Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων"

Transcript

1 Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν κάρτα κάθε ἐπίσκεψης ἑνὸς ἀσθενοῦς ἐνεξάρτητα εἴδους. Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ μποροῦν νὰ ἰδωθοῦν εἴτε μέσα ἀπὸ τὴν κάρτα τοῦ πελάτη (συγκεντρωτικὰ, ἀνεξάρτητα ἐπίσκεψης) εἴτε ἀπὸ τὴν κάρτα τῆς ἐπίσκεψης στὴν ὁποία ἔχουν συσχετισθεῖ. Τέοια ἀρχεῖα μπορεῖ νὰ εἶναι ὁποιουήποτε τύπου ὅπως ὅλα τὰ ἔγγραφα τοῦ Microsoft Office, τοῦ Open Office, κάθε ἀρχεῖο εἰκόνας, PDF ἀλλὰ καί κάθε εἶδος ἀρχεῖο ἐφαρμογῆς ποὺ ἔχει ἐχει ἐγκατασταθεῖ στὸν Η/Υ σας μέχρι καὶ Video. Εἰδικὰ γιὰ τὰ συνηθέστερα ἀρχεῖα εἰκόνας (σὰν τέτοια ἐννοοῦμε ὅσα ἔχουν format PNG, TIF, JPG, BMP κλπ, ἔχει δοθεῖ ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ). Ἐπίσης, ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιήσετε ὁποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη μὲ τὸν ὑπολογιστὴ σας - ἐξειδικευμένο ἰατρικό ἐξοπλισμό ἤ ἁπλὴ συσκευή ὅπως κάμερα, ψηφιακή φωτ/κή μηχανή, scanner ποὺ ἔχει twain driver ὥστε νὰ πάρετε ἀπευθείας τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν συσκευή, νὰ τὴν ἐπεξεργασθεῖτε ἄν χρειάζεται, νὰ τὴν σώσετε καὶ νὰ τὴν συσχετίσετε μὲ τὴν ἐπίσκεψη. Ἐπίσης μπορεῖτε νὰ τὴν χαρακτηρίσετε καὶ νὰ εἰσάγετε κάποιες σύντομες σημειώσεις σχετικά. Πρὶν Ξεκινήσουμε Πρὶν δοκιμάσουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς παραπάνω δυνατότητες πρέπει νὰ ὁρίσουμε τὸ ποῦ θὰ σὠζονται οἱ καταγραφόμενες εἰκόνες & ἀρχεῖα. Ἡ σχετικὴ ρύθμιση γίνεται στὸ μενού Διαχείριση καὶ στὴν ἐπιλογή Γενικές Ρυθμίσεις. Πᾶμε στὴν 2η Σελίδα (Ρυθμίσεις ποὺ καταγράφονται σὲ Ἐξωτερικὸ Ἀρχεῖο) Ἡ σωστή ρύθμιση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἄν ἡ ἐφαρμογὴ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά ἤ σὲ μεμονωμένο μόνο ὑπολογιστὴ (φυσικά μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ ρύθμιση χωρίς πρόβλημα γιὰ τὰ ἤδη συσχτισμένα ἀρχεῖα) Σελίς: 1 / 10

2 Ἐπιλογὴ Α: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ μεμονωμένο Η/Υ 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 2. Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles 3. Φροντίζουμε νὰ μὴν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας, τὸ C:\SmMed3_RelFiles 5. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας Ἐπιλογὴ Β: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά 1. Ὅτι ἀκολουθεῖ στὸ βῆμα 1 γίνεται στὰ Windows, στὸν ὑπολογιστὴ ποὺ θὰ εἶναι ὁ Server μας Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles Ἐπιλέγουμε τὸν φάκελο καὶ τὸν κάνουμε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ μὲ πλήρη δικαιώματα Τὸν ἐπιλέγουμε Με δεξί κλικ, ἐμφανίζουμε τὸ μενοῦ τῶν Windows καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Κοινή Χρήση & Ἀσφάλεια Στὸ παράθυρο ποὺ ἐμφανίζεται τσεκλάρουμε τὸ Κοινή χρήση τοῦ φακέλου στὸ δίκτυο καὶ τὸ Οἱ χρῆστες μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ἀρχεῖα Συμπληρώνουμε τὸ ὄνομα τοῦ Κοινόχρηστου Στοιχείου ἄν χρειάζεται ὥστε νὰ εἶναι ἴδιο μὲ τοῦ φακέλου (στὸ παράδειγμά μας SmMed3_RelFiles) Πατᾶμε τὸ ΟΚ Τὸ παράθυρο κλείνει, καὶ ὁ φάκελος πρέπε πλεόν νὰ φαίνεται μὲ ἕνα χεράκι κάτω ἀριστερά του 2. Ἐπιστρέφουμε στὴν Ἐφαρμογή. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 3. Φροντίζουμε νὰ εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας. 5. Ἄν τὸ PC Server (αὐτὸ ποὺ θὰ φιλοξενεῖ τὸ πρόγραμμα καὶ τὰ ἀρχεῖα μας) λέγεται π.χ. MY_PC, στὴν γραμμή θὰ δοῦμε: \\MY_PC\SmMed3_RelFiles 6. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας ΜΥ_PC Ἡ ρύθμιση καταγραφῆς τῶν συσχετισμένων ἀρχείων & ἐικόνων ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Κλείνουμε τὸ παράθυρο. Σελίς: 2 / 10

3 Συσχετισμός Ἀρχείων Α. Συσχετισμός Ἀρχείων σὲ Ἐπίσκεψη Α.1 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε ἀρχεῖα μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) τὸ(ὰ) ὑπό συσχετισμό ἀρχεῖο(α) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς 2. Ἐπιλέγουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 3. Τὸ ἀφήνουμε. 4. Τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀρχεῖα, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὰ ἀρχεῖα. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Σελίς: 3 / 10

4 Α.2 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Ἀρχείου 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Ἀρχείου πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὸ ἀρχεῖο ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Ἔγγραφα. Τὸ ἀρχεῖο ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Α.3 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Ἀρχείων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἀρχείου: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένου Συσχετισμένου Ἀρχείου Ἄνοιγμα Φακέλου: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιου ἀρχείου ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. Β. Συσχετισμός Εἰκόνων σὲ Ἐπίσκεψη Β.1 Συσχετισμός Είκόνων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε είκόνες μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) ἡ(οἰ) ὑπό συσχετισμό εἰκόνα(ες) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς Σελίς: 4 / 10

5 6. Ἐπιλέγουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 7. Τὸ ἀφήνουμε. 8. Ἡ(Οἱ) εἰκόνα(ες) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του(ς) στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τῆς μίας εἰκόνες, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὶς εἰκόνες τοῦ παραθύρου τῶν Windows. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Μπορεῖτε ἐπιλέξετε καὶ σύρετε ταυτόχρονα ΚΑΙ εἰκόνες ΚΑΙ λοιπὰ ἀρχεῖα στὴν Κάρτα Ἐπίσκεψης. Τὸ Smart Medicine θὰ ἀναγνωρίσει αὐτόματα (ἀπὸ τὴν κατάληξη) ποιά εἶναι εἰκόνες καὶ ποιὰ λοιπὰ ἀρχεῖα, συσχετίζοντας τα καὶ ἐμφανίζοντας τα στὶς ἀντίστοιχες σελίδες. Β.2 Συσχετισμός Εἰκόνας μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Εἰκόνας πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὴν Εἰκόνα ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Εἰκόνες. Ἡ εἰκόνα ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση της στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.3 Λήψη Εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή & Συσχετισμός της 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας 3. Ἐμφανίζεται ἡ φόρμα Λήψης / Ἐπεξεργασίας Εἰκόνας 4. Ἄν χρειάζεται ἐπιλέγουμε ἀπὸ ποιὰ συνδεδεμένη συσκευή θὰ πάρουμε εἰκόνα κάνοντας κλικ στὸ 1ο Σελίς: 5 / 10

6 πάνω δεξιὰ εἰκονίδιο. Ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ἐγκατεστημένες συσκευές ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ πρότυπο twain. (Ἡ ἐπιλεγμένη φαίνεται στὸ κάτω μέροπς τοῦ παραθύρου. Ἡ ἐφαρμογὴ ἐπαναφέρει τὴν ἐπιλογή σας τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ ἀνοίξει ἡ ἴδια φόρμα). 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τοῦ Scanner. Ξεκινᾶ ἡ διαδικασία εἰσαγωγῆς ποῦ ποικίλει ἀνάλογα τὸ εἶδος καὶ τὸ μοντέλο τῆς συσκευῆς. Σὲ αὐτὸ τὸ στἀδιο ἐπιλέγουμε τὴν ἀνάλυση & τὸ χρωματικό βάθος τῆς ζητούμενης εἰκόνας. 6. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσαγωγῆς ἡ εἰσηγμένη εἰκόνα ἐμφανίζεται στὸ παράθυρο. Ὅπως θὰ δοῦμε σὲ ἐπόμενη παράγραφο, ἔχουμε πολλές δυνατότητες ἐπεξεργασίας, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα ἁπλῶς πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς καταχώρησης (τὴ δισκέτα). 6. Ἡ εἰκόνα σώζεται στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.4 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Εἰκόνων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένης συσχετισμένης Εἰκόνας Ἄνοιγμα Φακέλου: Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας: Ἐπεξεργασία Εἰκόνας: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία εἰσαγωγῆς νέας εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή. Ἐμφανίζει τὸ παράθυρο ἐπεξεργασίας τῆς εἰκόνας μέσα στὴν ἐφαρμογὴ, δηλ. χωρίς τὴν χρήση ξεχωριστοῦ προγράμματος. Παρατηρήσεις: Σὲ σχέση μὲ τὰ συσχερτισμένα ἀρχεῖα, στὴν περίπτωση τῶν εἰκόνων καταγράφεται ἐπίσης τὸ πλᾶτος & ὕψος τους (σὲ pixels) καὶ ἡ κατηγορία τῆς εἰκόνας π.χ. καρδιογράφημα, ἀκτινογραφία, κλπ Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιας εἰκόνας ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. 2πλό κλἰκ στὴ στὴν μικρογραφία τῆς εἰκόνας, ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας Σελίς: 6 / 10

7 Γ. Σημαντική Παρατήρηση Ὅταν συσχετίζουμε ἕνα ἀρχεῖο ἤ εἰκὀνα μὲ μὶα ἐπίσκεψη, ἡ default συμπεριφορά τῆς ἐφαρμογῆς εἶναι νὰ δημιουργεῖ ἕνα ἀντίγραφο τοῦ ἀρχείου μὲ ὄνομα ΠΠΠΠΠΠΠ~ΕΕΕΕΕΕΕΕ_AAAAAAAA τὸ ὁποῖο καὶ συσχετίζει μὲ τὴν ἐπίσκεψη ὅπου ΠΠΠΠΠΠΠΠ τὸ ID τοῦ πελάτη ΕΕΕΕΕΕΕΕΕ τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης ΑΑΑΑΑΑΑΑ ἕνας ΑΑ ἀριθμός. Ὑπάρχει παρ' ὅλα αὐτ ὰ ἡ δυνατότητα τ ὸ δημιουργούμενο ὄνομα στ ὸ τέλος του ν ὰ κρατ ᾶ τὸ ἀρχικό ὄνομα το ῦ ἀρχείου ἄν κάνετε τὸν συσχετισμό ἀπ ὸ κάποια βάση εἰκόνων πο ὺ τ ὸ ὄ νομα το ῦ ἀρχείου συμπεριλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες. Ἡ σχετική ρύθμιση, βρίσκεται στὴν ἐ πιλογή Γενικές Ρυθμίσεις Ἐφαρμογῆς στ ὸ μενού Διαχείριση. Σελίς: 7 / 10

8 Δ. Ἐπεξεργασία Εἰκόνας μέσα στὴν Ἐφαρμογὴ Ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τῶν εἰκόνων μέσα στὴν ἴδια τὴν ἐφαρμογὴ εἶναι πολύτιμη, εἰδικὰ ὅταν εἰσάγεται εἰκόνες ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή π.χ. σκάνερ. Μπορεῖτε νὰ ἀποκόψετε ἕνα μέρος τῆς εἰκόνας, νὰ μεγαλώσετε τὴν ἀντίθεση γιὰ νὰ «καθαρίσει», νὰ αὐξομειώσετε τὴν φωτεινότητα χωρίς νὰ χρειαστεῖ νὰ καταφύγετε σὲ ἄλλο πρόγραμμα. Εἰκονίδια Ὀριζόντιας μπάρας Ἐπιλογή Συσκευῆς Εἰσόδου Ἄν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ εἰκονίδιο (κίτρινη λάμπα), ἀκολουθεῖται μιά διαδικασία ἐπικοινωνίας μὲ τὴν συσκευή εἰσόδου πιό ἀργή μέν ἀλλὰ συμβατή μὲ ὅλα τὰ εἴδη συσκευῶν. Ἐπιλέγξτε το ἄν ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνας ἀπὸ τὴν συσκευή ποὺ χρησιμοποιεῖτε. Εἰσαγωγὴ Εἰκόνας Φόρτωση Εἰκόνας ἀπὸ Ἀρχεῖο κάπου στὸν Η/Υ ἤ τὸ δίκτυό σας Ἀναίρεση τῶν ἀλλαγῶν τῆς εἰκόνας ποὺ δὲν ἔχουν ἤδη καταχωρηθεῖ Ἐφαρμογὴ διάφορων φίλτρων πάνω στὴν εἰκόνα, μεταβολὴ φωτεινότητας, πληρότητας χρωμάτων κλπ. Περιστροφή τῆς Εἰκόνας Καταγραφὴ τῆς Εἰκόνας Ἔξοδος Εἰκονίδια Κάθετης μπάρας Κλίμακα 100% Κλίμακα 200% Προσαρμογή στὸ μέγεθος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Προσαρμογή στὸ πλᾶτος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Μεγένθυση Σμίκρυνση Κρατᾶ μόνο τὸ μέρος τῆς εἰκόνας ποὺ εἶναι ἐπιλεγμένο (ὅταν τὸ ἑπόμενο εἰκονίδιο εἶναι ἐπιλεγμένο) Ὅταν ΔΕΝ εἶναι ἐπιλεγμένο, ἡ ἐπιλογή μὲ τὸ mouse μιᾶς περιοχῆς τῆς εἰκόνας, κάνει zoom σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή. Σελίς: 8 / 10

9 Ε. Συνήθεις Ἐρωτήσεις - Ἀπαντήσεις Ἔχω ἕναν ὑπολογιστὴ στὸ ἰατρεῖο καὶ ἕναν φορητό. Γιὰ νὰ δουλεύω τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στὸν φορητό ἐκτὸς γραφείοου, ἁπλῶς ἀντιγράφω τὴν βάση. Πῶς πρέπει νὰ στήσω τὸ σύστημα ὥστε νὰ λειτουργοῦν ΚΑΙ τὰ συνδεδεμένα ἀρχεῖα σωστὰ στὸν φορητό; Ἕστω ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ γραφείου λέγεται WORK_PC καὶ ὁ φορητός λέγεται ΝΟΤΕΒΟΟΚ. Ἐγκαθιστοῦμε τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στοὺς 2 ὑπολογιστὲς. Ἔστω ὅτι στὸ WORK_PC ὁ βασικός κατάλογος τῶν ἀρχείων ἔχει δηλωθεῖ ὁ C:\SmMed3_RelFiles. Ὁρίζουμε τὸν ἴδιο καὶ στὸ NOTEBOOK. Ἀντιγράφουμε ὅλα ἤ μέρος τῶν ἀρχείων (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν ὑποφακέλων) ἀπὸ τὸν ἕναν φάκελο στὸν ἄλλο. Ὅσα ἀρχεῖα ἔχουν ἀντιγραφεῖ στὸ NOTEBOOK θὰ εἶναι διαθέσιμα καὶ στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK κανονικά. Ναὶ, ἀλλὰ στὸ WORK_PC ἔχω ὁρίσει νὰ σώζω τὶς εἰκόνες στὸ D:\SmMed3_RelFiles ἀλλὰ στὸ φορητό (ΝΟΤΕΒΟΟΚ) δὲν ἔχω δίσκο D, μόνο C. Τὶ νὰ κάνω; Κανένα πρόβλημα. Στὴν ἐγκατάσταση τοῦ WORK_PC ἔχετε ὁρίσει σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ D:\SmMed3_RelFiles. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐμποδίζει νὰ ὁρίσετε στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ C:\SmMed3_RelFiles. Ὅχι μόνο ὁ δίσκος ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικό. Ἡ ἐφαρμογὴ κρατᾶ στὴν βάση τὸ ὄνομα ΠΛΗΝ τοῦ ἀρχικοῦ καταλόγου. Ἔτσι μπορεῖτε νὰ τὸ μετακινεῖτε, νὰ τὸ ἀλλάζετε θέση χωρίς πρόβλημα. Σιγὰ σιγὰ ἔχει μεγαλώσει ὁ ὄγκος τῶν ἀρχείων & τῶν εἰκόνων. Προκειμένου νὰ ἔχω μαζί μου τὰ ἀρχεῖα τῶν τελευταίων ἀσθενῶν, πρέπει νὰ ἀντιγράφω κάθε φορὰ ὅλα τὰ ἀρχεῖα; Εῖναι πολύ χρονοβόρο. Ἡ καταγραφὴ τῶν ἀρχείων γίνεται ὥς ἑξῆς: Αὐτόματα δημιουργεῖται στὸν βασικό κατάλογο (αὐτὸν ποὺ ἔχετε ὁρίσει στὶς βασικὲς ρυθμίσεις) ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς (μέ βάση τὸ ID τους). Μέσα σὲ αὐτόν δημιουργοῦνται οἱ ὑπο-ὑποφάκελοι κάθε ἀσθενοῦς (100 τὸ πολύ) ὅπου ἀντιγράφονται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες κάθε ἀσθενοῦς. Μιὰ λύση λοιπόν εἶναι νὰ ἀντιγράψετε μεταξύ τῶν 2 ἐγκαταστάσεων τοὺς τελευταίους ὑποφακέλους. Ἄν γιὰ παράδειγμα ἔχετε 1000 καταγεγραμμένους πελᾶτες, μπορεῖτε νὰ ἀντιγράψετε τοὺς ὑποφακέλους 801_upto_900 & 901_upto_1000. Μπορεῖτε ἀκόμη ἄν σᾶς ἐνδιαφέρει ἕνας συγκεκριμένος ἀσθενὴς νὰ ἀντιγράψετε ε/θυκολα τὰ ἀρχεῖα μόνο τοὺ συγκεκριμένου ἀσθενοῦς (διατηρῶντας ὅμως τὴν ἱεραρχία τῶν φακέλων). Ἔτσι μπορεῖτε π.χ. νὰ ἀντιγράψεται μόνο τῶν ὑποφάκελο 101_upto_200\Cust_ ἀπὸ τὴν μία ἐγκατάσταση στὴν ἄλλη. Μιὰ πιὸ ἐπαγγελματικὴ λύση εἶναι ἡ χρήση κάποιου ἀπὸ πολλὰ προγράμματα ποὺ μποροῦν νὰ συγκρίνουν τὰ περιεχόμενα τοῦ Βασικοῦ καταλόγου Συσχετισμένων Ἀρχείων στὶς 2 ἐγκαταστάσεις καὶ νὰ ἀντιγράφουν κάθε φορὰ ΜΟΝΟ αὐτὰ ποὺ ἔχουν εἰσαχθεῖ ἤ ἀλλάξει σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπάρχοντα. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αὐτὸ ποὺ ποτέ δὲν πρέπει νὰ κάνετε εἶναι νὰ ἀλλάζετε τὰ ὀνόματα τῶν ὑπο-φακέλλων ἤ τῶν ἀρχείων μὲ τὸ χέρι, οὔτε νὰ ἀλλάζετε τὴν σχετικὴ θέση τους (σὲ σχέση μὲ τὸν βασικό κατάλογο). Χρησιμοποιῶ πολύ στὸ γραφεῖο τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες, ἀλλὰ στὸ φορητό ποὺ ἔχω μαζί μου δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ τὰ ἔχω. Εῖναι ἀπαραίτητο; Θὰ δουλεύει ἡ ἐφαρμογὴ; Κανένα πρόβλημα. Ὅλα θὰ δουλεύουν κανονικὰ, ἁπλῶς δὲν θὰ φαίνονται οἱ μικρογραφίες τῶν εἰκόνων στὶς κάρτες ἐπισκέψεων Σελίς: 9 / 10

10 Πίσω ἀπὸ τὴν...σκηνή - Σχεδιάζοντας τὴν χρήση εἰκόνων & ἀρχείων χρειάστηκε νὰ κάνουμε μιὰ σειρὰ ἐπιλογές. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις ποὺ δώσαμε ἀντυαποκρίνονται μὲ τὸν καλύτερο δυνατό τρόπο στὴν ἀνάγκη εὐχρηστίας καὶ ἀξιοπιστίας. Οἱ εἰκόνες & τὰ ἀρχεῖα θὰ σώζονται ΜΕΣΑ στὴν βάση ἤ ἁπλὰ θὰ γίνεται συσχετισμός τους κρατῶντας τὸ ὄνομα καὶ τὴν θέση τους στὸ σύστημα; Πλεονέκτημα 1ης περίπτωσης εἶναι ὁ ἁπλούστερος ὁ προγραμματισμός, δὲν χρειάζονται πρόσθετες ρυθμίσεις. Μειονέκτημα της τὸ γεγονός ὅτι ἡ βάση πιθανόν πολύ σύντομα νὰ γίνονταν τεράστια καταργῶντας ἕνα σημαντικό πλεονέκτημα τῆς ἐφαρμογῆς ποὺ εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ τρέξει καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα stick. Ἐπίσης, χωρίς τὴν ἐφαρμογή, ὁ γιατρός δὲν θὰ εἶχε πρόσβαση στὶς εἰκόνες ἤ ἄρχεῖα. Πλεονέκτημα 2ης περίπτωσης ὅτι ἡ βάση παραμένει μικρή καὶ ἡ ἐφαρμογὴ εὔχρηστη. Μειονέκτημα της α) ὅτι ἄν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο ἀλλαχθεῖ ἡ θέση τῶν ἀρχείων, τὸ ὄνομα τοῦ server, ὁ φάκελος ποὺ τὰ περιέχει, τὰ ἀρχεῖα πλέον δὲν θὰ ἀναγνωρίζονταν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ. Ἀκόμη, ἄν ὁ μεμονωμένος γιατρός ἤθελε νὰ ἀντιγράψει τὴν βάση σὲ ἄλλο μηχάνημα π.χ. τοῦ σπιτιοῦ, πρακτικὰ τὰ ἀρχεῖα πολύ δύσκολα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιγραφοῦν ὅλα καὶ μάλιστα στὴν ἀναμενόμενη θέση. Ἡ Λύση που καταλήξαμε εἶναι ἡ ἑξῆς τρίτη: Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν τὰ ἀρχεῖα προϋπάρχουν ὁπουδήποτε στὸν τοπικό ὑπολογιστή (ἤ τὸ δίκτυο) ἤ πρόκειται γιὰ εἰκόνες ποὺ εἰσάγονται ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ἀντιγράφονται σὲ ἕναν ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ποὺ ἔχουμε ὁρίσει μὲ ἕνα μοναδικό ὄνομα ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μὲ βάση τὸ ID τοῦ πελάτη, τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης (ποὺ οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι μοναδικὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν) καὶ ἕναν ἑνιαῖο αὔξοντα ἀριθμό μοναδικό γιὰ ἀρχεῖα καὶ εἰκόνες. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἡ 1η εἰκόνα ποὺ θὰ καταχωρηθεῖ στὸ σύστημα γιὰ τὸν πελάτη 165 στὴν ἐπίσκεψη π.χ. μὲ ID θὰ ἀποκτήσει ὄνομα ~ _ Παραπέρα, ἄν τὸ ἀρχεῖο/εἰκόνα προϋπῆρχε στὸ σύστημα καὶ συσχετίστηκε, κρατᾶ τὴν ἴδια κατάληξη (format). Ἄν ἡ εἰκόνα δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μέσω κάποιας συνδεδεμένης συσκευῆς, σώζεται πάντα σὲ format PNG ποὺ παρέχει καλή συμπίεση χωρίς ἀπώλεια ποιότητας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀκόμη καὶ χωρίς τὸ πρόγραμμα σὲ ὥρα ἔσχατης ἀνάγκης εἶναι δυνατόν κανείς νὰ βρεῖ ὅλες τὶς εἰκόνες / ἀρχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὸν συγκεκριμένο ἀσθενῆ μέσω τῆς ἀναζήτησης τῶν Windows γιὰ ἀρχεῖα ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ (8ψήφιο πάντα νούμερο). (Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ δυνατότητα στὸ τέλος τοῦ αὐτόματα δημιουργούμενου ὀνόματος νὰ προστίθεται τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχικοῦ ἀρχείου ποὺ συσχετίζεται) Παραπέρα, γιὰ νὰ εἶναι λειτουργικὴ ἡ διαχείριση χιλιάδων πιθανά ἀρχείων ἤ εἰκόνων, γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς δημιουργεῖται αὐτόματα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ ἕνας ὑποφάκελος τύπου 1_upto_100, 101_upto_200 κοκ που περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀρχεῖα τῶν ἀντίστοιχων 100 πελατῶν καὶ μέσα σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὑποφακέλους ὑπάρχει ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε πελάτη μὲ τὰ ἀρχεῖα του. Στὴν παραπάνω εἰκόνα φαίνεται ἡ ὀργάνωση τῶν καταχωρημένων ἀρχείων: Ἀρχικά ὁ ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ἐδῶ ὁ SmMed3_RelFiles) ἀπὸ κάτω οἱ ὑποφάκελοι ἀνὰ 100άδα ἀσθενῶν μέσα στὴν κάθε 100άδα οἱ ὑποφάκελοι κάθε μεμονωμένου ἀσθενοῦς μέσα στον ὑποφάκελο κάθε ἀσθενοῦς (ἐδῶ τοῦ 165), οἱ ὑποφάκελοι μὲ τὶς Εἰκόνες του (Images), τὶς μικρογραφίες τους (Thumbnails) καὶ τὰ λοιπά συσχετισμένα ἀρχεῖα του (Rest_Files) Σελίς: 10 / 10

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Θα πρέπει να έχουμε το πορτάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Γι αυτόν το λόγο, σκανάρουμε το πορτάκι απο κάποιο έντυπο ή το φωτογραφίζουμε με ψηφιακή μηχανή ή μπορούμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Εργαστηριακή εισήγηση «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Μπένος Μιχαήλ 3 ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς benosm@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ / Ε. Κ. «ΑΘΗΝΑ» «Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά Οδηγίες: Δημιουργία ασκήσεων 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Δημιουργία ασκήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows Οδηγός χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, το λογότυπο της SMART loo και όλα τα σλόγκαν της

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Το Gimp είναι η πιο γνωστή εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας που διατίθεται εντελώς δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. http://www.gimp.org Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης ARBITRANS Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Arbitrans Η εφαρμογή Arbitrans, που κατεβάσατε από την ιστοσελίδα www.arbitrans.org, είναι συμπιεσμένη στον φάκελο «Arbitrans_V78». ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κατεβάσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader Από την Απρίλης 2011 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader ανεισµός και χρήση e-book σε e-book-reader Χάρη στο format EPUB δίνεται η δυνατότητα ευχάριστης ανάγνωσης. Αυτό το format προσαρµόζεται στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα