ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ. Στο δυτικό κόσµο 1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του µαστού κατά τη διάρκεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ. Στο δυτικό κόσµο 1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του µαστού κατά τη διάρκεια"

Transcript

1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ/ΩΟΘΗΚΩΝ ρ. Ελένη Κοντογιάννη, Ph.D Γενετίστρια ιευθύντρια IVF & Genetics Στο δυτικό κόσµο 1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του µαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της. Αρκετές γυναίκες από αυτές τυγχάνουν να είναι µέλη µιας οικογένειας όπου έχουν διαγνωστεί και άλλα άτοµα µε καρκίνο του µαστού. Το γεγονός αυτό µπορεί να είναι τυχαίο, αφού ο καρκίνος του µαστού είναι αρκετά συχνός, από την άλλη όµως µπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, όπως κοινά γονίδια. Το 1994 και 1995 είχαν ανακαλυφθεί δύο γονίδια, το BRCA1 και BRCA2, τα οποία συνδέονται µε τον κληρονοµούµενο καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών. Τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 είναι υπεύθυνα για το µεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων κληρονοµούµενου καρκίνου του µαστού ή/και ωοθηκών. Οι φορείς των µεταλλάξεων στα γονίδια αυτά έχουν ιδιαίτερα αυξηµένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του µαστού ή των ωοθηκών σε σύγκριση µε το γενικό πληθυσµό. Εκτιµάται ότι, 6-7% των περιπτώσεων του καρκίνου του µαστού και 10% του καρκίνου των ωοθηκών οφείλονται σε µεταλλάξεις στα γονίδια προδιάθεσης στον καρκίνο (Claus et al, 1996). Στις περιπτώσεις του σποραδικού καρκίνου, οι γενετικές αλλαγές συµβαίνουν µόνο στα καρκινικά κύτταρα. Εάν όµως µια γενετική αλλαγή (µετάλλαξη) κληρονοµείται από γενιά σε γενιά, βρίσκεται σε κάθε κύτταρο. Οι φορείς αυτής της µετάλλαξης, έχουν 50% πιθανότητες να µεταβιβάσουν το γονίδιο στον καθένα από τους απογόνους τους. Μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 υπάρχουν στο περίπου 50% των οικογενειών, στις οποίες τουλάχιστον τέσσερα µέλη έχουν βρεθεί µε καρκίνο του µαστού κάτω από την C:\Temp\JOHCZJPPMWMFKCIFCLOZBBXIX.doc 1

2 ηλικία των 60 χρόνων και στο 80% των οικογενειών µε ιστορικά καρκίνου του µαστού και των ωοθηκών (Ford et al, 1994; Easton et al, 1995). Η ταυτοποίηση του γονιδίου BRCA1 ολοκληρώθηκε το Το BRCA1 είναι το κυριότερο µέχρι σήµερα γονίδιο που συνδέεται µε την κληρονοµούµενη προδιάθεση στον καρκίνο του µαστού και ωοθηκών και εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 17. Το BRCA1 είναι από τα µεγαλύτερα γονίδια που έχουν ανακαλυφθεί µέχρι σήµερα. Καταλαµβάνει περίπου βάσεις DNA και κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη µε αµινοξέα (Hall et al,1990; Miki et al, 1994; Petrucelli et al 2004). Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο BRCA1 αποτελείται από 22 κωδικοποιούµενα και 2 µη κωδικοποιούµενα εξόνια (πιν.1) και συµµετέχει στη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και στον έλεγχο της επιδιόρθωσης του DNA. Περισσότερες από 300 µεταλλάξεις του BRCA1 είναι κληρονοµικές και περίπου το 85% αυτών έχουν ως αποτέλεσµα τον πρόωρο τερµατισµό της πρωτεϊνικής σύνθεσης (non-sense, frame shift mutations). Ο λόγος που οι µεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 οδηγούν κατά κανόνα στην εκδήλωση καρκίνου µαστού ή/και ωοθηκών σχετίζεται πιθανώς µε την ύπαρξη των υποδοχέων οιστρογόνων στους συγκεκριµένους ιστούς. Άτοµα που είναι φορείς µεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 ή BRCA2 παρουσιάζουν σηµαντικά αυξηµένες πιθανότητες για εκδήλωση καρκίνου του µαστού (έως και 87%) ή των ωοθηκών (έως και 44%) ή και των δύο έως την ηλικία των 70 ετών. Επιπλέον, τα άτοµα που είναι φορείς µεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 και έχουν ήδη νοσήσει έχουν εξαιρετικά αυξηµένες πιθανότητες επανεµφάνισης της νόσου. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ο έλεγχος στα γονίδια BRCA: C:\Temp\JOHCZJPPMWMFKCIFCLOZBBXIX.doc 2

3 Γυναίκες που έχουν ασθενήσει ή έχουν οικογενειακό ιστορικό µε περιστατικό καρκίνου µαστού πριν την ηλικία των 50 ετών. Γυναίκες που έχουν ασθενήσει ή έχουν οικογενειακό ιστορικό µε περιστατικό καρκίνου ωοθηκών σε οποιαδήποτε ηλικία. Άνδρες ασθενείς µε καρκίνο µαστού και συγγενείς τους. Συγγενείς φορέων µεταλλάξεων: γενετικός έλεγχος ενδείκνυται µόνο για ήδη εντοπισµένη παθογόνο µετάλλαξη. Το µέγεθος των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, καθώς και το γεγονός ότι οι µεταλλάξεις καλύπτουν όλο το µήκος των γονιδίων αυτών, κάνουν ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα τη διαδικασία ανίχνευσης των µεταλλάξεων. Το µεγάλο κόστος της γονιδιακής ανάλυσης είναι επίσης ένας σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας. Είναι κοινή πεποίθηση ότι υπάρχουν και άλλα γονίδια, τόσο υψηλής όσο και χαµηλής διεισδυτικότητας, η µελέτη των οποίων είναι απαραίτητη στην ολοκληρωµένη κατανόηση των παραγόντων που εµπλέκονται στη δηµιουργία του καρκίνου. Άλλοι παράγοντες είναι τα γονίδια-τροποποιητές τα οποία επιδρούν στην επικινδυνότητα που µπορεί να έχει µια µετάλλαξη. Πολύ πρόσφατα δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Structural Biology οι δοµές των λειτουργικών τοµέων BRCT και Zinc finger του BRCA1 γεγονός που συνεισφέρει στην κατανόηση της λειτουργίας του, αλλά και του ρόλου συγκεκριµένων µεταλλάξεων (Petrucelli et al, 2004). Επίσης η χρήση µικροσυστοιχειών DNA για ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης σε δείγµατα από ασθενείς-φορείς παθογόνων µεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 ή BRCA2, C:\Temp\JOHCZJPPMWMFKCIFCLOZBBXIX.doc 3

4 σε σύγκριση µε τον σποραδικό καρκίνο, έδειξε ότι µία σειρά από γονίδια εκφράζονται διαφορετικά στις περιπτώσεις αυτές. Οι πιθανότητες για την ύπαρξη µετάλλαξης στα γονίδια BRCA1&2 αυξάνονται ανάλογα µε: α) τον αριθµό των ατόµων τα οποία έχουν προσβληθεί από καρκίνο του µαστού ή των ωοθηκών, β) την ηλικία κατά την εµφάνιση του καρκίνου (όσο µικρότερη η ηλικία, τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος, γ) την ύπαρξη αµφοτερόπλευρου καρκίνου του µαστού και δ) την εµφάνιση καρκίνου του µαστού σε άνδρες στην οικογένεια. Οι άρρενες φορείς παθογόνων µεταλλάξεων του BRCA1 συνήθως δεν εµφανίζουν την ασθένεια, σε αντίθεση µε τους φορείς του BRCA2, γεγονός το οποίο κάνει απαραίτητο το ολοκληρωµένο οικογενειακό ιστορικό. Με τη χρήση γενετικών τεστ είµαστε σε θέση σήµερα να διακρίνουµε ένα συγκεκριµένο άτοµο, το οποίο έχει αυξηµένο κίνδυνο να αναπτύξει την ασθένεια, πριν ακόµη εµφανίσει οποιοδήποτε σύµπτωµα. Έτσι, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η γενικότερη ιατρική παρέµβαση και αντιµετώπιση, µε απώτερο σκοπό την πιθανή πρόληψη ή αποτροπή της εµφάνισης της νόσου, ή έστω την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Κατά τη γενετική συµβουλευτική είναι απαραίτητο να λαµβάνεται από την ασθενή λεπτοµερές οικογενειακό ιστορικό των τριών τελευταίων γενεών, εάν είναι δυνατόν. Η ιδιαιτερότητα των γενετικών αναλύσεων (και τα ηθικά ζητήµατα που προκύπτουν από αυτές) κάνουν απαραίτητη την έγγραφη συγκατάθεση της ασθενούς. Για τη σωστή αξιολόγηση, είναι απαραίτητα τα πλήρη κλινικοπαθολογικά στοιχεία. Το µεγάλο µέγεθος των γονιδίων και το εξαιρετικά υψηλό κόστος των αναλύσεων είναι δύο πολύ σηµαντικοί παράγοντες ικανοί να επηρεάσουν την ποιότητα του C:\Temp\JOHCZJPPMWMFKCIFCLOZBBXIX.doc 4

5 αποτελέσµατος των αναλύσεων. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι πραγµατική διαγνωστική αξία έχουν: 1. Μια θετική απάντηση (ανίχνευση µετάλλαξης) 2. Μια αρνητική απάντηση, µόνο στην περίπτωση που έχει ανιχνευθεί ήδη µια µετάλλαξη σε άλλο πάσχον µέλος της οικογένειας. Εάν η οικογενειακή µετάλλαξη, που συνδέει µε την εµφάνιση της νόσου, δεν ανιχνευθεί σε κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας, αυτό το άτοµο θα τρέχει τον ίδιο κίνδυνο µε τον γενικό πληθυσµό. Η µη ανίχνευση µετάλλαξης δεν σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη ασθενής δεν φέρει κάποια παθογόνα µετάλλαξη σε κάποιο άλλο γονίδιο προδιάθεσης. Κατ αρχάς είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχουν και άλλα γονίδια προδιάθεσης στον καρκίνου του µαστού/οωθηκών στα οποία προς το παρόν δεν µπορούν να ανιχνευθούν µεταλλάξεις. Επιπλέον µε την ακολουθούµενη µεθοδολογία, ορισµένες µεταλλαγές όπως οι γονιδιακές ανακατατάξεις και οι ιντρονικές µεταβολές, συνήθως δεν ανιχνεύονται. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι ελλιπείς πληροφορίες για το ρόλο των σπάνιων παρανοηµατικών µεταλλάξεων (αλλαγή ενός µόνο αµινοξέος) που έχουν χαρακτηριστεί στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Τα άτοµα τα οποία έχουν γενετική προδιάθεση για καρκίνο του µαστού λόγω µεταλλάξεων στο BRCA1 ή BRCA2 έχουν διάφορες επιλογές σήµερα για να αντιµετωπίσουν αυτόν τον αυξηµένο κίνδυνο. Οι επιλογές αυτές, τουλάχιστον επί του παρόντος, περιλαµβάνουν από την εντατικοποιηµένη παρακολούθηση, την αλλαγή τρόπου ζωής και την προφυλακτική χειρουργική επέµβαση ή και χηµειοπροφύλαξη. C:\Temp\JOHCZJPPMWMFKCIFCLOZBBXIX.doc 5

6 Η γνώση της γονιδιακής κατάστασης ενός ατόµου σε µια οικογένεια µε βεβαρηµένο ιστορικό καρκίνου µαστού και ωοθηκών παρέχει τη δυνατότητα εντοπισµού και των ατόµων που δεν φέρουν τη µετάλλαξη και άρα εµφανίζουν κίνδυνο ίδιο µε αυτόν του γενικού πληθυσµού. Με τον τρόπο αυτό, τα άτοµα εκείνα της οικογένειας που δεν φέρουν τη µετάλλαξη απαλλάσσονται από την παρακολούθηση και την πιθανή προληπτική παρέµβαση (είτε χειρουργική είτε φαρµακευτική), µε άµεση συνέπεια τη µείωση της ψυχολογικής και οικονοµικής επιβάρυνσης και την προφύλαξη από τυχόν παρενέργειες των παρεµβάσεων. Η γενετική του καρκίνου του µαστού δείχνει καθαρά ότι το γενετικό υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην καρκινογένεση. Η µοριακή βιολογία και η γενετική βαδίζουν µε γρήγορα άλµατα προς τα εµπρός. Η ιατρική του µέλλοντος ήδη αντλεί µεγάλο µέρος των πληροφορικών της από τη γνώση της γονιδιακής ταυτότητας ενός ατόµου σχετικά µε την πιθανότητα ανάπτυξης µίας συγκεκριµένης νόσου. C:\Temp\JOHCZJPPMWMFKCIFCLOZBBXIX.doc 6

7 REFERENCES Miki Y, Swensen J, Shattuck-Eidens D, et al. A strong candidate for the breast and ovarian susceptibility gene BRCA1. Science 266:66-71, 1994 Wooster, R, et al. Localization of a breast cancer susceptibility gene, BRCA2, to chromosome 13q Science 265, , 1995 Helzlsouer KJ, Selmin O, Huang HY, Strickland PT, HoffmanS, Alberg AJ, Watson M, Comstock GW, Bell D. Association between glutathione S-Transferase M1, P1, and T1 genetic polymorphisms and development of breast caner. J Natl Cancer Inst, 90(7): , 1998 Claus EB1, Schildkraut JM, Thompson WD, et al. The genetic attributable risk of breast and ovarian cancer. Cancer 77: , 1996 Hall JM, Lee MK, Morrow JK, Newman B, Morrow JE, Anderson LA, Huley B, et al. Linkage of early-onset familial breast cancer to chromosome 17q21. Science 250: , 1990 Easton DF, Ford D, Bishop DT, et al. Breast and ovarian cancer incidence in BRCA1- mutation carriers. Am J. Hum Genet 56: , 1995 Ford D, Easton DF, Bishop DT, et al. Risk of cancer in BRCA1-mutation carriers. Lancet 343: , 1994 Petrucelli N, Daly MB, Burke W, Culver JOB, Hull JL, Levy-Lahad E, Feldman GL. BRCA1 and BRCA2 Hereditary Breast/Ovarian Cancer. 3 Sept Ponder BAJ, Pharoah PDP. Best practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. Vol. 16, No. 4, pp , C:\Temp\JOHCZJPPMWMFKCIFCLOZBBXIX.doc 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Κληρονοµείται ο καρκίνος του µαστού; Γενετική προδιάθεση για καρκίνο του µαστού Στην Ελλάδα 1 στις 12 γυναίκες έχει πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο του µαστού στη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ 59 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ Εισαγωγή Οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες (risk factors) για την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ.

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ. 1 Γενικά Ο καρκίνος προκαλείται από αλλαγές στα υλικά του σώματος μας που ονομάζονται «γονίδια». Πρόκειται για τις μονάδες πληροφοριών σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Τα γονίδια υπαγορεύουν στπν οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του 1 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι με μεγάλη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005. Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005. Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ βλάβες στο DNA Αλλαγή της γενετικής πληροφορίας: Απώλεια του προγραµµατισµού του κυττάρου ΚΑΡΚΙΝΟΣ Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα Τόμος KB', τεύχος 1, Ιανουάριος 2008 49 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 1, Σελ. 49-54 1 Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 2 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Ε Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΓΚΑΝΕΣΙΑΝ ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΟΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ KOYKOYΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσυµπτωµατικός έλεγχος για κληρονοµικές µορφές καρκίνου

Προσυµπτωµατικός έλεγχος για κληρονοµικές µορφές καρκίνου 16 Orphanet Ιστοσελίδα ελεύθερης πρόσβασης που παρέχει πληροφορίες για τις σπάνιες παθήσεις, τα κλινικά πειράµατα, τα φάρµακα και συνδέσµους για οµάδες υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιστοσελίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο προληπτικός έλεγχος?

Τι είναι ο προληπτικός έλεγχος? 16 EuroGentest Ιστοσελίδα ελεύθερης πρόσβασης που παρέχει πληροφορίες για τον γενετικό έλεγχο και συνδέσµους για οµάδες υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιστοσελίδα: www.eurogentest.org Τι είναι ο προληπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 21 Τα αθώα Καρδιακά Φυσήματα της παιδικής ηλικίας Σακχαρώδης ιαβήτης Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τροφική Αλλεργία Κοιλιοκάκη: ένα συχνό "άγνωστο" νόσημα ΗPV Mύθοι &

Διαβάστε περισσότερα

Τι συµβαίνει σε ένα Εργαστήριο Γενετικής?

Τι συµβαίνει σε ένα Εργαστήριο Γενετικής? 12 εργαστήριο ίσως ελέγξει τα αποθηκευµένα δείγµατα (ιδιαίτερα εάν ο αρχικός έλεγχος δεν έδωσε αποτέλεσµα), αλλά µόνο εάν έχετε δώσει τη γραπτή σας συγκατάθεση για κάτι τέτοιο. Με αυτό τον τρόπο οι ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Προσωρινή επιτροπή για τη γενετική του ανθρώπου και τις άλλες νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη ιατρική ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 26 Ιουλίου 2001 Μέρος 2 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για τις κοινωνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Σταμάτης Βασίλαρος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια, τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και που με καλέσατε να πάρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη Ανίχνευση Νεοπλασιών σε Πολλαπλές Ψηφιακές Μαστογραφίες

Αυτόµατη Ανίχνευση Νεοπλασιών σε Πολλαπλές Ψηφιακές Μαστογραφίες ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνων: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρµογές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αυτόµατη Ανίχνευση Νεοπλασιών σε Πολλαπλές Ψηφιακές Μαστογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ; ΟΙπποκράτης ήταν αυτός που έδωσε στην πάθηση του καρκίνου το όνοµα της.παροµοίασε τον όγκο µε την εικόνα του κάβουρα(καρκίνου). Πολύ αργότερα, ο Valsalva, το 1704 υποστήριξε ότι αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ορολογία και λίγα λόγια για τον καρκίνο Χαρακτηριστικά του καρκίνου Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις και καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (ΟΜΠ)

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (ΟΜΠ) www.pediatric-rheumathology.printo.it ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (ΟΜΠ) Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι µία γενετική νόσος που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες προσβολές πυρετού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό άρθρο General article

Γενικό άρθρο General article 148 PSYCHIATRIKI 21 (2), 2010 Γενικό άρθρο General article : E - Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 1 Α.Γ. Παπαδοπούλου 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα 2 Β Ψυχιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα