Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων"

Transcript

1 Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν κάρτα κάθε ἐπίσκεψης ἑνὸς ἀσθενοῦς ἐνεξάρτητα εἴδους. Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ μποροῦν νὰ ἰδωθοῦν εἴτε μέσα ἀπὸ τὴν κάρτα τοῦ πελάτη (συγκεντρωτικὰ, ἀνεξάρτητα ἐπίσκεψης) εἴτε ἀπὸ τὴν κάρτα τῆς ἐπίσκεψης στὴν ὁποία ἔχουν συσχετισθεῖ. Τέοια ἀρχεῖα μπορεῖ νὰ εἶναι ὁποιουήποτε τύπου ὅπως ὅλα τὰ ἔγγραφα τοῦ Microsoft Office, τοῦ Open Office, κάθε ἀρχεῖο εἰκόνας, PDF ἀλλὰ καί κάθε εἶδος ἀρχεῖο ἐφαρμογῆς ποὺ ἔχει ἐχει ἐγκατασταθεῖ στὸν Η/Υ σας μέχρι καὶ Video. Εἰδικὰ γιὰ τὰ συνηθέστερα ἀρχεῖα εἰκόνας (σὰν τέτοια ἐννοοῦμε ὅσα ἔχουν format PNG, TIF, JPG, BMP κλπ, ἔχει δοθεῖ ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ). Ἐπίσης, ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιήσετε ὁποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη μὲ τὸν ὑπολογιστὴ σας - ἐξειδικευμένο ἰατρικό ἐξοπλισμό ἤ ἁπλὴ συσκευή ὅπως κάμερα, ψηφιακή φωτ/κή μηχανή, scanner ποὺ ἔχει twain driver ὥστε νὰ πάρετε ἀπευθείας τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν συσκευή, νὰ τὴν ἐπεξεργασθεῖτε ἄν χρειάζεται, νὰ τὴν σώσετε καὶ νὰ τὴν συσχετίσετε μὲ τὴν ἐπίσκεψη. Ἐπίσης μπορεῖτε νὰ τὴν χαρακτηρίσετε καὶ νὰ εἰσάγετε κάποιες σύντομες σημειώσεις σχετικά. Πρὶν Ξεκινήσουμε Πρὶν δοκιμάσουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς παραπάνω δυνατότητες πρέπει νὰ ὁρίσουμε τὸ ποῦ θὰ σὠζονται οἱ καταγραφόμενες εἰκόνες & ἀρχεῖα. Ἡ σχετικὴ ρύθμιση γίνεται στὸ μενού Διαχείριση καὶ στὴν ἐπιλογή Γενικές Ρυθμίσεις. Πᾶμε στὴν 2η Σελίδα (Ρυθμίσεις ποὺ καταγράφονται σὲ Ἐξωτερικὸ Ἀρχεῖο) Ἡ σωστή ρύθμιση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἄν ἡ ἐφαρμογὴ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά ἤ σὲ μεμονωμένο μόνο ὑπολογιστὴ (φυσικά μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ ρύθμιση χωρίς πρόβλημα γιὰ τὰ ἤδη συσχτισμένα ἀρχεῖα) Σελίς: 1 / 10

2 Ἐπιλογὴ Α: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ μεμονωμένο Η/Υ 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 2. Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles 3. Φροντίζουμε νὰ μὴν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας, τὸ C:\SmMed3_RelFiles 5. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας Ἐπιλογὴ Β: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά 1. Ὅτι ἀκολουθεῖ στὸ βῆμα 1 γίνεται στὰ Windows, στὸν ὑπολογιστὴ ποὺ θὰ εἶναι ὁ Server μας Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles Ἐπιλέγουμε τὸν φάκελο καὶ τὸν κάνουμε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ μὲ πλήρη δικαιώματα Τὸν ἐπιλέγουμε Με δεξί κλικ, ἐμφανίζουμε τὸ μενοῦ τῶν Windows καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Κοινή Χρήση & Ἀσφάλεια Στὸ παράθυρο ποὺ ἐμφανίζεται τσεκλάρουμε τὸ Κοινή χρήση τοῦ φακέλου στὸ δίκτυο καὶ τὸ Οἱ χρῆστες μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ἀρχεῖα Συμπληρώνουμε τὸ ὄνομα τοῦ Κοινόχρηστου Στοιχείου ἄν χρειάζεται ὥστε νὰ εἶναι ἴδιο μὲ τοῦ φακέλου (στὸ παράδειγμά μας SmMed3_RelFiles) Πατᾶμε τὸ ΟΚ Τὸ παράθυρο κλείνει, καὶ ὁ φάκελος πρέπε πλεόν νὰ φαίνεται μὲ ἕνα χεράκι κάτω ἀριστερά του 2. Ἐπιστρέφουμε στὴν Ἐφαρμογή. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 3. Φροντίζουμε νὰ εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας. 5. Ἄν τὸ PC Server (αὐτὸ ποὺ θὰ φιλοξενεῖ τὸ πρόγραμμα καὶ τὰ ἀρχεῖα μας) λέγεται π.χ. MY_PC, στὴν γραμμή θὰ δοῦμε: \\MY_PC\SmMed3_RelFiles 6. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας ΜΥ_PC Ἡ ρύθμιση καταγραφῆς τῶν συσχετισμένων ἀρχείων & ἐικόνων ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Κλείνουμε τὸ παράθυρο. Σελίς: 2 / 10

3 Συσχετισμός Ἀρχείων Α. Συσχετισμός Ἀρχείων σὲ Ἐπίσκεψη Α.1 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε ἀρχεῖα μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) τὸ(ὰ) ὑπό συσχετισμό ἀρχεῖο(α) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς 2. Ἐπιλέγουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 3. Τὸ ἀφήνουμε. 4. Τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀρχεῖα, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὰ ἀρχεῖα. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Σελίς: 3 / 10

4 Α.2 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Ἀρχείου 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Ἀρχείου πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὸ ἀρχεῖο ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Ἔγγραφα. Τὸ ἀρχεῖο ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Α.3 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Ἀρχείων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἀρχείου: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένου Συσχετισμένου Ἀρχείου Ἄνοιγμα Φακέλου: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιου ἀρχείου ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. Β. Συσχετισμός Εἰκόνων σὲ Ἐπίσκεψη Β.1 Συσχετισμός Είκόνων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε είκόνες μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) ἡ(οἰ) ὑπό συσχετισμό εἰκόνα(ες) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς Σελίς: 4 / 10

5 6. Ἐπιλέγουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 7. Τὸ ἀφήνουμε. 8. Ἡ(Οἱ) εἰκόνα(ες) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του(ς) στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τῆς μίας εἰκόνες, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὶς εἰκόνες τοῦ παραθύρου τῶν Windows. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Μπορεῖτε ἐπιλέξετε καὶ σύρετε ταυτόχρονα ΚΑΙ εἰκόνες ΚΑΙ λοιπὰ ἀρχεῖα στὴν Κάρτα Ἐπίσκεψης. Τὸ Smart Medicine θὰ ἀναγνωρίσει αὐτόματα (ἀπὸ τὴν κατάληξη) ποιά εἶναι εἰκόνες καὶ ποιὰ λοιπὰ ἀρχεῖα, συσχετίζοντας τα καὶ ἐμφανίζοντας τα στὶς ἀντίστοιχες σελίδες. Β.2 Συσχετισμός Εἰκόνας μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Εἰκόνας πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὴν Εἰκόνα ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Εἰκόνες. Ἡ εἰκόνα ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση της στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.3 Λήψη Εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή & Συσχετισμός της 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας 3. Ἐμφανίζεται ἡ φόρμα Λήψης / Ἐπεξεργασίας Εἰκόνας 4. Ἄν χρειάζεται ἐπιλέγουμε ἀπὸ ποιὰ συνδεδεμένη συσκευή θὰ πάρουμε εἰκόνα κάνοντας κλικ στὸ 1ο Σελίς: 5 / 10

6 πάνω δεξιὰ εἰκονίδιο. Ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ἐγκατεστημένες συσκευές ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ πρότυπο twain. (Ἡ ἐπιλεγμένη φαίνεται στὸ κάτω μέροπς τοῦ παραθύρου. Ἡ ἐφαρμογὴ ἐπαναφέρει τὴν ἐπιλογή σας τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ ἀνοίξει ἡ ἴδια φόρμα). 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τοῦ Scanner. Ξεκινᾶ ἡ διαδικασία εἰσαγωγῆς ποῦ ποικίλει ἀνάλογα τὸ εἶδος καὶ τὸ μοντέλο τῆς συσκευῆς. Σὲ αὐτὸ τὸ στἀδιο ἐπιλέγουμε τὴν ἀνάλυση & τὸ χρωματικό βάθος τῆς ζητούμενης εἰκόνας. 6. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσαγωγῆς ἡ εἰσηγμένη εἰκόνα ἐμφανίζεται στὸ παράθυρο. Ὅπως θὰ δοῦμε σὲ ἐπόμενη παράγραφο, ἔχουμε πολλές δυνατότητες ἐπεξεργασίας, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα ἁπλῶς πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς καταχώρησης (τὴ δισκέτα). 6. Ἡ εἰκόνα σώζεται στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.4 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Εἰκόνων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένης συσχετισμένης Εἰκόνας Ἄνοιγμα Φακέλου: Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας: Ἐπεξεργασία Εἰκόνας: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία εἰσαγωγῆς νέας εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή. Ἐμφανίζει τὸ παράθυρο ἐπεξεργασίας τῆς εἰκόνας μέσα στὴν ἐφαρμογὴ, δηλ. χωρίς τὴν χρήση ξεχωριστοῦ προγράμματος. Παρατηρήσεις: Σὲ σχέση μὲ τὰ συσχερτισμένα ἀρχεῖα, στὴν περίπτωση τῶν εἰκόνων καταγράφεται ἐπίσης τὸ πλᾶτος & ὕψος τους (σὲ pixels) καὶ ἡ κατηγορία τῆς εἰκόνας π.χ. καρδιογράφημα, ἀκτινογραφία, κλπ Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιας εἰκόνας ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. 2πλό κλἰκ στὴ στὴν μικρογραφία τῆς εἰκόνας, ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας Σελίς: 6 / 10

7 Γ. Σημαντική Παρατήρηση Ὅταν συσχετίζουμε ἕνα ἀρχεῖο ἤ εἰκὀνα μὲ μὶα ἐπίσκεψη, ἡ default συμπεριφορά τῆς ἐφαρμογῆς εἶναι νὰ δημιουργεῖ ἕνα ἀντίγραφο τοῦ ἀρχείου μὲ ὄνομα ΠΠΠΠΠΠΠ~ΕΕΕΕΕΕΕΕ_AAAAAAAA τὸ ὁποῖο καὶ συσχετίζει μὲ τὴν ἐπίσκεψη ὅπου ΠΠΠΠΠΠΠΠ τὸ ID τοῦ πελάτη ΕΕΕΕΕΕΕΕΕ τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης ΑΑΑΑΑΑΑΑ ἕνας ΑΑ ἀριθμός. Ὑπάρχει παρ' ὅλα αὐτ ὰ ἡ δυνατότητα τ ὸ δημιουργούμενο ὄνομα στ ὸ τέλος του ν ὰ κρατ ᾶ τὸ ἀρχικό ὄνομα το ῦ ἀρχείου ἄν κάνετε τὸν συσχετισμό ἀπ ὸ κάποια βάση εἰκόνων πο ὺ τ ὸ ὄ νομα το ῦ ἀρχείου συμπεριλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες. Ἡ σχετική ρύθμιση, βρίσκεται στὴν ἐ πιλογή Γενικές Ρυθμίσεις Ἐφαρμογῆς στ ὸ μενού Διαχείριση. Σελίς: 7 / 10

8 Δ. Ἐπεξεργασία Εἰκόνας μέσα στὴν Ἐφαρμογὴ Ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τῶν εἰκόνων μέσα στὴν ἴδια τὴν ἐφαρμογὴ εἶναι πολύτιμη, εἰδικὰ ὅταν εἰσάγεται εἰκόνες ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή π.χ. σκάνερ. Μπορεῖτε νὰ ἀποκόψετε ἕνα μέρος τῆς εἰκόνας, νὰ μεγαλώσετε τὴν ἀντίθεση γιὰ νὰ «καθαρίσει», νὰ αὐξομειώσετε τὴν φωτεινότητα χωρίς νὰ χρειαστεῖ νὰ καταφύγετε σὲ ἄλλο πρόγραμμα. Εἰκονίδια Ὀριζόντιας μπάρας Ἐπιλογή Συσκευῆς Εἰσόδου Ἄν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ εἰκονίδιο (κίτρινη λάμπα), ἀκολουθεῖται μιά διαδικασία ἐπικοινωνίας μὲ τὴν συσκευή εἰσόδου πιό ἀργή μέν ἀλλὰ συμβατή μὲ ὅλα τὰ εἴδη συσκευῶν. Ἐπιλέγξτε το ἄν ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνας ἀπὸ τὴν συσκευή ποὺ χρησιμοποιεῖτε. Εἰσαγωγὴ Εἰκόνας Φόρτωση Εἰκόνας ἀπὸ Ἀρχεῖο κάπου στὸν Η/Υ ἤ τὸ δίκτυό σας Ἀναίρεση τῶν ἀλλαγῶν τῆς εἰκόνας ποὺ δὲν ἔχουν ἤδη καταχωρηθεῖ Ἐφαρμογὴ διάφορων φίλτρων πάνω στὴν εἰκόνα, μεταβολὴ φωτεινότητας, πληρότητας χρωμάτων κλπ. Περιστροφή τῆς Εἰκόνας Καταγραφὴ τῆς Εἰκόνας Ἔξοδος Εἰκονίδια Κάθετης μπάρας Κλίμακα 100% Κλίμακα 200% Προσαρμογή στὸ μέγεθος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Προσαρμογή στὸ πλᾶτος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Μεγένθυση Σμίκρυνση Κρατᾶ μόνο τὸ μέρος τῆς εἰκόνας ποὺ εἶναι ἐπιλεγμένο (ὅταν τὸ ἑπόμενο εἰκονίδιο εἶναι ἐπιλεγμένο) Ὅταν ΔΕΝ εἶναι ἐπιλεγμένο, ἡ ἐπιλογή μὲ τὸ mouse μιᾶς περιοχῆς τῆς εἰκόνας, κάνει zoom σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή. Σελίς: 8 / 10

9 Ε. Συνήθεις Ἐρωτήσεις - Ἀπαντήσεις Ἔχω ἕναν ὑπολογιστὴ στὸ ἰατρεῖο καὶ ἕναν φορητό. Γιὰ νὰ δουλεύω τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στὸν φορητό ἐκτὸς γραφείοου, ἁπλῶς ἀντιγράφω τὴν βάση. Πῶς πρέπει νὰ στήσω τὸ σύστημα ὥστε νὰ λειτουργοῦν ΚΑΙ τὰ συνδεδεμένα ἀρχεῖα σωστὰ στὸν φορητό; Ἕστω ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ γραφείου λέγεται WORK_PC καὶ ὁ φορητός λέγεται ΝΟΤΕΒΟΟΚ. Ἐγκαθιστοῦμε τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στοὺς 2 ὑπολογιστὲς. Ἔστω ὅτι στὸ WORK_PC ὁ βασικός κατάλογος τῶν ἀρχείων ἔχει δηλωθεῖ ὁ C:\SmMed3_RelFiles. Ὁρίζουμε τὸν ἴδιο καὶ στὸ NOTEBOOK. Ἀντιγράφουμε ὅλα ἤ μέρος τῶν ἀρχείων (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν ὑποφακέλων) ἀπὸ τὸν ἕναν φάκελο στὸν ἄλλο. Ὅσα ἀρχεῖα ἔχουν ἀντιγραφεῖ στὸ NOTEBOOK θὰ εἶναι διαθέσιμα καὶ στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK κανονικά. Ναὶ, ἀλλὰ στὸ WORK_PC ἔχω ὁρίσει νὰ σώζω τὶς εἰκόνες στὸ D:\SmMed3_RelFiles ἀλλὰ στὸ φορητό (ΝΟΤΕΒΟΟΚ) δὲν ἔχω δίσκο D, μόνο C. Τὶ νὰ κάνω; Κανένα πρόβλημα. Στὴν ἐγκατάσταση τοῦ WORK_PC ἔχετε ὁρίσει σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ D:\SmMed3_RelFiles. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐμποδίζει νὰ ὁρίσετε στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ C:\SmMed3_RelFiles. Ὅχι μόνο ὁ δίσκος ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικό. Ἡ ἐφαρμογὴ κρατᾶ στὴν βάση τὸ ὄνομα ΠΛΗΝ τοῦ ἀρχικοῦ καταλόγου. Ἔτσι μπορεῖτε νὰ τὸ μετακινεῖτε, νὰ τὸ ἀλλάζετε θέση χωρίς πρόβλημα. Σιγὰ σιγὰ ἔχει μεγαλώσει ὁ ὄγκος τῶν ἀρχείων & τῶν εἰκόνων. Προκειμένου νὰ ἔχω μαζί μου τὰ ἀρχεῖα τῶν τελευταίων ἀσθενῶν, πρέπει νὰ ἀντιγράφω κάθε φορὰ ὅλα τὰ ἀρχεῖα; Εῖναι πολύ χρονοβόρο. Ἡ καταγραφὴ τῶν ἀρχείων γίνεται ὥς ἑξῆς: Αὐτόματα δημιουργεῖται στὸν βασικό κατάλογο (αὐτὸν ποὺ ἔχετε ὁρίσει στὶς βασικὲς ρυθμίσεις) ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς (μέ βάση τὸ ID τους). Μέσα σὲ αὐτόν δημιουργοῦνται οἱ ὑπο-ὑποφάκελοι κάθε ἀσθενοῦς (100 τὸ πολύ) ὅπου ἀντιγράφονται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες κάθε ἀσθενοῦς. Μιὰ λύση λοιπόν εἶναι νὰ ἀντιγράψετε μεταξύ τῶν 2 ἐγκαταστάσεων τοὺς τελευταίους ὑποφακέλους. Ἄν γιὰ παράδειγμα ἔχετε 1000 καταγεγραμμένους πελᾶτες, μπορεῖτε νὰ ἀντιγράψετε τοὺς ὑποφακέλους 801_upto_900 & 901_upto_1000. Μπορεῖτε ἀκόμη ἄν σᾶς ἐνδιαφέρει ἕνας συγκεκριμένος ἀσθενὴς νὰ ἀντιγράψετε ε/θυκολα τὰ ἀρχεῖα μόνο τοὺ συγκεκριμένου ἀσθενοῦς (διατηρῶντας ὅμως τὴν ἱεραρχία τῶν φακέλων). Ἔτσι μπορεῖτε π.χ. νὰ ἀντιγράψεται μόνο τῶν ὑποφάκελο 101_upto_200\Cust_ ἀπὸ τὴν μία ἐγκατάσταση στὴν ἄλλη. Μιὰ πιὸ ἐπαγγελματικὴ λύση εἶναι ἡ χρήση κάποιου ἀπὸ πολλὰ προγράμματα ποὺ μποροῦν νὰ συγκρίνουν τὰ περιεχόμενα τοῦ Βασικοῦ καταλόγου Συσχετισμένων Ἀρχείων στὶς 2 ἐγκαταστάσεις καὶ νὰ ἀντιγράφουν κάθε φορὰ ΜΟΝΟ αὐτὰ ποὺ ἔχουν εἰσαχθεῖ ἤ ἀλλάξει σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπάρχοντα. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αὐτὸ ποὺ ποτέ δὲν πρέπει νὰ κάνετε εἶναι νὰ ἀλλάζετε τὰ ὀνόματα τῶν ὑπο-φακέλλων ἤ τῶν ἀρχείων μὲ τὸ χέρι, οὔτε νὰ ἀλλάζετε τὴν σχετικὴ θέση τους (σὲ σχέση μὲ τὸν βασικό κατάλογο). Χρησιμοποιῶ πολύ στὸ γραφεῖο τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες, ἀλλὰ στὸ φορητό ποὺ ἔχω μαζί μου δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ τὰ ἔχω. Εῖναι ἀπαραίτητο; Θὰ δουλεύει ἡ ἐφαρμογὴ; Κανένα πρόβλημα. Ὅλα θὰ δουλεύουν κανονικὰ, ἁπλῶς δὲν θὰ φαίνονται οἱ μικρογραφίες τῶν εἰκόνων στὶς κάρτες ἐπισκέψεων Σελίς: 9 / 10

10 Πίσω ἀπὸ τὴν...σκηνή - Σχεδιάζοντας τὴν χρήση εἰκόνων & ἀρχείων χρειάστηκε νὰ κάνουμε μιὰ σειρὰ ἐπιλογές. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις ποὺ δώσαμε ἀντυαποκρίνονται μὲ τὸν καλύτερο δυνατό τρόπο στὴν ἀνάγκη εὐχρηστίας καὶ ἀξιοπιστίας. Οἱ εἰκόνες & τὰ ἀρχεῖα θὰ σώζονται ΜΕΣΑ στὴν βάση ἤ ἁπλὰ θὰ γίνεται συσχετισμός τους κρατῶντας τὸ ὄνομα καὶ τὴν θέση τους στὸ σύστημα; Πλεονέκτημα 1ης περίπτωσης εἶναι ὁ ἁπλούστερος ὁ προγραμματισμός, δὲν χρειάζονται πρόσθετες ρυθμίσεις. Μειονέκτημα της τὸ γεγονός ὅτι ἡ βάση πιθανόν πολύ σύντομα νὰ γίνονταν τεράστια καταργῶντας ἕνα σημαντικό πλεονέκτημα τῆς ἐφαρμογῆς ποὺ εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ τρέξει καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα stick. Ἐπίσης, χωρίς τὴν ἐφαρμογή, ὁ γιατρός δὲν θὰ εἶχε πρόσβαση στὶς εἰκόνες ἤ ἄρχεῖα. Πλεονέκτημα 2ης περίπτωσης ὅτι ἡ βάση παραμένει μικρή καὶ ἡ ἐφαρμογὴ εὔχρηστη. Μειονέκτημα της α) ὅτι ἄν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο ἀλλαχθεῖ ἡ θέση τῶν ἀρχείων, τὸ ὄνομα τοῦ server, ὁ φάκελος ποὺ τὰ περιέχει, τὰ ἀρχεῖα πλέον δὲν θὰ ἀναγνωρίζονταν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ. Ἀκόμη, ἄν ὁ μεμονωμένος γιατρός ἤθελε νὰ ἀντιγράψει τὴν βάση σὲ ἄλλο μηχάνημα π.χ. τοῦ σπιτιοῦ, πρακτικὰ τὰ ἀρχεῖα πολύ δύσκολα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιγραφοῦν ὅλα καὶ μάλιστα στὴν ἀναμενόμενη θέση. Ἡ Λύση που καταλήξαμε εἶναι ἡ ἑξῆς τρίτη: Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν τὰ ἀρχεῖα προϋπάρχουν ὁπουδήποτε στὸν τοπικό ὑπολογιστή (ἤ τὸ δίκτυο) ἤ πρόκειται γιὰ εἰκόνες ποὺ εἰσάγονται ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ἀντιγράφονται σὲ ἕναν ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ποὺ ἔχουμε ὁρίσει μὲ ἕνα μοναδικό ὄνομα ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μὲ βάση τὸ ID τοῦ πελάτη, τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης (ποὺ οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι μοναδικὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν) καὶ ἕναν ἑνιαῖο αὔξοντα ἀριθμό μοναδικό γιὰ ἀρχεῖα καὶ εἰκόνες. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἡ 1η εἰκόνα ποὺ θὰ καταχωρηθεῖ στὸ σύστημα γιὰ τὸν πελάτη 165 στὴν ἐπίσκεψη π.χ. μὲ ID θὰ ἀποκτήσει ὄνομα ~ _ Παραπέρα, ἄν τὸ ἀρχεῖο/εἰκόνα προϋπῆρχε στὸ σύστημα καὶ συσχετίστηκε, κρατᾶ τὴν ἴδια κατάληξη (format). Ἄν ἡ εἰκόνα δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μέσω κάποιας συνδεδεμένης συσκευῆς, σώζεται πάντα σὲ format PNG ποὺ παρέχει καλή συμπίεση χωρίς ἀπώλεια ποιότητας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀκόμη καὶ χωρίς τὸ πρόγραμμα σὲ ὥρα ἔσχατης ἀνάγκης εἶναι δυνατόν κανείς νὰ βρεῖ ὅλες τὶς εἰκόνες / ἀρχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὸν συγκεκριμένο ἀσθενῆ μέσω τῆς ἀναζήτησης τῶν Windows γιὰ ἀρχεῖα ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ (8ψήφιο πάντα νούμερο). (Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ δυνατότητα στὸ τέλος τοῦ αὐτόματα δημιουργούμενου ὀνόματος νὰ προστίθεται τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχικοῦ ἀρχείου ποὺ συσχετίζεται) Παραπέρα, γιὰ νὰ εἶναι λειτουργικὴ ἡ διαχείριση χιλιάδων πιθανά ἀρχείων ἤ εἰκόνων, γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς δημιουργεῖται αὐτόματα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ ἕνας ὑποφάκελος τύπου 1_upto_100, 101_upto_200 κοκ που περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀρχεῖα τῶν ἀντίστοιχων 100 πελατῶν καὶ μέσα σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὑποφακέλους ὑπάρχει ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε πελάτη μὲ τὰ ἀρχεῖα του. Στὴν παραπάνω εἰκόνα φαίνεται ἡ ὀργάνωση τῶν καταχωρημένων ἀρχείων: Ἀρχικά ὁ ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ἐδῶ ὁ SmMed3_RelFiles) ἀπὸ κάτω οἱ ὑποφάκελοι ἀνὰ 100άδα ἀσθενῶν μέσα στὴν κάθε 100άδα οἱ ὑποφάκελοι κάθε μεμονωμένου ἀσθενοῦς μέσα στον ὑποφάκελο κάθε ἀσθενοῦς (ἐδῶ τοῦ 165), οἱ ὑποφάκελοι μὲ τὶς Εἰκόνες του (Images), τὶς μικρογραφίες τους (Thumbnails) καὶ τὰ λοιπά συσχετισμένα ἀρχεῖα του (Rest_Files) Σελίς: 10 / 10

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Microsoft Internet Explorer 9.0 ανοιχτεί) ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Gear στη σωστή γραμμή. 3. Κάντε κλικ στο Επιλογές Internet και επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης ARBITRANS Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Arbitrans Η εφαρμογή Arbitrans, που κατεβάσατε από την ιστοσελίδα www.arbitrans.org, είναι συμπιεσμένη στον φάκελο «Arbitrans_V78». ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κατεβάσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 341/2013 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 341/2013 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 341/2013 Αθήνα, 10/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Drop Box Εγγραφή στην υπηρεσία

Drop Box Εγγραφή στην υπηρεσία Drop Box Εγγραφή στην υπηρεσία Ξεκινήστε την απόκτηση λογαριασμού και λογισμικού πατώντας στο link ΕΔΩ. Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο internet, θα ανοίξει η σελίδα της υπηρεσίας Drop Box και θα σας υποδεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Βήμα 1 ο : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χρήστη των Windows 8, Windows 7 & Vista. Αν το λειτουργικό σας είναι Windows XP προχωρήστε στο 2 ο βήμα). Αν το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα