ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437, 1095 Fax Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ (εκτός του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη) α) Κοσµήτορες Σχολών ΠΜ Ι. Γκόλιας ΜΜ. Παπαντώνης ΗΜΜΥ. Τσαµάκης ΑΜ Ε. Μαϊστρου ΧΜ Α. Μπουντουβής ΑΤΜ ΜΜΜ Ι. Πασπαλιάρης ΝΜΜ Γ. Τριανταφύλλου ΕΜΦΕ Κ. Φαράκος β) Εκπρόσωπος ΕΕ ΙΠ Ι Γ. Βλάχος γ) Εκπρόσωπος ΕΕ ΙΠ ΙΙ Χ. Τσιάκαλος δ) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ Ε. Σούµα ε) Εκπρόσωπος Π. Λαµπράκης στ) Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών ζ) Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών η) Εκπρόσωπος Υποψήφιων ιδακτόρων Ad hoc Προσκεκληµένοι Α. Σιόλας, Εκτελών χρέη Κοσµήτορα της Σχολής ΑΤΜ. Νεοεκλεγµένος Κοσµήτορας της Σχολής ΑΤΜ. Ε. Χίνης, Εκπρόσωπος ΕΠ-ΕΜΠ. Κοινοποιήσεις: Γραµµατεία Συγκλήτου Αθήνα, 02 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 7803 Προς τα Μέλη της Συγκλήτου του ΕΜΠ (βλ. παράπλευρο πίνακα) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 1 ης /2013 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, ώρα 10:00 στην Αίθουσα Συγκλήτου, Κτήριο ιοίκησης (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Εισήγηση Πρύτανη σχετικά µε τη συγκρότηση της Συγκλήτου καλωσόρισµα Μελών Συγκλήτου. 2. ιαδικαστικά θέµατα που αφορούν στη σύνταξη του σχεδίου πρόσκλησης των µελών της Συγκλήτου και στη σύνταξη του κειµένου-template των εισηγήσεων για τα θέµατα της Συγκλήτου, η αρµοδιότητα των οποίων είχε ανατεθεί στο Π.Σ. και σήµερα επανέρχεται. Εισηγητές Προσκεκληµένοι. 3. Σχετικά µε τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης των Σχολών. 4. ιαπίστωση της συγκρότησης των Συγκλητικών Επιτροπών του Ιδρύµατος. 5. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής εοντολογίας. 6. Προκήρυξη της θέσης Γραµµατέα του Ιδρύµατος. 7. Τοποθέτηση Προϊσταµένου στη: α) Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Στήριξης και Σπουδών και β) Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 8. Ανακοινώσεις. 9. Θέµατα του πρώην Πρυτανικού Συµβουλίου (επισυνάπτονται σε συνηµµένη κατάσταση ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσης). 10. Έγκριση Προϋπολογισµών ωρεών & Κληροδοτηµάτων Ε.Μ.Π. Χρήσης Ανάθεση σε Νοµικό Σύµβουλο των απαραίτητων νοµικών ενεργειών για την αποδοχή από το ΕΜΠ της ωρεάς Φ. Ζωγραφάκη. 12. Θωµαΐδεια Βραβεία έτους 2010 ( ηµοσίευση εργασίας σε επιστηµονικό περιοδικό ή σε συνέδριο µε σύστηµα κριτών). 13. Απάντηση στο ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά µε τον «Αριθµό εισακτέων σπουδαστών ακαδ. έτους ». 14. υνατότητα εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 34 παρ.17 του Ν.4115/13 και στους προπτυχιακούς φοιτητές που διανύουν αλλά δεν έχουν υπερβεί το πέµπτο έτος σπουδών τους (δέκατο εξάµηνο). 15. Απονοµή διπλώµατος στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Παπακίτσο Χρήστο του Γεράσιµου, που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε χρόνο µικρότερο του θεσµοθετηµένου. 16. Απονοµή διπλώµατος στον φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Λυµούρα Γεώργιο του Βασιλείου που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε χρόνο µικρότερο του θεσµοθετηµένου. 17. Γλώσσα συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας προπτυχιακού φοιτητή της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Ε.Μ.Π., µέρος της οποίας εκπονήθηκε στην αλλοδαπή (Γερµανία-Πολυτεχνείο Βερολίνου) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Erasmus LLP. 18. Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδηµαϊκού έτους στη Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π Σύνδεση του Ε.Μ.Π µε Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία (ΠΠΣ): α) Πλαίσιο

2 Συµφωνίας Συνεργασίας της Σχολής Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π και του Πρότυπου Πειραµατικού ΓΕΛ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Πειραιά. β) Πλαίσιο Συµφωνίας Συνεργασίας της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Ε.Μ.Π και 1)Πρότυπου Πειραµατικού Λυκείου ΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Πειραιά 2) Πρότυπου Πειραµατικού ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Σµύρνης. 20. Έγκριση συµµετοχής του ΕΜΠ στη διοργάνωση του 9 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» και ορισµός εκπροσώπου στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. 21. Έκδοση κάρτας για δωρεάν σίτιση σε όλους τους Κύπριους Φοιτητές του Ιδρύµατος (Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς). 22. Σύγκληση της Γ.Σ. της Ε.Α. Ι.Π. Α.Ε. για την εκλογή νέου.σ. Πρόσκληση προς τις Σχολές για την πρόταση υπόδειξη υποψηφίων. 23. Σχετικά µε τη θεσµοθέτηση του βραβείου στα Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου. 24. Άδειες απουσίας για προσωπικούς λόγους σε µέλη ΕΠ των Σχολών Χηµικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Ε.Μ.Π Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους στον Αντιπρύτανη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου κ. Ιωάννη Αβαριτσιώτη. 26. Έγκριση χορήγησης άδειας κατοχής Β έµµισθης θέσης στον Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Κωνσταντίνο Μέµο. 27. Ένταξη των µελών.ε.π. της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ.κ. Σέργιου Λαµπρόπουλου και Ευάγγελου Μπαλτά, στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης για το ακαδ. έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2530/1997 όπως ισχύει σήµερα, µετά την δηµοσίευση του Ν.3549/2007 και του Ν.4009/2011 άρθρο 80 παρ. 22(α). 28. Θέµατα Προσωπικού Θέµατα Ε.Ε. Ι.Π. Ι Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους στο µέλος Ε.Ε. Ι.Π. (κλάδου Ι, ΠΕ Κατηγορίας) Α βαθµίδας κ. Μιχαήλ Κυρίτση Θέµατα Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ Άδεια άνευ αποδοχών στο µέλος Ε.Ε. Ι.Π. (κλάδου ΙΙ, ΠΕ Κατηγορίας) Γ Βαθµίδας, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κ. Κωνσταντίνο Παύλου Θέµατα Ε.Τ.Ε.Π Θέµατα.Π Αδικαιολόγητη αποχή της τέως υπαλλήλου του Ιδρύµατος κας Μαρίας Λάµπρου, από την εκτέλεση των υπηρεσιακών της καθηκόντων. 29. Θέµατα χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων Συµµετοχή του ΕΜΠ/Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας σε Ένωση µε το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Πολυτεχνείο Κρήτης/Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου µε Ε.Υ. τον Καθ. Ι. Ζιώµα και Κ.Α.61/ ιάφορα επείγοντα (άρθρο 3.2 εδάφ. β του Κανονισµού Λειτουργίας της Συγκλήτου). 31. Έλεγχος ερωτήσεις επερωτήσεις. 32. Προτάσεις και παρεµβάσεις Συλλόγων εργαζόµενων και φοιτητών. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

3 9. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9α. Σε εφαρµογή της απόφασης της 15 ης /Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 27/12/2012 (συνέχεια 28/12/2012), θέµα 30 ο : 1) Επικύρωση του αιτήµατος του Πρύτανη για δάνειο ποσού και 2) έγκριση προεκταµίευσης για την πληρωµή των φυλάκων µέχρι 30/6/2013, ποσού β. Έγκριση πληρωµής λογαριασµών της ΕΗ του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, αποκλειστικά για την κατανάλωση που έχει σχέση µε τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος. Θέµατα Γενικής /νσης ιοικητικής Στήριξης και Σπουδών: 9.1 /νση ιοικητικού: Θέµατα µελών.ε.π.: Θέµατα προσωπικού Ε.Ε. Ι.Π. Ι: Θέµατα προσωπικού Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ: Θέµατα προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.: Θέµατα ιοικητικού Προσωπικού: Απαλλαγή της µονίµου υπαλλήλου του Ιδρύµατος κας Σταυριανής Φάσαρη, από τα καθήκοντα του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης Βιβλιοθήκης Μετακίνηση του υπαλλήλου του Ιδρύµατος κ. Λουλούδη Γεώργιου Μετάταξη του µονίµου υπαλλήλου του Ιδρύµατος κ. Μπριλάκη Γεωργίου - Φραγκίσκου, στην ΚΗ ΕΠΚΑ Σερρών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού Μετάταξη του µονίµου υπαλλήλου του Ιδρύµατος κ. Στέφανου Κρανιώτη, στην Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού Απόσπαση της µονίµου υπαλλήλου του Ιδρύµατος κας Βασιλικής Αναγνώστου, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος Μαγνησίας) Μετακίνηση της υπαλλήλου του Ιδρύµατος κας Σενή Όλγας Απόσπαση της υπαλλήλου του Ιδρύµατος µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου κας Αρωνιάδα Σωτηρίας - Σοφίας, στη ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας Μετάταξη της υπαλλήλου του Ιδρύµατος µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου κας Κωνσταντίνας Κερλή, στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας, βάσει των διατάξεων του Ν. 4075/ Μετάταξη του υπαλλήλου του Ιδρύµατος µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου κ. Σπίγγου Χρύσανθου, στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Μετάταξη της υπαλλήλου του Ιδρύµατος κας Μαρίας ηµητρακάκη, σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας Ανάκληση της τοποθέτησης του υπαλλήλου του Ιδρύµατος κ. Μάλαµα Γεωργίου, στη ιεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων. 1

4 Μετάταξη της υπαλλήλου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) µε σχέση εργασίας Ι..Α.Χ., µε ειδικότητα Ε ιοικητικών Γραµµατέων κας Κοντογιάννη Παναγιώτας, στο Ε.Μ.Π Λοιπά θέµατα: /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών: Τµήµα Προϋπολογισµού: Τµήµα ιαχείρισης Περιουσίας: Κυλικείο µεταξύ κτηρίου Υδραυλικής και κτηρίου Αντοχής Κήρυξη άγονης της δηµοπρασίας της 24 ης /2/2013 για την εκµίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πάροδος Ξενία 3 (Κεφαλάρι) του ήµου Κηφισιάς στην Αθήνα, εκ του Κληροδοτήµατος «Μιχαήλ & Ευτυχίας Λαµπρινού» Κήρυξη άγονης της δηµοπρασίας της 24 ης /2/2013 για την εκµίσθωση του ακινήτου επί της οδού Κριεζώτου 6 στην Αθήνα, ιδιοκτησία Κληροδοτήµατος «Μιχαήλ & Ευτυχίας Λαµπρινού» Χορήγηση βραβείου σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύµατος εκ του Κληροδοτήµατος Α. Σαράφη, ακαδηµαϊκού έτους Τµήµα Προµηθειών: Έγκριση επί του περιεχοµένου του αρχικού Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου των εργαζοµένων του Ε.Μ.Π. (Νο 52293/8) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του δικαιώµατος λήψης νέων βελτιωτικών εκδόσεων και τεχνικής υποστήριξης του Λογισµικού πακέτου MATLAB & Toolboxes Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του δικαιώµατος λήψης νέων βελτιωτικών εκδόσεων του Λογισµικού πακέτου SolidWorks (Educational Edition Campus Licence δικτυακή άδεια 500 θέσεων) Έγκριση δαπάνης για βελτιστοποίηση και αύξηση διαθεσιµότητας των συνδέσεων του ΚΗΥ Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια του δοχείου µελάνης Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για το Τµήµα Εκδόσεων και Τυπογραφείου Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων και απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΜΠ» Εξέταση της υπ αριθ / προσφυγή της εταιρείας «ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Υ.Κ.) & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», κατά της υπ αριθ / διακήρυξης του διαγωνισµού µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση για τον καθαρισµό των κτηρίων του Ε.Μ.Π. (Πατησίων και Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου) ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για φωτοαντιγραφικό χαρτί. 2

5 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων (µελανιών) για τους εκτυπωτές και τις συσκευές τηλεοµοιοτυπίας προς χρήση των Σχολών και Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού: α) για τη συντήρηση του Κεντρικού Αποθηκευτικού χώρου του ΚΗΥ και β) για τη συντήρηση του εξοπλισµού ΚΗΥ εκτός Κεντρικού Αποθηκευτικού χώρου (29 sun blade servers, παλαιούς windows servers δικτυακού εξοπλισµού cisco asa firewalls, switches κλπ και 120 PCs), για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ιδρύµατος Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού για την Υποστήριξη Λειτουργίας της Μονάδας ιασφάλισης ποιότητας (ΜΟ. Ι.Π.) του Ε.Μ.Π., µε απευθείας ανάθεση µετά από έρευνα αγοράς Έγκριση δαπάνης ανανέωσης του δικαιώµατος λήψης νέων εκδόσεων & τεχνικής υποστήριξης των λογισµικών προϊόντων της MSC Software Έγκριση δαπάνης του ετήσιου δικαιώµατος χρήσης για το λογισµικό πακέτο ABAQUS Έγκριση δαπάνης ανανέωσης του δικαιώµατος λήψης νέων εκδόσεων & τεχνικής υποστήριξης των λογισµικών προϊόντων της ANSYS Inc ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια και αναγόµωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Ιδρύµατος ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την επανεκτύπωση των συγγραµµάτων «Μηχανική» και «Στοιχειώδεις ιαφορικές Εξισώσεις και Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών» Έγκριση δαπάνης για περιοδική συντήρηση για δύο σχεδιαστικές συσκευές (plotter) της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π Αντικατάσταση κλαπέντος εξοπλισµού Τµήµα Χρηµατικού και Ταµείου: Τµήµα Ελέγχου απανών: Τµήµα Λογιστηρίου: ιαγραφή Καταστροφή Οργάνων του Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ιαγραφή Καταστροφή Οργάνων του Εργαστηρίου Καυσίµων και Λιπαντικών του Τοµέα IV της Σχολής Χηµικών Μηχανικών ιαγραφή Καταστροφή Οργάνων του Εργαστηρίου Αεροδυναµικής του Τοµέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Τµήµα Μισθοδοσίας: /νση Σπουδών: /νση Μέριµνας: Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης τελειοφοίτων σε συνέδρια από το κληροδότηµα. Θωµαΐδου, ετών 2009, 2010,

6 9.4.2 Βραβείο στη Μνήµη «Γεωργίου Χαρτοµατζίδη», για επίδοση ετών 2011 και Υποτροφίες από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος «ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΙΩΤΗ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ» επίδοση εισαγωγής έτους Επίδοση οικονοµικής ενίσχυσης από το κληροδότηµα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος Χορήγηση υποτροφιών από την εταιρεία «ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ για το ακαδ. έτος Ορθή επανάληψη του θέµατος της 12ης απόφασης Πρυτανικού Συµβουλίου για τη χορήγηση του Βραβείου «Περικλή Σ. Θεοχάρη» ακαδ. έτους Χορήγηση επαίνου «Γρηγόρης Φαράκος» ακαδ. έτους Χορήγηση υποτροφίας Κληροδοτήµατος «Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό ακαδ. έτους /νση Πληροφορικής: - Θέµατα Γενικής /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 9.6 /νση Τεχνικών Υπηρεσιών: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Εργασίες φύτευσης και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου στα παρτέρια των Πλατειών Κέντρου, στη νησίδα του Parking του εστιατορίου και στον περιβάλλοντα χώρο του αθλητικού κέντρου, ανάδοχος «ΠΕΛΟΨ Α.Ε.» Προδικαστική προσφυγή µε αριθ. πρωτ. 3696/ της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» που αφορά στο διαγωνισµό για «Προµήθεια αντικατάσταση τριών (3) κεντρικών µηχανηµάτων κλιµατισµού στα κτήρια ΑΒ, Γ & Ε της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και ενός (1) στην πτέρυγα Β του κτηρίου Αντοχής Υλικών», στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων ψύξης θέρµανσης στο δώµα του κτηρίου Ε της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. και σύνδεση µε το κεντρικό λεβητοστάσιο και εγκατάσταση συστήµατος BMS για τη λειτουργία των αντλιών θερµότητας» στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ανάδοχος: Κ. Μπόλος & Συνεργάτες Ο.Ε /νση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του Ιδρύµατος, ανάδοχος «ΠΕΛΟΨ Α.Ε.» Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ιαµορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και συντήρηση πρασίνου, ανάδοχος «ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε.» Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση των ζηµιών στο χώρο του πεδίου χαµηλής τάσης στο κτήριο γραµµατείας των Πολιτικών Μηχανικών, ανάδοχος Αιγεύς Τεχνική Α.Ε Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ιετής συντήρηση κτηρίων Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών & Σχολής Ναυπηγών 4

7 Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ανάδοχος: Κ/ξία Κουλόπουλος Ευθ. Κατσογιάννης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε._AGTECH Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Εργασίες επισκευών & συντήρησης κτηρίων Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, ανάδοχος: Κ/ξία Ν. Γ. Τσελεπής Θ. Μ. Καραδήµος Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Εργασίες στη βιβλιοθήκη οξιάδη και τη βιβλιοθήκη του κτηρίου Αβέρωφ, ανάδοχος Αγησίλαος Κοντέσης Υποβολή πρακτικού διαγωνισµού για τις: «Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στους ανελκυστήρες των κτηρίων του Ιδρύµατος» Σχετικά µε οφειλόµενο ποσό του αναδόχου του έργου «ιετής Συντήρηση 85 Ανελκυστήρων στο ΕΜΠ» κ.. Ηλιόπουλου Παραίτηση του Προέδρου της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ετήσια συντήρηση Η/Ζ κτιρίων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και Αντοχής Υλικών στην πτέρυγα Β στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου», ανάδοχος «IPEL Συστήµατα ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕΤΕ» κ.. Τσαµπούλα Παραίτηση του Προέδρου της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευών και συντήρησης κτηρίων Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» κ. Π. Κωττή Ορισµός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευών & συντήρησης κτηρίων Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών» στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ανάδοχος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ορισµός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ετήσια συντήρηση συγκροτήµατος Πατησίων ΕΜΠ», ανάδοχος Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε Αποκατάσταση του αυτόµατου συστήµατος άρδευσης από τη γεώτρηση του Ιδρύµατος Υποβολή πρακτικού διαγωνισµού για την: «Προµήθεια αντικατάσταση τριών (3) κεντρικών µηχανηµάτων κλιµατισµού στα κτήρια ΑΒ, Γ & Ε της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και ενός (1) στην πτέρυγα Β του κτηρίου Αντοχής Υλικών» στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Υπεύθυνος Πολυδύναµης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ειδικότητα του Ελευθερίου Τσόκα και βάρδιες ηλεκτρολόγου Μη δυνατότητα αποδοχής του ορισµού ως Προέδρου της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή του ακινήτου (ηµιυπόγειο, αποθήκη 270 τ.µ.) επί της οδού Φερρών στην Αθήνα» από τον Καθηγητή κ. Α. Στάµου Μη δυνατότητα αποδοχής του ορισµού ως Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή του ακινήτου (ηµι-υπόγειο αποθήκη 270 τ.µ.) επί της οδού Φερρών στην Αθήνα» από τον Καθηγητή κ. Β. Ψαριανό. 9.8 Τεχνικό Συµβούλιο: - 5

8 9.9 Θέµατα χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων: - Θέµατα κύριων διοικητικών και ακαδηµαϊκών οργάνων, εκτός των Γενικών /νσεων: 9.10 /νση ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων: Έγκριση δαπανών τριών χιλιάδων (3000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασµό Έρευνας για την κάλυψη αναγκών του Τµήµατος Ανταλλαγής Φοιτητών (I.A.E.S.TE.) Προµήθεια αναµνηστικών µεταλλίων Γραφείο Πρύτανη: Παράταση παραχώρησης διαµερίσµατος Αίτηση για έκδοση εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα της κας Τσάιµου Κωνσταντίνας του Γεωργίου Παρεχόµενη υπερωριακή απασχόληση προσωπικού της ιεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Αίτηµα του Οµότ. Καθ. ΕΜΠ κ. Ν. Μαρκάτου για κάλυψη εξόδων εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής σε Πανεπιστήµιο της Βουλγαρίας Χρηµατοδότηση Θεατρικής Οµάδας ΕΜΠ Έγκριση οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή CNC µηχανήµατος του εργαστηρίου Προπλασµάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αίτηµα του κ. Ι. Κλεινάκη (3419/ ) για χορήγηση αποσπάσµατος πρακτικού Πρυτανικού Συµβουλίου της 10 ης Μαΐου 2011, που αφορά στην ακύρωση του διαγωνισµού 34714/ για την εκµίσθωση του Φωτοαντιγραφικού Κέντρου Οικονοµική ενίσχυση του Καθηγητή της Σχολής ΕΜΦΕ κ.. Παναγιωτουνάκου Έκδοση των τόµων των εργασιών του Συνεδρίου µε θέµα: «170 χρόνια Πολυτεχνείο. Οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα» Έγκριση στοιχειωδών δαπανών για την Οργάνωση του 7 ου ιεπιστηµονικού ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π., µε θέµα: «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, ράσεις και Προοπτικές». 6

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα 210-772 1807, 4437, 1095 Fax 210-772.1988 Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ α) Πρύτανης Σ. Ε. Σιμόπουλος β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα 210-772 1983, 4437 Fax 210-772.1988 Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ α) Πρύτανης Σ. Ε. Σιμόπουλος β) Κοσμήτορες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 11012 Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

Αριθμ. Πρωτ.: 11012 Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ.: 11012 Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 0BΑριθμ. Πρωτ.: 14647 Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 3BΠρος

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010)

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Α1. Ανακοινώνεται το Ψήφισμα της 65 ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 11/02/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 26/11/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ

ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 15/02/2011 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται η έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 518,00

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011)

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την από 16/12/2011 εισήγηση του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 18/04/2011 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται η έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 1.266,50

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3027 (ΦΕΚ Α 152/28-6-2002) Ρύθµιση θεµάτων οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3027 (ΦΕΚ Α 152/28-6-2002) Ρύθµιση θεµάτων οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3027 (ΦΕΚ Α 152/28-6-2002) Ρύθµιση θεµάτων οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 15/09/2010 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 2011, ΤΗΣ 27/12/2010 1. Θέµατα της ιεύθυνσης ηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας 1(1) Αποφασίζεται: α) η διακοπή των συνδροµών εφηµερίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος. ΦΕΚ... Π.Δ. Υπ αριθμ.... Οργανισμός Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 01/08/2011 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 25ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ, ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΗΣ 30/11/2010 2. Θέµατα της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 2(1) Επιχορήγηση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, για το οικονοµικό έτος 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 20-204 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 202 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΣ/ 202/ Ε0.03-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-02 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 30496 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ Β. ΚΟΥΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2003 Την επιµέλεια του Οδηγού Σπουδών είχε o Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα