Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide"

Transcript

1 Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata User Manual Include Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide

2 Fantec SQ-35U3e User Manual 1. Note - esata and USB 3.0 connection (downwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1) - Auto Power Saving will sleep/wake the drives with the PC - Reduce 25% power consumption with Green Power Design - Reduce 33% of HDD Temperature with 80 mm Cooling FAN and smart ventilation design. - Up to 5Gbps transfer speed with USB3.0 connection. - SATA-II interface and HDD supports SATA I, II, III - 4 HDDs are operated distinctively, Plug & Play, and Hot swappable - Each HDD capacity supports up to 3TB in GPT format, W7/Vista - Windows XP can t support 3TB HDD Notice: 1. Please read the manual carefully before you begin installing and using this product. 2. This product operates between 0 o C to 40 o C with a relative humidity between 0% to 80%. Be sure the unit is operating in a well ventilated environment. 3. Do not block any holes of the ventilation on the product in order to retain the best heat dissipation efficiency possible. 4. Do not place any liquids or chemical hazards near the product. 5. This product operates using a output, 100V~240V/AC input power adapter. Do not use any other types of AC/DC rating s adapter which differs to the mentioned specifications. Doing so will severe damage the product. 6. The power adapter should be well ventilated and not be covered by any object. 7. HDDs must be well secured and fixed to the HDD-tray before sliding the HDD-tray into the Multi-HDD frame. 1

3 Fantec SQ-35U3e User Manual 2. About the Device Hardware Overvie Power DC input Receptor for the provided Power Adapter - 12V DC, V AC, 50-60Hz PC connection interface USB 3.0 esata Connect USB 3.0 Cable to computer Connect esata Cable to computer Note: When connecting esata and USB3.0 to the PC at the same time, the PC will recognize esata. FAN Speed Control Control wheel Turn the wheel to control the fan speed LED Indication: Power LED HDD 1 LED HDD 2 LED HDD 3 LED HDD 4 LED Green Blue Blue Blue Blue ON : Power input OFF: Power Removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed 2

4 Fantec SQ-35U3e User Manual Front / Back View Power LED HDD1 LED HDD2 LED HDD3 LED HDD4 LED 3

5 Fantec SQ-35U3e User Manual 3. Hardware Installation Guide Step1: Push the Locker switch to the left side to unlock the HDD tray. Step2: Take out the HDD trays. 4

6 Fantec SQ-35U3e User Manual Step3: Gluing the rubber pad to the middle at inner side of HDD tray if your HDD is a little shorter. Step4: Install the HDD into the tray and insert one screw on each side. Make sure screws are firmly tightened, holding the tray and HDD together. 5

7 Fantec SQ-35U3e User Manual Step5: Slide HDD trays into the case. Step5: Push the switch to the right side to lock the HDD tray. 6

8 Fantec SQ-35U3e User Manual 4. HDD Formatting Guide STEP1: Right-click on My Computer icon and select the Manage column. STEP2: Select Disk Management and you will see your External HDD showed Unallocated. 7

9 Fantec SQ-35U3e User Manual STEP3: Right-click on the Unallocated block and select New Partition. STEP4: The New Partition Wizard will appear. Please follow the instruction of the wizard to complete. 8

10 Fantec SQ-35U3e User Manual STEP5: When partitioning is completed, the external HDD will be recognized as a New Volume. STEP6: Double-click My Computer. You will see the new volume appears on your PC. 9

11 Fantec SQ-35U3e User Manual Initialize a Disk If the HDD is new you have to initialization the device. View the box to the left of the Unallocated box.you most likely would see the Not Initialized message displayed. The Hard Disk Drive must be set to Online before partitioning and formatting the Hard Disk Drive. 1. Right-click the Not Initialized area, a disk s initialization menu will appear as below. Select Initialize Disk and follow the steps of the HDD Formatting Guide wizard to complete disk initialization. 10

12 Fantec SQ-35U3e User Manual Note: Windows Vista and 7 will ask what kind of disk type you want to make, MBR or GPT. Please Activate MBR if the total volume is less than 2TB. If the total volume is more than 2TB please activate GPT. 11

13 Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD

14 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na HDD o čtyřech šachtách - 4x šachty na HDD - 8x šrouby - 1x kabel USB 3.0-1x kabel esata - 1x napájecí zdroj 2. Poznámka - připojení esata a USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0 a USB 1.1) - Automatické šetření energií uvádí disky uvnitř PC do stavu spánku/chodu - Snížení spotřeby energie s Green Power Design o 25% - Snížení teploty HDD o 33% pomocí chladiče o průměru 80 mm a inteligentní konstrukce ventilace. - Při připojení přes USB3.0 přenosová rychlost až 5Gbps. - Rozhraní SATA-II a HDD podporuje SATA I, II, III - 4 HDD jsou provozovány odděleně, Plug & Play, a vyměnitelné za chodu - Kapacita každého HDD podporuje až 3TB ve formátu GPT, W7/Vista - Windows XP nedokáže podporovat HDD o kapacitě 3TB Upozornění: 1. Dříve, než zahájíte instalaci a používání tohoto produktu, přečtěte si prosím podrobně příručku. 2. Tento produkt lze provozovat v rozmezí teplot od 0 o C do 40 o C při relativní vlhkosti od 0% do 80%. Zajistěte, aby jednotka byla provozována v dobře větraném prostředí. 3. Aby zůstala zachována pokud možno co nejlepší účinnost disipace tepla, nikdy nemívejte větrací otvory na produktu ucpány. 4. Poblíž produktu neumísťujte žádné kapaliny ani zdroje chemického nebezpečí. 5. Tento produkt je provozován pomocí výstupu adaptéru o výstupním napětí a vstupním napětí 100V~240V/AC. Nepoužívejte žádné jiné typy adaptérů s AC/DC napětím jiných parametrů, lišícím se od výše uvedených specifikací. Pokud to uděláte, vážně tím poškodíte produkt. 6. Napájecí adaptér by měl být dobře větrán a neměl by být zakryt žádným objektem. 7. Než zásuvku s HDD zasunete do skříně pro více HDD, musí být HDD velmi dobře zajištěn a připevněn k zásuvce. 1

15 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 3. O zařízení Přehled hardware Vstupní stejnosměrné napájení Zásuvka pro dodávaný napájecí adaptér - 12V DC, V AC, 50-60Hz Rozhraní pro připojení k PC USB 3.0 Připojuje k počítači kabel USB 3.0 esata Připojuje k počítači kabel esata Poznámka: Připojujete-li k PC kabely esata a USB3.0 zároveň, PC rozpozná kabel esata. Řízení rychlosti ventilátoru Řídící kolečko Otáčením kolečka řídíte rychlost ventilátoru Indikace LED: Power LED LED HDD 1 LED HDD 2 LED HDD 3 LED HDD 4 Zelená Modrá Modrá Modrá Modrá ZAPNUTO: Přívod napájení VYPNUTO: Napájení přerušeno ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen 2

16 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Pohled zepředu / zezadu LED napájení LED HDD1 LED HDD2 LED HDD3 LED HDD4 3

17 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 4. Průvodce instalací hardware Krok 1: Stlačením spínače zamykání doleva zásuvku s HDD odemknete. Krok 2: Vyjměte zásuvky s HDD. 4

18 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Krok 3: Je li Váš HDD o něco kratší, přilepte doprostřed na vnitřní stranu zásuvky na HDD gumovou podložku. Krok 4: Nainstalujte HDD do zásuvky a vložte po jednom šroubu na každé straně. Zajistěte, aby byly šrouby pevně dotaženy, aby tak propojily zásuvku a HDD do jednoho celku. 5

19 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Krok 5: Zasuňte zásuvky na HDD do skříně. Krok 5: Zatlačením přepínače zamykání doprava zajistěte zásuvku s HDD na jejím místě. 6

20 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 5. Průvodce formátováním HDD KROK 1: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Můj počítač a vyberte sloupec Správa. KROK 2: Vyberte Správa disků a uvidíte, že Váš externí HDD bude mít zobrazeno Nealokováno. 7

21 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e KROK 3: Klikněte pravým tlačítkem na blok Nepřiřazeno a vyberte Nový diskový oddíl. KROK 4: Zobrazí se Průvodce vytvořením nového diskového oddílu. Postupujte prosím podle pokynů průvodce pro dokončení. 8

22 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e KROK 5: Až bude rozdělení na diskové oddíly dokončeno, bude externí HDD rozpoznán jako Nový diskový svazek. STEP6: Dvojitě klikněte na Můj počítač. Uvidíte, že na Vašem PC se objeví nová disková jednotka. 9

23 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Inicializace disku Je li HDD nový, musíte zařízení inicializovat. Podívejte se na rámeček nalevo od rámečku Nepřiřazeno. Pravděpodobně uvidíte zobrazenu zprávu Neinicializováno. Než zahájíte dělení a formátování jednotky pevných disků, musí být jednotka pevných disků nastavena na Online. 1. Klikněte pravým tlačítkem do místa s nápisem Neinicializováno a zobrazí se menu inicializace disku, jak je uvedeno níže. Vyberte Inicializovat disk a postupujte dle kroků z Průvodce formátováním HDD pro dokončení inicializace disku. 10

24 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Poznámka: Windows Vista a 7 se Vás nejprve dotážou, jaký druh typu disku si přejete založit, zda MBR nebo GPT. Je li celková kapacita menší než 2TB, aktivujte prosím MBR. Je li celková kapacita větší než 2TB, aktivujte prosím GPT. 11

25 Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

26 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 1. Περιεχόμενα συσκευασίας - 1x Εγχειρίδιο - 1x περίβλημα μονάδων σκληρού δίσκου 4 θηκών - 4x θήκες Σκληρού ίσκου - 8x βίδες - 1x καλώδιο USB 3.0-1x καλώδιο esata - 1x Τροφοδοτικό 2. Σημείωση - σύνδεση esata και USB 3.0 (συμβατότητα με προγενέστερες εκδόσεις USB 2.0 και USB 1.1) - Η λειτουργία Αυτόματης Εξοικονόμησης Ρεύματος αναστέλλει/επαναφέρει τη λειτουργία των μονάδων μαζί με τον Η/Υ - Μειώνουν κατά 25% την κατανάλωση ρεύματος με τον Οικολογικό Σχεδιασμό Τροφοδοσίας - Μειώνουν κατά 33% τη θερμοκρασία των Σκληρών ίσκων με ανεμιστήρα ψύξης 80 mm και ευφυή σχεδιασμό εξαερισμού. - Ταχύτητα μεταφοράς έως και 5Gbps με σύνδεση USB ιασύνδεση SATA-II και ο Σκληρός ίσκος υποστηρίζει SATA I, II, III - 4 Σκληροί ίσκοι με αυτόνομη λειτουργία, δυνατότητα Plug & Play, και δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα λειτουργίας - Η χωρητικότητα κάθε Σκληρού ίσκου υποστηρίζει έως 3TB σε μορφή GPT, W7/Vista - Τα Windows XP δεν υποστηρίζουν Σκληρό ίσκο με 3TB Επισήμανση: 1. Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο προτού αρχίσετε την εγκατάσταση και την χρήση αυτού του προϊόντος. 2. Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε θερμοκρασία από 0 o C έως 40 o C με σχετική υγρασία από 0% έως 80%. Φροντίστε για τη λειτουργία της μονάδας σε χώρο με καλό εξαερισμό. 3. Μην αποφράσσετε τις οπές εξαερισμού στο προϊόν προκειμένου να διατηρείται η μέγιστη δυνατή απόδοση διάχυσης της θερμότητας. 4. Μην τοποθετείτε υγρά ή χημικούς κινδύνους πλησίον του προϊόντος. 5. Αυτό το προϊόν λειτουργεί χρησιμοποιώντας προσαρμογέα ρεύματος με έξοδο 12V/DC στα 4A και είσοδο 100V~240V/AC. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με άλλου τύπου τιμές AC/DC που να διαφέρουν από τις αναφερθείσες προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθούν σοβαρές βλάβες στο προϊόν. 6. Ο προσαρμογέας ρεύματος θα πρέπει να αερίζεται καλά και να μην καλύπτεται από κάποιο αντικείμενο. 7. Οι Σκληροί Δίσκοι πρέπει είναι καλά ασφαλισμένοι και στερεωμένοι στη βάση του Σκληρού Δίσκου προτού σύρετε τη βάση του Σκληρού Δίσκου μέσα στο πλαίσιο 1

27 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Πολλαπλών Σκληρών Δίσκων. 2

28 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 3. Σχετικά με τη συσκευή Επισκόπηση Υλικού Είσοδος ισχύος DC Υποδοχή για τον παρεχόμενο Προσαρμογέα Ρεύματος - 12V DC, V AC, 50-60Hz ιεπαφή σύνδεσης με τον Η/Υ USB 3.0 esata Συνδέστε καλώδιο USB 3.0 σε υπολογιστή Συνδέστε καλώδιο esata σε υπολογιστή Σημείωση: Όταν συνδέεται esata και USB3.0 στον Η/Υ συγχρόνως, ο Η/Υ αναγνωρίζει το esata. Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα Τροχός ελέγχου Στρέψτε τον τροχό για να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα Ένδειξη LED: LED Ισχύος LED Σκληρού ίσκου 1 LED Σκληρού ίσκου 2 LED Σκληρού ίσκου 3 LED Σκληρού ίσκου 4 Πράσινο Μπλε Μπλε Μπλε Μπλε ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Είσοδος ισχύος ΣΒΗΣΜΕΝΟ: ιακοπή ισχύος ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί 3

29 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Πρόσοψη / Πίσω όψη LED Ισχύος LED Σκληρού ίσκου 1 LED Σκληρού ίσκου 2 LED Σκληρού ίσκου 3 LED Σκληρού ίσκου 4 4

30 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 4. Οδηγός εγκατάστασης υλικού Βήμα 1: Σπρώξτε τον διακόπτη Ασφάλισης στην αριστερή πλευρά για να απασφαλίσετε τη βάση Σκληρού Δίσκου. Βήμα 2: Αφαιρέστε τις βάσεις Σκληρού Δίσκου. 5

31 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Βήμα 3: Κολλήστε το λαστιχένιο κομμάτι στο μέσο της εσωτερικής πλευράς της βάσης του Σκληρού Δίσκου, εφόσον ο δικός σας Σκληρός Δίσκος είναι λίγο πιο κοντός. Βήμα 4: Τοποθετήστε τον Σκληρό Δίσκο μέσα στη βάση και εισάγετε μια βίδα σε κάθε πλευρά. Φροντίστε οι βίδες να βιδωθούν καλά, και να συγκρατούν γερά τη βάση και τον Σκληρό Δίσκο. 6

32 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Βήμα 5: Σπρώξτε τις βάσεις Σκληρού Δίσκου μέσα στη θήκη. Βήμα 6: Σπρώξτε τον διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να ασφαλίσετε τη βάση Σκληρού Δίσκου. 7

33 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 5. Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου και επιλέξτε τη στήλη Διαχείριση. ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Διαχείριση Δίσκων και θα δείτε τον Εξωτερικό Σκληρό Δίσκο σας να εμφανίζεται ως Μη Εκχωρημένος. 8

34 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξιό κλικ στο Μη Εκχωρημένο τμήμα και επιλέξτε Νέο Διαμέρισμα. ΒΗΜΑ 4: Εμφανίζεται ο Οδηγός δημιουργίας διαμερισμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 9

35 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e ΒΗΜΑ 5: Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία διαμερισμάτων, ο εξωτερικός Σκληρός Δίσκος θα αναγνωριστεί ως Νέος Τόμος. ΒΗΜΑ 6: Κάντε διπλό κλικ στο Ο Υπολογιστής μου. Θα δείτε ότι ο νέος τόμος εμφανίζεται στον Η/Υ σας. 10

36 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Προετοιμασία δίσκου Αν ο Σκληρός Δίσκος είναι καινούργιος θα πρέπει να προετοιμάσετε τη συσκευή. Δείτε το πλαίσιο στα αριστερά του πλαισίου Μη Εκχωρημένος. Το πιο πιθανό είναι να δείτε να έχει εμφανιστεί το μήνυμα Χωρίς προετοιμασία. Η Μονάδα Σκληρού Δίσκου πρέπει να οριστεί ως Σε σύνδεση πριν από τη δημιουργία διαμερισμάτων και τη μορφοποίηση της Μονάδας Σκληρού Δίσκου. 1. Κάντε δεξιό κλικ στην περιοχή Χωρίς προετοιμασία, θα εμφανιστεί ένα μενού προετοιμασίας δίσκου όπως το παρακάτω. Επιλέξτε Προετοιμασία δίσκου και ακολουθήστε τα βήματα του Οδηγού Μορφοποίησης Σκληρού Δίσκου για να λοκληρώσετε την προετοιμασία του δίσκου. 11

37 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Σημείωση: Τα Windows Vista και 7 θα ρωτήσουν για τον τύπο δίσκου που θέλετε να δημιουργήσετε, MBR ή GPT. Ενεργοποιήστε το MBR, εφόσον ο συνολικός τόμος είναι μικρότερος από 2TB. Αν ο συνολικός τόμος υπερβαίνει τα 2TB, ενεργοποιήστε το GPT. 12

38 Fantec SQ-35U3e 4 dischi rigidi SATA da 3.5" USB3.0 esata Manuale dell'utente Contenuti Contenuto della confezione Nota Informazioni sul dispositivo Guida di installazione hardware Guida alla formattazione dei dischi rigidi Attenzione I dischi rigidi nuovi devono essere formattati prima dell uso

39 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 1. Contenuto della confezione - 1x Manuale - 1x Alloggiamento per dischi rigidi a 4 compartimenti - 4 compartimenti per dischi rigidi - 8x viti - 1x cavo USB 3.0-1x cavo esata - 1x Alimentatore 2. Nota - Connessione esata e USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1) - Risparmio automatico di energia che disattiva/riattiva le unità insieme al PC - Riduce del 25% il consumo di energia grazie al Green Power Design - Riduce del 33% la temperatura dei dischi rigidi grazie alla ventola di raffreddamento da 80 e al design di ventilazione intelligente. - Velocità di trasferimento fino a 5Gbps grazie alla connessione USB L'interfaccia SATA-II e i dischi rigidi supportano SATA I, II, III - 4 dischi rigidi a funzionamento separato, con funzionalità Plug & Play e sostituibili a caldo - Ciascun disco rigido supporta fino a 3TB in formato GPT, W7/Vista - Windows XP non supporta i dischi da 3TB Avviso: 1. Leggere attentamente il manuale prima di installare e utilizzare il prodotto. 2. Questo prodotto funziona tra 0 o C e 40 o C con un'umidità relativa compresa tra lo 0% e l'80%. Assicurarsi che l'unità funzioni in un ambiente ben ventilato. 3. Non bloccare le fessure di ventilazione del prodotto per mantenere la massima efficacia di dissipazione del calore. 4. Non posizionare liquidi o sostanze chimiche pericolose vicino al prodotto. 5. Questo prodotto funziona con un adattatore di alimentazione di ingresso da 12 VCC a 4A di uscita, 100V~240VCA. Non utilizzare altri tipi di adattatori CA/CC con specifiche differenti da quelle menzionate. In caso contrario, il prodotto subirà gravi danni. 6. L'adattatore deve essere ben ventilato e non coperto da alcun oggetto. 7. I dischi rigidi devono essere fissati saldamente ai vassoi prima che questi ultimi vengano spinti nel telaio Multi-HDD. 1

40 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 3. Informazioni sul dispositivo Panoramica hardware Ingresso CC Presa per l'adattatore fornito - 12VCC, VCA, 50-60Hz Interfaccia di connessione al PC USB 3.0 esata Collega il cavo USB 3.0 al computer Collega il cavo esata al computer Nota: quando si collegano contemporaneamente esata e USB3.0 al PC, il PC riconosce esata. Controllo velocità ventola Rotella di controllo Girare la rotella per controllare la velocità della ventola Spie LED: LED alimentazione di Verde Acceso: Alimentazione presente Spento: Alimentazione spenta Acceso: disco inserito LED disco 1 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 2 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 3 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 4 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso 2

41 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Vista frontale/posteriore LED di alimentazione LED disco 1 LED disco 2 LED disco 3 LED disco 4 3

42 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 4. Guida di installazione hardware Passaggio 1: Premere l'interruttore di blocco verso sinistra per sbloccare il vassoio del disco. Passaggio 2: Estrarre i vassoi. 4

43 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Passaggio 3: Incollare il cuscinetto di gomma nella parte centrale nel lato interno del vassoio se il disco risulta un po' più corto. Passaggio 4: Installare il disco nel vassoio e inserire una vite per ciascun lato. Assicurarsi che le viti siano ben salde, tenendo insieme il vassoio e il disco. 5

44 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Passaggio 5: Far scorrere i vassoi nell'alloggiamento. Passaggio 5: Premere gli interruttori verso destra per bloccare il vassoio. 6

45 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 5. Guida alla formattazione dei dischi rigidi PASSAGGIO 1: Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Risorse del computer" e selezionare "Gestione". PASSAGGIO 2: Selezionando "Gestione disco" viene mostrato il disco rigido esterno con l'etichetta "Non allocato". 7

46 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e PASSAGGIO 3: Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco "Non allocato" e selezionare "Nuova partizione". PASSAGGIO 4: Viene visualizzata la "Creazione guidata nuova partizione". Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare il passaggio. 8

47 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e PASSAGGIO 5: Una volta completato il partizionamento, il disco rigido esterno viene riconosciuto come "Nuovo volume". PASSAGGIO 6: Fare doppio clic su "Risorse del Computer". Si può notare che il nuovo volume compare nel PC. 9

48 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Inizializzazione di un disco Se il disco rigido è nuovo è necessario inizializzarlo. Nella casella a sinistra della casella "Non allocato" viene probabilmente visualizzato il messaggio "Non inizializzato". Il disco rigido deve essere impostato su "Online" prima di poter essere partizionato e formattato. 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area "Non inizializzato": viene visualizzato un menu di inizializzazione del disco come il seguente. Selezionare "Inizializza disco" e seguire i passaggi della procedura guidata Guida alla formattazione dei dischi rigidi per completare l'inizializzazione. 10

49 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Nota: Windows Vista e Windows 7 richiedono il tipo di disco che si desidera creare, MBR o GPT. Attivare MBR se il volume totale è inferiore a 2TB. Se il volume totale supera i 2TB, attivare GPT. 11

50 Fantec SQ-35U3e 4 DISCOS RÍGIDOS SATA 3.5" COM USB3.0/eSATA Manual do utilizador Inclui Conteúdo da embalagem Nota Acerca do dispositivo Guia de instalação do hardware Guia de formatação dos discos rígidos

51 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 1. Conteúdo da embalagem - 1 Manual - 1 estrutura com 4 baías para discos rígidos - 4 baías para discos rígidos - 8 parafusos - 1 cabo USB cabo esata - 1 fonte de alimentação 2. Nota - Ligação esata e USB 3.0 (retrocompatível com USB 2.0 e USB 1.1) - A função de economia automática de energia irá activar/desactivar as unidades através do PC - Reduz o consumo energético em 25% através do design "Green Power" - Reduz em 33% a temperatura dos discos rígidos através de uma ventoinha de refrigeração de 80 mm e um design de ventilação inteligente. - Velocidade de transferência até 5 Gbps com ligação USB Suporte a interface SATA-II e discos rígidos SATA I, II, III - 4 discos rígidos utilizados de forma independente, Plug & Play e permutáveis sem desligar - Suporta discos rígidos com capacidade até 3 TB no formato GPT, Windows 7/Vista - O Windows XP não suporta discos rígidos de 3 TB Aviso: 1. Leia atentamente o manual antes de começar a instalar e a utilizar este produto. 2. Este produto funciona entre 0 o C e 40 o C com uma humidade relativa entre 0% e 80%. Certifique-se de que a unidade está a funcionar num ambiente bem ventilado. 3. Não bloqueie os orifícios de ventilação do produto de modo a obter a melhor dissipação de calor possível. 4. Não coloque quaisquer líquidos ou produtos químicos perigosos perto do produto. 5. Este produto funciona utilizando um transformador com saída de 12V/CC a 4A e entrada de 100V~240V/CA. Não utilize transformadores com uma classificação nominal de CA/CC diferente das especificações mencionadas. Tal irá danificar gravemente o produto. 6. O transformador deve estar bem ventilado e não pode estar coberto por qualquer objecto. 7. Os discos rígidos devem estar devidamente instalados e fixos à bandeja para discos rígidos antes de introduzir o tabuleiro para discos rígidos na estrutura para vários discos rígidos. 1

52 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 3. Acerca do dispositivo Descrição geral do hardware Entrada de alimentação CC Receptor para o transformador fornecido - 12V CC, V CA, Hz Interface de ligação ao PC USB 3.0 esata Ligue o cabo USB 3.0 ao computador Ligue o cabo esata ao computador Nota: Se ligar o cabo esata e USB3.0 ao PC em simultâneo, o PC irá reconhecer o esata. Controlo de velocidade da ventoinha Roda de controlo Rode a roda para controlar a velocidade da ventoinha Indicação do LED: LED alimentação de LED DO DISCO RÍGIDO 1 LED DO DISCO RÍGIDO 2 LED DO DISCO RÍGIDO 3 LED DO DISCO RÍGIDO 4 Verde Azul Azul Azul Azul LIGADO: Entrada de alimentação DESLIGADO: Alimentação removida LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido 2

53 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Vista frontal/posterior LED de alimentação LED DO DISCO RÍGIDO 1 LED DO DISCO RÍGIDO 2 LED DO DISCO RÍGIDO 3 LED DO DISCO RÍGIDO 4 3

54 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 4. Guia de instalação do hardware Passo 1: Pressione a lingueta de bloqueio para o lado esquerdo de modo a desbloquear a bandeja para discos rígidos. Passo 2: Retire as bandejas para discos rígidos. 4

55 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Passo 3: Cole a protecção de borracha no centro do lado interno da bandeja do disco rígido se o disco rígido for mais pequeno. Passo 4: Instale o disco rígido na bandeja e introduza um parafuso de cada lado. Certifiquese de que os parafusos estão firmemente apertados, unindo a bandeja ao disco rígido. 5

56 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Passo 5: Faça deslizar as bandejas para discos rígidos em direcção à caixa. Passo 5: Empurre a lingueta para o lado direito para bloquear as bandejas para discos rígidos. 6

57 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 5. Guia de formatação dos discos rígidos PASSO 1: Clique com o botão direito do rato no ícone "Computador" e seleccione a coluna "Gerir". PASSO 2: Seleccione "Gestão de discos" e irá ver o que o disco rígido externo exibe "Não alocado". 7

58 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador PASSO 3: Clique com o botão direito do rato no bloco "Não alocado" e seleccione "Nova partição". PASSO 4: O "Assistente de nova partição" será exibido. Siga as instruções do assistente. 8

59 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador PASSO 5: Quando o particionamento estiver concluído, o disco rígido externo será reconhecido como "Novo volume". PASSO 6: Clique duas vezes em "Computador". O novo volume irá aparecer no PC. 9

60 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Inicializar um disco Se o disco rígido for novo, é necessário inicializá lo. Visualize a caixa à esquerda da caixa "Não alocado". Provavelmente irá visualizar a mensagem "Não inicializado" exibida. O disco rígido deve ser definido como "Online" antes de particionar e formatar o disco rígido. 1. Clique com o botão direito do rato na área "Não inicializado", será exibido um menu de inicialização do disco conforme abaixo apresentado. Seleccione "Inicializar disco" e siga os passos do assistente de formatação do disco rígido para completar a inicialização do disco. 10

61 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Nota: No Windows Vista e 7 deverá seleccionar que tipo de disco pretende criar, "MBR" ou "GPT". Active MBR se o volume total for inferior a 2 TB. Se o volume total for superior a 2 TB, active GPT. 11

62 Fantec SQ-35U3e 4 discos duros SATA de 3,5" USB3.0 esata Manual del usuario Incluye Contenido del paquete Nota Acerca del dispositivo Guía de instalación del hardware Guía para formatear el disco duro

63 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 1. Contenido del paquete - 1 Manual - 1 carcasa de disco duro de 4 bahías - 4 bahías de discos duros - 8 tornillos - 1 cable USB cable esata - 1 alimentación eléctrica 2. Nota - Conexión esata y USB 3.0 (compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1) - La función de ahorro de energía activará o pondrá en suspenso las unidades de su PC - Reduce el 25% del consumo de energía con el diseño de protección del medio ambiente - Reduce en un 33% la temperatura del DD con el ventilador de refrigeración de 80 mm y el diseño de ventilación inteligente. - Máximo 5Gbps de velocidad de transferencia con la conexión USB La interfaz SATA-II y el DD son compatibles con SATA I, II, III - Los 4 discos duros operan de forma distinta, Plug & Play e intercambio en caliente - Cada DD tiene una capacidad máxima de 3TB en el formato GPT, W7/Vista - Windows XP no admite discos duros de 3TB Aviso: 1. Lea el manual detenidamente antes de empezar a instalar y usar este producto. 2. Este producto funciona entre 0 o C a 40 o C con humedad relativa entre 0% y 80%. Asegúrese de que la unidad esté funcionando en un entorno bien ventilado. 3. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación del producto para retener la mejor eficiencia de disipación de calor posible. 4. No ponga líquidos ni agentes químicos cerca del producto. 5. Este producto funciona con un adaptador de energía con de salida, 100V~240V/CA de entrada. No use ningún otro tipo de adaptador CA/CC que difiera de las especificaciones mencionadas. Si lo hace, el producto se dañará. 6. El adaptador de energía debe estar bien ventilado y no se debe cubrir con ningún objeto. 7. Los DD se deben asegurar y fijar bien en las bandejas para discos duros, antes de deslizar la bandeja para DD en el marco de múltiples DD. 1

64 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 3. Acerca del dispositivo Descripción general del Hardware Entrada de energía CC Receptor para el adaptador eléctrico suministrado - 12V CC, V CA, 50-60Hz Interfaz de conexión al PC USB 3.0 esata Conecte el cable USB 3.0 al equipo Conecte el cable esata al equipo Nota: cuando conecte el esata y USB3.0 al PC al mismo tiempo, el PC reconocerá el esata. Control de velocidad del ventilador Rueda de control Gire la rueda para controlar la velocidad del ventilador LED indicador: LED de energía LED del DD 1 LED del DD 2 LED del DD 3 LED del DD 4 Verde Azul Azul Azul Azul ON : entrada de energía OFF: sin energía ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado 2

65 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Vista frontal/trasera LED de energía LED de DD 1 LED de DD 2 LED de DD 3 LED de DD 4 3

66 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 4. Guía de instalación del hardware Paso 1: empuje el interruptor del bloqueador hacia la izquierda para desbloquear la bandeja del DD. Paso 2: saque las bandejas del DD. 4

67 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 3: pegue la almohadilla de caucho en la mitad del lado interno de la bandeja del DD, si su DD es un poco más corto. Paso 4: instale el DD en la bandeja e inserte un tornillo en cada lado. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, sosteniendo la bandeja y el DD. 5

68 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 5: deslice las bandejas del DD en la carcasa. Paso 5: empuje el interruptor hacia la izquierda para bloquear la bandeja del DD. 6

69 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 5. Guía para formatear el disco duro Paso 1: haga clic derecho en el icono Mi PC y seleccione la columna Administrar. Paso 2: seleccione Administración de discos y podrá ver que su DD externo aparecerá como No asignado. 7

70 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 3: haga clic derecho en el bloque No asignado y seleccione Nueva partición. Paso 4: aparecerá el Asistente de la nueva partición. Siga las instrucciones del asistente para completar. 8

71 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 5: al completar el particionamiento, el DD externo será reconocido como Nuevo volumen. Paso 6: haga doble clic en Mi PC. Podrá ver que el nuevo volumen aparece en su PC. 9

72 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Inicializar un disco Si el DD es nuevo, tiene que inicializarlo. Mire el cuadro de la izquierda de No asignado. Podrá ver el mensaje No inicializado. Las unidades de disco duro se deben establecer como En línea antes de particionar y formatear el disco duro. 1. Haga clic derecho en el área No inicializado ; aparecerá un menú de inicialización debajo. Seleccione Inicializar disco y siga los pasos del asistente guía para formatear el DD y así completar la inicialización del disco. 10

73 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Nota: Windows Vista y 7 le preguntarán el tipo de disco que desea crear MBR o GPT. Si el volumen total es menor a 2TB, active MBR. Si el volumen total es mayor a 2TB, active GPT. 11

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray...

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray... Foldi Driverless WebCam 1.3 MP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2 3. Foldi Web Camera... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev.

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Προς τους αγαπητούς χρήστες, Καλώς ήλθατε στην

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Προς τους αγαπητούς χρήστες, Καλώς ήλθατε στην εγκατάσταση του σταθμού υποδοχής

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 045 Αγαπητέ χρήστη! Ευχαριστούμε για την αγορά του Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ως εξωτερικής μνήμης δεδομένων. Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto!

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto! ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1. Εισαγωγή 2 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 3. Βασικά Χαρακτηριστικά 2 4. Περιγραφή Πλήκτρων 3 5. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Συσκευής 3 6. Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 1.0 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της εξωτερικής θήκης Super-speed USB 3.0 για σκληρούς δίσκους. Η θήκη αυτή σας παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Αγαπητέ χρήστη! Ευχαριστούμε που επιλέξατε την εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου Freecom Mobile

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550

HP Officejet Pro K550 HP Officejet Pro K550 Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial Oδηγός για τα πρώτα βήµατα Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

start here iniciar por aqui commencer ici αρχίστε εδώ istruzioni começar aqui comenzar aquí

start here iniciar por aqui commencer ici αρχίστε εδώ istruzioni começar aqui comenzar aquí start here iniciar por aqui commencer ici αρχίστε εδώ istruzioni começar aqui comenzar aquí ENGLISH PORTUGUÊS (BRASIL) FRANÇAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.microsoft.com/hardware 1 Insert two AAA alkaline batteries.

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14

ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14 . Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου... 1 Αποσύνδεση Συσκευών esata και 1394... 2 Συσκευές esata... 3 Συσκευές 1394... 4 Εγκατάσταση του FreeAgent

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ:

Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Πως να παρακολουθήσετε το 3 περιεχόµενο σε έναν προβολέα της BenQ: Ο προβολέας της BenQ υποστηρίζει την αναπαραγωγή τρισδιάστατου (3D) περιεχοµένου που µεταφέρεται µέσω D-Sub, Component, HDMI, Video και

Διαβάστε περισσότερα

S2 Portable S2 Portable 3.0 M3 Portable

S2 Portable S2 Portable 3.0 M3 Portable Portable Series ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εξωτερικός σκληρός δίσκος S2 Portable S2 Portable 3.0 M3 Portable HXMU016DA HXMU050DA HX-MTA25DA HX-MT025DA HX-M500TCB HX-MU016DA HX-MU050DA HX-MTA32DA HX-MT032DA HX-M101TCB

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ TOUGH DRIVE CUSTOM EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 848

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ TOUGH DRIVE CUSTOM EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 848 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ TOUGH DRIVE CUSTOM EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac Rev. 848 Freecom ToughDrive Custom Αγαπητέ χρήστη! Ευχαριστούμε που επιλέξατε την εξωτερική μονάδα Freecom ToughDrive

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών

Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών 2-694-866-22(1) Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής Πολλαπλών καρτών Οδηγίες λειτουργίας Πριν τη λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο και κρατήστε το για να ανατρέξετε σε αυτό μελλοντικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑMOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ APPINVENTOR Σοφία Τζελέπη Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτ. Θεσ/νικης Απρίλιος 2013 http://users.sch.gr/stzelepi/portal stzelepi@sch.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 App Inventor

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Kingston HyperX Predator Μ.2 PCIe 2.0 x4 240GB Solid State Drive Πραγματικό αρπακτικό δεδομένων!

Kingston HyperX Predator Μ.2 PCIe 2.0 x4 240GB Solid State Drive Πραγματικό αρπακτικό δεδομένων! MATSOUKAS Bros εταιρεία πληροφορικής από το 1989 Μητροπόλεως 98, 54622 Θεσ/νίκη τηλ. 2310287741, website www.matsoukasbros.com email info@matsoukasbros.com Kingston HyperX Predator Μ.2 PCIe 2.0 x4 240GB

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinXp Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό Win2000

Περιεχόµενο Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinXp Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό Win2000 Tornado 212G i Περιεχόµενο Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinXp 1 Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό Win2000 4 Εγκατάσταση της κάρτας Wireless LAN υπό WinME 8 Εγκατάσταση της κάρτας Wireless

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

PLC 14E Powerline Camera

PLC 14E Powerline Camera PLC 14E Powerline Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Η PLC 14E Powerline Camera 2 2.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος 3 2.2 Περιγραφή Hardware 3 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα