ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική (Financial Engineering) είναι µια ταχέως αναπτυσσόµενη επιστήµη µε κύριο αντικείµενο την εφαρµογή µαθηµατικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων στα χρηµατοοικονοµικά. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τα χρηµατιστηριακά παράγωγα και ειδικά τα Forwards, Futures, Options και Swaps. Προβλήµατα τα οποία επιλύονται µε την βοήθεια των παραγώγων είναι η διαχείριση συναλλαγών, η αντιστάθµιση κινδύνου η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η βελτιστοποίηση των επενδύσεων. Με την χρήση αυτών των προϊόντων ο σκοπός της χρηµατοοικονοµικής µηχανικής είναι να υπάρξει βελτιστοποίηση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων όλων των οργανισµών. Η µεγάλη ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων οφείλεται στο ότι τα προϊόντα αυτά προσφέρουν µια σχεδόν απεριόριστη γκάµα επιλογών, επιτρέποντας σε συµφωνίες και τεχνικές αντιστάθµισης κινδύνου να είναι πλήρως προσαρµοσµένες ώστε να καλύψουν τις συγκεκριµένες απαιτήσεις κάθε συµβαλλόµενου. Λέξεις-κλειδιά: Χρηµατοοικονοµική µηχανική, παράγωγα, forwards, futures, options, swaps Αθήνα,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα παρακολούθησης διαλέξεων όπως επίσης διερεύνησης και ανάγνωσης αρκετών βιβλίων, σηµειώσεων, άρθρων, ειδικών εκδόσεων και λεξικών µε θέµατα όπως η χρηµατοοικονοµική µηχανική, τα χρηµατιστηριακά παράγωγα και η διαχείριση κινδύνου. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ενηµέρωση και η πληροφόρηση των επισκεπτών του δικτυακού αυτού τόπου για τις βασικές αρχές της χρηµατοοικονοµικής µηχανικής. Η χρηµατοοικονοµική µηχανική είναι µια επιστήµη που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και έχει πολλή µεγάλη εφαρµογή στον ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό χώρο. Για τον λόγο αυτό αρκετά πανεπιστήµια, µεταξύ των οποίων και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, έχουν δηµιουργήσει µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στην Χρηµατοοικονοµική µηχανική. Παρόλα αυτά δεν είναι πολλοί εκείνοι που γνωρίζουν τι είναι, που χρησιµεύει, που και πως εφαρµόζεται. Μέσα από την συγκεκριµένη εργασία µπορεί κανείς να µάθει πώς εφαρµόζεται στην πράξη, ποια είναι τα κυριότερα εργαλεία της και πώς πραγµατικά επιτυγχάνονται οι σκοποί και οι στόχοι της χρηµατοοικονοµικής µηχανικής. 2

3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Χρηµατοοικονοµική µηχανική είναι ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η υλοποίηση πρωτότυπων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και χρηµατοοικονοµικών διαδικασιών στα κυριότερα τµήµατα της αγοράς όπως ισοτιµίες, επιτόκια, µετοχές και εµπορεύµατα. Στη χρηµατοοικονοµική µηχανική γίνεται χρήση διαφόρων µαθηµατικών, στατιστικών και πληροφοριακών τεχνικών για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων στα χρηµατοοικονοµικά. Τέτοια προβλήµατα περιλαµβάνουν την τιµολόγηση χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, την αντιστάθµιση και διαχείριση κινδύνου την διεξαγωγή συναλλαγών, και την βελτιστοποίηση των επενδύσεων. Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική είναι στην ουσία η χρήση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων όπως είναι τα χρηµατιστηριακά παράγωγα (Forwards, Futures, Options και Swaps) για την αναδιάταξη και αναπροσαρµογή χρηµατικών ροών έτσι ώστε να επιτευχθούν συγκεκριµένοι χρηµατοοικονοµικοί στόχοι και ειδικότερα η διαχείριση και αντιστάθµιση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Κανένα σύνολο µαθηµατικών εργαλείων, υπολογιστικών τεχνικών ή χρηµατοοικονοµικών θεωριών µπορεί από µόνο του να περιγράψει την χρηµατοοικονοµική µηχανική. Είναι µάλλον η σύνθεση όλων αυτών των στοιχείων. Μέσα σε αυτό το αλληλεπιδραστικό πεδίο τα χρηµατοοικονοµικά αναφέρονται στις αποδόσεις, τον κίνδυνο και τα κόστη συναλλαγών, τα οικονοµικά ασχολούνται µε θέµατα βελτιστοποίησης ισορροπίας και προτιµήσεων σε ατελείς αγορές, τα µαθηµατικά παρέχουν µεθόδους λογικής ανάλυσης, η φυσική λύσεις για µερικές διαφορικές εξισώσεις, η επιστήµη των υπολογιστών προσφέρει ταχείες υπολογιστικές µεθόδους και την απαιτούµενη τεχνολογία ενώ η µηχανική οπτικοποίηση και νευρωνικά δίκτυα. Η οµορφιά της χρηµατοοικονοµικής µηχανικής έγκειται στο ότι προσφέρει µια σχεδόν απεριόριστη γκάµα επιλογών, επιτρέποντας σε συµφωνίες και τεχνικές αντιστάθµισης κινδύνου να είναι πλήρως προσαρµοσµένες ώστε να καλύψουν τις συγκεκριµένες απαιτήσεις κάθε συµβαλλόµενου. Γι αυτό και προσφέρει δυο σηµαντικές δυνατότητες. Με τη µια µπορεί σχεδόν να εξαλειφθεί το ρίσκο, ενώ µε την άλλη δίνεται η ευκαιρία σε όσους επηρεάζονται από τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο να προσαρµόσουν την έκθεση τους σε αυτόν σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους. 3

4 Οι ευκαιρίες εργασίας για τους χρηµατοοικονοµικούς µηχανολόγους είναι σε εµπορικές και επενδυτικές τράπεζες, σε εταιρείες επενδύσεων, σε ασφαλιστικές, συµβουλευτικές και λογιστικές επιχειρήσεις, και σε εταιρείες παραγωγής χρηµατοοικονοµικού λογισµικού. Απασχολούνται σε µια ευρεία γκάµα εργασιών γύρω από τα χρηµατοοικονοµικά όπως είναι οι συναλλαγές µετοχών και οµολόγων, η διαχείριση κινδύνου, η χρηµατοοικονοµική µοντελοποίηση και η διαχείριση χαρτοφυλακίου. Σε µια πρόσφατη έρευνα του ιεθνής Ένωσης Χρηµατοοικονοµικών Μηχανολόγων (IAFE) σε 50 από τις µεγαλύτερες χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις παγκοσµίως, 39% εκτιµούν ότι οι επαγγελµατίες στις ποσοτικές µεθόδους ήταν πολύ σηµαντικοί για την επιβίωση της εταιρείας τους ενώ 51% δήλωσαν ότι οι επαγγελµατίες αυτοί λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους. 76% υπογράµµισε ότι οι αναλογία τους στις επιχειρήσεις είναι σαφώς αυξανόµενη απ ότι πριν 15 χρόνια και 71% θεωρούσε ότι αυτή η αναλογία θα συνεχίσει να αυξάνεται. Για το λόγο αυτό η ζήτηση για Χρηµατοοικονοµικούς Μηχανολόγους αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη. Τα κυριότερα εργαλεία που χρησιµοποιούνται από χρηµατοοικονοµικούς µηχανολόγους σήµερα είναι παράγωγα προϊόντα και πιο συγκεκριµένα: Προθεσµιακές συναλλαγές (forwards) Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options) και Ανταλλαγές (swaps) Τα εργαλεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προτυποποιηµένη µορφή ή να συνδυαστούν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ώστε να προσαρµοστούν στις εξατοµικευµένες ανάγκες των συµµετεχόντων. Όµως επειδή τα κέρδη (αλλά και οι ζηµιές) είναι πολλαπλάσια από αυτά που πραγµατοποιούνται στην τρέχουσα αγορά ή από την αγορά και πώληση των υποκειµένων προϊόντων (µετοχές, εµπορεύµατα κτλ.) οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. 4

5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ένα παράγωγο είναι ένα χρηµατοοικονοµικό συµβόλαιο, µεταξύ δύο ή περισσότερων µερών, που «παράγεται» από την µελλοντική αξία ενός υποκείµενου µέσου (δηλ. ενός αντικειµένου που µπορεί να αγορασθεί ή να πουληθεί). Τέτοια µέσα µπορεί να είναι µετοχές, οµόλογα, εµπορεύµατα, συνάλλαγµα, τραπεζικά δάνεια ή ένας χρηµατιστηριακός δείκτης. Τα παράγωγα χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Σε αυτά που διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο και σε αυτά που προσφέρονται εκτός χρηµατιστηρίου. Η πρώτη περίπτωση αφορά τα παραδοσιακά χρηµατιστήρια που λειτουργούν κυρίως µέσω ηλεκτρονικών διαπραγµατευτικών συστηµάτων, τα συµβόλαια είναι τυποποιηµένα και δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος (credit risk). Η δεύτερη κατηγορία, οι Εξωχρηµατιστηριακές Αγορές (Over-The-Counter-OTC), αναφέρεται σε δίκτυα Η/Υ και τηλεφώνων µεταξύ διαπραγµατευτών (dealers) σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, εταιρίες και διαχειριστές κεφαλαίων (fund managers), όπου τα συµβόλαια µπορεί να µην είναι τυποποιηµένα και υπάρχει κάποιος πιστωτικός κίνδυνος. Τα συνηθέστερα παράγωγα που διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο είναι αυτά που στηρίζονται σε προθεσµιακές συναλλαγές (futures) και σε αυτά που στηρίζονται σε συναλλαγές χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων (options).αυτά που προσφέρονται εκτός χρηµατιστηρίου είναι κυρίως οι ανταλλαγές (swaps) και τα forwards. Προθεσµιακή συναλλαγή (forward) Μια προθεσµιακή συναλλαγή επιβάλλει την υποχρέωση σε δυο συναλλασσόµενους να εκπληρώσουν µια συµφωνία σε µια προκαθορισµένη µελλοντική στιγµή. Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι ένας ιδιώτης έχει αποφασίσει να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο καθώς εκτιµά ότι σε έξι µήνες η τιµή του θα αυξηθεί. Ο αντιπρόσωπος αυτοκινήτων 5

6 από την άλλη αναµένει ότι η τιµή των αυτοκινήτων θα µειωθεί σε έξι µήνες. Ο ιδιώτης και ο αντιπρόσωπος καταλήγουν σε µια προθεσµιακή συναλλαγή. Συµφωνούν σήµερα για την παράδοση του αυτοκινήτου σε µια προκαθορισµένη τιµή και σε µια προκαθορισµένη ηµεροµηνία. Κατ αυτόν τον τρόπο έχουν και οι δυο την ευκαιρία να αντισταθµίσουν τον κίνδυνό τους αφού είτε αυξηθεί είτε µειωθεί η τιµή του αυτοκινήτου στην αγορά δεν επηρεάζεται κανείς τους. Θα πρέπει να τονιστεί όµως ότι στην περίπτωση αυτή οι δυο συµβαλλόµενοι έχουν το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση να υλοποιήσουν την συµφωνία τους. Μέσα από αυτό το παράδειγµα µπορούµε να διατυπώσουµε τον παρακάτω ορισµό για τα forwards. Ένα forward είναι µια συναλλαγή στην οποία οι δυο συµβαλλόµενοι δεσµεύονται να αγοράσουν ή να πουλήσουν µια συγκεκριµένη ποσότητα ενός υποκείµενου αγαθού, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τιµή. Η συναλλαγή είναι ιδιωτική, πολλές φορές δεν δηµοσιοποιείται, η ποσότητα και ηµεροµηνία παράδοσης είναι στοιχεία διαπραγµατεύσιµα, το αντίτιµο του συµβολαίου καταβάλλεται στην λήξη και συνήθως υπάρχει µια ηµεροµηνία παράδοσης. Ο αντισυµβαλλόµενος που έχει συµφωνήσει να αγοράσει έχει την θετική θέση ( Long Position), ενώ ο αντισυµβαλλόµενος που έχει συµφωνήσει να πουλήσει έχει την αρνητική θέση (Short Position). Ο όρος «θέση» περιγράφει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τις οποίες ο αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει σε µια συγκεκριµένη συναλλαγή (αγορά / πώληση). Το βασικό στοιχείο της προθεσµιακής συναλλαγής είναι ότι εισάγεται µια χρονική υστέρηση µεταξύ της συµφωνίας του συµβολαίου και της εκπλήρωσής του. Το παράδειγµα αυτό είναι ενδεικτικό και ισχύει για όλα τα προϊόντα είτε αυτά είναι φυσικά (π.χ. πετρέλαιο, καφές) είτε χρηµατοοικονοµικά (νοµίσµατα, επιτόκια, µετοχές και δείκτες). Τα προϊόντα αυτά µε τα οποία συνδέεται ένα παράγωγο προϊόν λέγονται υποκείµενα προϊόντα και το κέρδος ή η ζηµιά ενός επενδυτή προκύπτει από την µεταβολή της τιµής του παράγωγου προϊόντος και όχι από εκείνη του υποκειµένου. 6

7 Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) Στα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης οι δύο συναλλασσόµενοι εισέρχονται σε µια νοµική δεσµευτική συµφωνία να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα καθορισµένο αγαθό υπό τους όρους που συµφωνήθηκαν στο συµβόλαιο προθεσµιακής συναλλαγής. Στα futures το υποκείµενο αγαθό αποτελείται από αγροτικά αγαθά (σιτάρι, καλαµπόκι, κλπ.), ορυκτέλαια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ.), συνάλλαγµα (Γεν, ολάριο, κλπ.), τίτλους σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα, κλπ.), και χρηµατιστηριακούς δείκτες (S+P 500, ΧΑΑ, κλπ.) Οποιαδήποτε συµφωνία για µελλοντική αγορά µπορεί να κλείσει (closed out) οποιαδήποτε στιγµή από µια αντίστροφη συµφωνία που θα παρέχεται για πώληση την ίδια ηµέρα, η οποία καθιστά εφικτή την πραγµατοποίηση κερδών ή ζηµιών πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης. Άρα ένας σύντοµος ορισµός για τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης είναι: Ένα future είναι µια αυστηρή συµφωνία µεταξύ δυο πλευρών για την αγορά ή πώληση ενός υποκειµένου αγαθού σε καθορισµένη ποσότητα, τιµή και ηµεροµηνία αγοράς ή πώλησης. Τα futures εκκαθαρίζονται καθηµερινά και έχουν τυποποιηµένες ποσότητες συναλλαγής και ηµεροµηνίες παράδοσης. Οι συναλλαγές είναι δηµόσιες και γνωστοποιούνται αµέσως σε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά ενώ συνήθως η θέση κλείνεται πριν την λήξη. Όπως και στα forwards έτσι και στα futures η θέση του συναλλασσόµενου που αναλαµβάνει να αγοράσει ονοµάζεται «θέση αγοράς» (long position) ενώ η θέση αυτού που έχει την υποχρέωση να πουλήσει ονοµάζεται «θέση πώλησης» (short position). Οι τιµές των futures θεωρούνται συνήθως ίδιες µε αυτές των forwards.η µόνη διάφορα είναι ότι το αποτέλεσµα της ηµερήσιας εκκαθάρισης των futures τοκίζεται µε το επιτόκιο της αγοράς. Η µεταβολή των επιτοκίων είναι και η αιτία της µικρής διαφοράς τιµών. Ένας θετικός συσχετισµός (correlation) µεταξύ των επιτοκίων και του υποκείµενου τίτλου σηµαίνει πως όταν η τιµή του τίτλου θα ανέβει, το κέρδος από ένα long future θα επενδύεται αµέσως µε ένα επιτόκιο πάνω από το µέσο επιτόκιο της αγοράς. Έτσι, η τιµή του future θα είναι ελάχιστα µεγαλύτερη από αυτή του forward. Ένας αρνητικός συσχετισµός αντίστοιχα, υπονοεί ότι η τιµή του forward θα είναι λίγο πιο πάνω από την τιµή του future. Όταν τα επιτόκια είναι σταθερά, οι τιµές των forwards ισούται µε αυτές των futures. 7

8 Παράδειγµα συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης: Θέση πώλησης (short position) Υποθέτουµε ότι η προθεσµιακή τιµή 1 του δείκτη FTSE/ASE-20 είναι µονάδες και ότι ένας επενδυτής προβλέπει ότι οι τιµές στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών θα µειωθούν. Τότε ο επενδυτής αυτός συµφωνεί να «πουλήσει τον δείκτη FTSE/ASE- 20» στην ηµεροµηνία της συµφωνίας του συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης στην τιµή κλεισίµατος. Το πλήρες αντίτιµο του διακανονισµού της συναλλαγής δεν καταβάλλεται µε την εκπλήρωση του συµβολαίου. Μέρος καταβάλλεται αρχικά και το υπόλοιπο καταβάλλεται µε ηµερήσιο διακανονισµό και µε το κλείσιµο της θέσης. Κάθε µονάδα του δείκτη που ο FTSE/ASE-20 πέφτει σηµαίνει ένα κέρδος για τον επενδυτή και κάθε µονάδα που ο δείκτης FTSE/ASE-20 αυξάνεται µια ζηµιά. εδοµένης µιας µονάδας συναλλαγής των 6 ευρώ για κάθε µονάδα του δείκτη, ο επενδυτής θα έχει κέρδος 300 ευρώ για κάθε συµβόλαιο αν ο FTSE/ASE-20 πέσει στις µονάδες. Αντίθετα, αν ο δείκτης FTSE/ASE-20 αυξηθεί πάνω από την προθεσµιακή τιµή που πούλησε ο επενδυτής, π.χ. στις 2.120, τότε θα υποστεί µια απώλεια 20 µονάδων δηλαδή 120 ευρώ για κάθε συµβόλαιο. Αν η αναµενόµενη πτώση των τιµών των µετοχών συµβεί πριν από την συµφωνηµένη ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου, ο επενδυτής µπορεί να πραγµατοποιήσει τα κέρδη του αγοράζοντας πίσω το συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης σε χαµηλότερη προθεσµιακή τιµή. Με τον τρόπο αυτό «κλείνει τη θέση του». Αν από την άλλη πλευρά υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή ζηµιά και δεν αναµένεται καµιά αντιστροφή της τάσης πριν από την συµφωνηµένη ηµεροµηνία, ο επενδυτής µπορεί να περιορίσει την ζηµιά κλείνοντας την θέση του εγκαίρως. Με τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης µπορεί κάποιος επενδυτής να κερδίσει σε περιόδους πτώσης αν προβλέψει εγκαίρως την µείωση των τιµών στο χρηµατιστήριο πουλώντας το συµβόλαιο του. Αυτή είναι η βασική στρατηγική. Είναι προτιµότερο λοιπόν να πάρει κάποιος θέση πώλησης αν θεωρεί ότι η τιµή του υποκείµενου προϊόντος (µετοχές κτλ.) θα µειωθεί. Στην περίπτωση ενός συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης στον δείκτη FTSE/ASE-20 η πώληση ενός ολόκληρου χαρτοφυλακίου µετοχών θα είχε αποτέλεσµα υπερβολικό κόστος συναλλαγών. Αν ο επενδυτής κατέχει αυτές τις µετοχές, θα τις πουλήσει εφόσον νοµίζει ότι οι τιµές θα συνεχίσουν την πτωτική πορεία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αν, αντίθετα, περιµένει ότι η πτώση των τιµών θα είναι σύντοµη, τότε είναι προτιµότερο να διατηρήσει το 1 Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ζωής ενός συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης η προθεσµιακή τιµή και το πραγµατικό επίπεδο του δείκτη FTSE/ASE-20 κινούνται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Ειδικά σε µεγάλες χρονικές περιόδους η προθεσµιακή τιµή είναι, συνήθως, ελαφρώς υψηλότερη από αυτήν του δείκτη FTSE/ASE-20. 8

9 χαρτοφυλάκιο του και να πάρει θέση πώλησης σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης. Ειδικά σε περίπτωση που κάποιος κατέχει οµολογιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, η θέση πώλησης είναι γενικά ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσει σε µια πιθανή αύξηση των επιτοκίων (µείωση των τιµών των οµολόγων). ιευκρινίζεται ότι η πώληση συµβολαίων µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή, ακόµη και αν δεν υπάρχει αγοραστής. ιότι αν και τα στα συµβόλαια πρέπει να υπάρχουν δυο µέρη (αντισυµβαλλόµενοι), δηλαδή ένας αγοραστής και ένας πωλητής, στα παράγωγα ικανοποιείται η αγορά ή η πώληση ενός συµβολαίου ακόµη και στην περίπτωση που µια πλευρά αθετεί τον λόγο της. Τον ρόλο αυτό παίζει η Εταιρεία Εκκαθάρισης συναλλαγών επί Παραγώγων, η οποία εκτός από την εκκαθάριση αναλαµβάνει και τον πιστωτικό κίνδυνο της αγοράς. Μια ακόµα σηµαντική πτυχή των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης είναι ότι οι αντισυµβαλλόµενοι δεν είναι υποχρεωµένοι να επενδύσουν το κεφάλαιο τους µε την εκπλήρωση του συµβολαίου αλλά απλώς εισέρχονται σε συµφωνία, η οποία τους εξασφαλίζει ένα κέρδος εφόσον οι προσδοκίες τους για την αγορά υλοποιηθούν ενώ σε αντίθετη περίπτωση έχουν ζηµιά. Η πραγµατική υλοποίηση των υποχρεώσεων του συµβολαίου βρίσκεται υπό την εγγύηση του χρηµατιστηρίου στο οποίο κανονίστηκε η συναλλαγή. Έτσι το κάθε χρηµατιστήριο έχει ένα ειδικό τµήµα, το Γραφείο Εκκαθάρισης Συναλλαγών, στο οποίο κάθε επενδυτής υποχρεούται να καταθέσει στον Λογαριασµού Περιθωρίου του ένα ενέχυρο για κάθε θέση που παίρνει στα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (initial margin ή αρχικό περιθώριο). Αυτό το ενέχυρο µπορεί να κατατεθεί είτε σε ρευστά είτε σε µορφή τίτλων. Το αρχικό αυτό περιθώριο το οποίο είναι περίπου ίσο µε το όριο διακύµανσης του future επί το µέγεθος του συµβολαίου χρησιµοποιείται ως εγγύηση ότι ο αγοραστής ή ο πωλητής του future θα αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και δίνει την δυνατότητα µε λίγα κεφαλαία να ελέγχονται τα κέρδη του συνόλου της αξίας του συµβολαίου. Το Γραφείο Εκκαθάρισης Συναλλαγών αποτιµά σε καθηµερινή βάση τη θέση κάθε συµβολαίου και ακολούθως προβαίνει σε εκκαθάριση του κέρδους ή της ζηµίας µε την αντίστοιχη πίστωση ή χρέωση του Λογαριασµού Περιθωρίου του επενδυτή. Έτσι, αντικατοπτρίζονται οι ηµερήσιες µεταβολές της τιµής διαπραγµάτευσης του future. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται Marking-to-Market και στόχο έχει ο κάθε επενδύτης να συντηρεί το ύψος του Λογαριασµού Περιθωρίου του ίσο ή µεγαλύτερο από ένα προκαθορισµένο ύψος κατάθεσης το Περιθώριο Ασφάλειας. Αν το ύψος του Λογαριασµού Περιθωρίου πέσει κάτω από το Περιθώριο Ασφάλειας, ο επενδυτής καλείται να τον επαναφέρει στο επίπεδο του Αρχικού Περιθωρίου. 9

10 Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options) Στα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης υπάρχει µια συµφωνία για µελλοντική εκπλήρωση που δίνει το δικαίωµα σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη το δικαίωµα να ζητήσει την εκπλήρωση της συµφωνίας από το άλλο µέρος, µέχρι ενός µελλοντικού χρονικού σηµείου ή αποκλειστικά µε την πάροδο αυτής της περιόδου. Κατά συνέπεια όταν ο ιδιώτης που εκτιµά αύξηση των τιµών των αυτοκινήτων τον επόµενο µήνα και θέλει να αγοράσει σήµερα ένα αυτοκίνητο που κοστίζει ευρώ αλλά δεν έχει τα χρήµατα µπορεί να κάνει την εξής συµφωνία µε τον αντιπρόσωπο: Θα του δώσει 100 ευρώ ώστε να κρατήσει το αµάξι για ένα µήνα στην αποθήκη του µε την σηµερινή τιµή. Στο τέλος του µήνα τα 100 ευρώ είναι δικά του ανεξάρτητα από το αν ο ιδιώτης θα αγοράσει το αυτοκίνητο. Αν µέσα στον µήνα ο ιδιώτης βρει έναν άλλο αντιπρόσωπο που πουλά το ίδιο αµάξι στην τιµή των ευρώ τότε θα το αγοράσει από αυτόν. Το συνολικό κόστος θα είναι = ευρώ δηλαδή 400 ευρώ φθηνότερα από τον πρώτο αντιπρόσωπο. Αν ο ιδιώτης δεν µπορέσει να βρει το ίδιο αµάξι πιο φθηνά θα το αγοράσει από τον πρώτο αντιπρόσωπο πληρώνοντας ευρώ συνολικά. Αν την χρονική αυτή περίοδο η τιµή των αυτοκινήτων έχει όντως αυξηθεί τότε βγαίνει κερδισµένος. Βεβαίως µπορεί να µην αγοράσει καθόλου το αµάξι αλλά τότε θα χάσει τα 100 ευρώ που έδωσε αρχικά. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγµα δικαιωµάτων προαίρεσης µέσω του οποίου µπορούµε να διατυπώσουµε τον παρακάτω ορισµό για τα options: Ένα option είναι µια συµφωνία µε την οποία κάποιος έχει το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει(call) ή να πουλήσει(put) ένα αγαθό, (νόµισµα, µετοχές κτλ.) έως µια προκαθορισµένη ηµεροµηνία σε µια συγκεκριµένη τιµή (strike or exercise price). Επειδή το option δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να µην το εξασκήσει, ο αγοραστής πληρώνει στον πωλητή µια επιπλέον τιµή που λέγεται premium. Υπάρχουν δυο τύποι δικαιωµάτων προαίρεσης, το ευρωπαϊκό (European) τύπου option το οποίο µπορεί να εξασκηθεί µόνο στην ηµεροµηνία εκπνοής του option και το αµερικανικό (American) τύπου option που µπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγµή µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής του option. Οι βασικές θέσεις σε δικαιώµατα προαίρεσης είναι τέσσερις: Αγορά δικαιώµατος αγοράς (long call) όπου ένας επενδυτής έχει αγοράσει το δικαίωµα να αγοράσει τον υποκείµενο τίτλο, αγορά δικαιώµατος πώλησης (long put) όπου ένας επενδυτής έχει 10

11 αγοράσει το δικαίωµα να πουλήσει τον υποκείµενο τίτλο, πώληση δικαιώµατος αγοράς (short call) όπου ένας επενδυτής έχει πουλήσει το δικαίωµα σε κάποιον άλλο να αγοράσει τον υποκείµενο τίτλο, πώληση δικαιώµατος πώλησης (short put) όπου ένας επενδυτής έχει πουλήσει το δικαίωµα σε κάποιον άλλο να πουλήσει τον υποκείµενο τίτλο. Ένας διαχειριστής θα µπορούσε π.χ. να κερδίσει από την πτώση µιας µετοχής παίρνοντας θέση αγοράς δικαιώµατος πώλησης (long put). Αυτή είναι η θέση του συµβαλλόµενου που έχει το δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση να πουλήσει την µετοχή στην συµφωνηµένη τιµή. Ένα δικαίωµα πώλησης αγοράζεται µε την προσδοκία πτώσης της τιµής της µετοχής. Ας δούµε ένα τέτοιο παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι το δικαίωµα πώλησης κοστίζει 600 ευρώ, η τιµή της µετοχής είναι 47 ευρώ και η συµφωνηθείσα τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος είναι 50 ευρώ. Τέλος το µέγεθος συµβολαίου περιλαµβάνει 100 µετοχές. Προς το παρόν οι µετοχές τιµούνται στα 47 ευρώ αλλά ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου αναµένει πτώση της τιµής και αγοράζει είκοσι(20) δικαιώµατα πώλησης µε τιµή εξάσκησης 50 ευρώ και µε τίµηµα δικαιώµατος 6 ευρώ ανά µετοχή. Συνεπώς δικαιούται πλέον να πουλήσει κοµµάτια της συγκεκριµένης µετοχής (20 συµβόλαια*100 µετοχές ανά συµβόλαιο) στα 50 ευρώ την µια.. Το συνολικό του κόστος ανέρχεται στα ευρώ (20 συµβόλαια*100 µετοχές ανά συµβόλαιο*6 ευρώ). Σε περίπτωση που η τιµή της µετοχής µειωθεί για παράδειγµα στα 35 ευρώ ο αγοραστής του δικαιώµατος πώλησης θα εξασκήσει το δικαίωµα του (το αργότερο ως την τελευταία ηµέρα που έχει δικαίωµα) και θα αγοράσει τις µετοχές στα 35 ευρώ στο Χρηµατιστήριο, ενώ αµέσως θα τις πουλήσει ξανά στον πωλητή του δικαιώµατος στα 50 ευρώ. Εφόσον έχει αρχικά πληρώσει το τίµηµα δικαιώµατος των έξι ευρώ ανά µετοχή, το κέρδος του θα είναι =9 ευρώ ανά µετοχή. Το συνολικό του κέρδος θα είναι ευρώ (20 συµβόλαια*100 µετοχές ανά συµβόλαιο*9 ευρώ). Ένα option, όπως το παραπάνω, το οποίο θα κατάληγε σε θετική χρηµατοροή αν εξασκούνταν σήµερα λέµε ότι έχει Θετική Καθαρή Αξία ( In-the-money option). Ανάλογα, ένα option το οποίο θα κατάληγε σε αρνητική χρηµατοροή αν εξασκούνταν σήµερα. έχει Αρνητική Καθαρή Αξία ( Out-of-the-money option) και ένα option το οποίο θα κατάληγε σε µηδενική χρηµατοροή αν εξασκούνταν σήµερα. έχει Ουδέτερη Καθαρή Αξία ( At-the-money option). Με την εισαγωγή των δικαιωµάτων αυξάνονται οι επενδυτικές επιλογές και, όταν συνδυασθούν µε τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι επενδυτές µπορούν να πάρουν σύνθετες θέσεις. Το αποτέλεσµα είναι θεαµατικό αφού µε συνδυασµένες κινήσεις ο επενδυτής µπορεί να απολαµβάνει µόνο την άνοδο των τιµών ενώ «φράσσει» τις απώλειες του στην πτώση. Έτσι όταν οι τιµές των µετοχών αυξάνονται 11

12 θα καρπούται την άνοδο, ενώ όταν πέφτουν θα αδιαφορεί πληρώνοντας µόνο ένα σταθερό έξοδο (premium) για την αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος. Επίσης αν τα δικαιώµατα επί των δεικτών χρησιµοποιηθούν σε σύνθετες στρατηγικές (διάφοροι συνδυασµοί µεταξύ τους), τότε οι επενδυτές µπορούν να «ποντάρουν» για κίνηση της αγοράς µεταξύ συγκεκριµένων επιπέδων τιµών. Παραδείγµατα τέτοιων στρατηγικών είναι η καλυµµένη πώληση δικαιώµατος αγοράς (Covered Call), η καλυµµένη πώληση δικαιώµατος πώλησης (Covered Put), η προστατευµένη αγορά δικαιώµατος πώλησης (Protective Put), Bull Spread µε Calls, Bull Spread µε Puts, Bear Spread µε Calls, Bear Spread µε Puts, Butterfly Spread µε Calls, Butterfly Spread µε Puts, Straddle, Strips, Straps και Strangle. Εκτός των παραπάνω υπάρχουν και τα δοµηµένα προϊόντα όπως είναι τα Ασιατικά Options (Asian Options), τα Options µε Φράγµατα (Barrier Options) και τα Digital Options. Τα πρώτα είναι ένας τύπος option σύµφωνα µε το οποίο η τιµή εξάσκησης (strike), είναι η µέση τιµή του υποκειµένου τίτλου κατά την διάρκεια του option, τα δεύτερα είναι οption τα οποία δεν µπορούν να εκτελεσθούν εάν η τιµή του υποκειµένου τίτλου ξεπεράσει κάποια όρια που τίθενται κατά την σύναψή του, ενώ τα digital options είναι ένας τύπος δικαιωµάτων προαίρεσης του οποίου το κέρδος είναι προκαθορισµένο αν η τιµή του υποκείµενου τίτλου ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο όριο, ή την τιµή εξάσκησης. Ανταλλαγές (swaps) Τα swaps είναι µια εξειδικευµένη συµφωνία ανταλλαγής µεταξύ δυο µερών που συνήθως αφορά παράγωγα προϊόντα. Στην πλειονότητά τους διακινούνται εκτός χρηµατιστηρίων παραγώγων, αλλά χρησιµοποιούνται αρκετά στις τράπεζες. Με τα προϊόντα αυτά, τα οποία ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα αρκετά χρόνια, γίνονται αλλαγές νοµισµάτων (Συναλλαγµατικά Swaps) και επιτοκίων (Επιτοκιακά Swaps). Με swap π.χ. ανταλλάσσει τα χρήµατα του ένας ξένος επενδυτής για να πάρει δραχµές και να αγοράσει µετοχές του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Άρα ένας ορισµός για τα swaps είναι ο εξής: Το swap είναι µια συµφωνία µεταξύ δυο πλευρών να ανταλλάξουν ένα παρόµοιο αγαθό ή υποχρέωση ίσης χρηµατικής αξίας σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, µε προκαθορισµένους όρους. 12

13 Συµµετέχοντας στην ανταλλαγή αυτή τα δυο συµβαλλόµενα µέρη έχουν πιο συµφέροντες όρους απ ότι αν δεν συµµετείχαν. Στα επιτοκιακά swaps (interest rate swaps) δυο εταιρίες ανταλλάσσουν για συγκεκριµένες εκτοκιστικές περιόδους χρηµατοροές που προέρχονται από τόκους. Οι τόκοι υπολογίζονται επί του ιδίου ονοµαστικού κεφαλαίου (notional principal) αλλά µε διαφορετικό επιτόκιο για τον καθένα, πχ. σταθερό για τον ένα και κυµαινόµενο για τον άλλο, ή κυµαινόµενο και για τους δυο, αλλά µε διαφορετική βάση αναφοράς το κάθε επιτόκιο. Στα συναλλαγµατικά swaps (currency swaps) γίνεται ανταλλαγή κεφαλαίου και τόκων επί αυτού σε ένα νόµισµα, µε κεφαλαίο και τόκους σε ένα άλλο νόµισµα. Στην ουσία λειτουργούν σαν τα επιτοκιακά swaps µε µια σηµαντική διάφορα: Το ονοµαστικό κεφάλαιο προσδιορίζεται και στα δυο νοµίσµατα και ανταλλάσσεται στην αρχή και στο τέλος του swap. Συνήθως τα ονοµαστικά κεφάλαια για τους δυο συµβαλλόµενους είναι περίπου τα ίδια, υπολογιζόµενα µε βάση τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες στην αρχή του swap. Τα swaps χρησιµεύουν για αντιστάθµιση κινδύνων επιτοκιακής ή συναλλαγµατικής φύσης, αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που µπορεί να έχει µια εταιρία σε µια διαφορετική αγορά από αυτή που συνήθως κινείται, αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας, υπέρβαση θεσµικών εµποδίων στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, arbitrage µεταξύ ιδίων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων σε διαφορετικές αγορές, διαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού.. 13

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική είναι µια ταχέως αναπτυσσόµενη επιστήµη µε κύριο αντικείµενο την επίλυση πρακτικών προβληµάτων στα χρηµατοοικονοµικά όπως είναι η διαχείριση και αντιστάθµιση κινδύνου και η διαχείριση χαρτοφυλακίου. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τα χρηµατιστηριακά παράγωγα και ειδικά τα Forwards,Futures,Options και Swaps. Με την χρήση των παραγώγων οι επενδυτές µπορούν να κερδίζουν όχι µόνο στην άνοδο αλλά και στην πτώση, και αυτό διότι το «κλειδί» είναι η σωστή πρόβλεψη. Αν π.χ., προβλέψει κάποιος πτώση και πουλήσει τα παράγωγα (ακόµα και αν δεν έχει), τότε κερδίζει. Αν προβλέψει άνοδο και αγοράσει, τότε πάλι θα κερδίσει. Συνήθως τα κέρδη (αλλά και οι ζηµιές) είναι πολλαπλάσια από αυτά που πραγµατοποιούνται στην τρέχουσα αγορά ή από την αγορά και πώληση των υποκειµένων προϊόντων (µετοχές, εµπορεύµατα κτλ.). Γι αυτό και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να µην ξεχνούν ότι η σωστή κρίση και η καλή τύχη δεν µπορούν να θεωρηθούν δεδοµένα. Η µεγάλη ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων οφείλεται στο ότι τα προϊόντα αυτά µπορούν να θεωρηθούν ως εργαλεία σταθεροποίησης, εξοµάλυνσης και περιορισµού των κινδύνων των οικονοµικών συναλλαγών, αλλά και ως µέσα εξασφάλισης αποδόσεων εκ µέρους των επενδυτών. 14

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS 1.Don.M. Chance. (1998). An introduction to derivatives σελ Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche. (1999). Financial Engineering σελ Galitz. (1996). Financial Engineering σελ Wiley. (2000). An introduction to derivatives σελ Hull, John C. (2003). Options, futures, and other derivatives(5 th Ed.) 6.Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Χρ. (2001). Εισαγωγή στα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 7.Eιδική έκδοση της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» (2000). Χρήσιµος επενδυτικός οδηγός για όλους σελ Eιδική έκδοση της εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» (1999). Τα παράγωγα και τα µυστικά τους σελ. 4-8, Οικονοµική βιβλιοθήκη τσέπης της «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» (2003). Το νέο λεξικό για το Χρηµατιστήριο και τις επενδύσεις σελ.5,14 10.www.iafe.org 11.http://www.derivatives.gr 12.http://quantnotes.com 13.http://global-derivatives.com 15

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές µε δικαιώµατα προαίρεσης Αχιλλέας Ζαπράνης e-mail:achilles@macedonia.uom.gr

Στρατηγικές µε δικαιώµατα προαίρεσης Αχιλλέας Ζαπράνης e-mail:achilles@macedonia.uom.gr Στρατηγικές µε δικαιώµατα προαίρεσης Αχιλλέας Ζαπράνης e-mail:achilles@macedonia.uom.gr Αχιλλέας Ζαπράνης 1 Ταξινόµηση βασικών στρατηγικών ανάλογα µε το είδος των θέσεων! Θέση στο δικαίωµα & το! Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2 Ελίνα Μαγκώνη Πειραιάς 2012 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009 Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets)

9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets) 9.Οι Αγορές Παραγώγων (Derivative markets) 9.1 Γενικές έννοιες Παράγωγο προϊόν σημαίνει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, που παράγεται (derived) από άλλα πιο απλής μορφής αξιόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 -- 981 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Σ.: 2497 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν.304 ΘΕΜΑ: Λογιστική Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΣΟΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗ ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τ Ε Ι Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΣΟΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗ ΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ Ε Ι Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5 4? ΤΜΗΜΑ ΣΣΟΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗ ΡΟΠΟΥΛΟΣ Μεσολόγγι 2000 ΟΝΗΤΖΓ AΜΗ«Χ Z. ' s 1. fi Z Π

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Γ. Κολοκούρης Πτυχίο Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS A Αµερικανικού τύπου B τύπου Βερµούδα C µε ικαίωµα Αγοράς µε Κάλυψη D American warrant At the money Bermudan warrant Break-even point Call warrant Covered warrant (warrant) ο οποίος µπορεί να εξασκηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 4: Συμφωνίες Ανταλλαγής Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis Παράγωγα Προϊόντα Τρέχουσα Αγορά Αγορά και πώληση εµπορευµάτων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων για άµεση παράδοση έναντι µετρητών. Συµφωνία = Παράδοση + Πληρωµή 17 Μαΐου 1 1 Προθεσµιακή Αγορά Αγορά ή πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κεφάλαιο 4 Επιχειρήσεων Ε. Σαρτζετάκης 1 Πλεόνασµα Καταναλωτή! Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής είναι πρόθυµος να πληρώσει για διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιµάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώµενη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2016 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Κωδ. Αε 1. Στις χρονικές στιγμές 1 και 2 θα πληρωθεί από 1 αντίστοιχα. Ποιο επιτόκιο εξασφαλίζει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου και Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Διαχείριση Κινδύνου και Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαχείριση Κινδύνου και Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Στο κεφάλαιο αυτό συζητούµε τη διάρθρωση των διεθνών χρηµαταγορών, και τη σχέση µεταξύ επιτοκίων και ισοτιµιών σε ανοικτές οικονοµίες. Ξεκινούµε µε µερικά βασικά χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ειδικό Δελτίο Ενημέρωσης για τους Επενδυτές ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (FUTURES & OPTIONS) ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ! Αν και πολλά

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες Επιβλέπων: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα Χηματοοικονομικά Παράγωγα 1 1.1 Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι και Χρηματιστήριο...1 1.1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών...4 1.2 Ιστορία των Παραγώγων...5 1.2.1 Τα Παράγωγα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με Χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με Χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με Χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΛΗΔΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ Διατριβή υποβληθείσα προς μερική εκπλήρωση των απαραιτήτων

Διαβάστε περισσότερα