Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων"

Transcript

1 Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν κάρτα κάθε ἐπίσκεψης ἑνὸς ἀσθενοῦς ἐνεξάρτητα εἴδους. Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ μποροῦν νὰ ἰδωθοῦν εἴτε μέσα ἀπὸ τὴν κάρτα τοῦ πελάτη (συγκεντρωτικὰ, ἀνεξάρτητα ἐπίσκεψης) εἴτε ἀπὸ τὴν κάρτα τῆς ἐπίσκεψης στὴν ὁποία ἔχουν συσχετισθεῖ. Τέοια ἀρχεῖα μπορεῖ νὰ εἶναι ὁποιουήποτε τύπου ὅπως ὅλα τὰ ἔγγραφα τοῦ Microsoft Office, τοῦ Open Office, κάθε ἀρχεῖο εἰκόνας, PDF ἀλλὰ καί κάθε εἶδος ἀρχεῖο ἐφαρμογῆς ποὺ ἔχει ἐχει ἐγκατασταθεῖ στὸν Η/Υ σας μέχρι καὶ Video. Εἰδικὰ γιὰ τὰ συνηθέστερα ἀρχεῖα εἰκόνας (σὰν τέτοια ἐννοοῦμε ὅσα ἔχουν format PNG, TIF, JPG, BMP κλπ, ἔχει δοθεῖ ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ). Ἐπίσης, ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιήσετε ὁποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη μὲ τὸν ὑπολογιστὴ σας - ἐξειδικευμένο ἰατρικό ἐξοπλισμό ἤ ἁπλὴ συσκευή ὅπως κάμερα, ψηφιακή φωτ/κή μηχανή, scanner ποὺ ἔχει twain driver ὥστε νὰ πάρετε ἀπευθείας τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν συσκευή, νὰ τὴν ἐπεξεργασθεῖτε ἄν χρειάζεται, νὰ τὴν σώσετε καὶ νὰ τὴν συσχετίσετε μὲ τὴν ἐπίσκεψη. Ἐπίσης μπορεῖτε νὰ τὴν χαρακτηρίσετε καὶ νὰ εἰσάγετε κάποιες σύντομες σημειώσεις σχετικά. Πρὶν Ξεκινήσουμε Πρὶν δοκιμάσουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς παραπάνω δυνατότητες πρέπει νὰ ὁρίσουμε τὸ ποῦ θὰ σὠζονται οἱ καταγραφόμενες εἰκόνες & ἀρχεῖα. Ἡ σχετικὴ ρύθμιση γίνεται στὸ μενού Διαχείριση καὶ στὴν ἐπιλογή Γενικές Ρυθμίσεις. Πᾶμε στὴν 2η Σελίδα (Ρυθμίσεις ποὺ καταγράφονται σὲ Ἐξωτερικὸ Ἀρχεῖο) Ἡ σωστή ρύθμιση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἄν ἡ ἐφαρμογὴ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά ἤ σὲ μεμονωμένο μόνο ὑπολογιστὴ (φυσικά μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ ρύθμιση χωρίς πρόβλημα γιὰ τὰ ἤδη συσχτισμένα ἀρχεῖα) Σελίς: 1 / 10

2 Ἐπιλογὴ Α: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ μεμονωμένο Η/Υ 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 2. Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles 3. Φροντίζουμε νὰ μὴν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας, τὸ C:\SmMed3_RelFiles 5. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας Ἐπιλογὴ Β: Ἡ ἐφαρμογὴ θὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά 1. Ὅτι ἀκολουθεῖ στὸ βῆμα 1 γίνεται στὰ Windows, στὸν ὑπολογιστὴ ποὺ θὰ εἶναι ὁ Server μας Φτιάχνουμε ἕναν κατάλογο (Φάκελο) ὁπουδήποτε στὸν σκληρό δίσκο τοῦ Η/Υ μας (μέσα ἀπὸ τὸν explorer τῶν Windows), κατὰ προτίμηση στὸ C:\ ἔστω π.χ. SmMed3_RelFiles Ἐπιλέγουμε τὸν φάκελο καὶ τὸν κάνουμε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ μὲ πλήρη δικαιώματα Τὸν ἐπιλέγουμε Με δεξί κλικ, ἐμφανίζουμε τὸ μενοῦ τῶν Windows καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Κοινή Χρήση & Ἀσφάλεια Στὸ παράθυρο ποὺ ἐμφανίζεται τσεκλάρουμε τὸ Κοινή χρήση τοῦ φακέλου στὸ δίκτυο καὶ τὸ Οἱ χρῆστες μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ἀρχεῖα Συμπληρώνουμε τὸ ὄνομα τοῦ Κοινόχρηστου Στοιχείου ἄν χρειάζεται ὥστε νὰ εἶναι ἴδιο μὲ τοῦ φακέλου (στὸ παράδειγμά μας SmMed3_RelFiles) Πατᾶμε τὸ ΟΚ Τὸ παράθυρο κλείνει, καὶ ὁ φάκελος πρέπε πλεόν νὰ φαίνεται μὲ ἕνα χεράκι κάτω ἀριστερά του 2. Ἐπιστρέφουμε στὴν Ἐφαρμογή. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ πειράξουμε τὶς Ρυθμίσεις 3. Φροντίζουμε νὰ εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ Δικτυακή Χρήση 4. Πατᾶμε τὸ κίτρινο εἰκονίδιο (μὲ τὸ φακελάκι) καὶ ἐπιλέγουμε τὸν κατάλογο ποὺ ἔχουμε φτιάξει στὸ παράδειγμα μας. 5. Ἄν τὸ PC Server (αὐτὸ ποὺ θὰ φιλοξενεῖ τὸ πρόγραμμα καὶ τὰ ἀρχεῖα μας) λέγεται π.χ. MY_PC, στὴν γραμμή θὰ δοῦμε: \\MY_PC\SmMed3_RelFiles 6. Τέλος πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς δισκέτας γιὰ νὰ καταχωρηθοῦν οἱ ἀλλαγὲς μας ΜΥ_PC Ἡ ρύθμιση καταγραφῆς τῶν συσχετισμένων ἀρχείων & ἐικόνων ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Κλείνουμε τὸ παράθυρο. Σελίς: 2 / 10

3 Συσχετισμός Ἀρχείων Α. Συσχετισμός Ἀρχείων σὲ Ἐπίσκεψη Α.1 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε ἀρχεῖα μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) τὸ(ὰ) ὑπό συσχετισμό ἀρχεῖο(α) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς 2. Ἐπιλέγουμε τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 3. Τὸ ἀφήνουμε. 4. Τὸ(ὰ) ἀρχεῖο(α) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἀρχεῖα, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὰ ἀρχεῖα. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Σελίς: 3 / 10

4 Α.2 Συσχετισμός Ἀρχείων μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Ἀρχείου 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Ἀρχείου πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὸ ἀρχεῖο ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Ἔγγραφα. Τὸ ἀρχεῖο ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση του στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Α.3 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Ἀρχείων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἀρχείου: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένου Συσχετισμένου Ἀρχείου Ἄνοιγμα Φακέλου: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιου ἀρχείου ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. Β. Συσχετισμός Εἰκόνων σὲ Ἐπίσκεψη Β.1 Συσχετισμός Είκόνων μὲ Drag & Drop (Σῦρε καὶ Ἄφησε) Γιὰ νὰ συσχετίσουμε είκόνες μὲ τὴν μέθοδο Drag & Drop πρέπει α) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει τὴν κάρτα ἐπίσκεψης στὴν ὁποία θέλουμε νὰ συσχετίσουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) καὶ β) νὰ ἔχουμε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο τῶν Windows ὅπου βρίσκεται(ονται) ἡ(οἰ) ὑπό συσχετισμό εἰκόνα(ες) ἔτσι ὥστε νὰ βλέπουμε στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ μας ἕνα μέρος τουλάχιστον καὶ τῆς φόρμας τῆς ἐπίσκεψης στὸ SmartMedicine καὶ τοῦ παραθύρου τῶν Windows 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Μεταβολῆς Σελίς: 4 / 10

5 6. Ἐπιλέγουμε τὴν(τὶς) εἰκόνα(ες) ποὺ θέλουμε νὰ συσχετίσουμε καὶ πατῶντας πατημένο τὸ ἀριστερὸ πλῆκτρο τοῦ mouse μετακινοῦμε τὸ δείκτη μέχρι νὰ ἔρθει πάνω ἀπὸ τὴν φόρμα τῆς ἐπίσκεψης 7. Τὸ ἀφήνουμε. 8. Ἡ(Οἱ) εἰκόνα(ες) ἀντιγράφεται(ονται) ἀπὸ τὴν θέση του(ς) στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται(ονται) κατάλληλα, συσχετίζεται(ονται) μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται(ονται) στὴν Σελίδα Ἔγγραφα τῆς ἐπίσκεψης. Σημείωση: Μπορεῖτε νὰ συσχετίσετε μέ μιᾶς περισσότερα τῆς μίας εἰκόνες, ἐπιλέγοντας πρἰν ξεκινήσετε τὸ...σύρσιμο περισσότερα ἤ ὅλα τὶς εἰκόνες τοῦ παραθύρου τῶν Windows. Ἄν θέλετε νὰ κάνετε ἐπιλεκτικὴ ἐπιλογή ἀρχείων στὰ Windows, κατὰ τὴν ἐπιλογὴ τους, κρατεῖστε πατημένο τὸ πλῆκτρο Control. Μπορεῖτε ἐπιλέξετε καὶ σύρετε ταυτόχρονα ΚΑΙ εἰκόνες ΚΑΙ λοιπὰ ἀρχεῖα στὴν Κάρτα Ἐπίσκεψης. Τὸ Smart Medicine θὰ ἀναγνωρίσει αὐτόματα (ἀπὸ τὴν κατάληξη) ποιά εἶναι εἰκόνες καὶ ποιὰ λοιπὰ ἀρχεῖα, συσχετίζοντας τα καὶ ἐμφανίζοντας τα στὶς ἀντίστοιχες σελίδες. Β.2 Συσχετισμός Εἰκόνας μὲ Ἐπιλογή 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Ἐπιλογή Εἰκόνας πρὸς Σύνδεση 3. Ἀπὸ τὸν ἐπιλογέα ἀρχείων ποὺ ἐμφανίζεται ἐπιλέγουμε τὴν Εἰκόνα ποὺ θέλουμε 4. Ἄν θέλουμε μποροῦμε νὰ προβοῦμε σὲ μεταβολὴ τῆς Περιγραφῆς/Σχολίων ὅπου ἀρχικὰ ἔχει περάσει τὸ ἀρχικό του ὄνομα 5. Ἐπιλέγουμε τὸ Καταχώρηση στὴν Σελίδα Εἰκόνες. Ἡ εἰκόνα ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν θέση της στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.3 Λήψη Εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή & Συσχετισμός της 1. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Νέος Συσχετισμός Εἰκόνας 2. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας 3. Ἐμφανίζεται ἡ φόρμα Λήψης / Ἐπεξεργασίας Εἰκόνας 4. Ἄν χρειάζεται ἐπιλέγουμε ἀπὸ ποιὰ συνδεδεμένη συσκευή θὰ πάρουμε εἰκόνα κάνοντας κλικ στὸ 1ο Σελίς: 5 / 10

6 πάνω δεξιὰ εἰκονίδιο. Ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ἐγκατεστημένες συσκευές ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ πρότυπο twain. (Ἡ ἐπιλεγμένη φαίνεται στὸ κάτω μέροπς τοῦ παραθύρου. Ἡ ἐφαρμογὴ ἐπαναφέρει τὴν ἐπιλογή σας τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ ἀνοίξει ἡ ἴδια φόρμα). 5. Πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τοῦ Scanner. Ξεκινᾶ ἡ διαδικασία εἰσαγωγῆς ποῦ ποικίλει ἀνάλογα τὸ εἶδος καὶ τὸ μοντέλο τῆς συσκευῆς. Σὲ αὐτὸ τὸ στἀδιο ἐπιλέγουμε τὴν ἀνάλυση & τὸ χρωματικό βάθος τῆς ζητούμενης εἰκόνας. 6. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσαγωγῆς ἡ εἰσηγμένη εἰκόνα ἐμφανίζεται στὸ παράθυρο. Ὅπως θὰ δοῦμε σὲ ἐπόμενη παράγραφο, ἔχουμε πολλές δυνατότητες ἐπεξεργασίας, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα ἁπλῶς πατᾶμε τὸ εἰκονίδιο τῆς καταχώρησης (τὴ δισκέτα). 6. Ἡ εἰκόνα σώζεται στὸν κατάλληλο ὑποφάκελο (μέσα στὸν φάκελο ποὺ ὁρίσαμε στὴν ἀρχή τῶν σημειώσεων), ὀνοματίζεται κατάλληλα, συσχετίζεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἐμφανίζεται στὴν Σελίδα Εἰκόνες τῆς ἐπίσκεψης. Β.4 Εἰκονίδια Συσχετισμένων Εἰκόνων Πληροφορίες Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ: Πληροφορίες Εἰσαγωγῆς/Τελευτ.Τροποποίησης Ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Διαγραφή Συσχέτισης: Διαγράφεται ἡ ἐγγραφὴ Συσχετισμοῦ. ΣΗΜ: τὸ ἴδιο τὸ συνδεδεμένο ἀρχεῖο ΔΕΝ διαγράφεται Νέος Συσχετισμός: Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία συσχετισμοῦ Νέου Ἀρχείου βάσει τῆς διαδικασίας Α.2 Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ: Ἐπιτρέπει τὴν μεταβολή τῆς ἐγγραφῆς Συσχετισμοῦ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας: Ἄνοιγμα τοῦ ἐπιλεγμένης συσχετισμένης Εἰκόνας Ἄνοιγμα Φακέλου: Εἰσαγωγὴ Νέας Εἰκόνας: Ἐπεξεργασία Εἰκόνας: Ἄνοιγμα στὰ Windows τοῦ φακέλου ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἐπιλεγμένο ἀρχεῖο Ξεκινᾶ τὴν διαδικασία εἰσαγωγῆς νέας εἰκόνας ἀπὸ συνδεδεμένη συσκευή. Ἐμφανίζει τὸ παράθυρο ἐπεξεργασίας τῆς εἰκόνας μέσα στὴν ἐφαρμογὴ, δηλ. χωρίς τὴν χρήση ξεχωριστοῦ προγράμματος. Παρατηρήσεις: Σὲ σχέση μὲ τὰ συσχερτισμένα ἀρχεῖα, στὴν περίπτωση τῶν εἰκόνων καταγράφεται ἐπίσης τὸ πλᾶτος & ὕψος τους (σὲ pixels) καὶ ἡ κατηγορία τῆς εἰκόνας π.χ. καρδιογράφημα, ἀκτινογραφία, κλπ Σημείωση: 2πλό κλίκ στὴ γραμμή κάποιας εἰκόνας ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Μεταβολὴ Συσχετισμοῦ. 2πλό κλἰκ στὴ στὴν μικρογραφία τῆς εἰκόνας, ἰσοδυναμεῖ μὲ κλικ στὸ Ἄνοιγμα Ἐπιλεγμένης Εἰκόνας Σελίς: 6 / 10

7 Γ. Σημαντική Παρατήρηση Ὅταν συσχετίζουμε ἕνα ἀρχεῖο ἤ εἰκὀνα μὲ μὶα ἐπίσκεψη, ἡ default συμπεριφορά τῆς ἐφαρμογῆς εἶναι νὰ δημιουργεῖ ἕνα ἀντίγραφο τοῦ ἀρχείου μὲ ὄνομα ΠΠΠΠΠΠΠ~ΕΕΕΕΕΕΕΕ_AAAAAAAA τὸ ὁποῖο καὶ συσχετίζει μὲ τὴν ἐπίσκεψη ὅπου ΠΠΠΠΠΠΠΠ τὸ ID τοῦ πελάτη ΕΕΕΕΕΕΕΕΕ τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης ΑΑΑΑΑΑΑΑ ἕνας ΑΑ ἀριθμός. Ὑπάρχει παρ' ὅλα αὐτ ὰ ἡ δυνατότητα τ ὸ δημιουργούμενο ὄνομα στ ὸ τέλος του ν ὰ κρατ ᾶ τὸ ἀρχικό ὄνομα το ῦ ἀρχείου ἄν κάνετε τὸν συσχετισμό ἀπ ὸ κάποια βάση εἰκόνων πο ὺ τ ὸ ὄ νομα το ῦ ἀρχείου συμπεριλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες. Ἡ σχετική ρύθμιση, βρίσκεται στὴν ἐ πιλογή Γενικές Ρυθμίσεις Ἐφαρμογῆς στ ὸ μενού Διαχείριση. Σελίς: 7 / 10

8 Δ. Ἐπεξεργασία Εἰκόνας μέσα στὴν Ἐφαρμογὴ Ἡ δυνατότητα ἐπεξεργασίας τῶν εἰκόνων μέσα στὴν ἴδια τὴν ἐφαρμογὴ εἶναι πολύτιμη, εἰδικὰ ὅταν εἰσάγεται εἰκόνες ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή π.χ. σκάνερ. Μπορεῖτε νὰ ἀποκόψετε ἕνα μέρος τῆς εἰκόνας, νὰ μεγαλώσετε τὴν ἀντίθεση γιὰ νὰ «καθαρίσει», νὰ αὐξομειώσετε τὴν φωτεινότητα χωρίς νὰ χρειαστεῖ νὰ καταφύγετε σὲ ἄλλο πρόγραμμα. Εἰκονίδια Ὀριζόντιας μπάρας Ἐπιλογή Συσκευῆς Εἰσόδου Ἄν εἶναι ἐπιλεγμένο τὸ εἰκονίδιο (κίτρινη λάμπα), ἀκολουθεῖται μιά διαδικασία ἐπικοινωνίας μὲ τὴν συσκευή εἰσόδου πιό ἀργή μέν ἀλλὰ συμβατή μὲ ὅλα τὰ εἴδη συσκευῶν. Ἐπιλέγξτε το ἄν ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνας ἀπὸ τὴν συσκευή ποὺ χρησιμοποιεῖτε. Εἰσαγωγὴ Εἰκόνας Φόρτωση Εἰκόνας ἀπὸ Ἀρχεῖο κάπου στὸν Η/Υ ἤ τὸ δίκτυό σας Ἀναίρεση τῶν ἀλλαγῶν τῆς εἰκόνας ποὺ δὲν ἔχουν ἤδη καταχωρηθεῖ Ἐφαρμογὴ διάφορων φίλτρων πάνω στὴν εἰκόνα, μεταβολὴ φωτεινότητας, πληρότητας χρωμάτων κλπ. Περιστροφή τῆς Εἰκόνας Καταγραφὴ τῆς Εἰκόνας Ἔξοδος Εἰκονίδια Κάθετης μπάρας Κλίμακα 100% Κλίμακα 200% Προσαρμογή στὸ μέγεθος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Προσαρμογή στὸ πλᾶτος τοῦ παραθύρου μὲ κράτημα τῆς ἀναλογίας Μεγένθυση Σμίκρυνση Κρατᾶ μόνο τὸ μέρος τῆς εἰκόνας ποὺ εἶναι ἐπιλεγμένο (ὅταν τὸ ἑπόμενο εἰκονίδιο εἶναι ἐπιλεγμένο) Ὅταν ΔΕΝ εἶναι ἐπιλεγμένο, ἡ ἐπιλογή μὲ τὸ mouse μιᾶς περιοχῆς τῆς εἰκόνας, κάνει zoom σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή. Σελίς: 8 / 10

9 Ε. Συνήθεις Ἐρωτήσεις - Ἀπαντήσεις Ἔχω ἕναν ὑπολογιστὴ στὸ ἰατρεῖο καὶ ἕναν φορητό. Γιὰ νὰ δουλεύω τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στὸν φορητό ἐκτὸς γραφείοου, ἁπλῶς ἀντιγράφω τὴν βάση. Πῶς πρέπει νὰ στήσω τὸ σύστημα ὥστε νὰ λειτουργοῦν ΚΑΙ τὰ συνδεδεμένα ἀρχεῖα σωστὰ στὸν φορητό; Ἕστω ὅτι ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ γραφείου λέγεται WORK_PC καὶ ὁ φορητός λέγεται ΝΟΤΕΒΟΟΚ. Ἐγκαθιστοῦμε τὴν ἐφαρμογὴ καὶ στοὺς 2 ὑπολογιστὲς. Ἔστω ὅτι στὸ WORK_PC ὁ βασικός κατάλογος τῶν ἀρχείων ἔχει δηλωθεῖ ὁ C:\SmMed3_RelFiles. Ὁρίζουμε τὸν ἴδιο καὶ στὸ NOTEBOOK. Ἀντιγράφουμε ὅλα ἤ μέρος τῶν ἀρχείων (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν ὑποφακέλων) ἀπὸ τὸν ἕναν φάκελο στὸν ἄλλο. Ὅσα ἀρχεῖα ἔχουν ἀντιγραφεῖ στὸ NOTEBOOK θὰ εἶναι διαθέσιμα καὶ στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK κανονικά. Ναὶ, ἀλλὰ στὸ WORK_PC ἔχω ὁρίσει νὰ σώζω τὶς εἰκόνες στὸ D:\SmMed3_RelFiles ἀλλὰ στὸ φορητό (ΝΟΤΕΒΟΟΚ) δὲν ἔχω δίσκο D, μόνο C. Τὶ νὰ κάνω; Κανένα πρόβλημα. Στὴν ἐγκατάσταση τοῦ WORK_PC ἔχετε ὁρίσει σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ D:\SmMed3_RelFiles. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐμποδίζει νὰ ὁρίσετε στὴν ἐγκατάσταση τοῦ NOTEBOOK σὰν βασικό κατάλογο συνδεδεμένων ἀρχείων τὸ C:\SmMed3_RelFiles. Ὅχι μόνο ὁ δίσκος ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικό. Ἡ ἐφαρμογὴ κρατᾶ στὴν βάση τὸ ὄνομα ΠΛΗΝ τοῦ ἀρχικοῦ καταλόγου. Ἔτσι μπορεῖτε νὰ τὸ μετακινεῖτε, νὰ τὸ ἀλλάζετε θέση χωρίς πρόβλημα. Σιγὰ σιγὰ ἔχει μεγαλώσει ὁ ὄγκος τῶν ἀρχείων & τῶν εἰκόνων. Προκειμένου νὰ ἔχω μαζί μου τὰ ἀρχεῖα τῶν τελευταίων ἀσθενῶν, πρέπει νὰ ἀντιγράφω κάθε φορὰ ὅλα τὰ ἀρχεῖα; Εῖναι πολύ χρονοβόρο. Ἡ καταγραφὴ τῶν ἀρχείων γίνεται ὥς ἑξῆς: Αὐτόματα δημιουργεῖται στὸν βασικό κατάλογο (αὐτὸν ποὺ ἔχετε ὁρίσει στὶς βασικὲς ρυθμίσεις) ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς (μέ βάση τὸ ID τους). Μέσα σὲ αὐτόν δημιουργοῦνται οἱ ὑπο-ὑποφάκελοι κάθε ἀσθενοῦς (100 τὸ πολύ) ὅπου ἀντιγράφονται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες κάθε ἀσθενοῦς. Μιὰ λύση λοιπόν εἶναι νὰ ἀντιγράψετε μεταξύ τῶν 2 ἐγκαταστάσεων τοὺς τελευταίους ὑποφακέλους. Ἄν γιὰ παράδειγμα ἔχετε 1000 καταγεγραμμένους πελᾶτες, μπορεῖτε νὰ ἀντιγράψετε τοὺς ὑποφακέλους 801_upto_900 & 901_upto_1000. Μπορεῖτε ἀκόμη ἄν σᾶς ἐνδιαφέρει ἕνας συγκεκριμένος ἀσθενὴς νὰ ἀντιγράψετε ε/θυκολα τὰ ἀρχεῖα μόνο τοὺ συγκεκριμένου ἀσθενοῦς (διατηρῶντας ὅμως τὴν ἱεραρχία τῶν φακέλων). Ἔτσι μπορεῖτε π.χ. νὰ ἀντιγράψεται μόνο τῶν ὑποφάκελο 101_upto_200\Cust_ ἀπὸ τὴν μία ἐγκατάσταση στὴν ἄλλη. Μιὰ πιὸ ἐπαγγελματικὴ λύση εἶναι ἡ χρήση κάποιου ἀπὸ πολλὰ προγράμματα ποὺ μποροῦν νὰ συγκρίνουν τὰ περιεχόμενα τοῦ Βασικοῦ καταλόγου Συσχετισμένων Ἀρχείων στὶς 2 ἐγκαταστάσεις καὶ νὰ ἀντιγράφουν κάθε φορὰ ΜΟΝΟ αὐτὰ ποὺ ἔχουν εἰσαχθεῖ ἤ ἀλλάξει σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπάρχοντα. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αὐτὸ ποὺ ποτέ δὲν πρέπει νὰ κάνετε εἶναι νὰ ἀλλάζετε τὰ ὀνόματα τῶν ὑπο-φακέλλων ἤ τῶν ἀρχείων μὲ τὸ χέρι, οὔτε νὰ ἀλλάζετε τὴν σχετικὴ θέση τους (σὲ σχέση μὲ τὸν βασικό κατάλογο). Χρησιμοποιῶ πολύ στὸ γραφεῖο τὰ συσχετισμένα ἀρχεῖα & εἰκόνες, ἀλλὰ στὸ φορητό ποὺ ἔχω μαζί μου δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ τὰ ἔχω. Εῖναι ἀπαραίτητο; Θὰ δουλεύει ἡ ἐφαρμογὴ; Κανένα πρόβλημα. Ὅλα θὰ δουλεύουν κανονικὰ, ἁπλῶς δὲν θὰ φαίνονται οἱ μικρογραφίες τῶν εἰκόνων στὶς κάρτες ἐπισκέψεων Σελίς: 9 / 10

10 Πίσω ἀπὸ τὴν...σκηνή - Σχεδιάζοντας τὴν χρήση εἰκόνων & ἀρχείων χρειάστηκε νὰ κάνουμε μιὰ σειρὰ ἐπιλογές. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις ποὺ δώσαμε ἀντυαποκρίνονται μὲ τὸν καλύτερο δυνατό τρόπο στὴν ἀνάγκη εὐχρηστίας καὶ ἀξιοπιστίας. Οἱ εἰκόνες & τὰ ἀρχεῖα θὰ σώζονται ΜΕΣΑ στὴν βάση ἤ ἁπλὰ θὰ γίνεται συσχετισμός τους κρατῶντας τὸ ὄνομα καὶ τὴν θέση τους στὸ σύστημα; Πλεονέκτημα 1ης περίπτωσης εἶναι ὁ ἁπλούστερος ὁ προγραμματισμός, δὲν χρειάζονται πρόσθετες ρυθμίσεις. Μειονέκτημα της τὸ γεγονός ὅτι ἡ βάση πιθανόν πολύ σύντομα νὰ γίνονταν τεράστια καταργῶντας ἕνα σημαντικό πλεονέκτημα τῆς ἐφαρμογῆς ποὺ εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ τρέξει καὶ μέσα ἀπὸ ἕνα stick. Ἐπίσης, χωρίς τὴν ἐφαρμογή, ὁ γιατρός δὲν θὰ εἶχε πρόσβαση στὶς εἰκόνες ἤ ἄρχεῖα. Πλεονέκτημα 2ης περίπτωσης ὅτι ἡ βάση παραμένει μικρή καὶ ἡ ἐφαρμογὴ εὔχρηστη. Μειονέκτημα της α) ὅτι ἄν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο ἀλλαχθεῖ ἡ θέση τῶν ἀρχείων, τὸ ὄνομα τοῦ server, ὁ φάκελος ποὺ τὰ περιέχει, τὰ ἀρχεῖα πλέον δὲν θὰ ἀναγνωρίζονταν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ. Ἀκόμη, ἄν ὁ μεμονωμένος γιατρός ἤθελε νὰ ἀντιγράψει τὴν βάση σὲ ἄλλο μηχάνημα π.χ. τοῦ σπιτιοῦ, πρακτικὰ τὰ ἀρχεῖα πολύ δύσκολα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιγραφοῦν ὅλα καὶ μάλιστα στὴν ἀναμενόμενη θέση. Ἡ Λύση που καταλήξαμε εἶναι ἡ ἑξῆς τρίτη: Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν τὰ ἀρχεῖα προϋπάρχουν ὁπουδήποτε στὸν τοπικό ὑπολογιστή (ἤ τὸ δίκτυο) ἤ πρόκειται γιὰ εἰκόνες ποὺ εἰσάγονται ἀπευθείας ἀπὸ κάποια συνδεδεμένη συσκευή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ἀντιγράφονται σὲ ἕναν ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ποὺ ἔχουμε ὁρίσει μὲ ἕνα μοναδικό ὄνομα ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μὲ βάση τὸ ID τοῦ πελάτη, τὸ ID τῆς ἐπίσκεψης (ποὺ οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι μοναδικὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν) καὶ ἕναν ἑνιαῖο αὔξοντα ἀριθμό μοναδικό γιὰ ἀρχεῖα καὶ εἰκόνες. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἡ 1η εἰκόνα ποὺ θὰ καταχωρηθεῖ στὸ σύστημα γιὰ τὸν πελάτη 165 στὴν ἐπίσκεψη π.χ. μὲ ID θὰ ἀποκτήσει ὄνομα ~ _ Παραπέρα, ἄν τὸ ἀρχεῖο/εἰκόνα προϋπῆρχε στὸ σύστημα καὶ συσχετίστηκε, κρατᾶ τὴν ἴδια κατάληξη (format). Ἄν ἡ εἰκόνα δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ μέσω κάποιας συνδεδεμένης συσκευῆς, σώζεται πάντα σὲ format PNG ποὺ παρέχει καλή συμπίεση χωρίς ἀπώλεια ποιότητας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀκόμη καὶ χωρίς τὸ πρόγραμμα σὲ ὥρα ἔσχατης ἀνάγκης εἶναι δυνατόν κανείς νὰ βρεῖ ὅλες τὶς εἰκόνες / ἀρχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὸν συγκεκριμένο ἀσθενῆ μέσω τῆς ἀναζήτησης τῶν Windows γιὰ ἀρχεῖα ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ (8ψήφιο πάντα νούμερο). (Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ δυνατότητα στὸ τέλος τοῦ αὐτόματα δημιουργούμενου ὀνόματος νὰ προστίθεται τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχικοῦ ἀρχείου ποὺ συσχετίζεται) Παραπέρα, γιὰ νὰ εἶναι λειτουργικὴ ἡ διαχείριση χιλιάδων πιθανά ἀρχείων ἤ εἰκόνων, γιὰ κάθε 100 ἀσθενεῖς δημιουργεῖται αὐτόματα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ ἕνας ὑποφάκελος τύπου 1_upto_100, 101_upto_200 κοκ που περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀρχεῖα τῶν ἀντίστοιχων 100 πελατῶν καὶ μέσα σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὑποφακέλους ὑπάρχει ἕνας ὑποφάκελος γιὰ κάθε πελάτη μὲ τὰ ἀρχεῖα του. Στὴν παραπάνω εἰκόνα φαίνεται ἡ ὀργάνωση τῶν καταχωρημένων ἀρχείων: Ἀρχικά ὁ ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ἐδῶ ὁ SmMed3_RelFiles) ἀπὸ κάτω οἱ ὑποφάκελοι ἀνὰ 100άδα ἀσθενῶν μέσα στὴν κάθε 100άδα οἱ ὑποφάκελοι κάθε μεμονωμένου ἀσθενοῦς μέσα στον ὑποφάκελο κάθε ἀσθενοῦς (ἐδῶ τοῦ 165), οἱ ὑποφάκελοι μὲ τὶς Εἰκόνες του (Images), τὶς μικρογραφίες τους (Thumbnails) καὶ τὰ λοιπά συσχετισμένα ἀρχεῖα του (Rest_Files) Σελίς: 10 / 10

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα-κλείσιμο του Writer. Για να ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org 2.0 OpenOffice.org Writer

Άνοιγμα-κλείσιμο του Writer. Για να ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org 2.0 OpenOffice.org Writer Άνοιγμα-κλείσιμο του Writer Για να ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org 2.0 OpenOffice.org Writer Στην οθόνη θα εμφανιστεί η εφαρμογή, της οποίας η σύνθεση θα αναλυθεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εξοικείωση µε τον υπολογιστή και το Γ.Π. Εργασίας Ενότητα 1.3 Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ. Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.Χ Manufacturer: DocImagination Software homepage: http://www.opendental.gr/docimagination

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων με τη χρήση LINUX. Ubuntu Linux και Επιφάνεια Εργασίας Gnome

ICDL Ενότητα 2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων με τη χρήση LINUX. Ubuntu Linux και Επιφάνεια Εργασίας Gnome ICDL Ενότητα 2 Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων με τη χρήση LINUX Ubuntu Linux και Επιφάνεια Εργασίας Gnome Περιεχόμενα Σελίδες 1ο Μέρος: Το Περιβάλλον του Υπολογιστή...5 2.1.1 Τα πρώτα βήματα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Οδηγίες χρήσης A-61830_el 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...1-1 Δυνατότητες...1-2 Υποστηρικτική τεκμηρίωση...1-3 Η Kodak Alaris Inc. και η NewSoft συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μαθηματικά A - B Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας

Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας Έντυπα Δόμησης Οδηγίες Χρήσης έκδοση 2.x Αίτηση pdf doc xls Έντυπα Δόμησης Έγκριση Μικρής Κλίμακας ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Wizard Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Wizard Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα