ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, E(2008) 8657 τελικό ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη θέσπιση πολιτικής πιστοποιητικών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά µε την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών µελών και για την επικαιροποίηση των κανονιστικών εγγράφων αναφοράς EL EL

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη θέσπιση πολιτικής πιστοποιητικών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά µε την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών µελών και για την επικαιροποίηση των κανονιστικών εγγράφων αναφοράς (Τα κείµενα στη βουλγαρική, τσεχική, ολλανδική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερµανική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, σουηδική, λετονική, λιθουανική, µαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική και ισπανική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τον κανονισµό (ΕΚ) 2252/04 του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, σχετικά µε την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών µελών (στο εξής: «ο κανονισµός»), ιδίως δε το άρθρο 2, και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής C(2006) 2909 της 28ης Ιουνίου 2006, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής C (2006) 2909 της 28ης Ιουνίου 2006, ήταν αναγκαία η θέσπιση πολιτικής πιστοποιητικών σε µεταγενέστερο στάδιο προκειµένου να διασφαλισθεί συνεκτική εφαρµογή µεταξύ όλων των κρατών µελών. (2) Συγχρόνως, τα κανονιστικά έγγραφα αναφοράς επικαιροποιούνται µε βάση τις τελευταίες διαθέσιµες εκδόσεις τους, οι οποίες δεν περιέχουν ουσιώδεις τροποποιήσεις των προγενέστερων εκδόσεων. (3) Τα εν λόγω έγγραφα αναφοράς θεωρήθηκαν ως πρόσθετα έγγραφα αναφοράς που δεν έχουν συνέπειες για το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 σχετικά µε την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών µελών. (4) Σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν, το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετείχε στην έκδοση του κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του, εφόσον ο εν λόγω κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση δεν απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο. EL 2 EL

4 (5) Σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν, η Ιρλανδία δεν συµµετείχε στην έκδοση του εν λόγω κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του, δεδοµένου ότι ο εν λόγω κανονισµός συνιστά εξέλιξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση δεν απευθύνεται στην Ιρλανδία. (6) υνάµει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία δεν συµµετείχε στην έκδοση του κανονισµού και συνεπώς δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. εδοµένου, ωστόσο, ότι ο κανονισµός αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν δυνάµει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου µέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ρηθέντος πρωτοκόλλου, κοινοποίησε µε επιστολή της 6ης Ιουνίου 2005 ότι τον ενσωµάτωσε στο εθνικό της δίκαιο. Συνεπώς, η ανία οφείλει βάσει του διεθνούς δικαίου να εφαρµόζει την παρούσα απόφαση. Ως εκ τούτου, η ανία πρέπει να λάβει αντίγραφο της παρούσας απόφασης. (7) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των εν λόγω δύο κρατών µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, που εµπίπτει στον τοµέα που µνηµονεύεται από το άρθρο 1, στοιχείο B της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες διευθετήσεις της εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας. Συνεπώς η Νορβηγία και η Ισλανδία δεσµεύονται από την παρούσα απόφαση της Επιτροπής. (8) Όσον αφορά την Ελβετία, ο κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συµφωνίας που υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ελβετική Συνοµοσπονδία σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, που εµπίπτει στον τοµέα του άρθρου 4 παράγραφος 1 της απόφασης του Συµβουλίου για την υπογραφή εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την προσωρινή εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της συµφωνίας αυτής. (9) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της συσταθείσας δυνάµει του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) 1683/95 επιτροπής. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 (1) Κατ εφαρµογή του σηµείου του παραρτήµατος της απόφασης C (2006) 2909 της 28ης Ιουνίου 2006, θεσπίζεται κοινή πολιτική πιστοποιητικών όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτηµα 1. EL 3 EL

5 (2) Τα κανονιστικά έγγραφα αναφοράς τα οποία µνηµονεύονται στο σηµείο 7 του παραρτήµατος της απόφασης C(2006) 2909 της 28ης Ιουνίου 2006 επικαιροποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα 2. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στη ηµοκρατία της Βουλγαρίας, στην Τσεχική ηµοκρατία, στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, στη ηµοκρατία της Εσθονίας, στην Ελληνική ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ηµοκρατία, στην Ιταλική ηµοκρατία, στην Κυπριακή ηµοκρατία, στη ηµοκρατία της Λετονίας, στη ηµοκρατία της Λιθουανίας, στο Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου, στη ηµοκρατία της Ουγγαρίας, στη ηµοκρατία της Μάλτας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη ηµοκρατία της Αυστρίας, στη ηµοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική ηµοκρατία, στη Ρουµανία, στη ηµοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική ηµοκρατία, στη ηµοκρατία της Φινλανδίας και στο Βασίλειο της Σουηδίας. Ενδείκνυται να κοινοποιηθεί στη ηµοκρατία της Ισλανδίας, στο Βασίλειο της Νορβηγίας και στην Ελβετική Συνοµοσπονδία. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση C(2008) 4336 τελικό της Επιτροπής, της 25 ης Σεπτεµβρίου Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Jacques BARROT Αντιπρόεδρος EL 4 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ C(2008). ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ.. ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Έκδοση η Μαρτίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της πολιτικής πιστοποιητικών (CP) είναι η επίτευξη αξιόπιστης και επαρκούς διαλειτουργικότητας µεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου πιστοποίησης (CVCA) και των ελεγκτών εγγράφων (Document Verifiers DV) των διαφόρων κρατών µελών για τη λειτουργία της EAC-PKI. Η εν λόγω πολιτική όσον αφορά τα πιστοποιητικά έχει θεσπιστεί δυνάµει του άρθρου των τεχνικών προδιαγραφών για τα πρότυπα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα βιοµετρικά στοιχεία στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη µέλη, όπως προβλέπεται στην απόφαση C(2006) 2909 της Επιτροπής, της Η πολιτική πιστοποιητικών αφορά αποκλειστικά τη χρήση των πιστοποιητικών για τον έλεγχο της πρόσβασης σε βιοµετρικά στοιχεία δακτυλικών αποτυπωµάτων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που επιτρέπουν τον εκτενή έλεγχο πρόσβασης µε σκοπό τον έλεγχο στα σύνορα. Στο πλαίσιο της εν λόγω κοινής πολιτικής πιστοποιητικών προβλέπεται µία κοινή δέσµη ελάχιστων απαιτήσεων στις οποίες κάθε κράτος µέλος ΟΦΕΙΛΕΙ να βασίζει την εθνική πολιτική πιστοποιητικών, όσον αφορά τη χρήση πιστοποιητικών για τον έλεγχο των συνόρων. Η εθνική πολιτική πιστοποιητικών ΠΡΕΠΕΙ να πληροί, τουλάχιστον, τα πρότυπα της εν λόγω κοινής πολιτικής για τα πιστοποιητικά, ΜΠΟΡΕΙ όµως να θέτει συµπληρωµατικούς περιορισµούς σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη χρήση των πιστοποιητικών εντός του εν λόγω κράτους µέλους. Ένα κράτος µέλος ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να απαιτεί από έναν ελεγκτή εγγράφων (DV) σε άλλο κράτος µέλος να εγκρίνει και άλλους περιορισµούς εκτός εκείνων τους οποίους προβλέπει η εν λόγω κοινή πολιτική πιστοποιητικών, ως προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού στον εν λόγω DV. Η έκδοση πιστοποιητικών από την εθνική αρχή ελέγχου πιστοποίησης (CVCA) σε εθνικούς ελεγκτές εγγράφων δεν εµπίπτει στο πεδίο της εν λόγω κοινής πολιτικής πιστοποιητικών. Η εν λόγω πολιτική πιστοποιητικών βασίζεται στις τεχνικές κατευθύνσεις Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents Extended Access Control 1 εν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα διατίθεται στη διεύθυνση EL 5 EL

7 (EAC), Version 1.1.1, TR-03110, που δηµοσιεύθηκαν από την Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik και καλούνται εφεξής TR-EAC Σύνοψη Μία πολιτική πιστοποιητικών συνιστά δέσµη συγκεκριµένων κανόνων που επιβάλλουν την ισχύ ενός πιστοποιητικού για δεδοµένη κοινότητα ή/και την κατηγορία εφαρµογής του, µε κοινές απαιτήσεις ασφαλείας. Τόσο για τις CVCA όσο και για τους DV, η εν λόγω πολιτική προσφέρει την ίδια ποιότητα µε εκείνην την οποία προσφέρει η εκτεταµένη και τυποποιηµένη πολιτική πιστοποίησης (NCP+), όπως ορίζεται στο ETSI TS , έκδοση ( ). Η εν πολιτική πιστοποιητικών λειτουργεί µε την υποδοµή δηµόσιου κλειδιού (ΡΚΙ) που περιγράφεται στις TR-EAC, παράγραφος 2.2 ( υποδοµή δηµόσιου κλειδιού ) Ονοµασία και ταυτοποίηση των εγγράφων Η κοινή πολιτική πιστοποιητικών αναγνωρίζεται από την ονοµασία της και τον αριθµό έκδοσης. Μία εθνική CP ΟΦΕΙΛΕΙ να περιέχει αναγνωριστικό αντικειµένου (OID) το οποίο ΠΡΕΠΕΙ να προσδιορίζει το έγγραφο και την έκδοσή του κατά τρόπο ενιαίο Συµµετέχοντες στο πλαίσιο της ΡΚΙ Το παρόν τµήµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή των αρχών πιστοποίησης, των κατόχων πιστοποιητικών, των υπηρεσιών καταγραφής και των βασιζόµενων µερών στο πλαίσιο της υποδοµής δηµόσιου κλειδιού για τον εκτενή έλεγχο πρόσβασης (EAC-PKI). Η EAC-PKI αποτελεί µέρος της διεθνούς υποδοµής ασφαλείας για τη διασφάλιση και την επαλήθευση της ακεραιότητας και της γνησιότητας των µηχαναγνώσιµων ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τα κράτη µέλη. Η γενική περιγραφή όλων των συµµετεχόντων στο πλαίσιο της ΡΚΙ εκτίθεται συνοπτικά στον πίνακα 1. Αρχή πιστοποίηση ς Αρχή καταχώρηση ς Συνδροµητ ής Βασιζόµ ενο µέρος Εθνική αρχή ελέγχου πιστοποίησης (CVCA) X X Ελεγκτής εγγράφων (DV) X X X X Σύστηµα ελέγχου (IS) X X Μηχαναγνώσιµο ταξιδιωτικό (MRTD) έγγραφο X Πίνακας 1 Συνοπτική παρουσίαση των συµµετεχόντων ΡΚΙ µιας EAC-PKI EL 6 EL

8 Αρχές πιστοποίησης Εθνική αρχή ελέγχου πιστοποίησης Η αρχή-ρίζα πιστοποίησης (CA) µιας εθνικής EAC-PKI καλείται εθνική αρχή ελέγχου πιστοποίησης (CVCA). Τα δηµόσια κλειδιά µιας εθνικής CVCA περιλαµβάνονται τόσο στα αυθυπόγραφα πιστοποιητικά CVCA, όσο και στα πιστοποιητικά CVCA σύνδεσης. Οι δύο αυτές κατηγορίες καλούνται πιστοποιητικά CVCA. Μία εθνική CVCA καθορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε πλινθία των µηχαναγνώσιµων ταξιδιωτικών εγγράφων (MRTD) για όλους του ελεγκτές εγγράφων (δηλαδή τους εθνικούς DV και τους αλλοδαπούς DV), εκδίδοντας πιστοποιητικά DV που θα καθορίζουν τα ιδιοχαρακτηριστικά ελέγχου της πρόσβασης. Μία εθνική CVCA εκδίδει πιστοποιητικά για τους δικαιούχους πιστοποιητικών (συνδροµητές). Στο παρόν έγγραφο ο δικαιούχος πιστοποιητικού καλείται ελεγκτής εγγράφων (DV). Ένας ελεγκτής εγγράφων (DV) είναι µία οργανωτική µονάδα που διαχειρίζεται συνολικά συστήµατα ελέγχου. Αρχή πιστοποίησης του ελεγκτή εγγράφων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να διαθέτει κάθε χώρα µία αρχή πιστοποίησης σε επίπεδο ελεγκτή εγγράφων (DV). Εντούτοις, τούτο ενδέχεται να µην είναι δυνατόν για ορισµένα κράτη µέλη, λόγω του τρόπου µε τον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες στα εν λόγω κράτη για τον έλεγχο των συνόρων και της µετανάστευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, για να ελαχιστοποιηθούν τα γενικά διοικητικά έξοδα, η καταχώρηση των υποκειµένων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να πραγµατοποιείται συντονισµένα από τους ελεγκτές εγγράφων. Ένας ελεγκτής εγγράφων εκδίδει µέσω της CA τα πιστοποιητικά για τα οικεία συστήµατα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά των συστηµάτων ελέγχου τα οποία εκδίδονται από έναν DV συνήθως αποκτούν τα δικαιώµατα πρόσβασης και την περίοδο ισχύος από το βασικό πιστοποιητικό DV. Εντούτοις, ο ελεγκτής εγγράφων ΜΠΟΡΕΙ να επιλέξει να περιορίσει περαιτέρω τα δικαιώµατα πρόσβασης ή την περίοδο ισχύος Αρχές καταχώρησης Εθνική αρχή ελέγχου καταχώρησης Για κάθε εθνική CVCA υπάρχει µία µόνο υπηρεσία καταχώρησης, η αντίστοιχη εθνική αρχή ελέγχου καταχώρησης (CVRA). Συνήθως, υπάγεται στην ίδια αρχή όπως και η CVCA. Η εθνική CVRA είναι αρµόδια για την ταυτοποίηση και τoν έλεγχο γνησιότητας των αιτήσεων πιστοποίησης των ελεγκτών εγγράφων, δηλαδή οι αιτήσεις πιστοποιητικών για συνδροµητές επιτρέπεται να υποβάλλονται µόνο από τους ελεγκτές εγγράφων. Επιπλέον, η CVRA κινεί τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για τους ελεγκτές εγγράφων και επικυρώνει τη διαδικασία ανάκλησης και ανανέωσης πιστοποιητικών εκδοθέντων από την αντίστοιχη CVCA. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η CVRA θα θεωρείται ότι αποτελεί µέρος της CVCA και, ως εκ τούτου, θα χρησιµοποιείται µόνον ο όρος CVCA. Τα κράτη µέλη ΜΠΟΡΟΥΝ να κατανέµουν/συνδυάζουν τους ρόλους που διαδραµατίζουν οι CVCA και CVRA, κατά τον τρόπο που επιθυµούν. Αρχή καταχώρησης του ελεγκτή εγγράφων Κάθε κράτος µέλος ΟΦΕΙΛΕΙ να διαθέτει µία µόνο υπηρεσία καταχώρησης για κάθε ελεγκτή εγγράφων. EL 7 EL

9 Οι ελεγκτές εγγράφων είναι αρµόδιοι για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο γνησιότητας των αιτήσεων πιστοποίησης των συστηµάτων ελέγχου. Επιπλέον, η DV κινεί τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για τα συστήµατα ελέγχου και επικυρώνει τη διαδικασία ανάκλησης και ανανέωσης πιστοποιητικών. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η DVRA θα θεωρείται ότι αποτελεί µέρος της DV και, ως εκ τούτου, θα χρησιµοποιείται µόνον ο όρος DV. Τα κράτη µέλη ΜΠΟΡΟΥΝ να κατανέµουν/συνδυάζουν τους ρόλους που διαδραµατίζουν οι DV και DVRA, κατά τον τρόπο που επιθυµούν Συνδροµητές Στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής, οι συνδροµητές είναι οι ελεγκτές εγγράφων (DV) και τα συστήµατα ελέγχου (IS). Ο ορισµός του ελεγκτή εγγράφων δίδεται στο σηµείο Για τους σκοπούς της εν λόγω πολιτικής πιστοποιητικών, ως σύστηµα ελέγχου νοούνται η υποδοµή, το υλικό και το λογισµικό που απαιτούνται για τη λήψη πιστοποιητικών από τον DV κράτους µέλους, για την αποθήκευση και τη διαχείριση των εν λόγω πιστοποιητικών, καθώς και για τη λήψη βιοµετρικών στοιχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων από µηχαναγνώσιµα ταξιδιωτικά έγγραφα (MRTD) µε τη χρήση των εν λόγω πιστοποιητικών, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών ελέγχου της πρόσβασης στα συστήµατα ελέγχου Βασιζόµενα µέρη Τα βασιζόµενα µέρη στο πλαίσιο της EAC-PKI είναι οι ελεγκτές εγγράφων, τα συστήµατα ελέγχου και τα µηχαναγνώσιµα ταξιδιωτικά έγγραφα (MRTD). Βασιζόµενο µέρος είναι µία οντότητα που ελέγχει την υπογραφή ενός πιστοποιητικού µέσω µιας εµπιστευµένης διαδροµής πιστοποίησης (βλ. σηµείο 1.4). Τα κράτη µέλη εντοπίζουν επακριβώς την εµπιστευµένη διαδροµή πιστοποίησης την οποία ένα βασιζόµενο µέρος θα πρέπει να ακολουθήσει για την επαλήθευση ενός πιστοποιητικού (βλ. σηµείο 1.4) Άλλοι συµµετέχοντες Εάν ένα κράτος µέλος εντοπίσει άλλους συµµετέχοντες, θα πρέπει να εφαρµόσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι λοιποί συµµετέχοντες που εντοπίζονται από ένα κράτος µέλος, οι οποίοι διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στην PKI ή/και αλληλεπιδρούν µε αυτή, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στην παρούσα πολιτική πιστοποιητικών Χρήση των πιστοποιητικών Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ανάγνωση, µέσω συστηµάτων ελέγχου, των αποθηκευµένων στα MRTD βιοµετρικών στοιχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων, όπως αναφέρεται στα πιστοποιητικά, αποκλειστικά για την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου, µε άµεσα διαθέσιµα και συγκρίσιµα στοιχεία. Για την CVCA ενός κράτους µέλους, τα ζεύγη κλειδιών και τα πιστοποιητικά χρησιµοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: το ιδιωτικό κλειδί CVCA χρησιµοποιείται για την υπογραφή εθνικών και εξωτερικών πιστοποιητικών DV και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υπογραφή των αιτήσεων EL 8 EL

10 έκδοσης πιστοποιητικών DV, προκειµένου να παρασχεθούν στην CVCA άλλων εξουσιοδοτηµένων κρατών µελών (βλ. σηµείο 3,4) τα πιστοποιητικά CVCA χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση των υπογραφών ενός εθνικού ελεγκτή εγγράφων ή DV άλλου κράτους µέλους το ιδιωτικό κλειδί DV χρησιµοποιείται για την υπογραφή εθνικών πιστοποιητικών IS το πιστοποιητικό DV χρησιµοποιείται για την επαλήθευση της υπογραφής του εθνικού ή εξωτερικού πιστοποιητικού IS. Τα εν λόγω πιστοποιητικά διευκολύνουν την πρόσβαση στην ανάγνωση, µέσω συστηµάτων ελέγχου, των αποθηκευµένων στα MRTD βιοµετρικών στοιχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων, όπως αναφέρεται στα πιστοποιητικά, αποκλειστικά για την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου, µε άµεσα διαθέσιµα και συγκρίσιµα στοιχεία. Προς τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίος ο σαφής καθορισµός της εµπιστευµένης διαδροµής πιστοποίησης που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Η εµπιστευµένη διαδροµή πιστοποίησης, την οποία διαχειρίζεται µία CVCA, αποτελείται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά: πιστοποιητικό CVCA: αυθυπόγραφο πιστοποιητικό εάν απαιτείται, πιστοποιητικό CVCA ενδιάµεσης σύνδεσης πιστοποιητικό DV: τα πιστοποιητικά DV υπογράφονται τουλάχιστον από την εθνική CVCA πιστοποιητικό IS: τα πιστοποιητικά IS υπογράφονται από τον DV. Όσον αφορά τα βασιζόµενα µέρη, µία εµπιστευµένη διαδροµή πιστοποίησης συνίσταται: για ελεγκτή εγγράφων: σε ένα πιστοποιητικό της εθνικής CVCA και ένα πιστοποιητικό της CVCA του εξουσιοδοτηµένου κράτους µέλους για σύστηµα ελέγχου: σε ένα πιστοποιητικό του εθνικού DV, ένα πιστοποιητικό της εθνικής CVCA και ένα πιστοποιητικό της CVCA του εξουσιοδοτηµένου κράτους µέλους MRTD: σε ένα πιστοποιητικό του IS του εξουσιοδοτηµένου κράτους µέλους, ένα πιστοποιητικό του DV του εξουσιοδοτηµένου κράτους µέλους και ένα πιστοποιητικό της εθνικής CVCA και πιθανόν ένα πιστοποιητικό σύνδεσης της εθνικής CVCA και το αντίστοιχο πιστοποιητικό CVCA. Σηµείωση: ο όρος «εθνικός» παραπέµπει στο κράτος µέλος στο οποίο ανήκει η CVCA, ο DV, το IS και το MRTD. Ως «εξουσιοδοτηµένο κράτος µέλος» νοείται ένα κράτος µέλος που είναι εξουσιοδοτηµένο να συλλέγει τα δεδοµένα των MRTD των υπηκόων του κράτους αυτού, χρησιµοποιώντας ένα πιστοποιητικό DV (και IS) υπογεγραµµένο από την εθνική CVCA του εν λόγω υπηκόου. EL 9 EL

11 1.5. ιαχείριση της σχετικής πολιτικής Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας ιεύθυνση B, Μονάδα B Bρυξέλλες Βέλγιο 1.6. Ορολογία, ορισµοί και ακρωνύµια Στο παρόν έγγραφο οι λέξεις κλειδιά «ΠΡΕΠΕΙ», «ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ», «ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ», «ΟΦΕΙΛΕΙ», «ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ», «ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ», «ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ», «ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ», «ΜΠΟΡΕΙ» και «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ», ερµηνεύονται σύµφωνα µε την [RFC2119]. Ως «κράτος µέλος» νοείται το κράτος που συµµετέχει στο πλαίσιο του κανονισµού 2252(2004). Ο όρος «εθνικóς» παραπέµπει στο ίδιο κράτος µέλος. Ο όρος «αλλοδαπός» παραπέµπει σε άλλο κράτος µέλος. Ως «έγκυρο κλειδί» νοείται ένα κλειδί για το οποίο η τρέχουσα στιγµή περιλαµβάνεται στην περίοδο ισχύος του αντίστοιχου πιστοποιητικού του συνδροµητή και για το οποίο το εν λόγω πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί. Το προσάρτηµα Α.1.2 περιλαµβάνει συµπληρωµατικούς ορισµούς και ακρωνύµια που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής. 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την τήρηση του καταλόγου µε τα λεπτοµερή στοιχεία επικοινωνίας για τις CVCA και τους DV σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Το περιεχόµενο και η ακεραιότητα του εν λόγω καταλόγου διατηρούνται µε διπλωµατικά µέσα. Τα αντίστοιχα στοιχεία είναι διαθέσιµα στον ιστότοπο της Γενικής ιεύθυνσης ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας (Γ JLS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 3.1. Ονοµατοδοσία Όπως ορίζεται στο σηµείο Α.4.1 των TR-EAC, τα στοιχεία της αρχής πιστοποίησης επιτρέπουν τον εντοπισµό του δηµόσιου κλειδιού που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της υπογραφής της αρχής πιστοποίησης (CVCA ή DV). Τα στοιχεία της αρχής πιστοποίησης ΠΡΕΠΕΙ να είναι ίδια µε εκείνα του κατόχου του πιστοποιητικού στο αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρχής πιστοποίησης (Πιστοποιητικό σύνδεσης CVCA ή πιστοποιητικό DV). EL 10 EL

12 Τα στοιχεία του κατόχου του πιστοποιητικού ΟΦΕΙΛΟΥΝ να προσδιορίζουν ένα δηµόσιο κλειδί του κατόχου του πιστοποιητικού. ΠΡΕΠΕΙ να αποτελεί ενιαίο αναγνωριστικό για την εκδούσα αρχή πιστοποίησης. ΟΦΕΙΛΕΙ να αποτελείται από τα ακόλουθα αλληλοσυνδεόµενα στοιχεία: 1) τον κωδικό χώρας ΑΛΦΑ-2, βάσει του προτύπου ISO , της χώρας του κατόχου του πιστοποιητικού 2) ένα µνηµοτεχνικό στοιχείο αντιπροσωπευτικό του κατόχου του πιστοποιητικού 3) έναν αριθµό αριθµητικής ή αλφαριθµητικής ακολουθίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εν εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία του κατόχου του πιστοποιητικού θα αποτελούν κατά κανόνα ενιαίο αναγνωριστικό. Τα κράτη µέλη καθορίζουν την ταυτότητα ως ακολούθως: πιστοποιητικό CVCA: στοιχεία της αρχής πιστοποίησης: ταυτότητα της εθνικής CVCA στοιχεία του κατόχου του πιστοποιητικού: ταυτότητα της εθνικής CVCA πιστοποιητικό DV: στοιχεία της αρχής πιστοποίησης: ταυτότητα της εθνικής CVCA ή της CVCA άλλου εξουσιοδοτηµένου κράτους µέλους (βλ. σηµείο 3.3) στοιχεία του κατόχου του πιστοποιητικού: ταυτότητα της εθνικής DV πιστοποιητικό IS: στοιχεία της αρχής πιστοποίησης: ταυτότητα της εθνικής DV στοιχεία του κατόχου του πιστοποιητικού: ταυτότητα του εθνικού IS Αρχική επικύρωση της ταυτότητας Εθνική CVCA Κάθε κράτος µέλος ΟΦΕΙΛΕΙ να καθορίζει σαφώς τον αρµόδιο για τον έλεγχο γνησιότητας και τον ορισµό της ταυτότητας της CVCA Από CVCA σε CVCA Για την επικύρωση των αιτήσεων των DV, µία CVCA πρέπει να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη ταυτότητα του DV µε την CVCA του αντίστοιχου κράτους µέλους. Κατά συνέπεια, οι CVCA των συµµετεχόντων κρατών ΠΡΕΠΕΙ να προβαίνουν σε αµοιβαία επικύρωση της ταυτότητάς τους, πριν από την υποβολή αιτήσεων από τους DV για την έκδοση πιστοποιητικών. EL 11 EL

13 Η επικύρωση της ταυτότητας των CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι CVCA ΟΦΕΙΛΟΥΝ να κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να διαβιβαστούν στις λοιπές συµµετέχουσες CVCA: (α) (β) (γ) την εθνική πολιτική πιστοποιητικών το δηµοσιοποιηµένο τµήµα, εφόσον υπάρχει, του κανονισµού πιστοποιήσεων της CVCA αντίγραφο του δηµόσιου κλειδιού της CVCA. Σε περίπτωση τροποποίησης ενός από τα προαναφερθέντα στοιχεία, οι CVCA ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διαβιβάζουν ενηµερωµένη έκδοση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για διανοµή στις λοιπές συµµετέχουσες CVCA Από DV σε CVCA Όταν ένας ελεγκτής εγγράφων από ένα κράτος µέλος διαβιβάζει στοιχεία καταγραφής σε µία CVCA σε άλλο κράτος µέλος, η διαβίβαση αυτή ΟΦΕΙΛΕΙ να πραγµατοποιείται µέσω αµοιβαία συµφωνηθέντων αξιόπιστων διαύλων. Ο DV ΠΡΕΠΕΙ να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία καταγραφής: (α) (β) (γ) (δ) το δηµοσιοποιηµένο τµήµα του κανονισµού πιστοποιήσεων του DV το πλέον πρόσφατο πιστοποιητικό συµµόρφωσης προς την εθνική πολιτική πιστοποιητικών όσον αφορά τον DV κατάλογο των οργανισµών που χρησιµοποιούν συστήµατα ελέγχου στα οποία οι DV είναι συνδροµητές αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο Α.4.2 των TR-EAC. Η εν λόγω αίτηση πιστοποιητικού ΠΡΕΠΕΙ να περιλαµβάνει εξωτερική υπογραφή, όπως ορίζεται στην παράγραφο Α των TR-EAC, από την CVCA στην οποία υπάγεται ο ελεγκτής εγγράφων. Σε περίπτωση σηµαντικής µεταβολής οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία, ο ελεγκτής εγγράφων ΟΦΕΙΛΕΙ να κοινοποιεί στην CVCA λεπτοµερή στοιχεία της τροποποίησης, έτσι ώστε να της παράσχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει κατά πόσον είναι αναγκαία µια νέα αρχική επικύρωση της ταυτότητας Από IS σε DV Οι ελεγκτές εγγράφων ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διαθέτουν κατάλληλο µηχανισµό για τον εντοπισµό ενός συστήµατος ελέγχου ελεγχθείσας γνησιότητας. Η δηµιουργία στοιχείων για το αρχικό κλειδί και η συγκέντρωση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών ΟΦΕΙΛΟΥΝ να πραγµατοποιούνται παρουσία υπαλλήλων εξουσιοδοτηµένων από τον DV. EL 12 EL

14 3.3. Ταυτοποίηση και έλεγχος γνησιότητας για αιτήσεις έκδοσης νέου κλειδιού Όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο Α.4.2 των TR-EAC Από DV σε CVCA Η CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να διασφαλίζει την εγκυρότητα της αίτησης επιβεβαιώνοντας ότι: (α) (β) (γ) (δ) η αίτηση είναι µορφοτυπηµένη σύµφωνα µε την παράγραφο Α.4.2 των TR-EAC η CVCA του κράτους µέλους του DV εξακολουθεί να θεωρεί ως έγκυρο τον DV το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του DV είναι έγκυρο η εξωτερική υπογραφή της αίτησης δηµιουργήθηκε µε κλειδί που είναι έγκυρο για πιστοποιητικό του εν λόγω DV, εκδοθέν από την CVCA Από IS σε DV Ο ελεγκτής εγγράφων ΟΦΕΙΛΕΙ να εκδίδει πιστοποιητικό, µόνο αφού βεβαιωθεί ότι: (α) (β) το σύστηµα ελέγχου εξακολουθεί να είναι καταγεγραµµένο ως σύστηµα εν λειτουργία το σύστηµα ελέγχου δεν έχει δηλωθεί ότι έχει κλαπεί/ απολεσθεί. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 4.1. Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού CVCA Κάθε κράτος µέλος ορίζει την οντότητα που είναι αρµόδια να επιτρέψει τη δηµιουργία της CVCA Από DV σε CVCA Μετά την επιτυχή αρχική επικύρωση της ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο σηµείο ανωτέρω, η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού DV ΟΦΕΙΛΕΙ να υποβάλλεται σύµφωνα µε τις παραγράφους A.4.2 «Αιτήσεις πιστοποιητικών» και «Ελεγκτές εγγράφων» των TR- EAC Από IS σε DV Τα συστήµατα ελέγχου ΟΦΕΙΛΟΥΝ να υποβάλλουν αιτήσεις πιστοποιητικών µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικής επικύρωσης της ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο σηµείο ανωτέρω. EL 13 EL

15 4.2. ιεκπεραίωση αιτήσεως έκδοσης πιστοποιητικού Πιστοποιητικά που εκδίδονται από µία CVCA σε µία CVCA Μία CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να εκδίδει, κατά τη διαδικασία δηµιουργίας και πιστοποίησης κρυπτογραφικών κλειδιών, µόνο αυθυπόγραφο πιστοποιητικό CVCA ή πιστοποιητικό σύνδεσης µε παλαιό πιστοποιητικό CVCA, σύµφωνα µε την οικεία εθνική πολιτική πιστοποιητικών. Οι CVCA ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχουν ότι οι αιτήσεις πιστοποιητικών είναι επιτρεπόµενες και έγκυρες (βλ. σηµείο 4.1.1) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από µία CVCA για έναν DV Μία CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να εκδίδει σε έναν DV πιστοποιητικό µόνο εφόσον ο εν λόγω DV συµµορφώνεται µε την οικεία εθνική πολιτική πιστοποιητικών, δηλαδή, τουλάχιστον µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας πολιτικής πιστοποιητικών, ενώ η χρήση (από κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς) των βιοµετρικών στοιχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων στο ταξιδιωτικό έγγραφο να είναι σύµφωνη µε το σηµείο 1.4 του παρόντος εγγράφου. Οι CVCA ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχουν την εγκυρότητα της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού. Οι CVCA ΠΡΕΠΕΙ να βεβαιώνουν την παραλαβή της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού. Η CVCA ΠΡΕΠΕΙ να διεκπεραιώνει την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εντός της προθεσµίας των 72 ωρών που ορίζεται στο σηµείο της απόφασης C(2006) 2909 της Επιτροπής, της Σε περίπτωση που ένα σύστηµα CVCA δεν είναι λειτουργικό για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από την εν λόγω προθεσµία, ΠΡΕΠΕΙ να ενηµερώνονται σχετικά όλοι οι συνδροµητές DV, το αργότερο 7 ηµέρες πριν τη διακοπή της υπηρεσίας, εφόσον είναι προγραµµατισµένη, και, σε περίπτωση απρόβλεπτης διακοπής της υπηρεσίας, όταν θα είναι ευλόγως δυνατόν Πιστοποιητικά που εκδίδονται από έναν DV για ένα IS Ένας ελεγκτής εγγράφων ΟΦΕΙΛΕΙ να εκδίδει πιστοποιητικό για ένα σύστηµα ελέγχου µόνο εφόσον το εν λόγω IS συµµορφώνεται µε την οικεία εθνική πολιτική πιστοποιητικών και κάνει χρήση των πιστοποιητικών σύµφωνα µε το σηµείο 1.4 του παρόντος εγγράφου. Οι DV ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχουν πριν από την έκδοση ενός πιστοποιητικού την εγκυρότητα της σχετικής αίτησης Έκδοση πιστοποιητικών Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις CV Οι CVCA ΟΦΕΙΛΟΥΝ να λαµβάνουν µέτρα κατά της πλαστογράφησης πιστοποιητικών και διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών συνδέονται κατά τρόπο ασφαλή µε τη σχετική καταχώρηση, την ανανέωση ή την έκδοση νέου κλειδιού πιστοποιητικών, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης οποιουδήποτε δηµόσιου κλειδιού που δηµιουργήθηκε από το υποκείµενο. EL 14 EL

16 Τα πιστοποιητικά ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηµιουργούνται και να εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο Α.4 «Πιστοποιητικά TR-EAC» Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους DV Οι DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να µεριµνούν για την έκδοση πιστοποιητικών µε ασφάλεια, έτσι ώστε να διατηρείται η γνησιότητά τους. Οι DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να λαµβάνουν µέτρα κατά της πλαστογράφησης πιστοποιητικών και διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών συνδέονται κατά τρόπο ασφαλή µε τη σχετική καταγραφή, την ανανέωση ή την έκδοση νέου κλειδιού πιστοποιητικών, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης οποιουδήποτε δηµόσιου κλειδιού που δηµιουργήθηκε από το υποκείµενο. Τα πιστοποιητικά ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηµιουργούνται και να εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο Α.4 «Πιστοποιητικά TR-EAC» Αποδοχή των πιστοποιητικών Το αυθυπόγραφο πιστοποιητικό CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να γίνεται αποδεκτό από την οντότητα που είναι αρµόδια για την CVCA, µετά τη δηµιουργία του, κατά το πέρας της δηµιουργίας και πιστοποίησης κρυπτογραφικών κλειδιών. Εφόσον ένα πιστοποιητικό παραληφθεί από έναν DV ή ένα IS ΟΦΕΙΛΕΙ να θεωρείται ως αποδεκτό Κανόνες ασφαλείας όσον αφορά το ζεύγος κλειδιών και το πιστοποιητικό Οι CVCA, DV και IS ΠΡΕΠΕΙ να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, ανάλογα µε την περίπτωση. να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των πληροφοριών που κοινοποιούνται στην CVCA/ στον DV, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας πολιτικής και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την καταγραφή το ζεύγος κλειδιών να χρησιµοποιείται αποκλειστικά µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται από την παρούσα πολιτική να αποκλείεται κάθε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του ιδιωτικού κλειδιού να δηµιουργούνται τα κλειδιά σύµφωνα µε τις TR-EAC. να χρησιµοποιούνται ιδιωτικά κλειδιά µόνο για την υπογραφή ή την αποκρυπτογράφηση σε ασφαλή συσκευή κρυπτογράφησης, όπως περιγράφεται στο σηµείο 6.2 να κοινοποιείται, εντός εύλογης προθεσµίας, στην CVCA/ στον DV εάν κατά το πέρας της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό: ένα ιδιωτικό κλειδί έχει απολεσθεί, κλαπεί ή εκτεθεί σε κίνδυνο ή έχει απολεσθεί ο έλεγχος του ιδιωτικού κλειδιού λόγω έκθεσης σε κίνδυνο των δεδοµένων ενεργοποίησης (π.χ. του κωδικού PIN) ή για άλλους λόγους και/ή EL 15 EL

17 το περιεχόµενο του πιστοποιητικού που κοινοποιήθηκε στον συνδροµητή ή το υποκείµενο παρουσιάζει ανακρίβειες ή µεταβολές να διακόπτεται αµέσως και οριστικά η χρήση ιδιωτικού κλειδιού, εφόσον εκτεθεί σε κίνδυνο σε περίπτωση που ενηµερωθούν ότι το ιδιωτικό κλειδί µίας CVCA ή ενός DV έχει εκτεθεί σε κίνδυνο, τα πιστοποιητικά που υπογράφηκαν µε τα εν λόγω ιδιωτικά κλειδιά ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να θεωρούνται αξιόπιστα και ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα. Η χρήση ζεύγους κλειδιών και πιστοποιητικού ΟΦΕΙΛΕΙ να επισηµαίνεται από το φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού (την CVCA ή τον DV) στο πεδίο έγκρισης «κάτοχος του πιστοποιητικού». Οι DV και τα IS ΟΦΕΙΛΟΥΝ να χρησιµοποιούν µόνο το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό DV και IS αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς: για την επίτευξη του στόχου που περιγράφεται στο σηµείο 1.4 «Χρήση των πιστοποιητικών» της παρούσας CP σύµφωνα µε το περιεχόµενο των εκδοθέντων πιστοποιητικών Ανανέωση πιστοποιητικών εν επιτρέπεται 4.7. Έκδοση νέου κλειδιού πιστοποιητικών ΜΠΟΡΕΙ να εκδίδεται νέο κλειδί πιστοποιητικού µόνον εφόσον: (α) (β) (γ) (δ) επίκειται η λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού DV ή IS το πιστοποιητικό DV ανακαλείται ένα κλειδί IS έχει εκτεθεί σε κίνδυνο ένα πιστοποιητικό DV/ IS χρήζει τροποποίησης λόγω µεταβολών στα ιδιοχαρακτηριστικά DV/ IS. Η CVCA/ ο DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να µεριµνούν ώστε οι αιτήσεις πιστοποιητικών που εκδίδονται για έναν DV/ ένα IS είναι πλήρεις, ακριβείς και δεόντως εγκεκριµένες. Η CVCA/ Η DV ΟΦΕΙΛΕΙ να: (α) (β) ελέγχει την ύπαρξη και την εγκυρότητα του πιστοποιητικού που χρήζει νέου κλειδιού και ότι εξακολουθούν να είναι έγκυρες οι πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν για την επαλήθευση της ταυτότητας και των ιδιοχαρακτηριστικών του DV/ IS εκδίδει νέο πιστοποιητικό κατόπιν επαλήθευσης της υπογραφής του υποκειµένου µόνο εφόσον η κρυπτογραφική ασφάλεια του εν λόγω κλειδιού εξακολουθεί να είναι επαρκής για την περίοδο ισχύος του νέου πιστοποιητικού EL 16 EL

18 και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το κλειδί που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία της υπογραφής στην αίτηση έχει εκτεθεί σε κίνδυνο. Τα πιστοποιητικά ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εκδίδονται σύµφωνα µε το ανωτέρω σηµείο 4.3 «Έκδοση πιστοποιητικών». Σε περίπτωση που επίκειται η λήξη της ισχύος ενός πιστοποιητικού DV (βλ. σηµείο 4.7α ανωτέρω), ΠΡΕΠΕΙ να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Α.4.2 «Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών» των TR-EAC. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό DV ανακαλείται, λήγει ή χρήζει τροποποίησης (βλ. σηµεία 4.7 β, γ, δ ανωτέρω), η δηµιουργία νέου κλειδιού ισοδυναµεί µε την εφαρµογή των διαδικασιών που ακολουθούνται όταν ένας DV υποβάλει για πρώτη φορά αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού DV. Σε περίπτωση έκθεσης ιδιωτικού κλειδιού IS σε κίνδυνο ή λήξης της ισχύος του, η δηµιουργία νέου κλειδιού ισοδυναµεί µε την εφαρµογή των διαδικασιών που ακολουθούνται όταν ένα IS υποβάλει για πρώτη φορά αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού IS Τροποποίηση πιστοποιητικού Καλύπτεται από το σηµείο 4.7 «Έκδοση νέου κλειδιού πιστοποιητικών» του παρόντος εγγράφου Ανάκληση και αναστολή πιστοποιητικών Βλ. σηµείο 5.7 «Αποκατάσταση από καταστροφές και έκθεση σε κινδύνους» του παρόντος εγγράφου Υπηρεσίες ελέγχου κατάστασης πιστοποιητικών Βλ. σηµείο 5.7 «Αποκατάσταση από καταστροφές και έκθεση σε κινδύνους» του παρόντος εγγράφου Λήξη της συνδροµής Άνευ αντικειµένου Συνοδεία κλειδιού και ανάκτηση ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιείται. 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ 5.1. Φυσικοί έλεγχοι Κάθε CVCA και DV ΟΦΕΙΛΕΙ να διασφαλίζει ότι ασκεί δραστηριότητες σε ασφαλές περιβάλλον. Τούτο ΟΦΕΙΛΕΙ να περιλαµβάνει: (α) τη γεωγραφική θέση και την κατασκευή: η CVCA/ ο DV ασκεί τις δραστηριότητές της/ του σε φυσικά προστατευµένη περιοχή EL 17 EL

19 (β) Φυσική πρόσβαση: η πρόσβαση στην CVCA/ στον DV είναι περιορισµένη και ελεγχόµενη. Μόνο εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα έχουν φυσική πρόσβαση στο περιβάλλον της CVCA/ του DV (γ) µέσα αποθήκευσης: οι µονάδες αποθήκευσης προστατεύονται από κάθε µη εξουσιοδοτηµένη ή ακούσια χρήση, πρόσβαση, δηµοσιοποίηση ή ζηµία από πρόσωπα ή συνδεόµενη µε άλλες απειλές (π.χ. πυρκαγιά, πληµµύρα) (δ) (ε) διάθεση απορριµµάτων: για τη διάθεση των απορριµµάτων εφαρµόζονται διαδικασίες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, πρόσβαση ή δηµοσιοποίηση ευαίσθητων δεδοµένων εφεδρικό αντίγραφο εκτός εγκαταστάσεων: ΜΠΟΡΕΙ να δηµιουργηθεί εφεδρικό αντίγραφο κρίσιµων στοιχείων εκτός των εγκαταστάσεων Έλεγχοι διαδικασιών και διαχείριση της πρόσβασης στο σύστηµα ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εφαρµόζονται έλεγχοι των διαδικασιών. Ειδικότερα, για τα κρίσιµα καθήκοντα θα γίνεται διαχωρισµός µεταξύ δύο προσώπων, µε βάση την αρχή του διπλού ελέγχου. Κάθε CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να διασφαλίζει ότι θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα, σε οποιαδήποτε συσκευή EAC-PKI, µόνο τα δεόντως εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: (α) ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εφαρµόζονται έλεγχοι (π.χ. τείχος προστασίας) για την προστασία των εσωτερικών τοµέων δικτύου CV από εξωτερικούς τοµείς δικτύου στους οποίους έχουν πρόσβαση τρίτοι (β) τα ευαίσθητα δεδοµένα ΟΦΕΙΛΟΥΝ να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή τροποποίηση (γ) τα ευαίσθητα δεδοµένα ΟΦΕΙΛΟΥΝ να προστατεύονται (π.χ. µε κρυπτογράφηση και ένα µηχανισµό ακεραιότητας) κατά την ανταλλαγή τους σε δίκτυα που δεν είναι ασφαλή (δ) (ε) κάθε CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να διασφαλίζει την αποτελεσµατική διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών (που περιλαµβάνουν χειριστές, διοικητικούς υπαλλήλους και κάθε χρήστη στον οποίο παρέχεται άµεση πρόσβαση στο σύστηµα), έτσι ώστε να διατηρείται η ασφάλεια του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των λογαριασµών των χρηστών, του ελέγχου και της έγκαιρης τροποποίησης ή κατάργησης της πρόσβασης η CVCA, ο DV και το IS ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διασφαλίζουν ότι µόνο τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στις λειτουργίες του συστήµατος εφαρµογής και ότι τα συστήµατα EAC-PKI θα προβλέπουν επαρκείς ελέγχους ασφάλειας των υπολογιστών, για το διαχωρισµό των εµπιστευµένων ρόλων, συµπεριλαµβανοµένου του διαχωρισµού της διαχείρισης της ασφάλειας από τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Ειδικότερα, η χρήση βοηθητικών προγραµµάτων του συστήµατος είναι περιορισµένη και αυστηρά ελεγχόµενη. Η πρόσβαση ΟΦΕΙΛΕΙ να είναι EL 18 EL

20 περιορισµένη, δηλαδή να επιτρέπεται µόνο η πρόσβαση σε πηγές που είναι αναγκαίες προκειµένου κάθε χρήστης να ανταποκριθεί στον(στους) ρόλο(-ους) του (στ) το προσωπικό των CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται δεόντως πριν να χρησιµοποιήσει τις εφαρµογές της EAC-PKI που αφορούν τη διαχείριση των πιστοποιητικών ή την πρόσβαση σε MRTD (ζ) (η) το προσωπικό των CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να λογοδοτεί για τις δραστηριότητές του, τηρώντας, για παράδειγµα, ηµερολόγιο συµβάντων, όπως ορίζεται στο σηµείο 5.4 τα ευαίσθητα δεδοµένα ΟΦΕΙΛΟΥΝ να προστατεύονται από τυχόν κοινοποίηση λόγω της πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών σε επαναχρησιµοποιηµένα αντικείµενα αποθήκευσης (π.χ. διαγραµµένα αρχεία) Έλεγχοι του προσωπικού Όλα τα συστήµατα EAC-PKI, δηλαδή τα συστήµατα CVCA, DV και IS, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να λειτουργούν µε ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. Συγκεκριµένα, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: (α) κάθε CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να απασχολεί επαρκή αριθµό υπαλλήλων που διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις, την πείρα και τα προσόντα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών και είναι ανάλογα των καθηκόντων τους (β) το προσωπικό ΟΦΕΙΛΕΙ να υποστεί εσωτερικό έλεγχο ασφαλείας, ανάλογα µε τα ανατεθέντα καθήκοντα (γ) στους υπαλλήλους που παραβαίνουν τις πολιτικές ή διαδικασίες τις σχετικές µε την CVCA, τον DV ή το IS ΟΦΕΙΛΟΥΝ να επιβάλλονται οι δέουσες πειθαρχικές κυρώσεις (δ) (ε) τα προβλεπόµενα στην πολιτική ασφάλειας του συστήµατος καθήκοντα και αρµοδιότητες ασφαλείας ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διευκρινίζονται στην περιγραφή των καθηκόντων. Οι εµπιστευµένοι ρόλοι, στους οποίους βασίζεται η ασφάλεια των λειτουργιών του συστήµατος, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να καθορίζονται µε σαφήνεια η περιγραφή των καθηκόντων όλων των υπαλλήλων (έκτακτων και µόνιµων) ΟΦΕΙΛΕΙ να είναι καθορισµένη από άποψη διαχωρισµού των καθηκόντων και ελάχιστων δικαιωµάτων (στ) το προσωπικό ΟΦΕΙΛΕΙ να εφαρµόζει τις διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες και µεθόδους που είναι σύµφωνες µε τους διαδικαστικούς ελέγχους που περιγράφονται στο σηµείο 5.2 ανωτέρω (ζ) όλοι οι υπάλληλοι των CVCA, DV και IS σε εµπιστευµένες θέσεις ΟΦΕΙΛΟΥΝ να είναι απαλλαγµένοι από αντικρουόµενα συµφέροντα που θα µπορούσαν να θέσουν υπό αµφισβήτηση την αµεροληψία στο πλαίσιο των εργασιών του συστήµατος EL 19 EL

21 (η) (θ) στους υπαλλήλους που έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά κλειδιά στο πλαίσιο της EAC PKI ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ανατίθενται τυπικά εµπιστευµένοι ρόλοι από ανώτερα στελέχη, αρµόδια για την ασφάλεια του συστήµατος ελέγχου Οι CVCA, DV και τα IS ΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ να αναθέτουν εµπιστευµένους ή διαχειριστικούς ρόλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι γνωστό ότι έχει καταδικαστεί για σοβαρό έγκληµα ή άλλη παράβαση που επηρεάζει την καταλληλότητά του/ της για τη θέση οι υπάλληλοι ΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ να έχουν πρόσβαση σε καθήκοντα ασφαλείας µέχρι την ολοκλήρωση των τυχόν αναγκαίων ελέγχων ιαδικασίες καταγραφής των ελέγχων Κάθε CVCA, DV, και IS ΠΡΕΠΕΙ να εφαρµόζει τις ενδεδειγµένες διαδικασίες καταγραφής για την ανάλυση και την αναγνώριση κάθε κατάλληλης ή ακατάλληλης χρήσης του συστήµατος που διαθέτει στο πλαίσιο της EAC-PKI. Οι CVCA, οι DV και τα IS ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διασφαλίζουν την καταγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών ενός πιστοποιητικού για κατάλληλη χρονική περίοδο, προκειµένου να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η τήρηση των απαιτήσεων ελέγχου, όπως προβλέπεται στο σηµείο 8. Έλεγχος συµµόρφωσης και λοιπές αξιολογήσεις Οι CVCA και οι DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διασφαλίζουν ότι: (α) (β) διατηρούνται η εµπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των τρεχόντων και των αρχειοθετηµένων στοιχείων όσον αφορά τα πιστοποιητικά αρχειοθετούνται πλήρως και εµπιστευτικά τα στοιχεία που αφορούν πιστοποιητικά (γ) καταγράφεται ο ακριβής χρόνος των σηµαντικών γεγονότων των σχετικών µε το περιβάλλον, τη διαχείριση κλειδιών ή πιστοποιητικών (δ) (ε) καταγράφονται όλα τα συµβάντα που αφορούν τον κύκλο ζωής των κλειδιών καταγράφονται όλα τα συµβάντα που αφορούν τον κύκλο ζωής των πιστοποιητικών (στ) καταγράφονται όλα τα συµβάντα που αφορούν την καταχώρηση (ζ) (η) (θ) καταγράφονται όλες οι αιτήσεις και οι εκθέσεις που αφορούν την ανάκληση, καθώς και οι ενέργειες που απορρέουν από αυτή διευκρινίζονται τα ειδικά συµβάντα και στοιχεία που πρέπει να καταγραφούν Τα γεγονότα καταχωρούνται κατά τρόπο που να µην δύνανται να διαγραφούν ή να καταστραφούν ευκόλως (µε εξαίρεση τη µεταφορά σε µέσο αποθήκευσης µακράς διάρκειας) εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να τηρούνται. Τα συστήµατα ελέγχου ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τηρούν ηµερολόγιο που θα περιλαµβάνει: EL 20 EL

22 (α) (β) (γ) την καταγραφή της δραστηριότητας διαχείρισης των κλειδιών του συστήµατος ελέγχου, η οποία ΟΦΕΙΛΕΙ να πραγµατοποιείται κατά τρόπο που ο αρµόδιος ελεγκτής εγγράφων να δύναται να εντοπίζει την ακατάλληλη χρήση του συστήµατος και να εφαρµόζει τα δέοντα µέτρα για την αντιµετώπισή της την προστασία έναντι τροποποίησης ή διαγραφής των στοιχείων τα στοιχεία ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διατηρούνται προκειµένου να παρέχουν στον ελεγκτή τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την εντοπισθείσα ακατάλληλη χρήση ιαδικασίες αρχειοθέτησης των στοιχείων Κάθε CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να εφαρµόζει τις κατάλληλες για το σύστηµά της/του διαδικασίες αρχειοθέτησης των στοιχείων στο πλαίσιο της EAC-PKI. Οι διαδικασίες αυτές ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διασφαλίζουν την ακεραιότητα, τη γνησιότητα και την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. Τα αρχεία ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηµιουργούνται κατά τρόπο που να µην δύνανται να διαγραφούν ή να καταστραφούν (µε εξαίρεση τη µεταφορά σε µέσο αποθήκευσης µακράς διάρκειας) εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία απαιτείται να διατίθενται. Η πρόσβαση στα αρχεία ΟΦΕΙΛΕΙ να περιορίζεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτηµένους χειριστές. Εάν το αρχικό µέσο αποθήκευσης δεν δύναται να διατηρήσει τα δεδοµένα για την απαιτούµενη περίοδο, θα καθοριστεί από τα αρχεία ένας µηχανισµός για την περιοδική µεταφορά των αρχειοθετηµένων δεδοµένων σε νέο µέσο αποθήκευσης. Τα συστήµατα ελέγχου ΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ να καταχωρούν ή να διαβιβάζουν δακτυλικά αποτυπώµατα που προέρχονται από MRTD. Τα εν λόγω βιοµετρικά στοιχεία ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διαγράφονται αµέσως µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύγκρισης µεταξύ των δακτυλικών αποτυπωµάτων που ελήφθησαν από τον κάτοχο και εκείνων που αναγνώστηκαν από τα µηχαναγνώσιµα ταξιδιωτικά έγγραφα (MRTD). Τα αρχειοθετηµένα στοιχεία ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διατηρούνται για την χρονική περίοδο που απαιτείται για την παροχή της αναγκαίας νόµιµης απόδειξης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους µέλους Αλλαγή κλειδιού Οι CVCA και οι DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διασφαλίζουν ότι τα κλειδιά δηµιουργούνται υπό ελεγχόµενες συνθήκες και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο σηµείο 5.2 «ιαχειριστικοί, επιχειρησιακοί και φυσικοί έλεγχοι». Η CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να παρέχει πλήρη αυθυπόγραφα πιστοποιητικά, καθώς και πιστοποιητικά σύνδεσης Αποκατάσταση από καταστροφές και έκθεση σε κινδύνους Οι CVCA ΟΦΕΙΛΟΥΝ να λαµβάνουν εύλογα µέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων: EL 21 EL

23 (α) (β) (γ) των µέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος των µέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από συµβάντα όπως είναι οι πληµµύρες ή πυρκαγιές των µέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της µη διαθεσιµότητας προσωπικού σε νευραλγικό ρόλο ιαδικασίες για την αντιµετώπιση συµβάντων ή έκθεσης σε κίνδυνο Κάθε CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να διασφαλίζει την αποκατάσταση των λειτουργιών, το συντοµότερο δυνατόν, σε περίπτωση καταστροφής, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης του ιδιωτικού κλειδιού του συµµετέχοντος. Συγκεκριµένα, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Κάθε CVCA, DV και IS ΟΦΕΙΛΕΙ να καταρτίζει και τηρεί ενηµερωµένο ένα σχέδιο για την συνέχιση των λειτουργιών σε περίπτωση καταστροφής (βλ. επίσης σηµείο 5.7.4). 2. Τα δεδοµένα των συστηµάτων των CVCA και των DV, τα οποία απαιτούνται για την επανάληψη των λειτουργιών ΟΦΕΙΛΟΥΝ να αντιγράφονται και να αποθηκεύονται σε ασφαλείς χώρους, κατάλληλους ώστε να παράσχουν στην CVCA και τον DV τη δυνατότητα να επιστρέφουν, σε εύθετο χρόνο, στις δραστηριότητές τους µετά από συµβάντα/ καταστροφές. 3. Η αντιγραφή και η αποκατάσταση ΟΦΕΙΛΟΥΝ να πραγµατοποιούνται από πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εµπιστευµένοι ρόλοι. 4. Το σχέδιο για την συνέχιση των λειτουργιών στο πλαίσιο της EAC-PKI (ή το σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφές) ΟΦΕΙΛΕΙ να αντιµετωπίζει την αποδεδειγµένη ή εικαζόµενη έκθεση ενός ιδιωτικού κλειδιού λόγω καταστροφής και οι σχετικές διαδικασίες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να είναι διαθέσιµες (βλ. επίσης σηµείο 5.7.3) Αλλοίωση πληροφορικών πόρων, λογισµικού ή/και δεδοµένων Εάν ένα ιδιωτικό κλειδί CVCA καταστεί µη χρησιµοποιήσιµο για λόγους που δεν είναι ζωτικής σηµασίας, εφαρµόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο σηµείο ιαδικασίες σε περίπτωση έκθεσης ιδιωτικού κλειδιού οντότητας Σε περίπτωση έκθεσης ή ακατάλληλης χρήσης ιδιωτικού κλειδιού ενός ελεγκτή εγγράφων ή ενός συστήµατος ελέγχου, ο ελεγκτής εγγράφων ΟΦΕΙΛΕΙ να ενηµερώνει αµέσως όλες τις CVCA που του έχουν εκδώσει πιστοποιητικά. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ενός συστήµατος ελέγχου, ο αρµόδιος ελεγκτής εγγράφων ΟΦΕΙΛΕΙ να ενηµερώσει όλες τις CVCA που του έχουν εκδώσει πιστοποιητικά για το σχετικό συµβάν, το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο µέχρι την επόµενη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ σε κάθε χώρα να ενηµερώνει όλες τις λοιπές χώρες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο διατέθηκαν οι πληροφορίες που ζητήθηκαν. EL 22 EL

24 Ικανότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων µετά από καταστροφή Κάθε CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να έχει διαθέσιµο ένα σχέδιο για την συνέχιση των δραστηριοτήτων, στο οποίο να περιγράφεται λεπτοµερώς ο τρόπος µε τον οποίο θα διατηρήσει τις υπηρεσίες της σε περίπτωση συµβάντος που επηρεάζει τη συνήθη λειτουργία της Οριστική παύση των δραστηριοτήτων µίας CVCA ή ενός DV Σε περίπτωση οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων της, η CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ: να γνωστοποιήσει την εν λόγω οριστική παύση σε όλες τις CVCA στις οποίες έχει εγγραφεί να γνωστοποιήσει, σε όλες τις CVCA στις οποίες έχει εγγραφεί, ποια θα είναι, ενδεχοµένως, η διάδοχη CVCA που θα αναλάβει την ευθύνη για τους εθνικούς ελεγκτές εγγράφων να γνωστοποιήσει την εν λόγω οριστική παύση σε όλους τους DV στους οποίους εκδίδει πιστοποιητικά να γνωστοποιήσει σε όλους τους DV στους οποίους εκδίδει πιστοποιητικά, ποια θα είναι, ενδεχοµένως, η CVCA που θα την αντικαταστήσει εκδίδοντας πιστοποιητικά Κάθε CVCA που αντικαθιστά µία άλλη ΠΡΕΠΕΙ να συνεχίσει να εκδίδει πιστοποιητικά για MRTD, όπως εκδίδονταν από την προηγούµενη CVCA Η CVCA ΟΦΕΙΛΕΙ να καταστρέψει, ή να αποσύρει από τη χρήση τα ιδιωτικά κλειδιά της. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων του, ο ελεγκτής εγγράφων ΟΦΕΙΛΕΙ να ενηµερώσει στην εθνική του CVCA, η οποία στη συνέχεια θα γνωστοποιήσει την οριστική παύση σε όλες τις CVCA που εκδίδουν πιστοποιητικά για τον εν λόγω DV. 6. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6.1. ηµιουργία ζεύγους κλειδιών Oι CVCA και οι DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διασφαλίζουν ότι τα κλειδιά των CA δηµιουργούνται υπό ελεγχόµενες συνθήκες, σύµφωνα µε το τµήµα 5 «ιαχειριστικοί, επιχειρησιακοί και φυσικοί έλεγχοι» του παρόντος εγγράφου. Τα κλειδιά ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηµιουργούνται µε τη χρήση αξιόπιστης συσκευής, σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β. Πριν από τη λήξη του κλειδιού υπογραφής µίας CVCA ή ενός DV, η CVCA ή ο DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηµιουργούν ένα νέο κλειδί υπογραφής πιστοποιητικών και ΟΦΕΙΛΟΥΝ να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για τη αποφυγή διακοπής των λειτουργιών των CVCA, DV ή IS που εξαρτώνται από το κλειδί αυτό. Το νέο κλειδί ΟΦΕΙΛΕΙ να δηµιουργείται και να διανέµεται βάσει των TR-EAC και της παρούσας πολιτικής. EL 23 EL

25 Οι CVCA και οι DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διασφαλίζουν ότι η ακεραιότητα και η γνησιότητα των δηµόσιων κλειδιών τους, καθώς και των τυχόν σχετικών παραµέτρων, διατηρούνται κατά τη διανοµή στους ελεγκτές εγγράφων και στα συστήµατα ελέγχου Προστασία των ιδιωτικών κλειδιών και έλεγχοι της σχεδιασµού του κρυπτογραφικού δοµοστοιχείου Τα ιδιωτικά κλειδιά υπογραφής ΟΦΕΙΛΟΥΝ να φυλάσσονται και να χρησιµοποιούνται σε αξιόπιστη συσκευή, σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β. Οι CVCA ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εφαρµόζουν µηχανισµούς τεχνικής και διαδικαστικής φύσεως, οι οποίοι προϋποθέτουν πολλαπλές εγκρίσεις από αξιόπιστα πρόσωπα για την εκτέλεση ευαίσθητων πράξεων σχετικών µε τα κλειδιά CVCA (όπως είναι η δηµιουργία, η λήψη εφεδρικού αντιγράφου, η ανάκτηση και η χρήση). Οι DV ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εφαρµόζουν µηχανισµούς τεχνικής και διαδικαστικής φύσεως, οι οποίοι προϋποθέτουν πολλαπλές εγκρίσεις από αξιόπιστα πρόσωπα για την εκτέλεση ευαίσθητων πράξεων σχετικών µε τα κλειδιά DV (όπως είναι η δηµιουργία, η λήψη εφεδρικού αντιγράφου, η ανάκτηση και η καταστροφή). Οι ελεγκτές εγγράφων πρέπει να εφαρµόζουν τη διαδικασία γνησιότητας του εµπιστευµένου ρόλου τους, µε τη βοήθεια του δοµοστοιχείου ασφαλείας υλικού εξοπλισµού (HSM) του DV, προκειµένου να παράσχουν τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του κλειδιού DV. Οι λειτουργίες του κλειδιού του συστήµατος ελέγχου (όπως είναι η δηµιουργία, η λήψη εφεδρικού αντιγράφου, η ανάκτηση, η καταστροφή και η χρήση) ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους στους οποίους έχουν ανατεθεί τα σχετικά καθήκοντα. Όταν χρησιµοποιούνται εκτός της συσκευής δηµιουργίας υπογραφής, τα ιδιωτικά κλειδιά υπογραφής ΟΦΕΙΛΟΥΝ να είναι προστατευµένα κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ο ίδιος βαθµός προστασίας µε εκείνον που παρέχει η συσκευή δηµιουργίας υπογραφής. Εφόσον δηµιουργούνται εφεδρικά ιδιωτικά κλειδιά, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να αποθηκεύονται και να ανακτώνται µόνο από υπαλλήλους στους οποίους έχουν ανατεθεί εµπιστευµένοι ρόλοι και οι οποίοι διενεργούν τουλάχιστον διπλό έλεγχο σε ασφαλές φυσικό περιβάλλον. Ο αριθµός των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων για την εν λόγω λειτουργία ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος. Τα εφεδρικά αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών υπογραφής ΟΦΕΙΛΟΥΝ να υπόκεινται στο ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας µε εκείνον των εν χρήσει κλειδιών. Όταν τα κλειδιά αποθηκεύονται σε ειδικό δοµοστοιχείο υλικού επεξεργασίας κλειδιού, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διενεργούνται έλεγχοι πρόσβασης, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα κλειδιά δεν θα είναι προσβάσιµα εκτός του δοµοστοιχείου υλικού. Τα ιδιωτικά κλειδιά υπογραφής ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιούνται µετά από το πέρας του κύκλου ζωής τους και όλα τα αντίγραφα του κλειδιού ΟΦΕΙΛΟΥΝ να καταστρέφονται ή να τίθενται εκτός χρήσης κατά το πέρας του κύκλου ζωής τους. Η ασφάλεια των κρυπτογραφικών συσκευών ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του κρυπτογραφικού υλικού εξοπλισµού υπογραφής των πιστοποιητικών και των ανακλήσεων EL 24 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 ADD 1 COEST 213 ELARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12097/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12388/17 Διοργανικός φάκελος : 2017/0170 (NLE) VISA 354 COLAC 83 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/XPA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλείται «η Κοινότητα», και : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Μαρτίου 207 (OR. en) 206/0075 (COD) LEX 720 PE-CONS 64//6 REV VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου όσον αφορά τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.4.207 EP-PE_TC-COD(206)025 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Απριλίου 207 εν όψει της έγκρισης κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5039/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENFOPOL 10 CT 7 REX 15 JAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.2.2009 COM(2009) 90 τελικό 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2011 COM(2011) 516 τελικό 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 810/2009,

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.3.07 A8-074/ Τροπολογία Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-074/06 Mariya Gabriel Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) EUCO 81/12 CO EUR 6 POLGEN 77 INST 321 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξέταση, από μια διάσκεψη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 1.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0134 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Ιουνίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) LEX 1701 PE-CONS 30/1/16 REV 1 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DGD 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719

DGD 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AF/CE/CH/FRAUDE/el 1

AF/CE/CH/FRAUDE/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/CH/FRAUDE/el 1 Οι πληρεξούσιοι ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/BG/RΟ/el 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 29.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 380/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0034 (NLE) 6318/18 ADD 1 RECH 48 MED 2 AGRI 90 MIGR 19 RELEX 140 MA 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/BA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.12.2004 COM(2004) 835 τελικό 2004/0287 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το Σύστηµα Πληροφοριών για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(2009/977/ΕΕ) (10) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2009/977/ΕΕ) (10) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 336/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2009 περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής το 2009 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05/III/2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05/III/2008 EL/JLS/B4/EBF EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05/III/2008 E (2008) 789 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05/III/2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρµογή της απόφασης αριθ. 574/2007/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2010 COM(2010) 662 τελικό 2010/0325 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων, που επιτρέπουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 658 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 204 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 204/0283 (NLE) 3888/4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CH 29 SOC 669 MI 738 ETS 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2011 COM(2011) 560 τελικό 2011/0242 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Για σκοπούς εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: a 225(I)/2004 Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/AL/el 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5925/17 ADD 2 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2679/1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α` 13/

ΝΟΜΟΣ 2679/1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α` 13/ ΝΟΜΟΣ 2679/1999 Κύρωση του Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί τα άρθρα 40, 41 και 65 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 19ης Ιουνίου 1990. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2679 ΦΕΚ Α` 13/5.2.1999 Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.2.2008 COM(2008) 101 τελικό 2008/0041 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα