Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide"

Transcript

1 Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata User Manual Include Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide

2 Fantec SQ-35U3e User Manual 1. Note - esata and USB 3.0 connection (downwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1) - Auto Power Saving will sleep/wake the drives with the PC - Reduce 25% power consumption with Green Power Design - Reduce 33% of HDD Temperature with 80 mm Cooling FAN and smart ventilation design. - Up to 5Gbps transfer speed with USB3.0 connection. - SATA-II interface and HDD supports SATA I, II, III - 4 HDDs are operated distinctively, Plug & Play, and Hot swappable - Each HDD capacity supports up to 3TB in GPT format, W7/Vista - Windows XP can t support 3TB HDD Notice: 1. Please read the manual carefully before you begin installing and using this product. 2. This product operates between 0 o C to 40 o C with a relative humidity between 0% to 80%. Be sure the unit is operating in a well ventilated environment. 3. Do not block any holes of the ventilation on the product in order to retain the best heat dissipation efficiency possible. 4. Do not place any liquids or chemical hazards near the product. 5. This product operates using a output, 100V~240V/AC input power adapter. Do not use any other types of AC/DC rating s adapter which differs to the mentioned specifications. Doing so will severe damage the product. 6. The power adapter should be well ventilated and not be covered by any object. 7. HDDs must be well secured and fixed to the HDD-tray before sliding the HDD-tray into the Multi-HDD frame. 1

3 Fantec SQ-35U3e User Manual 2. About the Device Hardware Overvie Power DC input Receptor for the provided Power Adapter - 12V DC, V AC, 50-60Hz PC connection interface USB 3.0 esata Connect USB 3.0 Cable to computer Connect esata Cable to computer Note: When connecting esata and USB3.0 to the PC at the same time, the PC will recognize esata. FAN Speed Control Control wheel Turn the wheel to control the fan speed LED Indication: Power LED HDD 1 LED HDD 2 LED HDD 3 LED HDD 4 LED Green Blue Blue Blue Blue ON : Power input OFF: Power Removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed 2

4 Fantec SQ-35U3e User Manual Front / Back View Power LED HDD1 LED HDD2 LED HDD3 LED HDD4 LED 3

5 Fantec SQ-35U3e User Manual 3. Hardware Installation Guide Step1: Push the Locker switch to the left side to unlock the HDD tray. Step2: Take out the HDD trays. 4

6 Fantec SQ-35U3e User Manual Step3: Gluing the rubber pad to the middle at inner side of HDD tray if your HDD is a little shorter. Step4: Install the HDD into the tray and insert one screw on each side. Make sure screws are firmly tightened, holding the tray and HDD together. 5

7 Fantec SQ-35U3e User Manual Step5: Slide HDD trays into the case. Step5: Push the switch to the right side to lock the HDD tray. 6

8 Fantec SQ-35U3e User Manual 4. HDD Formatting Guide STEP1: Right-click on My Computer icon and select the Manage column. STEP2: Select Disk Management and you will see your External HDD showed Unallocated. 7

9 Fantec SQ-35U3e User Manual STEP3: Right-click on the Unallocated block and select New Partition. STEP4: The New Partition Wizard will appear. Please follow the instruction of the wizard to complete. 8

10 Fantec SQ-35U3e User Manual STEP5: When partitioning is completed, the external HDD will be recognized as a New Volume. STEP6: Double-click My Computer. You will see the new volume appears on your PC. 9

11 Fantec SQ-35U3e User Manual Initialize a Disk If the HDD is new you have to initialization the device. View the box to the left of the Unallocated box.you most likely would see the Not Initialized message displayed. The Hard Disk Drive must be set to Online before partitioning and formatting the Hard Disk Drive. 1. Right-click the Not Initialized area, a disk s initialization menu will appear as below. Select Initialize Disk and follow the steps of the HDD Formatting Guide wizard to complete disk initialization. 10

12 Fantec SQ-35U3e User Manual Note: Windows Vista and 7 will ask what kind of disk type you want to make, MBR or GPT. Please Activate MBR if the total volume is less than 2TB. If the total volume is more than 2TB please activate GPT. 11

13 Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD

14 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na HDD o čtyřech šachtách - 4x šachty na HDD - 8x šrouby - 1x kabel USB 3.0-1x kabel esata - 1x napájecí zdroj 2. Poznámka - připojení esata a USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0 a USB 1.1) - Automatické šetření energií uvádí disky uvnitř PC do stavu spánku/chodu - Snížení spotřeby energie s Green Power Design o 25% - Snížení teploty HDD o 33% pomocí chladiče o průměru 80 mm a inteligentní konstrukce ventilace. - Při připojení přes USB3.0 přenosová rychlost až 5Gbps. - Rozhraní SATA-II a HDD podporuje SATA I, II, III - 4 HDD jsou provozovány odděleně, Plug & Play, a vyměnitelné za chodu - Kapacita každého HDD podporuje až 3TB ve formátu GPT, W7/Vista - Windows XP nedokáže podporovat HDD o kapacitě 3TB Upozornění: 1. Dříve, než zahájíte instalaci a používání tohoto produktu, přečtěte si prosím podrobně příručku. 2. Tento produkt lze provozovat v rozmezí teplot od 0 o C do 40 o C při relativní vlhkosti od 0% do 80%. Zajistěte, aby jednotka byla provozována v dobře větraném prostředí. 3. Aby zůstala zachována pokud možno co nejlepší účinnost disipace tepla, nikdy nemívejte větrací otvory na produktu ucpány. 4. Poblíž produktu neumísťujte žádné kapaliny ani zdroje chemického nebezpečí. 5. Tento produkt je provozován pomocí výstupu adaptéru o výstupním napětí a vstupním napětí 100V~240V/AC. Nepoužívejte žádné jiné typy adaptérů s AC/DC napětím jiných parametrů, lišícím se od výše uvedených specifikací. Pokud to uděláte, vážně tím poškodíte produkt. 6. Napájecí adaptér by měl být dobře větrán a neměl by být zakryt žádným objektem. 7. Než zásuvku s HDD zasunete do skříně pro více HDD, musí být HDD velmi dobře zajištěn a připevněn k zásuvce. 1

15 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 3. O zařízení Přehled hardware Vstupní stejnosměrné napájení Zásuvka pro dodávaný napájecí adaptér - 12V DC, V AC, 50-60Hz Rozhraní pro připojení k PC USB 3.0 Připojuje k počítači kabel USB 3.0 esata Připojuje k počítači kabel esata Poznámka: Připojujete-li k PC kabely esata a USB3.0 zároveň, PC rozpozná kabel esata. Řízení rychlosti ventilátoru Řídící kolečko Otáčením kolečka řídíte rychlost ventilátoru Indikace LED: Power LED LED HDD 1 LED HDD 2 LED HDD 3 LED HDD 4 Zelená Modrá Modrá Modrá Modrá ZAPNUTO: Přívod napájení VYPNUTO: Napájení přerušeno ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen 2

16 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Pohled zepředu / zezadu LED napájení LED HDD1 LED HDD2 LED HDD3 LED HDD4 3

17 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 4. Průvodce instalací hardware Krok 1: Stlačením spínače zamykání doleva zásuvku s HDD odemknete. Krok 2: Vyjměte zásuvky s HDD. 4

18 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Krok 3: Je li Váš HDD o něco kratší, přilepte doprostřed na vnitřní stranu zásuvky na HDD gumovou podložku. Krok 4: Nainstalujte HDD do zásuvky a vložte po jednom šroubu na každé straně. Zajistěte, aby byly šrouby pevně dotaženy, aby tak propojily zásuvku a HDD do jednoho celku. 5

19 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Krok 5: Zasuňte zásuvky na HDD do skříně. Krok 5: Zatlačením přepínače zamykání doprava zajistěte zásuvku s HDD na jejím místě. 6

20 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 5. Průvodce formátováním HDD KROK 1: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Můj počítač a vyberte sloupec Správa. KROK 2: Vyberte Správa disků a uvidíte, že Váš externí HDD bude mít zobrazeno Nealokováno. 7

21 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e KROK 3: Klikněte pravým tlačítkem na blok Nepřiřazeno a vyberte Nový diskový oddíl. KROK 4: Zobrazí se Průvodce vytvořením nového diskového oddílu. Postupujte prosím podle pokynů průvodce pro dokončení. 8

22 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e KROK 5: Až bude rozdělení na diskové oddíly dokončeno, bude externí HDD rozpoznán jako Nový diskový svazek. STEP6: Dvojitě klikněte na Můj počítač. Uvidíte, že na Vašem PC se objeví nová disková jednotka. 9

23 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Inicializace disku Je li HDD nový, musíte zařízení inicializovat. Podívejte se na rámeček nalevo od rámečku Nepřiřazeno. Pravděpodobně uvidíte zobrazenu zprávu Neinicializováno. Než zahájíte dělení a formátování jednotky pevných disků, musí být jednotka pevných disků nastavena na Online. 1. Klikněte pravým tlačítkem do místa s nápisem Neinicializováno a zobrazí se menu inicializace disku, jak je uvedeno níže. Vyberte Inicializovat disk a postupujte dle kroků z Průvodce formátováním HDD pro dokončení inicializace disku. 10

24 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Poznámka: Windows Vista a 7 se Vás nejprve dotážou, jaký druh typu disku si přejete založit, zda MBR nebo GPT. Je li celková kapacita menší než 2TB, aktivujte prosím MBR. Je li celková kapacita větší než 2TB, aktivujte prosím GPT. 11

25 Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

26 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 1. Περιεχόμενα συσκευασίας - 1x Εγχειρίδιο - 1x περίβλημα μονάδων σκληρού δίσκου 4 θηκών - 4x θήκες Σκληρού ίσκου - 8x βίδες - 1x καλώδιο USB 3.0-1x καλώδιο esata - 1x Τροφοδοτικό 2. Σημείωση - σύνδεση esata και USB 3.0 (συμβατότητα με προγενέστερες εκδόσεις USB 2.0 και USB 1.1) - Η λειτουργία Αυτόματης Εξοικονόμησης Ρεύματος αναστέλλει/επαναφέρει τη λειτουργία των μονάδων μαζί με τον Η/Υ - Μειώνουν κατά 25% την κατανάλωση ρεύματος με τον Οικολογικό Σχεδιασμό Τροφοδοσίας - Μειώνουν κατά 33% τη θερμοκρασία των Σκληρών ίσκων με ανεμιστήρα ψύξης 80 mm και ευφυή σχεδιασμό εξαερισμού. - Ταχύτητα μεταφοράς έως και 5Gbps με σύνδεση USB ιασύνδεση SATA-II και ο Σκληρός ίσκος υποστηρίζει SATA I, II, III - 4 Σκληροί ίσκοι με αυτόνομη λειτουργία, δυνατότητα Plug & Play, και δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα λειτουργίας - Η χωρητικότητα κάθε Σκληρού ίσκου υποστηρίζει έως 3TB σε μορφή GPT, W7/Vista - Τα Windows XP δεν υποστηρίζουν Σκληρό ίσκο με 3TB Επισήμανση: 1. Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο προτού αρχίσετε την εγκατάσταση και την χρήση αυτού του προϊόντος. 2. Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε θερμοκρασία από 0 o C έως 40 o C με σχετική υγρασία από 0% έως 80%. Φροντίστε για τη λειτουργία της μονάδας σε χώρο με καλό εξαερισμό. 3. Μην αποφράσσετε τις οπές εξαερισμού στο προϊόν προκειμένου να διατηρείται η μέγιστη δυνατή απόδοση διάχυσης της θερμότητας. 4. Μην τοποθετείτε υγρά ή χημικούς κινδύνους πλησίον του προϊόντος. 5. Αυτό το προϊόν λειτουργεί χρησιμοποιώντας προσαρμογέα ρεύματος με έξοδο 12V/DC στα 4A και είσοδο 100V~240V/AC. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με άλλου τύπου τιμές AC/DC που να διαφέρουν από τις αναφερθείσες προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθούν σοβαρές βλάβες στο προϊόν. 6. Ο προσαρμογέας ρεύματος θα πρέπει να αερίζεται καλά και να μην καλύπτεται από κάποιο αντικείμενο. 7. Οι Σκληροί Δίσκοι πρέπει είναι καλά ασφαλισμένοι και στερεωμένοι στη βάση του Σκληρού Δίσκου προτού σύρετε τη βάση του Σκληρού Δίσκου μέσα στο πλαίσιο 1

27 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Πολλαπλών Σκληρών Δίσκων. 2

28 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 3. Σχετικά με τη συσκευή Επισκόπηση Υλικού Είσοδος ισχύος DC Υποδοχή για τον παρεχόμενο Προσαρμογέα Ρεύματος - 12V DC, V AC, 50-60Hz ιεπαφή σύνδεσης με τον Η/Υ USB 3.0 esata Συνδέστε καλώδιο USB 3.0 σε υπολογιστή Συνδέστε καλώδιο esata σε υπολογιστή Σημείωση: Όταν συνδέεται esata και USB3.0 στον Η/Υ συγχρόνως, ο Η/Υ αναγνωρίζει το esata. Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα Τροχός ελέγχου Στρέψτε τον τροχό για να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα Ένδειξη LED: LED Ισχύος LED Σκληρού ίσκου 1 LED Σκληρού ίσκου 2 LED Σκληρού ίσκου 3 LED Σκληρού ίσκου 4 Πράσινο Μπλε Μπλε Μπλε Μπλε ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Είσοδος ισχύος ΣΒΗΣΜΕΝΟ: ιακοπή ισχύος ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί 3

29 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Πρόσοψη / Πίσω όψη LED Ισχύος LED Σκληρού ίσκου 1 LED Σκληρού ίσκου 2 LED Σκληρού ίσκου 3 LED Σκληρού ίσκου 4 4

30 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 4. Οδηγός εγκατάστασης υλικού Βήμα 1: Σπρώξτε τον διακόπτη Ασφάλισης στην αριστερή πλευρά για να απασφαλίσετε τη βάση Σκληρού Δίσκου. Βήμα 2: Αφαιρέστε τις βάσεις Σκληρού Δίσκου. 5

31 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Βήμα 3: Κολλήστε το λαστιχένιο κομμάτι στο μέσο της εσωτερικής πλευράς της βάσης του Σκληρού Δίσκου, εφόσον ο δικός σας Σκληρός Δίσκος είναι λίγο πιο κοντός. Βήμα 4: Τοποθετήστε τον Σκληρό Δίσκο μέσα στη βάση και εισάγετε μια βίδα σε κάθε πλευρά. Φροντίστε οι βίδες να βιδωθούν καλά, και να συγκρατούν γερά τη βάση και τον Σκληρό Δίσκο. 6

32 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Βήμα 5: Σπρώξτε τις βάσεις Σκληρού Δίσκου μέσα στη θήκη. Βήμα 6: Σπρώξτε τον διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να ασφαλίσετε τη βάση Σκληρού Δίσκου. 7

33 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 5. Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου και επιλέξτε τη στήλη Διαχείριση. ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Διαχείριση Δίσκων και θα δείτε τον Εξωτερικό Σκληρό Δίσκο σας να εμφανίζεται ως Μη Εκχωρημένος. 8

34 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξιό κλικ στο Μη Εκχωρημένο τμήμα και επιλέξτε Νέο Διαμέρισμα. ΒΗΜΑ 4: Εμφανίζεται ο Οδηγός δημιουργίας διαμερισμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 9

35 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e ΒΗΜΑ 5: Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία διαμερισμάτων, ο εξωτερικός Σκληρός Δίσκος θα αναγνωριστεί ως Νέος Τόμος. ΒΗΜΑ 6: Κάντε διπλό κλικ στο Ο Υπολογιστής μου. Θα δείτε ότι ο νέος τόμος εμφανίζεται στον Η/Υ σας. 10

36 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Προετοιμασία δίσκου Αν ο Σκληρός Δίσκος είναι καινούργιος θα πρέπει να προετοιμάσετε τη συσκευή. Δείτε το πλαίσιο στα αριστερά του πλαισίου Μη Εκχωρημένος. Το πιο πιθανό είναι να δείτε να έχει εμφανιστεί το μήνυμα Χωρίς προετοιμασία. Η Μονάδα Σκληρού Δίσκου πρέπει να οριστεί ως Σε σύνδεση πριν από τη δημιουργία διαμερισμάτων και τη μορφοποίηση της Μονάδας Σκληρού Δίσκου. 1. Κάντε δεξιό κλικ στην περιοχή Χωρίς προετοιμασία, θα εμφανιστεί ένα μενού προετοιμασίας δίσκου όπως το παρακάτω. Επιλέξτε Προετοιμασία δίσκου και ακολουθήστε τα βήματα του Οδηγού Μορφοποίησης Σκληρού Δίσκου για να λοκληρώσετε την προετοιμασία του δίσκου. 11

37 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Σημείωση: Τα Windows Vista και 7 θα ρωτήσουν για τον τύπο δίσκου που θέλετε να δημιουργήσετε, MBR ή GPT. Ενεργοποιήστε το MBR, εφόσον ο συνολικός τόμος είναι μικρότερος από 2TB. Αν ο συνολικός τόμος υπερβαίνει τα 2TB, ενεργοποιήστε το GPT. 12

38 Fantec SQ-35U3e 4 dischi rigidi SATA da 3.5" USB3.0 esata Manuale dell'utente Contenuti Contenuto della confezione Nota Informazioni sul dispositivo Guida di installazione hardware Guida alla formattazione dei dischi rigidi Attenzione I dischi rigidi nuovi devono essere formattati prima dell uso

39 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 1. Contenuto della confezione - 1x Manuale - 1x Alloggiamento per dischi rigidi a 4 compartimenti - 4 compartimenti per dischi rigidi - 8x viti - 1x cavo USB 3.0-1x cavo esata - 1x Alimentatore 2. Nota - Connessione esata e USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1) - Risparmio automatico di energia che disattiva/riattiva le unità insieme al PC - Riduce del 25% il consumo di energia grazie al Green Power Design - Riduce del 33% la temperatura dei dischi rigidi grazie alla ventola di raffreddamento da 80 e al design di ventilazione intelligente. - Velocità di trasferimento fino a 5Gbps grazie alla connessione USB L'interfaccia SATA-II e i dischi rigidi supportano SATA I, II, III - 4 dischi rigidi a funzionamento separato, con funzionalità Plug & Play e sostituibili a caldo - Ciascun disco rigido supporta fino a 3TB in formato GPT, W7/Vista - Windows XP non supporta i dischi da 3TB Avviso: 1. Leggere attentamente il manuale prima di installare e utilizzare il prodotto. 2. Questo prodotto funziona tra 0 o C e 40 o C con un'umidità relativa compresa tra lo 0% e l'80%. Assicurarsi che l'unità funzioni in un ambiente ben ventilato. 3. Non bloccare le fessure di ventilazione del prodotto per mantenere la massima efficacia di dissipazione del calore. 4. Non posizionare liquidi o sostanze chimiche pericolose vicino al prodotto. 5. Questo prodotto funziona con un adattatore di alimentazione di ingresso da 12 VCC a 4A di uscita, 100V~240VCA. Non utilizzare altri tipi di adattatori CA/CC con specifiche differenti da quelle menzionate. In caso contrario, il prodotto subirà gravi danni. 6. L'adattatore deve essere ben ventilato e non coperto da alcun oggetto. 7. I dischi rigidi devono essere fissati saldamente ai vassoi prima che questi ultimi vengano spinti nel telaio Multi-HDD. 1

40 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 3. Informazioni sul dispositivo Panoramica hardware Ingresso CC Presa per l'adattatore fornito - 12VCC, VCA, 50-60Hz Interfaccia di connessione al PC USB 3.0 esata Collega il cavo USB 3.0 al computer Collega il cavo esata al computer Nota: quando si collegano contemporaneamente esata e USB3.0 al PC, il PC riconosce esata. Controllo velocità ventola Rotella di controllo Girare la rotella per controllare la velocità della ventola Spie LED: LED alimentazione di Verde Acceso: Alimentazione presente Spento: Alimentazione spenta Acceso: disco inserito LED disco 1 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 2 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 3 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 4 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso 2

41 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Vista frontale/posteriore LED di alimentazione LED disco 1 LED disco 2 LED disco 3 LED disco 4 3

42 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 4. Guida di installazione hardware Passaggio 1: Premere l'interruttore di blocco verso sinistra per sbloccare il vassoio del disco. Passaggio 2: Estrarre i vassoi. 4

43 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Passaggio 3: Incollare il cuscinetto di gomma nella parte centrale nel lato interno del vassoio se il disco risulta un po' più corto. Passaggio 4: Installare il disco nel vassoio e inserire una vite per ciascun lato. Assicurarsi che le viti siano ben salde, tenendo insieme il vassoio e il disco. 5

44 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Passaggio 5: Far scorrere i vassoi nell'alloggiamento. Passaggio 5: Premere gli interruttori verso destra per bloccare il vassoio. 6

45 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 5. Guida alla formattazione dei dischi rigidi PASSAGGIO 1: Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Risorse del computer" e selezionare "Gestione". PASSAGGIO 2: Selezionando "Gestione disco" viene mostrato il disco rigido esterno con l'etichetta "Non allocato". 7

46 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e PASSAGGIO 3: Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco "Non allocato" e selezionare "Nuova partizione". PASSAGGIO 4: Viene visualizzata la "Creazione guidata nuova partizione". Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare il passaggio. 8

47 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e PASSAGGIO 5: Una volta completato il partizionamento, il disco rigido esterno viene riconosciuto come "Nuovo volume". PASSAGGIO 6: Fare doppio clic su "Risorse del Computer". Si può notare che il nuovo volume compare nel PC. 9

48 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Inizializzazione di un disco Se il disco rigido è nuovo è necessario inizializzarlo. Nella casella a sinistra della casella "Non allocato" viene probabilmente visualizzato il messaggio "Non inizializzato". Il disco rigido deve essere impostato su "Online" prima di poter essere partizionato e formattato. 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area "Non inizializzato": viene visualizzato un menu di inizializzazione del disco come il seguente. Selezionare "Inizializza disco" e seguire i passaggi della procedura guidata Guida alla formattazione dei dischi rigidi per completare l'inizializzazione. 10

49 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Nota: Windows Vista e Windows 7 richiedono il tipo di disco che si desidera creare, MBR o GPT. Attivare MBR se il volume totale è inferiore a 2TB. Se il volume totale supera i 2TB, attivare GPT. 11

50 Fantec SQ-35U3e 4 DISCOS RÍGIDOS SATA 3.5" COM USB3.0/eSATA Manual do utilizador Inclui Conteúdo da embalagem Nota Acerca do dispositivo Guia de instalação do hardware Guia de formatação dos discos rígidos

51 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 1. Conteúdo da embalagem - 1 Manual - 1 estrutura com 4 baías para discos rígidos - 4 baías para discos rígidos - 8 parafusos - 1 cabo USB cabo esata - 1 fonte de alimentação 2. Nota - Ligação esata e USB 3.0 (retrocompatível com USB 2.0 e USB 1.1) - A função de economia automática de energia irá activar/desactivar as unidades através do PC - Reduz o consumo energético em 25% através do design "Green Power" - Reduz em 33% a temperatura dos discos rígidos através de uma ventoinha de refrigeração de 80 mm e um design de ventilação inteligente. - Velocidade de transferência até 5 Gbps com ligação USB Suporte a interface SATA-II e discos rígidos SATA I, II, III - 4 discos rígidos utilizados de forma independente, Plug & Play e permutáveis sem desligar - Suporta discos rígidos com capacidade até 3 TB no formato GPT, Windows 7/Vista - O Windows XP não suporta discos rígidos de 3 TB Aviso: 1. Leia atentamente o manual antes de começar a instalar e a utilizar este produto. 2. Este produto funciona entre 0 o C e 40 o C com uma humidade relativa entre 0% e 80%. Certifique-se de que a unidade está a funcionar num ambiente bem ventilado. 3. Não bloqueie os orifícios de ventilação do produto de modo a obter a melhor dissipação de calor possível. 4. Não coloque quaisquer líquidos ou produtos químicos perigosos perto do produto. 5. Este produto funciona utilizando um transformador com saída de 12V/CC a 4A e entrada de 100V~240V/CA. Não utilize transformadores com uma classificação nominal de CA/CC diferente das especificações mencionadas. Tal irá danificar gravemente o produto. 6. O transformador deve estar bem ventilado e não pode estar coberto por qualquer objecto. 7. Os discos rígidos devem estar devidamente instalados e fixos à bandeja para discos rígidos antes de introduzir o tabuleiro para discos rígidos na estrutura para vários discos rígidos. 1

52 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 3. Acerca do dispositivo Descrição geral do hardware Entrada de alimentação CC Receptor para o transformador fornecido - 12V CC, V CA, Hz Interface de ligação ao PC USB 3.0 esata Ligue o cabo USB 3.0 ao computador Ligue o cabo esata ao computador Nota: Se ligar o cabo esata e USB3.0 ao PC em simultâneo, o PC irá reconhecer o esata. Controlo de velocidade da ventoinha Roda de controlo Rode a roda para controlar a velocidade da ventoinha Indicação do LED: LED alimentação de LED DO DISCO RÍGIDO 1 LED DO DISCO RÍGIDO 2 LED DO DISCO RÍGIDO 3 LED DO DISCO RÍGIDO 4 Verde Azul Azul Azul Azul LIGADO: Entrada de alimentação DESLIGADO: Alimentação removida LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido 2

53 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Vista frontal/posterior LED de alimentação LED DO DISCO RÍGIDO 1 LED DO DISCO RÍGIDO 2 LED DO DISCO RÍGIDO 3 LED DO DISCO RÍGIDO 4 3

54 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 4. Guia de instalação do hardware Passo 1: Pressione a lingueta de bloqueio para o lado esquerdo de modo a desbloquear a bandeja para discos rígidos. Passo 2: Retire as bandejas para discos rígidos. 4

55 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Passo 3: Cole a protecção de borracha no centro do lado interno da bandeja do disco rígido se o disco rígido for mais pequeno. Passo 4: Instale o disco rígido na bandeja e introduza um parafuso de cada lado. Certifiquese de que os parafusos estão firmemente apertados, unindo a bandeja ao disco rígido. 5

56 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Passo 5: Faça deslizar as bandejas para discos rígidos em direcção à caixa. Passo 5: Empurre a lingueta para o lado direito para bloquear as bandejas para discos rígidos. 6

57 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 5. Guia de formatação dos discos rígidos PASSO 1: Clique com o botão direito do rato no ícone "Computador" e seleccione a coluna "Gerir". PASSO 2: Seleccione "Gestão de discos" e irá ver o que o disco rígido externo exibe "Não alocado". 7

58 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador PASSO 3: Clique com o botão direito do rato no bloco "Não alocado" e seleccione "Nova partição". PASSO 4: O "Assistente de nova partição" será exibido. Siga as instruções do assistente. 8

59 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador PASSO 5: Quando o particionamento estiver concluído, o disco rígido externo será reconhecido como "Novo volume". PASSO 6: Clique duas vezes em "Computador". O novo volume irá aparecer no PC. 9

60 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Inicializar um disco Se o disco rígido for novo, é necessário inicializá lo. Visualize a caixa à esquerda da caixa "Não alocado". Provavelmente irá visualizar a mensagem "Não inicializado" exibida. O disco rígido deve ser definido como "Online" antes de particionar e formatar o disco rígido. 1. Clique com o botão direito do rato na área "Não inicializado", será exibido um menu de inicialização do disco conforme abaixo apresentado. Seleccione "Inicializar disco" e siga os passos do assistente de formatação do disco rígido para completar a inicialização do disco. 10

61 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Nota: No Windows Vista e 7 deverá seleccionar que tipo de disco pretende criar, "MBR" ou "GPT". Active MBR se o volume total for inferior a 2 TB. Se o volume total for superior a 2 TB, active GPT. 11

62 Fantec SQ-35U3e 4 discos duros SATA de 3,5" USB3.0 esata Manual del usuario Incluye Contenido del paquete Nota Acerca del dispositivo Guía de instalación del hardware Guía para formatear el disco duro

63 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 1. Contenido del paquete - 1 Manual - 1 carcasa de disco duro de 4 bahías - 4 bahías de discos duros - 8 tornillos - 1 cable USB cable esata - 1 alimentación eléctrica 2. Nota - Conexión esata y USB 3.0 (compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1) - La función de ahorro de energía activará o pondrá en suspenso las unidades de su PC - Reduce el 25% del consumo de energía con el diseño de protección del medio ambiente - Reduce en un 33% la temperatura del DD con el ventilador de refrigeración de 80 mm y el diseño de ventilación inteligente. - Máximo 5Gbps de velocidad de transferencia con la conexión USB La interfaz SATA-II y el DD son compatibles con SATA I, II, III - Los 4 discos duros operan de forma distinta, Plug & Play e intercambio en caliente - Cada DD tiene una capacidad máxima de 3TB en el formato GPT, W7/Vista - Windows XP no admite discos duros de 3TB Aviso: 1. Lea el manual detenidamente antes de empezar a instalar y usar este producto. 2. Este producto funciona entre 0 o C a 40 o C con humedad relativa entre 0% y 80%. Asegúrese de que la unidad esté funcionando en un entorno bien ventilado. 3. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación del producto para retener la mejor eficiencia de disipación de calor posible. 4. No ponga líquidos ni agentes químicos cerca del producto. 5. Este producto funciona con un adaptador de energía con de salida, 100V~240V/CA de entrada. No use ningún otro tipo de adaptador CA/CC que difiera de las especificaciones mencionadas. Si lo hace, el producto se dañará. 6. El adaptador de energía debe estar bien ventilado y no se debe cubrir con ningún objeto. 7. Los DD se deben asegurar y fijar bien en las bandejas para discos duros, antes de deslizar la bandeja para DD en el marco de múltiples DD. 1

64 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 3. Acerca del dispositivo Descripción general del Hardware Entrada de energía CC Receptor para el adaptador eléctrico suministrado - 12V CC, V CA, 50-60Hz Interfaz de conexión al PC USB 3.0 esata Conecte el cable USB 3.0 al equipo Conecte el cable esata al equipo Nota: cuando conecte el esata y USB3.0 al PC al mismo tiempo, el PC reconocerá el esata. Control de velocidad del ventilador Rueda de control Gire la rueda para controlar la velocidad del ventilador LED indicador: LED de energía LED del DD 1 LED del DD 2 LED del DD 3 LED del DD 4 Verde Azul Azul Azul Azul ON : entrada de energía OFF: sin energía ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado 2

65 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Vista frontal/trasera LED de energía LED de DD 1 LED de DD 2 LED de DD 3 LED de DD 4 3

66 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 4. Guía de instalación del hardware Paso 1: empuje el interruptor del bloqueador hacia la izquierda para desbloquear la bandeja del DD. Paso 2: saque las bandejas del DD. 4

67 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 3: pegue la almohadilla de caucho en la mitad del lado interno de la bandeja del DD, si su DD es un poco más corto. Paso 4: instale el DD en la bandeja e inserte un tornillo en cada lado. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, sosteniendo la bandeja y el DD. 5

68 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 5: deslice las bandejas del DD en la carcasa. Paso 5: empuje el interruptor hacia la izquierda para bloquear la bandeja del DD. 6

69 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 5. Guía para formatear el disco duro Paso 1: haga clic derecho en el icono Mi PC y seleccione la columna Administrar. Paso 2: seleccione Administración de discos y podrá ver que su DD externo aparecerá como No asignado. 7

70 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 3: haga clic derecho en el bloque No asignado y seleccione Nueva partición. Paso 4: aparecerá el Asistente de la nueva partición. Siga las instrucciones del asistente para completar. 8

71 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 5: al completar el particionamiento, el DD externo será reconocido como Nuevo volumen. Paso 6: haga doble clic en Mi PC. Podrá ver que el nuevo volumen aparece en su PC. 9

72 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Inicializar un disco Si el DD es nuevo, tiene que inicializarlo. Mire el cuadro de la izquierda de No asignado. Podrá ver el mensaje No inicializado. Las unidades de disco duro se deben establecer como En línea antes de particionar y formatear el disco duro. 1. Haga clic derecho en el área No inicializado ; aparecerá un menú de inicialización debajo. Seleccione Inicializar disco y siga los pasos del asistente guía para formatear el DD y así completar la inicialización del disco. 10

73 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Nota: Windows Vista y 7 le preguntarán el tipo de disco que desea crear MBR o GPT. Si el volumen total es menor a 2TB, active MBR. Si el volumen total es mayor a 2TB, active GPT. 11

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές BT210 - Sweex Bluetooth 2.0 Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε μια άλλη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη... 7. 5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 7

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη... 7. 5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 7 Joker Driverless Webcam Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2 3. Joker Web Camera... 2 3.1 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

G H J. C A: Σύµβολα εισαγωγής κάρτας B: Λαστιχένιο πόδι C: Ταινία velcro D: Λυχνία δραστηριότητας E: Ένδειξη ισχύος. CR in-1 USB2 CARD READER

G H J. C A: Σύµβολα εισαγωγής κάρτας B: Λαστιχένιο πόδι C: Ταινία velcro D: Λυχνία δραστηριότητας E: Ένδειξη ισχύος. CR in-1 USB2 CARD READER CR-00 6-in- USB CARD READER 579 Πληροφορίες προϊόντος F A B D I G H J E C A: Σύµβολα εισαγωγής κάρτας B: Λαστιχένιο πόδι C: Ταινία velcro D: Λυχνία δραστηριότητας E: Ένδειξη ισχύος F: Υποδοχή: CF I, CF

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS LR 91167 FLANGIA TIPO A FLANGE TYPE A TIPO / TYPE A B C D E F G H I* L M N O P Q BM.80.A2.1000 315 250 290 20 225 φ 7 155 33 19 h7 114 84 6 21.5 M 8 3/8 BM.80.A2.1001

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray...

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray... Foldi Driverless WebCam 1.3 MP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2 3. Foldi Web Camera... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J A: Βύσµα ακουστικών/ηχείου B: Βύσµα µικροφώνου C: Ένδειξη ισχύος D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να εγκαθιστάς έναν εκτυπωτή σε υπολογιστή. 2. Να καθιστάς κοινόχρηστο έναν εκτυπωτή. 3. Να εντοπίζεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev.

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Προς τους αγαπητούς χρήστες, Καλώς ήλθατε στην

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο Σειριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Προς τους αγαπητούς χρήστες, Καλώς ήλθατε στην εγκατάσταση του σταθμού υποδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP Άνοιγμα συσκευασίας και hardware setup Η συσκευασία του duplicator i3 δείχνει πόσο προσεκτικά έχει πακεταριστεί για εσάς! Ελπίζουμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λειτουργία. Σύνδεση στο Ποντίκι Bluetooth. Ελληνική έκδοση. MI700 Sweex - Ποντίκι USB Bluetooth

Εισαγωγή. Λειτουργία. Σύνδεση στο Ποντίκι Bluetooth. Ελληνική έκδοση. MI700 Sweex - Ποντίκι USB Bluetooth MI700 Sweex - Ποντίκι USB Bluetooth Εισαγωγή Μην εκθέσετε το Ποντίκι Bluetooth σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης. Μη χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να εντάσσεις έναν σταθμό εργασίας σε domain. 2. Να εντοπίζεις τους σταθμούς εργασίας ενός domain. 3. Να εξηγείς

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Οδηγός καταχώρησης θερμοστάτη momit Smart... 3 Σύνδεση... 3 Εγγραφή... 3 Καταχώρηση συσκευής... 4

Περιεχόμενα. Οδηγός καταχώρησης θερμοστάτη momit Smart... 3 Σύνδεση... 3 Εγγραφή... 3 Καταχώρηση συσκευής... 4 Οδηγίες χρήσης 1 Περιεχόμενα Οδηγός καταχώρησης θερμοστάτη momit Smart... 3 Σύνδεση... 3 Εγγραφή... 3 Καταχώρηση συσκευής... 4 Εφαρμογή θερμοστάτη momit Smart... 5 Εκκίνηση... 5 Τεχνικό φυλλάδιο συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-EF1100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-EF1100 1 Conteúdo da embalagem/configurar os altifalantes Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 045 Αγαπητέ χρήστη! Ευχαριστούμε για την αγορά του Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ως εξωτερικής μνήμης δεδομένων. Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Mac

Οδηγός Χρήσης για Mac Οδηγός Χρήσης για Mac Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Χρήση του Εργαλείου εκ νέου Διαμόρφωσης Mac... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού FreeAgent... 4 Aσφαλής αφαίρεση μονάδων δίσκου... 9 Διαχείριση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό τον προσαρμογέα Sweex ISDN PCI. Για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν λειτουργεί σωστά, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

NB000110 Sweex Card Reader 16 in 1 USB 2.0

NB000110 Sweex Card Reader 16 in 1 USB 2.0 NB000110 Sweex Card Reader 16 in 1 USB 2.0 Πλεονεκτήµατα Ιδανικό για τους χρήστες κινητού τηλεφώνου Αµοιβαία ανταλλαγή δεδοµένων Άµεση πρόσβαση - Kατάλληλο για κάθε επιτραπέζιο ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

Dell Precision T1700. Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες. Υπολογιστής Mini-Tower Μπροστινή και πίσω όψη. Σχετικά με τις προειδοποιήσεις Dell Precision T1700 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 1.0 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της εξωτερικής θήκης Super-speed USB 3.0 για σκληρούς δίσκους. Η θήκη αυτή σας παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα