Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων"

Transcript

1 Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν κάρτα κάθε ἐπίσκεψης ἑνὸς ἀσθενοῦς ἐνεξάρτητα εἴδους. Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ μποροῦν νὰ ἰδωθοῦν εἴτε μέσα ἀπὸ τὴν κάρτα τοῦ πελάτη (συγκεντρωτικὰ, ἀνεξάρτητα ἐπίσκεψης) εἴτε ἀπὸ τὴν κάρτα τῆς ἐπίσκεψης στὴν ὁποία ἔχουν συσχετισθεῖ. Τέοια ἀρχεῖα μπορεῖ νὰ εἶναι ὁποιουήποτε τύπου ὅπως ὅλα τὰ ἔγγραφα τοῦ Microsoft Office, τοῦ Open Office, κάθε ἀρχεῖο εἰκόνας, PDF ἀλλὰ καί κάθε εἶδος ἀρχεῖο ἐφαρμογῆς ποὺ ἔχει ἐχει ἐγκατασταθεῖ στὸν Η/Υ σας μέχρι καὶ Video. Εἰδικὰ γιὰ τὰ συνηθέστερα ἀρχεῖα εἰκόνας (σὰν τέτοια ἐννοοῦμε ὅσα ἔχουν format PNG, TIF, JPG, BMP κλπ, ἔχει δοθεῖ ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ). Ἐπίσης, ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιήσετε ὁποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη μὲ τὸν ὑπολογιστὴ σας - ἐξειδικευμένο ἰατρικό ἐξοπλισμό ἤ ἁπλὴ συσκευή ὅπως κάμερα, ψηφιακή φωτ/κή μηχανή, scanner ποὺ ἔχει twain driver ὥστε νὰ πάρετε ἀπευθείας τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν συσκευή, νὰ τὴν ἐπεξεργασθεῖτε ἄν χρειάζεται, νὰ τὴν σώσετε καὶ νὰ τὴν συσχετίσετε μὲ τὴν ἐπίσκεψη. Ἐπίσης μπορεῖτε νὰ τὴν χαρακτηρίσετε καὶ νὰ εἰσάγετε κάποιες σύντομες σημειώσεις σχετικά. Πρὶν Ξεκινήσουμε Πρὶν δοκιμάσουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς παραπάνω δυνατότητες πρέπει νὰ ὁρίσουμε τὸ ποῦ θὰ σὠζονται οἱ καταγραφόμενες εἰκόνες & ἀρχεῖα. Ἡ σχετικὴ ρύθμιση γίνεται στὸ μενού Διαχείριση καὶ στὴν ἐπιλογή Γενικές Ρυθμίσεις. Πᾶμε στὴν 2η Σελίδα (Ρυθμίσεις ποὺ καταγράφονται σὲ Ἐξωτερικὸ Ἀρχεῖο) Ἡ σωστή ρύθμιση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἄν ἡ ἐφαρμογὴ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά ἤ σὲ μεμονωμένο μόνο ὑπολογιστὴ (φυσικά μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ ρύθμιση χωρίς πρόβλημα γιὰ τὰ ἤδη συσχτισμένα ἀρχεῖα) Σελίς: 1 / 10

2 Ἐπιλογὴ Α: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ μεμονωμένο Η/Υ 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 2. Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles 3. Φροντίζουμε νὰ μὴν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας, τὸ C:\SmMed3_RelFiles 5. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας Ἐπιλογὴ Β: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά 1. Ὅτι ἀκολουθεῖ στὸ βῆμα 1 γίνεται στὰ Windows, στὸν ὑπολογιστὴ ποὺ θὰ εἶναι ὁ Server μας Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles Ἐπιλέγουμε τὸν φάκελο καὶ τὸν κάνουμε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ μὲ πλήρη δικαιώματα Τὸν ἐπιλέγουμε Με δεξί κλικ, ἐμφανίζουμε τὸ μενοῦ τῶν Windows καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Κοινή Χρήση & Ἀσφάλεια Στὸ παράθυρο ποὺ ἐμφανίζεται τσεκλάρουμε τὸ Κοινή χρήση τοῦ φακέλου στὸ δίκτυο καὶ τὸ Οἱ χρῆστες μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ἀρχεῖα Συμπληρώνουμε τὸ ὄνομα τοῦ Κοινόχρηστου Στοιχείου ἄν χρειάζεται ὥστε νὰ εἶναι ἴδιο μὲ τοῦ φακέλου (στὸ παράδειγμά μας SmMed3_RelFiles) Πατᾶμε τὸ ΟΚ Τὸ παράθυρο κλείνει, καὶ ὁ φάκελος πρέπε πλεόν νὰ φαίνεται μὲ ἕνα χεράκι κάτω ἀριστερά του 2. Ἐπιστρέφουμε στὴν Ἐφαρμογή. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 3. Φροντίζουμε νὰ εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας. 5. Ἄν τὸ PC Server (αὐτὸ ποὺ θὰ φιλοξενεῖ τὸ πρόγραμμα καὶ τὰ ἀρχεῖα μας) λέγεται π.χ. MY_PC, στὴν γραμμή θὰ δοῦμε: \\MY_PC\SmMed3_RelFiles 6. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας ΜΥ_PC Ἡ ρύθμιση καταγραφῆς τῶν συσχετισμένων ἀρχείων & ἐικόνων ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Κλείνουμε τὸ παράθυρο. Σελίς: 2 / 10

3 Συσχετισμός Ἀρχείων Α. Συσχετισμός Ἀρχείων σὲ Ἐπίσκεψη Α.1 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε ἀρχεῖα μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) τὸ(ὰ) ὑπό συσχετισμό ἀρχεῖο(α) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς 2. Ἐπιλέγουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 3. Τὸ ἀφήνουμε. 4. Τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀρχεῖα, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὰ ἀρχεῖα. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Σελίς: 3 / 10

4 Α.2 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Ἀρχείου 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Ἀρχείου πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὸ ἀρχεῖο ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Ἔγγραφα. Τὸ ἀρχεῖο ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Α.3 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Ἀρχείων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἀρχείου: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένου Συσχετισμένου Ἀρχείου Ἄνοιγμα Φακέλου: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιου ἀρχείου ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. Β. Συσχετισμός Εἰκόνων σὲ Ἐπίσκεψη Β.1 Συσχετισμός Είκόνων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε είκόνες μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) ἡ(οἰ) ὑπό συσχετισμό εἰκόνα(ες) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς Σελίς: 4 / 10

5 6. Ἐπιλέγουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 7. Τὸ ἀφήνουμε. 8. Ἡ(Οἱ) εἰκόνα(ες) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του(ς) στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τῆς μίας εἰκόνες, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὶς εἰκόνες τοῦ παραθύρου τῶν Windows. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Μπορεῖτε ἐπιλέξετε καὶ σύρετε ταυτόχρονα ΚΑΙ εἰκόνες ΚΑΙ λοιπὰ ἀρχεῖα στὴν Κάρτα Ἐπίσκεψης. Τὸ Smart Medicine θὰ ἀναγνωρίσει αὐτόματα (ἀπὸ τὴν κατάληξη) ποιά εἶναι εἰκόνες καὶ ποιὰ λοιπὰ ἀρχεῖα, συσχετίζοντας τα καὶ ἐμφανίζοντας τα στὶς ἀντίστοιχες σελίδες. Β.2 Συσχετισμός Εἰκόνας μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Εἰκόνας πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὴν Εἰκόνα ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Εἰκόνες. Ἡ εἰκόνα ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση της στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.3 Λήψη Εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή & Συσχετισμός της 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας 3. Ἐμφανίζεται ἡ φόρμα Λήψης / Ἐπεξεργασίας Εἰκόνας 4. Ἄν χρειάζεται ἐπιλέγουμε ἀπὸ ποιὰ συνδεδεμένη συσκευή θὰ πάρουμε εἰκόνα κάνοντας κλικ στὸ 1ο Σελίς: 5 / 10

6 πάνω δεξιὰ εἰκονίδιο. Ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ἐγκατεστημένες συσκευές ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ πρότυπο twain. (Ἡ ἐπιλεγμένη φαίνεται στὸ κάτω μέροπς τοῦ παραθύρου. Ἡ ἐφαρμογὴ ἐπαναφέρει τὴν ἐπιλογή σας τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ ἀνοίξει ἡ ἴδια φόρμα). 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τοῦ Scanner. Ξεκινᾶ ἡ διαδικασία εἰσαγωγῆς ποῦ ποικίλει ἀνάλογα τὸ εἶδος καὶ τὸ μοντέλο τῆς συσκευῆς. Σὲ αὐτὸ τὸ στἀδιο ἐπιλέγουμε τὴν ἀνάλυση & τὸ χρωματικό βάθος τῆς ζητούμενης εἰκόνας. 6. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσαγωγῆς ἡ εἰσηγμένη εἰκόνα ἐμφανίζεται στὸ παράθυρο. Ὅπως θὰ δοῦμε σὲ ἐπόμενη παράγραφο, ἔχουμε πολλές δυνατότητες ἐπεξεργασίας, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα ἁπλῶς πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς καταχώρησης (τὴ δισκέτα). 6. Ἡ εἰκόνα σώζεται στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.4 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Εἰκόνων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένης συσχετισμένης Εἰκόνας Ἄνοιγμα Φακέλου: Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας: Ἐπεξεργασία Εἰκόνας: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία εἰσαγωγῆς νέας εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή. Ἐμφανίζει τὸ παράθυρο ἐπεξεργασίας τῆς εἰκόνας μέσα στὴν ἐφαρμογὴ, δηλ. χωρίς τὴν χρήση ξεχωριστοῦ προγράμματος. Παρατηρήσεις: Σὲ σχέση μὲ τὰ συσχερτισμένα ἀρχεῖα, στὴν περίπτωση τῶν εἰκόνων καταγράφεται ἐπίσης τὸ πλᾶτος & ὕψος τους (σὲ pixels) καὶ ἡ κατηγορία τῆς εἰκόνας π.χ. καρδιογράφημα, ἀκτινογραφία, κλπ Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιας εἰκόνας ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. 2πλό κλἰκ στὴ στὴν μικρογραφία τῆς εἰκόνας, ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας Σελίς: 6 / 10

7 Γ. Σημαντική Παρατήρηση Ὅταν συσχετίζουμε ἕνα ἀρχεῖο ἤ εἰκὀνα μὲ μὶα ἐπίσκεψη, ἡ default συμπεριφορά τῆς ἐφαρμογῆς εἶναι νὰ δημιουργεῖ ἕνα ἀντίγραφο τοῦ ἀρχείου μὲ ὄνομα ΠΠΠΠΠΠΠ~ΕΕΕΕΕΕΕΕ_AAAAAAAA τὸ ὁποῖο καὶ συσχετίζει μὲ τὴν ἐπίσκεψη ὅπου ΠΠΠΠΠΠΠΠ τὸ ID τοῦ πελάτη ΕΕΕΕΕΕΕΕΕ τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης ΑΑΑΑΑΑΑΑ ἕνας ΑΑ ἀριθμός. Ὑπάρχει παρ' ὅλα αὐτ ὰ ἡ δυνατότητα τ ὸ δημιουργούμενο ὄνομα στ ὸ τέλος του ν ὰ κρατ ᾶ τὸ ἀρχικό ὄνομα το ῦ ἀρχείου ἄν κάνετε τὸν συσχετισμό ἀπ ὸ κάποια βάση εἰκόνων πο ὺ τ ὸ ὄ νομα το ῦ ἀρχείου συμπεριλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες. Ἡ σχετική ρύθμιση, βρίσκεται στὴν ἐ πιλογή Γενικές Ρυθμίσεις Ἐφαρμογῆς στ ὸ μενού Διαχείριση. Σελίς: 7 / 10

8 Δ. Ἐπεξεργασία Εἰκόνας μέσα στὴν Ἐφαρμογὴ Ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τῶν εἰκόνων μέσα στὴν ἴδια τὴν ἐφαρμογὴ εἶναι πολύτιμη, εἰδικὰ ὅταν εἰσάγεται εἰκόνες ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή π.χ. σκάνερ. Μπορεῖτε νὰ ἀποκόψετε ἕνα μέρος τῆς εἰκόνας, νὰ μεγαλώσετε τὴν ἀντίθεση γιὰ νὰ «καθαρίσει», νὰ αὐξομειώσετε τὴν φωτεινότητα χωρίς νὰ χρειαστεῖ νὰ καταφύγετε σὲ ἄλλο πρόγραμμα. Εἰκονίδια Ὀριζόντιας μπάρας Ἐπιλογή Συσκευῆς Εἰσόδου Ἄν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ εἰκονίδιο (κίτρινη λάμπα), ἀκολουθεῖται μιά διαδικασία ἐπικοινωνίας μὲ τὴν συσκευή εἰσόδου πιό ἀργή μέν ἀλλὰ συμβατή μὲ ὅλα τὰ εἴδη συσκευῶν. Ἐπιλέγξτε το ἄν ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνας ἀπὸ τὴν συσκευή ποὺ χρησιμοποιεῖτε. Εἰσαγωγὴ Εἰκόνας Φόρτωση Εἰκόνας ἀπὸ Ἀρχεῖο κάπου στὸν Η/Υ ἤ τὸ δίκτυό σας Ἀναίρεση τῶν ἀλλαγῶν τῆς εἰκόνας ποὺ δὲν ἔχουν ἤδη καταχωρηθεῖ Ἐφαρμογὴ διάφορων φίλτρων πάνω στὴν εἰκόνα, μεταβολὴ φωτεινότητας, πληρότητας χρωμάτων κλπ. Περιστροφή τῆς Εἰκόνας Καταγραφὴ τῆς Εἰκόνας Ἔξοδος Εἰκονίδια Κάθετης μπάρας Κλίμακα 100% Κλίμακα 200% Προσαρμογή στὸ μέγεθος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Προσαρμογή στὸ πλᾶτος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Μεγένθυση Σμίκρυνση Κρατᾶ μόνο τὸ μέρος τῆς εἰκόνας ποὺ εἶναι ἐπιλεγμένο (ὅταν τὸ ἑπόμενο εἰκονίδιο εἶναι ἐπιλεγμένο) Ὅταν ΔΕΝ εἶναι ἐπιλεγμένο, ἡ ἐπιλογή μὲ τὸ mouse μιᾶς περιοχῆς τῆς εἰκόνας, κάνει zoom σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή. Σελίς: 8 / 10

9 Ε. Συνήθεις Ἐρωτήσεις - Ἀπαντήσεις Ἔχω ἕναν ὑπολογιστὴ στὸ ἰατρεῖο καὶ ἕναν φορητό. Γιὰ νὰ δουλεύω τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στὸν φορητό ἐκτὸς γραφείοου, ἁπλῶς ἀντιγράφω τὴν βάση. Πῶς πρέπει νὰ στήσω τὸ σύστημα ὥστε νὰ λειτουργοῦν ΚΑΙ τὰ συνδεδεμένα ἀρχεῖα σωστὰ στὸν φορητό; Ἕστω ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ γραφείου λέγεται WORK_PC καὶ ὁ φορητός λέγεται ΝΟΤΕΒΟΟΚ. Ἐγκαθιστοῦμε τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στοὺς 2 ὑπολογιστὲς. Ἔστω ὅτι στὸ WORK_PC ὁ βασικός κατάλογος τῶν ἀρχείων ἔχει δηλωθεῖ ὁ C:\SmMed3_RelFiles. Ὁρίζουμε τὸν ἴδιο καὶ στὸ NOTEBOOK. Ἀντιγράφουμε ὅλα ἤ μέρος τῶν ἀρχείων (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν ὑποφακέλων) ἀπὸ τὸν ἕναν φάκελο στὸν ἄλλο. Ὅσα ἀρχεῖα ἔχουν ἀντιγραφεῖ στὸ NOTEBOOK θὰ εἶναι διαθέσιμα καὶ στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK κανονικά. Ναὶ, ἀλλὰ στὸ WORK_PC ἔχω ὁρίσει νὰ σώζω τὶς εἰκόνες στὸ D:\SmMed3_RelFiles ἀλλὰ στὸ φορητό (ΝΟΤΕΒΟΟΚ) δὲν ἔχω δίσκο D, μόνο C. Τὶ νὰ κάνω; Κανένα πρόβλημα. Στὴν ἐγκατάσταση τοῦ WORK_PC ἔχετε ὁρίσει σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ D:\SmMed3_RelFiles. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐμποδίζει νὰ ὁρίσετε στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ C:\SmMed3_RelFiles. Ὅχι μόνο ὁ δίσκος ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικό. Ἡ ἐφαρμογὴ κρατᾶ στὴν βάση τὸ ὄνομα ΠΛΗΝ τοῦ ἀρχικοῦ καταλόγου. Ἔτσι μπορεῖτε νὰ τὸ μετακινεῖτε, νὰ τὸ ἀλλάζετε θέση χωρίς πρόβλημα. Σιγὰ σιγὰ ἔχει μεγαλώσει ὁ ὄγκος τῶν ἀρχείων & τῶν εἰκόνων. Προκειμένου νὰ ἔχω μαζί μου τὰ ἀρχεῖα τῶν τελευταίων ἀσθενῶν, πρέπει νὰ ἀντιγράφω κάθε φορὰ ὅλα τὰ ἀρχεῖα; Εῖναι πολύ χρονοβόρο. Ἡ καταγραφὴ τῶν ἀρχείων γίνεται ὥς ἑξῆς: Αὐτόματα δημιουργεῖται στὸν βασικό κατάλογο (αὐτὸν ποὺ ἔχετε ὁρίσει στὶς βασικὲς ρυθμίσεις) ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς (μέ βάση τὸ ID τους). Μέσα σὲ αὐτόν δημιουργοῦνται οἱ ὑπο-ὑποφάκελοι κάθε ἀσθενοῦς (100 τὸ πολύ) ὅπου ἀντιγράφονται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες κάθε ἀσθενοῦς. Μιὰ λύση λοιπόν εἶναι νὰ ἀντιγράψετε μεταξύ τῶν 2 ἐγκαταστάσεων τοὺς τελευταίους ὑποφακέλους. Ἄν γιὰ παράδειγμα ἔχετε 1000 καταγεγραμμένους πελᾶτες, μπορεῖτε νὰ ἀντιγράψετε τοὺς ὑποφακέλους 801_upto_900 & 901_upto_1000. Μπορεῖτε ἀκόμη ἄν σᾶς ἐνδιαφέρει ἕνας συγκεκριμένος ἀσθενὴς νὰ ἀντιγράψετε ε/θυκολα τὰ ἀρχεῖα μόνο τοὺ συγκεκριμένου ἀσθενοῦς (διατηρῶντας ὅμως τὴν ἱεραρχία τῶν φακέλων). Ἔτσι μπορεῖτε π.χ. νὰ ἀντιγράψεται μόνο τῶν ὑποφάκελο 101_upto_200\Cust_ ἀπὸ τὴν μία ἐγκατάσταση στὴν ἄλλη. Μιὰ πιὸ ἐπαγγελματικὴ λύση εἶναι ἡ χρήση κάποιου ἀπὸ πολλὰ προγράμματα ποὺ μποροῦν νὰ συγκρίνουν τὰ περιεχόμενα τοῦ Βασικοῦ καταλόγου Συσχετισμένων Ἀρχείων στὶς 2 ἐγκαταστάσεις καὶ νὰ ἀντιγράφουν κάθε φορὰ ΜΟΝΟ αὐτὰ ποὺ ἔχουν εἰσαχθεῖ ἤ ἀλλάξει σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπάρχοντα. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αὐτὸ ποὺ ποτέ δὲν πρέπει νὰ κάνετε εἶναι νὰ ἀλλάζετε τὰ ὀνόματα τῶν ὑπο-φακέλλων ἤ τῶν ἀρχείων μὲ τὸ χέρι, οὔτε νὰ ἀλλάζετε τὴν σχετικὴ θέση τους (σὲ σχέση μὲ τὸν βασικό κατάλογο). Χρησιμοποιῶ πολύ στὸ γραφεῖο τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες, ἀλλὰ στὸ φορητό ποὺ ἔχω μαζί μου δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ τὰ ἔχω. Εῖναι ἀπαραίτητο; Θὰ δουλεύει ἡ ἐφαρμογὴ; Κανένα πρόβλημα. Ὅλα θὰ δουλεύουν κανονικὰ, ἁπλῶς δὲν θὰ φαίνονται οἱ μικρογραφίες τῶν εἰκόνων στὶς κάρτες ἐπισκέψεων Σελίς: 9 / 10

10 Πίσω ἀπὸ τὴν...σκηνή - Σχεδιάζοντας τὴν χρήση εἰκόνων & ἀρχείων χρειάστηκε νὰ κάνουμε μιὰ σειρὰ ἐπιλογές. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις ποὺ δώσαμε ἀντυαποκρίνονται μὲ τὸν καλύτερο δυνατό τρόπο στὴν ἀνάγκη εὐχρηστίας καὶ ἀξιοπιστίας. Οἱ εἰκόνες & τὰ ἀρχεῖα θὰ σώζονται ΜΕΣΑ στὴν βάση ἤ ἁπλὰ θὰ γίνεται συσχετισμός τους κρατῶντας τὸ ὄνομα καὶ τὴν θέση τους στὸ σύστημα; Πλεονέκτημα 1ης περίπτωσης εἶναι ὁ ἁπλούστερος ὁ προγραμματισμός, δὲν χρειάζονται πρόσθετες ρυθμίσεις. Μειονέκτημα της τὸ γεγονός ὅτι ἡ βάση πιθανόν πολύ σύντομα νὰ γίνονταν τεράστια καταργῶντας ἕνα σημαντικό πλεονέκτημα τῆς ἐφαρμογῆς ποὺ εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ τρέξει καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα stick. Ἐπίσης, χωρίς τὴν ἐφαρμογή, ὁ γιατρός δὲν θὰ εἶχε πρόσβαση στὶς εἰκόνες ἤ ἄρχεῖα. Πλεονέκτημα 2ης περίπτωσης ὅτι ἡ βάση παραμένει μικρή καὶ ἡ ἐφαρμογὴ εὔχρηστη. Μειονέκτημα της α) ὅτι ἄν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο ἀλλαχθεῖ ἡ θέση τῶν ἀρχείων, τὸ ὄνομα τοῦ server, ὁ φάκελος ποὺ τὰ περιέχει, τὰ ἀρχεῖα πλέον δὲν θὰ ἀναγνωρίζονταν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ. Ἀκόμη, ἄν ὁ μεμονωμένος γιατρός ἤθελε νὰ ἀντιγράψει τὴν βάση σὲ ἄλλο μηχάνημα π.χ. τοῦ σπιτιοῦ, πρακτικὰ τὰ ἀρχεῖα πολύ δύσκολα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιγραφοῦν ὅλα καὶ μάλιστα στὴν ἀναμενόμενη θέση. Ἡ Λύση που καταλήξαμε εἶναι ἡ ἑξῆς τρίτη: Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν τὰ ἀρχεῖα προϋπάρχουν ὁπουδήποτε στὸν τοπικό ὑπολογιστή (ἤ τὸ δίκτυο) ἤ πρόκειται γιὰ εἰκόνες ποὺ εἰσάγονται ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ἀντιγράφονται σὲ ἕναν ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ποὺ ἔχουμε ὁρίσει μὲ ἕνα μοναδικό ὄνομα ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μὲ βάση τὸ ID τοῦ πελάτη, τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης (ποὺ οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι μοναδικὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν) καὶ ἕναν ἑνιαῖο αὔξοντα ἀριθμό μοναδικό γιὰ ἀρχεῖα καὶ εἰκόνες. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἡ 1η εἰκόνα ποὺ θὰ καταχωρηθεῖ στὸ σύστημα γιὰ τὸν πελάτη 165 στὴν ἐπίσκεψη π.χ. μὲ ID θὰ ἀποκτήσει ὄνομα ~ _ Παραπέρα, ἄν τὸ ἀρχεῖο/εἰκόνα προϋπῆρχε στὸ σύστημα καὶ συσχετίστηκε, κρατᾶ τὴν ἴδια κατάληξη (format). Ἄν ἡ εἰκόνα δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μέσω κάποιας συνδεδεμένης συσκευῆς, σώζεται πάντα σὲ format PNG ποὺ παρέχει καλή συμπίεση χωρίς ἀπώλεια ποιότητας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀκόμη καὶ χωρίς τὸ πρόγραμμα σὲ ὥρα ἔσχατης ἀνάγκης εἶναι δυνατόν κανείς νὰ βρεῖ ὅλες τὶς εἰκόνες / ἀρχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὸν συγκεκριμένο ἀσθενῆ μέσω τῆς ἀναζήτησης τῶν Windows γιὰ ἀρχεῖα ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ (8ψήφιο πάντα νούμερο). (Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ δυνατότητα στὸ τέλος τοῦ αὐτόματα δημιουργούμενου ὀνόματος νὰ προστίθεται τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχικοῦ ἀρχείου ποὺ συσχετίζεται) Παραπέρα, γιὰ νὰ εἶναι λειτουργικὴ ἡ διαχείριση χιλιάδων πιθανά ἀρχείων ἤ εἰκόνων, γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς δημιουργεῖται αὐτόματα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ ἕνας ὑποφάκελος τύπου 1_upto_100, 101_upto_200 κοκ που περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀρχεῖα τῶν ἀντίστοιχων 100 πελατῶν καὶ μέσα σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὑποφακέλους ὑπάρχει ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε πελάτη μὲ τὰ ἀρχεῖα του. Στὴν παραπάνω εἰκόνα φαίνεται ἡ ὀργάνωση τῶν καταχωρημένων ἀρχείων: Ἀρχικά ὁ ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ἐδῶ ὁ SmMed3_RelFiles) ἀπὸ κάτω οἱ ὑποφάκελοι ἀνὰ 100άδα ἀσθενῶν μέσα στὴν κάθε 100άδα οἱ ὑποφάκελοι κάθε μεμονωμένου ἀσθενοῦς μέσα στον ὑποφάκελο κάθε ἀσθενοῦς (ἐδῶ τοῦ 165), οἱ ὑποφάκελοι μὲ τὶς Εἰκόνες του (Images), τὶς μικρογραφίες τους (Thumbnails) καὶ τὰ λοιπά συσχετισμένα ἀρχεῖα του (Rest_Files) Σελίς: 10 / 10

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:DEXTERA Ισχύει από 25/10/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: Δ1 Αρθμ. Έκδοσης: 1 Σελίδα 2 από 7 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry

Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry Περιεχόμενα Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές... 3 Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry... 3 Εγκατάσταση... 3 Πρώτη είσοδος στην εφαρμογή και ενεργοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων Μάθημα 3ο Διαχείριση αρχείων Σελίδα 36 από 106 3.1 Εισαγωγή Συμπληρώνοντας την έννοια της χωρητικότητας, που είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, όσο πιο πολύ δουλεύουμε με τον υπολογιστή, τόσο πιο πολλά αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Θα πρέπει να έχουμε το πορτάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Γι αυτόν το λόγο, σκανάρουμε το πορτάκι απο κάποιο έντυπο ή το φωτογραφίζουμε με ψηφιακή μηχανή ή μπορούμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Αριθμοδείκτες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω. ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktp 1. Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή Διασάφηση εξαγωγής, όλα τα μηνύματα Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΕΝΣ ΙΕ315 υποβολή ΙΕ316 απόρριψη ΙΕ328 αποδοχή Ηλεκτρονικό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ...2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3 2. ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ...4 3. Καρτέλα Γενικές Πληροφορίες...6

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ -  ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - www.kostasdelimaris.gr ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές... 3 Εκκίνηση του ΗΥ:... 3 Τερματισμός του ΗΥ:... 3 Διαχείριση Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Google Drive Google Docs

Google Drive Google Docs Google Drive Google Docs Το Google Drive είναι ένα cloud αποθήκευσης και ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που παρέχεται από τη Google. Προηγουμένως η Google είχε διάφορες υπηρεσίες που συνδέονταν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Αποθήκη... 6 Διαθεσιμότητα... 7 Προϊόντα με παραστατικά... 9 Πωλήσεις... 9 Έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης... 9 Τιμολόγιο... 11 Δελτίο αποστολής... 12 Αναφορές... 16

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Pylon Entry Επαφές Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Επαφής... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 6 Καρτέλα Στοιχεία Επαφής... 7 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στα Windows ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξεκινώντας με τα MS Windows Ασκήσεις Ερώτηση 1 Επιλέξτε από τις παρακάτω ενέργειες αυτή που θα τερματίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Εργαστηριακή εισήγηση «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Μπένος Μιχαήλ 3 ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς benosm@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows Οδηγός χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, το λογότυπο της SMART loo και όλα τα σλόγκαν της

Διαβάστε περισσότερα

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ / Ε. Κ. «ΑΘΗΝΑ» «Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά Οδηγίες: Δημιουργία ασκήσεων 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Δημιουργία ασκήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MimioClassroom Οδηγός χρήσης

MimioClassroom Οδηγός χρήσης MimioClassroom Οδηγός χρήσης mimio.dymo.com 2010 Sanford, L.P. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Αναθεώρηση 23/07/2010. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως DIGITAL PHOTO WOLD Photo Book Editor v2.5 οδηγίες χρήσεως περιεχόµενα κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2 κεφάλαιο 3 κεφάλαιο 4 κεφάλαιο 5 εγκατάσταση περιγραφή της εφαρµογής γενική περιγραφή τα µενού επεξήγηση εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP) Για την πρόσβαση στην υπηρεσία OTE TV GO για υπολογιστή, αρχικά ανοίξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.otetvgo.gr. Για τη χρήση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα