ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ Μάθημα Βασικές Αρχές Βιοχημείας πρώτου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής ΥΛΗ όλα τα παρακάτω μαζί με τις διαφάνειες από τη διδασκαλία του μαθήματος στις παραδόσεις Σύγγραμμα Τίτλος: : Βιοχημεία, Συγγραφείς: Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L, Εκδόσεις: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1η έκδ./2014, ISBN , Τύπος: Σύγγραμμα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΤΟΣ σελίδα 437 και 457 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ σελίδες 472, 473, 486, 493, και 498 (36 σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΕΚΤΟΣ σελίδες 512 και 513 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ σελίδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ σελίδες 702, 703, 704, και 714 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1) Ποιες βασικές διεργασίες επιτυγχάνουν οι οργανισμοί (κύτταρο) με το μεταβολισμό; 2) Α) Ο μεταβολισμός διαιρείται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές και ποιος ο ρόλος της κάθε μιας; Β) Περιγράψτε ποια είναι τα προϊόντα και τα αντιδρώντα της κάθε κατηγορίας; 3) Ταξινομήστε τα παρακάτω μόρια ανάλογα με την ενέργεια που θα αποδώσουν κατά τoν καταβολισμό τους, μετά από αντίδρασή τους με οξυγόνο σε αερόβιες συνθήκες και τη μετατροπή (οξείδωση) τους σε διοξειδίο του άνθρακα (CO2) και ύδωρ (H2O) στον οργανισμό. Α) C6O2H12, Β) C6O6H12, Γ) C6O2H10 4) Περιγράψτε πως οι συζευγμένες αντιδράσεις χρησιμοποιούνται στις μεταβολικές πορείες. 5) Περιγράψτε τα τρία στάδια στο μεταβολισμό για την εξαγωγή ενέργειας (διεργασίας) από τα μόρια των τροφών στους ανώτερους οργανισμούς. 6) Αναφέρετε δυο ενώσεις υψηλού ενεργειακού φορτίου (ενεργοποιημένοι φορείς) που χρησιμοποιούνται στο μεταβολισμό για να ωθήσουν εξωενεργές αντιδράσεις (αντιδράσεις που απαιτούν ενέργεια για πραγματοποιηθούν ΔG>0) 7) Α) Τι περιγράφουμε στο μεταβολισμό με τον όρο ενεργοποιημένοι φορείς; Β) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των μορίων που τα καθιστά ιδανικά ενδιάμεσα στο μεταβολισμό; 8) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Στο μεταβολισμό με τον όρο ενεργοποιημένοι φορείς περιγράφουμε μόρια Α) με υψηλή αναγωγική ικανότητα Β) που όταν συζευχθούν σε αντιδράσεις οδηγούν την ισορροπία προς την μεριά των προϊόντων Γ) με υψηλή οξειδωτική ικανότητα Δ) συνδυασμός της Α) και Β) Ε) συνδυασμός της Β) και Γ) 9) Υπάρχουν χιλιάδες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο μεταβολισμό, παρόλα αυτά όλες αυτές οι αντιδράσεις ανήκουν σε έξι τύπους αντιδράσεων. Αναφέρετε δυο τύπους από τους παραπάνω έξι τύπους και περιγράψτε την αντίδραση που λαμβάνει χώρα. 10) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Υπάρχουν χιλιάδες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο μεταβολισμό. Όλες αυτές οι αντιδράσεις ταξινομούνται σε έξι τύπους αντιδράσεων ανάλογα Α) με τον τύπο του ενζύμου (που καταλύει την αντίδραση) Β) με τον τύπο της χημικής αντίδρασης (που καταλύει το ένζυμο) Γ) με το μηχανισμό ελέγχου της αντίδρασης (αλλοστερικός, ορμονικός, κτλ) Δ) με τα προϊόντα που παράγονται από την αντίδραση Ε) κανένα από τα παραπάνω 11) Περιγράψτε τους τρεις κύριους τρόπους με τους οποίους ρυθμίζονται οι μεταβολικές πορείες. 12) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Με ποιο τρόπο ρυθμίζονται οι μεταβολικές πορείες; Α) με μείωση ή αύξηση της θερμοκρασίας Β) με καταστροφή των αντιδρώντων στις αντιδράσεις Γ) με αντιστρεπτό αλλοστερικό έλεγχο αντιδράσεις Δ) συνδυασμός της Α) και Β) Ε) συνδυασμός της Β) και Γ)

3 13) Πώς ορίζεται και τί περιγράφει το ενεργειακό φορτίο του κυττάρου; 14) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποια περιγράφει το ενεργειακό φορτίο του κυττάρου Α) είναι το σύνολο των ενώσεων που μπορούν να παρέχουν ενέργεια Β) είναι το κλάσμα ([ATP]/[AMP]) Γ) είναι το κλάσμα (ενώσεις που παράγουν ενέργεια/σύνολο ενώσεων κυττάρου) Δ) είναι το κλάσμα (3[ATP]/[AMP]+2[ADP]) Ε) είναι το κλάσμα ([ATP]+1/2[ADP]/[AMP]+[ADP]+[ATP]) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ 1) Συμπληρώστε τα κενά με τη κατάλληλη λέξη που λείπει ώστε να συμπληρωθεί ο ορισμός Η γλυκόλυση είναι αλληλουχία αντιδράσεων που μεταβολίζουν ένα μόριο σε... μόρια.. με την ταυτόχρονη καθαρή παραγωγή... μορίων... Αυτή η πορεία είναι και το πυροσταφυλικό μπορεί να μετατραπεί σε ή σε.ενώ κάτω από. συνθήκες μπορεί να οξειδωθεί πλήρως σε.. 2) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (Σ). Η γλυκόλυση αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας σε απομακρυσμένους ιστούς Α) γιατί γίνεται γρήγορα Β) γιατί υπάρχει μικρότερη παροχή οξυγόνου Γ) γιατί υπάρχει αποθηκευμένη σε επαρκή ποσότητα Δ) κανένα από τα παραπάνω 3) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ), ποιες είναι λάθος (Λ). Α) Τα αναερόβια βακτήρια λαμβάνουν ενέργεια αποκλειστικά από την γλυκόλυση Β) ο εγκέφαλος λαμβάνει ενέργεια αποκλειστικά από τη γλυκόζη Γ) Το ήπαρ διατηρεί σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα 4) Γιατί επιλέγεται η γλυκόλυση σαν πορεία παραγωγής ενέργειας σε σχέση με άλλες μεταβολικές πορείες που παράγουν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας από την ίδια μάζα καύσιμου (υποστρώματος); 5) Για ποιους ιστούς των θηλαστικών η γλυκόζη αποτελεί σημαντικό καύσιμο και γιατί; 6) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (Σ). Η πορεία της γλυκόλυσης αναστέλλεται: Α) όταν αυξάνεται ο λόγος των συγκεντρώσεων ATP/ADP Β) όταν αυξάνεται ο λόγος των συγκεντρώσεων ATP/AMP Γ) όταν μειώνεται ο λόγος των συγκεντρώσεων ATP/ADP Δ) όταν μειώνεται ο λόγος των συγκεντρώσεων ATP/AMP Ε) κανένα από τα παραπάνω 7) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). Στην πορεία της γλυκόλυσης Α) Η συσσώρευση της 6-φωσφωρικής γλυκόζης οδηγεί σε παραγωγή γλυκογόνου Β) η αντίδραση ισομερίωσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης σε 6-φωσφορικής φρουκτόζη αποτελεί σημείο ελέγχου της πορείας Γ) η εξοκίναση αποτελεί σημείο ελέγχου αναστολής της πορείας

4 Δ) όταν μειώνεται ο λόγος των συγκεντρώσεων ATP/AMP η πορεία της γλυκόλυσης αναστέλλεται Ε) η 6-φωσφωρική γλυκόζη δεσμεύεται μέσα στα κύτταρα 8) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (Σ). Η παραγωγή γαλακτικού οξέος κατά την πορεία της γλυκόλυσης είναι απαραίτητη Α) για να παραχθεί ένα επιπλέον μόριο ATP Β) για να αναγεννηθεί NAD+ Γ) για να χρησιμοποιηθεί για σύνθεση άλλων χρήσιμων μορίων στον οργανισμό 9) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ), ποιες είναι λάθος (Λ). Η γλυκονεογένεση είναι απαραίτητη στα θηλαστικά; Α) γιατί παράγει το απαραίτητο ακέτυλο (CH3CO- ) για τον κύκλο του κιτρικού οξέος Β) γιατί να παραχθεί γλυκόζη απαραίτητη για τα ερυθρά αιμοσφαίρια Γ) γιατί πρέπει να εξισορροπηθεί η γλυκόλυση με την αντιστροφη πορεία (γλυκονεογένεση) Δ) για να καταβολιαστεί το πυροσταφυλικό που έχει παραχθεί από την γλυκόλυση 10) Ποια μπορεί να είναι τα τελικά προϊόντα (μόρια) της γλυκόλυσης κάτω από αναερόβιες συνθήκες; Γλυκόζη + 2Pi+2ADP+2NAD + -> 2Πυροσταφιλικό + 2ATP + 2NADH + 2H + +H2O 11) Ποια η τύχη του γαλακτικού οξέος που παράγεται στο τελευταίο στάδιο της γλυκόλυσης; 12) Τι κατάληξη έχει το πυροσταφυλικό οξύ και κάτω από ποιες συνθήκες; 13) Ποια η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την αναερόβια μετατροπή της γλυκόζης σε δύο μόρια πυροσταφυλικού; 14) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Σε ποιο σημείο του κυττάρου εντοπίζονται οι μεταφορείς της γλυκόζης (GLUT); Α) μιτοχονδρική μεμβράνη Β) κυτταρική μεμβράνη Γ) σε όλα τα παραπάνω Δ) σε κανένα από τα παραπάνω 15) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Που εντοπίζονται στα θηλαστικά οι μεταφορείς της γλυκόζης (GLUT); Α) εγκέφαλο Β) ήπαρ Γ) μύες Δ) σε όλα τα παραπάνω Ε) σε κανένα από τα παραπάνω 16) Αντιστοιχείστε τους μεταφορείς της αριστερής στήλης με τη λειτουργία που προσφέρουν στην δεξιά στήλη. Ο κάθε μεταφορέας μπορεί να έχει πάνω από μία σωστές αντιστοιχήσεις. Α GLUT1 Μεταφορέας φρουκτόζης 1 Β GLUT2 Μεταφορά γλυκόζης στα λιποκύτταρα 2 Γ GLUT3 Λεπτό έντερο 3 Δ GLUT4 Σε όλους τους ιστούς των θηλαστικών 4 Ε GLUT5 Υπάρχει στα β κύτταρα παγκρέατος για άτομα έως 2 ετών 5 Μεταφορά στα μυϊκά κύτταρα 6 Κύτταρα ήπατος 7 Στο πάγκρεας παίζει ρόλο στη ρύθμιση της ινσουλίνης 8 17) Τί γνωρίζεται για τη λειτουργία των πρωτεϊνών μεταφορέων της γλυκόζης (GLUT);

5 18) Ποιο είναι το φαινόμενο Warburg;Ποιο τα πιθανά πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον όγκο; 19) Τί γνωρίζεται για την υποξία; 20) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Τί συμβαίνει στην κατάσταση υποξίας και πως αυτό συνδέεται με τηνγλυκόλυση; Α) το οξυγόνο δεν επαρκεί για την «πλήρη καύση» της γλυκόζης Β) έχουμε μειώση του ph Γ) παράγεται γαλακτικό οξύ από τη γλυκόζη Δ) όλα τα παραπάνω Ε) συνδυασμός της Β) και της Γ) 21) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο ΗΙF-1 Α) Αυξάνει την έκφραση των GLUT1 και GLUT3 B) Καταστέλλει τη δημιουργία αιμοφόρων αγγείων Γ) Επάγει τον VEGF Δ) Καταστέλλει τον όγκο Ε) Η αναερόβια άσκηση τον καταστέλλει Γιατί είναι απαραίτητο οι οργανισμοί να παράγουν γλυκόζη όταν δεν προσλαμβάνουν από την τροφή; Ποιοι ιστοί του σώματος καθιστούν αναγκαία την γλυκονεογένεση καθημερινά; Γιατί είναι απαραίτητη η γλυκονεογένεση στους οργανισμούς; Ποιες κυτταρικές ανάγκες καθιστούν αναγκαία την ρύθμιση της γλυκόλυσης; Αναφέρεται τρία μόρια (ένζυμα) που αναστέλλουν την πορεία της γλυκόλυσης. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για τους μυς να εξάγουν το γαλακτικό οξύ κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης; Η γλυκονεογένεση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, πράγμα που είναι αντίθετα με τη διαίσθησή μας. Γιατί ένας οργανισμός συνθέτει γλυκόζη και την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί γλυκόζη για να παραγάγει ενέργεια; Συμπληρώστε στο σχήμα τα κενά που λείπουν (από το Α έως το ΣΤ) για να είναι σωστή η διαδρομή και να ταιριάζουν με τις ενώσεις.

6 26) Συμπληρώστε στο σχήμα τα κενά που λείπουν (από το Α έως το ΣΤ) για να είναι σωστή διαδρομή και να ταιριάζουν με τη κάθε δράση του μυ. Στα Δ και Ε αναφερθείτε ποιο προϊόν αντιστοιχεί σε «αγώνα αντοχής» και ποιο σε «αγώνα ταχύτητας». A B Γ Δ Ε ΣΤ

7 27) Συμπληρώστε στο σχήμα τα κενά που λείπουν (από το 1 έως το 8) για να είναι σωστή η μεταβολική πορεία που ακολουθείται κάθε φορά. 22) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (Σ). Κατά την πορεία της παραγωγής γλυκόζης (γλυκονεογένεση- ΓΓ) και κατανάλωση γλυκόζης (γλυκόλυση-γλ) Α) η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για παραγωγή γλυκόζης από πυροσταφυλικό στην ΓΓ είναι η ίδια με αυτή που παράγεται από τη γλυκόζης για παραγωγή πυροσταφυλικού στην ΓΛ Β) οι δυο πορείες αρχίζουν και τελειώνουν στο κυτοσόλιο Γ) Η ΓΓ αρχίζει στο κυτοσόλιο και η ΓΛ στο μιτοχόνδριο Δ) οι δυο πορείες έχουν τον ίδιο αριθμό αντιδράσεων και χρησιμοποιούν τα ίδια ένζυμα Ε) κανένα από τα παραπάνω

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 1) Ποια είναι τα αντιδρώντα (καύσιμα μόρια) και ποια τα προϊόντα στον κύκλο του κιτρικού οξέος; 2) Α) Ποιο μόριο εισέρχεται (αρχή του κύκλου) στον κύκλο του κιτρικού οξέος; Β) Ποια θα είναι τα προϊόντα (μόρια), μετά το πέρας ενός κύκλου; 3) Ποια είναι η πρώτη αντίδραση (όνομα προϊόντων αντιδρώντων) για να περάσουμε από τη γλυκόλυση στον κύκλο του κιτρικού οξέος; 4) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ), ποιες είναι λάθος (Λ). Στον κύκλο του κιτρικού οξέος) Α) τα μόρια που καίγονται εισέρχονται σαν CH3CO- Β) τα εισερχόμενα μόρια υπόκεινται σε οξείδωση και παράγεται CO2 Γ) κατά την οξείδωση των μορίων δεν συμμετέχει Ο2 Δ) όλες οι αντιδράσεις του κύκλου λαμβάνουν μέρος στο κυτοσόλιο Ε) ο κύκλος απενεργοποιείται από υψηλή αναλογία ATP/ADP 5) Α) Ποιο είναι το ένζυμο που ελέγχει την είσοδο των μορίων (μεταβολιτών) στο κύκλο του κιτρικού οξέος; Β) Αναφέρετε δυο μόρια που αναστέλλουν την ενεργότητα του παραπάνω ενζύμου (αλλοστερική τροποποίηση). 6 Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ποιο είναι το ένζυμο που ελέγχει την είσοδο των μορίων (μεταβολιτών) στο κύκλο του κιτρικού οξέος; Α1) κιτρική συνθάση Α2) πυροσταφυλική αφυδρογονάση Α3) κιτρική λυγάση Α4) κινάσης του πυροσταφιλικού Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ποιο από τα παρακάτω μόρια αναστέλλει την ενεργότητα του παραπάνω ενζύμου (αλλοστερική τροποποίηση); Β1) NADH Β2) ATP Β3) CO2 Β4) Συνδυασμός της Β1 και Β2 Β5) κανένα από τα παραπάνω 7) Α) Αναφέρετε δυο σημαντικές ενώσεις (βιοσυνθέσεις) του μεταβολισμού που προέρχονται από ενδιάμεσα του κύκλου του κιτρικού οξέος Β) αναφέρετε τα ενδιάμεσα μόρια του κύκλου του κιτρικού οξέος που χρησιμοποιούνται για αυτές τις βιοσυνθέσεις. 8) Να γράψετε την καθαρή αντίδραση του κύκλου του κιτρικού οξέος 9) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) από ένα μόριο γλυκόζης) Α) Παράγεται ένα μόριο πυροσταφυλικού B) Παράγονται 3 FADH2 Γ) Παράγονται 6 NADH Δ) Παράγεται 1 ΑΤΡ Ε) Παράγονται 2 CO2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ 1) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Σε ποιο τμήμα του μιτοχονδρίου λαμβάνει χώρα η οξειδωτική φωσφορυλίωση; Α) στη μήτρα

9 Β) στον διαμεβρανιακό χώρο Γ) στην εσωτερική μεμβράνη Δ) στην εξωτερική μεμβράνη Ε) σε όλα τα παραπάνω Ζ) σε κανένα από τα παραπάνω, 2) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Σε ποιο τμήμα του κυττάρου λαμβάνει χώρα η οξειδωτική φωσφορυλίωση; Α) στο μιτοχόνδριο Β) στα ριβοσώματα Γ) στα ενδοπλασματικό δίκτυο Δ) στην εσωτερική επιφάνεια του λείου ενδοπλασματικό δικτύου Ε) στην εσωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης Ζ) σε κανένα από τα παραπάνω, 2) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Από πού αντλεί ενέργεια η συνθάση του ATP για να παράγει ATP; Α) Από την «καύση» της γλυκόζης Β) Από τη διαφορά συγκέντρωσης Να + στις πλευρές της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης Γ) Από την «καύση» του κιτρικού Ε) κανένα από τα παραπάνω 3) Ποια μονάδα της συνθάσης της ATP είναι υπεύθυνη για την σύνθεση του ATP; Σε ποιο τμήμα του μιτοχονδρίου βρίσκεται αυτή η υποομάδα; 4)Η κινητήρια δύναμη για την παραγωγή ATP είναι η διαφορά συγκέντρωσης Η + A) Ποια υποομάδα της συνθάσης της ATP είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της περίσσιας της συγκέντρωσης Η + β) Σε ποιο σημείο του μιτοχονδρίου μεταφέρεται αυτή η περίσσια Η + ; (σ.568) 5) Πώς μεταφέρεται το ATP από το εσωτερικό της μήτρας που παράγεται στον διαμεβρανιακό χώρο; Καταναλώνεται ενέργεια για αυτή την μεταφορά; 6) Τι μόρια (αντιδρώντα) χρειάζεται η οξειδωτική φωσφορυλίωση για να λειτουργήσει; 7) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Πόσα μόρια ATP θα παραχθούν από ένα μόριο γλυκόζης από τη γλυκόλυση στη συνέχεια από τον κύκλο του Krebs και τέλος από την οξειδωτική φωσφορυλίωση (ΟΦ); Α) γλυκόλυση (4), Krebs (6), ΟΦ (15) Β) γλυκόλυση (2), Krebs (4), ΟΦ (20) Γ) γλυκόλυση (2), Krebs (4), ΟΦ (14) Δ) γλυκόλυση (2), Krebs (2), ΟΦ (15) Ε) κανένα από τα παραπάνω 8) Ποιος ο ρόλος των μιτοχονδρίων στην απόπτωση; 9) Περιγράψτε τι είναι η απόπτωση; 10) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) H απόπτωση Α) λαμβάνει χώρα μόνο σε προκαρυωτικά κύτταρα B) είναι ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Γ) ξεκινάει από τον πυρήνα του κυττάρου Δ) ενεργοποιεί τα ένζυμα κασπάσες Ε) ξεκινάει από τα μιτοχόνδρια

10 10) Σε ποιες κυτταρικές λειτουργίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια που παράγεται από τη βαθμίδωση συγκέντρωσης πρωτονίων; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ 1) Ποιος είναι ο ρόλος-χρησιμότητα του γλυκογόνου στους οργανισμούς; 2) Το γλυκογόνου αποθηκεύει μικρότερη ποσότητα ενέργειας ανά μονάδα βάρους σε σχέση με τα λιπαρά οξέα. Γιατί λοιπόν τα ζώα αποθηκεύουν έστω και μικρή ποσότητα ενέργειας σε γλυκογόνο; 3) Α) Σε ποια όργανα συναντάμε μεγάλη ποσότητα γλυκογόνου στους οργανισμούς; Β) Σε τι ποσότητες (% w/w) βρίσκεται το γλυκογόνο σε αυτά τα όργανα; 4) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ποιο όργανο διαθέτει το μεγαλύτερο κατά αναλογία βάρους ποσοστό σε γλυκογόνο Α) εγκέφαλος Β) ήπαρ Γ) μύες Δ) κανένα από τα παραπάνω 5) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Σε ποιο όργανο συναντάμε τη μεγαλύτερη ποσότητα γλυκογόνου στους οργανισμούς; Α) εγκέφαλο Β) ήπαρ Γ) μύες Δ) κανένα από τα παραπάνω Β) Σε τι ποσότητες (% w/w) βρίσκεται το γλυκογόνο σε αυτά τα όργανα; 6) Α) Ποιο το πλεονέκτημα μετατροπής του γλυκογόνου (μεταβολικές πορείες) αρχικά σε 1- φωσφορική γλυκόζη και όχι σε γλυκόζη στα κύτταρα των οργανισμών; Β) Ποια η χρησιμότητα για τον οργανισμό στη συνέχεια μετατροπής της 1-φωσφορικης γλυκόζης σε 6-φωσφορικη γλυκόζη, αντί σε γλυκόζη; 7) Ποιο είναι το πρώτο βήμα (εκκίνηση) για τον μεταβολισμό του γλυκογόνου και πώς αυτό ρυθμίζεται (αναστολείς ενζύμου); 8) Ποια είναι η δράση της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου και πώς ρυθμίζεται η δραστικότητά της; 9) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου Α) φωσφορυλιώνει το γλυκογόνο Β) διασπά το γλυκογόνο σε 1 γλυκόζη και n-1 κατάλοιπα γλυκογόνο Γ) η δράση της σχηματίζει 1- φωσφορική γλυκόζη Δ) η δράση της σχηματίζει 6- φωσφορική γλυκόζη Ε) αφαιρεί μια φωσφορική ομάδα από το γλυκογόνο 10) Ποια είναι διαφορά στον τρόπο ρύθμισης της μυϊκής και της ηπατικής φωσφορυλάσης; 11) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ποιος ο ρόλος της διάσπασης του γλυκογόνου στους μύες και ποιος ο ρόλος διάσπασης του στο ήπαρ; Α) στους μύες παροχή ενέργειας για τους μύες, στο ήπαρ παροχή ενέργειας για τα υπόλοιπα όργανα

11 Β) στους μύες παροχή ενέργειας για τα υπόλοιπα όργανα, στο ήπαρ παροχή ενέργειας για το ήπαρ Γ) στους μύες παροχή ενέργειας για τους μύες, στο ήπαρ παροχή ενέργειας για το ήπαρ Δ) συνδυασμός της Α) και της Β) Ε) κανένα από τα παραπάνω 12) Α) Ποια η δράση και ο ρόλος της κινάσης της φωσφορυλάσης Β) από τι παράγοντες (αναστολείς-ενεργοποιητές) επηρεάζεται η δράση της; 13) Ποιος ο τρόπος ρύθμισης (μόρια αναστολείς) της ηπατικής και της μυϊκής φωσφορυλάσης; 14) Ποιες ορμόνες ενεργοποιούν το μεταβολισμό του γλυκογόνου και που παράγονται; 15) Πώς η επινεφρίνη επιδρά εξωκυττάρια (μοριακός μηχανισμός ενζυμικός καταρράκτης) στο μεταβολισμό του γλυκογόνου; 16) Αναφέρεται ένα ενδοκυττάριο και ένα εξωκυττάριο σήμα ενεργοποίησης αποικοδόμησης του γλυκογόνου. 17) Ποιο ένζυμο τροποποιεί (ενεργοποιεί/απενεργοποιεί) τη φωσφορυλάση του γλυκογόνου; 18) Ποια η διαφορά της δράσης της επινεφρίνης και της γλυκαγόνης στο μεταβολισμό του γλυκογόνου; 19) Ποια η δράση της επινεφρίνης και σε ποιους ιστούς δρα; 20) Το γλυκογόνο δεν είναι ένα γραμμικό πολυμερές γλυκόζης αλλά αποτελείται από μονομερή γλυκόζης με σχηματισμό δεσμών α-1,4 και α-1,6. Ποια η χρησιμότητα αυτών των διακλαδώσεων; 21) Ποιος ο ρόλος της πρωτεϊνικής φωσφατάσης 1 (PP1) στον μεταβολισμό του γλυκογόνου; 22) Πώς ο μεταβολισμός του γλυκογόνο στο ήπαρ ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα; 23) Α) Πώς ο μεταβολισμός του γλυκογόνου στο ήπαρ ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα; Β) Ποια ένζυμα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 1) Αναφέρεται τέσσερις φυσιολογικούς ρόλους που επιτελούν τα λιπαρά οξέα. 2) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ), ποιες είναι λάθος (Λ)) Ο φυσιολογικός ρόλους που επιτελούν τα λιπαρά οξέα είναι) Α) τροποποίηση πρωτεϊνών με ομοιοπολική δέσμευση Β) δομικοί λίθοι για σχηματισμό δομών του κυττάρου Γ) σαν υποδοχείς στην επιφάνεια του κυττάρου Δ) καύσιμα μόρια στους οργανισμούς Ε) συνένζυμα σε χημικές αντιδράσεις του κυττάρου 3) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Γιατί τα λίπη υπερτερούν σε σχέση με τους υδατάνθρακες σαν αποθήκες ενέργειας στους οργανισμούς; Α) τα λίπη έχουν μεγαλύτερο μοριακό βάρος Β) τα λίπη είναι πιο ανηγμένα σε σχέση με τους υδατάνθρακες

12 Γ) οι υδατάνθρακες έχουν την τάση να συγκρατούν νερό Δ) για τους δυο παραπάνω λόγους) Α) και Β) Ε) για τους δυο παραπάνω λόγους) Β) και Γ) Ζ) οι υδατάνθρακες «καίγονται» πολύ γρήγορα 4) Ποιος ο ρόλος της παγκρεατικής λιπάσης και των χολικών αλάτων; 5) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Η παγκρεατική λιπάση Α) βοηθάει στο σχηματισμό τριακυλογλυκερολών Β) δρα σε συνδυασμό με τα χολικά άλατα Γ) εκκρίνεται από τη χολή Δ) δρα στο λεπτό έντερο Ε) η δράση της οδηγεί σε σχηματισμό μονοακυλογλυκερολών 5) Σε τι διασπώνται αρχικά τα λίπη στη διάρκεια του καταβολισμού τους; 6) Α) Ποια είναι τα δυο βασικά μόρια στα οποία διασπώνται αρχικά τα λιπίδια κατά την πέψη; Β) Σε ποιο σημείο του πεπτικού συστήματος λαμβάνει χώρα αυτή η διάσπαση; 7) Από ποια μόρια ενεργοποιείται η πορεία της λιπόλυσης στο λιπώδη ιστό; 8) Από ποια μόρια ορμονών ενεργοποιείται η πορεία της λιπόλυσης; 9) Στα κύτταρα του λιπώδους ιστού Α) ποιον υποδοχέα διεγείρει (πορεία λιπόλυσης) η επινεφρίνη, Β) ποιο είναι το τελικό ενεργοποιημένο ενζυμο και Γ) ποιο το τελικό αποτέλεσμα για το κύτταρο και τον οργανισμό; 10) Α) Σε ποιες περιπτώσεις παράγονται κετονοσώματα κατά τον καταβολισμό των λιπών; Β) Ποιοι ιστοί χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα κετονοσώματα όταν αυτά είναι διαθέσιμα; 11) Σε ποιο σημείο του κύτταρου γίνεται η σύνθεση των λιπαρών οξέων και ποιο μόριο δρα σαν ενδιάμεσο για την προσθήκη των νέων ανθράκων στο μόριο τους; 12) Α) Ποιο ένζυμο παίζει τον καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της σύνθεσης των λιπαρών οξέων β) σε ποια μορφή το ένζυμο είναι στην ενεργή μορφή; 13) Τι εννοούμε λέγοντας «απαραίτητα λιπαρά οξέα» και ποια είναι αυτά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. Η ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ 1) Α) Πώς γίνεται η πέψη των πρωτεϊνών στο στομάχι; Β) Σε τι μετατρέπονται οι πρωτεΐνες για να απορροφηθούν 2) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Η αποικοδόμηση των πρωτεϊνών Α) αρχίζει στο δωδεκαδάχτυλο Β) γίνεται μέσω πρωτεολυτικών ενζύμων στο λεπτό και παχύ έντερο Γ) πραγματοποιείται από την πεψίνη Δ) γίνεται στο στόμαχο και ολοκληρώνεται στο παχύ έντερο Ε) οδηγεί σε ελεύθερα αμινοξέα, όπως επίσης σε διπεπτίδια και τριπεπτίδια 3) Α) Σε τι μετατρέπονται οι πρωτεΐνες της τροφής για να απορροφηθούν Β) και σε ποιο σημείο του οργανισμού απορροφούνται;

13 4) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι πρωτεΐνες της τροφής) Α) πέπτονται σε αμινοξέα ή μικρά πεπτίδια Β) απορροφούνται στο στόμαχο και μεταφέρονται στο αίμα Γ) απορροφούνται από το λεπτό έντερο και μεταφέρονται στο πάγκρεας Δ) αποτελούν ζωτική πηγή αμινοξέων και σακχάρων Ε) αποικοδομούνται πλήρως στο στόμαχο 5) Με ποιο τρόπο μετατρέπονται οι πρωτεΐνες της τροφής σε αμινοξέα και τριπεπτίδια, για να απορροφηθούν από το λεπτό έντερο; 6) Πώς ρυθμίζεται ο χρόνος ημιζωής μιας πρωτεΐνης στο κύτταρο; 7) Πώς το κύτταρο διακρίνει τις πρωτεΐνες που προορίζονται για αποικοδόμηση; 8) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Η ουβικιτίνη Α) είναι ένα πολύ συντηρημένο μόριο σε ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισμούς Β) αποικοδομεί τις πρωτεΐνες Γ) προσδένεται στις πρωτεΐνες με υδρόλυση της ΑΤΡ Δ) συνδέεται με την πρωτεΐνη στόχο με την βοήθεια τεσσάρων ενζύμων 9) Ποιος ο ρόλος του ενζύμου Ε1, Ε2 και Ε3 στην ουβικιτιωνυλίωση; 10) Ποιος ο ρόλος του πρωτεοσώματος στα κύτταρα; 11) Ποιο είναι το πρώτο βήμα (βιοχημική αντίδραση) στην αποικοδόμηση των αμινοξέων; 12) Α) Ποιο είναι το πρώτο βήμα για την αποικοδόμηση των αμινοξέων στους οργανισμούς; Β) Ποιο προϊόν του καταβολισμού των αμινοξέων πρέπει να απομακρυνθεί γιατί δε μεταβολίζεται (δεν υπάρχουν πορείες μεταγωγής του σε ενέργεια); 13) Σε τι μετατρέπεται το άζωτο από τα αμινοξέα που καταβολίζονται στους μύες; Β) Που μεταφέρεται το άζωτο για τη συνεχεία του μεταβολισμού; 14) Σε τι μετατρέπεται το άζωτο τελικά για να αποβληθεί από τα σπονδυλωτά; 15) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Η περίσσεια του ιόντος αμμωνίου (ΝΗ4 + ) κατά την αποικοδόμηση των αμινοξέων) Α) μετατρέπεται σε ουρία και απεκκρίνεται στα περισσότερα χερσαία σπονδυλωτά Β) απελευθερώνεται ως ΝΗ4 + στα υδρόβια σπονδυλωτά και ασπόνδυλα Γ) μετατρέπεται σε ουρικό οξύ και απεκκρίνεται στα πτηνά και τα ερπετά Δ) όλα τα παραπάνω Ε) Συνδυασμός των Α και Β 16) Σε ποιες μορφές μπορεί να απομακρυνθεί η περίσσεια αζώτου στους οργανισμούς; 17) Α) Τι περιγράφουμε σαν φαινυλοκετονουρία; Β) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ασθένειας; 18) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Η φαινυλοκετονουρία) Α) προκαλείται από την ανεπάρκεια ή έλλειψη της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης Β) έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη της φαινυλαλανίνης από τον οργανισμό Γ) κληρονομείται ως αυτοσωμικό επικρατές χαρακτηριστικό Δ) οδηγεί τους ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε θεραπεία σε νεφρική ανεπάρκεια

14 Ε) έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα της φαινυλαλανίνης στο αίμα των ασθενών να είναι τουλάχιστον 20 φορές χαμηλότερα από αυτά των φυσιολογικών ανθρώπων 19) Α) Αναφέρεται τα προτερήματα της ουρίας (σαν τελικό προϊόν αποβολής αζώτου) σε σχέση με την αμμωνία. Β) Αναφέρετε δυο απαραίτητα και δυο μη απαραίτητα αμινοξέα. 20) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ), ποιες είναι λάθος (Λ). Τα προτερήματα της ουρίας (σαν τελικό προϊόν αποβολής αζώτου) είναι (διαφάνειες παράδοσης) Α) είναι πολύ σταθερή ένωση Β) διαπερνάει εύκολα τις κυτταρικές μεμβράνες Γ) μετατρέπεται εύκολα σε αέρια CO2 και ΝΗ3 Δ) σαν μόριο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο Ε) είναι αρκετά υδατοδιαλυτή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 1) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Η χοληκυστοκινίνη) Α) ανήκει στις πεπτιδικές ορμόνες Β) εκκρίνεται στο πάγκρεας Γ) παίζει σημαντικό ρόλο στην πέψη Δ) όλα τα παραπάνω Ε) το Α και το Γ 2) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η γκρελίνη Α) εκκρίνεται από τα κύτταρα του λεπτού εντέρου Β) είναι πεπτιδική ορμόνη Γ) δρα σε περιοχές της υπόφυσης του εγκεφάλου Δ) καταστέλλει την όρεξη Ε) αυξάνεται μετά από ένα γεύμα 3) Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Η λεπτίνη Α) εκκρίνεται από β κύτταρα του παγκρέατος Β) διεγείρει τη β οξείδωση των λιπαρών οξέων Γ) αυξάνει τη σύνθεση των τριγλυκεριδίων Δ) ενεργοποιεί την απελευθέρωση του νευροπεπτιδίου Υ Ε) όλα τα παραπάνω 4) Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Η παραγωγή της λεπτίνης Α) είναι ανάλογη της μάζας του λίπους του σώματος Β) διεγείρει την επιθυμία λήψης της τροφής Γ) είναι χαμηλότερη στους παχύσαρκους ανθρώπους Δ) όλα τα παραπάνω Ε) το Β και το Γ 5) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η παχυσαρκία Α) είναι μια κατάσταση κατά την οποία αποθηκεύεται περίσσεια ενέργειας ως μονοακυλογλυκερίδια Β) είναι μια κατάσταση κατά την οποία αποθηκεύεται περίσσεια ενέργειας ως μονοακόρεστα τριγλυκερίδια Γ) μπορεί να καταπολεμηθεί με δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες Δ) μπορεί να καταπολεμηθεί με δίαιτα χαμηλή σε πρωτεΐνες κ λίπη Ε) Το Β και το Γ

15 6) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ο διαβήτης Α) είναι μεταβολική νόσος που μπορεί να οφείλεται σε διαταραχή της ομοιόστασης της θερμιδικής ομοιόστασης Β) είναι μια πολύπλοκη νόσος που μπορεί να οφείλεται σε μη φυσιολογική χρησιμοποίηση των καυσίμων του οργανισμού Γ) είναι το πιο σοβαρό μεταβολικό νόσημα στον κόσμο Δ) όλα τα παραπάνω Ε) Το Α και το Γ 7) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Στον διαβήτη τύπου Ι Α) η παραγωγή της ινσουλίνης είναι ανεπαρκής λόγω γονιδιακής μετάλλαξης Β) η παραγωγή της ινσουλίνης είναι ανεπαρκής λόγω καταστροφής των κυττάρων β του παγκρέατος Γ) το άτομο βρίσκεται σε βιοχημική νηστεία λόγω χαμηλής συγκέντρωσης γλυκόζης στο αίμα Δ) το πάγκρεας παγιδεύεται σε γλυκονεογενετική και κετονογόνο κατάσταση Ε) το Γ και το Δ 8) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η άσκηση Α) οδηγεί σε βιογένεση μιτοχονδρίων Β) λόγω της σύσπασης των μυών απελευθερώνεται ασβέστιο από το σαρκοπλασματικό Γ) αυξάνει την παραγωγή πρωτεϊνών που χρειάζονται για το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων Δ) Όλα τα παραπάνω Ε) το Β και το Γ 9) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Κατά την διάρκεια της άσκησης Α) η πλήρης οξείδωση του μυϊκού γλυκογόνου σε CO2 αυξάνει κατά πολύ την ενεργειακή απόδοση Β) στο τρέξιμο ενός μαραθωνίου για παραγωγή ενέργειας συνεργάζονται μύες, ήπαρ κ λιπώδης ιστός Γ) σε αγώνα ταχύτητας 100 μέτρων ο αθλητής παίρνει ενέργεια από την αποθηκευμένη ΑΤΡ, τη φωσφορική κρεατινίνη, και την αναερόβια γλυκόλυση του μυϊκού γλυκογόνου Δ) Όλα τα παραπάνω Ε) Κανένα από τα παραπάνω 10) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Κατά τη μετα-γευματική κατάσταση στον κύκλο ασιτίαςσίτησης) Α) η γλυκόζη μεταφέρεται από το ήπαρ στο αίμα Β) τα λιπίδια των τροφών συσσωρεύονται στο λεπτό έντερο Γ) το ήπαρ παράγει γλυκοκινάση Δ) το υψηλό επίπεδο ινσουλίνης μετά το γεύμα προάγει την είσοδο της γλυκόζης στο αίμα Ε) η δράση της ινσουλίνης επεκτείνεται και στον μεταβολισμό των σακχάρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1) Α) Πόσα γονίδια οσφρητικών υποδοχέων υπάρχουν στον ποντικό; Β) Πόσα γονίδια από οσφρητικούς υποδοχείς εκφράζει κάθε οσφρητικός νευρώνας; 2) Ποιος είναι ο λόγος που μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε χιλιάδες οσμογόνα μόρια ενώ διαθέτουμε μόνο εκατοντάδες οσφρητικούς υποδοχείς; 3) Η ικανότητα των ζώων να αντιλαμβάνονται χιλιάδες οσμογόνα μόρια (μυρωδιές) ενώ διαθέτουν μόνο μερικές εκατοντάδες είδη οσφρητικών υποδοχέων οφείλεται στο ότι Α) κάθε υποδοχέας ενεργοποιείται με κάθε οσμογόνο σε διαφορετικό βαθμό Β) ο διαφορετικός βαθμός ενεργοποίησης του κάθε υποδοχέα

16 Γ) κάποιοι υποδοχείς ενεργοποιούνται από κάποιο οσμογόνο Δ) το κάθε οσμογόνο ενεργοποιεί μόνο έναν υποδοχέα Ε) για τους δυο παραπάνω λόγους Α και Β Ζ) για τους δυο παραπάνω λόγους Β και Γ Η) για τους δυο παραπάνω λόγους Β και Δ 4) Ποιες είναι οι πρωτογενείς γεύσεις που γίνονται αντιληπτές από τους γευστικούς κάλυκες; 5) Ένα οσμογόνο μόριο, το οποίο μπορεί να το ανιχνεύσει ένα ζώο, εισέρχεται στην ρινική κοιλότητα. Τι από τα παρακάτω είναι πιθανό να συμβεί; Α) Το μόριο δε θα ενεργοποιήσει κανέναν οσφρητικό υποδοχέα Β) Το μόριο θα ενεργοποιήσει έναν οσφρητικό υποδοχέα Γ) Το μόριο θα ενεργοποιήσει μερικούς οσφρητικούς υποδοχείς Δ) Το μόριο θα ενεργοποιήσει όλους τους οσφρητικούς υποδοχείς Ε) κανένα από τα παραπάνω 6) Σε ποιο εύρος (μήκος κύματος nm) ανταποκρίνονται τα φωτοαποδεκτικά κύτταρα του οφθαλμού του ανθρώπου; 7) Ποιο μικρό οργανικό μόριο (χρωμοφόρο) είναι ο δέκτης του φωτός (φωτονίου) στην ροδοψίνη των κωνοφόρων κυττάρων; Τι μεταβολές επάγει η απορρόφηση φωτός στο χρωμοφόρο μόριο της ροδοψίνης; 8) Ποιο είναι το αποτέλεσμα (τελικό σήμα) σε μοριακό επίπεδο της απορρόφησης ενός φωτονίου (αρχικό σήμα) στα ραβδιοφόρα κύτταρα του οφθαλμού; 9) Πόσα είδη οπτικών χρωστικών έχουν τα πτηνά και πόσα χρώματα μπορούν να αντιλαμβάνονται; 10) Πόσα είδη οπτικών χρωστικών έχει ο σκύλος και πόσα χρώματα μπορεί να αντιλαμβάνεται; 11) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ), ποιες είναι λάθος (Λ). Α) Ο άνθρωπος διαθέτει περισσότερες οπτικές χρωστικές από τα πτηνά Β) Ο σκύλος μπορεί να αντιληφθεί μόνο δύο χρώματα Γ) ο επιμύς κωδικεύει πολλούς περισσότερους οσφρητικούς υποδοχείς από τον άνθρωπο Δ) Οι πρωτογενείς γεύσεις που γίνονται αντιληπτές από τους υποδοχείς είναι τέσσερεις

17 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 1) Πώς θα γίνει ο σχεδιασμός μια πρότυπη καμπύλης με την μέθοδο φωτομετρικού προσδιορισμού χρησιμοποιώντας πρότυπα διαλύματα; 2) Έχετε δυο πρωτεΐνες, με τις ακόλουθες ιδιότητες) πρωτεΐνη 1 ΜΒ και ισοηλεκτρικό σημείο 6,0 και πρωτεΐνη 2 ΜΒ και ισοηλεκτρικό σημείο 6,0. Οι πρωτεΐνες τοποθετούνται στο κέντρο μιας πηκτής αγαρόζης και ξεκινάμε την ηλεκτροφόρηση. Α) Ποια πρωτεΐνη θα απομακρυνθεί περισσότερο από το σημείο εκκίνησης στην πηκτή αγαρόζης και για ποιο λόγο; Β) Εάν η ηλεκτροφόρηση γίνει σε ph 7, οι πρωτεΐνες θα κινηθούν, προς την κατεύθυνση της ανόδου (+) ή της καθόδου (-) και γιατί; Έχετε δυο πρωτεΐνες Π1 με ΜΒ και 10 φορτισμένα αμινοξέα και Π2 ΜΒ και 5 φορτισμένα αμινοξέα. Οι πρωτεΐνες τοποθετούνται σε μια πηκτή πολυακρυλαμιδίου σε αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis, SDS-PAGE) και ξεκινάμε την ηλεκτροφόρηση. Ποια πρωτεΐνη θα απομακρυνθεί περισσότερο μετά από μερικά λεπτά ηλεκτροφόρησης; Α) Η πρωτεΐνη Π1 γιατί έχει μεγαλύτερο φορτίο και θα έλκεται περισσότερο από την κάθοδο Β) Η πρωτεΐνη Π2 γιατί θα έχει μικρότερη μάζα και θα έχει μικρότερη αντίσταση μέσα στην πηκτή Γ) και οι δυο πρωτεΐνες θα απομακρυνθούν ίδια απόσταση αφού έχουν την ίδια αναλογία μάζας/φορτίου 3) Το γάλα περιέχει έναν διαφορετικό αριθμό πρωτεϊνών. Δυο από τις κύριες πρωτεΐνες είναι η β-γαλακτοσφαιρίνη και η καζεΐνη με ισοηλεκτρικά σημεία (pi) 5,1 και 4,6 αντίστοιχα. Προτείνετε μια μέθοδο που να στηρίζεται στο pi για να διαχωρίσετε (απομονώσετε) τις δυο αυτές πρωτεΐνες από τον ορό τον γάλακτος. Συμβουλευτείτε και το ακόλουθο σχήμα. Ορός γάλακτος = γάλα από το οποίο έχει αφαιρεθεί το λίπος μετά από φυγοκέντρηση

18 Διαλυτότητα πρωτεΐνης σε υδατικό διάλυμα συνάρτηση του ph 4) Κατά την μέτρηση φωσφορικών στον ορό αίματος παρασκευάζεται οκτώ πρότυπα διαλύματα φωσφορικών. Οι τιμές απορρόφησης από τα πρότυπα διαλύματα των διαφορετικών συγκεντρώσεων φωσφορικών δίνονται στο σχήμα Α. Συγκέντρωση Απορρόφηση Σχήμα Α Ποιες τιμές από αυτές που δίνονται στο Σχήμα Α θα χρησιμοποιήσετε για την παρασκευή της πρότυπης καμπύλης για τον προσδιορισμό ενός άγνωστου συγκέντρωσης διαλύματος φωσφορικών σε όρο αίματος την Β, Γ ή Δ και γιατί; Οι εξίσωση της γραμμής τάσης για κάθε ομάδα τιμών δίνεται στο πάνω μέρος κάθε σχήματος. 300 y = x R 2 = Συγκέντρωση Απορρόφηση

19 Πρότυπη Καμπύλη Β 300 y = x R 2 = Συγκέντρωση Απορρόφηση Πρότυπη Καμπύλη Γ 450 y = x R 2 = Πρότυπη Καμπύλη Δ 5) Ξεκινώντας να στήσετε μια μέθοδο για φωτομετρικό προσδιορισμό PO4-3 στον ορό φτιάξατε έξι πρότυπα διαλύματα και πήρατε τις παρακάτω τιμές απορρόφησης χρησιμοποιώντας το φωτόμετρο. ABS 660 nm 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Συγκέντρωση Πρότυπη καμπύλη PΟ4 Απορρόφηση Συνκγέντρωση (ppm) Πρότυπα (ppm) ABS 1 0,05 3 0,3 6 0, , , ,43 Θα χρησιμοποιήσετε όλες τις τιμές από τα πρότυπα για την παραγωγή της γραμμής τάσης; Δικαιολογήστε την απάντηση σας. 6) Α) Κατά την μέτρηση της ενζυμικής δραστικότητας το δείγμα 1 δίνει απορρόφηση 0,15 στις 13)05)20 (ώρα)λεπτά)δεπτερόλεπτα), και απορρόφηση 0,25 στις 13)05)25 το δείγμα 2 δίνει απορρόφηση 0,2 στις 13:05:40 και απορρόφηση 0,3 στις 13:06:00. Ποιο δείγμα περιέχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ενζύμου και γιατί; Β) Το δείγμα 3 δίνει απορρόφηση 0,10 στις 13:10:00 και απορρόφηση 0,20 στις 13:12:00. Πως θα προσδιορίσετε εάν η τιμές στο δείγμα 3 οφείλονται σε απλή χημική αντίδραση (που λαμβάνει

20 χώρα συνεχώς) ή σε χαμηλή συγκέντρωση ενζύμου. Υπάρχει αρκετή ποσότητα από το δείγμα 3, ρυθμιστικό διάλυμα και υπόστρωμα για περαιτέρω δοκιμές. 7) Κατά των διαχωρισμός Val και Asp με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (Thin Layer Chromatography TLC), εάν χρησιμοποιηθεί σαν κινητή φάση ένας πολικός διαλύτης και σε δεύτερο πείραμα ένας μη πολικός διαλυτής ποιο αμινοξύ θα έχει συμπαρασυρθεί περισσότερο (μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο εναπόθεσης) σε κάθε περίπτωση και γιατί; 8) Α) Περιγράψτε πως διεξάγεται το πείραμα για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό αμυλάσης σε ούρα Β) Ποιος ο ρόλος της προσθήκης I2 στο δείγμα; Γ) Γιατί το αρχικό δείγμα ουρών πρέπει να αραιωθεί (½, ¼ 1/16); 9) Κατά τον προσδιορισμό φωσφορικών ιόντων σε βιολογικά δείγματα όπως ορός αίματος Α) γιατί χρειάζεται να πλυθούν τα σκεύη που θα χρησιμοποιηθούν μόνο με αποσταγμένο νερό και όχι με απορρυπαντικό; Β) για ποιο λόγο προστίθεται πριν τον προσδιορισμό των φωσφορικών ιόντων στο δείγμα CCl3COOH (τριχλωροοξικό οξύ); Γ) ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές φωσφορικών ιόντων στον ορό αίματος στα ζώα σε mg/l (ppm); 10) Κατά την διάρκεια διαγνωστικού τεστ σε ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, τι από τα παρακάτω μπορεί να συμβεί; (απάντηση Ζ) θα συμβεί το Β και Δ Κινητικότητα μορίου = Εφαρμοζόμενη τάση τριβή μορίου καθαρό φορτίο μορίου Α) Οι πρωτεΐνες με ίδιο ΜΒ αλλά μικρότερο φορτίο θα κινηθούν περισσότερο προς τα άκρα της πηκτής από αυτές με μεγαλύτερο φορτίο Β) Οι πρωτεΐνες με το μικρότερο ΜΒ αλλά με ίδιο φορτίο θα κινηθούν περισσότερο προς τα άκρα της πηκτής από αυτές με μεγαλύτερο ΜΒ Γ) Οι πρωτεΐνες με το μεγαλύτερο ΜΒ αλλά με ίδιο φορτίο θα κινηθούν περισσότερο προς τα άκρα της πηκτής από αυτές με μικρότερο ΜΒ Δ) Οι πρωτεΐνες με το ίδιο ΜΒ αλλά με μεγαλύτερο φορτίο θα κινηθούν περισσότερο προς τα άκρα της πηκτής από αυτές με μικρότερο φορτίο Ε) θα συμβεί το Α και Γ Ζ) θα συμβεί το Β και Δ Η) Κανένα από τα παραπάνω 11) Για την ηλεκτροφόρηση των αιμοσφαιρινών του αίματος, η εταιρεία που συνεργάζεστε σας έστειλε τα παρακάτω πρότυπα) Από την ηλεκτροφόρηση που κάνατε εσείς στα παρακάτω 3 δείγματα πήρατε την παρακάτω εικόνα. Να γράψετε ποιες πρωτείνες αναγνωρίζετε σε κάθε δείγμα; (για όλες τις ηλεκτροφορήσεις χρησιμοποιήσατε τα ίδια μοριακά βάρη ως δείκτες) Sample 1 Sample 2 Sample 3

21 12) Να κάνετε την αντιστοίχιση. Η κάθε μέθοδος προσδιορισμού της αριστερής στήλης, μπορεί να αντιστοιχίζεται με περισσότερες από μία εργασίες της δεξιάς στήλης. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ A Φασματοφωτομέτρηση Αναλογία DNA/RNA 1 B Buriet Ποσοτική ανίχνευση πρωτεϊνών 2 Γ Bradford Διαχωρισμός πρωτεϊνών 3 Δ Ηλεκτροφόρηση Διαχωρισμός Νουλεϊκών οξέων 4 Ε TLC Διαχωρισμός Αμινοξέων 5 Ποιοτική ανίχνευση πρωτεϊνών 6 Ανίχνευση/Ταυτοποίηση Παθογόνου στελέχους E.coli 7 Ενζυμική δραστικότητα 8 12) Από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Στην ανάλυση κατά Southern - ηλεκτροφόρηση με την μέθοδο Southern blot : Α) χρησιμοποιείται μόνο πηχτή πολυακρυλαμίδιου Β) χρησιμεύει στο διαχωρισμό μορίων DNA Γ) τα μόρια διαχωρίζονται και έτσι ανιχνεύονται ανάλογα το μέγεθος τους Δ) τα μόρια διαχωρίζονται και έτσι ανιχνεύονται ανάλογα το φορτίο τους 13) Σας ζητείτε να παρασκευάσετε 50ml διαλύματος αντιβιοτικού 0.5%w/v σε 50% Αιθανόλης. Για χορήγηση 10ml σε ενήλικο ζώο χρειάζεται αραίωσή του παραπάνω διαλύματος 1/100 σε ρυθμιστικό διάλυμα φυσιολογικού ορού, ενώ σε ανήλικο απαιτείται αραίωση σε φυσιολογικό ορό 1/1000 και προσθήκη 1mΜ CaCl2. Α) Περιγράψτε πως θα κάνετε την παρασκευή του αρχικού διαλύματος Β) περιγράψτε πως θα κάνετε την παρασκευή του διαλύματος για ενήλικο και ανήλικο ζώο Γ) ποια θα είναι η τελική %w/v συγκέντρωση του αντιβιοτικού στα διαλύματα για κάθε ζώο Δ) Το διάλυμα αντιβιοτικού χορηγείται ενδοφλέβια και το ph του αίματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 7,35 και 7,45, τι θα πρέπει να κάνετε αν το ρυθμιστικό διάλυμα φυσιολογικού ορού είναι <7 ή >7.7; (Δίνονται) Φυσιολογικό ορός είναι διάλυμα NaCl2 0.9%, το αντιβιοτικό είναι σε στερεή μορφή και το MW CaCl2 = 111) 14) Περιγράψτε τη διαδικασία δημιουργίας 1L του Ρυθμιστικού διαλύματος) 0.1Μ Τris, 10mΜ ΜgCl2 με ph 9,5 (Δίνονται Mr Tris) & Mr ΜgCl2 ) 95.21)

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο; Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση Μεταβολισμός του γλυκογόνου Το γλυκογόνο είναι ο αφθονότερος υδατάνθρακας των ζώων Το γλυκογόνο αποθηκεύεται κυρίως στο ήπαρ (3-7% κατά βάρος) και στους μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-oA Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΛΥΣΗΣ, ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΛΥΣΗΣ, ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΛΥΣΗΣ, ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ Σύνοψη: Ρύθμιση Γλυκόλυσης Στάδια γλυκόλυσης 1 ο Στάδιο: Δέσμευση & ενεργοποίηση γλυκόζης Εξοκινάση 6-Φωσφορική Γλυκόζη (-ΑΤΡ), Iσομεράση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 6 Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ 1 Έλεγχος της ενέργειας Τα πραγματικά «Βιοκαύσιμα» 2 Υδατανθρακούχα τρόφιμα 3 Σημασία της ρύθμισης κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι Σύνοψη: Πέψη, αποικοδόμηση & μεταβολισμός υδατανθράκων Δομή & βιολογική σημασία της γλυκόζης Δομή υδατανθρακών τροφής Πέψη υδατανθρακών τροφής Αμυλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Καλλιώρα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Καλλιώρα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Καλλιώρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ Η επιβίωση των ζώντων οργανισµών οφείλεται εκτός των άλλων και στην ικανότητά τους να ρυθµίζουν την αποθήκευση και την κινητοποίηση της ενέργειας για το µεταβολισµότους.

Διαβάστε περισσότερα

11.1. Αποικοδόμηση των αμινοξέων Πρωτεολυτικά ένζυμα

11.1. Αποικοδόμηση των αμινοξέων Πρωτεολυτικά ένζυμα Μ ε τ α β ο λ ι σ μ ό ς των π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν 11.1. Αποικοδόμηση των αμινοξέων Όπως ήδη γνωρίζουμε, οι πρωτεΐνες δομούνται από αμινοξέα. Οι περισσότερες πρωτεΐνες του οργανισμού συνεχώς συντίθενται (πρωτεϊνοσύνθεση)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Πρωτεΐνες Πολυσακχαρίτες Λίπη Γαλακτικό Γλυκόζη Αμινοξέα Πρωτεΐνες οργανισμού Δεξαμενή Αζώτου Πυροστα φυλικό Γλυκονεογένεση Γλυκόλυση Acetyl-CoA 6- φωσφορική Γλυκόζη

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία σελ 1 από 8 Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν πέντε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Τ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο όρος ενέργεια σημαίνει δυνατότητα παραγωγής έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποίησουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση Hans Krebs (1900-1981) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση 10.1. Μ σημασία του κύκλου του κιτρικού οξέος Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο κατά τη γλυκολυτική πορεία η γλυκόζη μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ 7.1. Εισαγωγή Εάν παρατηρήσουμε τις δραστηριότητες των διάφορων ειδών του ζωικού βασιλείου, μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλα τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός του γλυκογόνου

Μεταβολισμός του γλυκογόνου Μεταβολισμός του γλυκογόνου Μεταβολισμός του γλυκογόνου Ανασκόπηση μεταβολισμού υδατανθρακών ΗΠΑΡ Γλυκόζη ΤΡΟΦΗ Κυκλοφορία ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ Γλυκόζη ΗΠΑΡ Κυτταρόπλασμα ΗΠΑΡ (Οξέωση) NADH CO 2 ΟΞΕΙΔ. ΦΩΣΦ. ATP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής;

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής; ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 1. (α) Για την παραγωγή 1 mol ATP από την ADP και Pi απαιτείται ενέργεια 30 KJ. Η πλήρης οξείδωση 1 mol γλυκόζης σε CO 2 και H 2 O αποδίδει 38 mol ATP. Γνωρίζοντας ότι η πλήρης οξείδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. 2. Πώς οι αυτότροφοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 5 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ Θερινό εξάμηνο 2011 Καταβολισμός ή ανομοίωση Καταβολισμός ή ανομοίωση η σταδιακή και ελεγχόμενη διάσπαση των

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ Μεταβολισμός: Βασικές έννοιες και σχεδιασμός

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ Μεταβολισμός: Βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014 Μεταβολισμός: Βασικές έννοιες και σχεδιασμός Μεταβολισμός Βασικές Έννοιες Αντικείμενο 1) το κύτταρο αντλεί ενέργεια (αναγωγική ισχύ) από το περιβάλλον του; 2) το κύτταρο συνθέτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ & ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ I

ΠΕΨΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ & ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ I ΠΕΨΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ & ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ I ΗΠΑΡ VLDL Ανασκόπηση μεταβολισμού λιπιδίων & λιποπρωτεϊνών ΤΡΟΦΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΗΠΑΡ Κυκλοφορία Χυλομικρά Λιπαρά οξέα HDL LDL VLDL Λιπαρά οξέα Άκυλο-CoA Καρνιτίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH Οι οργανισμοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια η οποία παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κυτταρική αναπνοή. Οι ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν τα ρυθμιστικά ένζυμα, οι ρυθμιστές και ο τρόπος με τον οποίο δρουν. ΜΟΝ.

1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν τα ρυθμιστικά ένζυμα, οι ρυθμιστές και ο τρόπος με τον οποίο δρουν. ΜΟΝ. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Χειμερινό Εξάμηνο 2007 2008 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Έρμείδου για Σάκχαρα

Ερωτήσεις Έρμείδου για Σάκχαρα Ερωτήσεις Έρμείδου για Σάκχαρα 1α. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πηγές ενέργειας του οργανισμού; β. Γιατί οι υδατάνθρακες είναι σημαντικότεροι ως ενεργειακή πηγή από τα λίπη; 2.Το σάκχαρο του αίματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 Η. Ο κύκλος του Krebs

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 Η. Ο κύκλος του Krebs ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 Η Ο κύκλος του Krebs 1 Ο κύκλος του Krebs Κρεμπς, Χανς Άντολφ(1900 1981). Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική, στη Γερμανία το 1925 και το 1932 μετανάστευσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός των σακχάρων

Μεταβολισμός των σακχάρων Μεταβολισμός των σακχάρων 9.1. Γλυκόλυση Με τον όρο γλυκόλυση εννοούμε την αλληλουχία των αντιδράσεων η οποία μετατρέπει τη γλυκόζη σε πυροσταφυλικό με ταυτόχρονη παραγωγή ΑΤΡ. Η πορεία αυτή είναι όμοια

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Ο μεταβολισμός (του υδατάνθρακα) γλυκογόνου (Gn) Gn μια ενδιάμεση και άμεσα κινητοποιούμενη πηγή ενέργειας Ποσότητα (ενέργειας) λίπη > γλυκογόνο > Γλυκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΡ VLDL Ανασκόπηση μεταβολισμού λιπιδίων & λιποπρωτεϊνών ΤΡΟΦΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΗΠΑΡ Κυκλοφορία Χυλομικρά Λιπαρά οξέα HDL LDL VLDL ΗΠΑΡ Τριγλυκερίδια Φωσφολίπιδια

Διαβάστε περισσότερα

Tρίτη, 30 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Tρίτη, 30 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Tρίτη, 30 Μαΐου 006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μεταβολισμός του κυττάρου ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Α. Εξώθερμη αντίδραση = απελευθέρωση ενέργειας Β. Ενδόθερμη αντίδραση = πρόσληψη ενέργειας 3ο λύκ. Ηλιούπολης επιμέλεια: Αργύρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός των Υδατανθράκων

Μεταβολισμός των Υδατανθράκων Μεταβολισμός των Υδατανθράκων 1 Συνολική παρουσίαση πρωτεϊνες ADP + P i αμινοξέα ADP + P i πολυσακζαρίτης ADP + P i εξόζες πεντόζες λίπη ADP + P i Λιπαρά οξέα ουρία Κύκλος ουρίας C 2 ADP + P i ADP + P

Διαβάστε περισσότερα

Lehninger Principles of Biochemistry 4e D.L. Nelson, M. M. Cox

Lehninger Principles of Biochemistry 4e D.L. Nelson, M. M. Cox Βιοχημεία ΙΙ Γ. Τσιώτης Γ 208 5006, 5069 tsiotis@uoc.gr Biochemistry 7e J.M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer Lehninger Principles of Biochemistry 4e D.L. Nelson, M. M. Cox ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 1. Μεταβολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη (αδρεναλίνη) ευνοούν τη β-οξείδωση και την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την απαραίτητα ενέργεια που τους χρειάζεται διασπώντας θρεπτικές ουσίες οι οποίες εμπεριέχονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ./Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ./Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ./Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-CoA Αναπνευστική Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους Για να εξασφαλιστεί η σωστή και αρμονική έκφραση των ενζύμων μέσα στο κύτταρο χρειάζεται ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. και Η εναρμόνιση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΟ 3 ΝΗ 3 Η 2 Ο Μονάδες 3 β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυµα, µπορεί να αποτελέσει ρυθµιστικό διάλυµα; Μονάδες 2 ΑΠ.

ΗΝΟ 3 ΝΗ 3 Η 2 Ο Μονάδες 3 β) Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη, στο ίδιο υδατικό διάλυµα, µπορεί να αποτελέσει ρυθµιστικό διάλυµα; Μονάδες 2 ΑΠ. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια (δεν χρειάζεται O 2 )

Αναερόβια (δεν χρειάζεται O 2 ) Αναερόβια (δεν χρειάζεται O 2 ) Γαλακτικό (γαλακτική ζύμωση) αιθανόλη (αλκοολική ζύμωση) Γιατί η γλυκόζη και όχι κάποιος άλλος μονοσακχαρίτης; 1. Η γλυκόζη σχηματίστηκε από HCH=O υπό προβιοτικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 22 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Παρασκευή, 22 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Παρασκευή, 22 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων Παναγιωτίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÁ ÁÑÅÉÔÏËÌÏ ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ - ÄÁÖÍÇ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÁ ÁÑÅÉÔÏËÌÏ ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ - ÄÁÖÍÇ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΪΟΥ 007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1. και 1.. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ Εξεταζόμενο Μάθημα : Bιολογία Κεφάλαιο 3 : Μεταβολισμός Mαθήτρια : Αγνή Τ. Υπεύθυνος Καθηγητής : Πιτσιλαδής Τμήμα : Β3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Το σύνολο των χημικών αντριδράσεων που λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. S 2 Μονάδες 4

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. S 2 Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Χηµείας Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ÏÅÖÅ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ÏÅÖÅ 1 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Θέµα 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 και δίπλα στη κάθε µία το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1 /µα HCl

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 4 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Οι νόμοι της Θερμοδυναμικής 1 ος Νόμος της θερμοδυναμικής (αρχή διατήρησης της ενέργειας) Η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται Αλλάζει μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α Α.1. γ Α.2. δ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.. α. Σωστό, β. Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β. ιαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH 3 COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ ( ιάλυμα 1 ). Β1. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 1.

Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β. ιαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH 3 COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ ( ιάλυμα 1 ). Β1. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 1. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θερινό εξάμηνο 2015 Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. δ A3. α) Σ β) Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενέργεια υπάρχει παντού στο περιβάλλον και η παρουσία της γίνεται αισθητή με διαφόρους τρόπους.τα καιρικά φαινόμενα, οι κυτταρικές διεργασίες καθώς και όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαίωση του μεταβολισμού και των επαναλαμβανόμενων μοτίβων ρύθμισης του

Ανακεφαλαίωση του μεταβολισμού και των επαναλαμβανόμενων μοτίβων ρύθμισης του Ανακεφαλαίωση του μεταβολισμού και των επαναλαμβανόμενων μοτίβων ρύθμισης του Τρία κομβικά σημεία 6-φωσφορικη γλυκόζη Πυροσταφιλικό Ακετυλο-CoA Μεταβολικά σχήματα εγκέφαλου, μυών, λιπώδους ιστού, νεφρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Χηµικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Χηµικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Χηµικών της Ώθησης Τετάρτη, 8 Μα ου 20 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ A Για τις ημιτελείς προτάσεις Α και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl.

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τάξη Β1 Δ. Λουκία Μεταβολισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κάτι απαραίτητο για όλες της διαδικασίες της ζωής, από την πιο απλή και ασήμαντη έως τη πιο πολύπλοκη και σημαντική. Έτσι σ ' αυτή την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα