GA375 6 WORK ALPHA STAITION XP900 ΓΤΑΝΑΓΝΧΣΟ 7 ΟΘΟΝΖ COMPAQ CG24KE34 8 ΟΘΟΝΖ COMPAQ CL69LN335 9 ΟΘΟΝΖ COMPAQ CL69LN325 0 ΟΘΟΝΖ COMPAQ CL69LN328 ΟΘΟΝΖ COMPAQ CL69LN330 2 ΟΘΟΝΖ COMPAQ CL69LN337 3 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ BOA360NK7MN4PV 4 ΚΑΜΔΡΑ ΖΜΔΡΑ CONWAY ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΚΛΗΖ ΚΑΗ ΣΡΔΦΖ ΚΑΜΔΡΑ 6 Ζ/Τ COMPAQ 825FR4ZOGK2 7 Ζ/Τ COMPAQ 840FR4ZOGL3 8 Ζ/Τ COMPAQ 840FR4ZOGL0 9 Ζ/Τ COMPAQ 840FR4ZOGKV 20 Ζ/Τ COMPAQ 840FR4ZOGL2 2 Ζ/Τ COMPAQ 825FR4ZON4H 22 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B2B40GK7LZLGM 23 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B2B40LNMFQML 24 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B2B40GBULZOAY 25 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B2B40LNMFR9Z 26 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B3A90WK7JP2XH 27 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B2B40NK7MODKT 28 ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ F48330KMSM50BX3 29 ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ 3490N5BJEOX2 30 ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ F48330KMSM559T 3 ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ F48330KMSM50BXS 32 ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ F48330KMSM50BYH 33 ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ F48330KMSM50BXD 34 ΠΟΝΣΗΚΗ COMPAQ F4547X5BN83V 35 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ IRISH 500-GS 36 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ERICSSON TU ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ERICSSON TU ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ERICSSON TU ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ERICSSON TU ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ERICSSON TU ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B2B40LNMFRA8 42 ΖΥΔΗΑ CREATIVE SBS250 2 SW ΑΡΧΣΖ SCANJET 6300C SGOC9260MG 44 ΔΚΣΤΠΧΣΖ HPDESKJET 995C MYC82C2DN 45 ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP LASERJET 2200DN FRFGG ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΦΧΝΖ RACAL WORDNET S SERIES 2

5 47 ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP DESKJET 995C MYC82C2D6 48 ΑΡΧΣΖ HP SCANJET 6300C SGOC9260WV 49 ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP LASERJET 2200DN FRFGF ΔΚΣΤΠΧΣΖ HP LASERJET 2200DN FRFGG ΟΘΟΝΖ HP V CN338YF ΟΘΟΝΖ HP V CNC3460RJD 53 ΟΘΟΝΖ HP V CN338YF ΟΘΟΝΖ HP V CNC3460RJ8 55 ΟΘΟΝΖ HP V CNC3460RJC 56 ΟΘΟΝΖ HP V CNC338YF ΟΘΟΝΖ HP V CNC338YF79 58 ΟΘΟΝΖ HP V CNC3460RJL 59 ΟΘΟΝΖ COMPAQ V BM24DD ΟΘΟΝΖ HP V CNC3460RJ6 6 ΟΘΟΝΖ HP V CNC3460RJ4 62 ΟΘΟΝΖ HP V CNC3460RJB 63 ΟΘΟΝΖ COMPAQ V7550 CN309YA04 64 ΟΘΟΝΖ COMPAQ S CP64VB ΟΘΟΝΖ COMPAQ V7550 CN309YA08 66 ΟΘΟΝΖ COMPAQ V7550 CN309YA06 67 ΟΘΟΝΖ COMPAQ V7550 CN309YA4 68 ΟΘΟΝΖ COMPAQ V7550 CN309YA5 69 ΟΘΟΝΖ COMPAQ V7550 CN309YA ΟΘΟΝΖ COMPAQ V7550 CN309YA07 7 H/Y COMPAQ 8032DV ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ Z00-400/ ΟΘΟΝΖ COMPAQ S CP64VB H/Y COMPAQ 6S29-LB5Z-C34V 75 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B557AODQRNNBPL 76 H/Y COMPAQ 6S29-LB5Z-C35B 77 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ B557AODQRNNBRI 78 HP STORAGE WORKS DAT 24 HU HP SURE STORE DAT 24e IE HP SURE STORE DAT 24e IE HP SURE STORE DAT 24e IE HP SURE STORE DAT 24e IE HP SURE STORE DAT 24e IE HP SURE STORE DAT 24e IE ΒΑΛΗΣΔ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ (ΜΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΚΑΘΔΜΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟ ΠΗΝΑΚΑ) 86 ΦΟΡΖΣΟ Ζ/Τ ΠΔΓΗΟΤ ΗΒΜ G40 KD-XR8VC-03/2 87 ΦΟΡΖΣΟ Ζ/Τ ΠΔΓΗΟΤ ΗΒΜ G40 KD-XR8VH-03/2 88 ΦΟΡΖΣΟ Ζ/Τ ΠΔΓΗΟΤ ΗΒΜ G40 KD-XR8VT-03/2 89 ΦΟΡΖΣΟ Ζ/Τ ΠΔΓΗΟΤ ΗΒΜ G40 KD-XR8TZ-03/2 90 ΔΛΔΓΚΣΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ACTERNA 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΖ LAB TOOL-4S ADVANTECH 92 EEPEROM ERASER 93 ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΟΛΤΜΔΣΡΟ FLUKE ΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ FLUKE NETWORKS MICROSCANNER PRO

6 95 ΜΔΣΡΖΣΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΖΡΑ BIRD 96 DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE TEKTRONIX TDS MHz 97 ΜΔΣΡΖΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΧΝ 3 GHz AGILENT MY ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ AGILENT E4400B 250 KHz-,0 GHz MY ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΦΧΝΖ THALES WORDNET SERIES 2 S ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΦΧΝΖ THALES WORDNET SERIES 2 S ΑΝΣΔΝΝΑ ΡΑΓΗΟΕΔΤΞΖ (0,50-0,60m) 4 02 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ERICSSON MD0 03 UPS NEWAVE POWERWAVE 04 ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΣΟΗΥΗΑ ΤΧΡΔΤΣΧΝ UPS 05 ΠΗΝΑΚΑ Γ.Δ.Ζ. 06 ΠΗΝΑΚΑ UPS 07 ΡΑΚΗΔΡΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 2 08 ΚΟΝΟΛΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Α ΟΘΟΝΖ COPMAQ P700 Β ΤΚΔΤΖ POWERWARE 59 Γ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ Γ COMPAQ ALPHA SERVER DS20E 2 E ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΚΧΝ COMPAQ 09 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ ΦΧΝΖ RACAL WORDNET SERIES 2 0 H/Y COMPAQ DESKPRO ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ COMPAQ 2 H/Y SUN MICROSYSTEMS ENTERPRISE 420R 3 ΤΚΔΤΖ SUPERSTORE DAT 24 4 ΤΚΔΤΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ SUN 5 ΤΚΔΤΖ CISCOSYSTEMS CATALYST 550S 2 6 ROUTER CISCOSYSTEMS ROUTER CISCOSYSTEMS 7200 VXR 8 ΤΚΔΤΖ DS-HDMOD INTRAKOM 3 9 ΤΚΔΤΖ MARCONI MD72E 20 CISCOSYSTEMS IGX8400 WIDE AREA SWITCH ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ SERIAL NUMBER ΓΡΑΦΔΗΟ PC DROMEAS 6 2 ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ DROMEAS 6 3 ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 4 ΚΑΡΔΚΛΔ 5 5 ΚΑΛΟΓΖΡΟ 6 ΝΣΟΤΛΑΠΗΑ DROMEAS ΥΑΜΖΛΑ 4 7 ΝΣΟΤΛΑΠΔ DROMEAS ΓΗΑΣΑΔΧΝ.00x2.00

7 8 ΚΑΛΑΘΗΑ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 8 9 ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ CO ΓΡΑΦΔΗΟ WS ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ KLIMATISTIKO CYJHS-UERMANSHS KLIMATISTIKO CYJHS-UERMANSHS ΓΤΑΝΑΓΝΧΣΟ 4 KLIMATISTIKO CYJHS-UERMANSHS ΓΤΑΝΑΓΝΧΣΟ 5 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΔ 2 ΛΑΜΠΔ UNIVEL MODEL ΥΧΝΔΤΣΑ SPOT ΦΧΣΗΜΟΤ ΟΡΟΦΖ 4 7 ΡΟΟΣΑΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ SPOT ΟΡΟΦΖ 8 ΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΚΑΠΝΟΤ-ΦΧΣΗΑ 6 9 ΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΚΑΠΝΟΤ (Δ ΤΚΔΤΑΗΑ) 6 20 ΚΟΜΒΗΑ 2 2 ΦΧΣΔΗΝΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΖ (Δ ΤΚΔΤΑΗΑ)

COMPAQ 1 - ΝΣΟΤΛΑΠΗ STATION XP 900 SER.2

COMPAQ 1 - ΝΣΟΤΛΑΠΗ STATION XP 900 SER.2 1 ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ VTS ΡΑΦΗΝΑ Περιλαμβάνει διώροθο προ-καη κηήριο, ζε περίθρακηο χώρο, όπου έχουν εγκαηαζηαθεί ηα παρακάηω μηχανήμαηα έπιπλα. ΥΩΡΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ VTS ΡΑΦΗΝΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ VTS ΠΑΣΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ VTS ΠΑΣΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ VTS ΠΑΣΡΑ Α.- ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΠΙ ΣΟΤ V.T.CENTER (5 Ο ΟΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟΤ) Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖ (OW ) ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΧΝ Α) ΟΘΟΝΔ Β) ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

VTS / ΚΕΡΚΤΡΑ. Κσδηθόο Τιηθό Πεξηγξαθή απνγξαθήο Θέζε

VTS / ΚΕΡΚΤΡΑ. Κσδηθόο Τιηθό Πεξηγξαθή απνγξαθήο Θέζε VTS / ΚΕΡΚΤΡΑ Κσδηθόο Τιηθό Πεξηγξαθή απνγξαθήο Θέζε C-4 C-4 / C- 2 C-4 C-4 C-4 C-4 C-4 H/Y Μνλάδα Γηεπαθώλ Compaq Deskpro EP6300 H/Y Μνλάδα Γηεπαθώλ Compaq Deskpro EP6300 H/Y Μνλάδα Γηεπαθώλ Compaq Deskpro

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΩΝ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ Α. ΥΩΡΟ RTS ΛΑΤΡΗΟΤ ΤΛΗΚΟ 1. Γξαθείν Ζ/Τ (1,40 x 80 x 75 2. Γξαθείν ζέζεο εξγαζίαο 3. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 4. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 5. Σξνρήιαην θάζηζκα SATO 6. Σξνρήιαην θάζηζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS ΚΟΠΟ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Απόσυρση πεπαλαιωμένων / κατεστραμμένων παγίων της ΕΕΤΤ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Απόσυρση πεπαλαιωμένων / κατεστραμμένων παγίων της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 26-3-2015 ΑΠ.: 754/22 ΑΠΟΦΑΣΗ Απόσυρση πεπαλαιωμένων / κατεστραμμένων παγίων της ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ Ο Ι Α Ο Ι Α Γ Ι Α Γ ΙΟΥ

ΗΜ Ο Ι Α Ο Ι Α Γ Ι Α Γ ΙΟΥ ΑΔΑ: ΩΟΦΞ469Β7 Λ-ΗΣΟ 1 ΑΔΑ: ΩΟΦΞ469Β7 Λ-ΗΣΟ 3 4 5 1.. 3. 6734/08-07-014 6 7 1.. 3. 8 9 10 11 1 13 14 15 16 ser jet P 1005 - CB 435A 1 Τόνερ για εκτυπωτή HP Laser jet 130 - Q5949A 5 3 Τόνερ για εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL 1 2 RAM 32 GB 1600 1 Η/Υ TURBO X ATLAS Εκπόνηση Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / WINDOWS 7 F4300 Intel i7 2600 µελετών / OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ INTEL

Διαβάστε περισσότερα

:,,,,!" #" $ % 1 & &'.#., ( ) ). (-139/14). ( & &' # (, ).. ) + " ), ",,,!" #" $ 1 & &' " ", - ", ) " " " ).

:,,,,! # $ % 1 & &'.#., ( ) ). (-139/14). ( & &' # (, ).. ) +  ), ,,,! # $ 1 & &'  , - , )    ). () AE : 67-05 52 : 099939745 : : 24-44369 & 24-4438 FAX: 20-3223935 :8094 : 2309204 : E : 24-4492 :,,,,!" #" $ % & &' #, ( ) ) (-39/4)! " #$ %#": # " # (25000,00 ) " * ( & &' # (, ) ) + " ), ",,,!" #"

Διαβάστε περισσότερα

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

1 / 1-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)

1 / 1-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 1 / 1-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιεχόµενα 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ...4 1.1 Ορισµός Εργασίας...4 1.2 Τιµές...4 1.3 Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΓΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth Megatest: 5 2010 152 TIMH: 5.30 Sony Ericsson Xperia X10i Android Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth LG GD880 mini Apple iphone OS 4.0 8, www.kiniti.gr....: 3507 HTC HD mini HTC Desire Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια αναλωσίμων, ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΛΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια,, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία συστήματος IP Τηλεφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π60/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Όργανο TOC V-CSN, ΤΝ με αυτόματο δειγματολήπτη της εταιρείας Shimazdu. Ιδιοκτησία: Όργανο TOC: Διεύθυνση Υδάτων Κ. Μακεδονίας ΑΔΜΘ (παραχωρήθηκε στο

Όργανο TOC V-CSN, ΤΝ με αυτόματο δειγματολήπτη της εταιρείας Shimazdu. Ιδιοκτησία: Όργανο TOC: Διεύθυνση Υδάτων Κ. Μακεδονίας ΑΔΜΘ (παραχωρήθηκε στο Όργανο TOC V-CSN, ΤΝ με αυτόματο δειγματολήπτη της εταιρείας Shimazdu. Ιδιοκτησία: Όργανο TOC: Διεύθυνση Υδάτων Κ. Μακεδονίας ΑΔΜΘ (παραχωρήθηκε στο ΔΚΠ) Ιδιοκτησία : ΤΝ, αυτόματος δειγματολήπτης: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για εκσυγχρονισμό και Πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) ΣΥΝΤΑΞΗ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 381 111

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Σχόλια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Σχόλια ΕΡΓΟ: «Ακαδημία Πλάτωνος Η πολιτεία και ο Πολίτης» ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: «Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργία έργου και υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ σελ.: 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ..

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. Εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία τοπικού δικτύου Σχολικής Μονάδας καθώς και διασύνδεσή του µε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο...4 Αρχιτεκτονική LAN Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

2 Fax laser 4 170 680. 4 Flash disk 16G 25 10 250. 5 Flash disk 32G 2 16 32. 7 Switch 10/100 8 port 10 18 180

2 Fax laser 4 170 680. 4 Flash disk 16G 25 10 250. 5 Flash disk 32G 2 16 32. 7 Switch 10/100 8 port 10 18 180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 59/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα