O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά"

Transcript

1

2 O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών 406,5 358,3 241,6 351,8 414,6 EBITDA 34,9 14,4 11,1 13,2 20,9 Περιθώριο EBITDA 8,6% 4,0% 4,6% 3,8% 5,0% Κέρδη Προ Φόρων 20,4 (1,8) (0,2) 0,6 3,6 Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 16,1 (1,0) (1,2) 0,4 3,3 Καθαρός δανεισμός 134,1 95,5 83,3 102,4 151,8 Δανεισμός Προς Σύνολο Ενεργητικού Εμπορικό Κεφάλαιο Κίνησης Προς Πωλήσεις 47% 44% 40% 44% 49% 40% 32% 41% 31% % 2011 Δείκτης Ρευστότητας Επενδύσεις 2,43 2,09 1,82 9,1 12,2 12, , , , ,1 2011

3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 3. Ιστορική Αναδρομή 4. Όραμα Αποστολή - Αξίες 5. Φιλοσοφία και Στρατηγική 6. Ανθρώπινο Δυναμικό 7. Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη 8. Προϊόντα 9. Πελάτες και Δίκτυο Πωλήσεων 10. Εγκαταστάσεις και Παραγωγική Διαδικασία 11. Ενδεικτική Παραγωγική Διαδικασία Βασικών Προϊόντων 12. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου 13. Πορεία της μετοχής 14. Βασικές Συμμετοχές 14.1 Icme Ecab S.A FULGOR Α.Ε Genecos S.A Metal Agencies S.A. 15. Διοικητικό Συμβούλιο και Διοίκηση Εταιρίας 16. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

4 2 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή To έτος 2011 αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία του Ομίλου, καθώς χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της FULGOR Α.Ε., η οποία αναμένεται να έχει βασικό ρόλο στη μελλοντική πορεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Η διοικητική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση της FULGOR ξεκίνησε άμεσα, με σημαντική πρόοδο ήδη από τους πρώτους μήνες. Με την προσθήκη αυτή ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους καλωδίων στην Ευρώπη. Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου και αναμένεται να ενισχύσει τον εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων με καλώδια υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα υποβρύχια καλώδια ενέργειας. Ο Όμιλος αυξάνει την ανταγωνιστικότητά του, μπορεί να καλύψει πληρέστερα τις ανάγκες του διευρυνόμενου πελατολογίου του, αποκτά αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη στην προμήθεια Α υλών, ενώ αναμένονται και οφέλη λόγω αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Σε λειτουργικό επίπεδο εμφανίζονται σταδιακά τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, καθώς και αυξημένη ευελιξία με την προσθήκη της νέας παραγωγικής μονάδας. Η καθετοποίηση μέσω της παραγωγής σύρματος Φ8 αναμένεται να συμβάλει στην κερδοφορία, όπως άλλωστε και η εξοικονόμηση δαπανών σε διοίκηση, διάθεση και παραγωγή μέσω της ενοποίησης τμημάτων και υπηρεσιών. Το πρώτο διάστημα ο Όμιλος αναμένεται να επιβαρυνθεί με αυξημένα κόστη αναδιοργάνωσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις, ενώ απαιτείται και κάποια περίοδος προσαρμογής μέχρι να καταλήξει στο βέλτιστο τρόπο λειτουργίας, ωστόσο μεσοπρόθεσμα αναμένονται σημαντικά κοστολογικά οφέλη από την εξαγορά αυτή. To 2011 εμφανίστηκαν σημάδια ανάκαμψης σε βασικές Ευρωπαϊκές αγορές λόγω επενδύσεων στον ενεργειακό κλάδο και ειδικότερα σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ενώ ο κατασκευαστικός κλάδος παρέμεινε σταθερός. Ωστόσο, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στις Αραβικές Χώρες οδήγησαν σε μειωμένη ζήτηση στις αγορές αυτές και κατά συνέπεια σε αυξημένο ανταγωνισμό, που μεταφέρθηκε και στις Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, το τελευταίο τρίμηνο σημειώθηκε μείωση της ζήτησης στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, αποτέλεσμα των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στην Ελλάδα η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ διατήρησε την ηγετική της θέση σε μια φθίνουσα αγορά με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και η πολιτική περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου, είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των πωλήσεων παρά τις υψηλότερες τιμές μετάλλων. Η σημασία ωστόσο της Ελληνικής αγοράς στην πορεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ συνεχώς μειώνεται, καθώς οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στο 29% των συνολικών πωλήσεων έναντι 39% το 2010, ενώ μέρος αυτών αφορά πωλήσεις υλών και υποπροϊόντων σε εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ το 2011 συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία, βελτιώνοντας τα οικονομικά του μεγέθη παρά τις αντιξοότητες. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 415 εκ. ευρώ για το 2011, σημειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2010, η οποία οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις του Ομίλου σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και στην ενοποίηση της νέας θυγατρικής FULGOR, η οποία εξαγοράστηκε στις 29 Ιουλίου 2011.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,9 εκ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 58% έναντι του 2010, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε 11,8 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 130% έναντι του Η βελτίωση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλεται, τόσο στην αύξηση των πωλήσεων, όσο και στη βελτίωση των περιθωρίων παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις ανοδικές τάσεις των πρώτων υλών, λόγω αυξημένων πωλήσεων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 3,6 εκ. ευρώ έναντι 568 χιλ. ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,3 εκ. ευρώ ή 0,117 ευρώ ανά μετοχή έναντι 374 χιλ. ευρώ ή 0,014 ευρώ ανά μετοχή το Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 ανήλθαν σε 8,1 εκ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και αφορούσαν κυρίως αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την αύξηση των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στη γκάμα των προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της δυναμικότητας των εργοστασίων του Ομίλου. Για το 2012 ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ θέτει ως στρατηγικές προτεραιότητες τη διοικητική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση της FULGOR στον Όμιλο, την επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας, την αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού και σε διαχειριστές ενεργειακών δικτύων, καθώς και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μέσω των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι επιδίωξή μας είναι η συνεχής ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας τόσο στους επιχειρηματικούς μας στόχους όσο και στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε δυναμικά στο μέλλον εστιάζοντας στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, στην περαιτέρω βελτίωση της Ασφάλειας και τη διατήρηση της Υγείας των εργαζομένων μας, στην ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες καθώς και στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Ενδεικτικό της περιβαλλοντικής μας ευαισθητοποίησης είναι η πιστοποίηση με EN ISO 14001:2004 των εργοστασίων Λιβαδειάς & Οινοφύτων εντός του Αλέξιος Αλεξίου Γενικός Διευθυντής

6 4 2. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία καλωδίων στη χώρα και διαθέτει πέντε εργοστάσια παραγωγής, τέσσερα στην Ελλάδα και ένα στο εξωτερικό. Έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και σημαντική εμπορική παρουσία στις διεθνείς αγορές. Από την ίδρυσή της η Εταιρία προσανατο - λίζεται στην ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογιών και στοχεύει στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων για τις διεθνείς αγορές. Στις εργοστασιακές μονάδες του Ομίλου παράγεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σύρματα εμαγιέ, σύρματα χαλκού και μείγματα. Οι κυριότερες θυγατρικές εταιρίες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι η FULGOR, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων ενέργειας & σύρματος χαλκού Φ8 και η ICME, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων ενέργειας & τηλεπικοινωνιών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το Ιστορική Αναδρομή Ίδρυση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) Εξαγορά του μεριδίου της SIEMENS στην ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε Παραγωγή καλωδίων από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Παραγωγή καλωδίων οπτικών ινών συνεργασία με SIEMENS Ίδρυση ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Απόκτηση πλειοψηφίας μετοχών της ICME ECAB S.A. Απόκτηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Όραμα Αποστολή - Αξίες Το Όραμα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τελικών καταναλωτών, με ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα, που έχουν παραχθεί με υψηλή τεχνολογία φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αποστολή μας είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ανά τον κόσμο πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, στην εταιρική και κοινωνική ευθύνη και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και συνεργάτες μας. Αξίες της εταιρίας μας, οι οποίες κατευθύνουν όλες τις δραστηριότητές μας, εσωτερικές και εξωτερικές, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, είναι: Σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο Γνώση, κατάρτιση και επαγγελματική συμπεριφορά Εντιμότητα, ακεραιότητα και σωφροσύνη Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας Προσανατολισμός στη δράση και στα αποτελέσματα Αύξηση συμμετοχής στην ICME ECAB S.A. σε 98,6% Πρώτη παραγγελία καλωδίων Υψηλής Τάσης Απονομή βραβείου «Committed to Excellence» από το European Foundation for Quality Management. Απονομή βραβείου «Recognised for Excellence 3 star» από το European Foundation for Quality Management Ολοκλήρωση νέου εργοστάσιου Θήβας. Λειτουργία μονάδων βραδύκαυστων μειγμάτων LSF Λειτουργία νέας γραμμής παραγωγής καλωδίων Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης 400 kv Eξαγορά FULGOR Πρώτη παραγγελία καλωδίων Υπερυψηλής Τάσης

8 6 5. Φιλοσοφία και Στρατηγική Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ δραστηριοποιείται σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η μακροχρόνια επιτυχία του έχει επιτευχθεί χάρη στην υψηλή ποιότητα & την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του, καθώς και στην προσήλωση στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικής αριστείας: Προσανατολισμός στα αποτελέσματα Προσανατολισμός στον πελάτη Ηγεσία και συνέπεια στόχων Διοίκηση βάση διαδικασιών και δεδομένων Ανάπτυξη και εμπλοκή των ανθρώπων Συνεχής μάθηση, βελτίωση & καινοτομία Ανάπτυξη συνεργασιών Εταιρική και κοινωνική ευθύνη Δραστηριοποιούμενος σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο όμιλος προχωράει στην υλοποίηση του μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδιασμού του, έχοντας θέσει τις παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες: Διοικητική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση της FULGOR, ώστε να επιτευχθούν συνέργιες και οικονομίες κλίμακας. Έντονος εξαγωγικός προσανατολισμός με επιλεκτική εξάπλωση, εστιάζοντας σε χώρες όπου πραγματοποιούνται επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και σε χώρες όπου υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αξιοποίηση των νέων επενδύσεων μέσω εστίασης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης, καθώς και υποβρύχια καλώδια, τα οποία είναι λιγότερο ευάλωτα στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Αύξηση πωλήσεων σε διαχειριστές ενεργειακών δικτύων που εμφανίζουν σταθερότερη ζήτηση και καλύτερες προοπτικές. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω μείωσης του κόστους, ορθολογικότερης διαχείρισης αποθεμάτων, βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ευελιξίας της παραγωγής. Βελτίωση της ρευστότητας κυρίως μέσω μείωσης των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες συνεπάγονται μείωση του δανεισμού, και συντηρητικού ταμειακού προγραμματισμού, ώστε η εταιρία να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες και να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως φαίνεται και από την υιοθέτηση του κώδικα αρχών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (αναλυτικά στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης)

9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανθρώπινο Δυναμικό Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και επενδύει σημαντικά ποσά για τη συνεχή εκπαίδευση και ασφάλεια του προσωπικού της. Παράλληλα, μεριμνά για την υγιεινή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και δε ρυπαίνει το περιβάλλον. Η εταιρία δίνει μεγάλη σημασία στη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, που αποτελεί και το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρίας επενδύοντας για το σκοπό αυτό κάθε χρόνο σημαντικά ποσά. Οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία της διοικητικής επιστήμης, αποτελούν το αντικείμενο σεμιναρίων στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας, από πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξειδικευμένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία εμπλουτίζεται σε γνώσεις και δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα δίδονται οι προοπτικές στους εργαζομένους της για επαγγελματική εξέλιξη. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των στελεχών της η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ χρηματοδοτεί επίσης μεταπτυχιακά προγράμματα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα για διεύρυνση των γνώσεων τους και τη γενική ανάπτυξη τους μέσα στην Εταιρία. Το 2011 σε ολόκληρο τον όμιλο ο αριθμός των εργαζόμενων ανήλθε σε άτομα, αυξημένος κατά 23% περίπου λόγω της εξαγοράς και ενοποίησης της FULGOR. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αναλύεται σε μεγαλύτερη έκταση στον απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

10 8 7. Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έχει ενσωματώσει την Εταιρική Υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η Εταιρία αναγνωρίζει πως η πορεία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα με την Εταιρική Υπευθυνότητα και για το λόγο αυτό αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στη συστηματική διαχείριση των θεμάτων αυτών. Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο αποτελούν αξίες και κύριες προτεραιότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Οι άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι: Οικονομική Ανάπτυξη και ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση Υπευθυνότητα για την Αγορά Υπευθυνότητα για τον εργαζόμενο και την Κοινωνία Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον Οικονομική Ανάπτυξη και ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση Πρωταρχικός στόχος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ είναι η παραγωγή αξίας για τους μετόχους της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένο με αυτή μέρος, συμπεριλαμβανομένων των συμμετόχων της. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, ενώ παράλληλα, μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση, θέτει τις βάσεις για την επίτευξη μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ αποτελούν παράγοντα σταθερότητας και προοπτικής.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπευθυνότητα για την Αγορά Η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, μέγιστης αξιοπιστίας και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Η Εταιρία, τηρεί και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 σε όλες τις δραστηριότητες διοίκησης και λειτουργίας της. Καθώς η υψηλή ικανοποίηση των πελατών της είναι βασική της προτεραιότητα, επενδύει σημαντικά στην έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων της. Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ επιδιώκει την προώθηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα. Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική σύμφωνα με την οποία απαιτείται, από τους προμηθευτές της, τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004. Υπευθυνότητα για τον εργαζόμενο και την Κοινωνία Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζοντας ότι οι «άνθρωποί μας» είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την επιτυχημένη πορεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Το εργασιακό περιβάλλον της Εταιρίας χαρακτηρίζεται από αξιοκρατία και παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους. Προτεραιότητά μας είναι η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων μας. Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας που θα διασφαλίζει και προάγει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων της. Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιείται. Με γνώμονα το κοινό συμφέρον, η Εταιρία προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με τοπικούς και ευρύτερους φορείς. Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον Η περιβαλλοντική διαχείριση για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ αποτελεί βασικό μέρος της εταιρικής της υπευθυνότητας. Η Εταιρία δεσμεύεται για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της, καθώς ο σεβασμός προς το περιβάλλον, αποτελεί μια από τις αξίες της. Η Εταιρία, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών της θεμάτων και αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει και στα τρία της εργοστάσια, της Θήβας, των Οινοφύτων και της Λιβαδειάς Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δράσεις της Εταιρίας ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας παρουσιάζονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ο οποίος αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του παρόντος απολογισμού.

12 10 8. Προϊόντα Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. παράγει όλων των ειδών καλώδια ενέργειας, εναέριους αγωγούς χαλκού και αλουμινίου, καλώδια τηλεπικοινωνιών (χάλκινα και οπτικά), πλαστικά και ελαστικά μείγματα, καθώς και σύρματα εμαγιέ, των οποίων είναι μοναδικός παραγωγός στην Ελλάδα. Συνοπτικά οι κατηγορίες προϊόντων της εταιρίας παρατίθενται παρακάτω: Καλώδια ισχύος Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων Καλώδια ελέγχου Καλώδια βιομηχανικών χρήσεων και εξωτερικών εγκαταστάσεων Καλώδια βραδύκαυστα-πυράντοχα-ελεύθερα αλογόνων Καλώδια μέσης τάσης Καλώδια υψηλής & υπερυψηλής τάσης (έως 400KV) Αγωγοί Cu (γειώσεως), Al, ACSR Καλώδια πλοίων Υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης Καλώδια τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων Καλώδια χάλκινων αγωγών Καλώδια μετρήσεων και ελέγχου Συμβατικά τηλεφωνικά καλώδια Καλώδια τηλεφωνικών κέντρων Καλώδια μεταφοράς δεδομένων Τηλεφωνικά καλώδια υψηλών συχνοτήτων Καλώδια οπτικών ινών (μονότροπων και πολύτροπων) Υπόγεια καλώδια διηλεκτρικά σωληνώσεως Υπόγεια καλώδια άμεσης ταφής (χαλύβδινου οπλισμού) Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων LSZH Υπόγεια καλώδια διηλεκτρικής αντιτρωκτικής προστασίας Καλώδια εναέριας εγκατάστασης (σχήματος 8 ή ADSS)

13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Καλώδια σηματοδότησης και σιδηροδρομικής σηματοδότησης Σύρματα περιελίξεων Σύρματα περιελίξεων για ηλεκτροκινητήρες και μετασχηματιστές Σύρματα χαλκού για γειώσεις και κυτιοποιία Πλαστικά και ελαστικά μείγματα Πλαστικά με βάση το PVC Πλαστικά με βάση τις πολυολεφίνες Ελαστικά Εγκαταστάσεις με ειδικές απαιτήσεις Πλοία και ναυτικές εφαρμογές Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Σύρματα Περιελίξεων Μετασχηματιστές Κινητήρες γεννήτριες Μικροί κινητήρες Ρελέ πηνία Αυτοστήριχτες περιελίξεις αποφυγή εμποτισμού με βερνίκι Οι βασικές εφαρμογές των προϊόντων της εταιρίας είναι οι ακόλουθες: Καλώδια Κτίρια Εξωτερικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εφαρμογές Δίκτυα μεταφοράς και διανομής Μείγματα Βιομηχανία καλωδίων Παραγωγή μαλακών σωλήνων μεταφοράς νερού Παραγωγή εύκαμπτων spiral Παραγωγή σκληρών εύκαμπτων σωλήνων για ηλεκτρολογικό υλικό Ελαστικές και πλαστικές σόλες Εύκαμπτα ελαστικά και πλαστικά προφίλ Τα προϊόντα καλωδίων διατίθενται στη διεθνή και Ελληνική αγορά με το κατοχυρωμένο, εμπορικό σήμα CABLEL, ενώ για ορισμένα προϊόντα παραγωγής FULGOR χρησιμοποιείται και η ομώνυμη επωνυμία. Η εταιρία είναι γνωστή στις ξένες αγορές και ο εξαγωγικός προσανατολισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησής, όπως φαίνεται από τις σημαντικές ποσότητες καλωδίων και συρμάτων εμαγιέ που πωλούνται στο εξωτερικό.

14 12

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πελάτες και Δίκτυο Πωλήσεων Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. πωλεί τα προϊόντα της στην εσωτερική αγορά από τα κεντρικά πρατήρια των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, και μέσω αντιπροσώπου στην Κρήτη, που διαθέτουν κατάλληλα οργανωμένες αποθήκες. Η εταιρία μετέχει απευθείας σε δημοπρασίες στο εσωτερικό (λχ. της ΔΕΗ) και στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές της διενεργούνται τόσο απευθείας όσο και μέσω αντιπροσώπων. Για την αποτελεσματικότερη διείσδυση στις ξένες αγορές, η εταιρία χρησιμοποιεί το οργανωμένο εμπορικό δίκτυο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, όπως την TEPRO METAL στη Γερμανία, τη GENECOS στη Γαλλία, τη METAL AGENCIES στην Αγγλία, την ETEM Bulgaria στη Βουλγαρία και την ICME ECAB στη Ρουμανία. Στη Σερβία δραστηριοποιείται η θυγατρική Metal Globe και στις αγορές της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής υπάρχουν τοπικοί αντιπρόσωποι. Στους πελάτες καλωδίων μεταφοράς ρεύματος συγκαταλέγονται μεγάλοι οργανισμοί παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας όπως η Γαλλική EDF και η Ιταλική ΕΝEL, μεγάλες κατασκευαστικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και έμποροι καλωδίων διεθνούς φήμης και πελατείας. 13

16 Εγκαταστάσεις και Παραγωγική Διαδικασία Η παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ περιλαμβάνει εργοστάσια σε Ελλάδα και Ρουμανία, ως ακολούθως: Εργοστάσιο Καλωδίων Ενέργειας & Οπτικών Ινών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (Θήβα) Συνολική Έκταση: τ.μ. Κτίρια: τ.μ. Δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Προϊόντα: Καλώδια ενέργειας χαμηλής, μέσης, υψηλής & υπερυψηλής τάσης, καλώδια οπτικών ινών, αγωγοί χαλκού και αλουμινίου. Πιστοποιήσεις: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 Εργοστάσιο Συρμάτων Εμαγιέ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (Λιβαδειά) Συνολική Έκταση: τ.μ. Κτίρια: τ.μ. Δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Προϊόντα: Σύρματα εμαγιέ χαλκού και αλουμινίου, σύρματα χαλκού Πιστοποιήσεις: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 Εργοστάσιο Μειγμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (Οινόφυτα) Συνολική Έκταση: τ.μ. Κτίρια: τ.μ. Δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Προϊόντα: Πλαστικά και ελαστικά μείγματα Πιστοποιήσεις: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 Εργοστάσιο Καλωδίων Ενέργειας FULGOR (Σουσάκι Κορινθίας) Συνολική Έκταση: τ.μ. Κτίρια: τ.μ. Δυναμικότητα: τόνοι καλώδια και τόνοι σύρμα Φ8 ετησίως Προϊόντα: Καλώδια ενέργειας χαμηλής, μέσης, υψηλής τάσης, υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης, σύρμα χαλκού Φ8 Πιστοποιήσεις: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004

17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εργοστάσιο Καλωδίων Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών ICME (Βουκουρέστι) Συνολική Έκταση: τ.μ. Κτίρια: τ.μ. Δυναμικότητα: τόνοι ετησίως Προϊόντα: Καλώδια ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, χάλκινα τηλαφωνικά καλώδια Πιστοποιήσεις: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001: Ενδεικτική Παραγωγική Διαδικασία Βασικών Προϊόντων Καλώδια Ενέργειας Εγκαταστάσεων Yποβιβασμός (Παραγωγή Σύρματος) Στρέψη (δημιουργία αγωγού) Μόνωση Στρέψη Πόλων (Μονωμένων Αγωγών) Μανδύας Ποιοτικός Έλεγχος Δικτύων Ενέργειας & Βιομηχανικών Χρήσεων Yποβιβασμός (Παραγωγή Σύρματος) Στρέψη (δημιουργία αγωγού) Μόνωση Θωράκιση Στρέψη Πόλων (Μονωμένων Αγωγών) Α Μανδύας Οπλισμός Β Μανδύας Ποιοτικός Έλεγχος Καλώδια Τηλεπικοινωνιών Οπτικά Βαφή Οπτικής Ίνας Μόνωση Οπτικής Ίνας Στρέψη Οπλισμός Μανδύας Ποιοτικός Έλεγχος Χάλκινα Τηλεφωνικά Yποβιβασμός (Παραγωγή Σύρματος) Μόνωση Στρέψη Βασικών Ομάδων Στρέψη Καλωδίου Θωράκιση Α Μανδύας Οπλισμός Β Μανδύας Ποιοτικός Έλεγχος Σύρματα Εμαγιέ Yποβιβασμός (Παραγωγή Σύρματος) Εφαρμογή Ανόπτηση Ψήσιμο Ποιοτικός Βερνικιού Έλεγχος Εφαρμογή Λιπαντικού

18 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου Κατάσταση Αποτελεσμάτων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (εκ. ευρώ) Μεταβολή % Πωλήσεις % Καθαρά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 20,9 13,2 58% επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Ποσοστό επί πωλήσεων 5,0% 3,8% Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 11,8 5,1 130% Ποσοστό επί πωλήσεων 2,8% 1,5% Αποτελέσματα προ φόρων 3,6 0,6 536% Ποσοστό επί πωλήσεων 0,9% 0,2% Αποτελέσματα μετά φόρων 3,3 0,4 745% Ποσοστό επί πωλήσεων 0,8% 0,1% Ισολογισμός Στοιχεία Ισολογισμού Ομίλου (εκ. ευρώ) Διαφορά Ενεργητικού Πάγια 155,1 90,4 72% Συμμετοχές και άλλες μακρ. Απαιτ. 3,6 3,5 2% Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 158,7 93,9 69% Αποθέματα 92,1 68,4 35% Εμπορικές Απαιτήσεις 56,4 71,3-21% Διαθέσιμα 19,0 11,8 61% Λοιπά Στοιχ. Κυκλ. Ενεργητικού 19,9 15,8 26% Κυκλοφορούν Ενεργητικό 187,4 167,3 12% Σύνολο Ενεργητικού 346,1 261,2 32% Ίδια Κεφάλαια 116,1 104,7 11% Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα Δάνεια 65,4 31,3 109% Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 105,4 82,9 27% Εμπορικές Υποχρεώσεις 32,9 30,0 10% Λοιπές Υποχρεώσεις 26,3 12,3 114% Σύνολο Υποχρεώσεων 230,0 156,5 47% Σύνολο ΙΚ & Υποχρεώσεις 346,1 261,2 32%

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ταμιακές Ροές Ομίλου Λειτουργικές Δραστηριότητες -3,4-14,4 Επενδυτικές Δραστηριότητες -11,2-4,6 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 21,7 19,5 Ταμιακά Διαθέσιμα Έναρξης περιόδου 11,8 11,5 Λήξης περιόδου 19,0 11,8 Αριθμοδείκτες ΟΜΙΛΟΣ Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 6,5% 5,9% (Μεικτά Κέρδη/ Πωλήσεις) Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 0,8% 0,1% (Καθαρά Κέρδη/ Πωλήσεις) Δανειακής Επιβάρυνσης 1,47 1,09 (Δάνεια/ Ίδια κεφάλαια) Ρευστότητας 1,25 1,40 (Κυκλοφορούν/ βραχυπρ. Υποχρ) Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 2,9% 0,4% (Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Αποθέματα/ Κόστος Πωλ.) x 365 ημέρες Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων (Εμπορικές απαιτήσεις/ Πωλήσεις) x 365 ημέρες Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων (Εμπορικοί Πιστωτές/ Κόστος Πωλ.) x 365 ημέρες

20 Πορεία της μετοχής Μέση τιμή μετοχής 2011: 1,26 ευρώ Αριθμός μετοχών: Σύμβολα μετοχής Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Reuters: Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Bloomberg: ΕΛΚΑ HCAr.AT ELKA:GA Η εταιρία συμμετέχει στο Γενικό Δείκτη Τιμών ΧΑΑ, καθώς και στο δείκτη FTSE Mid Cap. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 2011 ΧΑΛΚΟΡ 72,53% 27,47% Ελεύθερη Διασπορά ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟ /3/11 2/3/11 3/3/11 4/3/11 5/3/11 6/3/11 7/3/11 8/3/11 9/3/11 10/3/11 11/3/11 12/3/11 0

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασικές Συμμετοχές Οι συμμετοχές της εταιρίας που ενοποιούνται, περιλαμβάνουν δώδεκα εταιρίες, εκ των οποίων τις 6 πρώτες ενοποιεί ολικώς και τις υπόλοιπες με τη μέθοδο της «καθαρής θέσης»: Κύκλος εργασιών Κέρδη (Ζημιές) Εταιρία Συμμετοχή Έδρα (χιλ. ευρώ) (σε χιλ. Ευρώ) 1. ICME ECAB S.A. 98,59% Βουκουρέστι FULGOR Α.Ε. 100,00% Αθήνα (1.293) 3. LESCO OOD 100,00% Σόφια GENECOS S.A. 60,00% Παρίσι LESCO ROMANIA S.A. 65,00% Βουκουρέστι DE LAIRE L.T.D. 100,00% Λευκωσία ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 29,56% Αθήνα METAL AGENCIES Ltd. 33,00% Λονδίνο (75) 9. ΜETAL GLOBE DOO 30,00% Βελιγράδι 100 (144) 10. Ε.Δ.Ε Α.Ε. 99,99% Αθήνα - (9) 11. COPPERPROM EΠΕ 40,00% Αθήνα 42 (3) 12. ELECTRIC CABLES AGENCIES 100,00% Λονδίνο ICME ECAB S.A. Η εταιρία διαθέτει πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στη Ρουμάνικη και στη διεθνή αγορά καλωδίων. Ιδρύθηκε το 1949 με το όνομα "Electrocablu". Το 1959 η Electrocablu συγχωνεύθηκε με τη γειτονική της "Electroizolantul" δημιουργώντας την εταιρία "Cables και Insulating Materials Factory". To 1973 η εταιρία μετονομάστηκε σε "Cables και Insulating Materials Company" (ICME). Το 1998 η αυστριακή εταιρία ISOVOLTA έγινε ο κύριος μέτοχός της. Το 1999, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. εξαγόρασε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (95%) της ICME - ECAB S.A. και το 2002 απέκτησε σχεδόν τον πλήρη έλεγχο των μετοχών της (98,6%). Η εταιρία είναι εγκατεστημένη στο Βουκουρέστι σε βιομηχανικό συγκρότημα 70 χιλ. τ.μ. σε μια έκταση 268 χιλ. τ.μ. και απασχολεί περίπου 570 εργαζόμενους. Τα προϊόντα της ICME - ECAB S.A. διατίθενται στη διεθνή και Ρουμάνικη αγορά με το κατοχυρωμένο, εμπορικό σήμα CABLEL. Η εταιρία παράγει καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, καλώδια ενέργειας, ελέγχου, βιομηχανικών χρήσεων και εξωτερικών εγκαταστάσεων, καλώδια βραδύκαυστα, πυράντοχα, ελεύθερα αλογόνων, αγωγούς χαλκού και αλουμινίου, καλώδια ορυχείων, πλοίων, καλώδια ειδικών απαιτήσεων, τηλεπικοινωνιακά καλώδια, καλώδια σήμανσης, τηλεχειρισμού και μετάδοσης δεδομένων (Data), καθώς και πλαστικά και ελαστικά μείγματα.

22 20 Επίσης διαθέτει Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο συμβάλλει στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους των παραγόμενων προϊόντων. Η ICME-ECAB S.A. επενδύει συνεχώς στον ανθρώπινο παράγοντα, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσής του και της δημιουργίας ποιοτικά ανώτερων και ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας. ICME-ECAB S.A. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία (σε εκ. ευρώ) % Διαφορά Πωλήσεις 152,8 123,2 24% Μικτό Κέρδος 8,8 4,9 82% Kέρδη Προ Φόρων 3,0 0,5 479% Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 18,8 19,3-3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 71,7 60,0 19% Ίδια Κεφάλαια 39,0 36,3 7% Υποχρεώσεις 51,5 43,0 20% Στην εσωτερική Ρουμανική αγορά, η πώληση και διανομή των προϊόντων της εταιρίας ICME ECAB γίνεται από τις εγκαταστάσεις της στο Βουκουρέστι και τις αποθήκες της στο Cluj, στο Bacau και στην Timisoara, ενώ στη διεθνή αγορά, μέσω του δικτύου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. όπως της TEPRO METAL στη Γερμανία, της GENECOS στη Γαλλία, της METAL AGENCIES στην Αγγλία, της STEELMET στη Βουλγαρία είτε απευθείας στους τελικούς πελάτες. Στα επόμενα χρόνια, η εταιρία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στη Ρουμανική αγορά, στις όμορες χώρες (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Τσεχία, Σλοβακία) καθώς και στις λοιπές χώρες μέσω του δικτύου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε FULGOR Α.Ε. Η FULGOR ιδρύθηκε το Το 1972 μεταφέρθηκε στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της στο Σουσσάκι Κορινθίας, συνολικής επιφάνειας 206 στρεμμάτων. Το 1973 εκτέλεσε τις πρώτες υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις για λογαριασμό της ΔΕΗ, ενώ το 1986 κατασκεύασε και εγκατέστησε το πρώτο καλώδιο οπτικών ινών στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΤΕ. Το 1993 ξεκίνησε την κατασκευή καλωδίων υψηλής τάσης. Τα τελευταία σαράντα περίπου έτη έχει εγκαταστήσει μεγάλο μέρος του δικτύου ενέργειας και τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας, ενώ έχει αναλάβει την πλειονότητα των υποβρυχίων συνδέσεων καλωδίων στον Ελλαδικό χώρο.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Δραστηριότητες 7 4. Θυγατρικές Εταιρίες 7 5. Γεγονότα - Σταθμοί 8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 11 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα