Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τα Μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Δευτέρα, και ώρα μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δράμας, 3 ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/ /12/2010 και του Οικονομικού Προσαρτήματος μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/ /12/ Έγκριση της διάθεσης κερδών περιόδου 01/01/ /12/ Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση της εγγραφής νέων και της διαγραφής παλαιών μελών. 6. Τροποποίηση του Καταστατικού 7. Ανακοινώσεις Προτάσεις Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 20 η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 27 η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης

4 Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Χ ρ ή σ η ς ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /12/2010 Αγαπητά Μέλη, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έτους Όλοι μας βιώνουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί στην ελληνική κοινωνία λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μιας κρίσης που δοκιμάζοντας τις αντοχές της Ελληνικής Οικονομίας, φανέρωσε τα ουσιαστικά και δομικά προβλήματά της. Μεγάλο Κράτος αντί για μικρό και δραστήριο, λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης από τις εκάστοτε Κεντρικές Διοικήσεις, κακή νοοτροπία της κοινωνίας, πολυνομία, γραφειοκρατία, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, αδιαφάνεια, φοροδιαφυγή, συντεχνιακά συμφέροντα είναι μερικά από αυτά. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά σαν χώρα και σαν κοινωνία για να σωθούμε και, δυστυχώς, ο χρόνος που έχουμε είναι πολύ περιορισμένος. Η στασιμότητα της Ελληνικής Οικονομίας, η ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, ο κίνδυνος ασυνέπειας αποπληρωμής του ιδιωτικού χρέους που είναι εκτεθειμένο το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα λόγω της ύφεσης, η συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας, καθώς και η απόσυρση σημαντικού μέρους των καταθέσεων από τις Ελληνικές Τράπεζες λόγω της μεγάλης ανησυχίας των αποταμιευτών για την πορεία της χώρας, έκαναν ιδιαίτερα αισθητό στη χώρα μας τον περιορισμό των διαθέσιμων κεφαλαίων με συνέπεια την ανεπάρκεια και την αύξηση του κόστους των απαιτούμενων δανειακών κεφαλαίων που χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Παρόλα αυτά, οι Ελληνικές Τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας μέσα σ αυτήν την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία συνέχισε να στηρίζει τα Μέλη της και την τοπική οικονομία. Αυτό είναι εμφανές από την αύξηση που παρουσίασαν οι χορηγήσεις της Τράπεζας κατά 20% το έτος Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν είχαμε την εμπιστοσύνη των Μελών μας, καθώς οι καταθέσεις μας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες το 2010, όταν στο σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών σημειώθηκε μεγάλη εκροή. Κυρίες και Κύριοι, Στην πρωτόγνωρη κρίση που αντιμετωπίζουμε, πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της συνεργασίας και των πιθανών συνεργειών στο χώρο των Συνεταιριστικών Τραπεζών, που, κατά την άποψή μας, μόνο θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσαν να φέρουν με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Οι σκέψεις αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για την ανάπτυξη κοινών προβληματισμών και συζητήσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας, Έβρου, Σερρών, Πιερίας και Δυτ. Μακεδονίας για το ενδεχόμενο συγχωνεύσεώς τους. Ύστερα από ένα κύκλο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και αποφάσεων, περιμένουμε άμεσα τα αποτελέσματα της έκθεσης μελέτης σκοπιμότητας και του οικονομικού ελέγχου των πέντε τραπεζών από τις ανάδοχες εταιρίες, προκειμένου να θέσουμε το θέμα για συζήτηση στις Γενικές μας Συνελεύσεις. Ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης

5 Α Απ πο ολ λο ογ γι ισ σ µ µ ό ός ς Χ Χρ ρή ήσ ση ης ς ΜΕΛΗ ΜΕΡΙΔΕΣ Τη χρονιά που πέρασε καταγράφεται αύξηση των Μελών της Τράπεζας με εγγραφή 385 νέων Μελών, ενώ οι διαγραφές περιορίστηκαν σε 42 με αποτέλεσμα στο τέλος του 2010 η Τράπεζα να έχει Μέλη με αριθμό συνεταιριστικών Μερίδων ΕΤΟΣ ΜΕΛΗ ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕΛΗ ΜΕΡΙ ΕΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος του 2010 ήταν και η Λογιστική Αξία της Μερίδας 96,181. Η διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος του 2010 έχει ως εξής: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Διαχρονική εξέλιξη ιδίων Κεφαλαίων την τελευταία 5ετία. 3

6 Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Χ ρ ή σ η ς ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο του ενεργητικού της Τράπεζας στο τέλος του χιλ.. Διαχρονική Εξέλιξη Ενεργητικού την τελευταία 5ετία (ποσά σε χιλ. ) ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας εξακολούθησαν την ανοδική τους τροχιά και στο τέλος του 2010 ανήλθαν σε χιλ. εμφανίζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 19,5% σε σχέση με το τέλος του Κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας είναι εμφανής η αδυναμία σημαντικού τμήματος επιχειρήσεων και νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η Τράπεζα προχώρησε σε αυξημένες προβλέψεις το 2010 σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες που ανήλθαν σε 400 χιλ.. Οι χρηματοδοτήσεις για λόγους διασποράς του κινδύνου εξακολουθούν να διοχετεύονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας του Νομού μας και σε μεγάλο αριθμό πιστούχων. Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων διοχετεύεται στη βιοτεχνία και το εμπόριο. Διαχρονική Εξέλιξη Χορηγήσεων 4

7 ΑΑπποολλο ογ γι ισ σ µ µ όός ς ΧΧρρήήσση ης ς Διαρκής επιδίωξη της Τράπεζας είναι η εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων με όσο το δυνατόν ισχυρότερες εγγυήσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί είναι εμφανές ότι έχουμε πετύχει καλύτερη κατανομή των χρηματοδοτήσεών μας, ανάλογα με τις εξασφαλίσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (Ποσά σε χιλ. ) Εμπράγματες Εξασφαλίσεις Ενοχικές Εξασφαλίσεις Ενέχυρο Αξιόγραφα Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου Ενεχυριασμένες Απαιτήσεις Ενεχυριασμένες Καταθέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Το ποσό των εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών κατά τη διάρκεια του 2010 ανήλθε σε χιλ. και θεωρείται πολύ ικανοποιητικό. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια του 2010 σημειώθηκε πολύ μεγάλη εκροή καταθέσεων από το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζά μας πέτυχε να ελαχιστοποιήσει τη μείωση των καταθέσεών της περιορίζοντάς την στο 2% περίπου σε σχέση με το 2009, πολύ χαμηλότερα από τις περισσότερες Τράπεζες. Το υπόλοιπο των καταθέσεών μας την ήταν χιλ. Διαχρονική Εξέλιξη Καταθέσεων 5

8 Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Χ ρ ή σ η ς ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ Ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας αυξήθηκε σε ποσοστό 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα στο τέλος του οικονομικού έτους 2010 να ανέρχεται στο ποσό των χιλ.. ΕΣΟΔΑ Μεταβολή Έσοδα από τόκους χορηγήσεων » από λοιπούς τόκους Κύκλος εργασιών Έσοδα από προμήθειες » από παρεπόμενες ασχολίες » χρεογράφων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Μεταβολή Αμοιβές και έξοδα προσωπικού »» τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Εισφορές Τράπεζας Διάφορα έξοδα Τόκοι καταθέσεων Αποσβέσεις Προβλέψεις Ανόργανα έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Προτείνεται η διάθεση των κερδών ως εξής: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,42 10 % ΕΙΔΙΚΟ , % ΕΚΤΑΚΤΟ ,21 5 % ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ,25 22,64% % ΣΥΝΟΛΟ , % 6

9 ΑΑπποολλο ογ γι ισ σ µ µ όός ς ΧΧρρήήσση ης ς Το προτεινόμενο μέρισμα αποφέρει για τις μερίδες που αγοράσθηκαν: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Έως ,5 Έως ,375 Έως ,25 Έως ,125 Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί ένα από τα βασικότερα κεφάλαιά της, καθώς έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πορεία της. Η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμώντας ότι η άρτια κατάρτιση του προσωπικού της είναι παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών, συνέχισε και το 2010 την επιμόρφωσή του με σεμινάρια από ειδικούς επί των τραπεζικών θεμάτων. 7

10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2009 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2009 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,45 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ , ,12 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ , ,38 α. Καταθέσεις , ,88 α. Όψεως , ,12 β. Άλλες υποχρεώσεις β. Λοιπές απαιτήσεις , ,26 βα. Όψεως , ,24 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ , ,37 4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,63 α. Χορηγήσεις , ,85 5. ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ & ΠΛΗΡΩΤ. ΕΞΟΔΑ , ,30 β. Λοιπές απαιτήσεις ,28 0,00 6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ , ,18 Μείον: Προβλέψεις για επισφάλεια , ,48 Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού , ,18 6. ΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ , ,49 9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,30 Μετοχές , ,49 Kαταβεβλημένο ( μερίδες των 48,90 ευρώ) , ,30 Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης ,50 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ , ,04 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , ,68 9. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ,44 α. Τακτικό αποθεματικό , ,96 γ. Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία , ,24 Μείον: Ζημίες από αποτίμηση μετοχών ,22 0,00 Μείον: Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων , ,80 β. Αποθεματικά καταστατικού , , ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ,11 ε. Λοιπά αποθεματικά , ,90 α. Γήπεδα - οικόπεδα , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.034, ,65 β. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων , ,68 Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων , ,45 γ. Έπιπλα,ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός , ,31 Μείον: Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού , ,35 ε. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση , , ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,90 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΤΑΞΕΩΣ) 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων ενεργητικού , ,91 3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως α. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων 37, ,97 β. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρής συμβάσεις , ,10 γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών , ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ , ,32 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31η Δεκεμβρίου 2010 (1η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2010) ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2009 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ - Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα , ,92 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,46 Μείον: Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων ,76 0,00 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα , , , ,44 Σύνολο , ,46 Πλέον: Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος , ,73

11 3. Έσοδα από τίτλους 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , ,90 α.έσοδα από μετοχές & άλλους τίτλους 3. Έκτακτη εισφορά N.3845/ ,83 0,00 μεταβλητής αποδόσεως 3.830, ,32 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ , ,83 Πλέον: 4. Έσοδα προμηθειών , ,45 Μείον: 5. Έξοδα προμηθειών 208, ,37 313, ,77 Mείον: Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ,02 0,00 Πλέον: Τακτικό αποθεματικό , ,24 7. Λοιπά Έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,47 Έκτακτο αποθεματικό , , , ,00 Ειδικό αποθεματικό , ,51 Μείον: Μερίσματα πληρωτέα , ,96 8. Γενικά έξοδα διοικήσεως , ,83 α. Δαπάνες προσωπικού - Μισθοί & ημερομίσθια , ,94 - Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντ , ,08 - Λοιπές επιβαρύνσεις 8.931, , , ,95 β. Άλλα έξοδα διοικήσεως , ,78 Μείον: , ,27 9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , , Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 8.206, , Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από χορηγηθέντα δάνεια , , Λοιπές προβλέψεις 8.588, , , ,48 Δράμα, 26 Απριλίου 2011 Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης , ,79 Μείον: 15. Έκτακτα έσοδα 2.439,95 457, Έκτακτα έξοδα 3.893, , , ,33 KAΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ , ,46 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΖ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3330 Α ΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31η Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Η Τράπεζα προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων (κυρίως των προηγουμένων χρήσεων), έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 1,7 εκ. ευρώ από το οποίο ποσό 400 χιλ. ευρώ αφορά την παρούσα χρήση. H πρόβλεψη αυτή κατά την άποψη μας υπολείπεται της απαιτούμενης κατά το ποσό των 1,6 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε βαρύνει κυρίως τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και να είχε μειώσει τα Ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. 2) Η ζημία από την αποτίμηση κατά την μετοχών ποσού 290 χιλ. ευρώ, όπως και στην προηγούμενη χρήση καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της τράπεζας σε μείωση των αποθεματικών της. 3) Η εταιρεία δεν έχει φορολογικώς ελεγχθεί για τη χρήση 2010,με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθεί και θα οριστικοποιηθεί η χρήση αυτή. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Τράπεζας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. P K F ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές PANNELL KERR FORSTER Λ. Κηφισίας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 132 Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

12 Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Χ ρ ή σ η ς ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΣΥΝ.ΠΕ) (Αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής) (κονδύλια σε Ευρώ) Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Π.Δ 384/ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.1 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος πλέον αναπροσαρμογές βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ 299/2003). 1.2 Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτίμησή τους. 1.3 Οι μετοχές (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) αποτιμήθηκαν κατά την στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης Οι Συμμετοχές σε συνδεμένες και μη συνδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες στο σύνολό τους ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή αποτιμήθηκαν σωστά στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας αξίας. Ως τρέχουσα αξία λήφθηκε αυτή που προκύπτει με βάση τις τελευταίες δημοσιευθείσες Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών. 1.5 Οι χορηγήσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Για τις χορηγήσεις αυτές στην κλειόμενη χρήση λογίσθηκε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ,00 ευρώ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα» του Ενεργητικού. 1.6 Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Προεισπραγμένα έξοδα και πληρωμένα έξοδα» του Παθητικού. 1.7 Τα αποτελέσματα χρήσης διαμορφώνονται από τα δεδουλευμένα έξοδα που αφορούν τη χρήση και από τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2076/92 ο λογισμός τόκων από δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση γίνεται μόνο όταν αυτά εισπραχθούν. 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης Μεταβολές Παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) με ποσά χωρίς δεκαδικά. Κατηγορία Παγίου Υπόλοιπο έως 31/12/09 Αγορές / (Πωλήσεις - Διαγραφές - Μεταφορές) 2010 Υπόλοιπο έως 31/12/10 Αποσβέσεις έως 31/12/09 Αποσβέσεις / (Μειώσεις αποσβ.) 2010 Αναπ/στο Υπόλοιπο έως 31/12/10 Γήπεδα-Οικόπεδα ,92 0, ,92 0,00 0, ,92 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ασώματες ακινητοποιήσεις , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 10

13 ΑΑπποολλο ογ γι ισ σ µ µ όός ς ΧΧρρήήσση ης ς Συμμετοχές Η Τράπεζα μετέχει στο κεφάλαιο των κάτωθι σε ποσοστό μικρότερο του 10%: α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. Πανελλήνια Τράπεζα ,00 2. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ,00 3. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ,00 4. Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων ,79 Σύνολo , Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Σύνολο εταιρικών μεριδίων την : ονομαστικής αξίας ευρώ το καθένα. Ειδικά κατά τη χρήση 2010 πουλήθηκαν εταιρικά μερίδια και εξαγοράστηκαν εταιρικά μερίδια. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο κατά την ανέρχεται σε ,20 ευρώ διαιρούμενο σε μερίδες ονομαστικής αξίας 48,90 ευρώ η κάθε μία. 2.4 Αποθεματικά Τα αποθεματικά της τράπεζας αναλύονται ως εξής: α/α Περιγραφή Συμμετοχής Ποσά σε Ευρώ 1. Τακτικό αποθεματικό ,16 2. Αποθεματικά καταστατικού ,07 3. Λοιπά αποθεματικά ,62 Σύνολo , Προβλέψεις και Υποχρεώσεις Στην χρήση του 2010 σχηματίσθηκε επιπλέον πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίστηκε με βάση το Ν.2112 και ανέρχεται κατά την στο σωρευτικό ποσό των ,79 ευρώ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 επιβαρύνθηκαν με 8.588,61 ευρώ. Στην κλειόμενη χρήση σχηματίσθηκε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους ,00 ευρώ. Έτσι το σωρευμένο ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται την σε ,09 ευρώ. Δεν υπάρχουν ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις. Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 2.6 Αμοιβές Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Όργανα Διοίκησης Οι ακαθάριστες αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν σε 5.970,00 ευρώ. Στα μέλη των οργάνων της Τράπεζας, που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση ή εποπτεία, δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις, ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις, με εξαίρεση τα δάνεια και τις εγγυήσεις, τα οποία αυτοί δικαιούνται να λάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. 11

14 Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Χ ρ ή σ η ς Αποτελέσματα Χρήσεως Προσωπικό Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την χρήση προσωπικού: Υπάλληλοι 22. Ανάλυση μισθοδοσίας: 1. Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού ,71 2. Εργοδοτικές εισφορές υπαλληλικού προσωπικού ,37 3. Παρεπόμενες παροχές 8.931,68 Σύνολo ,76 Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40 ΠΑΡ.2-7 ΚΑΙ 41 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 86/635/ΕΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Θέση 1: Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 1. Ταμείο κεντρικού, υποκαταστημάτων και ΑΤΜ ,65 2. Διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος ,50 Σύνολo ,15 2. Θέση 3: Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. Απαιτήσεις από λογαριασμούς όψεως ,96 2. Απαιτήσεις από λογαριασμούς προθεσμίας και λοιπούς ,76 Σύνολo ,72 3. Θέση 4: Απαιτήσεις κατά πελατών 1. Χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης προς εμπόρους-επαγγελματίες ,60 2. Χορηγήσεις καταναλωτικών (προσωπικά, έναντι δικαιολ. κλπ) ,49 3. Χορηγήσεις στεγαστικών (από 2 έτη έως 15 έτη) ,10 4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές χορηγήσεων ,96 5. Χορηγήσεις σε εμπλοκή ,84 6. Απαιτήσεις από πελάτες(προμήθειες Ε/Ε) ,28 Σύνολo ,27 Σε όσες χορηγήσεις δεν είναι ενήμερες έχει διακοπεί ο λογισμός των τόκων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2076/1992. Οι χορηγήσεις καλύπτονται με: α) Eνεχυρίαση συναλλαγματικών ευρώ ,58 β) ενεχυρίαση επιταγών ευρώ ,83 γ) ενεχυρίαση καταθέσεων ευρώ ,00 δ) εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου ευρώ ,02 ε) εμπράγματες εξασφαλίσεις (Υποθήκες - Προσημειώσεις) ύψους ευρώ ,00. 12

15 ΑΑπποολλο ογ γι ισ σ µ µ όός ς ΧΧρρήήσση ης ς Θέση 6 Μετοχές και άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Απόδοσης Περιγραφή Ποσά σε Ευρώ Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,44 Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης ,50 Σύνολo ,94 5. Θέση 7 Συμμετοχές σε μη Συνδεμένες Επιχειρήσεις 1. Πανελλήνια Τράπεζα ,00 2. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ,00 3. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ,00 4. Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων ,79 Σύνολo ,79 6. Θέση 9 Άυλα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναπόσβεστη Αξία Έξοδα λογισμικού ,14 ( ,20) ,94 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου ,33 (2.775,32) ,01 Έξοδα ακινητοποιήσεων ,22 ( ,44) ,78 Σύνολα ,69 ( ,96) ,73 7. Θέση 10 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Αξία Κτήσης Αποσβεσθέντα Αναπόσβεστη Αξία Γήπεδα - Οικόπεδα ,92 0, ,92 Κτίρια - εγκατ. κτιρίων ,61 ( ,46) ,15 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός ,46 ( ,29) ,17 Σύνολα ,99 ( ,75) ,24 8. Θέση 13 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1. Ελληνικό Δημόσιο ,62 2. Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς ,65 3. Διάφορα (1.566,44) Σύνολo ,83 13

16 Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Χ ρ ή σ η ς Θέση 15 Προπλ/να Έξοδα Έσοδα Εισπρακτέα 1. Προϋπολογισμένοι τόκοι (έσοδο) χορηγήσεων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ,00 2. Προϋπολογισμένοι τόκοι (έσοδο) χορηγήσεων (λογ.58) ,11 3. Δεδουλευμένοι τόκοι (έσοδο) προθεσμ. κατάθεσης έως 31/12/ ,77 4. Ασφάλιστρα επομένων χρήσεων 4.917,15 5. Λοιπά 46,11 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο ,14 1. Θέση 2 Υποχρεώσεις προς Πελάτες 1. Λογαρ. καταθέσεων όψεως ,59 2. Λογαρ. καταθέσεων ταμιευτηρίου ,82 3. Λογαρ. προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας μέχρι 3 μήνες ,77 4. Λογαρ. προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας από 3 μήνες έως 1 έτος ,16 5. Επιταγές πληρωτέες ,90 Σύνολο ,24 2. Θέση 4 Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 1. Επιταγές καλύμματα προς ρευστοποίηση ,99 2. Ελληνικό Δημόσιο-Φόροι ,52 3. Ετήσια εισφορά ΤΕΚ ,00 4. Μερίσματα πληρωτέα ,74 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,24 6. Διάφορα ,36 Σύνολο ,85 3. Θέση 5 Προ/ντα Έσοδα Πληρ. Έξοδα 1. Τόκοι πληρωτέοι καταθέσεων πελατών ,86 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 1.908,84 Σύνολο ,70 4. Θέση 6 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω σύνταξης ,79 14

17 ΑΑπποολλο ογ γι ισ σ µ µ όός ς ΧΧρρήήσση ης ς Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις υπέρ τρίτων ,69 2. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 37,00 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ,17 4. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών ,99 Σύνολο ,85 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1. Θέσεις Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Τόκοι χορηγήσεων σε πελάτες ,31 - Τόκοι από καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ,22 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ,52) 3. Έσοδα από μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ 3.830,80 4. Έσοδα προμηθειών - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών ,16 - Προμήθειες από εισπράξεις αξιογράφων πελατών μας ,66 - Έσοδα ελέγχου φακέλου δανειοληπτών ,71 - Λοιπές προμήθειες ,02 5. Έξοδα προμηθειών (208,18) 6. Ζημιά από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ( ,02) 7. - Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως - Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. Τιμολογημένα έξοδα δικαστ. επιμελητών, δικηγόρων ,53 - Έσοδα από προμήθειες μεταβίβασης αυτοκινήτων-τέλη ,35 - Επιδότηση ΟΑΕΔ ,30 - Λοιπά έσοδα 7.842,57 Σύνολο ,91 2. Θέση 10 Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης 1. Δωρεές 7.239,60 2. Λοιποί φόροι 966,80 Σύνολο 8.206,40 3. Θέση 11 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων από χορηγηθέντα δάνεια 1. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ,00 15

18 Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Χ ρ ή σ η ς Θέση 13 Λοιπές προβλέψεις 1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 8.588,61 5. Θέση 15 Έκτακτα Έσοδα Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1. Διάφορα έσοδα 2.439,95 6. Θέση 16 Έκτακτα Έξοδα και Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 1. Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 1.800,83 2. Ελλείμματα ταμείου 100,00 3. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 88,93 4. Διάφορα έξοδα 1.903,49 Σύνολo 3.893,25 Δράμα, 26 Απριλίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Ταμίας του Δ.Σ Ο Λογιστής Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ι. ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΕ Α.Δ.Τ ΑΕ Α.Δ.Τ ΑΖ ΑΡ. ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ Το Προσάρτημα αυτό αποτελείται από 7 σελίδες και είναι αυτό που αναφέρεται στην από 23 Μαΐου 2011 Έκθεση Eλέγχου της εταιρείας μας. Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 PKF EYΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. IΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Λ. Κηφισίας 124 Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 132 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

19

20

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Σελ. 2-3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης

απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης απολογισμός εικοστής πρώτης χρήσης Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EIKOΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 πρόσκληση σύγκλησης τακτικής γενικής συνέλευσης Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ.: 50178/030/B/01/56 Γ.Ε.ΜΗ.: 122603307000 ΕΔΡΑ: Κανελλοπούλου 6, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα