Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου Μη Καταστροφικού Ελέγχου (MKE) κατασκευών από σκυρόδεμα, με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου Μη Καταστροφικού Ελέγχου (MKE) κατασκευών από σκυρόδεμα, με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων."

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου Μη Καταστροφικού Ελέγχου (MKE) κατασκευών από σκυρόδεμα, με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων. το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά ημέρες γνωριμίας με την έρευνα 3-4 Ιουλιου, 204. Λιαράκος Ε.Β., Υπ. Διδάκτορας Προβιδάκης Κ.Π., Καθηγητής ΑΡΜΗΧ Π.Κ.

2 Επισκόπηση παρουσίασης. Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) υλικών και Κατασκευών 2. ΜΚΕ και πιεζοηλεκτρικά υλικά 3. Η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ΗΜΕ 5. Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των υπό παρακολούθηση κατασκευών 6. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος 7. Σύνοψη

3 Μηχανική Τάση. Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) υλικών και Κατασκευών Η απόκριση ενός δομικού συστήματος στην δράση μηχανικών καταπονήσεων διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τις μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών. Η παρακολούθηση των μηχανικών ιδιοτήτων αποτελεί μια διαδικασία ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση της δομικής αρτιότητας ή ακεραιότητας των κατασκευών και την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας τους. Μηχανική Αντοχή Μηχανική Συμπεριφορά δομικού συστήματος Δυσκαμψία Καταστροφική δοκιμή Σκυροδέματος Παραμόρφωση

4 . Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) υλικών και Κατασκευών Ο Μη Καταστροφικός Έλεγχος ΜΚΕ των δομικών συστημάτων προσφέρει τη δυνατότητα της επιτόπου εποπτείας και αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας, από τα πρώτα στάδια δόμησης και για το σύνολο του χρόνου ζωής τους. Ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων ΜΚΕ έχουν αναπτυχθεί αξιοποιώντας διαφορετικά φυσικά φαινόμενα και εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες αρχές που τα διέπουν. Φιλοσοφία ΜΚΕ: Έμμεσος προσδιορισμός (Εκτίμηση) των μηχανικών ιδιοτήτων (Δομικά Χαρακτηριστικά) με βάση την άμεση καταγραφή συγκεκριμένων φυσικών μεγεθών (Μεγέθη Παρατήρησης).

5 . Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) υλικών και Κατασκευών Χαρακτηριστικό παράδειγμα ΜΚΕ αποτελεί η Μέθοδος των Υπερήχων. Μέγεθος Παρατήρησης: Ταχύτητα του εκπεμπόμενου μηχανικού κύματος, V. Δομικά Χαρακτηριστικά: Μέτρο Ελαστικότητας E, Λόγος Poisson v, Μηχανική Αντοχή. Πομπός Κύματος Δομικό σύστημα υπό παρακολούθηση Δέκτης Κύματος E V 2 v 2v v

6 . Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) υλικών και Κατασκευών MKE Σκυροδέματος, Στόχοι: Παρακολούθηση της διαδικασίας ενυδάτωσης της τσιμεντόπαστας τις πρώτες 48 ώρες μετά τη σκυροδέτηση. Παρακολούθηση της διαδικασίας ωρίμανσης και ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέματος τις πρώτες 28 ημέρες μετά την παρασκευή του. Ανίχνευση μεταβολών της δυσκαμψίας και των ελαστικών ιδιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την ύπαρξη μηχανικών βλαβών (ρηγματώσεις) και επιδεινώνουν τη δομική κατάσταση του σκυροδέματος. Έλεγχος συνάφειας σκυροδέματος-οπλισμών.

7 2. ΜΚΕ και πιεζοηλεκτρικά υλικά Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά επιδεικνύουν το χαρακτηριστικό της εμφάνισης διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση όταν εφαρμόζεται σε αυτά ένα μηχανικό φορτίο (Ευθύ πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο). Αντιστρόφως παραμορφώνονται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση όταν βρίσκονται υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου (Αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο). u u F F Ευθύ V + - V + - Αντίστροφο

8 2. ΜΚΕ και πιεζοηλεκτρικά υλικά Τεχνολογία ΜΚΕ Ευθύ πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο: Αισθητήρες μηχανικών παραμορφώσεων, Δέκτες μηχανικών κυμάτων. Μέγεθος Παρατήρησης: Ηλεκτρική Τάση. Αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο: Εφαρμογή μηχανικών φορτίσεων, Πομποί μηχανικών κυμάτων. Μέγεθος Παρατήρησης: Μηχανική Παραμόρφωση. Στις διαδικασίες ΜΚΕ πιεζοηλεκτρικά επιθέματα τύπου PZT (Lead Zirconate Titanate) προσαρμόζονται στην υπό παρακολούθηση κατασκευή (Κατασκευή Φορέας Κ/Φ) λειτουργώντας ως διεγέρτες (actuator) ή αισθητήρες (sensors) μηχανικών ταλαντώσεων.

9 3. Η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) Η μέθοδος ΗΜΕ αποτελεί την πιο διαδεδομένη διαδικασία ΜΚΕ κατασκευών με τη χρήση επιθεμάτων PZT [3.]. Τα επιθέματα PZT προσαρμόζονται στην Κ/Φ και διεγείρονται από μια αρμονική ηλεκτρική τάση, η οποία εξωθεί το δομικό σύστημα σε μηχανική ταλάντωση. Το μέγεθος παρατήρησης είναι το φάσμα απόκρισης της Ηλεκτρικής Εμπέδησης του PZT σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Στις συνήθεις εφαρμογές το εύρος συχνοτήτων καταγραφής κυμαίνεται μεταξύ 0 και 400 khz [3.]. [3.]. Giurgiutiu V., Structural Health Monitoring: with Piezoelectric Wafer Active Sensors. ACADEMIC PRESS, ELSEVIER, Oxford.

10 3. Η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) Οι διατάξεις παρατήρησης/καταγραφής της ΗΜΕ αξιοποιούν το ευθύ και το αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο ταυτόχρονα. Τα πιεζοηλεκτρικά επιθέματα λειτουργούν τόσο ως αισθητήρες μηχανικών κυμάτων όσο και ως διεγέρτες μηχανικών ταλαντώσεων (Αισθητήρες/Διεγέρτες Α/Δ). Ηλεκτρική Τάση Διέγερσης Αντίστροφο Ευθύ PZT Μηχανική Παραμόρφωση Αντίστροφο Ευθύ Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής ΗΜΕ Ηλεκτρικό Ρεύμα Απόκρισης Μηχανική Τάση απόκρισης Δομικό σύστημα

11 3. Η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) PZT και Κ/Φ συγκροτούν ένα συζευγμένο Ηλεκτρο- ΜΗχανικό Συστημα ΗΜΗΣ. Διάδοση Κυμάτων Δομικό Στοιχείο Σκυροδέματος Επίθεμα PZT Φασματική Απόκριση ΗΜΕ: V V e it V out Z V V I out out e it R meas V in Vout Vout Ωμική αντίσταση, R meas V in V in e it ~ PZT I out V R out meas

12 3. Η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) Το φάσμα απόκρισης της ΗΜΕ εξαρτάται άμεσα από HME δυναμικά χαρακτηριστικά και τις μηχανικές ιδιότητες του υπό παρακολούθηση δομικού συστήματος (Κ st ), εξαιτίας της μηχανικής αλληλεπίδρασης μεταξύ PZT και Κ/Φ. Αντίσταση (Resistance) Z R ix Γωνιακή Συχνότητα Διέγερσης Άεργη Αντίσταση (Reactance) ic Συντελεστής Ηλεκτρο- Μηχανικής Σύζευξης κ [3.2]. Giurgiutiu V. and Rogers C.A., 999. Modeling of the Electro-Mechanical (E/M) Imedance Resonse of a damaged comosite beam. ASME Winter Annual Meeting, ASME Aerosace and Materials Divisions, Adative Structures and Material Systems Symosium, November 4-9, 999, Nashville, TN. 2 em K Χωρητικότητα Επιθέματος (Διηλεκτρική Συμπεριφορά) st K st K Δυναμική Δυσκαμψία Κ/Φ (Μηχανικές Ιδιότητες Κ/Φ) zt [3.2] Δυναμική Δυσκαμψία PZT (Μηχανικές Ιδιότητες PZT)

13 3. Η μέθοδος της Ηλεκτρο-Μηχανικής Εμπέδησης (ΗΜΕ) Δεδομένης της μοναδικότητας της μηχανικής απόκρισης μιας Κ/Φ (Κ st ), η φασματική απόκριση της ΗΜΕ θα αποτελεί την Ηλεκτρο-Μηχανική Υπογραφή ΗΜΥ του ΗΜΗΣ. Οποιαδήποτε μεταβολή στα μηχανικά χαρακτηριστικά της Κ/Φ (Κ st ) λόγω μηχανικής βλάβης θα επιδρά άμεσα στη μορφή της ΗΜΥ του ΗΜΗΣ. ΗΜΥ Κ/Φ με μηχανικές Βλάβες Φασματική απόκριση ΗΜΗΣ (Αντίσταση-Πραγματικό μέρος ΗΜΕ) σκυροδέματος-pzt, πριν και μετά την εκδήλωση μηχανικής βλάβης. ΗΜΥ Άρτιας Δομικά Κατασκευής (Χωρίς Βλάβες)

14 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ΗΜΕ Η ανάγκη για συνεχή και αξιόπιστο έλεγχο της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ασύρματου συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης της ΗΜΕ. Ειδικά για τις περιπτώσεις ΜΚΕ του σκυροδέματος, το συγκεκριμένο σύστημα συνοδεύεται από το σχεδιασμό ενός καινοτόμου πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα/διεγέρτη από Teflon (PTFE). Μέρος της εφαρμογής έχει δημοσιευθεί ως T-WiEYE (Teflon based Wireless integrated monitoring system) [4.]. [4.]. Providakis C.P. and Liarakos E.V., 20. T-WiEYE: An early-age concrete strength develoment monitoring and miniaturized wireless imedance sensing system. Engineering Procedia 20, 0,

15 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ΗΜΕ Δυνατότητες και συνεισφορά του T-WiEYE στο ΜΚΕ Μόνιμη εγκατάσταση στο χώρο του υπό παρακολούθηση δομικού συστήματος. Ενσωμάτωση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μέτρησης της ΗΜΕ, χαμηλού κόστους (AD5933) σε σχέση με τα κλασικά συστήματα (RLC meters). Ενσωμάτωση της ασύρματης τεχνολογίας. Δυνατότητα αυτόματης καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων ΗΜΕ σε βάση δεδομένων (MySQL). Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα δεδομένα των μετρήσεων για μετά-επεξεργασία και αξιολόγηση.

16 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ΗΜΕ Διάγραμμα λειτουργιών T-WiEYE

17 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ΗΜΕ Διάγραμμα λειτουργιών T-WiEYE Εργασίες διαχείρισης των Α/Δ από Client PC Λογισμικό διαχείρισης AD5933 Προσωρινή αποθήκευση καταγραφόμενων δεδομένων ΗΜΕ Αποστολή και καταχώριση των μετρήσεων ΗΜΕ στη βάση δεδομένων Βάση δεδομένων ΗΜΕ Απομακρυσμένοι Χρήστες

18 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ΗΜΕ Προσπέλαση και ανάκτηση δεδομένων ΗΜΕ Διασύνδεση λειτουργιών MySQL MATLAB [4.2] Φάσματα Απόκρισης ΗΜΕ Απομακρυσμένος Χρήστης [4.2]. Providakis C.P. and Liarakos E.V., 204. Web based concrete strengthening monitoring using an innovative EMI telemetric system and extreme values statistics. Struct. Control Health Monit., User PC doi: 0.002/stc.645.

19 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων ΗΜΕ Υλοποίηση σε Εργαστηριακή Κλίμακα

20 5. Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των υπό παρακολούθηση κατασκευών Συγκριτική αξιολόγηση των ΗΜΥ. Ως ΗΜΥ συνήθως επιλέγεται το πραγματικό μέρος της ΗΜΕ (Αντίσταση, R), λόγω της υψηλής ευαισθησίας που επιδεικνύει στη μεταβολή των δομικών χαρακτηριστικών της Κ/Φ. Ορισμός της ΗΜΥ αναφοράς RSS (Reference State Signature) η οποία αντιπροσωπεύει την δυναμική συμπεριφορά της δομικά άρτιας K/Φ. Η ΗΜΥ που καταγράφεται σε κάθε διαφορετική κατάσταση δομικής ακεραιότητας, CSS (Current State Signature) συγκρίνεται με την RSS προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμφανίζει μεταβολές.

21 5. Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των υπό παρακολούθηση κατασκευών Κάθε CSS συγκρίνεται με την RSS του ΗΜΗΣ με τη χρήση στατιστικών δεικτών οι οποίοι περιγράφουν τη μεταξύ τους αθροιστική απόκλιση. Για τις εφαρμογές MKE με τη χρήση PZT, αρκετά διαδεδομένος είναι ο δείκτης RMSD (Root Mean Square Deviation). RMSD % 00 F j CSS F j j RSS RSS 2 j j 2 j=:f, F το μέγεθος του διανύσματος τιμών των ΗΜΥ. j min RSS j και CSS j, η j καταγραφόμενη τιμή των ΗΜΥ η οποία αντιστοιχεί στη γωνιακή j F max min συχνότητα ω j.

22 5. Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των υπό παρακολούθηση κατασκευών Ο ενόργανος προσδιορισμός της ΗΜΕ αρκετές φορές εμφανίζει θόρυβο. Ως θόρυβος χαρακτηρίζεται η πληροφορία χωρίς φυσική σημασία η οποία καταγράφεται κατά τη μέτρηση ενός μεγέθους. Οι τιμές του θορύβου συνήθως ακολουθούν μια τυχαία κατανομή. Η ύπαρξη θορύβου επιβάλει τον προσδιορισμό ενός ορίου εμπιστοσύνης των τιμών του RMSD, RMSD 0, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις ψευδούς ανίχνευσης βλάβης. Οι CSS που δίνουν τιμές RMSD> RMSD 0 αντιστοιχούν σε ΗΜΗΣ που φέρουν μηχανικές βλάβες.

23 5. Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των υπό παρακολούθηση κατασκευών Το RMSD 0 είναι δυνατό να υπολογιστεί με βάση την απόκλιση μεταξύ της μετρούμενης RSS, R 0 meas =Re{Z 0 meas }, και της εκτιμώμενης R 0 est, η οποία προσδιορίζεται από την προσομοίωση του Ζ 0 meas. RMSD0 % 00 F j R F meas R0, j j meas 0, j R est 0, j 2 2 Η εκτιμώμενη Ζ 0 est αντιπροσωπεύει την απόκριση ενός ισοδύναμου με το υπό μελέτη ΗΜΗΣ, το οποίο είναι απαλλαγμένο από την επίδραση του θορύβου.

24 5. Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των υπό παρακολούθηση κατασκευών Λιαράκος Ε.Β., Προβιδάκης Κ.Π. a b,,, i,, 0 0, j j j est j est j est meas j D N X R Z Z i i 0, do q q j φ q no j do q q j q no j j est q e a e b a b Z Re Im atan b b T no do do no b b b a a a Re Im atan q q q a a φ Προσομοίωση της ηλεκτρικής απόκρισης του ΗΜΗΣ Η μετρούμενη RSS, Ζ 0 meas, μπορεί να προσομοιωθεί από μια ρητή πολυωνυμική συνάρτηση της γωνιακής συχνότητας [5.]. [5.]. Providakis C.P. and Liarakos E.V., 204. Web based concrete strengthening monitoring using an innovative EMI telemetric system and extreme values statistics. Struct. Control Health Monit., doi: 0.002/stc.645.

25 [5.2]. Kollar I. and Balogh L Generalization of a Total Least Squares Problem in Frequency Domain System Identification. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, May, , Budaest, Hungary. 5. Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας των υπό παρακολούθηση κατασκευών Προσομοίωση της ηλεκτρικής απόκρισης του ΗΜΗΣ Οι τιμές του διανύσματος προσδιορίζονται από την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων της διαφοράς μεταξύ μετρούμενης και εκτιμώμενης τιμής της RSS (Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων - ΜΤΕ). Η ΜΤΕ υλοποιείται σε περιβάλλον MATLAB με τη χρήση των πακέτων εργαλείων Otimization και Fdident [5.2]. min F meas est Z 0, j j Z0, j 2

26 6. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος Ανίχνευση μηχανικών βλαβών σε δοκό σκυροδέματος Δοκιμή κάμψης τριών σημείων δοκού σκυροδέματος, η οποία φέρει εμφυτευμένους Α/Δ PZT, είναι οπλισμένη έναντι εφελκυσμού και έχει διαστάσεις 50x50x750mm,. Εμφυτευμένοι Αισθητήρες Μηχανή Κάμψης τριών σημείων Δοκός Σκυροδέματος Εμφύτευση Α/Δ PZT κατά τη σκυροδέτηση με συνδυασμένη πρόσδεση στους οπλισμούς

27 6. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος Α/Δ TBSA (Teflon Based Sensor/Actuator) Θήκη Teflon Καλωδίωση Επίθεμα PZT Σχεδιασμός και κατασκευή κατάλληλα διαμορφωμένου κελύφους από Teflon. Προσαρμογή επιθέματος PZT, διαστάσεων 0x0x0.2mm, στο εσωτερικό του κελύφους. Καλωδίωση του επιθέματος για τη διασύνδεση του με το AD5933 και τη εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης στους ακροδέκτες του.

28 6. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος Φόρτιση δοκού και καταγραφή φασμάτων ΗΜΕ Σταδιακή εξώθηση της δοκού σε πλήρη αστοχία με την εφαρμογή διαδοχικών κύκλων εγκάρσιας φόρτισης P, αυξανόμενου πλάτους (0-60kN). Καταγραφή φασμάτων ΗΜΕ για κάθε κύκλο φόρτισης σε εύρος συχνοτήτων kHz. Ως RSS λαμβάνεται το προσομοιωμένο φάσμα απόκρισης της μετρούμενης αντίστασης R, R o est (ω, ), το οποίο αντιστοιχεί στον μηδενικό κύκλο φόρτισης LC0-0kN. P Κυλίσεις

29 6. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος Φάσματα απόκρισης Αντίστασης (Πραγ. Μέρος ΗΜΕ) Προσομοίωση RSS: LC0 Ζ 0 meas Ζ 0 est no=6 do=6 F=259 RMSD 0 =.25%

30 6. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος Αξιολόγηση Δομικής Ακεραιότητας - RMSD Διατμητικές Ρωγμές Δοκός μετά την αστοχία RMSD 0 Κύκλοι Φόρτισης (LC) LC0 LC-20kΝ LC2-60kN Οπτική Εποπτεία Δομικού Στοιχείου Δομικά Άρτιο Στοιχείο Καμία Βλάβη Καμία Επιφανειακή Βλάβη Πιθανές εσωτερικές Μικρορωγμές Γενικευμένη Αστοχία και απώλεια λειτουργικότητας, Εκτεταμένες Διατμητικές Ρωγμές

31 7. Σύνοψη Τα πιεζοηλεκτρικά επιθέματα PZT τα τελευταία 20 χρόνια έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε διαδικασίες ΜΚΕ μεταλλικών δομικών συστημάτων και κατασκευών από σκυρόδεμα. Τα PZT παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συσκευών ανίχνευσης βλαβών, οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα ως αισθητήρες και διεγέρτες μηχανικών ταλαντώσεων. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων καταγραφής της απόκρισης των PZT, συνεισφέρει σημαντικά στην ευελιξία των μεθόδων ΜΚΕ ενώ μειώνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης και διαχείρισης.

32 7. Σύνοψη Η καταχώριση των δεδομένων καταγραφής των Α/Δ PZT σε κατάλληλα σχεδιασμένες βάσεις δεδομένων και η διασύνδεση των βάσεων με το περιβάλλον του MATLAB, προσφέρει τη δυνατότητα της αυτοματοποιημένης μετα-επεξεργασίας των δεδομένων ΗΜΕ και της απομακρυσμένης αξιολόγησης της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών. Η συγκριτική ανάλυση των ΗΜΥ με την διατύπωση στατιστικών δεικτών βασιζόμενων στη μεταξύ τους απόκλιση, αποδεικνύεται ως ένα γρήγορο και αξιόπιστο εργαλείο για την ανίχνευση μηχανικών βλαβών.

33 Η παρούσα διδακτορική έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ερευνητικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Ηράκλειτος ΙΙ. Η επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

34 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ευχαριστώ για την προσοχή σας. το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά ημέρες γνωριμίας με την έρευνα 3-4 Ιουλιου, 204. Λιαράκος Ε.Β., Υπ. Διδάκτορας Προβιδάκης Κ.Π., Καθηγητής ΑΡΜΗΧ Π.Κ.

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων Βιοϊατρικής

Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων Βιοϊατρικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Καινοτομική Πλατφόρμα Επικοινωνίας για Δίκτυα MEMs Αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Τριτσώνης Αντώνιος (Α.Μ 3844) Τέρτης Γεώργιος (Α.Μ 3922) Επιβλέπων Καθηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρες Οπτικών Ινών

Αισθητήρες Οπτικών Ινών Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα.Σελ.1 2.Οπτικές ίνες και αρχές λειτουργείας..σελ.2 3.Αισθητήρες οπτικών ινών και αναφορά στο φράγμα Bragg.Σελ5 Αισθητήρες μονορυθμικών οπτικών ινών. Αισθητήρες πολυρυθμικών ινών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου.

Πρόλογος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου. Πρόλογος Σε αντίθεση με την ύπαρξη πλούσιας βιβλιογραφίας κανονισμών και προδιαγραφών που αναφέρονται στην ανάλυση και στο σχεδιασμό νέων κατασκευών, τα βοηθήματα που έχει στη διάθεση του ο μηχανικός αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατηγοριοποίηση φορτίων ΧΤ με βάση τις ηλεκτρονικές υπογραφές τους Δρομπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΛΑΒΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΛΑΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training

National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training National Technical University of Athens School of Mechanical Engineering Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Elements Training TR-12/2009 Machinery Maintenance Th. Costopoulos, A. Bechara

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες και Επισκευές Γεφυρών από Σεισμό

Βλάβες και Επισκευές Γεφυρών από Σεισμό Βλάβες και Επισκευές Γεφυρών από Σεισμό ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει στόχο την αναλυτική παρουσίαση των βλαβών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα