Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome A Papyrological Survey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome A Papyrological Survey"

Transcript

1 Trismegistos Online Publications - IV - Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome A Papyrological Survey Version 1.0 October 2009 Compiled and Annotated by Amin BENAISSA Wolfson College, University of Oxford Köln / Leuven 2009 Trismegistos

2 Trismegistos Online Publications Edited by W. Clarysse, M. Depauw & H.J. Thissen TRISMEGISTOS

3 Trismegistos Online Publications - IV - Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome A Papyrological Survey Version 1.0 October 2009 Compiled and Annotated by Amin BENAISSA Wolfson College, University of Oxford Köln / Leuven 2009 Trismegistos

4 The series Trismegistos Online Publications, edited by W. Clarysse (K.U.Leuven), M. Depauw (K.U.Leuven) and H.J. Thissen (Universität zu Köln), aims to provide freely downloadable PDF-documents with scholarly tools based upon or providing links to the Trismegistos database. Contributors can send in manuscripts in Word format to The editors will decide whether the manuscript fits in the series and can be accepted for reviewing. An anonymous version of the manuscript will then be sent to two or more peers for evaluation. On the basis of their report the editors will take a decision whether to publish it in the series or not. Authors will be given the anonymous notes of the reviewers and can be asked to implement changes to their manuscript. October 2009: Version 1.0 ISBN:

5 TABLE OF CONTENTS BIBLIOGRAPHY 4 INTRODUCTION 6 CATALOGUE 13 INDEX I: TOPARCHIES AND PAGI 388 INDEX II: ALPHABETICAL LIST OF TOPONYMS AND GRAPHIC VARIANTS 394 INDEX : REVERSE INDEX OF TOPONYMS 403 INDEX IV: SETTLEMENTS CONNECTED TO THE APION ESTATE 409 INDEX V: ANCIENT SETTLEMENTS PLAUSIBLY IDENTIFIED 412 WITH MODERN VILLAGES MAPS 413 3

6 BIBLIOGRAPHY The following works are cited in the introduction and the catalogue by the author s last name and short title/journal reference only: A. Benaissa, Critical notes on the toponymy of the Oxyrhynchite nome, ZPE 170 (2009) A. Calderini, S. Daris, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell Egitto grecoromano + Supplementi ( ) M. Drew-Bear, Le nome Hermopolite: toponymes et sites (ASP 21; Missoula 1979) M. R. Falivene, The Herakleopolite Nome: a Catalogue of the Toponyms (ASP 37; Atlanta 1998) F. T. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods. Vol. I: Phonology (Milano [1976]); Vol. II: Morphology (Milano 1981) F. Gomaà, R. Müller-Wollermann, W. Schenkel, Mittelägypten zwischen Samalut und dem Gabal Abu Sir: Beiträge zur historischen Topographie der pharaonischen Zeit (TAVO Beihefte ser. B no. 69; Wiesbaden 1991) N. Gonis, Some Oxyrhynchite villages in the eighth century, CE 75 (2000) T. M. Hickey, A Public House but Closed: Fiscal Participation and Economic Decision Making on the Oxyrhynchite Estate of the Flavii Apiones (Diss. Chicago 2001) J. Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit: Studien zur Topographie und Literaturrezeption (Frankfurt am Main 1990) N. Litinas, Villages and place-names of the Cynopolite nome, AFP 40 (1994) R. Mazza, L archivio degli Apioni: terra, lavoro e proprietà senatoria nell Egitto tardoantico (Bari 2001) F. Mitthof, Topographie und Grenzverlauf des nördlichen Hermopolites in spätrömischer Zeit: Ein neues Papyruszeugnis, APF 49 (2003) P. Pruneti, I κλῆροι del nomo Ossirinchite. Ricerca topografica, Aegyptus 55 (1975) P. Pruneti, I centri abitati dell Ossirinchite: repertorio toponomastico (Pap.Flor. 9; Firenze 1981) 4

7 P. Pruneti, Toparchie e pagi: precisazioni topografiche relative al nòmo Ossirinchite, Aegyptus 69 (1989) P. Pruneti, Ancora su toparchie e πάγοι dell Ossirinchite, Aegyptus 81 (2001) J. Rowlandson, Landowners and Tenants in Roman Egypt: the Social Relations of Agriculture in the Oxyrhynchite Nome (Oxford 1996) J. Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland, in A. K. Bowman et al., Oxyrhynchus: a City and its Texts (London 2007) S. Timm, Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit I VII (TAVO Beihefte ser. B no. 41; ) H. Verreth, A Survey of Toponyms in Egypt in the Graeco-Roman Period (Version 1.0; 2008) downloadable from J. Whitehorne, The pagan cults of Roman Oxyrhynchus, ANRW II 18.5 (1995) K.-Th. Zauzich, Einige unerkannte Ortsnamen, Enchoria 15 (1987) Papyri are usualy cited according to the standard abbreviations in J. F. Oates et al., Checklist of editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic papyri, ostraca, and tablets 5 (BASP Suppl. no. 9; 2001); an up-to-date version of the Checklist is available online at BL = Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten I XII ( ) 5

8 INTRODUCTION The primary goal of this publication is to provide a comprehensive and up-todate catalogue of the villages and hamlets of the Oxyrhynchite nome, the administrative region of Graeco-Roman Egypt centred around the city of Oxyrhynchus (modern al-bahnasa). Although the majority of Oxyrhynchite papyri were excavated from the rubbish mounds of the city itself, they preserve the names of several hundred rural settlements (villages, hamlets, farmsteads) from its wider territory. The principal reference of Oxyrhynchite villages hitherto has been Paola Pruneti s fundamental I centri abitati dell Ossirinchite. Since its publication almost three decades ago, however, a great number of papyri attesting Oxyrhynchite settlements, both new and known, have been published and various corrections have been made to some of the instances listed in that work. For evidence postdating Pruneti s catalogue, the thorough scholar has been obliged to consult the (now four) Supplementi to Calderini-Daris, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell Egitto greco-romano, the Heidelberg WörterListen of recently published papyri (< and volumes V XII of the Berichtigungsliste. Furthermore, some important studies on the topography of the Oxyrhynchite nome have appeared in the past two decades (see the Bibliography). It has seemed useful therefore to present a new repertory of Oxyrhynchite settlements incorporating all these accretions as well as contributing some new suggestions and corrections. It will hopefully facilitate further study of the historical topography of the nome and aid papyrologists editing or studying Oxyrhynchite texts. In view of the high turnout of Oxyrhynchite papyri, particularly in The Oxyrhynchus Papyri series, a digital publication has been deemed preferable to a printed book, as it will allow the catalogue to be revised and updated at regular intervals in light of new papyri, studies, and corrections. A secondary purpose of this work is to present synoptically the information recoverable from the papyri about individual villages. This information is presented in summary form under several categories (see below). But while every care has been taken to make the list of a settlement s instances as accurate and comprehensive as possible, this second part cannot be taken to be exhaustive and does not obviate the need to reexamine the original publications for confirmation, greater details, and most importantly context. It is meant to serve merely as a rough guide or index to the sources, in order to allow papyrologists and historians to find references relevant to their particular interests without the need to sift through all the instances of a village. 6

9 Like Pruneti s above-cited work, this catalogue does not list every attested rural toponym, 1 but solely centri abitati. There are several criteria for identifying a settlement in the papyrological record. The designation of a toponym, if given or preserved, is usually the most obvious indication. 2 The terms kome (village) and epoikion (hamlet) are the standard and unambiguous designations of rural settlements. 3 Toponyms genitivally dependent on the word topoi designate the centre of a district for the collection of the grain tax and were relatively important villages. 4 The terms chorion and ktema are more ambivalent and are not by themselves sufficient to identify a settlement, since they frequently qualify viticultural sites that were not necessarily nucleated or permanent settlements. 5 Other possible pointers of inhabited centres are the description of a person as from (apo) a certain place, the identification of a toponym by membership to an administrative subdivision of the nome, and the description of a toponym as under the administration of a functionary (e.g. a village scribe or sitologos). Some toponyms whose status as settlements is uncertain are also listed; see below under Name on how these are marked. The chronological framework of the catalogue is the Graeco-Roman period broadly defined, from the third century BCE to the eighth century CE. The catalogue is based primarily on documentary sources of the period, essentially Greek papyri and ostraca. Some tentative identifications of villages in the demotic ostraca from Oxyrhynchus (chiefly in Pisa) are also listed (see Zauzich, Enchoria 15 (1987) ). Occasional 1 For other toponyms see the references in Verreth, Survey of Toponyms, or the more up-to-date entries on the Trismegistos database: 2 For an analysis of the percentages and chronological repartition of settlements designations, see Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit In the Ptolemaic and early Roman periods, epoikia were essentially by origin tied or estate villages, as opposed to the independent komai, although it is clear that some developed into independent settlements, to be included in the Roman administrative lists of villages..., or elevated to the state of kome, as was Dositheou (Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland 210). In the late antique period epoikia proliferate in the papyrological evidence and designate estate-owned hamlets that lacked the autonomous administrative institutions of komai (see J. Banaji, Agrarian history and the labour organisation of Byzantine large estates, in A. K. Bowman, E. Rogan (edd.), Agriculture in Egypt from Pharaonic to Modern Times (Oxford 1999) 206 7, and cf. Mazza, L archivio degli Apioni 79). 4 See R. Boehm, Contribution à l étude de l administration romaine en Égypte, Hermes 81 (1953) On the meaning of chorion, see R. S. Bagnall, The date of P. Kell. I G. 62 and the meaning of χώριον, CE 74 (1999) (cf. esp. p. 332: the dominant sense was that of non-inundated land, primarily used for growing tree crops of various sorts, but especially vineyards, and sometimes also containing farm buldings or equipment ), and Hickey, A Public House but Closed In the period following the Islamic conquest, the word χώριον is used for most settlements in rural areas, especially in Middle Egypt, having become a generic term for separate fiscal districts in the hinterland of the pagarchies (the old nomes) (N. Gonis, BMCR review of Falivene, The Herakleopolite Nome, in On the sense of ktema as a walled enclosure (often a vineyard) as opposed to the open fields, see D. Rathbone, Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt (Cambridge 1991) 33. 7

10 literary instances are signaled and, when appropriate, references are made to Timm, Das christlich-koptische Ägypten, for late Coptic and Arabic literary sources. The following is a brief explanation of the structure of the entries and the categories of information abstracted from the papyri: Name. The name of the settlement is usually given in its most common or (in the case of Greek toponyms) its etymologically correct form. Toponyms that are true genitives, e.g. personal names or occupations genitivally dependent on a word like epoikion or kome, are lemmatized as such (Ϲατύρου sc. ἐποίκιον, the hamlet of Satyros ; Ἀκτουαρίου sc. ἐποίκιον, the hamlet of (the) actuarius ). When a toponym is attested only in the genitive and it is unclear whether it is a true genitive or not, or if the nominative form is otherwise uncertain (e.g. Παγγουλεείου, nom. Παγγουλέειοϲ or Παγγουλέειον?), the word is kept in the case in which it appears. The most frequent or important graphic variants are lemmatized in the catalogue itself with cross-references; others are given in Index II. For accentuation I have followed the rules laid down by W. Clarysse, Greek accents on Egyptian names, ZPE 119 (1997) (Egyptian toponyms without a Greek ending are not accented). The following system of stars, placed before the toponym, is used to mark doubtful Oxyrhynchite settlements: * = the membership of the village in the Oxyrhynchite nome is uncertain; ** = the status of the toponym as a settlement is uncertain; *** = both Oxyrhynchite membership and status as toponym are uncertain. Trismegistos URL. Every toponym is given a unique number ( Geo ID ) and card in the file Places of the online Trismegistos database ( The URL under each lemma in the catalogue corresponds to the relevant Trismegistos webpage, with a hyperlink allowing easy transition from the catalogue to the database. Instances. The instances of each settlement are listed in chronological order. Entries in the Berichtigungsliste, where pertaining to the toponymn in question, and significant graphic variants beyond common phonetic spellings (e.g. iotacims) are noted between parentheses after the relevant instance. Dates should be assumed to be CE unless explicitly marked BCE. If not otherwise indicated, dates are those given by the Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens ( one should consult the relevant entry of HGV for references to the latest amendments of editorial dates. The column after the date records the Greek designation of the settlement where known (kome, epoikion, topoi, ktema, chorion; see above). The following sigla are used for these designations: < > = the designation is deduced from the gender of an accompanying article or adjective; [ ] = the designation is restored by the editor in a lacunose passage. 8

11 Uncertain instances. These are highly uncertain instances, where the toponym is restored on questionable grounds, or where its restoration is cautiously suggested in an editorial note. Delenda. Instances that were incorporated in Pruneti, I centri, or read afterwards, but whose reading is no longer correct. Older (i.e. pre-pruneti) delenda are not listed. Etymology/form. The proposed etymology of the toponym. Noteworthy forms and morphological peculiarities are also occasionally noted. Administrative subdivision. Up to 307/8 CE, the Oxyrhynchite nome was divided into six administrative areas called toparchies : Upper (southernmost), Western, Eastern, Middle, Thmoisepho, and Lower (northernmost). After 307/8 the six toparchies were replaced by ten pagi, which were numbered in a roughly ascending south-north sequence. The greater number of pagi means that the territories of most toparchies were subsequently included under two or more pagi. For an overview of the approximate layout, boundaries and sizes of these administrative subdivisions, see Rowlandson, Landowners and Tenants On the pagi see also P.Oxy. LV 3795 introd., Pruneti, Toparchie e pagi, eand., Ancora su toparchie e πάγοι dell Ossirinchite. A list of the villages for which the toparchy and/or pagus is known is presented in Index I. Arabic/modern counterpart. For most of the proposed identifications of ancient toponyms with modern ones I refer to Gomaà et al., Mittelägypten, except where other scholars have disagreed or made suggestions not appearing therein. Many of the identifications based solely on phonetic grounds are hypothetical and need to be confirmed against the internal evidence provided by the papyri for the relative location of the ancient settlement. Ancient settlements plausibly identified with modern villages are listed in Index V and are plotted on the maps at the end of this publication. Relative location. The location of the settlement relative to others on the basis of the internal evidence of the papyri, or more general associations between villages. Indications of geographical proximity range from the explicit qualification of a village as near another to inter-village disputes to the presence of inhabitants of one village as lessees of land in another (presumably neighbouring) village (cf. the remarks by Rowlandson, Landowners and Tenants 268). For a schematic representation of the relationships between some villages, see also Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit More recently, G. Ruffini, Social Networks in Byzantine Egypt (Cambridge 2008) ch. 2, has applied the tools of social network analysis to investigate the pattern of ties between Oxyrhynchite villages (in particular those connected with the Apion estate) in the late antique period. 9

12 Position in official lists of villages. The immediate villages listed before and after the village in question in official or semi-official administrative lists and accounts (up to the fourth century only; the order in estate accounts, lists, etc. of the later period is not given). The order of villages in such lists does not necessarily correspond to a geographical organization. However, villages that are fairly consistently named after one another can often be assumed to have been relatively proximate, provided this can be confirmed by other indications such as identifications with modern toponyms or other documents closely associating the two places. See P.Wash.Univ. II 81 introd. pp for further discussion of the issue. Categories of associated lands: e.g. catoecic (katoikike), private (idiotike), royal (basilike), public (demosia), uninundated (abrochos), confiscated, etc. For a good review of the land category system of Roman Egypt and its development, particularly in relation to the Oxyrhynchite nome, see Rowlandson, Landowners and Tenants ch. 2 (with further bibliography). Cultures: wheat, viticulture, barley, the various fodder crops (chortos, arakos, chlora), vegetables, palm and other fruit trees, oil, etc. For an overview of the crops grown in the Oxyrhynchite nome, see Rowlandson, Landwoners and Tenants For more details on individual crops, see M. Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten (München 1925). Note that the ubiquitous wheat is only signaled when it is explicitly attested as a crop (e.g. in leases); documents such as sitologos receipts and grain accounts are ignored. Associated kleroi. Kleroi were initially allotments granted to military settlers in the early Ptolemaic period. The names of the first settlers eventually became permanently linked with their allotments, so that even after the cleruchic system was superseded, kleroi continued to function as topographical designations, particularly to identify the location of a parcel of land in a village s territory. Only kleroi explicitly associated with particular villages are listed. On kleroi of the Oxyrhynchite nome, see Pruneti, I κλῆροι del nomo Ossirinchite. On Greek settlement in Ptolemaic Oxyrhynchus, see further Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland , and on fossilized kleros names in general, see F. Zucker, Beobachtungen zu den permanenten Klerosnamen, in Studien zur Papyrologie und antiken Wirtschaftsgeschichte Friedrich Oertel zum achtzigsten Geburtstag gewidmet (Bonn 1964) Irrigation: canals, dikes, mechanai, lakkoi, irrigation work, etc. On the vocabulary related to irrigation, see D. Bonneau, Le régime administratif de l eau du Nil dans l Égypte grecque, romaine et byzantine (Leiden 1993). Topographical features: buildings associated with the village, such as granaries, houses, workshops, or other features such as harbours, threshing floors, 10

13 streets, dovecotes, etc. Note that granaries are listed only when they are explicitly attested, not when they are merely implied e.g. by transfer of grain through sitologoi. Animals: donkeys, sheep, goats, oxen, etc. Religion: temples, priests, festivals, churches, monasteries, etc. See further Whitehorne, The pagan cults of Roman Oxyrhynchus, and Timm, Das christlichkoptische Ägypten. Officials: administrative and other officials, liturgists, police, village elders, etc. For the first to fourth centuries, see in general N. Lewis, The Compulsory Public Services of Roman Egypt 2 (Pap.Flor. 28; Firenze 1997). For the late antique period, see the useful excursus on Die Leitung der Dörfer in G. Schmelz, Kirchliche Amtsträger in spätantiken Ägypten nach der Aussagen der griechischen und koptischen Papyri und Ostraka (München 2002) Occupations: traders, craftsmen, estate administrators, agricultural labourers, etc. Noteworthy landowners: important landowners and estates, e.g. office-holding Oxyrhynchites, Alexandrians, imperial estates, the aristocracy of late antiquity, etc. For some such landowners of the early Roman period see Rowlandson, Landowners and Tenants (index), and A. K. Bowman, in P.Thomas pp I have not usually included the evidence of private accounts in village granaries. For the Apion estate, whose large archive dominates the papyrological evidence of Oxyrhynchus from the end of the fifth to the beginning of the seventh centuries, see in general Mazza, L archivio degli Apioni and Hickey, A Public House but Closed (both have appendices listing some Apionic villages; for a more inclusive list see Index IV below). Military: Ptolemaic military settlers, veterans, etc. Taxes and other imposts: for the taxes of Roman Egypt up to the end of third century, the standard reference work remains S. R. Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian (Princeton 1938). Not listed are generic terms such as demosia, argyrika/chrysika or embole. Terms for which there is no standard English translation (e.g. chortos, mechane) are reported only in Greek, transliterated phonetically in italic Roman letters (th = θ; k = κ; y = υ but αυ/ευ/ου = au/eu/ou; ph = φ; ch = χ; no distinction between epsilon and eta, omicron and omega). Proper names, with the exception of Oxyrhynchus and some Roman emperors names, are usually transliterated in the same manner, but do not appear in italics (e.g. Kallistratos, Sinkepha). For very recent publications of papyri in journal articles that have not yet been incorporated in the Sammelbuch, I have checked the standard papyrological journals (Aegyptus 84, Anal.Pap. 16/17, APF 54, BASP 45, CE 83, Comunicazioni 11

14 Vitelli 7, JJP 37, Tyche 22, ZPE 170), but may have missed some publications in other journals and volumes if they are not yet listed in the APF Urkundenreferate. It is inevitable that a compilation of this kind will contain errors and inaccuracies. Corrections and suggestions will be warmly welcomed. Editors of Oxyrhynchite texts are also encouraged to signal relevant new publications to me for future editions of the catalogue. Please me at my permanent address This work was completed in the first year of my tenure of a Leverhulme Early Career Fellowship at the Faculty of Classics, University of Oxford. I am greatly indebted to the Leverhulme Trust and the Faculty for their support. I also warmly thank Prof. Alan Bowman for his advice and encouragement, Dr. Nikolaos Gonis, Prof. Todd Hickey and Dr. Herbert Verreth for some corrections and additions, and the two anonymous referees for their comments. Finally, I am grateful to the editors of Trismegistos Online Publications for accepting this work in their series. 12

15 CATALOGUE Α Α κ τ ίου - Ak..k.tiou P.Oxy. XVI VI/VII Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (name not preserved)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2031] **Ἀβακ( ) - Abak( ) P.Giss (Φοιβάµµωνι βοηθ(ῷ) Αβακ( )) VI/VII Note: possibly a personal name of the person whom Phoibammon served as boethos. **Ἀβοκ/Παβοκ - Abok/Pabok PSI XII (Παβοκ) 265 ktema PSI XII 1250(a).2 (Ἀβοκ) 265 ktema (8) Administrative subdivision: Upper toparchy (deduced from the proximity to Chysis; see below under Relative Location) Relative location: near Chysis (Upper toparchy) [PSI ] Cultures: viticulture [PSI ] 13

16 Noteworthy landowners: Aurelios Sarapion alias Apollonianos, gymnasiarchos and bouleutes [PSI ] Note: probably not a settlement, but the name of a viticultural site. **Ἀγαθάµµωνοϲ - Agathammonos P.Col. VII mid-iv Note: line are read ἀποὺ γῆϲ τῆϲ κώµ(ηϲ) Ἀγαθάµµωνοϲ. The editors do not offer a translation of this puzzling passage, but they record Ἀγαθάµµων in the index of personal names. Pruneti, I centri s.v. = BL V 88, argues that che si tratta di una indicazione locale (come ai rr. 3 e 8) sembra probabile: non è quindi da escludere l ipotesi di una κώµη Ἀγαθάµµωνοϲ. **Ἀγαθίνου - Agathinou P.Dub = P.Oxy. I 183 verso 263 ktema Note: rather than a settlement this was probably the name of a viticultural site belonging to a certain Agathinos (the editor translates πρὸϲ κτήµατι Ἀγαθείνου with for the estate of Agatheinus ). Ἀδαίου - Adaiou P.Theon epoikion P.Mert. I 17.5 = P.Oxy. XIV 1685 (Ἀδέου) 158 epoikion P.Theon = P.Wisc. I SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Graux II P.Oxy. X P.Oxy. VI 989 descr. (Ἀδευ; BL V 239) /IV kome P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. XIX , 9, 21 c. 346 kome P.Oxy. LIX (Ἀδέου) IV/V <kome> 14

17 P.Oxy. XVI V epoikion P.Oxy. XVI , 8 540/41 P.Oxy. XVI , 19, 30 after 547 P.Oxy. LV after 566 kome P.Oxy. I (Ἀδαίου), 44 (Ἀδέ<ο>υ) 583 kome P.Oxy. XV after 587 kome P.Oxy. XVI VI kome P.Princ VI P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. I kome P.Oxy. LV n., Uncertain instance: P.Theon n. 159 epoikion Administrative subdivision: Eastern toparchy; 4 th pagus Relative location: in the south-eastern corner of Eastern toparchy (cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 11, 13). P.Oxy concerns a dispute over whether a piece of land belongs to the taxable territory of Adaiou or Terythis (Eastern toparchy; 4 th pagus), suggesting that the two villages were close neighbours. Adaiou is in the same prostasia of the Apion estate as Matreou and Episemou (Upper toparchy; 3 rd pagus) [P.Oxy. 136, 2196]. Two men from Adaiou take under lease land in Oasitou, which could imply relative proximity between the two settlements [P.Mert. 17]. Position in official lists of villages: between Phthochis and Phoboou [P.Graux 29]; between Posompous and Terythis [P.Oxy. 1285]; between Terythis and Psobthis [P.Oxy. 1747]; between Terythis and Phthochis [SB 16570] Categories of land: private [P.Oxy. 2235] Cultures: wheat [P.Oxy. 2235]; viticulture [P.Oxy. 2044, 3960]; chortos [P.Oxy. 4002] Irrigation: waterwheel (trochos) [P.Theon 25]; mechane (called Ϲτύµονοϲ) [P.Oxy. 1941] Topographical features: bath-house (balaneion) of the Ioulioi Theones [P.Theon 15] Animals: calf [SB 16570] Officials: boundary inspector (horiodeiktes) [P.Oxy. 2235]; head-watchman (protophylax) [P.Oxy. 139] Occupations: estate prostates [P.Theon 25]; blacksmith(?) [P.Oxy. 989]; brick manufacture [P.Oxy. 3805]; Apionic pronoetes [P.Oxy. 136, 2196 (Serenos, who is also deacon); P.Oxy (Papnouthios)]; georgoi [P.Oxy. 1941] 15

18 Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Theon 8, 15, 25]; Apion estate [all instances following P.Oxy. 2032] Taxes and other imposts: annona militaris(?) [P.Graux 29]; requisition of meat [SB 16570] Ἀειάνου - Aeianou P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025] Ἀθα[ - Atha[ P.Oxy. XVI VI Noteworthy landowners: Apion estate(?) [P.Oxy. 2055] Note: inhabitants of this settlement, along with those of Kalybe, are accused of stealing eight baukalia [P.Oxy. 2055]. Ἀθλητοῦ - Athletou P.Oxy. XXVII introd. (Ἀθλιτοῦ) 595 epoikion Topographical features: orchard (pomarion) [P.Oxy. 2478] Occupations: enapographos pomarites [P.Oxy. 2478] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2478] Note: cf. the epoikion Ἀθλητοῦ in SB XXII (Herm.; VII). 16

19 *Ἀθηκ - Athek.. O.Wilck Note: both the reading and the localization in the Oxyrhynchite nome are uncertain (cf. Calderini, Dizionario s.v.). Ἄθυχιϲ - Athychis P.Princ. II 42.2, 7, 18, 25, 35, 37, 39 94/5 P.Oxy. XLI P.NYU II 52.7, 24 (see P.Oxy n.) early II P.Oxy. LXXII P.Oxy. LXXII , 16, /7 P.Oxy. XIX , 11, [32], kome P.Oxy. XIV P.Oxy. XL P.Haun. II 37.3 P.Oxy. X (BL I 334) P.Oxy. XLIV , 44, 107, [131] (+ introd.) SB XIV /IV PSI VII c. 311? kome Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: in the south of the Upper toparchy, near Chysis, with whom it shared stiologi [P.Oxy. 2958]. On the left bank of the canal of Apollophanes [SB 12108]. Near Poynis [P.Oxy with 16 n.]. Position in official lists of villages: between Nesmimis and Sadalou [P.Oxy. 1285]; between Sinkepha and Enteeis [P.Oxy. 1659]; between Sento and Taampemou, Kesmouchis and Sko, Sinkepha and Isieion Tryphonos, Monimou and Chysis [P.Oxy. 3170]; before Senyris and Sinkepha [SB 12108] Cultures: wheat [P.Oxy. 2240, P.Princ. 42, PSI 819]; arakos [P.Oxy. 2240] Irrigation: well/cistern (krene) [P.Oxy. 2240]; canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Animals: oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109] Officials: archephodos [P.Oxy ]; sitologoi (ϲι(τολόγων) Χοίϲεωϲ [l. Χύϲεωϲ] καὶ Ἀθύχεω[ϲ]) [P.Oxy. 2958]; komarchai [P.Oxy. 3109] 17

20 Occupations: brick manufacture(?) [P.Oxy. 2240] Noteworthy landowners: unknown large estate [P.Oxy. 2240] Military: veteran [PSI 819] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; cheirographia [P.Oxy. 2240] Other: a freedman from this village is mentioned in P.Oxy Ἀκακίου(?) - Akakiou(?) PSI I (Ἀ κ α κ ί ο υ [?]) 595 epoikion Delendum: PSI (526); see BL X 236. Irrigation: mechane (called Καινῆϲ) [PSI 60] Noteworthy landowners: Apion estate [PSI 60] Note: J. R. Rea, P.Oxy. LV n., considered both PSI instances doubtful. P.Oxy. XVI (557) and (566) both mention an edaphos µαρτυρίου Ἀκακίου, which Rea hesitantly connects with the martyrium of Akakios in Constantinople. Ἀκανθών - Akanthon P.Oxy. XLV , 28 c. 63 P.Wash.Univ. II V/VI epoikion Etymology: named after acacia groves (P.Oxy. LV n.). There are several homonymous places in other parts of Egypt (see Verreth, A Survey of Toponyms 31 2). Topographical features: a harbour of Akanthon and Lile (Eastern toparchy; 5 th pagus) is mentioned in P.Oxy Noteworthy landowners: Apion estate [P.Wash.Univ. 102] 18

21 Note: cf. the edaphos Ἀκανθῶνοϲ in P.Oxy. XVI (557; see BL IX 62) and LV (566), and the mechane καλουµένη Ἀκανθῶνοϲ in SB XXII (582) (see P.Oxy n.). Ἀκινδύνου - Akindynou P.Oxy. XLV IV epoikion Animals: bullocks (moschoi) [P.Oxy. 3407] Occupations: estate pronoetes [P.Oxy. 3407]; phrontistes [P.Oxy. 3407]; bull-driver (taurelates) [P.Oxy. 3407] **Ἀκουβεει - Akoubeei SB I V/VI chorion(?) Ἀκούτου - Akoutou P.Oxy. LVI V kome P.Oxy. LVI V <kome> P.Oxy. V /3 ktema Relative location: in P.Oxy the public dues of Akoutou are paid to the boethos of Sarapionos Chairemonos (Eastern toparchy; 5 th pagus), suggesting proximity between the two localities (cf. P.Oxy n.). Cultures: wine is mentioned in P.Oxy. 3863, but viticulture. does not necessarily imply Religion: priests and deacons [P.Oxy. 3863] Officials: meizon [P.Oxy (but he might alternatively belong to Sarapionos Chairemonos)]; grammateus [P.Oxy (but he might alternatively belong to Sarapionos Chairemonos)] 19

22 Note: The plurality of priests and deacons suggests that it [Akoutou] was a fairly large place (P.Oxy n.). Ἀκτή - Akte P.Oxy. L P.Köln IV early IV IV/V Relative location: P.Köln 189 is an order to the eirenarchs of Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus) to send up a person from Akte to the city, suggesting that this place was close to Seryphis. Occupations: katamenios(?) [P.Oxy. 3598] Ἀκτουαρίου - Aktouariou P.Oxy. XVI , /41 P.Oxy. XVI , 39, 43, 67 c. 555? P.Oxy. XVI PSI I 62.14, epoikion Uncertain instance: P.Oxy. XVI (Ἀκ[τουα]ρ <ίου>) VI/VII Relative location: perhaps near Oxyrhynchus given its occurrence in P.Oxy. 1913, an account dealing in large part with the Apion estate s Προάϲτιον ἔξω τῆϲ πύληϲ (cf. Mazza, L archivio degli Apioni 86). A person from the epoikion Pilasienous gives surety for an enapographos georgos from Aktouariou, perhaps indicating proximity between the two settlements [PSI 62]. Aktouariou is named with Phatement in P.Oxy (cf. also P.Oxy ) and with Mega Eirenarcheion in P.Oxy A localization near Oxyrhynchus would throw further doubts on the restoration of P.Oxy , since that village is mentioned alongside Herakloasianou and Keuothis, the latter being in the Cynopolite nome (cf. ZPE 170 (2009) 189). Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Ioulianos), 1856(?) (Ioseph)]; enapographos georgos [PSI 62] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] 20

23 Ἀλβίνου - Albinou P.Oxy. XLVI early IV epoikion Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: probably in the vicinity of Souis (Lower toparchy; 8 th [P.Oxy ] pagus) Position in official lists of villages: between Strouthou and Psankerma [P.Oxy. 3307] Ἀλεξανδρέων - Alexandreon P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025] Ἀλεξοῦτοϲ - Alexoutos P.Oxy. VII , 16, 27 after 362 Administrative subdivision: È probabile una localizzazione di questo centro nella λιβόϲ o nella µέϲη τοπαρχία, poiché gli altri villaggi che compaiono nel papiro appartengono all una o all altra toparchia (Pruneti, I centri s.v.). Other: balsam, wool and woad [P.Oxy. 1052] **Ἀλέτου - Aletou PSI VII (ἀ]π[ὸ] Αλέτου) Note: the reading is uncertain according to the editor, and it is unclear whether this is a place name. 21

24 Ἀληϲί[ου] - Alesiou PSI I epoikion Occupations: enapographos georgos [PSI 59] Noteworthy landowners: Apion estate [PSI 59] Ἀλκυόνεωϲ - Alkyoneos SB XXIV = P.Lond. V SB XX = V 9892 (Ἀλκεόνεοϲ) VI Occupations: georgoi [SB 15167] Military: a military recruit supplied by an estate is from this village [SB 16281] Note: the settlement is perhaps identical with Ἀλκώνιοϲ, Ἀλκωµε and/or Ἀρκύων(οϲ). Ἀλκωµε - Alkome P.Oxy. XVI epoikion Cultures: viticulture [P.Oxy. 1974] Note: the settlement is perhaps identical with Ἀλκυόνεωϲ, Ἀλκώνιοϲ and/or Ἀρκύων(οϲ). Ἀλκώνιοϲ - Alkonios P.Köln II = SB XII epoikion 22

25 Note: the settlement is perhaps identical with Ἀλκυόνεωϲ, Ἀλκωµε and/or Ἀρκύων(οϲ); cf. P.Köln n. Ἀµατ ήνηϲ - Amatenes P.Oxy. XIX 2243(a) Occupations: Apionic pronoetes (P ) [P.Oxy. 2243(a)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2243(a)] Ἄµβικοϲ - Ambikos SB XXII = P.Corn late Note: that this is probably a village is suggested by the word s coupling with the epoikion Ταγχεω (probably in the Lower toparchy; see s.v.) in the same line; see P. J. Sijpesteijn, Tyche 9 (1994) 222 (19 n.). Ἀµβιοῦτοϲ - Ambioutos P.Iand , [30] 582 epoikion P.Oxy. I , epoikion P.Oxy. VI 999 descr. 616/17 Relative location: in the same Apionic prostasia as Pangouleeiou, Margaritou and Maeiouma [P.Oxy. 999], that is, in the border area of the former Eastern and Western toparchies (see s.v. Παγγουλεείου). Irrigation: mechane (καλουµένη Γῃδίου Ἀνιανοῦ) [P.Oxy. 137] Occupations: Apionic pronoetes (Stephanos) [P.Oxy. 999]; enapographos georgos [P.Iand. 48, P.Oxy. 137] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] 23

26 Ἄµηντοϲ See below s.v. Ἀµύντου on P.Oxy. VII Ἀµιτᾶ - Amita P.Oxy. XIX /543/558 epoikion Irrigation: mechane (called Τοῦ Κτήµατοϲ) [P.Oxy. 2244] Religion: (Christian) priest [P.Oxy. 2244] Occupations: georgos [P.Oxy. 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2244] Ἀµµωνίου See s.v. Ἰβιὼν Ἀµµωνίου Ἀµουλη - Amoule SB I V/VI chorion(?) P.Oxy. V (ἐν τῷ Ἀµουλη) VI Form: the form appears to be undeclinable; cf. the personal name Ἀµούληϲ, which also appears in the undeclinable form Ἀµουλη in some documents (e.g. BGU II [313], O.Mich. I [298]). Animals: camels [P.Oxy. 1165] Occupations: georgoi [P.Oxy. 1165] Other: paraphylake [P.Oxy. 1165] Ἀµύντου - Amyntou

27 P.Oxy. LV early IV epoikion P.Wash.Univ. I 46.6 (Ἀµοίντου; BL IX 372) V epoikion 6 P.Oxy. VII (Ἀµήντου) 7 VI/VII Administrative subdivision: 6 th pagus Occupations: pronoetes [P.Wash.Univ. 46] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1053] Ἄµωκοϲ - Amokos P.Oxy. XV , 60, /7? epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Tillonos, Nekonthis, Aroures, Kainon, Tancheo, Sypheos, Erotos and Euangeliou [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni Cultures: wheat [P.Oxy. 2195] Irrigation: mechane (called Τωφατε) [P.Oxy. 2195] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] **Ἀνδρ( ) - Andr( ) SB I ? chorion Note: this village was resolved as Ἀνδρ(έου) in the ed. princ., but perhaps it is better to resolve Ἀνδρ(οῦτοϲ) (see below s.v.). 6 See ZPE 170 (2009) The editors read Ἄµηντοϲ, which I correct to Ἀµήντου on the basis of a photograph of the papyrus (the tentative correction Ἀµηρύ του in BL V 240 does not impose itself and is due to a misreading of the long first stroke of nu, which is comparable to the nu of Τακονα in line 16); for the interchange of eta and upsilon, see Gignac, Grammar I

28 Ἀνδροῦτοϲ - Androutos PSI V V/VI Ἀ νεϲ ν ηοῦτοϲ - Anesneoutos PSI I 80.5 VI? Ἀννια[νοῦ] - Annianou P.Oxy. XIX or 285 epoikion Administrative subdivision: Western toparchy (inferred from its proximity to Senao; see below under Relative location) Relative location: π [ε]ρὶ κώµην Ϲεναω [P.Oxy ] Animals: sheep (probata synmikta) [P.Oxy. 2228]; goats [P.Oxy. 2228]; ox [P.Oxy. 2228]; calf [P.Oxy. 2228] Note: an epoikion of this name also existed in the Heracleopolite nome (SB XXVI [VI/VII], [V]). Ἀνουϲίαϲ - Anousias P.Oxy. LVII epoikion/ktema SB XV VI/VII Relative location: the ergodioktes in P.Oxy also doubles as that of Neophyton, so that the two localities must have been close to one another; but the location of Neophyton (there may have been several places with this name) within the nome is unknown. Occupations: ergodioktes [P.Oxy. 3914]; estate pronoetes [P.Oxy. 3914] 26

29 Ἀντᾶ - Anta P.Oxy. XVI or P.Oxy. XVI , 167 (cf. BL IX 190, XI 154) 557 ktema P.Oxy. LV epoikion(?) Relative location: named together with Pekty (Upper toparchy; 1 st pagus) in P.Oxy The Apionic ergodioktes in P.Oxy and 3804 also exercised his function over Trigyou, Tarousebt and Nesos Leukadiou, which must have been close neighbours (cf. P.Oxy n., n.). In the same Apionic prostasia as Apelle, Pakiak, Kisson, Trigyou, Loukiou, Tarousebt and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (cf. P.Oxy. LV pp. 96 7). Irrigation: mechane with lakkos said to be ἐπάνω τοῦ προµούλου τοῦ κτήµα(τοϲ) Ἀντᾶ [P.Oxy ; on πρόµουλον = approach, outskirts see P.Oxy n.] Occupations: ergodioktes [P.Oxy , 3804] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Ἀντιλόχου See s.v. Ἰβιὼν Ἀντιλόχου **Ἀντίου - Antiou SB I ? chorion Ἀντιπέληϲ - Antipeles P.Princ VI P.Sijp VII/V chorion Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Princ. 158] 27

30 Note: probably identical with Ἀντιπέρα Πέλα. Ἀντιπέρα Πέλα - Antipera Pela P.Oxy (BL V 236) P.Erl. 44.4, 5, 7, 17 18, 20 21, 22, 24, 25 II (Ἀντιπέρα solum) P.Col. X = SB XX P.Oxy. XIV (cf. BL V 79) P.Oxy. XXVII P.Oxy. LXI P.Oxy. XIV (Ἀντιπέρα solum) P.Coll.Youtie II 68.8, <kome> SB XIV i.18, ii. 20 (Ἀντιπ(έρα) solum) P.Oxy. LVI /IV SB IV = P.Berl.Möller 13v (BL V 63) /IV P.Oxy. XLV /18 P.Oxy. XLV P.Oxy. XLV P.Oxy. XLV kome Uncertain instances: P.Oxy. XXVII n. ([Ἀντιπέρα] Πέλα) P.Mich. XV n. (ἀντι[) 548 Administrative subdivision: Western toparchy Relative location: as its name indicates the village was opposite Pela, i.e. across from the Bahr Yusuf and probably on its western bank (cf. P.Oxy n.; Pruneti, I centri 31; P.Coll.Youtie n.; Rowlandson, Landowners and Tenants 12). In P.Col. 272 a person makes a declaration of uninundated land in Antipera Pela to the elders of Pela. The lands of Antipera Pela probably reached the desert edge (Rowlandson, op. cit. 12, with reference to the Nothern Desert canal mentioned in P.Coll.Youtie 68). Position in official lists of villages: last after Paeimis [P.Oxy. 1659] Categories of land: royal [P.Col. 272]; uninundated (abrochos) [P.Col. 272]; private [implied by P.Oxy. 2473, where land is assessed at both 1 and 2 artabas per aroura] Cultures: wheat [P.Oxy. 2473, 2474(?), 4117]; flax [P.Oxy. 3256, 3260, P.Coll.Youtie 68] 28

31 Associated kleroi: of Paidinos [P.Col. 272]; of Dionysios Soleus and another of Diokles [P.Coll.Youtie 68]; of Rhodon and Agasikrates [P.Oxy. 2473]; of Sisines and Abdieus [P.Oxy. 2474]; of Nikobios [P.Oxy. 3256] Irrigation: Nothern Desert (oreinos boreinos) canal [P.Coll.Youtie 68]; reservoir (limne) close to a cistern (lakkos) of Diogenis and within(?) the pool (charybdis) of Pasinikos [P.Coll.Youtie 68] Noteworthy landowners: Aurelia Herakleidiaina, matrona stolata and daughter of Herakleides, bouleutes of Alexandria [P.Coll.Youtie 68]; Theon, gymnasiarchos and bouleutes [P.Oxy. 2473]; Aurelios Ptollion and Aurelios Apion alias Ammonios, kosmetai [P.Oxy. 2473]; Aurelios Heron alias Sarapion, former gymnasiarchos and prytanis [P.Oxy. 3256]; Aurelios Theon alias Zoilion [P.Oxy. 4117] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] Other: in P.Oxy the village is the source for the usual fuel (ϲυνηθῶν καυµάτων) for baths (chaff, straw, wood?). Note: cf. also above s.v. Ἀντιπέληϲ, and P.Oslo II (5/4 BCE) (ἀντιπέρα Πέλληϲ) below s.v. Πέλα. Ἀπελλῆ - Apelle P.Oxy. XVI (Ἀ π ηλῆ) late V epoikion P.Oxy. XIX (Ἀπ [ε]λ(λῆ)) 528/543/558 epoikion P.Oxy. XVI , /41 P.Oxy. XVI , 23 (= SB XXIV ), 557 epoikion/ktema 45, 72, 79, 82, 88, 89, 170, 173, 211 (frequently Ἀπελῆ) P.Oxy. LV , 91, 116, 145, 152, 155, 566 epoikion/ktema , 225, 264 (Ἀπελῆ) P.Oxy. XVI , 46 (Ἀ π ελ) 581 ktema P.Oxy. XV (Ἀπελῆ) VI P.Oxy. XVI (Ἀπελῆ) late VI P.Wash.Univ. II (Ἀπιλλα ) late VI PSI or 602 epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Pakiak, Kisson, Trigyou, Loukiou, Tarousebt and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (see P.Oxy. LV pp. 96 7). Apelle shares an ergodioktes with Kisson in P.Oxy , implying that they were particularly close neighbours within the prostasia. In P.Oxy and there is mention of land encroached by sand (psammochostos), suggesting that the village was close to the desert edge. For other connections with Isieon Panga, cf. P.Oxy

32 83. The village is perhaps related to the τόποϲ λεγόµενοϲ Ἀπελλοῦ (near Nesla itself near Isieion Panga in the Upper toparchy) in SB XX (II); cf. also P.Oxy. XIV 1745 i (early ) with BL V 249. Cultures: viticulture [P.Oxy ] Irrigation: limne [P.Oxy ]; mechane [P.Oxy (καλουµένη Βαϲιλική), 173 (καλουµένη τοῦ Κτήµατοϲ), P.Oxy (καλουµένη Κυλλῆ ϲ διω ϲι ), P.Oxy (καλουµένη γηνηϲ), PSI 179]; lakkos [P.Oxy , 2035] Topographical features: oil-factory (geouchikon elaiourgeion) with stone-mill [P.Oxy ]; dovecote [P.Oxy ] Animals: animal (zoon) bought from Apelle for use in the badistikon stablon [P.Oxy ] Religion: church [P.Oxy , ]; (Christian) priest [P.Oxy. 1892, , PSI 179] Occupations: brickmakers [P.Oxy , ]; Apionic ergodioktes [P.Oxy , ]; Apionic pronoetes (Theodoros) [P.Oxy ]; oil-worker (elaiourgos) [P.Oxy ]; georgoi [P.Oxy. 2244, , 34]; ampelourgoi [P.Oxy ] Noteworthy landowners: most attestations relate to the Apion estate [certainly P.Oxy. 1911, 2032, 2207, 2244, 3804, PSI 179] Taxes and other imposts: poll-tax (synteleia kephales) [P.Oxy ] **Ἀπι απ - Api.ap P.Col. X (ἐ[πὶ τοῦ] χώµατοϲ ἐκ βορρᾶ 331 Ἀπι απ) Irrigaiton: dike (choma) [P.Col. 289; cf. R. Müller-Wollermann, ZPE 96 (1993) 123 4, for a possible localisation] Ἀπίωνοϲ - Apionos 30

33 P.Oxy. II komai [sic] Administrative subdivision: Western toparchy Ἀπολλωνιάδοϲ - Apolloniados P.Oxy. XVI VI *Ἀπόλλωνοϲ - Apollonos P.Theon P.Harr. I epoikion SB I V/VI chorion(?) P.Oxy. VI VI/VII kome P.Oxy. LV P.Oxy. XVI VII kome (BL II 103) Cultures: viticulture [P.Oxy. 3960] Irrigation: dikes (chomata) of Basilios and Libanos [P.Harr. 78] Officials: epimeletes [P.Harr. 78]; meizon [P.Oxy. 893] Occupations: linen-seller (othoniopoles) [P.Theon. 27] Noteworthy landowners: it is not clear from P.Theon. 27 whether the Ioulioi Theones had interests in this village. The Apion estate purchases wine from inhabitants of this village [P.Oxy. 3960]. Taxes and other imposts: tax for maintenance of dikes [P.Harr. 78] Note: this village is probably to be identified with the well-attested Cynopolite village of the same name, on which see Litinas, APF 40 (1994) Nikolaos Gonis has kindly communiated to me the following correction to lines 4 5 from one of his unpublished notes: χωµάτων βαϲιλικ(ῶν) καὶ λιβάνου χωµάτων Βαϲιλ [ί]ο υ καὶ Λιβάνου (for Λιβάνου see already BL II 79); cf. below s.v. for a place called Βαϲιλ( ) in the Upper toparchy. 31

34 **Ἀπορικόν - Aporikon P.Erl , 43 (ἐν τῷ Ἀπορικῷ) 269 *Ἄρεωϲ - Areos P.Oxy. XVI c. 555? kome P.Oxy. XVI kome P.Oxy. LV , kome P.Oxy. XV /7? kome Uncertain instance: SB VI , 19 ([Ἄ]ρε [ωϲ], [Ἄρεω]ϲ) 337 kome Relative location: see Note below. Cultures: fodder cultivation (all P.Oxy. documents record the purchase of hayseed from the village by pronoetai of the Apion estate). Noteworthy landowners: all P.Oxy. instances belong to the Apion archive, but there is no indication that the estate had interests in this village. Note: Drew-Bear, Le nome Hermopolite 70, believes that this village is equivalent to its homonymous counterpart in the Hermopolite nome. Cf. P.Oxy n.: It might well have been convenient to go southwards for the purchase of seed, since the portion of the Apion estates here concerned lay in the south of the Oxyrhynchite nome (cf. also 246 n.). Ἀριϲτοµάχου See s.v. Ποϲοµπόϋϲ (Ἀριϲτοµάχου) Ἀρκιϲοῦ - Arkisou P.Oxy. XV VI Relative location: mentioned alongside Pateo and Trene [P.Oxy. 2197]. 32

35 Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197] Ἀρκύων(οϲ) - Arkyonos PSI I VI? Occupations: georgos [PSI 80] Note: the settlement is perhaps identical with Ἀλκυόνεωϲ, Ἀλκώνιοϲ and/or Ἀλκωµε. Ἀρούρηϲ - Aroures P.Oxy. XV , 88, /7? epoikion P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Tillonos, Nekonthis, Kainon, Tancheo, Sypheos, Amokos, Erotos and Euangeliou [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni Cultures: wheat [P.Oxy. 2195] Religion: church [P.Oxy ]; donation to the church for the feast day of St. Gabriel [P.Oxy ] Occupations: georgoi [P.Oxy , 43]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025, 2195] Ἁρποκρᾶ - Harpokra SB XIV , 9, 15 V/VI P.Oxy. XVI , 185 (cf. BL XI 155), P.Oxy. LV (BL X 156)

36 SB XXII Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Occupations: potters [P.Oxy. 1911]; estate pronoetes [P.Oxy with BL X 156 (Pamouthios), SB (Pamouthios)] Noteworthy landowners: P.Oxy belongs to the Apion archive, but there is no indication that the estate had interests in this village. Fl. Strategios paneuphemos [P.Oxy. 3936, SB 15487] **Ἁρπόχεωϲ - Harpocheos SB I ? Ἀρταπάτου - Artapatou P.Turner epoikion SB XIV II P.Oxy. XIV , SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Corn (BL V 91) P.Giss. I (Ἀρταπ [άτου) P.Oxy. X 1285.[17], 110 Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. LXXV late epoikion P.Laur. 70.7, P.Harr. I V epoikion SB I V/VI chorion(?) Administrative subdivision: Middle toparchy Arabic/modern counterpart: Burtubat al-gabal (Gomaà et al., Mittelägypten 99). Relative location: near Tholthis of the Middle toparchy (P.Oxy : π(ερὶ) Θῶλθιν Ἀρταπ[άτου). Mentioned with Philiska [P.Harr. 100]. 34

37 Position in official lists of villages: between Sento and Plelo [P.Oxy. 1285]; last after Herakleion [P.Corn. 36]; between Petenoureos and Senopotheos [SB 16570]; between Plelo and Psobthis [Manchester Museum inv ] Cultures: viticulture [P.Oxy. 1637]; reeds [P.Oxy. 1637]; wheat [P.Oxy. 1637] Categories of land: catoecic [P.Turner 24]; confiscated [P.Turner 24] Associated kleroi: of Simias [P.Turner 24] Topographical features: farmsteads (epoikia) [P.Oxy. 1637] Animals: calf [SB 16570] Occupations: phrontistes [P.Giss. 101]; pronoetes [P.Laur. 70] Noteworthy landowners: Aurelia Herakleidiaina, matrona stolata, daughter of Herakleides, bouleutes of Alexandria [P.Oxy. 1637] Taxes and other imposts: requisition for meat [SB 16570] Ἀρτοκόπιον - Artokopion P.Iand P.Oxy. XV VI VI Etymology: presumably named after a bakery. Noteworthy landowners: Apion estate [both instances] Ἀρχιβίου - Archibiou P.Oxy. XLIX /3 epoikion P.Oxy. X SB XIV , [19] V/VI Delendum: P.Oslo (I/II); see P. J. Sijpesteijn, ZPE 68 (1987) Administrative subdivision: Upper toparchy 35

38 Relative location: a lessee of land in Thmoithothis (Upper toparchy) is required to pay rent at the threshing floor of Archibiou, suggesting that the two localities were near one another (the lessee is from Peretnouis in the neighbouring Cynopolite nome) [P.Oxy. 3489]. Position in official lists of villages: between Senyris and Sinkepha [P.Oxy. 1285] Topographical features: threshing floor [P.Oxy. 3489] Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] **Ἄϲκλου - Asklou P.Oxy. VI VI/VII Animals: horses [P.Oxy. 922] **Ἀϲκουβ [ - Askoub.[ SB I 1989(h)? chorion Ἀϲπιδᾶ - Aspida P.Oxy. XVI V/VI <epoikion> P.Oxy. XIX /543/558 P.Oxy. XV /51 or 565/6 P.Oxy. LXIX epoikion P.Iand VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI Relative location: in the Apionic prostasia of Kyamon, Phna, Perouen and Spania (former Lower toparchy) [P.Oxy. 2204] 36

39 Irrigation: mechane [P.Oxy (called Ϲιροῦ τ ο ϲ ), 2244 (called Τῶν Χωρίων Ϲαλιοῦτοϲ), 4755] Animals: camels [P.Oxy. 2029] Religion: church [P.Oxy (mentioning its stolen holy treasures, ἅγια κειµήλια)] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Apollos), 2207 (Paulos)]; phrontistes [P.Oxy. 2029]; georgoi [P.Oxy. 2244, 4755 (enapographoi)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2029, 2204, 2207, 2244, P.Iand. 51]; Fl. Ioannes, vir gloriosissimus, son and heir of Euphemia [P.Oxy. 4755] Ἀϲϲύα See Falivene, The Herakleopolite Nome 54 5 s.v. Ἀτ η ρίο υ - Ateriou P.Oxy. X 1322 descr. 413 epoikion Cultures: viticulture [P.Oxy. 1322] Religion: priest (presbyteros) [P.Oxy. 1322] Officials: boethos [P.Oxy. 1322] Occupations: ampelourgos [P.Oxy. 1322] Ἄϋγχιϲ - Aynchis P.Hib. II 248 fr.ii.12 c. 250 BCE Position in official lists of villages: between Mermertha and Nesmimis (and therefore perhaps in the Upper toparchy; see Pruneti, I centri s.v.) [P.Hib. 248] Cultures: olive oil [P.Hib. II 248] 37

40 ***Ἀχάη - Achae P.Harr. I (provenance unknown) P.Oxy. XVI (BL XI 157) V VI ***Α χ α ν - Achan BGU VI late BCE kome Ἀχιλᾶ - Achila P.Oxy. LV early IV epoikion Administrative subdivision: 4 th pagus Editor s note: presumably the phonetic equivalent of the genitive of Ἀχιλλᾶϲ, cf. F. T. Gignac, Grammar ii

41 Β Βαειούµου - Baeioumou P.Oxy. XV VI ktema Irrigation: lakkos [P.Oxy. 2197]; mechane (καλουµένη Ταλ[ε]ι ) [P.Oxy. 2197] Occupations: gardener (kepouros) [P.Oxy. 2197] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197] Βακι - Baki. PSI V /8 Noteworthy landowners: Apion estate [PSI 953] Βάνου See s.v. Νεόφυτον Βάνου Βαϲιλ( ) - Basil( ) P.Oxy. XIV Administrative subdivision: Upper toparchy Position in official lists of villages: between Sinkepha and Nesmimis [P.Oxy. 1659] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] 39

42 **Β α ϲ ϲ ιάδοϲ - Bassiados P.Oxy. XLII (τῆϲ καλαµείαϲ τῆϲ Β α ϲ ϲ ιάδοϲ) /IV Βαφέων - Bapheon P.Oxy. VII (Βα φ έ [ω]ν ), 12 (Βαφ(έων)) after 362 Administrative subdivision: È probabile una localizzazione di questo centro nella λιβόϲ o nella µέϲη τοπαρχία, poiché gli altri villaggi che compaiono nel papiro appartengono all una o all altra toparchia (Pruneti, I centri s.v. n. 1.). Other: wool [P.Oxy. 1052] Note: cf. also P.Mert. I 27.3 n. Βελεϲίου - Belesiou SB XXIV ? epoikion P.Harr. I (BL XI 92) VI epoikion P.Stras. V 800.1, verso VI Cultures: viticulture [SB 16312] Irrigation: mechane (called τοῦ Λάκκου) [SB 16312] Occupations: estate pronoetes 9 [P.Stras. 800] Noteworthy landowners: domus divina (Justinian II) [SB 16312] 9 For the resolution προ(νοητῇ) in P.Stras. V 800 verso, see G. Azzarello, N. Gonis, ZPE (forthcoming). 40

43 *Βερκυ - Berky N.B.: Only the attestations of the sixth and seventh centuries are listed, when the village appears to have belonged to the territory of Oxyrhynchus; prior to the fifth century it belonged to the Hermopolite nome (see the literature in Verreth, A Survey of Toponyms 101 s.v., to which add Mitthof, APF 49 (2003) 208 9). 10 In the eighth century it belonged to the Theodosiopolite nome; see the new edition and discussion of P.Bal. 355 by N. Gonis, ZPE 142 (2003) P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI c. 555? PSI VII kome P.Oxy. XIV VI kome P.Oxy. XVI VI/VII kome Relative location: named together with Tapeklam in P.Oxy P.Oxy n.: On the border of the Hermopolite and Oxyrhynchite nomes, on the West bank of the Nile. In the same Apionic prostasia as Chysis (Upper toparchy) [P.Oxy. 2032]. Arabic/modern counterpart: Kom al-rahib (Gomaà et al., Mittelägypten 97); less plausibly al-burgaya (cf. APF 49 (2003) 208 n. 4). Religion: monks [P.Oxy. 1913, PSI 786]; monastery (oros) [PSI 786] Occupations: Apionic pronoetes (Abraamios; προνοητὴϲ τῶν ἐν Βερκυ καὶ Χύϲεωϲ) [P.Oxy. 2032] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1913, 2025, 2032] *Βηϲίου - Besiou P.Bad. IV VII/V chorion Occupations: georgoi Note: the Oxyrhynchite provenance of the document is uncertain (cf. line 30 with BL IX 14). 10 Mitthof claims that the village shifted twice between the Hermopolite and the Oxyrhynchite in the course of the fourth century, on the basis of P.Oxy. L 3598 (early IV) and XLV 3400 (c ); but these documents, though found at Oxyrhynchus, do not explicitly attribute Berky to the territory of this city. 41

44 Βουϲεραπάµµωνοϲ See s.v. Θοῦϲ Βουϲεραπάµµωνοϲ Βτω - Bto P.Oxy. XLV IV Note ad loc.: Metathesis for Τβώ? (see below s.v.). 42

45 Γ **Γαιανοῦ - Gaianou P.Oxy. V chorion Form: the editor notes ad loc. that Γαϊανοῦ may be the genitive of the name Γαϊανόϲ or an adjective from Γάιοϲ like Ἀντωνιανόϲ, etc.. Relative location: in P.Oxy the phrontistes of Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus) is ordered to issue wine for work on this chorion. Rather than a settlement it was probably a vineyard in the area Seryphis. Cf. also Pruneti, I centri s.v. Γαροῦϲ - Garous P.Sijp VII/V chorion Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Γεµη See s.v. Ιεµη Γεροντᾶ - Geronta P.Oxy. XII after 324 epoikion Administrative subdivision: probably 8 th pagus (see P.Oxy introd.) Position in official lists of villages: between Dositheou and Petrok( ) [P.Oxy. 1448] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] 43

46 **Γεροντί(ου) - Gerontiou SB I V/VI chorion(?) Note: cf. the edaphos Γεροντίου in P.Oxy. LXV (441), said to be in the area of Mermertha (former Upper toparchy). Cf. also the place-name Γεροντι( ) in P.Lond. V (VII/V), but the provenance of the papyrus is unknown. Γναφέων See s.v. Κναφέων Γραεῖδοϲ - Graeidos P.Oxy. XVI , 123 (BL V 251), 138, 143, before epoikion Relative location: in an Apionic prostasia comprising Papsau, Theou, Chenetorios, Samakionos and Petne [P.Oxy. 1912] Cultures: viticulture (neophyta choria) [P.Oxy ] Topographical features: mill [P.Oxy ] Religion: deacon [P.Oxy ] Occupations: georgoi [P.Oxy ]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy ] Γυµναϲίων - Gymnasion P.Sijp VII/V chorion Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] 44

47 Δ Δαρείου - Dareiou P.Erl VI? epoikion Occupations: phrontistes who is also an enapographos georgos [P.Erl. 37] Noteworthy landowners: Flavia Anastasia, femina gloriosissima [P.Erl. 37 (see BL X 66)] Δάφνου - Daphnou P.Oxy. XVI V Cultures: viticulture [P.Oxy. 2042] *Δάχµων - Dachmon P.Oxy. XII or 278 Δείλου - Deilou SB XII BCE epoikion Topographical features: threshing floors [SB 10942] Note: it is unclear whether the terms of this elaborate land lease relate to land in the vicinity of this epoikion. If so, one should include wheat, barley, arakos and chortos among the cultures of the area, a pair of bulls among its animals, and an apparently dried-up canal (dioryx) among its irrigation apparatus. 45

48 Διδοιµεράτοϲ - Didoimeratos P.Oxy. XV /7? Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] Διο [ - Dio.[ SB XIV before 240/41 (BL XI 213) Officials: sitologos [SB 11265] Note: in the edition the toponym has been read as Διὸϲ [χωρίου; but Pruneti, I centri 42, notes: dalla riproduzione fotografica [Aeg. 54 (1974) Tav. II], sembra che le tracce dopo l omicron si adattino meglio a una lettura Διον [. Διογένουϲ - Diogenous P.Oxy. LV c ? epoikion Administrative subdivision: Middle toparchy(?) (deduced from its proximity to Taampeti; see below under Relative location) Relative location: The place was presumably a small one in the vicinity of Tampetei (n. ad loc.). Taxes and other imposts: epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] Διονυϲιάδοϲ - Dionysiados PSI V 948.2, 11, /6 ktema Uncertain instance: 46

49 P.Oxy. LXV n. 484 epoikion Cultures: viticulture [PSI 948] Note: for the Oxyrhynchite provenance of PSI 948 see Pruneti, I centri s.v. n. 1 **Διονυϲίου - Dionysiou SB XIV (cf. ZPE 151 (2005) 141 3) c. 260 ktema P.Oxy. XVII chorion Cultures: viticulture [P.Oxy. 2153, SB 11908] Animals: oxen [P.Oxy. 2153] Occupations: ampelourgos [SB 11908]; builder (oikodomos) [P.Oxy. 2153]; carpenter (tekton) [P.Oxy. 2153] Note: this was probably the name of a vineyard rather than a settlement. Διόϲ - Dios SB XVI , epoikion P.Oxy. XIV IV chorion P.Wash.Univ. II V/VI epoikion Uncertain instance: see above, s.v. Διο [ Relative location: in SB two men from Dios farm land in the field of Kosmou, suggesting perhaps that Dios was also in the territory of the former Lower toparchy (cf. Pruneti, I centri s.v. n. 1). Cultures: viticulture [P.Oxy. 1735] Occupations: ampelourgoi [P.Oxy. 1735]; ergatai [P.Wash.Univ. 102]; georgoi [SB 13035] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Wash.Univ. 102] 47

50 Διοϲκουρεῖον - Dioskoureion SB XIV (cf. ZPE 151 (2005) 141 3) c. 260 P.Oxy. XIX /4 ktema SB epoikion Uncertain instance: P.Oxy. LXV n. 484 epoikion Etymology: presumably named after a shrine of the Dioscuri. Administrative subdivision: Upper toparchy; 2 nd pagus Relative location: in the vicinity of Sinkepha and near the Bahr Yusuf [P.Oxy , 34, 53, SB 6612]. Cultures: wheat [P.Oxy. 2241]; chortos [P.Oxy. 2241]; lachanon [P.Oxy. 2241]; viticulture [SB 11908] Associated kleroi: of Herakleodoros [P.Oxy. 2241]; of Isokrates [P.Oxy. 2241]; of Polydeukes [P.Oxy. 2241] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy ] Religion: see above under Etymology. Occupations: irrigator (hydroparochos) [P.Oxy (restored)]; cultivator (aroter) [P.Oxy. 2241]; mechanarios [P.Oxy. 2241]; surveyor (geometres) of an ousia [P.Oxy ]; ampelourgos [SB 11908] *Δίωνοϲ - Dionos P.Oxy. XLI II <kome?> Editor s note ad loc.: Apparently... a place on the way from Pacerce to Alexandria. 48

51 Δωϲιθέου - Dositheou P.Oxy. XLVII epoikion P.Bad. IV 74.14, epoikion P.Iand. VI descr. c. 200 SB XXII , 4 201/2 epoikion P.Oxy. XLII SB V epoikion P.Oxy. XII SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X 1285.[46], 139 P.Oxy. LXI (after 245) P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. XLVI , 13, 14 early IV kome P.Oxy. LV early IV P.Col. X = SB XXII P.Oxy. LV c ? P.Oxy. XVII kome P.Oxy. XII kome P.Oxy. LV /18 P.Oxy. XII kome P.Oxy. LIV kome P.Oxy. XII , 8 after 324 SB XVI , 56, kome SB XIV , 10, 16 V/VI kome P.Oxy. XV , 78, /7? kome P.Oxy. XVI VI kome Administrative subdivision: Lower toparchy; 8 th pagus Relative location: probably near the western desert (P.Oxy introd.). Near the epoikion Petrok [P.Col. 284, P.Oxy. 3307]. Near Krariou [P.Oxy with BL V 269], Skytalitidos [P.Oxy , 18], Sarapa [P.Oxy ] and Teersais(?) [P.Oxy with n. ad loc.]. Position in official lists of villages: between Isieion Tryphonos and Souis [P.Oxy. 1285]; between Takona and Kosmou [P.Oxy. 1747]; last after Souis [P.Oxy. 3307]; between Sinary and Takona [SB 16570] Cultures: achyron [P.Bad. 74]; wheat [P.Oxy. 3048]; barley [SB 13035]; chortos [SB 13035] Associated kleroi: of Attinos [SB 13035]; of Onesimos [SB 13035] Topographical features: dovecote (peristereon) [SB 7814] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] 49

52 Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Officials: village elder (presbyteros) [P.Bad. 74]; archephodos [P.Iand. 108]; taxcollector (of military clothing: πρὸϲ ἀπαίτηϲιν ϲτιχαρίων καὶ παλλίων) [P.Oxy. 1424]; tesserarius [P.Oxy. 1425]; collectors of corn-dues (apaitetai sitou) [P.Oxy. 2124]; desert guard (eremophylax) [P.Oxy. 3333]; komarchai [P.Oxy. 4118] Occupations: donkey-driver [P.Oxy. 1425]; pragmateutes [P.Oxy. 3048]; phrontistes [P.Oxy. 3048]; georgoi [P.Oxy. 3048, SB 13035]; paidaria [P.Oxy. 3048] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1424, 1448]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; requisition of meat [P.Oxy. 3790, SB 16570] Noteworthy landowners: Leonides, bouleutes [P.Oxy. 1413]; Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3048]; Imperial treasury (hierotaton tameion) [P.Oxy. 3307]; Aurelios Theon son of Theon, Antinoite citizen and kosmetes and bouleutes of Oxyrhynchus [SB 7814]; Apion estate [P.Oxy. 2195] Other: slave [SB ]. According to P.Bad. 74 Dositheou had to deliver hay (achyron) to support the construction of the theatre in Antinoopolis. In P.Oxy the komarchai of Dositheou harbour a fugitive liturgist from Psobthis (presumably that of the Lower toparchy/9 th pagus). 50

53 Ε Ε [ - E..[ P.Oslo /4 Categories of land: uninundated (abrochos) land [P.Oslo 101] Ε [ - E...[ P.Oxy. LVII Ε [ - E...[ P.Oxy. VII (BL V 240) VI/VII Occupations: potamitai [P.Oxy with BL V 240] Ε [ - E...[ SB XIV V/VI Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Ε ηπ ουχία - E...epouchia 51

54 P.Harr. I II Cultures: viticulture [P.Harr. 137] Ε άτηϲ - E.ates P.Oxy. LXX IV epoikion Occupations: ergates (requisitioned for work in Alexandria) [P.Oxy. 4964] Note: the second letter of this toponym is uncertain; possibilities put forward by the editor ad loc. include Ἑκ άτηϲ ( an implausible place name ) and Ἐν άτηϲ ( nu is difficult ). Ειεµη See s.v. Ιεµη Εἰόνθει See s.v. Ἴωνθιϲ **Ειρ( ) - Eir( ) SB I 1989 (f)? chorion Εἰρηναρχεῖον, Μέγα - Eirenarcheion, Mega P.Oxy. I (Μ. Ε.) 503 P.Oxy. XVI (Μ. Ε.) 590 P.Oxy. XVI (Μ. Ε.) (see JJP 32 (2002) 30) 614 epoikion (15), ktema (17) P.Sijp (Ε. Μ.) VII/V chorion Etymology: The name of the settlement seems to suggest the presence of a police station in the area (N. Gonis, JJP 32 (2002) 30 [9 n.]). 52

55 Relative location: in P.Oxy. 141 the settlement occurs among two villages of the former Thmoisepho toparchy (Kesmouchis, Sepho), suggesting that it lay in the same area. Named with Aktouariou in P.Oxy Occupations: field-guards (agrophylakes) [P.Oxy. 141]; guard (phylax) [P.Oxy. 1979]; enapographos georgos [P.Oxy. 1979]; ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: comes Ioannes [P.Oxy. 141]; Apion estate [P.Oxy. 1979, 2012]. *Εἰρήνηϲ - Eirenes P.Wash.Univ. II V/VI epoikion Occupations: ergates [P.Wash.Univ. 102] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Wash.Univ. 102] Note: perhaps identical with the epoikion of the same name attested in SB (365), where it is described as part of the territory of the Hermopolite village Berky (and therefore near the border with the Upper toparchy of the Oxyrhynchite nome), and P.Oxy. LV (611), where the editor restores ἀπὸ ἐποικίου Εἰρήνηϲ [τοῦ µεγάλου Ἑρµοπολίτου νοµοῦ κτλ. *Ε ι ω [ - Eio.[ P.Giss. I kome Note: the Oxyrhynchite provenance of this document is uncertain. Cf. also below, s.v. Ἴωνθιϲ. Ἑκκαίδεκα Ἀρουρῶν - Hekkaideka Arouron P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. XVI (BL V 256) VI/VII epoikion 53

56 Irrigation: mechane (called Ταναει) [P.Oxy. 2244] Occupations: georgos [P.Oxy. 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025, 2244] Note: given both hamlets connection with the Apion estate, Ἑκκαίδεκα Ἀρουρῶν may be identical to Ἑκκαιδέκατον (see below s.v.). Ἑκκαιδέκατον - Hekkaidekaton P.Lond p. 279 (Εκαιδεκατ ου) 567 epoikion Uncertain instance: SB XX = P.Wash.Univ. I 32 (cf. P. Pruneti, Aeg. 61 (1981) 120) /IV Irrigation: mechane [P.Lond. 775] Occupations: enapographos georgos [P.Lond. 775] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Lond. 775] Note: given both hamlets connection with the Apion estate, Ἑκκαιδέκατον may be identical to Ἑκκαίδεκα Ἀρουρῶν (see above s.v.). Ελεηλ - Eleel P.Oxy. XVI VI Occupations: estate pronoetes [P.Oxy (anonymous)] Estates: Apion estate(?) [P.Oxy. 2027] Ἑλικῶνοϲ - Helikonos 54

57 SB XIV II (2 nd half) P.Oxy. XLII /IV PSI V (cf. BL VII 238) 345/6 ktema Cultures: viticulture [PSI 948] Ἔντειιϲ - Enteiis P.Princ. II 42.5, 9 (BL IX 218), 20, 31, 33 92/3 P.Oxy , 14 (see ZPE 160 (2007) 184) c. 162 P.Oxy. LXVII , topoi P.Oxy. V (see ZPE 170 (2009) 189) 188 P.Oxy. XLI SB XII , 11 12, <kome> P.Oxy. LXXII , 6, 7, topoi P.Oxy. XIV , P.Daris inv , 12, 14 (see SEP 1 (2004) 59) 225/6 P.Oxy. X (BL I 334) P.Oxy. XLIV 3170.[18], 41, 69, 135, introd. (Ἐντίεωϲ) P.Oxy. LX PSI V SB XIV ii.6 (Ἐντίεωϲ) late P.Oxy. XXXIV /IV <kome> BGU XVII IV Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: P.Oxy. V 1112 mentions acacia-trees on the embankment of Enteiis and Thosbis, which are designated for purchase by the village elders of Nesmimis, suggesting close proximity between these three Upper toparchy villages (cf. ZPE 170 (2009) 189). Position in official lists of villages: last after Chysis [P.Oxy. 1285]; between Athychis and Thosbis [P.Oxy ] Categories of land: private [P.Princ (BL IX 218)]; cleruchic [P.Princ (BL IX 218)]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 4356] Cultures: wheat [P.Princ. 42, SB 11228]; acacia-trees [P.Oxy. 1112]; lentils [P.Oxy. 4356]; chortos [P.Oxy. 4356] Associated kleroi: of Spokeus [SB 11228]; of Philetion [SB 11228] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 1112]; mechane [P.Oxy. 2730] 55

58 Topographical features: threshing floor [SB 11228] Animals: pig [SB 12156]; ox [SB 12156] Officials: komarches [BGU 2700]; epistates eirenes [BGU 2700]; demosioi [P.Oxy. 2730]; field-guard (pediophylax) [P.Oxy. 2730]; agents of the peace (οἱ ἐπὶ τῆϲ εἰρήνηϲ) [P.Oxy. 2730]; archephodos [P.Oxy. 2730]; sitologoi [P.Oxy. 616, 2968, 4589, 4890]; komogrammateus [P.Daris inv. 226] Occupations: donkey driver [P.Oxy (not certainly from Enteeis)] Noteworthy landowners: Sarapion, gymnasiarchos [P.Oxy. 2730] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 12156] Εντελ ε υ - Enteleu P.Oxy (Ἐντ(ελευ); BL 131) 179/80 topoi P.Oxy. XII (Ἐντελ ε υ ), 10 (Ἐντ [ελευ]) II/ <kome>/topoi Administrative subdivision: Western toparchy Topographical features: public granary [P.Oxy. 518] Officials: sitologoi [P.Oxy. 518, 1510] Occupations: grammateus sitologias [implied in P.Oxy. 1510] Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ See s.v. Προάϲτιον (Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) Ε π ι η See BL V 156 on P.Köln and cf. below s.v. Ιεµη Ἐπιϲήµου - Episemou P.Oxy. XV P.Turner <epoikion> 56

59 PSI XIV (BL V 411) <epoikion?> P.Leid.Inst II P.Oxy. XIV P.Oxy. XVII epoikion P.Oxy. VII epoikion SB I epoikion SB I (BL II/2 114) ? P.Harr. I <epoikion> P.Oxy. IX P.Coll.Youtie II (BL V 86) kome P.Oxy. X P.Oxy. LX SB XVI = P.Med. I P.Oxy. XVI P.Oxy. LV , 85 after 566 kome P.Oxy. I , kome P.Oxy. XV after 587 kome P.Oxy. LXX , 9 early VII kome P.Oxy. LV P.Leid.Inst. 80A.ii.9 VII/V chorion Administrative subdivision: Upper toparchy; 3 rd pagus Position in official lists of villages: between Mermertha and Isieion Panga [P.Oxy. 1285]; last after Mermertha [P.Oxy. 1659] Relative location: In P.Oxy a farmer of public land in Sko (Upper toparchy) is from Episemou, in P.Oxy a lessee of land in Sko is likewise from Episemou, and in SB 5806 the lessors of land around Sko (l. 14 with BL XII 183) are from Episemou; the two villages must have been close neighbours; cf. also PSI 1408 with BL V 411 (ἐν τόποιϲ π ερ ὶ Ϲκω Ἐπιϲήµου καλουµένου [sc. ἐποικίου?]). Episemou is coupled with Terythis (Eastern toparchy; 4 th pagus) in SB and is in the same Apionic prostasia as Adaiou (Eastern toparchy; 4 th pagus) and Matreou [P.Oxy. 136, 2196]. These indications suggest that it lay in the north-eastern corner of the Upper toparchy (see Rowlandson, Landowners and Tenants 11). In P.Turner 25 a man from Episemou takes under lease fishing rights in Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus). The epoikion Sekoundou was probably near Episemou [P.Oxy ]. Cultures: lentils [P.Oxy. 1192]; wheat [P.Oxy. 2188, PSI 1408]; viticulture [P.Oxy. 3960]; see also Note below. Irrigation: see Note below. Topographical features: threshing floor [P.Harr. 80(?), P.Oxy. 2188] Animals: donkeys [P.Coll.Youtie 125, SB 1513] Officials: apaitetai annones [P.Oxy. 1192] 57

60 Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy. 136, 2196 (Serenos, who is also deacon)]; non-apionic (third century) pronoetes [P.Oxy. 1192]; guard (phylax) [P.Oxy. 4802] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 136, 2196, 3805, 3960, 4802 (pagarchoumene by the Apiones)] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; grain collected from Episemou by the epimeletes of the military camp at Psobthis [P.Oxy. 4089] Note: since the beginning of the document is lost, it is unclear whether the terms of the land lease P.Harr. 80 relate to land around Episemou (in whose threshing floor the rent is to be paid). The lease mentions wheat, chlora, lachanospermon, acacia-trees, hydreumata, and a mechane. Ἐρῆµοϲ - Eremos P.Oxy. II (]τ οου Ἐρήµου) 37 <kome(?)> (cf. 6) Ἑρήϲεωϲ - Hereseos SB XX II/ kome P.Oxy. XIV (BL IX 188) /IV Etymology: un toponyme à partir du nom du dieu Horus (M. Blume and H. Melaerts, CE 65 (1990) 285 n. 23, with reference to W. Clarysse and J. Quaegebeur, SO 47 (1982) 69 85, esp ). I have accordingly printed the name with a rough breathing. Cultures: viticulture [P.Oxy. 1771, mentioning jars of old wine labeled (epigegrammena) Ταπερω καὶ Ἑρήϲεωϲ] Note: the kome Θερήϲεωϲ in P.Oxy. XXXI (mid-) cannot be identified with the present village as it is now believed to refer to a village in the Prosopite nome; see D. Hagedorn, ZPE 136 (2001) Εριτ - Erit 58

61 P.Ross.Georg VI/VII Note: for some instances of this village in Coptic and Arabic sources see E. Amélineau, La géographie de l Égypte à l époque copte (Paris 1890) 159. Ἑρµοκράτουϲ - Hermokratous P.Köln /8 epoikion Administrative subdivision: probably Middle toparchy (see P.Köln n.) Categories of land: hypologos [P.Köln 141]; confiscated [P.Köln 141]; chersos [P.Köln 141] Ἑρώδου - Herodou P.Oxy. XV , /6? ktema (171) Relative location: apparently in the Apionic prostasia of Nekonthis, which was in the northern part of the nome [P.Oxy. 2195]. Irrigation: mechane [P.Oxy (called Θανκαυµα), 170 (called Τεποτ), 171 (called Τανπουλλια)] Religion: (Christian) priest [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] Note: perhaps identical with the chorion Ἡρώδου (see below s.v.). Ἔρωτοϲ - Erotos P.Oxy. XV , 68, 87, 93, 120, /7? epoikion/ktema P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV (BL VI 106) VI 59

62 Relative location: probably on the Nile or the Bahr Yusuf (cf. the mention of the ferryman and ferryboat in P.Oxy ). In the same Apionic prostasia as Tillonos, Nekonthis, Aroures, Kainon, Tancheo, Sypheos, Amokos and Euangeliou [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni Cultures: viticulture(?) [P.Oxy (see Hickey, A Public House but Closed 261)] Topographical features: bakery (artokopeion) [P.Oxy ] Religion: (Christian) priest [P.Oxy , 64]; church [P.Oxy ] Occupations: georgoi [P.Oxy , 72]; ferryman (porthmarios) [P.Oxy ]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy ]; ampelourgoi(?) [P.Oxy (see Hickey, A Public House but Closed 261)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195, 2207] Εὐαγγελίου - Euangeliou SB XIV V/VI P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI after 547 P.Oxy. XV , 93, 134, 139, /7? epoikion/ktema P.Iand VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. LXVII late VI epoikion P.Wash.Univ. II 84.6 late VI Relative location: in the same Apionic prostasia as Tillonos, Nekonthis, Aroures, Kainon, Tancheo, Sypheos, Amokos and Erotos [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni Religion: church [P.Oxy , 4623 (ἁγία ἐκκληϲία)]; priest [P.Oxy ]; contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Irrigation: mechane [P.Oxy , 138, 139 (called Τµουρε)]; lakkos [P.Oxy , 138] Animals: generic zoa (probably oxen) who had perished [P.Oxy ] 60

63 Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Phoibammon), 2032 (Anoup), 2034 (name unpreserved)]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy ]; potamites [P.Oxy ]; georgoi [P.Oxy , 139]; builder (oikodomos) and carpenter (tekton) with overseer (epikeimenos) [P.Oxy , 137] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, all P.Oxy. instances] Εὐλογίου - Eulogiou P.Sakaon 44.8 = P.Thead /2 epoikion P.Turner 44.8 (duplicate of P.Sakaon 44) 331/2 epoikion Administrative subdivision: in the pagus of the praepositus Serenos [P.Turner 44] Topographical features: the hamlet had gates (thyrai) [P.Sakaon 44, P.Turner 44] Occupations: ampelourgos [P.Sakaon 44, P.Turner 44]; georgos [P.Sakaon 44, P.Turner 44] Note: the hamlet was named after its owner Eulogios son of Nidas; cf. also the possibly related µεχανὴ καλουµένη γῃδίου Εὐλογίου in P.Oxy. XIX (VI), which was near the Apionic settlement of Leonidou. Cf. M. Lewuillon-Blume, in Pap.Congr. XV 179. Εὐνούχου - Eunouchou P.Flor. I 65.4, /71 epoikion Cultures: viticulture [P.Flor. 65] Irrigation: mechane (called Τ ζ ηραϲ) [P.Flor. 65] **Εὐτρυγίου - Eutrygiou P.Oxy. LI

64 Irrigation: mechane [P.Oxy. 3640] Topographical features: small orchard (pomarion) [P.Oxy. 3640]; cf. the λαχάνια Εὐτρυγίου in P.Oxy. XVI (c. 555?). Estates: Apion estate [P.Oxy. 3640] Note: not certainly a toponym (see n. ad loc.). Εὐτυχιάδοϲ - Eutychiados SB XVI , 11, [21], 22 = P.Oxy. VI epoikion/ktema P.Oxy. XVI (Εὐτ]υ χ ιάδοϲ) VI Relative location: in the same Apionic prostasia as Terythis and Theagenous (8 th pagus) [P.Oxy. 2019]. Perhaps near Megalou Moucheos [SB 12484]. Occupations: enapographos georgos [SB 12484] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2019, SB 12484] **Ἐφηµιϲίαϲ(?) - Ephemisias(?) P.Oxy. LX , 45 (reading uncertain; ? see 23 4 n.) Etymology: It might originally have denoted a piece of land leased for a half share of the crop (23 4 n.). Administrative subdivision: 6 th pagus 62

65 Ζ Ζαπίτου See s.v. Ἰϲιεῖον Ζαπίτου Ζ ω( ) - Z.o( ) P.Oxy. XLIX I BCE Position in official lists of villages: between Seryphis(?) and Paeimis [P.Oxy. 3462] Irrigation: work on a canal(?) [P.Oxy. 3462] Editor s note ad loc.: Perhaps ζκω( ) = (Ἑπτα)κω(µίαϲ) might be intended, but the only known villages of this name are in the Apollonopolite and Sebennyte nomes. 63

66 Η **Ἠ λ ε νϲαει - Elensaei P.Oxy. X 1252r.17 (Ἠλεν] ϲαη), 25 after 294/5 Note: this place is designated a phrourion (fort) and its reading is not wholly certain. Ἡµιοβελίτου - Hemiobelitou P.Oxy. LXIV 4441.ii.7 8, epoikion Administrative subdivision and relative location: said to be near the village of Senekeleu and therefore probably in the 3 rd pagus [P.Oxy ii.8] Ἡρᾶ Μουϲαίου - Hera Mousaiou P.Sijp VII/V chorion Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Note: a man by the name of Ἡρᾶϲ Μουϲαίου occurs in P.Oxy. XVI (VI/VII). Ἡρακλ[ - Herakl[ P.Laur. IV <kome>/[kome] 64

67 Ἡρακλᾶ - Herakla P.Oxy. XIX 2243(a).23, 78, P.Oxy. XV VI P.Oxy. XV VI Cultures: palm trees [P.Oxy. 2243(a).27] Irrigation: lakkos [P.Oxy ] Topographical features: aule [P.Oxy. 2197]; cistern/well (krene) [P.Oxy ]; mill [P.Oxy. 2243(a).27] Religion: (Christian) priest [P.Oxy. 2243(a).23]; church [P.Oxy. 2243(a).78] Occupations: phrontistes [P.Oxy. 2197]; georgoi [P.Oxy , 60, 2243(a).25 etc.]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 2243(a).80] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197, 2206, 2243(a)] Taxes and other imposts: capitation tax (synteleia kephales) [P.Oxy. 2243(a).26] Note: according to Pruneti, I centri s.v., this village is perhaps identical with the earlier attested epoikion Ἡρακλᾶτοϲ (see below s.v. and cf. also Mazza, L archivio degli Apioni 94); on the variation between dental stem declension (-ᾶτοϲ, -ᾶτι) and α-stem Doric declension (-ᾶ, -ᾷ) in the genitive and dative of nouns and names in - ᾶϲ, see Gignac, Grammar II Ἡρακλᾶτοϲ - Heraklatos P.Theon epoikion Occupations: phrontistes [P.Theon. 13] Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Theon. 13] Note: probably identical with the later Apionic settlement Ἡρακλᾶ; see above s.v. with Note. 65

68 Ἡρακλείαϲ - Herakleias PSI V 948.8, /6 ktema P.Oxy. XIX /543/558 P.Oxy. XVI , 6, 13 VI/VII Relative location: apparently in the Apionic prostasia of Leonidou and Limeniados [P.Oxy. 1910] Cultures: viticulture [P.Oxy (see T. M. Hickey, Tyche 14 (1999) 325 6), PSI 948] Irrigation: mechane (called Κυλλῆϲ) [P.Oxy. 2244] Religion: church [P.Oxy. 1910] Occupations: Apionic pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 1910]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 1910]; georgoi [P.Oxy. 1910] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1910, 2244] Note: in Verreth, A Survey of Toponyms 190 s.v., it is stated that Willy Clarysse prefers an identification of Herakleia in PSI 948 with the Arsinoite rather than the Oxyrhynchite village of that name; cf. also Pruneti, I centri s.v. n. 1. Ἡρακλείδου - Herakleidou P.Oxy. IV 838 descr. 136 epoikion PSI XIV epoikion PSI XV (1 st half?) epoikion P.Oxy. XII , 21 mid-? epoikion P.Oxy. XII , 7 266/7? epoikion SB XXVI = P.Oxy. XXIV epoikion P.Oxy. X epoikion P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. XII kome Uncertain instance (see also Note below): BGU X 2234.i.1 (see n. ad loc.) 218/19 Administrative subdivision: Western toparchy 66

69 Position in official lists of villages: between Seryphis and Senokomis [P.Oxy. 1285]; last after Syron [P.Oxy. 1747]; between Paeimis and Pela [SB 16570] Categories of land: private, royal and hypologos [P.Oxy. 1537] Topographical features: street [P.Oxy. 1537, PSI 1533 (public demosia rhyme)]; vacant lot (psilos topos) in the southeastern part of the village [PSI 1533]; the perimetra of the village are mentioned in P.Oxy Animals: pig [SB 16570]; calf [SB 16570] Officials: tesserarius [P.Oxy. 1430]; komarchai [P.Oxy. 1430] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Other: charcoal [P.Oxy. 1430] Note: Pruneti, I centri s.v., also suggests adding the epoikion Herakleidou in P.Bon (104 BCE), which was tentatively identified by the editor with the Arsinoite village of that name. The characteristically Arisnoite personal name Μαρρῆϲ in line 5, however, does not favour an Oxyrhynchite provenance for the papyrus. Ἡράκλειον - Herakleion P.Harr. II (cf. n. ad loc.) 183/4 or 215/16 P.Oxy. XII II P.Oxy. XIV P.Oxy. LXXII <epoikion> SB IV (Ἡ[ρ]α κ λ εῖο ν ; cf. n. ad loc.) 285 [kome] P.Oxy. X kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV <epoikion> P.Corn <epoikion> P.Oxy. X 1285.[9], 100 <epoikion> PSI Congr. XVII 26.2 P.Oxy. VI 989 descr. /IV epoikion P.Oxy. XVI c ktema P.Oxy. XIX 2243(a) kome Etymology: the village presumably draws its name from a temple of Herakles (cf. Whitehorne, ANRW II 18.5 (1995) 3069). Administrative subdivision: Middle toparchy Relative location: on a waterway [P.Harr. 194: fishing; P.Oxy. 1488: fuller s shop, a trade requiring a large supply of running water (P.Harr n.)]. Near Melanthiou and perhaps Peenno (Middle toparchy) [P.Harr with n. ad loc.]. 67

70 In an Apionic prostasia comprising Senokomis (Western toparchy), Pesta, Notines Paroriou and Taampemou (Eastern toparchy) [P.Oxy. 2243(a)] Position in official lists of villages: between Ophis and Seryphis [P.Oxy. 989]; between Tanais and Nomou [P.Oxy. 1285]; between Toka and Takolkeilis [P.Oxy. 1659; SB 16570]; between Peenno and an uncertain village [P.Corn. 36]; first before Toka [PSI Congr. XVII 26] Cultures: barley [P.Oxy. 1260, PSI Congr. XVII 26, SB 7443] Topographical features: workshop (ergasterion) [P.Oxy. 989, 1488 (not necessarily in Herakleion)]; fuller s shop (gnapheion) [P.Oxy. 1488]; lock-gate (thyra) for fishing [P.Harr. 194] Animals: fish [P.Harr. 194]; calf [SB 16570] Religion: (Christian) priest [P.Oxy. 2243(a).15]; see also above under Etymology. Officials: dekaprotos [P.Oxy. 1260] Occupations: fuller [P.Oxy. 1488]; carpenter (tekton) [P.Oxy. 2243(a).19]; fishing [P.Harr. 194] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2243(a)] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; arkarika [P.Oxy. 2020]; requisition of meat [SB 16570] Ἡ ρ α κλοαϲιανοῦ - Herakloasianou P.Oxy. XVI VI/VII Relative location: named with Aktouariou(?) and Keuothis (Cynopolite nome, near the border with the former Upper toparchy of the Oxyrhynchite nome) in P.Oxy Occupations: Apionic pronoetes (Ioseph) [P.Oxy. 1856] Estate: Apion estate [P.Oxy. 1856] **Ἡρώδου - Herodou 68

71 SB I ? chorion Note: perhaps identical with Ἑρώδου (see above s.v.). 69

72 Θ Θ [ ] [ See JJP 35 (2005) 96 on P.Oxy. X and cf. below s.v. Θµοινέψωβθιϲ (Uncertain instances) Θ θωθιϲ See the full edition of P.Oxy. IV 794 descr. in ZPE 155 (2006) and cf. below s.v. Θµοίθωθιϲ Θαήϲιοϲ - Thaesios PSI VII c. 311? epoikion P.Oxy. XVI early VI P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XV , 189, 190, 206, 207 VI ktema (BL VI 106) P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. V late VI P.Oxy. XVI VI/VII Relative location: possibly in the Apionic prostasia of Leonidou (which was probably in the territory of the 7 th pagus; see below s.v. Λεωνίδου) [P.Oxy. 1910]. Perhaps near Machausonos (see Note below). Irrigation: mechane (called Πάµπλου) [P.Oxy. 2244]; various mechanai, lakkoi and krenai are listed in P.Oxy Topographical features: oil-press (elaiourgeion) [P.Oxy ]; horion (boundary wall or Lat. horreum = granary?) [P.Oxy ]; house [P.Oxy ] Religion: church(?) of St. Mary [P.Oxy ] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (anonymous), 1910 (Ioannes), 2007 (Ammonios)]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 2007]; builders (oikodomoi) [P.Oxy. 2007]; georgoi [P.Oxy. 2055, etc., 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 1147, 1910, 2007, 2055, 2197, 2244] 70

73 Other: P.Oxy lists 23 georgoi who had fled from Thaesios to the ktema Machausonos belonging to the domus divina. Note: Calderini-Daris, Dizionario Suppl. 1 s.v. (p. 132), also include T.Mom.Louvre (II/; referred to there as CEML 174.2) as an attestation of the village, but this mummy label probably stems from the Panopolite nome (see the HGV page for the document), in which case it would refer to a homonymous village in that nome. **Θακιν - Thakin SB I 1989 i? chorion Θαλαϲϲοκάπρου - Thalassokaprou P.Oxy. XII after 324 Administrative subdivision: probably in the 8 th pagus (see P.Oxy introd.) Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] *Θαλµαου - Thalmaou P.Oxy. XXVII , 15, 26, /66 Note: the above instances all relate to a boat-builder (naupeges) working on boats of the Apion estate and said to be from this locality, but it is not clear whether it belonged to the Oxyrhynchite nome. Cf. the village Θαλµοου in the Hermopolite nome ( Θ ατυϲ ίο(υ) - Thatysiou P.Oslo I/II epoikion 71

74 Administrative subdivision: Eastern toparchy Relative location: presumably on the border with the Cynopolite nome (see Note below). Categories of land: catoecic (see Note below). Note: the one aroura ceded by Paesis to Demetria [in P.Oslo 114] has by an odd mistake been booked as belonging to the category of δηµοϲία γῆ and situated in the Cynopolite whereas it really belonged to κατοικικὴ γῆ and was situated in the Oxyrhynchite (P.Oslo 114 introd.). Θεαγένουϲ - Theagenous P.Wisc. I 12.4, verso (BL V 201) 345 epoikion P.Oxy. LXXII P.Oxy. XVI VI P.Oxy. VI 998 descr. VI Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the same Apionic prostasia as Terythis and Eutychiados [P.Oxy. 2019] Occupations: irrigator (hydroparochos) [P.Wisc. 12]; ampelourgos [P.Wisc. 12] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 2019, 4928] Θεαγῶν See BL X 258 under P.Stras. V 770v.8 *Θελβω - Thelbo P.Oxy. IV 814 descr. (ἀπὸ Θελβωι) 17/18? P.Ryl. II 351 descr. (Θελβ [; BL XI 189) kome (BL XI 189) Uncertain instance: P.Oxy. XXXV (147) Θελ( ); see ZPE 170 (2009) 187. Etymology: J. Yoyotte, MDAIK 16 (1958) 423 n. 3, cautiously suggests that Θελβω could corresponds to the Egyptian tꜣ rbt ꜥꜣt, Le Grand Parc. 72

75 Occupations: shipwrights (paktonitai) [P.Oxy. 814] Note: A village of the same name is also well attested in the Heracleopolite nome near the border with the Oxyrhynchite; see Falivene, The Herakleopolite Nome 71 2 s.v. and Geo ID It is unclear, however, whether the above two instances refer to one and the same village (as Falivene suggests) or attest an independent and homonymous village in the Oxyrhynchite nome. Θ ελλα - Thella P.Oxy. XVI /17? Editors note: Θέλλα recalls the τόποϲ Θελλώ in [P.Oxy. XIV] (early ). Θεοῦ - Theou P.Oxy. XVI , 95, 117, 123 before 566 epoikion Relative location: in an Apionic prostasia comprising Papsau, Chenetorios, Samakionos, Graeidos and Petne [P.Oxy. 1912] Religion: (Christian) priest [P.Oxy ]; church [P.Oxy ] Occupations: blacksmith (chalkeus) [P.Oxy ]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912] Θερήϲεωϲ See D. Hagedorn, ZPE 136 (2001) on P.Oxy. XXXI 2577 **Θεϲϲαλῶ(ν?) - Thessalon P.Oxy. XIV (Ν.N. ἀπὸ Θεϲϲαλῶ(ν)) /IV 73

76 Note: it is unclear whether this is a toponym (so the editors) or an ethnic (Calderini, Dizionario II s.v.); cf. also Pruneti, I centri s.v. n. 1. If a toponym, it would have been situated in the Lower toparchy. Θέωνοϲ - Theonos P.Oxy. V I komai (sic) P.Oxy. IV (Θεω [; cf. BL I 328) c. 200/1 Administrative subdivision: Middle toparchy Note: Pruneti, I centri s.v., comments that da POxy risulta che alcuni villaggi sarebbero raggruppati sotto il nome di Theon. Θµοίθωθιϲ - Thmoithothis P.Hib. II 248 fr (Τµοιθωυτ) c. 250 BCE P.Oxy. XLIX (Θµ [οιθ]ῶ θ[ι]ν) 70/71 P.Oxy. XLIX /3 P.Oxy. IV (= ZPE 155 (2006) 235 8) 85 P.Princ. II 42.6, 22, 37 (BL IX ) 92/3 Uncertain instance: SB I (V/VI). The editors read Θµουνέψ(εωϲ) and the village is included below s.v. Θµοινέψωβθιϲ. W. Clarysse and N. Kruit, ZPE 82 (1990) 123 n. 2, propose that Θµοίθωθιϲ should no doubt be supplemented in this locus, but this is not based on an inspection of the document. Etymology: Tꜣ-mꜣy-(n-)Ḏḥwty. Θµοι(ν)- = Tꜣ-mꜣy indicates land formed by fluvial deposits; see Falivene, The Herakleopolite Nome 6. (n-)ḏḥwty = (of) Thoth. Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: in P.Oxy and 3489 lessees of land in Thmoithothis are from the Cynopolite nome and are required to pay the rent in the threshing floors of Nigrou (Upper toparchy; 2 nd pagus) and Archibiou (Upper toparchy) respectively, suggesting that these villages were relatively close to one another and near the Cynopolite border (cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 11 n. 14, who wonders, in view of the lack of instances after the first century, whether the village was later transferred to the Cynopolite nome). Categories of land: catoecic [P.Oxy. 794] 74

77 Cultures: olive-oil(?) [P.Hib. 248]; wheat [P.Oxy. 3488, 3489, P.Princ. 42]; arakos [P.Oxy. 3488, 3489] Associated kleroi: of Euphron son of Agathon [P.Oxy. 794]; of Peitholaos [P.Oxy. 3488]; of N.N. [P.Oxy. 3488] Irrigation: dikes (chomata) [P.Oxy. 3488] Θµοινάκωµιϲ - Thmoinakomis P.Oxy. XLII 3047.[4], 44 (BL IX 199) 245 P.Oxy. LV after 566 Etymology: Θµοι(ν)- = Tꜣ-mꜣy indicates land formed by fluvial deposits; see Falivene, The Herakleopolite Nome 6. -νακώµεωϲ = nꜣ-qmꜣw, of Reeds? Administrative subdivision: Eastern toparchy Relative location: within the administrative orbit of the village scribe of Phoboou (Eastern toparchy; 5 th pagus), along with other Eastern toparchy villages (Thmoinepsobthis, Osoronnophrios, Schoibis, Tychinnekotis) [P.Oxy. 3047]. Apparently near Nesos Tapetroniou [P.Oxy. 3805]. Categories of land: private [P.Oxy. 3047]; hypologos [P.Oxy. 3047]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 3047]; artificially irrigated (epentlemene) [P.Oxy. 3047] Cultures: viticulture [P.Oxy. 3047] Religion: monastery of St. Phoibammon [P.Oxy. 3805] Noteworthy landowners: Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3047]; Apion estate [P.Oxy. 3805] Θµοινετ( ) See BL XI 77 under P.Erl Θµοινέψωβθιϲ - Thmoinepsobthis P.Köln /8 P.Minnesota (see BASP 44 (2007) 51 2) 99/100 75

78 P.Oxy. XIV , P.Oxy. XLII , kome (15) P.Oxy. XLII SB XXVI = P.Oxy. XXIV (see ZPE 170 (2009) 190) P.Oslo II 61.6 (Θµοινεψώβδι) <kome> P.Oxy. XLIV , 51, 67, 99, [185] P.Wash.Univ. II P.Oxy. XIV /IV PSI X kome PSI X (duplicate of PSI 1106) 336 kome P.Oxy. XVI , 6 VI/VII Uncertain instances: P.Oxy. X (see JJP 35 (2005) 96) SB I (edd.: Θµουνέψ(εωϲ)) V/VI chorion(?) P.Wash.Univ. II (Θµονεψ [) VI Delendum: P.Princ. II 42.6, 22, 37; see BL IX Etymology: Θµοι(ν)- = Tꜣ-mꜣy indicates land formed by fluvial deposits; see Falivene, The Herakleopolite Nome 6. -ψωβθιϲ = pꜣ-sbt the wall, fortification. Administrative subdivision: Eastern toparchy; 5 th pagus Relative location: the villagers of Thomoinepsobthis attack Pinyris during a feast and steal money from the village s estate overseer, suggesting that the two villages were close neighbours [P.Oxy. 1853]. Within the administrative orbit of the village scribe of Phoboou (Eastern toparchy; 5 th pagus), along with other Eastern toparchy villages (Thmoinakomis, Osoronnophrios, Schoibis, Tychinnekotis) [P.Oxy. 3047]. Position in official lists of villages: last after Satyrou [P.Oxy. 1285]; last after Tychinnekotis [P.Oxy. 1659]; last after Pakerke [P.Oxy. 1747]; between Satyrou and Pakerke [SB 16570]; betwen Sarapionos Chairemonos and Lile [P.Wash.Univ. 81] Categories of land: royal [P.Oxy. 3047]; private [P.Oxy. 3047]; monartabos [P.Oxy. 3047]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 3047]; artificially irrigated (epentlemene) [P.Oxy. 3047]; hypologos [P.Köln 141]; confiscated [P.Köln 141]; chersos [P.Köln 141] Cultures: viticulture [P.Oxy. 3047]; wheat [P.Oxy. 3048] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Officials: tesserarius [PSI 1106]; komarchai [PSI 1106]; sitologoi [PSI 1106] Occupations: pragmateutes [P.Oxy. 3048]; phrontistes [P.Oxy. 3048]; georgos [P.Oxy. 3048]; paidaria [P.Oxy. 3048] 76

79 Noteworthy landowners: Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3047, 3048]; Apion estate(?) [P.Oxy. 1853] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Θµονεψ [ See s.v. Θµοινέψωβθιϲ (Uncertain instances) Θµουνέψ(εωϲ) See s.vv. Θµοίθωθιϲ (Note) and Θµοινέψωβθιϲ (Uncertain instances) Θούεωϲ See T. Kruse, Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung (Leipzig 2002) 57 n on P.Stras. IV 299r.21 Θοῦϲ Βουϲεραπάµµωνοϲ - Thous Bouserapammonos T.Varie 10.2 VII kome Cultures: chortos [T.Varie 10] Topographical features: threshing floor (not certainly belonging to this village) [T.Varie 10] Occupations: georgos [T.Varie 10] *Θύρεωϲ - Thyreos P.Oxy. XII or

80 Θω[ - Tho[ P.Oxy. XXXV kome Military: veteran [P.Oxy. 2855] Θῶλθιϲ - Tholthis Etymology: tꜣ-ḥlṱ (meaning uncertain; see W. Clarysse, Enchoria 16 (1988) 15). N.B: I have shown elsewhere that there is no good evidence for a Tholthis in the Eastern toparchy (P.Oxy. XXXV (147) and P.Laur. IV (305) are now delenda); see ZPE 170 (2009) ) Middle toparchy: PSI I 40.4, <kome> P.Oxy. 630 descr. c. 161 P.Mich. XV , 50, 96, SB VI , <kome> P.Oxy. LXXII /7 P.Oxy. XIV P.Oxy. XIV P.Corn P.Oxy. X P.Oxy. XLIV Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) Delendum: Pruneti, I centri s.v., also cautiously includes SB XII = P.Wisc. I 6, but the name of the toparchy there is in a lacuna, and though [µέϲηϲ] would fit the space, nothing excludes the restoration of Θµοιϲεφω in abbreviation or κατώ (cf. J. R. Rea, ZPE 12 (1973) 263). The mention of fishing in this papyrus would actually be more consonant with Tholthis of the Thmoisepho toparchy (see below under 2, Occupations). But in lack for further evidence I include the instance below among the attestations of uncertain toparchy. Relative location: near Artapatou (Middle toparchy) [P.Oxy (π(ερὶ) Θῶλθιν Ἀρταπ[άτου)] Position in official lists of villages: between Senopotheos and Pou [P.Oxy. 1285]; between Sento and Pakerke(?) [P.Oxy (cf. BL V 248)]; between Senepta and Nemera [Manchester Museum inv ] 78

81 Animals: lambs [PSI 40] Officials: sitologoi [P.Oxy. 630]; komogrammateus [SB 9550]; desert or prison guard (eremophylax/desmophylax) [SB 9550] Occupations: shepherd [PSI 40] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] Note: in SB 9550 a man from Oxyrhynchus resides in this village. 2) Thmoisepho toparchy/8 th pagus: P.Würzb. 5.[3], 7 31 BCE <kome> P.Oxy. XXXV P.Oxy. XLIX /8 P.Oxy. XIV , P.Oxy. XII , or 224 P.Oxy. XL SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X PSI V kome(?) P.Oxy. XLVI early IV P.Oxy. XII after 324 Position in official lists of villages: between Paomis and Kesmouchis [P.Oxy. 1285]; between Palosis and Kesmouchis [P.Oxy ], last after Sepho [P.Oxy ]; between Kesmouchis and Souis [P.Oxy. 3307]; between Paomis and Sepho [SB 16570] Categories of land: catoecic [P.Oxy ]; royal [P.Oxy. 3474] Cultures: wheat [P.Oxy. 1578, 3747]; viticulture [implied by P.Oxy. 1578] Associated kleroi: of Pyrrhias [P.Oxy. 2836]; of genes and others [P.Oxy. 3474] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Officials: praktor sitikon [P.Oxy. 3105] Occupations: phrontistes [P.Oxy. 1578]; fishermen [P.Würzb. 5]; ferryman (porthmeus) [P.Würzb. 5] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [P.Oxy. 1578] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] 79

82 Note: the mention of fishing in SB XII = P.Wisc. I 6, which attests a Tholthis of uncertain toparchy (listed below under 4), encourages an identification with Tholthis of the Thmoisepho toparchy (cf. above under Occupations). 3) Lower toparchy/10 th pagus: N.B.: I have included in the following list all early and middle Ptolemaic instances of Tholthis, even when the toparchy is not explicitly specified, since Tholthis of the Lower toparchy is the only village attested in this period; see Pruneti, I centri 59, and eand., Aeg. 59 (1979) 102. For a study of the third-century BCE land leases from Tholthis, see J. Bingen, ICS 3 (1978) SB XII fr. A.2 (Θώλτει) 267 BCE? kome P.Hib. I 94.9 (Θώλθει), 11 (Θώ]λθεωϲ), 258/57 BCE [kome] 19 (Θώλτιοϲ) P.Hib. I , 28 c. 250 BCE P.Hib. I c. 250 BCE kome P.Hib. II c BCE P.Hib. I 130 descr. c. 247 BCE P.Hib. I 53.5 (Θῶ [λθιϲ) 246 BCE P.Hamb. II (BL VI 48) 246 BCE kome P.Hib. I 52.2 c. 245 BCE P.Hib. I 62.9 (Θώλτει) 245 BCE P.Stras. VII BCE kome SB XIV = P.Hib. I BCE SB XX = BCE SB XV BCE SB XX , 10, 22 (tꜣ-ḥlṱ) = BCE P.Hib. I BCE BGU X BCE SB XII , 13 = P.Hamb. II BCE BGU X /16 BCE BGU XIV /15 BCE P.Frankf. 4.5, 6 216/15 BCE P.Hamb. II 189.5, 29 (cf. BGU X ) 216/15 BCE SB /15 BCE BGU VI /14 BCE BGU VI /14 BCE BGU VI , 9 215/14 BCE BGU VI , /14 BCE BGU X , 11, /14 BCE BGU X /14 BCE BGU X 1969.[3], [6], 14, [18] 215/14 BCE BGU XIV , /14 BCE BGU XIV , /14 BCE P.Frankf. 2.6, 38, /14 BCE SB 6283a.7, 12, [31], 39, b.10, 16 = P.Grad /14 BCE BGU VI /13 BCE 80

83 BGU X 1944.[3, 10, 24, 32] 214/13 BCE BGU X /13 BCE BGU XIV , /13 BCE SB = P.Grad. 19 (ἐν] Θ ώ λ θ ει) 214/13 BCE P.Frankf. 1.6, 20, BCE BGU X /12 BCE BGU X 1947 [fr. A+B.3], fr. D.4 213/12 BCE BGU X /12 BCE BGU X /12 BCE BGU XIV = X /12 BCE BGU XIV , 7, 20, /12 BCE kome SB 6288(d) = P.Grad /11 BCE SB XIV [4], 21, /11 BCE kome BGU XIV 2399.[18, 23, 39], 42 (duplicate of SB 212/11 BCE [kome] 11375) SB XV [1] BCE SB XX BCE (2 nd half) SB XX [2] = 6094 BCE (2 nd half) P.Fuad Univ. (App. II) (Θώλ]θει) II BCE P.Wash.Univ. II 77.9, 23 = P.Vind.Worp BCE P.Wash.Univ. II 78.ii.15, 16 I (1 st half) P.Oxy. LXXI , kome P.Köln II kome (7) P.Bingen 65.2 (see 2, 3 4 nn.) I kome SB XXVI I/II P.Matr. 1.4, 9 119/20 SB VI P.Leit. 1.12, [16?] = SB V c. 160 P.Oxy. XLIV , 13, kome SB XX c P.Oxy. XIV SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X , 141 P.Oxy. XII P.Oxy. XLIV PSI Congr. XVII (Θώ]λ θεωϲ) PSI I 90.5 (10 th pagus; BL X 236) 364 kome P.Oxy , 15 late V kome P.Oxy. XV VI P.Laur. II early VII kome P.Khalili I 1.18 = II.2 (Θόλθ(εωϲ) Μεγ(ά)λ(ηϲ)) 12 V chorion Uncertain instances: BGU X (Θ [ῶλθιν), [3?] BCE 11 Tholthis is named with some villages of the former Lower toparchy and others of the Heracleopolite nome, which shared a border with this toparchy, hence the inclusion of this instance here (Pruneti, I centri, places it among the instances of uncertain toparchy). 12 See Gonis, CE 75 (2000)

84 BGU X n., 5 n. SB = P.Grad. 14 (Θ [ώλθει(?)) BGU X (Θώλ]θ ε ι ) 214/13 BCE 214/13 BCE 213/12 BCE Arabic/modern counterpart: Tilt al-kubra [P.Khalili I 1]; Tilt wal-quliʿa (Gomaà et al., Mittelägypten 90) Relative location: P.Oxy. 1831, in which the meizon of Tholthis writes to his counterpart in Takona (Lower toparchy) about their respective shepherds dispute, implies proximity of the two villages. The two villages are also coupled in P.Oxy. 2207, and a shared border is suggested by P.Wash.Univ. 77. Near Mouchinaryo (Lower toparchy), with whom it shared a komogrammateus [SB 9617]; cf. also P.Hib. 53. Position in official lists of villages: last after Souis [P.Oxy. 1285]; between Sesphtha and Tychinphagon [P.Oxy. 1529]; between Psobthis and Sesphtha [P.Oxy. 1659]; between Talao and Mouchintale [SB 16570]; after Psobthis [PSI Congr. XVII 26] Categories of land: royal [P.Wash.Univ. 77]; ousiake [P.Matr. 1]; chersarakos [P.Hib. 130] Cultures: wheat [BGU , 1943, 1944, 1946, 1959, 1969, 2383, 2394, 2397, P.Frankf. 1, 2, 4, P.Hamb. 189, P.Hib. 90, P.Matr. 1, P.Wash.Univ. 77, SB 6303, 11061]; arakos [P.Hib. 52, 53, P.Stras. 661, P.Wash.Univ. 77]; barley [PSI Congr. XVII 26, SB 9617]; chortos [P.Hib. 53, SB 9617]; achyron [BGU 1264, SB 9617]; radish(?)-oil [SB 9617]; olyra [BGU , 1944, 1970, 2393, 2394, P.Hib. 90]; chlora [P.Stras. 661]; reeds [BGU 1264] Associated kleroi: of Spokeus and Moschion [P.Wash.Univ. 77]; of Herakleides, Archippos son of Philoxenos, Nestor, Athenaios, Pemneus, Machatas, Pakamis [P.Hib. 130]; of Apollonios [P.Hib. 53, 130]; of Kydreus [P.Hib. 53, 130]; of Ptolemaios [P.Hib , 130]; of Kallipos [BGU 2397]; cf. also SB 11061, P.Hib. 90, P.Frankf. 1, 2, 4, BGU 1265, 1943, 1946, 1959, 2383, Irrigation: canal (dioryx) [BGU 2398] Topographical features: house with aule [P.Wash.Univ. 78]; house (oikema) and vacant lot (psilos topos) [BGU 2398]; aule [BGU 2399, SB 11375]; other houses [P.Hib. 236, SB 14292]; beershop (zytopoleion) [SB 14430]; threshing floor [P.Frankf. 1.36, 89, BGU ]; bath-house (balaneion) [SB 6283]; royal (i.e. state) granary [BGU 2383] Animals: lambs [P.Köln 86, P.Oxy. 4825]; livestock (thremmata) [P.Oxy. 4825]; sheep [P.Hib. 111, P.Köln 86, P.Wash.Univ. 77, SB 9617]; goat [P.Köln 86]; pigs [SB 9617, 16570]; calf [SB 16570]; oxen [SB 13254]; donkeys [P.Hib. 111, SB 6283] Religion: rearer of ibises (ibioboskos) [SB 13254]; priest (ἱερεὺϲ γόητοϲ) [P.Hib. 52]; chief-priest (archiereus) [P.Hib. 62]; BGU refers to a lessee of land in Tholthis as a hierodoulos of Thoeris, but it is unclear whether one of temples of the 82

85 goddess in Oxyrhynchus or an unknown one in Tholthis is meant; distribution of alms (zakat) to the poor [P.Khalili I 1] Officials: phylakites (of the Lower toparchy) [P.Hib. 53, 236]; toparch(?) [P.Bingen n.]; komogrammateus [P.Matr. 1 (of Tholthis and other villages of the Lower toparchy ), SB 9617 (of Tholthis and Mouchinaryo)]; archephodos [SB 16429]; meizon [P.Oxy. 1831] Occupations: shepherds [BGU 1943, P.Hib. 52, 53, P.Köln 86, P.Oxy. 1831]; demosios georgos (who is also member of the catoecic cavalry) [P.Wash.Univ. 77]; slave who is shepherd [P.Wash.Univ. 77]; beer-maker (zytopoios) [P.Hib. 94]; beerseller (zytopoles) [all SB XX instances relate to the beer-seller Ameneus]; rearer of ibises (ibioboskos) [SB 13254]; oil-seller (elaiopoles) [P.Hib. 53]; georgos [P.Hib ]; cobblers [P.Hamb. 187]; gnaphallopoles [P.Hamb. 187 (BL VI 49)]; syngraphophylax [BGU 1265, 1946, 2397]; field-guard (agrophylax) [P.Oxy. 1831] Military: cleruchs [BGU 1265, 1278, 1943, 1945, 1959, 2394, 2397, P.Frankf. 1, 4, P.Hamb. 189, SB 11061]; hippeus [SB 13254, P.Wash.Univ. 77]; Ptolemaic decurion (dekanikos) [P.Hib. 90]; chiliarch [SB 6283]; pentacosiarch [BGU 1277, 2393] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [SB 14292]; Ptolemaios, exkosmetes of Alexandria [SB 14292]; Apion estate [P.Laur. 47, P.Oxy. 2207] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisitions for Hadrian s visit to Egypt [SB 9617]; requisition of meat [SB 16570] Note: in P.Oxy the shepherds of Takona are said to have attacked those of Tholthis and carried off some of their sheep. In P.Leit. 1 a man from Tholthis resides and is liable for liturgies in Nemera. 4) Uncertain toparchy: P.Oxy. VII BCE SB XIV /2? Schøyen MS 112/63 (see CE 81 (2006) 205) II (1 st half) PSI V /6 P.Oxy. IV c. 200/1 P.Harr. II (Θ ῶ λ θ [ιν) II/ P.Oxy. XLI , 10 II/ <kome> P.Oxy. XLI II/ <kome> SB XII = P.Wisc. I 6 210/11 [kome] P.Erl , /70 P.Oxy. XIX b (Τ ῶ λθι ν ) 283 or 285 P.Fuad Univ. (App. II) 118v.3 SB XIV P.Oxy. XXII , 15, 18, 39, 41, 45 later P.Oxy. IV 695 introd. /IV P.Oxy. XII IV P.Oxy. XVI SB I V/VI chorion(?) 83

86 P.Lond , 17 (p. 280) 582 epoikion SB XVI VI kome PSI I 47.2 VI? kome P.Erl. 140 descr. Byz. Uncertain instances: P.Oxy. XLVII = P.Coll. Youtie I <kome> P.Oxy. XLII n. (?) Categories of land: private [P.Oxy (deduced from 1 art./ar. tax rate)] Cultures: threshed straw (chortopatema) [P.Oxy. 2985, 2986]; chaff (achyron) [P.Oxy. 2985]; viticulture [P.Oxy. 2985]; wheat [P.Harr. 224, P.Oxy. 3365, SB 12025, 12170]; chlora [P.Harr. 224]; barley [P.Harr. 224]; beans [SB 12025] Associated kleroi: of Loipos and Po [P.Oxy. 3365] Irrigation: mechanai [P.Lond. 774] Topographical features: granary [P.Oxy. 2346]; orchard (pomarion) [P.Oxy. 2985] Animals: donkey [P.Oxy. 2985] Officials: komogrammateus [P.Oxy. 1061]; headmen (kephalaiotai) [PSI 47]; eirenarchoi [PSI 47]; komarches [P.Erl. 101]; boethos [SB 12485] Occupations: scribe (grammateus) [P.Oxy. 1948]; field-guards (agrophylakes) [PSI 47]; fishing [SB 11234]; enapographos georgos [P.Lond. 774] Noteworthy landowners: Ioulia Isidora, femina clarissima [P.Harr. 224]; Apion estate [P.Lond. 774]; Apa Hor [SB 12485] Θῶλθιϲ, Μικρά - Tholthis, Mikra P.Oxy. XVI , 33 (see P.Oxy. LXX p. 133) 543 epoikion/ktema Cultures: acacia-trees [P.Oxy. 1985] Irrigation: mechane (called Παρὰ Ποταµόν) [P.Oxy. 1985] Occupations: enapographos georgos who is also phrontistes [P.Oxy. 1985] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1985] 84

87 Note: perhaps identical with the Apionic epoikion Tholthis in P.Lond. 774 (see above s.v. Θῶλθιϲ 4)); so Pruneti, I centri s.v. n. 1. It must have been distinct from Tholthis of the Lower toparchy, since the latter is qualified as Μεγάλη in P.Khalili I 1.18 = II.2 (V); see above s.v. Θῶλθιϲ 3). Θῶνιϲ - Thonis SB XXII = P.Oxy. I 165 descr. 81 P.Princ (κώµηϲ Θωνι[) kome Etymology: The village name Thonis perhaps honours the Demotic cult title of Horus ṯnr(tl) the strong, Hellenized as Thonis (BASP 31 (1994) 25). Administrative subdivision: Upper or (less likely) Eastern toparchy (cf. BASP 31 (1994) 25) Categories of land: catoecic [SB 15351] Cultures: wheat [SB 15351] Associated kleroi: of Antipater [SB 15351] Officials: praktores argyrikon [P.Princ. 130] Θῶϲβιϲ - Thosbis PSI XV late I BCE <kome> P.Oxy. IV = W.Chr /14 P.Harr. I P.Oxy. LXXII P.Oxy. LXXII /3 topoi P.Oxy. IV , 4, kome P.Oxy. 614 descr. 179/80 topoi PSI V /6 P.Oxy. V (cf. ZPE 170 (2009) 189) 188 P.IFAO 15.4, 22 II? P.Ryl. II 391 descr. II P.Oxy. XIV P.Oxy. XXXVI kome P.Oxy. LV , kome P.Oxy. XL kome 85

88 P.Oxy. X P.Oxy. LXXIV kome SB XV , 26 mid- P.Oxy. VI 989 descr. /IV P.Oxy. LV c ? P.Köln. V [kome] Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: P.Oxy mentions land that is περὶ Θῶϲβιν καὶ Τέπουιν τῆϲ ἄ νω τ ο π [α]ρ χ [ίαϲ. P.Oxy. V 1112 mentions acacia-trees on the embankment of Enteiis and Thosbis, which are designated for purchase by the village elders of Nesmimis, suggesting close proximity between these three Upper toparchy villages (cf. ZPE 170 (2009) 189). An inhabitant of Pleroutos takes under lease land around Thosbis [P.Oxy. 2795]. Position in official lists of villages: between Petne (of the Upper toparchy) and Nigrou [P.Oxy. 1285]; between Enteiis and Mermertha [P.Oxy. 1659] Categories of land: royal [P.Oxy. 721 (hypologos), SB 14067]; monartabos [P.IFAO 15] Cultures: chortos [P.Oxy. 728]; acacia-trees [P.Oxy. 1112]; wheat [P.Oxy. 2795] Associated kleroi: of Charixinos [P.Oxy. 728]; of Spartamos [P.Harr. 74]; of Ptolemaios [SB 14067] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 1112(?)] Topographical features: granary [P.Oxy. 2795] Animals: oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109] Religion: commissioners of sacrifices (οἱ ἀναδοθέντεϲ ἐπὶ θυϲιῶν) in the context of the Decian persecution [P.Oxy. 3929]; certificate of sacrifice [P.Oxy. 3929]; church [P.Oxy (Mermertha is also possible)]; deacon [P.Oxy (Mermertha is also possible)]; five-day festivities (heortai) celebrated with music and dance (13 17 Phaophi) [P.Oxy. 5015] Officials: sitologoi [P.Oxy. 614 (with boethos), 4873]; komarchai [P.Oxy. 3109]; prostatai [P.Oxy. 5015]; komogrammateus [PSI 1539] Occupations: georgos [PSI 947]; baker (artokopos) [P.Köln 233] Noteworthy landowners: Aurelios Sarapion alias Dionysotheon, ex-gymnasiarchos and bouleutes of Oxyrhynchus [P.Oxy. 2795] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] 86

89 Ι *Ἰατροῦ - Iatrou P.Oxy. LX , ? epoikion Uncertain instance: T.Varie 31.11, 13, 17 (ἀπὸ ἐπικ/ ἰατρ/) early IV epoikion Note: the Oxyrhynchite provenance for T.Varie 31 is uncertain (see P.Oxy n.). SB XXVI (VI/VII) mentions an epoikion Iatrou in a list of Heracleopolite villages. It is unclear whether it should be identified with the village attested in P.Oxy Ἰβιών [ - Ibion [ C.Pap.Jud (Ἰβίωνοϲ [ ] [) II Etymology: named after a sanctuary of ibises; on toponyms called Ibion (of N.N.), see generally A. Calderini, Ibiôn nei nomi dei luogo dell Egitto greco-romano, in Mélanges Maspero II/ , and K. Vandorpe, Les villages des Ibis dans la toponymie tardive, Enchoria 18 (1991) Ἰβιών - Ibion P.Oxy. XVII IV P.Oxy. VII , 6 VI (1 st half) <kome> PSI V /8 P.Oxy. VI 998 descr. VI P.Oxy. I VI/VII <kome> P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. XVI , 53, /17? 87

90 Uncertain instances: PSI XII () may refer to the Hermopolite village Ibion; cf. Drew-Bear, Le nome Hermopolite s.v., and Pruneti, I centri 64 5 n. 2 s.v. Cf. also SB XIV (31/2?) with ZPE 28 (1978) 258 (24 n.). Etymology: see above, s.v. Ἰβιών [ Cultures: wheat [P.Oxy. 1917]; viticulture [perhaps implied by P.Oxy ; PSI 953] Religion: (Christian) priests [P.Oxy , 19, 23, 26, 36]; deacon [P.Oxy ]; monk(?) [P.Oxy (BL VII 142)]; priest and steward (oikonomos) τοῦ ἁγίου ἄπα Τίττου [P.Oxy ], priest and steward τοῦ ἁγίου ἄπα Παµουθίου [P.Oxy ] Officials: protokometai [P.Oxy , 15, 53]; eirenarchos [P.Oxy ]; komarches [P.Oxy. 2155] Occupations: symmachos [P.Oxy ]; oil-maker (elaiourgos) [P.Oxy ]; agrelates (perhaps game-beater or Wildhüter ) [P.Oxy ]; washer/cleaner (niptes) [P.Oxy ]; katamenioi (monthly workmen?) [P.Oxy. 2155]; plastopoioi ( moulders ) [P.Oxy. 2155]; potter [P.Oxy. 2155] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 158, 998, 1908, 1917, PSI 953] Note: it is unclear whether the above instances relate to the same village or whether they are abbreviated writings for one or more of the villages called Ἰβιὼν N.N. Ἰβιὼν Ἀµµωνίου - Ibion Ammoniou P.Oxy PSI XV II P.Köln (see 5 7 n.), 21 (Ἰβιών) 226 or 242 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. LXXIV , 28 kome (8) SB XVI Uncertain instance: cf. the possibe place name Ꜣmns in O.Pisa 20.ii.x+11, which Zauzich, Enchoria 15 (1987) 171, relates to Ibion Ammoniou. Etymology: see above, s.v. Ἰβιών [ Administrative subdivision: Lower toparchy Position in official lists of villages: last after Souis [SB 16570] 88

91 Cultures: wheat [SB 13035]; barley [SB 13035] Associated kleroi: of Demetrios and others [SB 13035] Topographical features: house [P.Köln 150] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Religion: seven-day festival starting from 17 Pauni with muscial performances [P.Oxy. 5014] Officials: prostatai [P.Oxy. 5014]; archephodos [PSI 1536] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Noteworthy landowners: Serenos son of Saras, former archon [SB 13035] Ἰβιὼν Ἀντιλόχου - Ibion Antilochou SB X (Ε ἰ β ι ῶ ν α Ἀ ντιλόχου) P.Oslo II 26.8 (Ἀντιλόχου Ἰβιῶνα) 10 BCE 5/4 BCE Etymology: see above, s.v. Ἰβιών [ Administrative subdivision: Western toparchy Relative location: opposite (i.e. across a canal from) Pela [P.Oslo 26; cf. also the village Ἀντιπέρα Πέλα above] Categories of land: chersos [P.Oslo 26] Cultures: lentils [P.Oslo 26]; wheat [P.Oslo 26, SB 10573] Topographical features: threshing floors [SB 10573] Animals: bulls [SB 10573] Occupations: public farmer (demosios georgos) [P.Oslo 26] 13 The provenance of this papyrus is apparently the Fayum (see R. A. Coles, JEA 53 (1967) 121), but this does not necessarily imply that the document itself originates from the Arsinoite nome (that one of the bulls leased in it is named Ἀρϲινοειτικόϲ [7 8] is likewise not decisive); cf. Pruneti, I centri s.v. n. 2 and Calderini-Daris, Dizionario p. 9 s.v. At any rate, an Ibion Antilochou in the Arisnoite is not otherwise known. 89

92 Ἰβιὼν Κ [ - Ibion K[ P.Giss. 115 descr. IV Etymology: see above, s.v. Ἰβιών [ Administrative subdivision: 9 th pagus Ἰβιὼν Κεµεϲκούφιοϲ - Ibion Kemeskouphios SB XX , 5 (Κεµεϲκούφιοϲ Ἰβιῶνα) after 4/5 Etymology: see above, s.v. Ἰβιών [ Administrative subdivision: Upper toparchy Ἰβιὼν Τακονα - Ibion Takona P.Oxy. XVII (BL V 254) 208? Etymology: see above, s.v. Ἰβιών [ Administrative subdivision: probably Lower toparchy, like Takona (see s.v.) Relative location: near Souis (Lower toparchy; 8 th pagus) (see P.Oxy n.). Ἰβιὼν Ταµµώρου This is a Heracleopolite village; see Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. (cf. also p. 202 n. 2). Ἰβιὼν Χύϲεωϲ - Ibion Chyseos 90

93 P.Heid. VII (Hermopolite) P.Oxy. XIV (Hermopolite) early P.Oxy. XLIV P.Oxy. XII P.Oxy. XIV P.Oxy. XXXIV (Ἰβιῶνα Χῦ ϲ ι ν ) 292/3 kome SB XX (Hermopolite) 303 SB XIV (Hermopolite) 335? P.Vindob. G (Hermopolite) IV (1 st half) SB XXII = P.Lond VI/VII kome Uncertain instance: BGU II 552 fr. A iii.2 (263); see Mitthof, APF 49 (2003) 212. Etymology: see above, s.v. Ἰβιών [ Administrative subdivision and relative location: the village was near Chysis, i.e. at the border of the Hermopolite and Oxyrhynchite nomes; see Drew-Bear, Le nome Hermopolite s.v. It appears to have been part of the Oxyrhynchite nome (Upper toparchy) only in the third century CE. Cultures: viticulture [P.Oxy. 1724, ]; wheat [P.Oxy. 2712] Associated kleroi: of Hermophilos [P.Oxy. 1724] Animals: pigs [SB 12214] Officials: sitologoi [P.Heid. 398]; dekaprotos [P.Oxy. 1442, SB 14469]; praktor argyrikon [P.Oxy. 3174]; protokometai [SB 15492]; gnoster [SB 14469] Noteworthy landowners: Aurelia Dioskouriaina, matrona stolata [P.Oxy. 2712; cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 112]; Aurelia Herakleidiaina, matrona stolata, daughter of Herakleides, bouleutes of Alexandria [P.Oxy. 1637] Taxes and other imposts: one- and two-drachma tax [P.Oxy. 1442]; requisition of meat [SB 12214] Note: see also below s.v. Χῦϲιϲ. Ἰβόϊτοϲ - Iboitos P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI 1913 col. i (see ZPE 123 (1998) 163) c. 555? P.Oxy. LV after Published in APF 49 (2003)

94 Relative location: perhaps near Oxyrhynchus given its occurrence in P.Oxy. 1913, an account dealing in large part with the Apion estate s Προάϲτιον ἔξω τῆϲ πύληϲ (cf. Mazza, L archivio degli Apioni 86). Religion: church [P.Oxy. 3805] Occupations: Apionic pronoetes (Phoibammon) [P.Oxy. 3805]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy col. i (see ZPE 123 (1998) 163)]; carpenter (tekton) [P.Oxy col. i (see ZPE 123 (1998) 163)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1913, 2032, 3805] ***[Ἰ]δυ ( ) - Idy( ) P.Oxy. XII /8 Ιεµη - Ieme P.Köln (BL V 156) 57/8 PSI X /19 kome P.Oxy. XLI , P.Oxy. XLIV , 32, 63, 78, 80, 102, 165, c kome 166, 187, 207, 217, 223, 227, 233, 234, 235, 241 (Γεµη) SB XIV n. (Ἰε]µ η) 211 topoi P.Oxy. XIV , P.Oxy. XII (Γεµη) 249 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 223 P.Wash.Univ. II P.Oxy. VI 997 descr. IV P.Ryl. IV V kome P.Oxy. XVI (Ειεµη) 566/7 P.Oxy. LXIX (Ειεµη) late VI kome Administrative subdivision: Middle toparchy; probably 7 th n.) pagus (see P.Oxy. LV 92

95 Position in official lists of villages: first before Tanais [P.Oxy. 1285]; between Tanais and Istrou [P.Oxy ]; first before Nomou [P.Wash.Univ. 81, SB 16570; cf. also P.Ryl. 715] Categories of land: hypologos [P.Köln 141]; confiscated [P.Köln 141]; chersos [P.Köln 141] Associated kleroi: of Chares [PSI 1322] Animals: pigs [SB 16570] Officials: komarches [P.Oxy. 4757]; sitologos [SB 11272(?)] Occupations: carpenter (tekton) [P.Oxy ]; enapographos georgos [P.Oxy. 4757] Noteworthy landowners: Ioulia daughter of Ploutarchos alias Sarapion [PSI 1322] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; epiklasmoi [P.Oxy. 3169]; syntaxis [P.Oxy. 3169]; requisition of meat [SB 16570] **Ἱέρακοϲ - Hierakos P.Erl II/ ktema Uncertain instance: P.Rein. II ktema(?) Note: apparently the name of a viticultural site rather than a settlement. Ἱερέων - Hiereon P.Oxy. XXXVI (ἐν ἐπο ι κίῳ π ρότερον late epoikion ἱερ έων) P.Oxy. XVI c P.Oxy. VII (BL X 140) VI ktema P.Oxy. XV VI epoikion P.Genova II 72.2 (BL X 279) late VI epoikion P.Oxy. XVI , 4 VI/VII 93

96 Relative location: perhaps in the same Apionic prostasia as Pelous, Lykonos and Tlea [P.Oxy. 2000]. Coupled with Partheniados in P.Oxy Perhaps near Leukiou (Western toparchy; 3 rd pagus) [P.Oxy , 82] Cultures: wheat [P.Oxy. 2775]; viticulture [P.Genova 72; cf. P.Oxy ] Irrigation: lakkos [P.Oxy. 1072, , 80, 84]; mechane [P.Oxy ]; krene [P.Oxy ] Topographical features: threshing floor [P.Oxy. 2775]; orchard (pomarion) [P.Oxy ]; houses [P.Oxy etc.]; bakery (artokopeion) [P.Oxy ] Religion: (Christian) priest [P.Oxy (not certainly of this village), ]; church [P.Genova 72 (BL X 279)] Occupations: Apionic pronoetes (Ioustos) [P.Oxy. 2000]; meizon [P.Oxy. 2000]; agent (pragmateutes) of an estate belonging to the sacred treasury [P.Oxy. 2775]; phrontistes [P.Genova 72]; ampelourgoi [P.Genova 72, P.Oxy ]; baker (artokopos) [P.Oxy. 2197]; georgoi [P.Oxy etc.] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197]; estate formerly of Ammonios now of the most sacred treasury (hierotaton tameion) [P.Oxy. 2775]; undefined ousia [P.Genova 72] Taxes and other imposts: arkarika [P.Oxy. 2020] Note: see also below s.v. Μαγδῶλα Ἱερέων Ἱππέου - Hippeou P.Oxy. XIX /543/558 epoikion SB I (Ἱππε( ))? chorion Irrigation: mechane (called Ἀγροικικοῖϲ) [P.Oxy. 2244] Occupations: georgos [P.Oxy. 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2244] Ἱππονάµου - Hipponamou 94

97 P.Oxy. XLIX , epoikion Cultures: viticulture [P.Oxy. 3512] Occupations: enapographos georgos [P.Oxy. 3512] Noteworthy landowners: Fl. Ioannes son of Martyrios, politeuomenos [P.Oxy. 3512] Ἰϲιδώρου - Isidorou P.Oxy. LV c ? epoikion Relative location: It was presumably small and in the neighbourhood of Seneceleu [Western toparchy; 3 rd pagus] (P.Oxy n.). Taxes and other imposts: epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] Ἰϲιεῖον - Isieion P.Hib. I 167 descr. (ἀπὸ [τ]οῦ Ἰϲιείου) 15 c. 245 BCE P.Oxy. XII II P.Oxy. LVI /6? Etymology: named after a sanctuary dedicated to the goddess Isis. Note: it is unclear to which of the villages named Ἰϲιεῖον N.N. (if any) these instances relate. Ἰϲιεῖον Ἄνω - Isieion Ano SB XIV /2? P.Oxy. IV (BL I 327) 150 SB XVI Non siamo di grado di stabilire se Ἰϲιεῖον stia qui a indicare un santuario o un villaggio (Pruneti, I centri s.v. n. 1). 95

98 P.Oxy. XII /80 topoi SB V , 11 = P.Leit. 15 II/ kome P.Oxy. VI (Ἄνω Ἰϲεῖον) 276 Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Administrative subdivision: Lower toparchy Relative location: the village must have been on the Bahr Yusuf (the Lower toparchy did not have a frontage on the Nile), since in P.Oxy. 732 it is among the localities under the jurisdiction of farmers of a tax on ferryboats. The specification Ἄνω indicates that it lay in the southern part of the Lower toparchy (cf. below s.v. Ἰϲιεῖον Κάτω, also of the Lower toparchy). P.Oxy refers to viticultural land περὶ τὸ Ἴϲτρου (Middle toparchy; 7 th pagus) τῶν κατὰ τὸ Ἄνω Ἰϲεῖον (sc. οἰκοπέδων?); cf. n. ad loc. and Pruneti, I centri s.v. n. 3. Categories of land: private [SB 13003] Cultures: wheat [P.Oxy. 907, SB 13003]; viticulture [P.Oxy. 907] Associated kleroi: of Sogenes [SB 13003] Topographical features: oikopeda [SB 13003] Officials: elders (presbyteroi) discharging the office of komogrammateus ( of the village Isieion Ano and other topoi of the Lower toparchy ) [P.Leit. 15]; farmers (praktores) of the tax on ferryboats [P.Oxy. 732]; sitologoi [P.Oxy. 1539] Taxes and other imposts: tax on ferryboats (phoros porthmidon) [P.Oxy. 732]; prostimon for change of land status [SB 13003] Noteworthy landowners: Aurelios Hermogenes alias Eudaimon, exegetes and prytanis [P.Oxy. 907] Ἰϲιεῖον Ζαπ ί τ ου - Isieion Zapitou P.Oxy. VI kome Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Editors note ad loc.: Ζαπίτου: or Ζαπίϲου or Ζαγνίου. 96

99 Ἰϲιεῖον Κάτω - Isieion Kato SB XII = P.Oxy. 627 descr. 148 P.Oxy. X 1285.[39], 132 P.Oxy. XII SB XXII = P.Corn late P.Oxy. LXIX kome P.Oxy. XVI VI/VII SPP V , 5 (cf. BL V 453) VI/VII P.Laur. II 47.2 early VII P.Sijp VII/V chorion P.Khalili I 1.10 = II 2 (Ἰϲίω Κ(ά)τ (ω)) 16 V chorion Uncertain instances: SB XVI [1 2], 12? (BL XI 221) 178 CPR XXII 3.5 (Ἰϲίω Κάτω; see n. ad loc.) VII/V chorion Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Administrative subdivision: Lower toparchy Arabic/modern counterpart: Salaqus(?) (Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland 208; cf. P.Khalili I 1.10, where the Arabic equivalent begins as Sal[). Relative location: the specification Κάτω indicates that the village lay in the northern part of the Lower toparchy (cf. Ἰϲιεῖον Ἄνω, also in the Lower toparchy, and see P.Oxy n.). In P.Oxy a dispute between Spania and Kosmou is mediated by Isieion Kato and Phebichis (Heracleopolite), suggesting relative proximity between these villages. The close association between Isieion Kato and some villages of the Heracleopolite nome (especially Phebichis) is also evident in SPP 1346 and P.Laur. 47. CPR XXII 3 is an uncertain case because, according to its editor, the village was west of Herakleopolis (assuming that the writer s point of departure was the city), which is too far north to allow an identification with the Oxyrhynchite Isieion Kato. Position in official lists of villages: between Talao and Psobthis [P.Oxy. 1285]; between Talao and Isieion Tryphonos [P.Oxy. 1529] Animals: donkey [P.Oxy. 4748]; horses [SPP 1346] Religion: distribution of alms (zakat) to the poor [P.Khalili I 1] Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] 16 See Gonis, CE 75 (2000)

100 Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1866(?)] Other: fugitives of the pagarchy are mentioned in CPR XXII 3, but it is unclear whether these people fled from or to Isieion Kato (see editor s introd.). Ἰϲιεῖον Κερ κ[ - Isieion Kerk[ P.Giss. 115.ii.9 IV Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Administrative subdivision: 9 th pagus Ἰϲιεῖον Νεϲλα - Isieion Nesla P.Oxy. LXXII (see n. ad loc.) 176/7 Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Administrative subdivision: presumably in the Uppert toparchy, like Nesla. Ἰϲιεῖον Παγγα - Isieion Panga P.Oxy. II (BL I 319) (Παγγα Ἰϲιεῖον) 61? kome P.Oxy. LXXI (Πανγα Εἰϲίου) 67 kome (16) SB XX ii.7 8 = P.Oxy. II 357 descr. late I (Παγγα Εἰϲείου) PSI IX 1029 verso (see introd.) I? <kome> PSI VII (Παγγα Ἰϲείου) P.Amst. I mid-ii P.Thomas 12.2, 5, 17 after 167/8 kome P.Oxy. LXXI 4827.[8] (see n. ad loc.) c. 173 P.Oxy. XIV , /5 P.Harr. I kome P.Oxy II/ P.Oxy. VI

101 P.Col. X kome (17) P.Oxy. XII after 222 SB XXIV , 29 = P.Oxy. VI P.Oxy. VI 988v after 224 P.Oxy. L , 12 13, kome PSI V /5 [kome] P.Oxy. XII 1502v.1 after 260 PSI X = SB V 7991 after 272 PSI VII P.Mich. XI P.Oxy. X kome PSI IX P.NYU II 11.6 (= ZPE 136 (2001) 125) P.Oxy. X SB XVI = P.Oxy. I 169 descr. PSI late SB X , [12] /IV P.Oxy. XII (Παγ[γ]α solum) early IV P.Oxy. XLV = P.Coll.Youtie II P.Oxy. I (BL I 315) 316 P.Oxy. XLV P.Oxy. LIV , kome PSI V P.Oxy. LVI /6? P.Oxy. LX , kome PSI 165.1, 5 441/2 chorion P.Oxy. LXXII kome P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI (BL XI 154) 557 P.Oxy. LV P.Oxy. XV VI kome P.Oxy. XVI VI P.Oxy. VII VI/VII Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Administrative subdivision: Upper toparchy; 1 st pagus Relative location: near Nesla (Upper toparchy) [P.Oxy. 103, 3257, PSI 187, 469, SB 10216; in PSI 772 a person from Isieion Panga takes under lease land in Nesla]. Near Pekty (Upper toparchy; 1 st pagus) [P.Oxy. 3255, PSI 187, 1071]. Near the epoikion Patbonthis [P.Oxy. 4092]. In PSI 165 a farmer in Isieion Panga is ordered to disburse wine to the guards of Kisson and Netneou, suggesting proximity between these three localities. Near the western desert [P.Oxy. 988v, PSI 1330 (sanded land)]. Position in official lists of villages: between Episemou and Nesmimis [P.Oxy. 1285] Categories of land: land belonging to the dekaprotia [P.Oxy. 1502, PSI 187]; private [P.Oxy. 4827(?); see 7 8 n.]; royal [P.Oxy. 988v(?), 4827]; land belonging to the city of Oxyrhynchus [PSI 1330]; hypologos [P.Oxy. 988v, P.Thomas 12] 99

102 Cultures: flax [P.Mich. 610, P.Oxy. 103, 3255, 3257, PSI 469]; chortos [P.Oxy. 1502, 4092, PSI 187, 1071, SB 10216]; barley [P.Oxy. 1687, 4913, SB 16172]; chlora [P.Oxy. 4827]; wheat [P.Oxy. 4827, 4913, SB 16172]; viticulture [P.NYU II 11, PSI 165(?)]; achyron [P.NYU II 11] Associated kleroi: of Theophilos and Herakleides [P.Oxy. 1502, 4827]; of Nikanor and Drimakos [P.Oxy. 250 ( called of Dorotheos ), 1687]; of Herakleides [P.Thomas 12]; of Archepolis [P.Oxy. 988v] Irrigation: the great canal (megale dioryx) [P.Oxy. 988v]; another canal (dioryx) to the west of the great canal [P.Oxy. 988v]; land injured by Nile floods [P.Oxy. 1502]; irrigation work relating to vineyard [P.NYU II 11]; lakkos [P.Oxy. 2035, PSI 165]; pleurismos [P.Thomas 12] Topographical features: threshing floor [P.Oxy. 1255, SB 16172]; vacant lots (psiloi topoi) in the eastern parts of the village with a dovecote (peristereon) and other appurtenances [P.Oxy. 3565]; oikopedon [P.Oxy. 3758]; public granary [P.Oxy (not necessarily of Isieion Panga)]; house with atrium and courtyard (aule) in the western part of the village [P.Col. 265]; street by the new bath (balaneion) in the western part of the village [P.Col. 265]; vacant lots in the western part of the village [P.Col. 265]; houses and vacant lots (psiloi topoi) [P.Harr. 71] Animals: goats and kids [P.Oxy. 4824, SB 14095] Religion: church [P.Oxy. 1911, 3804] Officials: praktores argyrikon [P.Oxy. 533]; komarchai [P.Oxy. 1255, 2206]; dekaprotos [P.Oxy. 1255, PSI 187, 807]; praktor stephanikon [P.Oxy. 1522]; meizon [P.Oxy. 2206]; laographoi [P.Oxy. 3565]; komogrammateus ( of Isieion Panga and other villages ) [P.Thomas 12]; archephodos [SB 12534] Occupations: stippotimetai [P.Oxy. 103 (BL VII 127)]; secretary (grammateus) of praktores argyrikon [P.Oxy. 533]; georgos [PSI 165] Noteworthy landowners: Aurelios Themistokles alias Dioskourides, gymnasiarchos and ex-prytanis [P.Oxy. 103]; Aurelia Eutropie, daughter of Theodoros alias Chairemon, gymnasiarchos, prytanis and bouleutes [P.Oxy. 3255]; Aurelios Aniketos son of Ploutarchos, ex-magistrate in charge of the conveyance of oxen and bouleutes [P.Oxy. 3565]; Phanias son of Sarapion alias Phanias, chief-priest of the temple of Hadrian in Oxyrhynchus [P.Oxy. 4827]; Aurelios Didymos son of Sarapion, exmagistrate (arxas) of Alexandria [PSI 1071]; city of Oxyrhynchus [PSI 1330]; house owned by Markos Aurelios Alkimos alias Hermias son of Hermias, Alexandrian and Roman citizen [P.Col. 265]; Aurelios Ploutarchos alias Ammonios, ex-gymnasiarchos and bouleutes [P.Mich. 610]; Fl. Ioulianos, ex-curator [P.Oxy. 4092]; heirs of Ammonianos, ex-logistes [PSI 469 (BL IX 315)]; Apion estate [P.Oxy. 1053, 2032, 2035, 2206, 3804] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1522] 100

103 Other: P.Oxy attests a Libyan immigrant (paroikos) laying claim to property in Isieion Panga; Alexandrian lessee of land in Isieion Panga [P.Oxy. 4827]; a lessor of land in Isieion Panga from Oxyrhynchus is a bearer of the busts of our lord Probus Augustus and his Victory in the processions [P.Mich. 610]. Ἰϲιεῖον Πεκύϲιοϲ - Isieion Pekysios P.Oxy. XII (τὸ Πεκύϲιοϲ Ἰϲιεῖον), 5 (Ἰϲιεῖον) I BCE Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Topographical features: threshing floors [P.Oxy. 1465] Occupations: guard of the threshing floors (halonophylax) [P.Oxy. 1465] Ἰϲιεῖον Τρύφωνοϲ - Isieion Tryphonos P.Oxy. XLIX (Τρύφωνοϲ Ἰϲι(είου)) I BCE P.Oxy. V (Τρύφωνοϲ Ἰϲιήου) 26 PSI V (Τρύφωνοϲ Ἰϲίου) 93 P.Oxy. V 1145 introd. I PSI VI (Τρύφω(νοϲ) Ἰϲι(είου)) I/II P.Oxy (Τρύφωνοϲ Ἰϲ [ίο]υ) 130 SB XVI [1 2], 12 (BL XI 221) 178 SB XXIV = XIV ? P.Oxy. IV , 14 (Τρύφωνοϲ Εἰϲεῖον) 193 P.Oxy. LXV II SB XIV II P.Oxy II/ P.Oxy. XIV , P.Oxy. XL c. 240 kome P.Oxy. XLII P.Oxy. XL SB XIV P.Oxy. X 1285.[45], 138 P.Oxy. XII , 12 P.Oxy. XLIV 3170.[1], 46, 66, 108 PSI IX SB I , 8, kome P.Oxy. XXII late 101

104 P.Oxy. VI 989 descr. /IV P.Oxy. XIV ( Τ ρ ύ φ ω ν ο ϲ ) /IV P.Oxy. LV (see n. ad loc.) c ? P.Giss. 115 introd. IV P.Oxy. XV (?) (κώµ(ηϲ) [το]ῦ 576/7? kome Τρύφωνοϲ; cf. editors note ad loc.) Delendum: SB XV (190), newly edited as SB XX Etymology: see above s.v. Ἰϲιεῖον Administrative subdivision: Lower toparchy; 9 th pagus Relative location: a person from Tryphonos Isieion sells land belonging to him in Sinary (Lower toparchy) [PSI 897]; for another association of the two villages, cf. P.Oxy Position in official lists of villages: between Mouchinaryo and Dositheou [P.Oxy. 1285]; between Isieion Kato and Koba [P.Oxy. 1529]; first before Sinary [P.Oxy ], first before Psobthis [P.Oxy ]; last after Mouchintale [P.Oxy. 1747(?)]; between Sinary and Pela [P.Oxy. 3462] Categories of land: public [P.Oxy. 4485] Cultures: wheat [P.Oxy. 1124, 3048] Irrigation: irrigation work [P.Oxy. 3462]; Mounthoteu canal (dioryx) [P.Oxy. 3462] Topographical features: two houses in the southern part of the village, one with two floors and an entrance and exit, the other with an aithrion, both on the public street (demosia rhyme) [P.Oxy. 719]; threshing floors (τῶν περὶ τὸ Τρύφωνοϲ Ἰϲιήου ἅλ ω [ν]) [P.Oxy. 1124]; granary [P.Oxy. 2346, SB 12111] Religion: pastophorisse (but apparently in Teis) [PSI 1039] Animals: oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109] Officials: komarchai [P.Oxy. 3109]; archephodos [P.Oxy. 4485]; dekaprotos [SB 12111] Occupations: pragmateutes [P.Oxy. 3048]; phrontistes [P.Oxy. 3048]; georgos [P.Oxy. 3048, SB 12111]; paidaria [P.Oxy. 3048] Noteworthy landowners: Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3048] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] 102

105 Ιϲιχίου - Isichiou P.Oxy. XV /7? Note: probably a phonetic spelling for Ἡϲυχίου. Ἴϲτρου - Istrou P.Köln /8 epoikion P.Harr. I 76.3 (BL IX 101) 89 epoikion P.Oxy. LXXII c. 135 epoikion P.Oxy. LX , epoikion P.Oxy (see ZPE 160 (2007) 193f.) c. 161 P.Mich. XV 786.6, 12, 17, 34, 64, epoikion P.Oxy. XIV epoikion P.Oxy. XII P.Oxy. VI <epoikion> SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X 1285.[15], 108 P.Oxy. XLIV , 211 P.Wash.Univ. II PSI VII /IV? <kome> P.Oxy. LX , P.Wash.Univ. I 28.6 VI/VII Etymology: The name of [Τάναϊϲ] of the Middle toparchy is the same as the Greek name of the Russian river Don and of a settlement at its mouth. An ἐποίκιον in the same toparchy was called Ἴϲτρου, the name of the Danube and a settlement at the mouth of the Danube. It may be that these place names reflect the presence of Thracian immigrants in the area, compare in general V. Velkov, A. Fol, Les Thraces en Egypte Gréco-Romaine (P.Oxy. LV n.). Administrative subdivision: Middle toparchy; 7 th pagus Relative location: P.Oxy refers to viticultural land περὶ τὸ Ἴϲτρου τῶν κατὰ τὸ Ἄνω Ἰϲεῖον (sc. οἰκοπέδων? Isieion Ano was in the south of the Lower toparchy); cf. n. ad loc. and Pruneti, I centri n. 3. Position in official lists of villages: between Petne and Sento [P.Oxy. 1285]; between Ieme and Senepta [P.Oxy. 1659]; between Petne and Tanais [SB 16570]; between Petne and N.N. [P.Wash.Univ. 81] 103

106 Categories of land: hypologos [P.Köln 141]; confiscated [P.Köln 141]; chersos [P.Köln 141] Cultures: wheat [P.Oxy. 907]; viticulture [P.Oxy. 907] Irrigation: work on dikes [P.Harr. 76 with BL IX 101]; public dikes [P.Harr. 76]; lakkos [P.Wash.Univ. 28] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Officials: chomatepistatai [P.Harr. 76 with BL IX 101] Occupations: georgoi [P.Mich. 786]; potamitai [P.Wash.Univ. 28] Noteworthy landowners: Aurelios Hermogenes alias Eudaimon, exegetes and prytanis [P.Oxy. 907] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; grain collected from Istrou by the epimeletes of the military camp at Psobthis [P.Oxy. 4089]; anabolikon [PSI 779]; requisition of meat [SB 16570] Other: two individuals from Oxyrhynchus reside in Istrou [P.Oxy. 4059]. PSI 779 mentions 853 arouras belonging to the territory of Istrou. Ἰϲχυ[ - Ischy[ P.Oxy. LXII epoikion Administrative subdivision: 7 th pagus Relative location: probably in the vicinity of Sepho (Thmoisepho toparchy; 7 th pagus) [P.Oxy ] Irrigation: work on dikes [P.Oxy. 4341] Officials: chomatepistatai/logographoi(?) [P.Oxy introd.] **Ἰωάννου - Ioannou SB I V/VI chorion(?) O.Ashm.Shelt VI? chorion 104

107 Cultures: viticulture [O.Ashm.Shelt. 39] Note: probably the name of a vineyard rather than a settlement. Ἴωνθιϲ - Ionthis P.Oxy. LXXII /3 P.Oxy. XLI P.Hamb. IV early kome P.Oxy. XII (Εἰόνθει) <kome?> SB XVI ii.13 V/VI Administrative subdivision: Eastern toparchy (cf. P.Hamb ) Relative location: perhaps near Pakerke (see P.Oxy n.). Perhaps near Taampemou (Eastern toparchy) and Seryphis (Western toparchy) [P.Oxy (officials of these villages are ordered by the strategus to transport acacia wood from Ionthis to a harbour)] Cultures: acacia-trees [P.Oxy. 1421] Note: cf. also above s.v. Ε ι ω 105

108 Κ Κ [ ] (?) - Κ.[..]...(?) P.Köln (see n. ad loc.) 57/8 Κ[ ( ) - K[..( ) P.Theon 6.8 = P.Wisc. II Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Theon 6] Note: Pruneti, I centri s.v. Κ[ n. 1, notes: L appartenenza del documento all archivio dei Tiberii Iulii Theones può far pensare a Κερκεµοῦνιϲ, che compare anche in altri due papiri dello stesso archivio (P.Theon. 16.5, 22.2). But there are other possible villages associated with the Ioulioi Theones and beginning with kappa, e.g. Kerkethyris. Κ [ - K..[ P.Oxy. XVI V Cultures: viticulture [P.Oxy. 2042] Κ [ - K...[ P.Oxy. XVI VI ktema 106

109 Κ [ ] - K.[...]... P.Leid.Inst. 80 B.ii.2 VII/V chorion Καβαλλ [ - Kaball[ P.Oxy. LV early IV Administrative subdivision: 3 rd pagus Καθηγητοῦ - Kathegetou P.Oxy. XVI 1913 col. i (see ZPE 123 (1998) 163) c. 555? P.Iand (Καθιγιτοῦ) VI P.Oxy. XVI late VI Relative location: perhaps near Oxyrhynchus given its occurrence in P.Oxy. 1913, an account dealing in large part with the Apion estate s Προάϲτιον ἔξω τῆϲ πύληϲ (cf. Mazza, L archivio degli Apioni 86). Irrigation: lakkos [P.Oxy. 2035] Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Oxy col. i (see ZPE 123 (1998) 163)]; carpenter (tekton) [P.Oxy col. i (see ZPE 123 (1998) 163)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 1913, 2035] Καινόν - Kainon P.Oxy. XV /7? epoikion Relative location: said to be περὶ Ταλαω and therefore probably in the territory of the former Lower toparchy [P.Oxy. 2195]. In the same Apionic prostasia as Tillonos, 107

110 Nekonthis, Aroures, Tancheo, Sypheos, Amokos, Erotos and Euangeliou [P.Oxy. 2195]. Occupations: pomarites [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] **Κακεµα - Kakema SB I V/VI chorion(?) Κ αλα η - Kalae P.Wash.Univ. I epoikion/ktema Occupations: enapographos georgos [P.Wash.Univ. 25 (see BL V 509)] Noteworthy landowners: Fl. Phoibammon alias Lamason, vir spectabilis and comes [P.Wash.Univ. 25 (see BL IX 371)] **Καλαµία - Kalamia SB I V/VI chorion(?) Καλαµουρίου See Falivene, The Herakleopolite Nome 97 8 s.v. Κάλλου - Kallou 108

111 P.Oxy. XVI after 547 Occupations: Apionic pronoetes (Abraamios) [P.Oxy. 1916] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1916] Καλουρίαϲ See s.v. Καλωρίαϲ Καλπουνίου - Kalpouniou P.Oxy. XIV (Καλπ( ); BL V 248) epoikion P.Mil. II 64.4 = SB VI epoikion Form: perhaps a variant phonetic spelling of Καρπωνίου (see below s.v.); see ZPE 170 (2009) 188. Administrative subdivision: Lower toparchy Cultures: viticulture [P.Mil. 64] Irrigation: mechane (called Τοῦ Καινοῦ) [P.Mil. 64] Occupations: georgos [P.Mil. 64]; estate pronoetes [P.Mil ] Noteworthy landowners: Arkadia, daughter of the emperor Arkadios [P.Mil. 64] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] Καλύβη - Kalybe P.Oxy. XIX (Μεγάλ(ηϲ) Καλάβηϲ), /543/558 epoikion P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV , 37 VI [ktema] P.Oxy. XVI VI/VII Uncertain instance: PSI (Καλ]ήβηϲ; BL VII 232) V/VI [epoikion?] 109

112 Etymology: vielleicht nach einer Hütte benannt (Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit 274). Relative location: mentioned together with Matreou, which was in the same area as Episemou and Adiaou (i.e. near the border of the Upper and Eastern toparchies and of the 3 rd and 4 th pagi), and Psaei [P.Oxy. 2197]. Irrigation: mechane and new lakkos [P.Oxy. 2197]; mechane (called Παπαρ) [P.Oxy. 2244] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (anonymous)]; georgos [P.Oxy. 2197, 2244, PSI 180 (enapographos)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2031, 2197, 2244, PSI 180] Note: inhabitants from Kalybe, along with those from Atha, are said to have stolen eight baukalia in P.Oxy Καλωρίαϲ - Kalorias P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. XV , 163 VI ktema P.Princ (Καλουρίαϲ) VI P.Oxy. XVI VI/VII epoikion SB I 1989(e) (Καλουρ( ))? chorion Uncertain instance: SPP X (cf. Pruneti, I centri s.v. n. 1) VII/V chorion Relative location: mentioned together with Orthoniou and Perouen in P.Oxy (Perouen was probably in the territory of the former Lower toparchy; see s.v. Περουεν). Irrigation: lakkos [P.Oxy. 2197]; mechane (called Τῶν Χωρίων) [P.Oxy. 2244] Occupations: georgos [P.Oxy. 2197, 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025, 2197, 2244] Καµη - Kame 110

113 P.Oxy. XVI ktema Religion: priest [P.Oxy. 1972] Note: cf. the edpahos of the same name in P.Oxy. XVI (557; see BL IX 191) and LV (566). **Καµιλίωνοϲ - Kamilionos SB I (Καµιλίονοϲ)? chorion Note: cf. the οὐϲία Καµιλλ[ίωνοϲ in P.Leid.Inst. 80 A.ii.5 (VII/V). Καρπωνίου - Karponiou P.Oxy. XVI V Cultures: viticulture [P.Oxy. 2042] Νote: perhaps identical with Καλπουνίου (see above s.v.); cf. ZPE 170 (2009) 188. Κατι [ - Kati.[ P.Oxy. LV early IV epoikion Administrative subdivision: 1 st pagus Κε [ - Ke[ P.Oxy. VI

114 Relative location: near Senekeleu, i.e. probably in the Western toparchy; Pruenti, I centri s.v. n. 1 = BL V 238, therefore suspects that the village name might be Κε [ρκέθυριϲ. Κέγηθιϲ - Kegethis P.Oxy. XVI V/VI kome P.Oxy. XVI (Καιγόθεωϲ) VI/VII kome Relative location: apparently in the same Apionic prostasia as Leonidou (probably in the territory of the 7 th pagus; see below s.v. Λεωνίδου) [P.Oxy. 1910] Officials: meizon [P.Oxy. 1832] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1910] Note: in P.Oxy the meizon of Kegethis harbours a woman from Aspida alleged to have stolen church property. In P.Oxy n. the editors speculate that this village may be identical to Κεύωθιϲ, which was in the Cynopolite nome. Κελχουπετ - Kelchoupet P.Oxy. LXII 4342.i.14 IV epoikion Administrative subdivision: probably in the 1 st pagus (cf. P.Oxy i.4) Irrigation: work on dikes [P.Oxy. 4342] **Κερα( ) - Kera( ) SB I V/VI chorion(?) Note: perhaps identical with the following entry. A marginal jotting in A. S. Hunt s copy of SB I in the Sackler Library, Oxford, also suggests the possibility of reading Κερκ( ). 112

115 Κεράµιον - Keramion P.NYU II 33.3 (= ZPE 140 (2002) 144) II P.Erl (Κεραµ( ); Κεραµ(είων) edd. ) II/ P.Oxy. LXII IV chorion Etymology: presumably named after a pottery workshop. Occupations: donkey-drivers [P.Erl. 93]; tailor (epetes) [P.Oxy. 4343] Noteworthy landowners: unknown estate [P.Oxy. 4343] Note: cf. also identical with the preceding entry. Κερκ[ - Kerk[ PSI VII 870 fr. g.60 II/ Κερκ[ - Kerk[ P.Oxy. XII (named with Κερκέθυριϲ) Religion: representations (eikonidia) of Caracalla, Severus and Julia Domna [P.Oxy. 1449] Κερκ [ - Kerk[ P.Oslo

116 Κερκε[ - Kerke P.Oxy. XXIV c. 173/4 kome Etymology: Κερκε- = establishment (of a deity) (see J. Yoyotte, RdE 14 (1962) 86). Κερκέηριϲ - Kerkeeris T.Varie 63 B.1 (Κερκέρεωϲ) /IV kome SB I 1966 VI kome Etymology: Κερκε- = establishment (of a deity) (see J. Yoyotte, RdE 14 (1962) 86). Relative location: apparently on a navigable waterway [SB 1966] Κερκέθυριϲ - Kerkethyris P.Oxy. II (BL VII 129) 80 P.Oxy. LVII , kome SB XX viii.7, 17 = P.Oxy. VI 985 descr. c. 106? P.Stras. IV P.Oxy. XLIV P.Oxy kome P.Oxy , [9] (BL V 236) 124 kome P.Oxy. LXXII P.Oxy. LXXII P.IFAO 18 fr. b ? <kome> PSI XIV P.Oxy. XII P.Oxy. XIV P.Oxy. LXX , kome P.Oxy. XXII 2350.i.5, kome (see 5 n.) P.Oxy. LXVII , topoi SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. LXIX kome P.Oxy. VII 1065 introd. P.Oxy. X PSI V

117 P.Vars. 14 introd. SB XIV /IV P.Oxy. VII , 24 after 362 SB XXIV (Κερκε[θύ]ρεωϲ) 540 or 541 kome P.Oxy. XVI , 33, 37 VI epoikion Uncertain instances: P.Oxy. VI (see above s.v. Κε [) 200 SB XX (Κερκ θ ; Oxy. prov. uncertain) VI/VII Etymology: Κερκε- = establishment (of a deity) (see J. Yoyotte, RdE 14 (1962) 86). Administrative subdivision: Western toparchy Relative location: perhaps near Senekeleu (Western toparchy; 3 rd pagus) [P.Oxy ]. Near Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus) [P.Oxy with 6 7 n.] Position in official lists of villages: between Mouchinaxap and Alexoutos [P.Oxy. 1052]; first before Seryphis [P.Oxy. 1285]; between an uncertain village and Senekeleu [P.Oxy. 1659]; between Leukiou and Paeimis [SB 16570]; between Mouchinaxap and Seryphis [SB 12108] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 248] Cultures: wheat [P.Oxy. 2350]; lachanospermon [P.Oxy. 2350]; viticulture(?) [P.Stras. 244] Associated kleroi: of Ktesikles [P.Oxy. 248]; of Epimachos [P.Oxy. 248]; of Tarouthinas and Parmenion [P.Oxy (not certainly in the territory of Kerkethyris)] Irrigation: canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: farmstead (epaulis) in a state of ruin (sympeptokyia) with tower (pyrgos), dovecotes (peristereai), aulai and other implements [P.Oxy. 248]; house and court (aule) with four palm-trees [P.Oxy. 503]; another house and court (aule) [P.Oxy. 490] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Religion: representations (eikonidia) of Caracalla, Severus and Julia Domna [P.Oxy. 1449] Officials: komogrammateus [P.Oxy ]; sitologoi [P.Oxy. 4590, 4875, 4876] Occupations: slave [P.Oxy. 3197]; georgos [P.Oxy. 4590] Noteworthy landowners: an ex-gymnasiarchos and exegetes (name not preserved) [P.Oxy. 2350]; Ioulioi Theones [P.Oxy. 3197] 115

118 Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Note: wool and woad [P.Oxy. 1052]. A metron elaiourgikon of Kerkethyris is mentioned in P.Oxy Κερκέθωνιϲ - Kerkethonis P.Oxy. L (Κερκ ε θῶνιν) II Etymology: Κερκε- = establishment (of a deity) (see J. Yoyotte, RdE 14 (1962) 86). The second element probably does not refer to Thonis, guardian of the Canopic mouth of the Nile, but to a cult title of Horus, see P.Köln IV n. (P.Oxy n.). Relative location: probably close to Senepsau (Western toparchy) and Sarapionos Chairemonos (Eastern toparchy; 5 th pagus) [P.Oxy n.] Cultures: chlora [P.Oxy. 3589]; wheat [P.Oxy. 3589] Irrigation: dikes (chomata) [P.Oxy. 3589] Κερκέµουνιϲ - Kerkemounis P.Hib. II 248 fr. 1 descr. (Κερκέ µ [ουνιϲ) c. 250 BCE SB XX (Κερκέµ]ο υνιν) after 4/5 P.Oxy. IV PSI IV P.Oxy. XXXV P.Oxy. LXXIV , 6 c. 76 kome (15) P.Oxy. XLI P.Oxy. IV 837 descr. 117/18 P.Theon P.Theon topoi P.Oxy. LXII (Κερκεµόνηωϲ) c P.Wisc. I 9.8, [20] 183 P.Leid.Inst II P.Worp 22.6 II? P.Mert. I P.Oxy. XIV (Κ [ε]ρ [κεµ(ούνεωϲ)) SB XV /31 topoi SB XIV /9 116

119 P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 105, 149 SB XIV /IV P.Oxy. LXIX P.Oxy. LXII 4342.i.4 IV SB XV (Κερκειµουνεῖϲιν) VI/VII Uncertain instance: P.Theon 6.8 = P.Wisc. II 82 (see s.v. Κ[ ( )) 157 Etymology: Κερκε- = establishment (of a deity) (see J. Yoyotte, RdE 14 (1962) 86). Administrative subdivision: Upper toparchy; 1 st pagus Relative location: a villager from Pankylis (1 st Kerkemounis [P.Oxy. 4753]. pagus) takes under lease land in Position in official lists of villages: between Sinkepha and Chysis [P.Oxy. 1285]; last after Monimou [P.Oxy. 1659]; between Monimou and Mouchinaxap [SB 12108] Categories of land: catoecic [PSI 320] Cultures: wheat [P.Oxy. 4753, PSI 320]; chortos [P.Oxy. 4753]; barley [P.Oxy. 4753] Associated kleroi: of Philon [P.Oxy. 4753, PSI 320, P.Worp 22, SB 15144]; of Straton(?) [P.Oxy. 4753]; of Xenon and Spledon [P.Wisc. 9] Irrigation: dike (choma) called Dioitou [P.Oxy ]; private dike (idiotikon choma) [P.Wisc. 9]; public dike (demosion choma) [P.Wisc. 9]; canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: house called Granary (thesauros) [P.Oxy. 4983; cf. 14 n.: This house may have been formerly a public or private granary ]; bath-house (balaneion) [P.Theon. 16]; granary [SB 12079] Religion: monastery [SB 13598] Officials: sitologoi [P.Oxy. 2959]; chomatepistatai [P.Oxy. 4342]; komogrammateus [P.Oxy. 4983]; laographoi [P.Oxy. 4983]; dekaprotoi [SB 12079] Occupations: the shepherd in P.Oxy. 2850, who is a minor, is registered in Kerkemounis, but herds in Pela and throughout the entire nome ; bath-man (balaneus) [P.Theon. 16] Military: cavalry settler (katoikos hippeus) [SB 15144] Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Oxy. 4336, P.Theon 6(?), 16, 22] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] 117

120 Κερκενητραι - Kerkenetrai P.Oxy (Κερκενητ( )) 143 PSI X , 21 + introd. 152 Etymology: Κερκε- = establishment (of a deity) (see J. Yoyotte, RdE 14 (1962) 86). Cultures: viticulture [PSI 1123] Κερκεῦρα (Κέρκευριϲ, Κερκεύρωϲιϲ) 17 - Kerkeura (Kerkeuris, Kerkeurosis) P.Oxy. IX , 2, 7, kome (20) P.Oxy. XX , [2], 5, [16] 13 [kome] (16) P.Oxy. XXXV ([ ]ερ ευρ [; see n.) 29 (or 15 BCE) P.Köln IV 188.1, 5 after 44 kome P.Oxy. XXXV P.Oxy. XXXV P.Oxy. LXXII SB XVI /41 P.Oxy. 631 (see ZPE 160 (2007) 194f.) 158 topoi SB XII = P.Oxy. 625 descr. 158 topoi (Κερκευρώϲεωϲ) P.Oxy (Κερκευ( ); BL V 236 7) 160 topoi P.Wisc. I 9.7, kome P.NYU II 33.4 (see ZPE 140 (2002) 144) II P.Worp 22.1 II? SB XIV (Κερκευρ [) II/ P.Oxy. XIV PSI IX (Κερκεύρων), 11 (Κερκεύραν) 247/8 kome P.Oxy. XII before 258 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Corn P.Oxy. X 1285.[23? See n. ad loc.], 116 P.Oxy. XLIV , 197 PSI V PSI Congr. XVII 26.9 P.Oxy. XIV /IV SB XIV ii.6 (Κερκύρων) /IV? 17 On the identity of these toponyms see S. Daris, Stud. Pap. 19 (1980) , and cf. Pruneti, I centri under the respective names. 118

121 P.Oxy. XXXVI (Κ ε ρ κ ε ύ ρων) 305 kome P.Col. X = SB XVI kome (Κερκε ύ [ρων; see n. ad loc.) P.Oxy. VII , 9, 27 after 362 P.Oxy. XVI (Κερκεύρεωϲ) 496 epoikion P.Oxy. XVI (Κερκεύρεωϲ) VI/VII Etymology: (Pꜣ-)grg-(n-)Ḥr, The foundation of Horus (Verreth, A Survey of Toponyms 246 s.v.) Administrative subdivision: Middle toparchy; probably 6 th or 7 th pagus (cf. P.Col n.) Relative location: in P.Oxy. 631 Kerkeura shares stiologi with Petne (Middle toparchy; 7 th pagus?), suggesting proximity between the two villages. The village was situated on, or near, a canal running between Taampeti and the Bahr Yusuf (P.Worp 22.1 n. with reference to P.Col n. and R. Müller-Wollermann, ZPE 96 (1993) 123 4). Position in official lists of villages: between Psobthis and Taampeti [P.Oxy. 1285]; between Nomou and Taampeti [P.Oxy. 1659]; between Taampeti and Tanais [P.Oxy. 1747]; betweeb Taampeti and Mastingophorou [SB 16570]; first before Sento [P.Corn. 36]; between Nemera and Sinary [PSI Congr. XVII 26] Categories of land: chersos [P.Oxy. 2277]; land belonging to the idios logos [P.Oxy. 2277] Cultures: chlora [PSI 1069]; barley [PSI Congr. XVII 26]; persea-tree (belonging to the idios logos) [P.Oxy. 1188] Associated kleroi: of Nikochares [PSI 1069]; of Spokeus [P.Wisc. 9]; of Eirenaios [P.Worp 22] Irrigation: dike (choma) [P.Col. 289]; irrigation work [P.Col. 289] Topographical features: granaries [P.Oxy. 2766]; vacant lots (psiloi topoi) [P.Oxy. 2277] Animals: calf [SB 16570]; sheep and lambs [P.Köln 188]; goats [P.Köln 188] Religion: shrine of Thoeris (thoerieion) of Osorphnas [P.Oxy. 1188; cf. Whitehorne, ANRW II 18.5 (1995) 3077 with n. 88]; temple of Harpebekis (= Horus the Hawk) with a tomb of scared animals (θήκη τῶν ἱερῶν ζῴων) [P.Oxy. 1188] Officials: sitologoi [P.Oxy. 631, 516, 631 (also of Petne), 2839 (implied), SB 11168]; komogrammateus [P.Oxy. 1188, 2277]; receivers and sealers (apodektai kai episphragistai) of the granaries [P.Oxy. 2766]; chomatepistates [P.Col. 289] Occupations: Apionic pronoetes (Pei ) [P.Oxy. 2031] 119

122 Noteworthy landowners: Aurelios Sarapodoros alias Serenos, archiereus of Oxyrhynchus [PSI 1069]; Apion estate [P.Oxy. 2031] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; annona militaris(?) [P.Oxy. 2766]; requisition of meat [SB 16570] Note: balsam, wool and woad [P.Oxy. 1052]. In P.Oxy an inhabitant of Niketou owes a debt to an inhabitant of Kerkeuris. Κέϲµουχιϲ - Kesmouchis P.Oxy. IV 808 descr P.Oxy. IV c. 200/1 P.Oxy. XIV , P.Oxy. XL , /3 P.Oxy. XII , topoi SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 86, 239 Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. XLVI early IV P.Oxy. LV c ? P.Oxy. XIX kome P.Oxy. XII after 324 P.Oxy. XXXI kome P.Giss. 115.ii.6 IV P.Oxy. X 1342 descr. V kome P.Oxy. I 141.2, Delendum: PSI VI n. (cf. BL V 400) Administrative subdivision: Thmoisepho toparchy; 8 th pagus Position in official lists of villages: between Mouchis and Senyris [P.Oxy. 1342]; between Tholthis and Sepho [P.Oxy. 1285, ]; between Paomis(?) and Sepho [P.Oxy ]; between Palosis and Tholthis [P.Oxy. 3307]; last after Sepho [SB 16570, Manchester Museum inv ]; last after Palosis [P.Giss. 115] Animals: pigs [P.Oxy. 2571, SB 16570]; calf [SB 16570] Officials: boethos [P.Oxy. 1342]; praktores argyrikon [P.Oxy. 1433]; komarchai [P.Oxy. 2232]; tesserarius [P.Oxy. 2232]; collectors of meat and chaff (apaitetai kreos kai achyrou) [P.Oxy. 2232]; collector of meat [P.Oxy (implied)]; praktor sitikon [P.Oxy. 3098] 120

123 Occupations: fishermen [P.Oxy. 141] Noteworthy landowners: comes Ioannes [P.Oxy. 141] Taxes and other imposts: beer-tax (zytera) [P.Oxy. 1433]; vestis militaris [P.Oxy. 1448]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; requisition of meat [SB 16570] *Κεύωθιϲ - Keuothis O.Wilck (Κεώθεωϲ) 188 P.Oxy. LX , P.Oxy. LXVII 4611.ii SB XVI late IV kome P.Lond (Κυώθ[ε]ωϲ), 24 (Κε ώθεωϲ) 552 kome p. 278 P.Oxy. XVI VI/VII Administrative subdivision: see Note below. Relative location: named with Aktouariou(?) and Herakloasianou in P.Oxy Land in the fields of Mermertha (Upper toparchy; 1 st pagus) is περὶ Κεύωθειν [P.Oxy. 4091], implying close proximity between the two villages Irrigation: mechane (called Πετεα ρ/) [P.Lond. 776] Topographical features: granary [P.Oxy. 4611] Animals: donkeys [O.Wilck. 1100] Officials: meizones [SB 12324] Occupations: Apionic pronoetes (Ioseph) [P.Oxy. 1856] Estate: Apion estate [P.Oxy. 1856, P.Lond. 776 (pagarchoumene by the Apiones)] Note: Keuothis in O.Wilck and P.Lond. 766 certainly belonged to the Cynopolite nome. Similarly, in SB Keuothis is mentioned as belonging to the same nome as Toka, a village now known to have been transferred to the Cynopolite nome by 385 (see below s.v. Τοκα; as Rowlandson, Landowners and Tenants 14 n. 29, remarks, SB does not necessarily imply that Toka and Keuothis were close neighbours). The Keuothis occurring in P.Oxy has been considered to belong to the Oxyrhynchite nome and specifically to the 1 st pagus because it is mentioned in close connection with Mermertha (so P.Oxy n., LX n., Rowlandson, Landowners and Tenants 14 n. 29). This is not a necessary conclusion, 121

124 however. Mermertha was in the east of the first pagus, on the right bank of the Apollophanes canal (see below s.v. Μερµέρθα and cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 12 with the map on p. xiv), and therefore not far from the western border of the Cynopolite nome. It is perfectly possible, then, that the fields of Mermertha in P.Oxy adjoined the border of the Cynopolite near Keuothis. There is thus no strong evidence that this village ever belonged to the Oxyrhynchite nome. The Keuothis mentioned in P.Lond. V (VI) is of uncertain provenance (Hermopolite? Cf. BL V p. 59). Cf. also above, s.v. Κέγηθιϲ Κ η να - Kena P.Oxy. XIX /543/558 ktema Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2244] Editor s note ad loc.: the first letter, of which only the bottom remains, might well be ζ (Ζῆνα). Κινέαϲ - Kineas P.Oxy. LXXII (Κινήαϲ) 408 epoikion P.Oxy. XVI , 19 after 557 P.Oxy. XXVII VI epoikion PSI VI PSI (BL VII 233) VI SB XXII = P.Oxy. I 192 descr. 614/615 epoikion Uncertain instance: SPP X (Κινεαϲϲε(?)) VI/VII chorion Relative location: associated with Meskanounios and Megalou Choriou [P.Oxy. 1915]. Cultures: viticulture [P.Oxy. 4901] Irrigation: mechane (called Λιβικῆ(ϲ)) [SB 15362] Animals: cattle (ktene) [P.Oxy. 2479] 122

125 Religion: church [P.Oxy. 4901]; deacon [P.Oxy. 4901] Occupations: enapographos georgos [P.Oxy (also calling himself rhetorically a doulos in this petition), SB 15362]; Apionic pronoetes [P.Oxy (anonymous), 4901 (Marinos), PSI 196 (Viktor), 197 (Viktor)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1915, 2479(?), SB 15362(?)]; domus divina [P.Oxy. 4901, PSI 196, 197]. See P.Oxy n. Κιϲϲών - Kisson PSI (BL IX 312) 441/2 P.Oxy. XVI , 79, 82 (BL IX 190) 557 epoikion(?) (82) P.Oxy. LV , 146, 152, epoikion P.Oxy. LV after 566 Uncertain instances (note that the form Κιϲϲώνου is no longer correct in PSI 165 and P.Oxy (cf. the BL entries above), which throws further doubt on the following instances): PSI VII (Κιϲϲών ο υ (?); BL V 401) 340/41 chorion P.Leid.Inst. 80 B.ii.1 n. (Κιϲϲ]ώνου) VII/V [chorion] Etymology: Presumably an ivy thicket (κιϲϲών) was a feature of the place when it got its name (P.Oxy n.). Relative location: in the same Apionic prostasia as Apelle, Pakiak, Trigyou, Loukiou, Tarousebt and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (see P.Oxy. LV pp. 96 7). Kisson shares an ergodioktes with Apelle in P.Oxy , implying that they were particularly close neighbours within the prostasia. In PSI 165 a farmer in Isieion Panga is ordered to disburse wine to the guards of Kisson and Netneou. Religion: church [P.Oxy , ] Occupations: brickmaker (plintheutes) [P.Oxy , ]; ergodioktes [P.Oxy. 1911, ]; georgoi [P.Oxy ]; ampelourgoi [P.Oxy ]; guards (teretai) [PSI 165] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1911, 3804, 3805, PSI 165] 123

126 Κλ ου - Kl...ou P.Oxy. XVI VI/VII Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1845] Κ λεε ιη See BL XI 158 under P.Oxy. XVI and cf. below s.v. Πανευει Κλέωνοϲ - Kleonos P.Oxy. XVI , 153 before 566 epoikion Cultures: viticulture (neophyta choria) [P.Oxy ] Religion: church [P.Oxy ] Irrigation: mechane (called Ψανϲηννε) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912] Note: a Heracleopolite chorion of the same name is also attested in SPP X (VII/V). Κναφέων - Knapheon P.Mich. XI (Κναφέωϲ), 26 (Γναφέων) 412 epoikion P.Oxy. XVI , 52 c. 555? epoikion Etymology: vielleicht abgeleitet von γναφεύϲ = Wollkrempler, Walker (Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit 275). Relative location: a farmer from Knapheon takes under lease land in Plelo (Middle toparchy; 6 th pagus) [P.Mich. 611]. Cultures: viticulture [P.Oxy. 1913] 124

127 Occupations: ampelourgoi [P.Oxy. 1913] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1913] *Κ ο λ ηου - Ko.leou P.Oxy. LVII epoikion Note: The initial letter could be beta and lambda could be tau (n. ad loc.). The place name is not certainly Oxyrhynchite. In P.Oxy a man living in this hamlet takes under lease land in Pimpasi. Κοβα See Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. **Κολλούθου - Kollouthou P.Oxy. XLIX ktema P.Oxy. XLIX ktema P.Oxy. XLIX ktema Note: ktema in these documents probably designates a viticultural site rather than a settlement. Κολοξοῦ/Κολοϲϲοῦ - Koloxou/Kolossou P.Oxy. XIX (Κολόξου) 528/543/558 P.Oxy. XVI , 30 (Κολοϲϲοῦ; see BL V 540/ and P.Oxy n.) P.Oxy. LXX , 25 (Κολοϲϲοῦ) 586 epoikion P.Wash.Univ. II (Κολόξου) late VI Irrigation: mechane [P.Oxy (called Μελάνου), 4798 (called Παρνατηϲ)] 125

128 Occupations: georgos [P.Oxy. 2244, 4798 (enapographos)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2032, 2244, 4798] Κοµα See Falivene, The Herakleopolite Nome s.v., and cf. P.Oxy. LV n.: There seems to be no good reason to think that there was a place of the same name in the Oxyrhynchite nome. Κονκόν - Konkon P.Oxy. LX epoikion P.Oxy. LV ktema (66) Administrative subdivision: 1 st pagus Relative location: a man from Konkon cultivates land in Loukiou [P.Oxy. 3804] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3804] Note: cf. the edaphos of the same name in P.Oxy. XVI (557) and LV Κοπρέο υ [ϲ](?) - Kopreous(?) SB XIV (BL V 369) II/ Officials: sitologos [SB 11265] Κόρωβιϲ - Korobis P.Oxy. I kome 126

129 P.Lips. I topoi C.Pap.Jud (Κορωβ [) II P.IFAO II? SB XIV Administrative subdivision and relative location: Pruneti cautiously takes P.Lips. 114, an order to the sitologoi of Syron in the Western toparchy to transfer grain to an account in Korobis, to imply that the latter belongs to the Western toparchy; but that is not a decisive argument, since the destination of the transfer in such orders could be anywhere in the nome, regardless of its origin. Note, nevertheless, that in SB a man from Mouchinaxap (Western toparchy) takes under lease land in Korobis, perhaps implying proximity between the two villages. Categories of land: catoecic [P.Oxy. 45, P.IFAO 15 (monartabos)] Cultures: wheat [P.Oxy. 45, SB 11604]; barley [SB 11604]; chortos [SB 11604]; lentils [SB 11604] Associated kleroi: of Menoitios [P.Oxy. 45] Κόϲµου - Kosmou P.Oxy. XVII /6? P.Oxy. X (BL I 334) P.Oxy. XVII , 19 late P.Oxy. XIV /IV PSI IX , kome SB XVI , 18, 22, 23, 35, 46, 58, kome (22, 35, 46) epoikion (58) P.Oxy. XIV IV chorion P.Oxy. XV , 69, 107, /7? ktema P.Oxy. XVI VI kome P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XVI VI/VII Administrative subdivision: Lower toparchy Relative location: in P.Oxy a dispute with Spania is mediated by Isieion Kato and Phebichis (Heracleopolite), suggesting relative proximity between all these villages. Ιn SB two men from Dios farm land in the field of Kosmou. Position in official lists of villages: between Sinary and Sesphtha [P.Oxy. 1285]; between Dositheou and Tychinphagon [P.Oxy. 1747] 127

130 Cultures: viticulture [P.Oxy. 1735]; barley [SB 13035]; chortos [SB 13035]; wheat [SB 13035] Associated kleroi: of Sosthenes [SB 13035]; of inoos [SB ] Animals: donkeys [PSI 1037]; camels [PSI 1037] Officials: rhabdouchos of donkeys and camels [PSI 1037]; komarches [PSI ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1866(?), 2019, 2195] **Κοταλ( ) - Kotal( ) SB I ? chorion Note: perhaps identical with Κοτυλεείου, as suggested by Pruneti, I centri s.v. = BL V 306. Κοτυλεείου - Kotyleeiou P.Oxy. XVI , 11, 32 after 547 P.Oxy. XVI (BL IX 189), 56 (BL IX 189), 557 epoikion/ktema 75, 79, 83, 91, 93, 104, 105, 137, 176, 182, 188, 191, 193, 195, 204 P.Oxy. LV , 128, 146, 152, 155, 163, 566 epoikion/ktema 165 6, 169, 176 7, 181, 191, 193, 210, 218 P.Princ VI P.Oxy. LV n., P.Leid.Inst. 80 B.ii.4 (Κοτυλ(εείου) νοτ(ίνου)) VII/V chorion Uncertain instance: see above s.v. Κοταλ( ) Relative location: in the same Apionic prostasia as Apelle, Pakiak, Kisson, Trigyou, Loukiou and Tarousebt [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (cf. P.Oxy. LV pp. 96 7). In P.Oxy and Kotyleeiou shares an Apionic ergodioktes with Netneou (separate prostasia), suggesting proximity between the two places. J. R. Rea, P.Oxy n., proposes a location between the Bahr Yusuf and the Western Desert. 128

131 Cultures: viticulture [P.Oxy , (vineyard overgrown with grass), , 182, 188, 191, 204, (see n. ad loc.), 3960; see Hickey, A Public House but Closed 263 5, for greater details] Irrigation: mechanai [P.Oxy (see P.Oxy n.), (called Νήϲου), (see P.Oxy n.), (called Μεγάλου Γῃδίου), 169, 183]. P.Oxy and , 181 3, 191 mention land damaged by the flood. Topographical features: dovecote (peristereon) [P.Oxy ] Religion: church [P.Oxy , ]; priest [P.Oxy (see P.Oxy n.), 62 (see ibid.), 202, , 134] Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Oxy , ]; ergodioktes [P.Oxy , ]; georgoi [P.Oxy (koinon; see P.Oxy n.), 91, 104, 193, , (koinon), 163, 169, 176, 181]; ampelourgoi [P.Oxy (BL IX 189), 182, 188, 191, 204, , 167, 191, 218]; phrontistes [P.Oxy (see P.Oxy n.), 196, ]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Serenos), 32] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1911, 1916, 3804, 3960, P.Princ. 158] Other: dikaion of the sons of the bishop [P.Oxy , (see n. ad loc.)]. A dikaion of mechanai of the edaphos Thatretos is said to be south of Kotyleeiou [P.Oxy , ]. Κ ο υ ψβ ε µ [(?) - Koupsbem[(?) P.Giss. 115 introd. IV Administrative subdivision: 9 th pagus Κραρίου - Krariou P.Oxy. XLVI (BL V 269) early IV epoikon PSI V , 21, 22, 24 VI epoikion Uncertain instance: PSI VII (Κράρ ηϲ) 340/41 chorion 129

132 Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the vicinity of Dositheou (Lower toparchy; 8 th pagus) [P.Oxy ]. Coupled with Skytalitidos (8 th pagus) [PSI , 21, 22] Cultures: viticulture [PSI 954] Occupations: georgoi [PSI 954]; ampelourgoi [PSI 954] Noteworthy landowners: Apion estate [PSI 954] Κρα του - Kra..tou PSI V /6 ktema Occupations: hydroparochos [PSI 947] Note: cf. the kleros Κράτητοϲ (Western toparchy) in P.Turner (161). On the basis of an examination of the papyrus, Pruneti, I centri s.v. n. 1 = BL V 404, states that non possiamo escludere la possibilità di una lettura Κρατ ο τ ο υ. **Κρίϲπ[ου] - Krispou SB I ? chorion Κροµµυδίῳ (dative) - Krommydio P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. XVI (Κροµυδ<ί?>ῳ) after 621? <kome?> Note: cf. the Κροµιδιῶται mentioned in P.Oxy. XXVII , 51, etc. (565/6) and see J. Gascou, BIFAO 76 (1976) 153 n

133 Κτῆϲιϲ - Ktesis P.IFAO 49.8 early IV <kome> P.Oxy. XVI before 566 SB XXII = P.Oxy. I 202 descr. 582 epoikion P.Oxy. XVI VI epoikion P.Oxy. XV ([Κτή]ϲιοϲ) VI SB I ? chorion Uncertain instance: SB XV (Oxy. provenance uncertain) VI/VII Administrative subdivision: most probably in the territory of the former Western toparchy given its proximity to Paeimis (see below). Relative location: near Paeimis (Western toparchy; 4 th pagus) [SB 15364] Irrigation: mechane (called Ἀκανθῶνοϲ) [SB 15364] Occupations: enapographos georgos [SB 15364] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912, 2207, SB 15364] Κτῆϲιϲ Ϲενεπτα - Ktesis Senepta SB XIV II epoikion PSI V (BL V 123) 295 Administrative subdivision: probably in the Midde toparchy, like Senepta. Occupations: phrontistes [PSI 472]; brickmakers (plintheutai) [PSI 472]; carpenter (tekton) [SB 11619] Noteworthy landowners: Aurelia Diogenis alias Tourbiaina, femina clarissima [PSI 472] Note: the place was probably an estate in the vicinity of Senepta; see also below s.v. Ϲενεπτα. 131

134 **Κ τοιϲων - Ktoison P.Oxy. VII after 362 Note: both the reading of this word and its status as toponym are uncertain; cf. n. ad loc. and Pruneti, I centri s.v. Κυάµων - Kyamon P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. XV /51 or 565/6 P.Oxy. LXX , [19] 578 epoikion/ktema Uncertain instance: P.Oxy. LXV n. 441 [epoikion] Etymology: named after a bean patch (P.Oxy. LV n.). Relative location: in the same Apionic prostasia as Aspida, Phna, Perouen and Spania (former Lower toparchy) [P.Oxy. 2204] Irrigation: mechane (called Τριγκε [ ]ίου) [P.Oxy. 2244] Occupations: Apionic pronoetes (Paulos) [P.Oxy. 2204]; georgoi [P.Oxy. 2244, 4791 (enapographoi)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2204, 2244, 4687(?), 4791] Κυριλλᾶ - Kyrilla P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. LV after 566 Etymology: Most probably the form represents the genitive of an unattested personal name Κυριλλᾶϲ, although ed. pr. [of P.Oxy. 2244] has Κύριλλα and A. Calderini, Diz. dei nomi geografici.ii 169 has Κυρίλλα (P.Oxy n.). 132

135 Cultures: barley [P.Oxy. 3805] Irrigation: mechane (called Νο [τ]ι ν ῆ [ϲ] τ οῦ Κτήµατ(οϲ)) [P.Oxy. 2244] Occupations: carpenter (tekton) [P.Oxy. 2244]; georgoi [P.Oxy. 2244]; Apionic pronoetes (Kosmas) [P.Oxy. 3805] Noteworthy landowners: Apion estate [both instances] **Κώλωπιϲ - Kolopis SB I 1989(d)? chorion Κωλώτου - Kolotou P.Oxy. LXXV /61 P.Oxy. XVI , epoikion SB I 1989(m)? epoikion Cultures: viticulture [P.Oxy. 1900] Irrigation: mechane (called Ἀγροικικοῖϲ) [P.Oxy. 1900] Occupations: enapographos georgos [P.Oxy. 1900]; Apionic pronoetes (Eulogius) [P.Oxy. 5066] Noteworthy landowners: episcopal church of Oxyrhynchus [P.Oxy. 1900]; Apion estate [P.Oxy. 5066] Κων - Kon P.Leid.Inst. 80 B.ii.3 VII/V chorion Form: it is a genitive plural or, more probably, an undeclined form (n. ad loc.). 133

136 Λ **Λαµάϲωνοϲ - Lamasonos P.Oxy. LX ? Editor s note: Lamason is known as a personal name, but not previously as a place name The sixth-century µον(ὴ) or µον(αϲτήριον) Λαµάϲωνοϲ known from PSI VII could possibly be named after a place rather than a person. *Λαύρα - Laura P.Oxy. LXXII Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 4929] Editor s note: This is probably the village of the Cynopolite nome attested in [P.Oxy.] X , 16, 24 (282), on which see N. Litinas, APF 40 (1994) 159 (cf. also P.Sijp. 21b.15). Λαύρα Ἔξω - Laura Exo P.Oxy. XVI VII Officials: meizon [P.Oxy. 1867] Λαύρα Ἔϲω - Laura Eso P.Oxy. XVI VII Officials: meizon [P.Oxy. 1867] 134

137 **Λαυτερ( ) - Lauter( ) SB I ? chorion Λαχανίαϲ, Νῆϲοϲ - Lachanias, Nesos P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. LV , 36 after 566 P.Oxy. XIX 2243(a).61, P.Amh. II VI epoikion P.Oxy. VI 998 descr. VI P.Oxy. XVI , 11 VI/VII P.Oxy. LXVI VI/VII P.Leid.Inst. 80 A.ii.6 VII/V chorion Uncertain instance: P.Stras. IV (] λαχανείαϲ) 18 VI Etymology: νῆϲοϲ indicates that the land was formed by fluvial deposits; see Drew- Bear, Le Nome hermopolite 43, Falivene, The Herakleopolite Nome 6, Rowlandson, Landowners and Tenants 34 (with further references). λαχανεία = vegetable garden. Relative location: across from (πέραν) Oxyrhynchus [P.Amh. 149], which probably means that it lay just east of Oxyrhynchus on the opposite bank of the Bahr Yusuf (P.Oxy n.). Irrigation: mechane with lakkos [P.Oxy. 4538] Topographical features: gardens (kepoi) [P.Amh. 149, P.Oxy. 2243(a)]; harbour [P.Oxy. 3805]; warehouse (apostasis) [P.Oxy. 3805] Officials: boethos [P.Oxy. 2032] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy ( Phib)]; overseer (epikeimenos) [P.Oxy. 3805]; phrontistes who is also a gardener (kepouros) and an enapographos [P.Amh. 149] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Amh. 149, P.Oxy. 998, 2031, 2032, 2243(a), 3805] 18 Cf. n. ad loc.: Λαχανεία désigne un potager... ou un lieu-dit de l Oxyrhynchite. 135

138 Λεµήϲιοϲ - Lemesios P.Oxy. XVI VI/VII kome Relative location: apparently in the same Apionic prostasia as Leonidou (probably in the area of the 7 th pagus; see below s.v. Λεωνίδου) [P.Oxy. 1910] Occupations: Apionic pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 1910] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1910] Λέοντοϲ - Leontos P.Theon P.Palau Rib. 7.9 = SB XIV II epoikion P.IFAO II 12.7 V epoikion P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. I (Λεωντωϲ) 534 P.Oxy. I SB XXII , 6 = P.Oxy. I 206 descr. 535 epoikion P.Oxy. LV after 566 ktema P.Oxy. XVI , epoikion/ktema P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XVI , 30, 32, 34 VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI late VI P.Oxy. LXVI VI/VII ktema Administrative subdivision: Eastern toparchy? (See below under Relative location) Relative location: in P.Palau Rib. 7 a man from Tychinnekotis (Eastern toparchy) takes under lease land in Leontos and must deliver the rent at the threshing floor of Tychinnekotis, suggesting that the two places were near one another. Leontos shares an Apionic pronoetes with Peleas [SB ; cf. SB XX (535)]. Perhaps near Philostratou (see Note below). Cultures: viticulture [P.Oxy. 1896, 2044]; achyron [P.Oxy. 3805]; wheat [P.Palau Rib. 7] Associated kleroi: of Apollonios [P.Palau Rib. 7] 136

139 Irrigation: lakkos [P.IFAO II 12, P.Oxy. 2035, 2244, 4537]; mechane [P.Oxy (called Λιµενίου), 4537 (called τ οῦ Λάκκ(ου)), SB (called τῶν Ζῷδάνω[ν])] Religion: priest [P.Oxy. 4537] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy. 142 (Pamouthios), 143 (Pamouthios), 2034 (name unpreserved), SB (Pamouthios)]; phrontistes [P.Oxy. 1896]; enapographoi georgoi [P.Oxy. 1896]; georgoi [P.Oxy. 2244, 4537, SB 15367]; prostates [P.Theon. 19] Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Theon. 19]; Tatianos geouchon [P.IFAO II 12]; all sixth- and seventh-century attestations relate to the Apion estate. Other: in P.Oxy. 2055, an individual from Leontos is said to have been murdered by those from Philostratou and two others are said to have fled from Leontos to Philostratou. Λευκαδίου, Νῆϲοϲ - Leukadiou, Nesos P.Princ. II 88.1 V epoikion P.Oxy. XVI P.Oxy. LV epoikion(?) P.Oxy. LV after 566 ktema P.Oxy. I , epoikion P.Oxy. LXX , [14] 583 epoikion P.Princ VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. XVI , 6, 7, 9, 20, 21 late VI ktema P.Oxy. XVI , 35 VI/VII epoikion Uncertain instances: cf. P.Oxy. XL (310), referring to a µυλαῖον Λευκαδίου (the editor takes the name to be a personal name, while Pruneti, I centri 95, cautiously advances the possibility that it is a toponym); P.Oxy. LXI 4131, where Leukadiou is the name of a hospice (nosokomeion); P.Oxy. LXVII (V/VI), where Leukadiou is the name of a monastery. Etymology: νῆϲοϲ indicates that the land was formed by fluvial deposits; see Drew- Bear, Le Nome hermopolite 43, Falivene, The Herakleopolite Nome 6, Rowlandson, Landowners and Tenants 34 (with further references). Relative location: apparently in the same Apionic prostasia as Apelle, Pakiak, Kisson, Trigyou, Loukiou, Tarousebt and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (cf. P.Oxy. LV pp. 96 7). The village shares an Apionic ergodioktes with Trigyou, Tarousebt and Anta [P.Oxy , ; cf. also P.Oxy. 134, where stone from the quarries of Nesos 137

140 Leukadiou is destined for Tarousebt (see BL IX 178)]. The mention of quarrymen from Nesos Leukadiou in P.Oxy. 134 suggests a location near the Western desert (cf. P.Oxy. LV pp. 96 7). Cultures: viticulture [P.Princ. 88] Topographical features: three towers [P.Oxy , 22]; orchard (pomarion) [P.Oxy. 3805] Religion: church [P.Oxy , 21]; church of the Tower (τοῦ Πύργου) [P.Oxy ] Occupations: chief of the stone-masons (κεφαλ(ὴ) τῶν λαοτόµων) [P.Oxy. 134]; ergodioktes [P.Oxy. 1911, 3804]; Apionic pronoetes (Theodoros) [P.Oxy , 19]; phrontistes [P.Oxy , 21]; phyllat(es/or) [P.Oxy , 22]; pomarites [P.Oxy. 3805]; enapographos georgos [P.Oxy. 4796]; ampelourgoi [P.Princ. 88] Noteworthy landowners: all instances appear to relate to the Apion estate. Other: P.Oxy mentions an aroura called of Kallinikos. Λευκίου - Leukiou SB XXVI = P.Oxy. XXIV (Λε υ κ ί [ου) SB XV mid- O.Heid P.Oxy. X P.Select. 7 A.3, B kome P.Oxy. XLV IV P.Oxy. XLV , 17 IV SB I (cf. SB I p. 666) V/VI chorion(?) SB XXII , kome PSI (BL X 236) 526 kome P.Mich. X VI chorion P.Oxy. XVI , 21, 22, 23, 30, 31 VI kome P.Oxy. XV , 81, 86(?) VI epoikion P.Iand VI/VII kome P.Oxy. XVI (BL XI 153) VI/VII P.Oxy. XVI VI/VII kome Administrative subdivision: Western toparchy; 3 rd pagus Relative location: perhaps near Partheniados and Hiereon [P.Oxy ] 138

141 Position in official lists of villages: between Pela and Petemouneos [P.Oxy. 1285]; between Senokomis and Kerkethyris [SB 16570] Cultures: viticulture [P.Mich. 674]; honey [P.Oxy. 3422] Topographical features: pottery workshop (kouphokerameion) [P.Oxy (not completely certain)] Irrigation: various mechanai with lakkoi are listed in P.Oxy ff., but the village s name is not completely certain (Loukiou being an alternative possibility). Animals: calf [SB 16570] Religion: (Christian) priests [SB 15285] Officials: meizon [P.Iand. 38, P.Oxy. 3422] Occupations: ampelourgos [P.Mich. 674]; overseer (epikeimenos) [P.Mich. 674]; gate-keeper (thyrouros) [P.Mich. 674]; phrontistes [P.Oxy (not completely certain)]; georgos [P.Oxy. 3428] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1908, 2018, 2025, 2197] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Λεωνίδου - Leonidou P.Oxy. XIX , 5, 13, /543/558 epoikion P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI 1918r.11 (BL V 251) after 542 P.Iand VI P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XVI , 8, 13 late VI P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. XVI , 4, 6, 9, 11 VI/VII ktema P.Oxy. XVI VI/VII PSI I 52.9, verso VII (1 st half) ktema P.Oxy. LV , Uncertain instances: P.Oxy. XXX (Λεω νι ἐποικίου) /7 epoikion P.Bad. IV IV 19 Edd. ad loc.: perhaps Λεωνίδου, but the υ is not ideal (more like ϲ). The census return appears to be Heracleopolite to judge from the formulas used (see 2 n.). 139

142 Relative location: P.Oxy mentions the dikes of Sepho (Thmoisepho toparhy; 7 th pagus) and Leonidou, suggesting that the two villages were neighbours. Near Taampeti (Middle toparchy; 7 th pagus) [PSI 52]. The Apionic prostasia of Leonidou comprised Limeniados [P.Oxy. 1910; cf. P.Oxy. 2044, 3960], Herakleias [P.Oxy. 1910], Pleein [P.Oxy. 1910], and possibly Lemesios, Kegethis and Plakitou [P.Oxy , 23, 26]. P.Oxy refers to a dispute between Leonidou and Terythis. Cultures: viticulture [P.Oxy. 2044, 3960] Irrigation: lakkos [P.Oxy. 1910]; dike (choma) [P.Oxy. 2035]; mechane [P.Oxy (called γῃδίου Εὐλογίου), 5 (called Κυλλῆϲ), 13 (called Τῶν Χωρίων Ϲαλιοῦτοϲ), 25 (called Κυλλῆϲ β ορι[νῆϲ)] Religion: hospice (xenodocheion) [P.Oxy. 1910]; martyrion [P.Oxy. 1910] Occupations: Apionic pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 1910]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 1910]; georgoi [P.Oxy. 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 1908, 1910, 1918, 1937, 2032, 2035, 2044, 2244, 3960] Ληνών - Lenon P.Oxy. LXIX , P.Oxy. XLVII , epoikion P.Oxy. X SB XIV /IV SB XIV 12047v.7 (Ληνών; cf. ZPE 170 (2009) 325? 190) PSI IX (Ληνῶνοϲ), 33 (Ληνοῦ) 356 kome P.Oxy. LXII 4342.i.15 IV epoikion P.Oxy. XVI VI kome PSI I 80.10, 16, 17, 25 n. (Λυνῶνοϲ) VI? P.Leid.Inst. 80 A.ii.10 (Ληνονοϲ µ(ε)γ(άλου)) VII/V chorion Administrative subdivision: Western toparchy; 4 th pagus Etymology: lit. Winepress Relative location: presumably it lay in the south-west of the Western toparchy (P.Oxy n.), near Pela and Paeimis [P.Oxy with Rowlandson, Landowners and Tenants 268 n. 186]. Position in official lists of villages: between Paeimis and Senao [P.Oxy. 1285]; between Pela and Paeimis [SB 12108]; before Syron [SB 12047] 140

143 Categories of land: uninundated (abrochos) [PSI 1078] Cultures: wheat [PSI 1078]; barley [PSI 1078]; lachanospermon [PSI 1078] Irrigation: work on dikes [P.Oxy. 4342, PSI , SB 12108]; mechane and other irrigation implements [PSI 1078]; gyai [PSI 1078]; canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108] Topographical features: threshing floor [P.Oxy. 4739] Officials: komarchai [P.Oxy. 1930]; komogrammateus [P.Oxy. 3344]; nomophylax [P.Oxy. 3344] Occupations: georgos [PSI 80.17] Noteworthy landowners: Fl. Kronion, officialis in the bureau of the prefect of Egypt [PSI 1078] Λιθίνηϲ - Lithines P.Oxy. LV epoikion P.Oxy. LXXII ktema P.Oxy. XIX 2243(a) epoikion P.Leid.Inst. 80 B.ii.5 VII/V chorion Uncertain instance: see below under Some Acephalous Toponyms s.v. [ ]ν ηϲ. Relative location: field-guards of Lithines watch over the chortos of Notines Paroriou, a village in the area of Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) [P.Oxy. 3804]; for another connection between these two villages, cf. P.Oxy. 2243(a). Cultures: flax(?) [P.Oxy fr. 3.2 n.] Occupations: field-guards (agrophylakes) [P.Oxy. 3804] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2243(a), 3804] Λικηοῦτοϲ - Likeoutos P.Oxy. LX , epoikion 141

144 Cultures: wheat [P.Oxy. 4398] Occupations: enapographos georgos [P.Oxy. 4398] Noteworthy landowners: Fl. Dioskoros, scholasticus and advocatus fori in the high court of the praetorian prefects [P.Oxy. 4398] Λιλῆ - Lile P.Oxy. XLV , 27 c. 63 <kome> P.Oxy. XLII P.Oxy. X P.Wash.Univ. II SB XII /IV <kome> P.Oxy. I 67.5, kome Administrative subdivision: Eastern toparchy; 5 th pagus Relative location: near Akanthon [P.Oxy. 3250] Position in official lists of villages: between Ophis and Sarapionos Chairemonos [P.Oxy. 1285]; between Thmoinepsobthis and Ophis [P.Wash.Univ. 81] Topographical features: a harbour of Akanthon and Lile is mentioned in P.Oxy Animals: sheep [SB 10800] Occupations: pragmateutes [P.Oxy. 3048]; phrontistes [P.Oxy. 3048]; georgos [P.Oxy. 3048]; paidaria [P.Oxy. 3048] Noteworthy landowners: Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3048] Λιµενιάδοϲ - Limeniados P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XVI , 6 VI/VII P.Oxy. LV , Relative location: in the Apionic prostasia of Leonidou (in the area of the 7 th pagus) and Herakleias [P.Oxy. 1910; cf. P.Oxy. 2044, 3960] 142

145 Cultures: viticulture [P.Oxy. 2044, 3960] Religion: church [P.Oxy. 1910] Occupations: Apionic pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 1910]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 1910] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1910, 2044, 3960] Λιµενίου, Νῆϲοϲ - Limeniou, Nesos P.Oxy. V epoikion Etymology: νῆϲοϲ indicates that the land was formed by fluvial deposits; see Drew- Bear, Le Nome hermopolite 43, Falivene, The Herakleopolite Nome 6, Rowlandson, Landowners and Tenants 34 (with further references). Occupations: pomarites and ex-primipilarius (originally from Herakleopolis) [P.Oxy. 1133] **Λοῖτοϲ - Loitos SB I 1989(a)? chorion Λουκίου - Loukiou P.Köln V/VI epoikion P.Oxy. XVI /542 4 epoikion P.Oxy. XVI (= SB XXIV 16324), 557 epoikion (117)/ 43 (BL IX 189), 51, 74 (BL IX ktema 190), 80, 83, 109, 112, 116, 117, 139, 140, 142, 143, 164 P.Oxy. LV , 93, 114, 123, 148, 153, 155, 566 epoikion/ktema 178 9, 188 9, 195, 198 9, 204, 268 P.Oxy. LV after 566 ktema 143

146 P.Warr. 10.9, /2 epoikion P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. XV (?) (BL IX 194) VI epoikion P.Wash.Univ. II late VI P.Oxy. VI VI /VII P.Leid.Inst. 80 B.ii.6 VII/V chorion Uncertain instance: P.Oxy. XLV n. /IV epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Apelle, Pakiak, Kisson, Trigyou, Tarousebt and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (see P.Oxy. LV pp. 96 7; cf. also P.Oxy n.). Inhabitants of Pekty (Upper toparchy; 1 st pagus), Sophrosynes and Konkon (1 st pagus) farm land in Loukiou [P.Oxy , 85, 86, 98, 99]. Categories of land: autourgia [P.Oxy , ] Cultures: chortos [P.Oxy. 1932, P.Warr. 10]; viticulture [P.Oxy , 96, 101, ] Irrigation: mechane [P.Oxy , 140, (called Ναυατε), (called Τοῦ Κτήµατοϲ)]; dikes (chomata) [P.Oxy , 143]; various mechanai with lakkoi listed in P.Oxy. 2197, but the village s name is not completely certain (Leukiou being an alternative possibility). P.Oxy and , , 195 mention breaches of dikes (chomata) and land carried away by the river. Topographical features: pottery workshop (kouphokerameion) [P.Oxy (not completely certain)]; oil-press (elaiourgeion) [P.Oxy ] Animals: donkey [P.Oxy. 922]; sheep [P.Oxy , ] Religion: church [P.Oxy (cf. BL IX 190), ]; deacon [P.Oxy , 89] Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Oxy , ]; ergodioktes [P.Oxy , ]; georgoi [P.Oxy (koinon), 142, , 101 (koinon)]; phrontistes [P.Oxy (not completely certain)]; ampelourgoi [P.Oxy , 101] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 922, 998, 1911, 1932, 2197, 3804, 3805, P.Wash.Univ. 84] Taxes and other imposts: capitation tax (synteleia kephales) [P.Oxy , ] Other: P.Oxy mentions people going hungry in this(?) village. 144

147 **Λουϲ τ ου Αλ ι χϲενηνι(?) - Loustou Alichseneni(?) P.Laur. II 47.5 VII Note: both the reading of these words and their status as a toponym are uncertain. Λύκωνοϲ - Lykonos P.Oxy. XV P.Oxy. XVI VI VI/VII Relative location: perhaps in the Apionic prostasia of Hiereon [P.Oxy. 2000] Occupations: georgos [P.Oxy. 2197] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2000(?), 2197] Note: cf. the edaphos of the same name in P.Oxy. LXX (371) said to be in the vicinity of Paeimis (Western toparchy; 4 th pagus). Λυνῶνοϲ See s.v. Ληνών 145

148 Μ *Μ[ - M[ P.Bour Μ ο υ - M...ou P.Oxy. LVII Relative location: since a number of farmers in this village are from Pela, it was probably nearby in the Western toparchy. Associated kleroi: of Pytheas and others [P.Oxy. 3905] Editor s note: the last letter might be sigma and a possible alternative reading is Μ ο υ ϲ υ ϲ Μονίµου cannot be read. Μαγδῶλ(α) - Magdola P.Mich. XV 786.7, 13, 18, 20 (Μαγδώλ(ων)) 167 P.Oxy. IV (Μαγδώλ(ων)) c. 200/1 Uncertain instances: P.Oxy. XLIX and P.Oxy. XLIX (260) refer to a ktema called Μαγδώλ(ου), but this appears to be a viticultural site rather than a settlement. Administrative subdivision: probably in the Middle toparchy (cf. P.Mich n.). Categories of land: abrochos, chersos, halmyris(?) [P.Oxy. 740] Irrigation: dikes(?) (chomata) [P.Oxy. 740] 146

149 Μαγδῶλα Ἱερέων - Magdola Hiereon P.Stras. V 770v.3 II Note: cf. also above s.v. Ἱερέων Μαειουµα - Maeiouma P.Wash.Univ. II V/VI P.Oxy. XVI /41 SB VI (Μαειωµα) 590 P.Iand VI P.Oxy. VI 999 descr. (Μαιουµα) 616/17 Etymology: cf. J. Van Haelst, CE 34 (1959) 297 (21 n.). Relative location: in the same Apionic prostasia as Pangouleeiou, Margaritou and Ambioutos [P.Oxy. 999], that is, somewhere in the border area between the former Eastern and Western toparchies (see s.v. Παγγουλεείου); but cf. P.Oxy. 2032, where Pangouleeiou and Maeiouma each have their own pronoetes. Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy. 999 (Stephanos), 2032 (Phoibammon)]; ergates [P.Wash.Univ. 102] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 999, 2032, P.Wash.Univ. 102]; Flavia Anastasia, femina gloriosissima [SB 9561] Note: cf. also the homonymous Heracleopolite village in SPP X 233.ii.4 (V) and (VII/V), which Falivene, The Herakleopolite Nome 125 s.v., presumes must have been one of the villages near the boundary between the Herakleopolites and the Oxyrhynchites. But the location of the Oxyrhynchite Maeiouma in the prostasia of Pangouleeiou, which was near the border between the former Eastern and Western toparchies (see s.v.), would exclude such an identification. Μαλλίου - Malliou P.Heid. IV epoikion 147

150 Μαργαρίτου - Margaritou P.Oxy. XV , 114 VI P.Oxy. VI 999 descr. 616/17 Relative location: in the same Apionic prostasia as Pangouleeiou, Ambioutos and Maeiouma [P.Oxy. 999; cf. P.Oxy ], that is, somewhere in the border area between the former Eastern and Western toparchies (see s.v. Παγγουλεείου). Irrigation: various mechanai with krenai are listed in P.Oxy ff. Occupations: Apionic pronoetes (Stephanos) [P.Oxy. 999]; georgoi [P.Oxy etc.] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 999, 2197] **Μα ρ θερα - Marthera SB I V/VI chorion(?) Μ α ρµεντ ( ) - Marment( ) P.Oxy. LVI /IV Relative location: the naming of the village along with Paeimis and Antipera (Pela) has suggested to the editor that it was a place in or near the Western toparchy (n. ad loc.). Note: this village is the source of the usual fuel (τῶν ϲυνηθῶν καυµάτων) for baths (achyron?). Μαϲτιγγοφόρου - Mastingophorou PSI V 947v /6 148

151 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XVII (Μ αϲϲιγ γ οφόρου) c. 293 epoikion P.Oxy. X 1285.[21], 114 (BL V 244) Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) Administrative subdivision: Middle toparchy Position in official lists of villages: between Takolkeilis and Psobthis [P.Oxy. 1285]; between Kerkeura and Peenno [SB 16570]; between Petenoureos and Sento [Manchester Museum inv ] Animals: pig [SB 16570] Taxes and other imposts: annona militaris [P.Oxy. 2142]; requisition of meat [SB 16570] Ματαει/Ματαειτοϲ - Mataei/Mataeitos SB XVI , 11 mid-iv epoikion P.Oxy. XVI (Ματαει, but cf. BL V 253) late V epoikion P.Wash.Univ. II VI/VII P.Mich. XV /666/681 chorion Administrative subdivision: 6 th pagus Arabic/modern counterpart: Gomaà et al., Mittelägypten 83, propose an identification with Kom Matai, but this place is too far south (near the territory of the Upper toparchy/1 st pagus) to correspond to a village of the 6 th pagus. Cultures: viticulture [P.Mich. 748, P.Wash.Univ. 105] Note: cf. the mechane Ματαει in P.Oxy. XV (VI). Ματρε(ο)υ - Matreou P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. LV after 566 ktema P.Oxy. I , 43, ktema P.Oxy. XV after 587 P.Oxy. XVI VI 149

152 P.Oxy. XV , 38, 40 VI [ktema] P.Oxy. XV VI P.Leid.Inst. 80 A.ii.11 VII/V chorion Relative location: in the same Apionic prostasia as Episemou (Upper toparchy; 3 rd pagus) and Adaiou (Eastern toparchy; 4 th pagus) [P.Oxy. 136, 2196]. Mentioned together with Kalybe and Psaei [P.Oxy. 2197]. Irrigation: mechane (called Τῶν Χωρίων) [P.Oxy. 2244] Religion: churches [P.Oxy ] Occupations: Apionic pronoetes [Serenos (who is also deacon): P.Oxy. 136, 2196; P.Oxy (anonymous)]; georgos [P.Oxy , 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [all P.Oxy. instances] Other: a slave (doulos) of Matreou is mentioned in P.Oxy Ματτου - Mattou P.Oxy. XVI VI epoikion Μαχαύϲωνοϲ - Machausonos P.Oxy. XVI , 35, 38 VI ktema Noteworthy landowners: domus divina [P.Oxy. 2055] Note: P.Oxy names 23 georgoi from Thaesios and one from Leontos who had fled to Machausonos. It also mentions theft of cattle by someone from Peleas who fled to Machausonos. The origins of these fugitives are settlements of the Apion estate. Μέγα/Μεγάληϲ/Μεγάλου N.N. See s.v. N.N. Μέγα/Μεγάληϲ/Μεγάλου 150

153 Με γ αλ[ - Megal[ P.Oxy. XVI V Cultures: viticulture [P.Oxy. 2042] **Μειναϲτ( ) - Meinast( ) P.Oxy. XV /7? Editors note ad loc.: µοναϲτ(ήριου) may have been intended, but we should expect a monastery to be named. Μελανθίου - Melanthiou P.Harr. II /4 or 215/6 P.Oxy. X Administrative subdivision: Middle toparchy Relative location: near Herakleion (Middle toparchy) and on a waterway [P.Harr. 194] Position in official lists of villages: between Nomou and Senopotheos [P.Oxy. 1285] Topographical features: sluices (apheseis) [P.Harr. 194] Occupations: fishing [P.Harr. 194] Note: cf. the kleros of the same name in P.Oxy. IX (13), near Peenno (Middle toparchy), and the edaphos in P.Col. V 238.8, 23 (IV). See also below s.v. Μελάνθου. **Μελάνθου - Melanthou 151

154 SB 1989(g)? chorion Note: identical with Μελανθίου above? Μελιτᾶ - Melita P.Oxy. XVI , epoikion P.Oxy. VI 998 descr. late VI Cultures: wheat [P.Oxy (implied)] Occupations: Apionic pronoetes (Georgios) [P.Oxy. 1976] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 1976] Μ ε µ ( ) See BL V 236 under P.Oxy and cf. below s.v. Μονίµου Μενα - Mena P.Hib. I BCE Relative location: presumably near a waterway (cf. below under Topographical features). Cultures: wheat [P.Hib. 90]; olyra [P.Hib. 90] Topographical features: nesos (land formed by alluvial deposits) [P.Hib. 90] Military: Macedonian military settler ( decurion of the troop of Philon ) [P.Hib. 90] Μενεκράτουϲ - Menekratous P.Oxy. XLII /5 epoikion 152

155 Administrative subdivision: Eastern or (less likely) Middle toparchy (see Pruneti, I centri s.v. n. 1) Relative location: near Pakerke and Satyrou (both Eastern toparchy) [P.Oxy. 3046] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 3046] Noteworthy landowners: Aurelios Sarapion son of Herakleides alias Panares, exagoranomos of Antinoopolis [P.Oxy. 3046] Μενεϲίνα - Menesina SB XXII ii.5 = P.Oxy. I 204 descr. 606 or 621 Note: in SB this place is the origin of a symmachos of the Apion estate. The editors note ad loc. in BASP 31 (1994) 66: We do not discount the possibility that Μενεϲίνα conceals some deformation of the village name Νεϲµῖµιϲ, which appears in several peculiar variant forms, e.g. Μεϲµῆµενοϲ. Μενε ο υ - Mene...ou P.Oxy. XLVI early IV Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the vicinity of Paomis (Thmoisepho toparchy; 8 th pagus) [P.Oxy ] Editor s note ad loc.: not Μενεκράτουϲ. Μερ ϲ - Mer..s P.Oxy. VII after 362 epoikion 153

156 Administrative subdivision: È probabile una localizzazione di questo centro nella λιβόϲ o nella µέϲη τοπαρχία, poiché gli altri villaggi che compaiono nel papiro appartengono all una o all altra toparchia (Pruneti, I centri s.v. n. 1.). Other: balsam [P.Oxy. 1052] Μερµέρθα/Μερµέρθων - Mermertha/Mermerthon P.Sorb. I 17 a.[4], b.5 (ἐµ Μερµέρθοιϲ; BL VI 188) 275 BCE P.Hib. II 248 fr. ii.12 (Μ [ερµέ]ρθα) c. 250 BCE P.Oxy. IV 823 descr. 6 BCE P.Oxy. II (BL VII 129) 77 kome P.Oxy. LXXII c. 135 PSI XII 1262.iii.4, P.Oxy. XLVII after(?) 142 O.Wilck P.Fuad.Univ. 32 verso II P.Worp II? P.Oxy. IV 740.[14], 16 c. 200/1 SB XVI II/ BGU X early P.Oxy. V 1111.i.7, ii.2 202/3 kome P.Oxy. XVII /6? P.Turner P.Oxy. XIV , P.Oxy. L , ? kome P.Oxy. L P.Oxy. VI SB XVI = P.Mich. XIV <kome> P.Oxy. XLIV /9 P.Oxy. XL kome PSI V /5 P.Oxy. XLII kome PSI IX kome P.Oxy. XIV , 11, 35, kome P.Coll.Youtie II 70.9, [23 n.] 272/3 or 278/9 kome P.Oxy. LXXIV P.Oxy. XLV kome P.Oxy. X P.Oxy. XXXI P.Oxy. XLIV , 100, 140 (+ introd.) P.Oxy. L SB XXII SB XIV ii.2 (Με [ρµέρθων) late SB XIV /IV 154

157 P.Amst. I 42.9 (Μερµέθα) /IV <kome> P.Oxy. LV early IV P.Oxy. LV c ? PSI IV , kome P.Oxy. LVI , /6? kome P.Oxy. LXI kome P.Oxy. LX kome P.Hamb. IV kome P.Oxy. LXV [kome] P.Oxy. LX , kome SB XIV , 13, 20 V/VI PSI VII V/VI P.Oxy. XIX /543/558 kome Administrative subdivision: Upper toparchy; 1 st pagus Relative location: land in the fields of Mermertha is περὶ Κεύωθειν, a village of the Cynopolite nome (see above s.v. Κεύωθιϲ), which implies Mermertha s proximity to the border with the Cynopolite [P.Oxy. 4091]. Position in official lists of villages: between Nigrou and Episemou [P.Oxy. 1285]; between Thosbis and Sko [P.Oxy ], between Monimou and Episemou [P.Oxy ]; before Sko [SB 12156]; between Sadalou and Monimou [SB 12108] Categories of land: land acquired by the fisc (tameion) [P.Coll.Youtie 70] Cultures: wheat [P.Amst. 42, P.Coll.Youtie 70, P.Oxy. 1689, 3591, 3592, 4390, PSI (?), 1262, P.Sorb. 17]; lentils [P.Oxy. 1689]; chlora [BGU 2340, P.Oxy. 3591, 3592]; land overgrown with rushes (en thryois) [P.Oxy. 4091]; lachanospermon [P.Oxy. 4390]; olive-oil [P.Hib. 248]; barley [P.Coll.Youtie 70] Associated kleroi: of Metokos and Metokos [P.Oxy. 3591]; of Spartakos and Hermokrates [P.Oxy. 3592]; of Kodibithys [P.Oxy. 4091]; of Aristo [PSI 1070]; of Hebryzelmios [PSI 1070]; of Loukios [PSI 1070]; of Theodoros and N.N. [PSI 1070]; of Apollonios son of Spartakos [P.Coll.Youtie 70]; of Apollonios and(?) N.N. [BGU 2340]; of Andronikos [P.Worp 22] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Βελαρίνου), 4390]; canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: public granary [P.Amst. 42, P.Oxy. 276, 3179, 3591, P.Sorb. 17 a.12, b.13]; threshing floor [P.Coll.Youtie 70(?), P.Oxy , 3592]; house in the mid-eastern parts (ἐν τοῖϲ ἀνὰ µέϲον ἐπ ἀπηλ(ιώτου) µέρεϲι) of the village [P.Oxy. 1111]; walled space (τόποϲ περιτετειχιϲµένοϲ) [P.Oxy. 1111]; road [P.Oxy. 4390]; estate hamlet (epoikion) in the vicinity of the village with a threshing floor [P.Amst. 42] Animals: oxen [P.Oxy (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns), SB 12156] 155

158 Religion: priest of Mendes [P.Oxy. 3592]; third-century Christian [P.Oxy. 3035]; deacon [P.Oxy (Thosbis is also possible)]; church [P.Oxy (Thosbis is also possible)]; contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Officials: sitologoi [P.Oxy. 276, 3337, O.Wilck. 1122(?)]; archephodos [P.Oxy. 2576, 4128, SB 15628]; komarchai [P.Oxy. 3035, 3109, 4128]; supervisors of the peace (epistatai eirenes) [P.Oxy. 3035]; dekaprotos [P.Oxy. 3179]; praktor sitikon [P.Oxy. 3572]; tesserarius [P.Oxy. 4128]; quadrarius [P.Oxy. 4128]; field guard (pediophylax) [P.Oxy. 4128]; officials in charge of collecting tunics (ἐπὶ ϲτιχαρίων), probably for the military [P.Oxy. 4128]; komogrammateus [SB 12994]; boethos [P.Hamb. 263] Occupations: wine-merchant (oinemporos) [P.Oxy. 2576]; secretary (grammateus) of a praktor sitikon [P.Oxy. 3572]; georgoi [P.Oxy. 740, 2244, P.Turner 33] Military: secretary of a hipparchy (grammateus hiparchias) and military settler [P.Sorb. 17]; cavalryman (hippeus) [P.Sorb. 17] Noteworthy landowners: Aurelios Dioskourides alias Kastor, ex-gymnasiarchos and bouleutes [P.Oxy. 3591]; Aurelios Theon son of Ammonios, bouleutes [P.Oxy. 4091]; Aurelios Diogenes son of Silvanos [PSI 316]; the city of Oxyrhynchus [PSI 1070]; Aurelia Apia [P.Turner 33]; Aurelios Severos, bouleutes and gymnasiarchos [P.Coll.Youtie 70]; Horion alias Berenikianos, gymnasiarchos and eutheniarches [P.Coll.Youtie 70]; Apion estate [P.Oxy. 2244, 4390, 4687 (uncertain; see 3 4 n., 9 n.)] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; chrysos bourdonon ( tax levied in connection with the provision or requisitioning of mules for the army ) [P.Oxy. 3874]; requisition of meat [SB 12156] Note: see also below, s.v. Πέρα Μερµέρθων Μεϲκανούνιοϲ/Μεϲκανούνεωϲ - Meskanounios/Meskanouneos P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI , 11, 17, 19 c. 560 P.Oxy. LXXII P.Oxy. LV after 566 ktema P.Lond p. 279 (BL I 299) 568 ktema P.Turner 53.1 = P.Oxy. VI 1003 descr. c. 572 ktema P.Iand VI P.Mert. II 96.4 (Μ ε ϲ κ(ανούνεωϲ)) VI 156

159 P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XV VI P.Oxy. XV VI SB XII (Νεϲκανώνεωϲ) VI ktema P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. XVI late VI P.Wash.Univ. II 84.7 late VI P.Oxy. VII VI /VII P.Oxy. XVI VI /VII P.Oxy. XVI VI/VII P.Wash.Univ. I 28.3 VI/VII Relative location: in P.Oxy the archisymmachos of Meskanounios is required for an affair involving a number of villages of the (former) Lower toparchy in the north of the nome; perhaps Meskanounios was in the same area. The village is often associated with Megalou Choriou (see P.Oxy n.; add P.Oxy. 4926) and Pempo (see P.Mert n.). Irrigation: mechane [P.Oxy. 1935]; lakkos [P.Wash.Univ. 28] Topographical features: basins (chalkia) in need of repair [P.Turner 53] Religion: deacon (who is also an enapographos georgos) [P.Lond. 778] Officials: grammateus [P.Oxy. 1935] Occupations: archisymmachos [P.Oxy. 1866]; Apionic pronoetes [P.Oxy (anonymous), 2031 (Apphouas), 2032 (Anoup)]; georgoi [P.Oxy , P.Lond. 778 (enapographos georgos who is also deacon), SB (enapographos)]; field guards (agrophylakes) [P.Oxy. 1935]; phrontistai [P.Oxy. 1935]; potter (kerameus) [P.Oxy ]; ergodioktes [P.Oxy. 3805]; brickmaker (plintheutes) [P.Wash.Univ. 28]; potamitai [P.Wash.Univ. 28]; carpenter (tekton) [P.Wash.Univ. 28] Noteworthy landowners: all instances appear to relate to the Apion estate. Other: P.Oxy mentions stolen wood in connection with this village s Apionic foreman. P.Oxy concerns payment of bread rations to 50 onomata from Meskanounios (cf. Tyche 22 (2007) ). Μεϲοποταµ(ία) - Mesopotamia P.Oxy. XV /7? P.Wash.Univ. II 89.7 VI 157

160 P.Egy.Mus. S.R (227)v.1 (see Pap.Congr. XXIV ) 20 VI/VII Noteworthy landowners: Apion estate [P.Egy.Mus. S.R (227), P.Oxy. 2195] Note: Pruneti, I centri s.v., refers also to her entry Νήϲου Μεϲοποταµίαϲ, a place attested in SB X = P.Princ. 148 (171); but this document is now believed to relate to the Lycopolite nome (see S. Daris, Anagennesis 2 (1982) 227 8). Με τνη See below s.v. Πετνη (2) (P.Lips. I 117) **Μη τρικόν - Metrikon P.Oxy. L c chorion Note: the above document mentions a pottery (kerameion) situated πρὸϲ χωρίῳ Μη τρικῷ καλου[µέ]νῳ περὶ Ϲέννιν. This was probably the name of the vineyard of an estate. Μητροδώρου - Metrodorou P.Oxy. LXX , epoikion Editor s note: The name was not limited to localities of a single administrative district: hamlets thus called are attested in the Arsinoite nome, divisions of Heraclides and Polemon, while there was a Hermopolite κλῆροϲ Μητροδώρου (7 n.). Cultures: viticulture [P.Oxy. 4781] Irrigation: mechane (called Καινῆϲ) [P.Oxy. 4781] Occupations: enapographos georgos [P.Oxy. 4781] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 4781] 20 See also F. Mitthof s corrections in APF 54.2 (2008)

161 Μικρὰ/Μικρᾶϲ N.N. See s.v. N.N. Μικρά/Μικρᾶϲ Μικροῦ [ - Mikrou [ PSI epoikion Religion: a priest in the episcopal church of Oxyrhynchus is apparently from this settlement [PSI 216]. Note: a settlement called Μικρόν tout court οccurs in P.Leid.Inst (VII), but the provenance of that document is unknown. Μίλων[οϲ?] - Milonos P.Oxy. XII (Μίλων[οϲ?]) IV Uncertain instance: P.Oxy. LV n. (/IV; Μίλων οϲ) Taxes and other imposts: supply of meat (probably for military purposes) [P.Oxy. 1545] Μονίµου - Monimou P.Stras. V (ἐποικ]ίου Μο(νίµου); late I BCE epoikion BL V 431) SB XX = P.Oxy. 633 descr. 91/2 or 107/8 epoikion P.Oxy. XII /8 epoikion P.Wisc. II /20 P.Lips. I topoi P.Oxy , 5, 7 (BL V 236) 134 topoi P.Oxy. LXXII P.Oxy. LXXII c. 135 topoi P.Oxy. I 89.5 (BL I 315) 140 topoi P.Oslo II /41 epoikion SB XII = P.Oxy. 623 descr. 143/4 topoi SB XII = P.Oxy. 624 descr. 148 topoi 159

162 P.Oxy. XLI topoi P.Oxy. XLI topoi P.Oxy. XLI topoi P.Oxy. 613 descr. after 154/5 topoi P.Oxy. XXXI /9 P.Oxy. XXXI topoi P.Oxy. XXXI topoi P.Oxy (see ZPE 160 (2007) 191f.) 159 topoi P.Oxy (see ZPE 160 (2007) 192f.) 159/60 topoi P.Oxy. XLV P.Oxy. LXXI 4828.i.2, ii epoikion PSI V 468.5, 8, 28, epoikion P.Oxy. VI 979 descr. II/ P.Oxy. XIV , P.Oxy.Hels. 41.5, 7, /4 epoikion P.Hamb. I 19.8 (BL I 193) 225 epoikion P.Oxy. XLV epoikion P.Oxy. XII <epoikion> P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 148 SB XIV /IV P.Oxy. LXVII ktema P.Oxy. XVI c ktema Administrative subdivision: Upper toparchy; perhaps in the 3 rd Rowlandson, Landowners and Tenants 12) pagus (see Relative location: in the north-eastern corner of the toparchy, near Sko (Upper toparchy) [P.Oxy.Hels. 41.7; cf. P.Oxy with Rowlandson, Landowners and Tenants 11, 128]. Psobthis of the Upper toparchy appears to have been within the administrative orbit of Monimou [P.Oxy. 1434]. Position in official lists of villages: between Nesla and Senyris [P.Oxy. 1285]; between Sko and Kerkemounis(?) [P.Oxy. 1659], between Nesmimis and Mermertha [P.Oxy. 1659]; between Mermertha and Kerkemounis [SB 12108] Categories of land: royal [P.Hamb. 19]; catoecic [SB 14336] Cultures: wheat [P.Hamb. 19, P.Oxy.Hels. 41]; lentils [PSI 468]; lachanospermon [P.Oxy.Hels. 41]; viticulture [P.Oslo 43] Associated kleroi: of Ptolemaios [P.Hamb. 19]; of Nikandros and others [SB 14336] Irrigation: waterwheel (trochos) [P.Oxy.Hels. 41]; mechane [P.Oxy.Hels. 41]; canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: threshing floor [P.Oxy.Hels. 41, PSI 468]; public granary [P.Wisc. 39]; vineyard with heliasterion and lenos [P.Oslo 43] Animals: oxen (ktene) [P.Oxy.Hels. 41]; fish [P.Oxy. 3244] 160

163 Officials: sitologoi [P.Lips. 115, P.Oxy. 515, 613, 628 9, , , , P.Stras. 762, P.Wisc. 39, SB ; probably also P.Oxy. 89]; komogrammateus (of Monimou and other villages ) [P.Oxy. 1434] Occupations: fishermen [P.Oxy. 3244]; enapographos georgos [P.Oxy. 4615] Noteworthy landowners: lands of Gaios Ioulios Theon bequeathed to the temple of Isis in Taposiris [P.Oxy. 1434]; Aurelios Dionysotheon, ex-gymnasiarchos and bouleutes [P.Hamb. 19, P.Oxy.Hels. 41]; Aurelios Diogenes son of Sarapion, exgymnasiarchos [P.Hamb. 19]; Dionysia daughter of Sarapias alias Thamounion, citizen of Antinoopolis [P.Oxy. 3242]; Apion estate [P.Oxy. 4615]; domus divina [P.Oxy. 2020] Taxes and other imposts: abatements of taxes (kouphoteleia) [P.Oxy. 1434]; naubion [P.Oxy ]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; arkarika [P.Oxy. 2020] Μουχ( ) - Mouch( ) P.Oxy. XIV Administrative subdivision: Lower toparchy (and therefore probably Μουχιναρυω or Μουχινταλη; cf. the editors note ad loc. and BL 139) Μούχεωϲ, Μεγάλου - Moucheos, Megalou P.Mich. XV epoikion SB XVI , 10, [20], [22?] = P.Oxy. VI epoikion PSI V VI P.Oxy. XV (BL V 255) VI Delendum: P.Stras. V (I BCE); see BL V 431. Etymology: Μοῦχιϲ is formed on the stem mhy, the storehouse, depot (Falivene, The Herakleopolite Nome 132); cf. also the Demotic writings for Μοῦχιϲ of the Arsinoite nome in Relative location: perhaps near Eutychiados [SB 12484]; cf. Hickey, A Public House but Closed 269 n. 39, for a proposed localisation in the territory of the former Lower toparchy. Cultures: viticulture [P.Mich. 734, PSI 954] 161

164 Occupations: phrontistes [SB 12484]; georgoi [PSI 954 (koinon), SB (enapographoi)]; ampelourgoi [PSI 954 (koinon)]; phrontistes (who is also an enapographos georgos) [SB 12484] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2207, PSI 954, SB 12484] Μουχιναξαπ - Mouchinaxap P.Rain.Cent BCE P.Oxy. II 344 descr. (see ZPE 170 (2009) 167) late I PSI VII SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X (BL I 334) SB XIV SB XIV i.7, 14, ii.21 (Μο(υχιναξαπ) λι(βόϲ)) SB XIV /IV P.Oxy. LXI , kome P.Oxy. VII , 14, 23 (BL I 331) after 362 Etymology: Μοῦχιϲ is formed on the stem mhy, the storehouse, depot (Falivene, The Herakleopolite Nome 132). -αξαπ is perhaps related to the personal name Ἀξάπηϲ. Administrative subdivision: Western toparchy (see also below under Relative location); 3 rd pagus Relative location: in PSI 739 a man from Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus) takes under lease land in Mouchinaxap, the rent for which he is required to pay in the threshing floor of Seryphis; the two villages must have been close to one another. In SB 11604, a man from Mouchinaxap takes under lease land in Korobis. P.Rain.Cent. 43 specifies that Mouchinaxap is in the western part τῆϲ πρὸϲ ἥλιον τοπαρχίαϲ. The editor takes this phrase to designate the Eastern toparchy (later called ἀπηλιώτου) and comments: Eine Erklärung dafür, daß das Dorf Muchinaxap zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Toparchien zuzugehören scheint, könnte man darin sehen, daß das Dorf im Grenzgebiet der östlichen und westlichen Toparchien gelegen war un bei einer eventuellen Veränderung der Toparchiengrenzen zur westlichen Toparchie gekommen ist (3 5 n.). Position in official lists of villages: between Senekeleu and Syron, Seryphis and Kerkethyris, Senekeleu and Kerkethyris [P.Oxy. 1052]; between Senao and Senekeleu [P.Oxy. 1285]; last after Senao [SB 16570]; between Kerkemounis and Kerkethyris [SB 12108] 162

165 Categories of land: catoecic [P.Oxy. 344 (cf. also 24 5 [ἐωνηµένη]ϲ γῆϲ δώδεκα δρα[χµῶν εἰϲ τὴν τῶν κατοίκων ϲύνταξιν)] Cultures: wheat [PSI 739] Associated kleroi: of Theodotos and Drimakos [P.Oxy. 344] Irrigation: public dikes (demosia chomata) [P.Oxy ]; canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: granary [P.Rain.Cent. 43] Animals: pig [SB 16570]; calf [SB 16570] Officials: komarchai [P.Oxy ]; ekboleis (directors of work on the public dikes) [P.Oxy ] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Note: balsam, wool and woad [P.Oxy. 1052] Μουχιναρυω - Mouchinaryo Etymology: Μοῦχιϲ is formed on the stem mhy, the storehouse, depot (Falivene, The Herakleopolite Nome 132). 1) Lower toparchy: P.Hib. I 92.8 (Μουχιναροω) 264 BCE P.Hib. I 132 descr. c. 255 BCE P.Hib. I 53.19, 21, BCE SB VI P.Oxy. X 1285.[44], 137 Relative location: near Tholthis of the Lower toparchy, with which it shared a komogrammateus [SB 9617; cf. also P.Hib. 53] Position in official lists of villages: between Sesphtha and Isieion Tryphonos [P.Oxy. 1285] Cultures: arakos [P.Hib. 53]; barley [SB 9617]; chortos [SB 9617]; radish(?)-oil [SB 9617]; achyron [SB 9617]; grapes [SB 9617] Animals: pigs [SB 9617]; sheep [SB 9617] Officials: phylakites [P.Hib. 53]; komogrammateus (of Tholthis as well) [SB 9617] 163

166 2) Thmoisepho toparchy: P.Stras. IV 220r.1 early Associated kleroi: of Philon son of Philostratos [P.Stras. 220] 3) Uncertain toparchy: P.Diog /179/211 Note: in this account Mouchinaryo is named after the epoikion Sarapammonos Chairemonos (Eastern toparchy). Μουχινταλη - Mouchintale SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XLIV 3184(a) kome P.Oxy. XII (BL I 336) P.Oxy. XIV /IV P.CtYBR inv. 1366(A).3 (= ZPE 153 (2005) 169) 624 (Μούχε(ωϲ) Ταλη) P.Khalili I 1.15 = II 2 (Μούχε(ωϲ) Ταλη) 21 V chorion Delendum: SB V = P.Corn. I 45 (299); see BL XI 210. Etymology/form: The formation *Μοῦχιϲ Ταλη implied by P.Khalili I 1 (and now P.CtYBR inv. 1366) might well be the original: villages called Μοῦχιϲ are attested in various parts of Egypt, and we know a Heracleopolite village Ταλ(α)η (modern Talā), which was very close to the Oxyrhynchite border (Koites) (Gonis, CE 75 (2000) 130). Μοῦχιϲ is formed on the stem mhy, the storehouse, depot (Falivene, The Herakleopolite Nome 132). Administrative subdivision: Lower toparchy Arabic/modern counterpart: Mūš Dal [P.Khalili I 1], not locatable on modern maps of Egypt. Relative location: P.Oxy. 3184(a) mentions a river-guard of our boundaries, suggesting that the village was close to the Bahr Yusuf (the Lower toparchy did not apparently have a Nile frontage). 21 See Gonis, CE 75 (2000)

167 Position in official lists of villages: between Takona and Assya [P.Oxy. 1529]; between Tychinphagon and Isieion Tryphonos(?) [P.Oxy. 1747]; between Tholthis and Tychinphagon [SB 16570] Animals: pig [SB 16570] Religion: distribution of alms (zakat) to the poor [P.Khalili I 1] Officials: komarchai [P.Oxy. 3184(a)]; overseer of the peace (epistates eirenes) [P.Oxy. 3184(a)]; field-guard (pediophylax) [P.Oxy. 3184(a)]; river-guard (potamophylax) [P.Oxy. 3184(a)] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570]; tax for the maintenance of public dikes [P.CtYBR inv (A)] Μουχινωρ - Mouchinor SB XX xv.12 = P.Oxy. VI 985 descr. c. 106(?) P.Oxy kome P.Rein. II ([Μου]χ ι ν ωρ) after 159/60 kome P.Oxy. V (Μουχιν υρ) 183 Etymology: Μοῦχιϲ is formed on the stem mhy, the storehouse, depot (Falivene, The Herakleopolite Nome 132). -ωρ = Horus? Cultures: viticulture [implied by the helasterion in SB 14409] Animals: pigeons [P.Oxy. 1127] Religion: temple of Thoeris, Isis, Sarapis(?) and other gods (the pastophoros of the temple is from Oxyrhynchus) [P.Oxy. 491]; a hierotekton of the same gods from Oxyrhynchus also owns property in the village [P.Rein. 93] Topographical features: heliasterion [SB 14409]; house containing upper room and dovecote with wooden ladder [P.Oxy. 1127]; house with courtyard (aule) [P.Rein. 93]; house and vacant lots (psiloi topoi) adjoining a large paradeisos [P.Rein. 93] Occupations: ergates (charged with guarding the wine in the helasterion) [SB 14409] Note: the village may be identical to one of the villages called Μουχιναρυω (see above s.v.); see P. Pruneti, Aeg. 59 (1979)

168 Μοῦχιϲ - Mouchis P.Oxy. IV 784 descr. I BCE P.Oxy. XLII 3013 verso (see introd.) II/? P.Oxy. XIV SB XIV kome P.Oxy. X 1342 descr. V kome P.Oxy. XXVII /66 P.Oxy. XVI , 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16 VI SB I 1968 (Μούχεοϲ) VI P.Oxy. XVI VI/VII kome (5, etc.) Uncertain instance: SB XXII = P.Lond. 875a 22 V Etymology: formed on the stem mhy, the storehouse, depot (Falivene, The Herakleopolite Nome 132); cf. also the Demotic writings for Μοῦχιϲ of the Arsinoite nome in Arabic/modern counterpart: Gomaà et al., Mittelägypten 94, propose an identification with Dimšuwiya, but on the assumption that Heracleopolite and Oxyrhynchite Mouchis were one and the same village (see Note below). Dimšuwiya is almost on the same latitude as Herakleopolis = Ihnasiya al-madina and therefore too far north to have ever been in the Oxyrhynchite nome. Cultures: barley [SB 15491] Animals: pigs (it is unclear whether they belong to Mouchis) [SB 15491] Religion: priests(?) (hiereis) [P.Oxy. 784] Officials: meizon [P.Oxy. 1855] Occupations: potamitai [P.Oxy. 1674(?)]; nailsmith (helokopos) [P.Oxy. 2480]; estate pronoetes (Makarios) [SB 15491] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1855, 2018, 2480]; Agenios geouchos [SB 15491] Note: contra Pruneti, I centri s.v., this village cannot be identified with its homonymous Heracleopolite counterpart, since the latter was in the Tekmi toparchy, which did not adjoin the Oxyrhynchite nome (see Falivene, The Herakleopolite Nome s.v.). See also above under Arabic/modern counterpart. 22 The Oxyrhynchite provenance of the document is not certain. 166

169 Μύρµηκοϲ - Myrmekos SB I (Μύρ(µυκοϲ); BL VI 126) V/VI chorion(?) P.Oxy. XIX , 70, 74 (Μύρµικοϲ) 528/543/558 epoikion P.Oxy. V (Μύρµυκοϲ) VI P.Khalili I 1.4 = II 2 (Μύρµυκ(οϲ) Ναυάρχ(ου)) 23 V chorion Etymology: commenting on P.Khalili I 1, Gonis states that evidently, the settlement was named after a ναύαρχοϲ called Μύρµηξ (CE 75 (2000) 129; the personal name Ναύαρχοϲ is also attested now in P.Oxy. LXXIV [166 9]). Arabic/modern counterpart: Idmūšinaf [P.Khalili I 1], not locatable on modern maps of Egypt. Relative location: very probably in the territory of the former Lower toparchy (see Gonis, loc. cit. 130). Irrigation: mechane [P.Oxy. 2244] Religion: distribution of alms (zakat) to the poor [P.Khalili I 1] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2244] Other: paraphylake [P.Oxy. 1165] **Μύρτου - Myrtou P.Oxy. XVI (Μ ύ [ρ]του(?)) V chorion SB I ? chorion Cultures: viticulture [P.Oxy. 2043] Μύτρων - Mytron P.Oxy. XLV IV <epoikion/ktema> 23 See Gonis, CE 75 (2000) , esp. 128 and

170 Occupations: agent (pragmateutes) [P.Oxy. 3428] Μω α - Moa P.Oxy. VI Cultures: wheat [P.Oxy. 907]; viticulture [P.Oxy. 907] Noteworthy landowners: Aurelios Hermogenes alias Eudaimon, exegetes and prytanis [P.Oxy. 907] *Μῶτιϲ - Motis PSI XII , 9, 43 (BL 229) 188 P.Oxy. LV , 4 227/8 or 281/2 Note: it appears that this place was in the Small Oasis rather than the Oxyrhynchite nome proper, but it should not be identified with Μῶθιϲ (Great Oasis); see P.Oxy n. 168

171 Ν Ν[ ] α See ZPE 170 (2009) 187 on P.Köln and cf. below s.v. Νεµέρα Ν [ ] [ - N[...].[ SB XIV V/VI Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Νααιλ ( ) - Naail( ) P.Oxy. XII after 324 Administrative subdivision: probably in the 8 th pagus (see P.Oxy introd.) Editors note ad loc.: κ or π is possible in place of λ. Νάουεωϲ - Naoueos P.Oxy. LXXIV I/II kome Officials: archephodos [P.Oxy. 5002]; nomophylax [P.Oxy. 5002] Ναρκίϲϲου - Narkissou P.Oxy. L epoikion 169

172 P.Oxy. XV VI ktema Religion: priest [P.Oxy. 2197] Occupations: georgoi and hydroparochoi [P.Oxy. 3582] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197]; estate of Arkadia, daughter of the emperor Arkadios [P.Oxy. 3582] *Νεβω - Nebo P.Oxy. XII late II P.Stras. V (BL V 419) late II <kome> Officials: komogrammateus [P.Stras. 375] Taxes and other imposts: a number of capital taxes (epikephalia) are levied on this village (laographia = poll-tax; possibly desmophylakia = prison-guard s tax; sixdrachma tax on asses = hexadrachmia onon; epistol(ikon)[?]; chomatikon = embankments-tax) [P.Oxy. 1438] Note: the provenance of both documents is uncertain (cf. the editors introductions). Νεικ [ - Neik.[ PSI I after 132 <kome> Νείλου - Neilou P.Oxy. VI 997 descr. IV epoikion Administrative subdivision: 7 th pagus(?); see P.Oxy. LV n. 170

173 Νειϲλη See s.v. Νεκλη(?) (Note) Νεκ ιν - Nek...in P.Köln Editors note ad loc.: Paläographisch ist Νεκµ ο θ ιν oder Νεκω θ ιν am plausibelsten... (Νεκῶνθιϲ aus dem Oxyrhynchites ist erst ab dem 6. Jahrh. n. Chr. belegt). Νεκλη(?) - Nekle(?) P.Oxy. IV BCE Note: Pruneti, I centri s.v. n. 1 = BL V 237, notes that la lettura non è certa; tra l altro, in base a un controllo sull originale, potrebbe anche essere Νειϲλη (Manfredi). Νέκωνθιϲ - Nekonthis P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. XVI , introd. after 547 epoikion(?) P.Oxy. LV after 566 P.Oxy. XV , 54, 87, 94, 97, 104, 160, 576/7? epoikion/ktema 184, 187, 190 P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Iand. II 25.4 (see ZPE 156 (2006) 167) VI/VII P.Oxy. LV (Νεκόνθεω[ϲ) 610 epoikion Uncertain instance: see above s.v. Νεκ ιν Relative location: in the same Apionic prostasia as Tillonos, Aroures, Kainon, Tancheo, Sypheos, Amokos, Erotos and Euangeliou [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni Categories of land: demosiai arourai [P.Oxy ] 171

174 Cultures: wheat [P.Oxy. 2195]; viticulture [P.Oxy ; cf. also Hickey, A Public House but Closed ] Irrigation: mechane [P.Oxy (Μεγάλ[ου] Γ ῃδίου; cf. 174), 162 (Ἐρύθεωϲ), 163 (Ἑρµίνου), 164 (ἐϲωτέρα), 165 (ἀββα Ἰωάννου), 166 (Ἀρβαείου), 167 (Τίλλωνοϲ), 168 (Π(ε)δ(ιάδ)οϲ), 2244 (Φηνκε)] Topographical features: bakery (artokopeion) [P.Oxy ]; oil-press (elaiourgeion) [P.Oxy , 173] Religion: church [P.Oxy , 187]; priest [P.Oxy ]; church lector (anagnostes) [P.Oxy ] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Anoup), 2195 (Philoxenos)]; georgoi [P.Oxy , 34, 37, 171 etc., 2244]; oil-maker (elaiourgos) [P.Oxy , 173]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy , 190]; phrontistes [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 1916, 2195, 2244, 3805, 3950] Taxes and other imposts: capitation tax (synteleia kephales) [P.Oxy , 175] Νεµέρα/Νεµέρων - Nemera/Nemeron P.Oxy. IV 797v descr. I BCE P.Ross.Georg. II kome (5) P.Köln (see ZPE 170 (2009) 187) 57/8 P.Oxy. XLI , 9, 16 72? kome P.Oxy. LXVI 4532.[4], 6 85 kome P.Oxy. II late I P.Oxy. LXXIV I/II P.Oxy. XLI , kome P.Oxy (ἐν Ν [ε]µέροιϲ) 138 P.Leit. 1.4, 13 = SB V c. 160 P.Oxy. XV P.Oxy. LXVII /4 P.Oxy. I (Νεµέραϲ ), 179 kome 17 (Νεµέρων) P.Oxy. V (Νεµέ(ρων)) <kome> P.Oxy. LI II P.Stras. IV (BL V 136) II? P.Tebt. II (Νεµέρη) early P.Oxy. LXI early P.Oxy. LXXII interlin On line 21 see now ZPE 170 (2009)

175 P.Oxy. XII [topoi] P.Col. X c P.Oxy. LXXII <kome> (8) P.Oxy. XII P.Oxy. XLII 3049B.13, 16, 18, kome P.Oxy. XL kome P.Oxy. X P.Oxy. XLIV 3170.[17], 29, 85, 200 PSI V 970.5? PSI XII PSI Congr. XVII 26.8 Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) Administrative subdivision: Middle toparchy; R. S. Bagnall, Tyche 6 (1991) 37 43, suggests that the village may have been transferred to the Cynopolite nome in the fourth century. Relative location: in P.Oxy an acacia-tree περὶ Πεενν ω (Middle toparchy) is designated by the komogrammateus of Nemera for purchase, and in P.Oxy a declaration of uninundated land is addressed to the village scribe of Nemera and other villages ; the two villages must have been close neighbours. In P.Oxy. 3049B some officials(?) in Nemera are supposed to hand over wheat to the ships captains who shall be sent for it, suggesting that the village was relatively close to (but not necessarily on) the Nile or the Bahr Yusuf. In P.Leit. 1 nominees for a liturgy in Nemera are from Pamis, suggesting to the editor that the latter lay within the komogrammateia of Nemera. Pamis is thought to be a graphic variant of either Paomis (Thmoisepho toparchy; 8 th pagus) or Paeimis (Western toparchy; 4 th pagus); see below s.v. Πάµιϲ. The implication would be that Nemera was near the border between the Middle and Western toparchies or that between the Middle and Thmoisepho toparchies. (In the same document two other nominees are from Tholthis of the Lower toparchy, but, unlike those from Pamis, they are explicitly said to reside in Nemera.) Position in official lists of villages: between Plelo and Takolkeilis [P.Oxy. 1285]; between Pakerke + Senopotheos and Kerkeura [PSI Congr. XVII 26]; last after Tholthis [Manchester Museum inv ] Categories of land: hypologos [P.Köln 141]; confiscated [P.Köln 141]; chersos [P.Köln 141]; royal [P.Oxy (surmised from the tax rate; see introd.)] Cultures: sycamore trees [P.Col. 276]; phyta [P.Col. 276]; acacia trees [P.Oxy. 1112]; wheat [P.Oxy. 4891]; cheese [P.Stras. 173]; barley [PSI Congr. XVII 26]; viticulture [PSI 1252]; chortos [P.Tebt. 423] Associated kleroi: of Alexandros [P.Oxy 4891]; kleros called Tmo [P.Col. 276] Irrigation: dike (choma) formerly belonging to Saras son of Amoïs [P.Oxy. 1112]; waterwheel (kykleuterion) [P.Col. 276] 173

176 Topographical features: oikopeda [P.Leit. 1]; a house in the northern part of the village, with exedra, two upper chambers, a symposium and a bedroom [P.Oxy. 76]; a partially collapsed house with lands to the east called of the veranda(?) (pronesiou) [P.Oxy. 2972]; public granary [P.Oxy. 2960] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109]; sheep and lambs [P.Ross.Georg. II 13] Officials: presbyteroi [P.Leit. 1]; prostates [P.Oxy. 299]; komogrammateus [P.Oxy. 797, 1112, 1539 (καὶ ἄλλων κωµῶν)]; sitologoi [P.Oxy. 1525, 4589]; dekaprotos [P.Oxy. 3049]; komarchai [P.Oxy. 3109]; archephodos [P.Oxy. 4115, 5001] Occupations: donkey-drivers [P.Oxy. 2182]; georgos [P.Oxy. 5001]; shepherd [P.Ross.Georg. II 13] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [P.Col. 276] Taxes and other imposts: poll-tax (laographia) [P.Ross.Georg. II 13 (implied)] Note: in P.Oxy. 484 and 4532 people from Sesphtha of the Lower toparchy live at Nemera. In P.Leit. 1 two men from Tholthis of the Lower toparchy live in Nemera. In P.Tebt. 423 the local manager of an estate in the Arsinoite nome (probably in the village of Tebtynis) had been ordered by the landowner to go to Nemera to purchase fodder (chortos). Νεµεϲίωνοϲ - Nemesionos P.Oxy. XII after 324 chorion Uncertain instance: P.Erl. 140 descr. ( Rest einer Rechnung aus byz. Zeit. Darin Dorfnamen Θώλθ[εωϲ, Νεµε[ϲίωνοϲ ). Administrative subdivision: probably 8 th pagus (see P.Oxy introd.) Relative location: named with Serenou in P.Oxy (χωρίου Ϲερήνου καὶ Νεµεϲίωνοϲ; Ϲερήνου also occurs elsewhere on its own, see below s.v.). Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] Νέον - Neon 174

177 P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. LV after 566 ktema P.Oxy. XVI , 36 (see P.Oxy. LXX p. 137) 587 epoikion P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XV , 193, 194 9, 204 VI ktema P.Oxy. XV VI P.Heid (BL VII 67) VI/VII epoikion Relative location: near Skeuomisthiou [P.Heid. 248] Cultures: viticulture [P.Oxy. 2044]; achyron [P.Oxy. 3805] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Τῶν Χωρίων), ff. (various)]; krene [P.Oxy ]; lakkos [P.Oxy ff.] Animals: ktene [P.Heid. 248] Religion: (Christian) priest [P.Oxy ] Occupations: enapographos georgos [P.Heid. 248, P.Oxy. 1988]; georgos [P.Oxy ff.]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Paulos), 2034 (name not preserved)]; ergodioktes [P.Oxy. 2197] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1988, 2032, 2034, 2044, 2197, 2207, 3805] Note: see also below s.v. Νεπ( ) with Note. Νεόφυτον - Neophyton P.Oxy. XXXVI II/ P.Oxy. X 1286 introd.? ktema P.Sorb. I /2 or 446/7 SB I V/VI chorion(?) P.Oxy. LVII epoikion/ktema SB I ? chorion Relative location: the ergodioktes of Neophyton in P.Oxy also doubles as that of Anousias, suggesting proximity between the two villages. Cultures: viticulture [P.Oxy introd.]; wheat [P.Sorb. 60] Occupations: ergodioktes [P.Oxy. 3914]; estate pronoetes (Aurelios Menas) [P.Oxy. 3914] 175

178 Other: P.Oxy mentions the anticipated transport of 30,000 bricks from an uncertain locality to the gates (thyra) of Neophyton. Note: given the commonality of the toponym Νεόφυτον ( New Plantation ) it is unclear whether all of the above instances relate to the same place. Νεόφυτον Ἀντιόχου - Neophyton Antiochou P.Oxy. LXV epoikion Νεόφυτον Βάνου - Neophyton Banou P.Select. 20.3, 28 (Νεοφήτου Βάνου) 592 epoikion Cultures: viticulture [P.Select. 20] Irrigation: mechane (called Τοῦ Νοτίνου) [P.Select. 20] Occupations: enapographoi georgoi [P.Select. 20] Noteworthy landowners: Flavia Anastasia, femina gloriosissima [P.Select. 20 (according to a private communication by T. M. Hickey)] Νεόφυτον Ϲαραπίωνοϲ - Neophyton Sarapionos P.Oxy. LXX IV epoikion Occupations: ergatai (requisitioned for work in Alexandria) [P.Oxy. 4964] Νεόφυτον το ῦ Χάριτοϲ - Neophyton tou Charitos 176

179 P.CtYBR inv. 500 qua.20, 46 (see Tyche epoikion (2006) 2 4) Cultures: lachanospermon [P.CtYBR inv. 500 qua] Religion: priest [P.CtYBR inv. 500 qua] Νεπ( ) - Nep( ) P.Princ VI Noteworthy landowners: Apion estate [P.Princ. 158] Editors note ad loc.: Possibly read Νεοῦ, but not Νεο(φ)ύ(του). Νεϲλα - Nesla P.Oxy. II = W.Chr /5 P.NYU II 15.5 (see ZPE 136 (2001) 132) 67/8 SB X , 24 = P.Princ. 147 (BL VI 169) 87/8 P.Oxy. IV , 31 = M.Chr P.Sijp I PSI VII P.Oxy. XIV /5 P.IFAO II? SB XX II P.Oxy. XLII 3013 introd. II/? SB XII II/ P.Oxy. X PSI V PSI late SB X /IV P.Oxy. I P.Oxy. XLV PSI V Uncertain instance: in PSI V (90), the editor restores περὶ κώ [µην Νέϲ?]λα, commenting that meno bene si adatta allo spazio Πέ]λα ; but the latter possibility cannot be firmly discounted. The papyrus mentions a kleros of of Eudoxos(?). 177

180 Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: near Isieion Panga (Upper toparchy; 1 st pagus) [P.Oxy. 103, 3257, PSI 187, 469, SB 10216; in PSI 772 a man from Isieion Panga takes under lease land in Nesla; cf. also P.Oxy. 1687]. In SB a man from Syron (Western toparchy, which borders the Upper toparchy) takes under lease land in Nesla. In SB a man from Oxyrhynchus is the lessee of land in Nesla (cf. also SB 10216). Position in official lists of villages: between Xenarchou and Monimou [P.Oxy. 1285] Categories of land: royal [P.Oxy. 279, 1687]; catoecic [P.NYU II 15.5, PSI 942(?)] Cultures: flax [P.Oxy. 103, 3257, PSI 469]; wheat [P.Oxy. 279]; chlora [P.Oxy. 279]; chortos [P.Oxy. 1687(?), SB 10216]; barley [P.Oxy. 1687]; radish [SB 10532] Associated kleroi: of N.N. [P.NYU II 15.5]; see also under Uncertain instance above. Irrigation: perichoma [P.Oxy. 103, 3257, PSI 187, 469, SB 10216]; dike (choma) [SB 10216] Topographical features: threshing floor [SB 10532] Officials: archephodos [SB 11034] Note: the plot of royal land in P.Oxy. 279 is said to be ἐν τῷ λεγοµένῳ Ἑρµῆι (10). The royal land in P.Oxy is called Τροφὴ Αἰγῶν ( pasture of goats ). See also s.v. Ἰϲιεῖον Νεϲλα and s.v. Νεκλη(?) (Note). Νέϲµ(ε)ιµιϲ - Nesmimis P.Hib. II 248 fr. ii.13 c. 250 BCE P.NYU II (= ZPE 136 (2001) 127) 20/21 <kome> SB XX ii.16 = P.Oxy. II 357 descr. late I P.Oxy. V (see ZPE 170 (2009) 189) 188 SB XIV II/ P.Oxy. XXXVI after 217 P.Oxy. XIV , P.Oxy. XXXIV kome P.Oxy. XL , topoi P.Oxy. XVII /8 kome P.Oxy. XLIV /9 P.Oxy. XLVI , 10 c kome P.Oxy. XII SB V (BL V 355; cf. ZPE 170 after 272 kome (2009) 190) 178

181 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XLIV 3170 introd. P.Oxy. LXVII , 9 kome PSI PSI V P.Oxy. LXI /IV kome P.Oxy. LV early IV P.Oxy. L , kome P.Oxy. LX , kome P.Col. V (Νεϲµίνεωϲ) IV kome P.Oxy. XLV IV P.Oxy. V , kome P.Oxy. XVI (Μεϲµεµενοϲ) late V kome SB XV , verso 507 kome P.Oxy. XVI , /41 P.Oxy. LV after 566 P.Oxy. VII VI/VII P.Leid.Inst. 80 B.ii.9 VII/V chorion Uncertain instance: P.Giss (535) ἀπὸ κώµη[ϲ] Νεϲµ. The provenance of the document is unknown; see ZPE 170 (2009) 186. Administrative subdivision: Upper toparchy; 1 st pagus Relative location: SB 12090, mentioning a Hermopolite plot near or in the direction of Nesmimis (see K. G. Münzner and H. G. Westermann, ZPE 23 (1976) ), suggests that the village lay near the border with the Hermopolite nome. Near Netneou [P.Oxy. 2032, 3805]. In P.Oxy the elders of Nesmimis designate for purchase acacia-trees on the embankment of Enteiis and Thosbis, suggesting that these Upper toparchy villages lay close to one another (see ZPE 170 (2009) 189). Possibly by the Bahr Yusuf or the Nile [PSI 213]. A kalatephoros (see below under Religion) from Nesmimis is asked to go to the temple of Demeter at Sinkepha (Upper toparchy; 2 nd pagus) and make sacrifices there [P.Oxy. 2782]. Position in official lists of villages: between Isieion Panga and Athychis [P.Oxy. 1285]; between an uncertain village and Chysis [P.Oxy ], between Basil and Monimou [P.Oxy ] Cultures: olive oil [P.Hib. 248]; wheat [P.Col. 238, SB 13947]; chortos [P.Col. 238]; barley [P.Col. 238, SB 13947] Topographical features: oikopeda [P.Oxy. 4090]; vacant lot (psilos topos) in the southeastern part of the village [P.Oxy. 4586]; public road [P.Oxy. 4586] Animals: donkeys [P.Oxy , 34, SB 9829]; pig [SB 16570]; calf [SB 16570]; goats [SB 14095] Religion: four-day festival starting from 11 Hathyr, involving musical entertainment [P.Oxy. 2721]; priestess who bears the basket (kalatephoros) [P.Oxy. 2782]; 179

182 hierophant (not necessarily of Nesmimis) [P.Oxy. 2782]; priest and prophetes of Ammon and the very great gods of the temple in the same Nesmimis [P.Oxy. 3292], priest of Ammon and the associated very great gods [P.Oxy. 4586]; pagan priest (accused by a priest and sealer of sacred calves (moschosphragistes) who is not certainly from the same village) [P.Oxy. 4116] Officials: villag elders (presbyteroi) acting in place of the komogrammateus [P.Oxy with ZPE 170 (2009) 189]; komarchai [P.Oxy. 2123, 4116]; prostatai [P.Oxy. 2721]; praktor argyrikon [P.Oxy. 3132]; demosioi [P.Oxy. 4116]; field-guards (pediophylakes) [PSI 213] Occupations: pronoetes and dioiketes of an Imperial estate [P.Oxy. 1134]; georgoi [P.Oxy. 1134]; shepherd [P.NYU II 12] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1053, 2032, 3805]; domus divina [P.Oxy. 1134] Taxes and other imposts: poll-tax [P.NYU II 12 (implied)]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Note: see also above, s.v. Μενεϲίνα. Other: P.Oxy speaks of an attack upon Nesmimis by the marauding Lybian tribe of the Goniotai. Ν εϲούριοϲ - Nesourios P.Oxy. XVI epoikion Uncertain instance: P.IFAO II (I/II) ἐν Ναϲούροιϲ (cf. BL V 252) Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1984] Νετνηου - Netneou P.Oxy. LVI (Νετνη ) 345/6? P.Col. V , 16, 17 IV epoikion PSI /2 P.Oxy. XVI , /41 P.Oxy. XVI , P.Oxy. LV , 236,

183 P.Oxy. LV after 566 P.Laur (BL V 165 6) 574 P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI late VI P.Leid.Inst. 80 B.ii.8 VII/V chorion SB I 1989(l)? epoikion Relative location: near Nesmimis [P.Oxy , 3805 (108 n.: This appearance in association with Nesmimis, known to have lain once in the Upper Toparchy confirms the evidence that it lay in the extreme south of the nome )]. Netneou shares an Apionic ergodioktes with Kotyleeiou (itself part of a different Apionic prostasia in the south of the nome), suggesting that they were close neighbours [P.Oxy ]. In PSI 165 a farmer in Isieion Panga (Upper toparchy; 1 st pagus) is ordered to disburse wine to the guards of Kisson (same prostasia as Kotyleeiou) and Netneou, suggesting proximity between these three localities. Cultures: barley [P.Col. 238]; flax [P.Laur. 75] Irrigation: dike (choma) [P.Col. 238] Topographical features: marshland (limnai) [P.Col. 238] Occupations: ergodioktes [P.Oxy , ]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Kyriakos), , 261 (Philoxenos)]; phrontistes [P.Oxy. 3805]; guards (teretai) [PSI 165]; georgoi [P.Col. 238 (koinon)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy (cf. l. 210 προϲταϲία Νετνηου), 2024, 2032, 2207, 3804, 3805] Military: see Note below. Taxes and other imposts: chrysos bourdonon ( tax levied in connection with the provision or requisitioning of mules for the army ) [P.Oxy. 3874] Note: Netneou is probably to be recognized in the milirary camp of Nitnu in Notitia dignitatum or. XXXI.62; see K. A. Worp, in Pap.Congr. XX pp Νετρω - Netro PSI XII 1262.ii.19, 24 (BL VII 241, V 409) 137 P.Oxy. XLIX /8 P.Mert. I 23.6 late II kome P.Oxy. VII 1044.i.17, 22 (BL VII 134) 234/5? 181

184 Administrative subdivision: probably in the Thmoisepho toparchy given its apparent proximity to Palosis (see below under Relative location). Relative location: in the same sitologia as Palosis (Thmoisepho toparchy; 8 th pagus) [PSI 1262; cf. also P.Mert. 23, where both villages are mentioned] Categories of land: royal [P.Oxy. 1044]; monartabos [P.Oxy. 1044] Cultures: wheat [PSI 1262] Officials: sitologoi (of Palosis) [PSI 1262] Associated kleroi: of Philon [P.Oxy. 3491]; of Bacchyl( ) and Karabos [P.Oxy. 3491] Note: the editors of P.NYU II 16 = ZPE 136 (2001) (I BCE/I CE) suggest restoring Νετ]ρω in line 9 ([περὶ ]ρω τῆϲ ἄνω τοπ[α]ρ χίαϲ; see n. ad loc.), but this restoration is excluded if the village belonged to the Thmoisepho toparchy (see above and cf. ZPE 170 (2009) 188). Νῆϲοϲ - Nesos N.B.: J. D. Thomas, P.Oxy n., argues that the ktema Nesos in P.Mich. 792 cannot be identical to that of P.Oxy because the lessor in P.Mich. 792 is Aurelia Herais, whereas the homonymous ktema of P.Oxy belongs to Klaudia Isidora alias Apia. Cf. also P.Mich n.: Vineyard and orchard properties were often named Nesos, or Island no doubt, in part, because they were situated on higher ground, so that, during the inundation of the Nile, such properties gave the appearance of being like islands, standing, as they did, above the floor fields (on the use of νῆϲοϲ to indicate land formed by fluvial deposits, see further Drew-Bear, Le Nome hermopolite 43, Falivene, The Herakleopolite Nome 6, Rowlandson, Landowners and Tenants 34.). At any rate, it is unclear whether the places called Νῆϲοϲ in 2) and 3) were actually hamlets or simply viticultural sites. 1) P.Mert. I (BL V 207) after 191/2 Religion: temple of Sarapis [P.Mert. 27] 2) P.Oxy. LXX (Νήϲου), 4, 8, 220/21 or 224 ktema 16 (Μεγάληϲ(?) Νήϲου) 25 Cultures: viticulture(?) [P.Oxy (see 4 n.)] 25 8 n.: It would be somewhat strange if the men [i.e. the hydroparochoi of lines 4 and 8] were said to be working in the κτῆµα of Μεγάλη Νῆϲοϲ, whereas the φροντίϲτηϲ is in charge of the Νῆϲοϲ without further qualification, which is clearly a larger area than the κτῆµα. 182

185 Occupations: phrontistes [P.Oxy. 4773]; hydroparochos [P.Oxy. 4773]; ampelourgos(?) [P.Oxy n.] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [P.Oxy. 4773] 3) P.Mich. XV ktema Relative location: the ktema is said to be περὶ Ϲ[έ]ρ [υφιν] (Western toparchy; 3 rd pagus) [P.Mich. 792 with BL XII 126] Cultures: viticulture [P.Mich. 792] Irrigation: irrigation work [P.Mich. 792] Animals: oxen (boïka ktene) [P.Mich. 792] Νῆϲοϲ [ - Nesos [ SB XIV c. 260 ktema Etymology: νῆϲοϲ indicates that the land was formed by fluvial deposits; see Drew- Bear, Le Nome hermopolite 43, Falivene, The Herakleopolite Nome 6, Rowlandson, Landowners and Tenants 34 (with further references). Cultures: viticulture [SB 11908] Occupations: ampelourgos [SB 11908] Νῆϲοϲ Λαχανίαϲ See s.v. Λαχανίαϲ, Νῆϲοϲ Νῆϲοϲ Λευκαδίου See s.v. Λευκαδίου, Νῆϲοϲ Νῆϲοϲ Λιµενίου See s.v. Λιµενίου, Νῆϲοϲ Νῆϲοϲ Μεϲοποταµίαϲ See s.v. Μεϲοποταµ(ία) under Note 183

186 Νῆϲοϲ Ταπετρωνίου See s.v. Ταπετρωνίου, Νῆϲοϲ *Νήϲων - Neson P.Oxy. LIX (ἐν τῇ Νήϲων) V <kome> P.Oxy. XVI VI SB I 1967 VI kome Etymology: νῆϲοϲ indicates that the land was formed by fluvial deposits; see Drew- Bear, Le Nome hermopolite 43, Falivene, The Herakleopolite Nome 6, Rowlandson, Landowners and Tenants 34 (with further references). Topographical features: all of the above papyri state or imply that Neson was a harbour on the Nile. Note: a village named Νήϲων is also attested in the Nepheros archive of the fourth century as a village of the Heracleopolite Nome; see Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Although none of these attestations identifies the village as a harbour (its proximity to the Nile is evident, however; cf. P.Neph. p. 12), Falivene plausibly equates it with the Neson mentioned in the above-listed papyri from Oxyrhynchus. Νίγεροϲ/Νίγρου - Nigeros/Nigrou P.Oxy. XLIX (Νίγρου) 70/71 epoikion P.Oxy. X (Νίγρου) PSI V (Νίγρου) P.Oxy. XII , 18 (Νίγρου) 332 kome P.Oxy. XVI , 10, 11, 12, 23, 25, 32 late V epoikion (Νίκεροϲ) P.Oxy. XVI (Ν ίκρου) VI Form: Νίγεροϲ and Νίγρου have been traditionally considered to be distinct toponyms, but both are in fact variant genitive forms of the Latin name Niger and are therefore likely to be alternative designations of the same place; see Gignac, Grammar II 24. Administrative subdivision: Upper toparchy; 2 nd pagus 184

187 Relative location: probably near Sadalou (Upper toparchy; 2 nd pagus), since in P.Oxy the komarchai of both villages act in consort. In P.Oxy the lessee of land in Thmoithothis (Upper toparchy) is required to pay rent in the threshing floor of Nigrou, suggesting proximity between the two villages. Position in official lists of villages: between Thosbis and Mermertha [P.Oxy. 1285] Topographical features: threshing floor [P.Oxy. 3488] Religion: (Christian) priest [P.Oxy ] Officials: komarches [P.Oxy. 1426] Occupations: ergates (dispatched to work on Trajan s Canal) [P.Oxy. 1426] Νικάρωνοϲ - Nikaronos P.Oxy. XVI VI/VII epoikion SB I (Νικαρ( ))? chorion Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025] Νίκεροϲ See s.v. Νίγεροϲ/Νίγρου Νίκηϲ - Nikes P.Herm. 77 V P.Wash.Univ. II (Νίκ η ϲ ) V/VI epoikion SB I V/VI chorion(?) P.Oxy. XIX , /543/558 ktema SB XII , 26 = P.Oxy. XVI 1986 descr. 549 ktema P.Iand VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI late VI P.Oxy. LV P.Lond. V , 2 (BL XI 121) VII 185

188 Relative location: perhaps part of the same Apionic prostasia as Ptolema, Tantape and Serenou [P.Oxy. 3952] Cultures: wheat [P.Herm. 77] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Τῶν [ ]ε φ ί ω ν), 16 (called Ἑπταρουρίαϲ), SB (called Τατχαµ τ), P.Lond (called Πατνηα)]; irrigation work [P.Lond. 1808] Officials: meizon(?) [P.Lond. 1808] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (name not preserved), 3952 (Phoibammon), P.Herm. 77 (Apollos), P.Lond (Apollos [different from preceding])]; georgoi [P.Lond. 1808, P.Oxy. 2244, SB (enapographoi)]; potamitai [P.Lond. 1808]; ergatai [P.Wash.Univ. 102] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Herm. 77(?), P.Lond (see BL XI 121), P.Oxy. 2034, 2035, 2207, 2244, 3952, P.Wash.Univ. 102, SB 11231] Νικήτου - Niketou P.Oxy. XVI epoikion P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. LXX , epoikion P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. XVI late VI/VII Cultures: viticulture [P.Oxy. 4788] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Κοινῆϲ), 4788 (called Ἀγροικικοῖϲ)] Occupations: estate pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 2031]; georgos [P.Oxy. 2244, 4788 (enapographos)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 2031, 2032, 2244, 4788] Other: in P.Oxy an inhabitant of Niketou owes a debt to an inhabitant of Kerkeuris (formerly in the Middle toparchy). Νικοϲτράτου - Nikostratou 186

189 SB XII = P.Oxy. 593 descr. 172/3 epoikion P.Oxy. XII epoikion Administrative subdivision: probably in the Thmoisepho toparchy (see P.Oxy n.) Relative location: near Palosis (Thmoisepho toparchy; 8 th pagus) [P.Oxy. 1459, SB (cf. verso)] Categories of land: uninundated (abrochos) [P.Oxy. 1459]; monartabos [P.Oxy (cf. BL IX 186)] Cultures: wheat [SB 10780] Associated kleroi: of Ptolemaios and Philippos/Philiskos [P.Oxy. 1459, SB with n.] Note: cf. the kleros Nikostratou in P.Oxy. VII , 14 (234/5?). Νίκρου See s.v. Νίγεροϲ/Νίγρου Νοκλη - Nokle See Falivene, The Herakleopolite Nome 146 s.v. I list below only the information provided by P.Oxy. XVI 1917 (616/17?). Cultures: wheat [P.Oxy. 1917]; vegetables [P.Oxy. 1917] Topographical features: bakery (artokopeion) [P.Oxy , 57]; tannery [P.Oxy , 59]; 100 cells (kellia) [P.Oxy , 58]; small vegetable garden (kepolachania) [P.Oxy , 60] Occupations: potter (kouphokerameus) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1917] Νοµογράφου - Nomographou P.Oxy. XIV /IV epoikion P.Oslo II (BL 123; cf. Pruneti, early IV 187

190 I centri s.v. n. 1) P.Hamb. inv , 8, 9 (= APF 50 (2004) 161) 472 epoikion P.Hamb. inv (= APF 50 (2004) 164) 473 P.Hamb. inv (= APF 50 (2004) 168) 476 SB I V/VI chorion(?) P.Oxy. XVI before 566 SB I ? epoikion Administrative subdivision: Lower toparchy? (Cf. P.Oxy ) Cultures: viticulture [P.Oslo 62] Irrigation: lakkos [P.Hamb. inv. 538] Occupations: builder (oikodomos) [P.Hamb. inv. 538]; carpenter (tekton) [P.Hamb. inv. 538]; estate pronoetes [P.Hamb. inv. 538]; georgos [P.Hamb. inv. 538, 547, 532]; brickmakers (plintheutai) [P.Hamb. inv. 547]; paidarion [P.Hamb. inv. 532] Noteworthy landowners: comes Ioannes [P.Hamb. inv. 532, 538, 547]; Apion estate [P.Oxy. 1912] Νόµου - Nomou P.Harr. I 138.i.3 92 epoikion P.Oxy.Hels. 20.i.[4], 8, ii.12, iii.[6], [17] 139 epoikion/ kome (ii.6) 26 P.Oxy. XV epoikion P.Oxy. XLIV , 52 c epoikion P.Oxy. XIV epoikion P.Turner c. 249/50 epoikion P.Oxy. XLVII epoikion SB XXVI = P.Oxy. XXIV epoikion P.Oxy. X 1285.[10], 101 epoikion P.Oxy. XLIV , 194 epoikion P.Wash.Univ. II P.Oxy. LV early IV epoikion P.Ryl. IV V kome P.Oxy. XVI late VI Administrative subdivision: Middle toparchy; 7 th pagus Relative location: in P.Oxy two labourers take a vineyard under lease in Senepta (Middle toparchy) and in P.Harr. 138 persons from Nomou purchase property 26 κ[ώµ(ηϲ) Νόµου ἐπο]ι κ ίου. 188

191 in Senepta, suggesting proximity between the two villages. Perhaps near Sento (Middle toparchy; 6 th pagus[?]) [P.Oxy.Hels. 20.ii.3 with n. ad loc.]. Position in official lists of villages: between Herakleion and Melanthiou [P.Oxy. 1285]; between Senepta and Kerkeura [P.Oxy. 1659]; between Ieme and Petne [SB 16570, P.Wash.Univ. 81; cf. also P.Ryl. 715] Cultures: wheat [P.Ryl. 715] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; pig [SB 16570]; calf [SB 16570] Officials: komogrammateus [P.Oxy.Hels. 20]; epiploos [P.Oxy.Hels. 20]; presbyteroi [P.Oxy.Hels. 20] Occupations: donkey-drivers [P.Oxy. 2182] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2037] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Other: freedman [P.Oxy.Hels. 20] Νοτίνηϲ Παρορίου See s.v. Παρορίου, Νοτίνηϲ Νοτίνου Τριγήου See s.v. Τριγύου Νοτίνου/Νοτίνου Χωρίου - Notinou/Notinou Choriou N.B.: N. Gonis, P.Oxy. LXX n., believes that there is no reason to identify the Apionic epoikion Νοτίνου Χωρίου with the places in P.Theon and SB 1945: there must have been several southern plantations (i.e. vineyards) in Egypt at any time. He also follows Hickey, A Public House but Closed 285, in distinguishing the epoikion Νοτίνου Χωρίου (P.Oxy 3953, 3960) of the Apion estate from the village Νοτίνου tout court of the same estate. Cf. also the mechane called Τοῦ Νοτίνου Χωρίου in P.Oxy. LXX (583). 1) P.Theon (Νοτ(ίνου) Χωρίου) 160 chorion Cultures: viticulture [P.Theon. 24] Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Theon. 24] 189

192 2) SB I V/VI chorion(?) 3) P.Oxy. XIX 2243(a).76, 80, 83, P.Princ VI Religion: church [P.Oxy. 2243(a).76] Occupations: ergodioktes [P.Oxy. 2243(a).83]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 2243(a).80]; rush-mower (thryokopeus) [P.Oxy. 2243(a).84] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2243(a), P.Princ. 158] 4) P.Oxy. LV (Νοτίνου Χωρίου; see n.) 610? epoikion P.Oxy. LV n., 32 (Νοτίνου Χωρίου) 621 Cultures: viticulture [P.Oxy. 3960] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3953, 3960] 190

193 Ξ Ξενάρχου - Xenarchou P.Oxy. XVII c. 293 epoikion P.Oxy. X P.Oxy. LXXI , epoikion P.Oxy. LXII 4342.iii.2 IV SB I 1978 VI epoikion Administrative subdivision: Upper toparchy; 1 st pagus Relative location: perhaps on a waterway [cf. SB 1978] Position in official lists of villages: between Sadalou and Nesla [P.Oxy. 1285] Cultures: woad is mentioned in P.Oxy , but it was not necessarily cultivated in Xenarchou. Irrigation: dike (choma) to the north of Xenarchou [P.Oxy. 4342]; irrigation work [P.Oxy. 4342] Taxes and other imposts: annona militaris [P.Oxy. 2142] Note: it is not clear whether P.Oxy iii.5 (ἀπὸ τῆϲ αὐτῆϲ κώµ(ηϲ)) refers to Xenarchou (iii.2); if so, this would be the only reference to the toponym as a kome. 191

194 Ο Ὀαϲίτου - Oasitou P.Mert. I 17.9 (Οὐαϲίτου) 158 epoikion Form: there is sufficient evidence to suggest that the spelling with υ was well established... In Οὐαϲίτου ἐποίκιον the Οὐ. may well be a personal name (P.Mert. 17 n.). Relative location: two men from Adaiou (Eastern toparchy; 4 th pagus) take under lease land in Oasitou, which could imply relative proximity between the two villages [P.Mert. 17]. Cultures: achyron [P.Mert. 17] Associated kleroi: of Psetaitai [P.Mert. 17]; of Megas [P.Mert. 17] Ὀλυµπιάδοϲ - Olympiados P.Oxy. LXII 4342.i.12 IV epoikion PSI Congr. XVII 18a.15 IV P.Köln XI ? epoikion P.Oxy. XVI VI/VII SB I (Ὀλυµπι( ); edd.: Ὀλυµπί(ου))? chorion Administrative subdivision: perhaps in the 1 st pagus (cf. P.Oxy i.4) Cultures: viticulture [PSI Congr. XVII 18a] Irrigation: work on dike [P.Oxy. 4342]; two mechanai (one northern, the other southern ) [P.Köln 459] Occupations: georgoi and irrigators (hydroparchoi) [P.Köln 459]; pronoetes (Ioseph) [P.Köln 459] Noteworthy landowners: domus divina [P.Köln 459]; Apion estate [P.Oxy. 2025] 192

195 Ὀν [ώµ]οµεωϲ See the reedition of SB XII in P.Palau Rib. 1 and cf. below s.v. Ϲενόκωµιϲ Ὀξιδᾶ - Oxida P.Leid.Inst. 80 B.ii.10 VII/V chorion Etymology: it is probably connected with a personal name (Ὀξιδᾶϲ is, however, not attested) (P.Leid.Inst. 80 B.ii.10 n.). Note: cf. the edaphos of the same name in P.Oxy. LV (566) of the Apion estate. Ὀξυρύγχου See Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. (add SB XXVI and P.Sijp ). Ὀρθωνίου - Orthoniou P.Oxy. LVI late V kome (64) SB I (BL VII 179) V/VI chorion(?) P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI , 25, 28, 36, 39 VI epoikion P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XV , 147, 177, 178, 181 VI ktema P.Oxy. XV , 26 (BL VI 106) VI P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. XVI VI/VII epoikion P.Oxy. LV n., Uncertain instance: SPP X (provenance uncertain) VII/V chorion Relative location: mentioned together with Kalorias and Perouen in P.Oxy (Perouen was probably in the territory of the former Lower toparchy; see s.v. Περουεν). 193

196 Cultures: wheat [P.Oxy. 2038]; barley [P.Oxy. 2038]; viticulture [P.Oxy. 2044, 3960] Irrigation: uninundated (abrochos) [P.Oxy. 2038]; lakkos [P.Oxy , 151, 162]; various mechanai with krenai listed in P.Oxy Topographical features: house [P.Oxy , 150, 152 7]; ox-stall (boustasia) [P.Oxy ]; gate [P.Oxy ]; mill [P.Oxy. 3865] Religion: (Christian) priest [P.Oxy. 2038, ] Animals: camels [P.Oxy. 2018]; oxen [implied by P.Oxy ] Officials: pagarch [P.Oxy. 3865]; tax-collector (apaitetes) [P.Oxy. 3865]; meizon/meizoteros(?) [P.Oxy n.] Occupations: camel-driver (kamelites) [P.Oxy. 2018]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Philoxenos), 2032 (Pamouthios)]; georgoi [P.Oxy ff.] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2018, 2031, 2032, 2038, 2044, 2197, 2207, 3960] Ὄροϲ, Μέγα - Oros, Mega P.Leid.Inst. 80 B.ii.7 VII/V chorion Note: cf. also P.Oxy. XVI (V/VI; see P.Sijp n.), P.Oxy. LV (566), LXVII (V/VI), and PSI V with BL XI 248 (567/8), all referring to a monastery by the same name. Ὀρφανοῦ - Orphanou P.Oxy. LXX IV epoikion Etymology: the editor ad loc. refers to the rare personal name Ὀρφανόϲ. Occupations: ergates (requisitioned for work in Alexandria) [P.Oxy. 4964] 194

197 Ὀϲοροννώφριοϲ - Osoronnophrios P.Oxy. XLII , Etymology: Prof. Youtie remarks that the word occurs, in the form Ὀϲορνῶφριϲ, as a title of Osiris (see PWarren 21.3); and suggests that the village was a dependency of a temple of Osiris (P.Oxy n.). Strictly speaking, rather than a title of Osiris Ὀϲόρνωφριϲ = Ὀϲορόννωφριϲ is the name of Osiris himself (Osor-) followed by the second name or epithet Wn-nfr (Onnophris). Administrative subdivision: Eastern toparchy Relative location: within the administrative orbit of the village scribe of Phoboou (Eastern toparchy; 5 th pagus), along with other Eastern toparchy villages (Thmoinakomis, Thmoinepsobthis, Schoibis, Tychinnekotis) [P.Oxy. 3047]. Categories of land: private [P.Oxy. 3047]; catoecic [P.Oxy. 3047]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 3047]; artificially irrigated (epentlemene) [P.Oxy. 3047] Cultures: viticulture [P.Oxy. 3047] Associated kleroi: of Menodoros [P.Oxy. 3047] Religion: see above under Etymology. Noteworthy landowners: Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3047] *Ὀϲτρακίνου - Ostrakinou P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. XVI /17? epoikion SB XV VII/V [chorion] Uncertain instance: P.Horak I (early IV) Ὀϲτρακι[ν- (the town Ostrakine may be meant). Relative location: see Note below. Cultures: wheat [P.Oxy. 1917]; viticulture [P.Oxy , SB 13888]; oil [SB 13888] Religion: monk(?) [P.Oxy (BL VII 142)]; (Christian) priest [P.Oxy ] 195

198 Occupations: pomarites [P.Oxy , 76]; ampelourgoi [P.Oxy ]; georgoi [P.Oxy ]; phrontistes [P.Oxy , 84] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 1917; but cf. Hickey, A Public House but Closed 272: The owner [in P.Oxy. 1917] may well be Strategios paneuphêmos instead of the Apion ] Note: this hamlet may have belonged to the Heracleopolite nome (former Koites toparchy, in proximity to the border with the Oxyrhynchite nome); see Falivene, The Herakleopolite Nome 154 s.v. Οὐαλέντοϲ - Oualentos P.Oxy. LV epoikion P.Oxy. XVI , 67, 71, 73, 77, 118, 136 before 566 Cultures: viticulture [P.Oxy ] Religion: church [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912] Οὐαϲίτου See s.v. Ὀαϲίτου Οὐέϲωβθιϲ - Ouesobthis P.Oxy. X 1326 descr. V/VI epoikion P.Oxy. XVI , 63, 117, 127, 146, 147 before 566 ktema Cultures: viticulture [P.Oxy. 1326, ] Topographical features: oil-press (elaiourgeion) [P.Oxy ] Religion: two churches [P.Oxy ] Occupations: ampelourgoi [P.Oxy. 1326] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912] 196

199 Οὐηϲτείνου - Ouestinou P.Fouad I epoikion Οὐρι - Ouri P.Harr. I (BL XI 92) VI epoikion Etymology: Ουρι(ο)ϲ is a known personal name, and to all appearances this epoikion was named after someone called Ouri(o)s (N. Gonis, Tyche 13 (1998) 262). 197

200 Π Π See BL V 404 under PSI V and cf. below s.v. Το υ ώϲεω ϲ (?) Πα [ - Pa[ P.Oslo Παβοκ See s.v. Ἀβοκ/Παβοκ Παγγα See s.v. Ἰϲιεῖον Παγγα Παγγουλεείου - Pangouleeiou P.Harr. I (Παγκουληίου), II ktema 24 (ἐν Πανκουληίωι) P.Oxy. LV (Πακουληείου) P.Oxy. VII ([Παγ]κουλη [ί]ο υ; after 362 see ZPE 170 (2009) 188) P.Oxy. XLV n. IV P.Oxy. XIX , 41, 43, /543/558 epoikion P.Oxy. XXXVI , epoikion P.Oxy. LXX epoikion P.Oxy. XVI (Παγγ[ουλεείου) 540/41 P.Oxy. XVI (see P.Oxy. LXX pp ) 587 ktema P.Oxy. XIX 2243(a) P.Iand VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV , 119 (Παγγολείου) VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. V late VI P.Oxy. XVI VI/VII 198

201 SB XIV VI/VII PSI I 61.12, epoikion P.Oxy. VI 999 descr. 616/17 ktema P.Oxy. LXI , epoikion Uncertain instance: SPP X (VII/V) Relative location and Arabic/modern counterpart: in the same Apionic prostasia as Margaritou, Ambioutos and Maeiouma [P.Oxy. 999; but cf. P.Oxy. 2032, where Pangouleeiou and Maeiouma each have their own pronoetes]. The village will be near Seryphis in the Western toparchy, later in the third pagus, now identified with Ašruba... this speaks forcibly against Gauthier s identification of Panguleeiu vel sim. with Qulusuna, which is too far south and east of Ašruba (P.Oxy n., with reference to P.Harr. 137 and Gomaà et al., Mittelägypten 81). P.Oxy. 2243(a).68 73, in which some Apionic mechanai of Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) appear to be under the responsibility of the pronoetes of Pangouleeiou, implies that these two villages were also relatively near one another (cf. Mazza, L archivio degli Apioni 92 with n. 90; for the proximity of Seryphis and Taampemou, see P.Oxy with n.). Pangouleeiou, therefore, will have been in the border area between the former Eastern and Western toparchies. Such a location excludes an identification with Πάγκυλιϲ in the more southern 1 st pagus. Cultures: viticulture [P.Harr. 137, P.Oxy. 2779, 4132]; wheat [P.Oxy. 2779(?)]; pomegranates [P.Oxy. 3923]; peaches [P.Oxy. 3923]; reeds [P.Harr. 137]; Irrigation: mechane [P.Oxy (called Πι τ [ 2 3 ] Ευ τ αρ), 2197 (various), 2244 (one called Κυλλὴ Βαϲιλική, another called Τεκῶν), 2779 (called Πεντααρουραία), 4784]; lakkoi [P.Oxy ff.]; krenai [P.Oxy ff.] Topographical features: orchard (pomarion) [P.Harr. 137]; bath (loutron) powered by a mechane [P.Oxy ] Animals: pig [P.Harr. 137, P.Oxy. 4132] Officials: meizon(?) [P.Oxy ] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy. 999 (Stephanos), 4132 (Stephanos), 1147 (anonymous), 2031 (Serenos), 2032 (Viktor), 2034 (Timotheos), 2243(a) (anonymous), SB (Apollos)]; mechanourgos [P.Oxy ]; sitometros [P.Oxy ]; georgos [P.Oxy ff., 2244, 2779 (enapographos), 4784 (enapographos), PSI 61 (enapographos)]; phrontistes [P.Oxy , ]; fruit-grower (pomarites) [P.Oxy. 3923]; bath-attendant (perichytes) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Herakleidiaina daughter of Herakleides, bouleutes of Alexandria, and matrona stolata [P.Oxy n.]; virtually all sixth- and seventh-century instances relate to the Apion estate (P.Oxy indirectly, SB probably). Other: woad [P.Oxy. 1052] 199

202 Note: on Coptic and Arabic literary evidence for this village, see S. Timm, Das christlich-koptische Ägypten IV Πάγκυλιϲ - Pankylis P.Oxy. IV (Πανκύλεωϲ) 150 PSI V (Πάνκυλιν) ? <kome> P.Alex (Παγ κ <ύ>λει) Studi in onore di Edda Bresciani (Pisa 1985) /IV (no inventory number) P.Oxy. LXIX (Πανκύλεωϲ) 341 epoikion P.Mert. I 36.7, 24 (Πανκύλεωϲ; BL V 208) 360 epoikion P.Oxy. XIX 2243(a) Administrative subdivision: 1 st pagus Relative location: the tax on ferryboats in P.Oxy. 732 implies a location on the bank of a river or large canal. Near Nesmimis (Upper toparchy; 1 st pagus) [Studi... Bresciani]. A villager from Pankylis takes under lease land in Kerkemounis (Upper toparchy; 1 st pagus) [P.Oxy. 4753]. The location of Pankylis in the south of the nome excludes an identification with Παγγουλεείου, which was further north, near the border between the Eastern and Western toparchies. Cultures: wheat [P.Mert. 36] Animals: donkeys [P.Alex. 13] Officials: farmers of the tax on ferry-boats (telonai ones porthmidon) [P.Oxy. 732] Occupations: donkey driver [P.Alex. 13] Noteworthy landowners: Gaios Ioulios Leukadios, prytanis, gymnasiarchos and bouleutes [P.Mert. 36, P.Oxy. 4753] Taxes and other imposts: tax on ferry-boats (phoros porthmeiou) [P.Oxy. 732] Πάγκυλιϲ, Μικρά - Pankylis, Mikra SB XII BCE <kome?> 200

203 **Παέβυθιϲ - Paebythis P.Oxy. 580 descr. (εἰϲ ἐπιτήρηϲιν φόρου φράγµου Παεβύθεωϲ) II Πάειµιϲ - Paeimis P.Oxy. XIV (Πάϊµιν) 44 BCE P.Oxy. LXXI (Πάϊµιν) 3 BCE <kome> P.Oxy. XLIX I BCE P.Dub. 3.8 = P.Oxy. II 366 descr. 14/15 P.Oxy. LXIX PSI I (BL I 391) 154 P.Fuad Univ. 32r.1, 17, 22 II P.Tebt. II 452 descr. (Πείµεωϲ) II/ kome SB XIV , 10 II/ SB X , 7, kome P.Oxy. XIV PSI XV topoi P.Oxy. XIV after 229 P.Oxy. XIV , kome P.Oxy. XIV P.Oxy. XII kome P.Oxy. XIV , 29, P.Oxy. XIV (Πάε [ιµιν) 275 kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X 1252r.1 (BL XI 148) after 294/5 P.Oxy. XII kome P.Stras. V (Παήµεωϲ) (1 st half) P.Oxy. X P.Oxy. XLIV (Παΐµεωϲ), 159 SB XIV /IV P.Oxy. LVI /IV P.Oxy. LXX kome P.Fuad Univ IV? P.Oxy. XVI late V kome SB XXII = P.Oxy. I 202 (περὶ 582 Πάειµι<ν>) Etymology: the Egyptian name for Oxyrhynchus, Permedjet, may be echoed in the Greek name of the adjacent village Paimis (Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland 208). 201

204 Administrative subdivision: Western toparchy; 4 th pagus (see P.Oxy n.) Arabic/modern counterpart: Bani wal-lams(?) (Gomaà et al., Mittelägypten 86); but the order of villages in SB (as reconstructed by Rowlandson, Landowners and Tenants 12) suggests that Paeimis was south of Senekeleu, whereas the assumed (but not unproblematic) modern counterpart of the latter (Saqula) is south of Bani wal- Lams (cf. P.Worp 22.6 n.); see further Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland 208 n. 1. Relative location: land in Paeimis is said to be adjacent on the south to the parts of the metropolis along the desert and on the north to the circumference of the village ([γ]είτονεϲ νότου παρόρια τῆϲ πόλεωϲ, βορρᾶ περίµετρα τῆϲ κώµη[ϲ]) [P.Oxy (edd. ad loc.: from this is appears that Païmis was on the edge of the desert near Oxyrhynchus on the north )]; cf. also P.Oxy n., citing a Coptic text in which is mentioned a little χωρίον some 5 ϲτάδια on the east of Pemje (Oxyrhynchus), named ⲠⲀⲒⲘ in the Egyptian tongue. Within five miles of Pela and near Lenon [P.Oxy with Rowlandson, Landowners and Tenants 268 n. 186]. The Apionic epoikion Κtesis was nearby [SB 15364]. Position in official lists of villages: between Syron and Lenon [P.Oxy. 1285]; between Pela and Antipera Pela [P.Oxy. 1659]; between Ζ ω ( ) and Senokomis [P.Oxy. 3462]; between Kerkethyris and Herakleidou [SB 16570]; between Lenon and Senekeleu [SB 12108] Categories of land: private [P.Oxy (unsown, asporos)]; catoecic [P.Dub. 3, PSI 109] Cultures: wheat [P.Dub. 3, P.Oxy ( and other land ), 1629, 4739, SB 10263]; arakos [P.Oxy. 1629]; chlorα [P.Oxy. 1646, 4739] Associated kleroi: of Dionysodoros [P.Dub. 3]; of Nikon alias Nikomedes [P.Oxy. 1475]; of Th and Menodoros [P.Oxy. 1633]; of kles [P.Oxy. 1633]; of Artemidoros [PSI 109] Irrigation: gyes [P.Dub. 3]; lakkos, waterwheel (trochos), mechane [P.Oxy. 1475]; canal (dioryx) [P.Oxy. 1475, SB ( of Apollophanes )]; public dike (choma) south of the village [P.Oxy. 1469]; diazoma (meaning uncertain) [P.Oxy (see introd.)]; mechanika organa [P.Oxy. 4966]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: vacant lots (psiloi topoi) [P.Oxy. 1475]; two houses in the north and western parts of the village [P.Oxy. 1475]; uncultivated orchard (pomarion ἐν χέρϲῳ) with a well (phrear) [P.Oxy. 1475]; a one-story house without door (athyrotos) in the middle parts of the village surrounded with vacant lots and near a public street (demosia rhyme) [P.Oxy. 1699]; threshing floor [SB 10263] Animals: pig [SB 16570]; sheep and lambs [P.Oxy. 4822] Religion: hawk shrine (hierakion) [P.Oxy ]; temple (hieron) [P.Oxy. 1699]. According to a Coptic text cited in P.Oxy n. the body of the Persian martyr James was supposedly brought to Paeimis. 202

205 Officials: komarchai [P.Fuad Univ. 15, P.Oxy. 1469]; public land-surveyor (demosios geometres) and overseer of labour on dikes (chomatepeiktes) [P.Oxy. 1469]; sitologos [SB 11265]; collector of the crown-tax (praktor stephanikon) [PSI 1547] Occupations: pragmateutes (of an estate) [P.Oxy. 1646]; shepherd [P.Oxy. 4822] Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Oxy. 1475]; Aurelia Thaïsous alias Lolliane [P.Oxy. 1475]; Aurelia Herakleidiaina, matrona stolata and daughter of Herakleides, bouleutes of Alexandria [P.Oxy. 1637]; heirs of Ouibios Poublios, veteran, officialis on the prefect s staff and bouleutes of Alexandria [P.Oxy. 1646]; Fl. Isidoros, vir clarissimus and senator [P.Oxy. 4966]; Aurelios cholios son of Ioulianos, ex-curator [P.Oxy. 4966] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659, PSI 1547]; requisition of meat [SB 16570] Other: in P.Oxy Paeimis is the source of the usual fuel (τῶν ϲυνηθῶν καυµάτων) for baths (achyron?). **Παθ( ) - Path( ) SB I 1989(c)? chorion Παθ Ταµπεµου - Path Tampemou P.Oxy. XVI (Πατθ Ταµπεµου) c. 555? P.Oxy. XVI (Παθ Τ α µβ εµ ου) 557 P.Oxy. LV , P.Oxy. XV (BL V 255) 576/7? Uncertain instance: P.Wash.Univ. II (Παθ solum; BL XII 289) V/VI Relative location: presumably near Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus). Categories of land: autourgia [P.Wash.Univ. 102] Cultures: chortos [all instances] Categories of land: autourgia [P.Oxy. 1911, 1913, 2195, 3804] 203

206 Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Note: see also below, s.v. Τα(α)µπεµου Παθαλεκ - Pathalek P.Oxy. XVI ktema Πακερκη - Pakerke Etymology: Pa?-grg, the foundation. 1) Eastern toparchy: P.Oxy. XV P.Oxy. XLVII (Πα [κερκ?]η{ι}) 99/100 P.Oxy. LXXII /21 P.Oxy. LXXII , topoi P.Oxy. LXXII (Πακ[ερκη) 122/3 [topoi] P.Oxy. XXXV topoi P.Oxy. VII topoi P.Oxy. LXXII topoi P.Oxy. I 101.4, 37 (BL I 315) 142 P.Oxy. XXXV P.Oxy. LXVII /70 P.Oxy. XLI P.Oxy. VI , 7, kome P.Oxy (BL I 325) II/ P.Oxy. IX , /13 topoi SB XV /31 topoi P.Oxy. XLII , 13, verso /5 kome P.Oxy. XLIV /2 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. IX , 7, kome P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 162 P.Oxy. XIV /IV 27 This papyrus probably refers to Pakerke of the Eastern toparchy; cf. the mention of the epoikion Satyrou in lines

207 P.Oxy. LXXIV /IV Uncertain instance: P.Stras. V () ἀπηλ(ιώτου) τοπ(αρχίαϲ) Πα[ Arabic/modern counterpart: Abu Girg (Gomaà et al., Mittelägypten 83) Relative location: in P.Oxy the sitologos of Pakerke issues seed to a cultivator of public land near Ophis (Eastern toparchy; 4 th pagus). Near Psobthis and Perotheos [P.Oxy. 2185]. Perhaps near Ionthis (Eastern toparchy) [see P.Oxy n.]. Satyrou (Eastern toparchy) and the epoikion Menekratous were nearby [P.Oxy. 3046]. Position in official lists of villages: between Taampemou and Phoboou [P.Oxy. 1285]; between Taampemou and Thmoinepsobthis [P.Oxy. 1747]; between Thmoinepsobthis and Psobthis [SB 16570] Categories of land: private [P.Oxy. 1208]; catoecic [P.Oxy. 3046]; artificially irrigated (epentlemene) [P.Oxy. 3046] Cultures: wheat [P.Oxy. 101, 910, 1208]; chlora [P.Oxy. 910] Associated kleroi: of N.N. and Epanthes [P.Oxy. 1208]; of Sostratos [P.Oxy. 3046] Irrigation: mechane and hydreumata [P.Oxy. 1208]; canal (dioryx) [P.Oxy. 1208]; dike (choma) [P.Oxy. 3046] Topographical features: public granary [P.Oxy. 101, 3181]; threshing floor [P.Oxy. 101, 910]; road [P.Oxy. 1208] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Oxy. 1024, 2185, 2864, 4589, 4859, 4860, 4868, 4874, SB 13131]; praktor sitikon [P.Oxy. 1196]; komogrammateus [P.Oxy. 3046]; dekaprotos [P.Oxy. 3181]; komarchai [P.Oxy. 5008]; epistates eirenes [P.Oxy. 5008] Occupations: donkey-driver [P.Oxy. 533] Noteworthy landowners: Hierakion son of Hierakion, ex-agoranomos [P.Oxy. 910]; Aurelios Sarapion son of Herakleides alias Panares, ex-agoranomos of Antinoopolis [P.Oxy. 3046] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] 2) Middle toparchy/6 th pagus: P.Harr. I 138.i.19, 22, 23 (BL IX 102) 92 <kome> P.Mich. XV 786.6, 18, 19, 50, 53, P.Oxy. XII , 12, /8 topoi SB XVI II 205

208 PSI Congr. XVII 26.6 P.Oxy. LX , Uncertain instance: P.Oxy. XIV (Πακ ε ρ κ [η(?); BL V 248) Relative location: coupled with Senopotheos (Middle toparchy; 6 th pagus) [PSI Congr. XVII 26] Position in official lists of villages: between Tholthis and Tanais [P.Oxy. 1659]; between Toka and Nemera [PSI Congr. XVII 26] Categories of land: confiscated land(?) [P.Oxy. 4089]; sacred (hiera) [P.Harr. 138] Cultures: barley [PSI Congr. XVII 26] Associated kleroi: of Poleitas [P.Harr. 138] Officials: sitologoi [P.Oxy. 1540] Taxes and other imposts: grain collected from Pakerke by the epimeletes of the military camp at Psobthis [P.Oxy. 4089] 3) Uncertain toparchy: P.Cair.Zen. IV (Πεκερκ[) mid- BCE P.Harr. I (BL 80) I/II P.Lips. I 116.7, 13 (BL I 215) 123 P.Oxy. XV (BL V 254) 165 BGU IV II <kome> P.Oxy. XLI II P.Oxy. LXXIV II O.Ashm.Shelt = SB I 2253 II/ SB VI , 6, 9 28 = P.Harr. I 143 descr. 284/5 kome P.Oxy. XIV , 3 P.Ryl. II 351 descr. P.Oxy. XLIV /IV kome P.Flor ktema P.Oxy. LVI , 49 late V P.Oxy. XVI 1918v.10 (Πα κ ε ρ [κη) after 542 P.Oxy. LV (Πακερκυ) after 566 P.Oxy. XVI (Πακερκυ) VI P.Oxy. XVI (Πακερκυ) VI P.Oxy. XV (Πακερκυ) VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. LXII late VI ktema 28 The editor restores [µέ(ϲηϲ) το(παρχίαϲ) κτλ.] in line 6, but there is nothing to corroborate this restoration; cf. Pruneti, I centri 133 n

209 P.Iand. II 20.3 (cf. 4 Πακερ[κίτου [ethnic]) VI/VII ktema P.Oxy. XVI (Παπερκη), 11 (Πακερκυ) VI/VII ktema P.Ross.Georg. V 12B r.2 (cf. p. 273) VI/VII SB XII ? Relative location: P.Oxy seems to imply a dispute between Po(m)pano and Pakerke, suggesting proximity between the two villages. Pompano was near Satyrou of the Eastern toparchy and later in the Cynopolite nome (see below s.v. Ποµπανω), which would suggest that the Apionic instances of the village refer to Pakerke of the former Eastern toparchy. Categories of land: private [SB 8971] Cultures: wheat [P.Flor. 325, P.Oxy. 4351]; viticulture [P.Oxy. 3805] Irrigation: mechane [P.Flor. 325] Animals: donkeys [P.Oxy. 1748, 2182] Religion: Philoxenos, the pronoetes in P.Oxy. 1839, must have been a cleric to judge from his title of εὐλαβέϲτατοϲ. Officials: komarchai [P.Oxy. 3190]; demosioi [P.Oxy. 3190]; meizon [P.Flor. 325, P.Oxy. 3805]; archephodos [P.Oxy. 5003]; presbyteroi [P.Oxy. 5003] Occupations: donkey drivers [P.Oxy. 1748, 2182]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Philoxenos), 2034 (name unpreserved), SB (anonymous)]; phrontistes [P.Oxy. 4351] Noteworthy landowners: Fl. N.N., vir gloriosissimus and politeuomenos of Oxyrhynchus [P.Flor. 325]; Apion estate [P.Flor. 325, P.Oxy. 998, 1839, 1897, 1918, 2034, 2207, 3805, 4351] **Πακι - Paki SPP XX VII chorion BGU II = SPP V 1139 VII (2 nd half) proastion Occupations: guard (phylax) [BGU 675] Note: on localities called Πακι/Πακει/Πακη in other areas of Egypt, cf. G. Husson, Rech. de Pap. 4 (1967) 193 n

210 Πακιακ - Pakiak P.Oxy. XVI , 79 (BL IX 190, XI 154) 557 P.Oxy. LV , 36, 145, 152, 213, epoikion/ktema Relative location: in the same Apionic prostasia as Apelle, Kisson, Trigyou, Loukiou, Tarousebt and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (see P.Oxy. LV pp. 96 7). Cultures: viticulture [P.Oxy ]; palm-trees [P.Oxy ] Irrigation: new lakkos [P.Oxy ]; mechane (called Τοῦ Κτήµατοϲ) [P.Oxy ] Religion: church [P.Oxy , ]; priest [P.Oxy , 44] Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Oxy , ]; georgoi [P.Oxy , 214 (koinon)]; ampelourgoi [P.Oxy ]; potamitai [P.Oxy ]; builder (oikodomos) and carpenter (tekton) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1911, 3804] Taxes and other imposts: capitation tax (synteleia kephales) [P.Oxy ] Παλαιοῦ Χωρίου - Palaiou Choriou P.Hamb. inv (see APF 50 (2004) 164) 473 epoikion Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Hamb. inv. 574] Noteworthy landowners: comes Ioannes [P.Hamb. inv. 574] Παλίδου - Palidou P.Oxy. XIX 2243(a).52, ktema P.Oxy. XV (BL VI 106) VI ktema Uncertain instance: 208

211 P.Lond. V (BL XI 121 2) VII Relative location: near Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) [P.Oxy. 2243(a).35] Cultures: wheat [P.Oxy. 2243(a)]; chortos [P.Oxy. 2243(a)] Topographical features: orchard (pomarion) [P.Oxy. 2243(a)] Irrigation: mechane (called Ἴϲιδοϲ) [P.Oxy. 2243(a)]; lakkos [P.Lond (BL XI 121 2)]; irrigation work [P.Lond (BL XI 121 2)] Occupations: gardener [P.Oxy (kepouros), 2243(a) (pomarites)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197, 2243(a); probably P.Lond. 1808] Παλιευ( ) - Palieu( ) P.Oxy. XVI (see P.Oxy. LXX n.) VI/VII epoikion Note: perhaps Παλιεῦ(τοϲ) (cf. Παλιεῦτι, a personal name, in P.Oslo 134.5) (P.Oxy n.). Παλιτίου - Palitiou P.Oxy. LV , epoikion Occupations: potter of wine jars (kouphokerameus) [P.Oxy. 3942] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3942] **Παλλωϲ - Pallos PSI VII /41 chorion 209

212 Πάλωϲιϲ - Palosis P.Polit.Iud BCE P.Oxy. IV 808 descr kome P.Oxy. I PSI XII 1262.ii.16, <kome> P.Oxy. XV (cf. BL VII 144) 165 P.Oxy. LV , ? kome SB XII verso = P.Oxy. 593 descr. 172/3 P.Ant II kome P.Mert. I 23.4 late II P.Oxy. XIV , 39 late II P.Oxy. XIV , [94] late II P.Oxy. XL , /5 P.Oxy. XII kome P.Oxy. VII , 19 (BL VII 133) 234/5? P.Oxy. X Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. XLVI early IV P.Oxy. LV c. 317/18 P.Oxy. XII after 324 P.Oxy. LXVII 4612.ii P.Giss. 115.ii.5 IV P.Oxy. X 1342 descr. V kome P.Oxy. XVI V/VI P.Oxy. LV , 22, 23, 79 after 566 P.Oxy. LXX ktema P.Oxy. XVI VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. VI (Παλλώϲεωϲ) VI/VII P.Oxy. XVI /17? T.Varie ktema Administrative subdivision: Thmoisepho toparchy; 8 th pagus Arabic/modern counterpart: Bilhasa (Gomaà et al., Mittelägypten 88) Relative location: close to Nikostratou [P.Oxy n., SB 10780]. Near Netro and Phoan [PSI 1262; cf. also P.Mert. 23, where Palosis and Netro are mentioned in close association]. Position in official lists of villages: between Senyris and Teis [P.Oxy. 1342]; last after Teis [P.Oxy. 1285]; between Kesmouchis and Paomis [P.Oxy. 1448]; between Paomis and Tholthis [P.Oxy ], between Teis and Paomis(?) [P.Oxy ]; between Paomis and Kesmouchis [P.Giss. 115, P.Oxy. 3307]; between Paomis and Sepho [Manchester Museum inv ] 210

213 Categories of land: catoecic [P.Oxy. 46, 1648 (implied by inheritance tax; see below under Taxes and other imposts)]; private [P.Oxy (implied by 1 art./ar. tax rate)]; royal [P.Oxy. 1044, 1459]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 1459] Cultures: wheat [P.Oxy. 46, PSI 1262]; achyron [P.Oxy. 3805]; chortos [P.Oxy. 3805]; viticulture [P.Polit.Iud. 8, T.Vaire 8] Associated kleroi: of Andronikos [P.Oxy. 46]; of Andron and Menestheus [P.Oxy (Menestheus alone in P.Oxy. 1044)]; of Koraios, of Menemachos (formerly of Pausiris son of Apis), of Nikomachos (formerly of Pnepheros), of Nikostratos, of Polemon, of Sotades, of Cherigenes [P.Oxy. 1044; cf. Table 7 in Rowlandson, Landowners and Tenants 307ff.] Topographical features: record office (grapheion) [P.Oxy. 808] Animals: donkey [P.Oxy. 922, 2182]; sheep and lambs [P.Oxy. 3782]; goats [P.Oxy. 3782] Officials: praktor sitikon [P.Oxy. 3097]; meizon [P.Oxy. 4794]; sitologoi [PSI 1262] Occupations: donkey-driver [P.Oxy. 2182]; shepherd [P.Oxy. 3782]; enapographoi georgoi [P.Oxy. 4794]; agent (pragmateutes) [P.Oxy. 4794]; ampelourgos [T.Varie 8] Military: a veteran owns land in the village [P.Oxy. 1459]; stratiotes [P.Oxy. 1917] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 3805, 4794] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448]; tax on the inheritance of catoecic land (telos katalochismon) [P.Oxy. 1648]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [P.Oxy. 3790] Other: P.Oxy. XXVII (565/6) and attest the ethnic Παλωϲιώτηϲ. Note: Whether the κωµή is to be identified with [the ktema of the same name in P.Oxy and T.Varie 8] cannot be confirmed (P.Oxy n.). Πάµιϲ - Pamis P.Oxy. II 277.3, BCE P.Leit. 1.8, 14 = SB V c. 160 Relative location: in P.Leit. 1 nominees for a liturgy in Nemera (Middle toparchy) are from Pamis, suggesting to the editor that the latter lay within the komogrammateia of Nemera. Pamis is thought to be a graphic variant of either Πάωµιϲ (Thmoisepho toparchy) or Πάειµιϲ (Western toparchy). (In the same document two other 211

214 nominees are from Tholthis of the Lower toparchy, but, unlike those from Pamis, they are explicitly said to reside in Nemera.) Cultures: wheat [P.Oxy. 277] Associated kleroi: of Philon [P.Oxy. 277] Topographical features: oikopeda [P.Leit. 1]; threshing floor [P.Oxy. 277] Παν [ ]α κ See BL IX 190 under P.Oxy. XVI and cf. above s.v. Πακιακ Πανευει - Paneuei SB XIV , 22, 31 II (2 nd half) P.Harr. II II/ P.Oxy. XXXIV epoikion SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. VI 989 descr. /IV kome P.Oxy. XIV /IV P.Harr. II or 323 kome P.Oxy. XIV kome P.Oxy. XII kome P.Oxy. XIX P.Wash.Univ. I 20.4 (BL V 509) IV kome P.Köln V 234.5, verso 431 kome P.Oxy. LXX kome P.Oxy. XVI , 3, 5, 9, 12, 14, 17, 20 VI kome (BL XI 158) P.Oxy. XVI VI/VII Delendum: P.Oxy. XVI (see P.Oxy n.) Administrative subdivision: Western toparchy; 3 rd pagus Position in official lists of villages: between Senokomis and Syron [P.Oxy. 1285]; between Seryphis and Senokomis [P.Oxy. 1747]; between Seryphis and Syron [SB 16570] Topographical features: pottery workshop (kerameion) [SB 11960]; houses [P.Wash.Univ. 20] 212

215 Animals: unspecified transport animals (zoa) sent to Babylon for an Imperial visit [P.Oxy. 1626]; camels [P.Oxy. 2018]; donkeys [SB 11960]; calf [SB 16570] Religion: church (katholike ekklesia) [P.Wash.Univ. 20]; (Christian) priest [P.Wash.Univ. 20] Officials: archephodos [P.Harr. 196]; dekanoi [P.Oxy. 1626]; meizon/meizoteros [P.Oxy. 1626, , 4787]; kephalaiotes [P.Oxy. 2229]; komarchai [P.Oxy. 2714]; overseer of the peace (epistates eirenes) [P.Oxy. 2714]; field-guards (pediophylakes) [P.Köln 234, P.Oxy. 2714] Occupations: superintendent of animals (epimeletes zoon) [P.Oxy. 1626]; watchmen (teretai) of the village and crops [P.Oxy. 2714]; guard of the threshing floor (halonophylax) [P.Oxy. 2714]; enapographos georgos [P.Oxy. 4787] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1908, 2018(?), 4787 (pagarchoumene by the Apiones)] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Πανέχµωθιϲ - Panechmothis P.Oxy. V /9 P.Mich. XV , 19, 24, 26, 28, 57, 61, 64, Administrative subdivision: Middle toparchy Relative location: near Petenoureos (Middle toparchy) [public land in P.Oxy is said to be περὶ τὸ Πετενούριοϲ ἐποίκιον καὶ Πανέ χµωθ[ι]ν ] Categories of land: public [P.Oxy. 1123] Πάνκυλιϲ See s.v. Πάγκυλιϲ Παραιτόνιον P.Oxy. XVI , 71 (540/41) more probably refers to the port of the Marmarica rather than an Oxyrhynchite settlement of the same name; cf. Pruneti, I centri s.v

216 Παρθενιάδοϲ - Partheniados P.Oxy. XVI , 20, 31 after 547 P.Oxy. LV after 566 ktema P.Oxy. XVI (see P.Oxy. LXX p. 141) 591 ktema P.Iand VI P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XV , 209, 211, 214 VI epoikion/ktema P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI late VI P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. LV P.Oxy. LXV Relative location: coupled with Hiereon [P.Oxy ]. Perhaps near Leukiou (Western toparchy; 3 rd pagus) [P.Oxy , 81] Cultures: viticulture [P.Oxy. 1990, 2044, 3960]; wheat [P.Oxy. 1990]; acacia-trees [P.Oxy. 3805] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Ἔϲωθεν Τοῦ Αὐτοῦ Κτήµατοϲ), , 84]; lakkos [P.Oxy etc.]; krene [P.Oxy ] Topographical features: orchard (pomarion) [P.Oxy ]; houses [P.Oxy , 75 etc.]; bakery (artokopeion) [P.Oxy ] Religion: priest [P.Oxy ] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Apasion), 20, 31 (Menas), 2031 (Serenos), 4704 (Sergios)]; enapographos georgos [P.Oxy. 1990]; georgoi [P.Oxy etc.]; ampelourgos [P.Oxy ]; baker (artokopos) [P.Oxy ]; potamitai [P.Oxy. 4704] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Παρο [ - Paro[ PSI V /6 ktema 214

217 Παρ ο [ - Paro...[ P.Oxy. XVI 1918v.10 after 542 Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1918] Editors note ad loc.: Παρορίου cannot be read, but Παρ<ορ>ίου is possible. Παρορίου - Paroriou P.Oxy. XII IV SB I V/VI chorion(?) SB I ? chorion Relative location: in P.Oxy Paroriou supplies requisitioned meat together with Senokomis (former Western toparchy), suggesting that it was the smaller neighbour of the latter. Taxes and other imposts: supply of meat, probably for milirary purposes [P.Oxy. 1545] Note: the above instances do not necessarily relate to the same place. Παρορίου, Μεγάληϲ - Paroriou, Megales SB XXII = P.Oxy. X 1327 V epoikion P.Oxy. XIX , /543/558 epoikion P.Oxy. XVI , /41 P.Oxy. LXXV , [18] 546 epoikion P.Oxy. XVI , 66 c. 555? ktema SB XVI ktema P.Iand VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI = P.Oxy. I 154 late VI (Μεγάλο (υ) Παρορ(ίου)) SPP X (see ZPE 138 (2002) 150) VII/V chorion 215

218 Relative location: perhaps near Oxyrhynchus given its occurrence in P.Oxy. 1913, an account dealing in large part with the Apion estate s Προάϲτιον ἔξω τῆϲ πύληϲ (cf. Mazza, L archivio degli Apioni 86). Cultures: wheat [P.Oxy. 2024]; kiki oil [SB 12585]; viticulture [P.Oxy. 5069, SB 15320] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Μ επίου), 18 (called Κυλλῆϲ)] Topographical features: oil-press (elaiourgeion) of the Apion estate [P.Oxy ] Occupations: potter [P.Oxy ]; oil-maker (elaiourgos) [P.Oxy , SB 12585]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Anoup), 2032 (Serenos)]; georgoi [P.Oxy. 2244]; a cobbler s measure (µέτρῳ τοῦ ϲκυτέωϲ) is mentioned in SB 12585, implying perhaps the presence of a cobbler in this village; ampelourgos [SB 15320] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 1913, 2024, 2032, 2207, 2244] Παρορίου, Μικρᾶϲ - Paroriou, Mikras P.Oxy. LV after 566 PSI V VI epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Skytalitidos (8 th Chrysochoou and Ptolemaidos [PSI 954] pagus), Occupations: phrontistes [PSI 954] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3805, PSI 954]; castrensiani [P.Oxy. 3805]; Ioulianos stratelates [P.Oxy. 3805] Παρορίου, Νοτίνηϲ - Paroriou, Notines P.Oxy. XVI c. 555? P.Oxy. XVI P.Oxy. LV , 245, 247, P.Oxy. XV (BL V 255) 576/7? P.Oxy. XIX 2243(a) <kome> P.Oxy. XV , 8 VI P.Oxy. XVI VI/VII 216

219 Relative location: in an Apionic prostasia comprising Senokomis (Western toparchy), Herakleion (Middle toparchy), Pesta and Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) [P.Oxy. 2243(a)]. Field-guards of Lithines watch over the chortos of Notines Paroriou [P.Oxy ; for another connection between these two villages, cf. P.Oxy. 2243(a).31]. Categories of land: autourgia [P.Oxy. 1911, 1913, 2195, 3804] Cultures: chortos [P.Oxy. 3804]; arakos [P.Oxy ] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 2206] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (name unpreserved)]; brickmaker (plintheutes) [P.Oxy. 2206] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Παϲιγώνιοϲ - Pasigonios P.Oxy. XLVII , 70 = P.Coll.Youtie I 65 after 241 epoikion Administrative subdivision: Lower toparchy (deduced from the hamlet s proximity to Talao; see below under Relative location) Relative location: near Talao (Lower toparchy) [P.Oxy ] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 3365]; hypologos [P.Oxy. 3365] Cultures: barley [P.Oxy. 3365] Associated kleroi: of Nikandros [P.Oxy. 3365] **Παταλη - Patale SB I V/VI chorion(?) Note: cf. the suggestion to correct Παταλη to Πατανι (a Cynopolite settlement; see Litinas, APF 40 (1994) 159) in BL X 176, but this is a mere conjecture (Oxyrhynchus. A City and its Texts 358 n. 1). 217

220 Πατανι A Cynopolite village; see Litinas, APF 40 (1994) Παταω/Πατεω - Patao/Pateo P.Oxy. XVI , 8, 17, 29 late V epoikion P.Oxy. XVI , 7, 10, 15, 16 VI ktema (Πατεω; BL XI 157 8) P.Oxy. XV (Πατεω) VI Relative location: mentioned alongside Arkisou and Trene [P.Oxy. 2197] Occupations: field-guards (pediou phylakes) [P.Oxy. 2018] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2018, 2197] Πάτβωνθιϲ - Patbonthis P.Oxy. LX epoikion Etymology: the toponym contains the element -βώνθιϲ, which is commonly found in geographical names... The meaning of -βώνθιϲ... in Coptic is still uncertain; see M. Drew-Bear, Le nome Hermopolite, p. 273 (P.Leid.Inst. 80 B.ii.11 n.). Administrative subdivision and relative location: to the east of lands belonging to Isieion Panga and therefore probably in the 1 st pagus [P.Oxy. 4092]. Note: perhaps identical with Πάχβωνθιϲ below. **Πατερµ[ούθιοϲ(?)] - Patermouthios(?) SB I ? chorion 218

221 Πατεω See s.v. Παταω Πατριµουναλ( ) - Patrimounal( ) P.Iand VI Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51] **Πατϲαρ( ) - Patsar( ) SB I ? chorion **Πα τυρ( ) - Patyr( ) SB I V/VI chorion(?) Πάχβωνθιϲ - Pachbonthis P.Leid.Inst. 80 B.ii.11 VII/V chorion Etymology: the toponym contains the element -βώνθιϲ, which is commonly found in geographical names... The meaning of -βώνθιϲ... in Coptic is still uncertain; see M. Drew-Bear, Le nome Hermopolite, p. 273 (n. ad loc.). Note: perhaps identical with Πάτβωνθιϲ above. 219

222 Παψαυ - Papsau P.Oxy. XIV (BL V 249) IV/V P.Oxy. XVI (Παψαου) 497 epoikion P.Oxy. XVI , 116, 127, 152 before 566 epoikion PSI V /8 P.Oxy. XVI VI/VII Relative location: in an Apionic prostasia comprising Theou, Chenetorios, Samakionos, Graeidos and Petne [P.Oxy. 1912] Cultures: cheese [P.Oxy. 1776]; viticulture [P.Oxy , 128, 152 (neophyta choria), 1982]; wheat [P.Oxy. 1982] Irrigation: mechanai [P.Oxy (three), 1982 (called Θρ υ είτι δ ο ϲ)] Religion: priests [P.Oxy , 22]; church [P.Oxy , PSI 953] Occupations: georgoi [P.Oxy. 1776, (koinon), 29, 30, 32, 1982 (enapographos)]; ampelourgoi [P.Oxy ]; Apionic pronoetes [P.Oxy (name unpreserved)] Taxes and other imposts: capitation tax (synteleia kephales) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912, 1982, 2031, PSI 953] Πάωµιϲ - Paomis P.Oxy. XXX 2670.i.[4], topoi P.Oxy. LXII PSI IX <kome> P.Oxy. XLIX /8 P.Oxy. LXXII /7 P.Oxy. XII topoi P.Oxy. IV c. 200/1 P.Oxy II P.Oxy. XII early SB XXVI i.10, ii.4 208/9? P.Oxy. XIV , [95] SB XXIV [i.4], ii.6 232/3 PSI VII 733.7, topoi SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X

223 P.Oxy. XLIV Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. LXXIV /IV kome P.Oxy. XLVI , 11 early IV kome P.Köln IV ? kome P.Oxy. XII after 324 PSI IX late IV kome P.Giss. 115.ii.4 IV P.Oxy. XVII IV P.Oxy. XVI VI Administrative subdivision: Thmoisepho toparchy; 8 th pagus Arabic/modern counterpart: Ban al-alam(?) (Bam in early Arabic texts); see Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland 208 n. 1. Position in official lists of villages: first before Tholthis [P.Oxy. 1285]; between Palosis and Tholthis [P.Oxy. 1448]; between Teis and Palosis [P.Giss. 115, P.Oxy , 3307, Manchester Museum inv ], between Palosis(?) and Kesmouchis [P.Oxy ]; last after Teis [P.Oxy. 1747]; between Teis and Tholthis [SB 16570] Topographical features: public granary (to demosion) [P.Oxy. 1541]; border (synoria) of the village [P.Oxy. 5007] Animals: pigs [SB 15936, 16570]; calf [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Oxy. 740, 1541, 2670]; epiplooi [P.Oxy. 2670]; komarchai [P.Oxy. 5007]; demosioi [P.Oxy. 5007]; collector of the crown-tax (praktor stephanikon) [PSI 733]; overseer of the pigs (epimeletes choiron) to be supplied for the visit of Severus Alexander and Iulia Mamaea to Egypt [SB 15936] Occupations: donkey-drivers [P.Oxy. 740]; slave and wet-nurse [PSI 1065] Noteworthy landowners: Dionysios son of Diogenes, Alexandrian citizen [P.Oxy (51 3/8 arouras)] Taxes and other imposts: phoretron, sitometricon [P.Oxy. 740]; vestis militaris [P.Oxy. 1448]; crown-tax [P.Oxy. 1659, PSI 733]; requisition of meat [SB 16570] Πα ρι( ) - Pa.ri( ) P.Diog /179/211 epoikion 221

224 Πβ ουει - Pbouei SPP X (see ZPE 138 (2002) 150, 152 3) VII/V chorion Πεγουλ(ίου?) Ἀφθον ί [ο]υ - Pegouliou(?) Aphthoniou P.Oxy. XIX (see n. ad loc.) epoikion Relative location: perhaps near Paneuei (Western toparchy; 3 rd pagus) [P.Oxy. 2229] Πεεννω - Peenno P.Fouad I (BL VI 40) 68 BCE kome P.Oxy. LV BCE kome P.Oxy. IX , kome P.IFAO I (BL VI 55) P.Oxy. XLV = P.Coll.Youtie I 21 80/81 kome P.Harr. I 138.i.17, iii.1, 3, <kome> P.Oxy. IV SB V = P.Bon. 43 I P.Oxy. LXX , /7 <kome> P.Oxy. XV (Πεενω; BL VII 144) 165 P.Stras. IV P.Mich. XV , P.Oxy. V P.Oxy. XLI P.Oxy. XLIX , /15? praktoreia P.Oxy. XIV , P.Oxy. X topoi SB XII , /21 or kome 224/5 P.Oxy. XII SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Corn P.Oxy. XLIV , 102, 208 (Πεννω) PSI Congr. XVII SB XIV 11937v.ii.5 /IV? 222

225 Administrative subdivision: Middle toparchy; R. S. Bagnall, Tyche 6 (1991) 37 43, suggests that the village may have been transferred to the Cynopolite nome in the fourth century. Relative location: in P.Oxy an acacia-tree περὶ Πεενν ω is designated by the komogrammateus of Nemera (Middle toparchy) for purchase, and in P.Oxy a declaration of uninundated land is addressed to the komogrammateus of Nemera and other villages ; the two villages must have been close neighbours. P.Oxy specifies that Peenno is near Toka (Middle toparchy, later in the fourth century transferred to the Cynopolite nome); cf. also P.IFAO I 21, where a shepherd registered in Peenno herds sheep in Toka, and P.Oxy. 2182, where the two villages are joined in a single entry. Position in official lists of villages: between an uncertain village and Toka [P.Oxy ], between Senepta and an uncertain village [P.Oxy ]; between Mastingophorou and Psobthis [SB 16570]; between Tholthis and Herakleion [P.Corn. 36]; between Toka and an uncertain village [PSI Congr. XVII 26] Categories of land: catoecic [P.Harr. 138]; private [P.Oxy (implied by 1 art./ar. tax rate)]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 1549, SB 11033]; pareimene [P.Oxy. 713, 1549] Cultures: acacia-trees [P.Oxy. 1112, 1188]; persea-trees [P.Oxy. 1188]; wheat [P.Oxy. 3777]; barley [PSI Congr. XVII 26] Associated kleroi: of Melanthios [P.Oxy. 1188]; of Thrasymachos [P.Oxy. 713, 1549 (pareimene)]; of Phainippos [P.Oxy. 3777]; of enon [P.Harr. 138]; of domion... [SB 11033] Irrigation: dike (choma) formerly belonging to Saras son of Amoïs [P.Oxy. 1112]; the great dike (to mega perichoma) [P.Oxy. 1188]; mechane [P.Oxy. 2997]; public dikes (demosia chomata) [P.Oxy. 3264]; irrigation work [P.Oxy. 3264] Topographical features: vacant lots (psiloi topoi) [P.Harr. 138]; house with storeroom (kamara) and courtyard (aule) [P.Oxy. 4956] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; pig [SB 16570] Religion: temple of Ammon [P.Oxy. 1188] Officials: komogrammateus [P.Oxy ( of Peenno and other villages ), SB 11033]; praktores argyrikon [P.Oxy. 1283]; presbyteroi [P.Oxy. 3264]; chomatepimeletes [P.Oxy. 3264]; sitologos [P.Stras. 191] Occupations: donkey-driver [P.Oxy. 2182]; shepherd [P.IFAO I 21]; phrontistes [P.Oxy. 2997] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [P.Oxy. 2997] 223

226 Taxes and other imposts: eparourion, sponde Dionysou, pechismos peristereon [P.Oxy. 1283]; requisition of meat [SB 16570]; poll-tax (laographia) [P.IFAO I 21 (implied)] Πειουλ( ) See s.v. Πιούλεωϲ Πεκτυ - Pekty P.Oxy. LXI /90 PSI IX PSI late P.Oxy. LX epoikion P.Oxy. XXXI P.Oxy. XLV = P.Coll.Youtie II P.Batav (BL V 203) 346/7 epoikion P.Oxy. LXV [epoikion] P.Oxy. X 1312 descr. (BL V 244) V P.Oxy. XVI (Πεκυτυ) or SB XXIV , 16, [29] P.Oxy. XVI P.Oxy. LV , 86, P.Oxy. XIX 2243(a).33 (Πε κτη ) 590 P.Münch , /4 epoikion/ktema P.Bad. VI VI ktema PSI 239.9, verso 601 epoikion P.Oxy. XVI , 36, 37 VI/VII epoikion/ktema P.Leid.Inst. 80 B.ii.12 VII/V chorion Administrative subdivision: Upper toparchy; 1 st pagus Relative location: named with Anta [P.Oxy. 1932]. Near Isieion Panga (Upper toparchy; 1 st pagus) [P.Oxy n., n., PSI 187, 1071]. Inhabitants of Pekty farm land in Loukiou [P.Oxy. 3804]. Categories of land: fallow (ἀπὸ ἀναπαύϲεωϲ) [P.Oxy. 2585] Cultures: flax [P.Oxy. 2585, 3255]; chortos [P.Oxy (see introd.), PSI 239]; barley [P.Batav. 16] Irrigation: mechane (Φοιβάµµωνοϲ ἐπίκλην Βελααυ) [P.Oxy. 1932]; perichoma [P.Oxy. 2585, 3255, PSI 187, 1071] Topographical features: land with rocky places (πετρώδειϲ τόποι) [P.Oxy. 4121] 224

227 Occupations: field-guards (agrophylakes) [PSI 239] Noteworthy landowners: Aurelia Herakleidiaina, matrona stolata, daughter of Aurelios Herakleides, bouleutes of Alexandria [P.Oxy. 4121]; Fl. N.N., ex praepositis [P.Oxy. 4677]; Apion estate [P.Oxy (+ SB 16324), 1932(?), 2025, 2243(a), 3804] Πεκύϲιοϲ See s.v. Ἰϲιεῖον Πεκύϲιοϲ Πέλα - Pela P.Hib. I BCE BGU VI BCE P.Oslo II 26.9 (Πέλληϲ) 5/4 BCE P.Oxy. XLIX I BCE P.Oxy. IV 835 descr P.Princ. II P.Oxy. II , <kome> C.Pap.Jud = P.Oxy. II 353 descr. 27 SB XII = P.Oxy. II 351 descr. 28 P.Oxy. XXXV P.Ryl. II 159.8, 36 31/2 P.Oxy. XIV P.Oxy. II 368 descr. = SPP IV p /4 P.Oxy. XII topoi P.Sarap. 79f.i.5, P.Oxy. LVII kome P.Oxy. LVII , 20 99/100? kome P.Oxy. VI (BL V 239) early II P.Oxy. LXIX , P.Oxy. 584 descr. c. 129 P.Oxy , 10, 11, 23 after 143 kome P.Oxy. XXXI /9 topoi P.Oxy. XLIX <kome> P.Oxy. LXVII , 15, 16, 20, 22, 25, 27, 33, topoi 38, 44 P.Oxy. LXII ? kome P.Matr. 2.2, 11, /2 kome P.Köln II 90.8 c. 184 topoi PSI V (BL V 404), 9 185/6 kome SB XVI , 11 = P.Princ P.Oxy. IX II 225

228 P.Fuad Univ. 32.r.12 II? P.IFAO 15.5 II? P.Oxy. IV , 21, 37, 38 c. 200 P.Oxy. XLIV , 116 c P.Col. X 272.2, 12, 18 = SB XX kome P.Oxy. XLVII kome P.Oxy. XIV P.Oxy. XIV after 229 SB I (Πέλλα) P.Oxy. VI 970 descr. 244/5 P.Gen. II = SB XII kome PSI XV (1 st half) kome P.Oxy. XL O.Fay PSI Congr. XXI 12.vi P.Princ. II P.Oxy. XII /9 P.Oxy. XXXV /5 SB XXVI = P.Oxy. XXIV O.Fay (Παίλα) P.Graux II 29.4 P.Oxy. X P.Oxy. XLIV 3170 introd. P.Oxy. XLVI PSI IV PSI VII 799.[13], 15, 19, 22 SB XIV , 3, 5, 9, 15, 23, 24, 32 4 SB XIV ii.8 late SB XIV /IV P.Oxy. XIV /IV P.Col. X P.Oxy. XLIV kome P.Oxy. XXII 2347.[2], kome P.Oxy. XVI SB I V/VI chorion(?) PSI V /8 Uncertain instances: SB XXVI = X (Πελ]α) c <kome> P.Oxy. XXVII (cf. 38 n.) Administrative subdivision: Western toparchy Arabic/modern counterpart: Billa al-mustagadda (Gomaà et al., Mittelägypten 98), 7 km south of al-bahnasa/oxyrhynchus. Relative location: P.Oxy mentions land around Pela ἐν πεδίοιϲ Ϲενοκώµεωϲ, suggesting proximity between the two villages (cf. also l. 39). P.Oxy n.: From the name of Antipera Pela in the same toparchy we know that both villages 226

229 stood by a considerable body of water, probably the ancient equivalent of the Bahr Yusuf (cf. the mention of fishing in the same papyrus). The location by the Bahr Yusuf is confirmed by P.Gen , 39, on which see Rowlandson, Landowners and Tenants 12: Pela was probably on the eastern bank; parts of its territory had the river both on the east and on the west and north-west, either because the river meandered or because the territory spanned both banks. Near Lenon and within five miles from Paeimis (both in the Western toparchy/4 th pagus) [P.Oxy. 4739; cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 268 n. 186]. Ιn P.Oxy. 970 the representative of an Antinoopolite owner of land in Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus) is from Pela. Across the canal from Ibion Antilochou [P.Oslo 26] and Antipera Pela. Position in official lists of villages: between Senekeleu and Leukiou [P.Oxy. 1285]; between Senao and Paeimis [P.Oxy. 1659]; between Senokomis and Syron [P.Oxy. 1747]; between Isieion Tryphonos and Seryphis(?) [P.Oxy. 3462]; between Herakleion and Senao [SB 16570]; between Syron and Taampemou [P.Graux 29]; beween Seryphis and Lenon [SB 12108] Categories of land: royal [P.Oxy. 368, 4337]; confiscated [P.Oxy. 835, 4337]; catoecic [P.Ryl. 159, SB 12642]; private [P.Gen. 116 (implied by 1 art./ar. tax rate), P.Oxy (sim.), PSI 1550 (sim.)]; abandoned (pareimene) [P.Col. 272]; sacred [P.Col. 272]; artificially irrigated (epentlemene) [P.Col. 272]; former vineland (chersampelos) [P.Gen , P.Oxy ]; uninundated (abrochos) [P.Gen ] Cultures: wheat [BGU 1228, P.Gen. 116, P.Oxy , 2474(?), 4337, P.Ryl. 159, PSI 1550]; acacia-trees [P.Oxy. 4337]; viticulture [P.Gen. 116, PSI 292, SB 16824; cf. P.Oxy. 1672]; sesame-oil [P.Hib. 43]; barley [BGU 1228, P.Col. 286]; reeds [P.Gen ] Associated kleroi: of Diokles and Ptolemaios [P.Oxy. 506]; of Sisines and Abdieus [P.Oxy. 2474]; of Seuthes [P.Oxy. 4337]; of Krotos [P.Oxy. 4337]; of Diodoros son of Demokrates [SB 12642]; of Leontiskos [BGU 1228]; of Eubios son of(?) Hip [P.Gen ]; of N.N. [P.Gen ]; of Ma [P.Gen ]; of Philon [PSI 1550]; of Antiochos [P.Col. 272] Irrigation: canal (dioryx) [P.Gen , 19, 25, 34, 37, 39, P.Oxy , SB ( of Apollophanes )]; irrigation work [P.Oxy. 3462(?), SB 12108]; private dike (idiotikon choma) [P.Oxy. 4337]; other dike [P.Oxy. 4337]; gyes [P.Gen , 24, 25, P.Oxy. 4337]; pleurismos [P.Gen , P.Oxy (see n.)]; mechane [P.Gen ] Topographical features: granary [P.Köln 90, P.Oxy. 2872, 3910]; fish-traps(?) (hypocheis) [P.Oxy. 3269]; sluice-gates (thyrai) (called of Tanyris ) [P.Oxy. 3269]; oil-press (elaiourgeion) [P.Hib. 43]; gardens (paradeisoi) [SB 16824] Animals: sheep and lambs [C.Pap.Jud. 482, P.Oxy. 245, 2850, P.Princ. 24, SB 10795]; goats and kids [C.Pap.Jud. 482, P.Oxy. 2850, P.Princ. 24, SB 10795]; oxen [P.Oxy (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns), SB 12156]; calf [SB 16570]; pig [SB 12156, 16570]; public donkeys (requisitioned for transport service in the Arsinoite nome) [O.Fay. 26, 33, SB 1507] 227

230 Religion: temple of Apollo (= Horus) and other gods [P.Oxy (see introd. for the temple s ground plan)]; priests (hiereis) [P.Oxy. 3473]; festival (heorte) [P.Oxy ]; pastophoros [P.Oxy. 3473]; monastery [PSI 953] Officials: archephodos [P.Oxy. 969, 1212, 3346]; sitologoi [P.Hib. 43, P.Köln 90, P.Oxy. 1447, 2591, (not certainly of Pela), 4589]; dekaprotos [P.Oxy. 2872]; komarchai [P.Oxy. 3109]; field-guard (pediophylax) [P.Oxy. 3346]; presbyteroi [P.Col. 272, P.Oxy. 3462]; (office of) komogrammateus [P.Col. 272] Occupations: shepherd [P.Oxy. 245, SB (minor/aphelix)]; georgos [P.Oxy. 740, , PSI Congr. XXI 12]; female slave (doule) [P.Oxy. 1212]; potter (kerameus) [P.Oxy. 1497]; fishermen [P.Oxy. 3269]; oil-maker (elaiourgos) [P.Hib. 43]; gardener (kepouros) [P.Sarap. 79f]; estate pronoetes (Aphous) [P.Oxy. 1948] Military: soldier (stratiotes) from Pela [P.Princ. 61] Noteworthy landowners: Titos Singonios Arrios Apolinarios alias Fronto [P.Oxy. 3109]; Markos Salvios Ioustos (confiscated estate) [P.Oxy. 4337]; Herodes son of Apion, gymnasiarchos [P.Gen. 116]; Sarapion alias Alexandros, kosmetes [P.Gen ]; Kalpournios Petronianos [P.Gen ]; Sarapion, agoranomos [P.Gen ]; Septimios Epimachos, gymnasiarchos [P.Gen. 116]; Achilleus son of Apollonios, exegetes [P.Gen ]; Apollophanes son of the gymnasiarchos Apollonios [PSI 1550]; Aurelios Achilles [P.Gen. 116; cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 109]; heirs of Aurelios Horion [P.Gen. 116]; Ioulios Triadelphos [P.Gen. 116]; Flavia Kyria [P.Oxy (see J. Gascou, CE 47 (1972) 257)] Taxes and other imposts: poll-tax implied in P.Oxy and SB (λαογραφόµενοϲ); telos probaton [P.Oxy. 245]; sitologikon, sitometrikon, phoretron [P.Oxy. 740]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; epiklasmoi [P.Oxy. 3169]; requisition of meat [SB 12156, 16570]; apomoira [SB 16824]; annona militaris(?) [P.Graux 29] Other: sale of wine in Pela is mentioned in P.Oxy A skipper from Antinoopolis resides in Pela [P.Oxy. 2347]. In P.Oxy a man from Pela who had sustained serious injuries is examined by the public doctors of Oxyrhynchus. Πελαίτου - Pelaitou P.Oxy. XII after 324 SB XVI (τόπου Πραϋλίου Πελαί του) late V? Administrative subdivision: probably 8 th pagus (see P.Oxy introd.) Position in official lists of villages: between Nemesionos and Strouthou [P.Oxy. 1448] 228

231 Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] Πέλουϲ - Pelous P.Oxy. XVI VI/VII Relative location: perhaps in the Apionic prostasia of Hiereon [P.Oxy. 2000] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2000] **Πεµα( ) - Pema( ) SB I V/VI chorion(?) Πεµη See (= Memphite Hypsele). There is no reason to assign P.Ryl. II (prov. unknown; 168/9) to the Oxyrhynchite, as Pruneti, I centri s.v., tentatively does. Πεµπω - Pempo P.Haun , 27 IV/V epoikion P.Oxy. XVI , 15, 24 c. 560 ktema P.Mert. II 96.1 VI P.Oxy. XVI late VI P.Sijp VII/V chorion SPP X (see ZPE 138 (2002) 150) VII/V chorion Relative location: perhaps near Meskanounios and Psaei [P.Mert. 96; cf. also P.Oxy. 2030: Πεµπω (ὑπὲρ) δικαίου Μεϲκαν(ούνεωϲ)] Cultures: viticulture [P.Oxy. 1915] 229

232 Occupations: builders (oikodomoi) [P.Haun. 63]; ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: imperial estate managed by the Apiones [P.Oxy. 1915] Πέρα - Pera PSI V /6 SB XV P.Oxy. XVI , 21, 22, 23, 30, 31 VI P.Oxy. XVI , 15 VI P.Oxy. XVI VI ktema P.Oxy. XVI late VI Uncertain instance: SB XVI (Περα [; provenance unknown) II/ ktema Cultures: viticulture [P.Oxy. 2044] Irrigation: lakkos [P.Oxy. 2035] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (name unpreserved)]; hydroparochos [PSI 947]; phrontistes [SB 13873]; blacksmith (chalkeus) [SB 13873] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2034, 2035, 2044] Πέρα Μερµέρθων - Pera Mermerthon P.Oxy. XIX /543/558 ktema Relative location: as its name indicates, opposite Mermertha (Upper toparchy; 1 st pagus), probably across the canal of Apollophanes (see above, s.v. Μερµέρθα). Irrigation: mechane (called Βελαρίνου) [P.Oxy. 2244] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2244] 230

233 Περεινούεωϲ See BL V 240 under P.Oxy. VII Περέτνουιϲ See s.v. Φερέτνουιϲ Περιβλέπτου - Peribleptou P.Hamb. inv , 4 (see APF 50 (2004) 166) 473 Occupations: pronoetes [P.Hamb. inv. 533]; foreman (epikeimenos) [P.Hamb. inv. 533] Noteworthy landowners: comes Ioannes [P.Hamb. inv. 533] Περουεν - Perouen SB XVI , 14, 20 II/ ktema P.Oxy. LXX n., 20 n. 220/21 or 224 ktema P.Oxy. XV (Π[ερο]υ εν) 550/51 or 565/6 P.Oxy. XV (Περοεν) VI ktema(?) P.Oxy. XVI VI/VII epoikion P.Egy.Mus. S.R (227) r.ii.1 (see Pap.Congr. VI/VII ktema XXIV ) 29 Form: cf. the personal name Περουεν in P.Oxy.Hels (). Relative location: mentioned alongside Orthoniou and Kalorias in P.Oxy In the same Apionic prostasia as Aspida, Kyamon, Phna and Spania (the latter in the territory of the former Lower toparchy) [P.Oxy. 2204] Cultures: wheat [P.Oxy. 2038]; viticulture [P.Egy.Mus. S.R (227), P.Oxy. 2038, SB 12732] Irrigation: uninundated (abrochos) [P.Oxy. 2038] Religion: deacon [P.Oxy. 2038] 29 See also F. Mitthof s comments in APF 54.2 (2008)

234 Occupations: ampelourgoi [P.Oxy. 2038, 4773, SB 12732]; georgoi [P.Oxy. 2038]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Paulos)]; hydroparochoi [P.Oxy. 4773, SB 12732]; patetai [SB 12732] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [P.Oxy. 4773]; Apion estate [P.Egy.Mus. S.R (227), P.Oxy. 2038, 2197, 2204] Περώθεωϲ - Perotheos P.Oxy. XV , 20 (BL 141) 92 BGU IV (BL 16; cf. also BL IV 6) II Administrative subdivision: Eastern toparchy Relative location: apparently near Psobthis of the Eastern toparchy, with which it shared a village scribe, and Pakerke [P.Oxy. 2185]. Categories of land: ousiake [P.Oxy. 2185] Officials: komogrammateus [P.Oxy. 2185] Πεϲτα - Pesta PSI VII II P.Oxy. XIX 2243(a).20, 21, epoikion/ktema P.Iand. V (see ZPE 155 (2006) 226) VII Uncertain instance: P.Stras. V n. late I BCE Cf. also SPP V (provenance unknown; VII) with BL V 452. Relative location: in an Apionic prostasia comprising Senokomis (Western toparchy), Herakleion (Middle toparchy), Notines Paroriou and Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) [P.Oxy. 2243(a)] Cultures: viticulture [P.Iand. 155, P.Oxy. 2243(a).29]; palm-trees [P.Oxy. 2243(a).27] Topographical features: mill (mylaion) [P.Oxy. 2243(a).27] 232

235 Animals: pig [P.Oxy. 2243(a).28] Religion: church [P.Oxy. 2243(a).78]; (Christian) priest [P.Iand. 155, P.Oxy. 2243(a).22, 23] Occupations: boethos [P.Iand. 155]; georgoi [P.Oxy. 2243(a).35 etc.] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2243(a)] Taxes and other imposts: capitation tax (synteleia kephales) [P.Oxy. 2243(a).26] Π εϲ τετοε - Pestetoe PSI I epoikion/ktema Noteworthy landowners: Apion estate [PSI 58] Πετ [ ] See below s.v. Πετνη 1) under P.Oxy. X Πετεµούνεωϲ - Petemouneos P.Oxy. X P.Oxy. VII , 26 after 362 Administrative subdivision: Western toparchy Position in official lists of villages: between Syron and Seryphis, P(h)eretnouis and Syron [P.Oxy. 1052]; last after Leukiou [P.Oxy. 1285] Other: wool and woad [P.Oxy. 1052] Πετενούρεωϲ - Petenoureos P.Oxy. V , /9 epoikion 233

236 P.Mich. XV , 70, epoikion SB XXVI = P.Oxy. XXIV (cf. ZPE 170 (2009) 190) P.Oxy. X Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) Uncertain instance: SB XIV n. (Πε τ ε ν [ούρ(εωϲ)) 211 topoi Administrative subdivision: Middle toparchy Relative location: near Panechmothis (Middle toparchy) [P.Oxy. 1123, mentioning public land περὶ τὸ Πετενούριοϲ ἐποίκιον καὶ Πανέ χµωθ[ι]ν ] Position in official lists of villages: between Texei and Senepta [P.Oxy. 1285]; between Sento and Artapatou [SB 16570]; between Takolkeilis and Mastingophorou [Manchester Museum inv ] Categories of land: public [P.Oxy. 1123] Animals: pig [SB 16570] Officials: sitologoi [SB 11272(?)] Occupations: georgoi [P.Mich. 786] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Πετνη - Petne 1) Upper toparchy: 30 P.Oxy. X (edd.: Πετ [ ] ; restore Πετν [η]) PSI V P.Oxy. XVI VI/VII Uncertain instance: PSI VI (Πετνη α[ ] [ ] ο[ ]χιν; epoikion read ἄ[ν]ω?) 30 The existence of a village Petne in the Upper toparchy is now confirmed by a papyrus to be published in The Oxyrhynchus Papyri. 234

237 Position in official lists of villages: first before Thosbis [P.Oxy. 1285] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1910] Note: Petne in P.Oxy is assigned to the former Upper toparchy as it is named with (among others) Sinkepha. The other Apionic instances of Petne below, under 3 (P.Oxy. 1912, 2019, 2037), may also refer to the same village. 2) Middle toparchy/7 th pagus(?): P.Oxy. LXVII (ἐν τόπωι λεγοµένωι 16 Πέτνηι) P.Oxy. I kome SB XII = P.Oxy. 595 descr. 156 topoi P.Oxy. 631 descr. 158 topoi P.Oxy. IV topoi P.Mich. XV , P.Lips. I (Με τνη; cf. BL V 172) 175/6 P.Oxy. I topoi P.Oxy. XII /80 topoi P.Oxy. XLIV , 97, 98, 100, 101, 105 8, c kome 110, 137 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 103, 217 P.Wash.Univ. II P.Oxy. VII after 362 P.Oxy. VI 997 descr. (cf. P.Oxy. LV n.) IV P.Oxy. XII (Πεττνη) IV Uncertain instance: P.Oxy. XIV (Πετ ν η [(?); BL V 248) Administrative subdivision: for likelihood of membership in the 7 th pagus, see P.Oxy. LV n. Arabic/modern counterpart: Itnih (Gomaà et al., Mittelägypten 88). Relative location: Petne shares sitologoi with Kerkeura (Middle toparchy) [P.Oxy. 631] and Tanais (Middle toparchy; 7 th pagus[?]) [SB 10791], suggesting proximity between these villages. Near Takolkeilis (Middle toparchy; 7 th pagus) [P.Oxy ]. Near Toka (Middle toparchy) [P.Oxy. 4582]. P.Oxy. 72, a registration of land in Petne by an inhabitant of Senepta (Middle toparchy), suggests that the two villages were close to each other. 31 Listed among villages of the Middle and Western toparchies. 235

238 Position in official lists of villages: between Toka and Istrou [P.Oxy. 1285]; between Teis and Milonos [P.Oxy. 1545]; between Nomou and Istrou [P.Wash.Univ. 81, SB 16570] Topographical features: vacant lot (psilos topos) in the southern part of the village [P.Oxy. 72]; beehives ( in the house of Diogenes ) [P.Oxy. 4582] Animals: bees [P.Oxy. 4582]; calf [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Lips. 117, P.Oxy. 88, 631, 1539, SB 10791]; praktores argyrikon and their agent (cheiristes) [P.Oxy. 734] Occupations: beekeepers (melissourgoi) [P.Oxy. 4582] Taxes and other imposts: supply of meat, probably for military purposes [P.Oxy. 1545]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; syntaxis [P.Oxy. 3169]; requisition of meat [SB 16570] Other: woad [P.Oxy. 1052] 3) Uncertain toparchy: P.Lips. I P.Oxy. VI late II <kome> P.Wash.Univ. I 54.1, 6 (see ZPE 170 (2009) 190) IV/V SB XV IV/V kome PSI X , kome P.Oxy. XVI V chorion P.Oxy. XVI before 566 kome P.Oxy. XVI VI kome P.Oxy. XVI late VI SPP X VII/V Relative location: in an Apionic prostasia comprising Papsau, Theou, Chenetorios, Samakionos and Graeidos [P.Oxy. 1912] Cultures: viticulture [P.Oxy. 2043] Topographical features: bakery (artokopeion) [P.Oxy ] Occupations: georgoi [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912, 2019, 2037 (cf. above under 1 Note)]; heirs of Musaios [P.Oxy. 2019] Πετροκ( ) - Petrok( ) 236

239 P.Oxy. XLVI early IV epoikion P.Col. X 284.3, epoikion/ktema SB XXII , 7 = P.Heid. V 344 (duplicate 311 epoikion/ktema of P.Col. 284) P.Oslo 119.2, epoikion P.Oxy. XII (BL XI 150) after 324 SB XVI n., epoikion Uncertain instance: P.Laur. IV (Πετ ρ[; BL IX 122) 399/405/418 epoikion Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the vicinity of Dositheou (Lower toparchy; 8 th pagus) [P.Col. 284, P.Oxy , SB 15769] Position in official lists of villages: between Geronta and Skytalitidos [P.Oxy. 1448]; between Krariou(?) and Skytalitidos [P.Oxy. 3307] Categories of land: royal [P.Oslo 119] Cultures: viticulture [P.Col. 284, P.Laur. 158, SB 15769]; palm-trees [P.Col. 284, SB 15769]; fruit-trees [P.Col. 284, SB 15769] Irrigation: mechanika organa [P.Col. 284, SB 15769]; irrigation work [P.Col. 284, SB 15769] Animals: oxen [P.Col. 284, P.Laur. 158, SB 15769] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oslo 119, P.Oxy. 1448, SB 12646]; requisition of ropes [P.Oslo 119] ΠετροϪ - Petrodj T.Varie 10.3 VII kome Πετρωνίου - Petroniou P.Oxy. XVI V chorion 237

240 P.Oxy. XVI /41 P.Iand VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI VI/VII Cultures: viticulture [P.Oxy. 2043] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (N.N. son of(?) Olympios), 2032 (name not preserved)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 2031, 2032, 2207] Πηλέαϲ - Peleas SB XXII = P.Lond. 780 (Πυλέαϲ) 535 = P.Oxy. I 205 descr. P.Oxy. XVI (BL X 146) VI P.Oxy. XV , 192 (BL X 147) VI ktema P.Oxy. LV Relative location: Peleas shares an Apionic pronoetes with Leontos, which was probably in the former Eastern toparchy (see s.v.) [SB 15366; cf. SB XXII (535)]. See also Note below. Cultures: viticulture [P.Oxy. 3960] Irrigation: lakkos [P.Oxy. 2197] Occupations: georgos [P.Oxy. 2197]; Apionic pronoetes (Pamouthios) [SB 15366] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197, SB 15366; in P.Oxy the estate purchases wine from inhabitants of this village] Note: an individual from Peleas who had stolen cattle fled to Machausonos, a hamlet dependent on the domus divina [P.Oxy. 2055]. Πηνηβ - Peneb P.Oxy. LXXI , epoikion 238

241 Πιαα - Piaa P.Oxy. XVI , epoikion P.Oxy. XIX 2244 margin (see 1 2 n.) 528/543/558 epoikion P.Oxy. XVI before 566 P.Oxy. XV VI P.Wash.Univ. II 84.9 late VI P.Sijp VII/V chorion Cultures: viticulture [P.Oxy. 1899] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Τοῦ Κτήµατοϲ), 2244 (called τοῦ Πιαα)] Religion: church [P.Oxy. 1912] Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: Fl. Alexandros, vir gloriosissimus, strategos [P.Oxy (cf. PLRE II 59)]; Apion estate [P.Oxy. 1912, 2207, 2244, P.Wash.Univ. 84] Πιλαϲιενοῦϲ - Pilasienous PSI I epoikion Relative location: a person from Pilasienous gives surety for an enapographos georgos from Aktouariou, perhaps indicating proximity between the two settlements [PSI 62]. Noteworthy landowners: PSI 62 does not necessarily imply that the settlement was part of the Apion estate. Πιµπαϲι - Pimpasi P.Oxy. LVII kome P.Köln I ? Uncertain instance: 239

242 P.Köln II 100.2, [33] = SB X (Πιµ [; see n.) 133 kome Cultures: wheat [P.Oxy. 3911]; chlora [P.Oxy. 3911] Associated kleroi: of Charidemos(?) [P.Oxy n.] Animals: ox [P.Köln 55] Πιναράχθεωϲ - Pinarachtheos P.Ross.Georg VI/VII P.Oxy. XVI c. 624? P.Oxy. XVI , ? Uncertain instances (the Oxyrhynchite provenance of the following documents is uncertain): P.Ross.Georg. V 23 introd. BGU I = W.Chr. 134 (BL IX 16) VI/VII Topographical features: post station (allage) [P.Oxy (BL VII 141), 1863] Animals: saddle-horses [P.Oxy. 1862] Religion: monastery [BGU 103] Officials: meizon [BGU 103] Occupations: grooms (hippokomoi) [P.Oxy. 1863]; sellariotes [P.Oxy. 1862, 1863] Πιναυα - Pinaua P.Oxy. XXIV c. 173/4 Πίνυριϲ - Pinyris 240

243 P.Wash.Univ. II 92.2 P.Oxy. LVI n. (ἀπ<ὸ Π>ινύρεωϲ?) P.Oxy. XVI P.Oxy. XVI , 14, 16 IV/V VI VI/VII VI/VII Relative location: the villagers of Thomoinepsobthis (Eastern toparchy; 5 th pagus) attack Pinyris during a feast and steal money from the village s estate overseer, suggesting that the two villages were close neighbours [P.Oxy. 1853] Officials: meizon [P.Oxy. 1855] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1853, 1855]; Fl. Phoibammon(?) [P.Oxy. 3868] Πιούλεωϲ - Piouleos PSI Congr. XVII 18(a).9 (Πε ι ουλ( ); cf. n. ad loc.) IV P.Harr. I (BL XI 92) VI epoikion Cultures: viticulture(?) [PSI Congr. XVII 18(a)] Π ι ο ω ϲ ε - Pioose P.Wash.Univ. II 84.3 late VI Πλακί(τ)ου - Plakitou/Plakiou P.Oxy. XVI (Πλακίτου) VI/VII ktema P.Oxy. XVI (Πλακίου) VI/VII epoikion Relative location: apparently in the same Apionic prostasia as Leonidou (in the area of the 7 th pagus) [P.Oxy. 1910] Occupations: Apionic pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 1910] 241

244 Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1910, 2025] Πλ α ντιάδ ο ϲ - Plantiados P.Oxy. LV early IV epoikion Administrative subdivision: 6 th pagus Πλεειν - Pleein P.Wash.Univ. I 54.3 (BL IX 373) IV/V P.Oxy. LV after 566 kome P.Oxy. XVI , 11, 16 VI P.Oxy. XVI , 24 VI/VII kome P.Oxy. XVI , 34 VI/VII kome P.Oxy. LXVI , kome Delendum: P.Oxy. XVI ; see BL XI 157. Relative location: in the same Apionic prostasia as Leonidou (area of the 7 th pagus) [P.Oxy. 1910] Cultures: achyron [P.Oxy. 3805] Irrigation: mechane [cf. P.Oxy and Note below] Animals: cattle (boidia) [P.Oxy. 4536] Occupations: Apionic pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 1910]; head-watchmen (protophylakes) [P.Oxy. 4536] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1910, 2025, 2028, 2244, 3805, 4536 (pagarchoumene by the Apiones)] Note: cf. the mechane called Πλεειν in P.Oxy. XIX (528/543/558). In P.Oxy the village contributes money for the stables at Takona (a village in the former Lower toparchy). 242

245 Πλελω - Plelo SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XVII c. 293 epoikion P.Oxy. X P.Oxy. XIV SB XIV Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. LV early IV epoikion P.Oxy. I (BL I 315) 306 P.Wisc. I SB XII later IV <kome> P.Oxy. XLVII IV P.Mich. XI kome P.Wash.Univ. II V/VI epoikion Administrative subdivision: Middle toparchy; 6 th pagus Relative location: near Sento (Middle toparchy; 6 th pagus[?]) and the epoikion Ϲ [ ] α ειτε λ[εγ]οµένου [P.Oxy. 102]. A farmer from Knapheon takes under lease land in Plelo [P.Mich. 611]. Position in official lists of villages: between Artapatou and Nemeron [P.Oxy. 1285]; between Texei and Toka [SB 16570]; before Artapatou [Manchester Museum inv ] Cultures: wheat [P.Mich. 611]; barley [P.Mich. 611]; lachanon [P.Mich. 611]; chortos [P.Mich. 611]; flax [P.Oxy. 102] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 102]; mechane [P.Mich. 611, P.Oxy. 102]; irrigation work [P.Mich ] Animals: donkeys [P.Oxy. 1748]; pig [SB 16570] Occupations: donkey-drivers [P.Oxy. 1748]; ergates [P.Wash.Univ. 102] Noteworthy landowners: heirs of Phoibammon, vir clarissimus and formerly dux [P.Mich. 611]; Apion estate [P.Wash.Univ. 102] Taxes and other imposts: annona militaris [P.Oxy. 2142]; kommodion (gratuity for officials) [P.Oxy. 3358]; anabolikon [P.Wisc. 28]; requisition of meat [SB 16570] 243

246 Πλεροῦτοϲ - Pleroutos P.Oxy. XXXVI epoikion Relative location: in P.Oxy an inhabitant of this village takes under lease land around Thosbis (Upper toparchy). **Πµόχειωϲ Γωλη(?) - Pmocheios Gole(?) P.Laur. II 47.4 early VII Πολέµου - Polemou P.Oxy. LXII 4342.i.16 IV epoikion Administrative subdivision: perhaps in the 1 st pagus (cf. P.Oxy i.4) Irrigation: work on dikes [P.Oxy. 4342] Editor s note: hardly likely to be the same as Πολέµωνοϲ. Πολέµωνοϲ - Polemonos P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XIX 2243(a).77, P.Oxy. XV VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI VI/VII Religion: church [P.Oxy. 2243(a).77] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Apollos), 2032 (Kyriakos)]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 2243(a).80] 244

247 Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Ποµπανω - Pompano P.Prag. I 15.5, kome P.Wisc. II 75.9 IV P.Oxy. XVI , 6 (Πωπανω) VI/VII kome P.Oxy. XVI (Πωµπανω) VI/VII kome Administrative subdivision: part of the Upper Cynopolite nome in 353 (P.Prag. 15, 16); cf. Litinas, APF 40 (1994) 160. Relative location: P.Oxy seems to imply a dispute between Popmano and Pakerke (probably that of the Eastern toparchy), suggesting proximity between the two villages. P.Oxy specifies that Pompano is περὶ Ϲατύρου (Eastern toparchy). Officials: komarchai [P.Prag. 15, 16]; sitologoi [P.Prag. 15, 16] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1897, 2025] Ποϲοµπόϋϲ (Ἀριϲτοµάχου) - Posompous (Aristomachou) P.Wisc. I 13.5, (Ποϲοµπόϋϲ Ἀριϲτοµάχου) early II P.Köln II , 22 = SB X (Π. Α.) 133 P.Oxy. LIX II O.Ashm.Shelt II/ P.Mich. X (Π[ο]ϲονπόϋϲ ; BL VII 115) early P.Haun. II 37.3 P.Oxy. X (Ποϲοµπόεωϲ) P.Oxy. XIV (Ποϲοµβόϋϲ Ἀριϲτοµάχου) P.Wash.Univ. II SB XXVI = P.Oxy. XXIV (Πιϲοµπόϋ ϲ ; but cf. BL VII 150) P.Oxy. LV (Πο [ϲο]ν π ό [εωϲ) c ? P.Oxy. LIX , 13, kome P.Oxy. XL , kome P.Oxy. LXII , kome SB XIV (Ποϲοµπ[όεωϲ) IV <kome> 245

248 P.Oxy. XVI , 13 (Πουϲεµπόϋϲ) VI P.Oxy. XV (Πευϲεµπόϋϲ) VI P.Iand. II 20.5, 8 VI or VII kome (BL VI 56) P.Oxy. LV (Πουϲεµπόϋϲ) 621 Form: The genitive Ποϲοµπόεωϲ implies that ου is not a diphthong, but the declension seems to vary (P.Oxy n.). Administrative subdivision: Eastern toparchy; 5 th pagus Relative location: in P.Oxy three individuals from Phoboou (Eastern toparchy; 5 th pagus) are lessees of land in Posompous, suggesting close proximity between the two villages. Posompous and Phoboou also appear to have shared komarchai [P.Oxy. 3983; cf. P.Oxy ]. Position in official lists of villages: first before Adaiou [P.Oxy. 1285]; between Taampemou and Phoboou [SB 16570]; first before Sarapionos Chairemonos [P.Wash.Univ. 81] Cultures: wheat [P.Köln ]; viticulture [P.Oxy. 3960] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 3989]; season of the water control (hydrophylakia) [P.Oxy. 3989] Animals: calf [SB 16570] Officials: komarchai [P.Oxy. 3983, 4344]; tesserarius [P.Oxy. 4344]; sitologoi [P.Oxy. 4344] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (name unpreserved)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2034, 2207; in P.Oxy the estate purchases wine from inhabitants of this village] Taxes and other imposts: epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; requisition of meat [SB 16570] Other: tow (stippion) [P.Oxy. 3983] **Πουλ ί ου - Pouliou SB I V/VI chorion(?) 246

249 Πόϋνιϲ - Poynis P.Princ. II 42.3, 4 (Πόϋνιϲ), 18 (Πῶ(νιϲ)) 92/3 (BL V 283, IX 219) P.NYU II (Πῶ(νιϲ); see P.Oxy n.) early II PSI IV (Πω υ νιν; BL IX 313) 136/7 P.Oxy. LXXII (Ποΰνεωϲ) 176/7 Administrative subdivision: probably in the Upper toparchy (see Relative location) Relative location: near Athychis (Upper toparchy) [P.Oxy n.]. Its position in the south of the nome is reinforced by PSI 315, in which a farmer from the Hermopolite village of Sinageris takes under lease land in Poynis. Categories of land: royal [P.Princ. 42.4] Cultures: wheat [PSI 315]; chlora [PSI 315] Irrigation: dikes (chomata) [PSI 315] Associated kleroi: of Hippalos [PSI 315] Noteworthy landowners: Theon alias Anthos son of Ammonianos, ex-gymnasiarchos and ex-agoranomos of Alexandria [PSI 315] Ποῦχιϲ - Pouchis P.Oxy. VI 966 descr. Uncertain instance: see below s.v. Πο υ[ ]ε ω under Note Cultures: lentils [P.Oxy. 966]; lachanon [P.Oxy. 966] Πο υ[ ]ε ω - Pou[.]eo P.Oxy. X 1285.[12], 105 Administrative subdivision: Middle toparchy 247

250 Position in official lists of villages: between Tholthis and Toka [P.Oxy. 1285] Editor s note ad loc.: perhaps Πού[χ]εω<ϲ>..., but the absence of the final ϲ is curious (P.Oxy n.). Που[ ]ν - Pou[..]n P.Oxy. XV VI ktema Occupations: ergodioktes [P.Oxy. 2197] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197] Πραµπιϲη - Prampise SPP XX VII chorion Πρεµ ένο υ [ϲ - Premenous SB XVI = P.Bon epoikion Πρεϲε π[ = Πρεµ ένο υ [ϲ Πρεϲµείµεωϲ See BL V 355 under SB V and ZPE 170 (2009) 190, and cf. above s.v. Νέϲµιµιϲ 248

251 Προάϲτιον (Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) - Proastion (Exo Tes Pyles) P.Oxy. XVI (cf. Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ alone: c. 555? chorion 1, 7, 16, 19, 20, 21, 45, 50, 63, 68) PSI (Προάϲτιον Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) 565 P.Oxy. VI P.Wisc. II 66.2 (Προάϲτιον Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) 584 P.Princ VI chorion PSI V 955.2, 17 VI P.Oxy. XVI , 42 (BL VI 104), 44 VII (44: Προάϲτιον Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) Cultures: viticulture [P.Oxy. 1913]; vegetables [P.Oxy , 68] Irrigation: mechanai [P.Oxy , 16 17, 19, 21, 22]; lakkos [P.Oxy ] Topographical features: bath [P.Oxy. 915, PSI 955, P.Wisc. 66]; orchards (pomaria) [P.Oxy , 7, 16, 21, 49, 68]; vegetable gardens [P.Oxy (lachania), 68 (kepia)] Animals: oxen (boiidia) [P.Oxy ] Occupations: ampelourgoi [P.Oxy ]; symmachos [P.Oxy. 1925]; georgoi [P.Oxy , 20]; pomaritai [P.Oxy ]; field-guards (agrophylakes) [P.Oxy ]; potter (chloubokerameus) [P.Oxy ]; blacksmith (chalkeus) [P.Oxy ]; brickmaker (plintheutes) [P.Oxy , 63]; carpenter (tekton) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Note: the Προάϲτιον (Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) was the principal residential complex and administrative centre of the Apion estate in Oxyrhynchus, situated, as its name indicates, outside the city s walls and surrounded by some lands belonging to the estate. P.Oxy is a list of furniture from this complex, including one wooden ladder from the village [i.e. the proastion] to the circus (P.Oxy. LV n.). For an overview of this locality, see Mazza, L archivio degli Apioni 84 6, and for the meaning of the term proastion, see G. Husson, Rech. de. Pap. 4 (1967) In P.Oxy. LV , 21 (604/5) a man is described as proastites. Πρύχθεωϲ - Prychtheos 249

252 P.Oxy. XVI c. 555? P.Oxy. LVI VI/VII Religion: monks [P.Oxy. 1913] Πτελ - Ptel SB XXIV V epoikion P.Oxy. XVI V P.Oxy. L mid-v epoikion SB XII VII Categories of land: chersos [P.Oxy. 3585] Cultures: viticulture [P.Oxy. 2042] Religion: (Christian) priest [SB 16275] Occupations: georgos and irrigator (hydroparochos) [P.Oxy. 3585]; oil-maker (elaiourgos) [SB 10808] Noteworthy landowners: estate of empress Ailia Eudokia, wife of Theodosios II (administered by Strategios I, ancestor of the Apion family) [P.Oxy. 3585] Other: tow [SB 16275] Πτολεµα[ - Ptolema[ P.Oxy. XIX (cf. BL X 147) 350 epoikion Note: probably either Πτολεµᾶ or Πτολεµαίδοϲ (see below s.vv.). Inhabitants of this village are attacked by people from Tychinphagon (former Lower toparchy) [P.Oxy. 2233]. Πτολεµᾶ - Ptolema 250

253 P.Oxy. VI 989 descr. /IV epoikion SB XIV V/VI P.Oxy. LV Relative location: coupled with Tantape, with which it formed an Apionic prostasia (Nikes and Serenou were perhaps also part of this prostasia) [P.Oxy. 3952] Topographical features: workshop (ergasterion) [P.Oxy. 989] Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Occupations: Apionic pronoetes who is also priest (Phoibammon) [P.Oxy. 3952] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3952] Πτολεµαίδοϲ - Ptolemaidos P.Oxy. XV , /7? ktema PSI V , 55 VI epoikion/ktema Uncertain instance: Zauzich, Enchoria 15 (1987) 171, suggests that Ptlmjs in O.Pisa 567 is a place name, perhaps identifiable with Ptolemaidos. Relative location: in the same Apionic prostasia as Skytalitidos (8 th Chrysochoou and Mikras Paroriou [PSI 954] pagus), Cultures: viticulture [PSI ] Religion: priest [PSI ] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (anonymous)]; phrontistes [PSI ]; georgoi [PSI 954 (koinon)]; agrophylakes [PSI 954] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195, PSI 954] Πτῶχιϲ See s.v. Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ Πυλέαϲ See s.v. Πηλέαϲ 251

254 Πυξίνου - Pyxinou P.Oxy. LXX IV epoikion Etymology: perhaps from the adjective πύξινοϲ, made of boxwood, which occurs in several papyri (n. ad loc.). Occupations: ergatai (requisitioned for work in Alexandria) [P.Oxy. 4964] **Πύργοϲ - Pyrgos P.Oxy. XVI late VI Uncertain instance (the provenance of the following document is unknown): P.Lond verso p. 252 (ἐν Πύργ ου) VII Etymology: vielleicht nach einem Turm benannt (Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit 294) Relative location: probably near or within Nesos Leukadiou [P.Oxy. 2024] Religion: church [P.Oxy. 2024] Πω( ) See BL IX 219 under P.Princ. II and cf. above s.v. Πόϋνιϲ Πῶνιϲ See s.v. Πόϋνιϲ Πω(µ)πανω See s.v. Ποµπανω 252

255 Ρ Ῥύµηϲ, Μικρᾶϲ - Rhymes, Mikras P.Oxy. XVI c P.Laur. II 47.3 early VII Etymology: nach einer kleinen Straße benannt (Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit 294) Relative location: named together with Tkout [P.Oxy. 2020] Taxes and other imposts: arkarika [P.Oxy. 2020] **Ῥύµου - Rhymou SB I ? chorion 253

256 Ϲ Ϲ [ - S.[ SB XVI = P.Bon. 39(c)r Note: possibly Ϲο [ύεωϲ (n. ad loc.); cf. below, s.v. Ϲοῦιϲ Ϲ [ - S..[ SB XX = PSI IV kome Topographical features: pottery workshop (kerameion) [SB 14300] Ϲ [ ] αει - S[..].aei P.Oxy. I (BL V 232) 306 epoikion Cultures: flax [P.Oxy. 102] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 102]; mechane [P.Oxy. 102] *Ϲ [ ]ω - S[...]o P.Oxy. LXX <kome> Officials: komogrammateus [P.Oxy. 4962] Editor s note ad loc.: Ϲ [ ]ω could be a number of villages in the Oxyrhynchite nome, Ϲεναω and Ϲεντω being the best suited to the available space, but it is of 254

257 course not certain that the office [of village scribe mentioned in the letter] was to be held in an Oxyrhynchite village. *Ϲααπρέτου - Saapretou PSI VII after 272 kome Ϲαδάλου - Sadalou P.Oxy. X PSI V (Ϲεδάλου) SB XIV /IV epoikion P.Oxy. VI 895 introd. early IV? P.Oxy. LV early IV P.Oxy. XII P.Oxy. LX , P.Oxy. XLV IV CPR VII 24r.6 V/VI Administrative subdivision: Upper toparchy; 2 nd pagus Arabic/modern counterpart: Istal (suggested by J. R. Rea apud Rowlandson, Landowners and Tenants 12 with n. 21) Relative location: perhaps near Nigrou (Upper toparchy; 2 nd pagus), since P.Oxy implies that a requisition of a workman was made upon both villages jointly. Orders to deliver some items to a boat in P.Oxy may suggest proximity to a waterway. Position in official lists of villages: between Athychis and Xenarchou [P.Oxy. 1285]; between Sinkepha and Mermertha [SB 12108] Cultures: honey [P.Oxy. 3406]; wheat [P.Oxy. 3406]; lentils [P.Oxy. 3406]; viticulture [P.Oxy (cf. 5 6 ἔκτακα τῆϲ τρύγηϲ)]; wool [P.Oxy. 3406] Irrigation: canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Officials: komarches [P.Oxy. 1426] Occupations: ergates (requisitioned to work on Trajan s Canal) [P.Oxy. 1426]; estate pronoetes [P.Oxy. 3406] 255

258 Noteworthy landowners: Klematia [P.Oxy. 3406] Taxes and other imposts: grain collected from Sadalou by the epimeletes of the military camp at Psobthis [P.Oxy. 4089] Note: see also below s.v. Ϲιδαλα Ϲάκκου - Sakkou SB XV (see P.Sijp n.) V/VI epoikion P.Wash.Univ. II 84.8 late VI P.Sijp VII/V chorion Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Ϲαλωνίου - Saloniou P.Oxy. XVI /17? epoikion Ϲαµακίωνοϲ - Samakionos P.Oxy. XVI , 118, 131 before 566 epoikion Relative location: in an Apionic prostasia comprising Papsau, Theou, Chenetorios, Graeidos and Petne [P.Oxy. 1912] Cultures: viticulture [P.Oxy. 1912] Religion: church [P.Oxy ] Occupations: georgoi [P.Oxy. 1912]; ampelourgoi [P.Oxy. 1912] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912] 256

259 Ϲαρα [ - Sara[ SB XIV II/ Officials: sitologos [SB 11265] Ϲαραπᾶ - Sarapa P.Oxy. XLVI early IV epoikion P.Oxy. XII after 324 epoikion Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the vicinity of Dositheou (Lower toparchy; 8 th pagus) [P.Oxy ] Position in official lists of villages: between Skytalitidos and Naail [P.Oxy. 1448]; last after Skytalitidos [P.Oxy. 3307] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] Ϲαραπ(ι)εῖον - Sarap(i)eion P.Oxy. LV ? epoikion SB XIV , 18 V/VI Etymology: The place presumably takes its name from a shrine of Sarapis, i.e. Ϲαραπίου = Ϲαραπιείου (P.Oxy n.). Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130]; see also above under Etymology. Taxes and other imposts: epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] Ϲαραπίωνοϲ See s.v. Νεόφυτον Ϲαραπίωνοϲ 257

260 Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ - Sarapionos Chairemonos P.Diog /179/211 epoikion P.Oxy. XV (Ϲεραπ(ίωνοϲ) Χ.) 165 epoikion P.Erl. 96.1, 4 II epoikion P.Oxy. L (τοῦ πρότερον Ϲ. Χ. ἐπ.) II epoikion SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Wash.Univ. II P.IFAO early IV <epoikion> PSI V 449.6, 12 c. 312 epoikion P.Harr. II /4? kome P.Oxy. LIX kome P.Oxy. V (Ϲεραπίονοϲ Χυρήµωνοϲ) 562/3 kome P.Oxy. XVI , [24] 572 kome P.Oxy. XVI kome Uncertain instance: P.NYU II 33 (II) = ZPE 140 (2002) 144 is a fragment of an account with an entry beginning Ϲαραπίων Χερήµωνοϲ τ [ (5). The nominative inclines the editors to consider this a personal name with patronymic rather than the Oxyrhynchite village. Cf. also the possible place name Srpjnꜣ(?) in Os Pisa 2 B.ii.17 18, which Zauzich, Enchoria 15 (1987) 170, identifies with Sarapionos Chairemonos Administrative subdivision: Eastern toparchy; 5 th pagus Relative location: in P.Oxy a boethos from Sarapionos Chairemonos collects a tax payment from the ktema Akoutou, suggesting proximity between the two places. In P.Oxy the village is said to be near Senepsau (Western toparchy), so that it must have been close to the border of the Eastern and Western toparchies. In the same papyrus a villager from Sarapionos Chairemonos takes under lease land in Kerkethonis (toparchy unknown). Position in official lists of villages: between Lile and Psobthis [P.Oxy. 1285]; last after Ophis [SB 16570]; between Posompous and Thmoinepsobthis [P.Wash.Univ. 81]; first before Ophis [P.IFAO 49] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Officials: komarchai [P.Harr. 213]; tesserarius [P.Harr. 213]; boethos [P.Oxy. 1137]; meizon (but not necessarily of this village) [P.Oxy. 1137]; scribe (grammateus) (not necessarily of this village) [P.Oxy. 1137] Occupations: pronoetes of ecclesiastic estate with clerk (misthios) [P.Oxy. 1894]; donkey-driver [P.Oxy. 2182]; georgoi [PSI 449] 258

261 Noteworthy landowners: the oikos of Antinoopolis [PSI 449]; (episcopal) church [P.Oxy. 1894] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Ϲαραταπ - Saratap P.Oxy. XVI VI/VII Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (anonymous)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1908] Ϲαρί φεωϲ See s.v. Ϲερύφεωϲ Ϲάϲου Κάτω - Sasou Kato P.Oxy. LXII , epoikion P.Oxy. XVI , 99, 103, 116, /17 epoikion (Ϲάϲου Κάτου) P.Oxy. XVI , 3, 7 (Ϲάϲω Κάτω) VII Cultures: wheat [P.Oxy. 1917] Topographical features: bakery (artokopeion) [P.Oxy , 118]; orchard (pomarion) [P.Oxy ]; small vegetable garden (kepolachania) [P.Oxy ] Religion: (Christian) priest [P.Oxy ] Officials: meizon [P.Oxy. 2033]; grammateus [P.Oxy , 4350] Occupations: field-guards (agrophylakes) [P.Oxy. 2033]; phrontistes [P.Oxy. 4350]; enapographoi georgoi [P.Oxy. 4350] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1917, 2033(?), 4350] 259

262 Ϲατύρου - Satyrou C.Pap.Jud = P.Oxy. II 353 descr. 27 epoikion P.Oxy. LXXII epoikion P.Oxy. XLI epoikion P.Oxy. LX (see introd.) c. 163 epoikion PSI XII = SB V /7 epoikion P.Oxy. XIV BGU X 2234.ii epoikion P.Oxy. XVII P.Oxy. XLII /5 epoikion P.Oxy. XLII , epoikion P.Köln IX c. 260? <epoikion> SB XXVI = P.Oxy. XXIV O.Heid P.Graux II 29.6 P.Oxy. X P.Oxy. XLV , 21 c P.Oxy. XLV IV P.Oxy. XLV , 18 IV P.Oxy. XIX 2243(a).49, epoikion P.Oxy. XVI VI/VII Administrative subdivision: Eastern toparchy Relative location: On the Nile [P.Oxy. 2125]. Pompano was in the vicinity of Satyrou [P.Oxy. 2025]. In P.Oxy a man from Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) takes under lease land around Satyrou, possibly implying proximity between the two villages. Named together with Kynopolis in P.Oxy. 3410, and together with Taampemou and Kynopolis in P.Oxy (cf. also BGU 2234, where a woman from Euergetis = Kynopolis declares uninundated land that she owns around Satyrou). In P.Oxy wheat from the granary of Sko (Upper toparchy) is embarked at the harbour of Satyrou. Perhaps near Pakerke (Eastern toparchy) and Menekratous [P.Oxy. 3046] Position in official lists of villages: between Psobthis and Th (Thmoinepsobthis?) [P.Oxy. 1285]; first before Tychinnekotis [P.Oxy. 1659]; between Phthochis and Thmoinepsobthis [SB 16570]; between Taampemou and Ophis [P.Graux 29] Categories of land: private [BGU 2234 (monartabos)]; uninundated (abrochos) [BGU 2234] Cultures: chortos [P.Oxy. 2974]; wheat [P.Oxy. 3048, 3410, 3423] Associated kleroi: of Alexandros [P.Oxy. 3046]; of Alexandros and Charidemos [BGU 2234] Topographical features: harbour [P.Oxy. 2125] 260

263 Animals: calf [SB 16570] Occupations: georgoi [P.Oxy. 2243(a), 3048]; pragmateutes [P.Oxy. 3048]; phrontistes [P.Oxy. 3048]; paidaria [P.Oxy. 3048]; shepherd [C.Pap.Jud. 482] Noteworthy landowners: Didymos son of Theon, ex-gymnasiarchos [P.Oxy. 2974]; Aurelios Sarapion son of Herakleides alias Panares, ex-agoranomos of Antinoopolis [P.Oxy. 3046]; Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3048]; Apion estate [P.Oxy. 2025, 2243(a)] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; taxes owing to the office of the katholikos [P.Oxy. 3423]; requisition of meat [SB 16570]; annona militaris(?) [P.Graux 29] Ϲε ( ) - Se.( ) P.Oxy. XLI (see ZPE 170 (2009) 189) 154 [topoi] Administrative subdivision: Middle toparchy Officials: sitologoi [P.Oxy. 2967] Note: given its association with sitologoi, the village is probably either Senepta or Sento; see ZPE 170 (2009) 189. Ϲεκούνδου - Sekoundou P.Oxy. LXX early VII epoikion Relative location: probably near Episemou (Upper toparchy; 3 rd pagus) (cf. P.Oxy , 9). Occupations: guard (phylax) [P.Oxy. 4802] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 4802] 261

264 Ϲεν[ - Sen[ 1) P.Oxy. XLIV , 267, 273 c ) SB XIV ii.5 = BGU XI /3 3) P.Oxy. VI Cultures: wheat [P.Oxy. 907] Ϲεν ( ) See P.Oxy. LXXII n. on P.Oxy. XXXV and cf. below s.v. Ϲενεπτα *Ϲεν νηϲ - Sen.nes P.Stras. V late II Ϲεναω - Senao P.Münch II BCE (2 nd half) P.Oxy. X P.Oxy. LXVII /9 P.Fuad Univ , 21 II SB XIV recto (cf. ZPE 27 (1977) 125) II P.Oxy. XII II <kome> P.Oxy. XLIV , 118, 188, 193, 201, 203 c kome SB XVI P.Oxy. XIV P.Oxy. LXVII , 7, 18 c. 228 P.Oxy. XIX or 285 kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV SB XIV , 28 P.Warr P.Oxy. VI /IV <kome> Uncertain instance: 262

265 P.NYU II 8v.2 = ZPE 133 (2000) 181 (Ϲεν(αω)) II P.Oxy. LXX n. <kome> Administrative subdivision: Western toparchy Arabic/modern counterpart: Dans sa carte du nome Oxyrhynchite (déposée à l Institut de Papyrologie de la Sorbonne), J. Yoyotte se demande si Senaô ne pourrait être identifiée avec l actuel Séla, entre Pela et Sadalou (G. Wagner, Les oasis d Égypte à l époque grecque, romaine et byzantine d après les documents grecs (Cairo 1987) 201 n. 6). It is unclear to me whether by Séla Yoyotte refers to Seila algharbiya or Seila al-sharqiya (both situated between Pela = Billa al-mustagidda and Istal = Sadalou). For a doubtful identification with Kom Tunaida, see Gomaà et al., Mittelägypten 98. Relative location: the epoikion Annianou was in the vicinity of Senao [P.Oxy. 2228]. Position in official lists of villages: between Syron and Pela [P.Oxy. 1659]; between Pela and Mouchinaxap [SB 16570] Categories of land: hypologos [P.Oxy. 1279] Cultures: wheat [P.Oxy. 4594] Associated kleroi: of Herakleides and Herakleides [P.Oxy. 1279] Irrigation: irrigation with the help of oxen [implied by P.Oxy. 938]; public dike (demosion choma) [P.Oxy. 1279] Topographical features: threshing floor [P.Oxy. 4594] Animals: oxen (ktene) [P.Oxy. 938]; calf [SB 16570] Officials: epiteretai [P.Oxy ]; sitologoi [P.Oxy. 4589, SB recto (cf. ZPE 27 (1977) 125)] Occupations: georgos [P.NYU II 8] Taxes and other imposts: pasturage tax (φόροϲ τῶν νοµῶν) [P.Oxy. 1279]; crowntax [P.Oxy. 1659]; epiklasmoi [P.Oxy. 3169]; syntaxis [P.Oxy. 3169]; requisition of meat [SB 16570] Note: Senao in P.Harr. I (129) is distinct and belongs to the Small Oasis; see Wagner, Les oasis d Égypte

266 Ϲενεκελευ - Senekeleu P.Oxy. XLIX kome SB XIV kome P.Oxy. LVII , P.Oxy (BL V 235 6) 109 kome P.Oxy. LXXII (Ϲενεκαλαιου) 122 P.Lips. II P.Oxy. LXXII topoi PSI X , 28, kome P.Oxy. LXXII , topoi PSI V P.Oxy. V (BL V 241) 188 PSI XIV , P.Fuad Univ II P.Oxy. VI 979 descr. II/ P.Oxy. IV c. 200 P.Oxy. VI P.Oxy. XLIX , P.Oxy. XIV P.Oxy. LXVII , topoi P.Oxy. L P.Oxy. XL kome P.Mich P.Oxy. X P.Oxy. XLIV 3170 introd. SB XIV /IV P.Fuad Univ /IV P.Oxy. LV c ? P.Oxy. LXIV 4441.ii.8 (Ϲ ε ν ε κ ε λεου) 316 kome P.Oxy. LI kome P.Harr. II kome P.Oxy. VII , 11, 22 after 362 SB XIV V/VI SB XX kome Uncertain instance: O.Pisa 450.i.4 (Nꜣ-qlꜣ; see Enchoria 15 (1987) 173 8) I Etymology: *Tꜣ-s.t-nꜣ-qlꜣ.w(?) (see Zauzich, Enchoria 15 (1987) 177) Administrative subdivision: Western toparchy; 3 rd pagus Arabic/modern counterpart: Saqula (Gomaà et al., Mittelägypten 99), 5 km north of al-bahnasa/oxyrhynchus and on the east bank of the Bahr Yusuf. Note, however, that the close association of Senekeleu with Seryphis (= Ašruba) and its position in the 264

267 southern section of the Western toparchy (see below under Relative location) do not match well the identification with Saqula. Relative location: in P.Oxy acacia-trees near Senekeleu are designated by the komogrammateus of Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus) for purchase, suggesting proximity between the two villages (these villages also occur together in P.Oxy. 3475). In P.Oxy Senekeleu is subsumed in the southern section (νοτίνη µερίϲ) of the Western toparchy. Perhaps near Kerkethyris (Western toparchy) [P.Oxy ]. The epoikia Hemiobelitou [P.Oxy. 4441] and Isidorou [P.Oxy with 39 n.] were in the vicinity of Senekeleu. Position in official lists of villages: between Seryphis and Mouchinaxap [P.Oxy. 1052]; between Mouchinaxap and Pela [P.Oxy. 1285]; between Kerkethyris and Senokomis [P.Oxy. 1659]; last after Paeimis [SB 12108] Cultures: acacia-trees [P.Oxy. 1112]; wheat [P.Oxy. 3508]; viticulture [PSI 1119, SB 15138] Associated kleroi: of Sosos and Agathon [P.Oxy. 3508]; of Kapistoteles [P.Oxy. 3508, PSI 473 (see ZPE 170 (2009) )]; of Diophantes [P.Oxy. 3508]; of Dionysophanes [PSI 473] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy (ἔργου Κονίωνο(ϲ))]; irrigation work [P.Oxy. 3475, SB 12108]; canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108] Topographical features: house with courtyard (aule) situated in the hippikos stathmos ( cavalry soldier s quarters ) [P.Oxy. 482] Animals: oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109]; bulls and cows (taurika kai boika ktene) [PSI 1119] Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Officials: sitologoi [P.Lips. 140, P.Oxy. 740, 3621, , 4590, 4881, 4885]; komarchai [P.Oxy. 3109, 3621]; sealer (episphragistes) [P.Oxy. 3564]; tesserarius [P.Oxy. 3621]; liturgists (two each) in charge of collecting meat, chaff and clothing [P.Oxy. 3621]; chomatepimeletes [P.Oxy. 3475] Occupations: potter [P.Oxy. 3787] Taxes and other imposts: sitologikon, phoretron [P.Oxy. 740]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] Other: balsam, wool and woad [P.Oxy. 1052] 265

268 Ϲενεπτα - Senepta P.Hib. II 248 fr. 1 descr. c. 250 BCE P.Oxy. XLIX , BCE P.Ryl. IV kome SB XIV /2? PSI XV kome (13) P.Berl.Möller 2.7 = SB IV kome PSI kome PSI VII 731v.4 (see introd.) after 88/9 P.Oxy. I 72.5 (BL I 314) 90 kome P.Harr. I 138.i.5, 10, 11, 26, iii P.Oxy. LXII (Ϲενε π (τα); see n. ad loc.) 94/5 <kome> P.Oxy. II 387v. descr. I P.Oxy kome P.Oxy. XXXV topoi P.Oxy. LXXII (Ϲενε π (τα)) 124 P.Oxy. XXXV (Ϲενε π (τα); see 127 P.Oxy n.) P.Oxy /30 P.Oxy. IV 730.3, kome PSI XII 1262.ii PSI X , 27, kome P.Oxy. XV (BL VII 144) 165 P.Oxy. LXXII P.Oxy , 17, <kome> P.Mert. I (BL V 207) after 191/2 SB XIV , 104, 115 II (2 nd half) P.Oxy. XII II kome P.Oxy. VI 979 descr. II/ P.Oxy. XLII 3013 introd. II/? P.Oxy. XIV early kome P.Oxy. XLIV , 6, 7, etc. (see index; BL c kome VII 157) P.Oxy. X /6? SB XII topoi P.Oxy. XIV , 81, P.Oxy. VI kome P.Oxy. XL /3 P.Oxy. L , kome P.Oxy. XL kome P.Oxy. XLVII , <kome> P.Oxy. LXIV , /9 kome P.Hamb. IV P.Oxy. LV , PSI X 1338.[7] (BL V 127) 299 kome O.Fay P.Oxy. X

269 P.Oxy. XVII PSI I PSI X , 20 = SB V 7995 SB VI Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) SB XVI late P.Princ. II kome P.Oxy. XVI (Ϲενεπται) before 566 Uncertain instance: P.Oxy. IV (Ϲενε]π τ α; see ZPE [<kome>] (2009) 188) Etymology: šj-n-ptḥ, the lake/well of Ptah ; see J. Quaegebeur, W. Clarysse, B. Van Maele, Göttinger Miszellen 88 (1985) 29. Administrative subdivision: Middle toparchy Relative location: in P.Oxy two labourers from Nomou (Middle toparchy; 7 th pagus) take under lease a vineyard around Senepta and in P.Harr. 138 persons from Nomou purchase property in Senepta, suggesting close proximity between the two villages. In the account of grain P.Oxy. 3169, the large number of persons who pay dues on land both at Sennis [Middle toparchy] and at Senepta suggests that the two were located fairly near each other (P.Oxy n.). In P.Oxy Sennis is indeed said to be governed by the komogrammateus of Senepta if the proposed restoration of Ϲενε]π τ α in ZPE 170 (2009) 188 is correct. P.Oxy. 72, a registration of land in Petne (Middle toparchy; 7 th pagus[?]) by an inhabitant of Senepta, suggests that the two villages were perhaps close to each other. The epoikion Pseneuar was nearby [P.Oxy. 3802]. The phrase µετηνέχθη ἀπὸ Ϲενεπτα ἀπὸ πλοίου in SB may imply proximity to a navigable waterway. Position in official lists of villages: last after Petenoureos [P.Oxy. 1285]; between Istrou and Nomou [P.Oxy ], between Takolkeilis and Peenno [P.Oxy ]; between Sento and Tholthis [Manchester Museum inv ] Categories of land: royal [P.Oxy. 730]; hypologos [P.Oxy. 1508] Cultures: former wheatland now sown with grass [P.Oxy. 499]; chortos [P.Oxy. 730, 3802, PSI 73 (BL II 137), SB 11960]; viticulture [P.Oxy. 909, 3354, PSI 1119, 1338, 1334(?); cf. P.Oxy. 3595]; acacia-trees [P.Oxy. 909]; reed-bed [P.Oxy. 3354]; palmtrees [P.Oxy. 3354]; wheat [P.Oxy , PSI 73, 1262]; barley [P.Oxy , 4439]; lachana [PSI 1338]; colocynths and cucumbers [PSI 1338] Associated kleroi: of Dion [P.Oxy. 499]; of Damon [P.Berl.Möller 2, P.Oxy. 730]; of Dorkon [P.Oxy. 1508]; of Alexandros (formerly of Menon) [P.Oxy. 1508, 3482]; of Dionysophanes [P.Oxy , PSI 73, 1521]; of Kallippos [P.Oxy. 3482]; of N.N. [PSI 1338]; of Menestheus and Andronikos [P.Ryl. 677, PSI 1521]; of Kratippos son 267

270 of Apollodotos [PSI 1521]; of N.N. son of Eukrates [PSI 1521]; of Epimenes [PSI 1521]; of N.N. and Demokleides [PSI 1521] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 909]; waterwheel (organon) [P.Oxy. 3354] Topographical features: house with a bed-chamber(?) (doma) [P.Oxy. 475]; house and aule [P.Oxy. 1287]; ruined house [P.Oxy. 1287]; house with aule in the eastern part of the village [P.Oxy. 1724]; threshing floor [P.Oxy (not of the village per se, but of a vineyard nearby), 4439]; garden (paradeisos) [P.Oxy. 3482]; pottery workshop for the making of wine jars in a farmstead near Senepta [P.Oxy. 3595]; walled lot (topos periteteichismenos) in the western part of the village [P.Harr. 138.i.6ff.]; public granary [SB 9088]; house, aule and vacant lots (psiloi topoi) [PSI 1521] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182, , O.Fay. 33 (performing state transport service in the Arsinoite nome), SB 11960]; oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109]; bulls and cows (taurika kai boika ktene) [PSI 1119]; ktene [PSI 1334] Religion: Sebaste (celebration in honour of emperor?) [P.Oxy. 387]; prophetes [P.Oxy. 387]; festival (heorte) with musical entertainment [P.Oxy. 475]; monastery [P.Oxy. 1912] Officials: dekanos (police officer) [P.Oxy. 387]; ekphodios (meaning uncertain) [P.Oxy. 387]; praktores [P.Oxy. 2140]; sitologos [P.Oxy. 2866, 4872, PSI 1262]; komarches [P.Oxy. 3109]; komogrammateus [P.Oxy. 718 (see ZPE 170 (2009) 188), 4334 ( of Senepta and other villages )] Occupations: stathmouchos [P.Oxy. 387]; castanet-players (krotalistridai) [P.Oxy. 475]; paidaria [P.Oxy. 731]; donkey-driver [P.Oxy. 2182, SB 11960]; georgos [P.Oxy ]; potter who makes wine jars [P.Oxy. 3595]; wet-nurse [PSI 203]; estate pronoetes [PSI 1338] Military: a veteran purchases unproductive land around Senepta from the state for a colonia [P.Oxy. 1508]; catoecic cavalrymen [P.Oxy. 3482] Noteworthy landowners: Diogenes son of Heras, charioteer, owned property in the village [P.Oxy. 1287]; Theon son of Antiochos and Dionysios son of Apollonios, both Macedonians of the tenth hipparchy [P.Oxy. 3482]; Aurelia Leontarous and Aurelia Plousia, owners of an estate (ktema) with a large farmstead (mega epoikion) [P.Oxy. 3595]; Aurelios Plotinos son of Eudaimon(?), exegetes and bouleutes [P.Oxy. 3802]; Septimios Eudaimon son of Serenos, gymnasiarchos and bouleutes [P.Oxy. 4439]; Aurelia Diogenis alias Tourbiaina, matrona stolata [PSI 1338] Taxes and other imposts: epiklasmoi [P.Oxy. 3169]; syntaxis [P.Oxy. 4334] Note: see also above s.v. Κτῆϲιϲ Ϲενεπτα 268

271 Ϲενεψαυ - Senepsau P.Oxy. L c. 100 kome P.Oxy. LXXII kome (11) P.Oxy. LXXII P.Oxy. XLIX /8 P.Oxy. VII P.Oxy. LXXII /7 P.Oxy. L (Ϲενεψαου) II PSI X = SB V P.Oxy. XXXI , Uncertain instance: P.Oxy. II 345 descr. (c. 88) (Ϲε νε ψ αυ?); see ZPE 170 (2009) 161 (17 18 n.). Delendum: P.Oxy. XIV (see P.Oxy n. = BL V 249) Administrative subdivision: Western toparchy Relative location: in P.Oxy Senepsau is said to be in the vicinity of Sarapionos Chairemonos (Eastern toparchy; 5 th pagus), so that it must have been situated near the border of the Eastern and Western toparchies. Kerkethonis (toparchy unknown) must also have been in the same area [P.Oxy ]. Categories of land: catoecic [P.Oxy. 345(?), 3556, PSI 1328] Cultures: wheat [P.Oxy. 3556, PSI 1328]; viticulture [P.Oxy. 1032, PSI 1328]; palmtrees [PSI 1328]; fruit-trees (akrodrya) [PSI 1328]; reeds [PSI 1328] Associated kleroi: of Patrokles (or Patroklos?), Bion and Lysis [P.Oxy. 3556]; of Dionysodoros with that of Menon [PSI 1328]; of Dionysodoros [P.Oxy. 3491]; of Poition [PSI 1328] Irrigation: mechane [PSI 1328] Topographical features: orchard (pomarion) [PSI 1328] Officials: komogrammateus [P.Oxy. 1032] Occupations: georgoi [P.Oxy. 4876] 269

272 Ϲέννιϲ - Sennis P.Oxy. IV 718.[6], <kome> P.Köln P.Oxy. XLIV , 4, 8, etc. (see Index; BL c kome VII 157) P.Oxy. L c P.Oxy. L PSI I SB XIV (Ϲένιϲ) Uncertain instances: P.Oxy. LV (Ϲεν εωϲ; see n. ad loc.) c ? PSI Congr. XVII 18(a).6 n. IV Delendum: SB X = P.Princ. II 148 (171); see S. Daris, Anagennesis 2 (1982) 227 8, on the probably Lycopolite provenance of this document. Administrative subdivision: Middle toparchy Relative location: The large number of persons who pay dues on land both at Sennis and at Senepta [in the account of grain P.Oxy. 3169] suggests that the two were located fairly near each other (P.Oxy n.). In P.Oxy. 718 Sennis is indeed said to be governed by the village scribe of Senepta if the proposed restoration of Ϲενε]π τ α in ZPE 170 (2009) 188 is correct. Categories of land: private [P.Oxy. 718]; royal [P.Oxy. 718] Cultures: wheat [P.Oxy ] Associated kleroi: of N.N. and Alexandros [P.Oxy. 718 (BL I 326)] Irrigation: work on diakopoi [PSI 83] Topographical features: oikopeda [P.Oxy. 718]; pottery for the making of wine jars in a farmstead near Sennis [P.Oxy. 3596, 3597]; walled epaulis (broken into by thieves) [P.Köln 143] Animals: calves [P.Köln 143] Occupations: potter who makes wine jars (also a slave? See P.Oxy n.) [P.Oxy. 3596, 3597]; potamitai [PSI 83]; phrontistes [PSI 83] Noteworthy landowners: Aurelia Apia, daughter of Septimios Serenos, former exegetes and prytanis, owner of a chorion called Metrikon [P.Oxy. 3596]; Septimios Eudaimon, gymnasiarchos and bouleutes [P.Oxy. 3597]; Klaudios Severos alias Diodoros, ex-hypomnematographos (of Alexandria) and procurator Augusti, vir 270

273 egregius [P.Köln 143, P.Oxy , 58 (confiscated land)]; Aurelia Diogenis alias Tourbiaina, femina clarissima and matrona stolata [PSI 83; see Rowlandson, Landowners and Tenants 114] Taxes and other imposts: epiklasmoi [P.Oxy. 3169]; syntaxis [P.Oxy. 3169]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] Ϲε νοικο θ( ) See BL V 241 under P.Oxy. V and cf. below s.v. Ϲενοπώθεωϲ Ϲενοκωλενω See BL V 232 under P.Oxy. I and cf. below s.v. Ϲενόκωµιϲ Ϲενόκωµιϲ - Senokomis P.Oxy. XLIX I BCE P.Oxy. XXII , P.Oxy. XXXV P.Oxy. I P.Oxy. XLVI c kome P.Oxy. LXXII P.Oxy. XXXV P.Oxy. LXXII /7 P.Oxy. IV , 39 (BL I 328) c. 200/1 P.Fuad Univ II P.Stras. VI II (2 nd half) <kome> SB XIV II (2 nd half) SB XIV II/ P.Hamb. IV (Ϲενο [κώµεωϲ; see n. ad loc.) early P.Oxy. XIV P.Oxy. I = W.Chr. 473 (BL V 232) kome P.Palau Rib = SB XII /6 kome PSI XV (1 st half?) kome P.Wisc. I 7.6, 11 12, /60 P.Dub = P.Oxy. I 183 verso 263 P.Oxy. XII /7? P.Oxy. XIV , [7] 282 kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XIV /2 kome P.Oxy. X P.Oxy. XXVII kome 271

274 P.Oxy. XLIV 3170 introd. SB XIV P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. XII early IV kome P.Oxy. XII IV P.Oxy. XVI , 21, kome P.Oxy. V , 32, kome P.Oxy. XVI kome P.Oxy. LVI late V P.Oxy. LXXII P.Oxy. LV after 566 kome P.Oxy. XIX 2243(a).4, kome PSI VI VI? kome SB I 1968 VI kome P.Oxy. XVI late VI P.Leid.Inst VI/VII kome P.Oxy. XVI VI/VII P.Leid.Inst. 80 A.ii.4 VII/V chorion Uncertain instance: O.Pisa 502 x+5 (Snqms; see Enchoria 15 (1987) 171) I Etymology: Šnwt-n-qmꜣw, The Granary of Reeds (Gomaà et al., Mittelägypten 86, 111) Administrative subdivision: Western toparchy Arabic/modern counterpart: Gomaà et al., Mittelägypten 86, propose an identification with Šulqam, but this modern village, though within the territory of the ancient Western toparchy, is too far north to explain the proximity of Senokomis to Pela = Billa al-mustagidda (see below under Relative location). I tentatively propose instead an identification with Deir al-sanquryia, a few kilometers down river from Billa al- Mustagidda, where ancient remains have been found (see Gomaà et al., Mittelägypten 195). Relative location: according to P.Oxy. 740 the πεδία Ϲενοκώµεωϲ are near Pela (Western toparchy). Paroriou was a lesser neighbour [P.Oxy. 1545; see above s.v. Παρορίου]. In an Apionic prostasia comprising Herakleion (Middle toparchy), Pesta, Notines Paroriou and Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) [P.Oxy. 2243(a)] Position in official lists of villages: between Herakleidou and Paneuei [P.Oxy. 1285]; last after Syron [P.Oxy. 1528]; between Seryphis and Teis [P.Oxy. 1545]; between Senekeleu and Syron [P.Oxy. 1659]; between Paneuei and Pela [P.Oxy. 1747]; last after Paeimis [P.Oxy. 3462]; between Syron and Leukiou [SB 16570] Cultures: wheat [P.Oxy. 1638, 2474, 2349, P.Wisc. 7]; flax [P.Oxy. 1691; cf. the mention of tow in P.Oxy. 1130]; chlora [P.Wisc. 7]; achyron [SB 11960] 272

275 Associated kleroi: of Zenodoros [P.Oxy. 47]; of N.N. [P.Oxy. 1638]; of Sisines and Abdieus [P.Oxy (not certainly in the territory of Senokomis)]; of N.N. and Polemon [P.Oxy. 2349]; of Andronikos [PSI 1533]; of Philon [PSI 1533] Irrigation: dikes (chomata) [P.Oxy. 2035, 3805]; work on a canal(?) [P.Oxy. 3462]; canal (dioryx) [PSI 1533]; pleurismos [PSI 1533]; gyes [PSI 1533] Topographical features: house [P.Oxy. 1638]; vacant lot (psilos topos) [P.Oxy. 1638]; road [P.Oxy. 1638]; epaulis to the south of the village and near a bakery (artokopeion) [P.Oxy. 1959]; public granary (demosion) [P.Oxy. 2841]; threshing floor [P.Stras. 588, P.Wisc. 7] Animals: pig [SB 16570]; unspecified animals (tetrapoda) [P.Oxy. 1638] Religion: priests of the temple of Ammon [P.Oxy. 3275]; priests of Thoeris [P.Oxy. 3275] Officials: archephodos [P.Oxy. 80]; eirenarchos [P.Oxy. 1506]; sitologoi [P.Oxy. 2841, SB 11265]; episphragistes [P.Oxy. 2841]; protophylax [P.Leid.Inst. 75] Occupations: slaves [P.Oxy. 1638]; phrontistes [P.Oxy. 2243(a)]; barber(?) [P.Oxy n.]; brickmaker [P.Dub. 19] Noteworthy landowners: Sarapion(?), ex-magistrate (archon) of Alexandria [P.Oxy ]; Gaios Ioulios Satornilos, Alexandrian citizen and soldier [P.Oxy. 2349]; daughter of Aurelios Theon alias Nikammon, hieronikes [P.Wisc. 7]; Sarapion, exegetes [PSI 1533]; Imperial estate [PSI 1533]; Apion estate [P.Oxy. 1908, 2035, 2243(a), 3805, 4927]; Fl. Apphous son of Eulogios [P.Oxy. 1959] Taxes and other imposts: supply of meat, probably for military purposes [P.Oxy. 1545]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Other: P.Oxy concerns payment of bread rations to 213 onomata from Senokomis (cf. Tyche 22 (2007) ). Ϲενοπώθεωϲ - Senopotheos P.Oxy. V (BL V 241) 188 SB XVI II P.Oxy. XIV early SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X (Ϲεν α πώθεωϲ) PSI Congr. XVII 26.6 Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. LX ,

276 Administrative subdivision: Middle toparchy; 6 th pagus Relative location: near Sento (Middle toparchy; 6 th pagus[?]) [P.Oxy. 1112]. Coupled with Pakerke (Middle toparchy; 6 th pagus) [PSI Congr. XVII 26]. Position in official lists of villages: between Melanthiou and Tholthis [P.Oxy. 1285]; between Artapatou and Texei [SB 16570]; between Pakerke and Tanais [SB 12756]; between Psobthis and Takolkeilis [Manchester Museum inv ] Categories of land: confiscated(?) [P.Oxy. 4089] Cultures: acacia-trees [P.Oxy. 1112]; barley [PSI Congr. XVII 26] Irrigation: dike (choma) [P.Oxy. 1112] Animals: pig [SB 16570] Taxes and other imposts: grain collected from Senopotheos by the epimeletes of the military camp at Psobthis [P.Oxy. 4089]; requisition of meat [SB 16570] Ϲενπεκλη See s.v. Ψεµπεκλη Ϲεντω - Sento P.Oxy. LXXII P.Oxy. 632 descr. 159 or 160 topoi P.Oslo /202/230 P.Wisc. I P.Oxy. V <kome> P.Erl. 44.1, 8, 23, 26, 27 II P.Oxy. IX II P.Oxy. XLI , 4, 6, 8 II/ <kome> P.Oxy , 19 II/ <kome> P.Oxy. VI 981 descr. (BL V 239) II/ P.Oxy. V 1113.i.1, P.Col. X 273r P.Oxy. XIV SB XX kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV SB XII = P.Iand. VI 99 (2 nd half) <kome> P.Corn P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 38,

277 Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. I (BL I 315) 306 P.Oxy. XII kome P.Mert. I (BL VII 104) 346/7 P.NYU II 40v.13 (= ZPE 149 (2004) 105) IV Uncertain instances: P.Oxy.Hels. 20.ii.3 (Ϲ ε [ντω; see n. ad loc.) 138 kome P.Oxy. XL n. 216 P.Flor. 375r.35 (Ϲενθω; nome uncertain) 219/223/239 P.Oxy. LXX n. <kome> Delendum: SB XX = P.Lond (see BL XI 234) Administrative subdivision: Middle toparchy; 6 th pagus(?) Relative location: near Plelo (Middle toparchy; 6 th pagus) and the epoikion Ϲ [ ] α ει [P.Oxy. 102 (BL V 232)]. Near Senopotheos (Middle toparchy; 6 th pagus) [P.Oxy (BL V 241)]. Perhaps near Nomou (Middle toparchy; 7 th pagus) [P.Oxy.Hels. 20(?)]. Position in official lists of villages: between Istrou and Artapatou [P.Oxy. 1285]; first before Tholthis [P.Oxy. 1659]; between Kerkeura and Tholthis [P.Corn. 36]; between Psobthis and Petenoureos [SB 16570]; between Mastingophorou and Senepta [Manchester Museum inv ] Categories of land: uninundated (abrochos) [P.Oxy. 1113]; artificially irrigated (epentlemene) [SB 14385]; royal [SB 14385] Cultures: peaches and pears [P.Col. 273]; reeds [P.Col. 273]; roses [P.Col. 273]; viticulture [P.Oslo 145]; flax [P.Oxy. 102]; acacia-trees [P.Oxy. 1112]; mouia [P.Oxy. 2986]; wheat [SB 14385] Associated kleroi: of Kleandros [P.Oxy. 1113]; of Apollophanes [P.Oxy. 1470]; of Chrysippos [SB 14385] Irrigation: mechane [P.Oxy. 102]; dike (choma) [P.Oxy. 102, 1112] Topographical features: wine-press (stemphalourgikon organon) [P.Oslo 145] Animals: oxen (boes) [P.Oxy. 2986]; pig [SB 16570]; donkeys [P.Col. 273] Officials: sitologoi [P.Oxy. 632]; praktor argyrikon [P.Oxy. 981]; komogrammateus [P.Oxy. 1112(?), 1113 ( of Sento and other villages )] Occupations: georgos [P.Oxy. 533]; guard (phylax) [P.Oxy. 1212]; moschotrophos(?) [P.Oxy n.]; phrontistes [P.Oslo 145]; donkey drivers [P.Col. 273] 275

278 Military: a veteran purchases land in this village [P.Oxy. 1470] Taxes and other imposts: eparourion, pechismos peristereon [P.Oxy. 981]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Other: koite 109 (a subdivision of the village s land) is mentioned in P.Oxy In P.Wisc. 5 a man from Oxyrhynchus who owns a female slave lives in Sento. Ϲεντω(λενω) See BL V 239 under P.Oxy. VI 981 and cf. above s.v. Ϲεντω Ϲένυριϲ - Senyris P.Oxy. XIV , 81 late II P.Oxy. X P.Oxy. LX kome SB XIV /IV P.Oxy. LV (Ϲεν εωϲ; see n. ad loc.) c ? PSI V /6 ktema P.Oxy. LXV kome P.Oxy. L (Ϲυνήρ εωϲ ) V P.Hamb VI kome Etymology: (Pꜣ-)šj-n-Ḥr, perhaps the lake or bassin of Horus, but there are other possible meanings for šj; see J. Quaegebeur, C. Traunecker, CRIPEL 16 (1994) Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: a four-aroura plot is said to be περὶ Τ έ π ο υιν καὶ Ϲένυριν in P.Oxy. 1648, implying proximity between the two localities. Position in official lists of villages: between Monimou and Archibiou [P.Oxy. 1285]; between Athychis and Sinkepha [SB 12108] Cultures: wheat [P.Hamb. 228, P.Oxy. 4356]; viticulture [PSI 948] Associated kleroi: of Apollonios [P.Oxy. 4356] Irrigation: canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: house (victim of a burglary) [P.Oxy. 3586] 276

279 Animals: oxen (ktena boika) [P.Oxy. 3586] Officials: komarches [P.Oxy (not certainly of Senyris; see 2 n.)] Noteworthy landowners: estate of empress Eudokia, wife of Theodosios II (administered by Strategios I, ancestor of the Apion family) [P.Oxy. 3586]; Fl. Daniel son of Oualerios [P.Oxy. 4682] Taxes and other imposts: epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] Ϲερ ᾶ - Sera P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025] Ϲεραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ See s.v. Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ Ϲερήνου - Serenou P.Oxy. XX ktema P.Mert. II 74.2, 5, 9, /212/304 P.Oxy. XII c. 318 chorion P.Oxy. LV (?) 610 Administrative subdivision: probably in the 8 th pagus (see P.Oxy introd.) Relative location: in P.Oxy Serenou supplies a quota of military clothing jointly with Nemesionos (8 th pagus?), suggesting proximity between the two places. P.Oxy suggests a location near a waterway. Perhaps part of the same Apionic prostasia as Ptolema, Tantape and Nikes [P.Oxy. 3952]. Position in official lists of villages: between Naail and Pelaitou [P.Oxy. 1448] Cultures: barley [P.Mert. 74]; viticulture [P.Oxy. 2274] Officials: demosioi [P.Oxy. 2274] 277

280 Occupations: phrontistes [P.Oxy. 2274]; Apionic pronoetes (Phoibammon, who is also priest) [P.Oxy. 3952] Estate: Apion estate [P.Oxy. 3952] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] Other: offsets (moscheumata) [P.Oxy. 2274] Ϲέρυφιϲ - Seryphis PSI X /3 BCE SB XII SB XVI I (1 st half) SB XV = P.IFAO I 36 I (1 st half) PSI IX /3 P.Oxy. XLIV , 8 71 topoi P.Oxy. II P.Oxy. II P.Harr. I (Ϲέ]ρ[υ]φ[ιν) 99 <kome> P.Oxy. I P.Oxy. LXXII topoi SB XXVI /3 topoi P.Oxy. XXXV , topoi P.Flor kome P.Oxy. LXXII P.Oxy. IV kome P.Stras. VII P.Turner 25.6, <kome> PSI VII 739.3, P.Oxy. XV SB V (Ϲ ερήφεωϲ) 171 kome P.Oxy. XXXV , 5 175/6 topoi P.Oxy. LXXII /6 topoi P.Oxy. LXXII topoi P.Oxy. I 90.4 (BL I 315) 179/80 topoi P.Oxy. V <kome> P.Oxy. XLI O.Wilck (BL V 540) 191 O.Wilck (Ϲαρί φεωϲ; cf. BL V 540) 195 PSI XIV P.Harr. I II kome P.Harr. inv. 55a.1, 6 (= ZPE 142 (2003) 173) II/ <kome> P.Hamb. IV early kome P.Oxy. XLIV c P.Oxy. IV c. 200/1 278

281 P.Oxy. VI P.Oxy. LXIX , SB XV /8 <kome> SB XV /8 kome P.Oxy. LII ? kome P.Oxy. XLIX P.Mich. XV 792.3, 9 (BL XII 126) 221 SB XVI , kome SB I (Ϲερήφεωϲ) 241/247/257 P.Oxy. VI 970 descr. 244/5 P.Oxy. XIV , kome P.Oxy. LIX /50 kome P.Oxy. XL SB I (Ϲερήφεωϲ) 261? P.Oxy. XIV c. 261 kome P.Oxy. XVII /2? topoi P.Oxy. XII , 8 266/7? P.Oxy. XLIX kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. LXIX SB VI , [8], kome P.Oxy. XII late P.Oxy. XIV late kome O.EES inv. 5.3 (= ZPE 144 (2003) 185) P.Graux II 29.2 P.Harr. II kome P.Oxy. VI 960 descr. P.Oxy. V P.Oxy. X P.Oxy. XII P.Oxy. XLIV , 104, 153, introd. PSI V SB XIV /IV P.Oxy. VI 989 descr. /IV kome P.Oxy. XIV (Ϲερύ]φεωϲ) /IV P.Oxy. LV early IV P.Oxy. XII kome P.Oxy. LV c ? P.Oxy. VI 991 descr. 341 kome P.Col. VII (Ϲερύθεωϲ 32 ), 8 (Ϲερύφεωϲ) mid IV P.Oxy. VII , 13, 20 after 362 P.Alex IV kome P.Oxy. XII IV P.Köln IV IV/V kome P.Wash.Univ. I 54.7 (BL IX 373) IV/V P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. XXIV , kome 32 Note ad loc.: one may suppose a spelling error in this line for Seryphis or Terythis (also Oxyrhynchite) or else an otherwise unattested village. 279

282 P.Oxy. LV kome Uncertain instances: P.Oxy. XLIX n. (Ϲερ( )) I BCE P.Theon. 6.5 = P.Wisc. II 82 (Ϲερ( )) 157 P.Oxy. XXII n. ( e.g. Ϲερῦ]φιν ) 224 PSI XV = SB XII (Ϲαρευφηα) Administrative subdivision: Western toparchy; 3 rd pagus (P.Oxy assigns the village to the 6 th pagus, but this is probably an error; see n. ad loc. and cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 13 n. 28) Arabic/modern counterpart: Ašruba (Gomaà et al., Mittelägypten 84), four miles east of Oxyrhynchus (P.Oxy n.). Relative location: in P.Oxy. 970 the representative of an Antinoopolite owner of land in Seryphis is from Pela (Western toparchy). Near Senekeleu (Western toparchy; 3 rd pagus) [P.Oxy. 1112, 3475 (both villages were in the southern section νοτίνη µερίϲ of the Western toparchy)]. The chorion Gaianou [P.Oxy. 1141] and the ktema Nesos [P.Mich. 792 with BL XII 126] were nearby. In P.Oxy the strategus issues a joint order to the officials of Taampemou (Eastern toparchy; 5 th pagus) and Seryphis to embark some wood from a nearby location (Ionthis); this suggests that though situated in different toparchies, the two villages were probably near each other (edd. s introd.; cf. also 3 n.). Near Pangouleeiou [P.Harr. 137]. A villager from Kerkethyris (Western toparchy) takes under lease land in Seryphis [P.Oxy. 4747; cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 12]. In PSI 739 a man from Seryphis takes under lease land in Mouchinaxap (Western toparchy; 3 rd pagus), the rent for which he is required to pay in the threshing floor of Seryphis; the two villages must have been close to one another. P.Köln 189 is an order to the eirenarchs of Seryphis to send up a person from Akte to the city, suggesting that this place lay in the administrative orbit of Seryphis. The mention of fishing in Seryphis presupposes a location near a waterway [P.Turner 25; cf. also the porthemeion mentioned in P.Oxy ]. Position in official lists of villages: between Kerkethyris and Herakleidou [P.Oxy. 1285]; between Herakleidou and Syron [P.Oxy. 1528]; between Taampemou and Senokomis [P.Oxy. 1545]; first before Paneuei [P.Oxy. 1747, SB 16570]; between Pela and Z.o( ) [P.Oxy. 3462]; first before Syron [P.Graux 29]; between Kerkethyris and Pela [SB 12108] Categories of land: catoecic and bought (eonemene) [P.Oxy. 270]; catoecic [P.Harr. 228(?), P.Oxy. 273, SB 12277]; private [P.Oxy. 1636, 3498, P.Harr. inv. 55a (monartabos)]; royal [PSI 1029, SB 9502]; enaphesios [P.Stras. 610]; artificially irrigated (epentlemene) [P.Harr. inv. 55a] Cultures: viticulture [P.Harr. 137, P.Oxy. 707, 1141 (implied), 1859]; orchard [P.Harr. 137, P.Oxy. 707]; reeds [P.Harr. 137, P.Oxy. 1141]; barley [P.Oxy. 1542, PSI 1029; cf. P.Theon. 6]; wheat [P.Oxy (wheatland said to be ἐ[ν θ]ρύοιϲ, overgrown with rushes ), 3498, 4745, 4747, PSI 1029, 1097]; chlora [P.Oxy. 4745]; 280

283 chortos [P.Oxy. 4747; cf. SB (chortospermon)]; arakos [PSI 1029]; palm-trees [P.Harr. 137] Associated kleroi: of Demetrios the Milesian and of Kallias [P.Oxy. 270]; of Nikandros [P.Oxy. 273]; of N.N. [P.Oxy. 1636]; of Ammonas [P.Oxy. 4745]; of Sisines [PSI 1029]; of Nikanor [PSI 1029]; of Alexandros [PSI 1097]; of Philoxenos [P.Harr. 74]; of Demetrios [P.Harr. 74]; of Krates [P.Turner 25]; of Chrysippos [P.Harr. inv. 55a]; of Diopompos [P.Harr. inv. 55a]; of Dionysios [P.Harr. inv. 55a]; of Diotimos [P.Harr. inv. 55a]; of Simias and Kal [SB 9502] Irrigation: waterwheel (trochos) [P.Oxy. 707 (of baked brick), 3498]; irrigation work [P.Oxy. 1546, 3475, SB 12108]; canal (dioryx) [P.Oxy. 1700, 3498, SB ( of Apollophanes )]; lakkos [P.Oxy. 3498; cf. the lakkoi used for fishing in P.Turner 25]; mechane [P.Oxy. 3498]; pleurismos [P.Oxy. 3498]; hydragogion [SB 9502] Topographical features: granary [P.Oxy. 90, 2126, PSI ]; diapsilos ge ( open space in vineyard) [P.Oxy. 707]; walls(?) (platai) surrounding orchards [P.Oxy. 707]; house in north-eastern part of village with two towers (dipyrgiaia) [P.Oxy. 1703]; dovecote (peristereon) and house with aule, west of a public street (demosia rhyme), east of vacant lots (psiloi topoi) and south of a canal [P.Oxy. 1700]; house used for weaving and damaged by fire [P.Oxy. 3978]; threshing floor [P.Oxy. 4745, 4747, PSI 739, SB 12494]; houses [SB 12494]; oil-press (elaiourgeion) [SB 12494]; garden (paradeisos) [SB 12494] Animals: donkeys [O.EES inv. 5, O.Wilck. 1103, 1115, P.Oxy. 2182, SB 1503, 1516 (in all these papyri performing state transport service in the Arsinoite nome)]; oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109]; pig [SB 16570]; calf [SB 16570]; sheep and lambs [SB 10794]; fish [P.Turner 25] Religion: temple of Ammon [P.Oxy. 3694]; festival (panegyris) and rhodophoria on the 16 th of Phamenoth (= 12 March) [P.Oxy. 3694]; priests of Ammon, Horus and Isis and associated gods [SB ] Officials: sitologoi [P.Oxy. 90, 1542, 2867, 2871, 3163, 4856, 4887, 4888, SB 16493]; komogrammateus [P.Harr. inv. 55a ( and of other villages ), P.Oxy. 970, 1112(?), SB ( and of other villages )]; komarchai [P.Oxy. 1421, 3109]; demosioi [P.Oxy. 1421, SB 12494]; choma(tepimeletai/-tepeiktai) [P.Oxy. 1546, 3475 (chomatepimeletes)]; dekaprotos [P.Oxy. 2126]; sealing supervisors (episphragistai) [P.Oxy. 3163]; ephodoi [SB 13854]; archephodos [SB 12494]; chief field-guard (archipediophylax) [SB 12494]; threshing floor guards (halonophylakes) [SB 12494]; boundary inspector (horiodeiktes) [SB 9502]; eirenarchoi [P.Köln 189]; praktor [P.Stras. 610] Occupations: phrontistes [P.Oxy. 1141]; secretary (grammateus) of sitologoi [P.Oxy. 1542]; donkey-driver [P.Oxy. 2182]; goldsmiths (chrysochooi) [P.Oxy. 2420]; georgos [P.Oxy. 2871, 3163]; assistant (boethos) of sitologoi [P.Oxy. 2871]; merchants (emporoi) [P.Theon. 6]; fishing [P.Turner 25] Noteworthy landowners: Aurelios Paris alias Zeuxanios, archiereus in Antinoopolis [P.Oxy. 970]; Aurelios Geminos alias Silbanos, agoranomos and bouleutes of 281

284 Oxyrhynchus, conveys to Aurelios Apion alias Ptollion, kosmetes and bouleutes, part of a house in Seryphis [P.Oxy. 1703]; Katillianos alias Veros [P.Oxy. 1636]; Spartiates alias Chairemon, gymnasiarchos [P.Oxy. 2126]; Ioulioi Theones [P.Oxy. 2867, P.Theon. 6; cf. SB 16493]; Aurelios Horigenes alias Theon, ex-kosmetes, owned house property in the village [SB 12494]; Gaios Ioulios Diogenes, Alexandrian and prytanis of Oxyrhynchus [P.Oxy (see 1 2 n.)]; Aurelia Ammonilla daughter of Dionysios, ex-gymnasiarchos and bouleutes [P.Oxy. 4747]; Asklepiades son of Dionysios, Macedonian [PSI 1097]; Apion estate [P.Oxy. 1859, 2420, 3959] Taxes and other imposts: phoretron [P.Oxy. 740]; supply of meat, probably for military purposes [P.Oxy. 1545]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; requisition of meat [SB 16570]; naubion [P.Stras. 610]; annona militaris(?) [P.Graux 29] Other: balsam, wool and woad [P.Oxy. 1052]. The notables (euschemones) of the village are mentioned in P.Oxy In P.Mich. 792 a man from Oxyrhynchus resides in Seryphis. The ethnic Ϲερυφείτηϲ occurs in P.Oslo (272 75). Note: Seryphis appears to have been the largest village of the nome (Rowlandson, Landowners and Tenants 18; cf. p. 286). Ϲέϲφθα - Sesphtha P.Hib. I 45.5 (ἐν Ϲέφθαι) 257 BCE P.Hib. I (Ϲέφθαϲ) c. 250 BCE P.Hib. II (Ϲέφθαϲ) mid- BCE SB V ([ἐν Ϲέφθ]α ι ), 4 (Ϲέφθα), 247 BCE kome 16 (ἐν Ϲέφθαι), 18 (Ϲέφθα) BGU VI (ἐµ Ϲέφθαι), 15 (Ϲέφθα) 215/14 BCE BGU XIV (Ϲ[έ]φθαϲ) BCE BGU XIV I BCE P.Princ. II SB XVI = P.Oxy. II 356 (Ϲέϲ φα) 27 P.Oxy. XXXV kome P.Oxy. LXVI kome P.Oxy. XLVII P.Ryl. II I P.Oxy. XXXV I (2 nd half) P.Harr. I 142.[2?], <kome> SB XIV (Ϲέφθα) 130? kome P.Lips. II P.Oxy (Ϲέφθα) 138 kome P.Oxy. LXX , (Ϲέϲϲφθα) 147 kome (12) SB XXII verso (see ZPE 96 (1993) 225) c. 152 P.Oxy. LIX c. 165/6 P.Oxy. I 79r.1, 4, <kome> 282

285 P.Oxy. XIV , P.Oxy. XVII kome P.Oxy. XII kome P.Oxy. XL P.Oxy. XLIX (Ϲέϲφα) 260 kome P.Oxy. LIX (Ϲέφθα) 266 or 267 kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XIV kome P.Oxy. XII after 298 P.Oxy. X P.Oxy. XII P.Oxy. XLIV P.Oxy. XXII , 50, 52, 56, 58 late P.Oxy. XIV /IV PSI VII (Ϲέφθα) /IV? <kome> P.Col. X 285.5, kome P.Oxy. LV , 20 c. 317/18 P.Oxy. XIX , kome P.Giss. 115 introd. IV P.Oxy. XII IV <kome> CPR XXV 9.7, 10, 11 n. (Ϲέφθα) IV/V P.Wash.Univ. I 36.2 (Ϲέφθα) 428 or 429 kome SB XX (Ϲέφθα) mid-v kome P.Oxy. XVI , kome P.Oxy. XVI , /41 kome P.Oxy. I kome P.Oxy. XXVII , 35 (Ϲέφθα) 565/6 <kome> P.Oxy. LV , 121 (Ϲέφθα) after 566 kome P.Iand VI P.Wash.Univ. II (Ϲέφθα) VI P.Oxy. XVI , 15 (Ϲέφθα) VI/VII P.Oxy. XVI (Ϲέφθα) VI/VII kome P.Oxy. LV or 612 kome P.Oxy. I P.Khalili I 1.21 = II 2 (Ϲέφθ(α)) 33 V chorion Uncertain instance: SB XXVI = P.Bad. IV 55 (Ϲε[ c.3 ]; VI/VII kome near the Heracleopolite) Delendum: P.Oxy. II 345 descr.; see ZPE 170 (2009) 161 (17 18 n.) Etymology: S.t-(n-)Ptḥ, the place of Ptah ; see J. Quaegebeur, W. Clarysse, B. Van Maele, Göttinger Miszellen 88 (1985) 29. Administrative subdivision: Lower toparchy; 10 th pagus 33 See Gonis, CE 75 (2000)

286 Arabic/modern equivalent: Sumusta [P.Khalili I 1]; previously wrongly identified with Saft Rašin (see Gonis, CE 75 (2000) ). Sumusta lies [some 8 km] southwest of Saft Rasin, and fairly close to the east bank of the Bahr Yusuf (Gonis, loc. cit. 131). Relative location: probably close to the Nile [or, rather, the Bahr Yusuf (see above under Arabic/modern counterpart)] since a κυβερνήτηϲ in [P.Oxy.] came from it (P.Oxy n.); cf. also P.Oxy. 3975, and the lading of grain into boats in P.Hib. 45, BGU 2400, Not far from the western desert (cf. P.Oxy introd.). Near Choinothmis in the Heracleopolite nome [P.Oxy n., 3957 introd. and 6 n., 3975]; cf. also the association with Phebichis in BGU 2419 and the dispute with Nois in CPR XXV 9. Sesphtha remains the northernmost known locality of the Oxyrhynchite Nome (Gonis, CE 75 (2000) 131). Position in official lists of villages: between Kosmou and Mouchinaryo [P.Oxy. 1285]; first before Tholthis [P.Oxy. 1529]; between Tholthis and Takona [P.Oxy ], between Tychinphagon and Talao [P.Oxy ]; first before Takona [P.Oxy. 1747]; between Psobthis and Sinary [SB 16570] Categories of land: catoecic [P.Harr. 142] Cultures: wheat [P.Hib. 45, P.Oxy. 1704]; lentils (royal monopoly in early Ptolemaic period) [SB 9841]; olyra [BGU 1275]; viticulture [SB 16830] Associated kleroi: of Bacchios [P.Harr. 142]; of Diotimos [P.Oxy. 2873] Irrigation: waterwheel (ἀντλητικὸν ϲὺν ϲτροβίλῳ καὶ λίθῳ) [P.Oxy. 1704] Topographical features: vacant lots (psiloi topoi) [P.Oxy. 1704]; storehouse (apostasis) with a wall in need of repair [P.Oxy. 2005]; granary [P.Oxy. 2346]; hay barn (chortotheke) [P.Oxy. 3805] Animals: horses [P.Oxy. 153]; oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109]; pig [SB 16570]; calf [SB 16570]; sheep and lambs [SB 12761]; goats and kids [SB 12761]; donkeys [SB (apparently requisitioned for state transport service in the Arsinoite nome)] Religion: stolistes [P.Harr. 142]; distribution of alms (zakat) to the poor [P.Khalili I 1] Officials: agent of the (Ptolemaic) Royal Scribe [BGU 2400]; komogrammateus [P.Oxy. 79, SB 12168]; boethos [P.Oxy. 125]; ὁ ἐπὶ τῆϲ Ϲεφθα (probably the komarches) [P.Oxy. 1423]; meizon [P.Oxy. 2005]; village secretary (grammateus) [P.Oxy. 1908, 2021, ]; (nome) eirenarchoi [P.Oxy. 2233]; praktores [P.Oxy. 2845]; komarchai [P.Oxy. 3109]; desert guard (eremophylax) [P.Oxy. 3333]; pragmateutes [P.Oxy. 3805] Occupations: boat captain (kybernetes) [P.Oxy. 1554, 3975, P.Wash.Univ. 103]; Apionic pronoetes [P.Oxy (Ioannes)]; shepherd [P.Princ. 24, SB 12761] 284

287 Military: buccellarii and a tribune are sent to Sesphtha for the collection of taxes [P.Oxy. 2480] Noteworthy landowners: two bouleutai (Herakleon and Serenos) own land in Sesphtha [P.Oxy. 1416]; Aurelios Hierax alias Melas, Alexandrian [P.Oxy. 2120]; estate (ousia) of L. Annaeus Seneca [P.Oxy. 2873]; Ammonas (geouchon) [P.Oxy. 3520]; estate of empress Ailia Eudokia, wife of Thedosios II (administered by Strategios I, ancestor of the Apion family) [SB 14091]; Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 153, 1908, 2032, 2480, 3805, 3957] Taxes and other imposts: requisition of meat [P.Oxy. 3790, SB 16570]; anabolikon [PSI 779]; poll-tax (laographia) [P.Princ. 24 (implied), SB (implied)] Other: P.Oxy. 153 records a payment for three horses bought from Sephtha. In P.Oxy. 484 and 4532 persons from Sesphtha live in Nemera (Middle toparchy). Ϲευηριάδοϲ - Seueriados P.Oxy. XII IV Position in official lists of villages: between Milonos and the city (i.e. Oxyrhynchus) [P.Oxy. 1545] Taxes and other imposts: supply of meat, probably for military purposes [P.Oxy. 1545] Ϲευήρου See BL V 405 under PSI IX 1056 and BL XI 153 under P.Oxy. XVI , and cf. above s.v. Λευκίου Ϲέφθα See s.v. Ϲέϲφθα Ϲεφω - Sepho P.Oxy. XIV BCE SB XVI = P.Oxy. II 354 descr. 15 P.IFAO 43.1, 14 (BL V 153) 20/21 P.NYU II 12.1, 9 = ZPE 136 (2001) 127 (Ϲεφωι) 20/21 285

288 PSI X (Ϲε]φ ω ) 25/6 P.Oxy. IV 808 descr P.Oxy. LXXII P.Oxy. LXXII P.Oxy. LXX P.Oxy. V kome PSI V , kome (63 n.) P.Ant , 24 II P.Oxy. XL (Ϲεφωι) II/ P.Oxy. XIV , P.Oxy. XII PSI X /7 P.Oxy. VI SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 34, 233 Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) SB XVI kome P.Oxy. LXII P.Oxy. XLIV kome P.Oxy. LIV kome P.Oxy. LXVII 4611.ii SB XX kome P.Oxy. LX kome P.Oxy. VI 997 descr. IV P.Harr. I kome SB XXIV = P.Gron.Amst kome SB XIV V <kome> P.Oxy. I P.Oxy. XVI 1918v.11 after 542 P.Oxy. XVI P.Oxy. XVI , 15 VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. V late VI P.Oxy. XVI , 13 late VI P.Oxy. VII VI/VII CPR IV (ⲥⲉⲡⲁ), 19, 20 (Ϲεφω) VII chorion P.Sijp VII/V chorion Uncertain instance: PSI VII n. 235 Delendum: P.Bad. IV 55.10, 14 (see now SB XXVI 16830) Administrative subdivision: Thmoisepho toparchy; 7 th pagus 286

289 Relative location: P.Oxy mentions the dikes of Sepho and Leonidou, suggesting that the two villages were neighbours. In P.Oxy the archephodos of Taampeti (Middle toparchy; 7 th pagus) is ordered to summon three individuals from Sepho, an indication perhaps that his authority extended over both villages (cf. editors introd.). In P.Oxy a man from Tanais (Middle toparchy; 7 th pagus[?]) farms royal land around Sepho. Proximity to the border with the Middle toparchy is also supported by the fact that Sepho is the only village of the Thmoisepho toparchy to have gone over to the 7 th pagus in the fourth century, like a number of Middle toparchy villages, whereas other Thmoisepho villages were in the 8 th pagus. The epoikion Ischy was probably in the vicinity of Sepho [P.Oxy ]. Position in official lists of villages: between Texei and Taampeti [P.Oxy. 997]; between Kesmouchis and Teis [P.Oxy. 1285]; last after Kesmouchis [P.Oxy ], between Kesmouchis and Tholthis [P.Oxy ]; between Tholthis and Kesmouchis [SB 16570]; between Palosis and Kesmouchis [Manchester Museum inv ] Categories of land: royal [P.Oxy (also epentlemene = artificially irrigated ), 4958]; catoecic [P.Oxy. 1628] Cultures: wheat [P.Oxy. 907, 1147, 1628]; barley [P.Oxy. 1628]; lentils [P.Oxy. 1628] Associated kleroi: of Parmenion [P.Oxy. 1459]; of Diokles [P.Oxy. 1628]; of Philon [P.Oxy. 1628]; of Semios (or Simias?) [P.Oxy. 4379]; of Agesilaos and Alexandros [PSI 450]; of Epimenes [P.Oxy. 4958, PSI 1118] Irrigation: dikes (chomata) [P.Oxy. 2035, 4341 (dike south of the village)]; mechanika organa [SB 15096] Topographical features: house with dining-room (symposion) and store-chamber (kella) [P.Oxy. 1128] Animals: calf [SB 16570]; sheep and lambs [SB 12759, P.IFAO 43, P.NYU II 12]; goats and kids [P.IFAO 43, P.NYU II 12, SB 12759]; oxen (robbed) [SB 15970] Religion: deacon [CPR IV 171, SB 11330]; (Christian) priest [CPR IV 171] Officials: komarchai [P.Oxy. 3194, 3774]; meizon [P.Oxy. 3774]; tesserarius [P.Oxy. 3774]; all the last three officials are designated as demosioi in P.Oxy. 3774; sitologos [PSI 1121]; guards (phylakes) [SB 15970] Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: Aurelios Sarmates son of Ptoleminos, politeuomenos [P.Oxy n. (uncertain)]; Agathinos Adon son of Dionysios, ex-gymnasiarchos, and his son Agathos Daimon, archiereus and ἀπὸ τῆϲ ἱερᾶϲ ϲυνόδου καὶ ἀτελῶν ἱερονικῶν [PSI 450]; comes Ioannes [P.Oxy. 141]; Apion estate [P.Oxy. 998, 1053, 1147, 1914, 1918, 2028, 2034, 2035, 2206] 287

290 Military: Sarapion son of Apollonios, Macedonian of the catoecic cavalry [P.Oxy. 1628]; a veteran owns land in the village [P.Oxy. 1459]. Taxes and other imposts: apomoira [P.Ant. 199]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; vestis militaris [P.Oxy. 3194]; requisition of meat [SB 16570]; in P.Oxy Sepho contributes money for the stables at Takona. Ϲιγκεφα (Ϲινκεφα) - Sinkepha P.Hib. II 248 fr. ii.15 c. 250 BCE P.NYU II 52.3, 8, 9, 15, 17 (ZPE 149 (2004) 122; early II see P.Oxy n.) PSI V 475.3, 13, P.Oxy. LXXII topoi P.Oxy. LXXII /3 topoi P.Lips. I (BL I 215) 123 topoi P.Lips. I (BL I 215) 127 P.Oxy (BL I 325) 130 P.Oxy , 6 (BL I 325) 134 topoi PSI XII 1262.ii.23, 25, <kome> P.Oxy. LXXII topoi P.Berl.Leihg. I P.Oxy. XXX , 30, P.Oxy. XV P.Ryl. II II P.Oxy. XXXVI II/ P.NYU II (see ZPE 140 (2002) 148) c. 200 P.Köln , 38 after 212 P.Oxy. XIV , P.Oxy. LVII kome P.Oxy. XII , /7 kome P.Oxy. XIX /4 P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 106, [127] P.Oxy. LXXIV (Ϲιγκ [εφα) /IV kome SB XIV /IV SB , 9, 13 (Ϲινκιφα) 365 kome P.Oxy. XVI (Ϲυνκυφα) late V P.Oxy. XVI (Ϲιγκιφα) 540/41 P.Oxy. XVI (Ϲιγγιφα) VI/VII kome Uncertain instance: cf. SB XVI (II/) ]α κτήµα(τοϲ) ϲιγκε [. Administrative subdivision: Upper toparchy; 2 nd pagus 288

291 Relative location: near the ktema Dioskoureion and the Bahr Yusuf [P.Oxy , 53 (the lessees are from Chysis [Upper toparchy; 1 st pagus]), SB 6612]. Sinkepha was apparently under the komogrammateia of Chysis [P.Oxy. 3906]; the two villages are also mentioned together in P.Berl.Leihg. 20. A basket-bearer (kalatephoros) from Nesmimis (Upper toparchy; 1 st pagus) is asked to go to the temple of Demeter at Sinkepha and make sacrifices there [P.Oxy. 2782]. Position in official lists of villages: between Archibiou and Kerkemounis [P.Oxy. 1285]; between Chysis and Athychis [P.Oxy ], between Chysis and Basi [P.Oxy ]; between Nesmimis and Chysis [P.Hib. 248]; between Senyris and Sadalou [SB 12108] Categories of land: royal [P.Oxy. 2676, 3906, SB 6612]; private [SB 6612] Cultures: wheat [P.Köln 149, P.Oxy. 2676, 3906, PSI 1262]; olive-oil [P.Hib. 248]; barley [P.Köln 149; cf. P.Berl.Leihg. 20]; viticulture [P.NYU II 36(?)]; lachanospermon [P.Oxy. 2676] Associated kleroi: of Dedys [P.Oxy. 2676]; of Dositheos [P.Oxy. 3906]; of Kelsos [P.Oxy. 3906]; of Asklepiades [P.Oxy. 3906]; of Aristonikos [P.Oxy. 3906]; of Herakleodoros [P.Oxy. 2241]; of Isokrates [P.Oxy. 2241]; of Polydeukes [P.Oxy. 2241] Irrigation: canal (dioryx) of Apollophanes [SB 12108]; irrigation work [SB 12108] Topographical features: threshing floor [P.Köln 149(?), P.Oxy. 2676]; public granary [P.Oxy. 2676] Animals: camels [P.Oxy. 1871]; donkeys [P.Oxy. 2182] Religion: temple of Demeter [P.Oxy. 2782; cf. also above under Relative location]; festival starting from 17 Tybi with musical performances and dance [P.Oxy. 5016] Officials: sitologoi [P.Lips. 113, 116, P.Oxy. 515, 517, 4861, 4880, PSI 1262]; praktor argyrikon [P.Oxy. 1405]; prostatai [P.Oxy. 5016] Occupations: donkey-driver [P.Oxy. 2182] Military: veteran [P.Oxy. 2676] Noteworthy landowners: Aurelios Herakleides son of Dioskourides, prytanis and bouleutes [SB 6612]; Apion estate [P.Oxy. 1910, 2032] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] Other: P.Berl.Leihg. 20 mentions the four-choinix measure of Sinkepha. 289

292 Ϲιδαλα - Sidala P.Oxy. LXV epoikion Irrigation: mechane (called Ταπχοχ) [P.Oxy. 4697] Occupations: enapographoi georgoi [P.Oxy. 4697] Noteworthy landowners: Fll. Phoibammon and Samuel, sons of Ioannes, viri clarissimi [P.Oxy. 4697] Editor s note ad loc.: It may be asked whether this is the same as the ἐποίκιον Ϲαδάλου. Ϲικεῶνοϲ Β καρ - Sikeonos B..kar... P.Oxy. LXVI , epoikion Etymology/form: The first word may be an alternative spelling for Ϲυκεῶνοϲ ( a fig grove ), or for Ϲικυῶνοϲ (P.Oxy n.). Occupations: enapographos georgos [P.Oxy. 4535] Noteworthy landowners: Fl. Strategios paneuphemos [P.Oxy. 4535] Ϲιναρυ - Sinary P.Hib. I 132 descr. c. 255 BCE P.Hib. II 248 fr. iii.9 c. 250 BCE P.Hib. I 60.4 c. 245 BCE P.Hib. I 73.[8], /43 BCE P.Hib. I 34.2, BCE P.Stras. VII BCE P.Tebt late II BCE BGU IV , 5, BCE <kome> P.Oxy. XLIX I BCE P.Oxy. X kome SB XIV /2? P.Oxy.Hels. 10.5, v.1 34 kome 290

293 P.Oxy. XLIX , kome P.Wash.Univ. II 78.10, 16 n. I (1 st half) P.Köln /8 P.Oxy. II 373 descr. (Ϲιναροι?) 79/80 P.Oxy. XII , 26 83/4 kome P.Col. V c. 86 P.Oxy. XLVII PSI V , P.Oxy. II 348 descr. (see ZPE 170 (2009) ) late I P.Oxy. XXXV I (2 nd half) P.Wisc. II /20 PSI I after 132 P.Oxy. IV 810 descr. 134/5 P.Oxy. XXXV /7 PSI X , 30, <kome> P.Oxy. XV P.Oxy , 5 190/91 SB XV fr /4 kome(?) P.Harr. I 137.1, 21 II kome P.Oxy. XXXI II BGU X II/ kome (14) P.Oxy. XLII 3013 introd. II/? P.Hib. II , 95 early/mid-ii P.Oxy. I (BL I 312) 203 kome P.Harr. I 66.9 after 212? P.Oxy. XII P.Oxy. XL , /17? kome P.Oxy. XIV , P.Oxy. LI , kome P.Köln II [topoi] P.Oxy. XLVII = P.Coll.Youtie I 65 after 241 P.Oxy. X 1339 descr. (Ϲιναροι) after 270 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , [55], 92, [121], 248 PSI Congr. XVII SB XIV 11937v.i.6 /IV? P.Oslo II IV (1 st half) <kome> PSI VII IV? SB XV (Ϲηναρη ; see Tyche kome (2002) 87) SB I V/VI chorion(?) P.Oxy. XV , 9, 29, 99, 103, 111, 116, /7? kome P.Oxy. XVI VI PSI I 71.4 VI kome PSI V (Ϲιναρη) VI P.Wash.Univ. II 84.5 late VI Uncertain instances: 291

294 P.Mich. I (Ϲεναρυ) BCE PSI Congr. XVII 18(a).11 (Ψιναρυ; see n. ad loc.) IV Delendum: SB XX (V); see BL X 226 and cf. ZPE 149 (2004) 109. Etymology: (Pꜣ-)šj-n-Ḥr-wḏꜣ, (the) lake of Haryothes (K. Vandorpe apud Falivene, The Herakleopolite Nome 192). Administrative subdivision: Lower toparchy. In 14 BCE the village was part of the Peran toparchy of the Heracleopolite nome [BGU 1061]. The situation in the earlier period is unclear. The village, being at the border of the Oxyrhynchite and Heracleopolite nomes, is often associated with villages of both nomes; see Falivene, The Herakleopolite Nome P.Hib. 34 and 73 seem to imply that in the mid-third century BCE at least, Sinary probably belonged to the Oxyrhynchite nome, since the archiphylakites of the Lower toparchy appears to have jurisdiction over this village (but cf. Falivene, The Herakleopolite Nome 193). Sinary is listed mostly with Heracleopolite villages in P.Hib. 218, a tax list assigned to the early or mid-second century CE, which perhaps should be redated to the early first century (see P.Oxy.Hels n., and cf. Falivene, The Herakleopolite Nome 192 n. 1). Arabic/modern counterpart: Šinara; see P.Oxy n., Falivene, The Herakleopolite Nome 192, Gomaà et al., Mittelägypten 99, 232. Relative location: near Talao (Lower toparchy), to judge from P.Oxy φόρων τῶν ἐν Ταλαω ἐχόντων περὶ Ϲιναρυ (cf. also l. 5) and P.Köln περὶ Ϲιναρυ καὶ Ταλαω. The mention of land heavily sanded over (ammochostos) in P.Oxy has suggested to the editor that its presence in Sinary perhaps indicates that the latter was located near the desert (n. ad loc.); cf. also P.Oxy introd. Land in the territory of Sinary is located east of the Bahr Yusuf [P.Oxy with n.]. It is probable that the village s territory extended both east and west (toward the desert) of the canal, but it remains unclear whether the village itself lay on the eastern bank (like its modern counterpart Šinara) or the western bank. A person from Isieion Tryphonos (Lower toparchy; 9 th pagus) sells land belonging to him in Sinary [PSI 897]; for another association of the two villages, cf. P.Oxy Near Tychinpsalbo (Lower toparchy) [P.Wash.Univ. 78.ii.10]. Position in official lists of villages: between Psobthis and Kosmou [P.Oxy. 1285]; between Isieion Tryphonos and Souis(?) [P.Oxy. 1659]; between an uncertain village and Isieion Tryphonos [P.Oxy. 3462]; between Sesphtha and Dositheou [SB 16570] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 348, 373, PSI 897]; royal [P.Oxy. 810]; abrochos [P.Oxy. 810]; hypologos [P.Köln 141]; confiscated [P.Köln 141]; chersos [P.Köln 141] Cultures: wheat [P.Köln 141]; viticulture [P.Harr. 137, P.Oslo 62, P.Oxy. 56, 3638, PSI 1119, P.Tebt. 876]; chortos [P.Mich. 87, P.Oxy. 810]; palm-trees [P.Oxy. 3638]; 34 The document belongs to the Zenon archive (Arsinoite nome), but Pruneti, I centri 179 n. 1, suggests that the village Senary mentioned there probably ought be identified with Sinary of the Oxyrhynchite nome. 292

295 reeds [P.Oxy. 3638]; fruit-trees (akrodrya) [P.Oxy. 3638]; barley [PSI Congr. XVII 26] Associated kleroi: of Xenon [P.Oxy. 810]; of Rhodippos [P.Oxy. 3638]; of Herakles son of Kallistratos [P.Oxy. 3365, PSI 897; see ZPE 170 (2009) 170 (14 n.)]; of Magaischros and Eukleides [BGU 2243] Irrigation: pleurismos and gyes [P.Oxy. 373, 3638, PSI 897]; mechane [P.Oxy , 123 (called Φαναπου), 103 (called Νοιϊδε), 3638]; irrigation work [P.Oxy. 3462]; Mounthoteu canal (dioryx) [P.Oxy. 3462] Topographical features: prison (desmoterion) [P.Hib. 34, 73]; record-office (grapheion) [P.Harr. 66, P.Oxy. 1462, 3485 ( of Sinary and other places )]; public granary [P.Oxy (implied)]; farmstead (epoikion) [P.Oxy. 3638]; house and courtyard (aule) [P.Wash.Univ. 78]; house [P.Oxy.Hels. 10] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182, 2846]; oxen [PSI 1119]; pig [SB 16570] Religion: Jew [P.Oxy. 1281]; temple(?) with representation of Caracalla, Severus and Julia Domna, a decayed covering (peristroma) and a bronze folding mirror [P.Oxy. 1449] Officials: komogrammateus [BGU 2243, P.Oxy. 3091]; collectors of the crown tax (praktores stephanikon) [P.Köln 91]; collector of the grain-revenue (apaitetes sitikon) [P.Oxy. 514]; archephodos [P.Oxy. 2574]; desert guard (eremophylax) [P.Oxy. 3333]; leitourgoi [PSI 71]; scribe (grammateus) of the village of Sinary and other villages [P.Oxy. 1281]; sitologos [P.Wisc. 39]; komarchai [SB 13928] Occupations: guard (phylax) [P.Hib. 60]; weaver (linyphos) [P.Oxy. 1281]; cobbler (skyteus) [P.Oxy. 2027, PSI 71]; donkey-driver [P.Oxy. 2182] Noteworthy landowners: estate of Anthos [P.Oxy ]; Salvios Ioustos [P.Oxy ]; children of Aurelios Hermias, ex-agoranomos and bouleutes [P.Oxy. 3638]; Apollophanes Th, Alexandrian [PSI 897]; Demetrios son of Demetrios grandson of Horion, Alexandrian [BGU 2243]; for Alexandrian ownership of land cf. also P.Oxy. 1462; Apion estate [P.Oxy. 2195, PSI 954] Taxes and other imposts: ennomion, hekte (Ptolemaic) [P.Hib. 132]; crown-tax [P.Oxy. 1659, P.Köln 91]; enkyklion [P.Oxy. 1462]; monartabia [P.Oxy. 3170]; epiklasmoi(?) [P.Oxy n.]; requisition of meat [SB 16570]; beer-tax (zytera) [SB 12170] Other: P.Oxy refers to λίνοι Ϲιναρυϊτικοί. In P.Oxy a geouchon in Sinary undertakes to deliver barley to Alexandria for the troops of Caracalla in Syria. PSI 71 mentions a violent fight in this village. BGU 1061 relates a violent assault by persons from Sinary against a pastophoros of a temple in Bousiris (probably the Heracleopolite village in the north of the nome; see Falivene, The Herakleopolite Nome 193). 293

296 Note: on Coptic and Arabic literary evidence for this village, see Timm, Das christlich-koptische Ägypten V ; cf. also Stephanus of Byzantium s.v. Ψένηροϲ, with Timm, Das christlich-koptische Ägypten V 2353 n. 2, and Falivene, The Herakleopolite Nome 192 n. 2. Ϲιναχ - Sinach PSI XII kome Delendum: P.Oxy. II 348 descr.; see ZPE 170 (2009) 170 (14 n.). Officials: komarchai [PSI 1231] Occupations: irrigation worker [PSI 1231] Ϲινκεφα/Ϲινκιφα See s.v. Ϲιγκεφα Ϲινουµένηϲ - Sinoumenes P.Sijp VII/V chorion Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Ϲινπεκλη See s.v. Ψεµπεκλη **Ϲινταβω - Sintabo P.Mert. I PSI Congr. XVII 18(a).13 IV Etymology: Ϲιν- représente très vraisemblablement l égyptien (tꜣ-)st-n... la place de.., préformante bien attestée de toponymes néo-égyptiens et démotiques; -τανω et 294

297 -ταβω pourraient bien être des surnoms de la déesse [i.e. Thoeris; see below] (τ = tꜣ, article défini féminin), mais jusqu à plus ample informé, mieux vaut ne pas spéculer sur les termes égyptiens que recouvrent ces compléments (M. J. Yoyotte apud G. Husson, CRIPEL 8 (1986) 77). Arabic/modern counterpart: Sandafā al-far, on the east bank of the Bahr Yusuf and opposite Oxyrhynchus (G. Husson, CRIPEL 8 (1986) 77). Religion: theagos and theagisse of a temple of Thoeris [P.Mert. 26] Note: although it occurs among villages in the account PSI Congr. XVII 18(a), Sintabo is perhaps the name of a temple of Thoeris rather than a settlement proper. Three papyri also attest a temple of Thoeris called Ϲιντανω (see the references in Husson, loc. cit.; the nu is secure according to her). Yoyotte (apud Husson, loc. cit.) believes that Ϲιντανω et Ϲινταβω sont sans doute les appellations de deux Thoèrion différents. **Ϲκάφη - Skaphe SB I 1989(b)? chorion Uncertain instance: P.Mert. I 27.3 (ἕωϲ <Ϲ>κάφη?) after 190/91 Ϲκέλοϲ - Skelos P.Oxy. XIX , 61 P.Princ PSI V (cf. Addenda pp. xviii xix) P.Oxy. VI 998 descr. 528/543/558 epoikion VI VI late VI Delenda: P.Iand. II 21.3, P.Herm. 51.6, P.Ross.Georg. 22.6, 50.2; see F. Mitthof and A. Papathomas, ZPE 103 (1994) 77 8, who relate these instances to the Arsinoite village Τὸ Ϲκέλοϲ, because the article Τό does not occur in the certain Oxyrhynchite instances, whereas it consistently does in the Arsinoite ones. Irrigation: mechane [P.Oxy (called Πατᾶτο ϲ), 61 (called Τῶν Χωρίων)] Occupations: georgos [P.Oxy. 2244]; phrontistes [P.Oxy ] 295

298 Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 2244] Ϲκευοµιϲθίου - Skeuomisthiou P.Oxy. XVI P.Heid (BL V 149) VI/VII Relative location: near Neon [P.Heid. 248] Cultures: wheat [P.Oxy. 1946] Occupations: enapographos georgos [P.Heid. 248] Ϲκυταλίτιδοϲ - Skytalitidos P.Oxy. XLVI , 18 early IV epoikion P.Oxy. XII (cf. BL VII 139) after 324 SB XXVI = P.Col. XI epoikion P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI after 547 P.Oxy. XV , 77, 80, /7? P.Oxy. LXX , epoikion P.Iand (BL VI 56) VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV (cf. 25) VI PSI V 954.5, 7, 15, 19, 21, 22, 23, 25 VI epoikion P.Oxy. XVI late VI P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the vicinity of Dositheou (Lower toparchy; 8 th pagus) [P.Oxy ]. In the same Apionic prostasia as Chrysochoou, Mikras Paroriou and Ptolemaidos [PSI 954]. Coupled with Krariou [PSI , 21, 22]. Position in official lists of villages: between Petrok( ) and Sarapa [P.Oxy. 1448, 3307] Cultures: viticulture [P.Oxy. 4799, PSI 954.7, 22]; palm-trees [PSI 954.5] Irrigation: lakkos [P.Oxy. 2035]; mechane (called Τῶν Τεκτόνων) [P.Oxy. 4799] 296

299 Topographical features: dovecote (peristereon) [PSI 954]; bakery (artokopeion) [PSI 954.4] Religion: monastery [SB 16753] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Anoup), 2032 (Ioustos), , 80 (Komes)]; enapographos georgos [P.Oxy. 4799]; georgoi [PSI 954 (koinon)]; ampelourgoi [PSI 954]; phrontistes [PSI 954.5]; potter (kerameus) [PSI 954.4, 5] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 1916, 2025, 2032, 2034, 2035, 2195, 2207, 4799, PSI 954] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448]; capitation tax (synteleia kephales) [PSI 954] Ϲκω - Sko P.Hib. II 248.ii.18 (Ϲκώϲ) c. 250 BCE P.Wash.Univ. I 49.8 (ἀπὸ Ϲκωι) late I BCE SB X P.Oxy. XXXV topoi P.Oxy. II 346 descr. (see ZPE 170 (2009) 163 4) 100 P.Oxy. LXXII (Ϲκωι) 118 topoi P.Oxy. XXXVI /9 P.Oxy. LXXII (Ϲ [κ]ω ) 124 P.Oxy (see ZPE 160 (2007) 186) 134/5 topoi P.Oxy (see ZPE 160 (2007) 187f.) c. 147 topoi P.Oxy (see ZPE 160 (2007) 189) 147 topoi P.Oxy. XXXI topoi SB XII = P.Oxy. 627 descr. 148 topoi P.Theon. 3.3 = SB XII P.Oxy. XXXI /9 topoi P.Oxy. LXII [topoi] P.Oxy. XXXV topoi P.Oxy. XLV , kome PSI XIV (BL V 411) PSI XV II P.Oxy. VI 979 descr. II/ P.Oxy.Hels II/ O.Ashm.Shelt = SB I 2253 II/ BGU IV c. 212 kome P.Oxy. XIV P.Oxy. XV , For this reading see PSI Com n. (but cf. P.Oxy n.: to judge from the image, a conjecture rather than a reading ); see also D. Hagedorn, ZPE 154 (2005)

300 P.Leit = SB V /3, 226/7 topoi or 242/3 P.Oxy.Hels /4 P.Oxy. XVII topoi P.Oxy. XVII kome P.Oxy. VII kome P.Oxy. LXVII , topoi SB I (BL XII 183) 235 P.Ryl. IV 683.4, kome P.Oxy. LXVII = SB XII P.Oxy. XLIV , 45, [78], [144], introd. PSI V P.Oxy. XX mid- SB XIV late Uncertain instances: O.Pisa 168 x+8 (Pꜣ-sge) 36 I SB XX n Delendum: P.Oxy. XLI (154); see BL V 263 and ZPE 170 (2009) 189. Etymology: perhaps the name derives from the Egyptian name of nearby Kynopolis (Sꜣ-kꜣ); cf. Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland 207 8: Although the two places were administratively distinct..., it is possible that, with the hellenization of the nome metropolis [i.e. Kynopolis] and its name, the old Egyptian name persisted in a nearby village name. Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: near Episemou (Upper toparchy; 3 rd pagus) [PSI 1408 with BL V 411]; in P.Oxy a farmer from Episemou cultivates public land in Sko; similarly, in P.Oxy a lessee of land in Sko is from Episemou; in SB 5806 (BL XII 183) the lessors of land around Sko are from Episemou. In P.Oxy grain from the granaries of Sko is embarked at the Nile harbour of Satyrou (Eastern toparchy). Near Monimou (Upper toparchy; 3 rd pagus[?]) [P.Oxy.Hels. 41]. These indications suggest that Sko lay in the north-eastern corner of the Upper toparchy and thus must have been very close to Cynopolis (Rowlandson, Landowners and Tenants 11, Oxyrhynchus and its hinterland 207). Position in official lists of villages: between Mermertha and Monimou [P.Oxy. 1659]; between Mermertha and Enteeis [SB 12156] Categories of land: catoecic and bought (eonemene) [P.Oxy. 346]; public [P.Oxy. 1031]; hypologos [P.Oxy. 2278]; royal [P.Oxy. 4595, P.Ryl. 683]; private [P.Oxy.Hels. 22 (deduced from the tax rate)]; (confiscated?) land managed by the idios logos [BGU 1091] 36 See Zauzich, Enchoria 15 (1987) 170 and 298

301 Cultures: olive-oil [P.Hib. 248]; wheat [P.Oxy. 1031, 2137, 2776, 4595, P.Oxy.Hels. 22, 41]; chlora [P.Oxy. 2137]; lentils [P.Oxy. 2189]; arakos [P.Oxy. 2776]; viticulture [P.Oxy. 3242]; palm-trees [P.Oxy. 3242]; fruit-trees (akrodrya) [P.Oxy. 3242]; reed bed [P.Oxy. 3242]; garden (paradeisos) [P.Oxy. 3242, P.Oxy.Hels. 22]; lachanospermon [P.Oxy.Hels. 41] Associated kleroi: of Strabas [P.Oxy. 346]; of Odeas [P.Oxy. 1031]; of Pedieus [P.Oxy. 1031, 4595]; of Theodoros and Aulaios [P.Oxy. 2137, 2776, P.Oxy.Hels. 22]; of Antigonos [P.Oxy. 2776, P.Oxy.Hels. 22]; of Apollonios [P.Oxy. 2189, 3242]; of Posidippos [P.Oxy. 3242]; of Agathous son of Achilles [P.Oxy.Hels. 22]; of Biertos [BGU 1091 (BL V 40), P.Oxy.Hels. 22]; of Zopyrion [P.Oxy.Hels. 22]; of Heli [P.Oxy.Hels. 22]; of Herodotos [P.Oxy.Hels. 22]; of Theodoros [P.Oxy.Hels. 22]; of Petelous [P.Oxy.Hels. 22]; of Petosiris [P.Oxy.Hels. 22]; of Sarapion son of Philiskos [P.Oxy.Hels. 22]; of Simonides [P.Oxy.Hels. 22] Irrigation: mechane [P.Oxy. 2137, P.Oxy.Hels. 41]; waterwheel [P.Oxy (kykleuterion), P.Oxy.Hels. 41 (trochos)]; perichoma [P.Ryl. 683] Topographical features: public granaries [P.Oxy , 4595]; bath-house (balaneion) [P.Theon. 3] Animals: oxen (ktene) [P.Oxy.Hels. 41; cf. SB 12156]; pig [SB 12156] Officials: collectors of grain taxes (praktores sitikon) [P.Leit. 13]; sitologoi [P.Oxy , 2125, 2588, 2840, 2870, 4590, 4857, 4872]; komogrammateus [P.Oxy (restored)]; archephodos [PSI 1537] Occupations: epitropos of an estate [P.Oxy. 2189] Military: the son of a veteran takes under lease land in Sko [P.Oxy. 4595] Noteworthy landowners: Aurelios Sarapion alias Apollonianos, bouleutes and former gymnasiarchos [P.Oxy. 2137, 2189]; Aurelios Philippos, ex-kosmetes and exegetes [P.Oxy. 2278]; Dionysia daughter of Sarapias alias Thamounion, citizen of Antinoopolis [P.Oxy. 3242]; Aurelia Dionysia, daughter of Theon alias Dionysotheon [P.Oxy. 4595]; Aurelios Dionysotheon, ex-gymnasiarchos and bouleutes [P.Oxy.Hels. 41]; a priest and prophet of Thoeris, Isis and Sarapis owns land in the area [SB 10256]; Ioulioi Theones [P.Theon. 3] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 12156] Ϲοῦιϲ - Souis P.Oxy. XLVII P.Oxy. LXXII P.Oxy. XVII , 6 208? <kome> 299

302 P.Oxy. XIV ([Ϲούε]ωϲ; see n. ad loc.) P.Oxy. XLII P.Oxy. XXXIV (1 st half) kome P.Oxy. XLIX SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X kome P.Oxy. X , 140 P.Oxy. XLVI , 21 early IV kome P.Oxy. XII (Ϲ [ο]ύ εωϲ) after 324 Uncertain instance: SB XVI n. (Ϲο [ύεωϲ?) 341 Administrative subdivision: Lower toparchy; 8 th pagus Relative location: near Ιbion Takona (Lower toparchy) (cf. P.Oxy n.). Probably near the western desert (P.Oxy introd.). The epoikia Albinou, Psankerma and Strouthou were probably in the vicinity of Souis [P.Oxy , 22]. Position in official lists of villages: between Dositheou and Tholthis [P.Oxy. 1285]; between Tholthis and Dositheou [P.Oxy. 1448]; between Sinary and Talao [P.Oxy. 1659(?)]; between Tholthis and Dositheou [P.Oxy. 3307]; between Takona and Ibion Ammoniou [SB 16570] Cultures: viticulture [P.Oxy. 2723]; reeds [P.Oxy. 2723]; palm-trees and other fruittrees (akrodrya) [P.Oxy. 2723]; wheat [P.Oxy. 3048] Associated kleroi: of Aristodemos [P.Oxy. 2723, SB n.] Irrigation: mechane [P.Oxy. 2723]; pleurismos [P.Oxy. 2723] Topographical features: viticultural implements (lenos, pithos, stemphylourgikon organon) [P.Oxy. 2723] Animals: donkeys [P.Oxy (not necessarily of Souis)]; pig [SB 16570] Religion: five-day festival (heorte) in Phamenoth with musical entertainment [P.Oxy. 1275] Officials: prostatai [P.Oxy. 1275]; presbyteroi [P.Oxy. 2141]; collector of money taxes (praktor argyrikon) [P.Oxy. 2141]; desert guard (eremophylax) [P.Oxy. 3333] Occupations: pragmateutes [P.Oxy. 3048]; phrontistes [P.Oxy. 3048, 3516]; georgos [P.Oxy. 3048]; paidaria [P.Oxy. 3048]; ampelourgoi [P.Oxy. 3516]; irrigators (hydroparochoi) [P.Oxy. 3516] Noteworthy landowners: Loukios Kalpournios Gaios, ex-eutheniarches, ex-kosmetes and bouleutes of Alexandria and gymnasiarchos and prytanis of Oxyrhynchus [P.Oxy. 2723]; Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3048] 300

303 Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Ϲοφοῦ - Sophou P.Oxy. XV /7? Ϲπανία - Spania SB IV V (2 nd half) kome CPR VII 24v.5 V/VI SB XXVI = P.Oxy. XVI kome P.Bad. VI kome P.Oxy. XV (BL V 255) 550/51 or 565/6 PSI I 77.7, kome P.Oxy. LV , 101 after 566 PSI V (Ϲπα]ν ίαν) 567/8 kome P.Oxy. XVI VI kome P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XVI , 3, 36 VI kome P.Oxy. XV VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. V late VI P.Oxy. VI VI/VII P.Oxy. VII VI/VII P.Oxy. XVI VI/VII P.Khalili I 1.13 = II 2 V chorion Arabic/modern counterpart: Safaniyya [P.Khalili I 1; see also Gomaà et al., Mittelägypten 78, and Rowlandson, Oxyrhynchus and its hinterland 211] Relative location: in P.Oxy a dispute with Kosmou (Lower toparchy) is mediated by Isieion Kato (Lower toparchy) and Phebichis (Heracleopolite), suggesting relative proximity between these villages. A link with the Heracleopolite is also suggested by P.Oxy. 1997, in which wheat from Spania is embarked in the Nile harbour of Neson (cf. BL X 146). The village was in the same Apionic prostasia as Aspida, Kyamon, Phna and Perouen [P.Oxy. 2204]. For its location close to a waterway, see Mazza, L archivio degli Apioni 100. Cultures: wheat [PSI 77] 301

304 Irrigation: dikes (chomata) [P.Oxy. 2034, 2205, 3805]; mechane (called Τῆϲ Μητρὸϲ Γ ερµανοῦ) with lakkos [PSI 77] Topographical features: threshing floor [PSI 77]; hay barn (chortotheke) in the quarter of the Great House (ἐπ' ἀµφόδου τῆϲ µεγάληϲ οἰκείαϲ) [P.Bad. 172] Animals: horse [P.Oxy. 922] Religion: (Christian) priests [P.Oxy. 2058]; deacon [P.Oxy , 133]; hospice (xenodocheion) [P.Oxy ]; monk [SB 7449]; distribution of alms (zakat) to the poor [P.Khalili I 1] Officials: meizones [P.Oxy. 1866, 2058]; boethos [P.Oxy. 1147, 3805]; secretary (grammateus) [P.Oxy. 1997, ] Occupations: builder (oikodomos) [P.Oxy , 92, 94, 100]; overseer (epitropos) of a hospice [P.Oxy ]; businessman (pragmateutes) [P.Oxy , 149]; oil-makers (eilaiourgoi) [P.Oxy ]; fullers (knapheis) [P.Oxy ]; fowl-seller (kaimiopoles) [P.Oxy , 140; see BL XI 159]; fisherman (opsaridas) [P.Oxy (?); see BL X 146]; Apionic pronoetes (Paulos) [P.Oxy. 2204] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 922, 1053, 1147, 1866(?), 2034, 2204, 2205, 2206, 3805, PSI 953]; perhaps Ioannes, catholicus(?) [P.Oxy. 1997]; Fl. Philoxenos, vir clarissimus, son of Ision [P.Bad. 172 (presumably the owner of the Great House mentioned there), PSI 77; cf. also PSI VII 835] Military: CPR VII 24v mentions τῶν ἐν Ϲπανίᾳ ϲτρατηλάτων. Note: P.Oxy lists the items stolen from the house of the meizon of Spania (who was also a priest) and presents a lengthy roll call of the principal individuals (112 ktetores) in the village, who were to contribute 2 solidi each to compensate the meizon s loss. In SB a member of the officium of the praeses Arcadiae is said to originate from Spania and live in Oxyrhynchus. PSI mentions a sum of gold solidi (4 solidi less 16 carats) ζυγῷ Ϲπανίαϲ. For some recent bibliography on this village see Calderini-Daris, Dizionario... Supplemento 3 o 140 s.v. Ϲτεφανίτιδοϲ - Stephanitidos P.Oxy. XII , 4 (Ϲτεφανείτιδοϲ) ktema Irrigation: repair of dikes [P.Oxy. 1577] Occupations: phrontistes [P.Oxy. 1577] 302

305 Ϲτεφανίωνοϲ - Stephanionos P.Oxy. XIX , /543/558 epoikion P.Oxy. XVI VI P.Heid. inv. G 5144r.13 (Ϲκεφανίω ν [οϲ), 16 VI (2 nd half) epoikion (Ϲτεφα]νίωνοϲ) 37 P.Oxy. VI 998 descr. late VI Irrigation: mechane (called Κο ινῆϲ Τ [οῦ] Ποτα[µ]οῦ) [P.Oxy. 2244]; lakkos [P.Heid. inv. G 5144r] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (name unpreserved)]; georgos [P.Oxy. 2244] Noteworthy landowners: all P.Oxy. instances relate to the Apion estate. *Ϲτρατονίκου - Stratonikou P.Oxy. XIV Ϲτρουθοῦ - Strouthou P.Oxy. XLVI early IV epoikion P.Oxy. XII after 324 Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the vicinity of Souis (Lower toparchy; 8 th ] pagus) [P.Oxy. Position in official lists of villages: between Pelaitou and Psankerma [P.Oxy. 1448]; before Albinou [P.Oxy. 3307] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] 37 Published in ZPE 139 (2002)

306 Ϲτύλου - Stylou P.Oxy. LXX IV epoikion Etymology: perhaps named after a pillar in the area (n. ad loc.). Occupations: ergatai (requisitioned for work in Alexandria) [P.Oxy. 4964] Ϲύρων - Syron PSI V BCE kome P.Oxy. XXXV kome P.Oxy. XXXV kome SB X = P.Princ /8 kome P.Oxy. XLVII c kome P.Oxy. II kome SB XXII = P.Oxy. I 176 descr. 99 kome P.Lips. I kome/topoi P.Oxy. XLIV mid-ii P.Matr /2 kome P.Oxy. LXII SB XX = XV kome SB XIV recto (see ZPE 27 (1977) 125) II P.Harr. II II/ P.Oxy. XIV kome P.Oxy. XII kome P.Oxy. XIV P.Oxy. X /50 kome P.Oxy. XII , 9 266/7? P.Oxy. XIX or 285 kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Graux II 29.3 P.Michael (περὶ Ϲύ ρ [ων κώµην) [kome] P.Oxy. X P.Oxy. XIV P.Oxy. XLIV , introd. P.Oxy. LXXIV kome SB XX late kome P.Oxy. XIV /IV P.Fuad Univ (περὶ Ϲύρων χω ρ [) /IV chorion(?) P.Princ. II 63.5 /IV kome SB XIV ? 304

307 P.Laur. IV 167.5, kome P.Oxy. LX , P.Oxy. XLIX , 8 361? kome P.Oxy. VII , 17, 27 after 362 P.Oxy. XLV IV kome P.Oxy. XVI VI/VII kome Administrative subdivision: Western toparchy; 3 rd pagus Arabic/modern counterpart: Mazura(?) (Gomaà et al., Mittelägypten 91, but, as they note, Mazura is in the territory of the Lower toparchy) Relative location: a man from Syron takes under lease land in Nesla (Upper toparchy) [SB 10532] Position in official lists of villages: between Mouchinaxap and Alexoutos, Alexoutos and Petemouneos, Petemouneos and Alexoutos [P.Oxy. 1052]; between Paneuei and Paeimis [P.Oxy. 1285]; between Seryphis and Senokomis [P.Oxy. 1528]; between Senokomis and Senao [P.Oxy. 1659]; between Pela and Herakleidou [P.Oxy. 1747]; between Paneuei and Senokomis [SB 16570]; between Seryphis and Pela [P.Graux 29] Categories of land: catoecic and bought (eonemene) [P.Oxy. 270, SB 15355]; (confiscated?) land sold by the idios logos [SB 14974] Cultures: wheat [P.Michael. 19, P.Oxy. 1719]; chortospermon [P.Michael. 19]; chortos [P.Oxy. 1719] Associated kleroi: of Herakleides with that of Alexandros [P.Oxy. 270]; of Philippos and Anthi [SB 15355] Irrigation: public dikes(?) [P.Laur. 167]; mechane(?) [P.Michael. 19] Topographical features: public granary (demosion) [P.Oxy. 1474, 4338]; public street (demosia rhyme) [P.Oxy. 3334, SB 14681]; vacant lots (psiloi topoi) [P.Oxy. 3334]; house and vacant lot [SB 14974]; house and courtyard (aule) in the central part of the village [SB 14681] Animals: donkeys [P.Oxy. 1748]; sheep (probata summeikta) [P.Oxy. 2228]; lambs [P.Oxy. 2228, 2851]; goats [P.Oxy. 2228]; kids [P.Oxy. 2851]; pig [SB 16570]; calf [P.Michael. 19, SB 16570]; ox [P.Michael. 19] Religion: temple and synodos of Zeus [SB 14681] Officials: archephodos [P.Harr. 196]; logographos [P.Laur. 167]; sitologoi [P.Lips. 114, P.Oxy. 4338, SB recto (see ZPE 27 (1977) 125)]; komarchai [P.Oxy. 2228, 5006]; presbyteros [P.Oxy. 3479]; demosioi [P.Oxy. 5006] Occupations: donkey-drivers [P.Oxy. 1748]; georgos [P.Oxy. 2841] 305

308 Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; grain collected from Syron by the epimeletes of the military camp at Psobthis [P.Oxy. 4089]; requisition of meat [SB 16570]; annona militaris(?) [P.Graux 29] Other: balsam, wool and woad [P.Oxy. 1052]. Land owned by Antinoites [P.Oxy. 1719]. Cheese [P.Michael. 19]. P.Princ. 63 mentions seed stolen from the fields of Syron. Ϲύφεωϲ - Sypheos P.Oxy. XV , 57, /7? epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Tillonos, Nekonthis, Aroures, Kainon, Tancheo, Amokos, Erotos and Euangeliou [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] Ϲχοῖβιϲ - Schoibis P.Oxy. XXXI II P.Oxy. XLII , kome (28) Administrative subdivision: Eastern toparchy Relative location: within the administrative orbit of the village scribe of Phoboou (Eastern toparchy; 5 th pagus), along with other Eastern toparchy villages (Thmoinakomis, Thmoinepsobthis, Osoronnophrios, Tychinnekotis) [P.Oxy. 3047]. Categories of land: private [P.Oxy. 3047]; catoecic [P.Oxy. 3047]; royal [P.Oxy. 3047]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 3047]; artificially irrigated (epentlemene) [P.Oxy. 3047] Associated kleroi: unnamed [P.Oxy. 2583]; of Polynikos with that of Meniskos and taios [P.Oxy. 3047]; of Epikrates [P.Oxy. 3047] Noteworthy landowners: Kalpournia Herakleia alias Eudamia [P.Oxy. 3047] 306

309 Ϲῶβθιϲ See s.v. Ψῶβθιϲ Ϲωφροϲύνηϲ - Sophrosynes SB XXIV = P.Oxy. XVI (Ϲ ω φ ρ [οϲύν]ηϲ) P.Oxy. LV P.Oxy. XIX 2243(a) epoikion P.Amh. II , epoikion Relative location: a man from Sophrosynes cultivates land in Loukiou (south of the nome, in the area of 1 st pagus) [P.Oxy. 3804] Cultures: chortos [P.Amh. 150] Occupations: phrontistes [P.Amh. 150]; field guard (agrophylax) [P.Amh. 150] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2243(a), 3804, SB 16324] 307

310 Τ Τ[ - T[ P.Oxy. LXXIV Officials: guards (phylakes) [P.Oxy. 5005]; demosioi [P.Oxy. 5005] Τ [ ]λει - T.[..]lei P.Oxy. XII late Irrigation: repair of dikes [P.Oxy. 1546] Τα[ - Ta 1) P.Oxy. XII Religion: temple with representations of Caracalla, Severus and Julia Domna, a bronze trencher, and two statuettes of Zeus and Hera [P.Oxy. 1449] 2) P.Oxy. LV c ? 3) SB XV V/VI <kome> Τα - Ta... P.Oxy. LXXII Editor s note ad loc.: neither Τα(α)µπεµου nor Τα(α)µορου can be read. The letter after Τα is µ or (less likely?) α; the last letter is ε or ϲ. Occupations: tow-dealer (stippopragmateutes) [P.Oxy. 4922] 308

311 *Τ α αµ [ - Taam[ P.IFAO II 11 verso II? Τααµιρη - Taamire P.Oxy. LII Etymology: uncertain; cf. K. Vandorpe, Enchoria 18 (1991) 121 with n. 48. Administrative subdivision: Thmoisepho toparchy [P.Oxy. 3690] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 3690]; public [P.Oxy. 3690] Cultures: wheat [P.Oxy. 3690] Associated kleroi: of Alexon [P.Oxy. 3690] Irrigation: pleurismos and gyes [P.Oxy. 3690] Τα(α)µπεµου - Ta(a)mpemou P.Dub. 5.4 = P.Oxy. I 385 descr. (see ZPE /8 (2009) 186) P.Oxy. 612 descr. (BL 131) topoi P.Lips. II (see P.Oxy. LXXII n.) 133 topoi P.Oxy. LXXII c. 153 topoi PSI Congr. XX topoi P.Oxy. XLI P.Oxy (see ZPE 160 (2007) 190) 162/3 SB XII = P.Oxy. 626 (Τααµπε<µ>ου) 166/7 P.Oxy (?) (see ZPE 160 (2007) n.) 179/80 [topoi] P.Oxy = M.Chr P.IFAO ([Τα]α νπέ µ[ου) II? P.Oslo II kome PSI XV II SB XII II P.Egy.Mus. S.R (227).6 (see Pap.Congr. II or XXIV 408) 309

312 P.Oxy. XIV (Τααµπ[εµου) P.Köln IX c.260? SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Graux II 29.5 P.Oxy. X P.Oxy. XII kome P.Oxy. XLIV , 30, [68], 164 PSI V SB XX P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. XII early IV <kome> P.Oxy. LXI 4124.i.5, ii.5, kome P.Oxy. VI kome P.Oxy. LIV kome P.Oxy. XLV P.Oxy. XLV c P.Oxy. IX IV kome P.Oxy. XII IV P.Oxy. XII IV P.Oxy. XLV , 29 IV <kome> P.Oxy. XLV IV P.Oxy. XLV , 11 IV <kome> P.Oxy. LIX IV/V P.Oxy. L V kome P.Oxy. XIX , /543/558 kome P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XIX 2243(a).35, kome PSI I (BL V 392) VI? kome P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. XVI VI/VII kome Uncertain instances: P.Oxy. VI 989 descr. (Τ αα µ [πεµου) /IV epoikion P.Oslo n. c. 370 Etymology: cf. K. Vandorpe, Enchoria 18 (1991) Administrative subdivision: Eastern toparchy; 5 th pagus Arabic/modern counterpart: Tanbu (Gomaà et al., Mittelägypten 84) Relative location: in P.Oxy the strategus issues a joint order to the officials of Taampemou and Seryphis (Western toparchy; 3 rd pagus) to embark some wood from a nearby location (Ionthis); this suggests that though situated in different toparchies, the two villages were probably near each other (edd. s introd.; cf. also 3 n.). In P.Oxy a man from Taampemou takes under lease land around Satyrou (Eastern toparchy), possibly implying relative proximity between the two villages. Fishermen in P.Oxy suggest proximity to a waterway; cf. also P.Oxy and 4003 (a fishing boat is to transport stones from Taampemou). In P.Egy.Mus. S.R (227) 310

313 Taampemou is listed in proximity to Kynopolis (line 1). In an Apionic prostasia comprising Senokomis (Western toparchy), Herakleion (Middle toparchy), Pesta and Notines Paroriou [P.Oxy. 2243(a)]. Probably near Pangouleeiou [P.Oxy. 2243(a).68 73] and Palidou [P.Oxy. 2243(a).52, 53]. Position in official lists of villages: between Terythis and Pakerke [P.Oxy. 1285]; first before Seryphis [P.Oxy. 1545]; between Psobthis and Phthochis [P.Oxy. 1659]; between Psobthis and Pakerke [P.Oxy. 1747]; between Psobthis and Posompous [SB 16570]; between Pela and Satyrou [P.Graux 29] Cultures: wheat [P.Oxy. 501, 3423]; chlora [P.Oxy. 501]; flax [P.Oxy. 3408; cf. the mention of tow in P.Oxy. 3423]; viticulture [P.Oxy (neophyta choria)] Associated kleroi: of Philonikos and Charas [P.Oxy. 501] Irrigation: mechane with a channel (hydragogios) [P.Oxy ]; mechanai [P.Oxy. 2243(a).68]; lakkos [P.Oxy. 2244] Topographical features: public granary (demosion) [P.Dub. 5]; workshop (ergasterion) [P.Oxy. 989]; buildings, courts (aulai) and a garden (paradeisos) [P.Oslo 108]; vacant lots (psiloi topoi) [P.Oxy. 501] Animals: pigs [P.Oxy. 901, 3771, SB 16570]; donkey [P.Oxy. 1193]; oxen [P.Oxy. 3771]; calf [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Dub. 5, P.Lips. 141, P.Oxy. 612, 621, 3408 (not clearly of Taampemou), 4883, PSI Congr. XX 9, SB 11244]; archephodos [P.Oxy. 1193, PSI 1538, SB 11107]; komarchai [P.Oxy. 1421, 3409, 3423, 3584]; demosioi [P.Oxy. 1421]; sealer (episphragistes; official attached to village granary) [P.Oxy. 1491]; eirenarchos [P.Oxy. 1505]; meizon/meizoteros [P.Oxy. 2243(a).39, 2244]; boethos [P.Oxy. 2032] Occupations: donkey-driver [P.Köln 381]; guard (phylax) [P.Oxy. 1193, SB 11107]; georgoi [P.Oxy. 2243(a).47, PSI 80]; fishermen [P.Oxy. 3423] Noteworthy landowners: estate of empress Ailia Eudokia, wife of Thedosios II (administered by Strategios I, ancestor of the Apion family) [P.Oxy. 3584]; Apion estate [P.Oxy. 1908, 2025, 2032, 2243(a), 2244] Taxes and other imposts: supply of meat, probably for military purposes [P.Oxy. 1545]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; anabolikon [P.Oxy. 3408]; protion [P.Oxy. 3408]; capitation tax [P.Oxy. 3584]; requisition of meat [SB 16570]; annona militaris(?) [P.Graux 29] Other: P.Oxy mentions a stranger and foreign resident (xenos kai paroikos) in the village threatened with expulsion by the komarchai. Note: see also s.v. Παθ Ταµπεµου 311

314 Τα(α)µπετι/Τα(α)µπιτει - Ta(a)mpeti/Ta(a)mpitei PSI V /6 P.Oxy II/ P.Oxy. XL II/ P.Oxy. XLIV c P.Oxy. XIV ([Ταα]µ π ιτει) PSI Congr. XXI 12.ii.3, 10, 16, 18, 19, iv.13, 15, , v.7, 13 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Harr. I 93v.2, 8 (p. 109) 294 kome PSI VI P.Oxy. X 1285.[24], 117 (BL I 334) P.Oxy. XIV /IV P.Iand. VI (cf. Tyche 20 (2005) 197 n. 161) c. 300 P.Oxy. VI kome P.Oxy. LV (Ταµ πε [τ]ει) c ? P.Oxy. XIX (Ταµπιτι) 350 kome P.Neph , 21, 23 IV P.Oxy. VI 997 descr. IV P.Select. 8.9 (BL V 200) 421 kome P.Lond. V kome SB XVI (BL IX 280) late V kome P.Oxy. XIX , 81, 83, 84, /543/558 kome P.Oxy. LXX kome P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI , 21, 33 after 547 P.Oxy. XVI before 566 P.Oxy. LV after 566 P.Iand VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV , 9 VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. V late VI P.Oxy. VII (Ταπετι) VI/VII P.Oxy. I 158.1, 3 VI/VII <kome> PSI I 52.9, verso VII (1 st half) P.Sijp VII/V chorion Etymology: uncertain; cf. K. Vandorpe, Enchoria 18 (1991) Administrative subdivision: Middle toparchy; 7 th pagus Arabic/modern counterpart: Tambidi (Gomaà et al., Mittelägypten 87) Relative location: in P.Oxy the archephodos of Taampitei is ordered to summon three individuals from Sepho (Thmoisepho toparchy; 7 th pagus), an indication perhaps 312

315 that his authority extended over both villages (cf. editors introd.). The epoikion Diogenous was nearby [P.Oxy with 65 n.]. Near Leonidou [PSI 52]. PSI 712 may suggest proximity to Tychinnekotis (Eastern toparchy). Position in official lists of villages: between Sepho and Ieme [P.Oxy. 997]; between Kerkeura and Texei [P.Oxy. 1285]; between Kerkeura and an uncertain village [P.Oxy. 1659]; first before Kerkeura [P.Oxy. 1747]; between Tanais and Kerkeura [SB 16570] Cultures: viticulture [P.Oxy , 85, 88 (neophyta choria), 4785]; chortos [P.Select. 8] Irrigation: dikes (chomata) [P.Oxy. 2034, 2205, 3805]; mechane [P.Oxy (called Ματρίνου), 81 (called Τερωτ), 84 (called Νοτινή), 4785 (called Ϲιττα)]; lakkos [P.Oxy ] Animals: pig [SB 16570]; calf [SB 16570] Religion: church lector (anagnostes) [P.Oxy. 3787] Officials: komarchai [P.Oxy. 895]; meizon [P.Oxy. 158, 1147, , 84]; chief (kephalaiotes) of (nome) eirenarchoi [P.Oxy. 2233]; archephodos [P.Oxy. 3130] Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Oxy. 158, PSI 712]; Apionic pronoetes [P.Oxy , 21 (Apollos), 33 (Theodoros), 2032 (Ioustos)]; georgos [P.Oxy. 2244, 3169, PSI 712]; irrigator (hydroparochos) [PSI 947]; field-guards (agrophylakes) [P.Select. 8]; scribe (grammateus) [SB 12265]; ergatai [P.Oxy. 895 with BL VII 132 (sent to Babylon and Memphis), P.Sijp. 37 (sent to Babylon)] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 158, 1053, 1147, 1912, 1916, 2032, 2034, 2205, 2206, 2207, 2244, 3805, 4785 (pagarchoumene by the Apiones)] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; requisition of meat [SB 16570] Note: on Coptic and Arabic literary evidence for the village, see Timm, Das christlich-koptische Ägypten VI Τααµωρου On this Heracleopolite village on the border with the Oxyrhynchite, see Falivene, The Herakleopolite Nome s.v

316 Ταγχεω - Tancheo SB XXII = P.Corn late SB V epoikion P.Oxy. XV , 57, 97, 107, 187 (Τανχεω) 576/7? epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Tillonos, Nekonthis, Aroures, Kainon, Sypheos, Amokos, Erotos and Euangeliou [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni Cf. also the connection with Takona (Lower toparchy), Chrysochoou and Ambikos in SB Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] Taxes and other imposts: SB 7756 lists various taxes (mostly obscure), including the anabolikon, levied upon a person from this hamlet. Τα κο( ) - Tako( ) SB XVI c. 350 Note: probably Takolkeilis or Takona. Τακόλκειλιϲ - Takolkeilis SB VI 9317(a).13, 17, 32, (b).13, 29, kome P.Oxy. IV 734.3, 5 (BL I 327) 165 topoi P.Mich. XV , 99, P.Ryl. IV II P.Oxy. XIV , PSI IX (Τακόλκει<λι>ν) mid- SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XVII c. 293 epoikion P.Oxy. X 1285.[20], 113 (Τακ [ο]λκίλεωϲ) Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. VI 997 descr. (Τακ ο λκ ίλεωϲ) IV Administrative subdivision: Middle toparchy; 7 th pagus 314

317 Relative location: near Petne (Middle toparchy; 7 th pagus[?]) [P.Oxy ] Position in official lists of villages: between Petne and Texei [P.Oxy. 997]; between Nemera and Mastingophorou [P.Oxy. 1285]; last after Herakleion [P.Oxy , SB 16570], between Toka and Senepta [P.Oxy ]; between Senopotheos and Petenoureos [Manchester Museum inv ] Cultures: wheat [PSI 1072]; chlora [PSI 1072]; barley [PSI 1072]; lachanospermon [PSI 1072] Associated kleroi: of Seleukos and Pytheas [PSI 1072] Irrigation: waterwheel (trochos) [PSI 1072]; mechane [PSI 1072]; canal (dioryx) [PSI 1073] Topographical features: vacant lots (psiloi topoi) [SB 9317] Animals: pig [SB 16570] Officials: archephodos (of Takolkeilis?) [P.Ryl. 681] Noteworthy landowners: Aurelios Apion alias Theonammon, gymnasiarchos [PSI 1072] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570]; annona militaris [P.Oxy. 2142] Τακονα - Takona P.Hamb. II 183.[2], 14 (ἐν Τακοναι) 251 BCE P.Hib. I (ἐν Τακοναι) c. 250 BCE P.Hib. II 248 fr. 3.6 (ἐν Τακ[ονα]ι) c. 250 BCE P.Tebt BCE kome P.Hib. I /3 BCE P.Cair.Zen. IV (ἐν Τακοναι) mid- BCE BGU VI , 11, 46, 52 (ἐν κώµηι Τακοναι) 221 BCE kome BGU VI (ἐν κώµηι Τακοναι) 218/17 BCE kome BGU VI , 21, /2 BCE BGU VI (ἐ ν [Τα]κ ο να) BCE BGU X (ἐν Τακ]ονα ι) BCE (2 nd half) BGU VI , 15 /II BCE kome BGU XIV = VI BCE kome P.Tebt. I 182 descr. late II BCE P.Wash.Univ. II 77.8 = P.Vind.Worp 2 21 BCE P.Oxy. IV BCE 315

318 P.Wash.Univ. II 78.i.2, ii.2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, I (1 st half) 27 n. P.Michael. 9 A.7, 16 c. 92 kome (15) P.Oxy. XLVI I kome P.Oxy. XV P.Iand. VI II SB XVI = P.IFAO I 4 (Τακονων) II P.Oxy. LXV II/ P.Harr. II 198.4, [10] c kome P.Oxy. XIV , P.Oxy. VII after 218/19 <kome> P.Oxy.Hels ? SB I c. 250 P.Oxy. XL O.Berl SB I ? P.Oxy. XXII margin after 289 SB XXVI = P.Oxy. XXIV (Τ [ακονα) P.Oxy. XII before 299 P.Oxy. X P.Oxy. XII P.Oxy. LXXIV SB XXII , 10 = P.Corn late <kome> P.Oxy. XIV /IV PSI IV 286.3, 5 /IV <kome> P.Oxy. XLII /IV <kome> P.Oxy. LXV c. 311/12 P.NYU II 4.12 (see ZPE 133 (2000) 176) 314 kome P.Oxy. XIV 1652(b).1 c. 314/15 PSI P.Oxy. LX 4088 passim (see Index X b) ? P.Oxy. LX 4087 passim (see Index X b) IV P.Erl IV kome P.Oxy. LXV kome P.Oxy. LIX , kome P.Oxy. XVI , 28 V P.Oxy. XVI , 14 late V kome P.Oxy. LXXII V/VI kome SB XV V/VI <kome> P.Oxy. XIX /543/558 kome P.Oxy. XVI , 5, /41 P.Oxy. I 133.7, 22, 26, kome P.Oxy. XXVII /6 P.Oxy. LV after 566 kome P.Iand VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XV VI 316

319 P.Oxy. XIX 2243(b).10 VI PSI V VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. V , 5, 6 late VI P.Oxy. XVI late VI P.NYU II 22.2, 7 (see ZPE 136 (2001) 143) VI/VII kome P.Oxy. VII VI/VII P.Oxy. XVI , 23 VI/VII P.Oxy. XVI VI/VII P.Oxy. XVI , 11 VI/VII kome P.Oxy. XVI , 6 VI/VII SB XV VI/VII P.Oxy. XVI after 621? kome Uncertain instances: P.Oxy. XLVII n. 92 P.Oxy. XLII n. I P.Erl (Τα[κονα]) II/ kome SB XX = ChLA IX Form: usually indeclinable, except in some Ptolemaic texts and SB (see P.Oxy n., and cf. S. Daris, ZPE 168 (2008) 248: la grafia Τακόναι per il dativo non può essere spiegata altrimenti che come un ipercorretismo degli scribi grecofoni di questi testi che la interpretano appunto come il dativo di un singolare femminile ). Administrative subdivision: Lower toparchy Arabic/modern counterpart: It may have been located at Kôm-el-Ahmar, west of the Bahr Yusuf near Muzûra and at the edge of the desert (P.Oxy n.; see Gomaà et al., Mittelägypten 100). Relative location: Hunt in P.Oxy n. takes the letter s context to imply that Takona must have been in the vicinity of Psobthis [Lower toparchy; 9 th pagus] (mentioned in line 5); cf. also P.Oxy. 1652, containing two short accounts relating to these two villages. The payment to sailors in P.Oxy may imply that Takona was close to a waterway (probably the Bahr Yusuf); this is further reinforced by P.Oxy. 1830, which concerns the measurements of the river s rise by agents of the Apion estate in Takona, and P.Oxy , recording a payment τ ῷ ὀ ϲ πριγίτ(ῃ) εἰϲ τὸ πλοῖον (cf. also P.Oxy n.). Cf. also above under Arabic/modern counterpart. P.Oxy. 1831, in which the meizon of Tholthis (Lower toparchy; 10 th pagus) writes to his counterpart in Takona concerning their shepherds dispute, implies proximity between the two villages (cf. also P.Oxy. 2207, P.Wash.Univ. 77). 38 See F. Mitthof, Annona Militaris (Firenze 2001)

320 Perhaps near Souis (Lower toparchy; 8 th pagus); cf. P.Oxy. XVII n. Near the western desert (P.Oxy introd., n.). Cf. also above under Arabic/modern counterpart. The Itin. Anton., 157.1, records as 24 Roman miles the distance between Takona and Oxyhrynchus (cf. P.Oxy. LX p. 194). Position in official lists of villages: between Tychinphagon and Talao [P.Oxy. 1285]; between Psobthis and Mouchintale [P.Oxy. 1529]; between Sesphtha and Tychinphagon [P.Oxy ], between Psobthis and Tychinphagon [P.Oxy ]; between Sesphtha and Dositheou [P.Oxy. 1747]; between Dositheou and Souis [SB 16570] Categories of land: fallow (anapepaumene) [BGU 2388]; royal [P.Wash.Univ. 77]; catoecic [P.Wash.Univ. 78] Cultures: olyra [BGU 1266]; achyron [BGU 1267]; wheat [BGU 1267, P.Oxy. 133, 2021, P.Wash.Univ. 77]; chortos [BGU 1266, P.Cair.Zen , P.Hamb. 183, PSI 286]; viticulture [PSI 286, P.Wash.Univ. 78]; reeds [PSI 286]; arakos(?) [P.Wash.Univ. 77]; fruit-trees [P.Wash.Univ. 78] Associated kleroi: of Leon son of Kallias [BGU 1266]; of Kraton [P.Wash.Univ. 77] Irrigation: public dikes (demosia chomata) [P.NYU II 4]; measurement of the rise of the river [P.Oxy. 1830]; mechane [P.Oxy (called Μαρίαϲ), PSI 286]; waterwheel (trochos) [P.Wash.Univ. 78] Topographical features: tower (pyrgos) near the intersection of two public streets (demosiai rhymai) [BGU 1273]; houses [BGU 1273, P.Michael. 9]; prison (desmoterion) [P.Hib. 248 (not certainly of Takona)]; stables [P.Oxy. 2028]; mansio (µονή) of the cursus publicus [P.Oxy , 4492; cf. Itin. Anton ]; estate bath-house (geouchikon loutron) [P.Oxy (cf. BL VII 104)]; hay barn (chortotheke) [PSI 286]; orchard (pomarion) [PSI 286]; house and courtyard (aule), another house and vacant lot (psilos topos) [P.Wash.Univ. 78] Animals: donkeys [O.Berl. 92, P.Oxy. 2182, SB 1502, 1514 (in all these papyri performing state transport service in the Arsinoite nome)]; oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109]; ktene [PSI 286]; pig [SB 16570]; sheep [P.Wash.Univ. 77] Religion: priests of the temple of Ammon [P.Harr. 198]; monastery of St. George [P.NYU II 22]; (Christian) priests(?) [P.Oxy. 1147]; deacon [P.Oxy. 2244] Officials: director (ekboleus) of the public dikes [P.NYU II 4]; protokometai (κοινὸν τῶν πρωτοκωµητῶν), komarchai [P.Oxy. 133, 3109]; meizon/meizoteros [P.Oxy. 1147, 1831, 2021, 3805]; boethos [P.Erl. 54, P.Oxy. 1147, ]; epimeletes [P.Oxy. 1652]; sitologos (from, but not necessarily of, Takona) [P.Oxy. 3273]; desert guards (eremophylakes) [P.Oxy. 3333]; koinon of the village nominating a nomikarios [P.Oxy. 3985]; archephodos [P.Oxy. 4486, 5004, SB 12313]; dekaprotoi [P.Oxy.Hels. 27]; guard (phylakites) [P.Tebt. 745] 318

321 Occupations: scribe (grammateus) [P.Oxy. 133]; camel-driver [P.Oxy (dromadarios), 1870 (kamelarios)]; pragmateutai (of the Apion estate) [P.Oxy. 1830]; shepherds [P.Oxy. 1831]; stablemen (stabilitai) [P.Oxy. 1147, 1906, 2021, 2480]; pulse-merchant (osprigites) [P.Oxy. 2021]; Apionic pronoetes (Papnouthios) [P.Oxy ]; donkey-driver [P.Oxy. 2182, 4486]; georgos [P.Oxy. 2244]; chiefshepherd (archipoimen) [PSI 286]; cobbler (skyteus) [SB 13109] Noteworthy landowners: Ammonas son of Didymos, Alexandrian [P.Oxy. 3109]; Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 133 (pagarchoumene by the Apiones), 998, 1053, 1147, 1830, 1906, 1908, 1921, 2028, 2032, 2035, 2206, 2207, 2243(b), 2244, 2480, PSI 954] Military: catoecic cavalryman [P.Wash.Univ. 77] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Other: heortika [P.Oxy ]; katastatike [P.Oxy. 3805]; a woman from Takona living in Oxyrhynchus [P.Oxy. 4681] Note: see also s.v. Ἰβιὼν Τακονα. For a recent overview of the village, see S. Daris, Takona nell Ossirinchite, ZPE 168 (2009) (P.Wash.Univ. II 78 is missing from the list on p. 247). On the Coptic and Arabic literary evidence for the village, see Timm, Das christlich-koptische Ägypten II Τα λανεϲ - Ta.lanes SPP XX VII chorion(?) Ταλαω - Talao 1) Lower toparchy: P.Hib. II (εἰϲ Τα λ ά ωτ ι ν ) c BCE P.Hib. I 132 descr. c. 255 BCE P.Yale I 34.2 = P.Hib. I 55 (εἰϲ Ταλαων) 250 BCE P.Hib. I 167 descr. c. 245 BCE P.Oxy. LV , SB XVI = P.Oxy. II 350 descr. 23 or 25 SB XIV /2? P.Köln /8 P.Oxy. XLVI 3272 introd. c. 61/2 319

322 P.Vars. 12.1, 6, <kome> P.Oxy. II P.Köln 137.1, 19, 24, kome SB XVI = P.Oxy. II 378 descr kome PSI VI I/II P.Oxy , 12 (see BASP 44 (2007) 37) kome (9) P.Oxy. XLIX 3470.[1 n.], 9, kome P.Oxy. XLIX , 8, kome SB VI , 8, kome P.Iand. VII 136.[1], 6 135/6 SB XXII [3], kome P.Oxy. L , /4? <kome> P.Oxy. XIV , 7 165/6 kome P.Oxy. LXVII topoi P.Mert. II 74.3, 6, 13, , 212 or 304 P.Oxy. XLIV <kome> P.Oxy. XIV , P.Oxy , 5 190/91 P.Oxy. XXXI II P.Oxy. VI II/ P.Köln II /9 topoi P.Oxy. XIV , P.Oxy. LXIV , 16 c kome/topoi SB XIV ii.9 = BGU XI /3 kome P.Oxy. XLVII , 39, 50, 52, 70, kome (76) = P.Coll.Youtie I 65 PSI XV c kome PSI Congr. XX 13.[2], [6], /61 [kome] SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XLIV 3184(b) kome P.Oxy. X P.Oxy. XII P.Oxy. XVII P.Oxy. XXII , 27, 29, 31, 47, 62, 64 late P.Oxy. IV 695 introd. /IV P.Harr. I kome P.Oxy. LXII 4342.i.2 IV kome SB XV V/VI <kome> P.Oxy. XV /7? P.Oxy. XVI VI kome P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XVI VI/VII kome SPP V (BL V 453) VI/VII P.Laur. II 47.3 early VII Delendum: P.Dub. 5.4 = P.Oxy. I 385 descr. (87/8); see ZPE 170 (2009) Cf. the reservations about the Oxyrhynchite provenance of this census return in A. Jördens, Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit: Studien zum praefectus Aegypti (Stuttgart 2009) 83 n

323 Form: the name is indeclinable, except in the early Ptolemaic P.Hib. 249 and P.Yale 34. Administrative subdivision: Lower toparchy Arabic/modern counterpart: Tala according to Gomaà et al., Mittelägypten 90; but cf. Mazza, L archivio degli Apioni 99 n. 138, who suggests that Tala could also correspond to the Heracleopolite village of Talae/Tale. Mazza is probably correct, for an identification of Talao with Tala would not suit the close associations between Talao and Sinary = Šinara (see below under Relative location). Relative location: in the eastern part (ἀπηλιώτου µερίϲ) of the Lower toparchy [P.Köln ]. Near Sinary (Lower toparchy) [P.Köln (περὶ Ϲιναρυ καὶ Ταλαω), P.Oxy (φόρων τῶν ἐν Ταλαω ἐχόντων περὶ Ϲιναρυ; cf. also l. 5)]. The epoikia Kainon [P.Oxy. 2195] and Pasigonios [P.Oxy ] were nearby. Position in official lists of villages: between Takona and Isieion Kato [P.Oxy. 1285]; between Tychinphagon and Isieion Kato [P.Oxy. 1529]; between Souis and Psobthis [P.Oxy ], last after Sesphtha [P.Oxy ]; first before Tholthis [SB 16570] Categories of land: private [P.Iand. 136 (monartabos), P.Oxy. 1686, 3365]; uninundated (abrochos) and artificially irrigated (epentlemene) [P.Iand. 136]; dry vineland (chersampelos) [P.Oxy. 3365, SB 9190]; hypologos [P.Köln 141]; chersos [P.Köln 141]; confiscated [P.Köln 141, SB 11403]; royal [P.Köln 137]; catoecic [PSI 687, SB 9190] Cultures: wheat [P.Köln 137, 141, P.Oxy. 1686, 3365, SB 11403]; barley [P.Mert. 74]; chortos [P.Oxy. 1686]; lachanospermon [P.Oxy. 1686]; viticulture [P.Oxy. 1692, 3365]; reeds [P.Oxy. 1692, 3365]; fruit-trees (akrodrya) [P.Oxy. 3365] Associated kleroi: of Moschion [P.Oxy. 265, 3365]; of Kallias [P.Oxy. 1686, 3365]; of Ptolemaios son of Tryphon [P.Oxy. 1692]; of Diokles [P.Oxy. 3365]; of Dionysios son of Ptolemaios [P.Oxy. 3365]; of Dromon and Potamon [P.Oxy. 3365, SB 11403]; of Potamon [P.Köln 137]; of Sogenes [P.Oxy. 3365]; of Aristippos [P.Oxy. 3365]; of Seuthes [PSI 687]; of enes and Hippokrates [P.Köln 137]; of Apoll [P.Köln 137]; of Konon and others [SB 9190]; of Enkairios [SB 15466]; of Dioskourides(?) [SB 11403] Irrigation: waterwheel (trochos) [P.Oxy. 3365]; hydreumata [P.Oxy. 3365]; gyos [P.Iand. 136] Topographical features: record-office (grapheion) [P.Oxy. 637, 3166, 3560, SB 9190]; granary [P.Oxy. 2346, 4587]; three-story house and aithrion in the northern parts of the village near its circumference (perimetra), under which there is a basement (katageion) and pronoesion [P.Oxy. 3365]; street of Isis (dromos Isidos) [P.Oxy. 3560]; small house (oikidion) in the northern section of the latter street [P.Oxy. 3560]; house and courtyard (aule) [P.Vars. 12]; walled vacant lots (psiloi topoi) with a house in ruins (oikia astatos) [SB 15466] 321

324 Animals: sheep and lambs [P.Oxy. 3778]; goats and kids [P.Oxy. 3778]; pig [SB 16570]; horses (phoradia) [SPP V 1346] Religion: priests of Isis [P.Oxy. 2573; cf. also the dromos Isidos in P.Oxy. 3560]; priests of Herakles most great god [P.Oxy. 3470]; priests of the Greek temple of Zeus and Hera [P.Oxy. 3471]; a priest and oikonomos of St. Kollouthos is mentioned in P.Oxy. 1934, but it is unclear whether this church belonged to the village. Officials: komogrammateus [P.Iand. 136, P.Köln 137, P.Oxy. 3272]; sitologoi [P.Köln 137, P.Oxy. 4587]; praktores argyrikon [P.Köln 105, P.Oxy. 917, 4437]; praktores [P.Köln 137 (komopraktores), P.Oxy. 2140]; archephodos [P.Oxy. 2573]; boundary inspector (horiodeiktes) [P.Oxy. 2573]; komarchai [P.Oxy. 3184(b), PSI Congr. XX 13]; overseer of the peace (epistates eirenes) and his guard (phylax) [P.Oxy. 3184(b)]; field-guards [P.Oxy. 3184(b)]; logographoi [P.Oxy. 4342]; grammateus [P.Oxy. 1934]; phylakia liturgy [PSI Congr. XX 13] Occupations: phrontistes [P.Oxy. 1686]; shepherd [P.Oxy. 3778, P.Yale 34, SB 12760]; boat captain (kybernetes) [PSI 1548] Noteworthy landowners: Apollonios son of Apollonios, bouleutes of Antinoopolis [P.Oxy. 1686]; Apion son of Horion, gymnasiarchos of Oxyrhynchus [P.Oxy. 1692]; Klaudia Isidora alias Apia [SB 11403]; Apion estate [P.Oxy. 2025] Taxes and other imposts: ennomion, the tax of 1/24, hekte [P.Hib. 132 (Ptolemaic)]; apomoira [P.Köln 105]; naubion, eparourion, sponde Dion( ), na( ) pho( ) [P.Oxy. 917]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; poll-tax (laographia) [P.Oxy. 3272, SB (implied)]; requisition of meat [SB 16570] 2) Middle toparchy: P.Oxy. LXXII , 8 176/7 topoi Officials: sitologoi [P.Oxy. 4889] Note: this recently published papyrus is the only certain attestation of a village called Talao in the Middle toparchy. If this is not a scribal error, some of the instances in 1) for which there is no explicit indication of toparchy or relative location could refer to this village. Ταλάωτιϲ See s.v. Ταλαω (P.Hib. II 249) Ταλη See s.v. Μουχινταλη 322

325 Τάµµωνοϲ - Tammonos P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XX kome Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2032] Ταµµωρου See s.v. Τααµωρου Ταµπεµου See s.v. Τααµπεµου Ταµπετι See s.v. Τααµπετι Τάναϊϲ - Tanais SB V (Τάναιωϲ) 26 P.Coll.Youtie I 22.5 (Τάνεωϲ), 15 87/8 [kome] P.Oxy. II I P.Oxy. XXXV , 9, [27] 108 kome P.Oxy. XXII , 13, 46 (BL V 256 7) 112 kome P.Oxy. LXX kome SB XII = P.Oxy. 595 descr. 156 topoi P.Mich. XV 786.4, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 21 3, 26, , 51, 57, 65, 68, 72, 77, 97, 99, 102, 113, 119 SB XX = P.Oxy PSI IX P.Oxy. LV /9 kome P.Heid II kome P.Oxy II P.Oxy. XXXI II SB XVI II P.Oxy.Hels kome (8) P.Oxy. XIV , P.Oxy. XXXVI kome P.Oxy. XII , 11, 14, 17, etc. (often Τάνεωϲ) 249 P.Oxy. XIV 1631.[5], kome 323

326 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X 1285.[8], 99 P.Oxy. XLIV , [213] P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. VI 997 descr. IV SB XXIV = P.Gron.Amst kome P.Oxy. XVI (Τ [ά?]νεωϲ) before 566 Etymology: The name of this village of the Middle toparchy is the same as the Greek name of the Russian river Don and of a settlement at its mouth. An ἐποίκιον in the same toparchy was called Ἴϲτρου, the name of the Danube and a settlement at the mouth of the Danube. It may be that these place names reflect the presence of Thracian immigrants in the area, compare in general V. Velkov, A. Fol, Les Thraces en Egypte Gréco-Romaine (P.Oxy n.). Administrative subdivision: Middle toparchy; probably in the 7 th pagus (see P.Oxy. LV n.) Relative location: in SB Tanais shares sitologoi with Petne (Middle toparchy; 7 th pagus[?]), suggesting proximity between the two villages. In P.Oxy a man from Tanais farms royal land around Sepho (Thmoisepho toparchy; 7 th pagus). Position in official lists of villages: between Ieme and Herakleion [P.Oxy. 1285]; between Pakerke and Ieme [P.Oxy ], first before Toka [P.Oxy ]; last after Kerkeura [P.Oxy. 1747]; between Istrou and Taampeti [SB 16570] Categories of land: royal [P.Coll.Youtie 22]; public [P.Oxy.Hels. 24] Cultures: wheat [P.Coll.Youtie 22, P.Oxy. 2351, 2874]; achyron [P.Heid. 242]; viticulture [P.Oxy. 1631]; reeds [P.Oxy. 1631]; palm-trees [P.Oxy. 1631]; various fruit-trees (peaches, citrons, figs) [P.Oxy. 1631]; melons [P.Oxy. 1631]; olive-trees [P.Oxy. 1631]; arakos [P.Oxy. 2351, 2874]; chortos [P.Oxy. 2874] Associated kleroi: of Theokritos(?) [P.Coll.Youtie n.]; of Nikaios [P.Oxy. 2351, 2874] Topographical features: house [P.Oxy. 298]; house in the southeast part of the village with a light well (aithrion), vaults (kamarai) and a courtyard (aule) [P.Oxy. 3918]; public granary [P.Oxy. 1444, P.Oxy.Hels. 24]; threshing floor [P.Oxy. 2351, 2874] Animals: donkeys [P.Oxy ]; calf [SB 16570]; pig [SB 16570]; oxen (boika ktene) [SB 15970] Officials: presbyteroi [P.Heid. 242]; sitologoi [P.Mich. 786, P.Oxy. 2769, P.Oxy.Hels. 24, SB 10791]; dekaprotos [P.Oxy. 1444]; archephodos [P.Oxy. 2572] Occupations: doctor (iatros) [P.Oxy. 1912]; paidaria [P.Oxy ]; wet-nurse [SB 7619]; slave woman [SB 7619]; georgoi [P.Mich ] 324

327 Noteworthy landowners: Phatres Harthoonios, priest of Thoeris, Isis and Sarapis in Oxyrhynchus [P.Oxy. 2351] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Other: mowing of rushes (thryokopia) [P.Oxy. 2874]. A citizen of Antinoopolis owns a house in Tanais [P.Oxy. 3918]. A person from Tanais owns house property in Oxyrhynchus [SB 14199]. Note: [Τα]ν ά εωϲ has been restored in SB XXII (), a list of villages in the Herakleidou Meris of the Arsinoite nome. If the restoration is correct, this would be a homonymous village in the Arsinoite, but the reading is very uncertain. Ταντα π η - Tantape P.Oxy. LV Relative location: coupled with Ptolema, with which it formed an Apionic prostasia (Nikes and Serenou were perhaps also part of this prostasia) [P.Oxy. 3952] Occupations: Apionic pronoetes (Phoibammon, who is also priest) [P.Oxy. 3952] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3952] **Τανυφ[ - Tanyph[ SB I V/VI chorion(?) Τανχεω See s.v. Ταγχεω Ταπεκλαµ - Tapeklam P.Oxy. XVI , 34 after 547 P.Oxy. XVI VI/VII kome(?) 325

328 Uncertain instance: the editor s restoration of Ταπ [ε]κ(λαµ) in SB XXIV and (341) is highly uncertain; see ZPE 170 (2009) 190. Relative location: coupled with Berky (a village on the border of the Oxyrhynchite and Hermopolite nomes) in P.Oxy Occupations: Apionic pronoetes (Abraamios) [P.Oxy. 1916] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1916, 2025] Ταπερω - Tapero P.Oxy. XIV (BL IX 188) /IV Cultures: viticulture [P.Oxy mentions jars of old wine labeled (epigegrammena) Ταπερω καὶ Ἑρήϲεωϲ] Note: cf. the edaphos Ταπαρ in P.Oxy. XVI (557). Ταπετρωνίου, Νῆϲοϲ - Tapetroniou, Nesos P.Oxy. LV after 566 Etymology: νῆϲοϲ indicates that the land was formed by fluvial deposits; see Drew- Bear, Le Nome hermopolite 43, Falivene, The Herakleopolite Nome 6, Rowlandson, Landowners and Tenants 34 (with further references). The second element is compounded of the Latin name Petronius and the Egyptian feminine article, but no personal name such as Ταπετρώνιον is attested. A place-name Πετρωνίου is attested [see below s.v.] (n. ad loc.). Relative location: near Thmoinakomis (formerly in the Eastern toparchy) [P.Oxy. 3805] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3805] Ταποῦτοϲ - Tapoutos 326

329 SB XXII = P.Corn late Occupations: ergatai [SB 15603] Ταριχηροῦ - Taricherou P.Hamb. inv (see APF 50 (2004) 164) 473 epoikion Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Hamb. inv. 547]; estate pronoetes [P.Hamb. inv. 547] Noteworthy landowners: comes Ioannes [P.Hamb. inv. 547] Ταρουθίνου - Tarouthinou P.IFAO /21 epoikion P.Oxy. II 384 descr. 25 P.Oxy. XXXI II/ epoikion SB XXII (Ταρουτίνου) V P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI , 93, 185, 191 (BL IX 72, 557 ktema XI 154) P.Oxy. XVI P.Oxy. LV , ktema P.Oxy. LV after 566 SB XIV [ktema] P.Oxy. XVI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI P.Wisc. II 67.2, 7 VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. VII VI/VII Uncertain instances: SB V , 16 (?) probably refers to the kleros of the same name rather than the village; cf. the note ad loc. in M. Norsa, Aeg. 2 (1921) 17 18, and Pruneti, I centri 198 s.v. n. 3, and for the kleros see now P.Oxy. LVII , , (99). See also below under Some Acephalous Toponyms s.v. ] θινου. Delendum: P.Oxy. I ; see BL V 232, IX

330 Etymology: Cet epoikion tire son nom de son fondateur ou de son premier propriétaire, un certain Ταρουθίναϲ, un Thrace, soldat ou colon (P.IFAO n.); cf. also the Oxyrhynchite kleros of the same name in the Western toparchy (P.Oxy. LVII n.). For an early Ptolemaic cleruch called Tarouthinas, see F. Uebel, Die Kleruchen Ägyptens unter den ersten sechs Ptolemäern (Berlin 1968) 294. Administrative subdivision: perhaps in the Eastern toparchy ([P.Oxy. II] 384) (P.Oxy n.). Cultures: wheat [P.Oxy. 384]; chortos [P.Oxy. 3805, SB 15271]; viticulture [SB 11617] Religion: there is no martyrion of St. Serenos in this village (see P.Oxy n.); Jews(?) [P.IFAO 43 introd.] Officials: sitologoi(?) [P.Oxy. 384]; archephodos [P.Oxy. 2575]; collectors of the dyeing trade tax (telonai baphikes) [P.Oxy. 2575] Occupations: potters [P.Oxy , 191]; Apionic pronoetes (Ioseph?) [P.Oxy. 2034]; weavers (gerdioi) [P.Oxy. 2575]; shepherd (Jewish?) [P.IFAO 43]; georgos [SB 15271] Noteworthy landowners: all sixth- and seventh-century instances appear to relate to the Apion estate. Taxes and other imposts: poll-tax (laographia) [P.IFAO 43 (implied)] Note: P.Oxy is an order from the Apion estate to deliver bread to 200 onomata from Tarouthinou (cf. also P.Oxy and Tyche 22 (2007) ). Ταρουθίνου, Μεγάληϲ - Tarouthinou, Megales SB V ktema P.Oxy. LXX [ktema] P.Oxy. I , 32 = W.Chr ktema P.Col. V 245v.1 VI epoikion P.Princ. II (BL V 284) 612 ktema P.Mich. XV ktema P.Wisc. I 11.7, 36 (BL VI 70) 646/661/676 ktema Cultures: viticulture [P.Col. 245, P.Mich. 743, P.Wisc. 11, SB 8264] Animals: ktene [P.Oxy , ] Occupations: enapographoi georgoi [P.Oxy. 135, 4790] 328

331 Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 135, 4790] Note: it is unclear whether this village is identical to Tarouthinou tout court; cf. P.Oxy. 135, where an enapographos georgos is said to be from Megales Tarouthinou in line 14 and simply from Tarouthinou in line 32 (in this line from the docket the word Τ [α]ρ [ο]υθί[νου is largely restored, but the document is complete and there is no space for Μεγάληϲ afterwards; cf. the online image through HGV). Both toponyms are connected to the Apion estate. Ταρουθίνου, Μικρόν - Tarouthinou, Mikron P.Oxy. LXXIV /IV <epoikion?> Relative location: P.Oxy is an order addressed to the komarchai and demosioi of Berky, a village on the border of the Oxyrhynchite and Hermopolite nomes, to send up a man and his son, both living in Mikron Tarouthinou, to the city. The implication seems to be that this settlement lay within the administrative orbit of Berky. Ταρουϲεβτ - Tarousebt P.Oxy. XVI (Ταρουϲιεβ) late V epoikion P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. XVI (= SB XXIV 16324), 52, 53, 557 epoikion/ktema 75, 80, 84, 103, 107, 110, 111, 112, 114, 146, 158, 176, 182, 188, 191 (sometimes Ταρουϲεβ) P.Oxy. LV , 124 5, 147, 153, 156, 175, 566 epoikion/ktema 196, 198 9, 201 2, 218, 224, 249, 282 P.Oxy. LV after 566 ktema P.Oxy. I (Ταρουϲεβ; BL IX 178) 569 ktema P.Princ VI P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Oxy. VII VI/VII ktema P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Arabic/modern counterpart: Taršub (Gomaà et al., Mittelägypten 92), but cf. Mazza, L archivio degli Apioni 89 n. 65: località moderna che tuttavi si trova molto a nord rispetto alla ipotetica collocazione della pronoesia intorno ai territori un tempo appartenuti al I pago. Taršub is effectively in the territory of the Heracleopolite nome. 329

332 Relative location: in the same Apionic prostasia as Apelle, Pakiak, Kisson, Trigyou, Loukiou and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (cf. P.Oxy. LV pp. 96 7). The village shared an Apionic ergodioktes with Trigyou, Nesos Leukadiou and Anta [P.Oxy , ]; cf. also P.Oxy. 134, where stone from the quarries of Nesos Leukadiou is destined for Tarousebt. Categories of land: autourgia [P.Oxy , ] Cultures: land overgrown with grass [P.Oxy , ]; viticulture [P.Oxy (= SB 16324), 175 (neophyta choria), 182, 188, 191, , 104, 218, 224] Irrigation: lakkos [P.Oxy. 134, ]; reinforcement of dikes [P.Oxy. 1053]; mechane [P.Oxy (called Τῶν Χωρίων; BL IX 191), 2244 (called Τοῦ Χωρίου), (called Τῶν Χωρίων)]; P.Oxy mentions land damaged by water. Religion: (Christian) priests [P.Oxy , 37, , 107]; church [P.Oxy , ] Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Oxy , ]; potamitai [P.Oxy. 1053, , ]; ampelourgoi [P.Oxy (koinon), 182, 188, 191, ]; georgoi [P.Oxy (koinon), 53 (koinon), 2244, , 113 (koinon) etc.]; ergodioktes [P.Oxy , ] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Note: P.Oxy. 134 concerns the transport of 200 blocks of stone to the cistern (lakkos) at Tarousebt. Ταωτρι - Taotri.. P.Princ epoikion Τβεκε - Tbeke P.Oxy. XVI , 27, 28 late V epoikion Religion: (Christian) priest [P.Oxy ] 330

333 Τβω - Tbo P.Oxy. XL /IV epoikion P.Oxy. XLV (Βτω; see n. ad loc.) IV P.Oxy. XVI , 19, 30 late V epoikion P.Oxy. LV , 9 after 566 SB I 1989(k)? chorion Irrigation: winch (chamoulkos) [P.Oxy. 3140] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 3805] Note: in P.Oxy , 30 the toponym appears as Τβω Λεβίτου. Τε βρη ( ) - Tebre( ) P.Lond. V Τεέρϲαϊϲ(?) - Teersaïs(?) P.Oxy. LV (ἐ ν Τ ε ε ρ ϲ ά ϊ) c ? Relative location: It was presumably a small place in the neighbourhood of Dositheu [Lower toparchy; 8 th pagus] (n. ad loc.). Taxes and other imposts: epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] Editor s note ad loc.: in view of the damage to the surface the reading is no more than a suggestion. Τέντυριϲ - Tentyris PSI I 80.18, 19, 20, 23 VI epoikion 331

334 Occupations: georgoi [PSI 80] Τεξει - Texei P.Erl II/ SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X 1285.[25], 118 P.Harr. II SB XVI , 55 = P.Bon. 39 (Τεξι) 341 PSI VI , P.Oxy. VI 997 descr. (Τεξεει) IV Administrative subdivision: Middle toparchy; probably in the 7 th pagus (see P.Oxy. LV n.) Position in official lists of villages: between Takolkeilis and Sepho [P.Oxy. 997]; between Taampeti and Petenoureos [P.Oxy. 1285]; between Senopotheos and Plelo [SB 16570] Topographical features: granary [PSI 711] Animals: ktene [PSI 711]; pig [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Harr. 232] Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Other: in SB farmers from Texei cultivate land in Kosmou and Dositheou (both in the Lower toparchy); one of them (55) is explicitly said to reside in the hamlet Premenous. Τ έ ο υ χ(ιϲ?) - Teouch(is?) P.Oxy. XIV late II Administrative subdivision: Upper toparchy (see P.Oxy n.). Relative location: P.Oxy mentions land περὶ Τέπουιν καὶ Τ έ ο υ χ(ιν?). Taxes and other imposts: tax on the inheritance of catoecic land [P.Oxy. 1648] 332

335 Note: not Ἄθυχ(ιν) according to the editors. Τέπουιϲ - Tepouis P.Oxy. IV = W.Chr /14 P.Oxy. XIV , 40, 81 late II Administrative subdivision: Upper toparchy Relative location: P.Oxy. 721 mentions land περὶ Θώϲβιν καὶ Τέπουιν, suggesting proximity between the two villages. P.Oxy similarly mentions land περὶ Τ έ π ο υιν καὶ Ϲένυριν (36, 81) and περὶ Τέπουιν καὶ Τ έ ο υ χ(ιν?) (40). Categories of land: royal [P.Oxy. 721]; hypologos [P.Oxy. 721] Taxes and other imposts: tax on the inheritance of catoecic land [P.Oxy ] Τέρυθιϲ - Terythis P.Theon P.Oxy. LXII (Δερύθεωϲ), 18 19, 25 c [topoi] PSI XIV II? SB XV II P.Oxy. VII kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XII P.Oxy. I 65.2 /IV kome P.Oxy. XIV /IV SB VI kome P.Oxy. XIX , 15 16, c. 346 kome P.Oxy. XLV c kome P.Oxy. XLV , kome SB XVI = P.Med. I PSI I 80.6, 22 VI? P.Leid.Inst. 80 A.ii.8 (Τερύθ(εωϲ) νοτ(ίνηϲ)) VII/VI chorion Uncertain instances: 333

336 P.Col. VII (Ϲερύθεωϲ) 40 mid IV N.B.: A village of the same name is attributed to the Cynopolite nome in P.Hamb. I 17.i.12, ii.1, 11 (210), P.Oxy. X (260; see the correction in P.Oxy descr.), and P.Köln (423); see Litinas, APF 40.2 (1994) In a forthcoming article (ZPE 171 [2009]), I argue that, as a result of my equation of this village with modern Dahrut, some other instances previously thought to refer to Oxyrhynchite Terythis probably relate to Cynopolite Terythis. These are: P.Tebt , 91, 93 (late II BCE), SB XIV (211), P.Neph (336/7?), P.Oxy. XVI , 15 (VI), P.Oxy. VI 998 descr. (late VI), XVI (VI/VII), (VI/VII). There remain some instances from the late antique period that are not easily assignable to one nome or the other: P.Oxy. XVI (Τυρύθεωϲ) late V kome P.Oxy. XVI , 10 (Τερίτθεωϲ) 536 kome P.Iand VI P.Oxy. V VI P.Oxy. XV VI SB XIV , 10 (εἰϲ Τερύθην) VI P.Oxy. XVI late VI P.Oxy. XVI VI/VII kome PSI I P.Oxy. XVI , 17 VII P.Bad. IV (BL V 16) VII/V SB I (Τερήθεωϲ)? Administrative subdivision: Eastern toparchy; 4 th pagus Arabic/modern counterpart: Oxyrhynchite Terythis has been traditionally equated with modern Dahrut (cf. Gomaà et al., Mittelägypten 87), but Rowlandson, Landowners and Tenants 13, has pointed out that the close connections of Terythis with Adaiou and the Upper toparchy (see under Relative location) and its position in the 4 th rather than the 5 th pagus (like most known Eastern toparchy villages) makes the identification of Terythis with Dahrut very unlikely, despite the undoubted similarity of names. Dahrut is, in effect, to the north of other identifiable Eastern toparchy villages and close to Taampeti of the Middle toparchy/7 th pagus (modern Tambidi). I argue in ZPE 171 (forthcoming 2009) that Dahrut can be plausibly identified with Cynopolite Terythis. Relative location: P.Oxy concerns a dispute over whether a piece of land belongs to the taxable territory of Adaiou (Eastern toparchy; 4 th pagus) or Terythis, suggesting that the two villages were close neighbours. Probably close to a waterway [cf. the mention of fishing in SB 13150]. Coupled with Episemou (Upper toparchy; 3 rd pagus) in SB Position in official lists of villages: between Adaiou and Taampemou [P.Oxy. 1285]; first before Adaiou [P.Oxy. 1747, SB 16570] 40 Note ad loc: one may suppose a spelling error in this line for Seryphis or Terythis... or else an otherwise unattested village. 334

337 Cultures: wheat [P.Oxy. 2235, 4336] Associated kleroi: of Kratidemos and others [PSI 1414] Topographical features: threshing floor [P.Oxy. 1040] Animals: pig [SB 16570]; donkey (sold in Oxyrhynchus) [SB 9214] Officials: komarchai [P.Oxy. 65, 1507]; epistates eirenes [P.Oxy. 1507]; grammateus [P.Oxy. 2235]; praktores [P.Oxy. 2235]; boethos [P.Oxy. 3393, SB 12523] Occupations: overseers (teretai) [P.Oxy. 1507]; georgoi [P.Oxy. 4336]; phrontistes [P.Oxy. 4336]; estate prostates [P.Theon. 2]; fishing [SB 13150] Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Oxy. 4336, P.Theon. 2]; it is unclear whether the estate (ousia) of Achilles mentioned in SB belongs to Terythis or not. Taxes and other imposts: requisition of meat [SB 16570] Τέρυθιϲ Ἀετίου, Μικρά - Terythis Aetiou, Mikra P.Oxy. XVI , epoikion/ktema Topographical features: mill [P.Oxy. 1983] Occupations: enapographos georgos [P.Oxy. 1983]; phrontistes [P.Oxy. 1983] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1983] Note: this was probably a small hamlet in the vicinity of Terythis of the former Eastern toparchy/4 th pagus; see ZPE 171 (forthcoming 2009). **Τεϲερ( ) - Teser( ) SB I V/VI chorion(?) 335

338 Τῆιϲ - Teis SB XVI = P.Oxy. II 352 descr. 28 P.Oxy. XIX kome P.Oxy. IV 808 descr P.Ryl. IV kome P.Oxy. XLII I SB XX , kome P.Oxy. XII kome P.Iand. VII , ? kome (20) P.Oxy. IX , kome P.Oxy. XII (Τ[ήεωϲ) 156/7 [topoi] P.Oxy. XLI , 15, <kome>/topoi P.Oxy. XLI , 10, <kome>/topoi P.Oxy. XLI , 15, <kome>/topoi P.Oxy. XV P.Oxy. LXXII , /7 P.Oxy. X , <kome> SB XVI II/ P.Oxy. XIV , P.Oxy. LII , <kome> P.Amst (Τ]ήεω [ϲ; BL V 7) 227/8 or 228/9 [kome; BL V 7] SB XXII n. 240/41 P.Oxy. XL O.Fay O.Fay P.Oxy. IX , kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XLIV P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 42, 242 PSI IX kome Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. XII late P.Oxy. VI 989 descr. /IV kome P.Oxy. XIV /IV P.Oxy. I 64.2 = W.Chr. 475 /IV kome SB XIV n. /IV P.Oxy. XLVI , 3 early IV P.Oxy. LV kome P.Oxy. XLV kome P.Oxy. LV c. 317/18 P.Oxy. XII after 324 SB XV , kome P.Oxy. LX P.Rein. II kome P.Giss. 115.ii.3 IV 336

339 P.Oxy. XII IV Uncertain instance: P.Polit.Iud. 8.2 (Τη µ ει), 133 BCE kome 9 (Τ η ει ed.; Τ η µ ει BL XII 161), 33 (Τ ν η ε ι ed.; Τη[µει] BL XII 161) Delenda: O.Deiss (268); see BL XII 307 under O.Meyer 53. SB V (330); see BL XI 202. P.Oxy. VII (VI/VII); see BL V 240, XI 140. Administrative subdivision: Thmoisepho toparchy; 8 th pagus (= παγαρχία Τήεωϲ in P.Oxy. 1448, 3307) Position in official lists of villages: between Sepho and Palosis [P.Oxy. 1285]; between an uncertain village and Phoboou [P.Oxy. 1546]; first before Kesmouchis [P.Oxy. 1448]; between Senokomis + Paroriou and Petne [P.Oxy. 1545]; first before Paomis [P.Giss. 115, P.Oxy. 1659, 1747, 3307, SB 16570, Manchester Museum inv ]; first before Palosis(?) [P.Oxy ] Cultures: fig-mulberry trees (sykaminoi) [P.Iand. 139]; flax [P.Oxy. 3254]; viticulture [SB 12331] Associated kleroi: Dryou ( of the Woodland ) [P.Oxy. 2234]; of Kallikrates [SB 12331] Irrigation: dike ( formerly of Dionysios son of Phmois ) reinforced with planted trees [P.Iand. 139]; the great perichoma, also planted with trees [P.Iand. 139]; repairs of dikes overseen by chomatepimeletai or chomatepeiktai [P.Oxy. 1546]; public dike (demosion choma) [P.Oxy. 2234]; lakkos [P.Oxy. 2234] Topographical features: workshop (ergasterion) of a blacksmith [P.Oxy. 989]; vacant lot (psilon topon) in the middle part of the village [P.Oxy. 1200]; house [SB 13260] Animals: pig [SB 16570]; calf [SB 16570]; donkeys [O.Fay. 27 8, P.Oxy (all performing state transport service in the Arsinoite nome)]; fish [P.Oxy. 2234]; oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109]; sheep and lambs [SB 12762]; goats and kids [SB 12762] Religion: temple and pastophoros of Apollo (θεὸϲ µέγιϲτοϲ) [P.Oxy. 1435]; hieropsaltes of Ammon, Kronos, Hera, Herakles, Sarapis and associated gods in a temple qualified as logimon and called Imbienophris [PSI 1039]; other priests (male and female) of the latter temple [PSI 1039]; theagoi and theagissai of the same temple [PSI ff., 45, 47]; pastophoroi and pastophorissa of the same temple [PSI ff., 42, 50 51]; Jews [P.Polit.Iud. 8] Officials: komogrammateus [P.Iand. 139 ( of Teis and other villages of the Thmoisepho toparchy ), P.Oxy. 1198]; komarchai [P.Oxy. 64, 3109]; epistates 337

340 eirenes [P.Oxy. 64]; praktores (argyrikon) [P.Oxy. 1436, SB 13260]; sitologoi [P.Oxy ]; eirenarchos [P.Rein. 92] Occupations: shepherd who is also apparently donkey-driver [O.Fay ]; blacksmith (chalkeus) [P.Oxy. 989]; donkey-driver [P.Oxy. 2182]; fishermen [P.Oxy. 2234]; camel-driver [P.Oxy. 3788] Noteworthy landowners: Kronios also called Nepotianos, a bouleutes, owned property in the village [P.Oxy. 1200] Taxes and other imposts: third on baths (trite balaneion), vicarius, desert-guards rate (merismos eremophylakias), poll-tax (laographia), ousiakos phoros paradeison, pigtax (huike), acerage tax (eparouriou), sponde Dionysou [P.Oxy. 1436]; vestis militaris [P.Oxy. 1448]; supply of meat, probably for military purposes [P.Oxy. 1545, 3790]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; grain collected from Teis by the epimeletes of the military camp at Psobthis [P.Oxy. 4089]; requisition of meat [SB 16570] Other: the ethnic Τηείτηϲ occurs in P.Laur. II 42v.4 (IV/V). Note: though O.Fay are of Arsinoite provenance, I follow Pruneti in identifying Teis in these ostraca with the Oxyrhynchite village, since donkeys from villages of the Oxyrhynchite nome were frequently requisitioned to the Arsinoite nome for the state transport of grain. A village Teis in the Arsinoite nome is only attested by a couple of documents of the Islamic period (see P.Horak 64.5 n.; the reading of SB I [ IV VII ], cited by Calderini-Daris, Dizionario IV 408, is very uncertain). Τίλλωνοϲ - Tillonos P.Mich. XIV epoikion P.Oxy. XV , 7, 11, 15, 19, 65, 70, 86, 93, 576/7? epoikion/ktema 95, 116, 120, 124, 167 P.Oxy. VI 998 descr. late VI P.Wash.Univ. II 84.2 late VI P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Relative location: in the same Apionic prostasia as Nekonthis, Aroures, Kainon, Tancheo, Sypheos, Amokos, Erotos and Euangeliou [P.Oxy. 2195], which was in the northern part of the nome, not far from Talao (former Lower toparchy); see Mazza, L archivio degli Apioni The mention of a λάκκου τοῦ παρὰ ποταµόν in P.Mich need not imply proximity to the Bahr Yusuf; cf. P.Oxy. LV n. ( ποταµόϲ... often means canal in the papyri ). Cultures: viticulture [P.Oxy ] Irrigation: mechane [P.Oxy (called Ἀρϲενίου), 124 (called Κολλούθου)]; lakkos [P.Mich. 682] 338

341 Topographical features: two bakeries (artokopeia) [P.Oxy ] Religion: (Christian) priest [P.Oxy ]; church [P.Oxy ] Occupations: georgoi [P.Oxy , 16 etc.]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 998, 2025, 2195, P.Wash.Univ. 84] Note: cf. the mechane of the same name in P.Oxy. XV (576/7?), which was situated in the area of Nekonthis. *Τινωτβε - Tinotbe P.Oxy. LXXII kome Τκουτ - Tkout SB XIV , 11, [17] V/VI P.Oxy. XVI (cf. BL VII 143) c P.Laur. II 47.3 early VII epoikion Relative location: named together with Mikras Rhymes [P.Oxy. 2020] Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Taxes and other imposts: arkarika [P.Oxy. 2020] Τληα - Tlea P.Oxy. XVI VI/VII Relative location: perhaps in the Apionic prostasia of Hiereon [P.Oxy. 2000] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2000] 339

342 Note: in P.Laur. II 42v.1 (IV/V) the editor suggests that the unique personal name Τλήτηϲ is an ethnic based on the village Τληα. Τµοιθωυτ See s.v. Θµοίθωθιϲ Τµονακον - Tmonakon PSI I 80.4 VI? kome Τοε - Toe P.Oxy. XIX , [64] 528/543/558 P.Oxy. XVI /41 P.Oxy. XVI , 49, 51 c. 555? P.Oxy. XV , 179, /7? ktema Uncertain instance/delendum: P.Oxy. XVI (557); see BL IX 190. Irrigation: mechane [P.Oxy. 2244] Occupations: potter (kerameus) [P.Oxy. 1913] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Τοκα - Toka P.Oxy. LXVII kome P.IFAO I [kome] P.Oxy. II (BL V 235) late I P.Oxy. XLI , kome SB XV /7 kome P.Oxy. XV (BL VII 144) 165 PSI IX after 166 SB XXII , 3 = P.Oxy. I 167 descr

343 SB XVI (ethnic Τοκαείται) late II P.Oxy. LV kome P.Oxy. XLI , kome P.Oxy. XIV , 79 (BL V 248) P.Oxy. XXII after 289 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X (BL V 243 4) P.Oxy. XVII P.Oxy. XLIV , 206 PSI Congr. XVII 26.4, 5, 13 PSI 219.4, [7] (2 nd half) kome P.Oxy. LX , 7, kome P.Princ. II IV SB XVI late IV <kome> P.Oxy. LIX IV/V Administrative subdivision: Middle toparchy. The village was transferred to the Cynopolite nome sometime between 352(?) and 384; see P.Oxy n. Relative location: P.Oxy specifies that Peenno (Middle toparchy) is near Toka; cf. also P.IFAO I 21, where a shepherd registered in Peenno herds sheep in Toka, and P.Oxy. 2182, where the two villages are joined in a single entry. Near Petne (Middle toparchy; 7 th pagus[?]) [P.Oxy. 4582]. Near the Nile(?) [SB ] Position in official lists of villages: between Pou and Petne [P.Oxy. 1285]; between Peenno and Herakleion [P.Oxy ], between Tanais and Takolkeilis [P.Oxy ]; between Plelo and Herakleion [SB 16570] Cultures: wheat [P.Oxy. 2973]; reeds [PSI 219]; barley [PSI Congr. XVII 26; cf. also P.Princ. 100]; cypress trees [SB 12579] Associated kleroi: of Kallimachos with that of Bacchios [P.Oxy. 2973] Irrigation: public dikes (demosia chomata) [PSI 219] Topographical features: beehives ( in the house of Diogenes ) [P.Oxy. 4582] Animals: sheep and lambs [P.IFAO I 21]; goats [P.IFAO I 21]; mice [P.Oxy. 299]; donkeys [P.Oxy. 2182]; bees [P.Oxy. 4582]; calf [SB 16570] Officials: praktores [P.Oxy. 2140]; demosioi [P.Oxy. 2997]; presbyteroi [P.Oxy. 3783]; komarchai [PSI 219]; hydrophylax [PSI 219]; archephodos [SB 15352]; sitologos [SB 12324]; field-guard (agrophylax) [SB 12579] Occupations: mouse-catcher [P.Oxy. 299]; donkey-driver [P.Oxy. 2182]; beekeepers (melissourgoi) [P.Oxy. 4582]; oil-seller (elaiopoles) [P.Princ. 100]; phrontistes [SB 12579] 41 On this document see R. S. Bagnall, Tyche 6 (1991)

344 Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; prosodoi (γενηµατογραφουµένων ὑπαρχόντων) [P.Oxy. 3783]; requisition of meat [SB 16570]; syntaxis [SB 15352] Other: the sons of an agoranomos are apparently from Toka [P.Oxy. 2338]. Τοου - Toou P.Oxy. II 347 descr. (see ZPE 170 (2009) 161 3) c. 95 PSI XII = SB V /7 PSI IX Uncertain instances: P.Oxy. VII () does not refer certainly to the Oxyrhynchite village (Falivene, The Herakleopolite Nome 232 3, argues that it should be identified with the Heracleopolite village of the same name). For P.Oxy. LXXII (122/3) ] Τοου, the possibility exists, however, that τοου here is the end of the toponym; cf. Τυχιναβιτωου (n. ad loc.). The suggestion to restore ἀπὸ Τ ού or Τ ο(οῦ) in P.Wash.Univ. II 78.ii.14 (see n. ad loc.) is highly uncertain. Cf. also the suggestion to identify Pꜣ-ḏwꜣ in O.Pisa (= with Oxyrhynchite Toou (see Zauzich, Enchoria 15 (1987) 171). Etymology: Le toponyme est bien connu dans la vallée du Nil [including the Aphroditopolite, Hermopolite and Heracleopolite nomes] où il correspond à une réalité géographique stable telle que la montagne ou le désert (Drew-Bear, Le nome Hermopolite 305 s.v.). Administrative subdivision: Eastern toparchy Categories of land: catoecic [P.Oxy. 347] Irrigation: canal (dioryx) [PSI 1036] Noteworthy landowners: estate of the goddess Isis of Taposiris [PSI 1036] Note: for a fuller discussion of the instances of this village, see ZPE 170 (2009) 163 (11 n.). **Τοϲ µ κ ελι(?) - Tosm..keli P.Oxy. XX ([ἐν] πεδίῳ Τοϲ µ κ ελι) II 342

345 Το ῦ βιϲ - Toubis P.Hib. II 248 fr c. 250 BCE Cultures: olive-oil [P.Hib. 248] Τουχι/Τουχίου - Touchi/Touchiou P.Oxy. XV , 119 (Τουχίου) 576/7? epoikion P.Oxy. XVI , 89 (Τουχι) VI Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] Το υ ώϲεω ϲ (?) - Touoseos(?) PSI V (BL V 404) 185/6 Note: the reading is uncertain; other possibilities include Τα υ ώϲεω ϲ or Τρ υ ώϲεω ϲ (see BL V 404). Τρηµε See P.Oxy. LXX n. on P.Oxy. XVI and cf. below s.v. Τρηνε Τρηνε - Trene P.Oxy. XIX /543/558 epoikion P.Oxy. LXX , 22 (Τρυνε) 583 epoikion P.Oxy. XVI (see P.Oxy n.) VI P.Oxy. XV , 66 VI 343

346 Relative location: mentioned alongside Pateo and Arkisou [P.Oxy. 2197] Irrigation: oknolakkos [P.Oxy. 2197]; mechane [P.Oxy (called Φανερω), 4797 (called Τοῦ Νοτίνου Χωρίου)] Occupations: georgos [P.Oxy. 2244]; enapographos georgos (a woman) [P.Oxy. 4797] Noteworthy landowners: Apion estate [all instances] Τριγύου - Trigyou P.Oxy. LXII 4342.i.3, 11 (Τριγύου) IV epoikion SB I (Τρυγίου; cf. BL VII 179) V/VI chorion(?) P.Oxy. XVI (Τριγήου) 540/41 P.Oxy. XVI , 80, 84, 85, 86, 87, 160, ktema (in 160 Τριγήου νοτίνου) P.Oxy. LV , 147, 152, 156 9, 222 (in epoikion/ktema Τριγήου νοτίνου) P.Oxy. XIX 2243(a).76, 80, 82, 83, 85 (Τριγύου) 590 P.Iand (Τρίγου) VI P.Princ (Τρίγου) VI Uncertain instance: P.Oxy. XV (Τρυµίο (υ)? BL V 255) VI Etymology: on the basis of the spelling Τριγύου in P.Oxy. 2243(a) (cf. also now P.Oxy. 4342) J. R. Rea suggests that the name means the place of the three γύαι. The meaning of γύηϲ is still in doubt, but it indicates some drainage feature such as an embankment or ditch, see [P.Oxy.] LI n. (P.Oxy n.). Administrative subdivision: probably in the 1 st pagus (cf. P.Oxy i.3 n.) Relative location: in the same Apionic prostasia as Apelle, Pakiak, Kisson, Loukiou, Tarousebt and Kotyleeiou [P.Oxy. 1911, 3804], which was apparently in the southern part of the nome, not far from Isieion Panga (see P.Oxy. LV pp. 96 7). The village shares an Apionic ergodioktes with Tarousebt, Anta and Nesos Leukadiou [P.Oxy , ; cf. also P.Oxy n.]. The presence of quarrymen [in P.Oxy ] suggests that this hamlet lay nearer the Western Desert than the Nile (P.Oxy n., and cf. below under Irrigation). Cultures: palm-trees [P.Oxy , , 158] 344

347 Irrigation: mechane (called Παρὰ Ποταµόν) with lakkos [P.Oxy (n. ad loc.: The Ποταµόϲ is not necessarily the Nile, since the word often means canal in the papyri )]; mechane (called Μεγάλο υ ) [P.Oxy ]; work on a dike [P.Oxy. 4342] Religion: church [P.Oxy , 2243(a).76, ] Officials: chomatepistatai [P.Oxy. 4342] Occupations: brickmakers (plintheutai) [P.Oxy , 2243(a).80, ]; ergodioktes [P.Oxy , 2243(a).83, ]; stonecutters (laotomoi) [P.Oxy , 2206]; phrontistes [P.Oxy ]; georgoi [P.Oxy (koinon), 61]; potamites [P.Oxy ] Taxes and other imposts: capitation tax (synteleia kephales) [P.Oxy , , 158] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 1911, 2032, 2206, 2243(a), 3804] **Τριόδου - Triodou SB XIV (cf. ZPE 151 (2005) 141 3) c. 260 Note: probably the name of a viticultural site rather than a settlement. Τροΐλλου See s.v. Τρωΐλλου **Τροχοῦ - Trochou P.Fouad I /90 ktema Etymology: Der Name leitet sich vom Griechischen Wort τροχόϲ Rad, Wasserrad her (Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit 308). Administrative subdivision and relative location: in the vicinity of Phoboou and therefore probably in the Eastern toparchy. Note: probably the name of a viticultural site rather than a settlement. 345

348 Τρυνε See s.v. Τρηνε Τρύφωνοϲ - Tryphonos P.Oxy. XV /7? kome Note: see also s.v. Ἰϲιεῖον Τρύφωνοϲ and cf. the editors note ad loc. Τρωΐλλου - Troïllou P.Oxy. LXX , [16] (Τρ ο ΐλλου) 617 epoikion Form: The original form was probably Τρωΐλλου, though we find Τροΐλου (personal name) in [P.Oxy.] XXIV (IV) (n. ad loc.). Irrigation: mechane [P.Oxy. 4801] Occupations: enapographos georgos (a woman) [P.Oxy. 4801] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 4801] Note: the toponym recurs in one other Apion text, currently being prepared for publication (n. ad loc.). Τϲιµιϲτεα - Tsimistea SPP XX VII Τυ[ - Ty[ PSI XII

349 Relative location: near a river [PSI 1255] Cultures: wheat [PSI 1255] Associated kleroi: of Oph and Chamaxandros [PSI 1255] Τυχι [ν ] - Tychi[n...] P.Oxy. LV /21 kome Administrative subdivision: Lower toparchy Occupations: shepherd [P.Oxy. 3779] Taxes and other imposts: pasture tax (ennomion) [P.Oxy. 3779] Editor s note ad loc.: Τυχινφάγων or Τυχινψαλβώ, both in the Lower toparchy, would fit equally well, although the former is much better attested. Τυχιναβιτωου - Tychinabitoou P.Oxy. LXXII P.Col. X (see ZPE 170 (2009) 186) kome(?) (see n.) P.Oxy (see BL V 236 and 186 P.Oxy n.) Relative location: This village may have belonged to the eastern toparchy, since in [P.Oxy.] 501 someone originating from this village leases land near Taampemou, a village in this toparchy (P.Oxy n.; note, however, that perhaps only the epitropos of the lessors is from Tychinabitoou, not the lessors themselves, who are said to be the sons of a gymnasiarchos of Oxyrhynchus). Other: P.Col. 267 appears to mention the boundaries of the village (perimetra), but the reading is not wholly certain (cf. 9 n.). Τυχιννέκωτιϲ - Tychinnekotis 347

350 P.Oxy. II (Τυχ( ) Νεκω( )) 83/4 P.Oxy. II /9 P.Oxy. XLVII /100 P.Palau Rib. 7.4, 28 = SB XIV /8, 158/9 or 181/2 P.Oxy. XV P.Wisc. II 85.42, or 226 P.Oxy. XLIV c P.Oxy. XIV , P.Oxy. XLII , PSI VI P.Wash.Univ. II SB XIV ii.10 = PSI VII 797v late Form: older editors sometimes divide the toponym into two separate words on the basis of the double abbreviation in P.Oxy Administrative subdivision: Eastern toparchy Relative location: in P.Palau Rib. 7 a person from Tychinnekotis takes under lease land near Leontos and is required to pay the rent at the threshing floor of Tychinnekotis, suggesting that the two villages were near one another. Within the administrative orbit of the village scribe of Phoboou (Eastern toparchy; 5 th pagus), along with other Eastern toparchy villages (Thmoinakomis, Thmoinepsobthis, Osoronnophrios, Schoibis) [P.Oxy. 3047]. PSI 712 may suggest proximity to Taampeti (Middle toparchy; 7 th pagus). Position in official lists of villages: between Phoboou and Thmoinepsobthis [P.Oxy ], between Satyrou and Thmoinepsobthis [P.Oxy ]; last after Phoboou [P.Wash.Univ. 81] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 3047]; uninundated (abrochos) [P.Oxy. 3047] Cultures: wheat [P.Oxy. 280]; arakos [P.Oxy. 280] Irrigation: private dike (idiotikon choma) called Papsis [P.Oxy. 290]; middle basin (meson perichoma) [P.Oxy. 280, 3047]; lower basin (kato perichoma) [P.Oxy. 3047] Topographical features: house [P.Oxy ]; threshing floor [P.Palau Rib. 7] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; pig [SB 12156]; ox [SB 12156] Officials: prostates [P.Oxy ]; sitologoi [P.Oxy. 3335]; officials in charge of the irrigation (synbrochismos) [P.Wisc. 85] Occupations: donkey-driver [P.Oxy. 2182]; georgos (who is also brickmaker) [PSI 712] Noteworthy landowners: Tiberios Klaudios Theon son of Sarapion, Alexandrian [P.Oxy. 290 (cf. Rowlandson, Landowners and Tenants 58)]; Kalpournia Herakleia 348

351 alias Eudamia [P.Oxy. 3047]; cf. the dorea (Ptolemaic gift-estate) formerly of Artemidoros [P.Oxy. 280, 3047] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 12156] Τυχινφαγων - Tychinphagon P.Oxy. XLVII PSI XV , 22, 27 = PSI Congr. XI kome P.Oxy. LXXIV , kome P.Oxy. LXV II/ SB XX (Τυ χ ι ν φ α [γω]ν) c kome P.Oxy. XIV , SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X (BL I 334) P.Oxy. XII P.Oxy. XLIV P.Oxy. XIV /IV PSI IV /IV <kome> SB XXIV kome P.Col. X 285.7, kome P.Oxy. XIX kome P.NYU II 47.2 (= ZPE 149 (2004) 114) V/VI Administrative subdivision: Lower toparchy Relative location: near the western desert (P.Oxy introd.). In P.NYU II 47 sailors are said to go up (ἀνειοῦϲιν) to Tychinphagon; the editors comment (2 n.): The few texts mentioning the village do not tell us whether it was situated on a waterway, and in this regard it may be significant that the verb ἄνειµι, not ἀναπλέω is used. Position in official lists of villages: first before Takona [P.Oxy. 1285]; between Tholthis and Talao [P.Oxy. 1529]; last after Takona [P.Oxy ], between Takona and Sesphtha [P.Oxy ]; between Kosmou and Mouchintale [P.Oxy. 1747]; between Mouchintale and Psobthis [SB 16570] Associated kleroi: of Euenor [PSI 1527]; of dos/des [PSI 1527]; of achides [PSI 1527] Topographical features: house, courtyard (aule) and vacant lots (psiloi topoi) [PSI 1527] Animals: calf [SB 16570]; pig [SB 16570] 349

352 Officials: desert guard (eremophylax) [P.Oxy. 3333]; archephodos [P.Oxy. 4486, 5000]; eirenophylax [P.Oxy. 5000]; komarchai [SB 16095] Occupations: guard (phylax) [PSI 286] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia(?) [SB 14292] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Other: wool (bought by the state and destined for the Thebaid) [SB 16095]. Some people from Tychinphagon attack some inhabitants of Ptolema [P.Oxy. 2233]. Τυχινψαλβω - Tychinpsalbo P.Wash.Univ. II 78.i.9 n., ii.5, 10, 18, 19, 20, 21, I (1 st half) 26 PSI XV P.Oxy. 648 descr. (BL VII 130) Administrative subdivision: Lower toparchy Relative location: near Sinary (Lower toparchy) and the western desert [P.Wash.Univ. 78.ii.10] Associated kleroi: of Alexandros [PSI 1532] Irrigation: waterwheel (trochos) [P.Wash.Univ. 78] Topographical features: vacant lot (psilos topos) and courtyard (aule) and another walled vacant lot [P.Wash.Univ. 78] Τωλθ- See s.v. Θῶλθιϲ 350

353 Φ Φαγκονα - Phankona P.Oxy. LXII (Φανκονα) IV P.Oxy. XVI 1916 introd. VI epoikion(?) PSI V VI P.Wash.Univ. II 84.4 (Φανκονα) late VI P.Oxy. XVI VI/VII epoikion Relative location: probably in the territory of the former Lower toparchy (see Hickey, A Public House but Closed 284 n. 85). Cultures: viticulture [PSI 954] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1916, 2025, PSI 954, P.Wash.Univ. 84] Φαι - Phai BGU XIV (Φ α ι ) 42 P.Oxy. XLII /213 BCE kome II Cultures: viticulture [P.Oxy. 3063]; chortos [P.Oxy. 3063] Associated kleroi: of Kallipos [BGU 2397] Note: cf. also PSI I (551), a lease mentioning an edaphos Φαε ι (said to be near Spania, which was in the territory of the former Lower toparchy). Φακρα - Phakra P.Oxy. XIX /543/558 P.Oxy. I /9? ktema P.Oxy. LV after Cf. note ad loc.: Phi und Alpha sind ziemlich sicher, Iota dagegen nicht. 351

354 P.Oxy. XVI P.Oxy. XIX 2243(a) P.Heid. inv. G 5144r.17, 18, 19 VI epoikion (see ZPE 139 (2002) 179) P.Iand VI P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI P.Oxy. XVI , 19, 21 late VI P.Oxy. XVI VI/VII SB XXII ii.6 = P.Oxy. II 204 descr. 606 or 621 P.Oxy. XVI (cf. BL IX 192) c. 612 P.Khalili I 1.2 = II 2 V chorion Relative location: very probably in the territory of the former Lower toparchy (see Gonis, CE 75 (2000) 130). Arabic/modern counterpart: Faqrā [P.Khalili I 1]. A modern village of this name is not easily locatable. There is a place called al-faqira on the same latitude as Tala = Talao(?), but it is on the right bank of the Nile and would have been subsumed under the territory of the Heracleopolite nome. Irrigation: mechane [P.Oxy (called τοῦ Πλεειν a known a village name; see s.v.), 3805]; neos lakkos, oknolakkos [P.Heid. inv. G 5144r] Animals: ktene [P.Oxy. 130] Religion: distribution of alms (zakat) to the poor [P.Khalili I 1] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (name lost), 2034 (name lost), 2035 (Viktor), 2243(a) (Viktor)]; georgos [P.Oxy. 2244]; a symmachos is from Phakra [SB 15365] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Oxy. 130, 2012, 2031, 2034, 2035, 2057, 2207, 2243(a), 2244, 3805, SB 15365] Other: P.Oxy. 130 refers to a slave (doulos) of Apion II, but this is probably mere rhetorical exaggeration in the context of the petition. P.Oxy mentions a kyra Kale in connection with this village. **Φ α ν ᾶδοϲ - Phanados P.Theon = P.Wisc. I Note: both the reading (the word is crossed out) and the status as toponym are uncertain; cf. J. Bingen, ZPE 1 (1967)

355 Φανβαρουϲ - Phanbarous P.Oxy. LXX IV epoikion Occupations: ergates (requisitioned for work in Alexandria) [P.Oxy. 4964] Φανι - Phani P.Oxy. XV /7? Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2195] Φανκονα See s.v. Φαγκονα **Φαντο(ῦϲ), Μεγάλ(ηϲ) - Phantous, Megales P.Oxy. XV /7? <kome> Φατεµηντ - Phatement P.Oxy. LX (Φα<τε>µητ ), 471 epoikion 5 (Φατεµη(v.)τ) P.Oxy. XVI (Φατεµῆντ(οϲ)) c. 555? P.Oxy. XVI (Φατεµῆντ(οϲ)) 590 P.Oxy. XIX 2243(a).88 (Φατεµηντ) 590 P.Oxy. XV (Φατεµητ) VI SB I (Φατεµῆντο(ϲ)) VI epoikion SB XX = V 9892 (Φατεµῆντ(οϲ)) VI P.Oxy. LV (Φατεµην τ ) epoikion 43 Editor s n. ad loc.: The end is too damaged to be sure whether there was any sign of abbreviation or not. 353

356 P.Sijp (Φατεµηντ) VII/V chorion Form: Sometimes this name appears with a mark like an apostrophe which is used at the end of indeclinable Egyptian names and which has often been taken for a sign of abbreviation. As a result Φατεµῆντ(οϲ) is sometimes printed, a form for which there is no evidence (P.Oxy n.). Relative location: perhaps near Oxyrhynchus given its occurrence in P.Oxy. 1913, an account dealing in large part with the Apion estate s Προάϲτιον ἔξω τῆϲ πύληϲ (cf. Mazza, L archivio degli Apioni 86). For connections with Aktouariou, cf. P.Oxy and Cultures: viticulture [P.Oxy. 4391, SB 1969] Irrigation: mechane [SB 15167] Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy. 2243(a) (Philoxenos)]; ampelourgos [P.Oxy. 4391]; georgos [SB 1969]; ergates (sent to Bablyon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1913, 2012, 2207, 2243(a), 4391] Φέβιχιϲ See Falivene, The Herakleopolite Nome s.v., and D. Kaltsas, P.Heid. V n. There is no clear indication that this village ever belonged to the Oxyrhynchite nome (contra Pruneti, I centri s.v.). Φερέτνουιϲ On this village on the border between the Oxyrhynchite and Cynopolite nomes, see P.Pher. pp. 1 9, and Litinas, APF 40 (1994) ; for a connection with the Apion estate cf. P.Oxy. XVI (VI/VII). Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ 44 - Phthochis/Ptochis SB IV = P.Berl.Möller 7 8/9 P.Oxy. II 246.8, 15 = W.Chr kome P.Wisc. I 13.2, [6], 10 early II kome 44 These two toponyms have been traditionally considered separate villages; on their identity, see now ZPE 170 (2009)

357 P.Lips. I 118.5, 9 160/61 kome (19) P.Oxy. XII /17? P.Oxy. XIV P.Mich. XI kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Graux II 29.9 P.Oxy. XLIV (Φθώ χ[εωϲ), 182 (Φθώκεωϲ) PSI V P.Laur. IV (see ZPE 170 (2009) 187) 305 [kome] P.Oxy. VI (Π τώχ εωϲ) 443 kome P.Oxy. XXVII (Πτώχει) 565/6 kome P.Oxy. XVI , P.Oxy. XIX 2243(a).41 (Πτύχεωϲ) 590 P.Oxy. XVI , 27, 34, 35, 38 (Πτόχευϲ) VI kome SB I 1972 (Πτώχεοϲ) VI kome P.Oxy. XVI (Πτώχει) VI/VII kome P.Leid.Inst. 80 A.ii.12 (Πτόχε (ωϲ)) VII/V chorion Administrative subdivision: Eastern toparchy Arabic/modern counterpart: Abtuga (Gomaà et al., Mittelägypten 84) Relative location: in P.Mich it is stipulated that the secretary of the sitologoi should deliver the grain tax to the naukleroi who are sent (τοῖϲ ἐπιϲτελλοµένοιϲ ναυκλήροιϲ), but this need not imply that Phthochis was immediately on the Nile or the Bahr Yusuf. Position in official lists of villages: between Taampemou and Ophis [P.Oxy. 1659]; between Adaiou and Satyrou [SB 16570]; between Terythis and Adaiou [P.Graux 29] Cultures: chortos [P.Laur. 165, P.Oxy. 2480]; lachanospermon [P.Laur. 165]; wheat [P.Lips. 118, P.Oxy. 913(?), SB 1972]; chlora [P.Lips. 118] Topographical features: threshing floor(?) [P.Laur. 165 (restored)] Animals: sheep [P.Lips. 118, SB 7344]; lambs [P.Oxy. 246, SB 7344]; goats and kids [SB 7344]; pig [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Mich. 604, P.Oxy. 1530] Occupations: phrontistes [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [P.Oxy. 1530]; Apion estate [P.Oxy. 2025, 2052(?), 2243(a), 2480] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570]; annona militaris(?) [P.Graux 29] 355

358 *Φιλίππου - Philippou SB XXVI V/VI epoikion Note: for the possible Oxyrhynchite provenance of the document, see N. Gonis, BASP 37 (2000) Φιλίϲκα - Philiska P.Harr. I V epoikion Relative location: named with Artapatou (Middle toparchy) [P.Harr. 100] Cultures: viticulture(?) [P.Harr. 100] *Φιλοϲτράτου - Philostratou P.Bad. IV 73.4 II epoikion P.Sijp. 60a.6 IV <kome> P.Oxy. XVI , 14 late V epoikion P.Harr. I V/VI <kome> PSI P.Oxy. XVI , 31, 33 VI Uncertain instance: P.Oxy. XVI , 6, 8 (possibly personal name) VI (1 st half) Relative location: probably near Leontos (Eastern toparchy?) [P.Oxy. 2036; cf. Litinas, APF 40 (1994) 163 4, and see under Other below] Occupations: stone-cutters (laotomoi) [PSI 193] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2036(?), 2055(?), PSI 193] Other: P.Oxy mentions a man from Leontos murdered by people from Philostratou as well as two other men from Leontos who fled to Philostratou and one to Machausonos (the latter a hamlet of the domus divina). 356

359 Note: it is unclear whether this village was part of the Cynopolite or Oxyrhynchite nome or of both nomes at different times. Litinas, APF 40 (1994) 163 4, counts it as a Cynopolite settlement, mainly on the basis of P.Bad. IV 73, but U. and D. Hagedorn, P.Sijp n., have recently cast doubt on the grounds for this ascription. Φλου - Phlou P.Oxy. XLV IV epoikion Taxes and other imposts: proskaira [P.Oxy. 3427] Φλώρου Πέρα - Phlorou Pera P.Oxy. LXX (Φ. Π. τῆϲ [αὐτῆϲ πόλ]εωϲ) 457? epoikion Relative location: the expression τῆϲ [αὐτῆϲ πόλ]εωϲ following the toponym can either indicate that the hamlet was part of the territorium of the civitas rather than of the suburbs of Oxyrhynchus or, taking Πέρα (l. πέραν) with what follows, that the hamlet lay beyond the city, i.e. on the other side of the Bahr Yusuf (P.Oxy n.). Cultures: orchard [P.Oxy. 4780] Irrigation: mechane (called Τοῦ Πωµαρίου) [P.Oxy. 4780] Noteworthy landowners: estate of empress Ailia Eudokia, wife of Thedosios II (administered by Strategios I, ancestor of the Apion family) [P.Oxy. 4780] Φνα - Phna P.Col. V IV chorion P.Oxy. XVI , 33, /41 P.Oxy. XV (BL V 255) 550/51 or 565/6 P.Oxy. XVI VI/VII epoikion P.Sijp (Φνα βορρ(ινοῦ)) VII/V chorion 357

360 Relative location: in the same Apionic prostasia as Aspida, Kyamon, Perouen and Spania (in the territory of the former Lower toparchy) [P.Oxy. 2204]. Cultures: viticulture [P.Col. 239] Religion: a τόποϲ ἀπα Λαµάϲωνοϲ is named in connection with this settlement in P.Oxy (a monastery? Cf. PSI VII ). Occupations: Apionic pronoetes [P.Oxy (Theodoros), 2204 (Paulos)]; ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2025, 2032, 2204] Φοαν - Phoan PSI X /6 PSI XII 1262.ii Administrative subdivision: Thmoisepho toparchy Relative location: in the same sitologia as Palosis (Thmoisepho toparchy; 8 th pagus) [PSI 1262] Cultures: wheat [PSI 1262] Associated kleroi: of Diokles and Amatokos [PSI 1118] Φοβωου - Phoboou P.Oxy. LXXIV (Φω β ω ο υ; cf. n. ad loc.) 62 kome SB XII /6? topoi P.Oxy. XXXV /3 topoi P.Oxy. LXXII (Φοβ]ωου) 122/3 P.Lips. I (BL I 215) 123 topoi P.Oxy. XXXV (Φοβοου) 123 topoi P.Köln II 100.7, [8], 12, 19, 21, 23 (Φοβοου) 133 kome = SB X P.Oxy. LXXII topoi 45 The correction of the editor s Φν ᾶν to Φοαν by Pruneti, I centri 215 s.v. n. 1, has not been registered in BL. 358

361 P.Oxy. XLI topoi P.Oxy. XV P.Oxy. VI 973 descr. (Φοβοου) 168/9 topoi P.Fouad I 43.6, 9, 41 (BL V 133) 189/90 kome P.Pher. 61 after 195/6 [kome] P.Wisc. II 85.29, or 226 P.Oxy. XLVI (Φοβοου) II P.Oxy. LXI II P.Iand. VI (see ZPE 170 (2009) 186 7) II/ SB XII (Φοβωου), 15 (Φοβοου) 201 topoi P.Oxy. XLIX ? P.Oxy. XIV P.Oxy. XLVI ? P.Oxy. XLII , kome SB XVI = P.Oxy. I 172 descr. (1 st half) PSI kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV SB XVI (Φοβοου) 292 kome O.Heid P.Graux II P.Oxy. X P.Oxy. XIV kome P.Oxy. XLIV , 98, 175 PSI V , 26 P.Wash.Univ. II P.Oxy. XII (Φ ο β ω [ου) late P.Oxy. XXII late P.Oxy. LV c ? P.Oxy. LIX kome P.Freib. II 11.5, 16 = SB kome P.Oxy. VII [kome] PSI Congr. XVII 18(a).3 IV P.Oxy. I (Φωβωου; BL VII 128) VI Administrative subdivision: Eastern toparchy; 5 th pagus Relative location: in P.Oxy three individuals from Phoboou are lessees of land in Posompous (Eastern toparchy; 5 th pagus), suggesting proximity between the two villages; these villages also appear to have shared komarchai (see P.Oxy and 3983). The Eastern toparchy villages of Thmoinakomis, Thmoinepsobthis (later in the 5 th pagus), Osoronnophrios, Schoibis, and Tychinnekotis were within the administrative orbit of the village scribe of Phoboou [P.Oxy. 3047]. The ktema Trochou was nearby [P.Fouad 43]. Position in official lists of villages: after Adaiou [P.Graux 29]; between Pakerke and Ophis [P.Oxy. 1285]; last after Teis (Thmoisepho) [P.Oxy. 1546(?)]; between Ophis and Tychinnekotis [P.Oxy. 1659, P.Wash.Univ. 81]; between Posompous and Ophis [SB 16570] 359

362 Categories of land: pareimene [P.Köln 100]; land administered by the idios logos [P.Oxy. 3287] Cultures: wheat [P.Fouad 43, P.Köln 100]; barley [P.Fouad 43]; chlora [P.Fouad 43]; palm-trees [P.Köln 100]; chortos [P.Oxy. 3287] Associated kleroi: of Apollonios son of Lykios [P.Köln 100]; of Etearchos [P.Köln 100 (pareimene)]; of N.N. ( εωϲ) [P.Oxy (see 9 n.)] Irrigation: repairs of dikes overseen by chomatepimeletai/chomatepeiktai [P.Oxy. 1546(?)]; canal (dioryx) of Themothis(?) [P.Oxy. 3268] Topographical features: threshing floor [P.Fouad 43]; houses [P.Iand. 95, P.Oxy. 4982]; walled vacant lots (psiloi topoi) and garden (paradeisos) with palm-trees and a well in the northern part of the village [P.Köln 100]; walled vacant lot, house and courtyard (aule) in the middle part of the village [P.Köln 100]; house and courtyard in the eastern part of the village [P.Köln 100]; sluice-gates [P.Oxy. 3268]; fish-traps(?) (hypocheis) [P.Oxy. 3268] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; calf [SB 16570]; pig [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Lips. 116, P.Oxy. 973, 2865, 2863, 2956, 4879, SB 11025, 11145]; grammateus [P.Oxy. 157]; komogrammateus ( of Phoboou and other villages ) [P.Oxy. 3047]; komarchai [P.Oxy. 3982, PSI 162, SB 13065]; archephodos [P.Oxy. 4114, SB 12706]; praktores argyrikon [P.Pher. 61]; superintendents of irrigation [P.Wisc. 85]; praktor sitikon [SB 11025]; presbyteros [SB 12706] Occupations: donkey-driver [P.Oxy. 2182]; assistant (boethos) of sitologoi [P.Oxy ]; fishing [P.Oxy. 3268]; phrontistes [P.Oxy. 3287]; builder (oikodomos) [PSI 162 (requisitioned to work on baths in Alexandria)]; georgoi [P.Freib. 11] Noteworthy landowners: Ioulioi Theones [P.Oxy. 2865]; Serenos alias Dionysios son of Dionysios, exegetes [P.Fouad 43] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; requisition of meat [SB 16570]; epiklasmoi [SB 13065]; annona militaris(?) [P.Graux 29] Other: tow (stippion) [P.Oxy. 3982] *Φ υ λακιτῶν - Phylakiton PSI X (ἀπὸ κ[ώµ]η [ϲ ] Φυ λακιτῶν) c. 271/2 kome(?) Note: the Oxyrhynchite provenance of the document is probable, but not certain; see the editor s note ad loc. 360

363 Χ Χαιρᾶ - Chaira PSI inv IV ktema (see Comunicazioni... Vitelli 6 (2005) 136 7) P.Oxy. XXXIV epoikion SB I V/VI chorion(?) Cultures: viticulture [PSI inv. 1133] Irrigation: mechane (called Ψω) [P.Oxy. 2724] Occupations: enpographoi georgoi [P.Oxy. 2724] Noteworthy landowners: Flavia Kyria [P.Oxy. 2724] Χαιρήµονοϲ See s.v. Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ Χαν ω [ See the reedition of PSI VII 795 in SB XX (l. 4) Χεναω - Chenao P.Harr. I (BL XI 92) VI epoikion Note: perhaps identical with Χενευω[ below? Χενετώριοϲ - Chenetorios P.Oxy. LIX kome 361

364 P.Oxy. XVI , 66, 68, 79, 118, 123, 133, before 566 epoikion 135, 137, 150, 154 Relative location: in an Apionic prostasia comprising Papsau, Theou, Samakionos, Graeidos and Petne [P.Oxy. 1912] Categories of land: land overgrown with grass [P.Oxy , 135] Cultures: viticulture [P.Oxy , 152 (neophyta choria)] Irrigation: mechane (called Ψα [ ]υ ) [P.Oxy ] Topographical features: dovecote [P.Oxy ] Animals: zoa [P.Oxy ] Religion: priest (probably pagan) [P.Oxy. 3981]; church [P.Oxy ] Occupations: georgoi [P.Oxy , 68, 81, 135, 150]; ampelourgoi [P.Oxy , 81]; blacksmith (chalkeus) [P.Oxy ]; brickmakers (plintheutai) [P.Oxy ] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1912] Χενευω[ - Cheneuo[ SB XIV V/VI Religion: contributions for unnamed festivals (heortika; for Epiphany and Easter?) [SB 12130] Note: Χενετώ[ριοϲ... cannot be read (J. Shelton, ZPE 25 (1977) 178). Perhaps identical with Χεναω above? Χέϲβεωϲ - Chesbeos P.Oxy. XVI VI Relative location: presumably near Spania, which was in the territory of the former Lower toparchy (cf. preamble of P.Oxy. 2058). 362

365 Χινεωρέου - Chineoreou P.Oxy. XVI , 41 (see P.Oxy. LXX p. 142) 601 P.CtYBR inv. 1366(B).3 (Χεινευώρεωϲ) c. 624 (see ZPE 153 (2005) 170) epoikion Irrigation: mechane (called [ ]χα τ ε) [P.Oxy. 1991] Occupations: enapographos georgos [P.Oxy. 1991] Noteworthy landowners: Fl. Strategios paneuphemos [P.Oxy. 1991] Χιρ( ) - Chir( ) P.Oxy. LX ? Χουτη - Choute P.Oxy. XLV epoikion Administrative subdivision: 6 th pagus(?) (see n. ad loc.) Χρο[ The reading of P.Bon. 39(a)r.1 is corrected in its reedition as SB XVI **Χρόνου - Chronou P.Oxy. XIV , 8, 19 chorion Cultures: oil(?) [P.Oxy. 1736] 363

366 Χρυϲοχόου - Chrysochoou SB XXII late PSI IX late IV <epoikion> PSI V VI epoikion P.Sijp (Χρυϲοχ(όου) Ἰούϲτου) VII/V chorion Etymology: Benannt nach dem Vergoldergewerbe (Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit 268). Relative location: in the same Apionic prostasia as Skytalitidos (8 th pagus), Mikras Paroriou and Ptolemaidos [PSI 954]. Mentioned with Takona (Lower toparchy), Tancheo and Ambikos in SB Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Noteworthy landowners: Apion estate [PSI 954] Χῦϲιϲ - Chysis P.Hib. II 248 fr. ii.15 c. 250 BCE P.Oxy. XLI (Χοίϲεωϲ) 99 P.NYU II 52.6, 11, 14 (see P.Oxy. LXXII early II n.) PSI IV /9 P.Berl.Leihg. I P.Oxy. XV P.Oxy. XVII , 15 c. 170 <kome> C.Pap.Gr. II App kome P.Meyer 19.4 (BL I 308, II.2 89) II P.Oxy. XIV early <kome> P.Oxy. XIV early P.Oxy. VI 899.6, P.Oxy. XLVII kome P.Köln II SB XX topoi P.Oxy. XIV , P.Oxy. LVII kome P.Oxy. LXXII ? P.Oxy. XIV kome PSI XII See Mitthof, APF 49 (2003) 214 n

367 PSI XII 1250(a) kome P.Oxy. XIX /4 P.Oxy. VI P.Oxy. X P.Oxy. XLIV n., 101, introd. P.Oxy. VI 989 descr. /IV P.Oxy. LV early IV P.Oxy. XXX kome P.Vindob. G 40254r.10 (= APF 49 (2003) ) IV (1 st half) P.Lips. I 99.i.21 (Hermopolite) 375/6 or 390/91 P.Oxy. XVI /41 P.Bal. II (see ZPE 142 (2003) 177) V Etymology: L étymologie invite à chercher le village au bord d une voie d eau puisque χύϲιϲ doit désigner un déversoir (Drew-Bear, Le nome Hermopolite 326). Administrative subdivision: Upper toparchy; see also below under Relative location Arabic/modern counterpart: Šuša (Gomaà et al., Mittelägypten 97) Relative location: at the extreme south of the Oxyrhynchite nome, on the border with the Hermopolite nome. Land in its vicinity (but not the village itself) was sometimes subsumed under the Pasko toparchy of the Hermopolite nome (cf. C.Pap.Gr. II App. 1, P.Oxy. 1724, 2673). At some point in the fourth century the village itself appears to have switched to the Hermopolite nome (P.Lips. 99), but it probably reverted to the territory of Oxyrhynchus by the sixth century (cf. P.Oxy. 2032). In the eighth century Chysis was part of the Theodosiopolite nome (P.Bal. 355; see N. Gonis, ZPE 142 (2003) 176 9). On these boundary changes, see most recently Mitthof, APF 49 (2003) (with further bibliography). Inhabitants of Chysis take under lease land near Sinkepha, in the ktema Dioskoureion (these were in the 2 nd pagus) [P.Oxy. 2241]. Sinkepha was apparently under the komogrammateia of Chysis [P.Oxy. 3906]; the two villages are also mentioned together in P.Berl.Leihg. 20. Chysis shares sitologoi with Athychis (Upper toparchy) in P.Oxy. 2958, suggesting proximity between the two villages. In the same Apionic prostasia as Berky [P.Oxy. 2032]. The ktema Abok/Pabok was nearby [PSI ]. By the Bahr Yusuf (see Drew-Bear, Le nome Hermopolite 326 7, and cf. P.Meyer 19). Position in official lists of villages: between Kerkemounis and Enteiis [P.Oxy. 1285]; between Nesmimis and Sinkepha [P.Oxy ], first before Sinkepha [P.Oxy ]; between Sinkepha and Toubis(?) [P.Hib. 248]; between Ibion Chyseos and Berky [P.Vindob. G 40254r] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 2134] Cultures: olive-oil [P.Hib. 248]; achyron [P.Lips. 99]; palm-trees [C.Pap.Gr. II App. 1]; viticulture [C.Pap.Gr. II App. 1, PSI ]; wheat [P.Oxy. 2134] Associated kleroi: of Hermophilos [P.Oxy. 1724]; of Dionysios [P.Oxy. 1724]; of Pausanias [P.Oxy. 2134] 365

368 Topographical features: boundary of some kleroi (ὅριον τῶν κλήρων) [P.Oxy. 2134] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; dogs [C.Pap.Gr. II App. 1] Religion: church [P.Oxy. 2673]; church lector (anagnostes) [P.Oxy. 2673] Officials: sitologoi [P.Köln 94, P.Oxy. 2958, SB 14289]; two persons in charge of remand arrangements (eleuthera teresis) [P.Oxy. 3346]; sealer (episphragistes) [P.Köln 94]; komogrammateus [P.Oxy , 3906 (in both instances κωµογραµµατεὺϲ Χύϲεωϲ καὶ ἄλλων κωµῶν), 4892] Occupations: Apionic pronoetes (Abraamios, προνοητὴϲ τῶν ἐν Βερκυ καὶ Χύϲεωϲ) [P.Oxy. 2032]; donkey-driver [P.Oxy. 2182]; irrigator (epadreutes) [C.Pap.Gr. II App. 1] Noteworthy landowners: unknown estate [P.Oxy. 1637]; Dioskouriaina alias Sabina and her son Aurelios Sarapion alias Apollonianos, gymnasiarchos and bouleutes [PSI ]; Apion estate [P.Oxy. 2032] Military: payment of barley to the ala Apriana stationed in the Small Oasis [P.Köln 94, SB 14289] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; levy of wax [P.Oxy. 3792] Other: purchase of manure (kopros) [P.Oxy. 934]. P.Berl.Leihg. 20 mentions a µετρὸν ἕκτον Χύϲεωϲ (cf. also PSI ). The pastures of Dionysias are mentioned in P.Oxy Note: see also s.v. Ἰβιὼν Χύϲεωϲ Χωρίου, Μεγάλου - Choriou, Megalou P.Oxy. XVI , /41 P.Oxy. XVI , 12 after 557 P.Oxy. LXXII P.Lond p epoikion P.Iand VI P.Oxy. XVI VI/VII Delendum: P.Oxy. XVI (see P.Sijp n. contra BL VI 205) Relative location: often associated with Meskanounios (see P.Oxy n.; add P.Oxy. 4926). 366

369 Occupations: enapographos georgos [P.Lond. 778]; Apionic pronoetes [P.Oxy (anonymous), 2032 (Ioulianos)]; georgoi [P.Oxy. 2031] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Iand. 51, P.Lond. 778, P.Oxy. 1915, 2031, 2032, 4926] Other: P.Oxy concerns payment of bread rations to 50 onomata from Megalou Choriou (cf. Tyche 22 (2007) ). Χωρίου, Νοτίνου See s.v. Νοτίνου Χωρίου, Παλαιοῦ See s.v. Παλαιοῦ Χωρίου 367

370 Ψ Ψ[ ]αϲ - Ps[.]as PSI I Cultures: viticulture [PSI 82] Ψαει - Psaei P.Oxy. XV , 39 VI [ktema] Relative location: mentioned alongside Kalybe and Matreou (the latter in the same area as Episemou and Adiaou, near the border of the Upper and Eastern toparchies and of the 3 rd and 4 th pagi) [P.Oxy. 2197] Irrigation: mechane [P.Oxy. 2197] Occupations: georgos [P.Oxy. 2197] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2197] **Ψαµα( ) - Psama( ) SB I ? chorion Ψανκερµα - Psankerma P.Oxy. XLVI early IV epoikion P.Oxy. XII (BL VII 139) after 324 PSI IX late IV <epoikion> 368

371 Uncertain instance: P.Leid.Inst n. 366? Administrative subdivision: 8 th pagus Relative location: in the vicinity of Souis (Lower toparchy; 8 th pagus) [P.Oxy ]. Probably near Paomis (Thmoisepho toparchy; 8 th pagus) [PSI ] Position in official lists of villages: between Strouthou and Thalassokaprou [P.Oxy. 1448]; last after Albinou [P.Oxy. 3307] Taxes and other imposts: vestis militaris [P.Oxy. 1448] Ψάχ( ) - Psach( ) SB I 1971 (ed. Ψάχ(εωϲ?)) VI kome Relative location: probably on a waterway [SB 1971] **Ψεµµ( ) - Psemm( ) SB I V/VI chorion(?) Ψεµπ λ ψ - Psemp..l.ps P.Hamb. inv (see APF 50 (2004) 164) 473 epoikion Occupations: brickmakers [P.Hamb. inv. 547]; estate pronoetes [P.Hamb. inv. 547] Noteworthy landowners: comes Ioannes [P.Hamb. inv. 547] Note: not Ψεµπ ε κ λη according to the editors ad loc. 369

372 Ψεµπε[/Ϲενπε[ - Psempe[/Senpe[ SB XIV PSI V VI epoikion Cultures: viticulture [PSI 954] Occupations: koinon of georgoi and ampelourgoi [PSI 954] Noteworthy landowners: Apion estate [PSI 954] Note: the editors of the above papyri restore Ϲενπε [κλη and Ψεµπε[κλη] respectively, but the recent attestation of a chorion Ψεµπεκωτ (see below s.v.) opens up the possibility of a different restoration (cf. P.Sijp n.). The connection of Psempekle with the Apion estate (see below s.v.), nevertheless, favours resolving this village s name in PSI 954 at least. Ψεµπεκλη/Ϲεµπεκλη - Psempekle/Sempekle P.Oxy. VI 989 descr. (καταµέν<ε>ι ἐν ἐποικίῳ /IV epoikion Ϲινπεκλη καλουµ[έ]νῳ) P.Lond p. 281 (Ψ ε[µ]π εκ λ η ; see ZPE 582 epoikion 155 (2006) 227 8) P.Oxy. XVI , 30 (see P.Oxy. LXX p. 139) 590 epoikion P.Oxy. XVI VI P.Oxy. XV VI Uncertain instances: see above s.v. Ψεµπε[/Ϲενπε[ (with Note). Administrative subdivision: L. C. Youtie, ZPE 30 (1978) 184 (29 n.), states that since Ϲινπέκλη [in P.Oxy. 989] is sandwiched between Ἡρακλείου ἐποίκιον (middle toparchy) and Ϲερῦφιϲ (western toparchy), it is likely that Ϲινπέκλη was situated in one or the other. Irrigation: mechane (called Περϲεβουλ) [P.Oxy. 1989] Occupations: enapographos georgos [P.Lond. 777, P.Oxy. 1989]; Apionic pronoetes [P.Oxy (name lost)] Noteworthy landowners: Apion estate [all sixth century instances] 370

373 Ψεµπεκωτ - Psempekot P.Sijp VII/V chorion Occupations: ergates (sent to Babylon) [P.Sijp. 37] Ψενευαρ - Pseneuar P.Oxy. LV epoikion Administrative subdivision: Middle toparchy Relative location: near Senepta (Middle toparchy) [P.Oxy. 3802] *Ψενεφθα - Psenephtha P.Princ II Note: the provenance of the document is unknown. The editor states that possibly the name [Psenephtha] is a variant of Senepta at Oxyrhynchus, but cf. Pruneti s reservations (I centri 222 s.v. n. 1). Ψιναρανάχθεωϲ - Psinaranachtheos P.Oxy. XLIV c Taxes and other imposts: epiklasmoi [P.Oxy. 3169] Ψιναρυ See s.v. Ϲιναρυ under Uncertain instances 371

374 *Ψινεµούθεωϲ - Psinemoutheos P.Oxy. XXXIV Ψίνχαυριϲ - Psinchauris PSI II Administrative subdivision: probably Upper toparchy (see PSI n.) Categories of land: former vineland (chersampelos) [PSI 240] Cultures: wheat [PSI 240]; palm-trees [PSI 240] Ψύ λ εωϲ See BL V 120, XI 77 under P.Erl Ψῦχιϲ See Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Ψῶβθιϲ - Psobthis Etymology: Pꜣ-sbt, the wall, fort (see the references in Falivene, The Herakleopolite Nome 196 n. 5). 1) Upper toparchy: SB XXII = P.Oxy. I 174 descr. 88 P.Dub = P.Oxy. II 343 descr. 99 P.Oxy. XII ([Ψώ]βθ(ιοϲ)) 107/8 P.Oxy. LXX kome P.Fuad Univ Relative location: in P.Oxy Psobthis appears in a list of tax remissions drawn up by the village scribe of Monimou and other villages, suggesting that Psobthis was within the administrative orbit of Monimou (Upper toparchy; 3 rd pagus[?]). 372

375 Categories of land: catoecic [P.Dub. 6, SB 15354]; private [P.Oxy (implied by 1 artaba per aroura tax rate), 4775]; royal [P.Oxy. 4775] Cultures: wheat [SB 15354] Associated kleroi: of Theodotos [P.Dub. 6]; of machos and Theodoros and Diogenes [P.Oxy. 4775]; of Philistion [SB 15354] Officials: komogrammateus [P.Oxy. 4775] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [P.Oxy. 4775] 2) Eastern toparchy: P.Oxy. XV , P.Oxy. 504.[10], 43 early II P.Oxy , 11, <kome> P.Oxy. LXXII SB V , 6 = P.Stras topoi P.Oxy. XXXV P.Oxy. LXXII topoi P.Oxy. XLIX , kome P.Oxy. XLIX , 31, kome P.Oxy. LXXII /6 topoi P.Oxy. LV , kome P.Oxy. XIV P.Oxy. XLIV , 7 251/2 SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X 1285.[3], 94 P.Oxy. XLIV , 179 P.Oxy. XIV /IV Arabic/modern counterpart: Saft Abu Girg (Gomaà et al., Mittelägypten 85) Relative location: near Pakerke and Perotheos (both in the Eastern toparchy) [P.Oxy. 2185]. Position in official lists of villages: between Sarapionos Chairemonos and Satyrou [P.Oxy. 1285]; between Satyrou(?) and Taampemou [P.Oxy. 1659]; between Adaiou and Taampemou [P.Oxy. 1747]; between Pakerke and Taampemou [SB 16570] Categories of land: catoecic [P.Oxy. 504]; ousiake [P.Oxy. 2185]; royal [P.Oxy. 3800] Cultures: wheat [P.Oxy. 3800]; chlora [P.Oxy. 3800] 373

376 Topographical features: vacant lots (psiloi topoi), collapsed house, a second house, a third house with court (aule), and another with a yard (aithrion) formerly belonging to Klaudios Theon [P.Oxy. 510]; granary [P.Oxy. 3181, 3800, 4886] Animals: pig [SB 16570]; calf [SB 16570] Officials: komogrammateus [P.Oxy. 2185]; dekaprotos [P.Oxy. 3181]; sitologoi [P.Oxy. 2868, n., 4882, 4886, SB 7683] Occupations: secretary (grammateus) of sitologoi [P.Oxy. 4886] Noteworthy landowners: ousia of Antikrates and Sostratos [P.Oxy. 2185] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] 3) Middle toparchy: P.Ryl. IV (Ψ[ώβθε]ω ϲ) I BCE kome P.Oxy. LVII <kome> SB XX , 12 = P.Oxy. 639 descr. 103 kome PSI IX kome P.Oxy. I 74.10, SB XXIV II P.Oxy. V 1113.ii kome P.Oxy. XII topoi SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. XVII c. 293 epoikion P.Oxy. X 1285.[22], 115 Manchester Museum inv (see JJP 35 (2005) 94) P.Oxy. XLVII IV Position in official lists of villages: between Mastingophorou and Kerkeura [P.Oxy. 1285]; between Peenno and Sento [SB 16570]; between Artapatou and Senopotheos [Manchester Museum inv ] Categories of land: uninundated (abrochos) [P.Oxy. 1113]; royal(?) [P.Oxy n.] Cultures: wheat [P.Oxy. 3907]; oil [PSI 1030]; lachanospermon [PSI 1030]; palmtrees and other fruit-trees (akrodrya) [SB 14337]; olives [SB 14337]; vegetables [SB 14337] Associated kleroi: of Philonikos (formerly of A ) [P.Oxy. 1113, 3907] Irrigation: mechane [SB 14337]; irrigation work [SB 14337] 374

377 Topographical features: house in the southern part of the village with an oil-press (elaiourgikon organon) [PSI 1030], probably related to the olive-garden in the southern part of the village [SB 14337]; topoi with wall in need of rebuilding [P.Ryl. 579] Animals: sheep, lambs and goats [P.Oxy. 74]; pig [SB 16570] Officials: sitologoi [P.Oxy. 1526]; komogrammateus [P.Oxy (not certainly of Psobthis)]; inspectors of sowing (katasporeis) [P.Oxy. 3907]; epistates [P.Ryl. 579 (restored)]; archephodos [SB 16005]; guard (phylax) [SB 16005] Occupations: oil-maker [PSI 1030]; perfume-seller(?) (myropoles) [SB n.] Noteworthy landowners: Pekyllos alias Theon, gymnasiarchos, Diogenes alias Hermagenes, archon, and Sarapion son of Alexander, bouleutes, appear to have owned land in the village [P.Oxy. 1526] Taxes and other imposts: annona militaris [P.Oxy. 2142]; kommodion (gratuity for officials) [P.Oxy. 3358]; requisition of meat [SB 16570] Other: unguent (chrima) [PSI 1030] 4) Lower toparchy/9 th pagus: SB XVI = P.Oxy. II 350 descr. 23 or 25 P.Oxy. II kome P.Oxy. XLVII P.Oxy. LXI , kome P.Oxy. XV (BL VII 144) 165 P.Oxy. 482 introd. (BL V 236) II? P.Oxy. X topoi P.Oxy. XIV , P.Oxy. VII after 218/19 <kome> BGU XI 2126.i.7 = SB XIV /3 kome SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Oxy. X P.Oxy. XII P.Oxy. XLIV , 32 P.Oxy. LXI (after 245) <kome> PSI Congr. XVII P.Oxy. XIV 1652(a).1 c. 314/15 P.Giss. 115 introd. (9 th pagus ) IV P.Oxy. LV , 6 (9 th pagus) 411 kome Uncertain instances: Falivene, The Herakleopolite Nome 197, doubtfully identifies Ϲῶβθιϲ ἡ µεγάλη in SPP X 8.3 (V) and XX (VI) with Psobthis of the Lower toparchy. But the back of SPP XX 254 contains a document from the Heracleopolite nome (= SB XXVI 16357), suggesting that one of the Heacleopolite villages called 375

378 Ϲῶβθιϲ is referred to in the front. SPP X 8 lists Ϲῶβθιϲ ἡ µεγάλη with other known villages of the Heracleopolite nome. Cf. also SPP X (V) with BL XII 273. Arabic/modern counterpart: Saft al-khirsa (Gomaà et al., Mittelägypten 90) Relative location: near the Bahr Yusuf [P.Oxy. 1259; cf. also P.Oxy. 1652, implying proximity to a river]. Near the western desert [P.Oxy introd.]. Position in official lists of villages: between Isieion Kato and Sinary [P.Oxy. 1285]; between Koba and Takona [P.Oxy. 1529]; between Talao and Tholthis [P.Oxy ], between Isieion Tryphonos and Takona [P.Oxy ]; between Tychinphagon and Sesphtha [SB 16570]; between Sinary and Tholthis [PSI Congr. XVII 26] Categories of land: confiscated [BGU 2126] Cultures: wheat [P.Oxy. 1259]; viticulture [P.Oxy. 3803]; barley [PSI Congr. XVII 26] Irrigation: mechane [P.Oxy. 3803] Topographical features: public granary [P.Oxy. 1259] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182]; pig [SB 16570]; sheep and lambs [SB 12760]; goats and kids [SB 12760] Officials: sitologoi [P.Oxy. 1259]; desert guard (eremophylax) [P.Oxy. 3333]; komarches [P.Oxy. 4118]; epiploos [P.Oxy. 4113] Occupations: camel drivers (dromadarioi) [P.Oxy. 1652]; donkey driver [P.Oxy. 2182]; prostates [BGU 2126] Noteworthy landowners: Klaudia Isidora alias Apia [BGU 2126]; Fl. Theodoros, vir clarissimus [P.Oxy. 3803] Taxes and other imposts: logeia [P.Oxy. 239]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; requisition of meat [SB 16570] Other: In P.Oxy the komarchai of Dositheou (Lower toparchy; 8 th pagus) harbour a fugitive liturgist from Psobthis. An individual from Oxyrhynchus resides in Psobthis [P.Oxy. 4113]. 5) Uncertain toparchy: P.Wisc. I 23.1 early I SB XIV /2? P.Oxy. V (Ϲόβθιϲ) I P.Oxy. II 348 descr. (see ZPE 170 (2009) 169) 47 late I 47 Middle toparchy excluded (see 11 n. in ZPE 170 (2009) 169). 376

379 P.Oxy P.Oxy. XV (BL VII 144) P.Oxy. VI kome P.Erl II P.IFAO I 18.4 II? P.IFAO II? SB VI II O.Ashm.Shelt = SB I 2253 II/ (cf. O.Heid n.) O.Heid P.Giss. I PSI V P.Erl IV P.Oxy. XLV (cf. P.Oxy. LXXII IV n.) PSI Congr. XVII 18a.14 IV Delenda: P.Oxy (178) refers to the capital of the Small Oasis (modern al- Qasr). The military camp (kastron) of Psobthis attested in P.Oxy. LV (340), LX (351), CPR V 13.i.3 = ChLA XL 1248 (401), P.Oxy. XVI (early V), and P.Oxy. XVI (504), was also most probably in the Small Oasis; see C. Zuckerman, ZPE 100 (1994) Categories of land: catoecic [P.Oxy. 348] Associated kleroi: of Olympiodoros [P.Oxy. 348] Topographical features: oikopeda [P.IFAO 15] Animals: donkeys [P.Oxy. 2182] Officials: komarchai [P.Oxy. 3408]; sitologoi(?) [P.Oxy (cf. P.Oxy n.)]; ephodoi [P.Wisc. 23] Occupations: phrontistes [P.Giss. 101]; donkey-driver [P.Oxy. 2182] Taxes and other imposts: mortgage-tax (telos hypothekes) [P.Oxy. 348] Other: the ethnic Ψωβθίται occurs in P.Oxy. XLIX (late I), which mentions a problem over boundaries involving the inhabitants of... Psobthis. 48 Lower toparchy probably excluded; cf. line

380 Ω **Ὠκταρ( ) - Oktar( ) SB I V/VI chorion(?) Ὠνηµεν[ ] - Onemen[..] P.Oxy. LV early IV epoikion Administrative subdivision: 6 th pagus **Ὠπου - Opou SB I ? chorion Ὡρίωνοϲ - Horionos PSI I 80.7, 8, 9, 12, 14 (Ὁρίωνοϲ), 15 (Ὁρ.), 24 VI? epoikion Officials: meizon [PSI 80.7, 12] Occupations: georgoi [PSI 80]; phrontistes [PSI 80.24] Note: cf. also below under Some Acephalous Toponyms s.v. ]α ρίωνοϲ. Ὥρο(υ) - Horou 378

381 P.Oxy. LXXII epoikion Ὦφιϲ - Ophis P.Minnesota (see BASP 44 (2007) 51 2) 99/100 P.Oxy. LX , 3 I/II P.Oxy. LXXII P.Oxy. LXXII topoi P.Oxy. LXXII /3 topoi P.Oxy. LXXII c ? P.Oxy. LXXII c ? topoi P.Lips. I topoi P.Oxy. LXXII topoi P.Oxy. VII kome P.Köln II 100.9, 13, 21, 24 = SB X <kome> P.Oxy. XXXV /7 P.Oxy. LXXII topoi P.Oxy. XV (BL VII 144) 165 P.Oxy , 19 II P.Oxy. VII late II <kome> P.Erl II/ P.Köln X 415r.1 (cf. introd. pp ) II/ P.Oxy. XLIX ? P.Oxy. XIV SB XXVI = P.Oxy. XXIV P.Graux II 29.7 (Ὤφαιωϲ) P.Oxy. X P.Oxy. XLIV , 169 P.Wash.Univ. II P.Oxy. VI 989 descr. /IV kome P.IFAO 49.7 early IV <kome> P.Oxy. V early IV P.Oxy. LV early IV P.Oxy. LV c ? P.Oxy. XVI , 13, 20, 22 late V kome PSI XV V/VI SB I 1977 V/VI kome P.Oxy. XIX /543/558 kome P.Oxy. XVI , /41 P.Oxy. LX 4397.[22], 201, kome P.Oxy. LV , 41 after 566 kome P.Oxy. LXXII kome P.Oxy. XIX 2243(a).42 (BL VI 106) 590 [kome] P.Iand VI P.Oxy. I VI kome 379

382 P.Oxy. XVI late VI P.Oxy. VI 922.2, 22 VI/VII P.Oxy. I VI/VII P.Oxy. XVI VI/VII kome P.Oxy. XVI , kome P.Oxy. XVI after 621? kome Uncertain instances: P.Oxy. LXXII 4863.[1?] 122 [topoi] P.Oxy. LXXII 4866.[2?] 122/3 [topoi] In P.Iand. II 25.[1] (VI/VII), the restoration of the village s name is based on the identification of the meizon Paulos with his namesake in P.Oxy. I (see the editor s note ad loc.), but this is far from certain; cf. D. Hagedorn, ZPE 156 (2006) 166 n. 11. Administrative subdivision: Eastern toparchy; 4 th pagus Arabic/modern counterpart: Aba al-waqf(?) (Gomaà et al., Mittelägypten 86), but cf. the reservations of Rowlandson, Landowners and Tenants 13 n. 24. Relative location: in P.Oxy the sitologos of Pakerke (Eastern toparchy) is ordered to issue seed to a cultivator of public land near Ophis. Apparently near a waterway [SB 1977]. Position in official lists of villages: between Satyrou and Terythis [P.Graux 29]; between Phoboou and Lile [P.Oxy. 1285]; between Phthochis and Phoboou [P.Oxy. 1659]; between Phoboou and Sarapionos Chairemonos [SB 16570]; between Lile and Phoboou [P.Wash.Univ. 81] Categories of land: public land implied by P.Oxy. 1024? Cultures: wheat [P.Oxy. 1024]; achyron [P.Oxy. 3805] Associated kleroi: of Pyrrhias son of Allous with that of Tryphon [P.Köln 100]; of Apollonios of the Althaean deme with that of Pyrrhias and Lysimachos [P.Oxy. 1024] Irrigation: irrigation implements (mechanika skeue) [P.Oxy. 1981]; mechane [P.Oxy (called Θρυείτιδοϲ), 4397 (called (Τ)µαω)]; dikes (chomata) [P.Oxy. 3805]; lakkos [P.Oxy. 2035] Topographical features: granary [P.Oxy. 522]; workshop (ergasterion) [P.Oxy. 989]; threshing floor [P.Oxy. 1049]; estate bathhouse (geouchikon loutron) [P.Oxy (cf. BL VII 104)] Animals: pigeons [P.Köln 415]; horse [P.Oxy. 922]; donkeys [P.Oxy. 922, 1049, 2182]; pig [SB 16570] 380

383 Religion: a monk in mentioned in P.Oxy. 157, but it is unclear whether he is connected to the village. Officials: eirenarchoi [P.Iand. 25(?)]; sitologoi [P.Lips. 112, P.Minnesota 11, P.Oxy. 2869, 3497, , , , 4884]; meizon [P.Iand. 25(?), P.Oxy. 132]; presbyteroi [P.Oxy. 522]; (koinon of) komarchai [P.Oxy. 2243(a)] Occupations: guard of the granary (thesaurophylax) [P.Oxy. 522]; donkey-drivers [P.Oxy. 1049, 2182]; ergatai employed in tying bundles of hay [P.Oxy. 1049]; oilseller (elaiopoles) [P.Oxy. 1146(?)]; Apionic pronoetes (Ioannes) [P.Oxy. 2032]; georgoi [P.Oxy. 2244, 4884, PSI 1568]; tow-dealer (stippopragmateutes) [P.Oxy. 4922] Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 1921(?), 1981 (pagarchoumene by the Apiones), 2025, 2032, 2035, 2243(a), 2244, 4397]; monastery of abba Hierax [P.Oxy. 4397] Taxes and other imposts: annona militaris(?) [P.Graux 29]; crown-tax [P.Oxy. 1659]; epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787]; requisition of meat [SB 16570] Other: linen cloth [P.Oxy. 1146]. The ethnic Ὠφίτηϲ is attested in P.Wash.Univ. I (late I BCE) (see BL V 510). 381

384 SOME ACEPHALOUS TOPONYMS α ο β ε ϲ αν τε -.a.obesante P.Cair.Masp. I kome **]α ρίωνοϲ - ]arionos P.Oxy. XIX /543/558 Note: Ὡ ρίωνοϲ is equally possible. If α is right Βηϲ]α ρίωνοϲ is not unlikely (editors ad loc.). This is not certainly the name of a settlement. Cf. above s.v. Ὡρίωνοϲ. [ ]αυρ [ - [...]aur.[ P.Oxy. X Administrative subdivision: Lower toparchy ]βιν - ]bin P.Oxy. VI Cultures: wheat [P.Oxy. 907] Editors note ad loc.: perhaps περὶ Κορῶ]βιν... or Θῶϲ]βιν

385 εµείο υ -..emeiou P.Oxy. LXXI epoikion Editor s note: the first letter is probably ι, the second perhaps γ. ] εναϊπε - ].enaïpe P.Oxy. XIX 2243(a) Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2243(a)] ]εωϲ See Mitthof, APF 49 (2003) 214 n. 35 on P.Köln II 94.8 and cf. above s.v. Χῦϲιϲ [ ] ε ωϲ - [.].eos P.Oxy. XL Officials: komogrammateus [P.Oxy and of other villages ] Note: possibilities include Ϲο]ύ ε ωϲ, Τ]ή ε ωϲ, Ὤ]φ ε ωϲ ; see the note ad loc. ]ηβηϲ See BL VII 232 under PSI and cf. above s.v. Καλύβη (Uncertain instance) ηπιάδοϲ -.epiados P.Harr. I (BL XI 92) VI epoikion 383

386 [ ]θ ει ν - [...]thein P.Oxy. XLVII = P.Coll.Youtie I Administrative subdivision: Lower toparchy Categories of land: private [P.Oxy (monartabos)] Cultures: wheat [P.Oxy. 3365] Associated kleroi: of Loipos and Po [P.Oxy. 3365] Editor s note ad loc.: The traces are ambiguous, particularly the nu for which there seems to be rather too much ink. Possibly ]θεωϲ was actually written. If any of these readings is correct, both [Ψῶβ]θ ει ν and [Θῶλ]θ ει ν are possible. ] θινου - ].thinou P.Oxy. XV VI Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2207] Note: Non è da scartare l eventualità che sia da leggere, qui, Ταρο]υ θίνου, lo stesso nome che compare (anche se cancellato dallo scriba) al r. 28 del documento (Pruneti, I centri 229 s.v.). [ ]θιϲ - [..]this P.Oxy. XII /8 Categories of land: unsown, dry or worn away (asporos, chersos, katexumene) [P.Oxy. 1434] Cultures: olives(?) [P.Oxy. 1434] Associated kleroi: of Demetrios son of Po [P.Oxy. 1434] Noteworthy landowners: ousia of Augustus [P.Oxy. 1434] 384

387 Editors note ad loc.: if [Ψώβ]θιϲ (for -θιοϲ) be restored (cf. l. 23), this line projected by one or two letters, which is quite legitimate, since in any case there is a change of subject. But a different village is expected in l. 23. ]κελκλ εαϲ - ]kelkleas P.Wash.Univ. I [ ]κουλι ο υ See ZPE 170 (2009) 188 on P.Oxy. VII and cf. above s.v. Παγγουλεείου [ ]λ ιτιδοϲ - [...]litidos P.Oxy. XV VI Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2207] Editors note ad loc.: the name is probably Ϲκυταλίτιδοϲ, as this occurs in l. 31. [ ]ν - [...]n PSI XV Administrative subdivision: Middle toparchy Associated kleroi: of N.N. and Ptolemaios [PSI 1521] Editor s note ad loc.: La desinenza ]ν e lo spazio della lacuna rendono possibile un integrazione Θῶλθι]ν oppure Ψῶβθι]ν, o anche Τανάι]ν. 385

388 [ ]ν ηϲ - [...]nes P.Oxy. XIX ktema Noteworthy landowners: episcopal church of Oxyrhynchus [P.Oxy. 2238] Other: a douleleutheros from this settlement is mentioned in P.Oxy Note: I suggest in ZPE 170 (2009) 189 restoring the village name [Λιθί]ν ηϲ (cf. above s.v.) ] ο ρεωϲ - ].o.reos P.Mert. II VII kome Animals: ktene [P.Mert. 98] Occupations: enapographos georgos [P.Mert. 98] [ ]οϲλε ν δου[ - [...]oslendou[ P.Oxy. XV VI Noteworthy landowners: Apion estate [P.Oxy. 2207] ] ου See BL IX 190 under P.Oxy. XVI and cf. above s.v. Λουκίου [ ] [ ]ο ω - [.]..[.]oo P.Oxy. XIV

389 Administrative subdivision: Middle toparchy Position in official lists of villages: between Taampitei and Peenno [P.Oxy. 1659] Taxes and other imposts: crown-tax [P.Oxy. 1659] Editors note ad loc.: the penultimate letter can be ρ, but the other vestiges do not well suit [Ν]εµ[έ]ρω(ν)..., and the final ω is not appreciably above the line. ]ρω - ]ro P.NYU II 16.9 (see ZPE 136 (2001) 134 5) I BCE/I CE Administrative subdivision: Upper toparchy Note: the papyrus has [περὶ ]ρω τῆϲ ἄνω τοπ[α]ρ χίαϲ. Despite the editors note ad loc., Νετ]ρω is probably to be excluded because it was apparently in the Thmoisepho toparchy (see above s.v. and ZPE 170 (2009) 188). ]Ϲ ε [ ] - ]Se..[...] P.Oxy. LV c ? Taxes and other imposts: epikephalaion poleos [P.Oxy. 3787] ω ϲ -...os P.Oxy. XL kome Animals: oxen (requisitioned for Valerian s Eastern campaigns) [P.Oxy. 3109] Officials: komarches [P.Oxy. 3109] 387

390 INDEX I: TOPARCHIES AND PAGI Upper toparchy (Ἄνω τοπαρχία) (a) Toparchies **Ἀβοκ/Παβοκ (?) Ἄθυχιϲ Ἀρχιβίου Ἄϋγχιϲ (?) Βαϲιλ( ) Διοϲκουρεῖον Ἔντειιϲ Ἐπιϲήµου Θµοίθωθιϲ Θῶνιϲ (?) Θῶϲβιϲ Ἰβιὼν Κεµεϲκούφιοϲ Ἰβιὼν Χύϲεωϲ Ἰϲιεῖον Νεϲλα Ἰϲιεῖον Παγγα Κερκέµουνιϲ Μερµέρθα/Μερµέρθων Μονίµου Νεϲλα Νέϲµ(ε)ιµιϲ Νίγεροϲ/Νίγρου Ξενάρχου Πεκτυ Πετνη Πόϋνιϲ (?) Ϲαδάλου Ϲένυριϲ Ϲιγκεφα Ϲκω Τ έ ο υ χ(ιϲ?) Τέπουιϲ Χῦϲιϲ Ψίνχαυριϲ (?) Ψῶβθιϲ ]ρω (2 nd pagus) (3 rd pagus) (1 st pagus) (1 st pagus) (1 st pagus) (3 rd pagus?) (1 st pagus) (2 nd pagus) (1 st pagus) (1 st pagus) (2 nd pagus) (2 nd pagus) Eastern toparchy (Ἀπηλιώτου τοπαρχία) Ἀδαίου Θ ατυϲ ίο(υ) Θµοινάκωµιϲ Θµοινέψωβθιϲ Ἴωνθιϲ (4 th pagus) (5 th pagus) 388

391 Λέοντοϲ (?) Λιλῆ (5 th pagus) Ὀϲοροννώφριοϲ Πακερκη Περώθεωϲ Ποϲοµπόϋϲ (Ἀριϲτοµάχου) (5 th pagus) Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ (5 th pagus) Ϲατύρου Ϲχοῖβιϲ Τα(α)µπεµου (5 th pagus) Ταλαω Ταρουθίνου (?) Τέρυθιϲ (4 th pagus) Τοου **Τροχοῦ (?) Τυχιννέκωτιϲ Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ Φοβωου (5 th pagus) Ψῶβθιϲ Ὦφιϲ (4 th pagus) Western toparchy (Λιβὸϲ τοπαρχία) Ἀννια[νοῦ] Ἀντιπέρα Πέλα Ἀπίωνοϲ Εντελ ε υ Ἡρακλείδου Ἰβιὼν Ἀντιλόχου Κερκέθυριϲ Κόρωβιϲ (?) Λευκίου Ληνών Μ α ρµεντ ( ) (?) Μουχιναξαπ Πάειµιϲ Πανευει Πέλα Πετεµούνεωϲ Ϲεναω Ϲενεκελευ Ϲενεψαυ Ϲενόκωµιϲ Ϲέρυφιϲ Ϲύρων (3 rd pagus) (4 th pagus) (3 rd pagus) (4 th pagus) (3 rd pagus) (3 rd pagus) (3 rd pagus) (3 rd pagus) Middle toparchy (Μέϲη τοπαρχία) Ἀρταπάτου Διογένουϲ (?) Ἑρµοκράτουϲ (?) 389

392 Ἡράκλειον Θέωνοϲ Θῶλθιϲ Ιεµη (7 th pagus?) (7 th pagus) Ἴϲτρου Κερκεῦρα (Κέρκευριϲ, Κερκεύρωϲιϲ) Κτῆϲιϲ Ϲενεπτα (?) Μαγδῶλ(α) (?) Μαϲτιγγοφόρου Μελανθίου Νεµέρα/Νεµέρων Νόµου Πακερκη Πανέχµωθιϲ Πεεννω Πετενούρεωϲ Πετνη Πλελω Πο υ[ ]ε ω Ϲενεπτα Ϲέννιϲ Ϲενοπώθεωϲ Ϲεντω Τα(α)µπετι/Τα(α)µπιτει Τακόλκειλιϲ Τάναϊϲ Τεξει Τοκα Ψενευαρ Ψῶβθιϲ [ ]ν [ ] [ ]ο ω (7 th pagus) (6 th pagus) (7 th pagus?) (6 th pagus) (6 th pagus) (6 th pagus?) (7 th pagus) (7 th pagus) (7 th pagus?) (7 th pagus?) Thmoisepho toparchy (Θµοιϲεφω τοπαρχία) Θῶλθιϲ Κέϲµουχιϲ Μουχιναρυω Νετρω (?) Νικοϲτράτου (?) Πάλωϲιϲ Πάωµιϲ Ϲεφω Τααµιρη Τῆιϲ Φοαν (8 th pagus) (8 th pagus) (8 th pagus) (8 th pagus) (7 th pagus) (8 th pagus) Lower toparchy Δωϲιθέου **Θεϲϲαλῶ(ν?) (8 th pagus) 390

393 Θῶλθιϲ Ἰβιὼν Ἀµµωνίου Ἰβιὼν Τακονα Ἰϲιεῖον Ἄνω Ἰϲιεῖον Κάτω Ἰϲιεῖον Τρύφωνοϲ Καλπουνίου Κόϲµου Μουχ( ) Μουχιναρυω Μουχινταλη Νοµογράφου (?) Παϲιγώνιοϲ Ϲέϲφθα Ϲιναρυ Ϲοῦιϲ Τακονα Ταλαω Τυχι [ν ] Τυχινφαγων Τυχινψαλβω Ψῶβθιϲ [ ]αυρ [ [ ]θ ει ν (10 th pagus) (9 th pagus) (10 th pagus) (8 th pagus) (9 th pagus) (b) Pagi 1 st pagus Ἰϲιεῖον Παγγα Κατι [ Κελχουπετ (?) Κερκέµουνιϲ Κονκόν Μερµέρθα/Μερµέρθων Νέϲµ(ε)ιµιϲ Ξενάρχου Ὀλυµπιάδοϲ (?) Πάγκυλιϲ Πάτβωνθιϲ (?) Πεκτυ Πολέµου (?) Τριγύου (?) (Upper toparchy) (Upper toparchy) (Upper toparchy) (Upper toparchy) (Upper toparchy) (Upper toparchy) 2 nd pagus Διοϲκουρεῖον Νίγεροϲ/Νίγρου Ϲαδάλου Ϲιγκεφα (Upper toparchy) (Upper toparchy) (Upper toparchy) (Upper toparchy) 391

394 3 rd pagus Ἐπιϲήµου Ἡµιοβελίτου (?) Καβαλλ [ Λευκίου Μονίµου (?) Μουχιναξαπ Πανευει Ϲενεκελευ Ϲέρυφιϲ Ϲύρων (Upper toparchy) (Western toparchy) (Upper toparchy) (Western toparchy) (Western toparchy) (Western toparchy) (Western toparchy) (Western toparchy) 4 th pagus Ἀδαίου Ἀχιλᾶ Ληνών Πάειµιϲ Τέρυθιϲ Ὦφιϲ (Eastern toparchy) (Western toparchy) (Western toparchy) (Eastern toparchy) (Eastern toparchy) 5 th pagus Θµοινέψωβθιϲ (Eastern toparchy) Λιλῆ (Eastern toparchy) Ποϲοµπόϋϲ (Ἀριϲτοµάχου) (Eastern toparchy) Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ (Eastern toparchy) Τα(α)µπεµου (Eastern toparchy) Φοβωου (Eastern toparchy) 6 th pagus Ἀµύντου **Ἐφηµιϲίαϲ Ματαει/Ματαειτοϲ Πακερκη Πλ α ντιάδ ο ϲ Πλελω Ϲενοπώθεωϲ Ϲεντω (?) Χουτη (?) Ὠνηµεν[ ] (Middle toparchy) (Middle toparchy) (Middle toparchy) (Middle toparchy) 7 th pagus Ιεµη (?) Ἴϲτρου Ἰϲχυ[ Νείλου (?) (Middle toparchy) (Middle toparchy) 392

395 Νόµου Πετνη (?) Ϲεφω Τα(α)µπετι/Τα(α)µπιτει Τακόλκειλιϲ Τάναϊϲ (?) Τεξει (?) (Middle toparchy) (Middle toparchy) (Thmoisepho toparchy) (Middle toparchy) (Middle toparchy) (Middle toparchy) (Middle toparchy) 8 th pagus Ἀλβίνου Γεροντᾶ (?) Δωϲιθέου Θαλαϲϲοκάπρου (?) Θεαγένουϲ Θῶλθιϲ Κέϲµουχιϲ Κραρίου Μενε ο υ Νααιλ ( ) (?) Νεµεϲίωνοϲ (?) Πάλωϲιϲ Πάωµιϲ Πελαίτου (?) Πετροκ( ) Ϲαραπᾶ Ϲερήνου (?) Ϲκυταλίτιδοϲ Ϲοῦιϲ Ϲτρουθοῦ Τῆιϲ Ψανκερµα (Lower toparchy) (Thmoisepho toparchy) (Thmoisepho toparchy) (Thmoisepho toparchy) (Thmoisepho toparchy) (Lower toparchy) (Thmoisepho toparchy) 9 th pagus Ἰβιὼν Κ [ Ἰϲιεῖον Κερ κ[ Ἰϲιεῖον Τρύφωνοϲ Κ ο υ ψβ ε µ [ (?) Ψῶβθιϲ (Lower toparchy) (Lower toparchy) 10 th pagus Θῶλθιϲ Ϲέϲφθα (Lower toparchy) (Lower toparchy) 393

396 INDEX II: ALPHABETICAL LIST OF TOPONYMS AND GRAPHIC VARIANTS Note: graphic variants with the common phonetic interchange ει ι are not always listed. Α κ τ ίου **Ἀβακ( ) **Ἀβοκ/Παβοκ **Ἀγαθάµµωνοϲ **Ἀγαθίνου Ἀδαίου Ἀδέου Ἀδαίου Ἀδευ Ἀδαίου Ἀειάνου Ἀθα[ Ἀθλητοῦ *Ἀθηκ Ἄθυχιϲ Ἀκακίου(?) Ἀκανθών Ἀκινδύνου **Ἀκουβεει Ἀκούτου Ἀκτή Ἀκτουαρίου Ἀλβίνου Ἀλεξανδρέων Ἀλεξοῦτοϲ **Ἀλέτου Ἀληϲί[ου] Ἀλκεόνεοϲ Ἀλκυόνεωϲ Ἀλκυόνεωϲ Ἀλκωµε Ἀλκώνιοϲ Ἀµατ ήνηϲ Ἄµβικοϲ Ἀµβιοῦτοϲ Ἀµιτᾶ Ἀµµωνίου Ἰβιὼν Ἀµµωνίου Ἀµοίντου Ἀµύντου Ἀµουλη Ἀµύντου Ἄµωκοϲ Ἀνδρ( ) Ἀνδροῦτοϲ Ἀ νεϲ ν ηοῦτοϲ Ἀννια[νοῦ] Ἀνουϲίαϲ Ἀντᾶ Ἀντιλόχου Ἰβιὼν Ἀντιλόχου Ἀντίου Ἀντιπέληϲ Ἀντιπέρα Πέλα Ἄνω Ἰϲεῖον Ἰϲιεῖον Ἄνω Ἀπελ Ἀπελλῆ Ἀπελῆ Ἀπελλῆ Ἀπελλῆ Ἀπηλῆ Ἀπελλῆ **Ἀπι απ Ἀπιλλα Ἀπελλῆ Ἀπίωνοϲ Ἀπολλωνιάδοϲ *Ἀπόλλωνοϲ **Ἀπορικόν *Ἄρεωϲ Ἀριϲτοµάχου Ποϲοµπόϋϲ (Ἀριϲτοµάχου) Ἀρκιϲοῦ Ἀρκύων(οϲ) Ἀρούρηϲ Ἁρποκρᾶ **Ἁρπόχεωϲ Ἀρταπάτου Ἀρτοκόπιον Ἀρχιβίου **Ἄϲκλου **Ἀϲκουβ [ Ἀϲπιδᾶ Ἀϲϲύα Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Ἀτ η ρίο υ Ἄϋγχιϲ ***Ἀχάη ***Α χ α ν Ἀχιλᾶ Βαειούµου Βακι Βάνου Νεόφυτον Βάνου Βαϲιλ( ) **Β α ϲ ϲ ιάδοϲ 394

397 Βαφέων Βελεϲίου *Βερκυ *Βηϲίου Βουϲεραπάµµωνοϲ Θοῦϲ Β. Βτω **Γαιανοῦ Γαροῦϲ Γεµη Ιεµη Γεροντᾶ **Γεροντί(ου) Γναφέων Κναφέων Γραεῖδοϲ Γυµναϲίων Δαρείου Δάφνου *Δάχµων Δείλου Δερύθεωϲ Τέρυθιϲ Διδοιµεράτοϲ Διο [ Διογένουϲ Διονυϲιάδοϲ **Διονυϲίου Διόϲ Διοϲκουρεῖον *Δίωνοϲ Δωϲιθέου Ε [ Ε [ Ε [ Ε ηπ ουχία Ε άτηϲ Ειεµη Ιεµη Εἰόνθει Ἴωνθιϲ **Ειρ( ) Εἰρηναρχεῖον, Μέγα *Εἰρήνηϲ *Ε ι ω [ Ἑκκαίδεκα Ἀρουρῶν Ἑκκαιδέκατον Ελεηλ Ἑλικῶνοϲ Ἔντειιϲ Εντελ ε υ Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ Προάϲτιον (Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) Ἐπιϲήµου Ἐρῆµοϲ Ἑρήϲεωϲ Εριτ Ἑρµοκράτουϲ Ἑρώδου Ἔρωτοϲ Εὐαγγελίου Εὐλογίου Εὐνούχου **Εὐτρυγίου Εὐτυχιάδοϲ **Ἐφηµιϲίαϲ(?) Ζαπίτου Ἰϲιεῖον Ζαπίτου Ζ ω( ) Ἠ λ ε νϲαει Ἡµιοβελίτου Ἡρᾶ Μουϲαίου Ἡρακλ[ Ἡρακλᾶ Ἡρακλᾶτοϲ Ἡρακλείαϲ Ἡρακλείδου Ἡράκλειον Ἡ ρ α κλοαϲιανοῦ **Ἡρώδου Θαήϲιοϲ **Θακιν Θαλαϲϲοκάπρου *Θαλµαου Θ ατυϲ ίο(υ) Θεαγένουϲ Θελβω Θ ελλα Θεοῦ **Θεϲϲαλῶ(ν?) Θέωνοϲ Θµοίθωθιϲ Θµοινάκωµιϲ Θµοινεψώβδι Θµοινέψωβθιϲ Θµοινέψωβθιϲ Θµονεψ [ Θµοινέψωβθιϲ (Uncertain instances) Θµουνέψ(εωϲ) Θµοίθωθιϲ (Note) and Θµοινέψωβθιϲ (Uncertain instances) Θοῦϲ Βουϲεραπάµµωνοϲ *Θύρεωϲ Θω[ Θῶλθιϲ (x3) Θωλτ- Θῶλθιϲ Θῶλθιϲ, Μικρά Θῶνιϲ 395

398 Θῶϲβιϲ *Ἰατροῦ Ἰβιών [ Ἰβιών Ἰβιὼν Ἀµµωνίου Ἰβιὼν Ἀντιλόχου Ἰβιὼν Κ [ Ἰβιὼν Κεµεϲκούφιοϲ Ἰβιὼν Τακονα Ἰβιὼν Ταµµώρου Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Ἰβιὼν Χύϲεωϲ Ἰβόϊτοϲ ***[Ἰ]δυ ( ) Ιεµη **Ἱέρακοϲ Ἱερέων (see also Μαγδῶλα Ἱερέων) Ἱππέου Ἱππονάµου Ἰϲιδώρου Ἰϲιεῖον Ἰϲιεῖον Ἄνω Ἰϲιεῖον Ζαπ ί τ ου Ἰϲιεῖον Κάτω Ἰϲιεῖον Κερ κ[ Ἰϲιεῖον Νεϲλα Ἰϲιεῖον Παγγα Ἰϲιεῖον Πεκύϲιοϲ Ἰϲιεῖον Τρύφωνοϲ Ιϲιχίου Ἰϲίω Κάτω Ἰϲιεῖον Κάτω Ἴϲτρου Ἰϲχυ[ **Ἰωάννου Ἴωνθιϲ Κ [ ] Κ[ ( ) Κ [ Κ [ Κ [ ] Καβαλλ [ Καθηγητοῦ Καθιγιτοῦ Καθηγητοῦ Καινόν **Κακεµα Κ αλα η **Καλαµία Καλαµουρίου Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Καλάβηϲ Καλύβη Κάλλου Καλουρίαϲ Καλωρίαϲ Καλπουνίου Καλύβη Καλωρίαϲ Καµη Καµιλίονοϲ **Καµιλίωνοϲ **Καµιλίωνοϲ Καρπωνίου Κατι [ Κε [ Κέγηθιϲ Καιγόθεωϲ Κέγηθιϲ Κελχουπετ Κεµεϲκούφιοϲ Ἰβιὼν Κεµεϲκούφιοϲ **Κερα( ) Κεράµιον Κερκ[ Κερ κ[ Ἰϲιεῖον Κερ κ[ Κερκε[ Κερκέηριϲ Κερκέθυριϲ Κερκέθωνιϲ Κερκεµόνηωϲ Κερκέµουνιϲ Κερκειµουνεῖϲιν Κερκέµουνιϲ Κερκέµουνιϲ Κερκενητραι Κερκέρεωϲ Κερκέηριϲ Κερκεῦρα (Κέρκευριϲ, Κερκεύρωϲιϲ) Κερκύρων Κερκεῦρα Κέϲµουχιϲ *Κεύωθιϲ Κ η να Κινέαϲ Κινήαϲ Κινέαϲ Κιϲϲών Κλ ου Κλέωνοϲ Κναφέων *Κ ο λ ηου Κοβα Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. **Κολλούθου Κολοξοῦ Κολοϲϲοῦ Κολοξοῦ Κοµα Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Κονκόν Κοπρέο υ [ϲ] (?) Κόρωβιϲ Κόϲµου 396

399 **Κοταλ( ) Κοτυλεείου Κ ο υ ψβ ε µ [ (?) Κράρ ηϲ Κραρίου Κραρίου Κρα του **Κρίϲπ[ου] Κροµµυδίῳ Κτῆϲιϲ Κτῆϲιϲ Ϲενεπτα **Κ τοιϲων Κυάµων Κυριλλᾶ **Κώλωπιϲ Κωλώτου Κων **Λαµάϲωνοϲ *Λαύρα Λαύρα Ἔξω Λαύρα Ἔϲω **Λαυτερ( ) Λαχανίαϲ, Νῆϲοϲ Λεµήϲιοϲ Λέοντοϲ Λευκαδίου, Νῆϲοϲ Λευκίου Λεωνίδου Λεωντωϲ Λέοντοϲ Ληνοῦ Ληνών Ληνών Λιθίνηϲ Λικηοῦτοϲ Λιλῆ Λιµενιάδοϲ Λιµενίου, Νῆϲοϲ **Λοῖτοϲ Λουκίου **Λουϲ τ ου Αλ ι χϲενηνι (?) Λύκωνοϲ Λυνῶνοϲ Ληνών *Μ[ Μ ο υ Μαγδῶλ(α) Μαγδῶλα Ἱερέων Μαειουµα Μαειωµα Μαειουµα Μαιουµα Μαειουµα Μαλλίου Μαργαρίτου **Μα ρ θερα Μ α ρµεντ ( ) Μαϲϲιγγοφόρου Μαϲτιγγοφόρου Μαϲτιγγοφόρου Ματαει/Ματαειτοϲ Ματρε(ο)υ Ματτου Μαχαύϲωνοϲ Μέγα Εἰρηναρχεῖον Εἰρηναρχεῖον, Μέγα Με γ αλ[ Μεγάλη Νῆϲοϲ Νῆϲοϲ 2) Μεγάλ(ηϲ) Καλάβηϲ Καλύβη Μεγάληϲ Παρορίου Παρορίου, Μεγάληϲ Μεγάλ(ηϲ) Φαντο(ῦϲ) **Φαντο(ῦϲ), Μεγάλ(ηϲ) Μεγάλου Μούχεωϲ Μούχεωϲ, Μεγάλου **Μειναϲτ( ) Μελανθίου **Μελάνθου Μελιτᾶ Μενα Μενεκράτουϲ Μενεϲίνα Μενε ο υ Μερ ϲ Μερµέθα Μερµέρθα/Μερµέρθων Μερµέρθα/Μερµέρθων Μεϲκανούνιοϲ/Μεϲκανούνεωϲ Μεϲµεµενοϲ Νέϲµιµιϲ Μεϲοποταµ(ία) Με τνη Πετνη (2) **Μη τρικόν Μητροδώρου Μικρὰ Πάγκυλιϲ Πάγκυλιϲ, Μικρά Μικρᾶϲ Παρορίου Παρορίου, Μικρᾶϲ Μικρᾶϲ Ῥύµηϲ Ῥύµηϲ, Μικρᾶϲ Μικρὸν Ταρουθίνου Ταρουθίνου, Μικρόν Μικροῦ [ Μίλων[οϲ?] Μονίµου Μουχ( ) Μούχεωϲ, Μεγάλου Μούχε(ωϲ) Ταλη Μουχινταλη Μουχιναξαπ Μουχιναροω Μουχιναρυω Μουχιναρυω (x2) Μουχινταλη Μουχινωρ 397

400 Μοῦχιϲ Μύρµηκοϲ Μύρµικοϲ Μύρµηκοϲ Μύρµυκοϲ Μύρµηκοϲ **Μύρτου Μύτρων Μω α *Μῶτιϲ Ν[ ] α Ν [ ] [ Νααιλ ( ) Νάουεωϲ Ναρκίϲϲου Ναυάρχ(ου) Μύρµηκοϲ *Νεβω Νεικ [ Νείλου Νειϲλη Νεκλη (?) Νεκ ιν Νεκλη (?) Νέκωνθιϲ Νεµέρα/Νεµέρων Νεµέρη Νεµέρα/Νεµέρων Νεµεϲίωνοϲ Νέον Νεοφήτου Βάνου Νεόφυτου Βάνου Νεόφυτον Νεόφυτον Ἀντιόχου Νεόφυτον Βάνου Νεόφυτον Ϲαραπίωνοϲ Νεόφυτον το ῦ Χάριτοϲ Νεπ( ) Νεϲκανώνεωϲ Μεϲκανούνιοϲ/ Μεϲκανούνεωϲ Νεϲλα Νέϲµ(ε)ιµιϲ Νεϲµίνεωϲ Νέϲµιµιϲ Ν εϲούριοϲ Νετνηου Νετρω Νῆϲοϲ (x3) Νῆϲοϲ [ Νῆϲοϲ Λαχανίαϲ Λαχανίαϲ, Νῆϲοϲ Νῆϲοϲ Λευκαδίου Λευκαδίου, Νῆϲοϲ Νῆϲοϲ Λιµενίου Λιµενίου, Νῆϲοϲ Νῆϲοϲ Ταπετρωνίου Ταπετρωνίου, Νῆϲοϲ *Νήϲων Νίγεροϲ Νίγρου Νίγεροϲ/Νίγρου Νικάρωνοϲ Νίκεροϲ Νίγεροϲ/Νίγρου Νίκηϲ Νικήτου Νικοϲτράτου Νίκρου Νίγεροϲ/Νίγρου Νοκλη Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Νοµογράφου Νόµου Νοτίνηϲ Παρορίου Παρορίου, Νοτίνηϲ Νοτίνου Τριγήου Τριγύου Νοτίνου/Νοτίνου Χωρίου Ξενάρχου Ὀαϲίτου Ὀλυµπιάδοϲ Ὀξιδᾶ Ὀξυρύγχου Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Ὀρθωνίου Ὁρίωνοϲ Ὡρίωνοϲ Ὄροϲ, Μέγα Ὀρφανοῦ Ὀϲοροννώφριοϲ *Ὀϲτρακίνου Οὐαλέντοϲ Οὐαϲίτου Ὀαϲίτου Οὐέϲωβθιϲ Οὐηϲτείνου Οὐρι Πα [ Παβοκ Ἀβοκ/Παβοκ Παγγα Ἰϲιεῖον Ἰϲιεῖον Παγγα Παγγουλεείου Παγγολείου Παγγουλεείου Παγκουληίου Παγγουλεείου Πάγκυλιϲ Πάγκυλιϲ, Μικρά **Παέβυθιϲ Πάειµιϲ Παήµεωϲ Πάειµιϲ **Παθ( ) Παθ Ταµπεµου Παθαλεκ Παίλα Πέλα Πάϊµιϲ Πάειµιϲ 398

401 Πακερκη (x2) Πακερκυ Πακερκη **Πακι Πακιακ Πακουληείου Παγγουλεείου Παλαιοῦ Χωρίου Παλίδου Παλιευ( ) Παλιτίου **Παλλωϲ Πάλωϲιϲ Παλλώϲεωϲ Πάλωϲιϲ Πάµιϲ Πανγα Εἰϲίου Ἰϲιεῖον Παγγα Πανευει Πανέχµωθιϲ Πανκουληίωι Παγγουλεείου Πάνκυλιϲ Πάγκυλιϲ Παπερκη Πακερκη Παρθενιάδοϲ Παρο [ Παρ ο [ Παρορίου Παρορίου, Μεγάληϲ Παρορίου, Μικρᾶϲ Παρορίου, Νοτίνηϲ Παϲιγώνιοϲ **Παταλη Πατανι Litinas, APF 40 (1994) 159 Παταω/Πατεω Πάτβωνθιϲ **Πατερµ[ούθιοϲ(?)] Πατεω Παταω Πατθ Ταµπεµου Παθ Ταµπεµου Πατριµουναλ( ) **Πατϲαρ( ) **Πα τυρ( ) Πάχβωνθιϲ Παψαυ Πάωµιϲ Πα ρι( ) Πβ ουει Πεγουλ(ίου?) Ἀφθον ί [ο]υ Πεεννω Πεενω Πεεννω Πείµεωϲ Πάειµιϲ Πειουλ( ) Πιούλεωϲ Πεκερκ[ Πακερκη Πε κτη Πεκτυ Πεκτυ Πεκύϲιοϲ Ἰϲιεῖον Ἰϲιεῖον Πεκύϲιοϲ Πεκυτυ Πεκτυ Πέλα Πελαίτου Πέλουϲ Πέλλα/Πέλλη Πέλα **Πεµα( ) Πεµπω Πεννω Πεεννω Πέρα Πέρα Μερµέρθων Περέτνουιϲ Φερέτνουιϲ Περιβλέπτου Περοεν Περουεν Περουεν Περώθεωϲ Πεϲτα Π εϲ τετοε Πετεµούνεωϲ Πετενούρεωϲ Πετνη Πετροκ( ) ΠετροϪ Πετρωνίου Πεττνη Πετνη Πευϲεµπόϋϲ Ποϲοµπόϋϲ Πηλέαϲ Πηνηβ Πιαα Πιλαϲιενοῦϲ Πιµπαϲι Πιναράχθεωϲ Πιναυα Πίνυριϲ Πιούλεωϲ Π ι ο ω ϲ ε Πιϲοµπόϋ ϲ Ποϲοµπόϋϲ Πλακί(τ)ου Πλ α ντιάδ ο ϲ Πλεειν Πλελω Πλεροῦτοϲ **Πµόχειωϲ Γωλη (?) Πολέµου Πολέµωνοϲ Ποµπανω Ποϲοµβόϋϲ Ποϲοµπόϋϲ Ποϲοµπόεωϲ Ποϲοµπόϋϲ Ποϲοµπόϋϲ (Ἀριϲτοµάχου) Ποϲονπόϋϲ Ποϲοµπόϋϲ **Πουλ ί ου Πόϋνιϲ Πουϲεµπόϋϲ Ποϲοµπόϋϲ Ποῦχιϲ Πο υ[ ]ε ω 399

402 Που[ ]ν Πραµπιϲη Πρεµ ένο υ [ϲ Προάϲτιον (Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) Πρύχθεωϲ Πτελ Πτολεµα[ Πτολεµᾶ Πτολεµαίδοϲ Πτόχ- Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ Πτύχεωϲ Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ Πτῶχιϲ Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ Πυλέαϲ Πηλέαϲ Πυξίνου Πύργοϲ Πῶνιϲ Πόϋνιϲ Πωπανω Ποµπανω Ῥύµηϲ, Μικρᾶϲ **Ῥύµου Ϲ [ ] αει Ϲ [ Ϲ [ *Ϲ [ ]ω *Ϲααπρέτου Ϲαδάλου Ϲάκκου Ϲαλωνίου Ϲαµακίωνοϲ Ϲαρα [ Ϲαραπᾶ Ϲαραπ(ι)εῖον Ϲαραπίωνοϲ Νεόφυτον Ϲαραπίωνοϲ Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ Ϲαραταπ Ϲαρευφηα Ϲέρυφιϲ (Uncertain instances) Ϲαρίφεωϲ Ϲέρυφιϲ Ϲάϲου Κάτω Ϲάϲω Κάτω Ϲάϲου Κάτω Ϲατύρου Ϲεδάλου Ϲαδάλου Ϲεκούνδου Ϲεν[ *Ϲεν νηϲ Ϲεν α πώθεωϲ Ϲενοπώθεωϲ Ϲεναρυ Ϲιναρυ (Uncertain instances) Ϲεναω Ϲενεκαλαιου Ϲενεκελευ Ϲενεκελευ Ϲενεπτα Ϲενεψαυ Ϲένιϲ Ϲέννιϲ Ϲέννιϲ Ϲενόκωµιϲ Ϲενοπώθεωϲ Ϲενπεκλη Ψεµπεκλη Ϲεντω Ϲένυριϲ ⲥⲉⲡⲁ Ϲεφω Ϲερ ᾶ Ϲεραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ Ϲερήνου Ϲερήφεωϲ Ϲέρυφιϲ Ϲέρυφιϲ Ϲέϲϲφθα Ϲέϲφθα Ϲέϲφα Ϲέϲφθα Ϲέϲφθα Ϲευηριάδοϲ Ϲέφθα Ϲέϲφθα Ϲεφω Ϲηναρη Ϲιναρυ Ϲιγγιφα Ϲιγκεφα Ϲιγκεφα Ϲιδαλα Ϲικεῶνοϲ Β καρ Ϲιναρη Ϲιναρυ Ϲιναροι Ϲιναρυ Ϲιναρυ Ϲινκεφα Ϲιγκεφα Ϲινκιφα Ϲιγκεφα Ϲινουµένηϲ Ϲινπεκλη Ψεµπεκλη **Ϲινταβω **Ϲκάφη Ϲκέλοϲ Ϲκευοµιϲθίου Ϲκεφανίω ν [οϲ Ϲτεφανίωνοϲ Ϲκυταλίτιδοϲ Ϲκω Ϲοῦιϲ Ϲοφοῦ Ϲπανία Ϲτεφανίτιδοϲ Ϲτεφανίωνοϲ *Ϲτρατονίκου Ϲτρουθοῦ Ϲτύλου Ϲυνκυφα Ϲιγκεφα Ϲύρων Ϲύφεωϲ Ϲχοῖβιϲ 400

403 Ϲῶβθιϲ Ψῶβθιϲ Ϲωφροϲύνηϲ Τ [ ]λει Τα[ Τα *Τ α αµ [ Τααµιρη Τα(α)µπεµου Τα(α)µπετι/Τα(α)µπιτει Τααµωρου Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Τα(α)νπέµου Τα(α)µπεµου Ταγχεω Τα κο( ) Τακόλκειλιϲ Τακονα (see also Ἰβιὼν Τακονα) Τα λανεϲ Ταλαω (x2) Ταλάωτιϲ Ταλαω Ταλη Μουχινταλη Ταµβεµου Παθ Ταµπεµου Τάµµωνοϲ Ταµµωρου Τααµωρου Ταµπεµου Τααµπεµου Ταµπετι Τααµπετι Τάναϊϲ Τάνεωϲ Τάναϊϲ Ταντα π η **Τανυφ[ Τανχεω Ταγχεω Ταπεκλαµ Ταπερω Ταπετι Τα(α)µπετι/Τα(α)µπιτει Ταπετρωνίου, Νῆϲοϲ Ταποῦτοϲ Ταριχηροῦ Ταρουθίνου Ταρουθίνου, Μεγάληϲ Ταρουθίνου, Μικρόν Ταρουϲεβ(τ) Ταρουϲιεβ Ταρουϲεβ(τ) Ταρουτίνου Ταρουθίνου Ταωτρι Τβεκε Τβω Τε βρη ( ) Τεέρϲαϊϲ(?) Τέντυριϲ Τεξει Τ έ ο υ χ(ιϲ?) Τέπουιϲ Τερήθεωϲ Τέρυθιϲ Τερίτθεωϲ Τέρυθιϲ Τέρυθιϲ Τέρυθιϲ Ἀετίου, Μικρά **Τεϲερ( ) Τῆιϲ Τίλλωνοϲ *Τινωτβε Τκουτ Τληα Τµοιθωυτ Θµοίθωθιϲ Τµονακον Τοε Τοκα Τοου Τοϲ µ κ ελι(?) Το ῦ βιϲ Τουχι/Τουχίου Το υ ώϲεω ϲ (?) Τρηνε Τριγύου (Τριγήου, Τρίγου) **Τριόδου Τροΐλλου Τρωΐλλου **Τροχοῦ Τρυγίου Τριγύου Τρυµίο (υ)(?) Τριγύου (Uncertain instances) Τρυνε Τρηνε Τρύφωνοϲ Τρύφωνοϲ Ἰϲιεῖον Ἰϲιεῖον Τρύφωνοϲ Τρωΐλλου Τϲιµιϲτεα Τυ[ Τυρύθεωϲ Τέρυθιϲ Τυχι [ν ] Τυχιναβιτωου Τυχιννέκωτιϲ Τυχινφαγων Τυχινψαλβω Τωλθ- Θῶλθιϲ Φαγκονα Φαι Φακρα **Φ α ν ᾶδοϲ Φανβαρουϲ Φανι Φανκονα Φαγκονα **Φαντο(ῦϲ), Μεγάλ(ηϲ) Φατεµη(ν)τ Φέβιχιϲ Falivene, The 401

404 Herakleopolite Nome s.v., and P.Heid. V n. Φερέτνουιϲ Litinas, APF 40 (1994) Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ *Φιλίππου Φιλίϲκα *Φιλοϲτράτου Φλου Φλώρου Πέρα Φνα Φοαν Φοβωου (Φοβοου) *Φ υ λακιτῶν Φωβωου Φοβωου Χαιρᾶ Χαιρήµονοϲ Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ Χεναω Χενετώριοϲ Χενευω[ Χέϲβεωϲ Χινεωρέου Χιρ( ) Χοίϲεωϲ Χῦϲιϲ Χουτη **Χρόνου Χρυϲοχόου Χῦϲιϲ (see also Ἰβιὼν Χύϲεωϲ) Χωρίου, Μεγάλου Χωρίου, Νοτίνου Νοτίνου Χωρίου, Παλαιοῦ Παλαιοῦ Χωρίου Ψ[ ]αϲ Ψαει **Ψαµα( ) Ψανκερµα Ψάχ( ) **Ψεµµ( ) Ψεµπ λ ψ Ψεµπε[/Ϲενπε[ Ψεµπεκλη/Ϲεµπεκλη Ψεµπεκωτ Ψενευαρ *Ψενεφθα Ψιναρανάχθεωϲ Ψιναρυ Ϲιναρυ (Uncertain instances) *Ψινεµούθεωϲ Ψίνχαυριϲ Ψῦχιϲ Falivene, The Herakleopolite Nome s.v. Ψῶβθιϲ (x4) **Ὠκταρ( ) Ὠνηµεν[ ] **Ὠπου Ὡρίωνοϲ Ὥρο(υ) Ὦφιϲ 402

405 INDEX : REVERSE INDEX OF TOPONYMS Only lemmatized toponyms and variants are listed, in the form in which they most commonly appear (e.g. forms lemmatized in the genitive are indexed here as such). Toponyms whose ending is not preserved are not listed. Πιαα Κοβα Ἰϲιεῖον Παγγα Ὀξιδᾶ Ἀϲπιδᾶ Τϲιµιϲτεα Τληα Μερµέρθα Ψενεφθα Ϲέϲφθα Καλαµία Μεϲοποταµ(ία) Ϲπανία Ε ηπ ουχία Τοκα Φιλίϲκα Ϲιδαλα Πέλα Ἀχιλᾶ Ἡρακλᾶ Θ ελλα Κυριλλᾶ (Ἰϲιεῖον) Νεϲλα Μαγδῶλ(α) Ἱερέων, Μαγδῶλα Κακεµα Πτολεµᾶ Κοµα Ψανκερµα Μαειουµα Μενα Κ η να Μενεϲίνα Τακονα Φαγκονα Φνα Ϲαραπᾶ Μα ρ θερα Νεµέρα Πέρα Μερµέρθων, Πέρα Φλώρου Πέρα Πέλα, Ἀντιπέρα Ϲερ ᾶ Χαιρᾶ Φακρα Ἁρποκρᾶ Λαύρα Κερκεῦρα Μελιτᾶ Ἀµιτᾶ Ἀντᾶ Γεροντᾶ Ϲενεπτα Πεϲτα Πιναυα Ἀϲϲύα Ϲιγκεφα Μω α Ταρουϲεβ Πηνηβ Τινωτβε Τβεκε Ἀλκωµε Τρηνε Τοε Π εϲ τετοε Π ι ο ω ϲ ε Κ αλα η Ἀχάη Καλύβη Πακερκη Παταλη Μουχινταλη Λιλῆ Νεκλη Ψεµπεκλη Νοκλη Ἀπελλῆ Ἀµουλη Πµοχείωϲ Γωλη Καµη Ιεµη Πετνη Ταντα π η Τααµιρη Πραµπιϲη Ἀκτή Χουτη Ϲκάφη Ταµπεµου, Παθ 403

406 Κερκενητραι Φαι Ἠ λ ε νϲαει Ματαει Ψαει Ἀκουβεει Τ [ ]λει Τεξει Τα(α)µπιτει Πανευει Πβ ουει Πακι Τοϲ µ κ ελι Πατανι Φανι Λουϲ τ ου Αλ ι χϲενηνι Οὐρι Πιµπαϲι Τα(α)µπετι Τουχι Πακιακ Παθαλεκ (Π)αβοκ Πετροκ Πτελ Ελεηλ Ταπεκλαµ Φοαν Α χ α ν Περουεν Πλεειν Θακιν Νεκ ιν Νέον Ϲαραπ(ι)εῖον Ἰϲιεῖον Ἡράκλειον Διοϲκουρεῖον Μέγα Εἰρηναρχεῖον Κεράµιον Ἀρτοκόπιον Προάϲτιον Τµονακον Ἀπορικόν Μη τρικόν Κονκόν Καινόν Ἑκκαιδέκατον Νεόφυτον Τυχινφαγων Ἀλεξανδρέων Ἱερέων Μαγδῶλα Ἱερέων Βαφέων Κναφέων Ἀκανθών Μερµέρθων Ἰβιών Γυµναϲίων Κων Θεϲϲαλῶ(ν?) Κυάµων Δάχµων Ληνών Νεµέρων Μύτρων Ἑκκαίδεκα Ἀρουρῶν Ϲύρων Νήϲων Κ τοιϲων Κιϲϲών Φ υ λακιτῶν Που[ ]ν Μουχιναξαπ Ϲαραταπ Ἀπι απ Ψενευαρ Μουχινωρ Πηλέαϲ Κινέαϲ Ἡρακλείαϲ Νῆϲοϲ Λαχανίαϲ Καλωρίαϲ Ἐφηµιϲίαϲ Ἀνουϲίαϲ N.N., Μικρᾶϲ Ψ[ ]αϲ Τα λανεϲ Νίκηϲ N.N., Μεγάληϲ Ἀντιπέληϲ Προάϲτιον Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ Μικρᾶϲ Ῥύµηϲ Ϲινουµένηϲ Εἰρήνηϲ Ἀµατ ήνηϲ Λιθίνηϲ Παρορίου, Νοτίνηϲ Ϲωφροϲύνηϲ *Ϲεν νηϲ Ἀρούρηϲ 404

407 Ε άτηϲ Τάναϊϲ Τεέρϲαϊϲ Ϲχοῖβιϲ Θῶϲβιϲ Το ῦ βιϲ Κόρωβιϲ Τῆιϲ Οὐέϲωβθιϲ Ψῶβθιϲ Θµοινέψωβθιϲ Κέγηθιϲ Θῶλθιϲ Πάτβωνθιϲ Πάχβωνθιϲ Ἴωνθιϲ Νέκωνθιϲ Παέβυθιϲ Τέρυθιϲ Θµοίθωθιϲ Πανέχµωθιϲ Κεύωθιϲ Ἔντειιϲ Τακόλκειλιϲ Πάγκυλιϲ Πάµιϲ Πάειµιϲ Νέϲµ(ε)ιµιϲ Πάωµιϲ Θµοινάκωµιϲ Ϲενόκωµιϲ Ϲέννιϲ Κερκέµουνιϲ Πόϋνιϲ Θῶνιϲ Κερκέθωνιϲ Κώλωπιϲ Κερκέηριϲ Ψίνχαυριϲ Κέρκευριϲ Κερκέθυριϲ Ϲένυριϲ Πίνυριϲ Τέντυριϲ Κτῆϲιϲ Τέπουιϲ Ϲοῦιϲ Χῦϲιϲ Πάλωϲιϲ Κερκεύρωϲιϲ Τυχιννέκωτιϲ Μῶτιϲ Π-/Φ-ερέτνουιϲ Ϲέρυφιϲ Ὦφιϲ Ἄϋγχιϲ Φέβιχιϲ Ἄθυχιϲ Τ έ ο υ χ(ιϲ?) Μοῦχιϲ Κέϲµουχιϲ Ποῦχιϲ Ψῦχιϲ Φ-/Π-τῶχιϲ Πύργοϲ Παρθενιάδοϲ Λιµενιάδοϲ Ἀπολλωνιάδοϲ Ὀλυµπιάδοϲ Ϲευηριάδοϲ Β α ϲ ϲ ιάδοϲ Διονυϲιάδοϲ Πλ α ντιάδ ο ϲ Εὐτυχιάδοϲ Φ α ν ᾶδοϲ Πτολεµαίδοϲ Γραεῖδοϲ Ϲκυταλίτιδοϲ Ϲτεφανίτιδοϲ Διόϲ Πατερµ[ούθιοϲ(?)] Μεϲκανούνιοϲ Παϲιγώνιοϲ Ἀλκώνιοϲ Ν εϲούριοϲ Ὀϲοροννώφριοϲ Χενετώριοϲ Θαήϲιοϲ Λεµήϲιοϲ Ἰϲιεῖον Πεκύϲιοϲ Ἰβιὼν Κεµεϲκούφιοϲ Ἱέρακοϲ Μύρµηκοϲ Ἄµβικοϲ Ἄµωκοϲ Ϲκέλοϲ Ἐρῆµοϲ Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ Θέωνοϲ Β καρ, Ϲικεῶνοϲ Κλέωνοϲ Δίωνοϲ Ϲαµακίωνοϲ Καµιλίωνοϲ Ϲτεφανίωνοϲ Ἀπίωνοϲ Νεόφυτον Ϲαραπίωνοϲ Χαιρήµονοϲ, Ϲαραπίωνοϲ 405

408 Ὡρίωνοϲ Νεµεϲίωνοϲ Ἑλικῶνοϲ Λύκωνοϲ Μίλων[οϲ?] Τίλλωνοϲ Ἀπόλλωνοϲ Πολέµωνοϲ Ἀγαθάµµωνοϲ Θοῦϲ Βουϲεραπάµµωνοϲ Τάµµωνοϲ Νικάρωνοϲ Λαµάϲωνοϲ Μαχαύϲωνοϲ Ἀρκύων(οϲ) (Ἰϲιεῖον) Τρύφωνοϲ Νίγεροϲ Μέγα Ὄροϲ Νῆϲοϲ Ἡρακλᾶτοϲ Διδοιµεράτοϲ Ματαειτοϲ Ἰβόϊτοϲ Λοῖτοϲ Νεόφυτον το ῦ Χάριτοϲ Οὐαλέντοϲ Λέοντοϲ Λικηοῦτοϲ Ἀ νεϲ ν ηοῦτοϲ Ἀµβιοῦτοϲ Ἀλεξοῦτοϲ Ταποῦτοϲ Ἀνδροῦτοϲ Πλεροῦτοϲ Ἔρωτοϲ Κοπρέο υ [ϲ] Πέλουϲ Θεαγένουϲ Διογένουϲ Πιλαϲιενοῦϲ Πρεµ ένο υ [ϲ Ποϲοµπόϋϲ Φανβαρουϲ Γαροῦϲ Μενεκράτουϲ Ἑρµοκράτουϲ Μεγάλ(ηϲ), Φαντο(ῦϲ) Χέϲβεωϲ Ψινεµούθεωϲ Ψιναρανάχθεωϲ Πιναράχθεωϲ Πρύχθεωϲ Ϲενοπώθεωϲ Περώθεωϲ Πιούλεωϲ Ἀλκυόνεωϲ Πετεµούνεωϲ Μεϲκανούνεωϲ Ἄρεωϲ Θύρεωϲ Πετενούρεωϲ (Θ)ερήϲεωϲ Ἰβιὼν Χύϲεωϲ Το υ ώϲεω ϲ (?) Νάουεωϲ Ϲύφεωϲ Ἁρπόχεωϲ Μεγάλου Μούχεωϲ Γωλη, Πµόχειωϲ Παλλωϲ Μερ ϲ Ταρουϲεβτ Κελχουπετ Φατεµητ Εριτ Φατεµηντ Τκουτ Ψεµπεκωτ Παψαυ Ϲενεψαυ Ϲενεκελευ Εντελ ε υ Ματρευ Βερκυ Θαλµαου Ἡρακλείδου Παλίδου Λεωνίδου Ϲεκούνδου Τριόδου Ἑρώδου Ἡρώδου Θεοῦ Δωϲιθέου Ἱππέου Ματρεου Χινεωρέου Κ ο λ ηου Νετνηου Μελάνθου Κολλούθου Ϲτρουθοῦ Ἀδαίου Χωρίου, Παλαιοῦ Ἡρᾶ Μουϲαίου Ἀρχιβίου 406

409 Εὐλογίου Εὐτρυγίου Νῆϲοϲ Λευκαδίου Παγγουλεείου Κοτυλεείου Δαρείου Μελανθίου Ϲκευοµιϲθίου Ἀκακίου Πλακίου Λευκίου Λουκίου Εὐαγγελίου Μαλλίου Ἀφθον ί [ο]υ, Πεγουλ(ίου?) Πουλ ί ου Νῆϲοϲ Λιµενίου Πεγουλ(ίου?) Ἀφθον ί [ο]υ Καλπουνίου Ὀρθωνίου Ϲαλωνίου Ἰβιὼν Ἀµµωνίου Καρπωνίου Πετρωνίου Νῆϲοϲ Ταπετρωνίου Κραρίου Ἀκτουαρίου Ἀτ η ρίο υ Παρορίου Καλαµουρίου Παλαιοῦ Χωρίου Μεγάλου Χωρίου Νοτίνου Χωρίου Βελεϲίου Βηϲίου Ἀληϲί[ου] Διονυϲίου Θ ατυϲ ίο(υ) Τέρυθιϲ Μικρὰ Ἀετίου Παλιτίου Ἀντίου Γεροντί(ου) Α κ τ ίου Ιϲιχίου Τουχίου Ϲτρατονίκου Ϲάκκου Ϲαδάλου Δείλου Νείλου Ἄϲκλου Κάλλου Τρωΐλλου Ϲτύλου Φλου Ἱππονάµου Πολέµου Τα(α)µπεµου Ἐπιϲήµου Μονίµου Νόµου Κόϲµου Βαειούµου Ῥύµου Νεόφυτον Βάνου Γαιανοῦ Ἀειάνου Ἀννια[νοῦ] Ἡ ρ α κλοαϲιανοῦ Ὀρφανοῦ Ϲερήνου Ἀλβίνου Ἀγαθίνου Ταρουθίνου Ὀϲτρακίνου Πυξίνου Νοτίνου Οὐηϲτίνου Ἰωάννου Χρόνου Ἀκινδύνου Δάφνου Κολοξοῦ Τοου Χρυϲοχόου Φιλίππου Κρίϲπ[ου] Ὠπου Νίγρου Ταριχηροῦ Μικροῦ Μαϲτιγγοφόρου Θαλαϲϲοκάπρου Ἰατροῦ Ἴϲτρου Ϲατύρου Ὥρο(υ) Ἰϲιδώρου Μητροδώρου Πέρα, Φλώρου Τααµωρου Ἰβιὼν Ταµµώρου Κάτω, Ϲάϲου Ἀρκιϲοῦ Ναρκίϲϲου Ἀρταπάτου Νικοϲτράτου Φιλοϲτράτου 407

410 Ἀλέτου Ϲααπρέτου Καθηγητοῦ Νικήτου Ἀθλητοῦ Πελαίτου Πλακίτου Ἡµιοβελίτου Ἰϲιεῖον Ζαπίτου Μαργαρίτου Ὀαϲίτου Ἀµύντου Περιβλέπτου Μύρτου Αλ ι χϲενηνι, Λουϲ τ ου Ματτου Ἀκούτου Κωλώτου Κρα του Τριγύου Νοµογράφου Ϲοφοῦ Ποϲοµπόϋϲ Ἀριϲτοµάχου Ὀξυρύγχου Νεόφυτον Ἀντιόχου Ἰβιὼν Ἀντιλόχου Τροχοῦ Ξενάρχου Μύρµηκοϲ, Ναυάρχ(ου) Εὐνούχου Φοβωου Τυχιναβιτωου Μενε ο υ Κλ ου Μ ο υ Ϲιναρυ Πεκτυ Τβω Πατεω Ταγχεω Πο υ[ ]ε ω Κροµµυδίῳ Ϲκω Πλελω Ἰϲιεῖον Ἄνω Ποµπανω Πεεννω Λαύρα Ἔξω Πεµπω Ταπερω Νετρω Λαύρα Ἔϲω Ἰϲιεῖον Κάτω Ϲάϲου Κάτω Βτω Ϲεντω Μουχιναρυω Ϲεφω Ϲ [ ]ω ΠετροϪ Ψεµπ λ ψ Ταλαω Ϲεναω Χεναω Παταω Ϲινταβω Νεβω Τυχινψαλβω Θελβω 408

411 INDEX IV: SETTLEMENTS CONNECTED TO THE APION ESTATE Α κ τ ίου Ἀδαίου Ἀειάνου Ἀθα[ (?) Ἀθλητοῦ Ἀκακίου Ἀκανθών Ἀκτουαρίου Ἀλεξανδρέων Ἀληϲί[ου] Ἀµατ ήνηϲ Ἀµβιοῦτοϲ Ἀµιτᾶ Ἀµύντου Ἄµωκοϲ Ἀντᾶ Ἀντιπέληϲ Ἀπελλῆ *Ἀπόλλωνοϲ (?) *Ἄρεωϲ (?) Ἀρκιϲοῦ Ἀρούρηϲ Ἁρποκρᾶ (?) Ἀρτοκόπιον Ἀϲπιδᾶ Βαειούµου Βακι *Βερκυ Γραεῖδοϲ Διδοιµεράτοϲ Διόϲ Δωϲιθέου Εἰρηναρχεῖον, Μέγα *Εἰρήνηϲ Ἑκκαίδεκα Ἀρουρῶν Ἑκκαιδέκατον Ελεηλ (?) Ἐπιϲήµου Ἑρώδου Ἔρωτοϲ Εὐαγγελίου **Εὐτρυγίου Εὐτυχιάδοϲ Ἡρακλᾶ Ἡρακλείαϲ Ἡράκλειον Ἡ ρ α κλοαϲιανοῦ Θαήϲιοϲ *Θαλµαου (?) Θεαγένουϲ Θεοῦ Θµοινάκωµιϲ Θµοινέψωβθιϲ (?) Θῶλθιϲ (Lower toparchy/10 th pagus) Θῶλθιϲ, Μικρά Ἰβιών Ἰβόϊτοϲ Ἱερέων Ἱππέου Ἰϲιεῖον Κάτω (?) Ἰϲιεῖον Παγγα Καθηγητοῦ Καινόν Κάλλου Καλύβη Καλωρίαϲ Κέγηθιϲ Κερκεῦρα (Κέρκευριϲ, Κερκεύρωϲιϲ) *Κεύωθιϲ Κ η να Κινέαϲ Κιϲϲών Κλ ου Κλέωνοϲ Κναφέων Κολοξοῦ/Κολοϲϲοῦ Κονκόν Κόϲµου Κοτυλεείου Κραρίου Κτῆϲιϲ Κυάµων Κυριλλᾶ *Λαύρα Λαχανίαϲ, Νῆϲοϲ Λεµήϲιοϲ Λέοντοϲ Λευκαδίου, Νῆϲοϲ Λευκίου Λεωνίδου Λιθίνηϲ 409

412 Λιµενιάδοϲ Λουκίου Λύκωνοϲ Μαειουµα Μαργαρίτου Ματρε(ο)υ Μελιτᾶ Μενεϲίνα (?) Μερµέρθα/Μερµέρθων Μεϲκανούνιοϲ/Μεϲκανούνεωϲ Μεϲοποταµ(ία) Μητροδώρου Μονίµου Μούχεωϲ, Μεγάλου Μοῦχιϲ Μύρµηκοϲ Ναρκίϲϲου Νέκωνθιϲ Νέον Νεπ( ) Νέϲµ(ε)ιµιϲ Ν εϲούριοϲ Νετνηου Νικάρωνοϲ Νίκηϲ Νικήτου Νοκλη Νοµογράφου Νόµου Νοτίνου/Νοτίνου Χωρίου Ὀλυµπιάδοϲ Ὀρθωνίου *Ὀϲτρακίνου Οὐαλέντοϲ Οὐέϲωβθιϲ Παγγουλεείου Παθ Ταµπεµου Πακερκη Πακιακ Παλίδου Παλιτίου Πάλωϲιϲ Πανευει Παρθενιάδοϲ Παρ ο [ Παρορίου, Μεγάληϲ Παρορίου, Μικρᾶϲ Παρορίου, Νοτίνηϲ Παταω/Πατεω Πατριµουναλ( ) Παψαυ Πεκτυ Πέλουϲ Πεµπω Πέρα Πέρα Μερµέρθων Περουεν Πεϲτα Π εϲ τετοε Πετνη Πετρωνίου Πηλέαϲ Πιαα Πιλαϲιενοῦϲ (?) Πίνυριϲ Πλακί(τ)ου Πλεειν Πλελω Πολέµωνοϲ Ποµπανω Ποϲοµπόϋϲ Που[ ]ν Προάϲτιον (Ἔξω Τῆϲ Πύληϲ) Πτελ Πτολεµᾶ Πτολεµαίδοϲ Πτῶχιϲ Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ Ϲαµακίωνοϲ Ϲαραταπ Ϲάϲου Κάτω Ϲατύρου Ϲεκούνδου Ϲενόκωµιϲ Ϲένυριϲ Ϲερ ᾶ Ϲερήνου Ϲέρυφιϲ Ϲέϲφθα Ϲεφω Ϲιγκεφα Ϲιναρυ Ϲκέλοϲ Ϲκυταλίτιδοϲ Ϲπανία Ϲτεφανίωνοϲ Ϲύρων Ϲύφεωϲ Ϲωφροϲύνηϲ Τα(α)µπεµου Τα(α)µπετι/Τα(α)µπιτει Ταγχεω Τακονα 410

413 Ταλαω Τάµµωνοϲ Ταντα π η Ταπεκλαµ Ταπετρωνίου, Νῆϲοϲ Ταρουθίνου Ταρουθίνου, Μεγάληϲ Ταρουϲεβτ Τβω Τέρυθιϲ Τέρυθιϲ Ἀετίου, Μικρά Τίλλωνοϲ Τληα Τοε Τουχι/Τουχίου Τρηνε Τριγύου Τρωΐλλου Φαγκονα Φακρα Φανι Φατεµηντ *Φιλοϲτράτου Φλώρου Πέρα Φνα Φθῶχιϲ/Πτῶχιϲ Χενετώριοϲ Χρυϲοχόου Χῦϲιϲ Χωρίου, Μεγάλου Ψαει Ψεµπε[/Ϲενπε[ Ψεµπεκλη/Ϲεµπεκλη Ὦφιϲ ] εναϊπε ] θινου [ ]λ ιτιδοϲ [ ]οϲλε ν δου[ 411

414 INDEX V: ANCIENT SETTLEMENTS PLAUSIBLY IDENTIFIED WITH MODERN VILLAGES Ancient settlement Artapatou Berky Tholthis (Lower toparchy/9 th pagus) Isieion Kato Pakerke (Eastern toparchy) Palosis Paomis Pela Petne Sadalou Senao Senekeleu Senokomis Seryphis Sesphtha Sinary Sintabo Spania Taampemou Taampeti/Taampitei Takona Phthochis/Ptochis Chysis Psobthis (Eastern toparchy) Psobthis (Lower toparchy/9 th pagus) Modern village or site Burtubat al-gabal Kom al-rahib (less likely al-burgaya) Tilt wal-quli a Salaqus(?) Abu Girg Bilhasa Ban al-alam(?) Billa al-mustagadda Itnih Istal Seila(?) (less likely Kom Tunaida) Saqula(?) Deir al-sanquryia (less likely Šulqam) Ašruba Sumusta Šinara Sandafā al-far(?) Safaniyya Tanbu Tambidi Kom al-ahmar Abtuga Šuša Saft Abu Girg Saft al-khirsa 412

415 M AP S On the following satellite images from Google Earth I have pinpointed the modern sites identifiable with ancient Oxyrhynchite settlements (see Index V) together with some identifiable sites from the neighbouring nomes; for the latter I relied on DrewBear, Le nome Hermopolite, Falivene, The Herakleopolite Nome, and Litinas, Villages and and place-names of the Cynopolite nome. I identified these sites on the satellite image with the help of the detailed 1:100,000 scale maps of the Survey of Egypt (Cairo 1932). L = Lower toparchy; T = Thmoisepho toparchy; M = Middle toparchy; E = Eastern toparchy; W = Western toparchy; U = Upper toparchy. Map 1: Lower toparchy (north) 413

416 Map 2: Lower toparchy (south) and Thmoisepho toparchy 414

417 Map 3: Middle toparchy 415

418 Map 4: Eastern and Western toparchies 416

419 Map 5: Upper toparchy 417

Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome A Papyrological Survey

Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome A Papyrological Survey Trismegistos Online Publications - IV - Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome A Papyrological Survey Version 2.0 May 2012 Compiled and Annotated by Amin BENAISSA University of Oxford Köln / Leuven

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support 105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support These notes were sent to me by Dr. Maurice Robinson and detail 105 places in the Critical Greek Text of the New

Διαβάστε περισσότερα

Jesse Maassen and Mark Lundstrom Purdue University November 25, 2013

Jesse Maassen and Mark Lundstrom Purdue University November 25, 2013 Notes on Average Scattering imes and Hall Factors Jesse Maassen and Mar Lundstrom Purdue University November 5, 13 I. Introduction 1 II. Solution of the BE 1 III. Exercises: Woring out average scattering

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Galatia SIL Keyboard Information

Galatia SIL Keyboard Information Galatia SIL Keyboard Information Keyboard ssignments The main purpose of the keyboards is to provide a wide range of keying options, so many characters can be entered in multiple ways. If you are typing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial Introduction Το Javadoc είναι ένα εργαλείο που παράγει αρχεία html (παρόμοιο με τις σελίδες στη διεύθυνση http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) από τα σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016

Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016 Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016 Silvio Capobianco Exercise 1.7 Let H(n) = J(n + 1) J(n). Equation (1.8) tells us that H(2n) = 2, and H(2n+1) = J(2n+2) J(2n+1) = (2J(n+1) 1) (2J(n)+1)

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα