Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fantec SQ-35U3e. User Manual. Include. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata. Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide"

Transcript

1 Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata User Manual Include Note About the Device Hardware Installation Guide HDD Formatting Guide

2 Fantec SQ-35U3e User Manual 1. Note - esata and USB 3.0 connection (downwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1) - Auto Power Saving will sleep/wake the drives with the PC - Reduce 25% power consumption with Green Power Design - Reduce 33% of HDD Temperature with 80 mm Cooling FAN and smart ventilation design. - Up to 5Gbps transfer speed with USB3.0 connection. - SATA-II interface and HDD supports SATA I, II, III - 4 HDDs are operated distinctively, Plug & Play, and Hot swappable - Each HDD capacity supports up to 3TB in GPT format, W7/Vista - Windows XP can t support 3TB HDD Notice: 1. Please read the manual carefully before you begin installing and using this product. 2. This product operates between 0 o C to 40 o C with a relative humidity between 0% to 80%. Be sure the unit is operating in a well ventilated environment. 3. Do not block any holes of the ventilation on the product in order to retain the best heat dissipation efficiency possible. 4. Do not place any liquids or chemical hazards near the product. 5. This product operates using a output, 100V~240V/AC input power adapter. Do not use any other types of AC/DC rating s adapter which differs to the mentioned specifications. Doing so will severe damage the product. 6. The power adapter should be well ventilated and not be covered by any object. 7. HDDs must be well secured and fixed to the HDD-tray before sliding the HDD-tray into the Multi-HDD frame. 1

3 Fantec SQ-35U3e User Manual 2. About the Device Hardware Overvie Power DC input Receptor for the provided Power Adapter - 12V DC, V AC, 50-60Hz PC connection interface USB 3.0 esata Connect USB 3.0 Cable to computer Connect esata Cable to computer Note: When connecting esata and USB3.0 to the PC at the same time, the PC will recognize esata. FAN Speed Control Control wheel Turn the wheel to control the fan speed LED Indication: Power LED HDD 1 LED HDD 2 LED HDD 3 LED HDD 4 LED Green Blue Blue Blue Blue ON : Power input OFF: Power Removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed ON : HDD inserted Flashing: Accessing (Read/Write) OFF: HDD not installed/removed 2

4 Fantec SQ-35U3e User Manual Front / Back View Power LED HDD1 LED HDD2 LED HDD3 LED HDD4 LED 3

5 Fantec SQ-35U3e User Manual 3. Hardware Installation Guide Step1: Push the Locker switch to the left side to unlock the HDD tray. Step2: Take out the HDD trays. 4

6 Fantec SQ-35U3e User Manual Step3: Gluing the rubber pad to the middle at inner side of HDD tray if your HDD is a little shorter. Step4: Install the HDD into the tray and insert one screw on each side. Make sure screws are firmly tightened, holding the tray and HDD together. 5

7 Fantec SQ-35U3e User Manual Step5: Slide HDD trays into the case. Step5: Push the switch to the right side to lock the HDD tray. 6

8 Fantec SQ-35U3e User Manual 4. HDD Formatting Guide STEP1: Right-click on My Computer icon and select the Manage column. STEP2: Select Disk Management and you will see your External HDD showed Unallocated. 7

9 Fantec SQ-35U3e User Manual STEP3: Right-click on the Unallocated block and select New Partition. STEP4: The New Partition Wizard will appear. Please follow the instruction of the wizard to complete. 8

10 Fantec SQ-35U3e User Manual STEP5: When partitioning is completed, the external HDD will be recognized as a New Volume. STEP6: Double-click My Computer. You will see the new volume appears on your PC. 9

11 Fantec SQ-35U3e User Manual Initialize a Disk If the HDD is new you have to initialization the device. View the box to the left of the Unallocated box.you most likely would see the Not Initialized message displayed. The Hard Disk Drive must be set to Online before partitioning and formatting the Hard Disk Drive. 1. Right-click the Not Initialized area, a disk s initialization menu will appear as below. Select Initialize Disk and follow the steps of the HDD Formatting Guide wizard to complete disk initialization. 10

12 Fantec SQ-35U3e User Manual Note: Windows Vista and 7 will ask what kind of disk type you want to make, MBR or GPT. Please Activate MBR if the total volume is less than 2TB. If the total volume is more than 2TB please activate GPT. 11

13 Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD

14 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na HDD o čtyřech šachtách - 4x šachty na HDD - 8x šrouby - 1x kabel USB 3.0-1x kabel esata - 1x napájecí zdroj 2. Poznámka - připojení esata a USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0 a USB 1.1) - Automatické šetření energií uvádí disky uvnitř PC do stavu spánku/chodu - Snížení spotřeby energie s Green Power Design o 25% - Snížení teploty HDD o 33% pomocí chladiče o průměru 80 mm a inteligentní konstrukce ventilace. - Při připojení přes USB3.0 přenosová rychlost až 5Gbps. - Rozhraní SATA-II a HDD podporuje SATA I, II, III - 4 HDD jsou provozovány odděleně, Plug & Play, a vyměnitelné za chodu - Kapacita každého HDD podporuje až 3TB ve formátu GPT, W7/Vista - Windows XP nedokáže podporovat HDD o kapacitě 3TB Upozornění: 1. Dříve, než zahájíte instalaci a používání tohoto produktu, přečtěte si prosím podrobně příručku. 2. Tento produkt lze provozovat v rozmezí teplot od 0 o C do 40 o C při relativní vlhkosti od 0% do 80%. Zajistěte, aby jednotka byla provozována v dobře větraném prostředí. 3. Aby zůstala zachována pokud možno co nejlepší účinnost disipace tepla, nikdy nemívejte větrací otvory na produktu ucpány. 4. Poblíž produktu neumísťujte žádné kapaliny ani zdroje chemického nebezpečí. 5. Tento produkt je provozován pomocí výstupu adaptéru o výstupním napětí a vstupním napětí 100V~240V/AC. Nepoužívejte žádné jiné typy adaptérů s AC/DC napětím jiných parametrů, lišícím se od výše uvedených specifikací. Pokud to uděláte, vážně tím poškodíte produkt. 6. Napájecí adaptér by měl být dobře větrán a neměl by být zakryt žádným objektem. 7. Než zásuvku s HDD zasunete do skříně pro více HDD, musí být HDD velmi dobře zajištěn a připevněn k zásuvce. 1

15 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 3. O zařízení Přehled hardware Vstupní stejnosměrné napájení Zásuvka pro dodávaný napájecí adaptér - 12V DC, V AC, 50-60Hz Rozhraní pro připojení k PC USB 3.0 Připojuje k počítači kabel USB 3.0 esata Připojuje k počítači kabel esata Poznámka: Připojujete-li k PC kabely esata a USB3.0 zároveň, PC rozpozná kabel esata. Řízení rychlosti ventilátoru Řídící kolečko Otáčením kolečka řídíte rychlost ventilátoru Indikace LED: Power LED LED HDD 1 LED HDD 2 LED HDD 3 LED HDD 4 Zelená Modrá Modrá Modrá Modrá ZAPNUTO: Přívod napájení VYPNUTO: Napájení přerušeno ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen ZAPNUTO: HDD vložen Bliká: Přístup (čtení/zápis) VYPNUTO: HDD není instalován / je odpojen 2

16 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Pohled zepředu / zezadu LED napájení LED HDD1 LED HDD2 LED HDD3 LED HDD4 3

17 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 4. Průvodce instalací hardware Krok 1: Stlačením spínače zamykání doleva zásuvku s HDD odemknete. Krok 2: Vyjměte zásuvky s HDD. 4

18 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Krok 3: Je li Váš HDD o něco kratší, přilepte doprostřed na vnitřní stranu zásuvky na HDD gumovou podložku. Krok 4: Nainstalujte HDD do zásuvky a vložte po jednom šroubu na každé straně. Zajistěte, aby byly šrouby pevně dotaženy, aby tak propojily zásuvku a HDD do jednoho celku. 5

19 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Krok 5: Zasuňte zásuvky na HDD do skříně. Krok 5: Zatlačením přepínače zamykání doprava zajistěte zásuvku s HDD na jejím místě. 6

20 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e 5. Průvodce formátováním HDD KROK 1: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Můj počítač a vyberte sloupec Správa. KROK 2: Vyberte Správa disků a uvidíte, že Váš externí HDD bude mít zobrazeno Nealokováno. 7

21 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e KROK 3: Klikněte pravým tlačítkem na blok Nepřiřazeno a vyberte Nový diskový oddíl. KROK 4: Zobrazí se Průvodce vytvořením nového diskového oddílu. Postupujte prosím podle pokynů průvodce pro dokončení. 8

22 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e KROK 5: Až bude rozdělení na diskové oddíly dokončeno, bude externí HDD rozpoznán jako Nový diskový svazek. STEP6: Dvojitě klikněte na Můj počítač. Uvidíte, že na Vašem PC se objeví nová disková jednotka. 9

23 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Inicializace disku Je li HDD nový, musíte zařízení inicializovat. Podívejte se na rámeček nalevo od rámečku Nepřiřazeno. Pravděpodobně uvidíte zobrazenu zprávu Neinicializováno. Než zahájíte dělení a formátování jednotky pevných disků, musí být jednotka pevných disků nastavena na Online. 1. Klikněte pravým tlačítkem do místa s nápisem Neinicializováno a zobrazí se menu inicializace disku, jak je uvedeno níže. Vyberte Inicializovat disk a postupujte dle kroků z Průvodce formátováním HDD pro dokončení inicializace disku. 10

24 Uživatelská příručka k Fantec SQ 35U3e Poznámka: Windows Vista a 7 se Vás nejprve dotážou, jaký druh typu disku si přejete založit, zda MBR nebo GPT. Je li celková kapacita menší než 2TB, aktivujte prosím MBR. Je li celková kapacita větší než 2TB, aktivujte prosím GPT. 11

25 Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

26 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 1. Περιεχόμενα συσκευασίας - 1x Εγχειρίδιο - 1x περίβλημα μονάδων σκληρού δίσκου 4 θηκών - 4x θήκες Σκληρού ίσκου - 8x βίδες - 1x καλώδιο USB 3.0-1x καλώδιο esata - 1x Τροφοδοτικό 2. Σημείωση - σύνδεση esata και USB 3.0 (συμβατότητα με προγενέστερες εκδόσεις USB 2.0 και USB 1.1) - Η λειτουργία Αυτόματης Εξοικονόμησης Ρεύματος αναστέλλει/επαναφέρει τη λειτουργία των μονάδων μαζί με τον Η/Υ - Μειώνουν κατά 25% την κατανάλωση ρεύματος με τον Οικολογικό Σχεδιασμό Τροφοδοσίας - Μειώνουν κατά 33% τη θερμοκρασία των Σκληρών ίσκων με ανεμιστήρα ψύξης 80 mm και ευφυή σχεδιασμό εξαερισμού. - Ταχύτητα μεταφοράς έως και 5Gbps με σύνδεση USB ιασύνδεση SATA-II και ο Σκληρός ίσκος υποστηρίζει SATA I, II, III - 4 Σκληροί ίσκοι με αυτόνομη λειτουργία, δυνατότητα Plug & Play, και δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα λειτουργίας - Η χωρητικότητα κάθε Σκληρού ίσκου υποστηρίζει έως 3TB σε μορφή GPT, W7/Vista - Τα Windows XP δεν υποστηρίζουν Σκληρό ίσκο με 3TB Επισήμανση: 1. Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο προτού αρχίσετε την εγκατάσταση και την χρήση αυτού του προϊόντος. 2. Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε θερμοκρασία από 0 o C έως 40 o C με σχετική υγρασία από 0% έως 80%. Φροντίστε για τη λειτουργία της μονάδας σε χώρο με καλό εξαερισμό. 3. Μην αποφράσσετε τις οπές εξαερισμού στο προϊόν προκειμένου να διατηρείται η μέγιστη δυνατή απόδοση διάχυσης της θερμότητας. 4. Μην τοποθετείτε υγρά ή χημικούς κινδύνους πλησίον του προϊόντος. 5. Αυτό το προϊόν λειτουργεί χρησιμοποιώντας προσαρμογέα ρεύματος με έξοδο 12V/DC στα 4A και είσοδο 100V~240V/AC. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με άλλου τύπου τιμές AC/DC που να διαφέρουν από τις αναφερθείσες προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθούν σοβαρές βλάβες στο προϊόν. 6. Ο προσαρμογέας ρεύματος θα πρέπει να αερίζεται καλά και να μην καλύπτεται από κάποιο αντικείμενο. 7. Οι Σκληροί Δίσκοι πρέπει είναι καλά ασφαλισμένοι και στερεωμένοι στη βάση του Σκληρού Δίσκου προτού σύρετε τη βάση του Σκληρού Δίσκου μέσα στο πλαίσιο 1

27 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Πολλαπλών Σκληρών Δίσκων. 2

28 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 3. Σχετικά με τη συσκευή Επισκόπηση Υλικού Είσοδος ισχύος DC Υποδοχή για τον παρεχόμενο Προσαρμογέα Ρεύματος - 12V DC, V AC, 50-60Hz ιεπαφή σύνδεσης με τον Η/Υ USB 3.0 esata Συνδέστε καλώδιο USB 3.0 σε υπολογιστή Συνδέστε καλώδιο esata σε υπολογιστή Σημείωση: Όταν συνδέεται esata και USB3.0 στον Η/Υ συγχρόνως, ο Η/Υ αναγνωρίζει το esata. Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα Τροχός ελέγχου Στρέψτε τον τροχό για να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα Ένδειξη LED: LED Ισχύος LED Σκληρού ίσκου 1 LED Σκληρού ίσκου 2 LED Σκληρού ίσκου 3 LED Σκληρού ίσκου 4 Πράσινο Μπλε Μπλε Μπλε Μπλε ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Είσοδος ισχύος ΣΒΗΣΜΕΝΟ: ιακοπή ισχύος ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί ΑΝΑΜΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος έχει τοποθετηθεί Αναβοσβήνει: Προσπέλαση (Ανάγνωση/Εγγραφή) ΣΒΗΣΜΕΝΟ: Ο Σκληρός ίσκος δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει αφαιρεθεί 3

29 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Πρόσοψη / Πίσω όψη LED Ισχύος LED Σκληρού ίσκου 1 LED Σκληρού ίσκου 2 LED Σκληρού ίσκου 3 LED Σκληρού ίσκου 4 4

30 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 4. Οδηγός εγκατάστασης υλικού Βήμα 1: Σπρώξτε τον διακόπτη Ασφάλισης στην αριστερή πλευρά για να απασφαλίσετε τη βάση Σκληρού Δίσκου. Βήμα 2: Αφαιρέστε τις βάσεις Σκληρού Δίσκου. 5

31 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Βήμα 3: Κολλήστε το λαστιχένιο κομμάτι στο μέσο της εσωτερικής πλευράς της βάσης του Σκληρού Δίσκου, εφόσον ο δικός σας Σκληρός Δίσκος είναι λίγο πιο κοντός. Βήμα 4: Τοποθετήστε τον Σκληρό Δίσκο μέσα στη βάση και εισάγετε μια βίδα σε κάθε πλευρά. Φροντίστε οι βίδες να βιδωθούν καλά, και να συγκρατούν γερά τη βάση και τον Σκληρό Δίσκο. 6

32 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Βήμα 5: Σπρώξτε τις βάσεις Σκληρού Δίσκου μέσα στη θήκη. Βήμα 6: Σπρώξτε τον διακόπτη στη δεξιά πλευρά για να ασφαλίσετε τη βάση Σκληρού Δίσκου. 7

33 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e 5. Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου ΒΗΜΑ 1: Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου και επιλέξτε τη στήλη Διαχείριση. ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Διαχείριση Δίσκων και θα δείτε τον Εξωτερικό Σκληρό Δίσκο σας να εμφανίζεται ως Μη Εκχωρημένος. 8

34 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξιό κλικ στο Μη Εκχωρημένο τμήμα και επιλέξτε Νέο Διαμέρισμα. ΒΗΜΑ 4: Εμφανίζεται ο Οδηγός δημιουργίας διαμερισμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 9

35 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e ΒΗΜΑ 5: Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία διαμερισμάτων, ο εξωτερικός Σκληρός Δίσκος θα αναγνωριστεί ως Νέος Τόμος. ΒΗΜΑ 6: Κάντε διπλό κλικ στο Ο Υπολογιστής μου. Θα δείτε ότι ο νέος τόμος εμφανίζεται στον Η/Υ σας. 10

36 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Προετοιμασία δίσκου Αν ο Σκληρός Δίσκος είναι καινούργιος θα πρέπει να προετοιμάσετε τη συσκευή. Δείτε το πλαίσιο στα αριστερά του πλαισίου Μη Εκχωρημένος. Το πιο πιθανό είναι να δείτε να έχει εμφανιστεί το μήνυμα Χωρίς προετοιμασία. Η Μονάδα Σκληρού Δίσκου πρέπει να οριστεί ως Σε σύνδεση πριν από τη δημιουργία διαμερισμάτων και τη μορφοποίηση της Μονάδας Σκληρού Δίσκου. 1. Κάντε δεξιό κλικ στην περιοχή Χωρίς προετοιμασία, θα εμφανιστεί ένα μενού προετοιμασίας δίσκου όπως το παρακάτω. Επιλέξτε Προετοιμασία δίσκου και ακολουθήστε τα βήματα του Οδηγού Μορφοποίησης Σκληρού Δίσκου για να λοκληρώσετε την προετοιμασία του δίσκου. 11

37 Εγχειρίδιο Χρήστη Fantec SQ 35U3e Σημείωση: Τα Windows Vista και 7 θα ρωτήσουν για τον τύπο δίσκου που θέλετε να δημιουργήσετε, MBR ή GPT. Ενεργοποιήστε το MBR, εφόσον ο συνολικός τόμος είναι μικρότερος από 2TB. Αν ο συνολικός τόμος υπερβαίνει τα 2TB, ενεργοποιήστε το GPT. 12

38 Fantec SQ-35U3e 4 dischi rigidi SATA da 3.5" USB3.0 esata Manuale dell'utente Contenuti Contenuto della confezione Nota Informazioni sul dispositivo Guida di installazione hardware Guida alla formattazione dei dischi rigidi Attenzione I dischi rigidi nuovi devono essere formattati prima dell uso

39 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 1. Contenuto della confezione - 1x Manuale - 1x Alloggiamento per dischi rigidi a 4 compartimenti - 4 compartimenti per dischi rigidi - 8x viti - 1x cavo USB 3.0-1x cavo esata - 1x Alimentatore 2. Nota - Connessione esata e USB 3.0 (retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1) - Risparmio automatico di energia che disattiva/riattiva le unità insieme al PC - Riduce del 25% il consumo di energia grazie al Green Power Design - Riduce del 33% la temperatura dei dischi rigidi grazie alla ventola di raffreddamento da 80 e al design di ventilazione intelligente. - Velocità di trasferimento fino a 5Gbps grazie alla connessione USB L'interfaccia SATA-II e i dischi rigidi supportano SATA I, II, III - 4 dischi rigidi a funzionamento separato, con funzionalità Plug & Play e sostituibili a caldo - Ciascun disco rigido supporta fino a 3TB in formato GPT, W7/Vista - Windows XP non supporta i dischi da 3TB Avviso: 1. Leggere attentamente il manuale prima di installare e utilizzare il prodotto. 2. Questo prodotto funziona tra 0 o C e 40 o C con un'umidità relativa compresa tra lo 0% e l'80%. Assicurarsi che l'unità funzioni in un ambiente ben ventilato. 3. Non bloccare le fessure di ventilazione del prodotto per mantenere la massima efficacia di dissipazione del calore. 4. Non posizionare liquidi o sostanze chimiche pericolose vicino al prodotto. 5. Questo prodotto funziona con un adattatore di alimentazione di ingresso da 12 VCC a 4A di uscita, 100V~240VCA. Non utilizzare altri tipi di adattatori CA/CC con specifiche differenti da quelle menzionate. In caso contrario, il prodotto subirà gravi danni. 6. L'adattatore deve essere ben ventilato e non coperto da alcun oggetto. 7. I dischi rigidi devono essere fissati saldamente ai vassoi prima che questi ultimi vengano spinti nel telaio Multi-HDD. 1

40 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 3. Informazioni sul dispositivo Panoramica hardware Ingresso CC Presa per l'adattatore fornito - 12VCC, VCA, 50-60Hz Interfaccia di connessione al PC USB 3.0 esata Collega il cavo USB 3.0 al computer Collega il cavo esata al computer Nota: quando si collegano contemporaneamente esata e USB3.0 al PC, il PC riconosce esata. Controllo velocità ventola Rotella di controllo Girare la rotella per controllare la velocità della ventola Spie LED: LED alimentazione di Verde Acceso: Alimentazione presente Spento: Alimentazione spenta Acceso: disco inserito LED disco 1 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 2 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 3 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso Acceso: disco inserito LED disco 4 Blu Lampeggiante: Accesso in corso (lettura/scrittura) Spento: disco non installato/rimosso 2

41 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Vista frontale/posteriore LED di alimentazione LED disco 1 LED disco 2 LED disco 3 LED disco 4 3

42 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 4. Guida di installazione hardware Passaggio 1: Premere l'interruttore di blocco verso sinistra per sbloccare il vassoio del disco. Passaggio 2: Estrarre i vassoi. 4

43 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Passaggio 3: Incollare il cuscinetto di gomma nella parte centrale nel lato interno del vassoio se il disco risulta un po' più corto. Passaggio 4: Installare il disco nel vassoio e inserire una vite per ciascun lato. Assicurarsi che le viti siano ben salde, tenendo insieme il vassoio e il disco. 5

44 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Passaggio 5: Far scorrere i vassoi nell'alloggiamento. Passaggio 5: Premere gli interruttori verso destra per bloccare il vassoio. 6

45 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e 5. Guida alla formattazione dei dischi rigidi PASSAGGIO 1: Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Risorse del computer" e selezionare "Gestione". PASSAGGIO 2: Selezionando "Gestione disco" viene mostrato il disco rigido esterno con l'etichetta "Non allocato". 7

46 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e PASSAGGIO 3: Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco "Non allocato" e selezionare "Nuova partizione". PASSAGGIO 4: Viene visualizzata la "Creazione guidata nuova partizione". Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare il passaggio. 8

47 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e PASSAGGIO 5: Una volta completato il partizionamento, il disco rigido esterno viene riconosciuto come "Nuovo volume". PASSAGGIO 6: Fare doppio clic su "Risorse del Computer". Si può notare che il nuovo volume compare nel PC. 9

48 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Inizializzazione di un disco Se il disco rigido è nuovo è necessario inizializzarlo. Nella casella a sinistra della casella "Non allocato" viene probabilmente visualizzato il messaggio "Non inizializzato". Il disco rigido deve essere impostato su "Online" prima di poter essere partizionato e formattato. 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area "Non inizializzato": viene visualizzato un menu di inizializzazione del disco come il seguente. Selezionare "Inizializza disco" e seguire i passaggi della procedura guidata Guida alla formattazione dei dischi rigidi per completare l'inizializzazione. 10

49 Manuale dell'utente di Fantec SQ 35U3e Nota: Windows Vista e Windows 7 richiedono il tipo di disco che si desidera creare, MBR o GPT. Attivare MBR se il volume totale è inferiore a 2TB. Se il volume totale supera i 2TB, attivare GPT. 11

50 Fantec SQ-35U3e 4 DISCOS RÍGIDOS SATA 3.5" COM USB3.0/eSATA Manual do utilizador Inclui Conteúdo da embalagem Nota Acerca do dispositivo Guia de instalação do hardware Guia de formatação dos discos rígidos

51 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 1. Conteúdo da embalagem - 1 Manual - 1 estrutura com 4 baías para discos rígidos - 4 baías para discos rígidos - 8 parafusos - 1 cabo USB cabo esata - 1 fonte de alimentação 2. Nota - Ligação esata e USB 3.0 (retrocompatível com USB 2.0 e USB 1.1) - A função de economia automática de energia irá activar/desactivar as unidades através do PC - Reduz o consumo energético em 25% através do design "Green Power" - Reduz em 33% a temperatura dos discos rígidos através de uma ventoinha de refrigeração de 80 mm e um design de ventilação inteligente. - Velocidade de transferência até 5 Gbps com ligação USB Suporte a interface SATA-II e discos rígidos SATA I, II, III - 4 discos rígidos utilizados de forma independente, Plug & Play e permutáveis sem desligar - Suporta discos rígidos com capacidade até 3 TB no formato GPT, Windows 7/Vista - O Windows XP não suporta discos rígidos de 3 TB Aviso: 1. Leia atentamente o manual antes de começar a instalar e a utilizar este produto. 2. Este produto funciona entre 0 o C e 40 o C com uma humidade relativa entre 0% e 80%. Certifique-se de que a unidade está a funcionar num ambiente bem ventilado. 3. Não bloqueie os orifícios de ventilação do produto de modo a obter a melhor dissipação de calor possível. 4. Não coloque quaisquer líquidos ou produtos químicos perigosos perto do produto. 5. Este produto funciona utilizando um transformador com saída de 12V/CC a 4A e entrada de 100V~240V/CA. Não utilize transformadores com uma classificação nominal de CA/CC diferente das especificações mencionadas. Tal irá danificar gravemente o produto. 6. O transformador deve estar bem ventilado e não pode estar coberto por qualquer objecto. 7. Os discos rígidos devem estar devidamente instalados e fixos à bandeja para discos rígidos antes de introduzir o tabuleiro para discos rígidos na estrutura para vários discos rígidos. 1

52 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 3. Acerca do dispositivo Descrição geral do hardware Entrada de alimentação CC Receptor para o transformador fornecido - 12V CC, V CA, Hz Interface de ligação ao PC USB 3.0 esata Ligue o cabo USB 3.0 ao computador Ligue o cabo esata ao computador Nota: Se ligar o cabo esata e USB3.0 ao PC em simultâneo, o PC irá reconhecer o esata. Controlo de velocidade da ventoinha Roda de controlo Rode a roda para controlar a velocidade da ventoinha Indicação do LED: LED alimentação de LED DO DISCO RÍGIDO 1 LED DO DISCO RÍGIDO 2 LED DO DISCO RÍGIDO 3 LED DO DISCO RÍGIDO 4 Verde Azul Azul Azul Azul LIGADO: Entrada de alimentação DESLIGADO: Alimentação removida LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido LIGADO: Disco rígido introduzido A piscar: A aceder (leitura/escrita) DESLIGADO: Disco rígido não instalado/removido 2

53 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Vista frontal/posterior LED de alimentação LED DO DISCO RÍGIDO 1 LED DO DISCO RÍGIDO 2 LED DO DISCO RÍGIDO 3 LED DO DISCO RÍGIDO 4 3

54 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 4. Guia de instalação do hardware Passo 1: Pressione a lingueta de bloqueio para o lado esquerdo de modo a desbloquear a bandeja para discos rígidos. Passo 2: Retire as bandejas para discos rígidos. 4

55 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Passo 3: Cole a protecção de borracha no centro do lado interno da bandeja do disco rígido se o disco rígido for mais pequeno. Passo 4: Instale o disco rígido na bandeja e introduza um parafuso de cada lado. Certifiquese de que os parafusos estão firmemente apertados, unindo a bandeja ao disco rígido. 5

56 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Passo 5: Faça deslizar as bandejas para discos rígidos em direcção à caixa. Passo 5: Empurre a lingueta para o lado direito para bloquear as bandejas para discos rígidos. 6

57 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador 5. Guia de formatação dos discos rígidos PASSO 1: Clique com o botão direito do rato no ícone "Computador" e seleccione a coluna "Gerir". PASSO 2: Seleccione "Gestão de discos" e irá ver o que o disco rígido externo exibe "Não alocado". 7

58 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador PASSO 3: Clique com o botão direito do rato no bloco "Não alocado" e seleccione "Nova partição". PASSO 4: O "Assistente de nova partição" será exibido. Siga as instruções do assistente. 8

59 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador PASSO 5: Quando o particionamento estiver concluído, o disco rígido externo será reconhecido como "Novo volume". PASSO 6: Clique duas vezes em "Computador". O novo volume irá aparecer no PC. 9

60 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Inicializar um disco Se o disco rígido for novo, é necessário inicializá lo. Visualize a caixa à esquerda da caixa "Não alocado". Provavelmente irá visualizar a mensagem "Não inicializado" exibida. O disco rígido deve ser definido como "Online" antes de particionar e formatar o disco rígido. 1. Clique com o botão direito do rato na área "Não inicializado", será exibido um menu de inicialização do disco conforme abaixo apresentado. Seleccione "Inicializar disco" e siga os passos do assistente de formatação do disco rígido para completar a inicialização do disco. 10

61 Fantec SQ 35U3e Manual do Utilizador Nota: No Windows Vista e 7 deverá seleccionar que tipo de disco pretende criar, "MBR" ou "GPT". Active MBR se o volume total for inferior a 2 TB. Se o volume total for superior a 2 TB, active GPT. 11

62 Fantec SQ-35U3e 4 discos duros SATA de 3,5" USB3.0 esata Manual del usuario Incluye Contenido del paquete Nota Acerca del dispositivo Guía de instalación del hardware Guía para formatear el disco duro

63 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 1. Contenido del paquete - 1 Manual - 1 carcasa de disco duro de 4 bahías - 4 bahías de discos duros - 8 tornillos - 1 cable USB cable esata - 1 alimentación eléctrica 2. Nota - Conexión esata y USB 3.0 (compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1) - La función de ahorro de energía activará o pondrá en suspenso las unidades de su PC - Reduce el 25% del consumo de energía con el diseño de protección del medio ambiente - Reduce en un 33% la temperatura del DD con el ventilador de refrigeración de 80 mm y el diseño de ventilación inteligente. - Máximo 5Gbps de velocidad de transferencia con la conexión USB La interfaz SATA-II y el DD son compatibles con SATA I, II, III - Los 4 discos duros operan de forma distinta, Plug & Play e intercambio en caliente - Cada DD tiene una capacidad máxima de 3TB en el formato GPT, W7/Vista - Windows XP no admite discos duros de 3TB Aviso: 1. Lea el manual detenidamente antes de empezar a instalar y usar este producto. 2. Este producto funciona entre 0 o C a 40 o C con humedad relativa entre 0% y 80%. Asegúrese de que la unidad esté funcionando en un entorno bien ventilado. 3. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación del producto para retener la mejor eficiencia de disipación de calor posible. 4. No ponga líquidos ni agentes químicos cerca del producto. 5. Este producto funciona con un adaptador de energía con de salida, 100V~240V/CA de entrada. No use ningún otro tipo de adaptador CA/CC que difiera de las especificaciones mencionadas. Si lo hace, el producto se dañará. 6. El adaptador de energía debe estar bien ventilado y no se debe cubrir con ningún objeto. 7. Los DD se deben asegurar y fijar bien en las bandejas para discos duros, antes de deslizar la bandeja para DD en el marco de múltiples DD. 1

64 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 3. Acerca del dispositivo Descripción general del Hardware Entrada de energía CC Receptor para el adaptador eléctrico suministrado - 12V CC, V CA, 50-60Hz Interfaz de conexión al PC USB 3.0 esata Conecte el cable USB 3.0 al equipo Conecte el cable esata al equipo Nota: cuando conecte el esata y USB3.0 al PC al mismo tiempo, el PC reconocerá el esata. Control de velocidad del ventilador Rueda de control Gire la rueda para controlar la velocidad del ventilador LED indicador: LED de energía LED del DD 1 LED del DD 2 LED del DD 3 LED del DD 4 Verde Azul Azul Azul Azul ON : entrada de energía OFF: sin energía ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado 2

65 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Vista frontal/trasera LED de energía LED de DD 1 LED de DD 2 LED de DD 3 LED de DD 4 3

66 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 4. Guía de instalación del hardware Paso 1: empuje el interruptor del bloqueador hacia la izquierda para desbloquear la bandeja del DD. Paso 2: saque las bandejas del DD. 4

67 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 3: pegue la almohadilla de caucho en la mitad del lado interno de la bandeja del DD, si su DD es un poco más corto. Paso 4: instale el DD en la bandeja e inserte un tornillo en cada lado. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, sosteniendo la bandeja y el DD. 5

68 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 5: deslice las bandejas del DD en la carcasa. Paso 5: empuje el interruptor hacia la izquierda para bloquear la bandeja del DD. 6

69 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e 5. Guía para formatear el disco duro Paso 1: haga clic derecho en el icono Mi PC y seleccione la columna Administrar. Paso 2: seleccione Administración de discos y podrá ver que su DD externo aparecerá como No asignado. 7

70 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 3: haga clic derecho en el bloque No asignado y seleccione Nueva partición. Paso 4: aparecerá el Asistente de la nueva partición. Siga las instrucciones del asistente para completar. 8

71 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Paso 5: al completar el particionamiento, el DD externo será reconocido como Nuevo volumen. Paso 6: haga doble clic en Mi PC. Podrá ver que el nuevo volumen aparece en su PC. 9

72 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Inicializar un disco Si el DD es nuevo, tiene que inicializarlo. Mire el cuadro de la izquierda de No asignado. Podrá ver el mensaje No inicializado. Las unidades de disco duro se deben establecer como En línea antes de particionar y formatear el disco duro. 1. Haga clic derecho en el área No inicializado ; aparecerá un menú de inicialización debajo. Seleccione Inicializar disco y siga los pasos del asistente guía para formatear el DD y así completar la inicialización del disco. 10

73 Manual del usuario de Fantec SQ 35U3e Nota: Windows Vista y 7 le preguntarán el tipo de disco que desea crear MBR o GPT. Si el volumen total es menor a 2TB, active MBR. Si el volumen total es mayor a 2TB, active GPT. 11

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Desktop MK300

Wireless Desktop MK300 User s guide Logitech Wireless Desktop MK300 620-001675 EMEA-Nordic.indd 1 18.2.2009 13:04:52 620-001675 EMEA-Nordic.indd 2 18.2.2009 13:04:52 Contents English Setup, 6 Features and troubleshooting, 10

Διαβάστε περισσότερα

UPS SERVER PRO USER MANUAL

UPS SERVER PRO USER MANUAL UPS SERVER PRO USER MANUAL Thank you for choosing a Nilox UPS. Please read following instructions and safety advice. ATTENTION Please use UPS only in dry place. Do not use outdoor. Inside UPS you can find

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350 User s guide Logitech Wireless Keyboard K350 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Italiano Installazione, 4 Funzioni e risoluzione dei problemi, 15 Español Instalación, 4 Características

Διαβάστε περισσότερα

Active Battery Back Up

Active Battery Back Up INTRODUCTION ECIFICATION This UPS is specially aimed for use with multi function Personal Computers. It is designed to be light weight and compact to fit perfectly into a working environment with limited

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550

HP Officejet Pro K550 HP Officejet Pro K550 Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial Oδηγός για τα πρώτα βήµατα Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet K850/K850dn Color Printer

HP Officejet K850/K850dn Color Printer HP Officejet K850/K850dn Color Printer Getting Started Guide Guia de Primeiros Passos Guía de instalación inicial O µ Copyright Information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4 www.philips.com/avent Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands 1 2 0700 3 5 Trademarks owned by the

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750

Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Getting started with Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Contents English 3 Português 15 Español 7 Ελληνικά 19 Italiano 11 www.logitech.com/support 23 2 What s in the box Unifying receiver Wireless extender

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Italiano Installazione, 4 Funzioni e risoluzione dei problemi, 14 Español Instalación, 4 Características

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Setup Guide English......................................................... 3 Italiano......................................................... 7 Español.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Italiano Español Português Ελληνικά

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Italiano Español Português Ελληνικά Logitech Harmony Touch Setup Guide Italiano Español Português Ελληνικά Italiano............... 3 Español.............. 23 Português............ 43 Ελληνικά...............63 www.logitech.com/support......................

Διαβάστε περισσότερα

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English Español Português Ελληνικά Türkçe TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English 3 Español 29 Português 53 Ελληνικά 77 Türkçe 105 2 Content TEK 4 Intended

Διαβάστε περισσότερα

STRUCTURE. 000:22 Video recording duration Power symbol

STRUCTURE. 000:22 Video recording duration Power symbol Thanks for choosing F-60, the high-definition digital camera. Easy to use, compact and with an integrated design. With its high-definition and dynamic image capturing technology it can record your daily

Διαβάστε περισσότερα

MTM-HF 3200, 6000, 8000

MTM-HF 3200, 6000, 8000 MTM-HF 3200, 6000, 8000 User s manual English 3 Consignes d utilisation Français 11 Instrucciones de uso Español 19 Instruções de utilização Português 27 Istruzioni operative Italiano 35 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας

USB Docking Station VGP-UPR1. Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας USB Docking Station VGP-UPR1 Manual de instrucciones / Manual de instruções / Brugervejledning / Bruksanvisning / Οδηγίες λειτoυργίας AVISO Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 7 Español 12 Português 17 Ελληνικά 22

English 3 Italiano 7 Español 12 Português 17 Ελληνικά 22 English 3 Italiano 7 Español 12 Português 17 Ελληνικά 22 2 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

English 2. Italiano 5. Español 8. Português 11. Ελληνικα 14

English 2. Italiano 5. Español 8. Português 11. Ελληνικα 14 English 2 Italiano 5 Español 8 Português 11 Ελληνικα 14 ENGLISH Intended use Your Black & Decker hand mixer has been designed for mixing, beating and whipping food and beverage ingredients. This product

Διαβάστε περισσότερα

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 BASIC MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 www.nilox.com 0 pag. INDICE 1.1. Contenuto.... 2 1.2. Requisiti sistema..... 2 1.3. Specifiche generali..... 2 1.4. Figura e Tasti.. 2 2. Istruzioni Operative... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 6 Español 9 Português 12 Ελληνικά 15

English 3 Italiano 6 Español 9 Português 12 Ελληνικά 15 English 3 Italiano 6 Español 9 Português 12 Ελληνικά 15 2 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker kitchen scale has been designed for weighing food and food products. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

LED TV * *MFL68027042* OWNER S MANUAL. www.lg.com LB49** LB57** LB58**

LED TV * *MFL68027042* OWNER S MANUAL. www.lg.com LB49** LB57** LB58** OWNER S MANUAL LED TV * * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LB49** LB57** LB58** *MFL68027042*

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. LONDRES-V Estimado cliente: ESP Queremos darle las gracias por haber elegido uno

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Monitor XVM-F65. Instrucciones de Funcionamiento Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης 2-630-670-61(1) 2005 Sony Corporation

Mobile Monitor XVM-F65. Instrucciones de Funcionamiento Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης 2-630-670-61(1) 2005 Sony Corporation 2-630-670-61(1) Mobile Monitor Instrucciones de Funcionamiento Manual de Instruções Οδηγίες Χρήσης ES PT GR Consulte el manual de Conexiones e Instalación adjunto para realizar la instalación y conexión.

Διαβάστε περισσότερα

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858

IXENGO S. EN Installation manual. ES Manual de instalación. PT Manual de instalação. EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 IXENGO S EN Installation manual ES Manual de instalación PT Manual de instalação EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης D811858 8 027908 403551 contents GENERAL 2 SAFETY INSTRUCTIONS 2 Warning 2 Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MOD90S ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D EMPLOI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BETRIEBSANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB:

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. SYDNEY / SYDNEY-T Estimado cliente: ESP Queremos darle las gracias por haber elegido

Διαβάστε περισσότερα

FRM1940A+ PT IT EL. Instruction for use. Instruções para utilização Istruzioni per l'uso. Οδηγίες χρήστη

FRM1940A+ PT IT EL. Instruction for use. Instruções para utilização Istruzioni per l'uso. Οδηγίες χρήστη FRM1940A+ GB PT IT EL Instruction for use Instruções para utilização Istruzioni per l'uso Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely

Διαβάστε περισσότερα

CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης

CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης RICESTRASMETTITORE VHF/UHF Sommario Contenuto della confezione 4 Precauzioni 4 Principali funzioni 5 Descrizione

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. FLORIDA / FLORIDA-P / VISION Estimado cliente: ESP Queremos darle las gracias por

Διαβάστε περισσότερα

IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM

<ES> <EN> IGNUM <ES> IGNUM <PT> IGNUM <IT> IGNUM <GR> IGNUM IGNUM Instruction manual and guarantee for the IGNUM safe. Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte IGNUM. Manual de instruções e garantia da caixa forte IGNUM. Manuale

Διαβάστε περισσότερα