155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά"

Transcript

1 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του χρηματοπιστωτικού κλάδου της χώρας. Ειδικότερα, οι σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, πέρα από την εκτενή έμφαση σε Οικονομική Ανάλυση, Ποσοτικές Μεθόδους και Κοινωνικές Επιστήμες, παρέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: 1) Στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, στη σύνταξη του προϋπολογισμού, στον οικονομικό προγραμματισμό, έλεγχο και πληροφόρηση, στην εξεύρεση και επένδυση κεφαλαίων κ.λ.π. 2) Στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητος των πελατών και των χρηματοοικονομικών προγραμμάτων τους. 3) Στην ανάλυση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών και ιδιαίτερα στη Λειτουργία Χρηματιστηρίων, στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και στην Αντιμετώπιση / Διαχείριση Κινδύνου με την χρησιμοποίηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων (Οptions), Προθεσμιακών Συμβολαίων (Futures), Μεθόδων Αντιστάθμισης Κινδύνου (Ηedging) και Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Swaps). 4) Στη λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, με ειδικότερη έμφαση στις δραστηριότητές τους σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εκποιήσεις εταιρειών, την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων και την εισαγωγή εταιρειών στα χρηματιστήρια αξιών. 5) Στη Διεθνή Τραπεζική και στα Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα. 6) Στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών και εφαρμογών (π.χ. Excel, Lotus 1-2-3, SΑS κ.λ.π.) για την ανάλυση και γραφική παρουσίαση στοιχείων, την κατάστρωση υποδειγμάτων και επίλυση προβλημάτων χρηματο-οικονομικής υφής. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και άλλων κερδοσκοπικών και μη πιστωτικών ιδρυμάτων. Με αυτό το πρόγραμμα, το Τμήμα αντιμετωπίζει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της χώρας μας για εξειδικευμένα διοικητικά και επιχειρηματικά στελέχη σε όλους τους τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, Δ.Ε.Κ.Ο., στο Χρηματιστήριο, σε οργανισμούς και σε χρηματοοικονομικές και πιστωτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως επενδυτικοί σύμβουλοι ή ερευνητές σε επιχειρήσεις, σε ασφαλιστικούς και επενδυτικούς φορείς και σε ερευνητικά κέντρα, στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση. Πρόγραμμα Σπουδών

2 Η φοίτηση στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε χρόνος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Θ. Μπένος, Α. Φράγκος Στην Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι κατ αρχήν διατυπώνονται οι βασικές έννοιες και οι γενικές αρχές της θεωρίας των τιμών. Στη συνέχεια αναλύεται η θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η οποία αποτελεί τη θεωρητική επεξήγηση του νόμου της ζήτησης. Κατόπιν παρουσιάζεται η θεωρία της παραγωγής, όπως διατυπώθηκε από τους Marshall και Ηicks, η οποία σε συνδυασμό με τη θεωρία του κόστους, αποτελούν επίσης τη θεωρητική επεξήγηση του νόμου της προσφοράς. Τέλος, αναλύεται η αγορά του τέλειου ανταγωνισμού, εντός της οποίας επιτυγχάνεται η ισορροπία της επιχειρήσεως. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Χ. Χρίστου Εμπειρικές κατανομές μιας μεταβλητής Παράμετροι μονομεταβλητών πληθυσμών. Παράμετροι κεντρικής τάσης., παράμετροι κεντρικής θέσης, παράμετροι διασποράς, παράμετροι ασυμμετρίας και κύρτωσης Τυχαία πειράματα, ενδεχόμενα, άλγεβρα ενδεχομένων Έννοια και ιδιότητες πιθανότητας, πιθανότητα σύνθετων ενδεχομένων, δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία ενδεχομένων, ολική πιθανότητα, κανόνας του Bayes Τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών. Συναρτήσεις πιθανότητας, αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής, συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, ροπές τυχαίων μεταβλητών, από κοινού κατανομή τυχαίων μεταβλητών, δεσμευμένη και οριακή κατανομή, παραδείγματα κατανομών. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Α. Σαπουνάκης, Π. Τσικούρας Σύνολα, Δομές, Μιγαδικοί αριθμοί. Συνδυαστική, Γραφήματα. Διανύσματα, Διανυσματικοί χώροι. Ευθεία, Καμπύλες (Κωνικές Τομές). Ακολουθίες. Σειρές. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής - Βασικές συναρτήσεις. Παράγωγος. Ακρότατα. Ολοκλήρωμα. Η/Υ Ν. Κουρογένης Εξέλιξη Η/Υ. Κρισιμότητα της πληροφορίας και των δεδομένων. Εφαρμογές της Πληροφορικής. Γενική περιγραφή Η/Υ. Κεντρική μονάδα. Μνήμη. Μονάδες μαζικής αποθήκευσης. Περιφερειακές συσκευές. Επικοινωνίες υπολογιστών. Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα. Λειτουργικά Συστήματα. Αρχεία δεδομένων. Λογιστικά φύλλα (Excel) και εφαρμογές. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ Σ. Λεοντοπούλου Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ηθική Ηθικά ζητήματα στις Επιχειρήσεις Οι απαρχές της Ηθικής Φιλοσοφίας και η Εφαρμογή των Ηθικών Φιλοσοφιών στην Επιχειρησιακή Ηθική. Η Εφαρμογή των Ηθικών Φιλοσοφιών στην Επιχειρησιακή Ηθική. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη Ηθικές Αποφάσεις στις Επιχειρήσεις Οργάνωση και Ηθικές Αποφάσεις Οργάνωση και Σημαντικοί Άλλοι Περίσταση και Σύγκρουση στις Επιχειρήσεις Εταιρικά Προγράμματα Ηθικής Επιχειρησιακή Ηθική και Διεθνές Περιβάλλον Θέματα Επιχειρησιακής Ηθικής Διακρίσεις, Αποκαλύψεις, Μάρκετινγκ-Διαφήμιση και Προϊοντική Ευθύνη, Ασφάλεια και Υγεία, Εμπορικά Μυστικά και

3 Σύγκρουση Συμφερόντων. ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Φ. Σιβρίδου Στο 1ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα μέσα από τα οποία εξοικειώνονται στην αναγνώριση, συμπλήρωση και γραφή memos, timetables, catalogues, report cards, telexes, registers, application forms, loan/job applications, interviews, holiday advertisements. Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας περιλαμβάνει τις βασικές δομές, όπως χρόνοι (παρόντος, παρελθόντος, μέλλοντος), υποθετικοί λόγοι, πλάγιες ερωτήσεις, κ.λ.π. Εισαγωγή στη μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά. ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον. Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II Χ.Χασάπης Στην Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη II, που αποτελεί συνέχεια της Εισαγωγής στην Οικονομική Επιστήμη Ι, γίνεται λεπτομερής ανάλυση των αγορών τέλειου ανταγωνισμού, μονοπωλίου, ολιγοπωλίου και μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Περαιτέρω, αναπτύσσεται η αγορά των συντελεστών παραγωγής με επιπλέον ανάλυση των εννοιών του εθνικού προϊόντος και εισοδήματος και η θεωρία της οριακής παραγωγικότητας, με βάση την οποία εξετάζονται χωριστά η αγορά εργασίας, κεφαλαίου και εδάφους καθώς και η θεωρία διανομής του εισοδήματος. Τέλος, παρουσιάζεται η θεωρία της γενικής ισορροπίας και της οικονομικής ευημερίας, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της θεωρίας των τιμών. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II Χ. Χρίστου Μήτρες, Ορίζουσες, Συστήματα, Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα. Άλγεβρα Βoule. Επιφάνειες. Συναρτήσεις δύο μεταβλητών, Μερικές παράγωγοι, Ακρότατα. Διπλά ολοκληρώματα. Διαφορικές Εξισώσεις, Εξισώσεις διαφορών. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Τριπλά ολοκληρώματα. Τετραγωνικές μορφές. Γραμμικός προγραμματισμός - Μη γραμμικός προγραμματισμός. Θεωρία παιγνίων. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II Ν. Πιττής Τυχαίο πείραμα. Χώρος Πιθανοτήτων και σ-πεδία. Ταυτονομία και Ανεξαρτησία Δοκιμών. Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πιθανότητας. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις (πυκνότητας) πιθανότητας. Η έννοια του μοντέλου πιθανοτήτων. Παράμετροι του μοντέλου και οικογένειες κατανομών. Παραδείγματα: Η κατανομή Βernoulli και η Κανονική Κατανομή. Ροπές τυχαίων μεταβλητών. Τυχαία Διανύσματα και οι Κατανομές τους. Η διμεταβλητή κανονική κατανομή. Ροπές από κοινού κατανομών. Η έννοια της συνδιακύμανσης. Οριακές (περιθώριες) κατανομές και δεσμευμένες κατανομές. Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. ανεξαρτησία έναντι Γραμμικής Ανεξαρτησίας. Ανεξαρτησία και Κανονικότητα. Ροπές Δεσμευμένων Κατανομών:

4 Δεσμευμένος Μέσος και Δεσμευμένη Διακύμανση. Συνάρτηση Παλινδρόμησης και Συνάρτηση Σκέδασης. Οικογένειες Μονομεταβλητών Κατανομών: Κανονική, Student s-t, Ομοιόμορφη, F, Βήτα, Γάμα, κ.λ.π. Οικογένειες Πολυμεταβλητών Κατανομών. Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών. Σχολαστικές Ανελίξεις. Έννοιες και ορισμοί. Περιορισμοί Εξάρτησης και Ετερογένειας. Αυστηρά Στάσιμες, Στάσιμες Δεύτερης τάξης, Ανεξάρτητες, Ασυμπτωματικά ανεξάρτητες ανελίξεις. Ειδικές Στοχαστικές Ανελίξεις: Ανεξάρτητη και Ταυτόνομη Ανέλιξη, Λευκός Θόρυβος, Τυχαίος Περίπατος, Martingales. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Π. Ευθύμογλου, Γ. Αληφαντής Εισαγωγικές Έννοιες, Ισολογισμός, Λογιστικό Αποτέλεσμα, Λογαριασμός, Λειτουργία Λογαριασμών, Λογιστικά Γεγονότα, Λογιστικά Σφάλματα, Εγγραφές Προσαρμογής και Προσδιορισμού Λογιστικού Αποτελέσματος, Λογιστικό Κύκλωμα και Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι Σ. Σοφιανοπούλου Διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων. Αποφάσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας. Το πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού (Π.Γ.Π.). Διατύπωση Π.Γ.Π. στις διάφορες λειτουργίες της Διοίκησης. (Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Παραγωγή κ.ά.) Επίλυση Π.Γ.Π. με τη μέθοδο Simplex και τη χρήση Η/Υ. Θεωρία Δυικότητας. Το Δυϊκό πρόβλημα του Γ.Π. Ανάλυση Ευαισθησίας και λήψη αποφάσεων. Το πρόβλημα της Μεταφοράς, της Αντιστοίχησης, των Δικτύων. Διατύπωση και επίλυση προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού. ΑΓΓΛΙΚΑ II Χ. Τόμπρου Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται την Αγγλική γλώσσα από άρθρο εφημερίδων και περιοδικών, όπως Τhe Times, Τhe Sunday Times, the Wall street Journal, Τhe International Ηerold Tribune, Τhe Guardian Weekly. Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας αφορά ένα μέσο επίπεδο σε εντατικό ρυθμό και περιλαμβάνει παθητική φωνή, πλάγιο λόγο, σημεία στίξεως, σύνταξη παραγράφων κ.λ.π. Γίνεται επιπλέον εξάσκηση των φοιτητών στη σύνταξη εμπορικών επιστολών. ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον. Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Λυμπερόπουλος Ορισμός, φιλοσοφία, ιστορική εξέλιξη του Μάρκετινγκ. Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ. Η οργάνωση του Μάρκετινγκ. Η έρευνα Μάρκετινγκ. Η συμπεριφορά του καταναλωτή. Η τμηματοποίηση της αγοράς. Το μίγμα του Μάρκετινγκ (το προϊόν, η διανομή, η προβολή και η τιμολόγηση). Άμεσο και ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ.

5 ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α. Αντζουλάτος Αυτό το μάθημα, έχοντας σχεδιασθεί με βάση τις γνωστικές ανάγκες μεταπτυχιακών φοιτητών σε σχολές Διοικήσεως Επιχειρήσεων, αναφέρεται στο μακροοικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα νοικοκυριά, δίνοντας μεγάλη έμφαση σε επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αναλυτικότερα, προσδιορίζει τις κύριες δυνάμεις που λειτουργούν στην παγκόσμια οικονομία, αναλύει τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις τους, παρουσιάζει τα διλήμματα που δημιουργούν σε κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, και επισημαίνει τους επενδυτικούς κινδύνους και τις αντίστοιχες ευκαιρίες που δημιουργούν. Εξ ανάγκης το μάθημα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, όπως, οικονομικοί κύκλοι και μακροχρόνια ανάπτυξη, αγορές χρήματος, πληθωρισμός, ανεργία, ισοζύγιο πληρωμών, συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών, διεθνείς ροές επενδυτικών κεφαλαίων, σταθεροποιητική οικονομική πολιτική, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηματαγορών και της «πραγματικής» οικονομίας. Επίσης, για να συνδέσει την θεωρία με την πράξη, αναφέρεται σε πολλές πραγματικές καταστάσεις, όπως, οι πρόσφατες τραπεζικές και νομισματικές κρίσεις στην Ν.Α. Ασία και την Τουρκία, η σαθρότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ιαπωνίας, η αγωνιώδης πορεία της δραχμής προς τη Ο.Ν.Ε., οι μεγάλες διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ / δολαρίου και η διεθνής μετάδοση χρηματοοικονομικών κρίσεων. Ουσιαστικά, το μάθημα επιδιώκει να διδάξει στο μέτρο του δυνατού πρόβλεψη των μακροοικονομικών εξελίξεων στην ρευστή παγκόσμια οικονομία. Προχωρημένα μαθήματα σε μεγαλύτερα εξάμηνα θα διδάξουν τον σχεδιασμό επενδυτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων και την αξιοποίηση των αντίστοιχων ευκαιριών. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. Σινανιώτη Το Εμπορικό Δίκαιο. Οι έννοιες και η σημασία του. Κλάδοι του Εμπορικού Δικαίου. Εμπορικές πράξεις. Ιδιότητα του εμπόρου και συνέπειές της. Εμπορική ικανότητα. Εμπορική Επιχείρηση. Η έννοια της εμπορικής εταιρίας. Νομοθεσία εμπορικών εταιριών και διακρίσεις αυτών. Νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα των εταιριών αυτών. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες. Η ευθύνη των εταίρων. Διαχείριση εμπορικών εταιριών. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Π. Ευθύμογλου, Γ. Αληφαντής Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, Γενικά Χαρακτηριστικά Εθνικού Γενικού Λογιστικού Συστήματος, Λογιστικός Χειρισμός Παγίου Ενεργητικού και Αποσβέσεων, Αποθεμάτων (Μέθοδοι Αποτίμησης), Απαιτήσεων (Επισφαλείς Πελάτες), Χρεογράφων (Μέθοδοι Αποτίμησης), Συναλλάγματος (Μέθοδοι Τήρησης Λογαριασμών Συναλλάγματος και Αποτίμηση) και Προβλέψεων, Λογιστικά Συστήματα, Ολοκληρωμένη Λογιστική Διαδικασία, Αρχές Σύνταξης Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων, Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος. ΑΓΓΛΙΚΑ III Χ. Τόμπρου Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα που αναφέρονται στη Διαφήμιση στις Τράπεζες και Τραπεζικές συναλλαγές, στην Οικονομία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Βιομηχανία, στην Μόλυνση στο Διεθνές Εμπόριο, στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στις Πολυεθνικές Εταιρίες, στην Αγορά, στη Βιομηχανοποίηση και στα Χρηματοοικονομικά θέματα. Τα κείμενα είναι διαβαθμισμένα ως προς τη δομή και σύνταξη της γλώσσας με στόχο την κατανόηση και εμπλούτιση του λεξιλογίου των φοιτητών. Γίνεται επιπλέον επεξεργασία νέων γλωσσικών φαινομένων καθώς και παρουσίαση, επεξεργασία και σύνταξη εμπορικών επιστολών. ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί σε μια περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών γνώσεων, με παράλληλη εξέταση λεξιλογίων, γραμματικού και συντακτικών φαινομένων. Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από πιο σύνθετα κείμενα, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε γαλλικές εφημερίδες ή περιοδικά. Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις.

6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Πάγγειος Το περιβάλλον της Λογιστικής του Κόστους. Βασικές έννοιες κόστους και ταξινόμησή του. Συμπεριφορά του κόστους στους διάφορους βαθμούς απασχόλησης.συστήματα Κοστολόγησης κοστολόγηση κατά προϊόν (rob order) κοστολόγηση κατά φάση (Ρrocess) Πλήρης και Άμεση Κοστολόγηση (Αbsoretion - Direct). Πρότυπο κόστος - Ανάλυση Αποκλίσεων. Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Κ.Ο.Κ.) ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Γ. Κατσιμπρής Το χρήμα και ο ρόλος του στην οικονομία. Φορείς και μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα. Οι εμπορικές τράπεζες (ιστορική εξέλιξη, διάρθρωση, είδη εργασιών, μειονεκτήματα). Οι αναπτυξιακές τράπεζες (σκοπός, λειτουργία, αποτέλεσμα). Οι ειδικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί και ο ρόλος τους στην τραπεζική στα πλαίσια της Ε.Κ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α. Μπένος Το μάθημα αυτό αποτελείται από μια εισαγωγή στην αγορά ομολόγων και χρήματος με έμφαση στην αποτίμηση των χρεογράφων και την μέτρηση του κινδύνου τους. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων, αναλύουμε τις βασικές μαθηματικές τεχνικές για την κατασκευή της καμπύλης επιτοκίων και την τιμολόγηση πρώτα απλών ομολόγων σταθερού τοκομεριδίου και έπειτα αυτών με κυμαινόμενο τοκομερίδιο. Τέλος εξετάζουμε τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης του επιτοκιακού κινδύνου των προϊόντων σταθερού εισοδήματος (διάρκεια, σταθμισμένη διάρκεια, PVBP) και την αντιστάθμιση του χωρίς την χρήση παραγώγων (ανοσοποίηση χαρτοφυλακίου). ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV Γ. Διαμαντής Οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα και άρθρα που αναφέρονται σε επιχειρήσεις (πολυεθνικές εταιρείες, franchising κ.ά.), στις αρχές της οικονομικής επιστήμης (πληθωρισμός, φορολογία, οικονομικούς κύκλους κ.ά), θέματα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ετήσιων απολογισμών, αρχές του marketing, τεχνολογίας, πληροφορικής, και τέλος σε θέματα ναυτιλιακών σπουδών (ναυτιλιακές εταιρείες, φορτωτικά έγγραφα και Φορτωτικές, μόλυνση και ρύπανση της θάλασσας, ναύλος και είδη ναύλου, ναυτασφαλίσεις κ.ά.).μέσα από αυτά τα κείμενα οι φοιτητές εξασκούνται στο πως να διαβάζουν και να κατανοούν ένα κείμενο όπως επίσης και να εξοικειώνονται με την ειδική ορολογία των κειμένων αυτών. Έμφαση επίσης δίδεται στο λεξιλόγιο και ειδικότερα σε εκφράσεις (business collacations) που συναντά κανείς συχνά στον επιχειρησιακό χώρο.τέλος ασχολούνται με την σύνταξη εμπορικών επιστολών (παραγγελιών, παραπόνων, παροχής πίστωσης κ.ά.) όπως επίσης και με την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές M.Β.Α. κ.ά.). ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων που αφορούν τη χρήση της γαλλικής γλώσσας.ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προφορική και γραπτή εξάσκηση. Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από κείμενο δημοσιευμένο στον γαλλικό τύπο. Τέλος κατά το παρόν εξάμηνο γίνεται εισαγωγή στη διδασκαλία της γαλλικής επιστημονικής ορολογίας. Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ II Ν. Μπλέσιος

7 Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και περιορισμένης αβεβαιότητας (κινδύνου). Κριτήρια λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. (Αισιοδοξίας, απαισιοδοξίας, ρεαλισμού, απώλειας ευκαιρίας ωφέλειας). Κριτήρια λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου. (Προσδοκώμενης Τιμής, Προσδοκώμενης απώλειας ευκαιρίας ωφέλειας). Αξία Τέλειας Πληροφόρησης. Λήψη αποφάσεων σε διαδοχικά στάδια με χρήση των δένδρων αποφάσεων. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων (πειραμάτων) λήψης απόφασης.εισαγωγή στη Θεωρία των Συστημάτων Αναμονής. Χαρακτηριστικά και στόχοι ενός Συστήματος Αναμονής. Βασικά Συστήματα Αναμονής με εφαρμογές στις λειτουργίες της Διοίκησης. Ανάλυση Κόστους - οφέλους ενός Συστήματος Αναμονής. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ III Χ. Χρίστου Στα Μαθηματικά III αναλύονται θέματα όπως: Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων, Στοχαστικά Φαινόμενα, Κίνηση Brown, Δεσμευμένη μαθηματική ελπίδα, Martingales, Ολοκλήρωμα Rieman, Ολοκλήρωμα Rieman- Stieltjes, Ολοκλήρωμα Ito, Λήμμα Ito, Διαφορικές εξισώσεις, Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Π. Παντελίδης Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα. Έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος, πηγές του συγκριτικού πλεονεκτήματος (Υποδείγματα Ricardo και Ηeckscher-Οhlin- Samuelson), οικονομίες κλίμακος, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο, διεθνείς μετακινήσεις των παραγωγικών συντελεστών, θεωρία δασμών και τελωνειακών ενώσεων, αγορά συναλλάγματος και ισοζύγιο πληρωμών, σταθερές ισοτιμίες, κυμαινόμενες ισοτιμίες και το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα. ΘΕΣΜΟΙ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - Ε.Ε. Θ. Σκούντζος Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα. Τα οικονομικά των ενώσεων χωρών, θεσμοί της Ε.Κ., όργανα της Ε.Κ., η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, η βιομηχανική πολιτική της Ε.Κ. και η σύγκλιση των οικονομικών μελών της Ε.Κ. στόχοι - μέτρα - μέσα. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Π. Ευθύμογλου, Α. Κατσαλής Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Προγραμματισμός Επιχειρήσεων, Οργάνωση των Επιχειρήσεων, Διαδικασία του Ελέγχου, Η Επικοινωνία στο εσωτερικό των Επιχειρήσεων, Ηγεσία, Παρακίνηση του Προσωπικού, Λήψη Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων, Ομαδική Συνεργασία, Επίλυση των Συγκρούσεων στο Εσωτερικό των Επιχειρήσεων, Διοίκηση των Αλλαγών, Σωστή Αξιοποίηση του χρόνου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι) Ν. Τσαγκαράκης Αυτό το μάθημα αναπτύσσει τις βασικές κινδύνου. Στο μάθημα αυτό η εργασία καθίσταται υποχρεωτική και οι φοιτητές δημιουργούν ομάδες εργασίας με σκοπό την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών που αναλαμβάνουν να μελετήσουν με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών.τα στοιχεία της ανάλυσης αυτής θα προέλθουν από τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στο εργαστήριο Η/Υ του έννοιες και τα αναλυτικά εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής. Ιδιαίτερα καλύπτει το νομικό και φορολογικό περιβάλλον της επιχείρησης, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και αριθμοδεικτών, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης, διαχρονική αξία του χρήματος και αξιολόγηση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.επίσης περιλαμβάνει μία εισαγωγή στη διαχείριση του Τμήματος (Finance, Metastock, Datastream, Στατιστική πληροφόρηση ΧΑΑ), από σχετικές στατιστικές / δημοσιεύσεις των επιχειρήσεων. ΑΓΓΛΙΚΑ V Γ. Διαμαντής Στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές ασχολούνται με την γλωσσική επεξεργασία και την εξοικείωση ορολογίας κειμένων με θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους (διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικά και χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, τεχνολογίας, λογιστικής, στατιστικής κ.ά.).αυτό επιτυγχάνεται με ασκήσεις λεξιλογίου (λέξεων που συχνά συγχέουμε, σχηματισμός λέξεων, συνδυασμός ουσιαστικών/επιθέτων/ ρημάτων με πρόθεση) βασικών γραμματικών φαινομένων της Αγγλικής (Word Order, Passive Voice, Reported Speech, Conditionals, Verb Tenses, Link Words, Modals, κ.ά.)τέλος οι φοιτητές

8 ασχολούνται με την σύνταξη εμπορικών επιστολών που αναφέρονται σε αντιπροσώπευση εισαγωγών και εξαγωγών, οδηγίες ως προς τον υπολογισμό φόρου εισοδήματος, αίτηση για εργασιακή απασχόληση, συστατικές επιστολές, οδηγίες σε τράπεζα για αγορά μετοχών, εγκυκλίους, συνδρομής σε περιοδικά, πρόσκλησης σε συνέδρια κ.ά.). ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με τη Δημογραφία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπόριο, Πώληση - Αγορά, Γεωργία, Πληροφορική, Στατιστική. Αλληλογραφία: Εισαγωγή στην Εμπορική Αλληλογραφία. Επιστολές που αφορούν στην εργασία και παραγγελίες εμπορευμάτων.διανέμονται σημειώσεις της διδάσκουσας. Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Λ. Χυτήρης Βασικές έννοιες οργανωτικής θεωρίας. Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής. Η εξίσωση ατομικής απόδοσης. Αξίες, Στάσεις, Αντίληψη και Προσωπικότητα των εργαζομένων και πως επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Συμπεριφορά ομάδων. Οργανωσιακές διαδικασίες για την επιρροή της συμπεριφοράς (Ηγεσία, Επικοινωνία, Δύναμη - Επιρροή - Εξουσία). Διευθέτηση διαπροσωπικών και διομαδικών συγκρούσεων. Διοίκηση αλλαγών. Κατανόηση κι ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ. Κόντος Συνοπτική ιστορία, βασικές έννοιες, θεμελιώδη αξιώματα και αρχές της Λογιστικής Λογιστική και λογιστικά πληροφοριακά συστήματα Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ) Λογιστική συναλλάγματος, Συναλλαγματική θέση Χορηγήσεις, Επισφαλείς χορηγήσεις, Προβλέψεις Χρεόγραφα Καταθέσεις Ίδια Κεφάλαια Τραπεζών Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Λογαριασμοί τάξεως Οργάνωση του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος των Τραπεζών Λοιπά θέματα λογιστικής Τραπεζών Οι οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν. Φίλιππος Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στις πιο σημαντικές μορφές ατομικών επενδύσεων.περιγράφονται είδη αξιόγραφων, όπως μετοχές, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, παράγωγα αξιόγραφα αλλά και οι εγχώριοι και διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες. Επιπλέον παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης και επιλογής αξιόγραφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Χρηματιστηριακή Αγορά των Αθηνών και στο θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν το προσομοιωμένο Dealing Room του Τμήματος όπου μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πληροφόρησης (Reuters 3000, Metastock) έχουν άμεση πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II) Ν. Τσαγκαράκης Αυτό το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Διοικητική» και καλύπτει: ανάλυση σχέσεως κινδύνου και απόδοσης, την πολιτική χαρτοφυλακίου, αγοροπωλησιακά δικαιώματα, πηγές κεφαλαίου, κόστος κεφαλαίου, χρηματοοικονομική μόχλευση, κεφαλαιακή διάρθρωση, χρηματοδοτική μίσθωση, θεωρία και πρακτική μερισματικής πολιτικής. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά πακέτα (Finance, Metastock, Datastream, SΗΑΖΑM, Στατιστική πληροφόρηση ΧΑΑ) για την εκπόνηση εργασιών.

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ. Παππής Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα. Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα, θεωρία συστημάτων στη λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός προϊόντος, σχεδιασμός δυναμικότητας, συστήματα αναμονής, σχεδιασμός θέσης παραγωγής, σχεδιασμός μεθόδου παραγωγής, μέτρηση εργασίας και χωροταξικός σχεδιασμός. ΑΓΓΛΙΚΑ VΙ Φ. Σιβρίδου Επιλογή κειμένων οικονομικής ορολογίας και ορολογίας διοίκησης επιχειρήσεων. Επιπλέον οι φοιτητές εξασκούνται στη γραφή ακαδημαϊκών εργασιών, αναφορών, σημειώσεων από διαλέξεις και βιβλία, περιλήψεις ακαδημαϊκών αναφορών, βιβλίων, άρθρων, διαλέξεων. Γίνεται επιπλέον εξάσκηση στον προφορικό λόγο και ιδιαίτερα στον επιχειρησιακό χώρο σε περιπτώσεις όπως συνεντεύξεις για απασχόληση, συμμετοχή σε meetings, negotiations, product presentation, telephone conversations, advertising marketing, κ.λ.π. ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, την επιχείρηση, την εταιρία, τη βιομηχανία, την Τράπεζα, το χρηματιστήριο. Αλληλογραφία: Σχετική με παράδοση εμπορευμάτων, παράπονα, πληρωμή, επιταγές. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις. Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ευθύμογλου, Σ. Σπηλιώτη Εισαγωγικές Έννοιες, Διαχρονική Σύγκριση Λογιστικών Καταστάσεων, Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους και Καταστάσεων Ποσοστών Τάσης Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών Ρευστότητας, Κεφαλαιακής Δομής, Απόδοσης, Δραστηριοτήτων, Αγοραίας Αξίας, Ανάλυση Οικονομικής Απόδοσης, Αρχές Διαχείρησης Κεφαλαίου Κίνησης, Καταστάσεις Μεταβολών Οικονομικής Θέσης και Ταμειακών Ροών, Σχέσεις Εσόδων-Εξόδων και Βαθμού Δραστηριότητας, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε Δραχμές Σταθερής Αγοραστικής Δύναμης. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γ. Διακογιάννης Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν μικροϋπολογιστές και τα πακέτα LΟΤUS και EXCEL για την κατάστρωση και επίλυση χρηματοοικονομικών προβλημάτων. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχρονική αξία του χρήματος και την αξιολόγηση επενδύσεων και στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων από τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ν. Καραμούζης Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης στο διεθνή χώρο με τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και κινδύνους που διέπουν τη διεθνή παρουσία της επιχείρησης και με τους χρηματοδοτικούς θεσμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα που επηρεάζουν και διευκολύνουν τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόβλεψη και διαχείριση του συναλλαγματικού και πολιτικού κινδύνου και στη χρησιμοποίηση μεθόδων και τεχνικών διεθνούς τραπεζικής και χρηματοδότησης διεθνών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Σ. Μακρυδάκης

10 Περιγράφονται οι κυριότερες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ο ρόλος τους στη διαδικασία της αποταμίευσης και των επενδύσεων. Αναλύονται οι κύριες λειτουργίες των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας της διαμεσολαβητικής (τραπεζικής) επιχείρησης. Εξετάζεται η χρηματοοικονομική διαχείριση των πιστωτικών οργανισμών και κυρίως η διαχείριση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού τους. Ακόμα, εξετάζονται η διάρθρωση των πιστωτικών αγορών καθώς και οι τάσεις και επιπτώσεις της διεθνοποίησης των τραπεζικών εργασιών. Τέλος, στο μάθημα αυτό γίνονται παρουσιάσεις των παραγώγων προϊόντων και τεχνικών διαχείρισης κινδύνου σε προσομοιωμένο Dealing Room, χρήση των βάσεων δεδομένων για μελέτη των αγορών παραγώγων του εξωτερικού καθώς και πρόγραμμα αυτο-εκπαίδευσης σε παράγωγα προϊόντα και αγορές Ιntuition Ρlus. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Δ. Κυριαζής Παρουσιάζονται τα στοιχεία κυκλοφορούντος του ενεργητικού και οι πηγές βραχυπρόθεσμου παθητικού και εξετάζεται η σημασία τους για τη χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τεχνικές για την άριστη διαχείριση των στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης σε συνδυασμό με τη χρήση οριογραμμάτων Reuters και Datastream. Αναλύονται οι μέθοδοι για την κατάστρωση χρηματοοικονομικών προγραμμάτων και οι τεχνικές πρόβλεψης των μεγεθών του κεφαλαίου κίνησης ώστε να βελτιστοποιείται η χρηματοδοτική διαχείριση πηγών κεφαλαίων. ΑΓΓΛΙΚΑ VII Χ. Τόμπρου Στο εξάμηνο αυτό γίνεται παρουσίαση κειμένων προχωρημένου επιπέδου (Proficiency) με θέματα - ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρηματοοικονομικής, καθώς και υλικού για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται θεωρητική και πρακτική επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραμματική και σύνταξη της γλώσσας, συνοδευόμενη από ασκήσεις κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Επιπλέον οι φοιτητές εξασκούνται στη μετάφραση της ειδικής ορολογίας του αντικειμένου τους και τη συγγραφή δοκιμίων, επαγγελματικών επιστολών και αναφορών. ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με το Management, Marketing, Φόρους, χρηματοδότηση, Δημόσιες Σχέσεις, Ενέργεια, Διαφήμιση. Αλληλογραφία: Σχετική με εγκύκλιο πληροφοριών, μεταφορές, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις. Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δ. Κυριαζής Ασχολείται με την διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής για την επίτευξη των τιθέμενων οργανωσιακών στόχων. Μελετά με την βοήθεια ορισμένων εργαλείων και μεθοδολογιών της στρατηγικής διοίκησης τόσο τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος όσο και τις δυνατότητες και αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος για την διαμόρφωση τις πλέον κατάλληλης στρατηγικής ώστε η επιχείρηση να αποκτήσει διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α. Μπένος Αυτό το μάθημα περιγράφει: Τις μορφές χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων, τα χαρακτηριστικά τους και τις αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα υποδείγματα αποτίμησής τους (π.χ. Βlack - Scholes) και στις πρακτικές τους εφαρμογές στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης και τις

11 επενδυτικές επιλογές των επενδυτών. Τις μορφές προθεσμιακών συμβολαίων, τα χαρακτηριστικά τους και τις σχετικές αγορές τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προθεσμιακά συμβόλαια επί των πιστωτικών χρεογράφων, του ξένου συναλλάγματος και των χρηματιστηριακών δεικτών. Τις μορφές και μεθόδους αντιστάθμισης κινδύνου με τη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και ανταλλαγών απαιτήσεων. Στο μάθημα αυτό γίνονται παρουσιάσεις των παραγώγων προϊόντων και τεχνικών διαχείρισης κινδύνου στο προσομοιωμένο Dealing Room που λειτουργεί στο Τμήμα, γίνεται χρήση των βάσεων δεδομένων (Data Stream, Metastock, Ρrofile, Ram, Finance Εσωτερικού) για τη μελέτη των αγορών παραγώγων του εξωτερικού και τέλος λειτουργεί πρόγραμμα αυτο-εκπαίδευσης σε παράγωγα προϊόντα και αγορές Ιntuition Ρlus ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Α. Αντζουλάτος «Αναδυόμενες Αγορές» εκεί όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηματαγορών, εγχωρίων και διεθνών, με τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες δημιουργούν πολλές ευκαιρίες για μεγάλα κέρδη, αλλά και μεγάλους κινδύνους. Εκεί όπου οι δραματικές μεταπτώσεις της οικονομικής πολιτικής, της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων και των αποδόσεων διεθνών και εγχωρίων επενδυτών είναι μάλλον σύνηθες φαινόμενο. Εκεί, επίσης, όπου οι υπεραισιόδοξες προσδοκίες -και οι ευκαιρίες για μεγάλα κέρδη- εναλλάσσονται με κρίσεις -και μεγάλους κινδύνους- σε έναν φαινομενικά, φαύλο κύκλο. Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την σε βάθος ανάλυση επενδύσεων, και εκθέσεως, εν γένει, σε «αναδυόμενες αγορές» από την σκοπιά των διεθνών επενδυτών, τραπεζών, κερδοσκόπων (speculators), bedge funds,... Παρέχει, επίσης, το υπόβαθρο για την ανάλυση των διλημμάτων πολιτικής τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των εν λόγω χωρών, καθώς και των επενδυτικών ευκαιριών που αυτά δημιουργούν. Προς τούτο, συνθέτει έννοιες και αναλυτικά εργαλεία από πολλές γνωστικές ενότητες, κυρίως της Διεθνούς Μακρο-χρηματοοικονομικής, των Διεθνών Χρηματαγορών και της Κεντρικής Τραπεζικής. Αναλύει, επίσης, έννοιες, όπως ο ηθικός κίνδυνος, η αντίθετη επιλογή και το peso problem, και κινδύνους, όπως, ο πολιτικός κίνδυνος, η αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο πληθωρισμός και οι κερδοσκοπικές εξάρσεις. Περαιτέρω, τονίζει τις διαφορές μεταξύ των «αναδυομένων» και των «ωρίμων αγορών». ΑΓΓΛΙΚΑ VIII Φ. Σιβρίδου Στο όγδοο εξάμηνο διδάσκονται κείμενα προχωρημένου γλωσσικού επιπέδου και ορολογία οικονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηματοοικονομικής. Επίσης δίδεται υλικό σχετικό με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το λεξιλόγιο, η γραμματική και η σύνταξη διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά και δίδονται ασκήσεις κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετάφραση ειδικής ορολογίας που προαναφέρεται καί συγγραφή δοκιμίων, επαγγελματικών επιστολών και αναφορών. ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με μεταφορές, τελωνείο, εισαγωγές, εξαγωγές, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταχυδρομείο. Αλληλογραφία: Σχετική με ασφαλίσεις. Βλάβες, Πληροφορίες. Η ύλη υπάρχει σε σημειώσεις. Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ. Διακογιάννης, Δ. Μαλλιαρόπουλος Αυτό το μάθημα καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις τεχνικές υπολογισμού αποδοτικών χαρτοφυλακίων, στο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και στις επεκτάσεις του, στο υπόδειγμα κερδοσκοπικής αποτίμησης και στις επεκτάσεις του και στην αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου. Στο μάθημα αυτό οι

12 φοιτητές χρησιμοποιούν μικροϋπολογιστές και τα πακέτα LΟΤUS και EXCEL για την επίλυση προβλημάτων. Τέλος, το μάθημα αυτό καθιστά υποχρεωτική την εργασία της οποίας ο βαθμός θα ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου το οποίο παρακολουθείται από τους φοιτητές με τη βοήθεια των στοιχείων της βάσης δεδομένων της Ρrofile και της Reuters. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Ν. Φίλιππας Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στις πιο σημαντικές μορφές συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρίες Επενδύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εγχώρια αγορά και σε θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, ιστορική ανασκόπηση του θεσμού, γνωριμία με τις εταιρίες, μέθοδοι αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού, εκτίμηση των κινδύνων, κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των επί μέρους συλλογικών επενδύσεων και μάρκετινγκ των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων. Τέλος, αναλύεται ο πρόσφατος κώδικας δεοντολογίας των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των Εταιριών Επενδύσεων. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν το προσομοιωμένο Dealing Room του Τμήματος όπου μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πληροφόρησης (Reuters 3000, Εffect) έχουν άμεση πρόσβαση στις εγχώριες και διεθνείς συλλογικές επενδύσεις. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ. Μαλλιαρόπουλος Αυτό το μάθημα καλύπτει ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής που δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των βασικών μαθημάτων χρηματοοικονομικής του προγράμματος. Λόγω της φύσης τους, τα θέματα αυτά μπορεί να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο. Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών η επιλογή των οποίων γίνεται με διαδικασίες που καθορίζονται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Οι φοιτητές πέρα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας θα εκπονήσουν και μια εργασία - μελέτη. Το μάθημα καλύπτει την σύγχρονη θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου από το οποίο προκύπτουν τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης ως ειδικές περιπτώσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια βαθύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίον καθορίζονται οι τιμές μετοχών και αξιογράφων στις αγορές. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Δ. Κυριαζής Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις είναι επενδύσεις επιχειρήσεων σε άλλες επιχειρήσεις τεράστιας σημασίας από πλευράς κεφαλαίων και επιπτώσεων για όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες (π.χ. μέτοχοι, managers, εργαζόμενοι, κυβέρνηση, καταναλωτές). Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την δραστηριότητα των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων χρησιμοποιώντας ένα μείγμα χρηματοοικονομικής θεωρίας και στρατηγικού μάνατζμεντ. Έμφαση δίδεται στα θέματα της απόδοσης των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, των διαφόρων στρατηγικών κατά την διάρκεια των προσφορών εξαγοράς, της αποτιμήσεως των εταιρειών στόχων εξαγοράς, στον τρόπο πληρωμής του τιμήματος εξαγοράς, και στον λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας (goodwill) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Μνεία επίσης γίνεται και στο ισχύον Νομικό Πλάισιο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 19-04-2016 Θέμα: Κατατάξεις Πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 2/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η κατάταξη των υποψηφίων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά

316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά Σκοπός Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsό ΕΑΡΙΝΟ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsό ΕΑΡΙΝΟ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghς jklzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2011-2012 zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα σε Συντομία

Περιεχόμενα σε Συντομία Περιεχόμενα σε Συντομία Πρόλογος Σελίδα vii ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Κεφάλαιο 1 Πεδίο Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων 3 Παράρτημα: Επισκόπηση Βασικών Εννοιών στα Οικονομικά 22 Κεφάλαιο 2 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο, ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009. "Basic Business English"

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Basic Business English Ι ΡΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 09/0/00 ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς 5/7/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Με την Υποστήριξη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια, λειτουργίες και εξέλιξη του χρήματος.................. 19 1.1 Ορισμός του χρήματος..........................................

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB -

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 1 Οκτωβρίου 15 Δεκεμβρίου 2008 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και άλλα 18 μέλη της European Banking and Financial Services

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς:17/7/2014 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129 Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15:45-17:45 201, 202 1 ΔΕΟΔΕ07-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α - Ω ΔΕΟΔΕ07 ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15:45-17:45 201, 202 1 ΔΕΟΔΕ07-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α - Ω ΔΕΟΔΕ07 ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ 2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς:8/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22

Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 21 Κεφάλαιο 1 Οι Τρέχουσες Πολυεθνικές Προκλήσεις και η Παγκόσµια Οικονοµία... 22 Χρηµατοοικονοµική Παγκοσµιοποίηση και Κίνδυνος... 22 Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: ,

Τηλ./Fax: , Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Π.Μ.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Οκτώβριος Νοέμβριος, 2015 Περίληψη Το παρόν κείμενο παρέχει πληροφορίες για την διεξαγωγή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 Πειραιάς:5/3/2013

2012-2013 Πειραιάς:5/3/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2) ΔΕΑΓΓ02-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 15:15 15:15-18:00, 201 ΤΟΜΠΡΟΥ Χ., ΜΟΡΜΟΡΗ Π. ΔΕΓΑΛ02-ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 15:15 15:15-18:00, Α001-Ισόγ.- Νκ ΓΚΟΥΣΙΟΣ Χ. ΔΕΓΕΡ02-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II 15:15 15:15-18:00,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1205005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

419 Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κύπρου

419 Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κύπρου 419 Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κύπρου Σκοπός Κύριος στόχος του τμήματος είναι να προαγάγει τις επιστήμες της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και να επιτύχει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος των Εμπορικών είναι να ενημερώσει τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνική της διεξαγωγής του εμπορίου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Μάιος Ιούλιος 2008 Προγράμματα σπουδών στα αγγλικά ειδικά σχεδιασμένα για στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό Ειδικότητας

Υποχρεωτικό Ειδικότητας 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα