ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 472/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 472/2015"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 472/2015 «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 1 Δεκεμβρίου 2015 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 309), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45). 5. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (εφεξής «Οδηγία»). 7. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία ICGB AD με τίτλο «Exemption application of ICGB AD under Article 36 of Directive 2009/73/EC and relevant implementing provisions in the Bulgarian and Greek legislation» στο οποίο περιλαμβάνεται Αίτηση Εξαίρεσης κατά το άρθρο 36 της Οδηγίας με αποδέκτες τη ΡΑΕ και τη Ρυθμιστική Αρχή της Βουλγαρίας, πλέον Energy and Water Regulatory Commission (εφεξής «EWRC»). 8. Την σύσταση των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο με τίτλο «ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures (GGPOS)» σχετικά με τη διεξαγωγή Ανοιχτής Διαδικασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας σε νέες υποδομές (Ref: C06-GWG-29-05c, May 2007). 9. Τις υπ αριθμ. 112/2013, 177/2013, 279/2014 και 358/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ. 1

2 10. Την υπ αριθμ. X-11/ επιστολή της εταιρείας ICGB A.D. προς τη ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) και την EWRC, με θέμα «Notification on termination of Market Test performed for the IGB Project (Gas Interconnector Greece- Bulgaria) under the meaning of Art. 36, par. 6 of Directive 2009/73/EC». 11. Την υπ αριθμ. X-13/ επιστολή της εταιρείας ICGB A.D. προς τη ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) και την EWRC με θέμα «Background to market test termination and proposal for 1. Draft of Updated Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB Interconnector according to paragraph 6 of Article 36 of Directive 2009/73/EC (Phase I: Invitation of interested parties to express their interest in reserving capacity) and 2. Draft of IGB Pipeline Market Test Expression of Interest Phase Notice (October 2015) in accordance with the Updated Guidelines)». 12. Την υπ αριθ. 438/2015 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο Interconnector Greece-Bulgaria (αγωγός IGB) της εταιρείας ICGB σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος Ι: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 13. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα της ICGB με το οποίο γνωστοποιήθηκε στη ΡΑΕ η υπ αριθμ. У-2 от г. Απόφαση της EWRC για την έγκριση των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας αναφορικά με το προτεινόμενο έργο Interconnector Greece-Bulgaria (αγωγός IGB) της εταιρείας ICGB σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ Μέρος Ι: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 14. Το υπ αριθμ. X1-12/ έγγραφο της εταιρείας ICGB A.D. προς τη ΡΑΕ και την EWRC με θέμα «Proposal for draft Expression of Interest Notice in new Market Test for the IGB Project under par. 6, art. 36 of Directive 2009/73» (ΡΑΕ Ι / ). Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, με το υπ. αριθ. (7) σχετικό, η εταιρεία ICGB AD υπέβαλε στις Ρυθμιστικές Αρχές της Ελλάδας (ΡΑΕ) και Βουλγαρίας (EWRC) αίτηση για την εξαίρεση προτεινόμενης νέας υποδομής φυσικού αερίου (έργο Interconnector Greece-Bulgaria (αγωγός IGB)) από την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας που αφορούν στην πρόσβαση τρίτων (άρθρα 9, 32, 33, 34 και άρθρο 41 παράγραφοι 6,8 και 10). Επειδή, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της υπ αριθμ. 438/ Απόφασης της Αρχής (σχετικό υπ αριθμ.12), και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα υπ αριθμ. 9 και 10 σχετικά έγγραφα της εταιρείας ICGB, η εταιρεία προτίθεται, στο πλαίσιο της ως άνω αίτησης εξαίρεσης, να προβεί σε επανεκκίνηση της διαδικασίας Market Test, σε δύο στάδια (Στάδιο Ι: Expression of Interest Phase, Στάδιο II: Bidding Phase) προκειμένου για την ανάδειξη τυχόν επενδυτικού ενδιαφέροντος στον αγωγό IGΒ. Επειδή, με την υπ αριθμ. 438/ Απόφαση (σχετικό υπ αριθμ.12) η ΡΑΕ ενέκρινε Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας για την δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73 (Μέρος Ι-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/Expression of Interest Phase). Οι εν λόγω Κατευθυντήριες 2

3 Γραμμές συντάχθηκαν από κοινού με την EWRC και έχουν επίσης εγκριθεί από αυτή (Απόφαση EWRC У-2 от г). Επειδή, οι εν λόγω Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές προβλέπουν την σύνταξη από την εταιρεία ICGB AD Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων, μέσω μη δεσμευτικών προσφορών αρχικά, στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB, και την έγκριση αυτής από τις Ρυθμιστικές Αρχές ενέργειας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας Επειδή, με το υπ. αριθ. (14) σχετικό της έγγραφο, σε συνέχεια της υπ αριθμ. (11) σχετικής αρχικής πρότασής της και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω αποφάσεις της ΡΑΕ και της EWRC, η εταιρεία ICGB AD υπέβαλε στις Ρυθμιστικές Αρχές της Ελλάδας (ΡΑΕ) και της Βουλγαρίας (EWRC) την τελική της πρόταση για το Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB μέσω υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών. Επειδή, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας και Βουλγαρίας συνεργάστηκαν για τον έλεγχο της συμβατότητας και πληρότητας της ως άνω υπ. αριθ. (14) σχετικής τελικής πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα οριζόμενα στις εγκεκριμένες Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές και κατέληξαν από κοινού ότι το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι σε συμφωνία με τα προδιαγραφόμενα στις ως άνω υπό στοιχεία (12) και (13) σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και της EWRC. Για τους παραπάνω λόγους Αποφασίζει Να εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73, ως ακολούθως : «IGB PIPELINE MARKET TEST EXPRESSION OF INTEREST PHASE NOTICE (December 2015) In accordance with the "Updated Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB INTERCONNECTOR according to paragraph 6 of article 36 of the Directive 2009/73/EC" 3

4 TABLE OF CONTENT 1. INTRODUCTION DEFINITIONS PROJECT TECHNICAL DESCRIPTION AND INDICATIVE TIMEFRAME STATUS OF THE PROJECT DESCRIPTION OF THE INTERCONNECTED SYSTEMS THE SERVICES OFFERD THROUGH THIS MARKET TEST TARIFF PRINCIPLES HOW TO PARTICIPATE TO THE EoI PHASE REQUESTS FOR CLARIFICATION SUBMISSION OF DOCUMENTS CONFIDENTIALITY SUSPENSION AND TERMINATION OF THE MT PROCEDURE LIABILITY ASSIGNMENT ATTACHMENTS

5 1. INTRODUCTION ICGB AD is a company incorporated on an equal basis by BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD and IGI POSEIDON SA under the Bulgarian Law with the scope of developing, designing, financing, building, owning and operating an interconnecting pipeline between the Greek and Bulgarian gas network systems (the IGB Pipeline), for transporting natural gas into the Bulgarian gas system through the Greek gas system (forward flow) and vice-versa in a reverse flow mode. The IGB Pipeline has obtained intergovernmental support by Greece and Bulgaria via an MoU signed in 2009 and the qualification of Project of national priority under Bulgarian Council of Ministers` Decisions No. 615/ ,No.452/ and under Greek Law 4001/2011. At European level the Project obtained a 45M contribution under the EEPR (European Energy Program for Recovery) through EU Commission Decision C(2010) 5813, amended by Commission Decision (2012)6405 and Commission Decision (2015) In the forward flow direction from Komotini (Greece) to Stara Zagora (Bulgaria), the IGB Pipeline is designed for transporting approx. 3 bncm/y of natural gas and is pre-engineered for increasing its capacity up to approx. 5 bncm/y (through the installation of a compressor station). The pipeline will also be able to operate in a reverse flow mode (Bulgaria to Greece). On November 27 th 2012 ICGB requested to the Authorities an exemption under art. 36 of Directive 2009/73/EC (hereinafter, the Directive) from: Unbundling provisions Regulated tariffs on the forward and reverse flow capacity Third party access on the forward flow capacity As foreseen by the Directive, ICGB has performed a Market Test between May 2013 and September 2014, which was terminated by the company for revealing insufficient market indications. In order to allow ICGB to test again the market on its interest for reserving capacity of the IGB Pipeline and obtain sufficient relevant information to assess a refined exemption, the Authorities have approved in November 2015 the Updated Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB INTERCONNECTOR according to paragraph 6 of article 36 of the Directive 2009/73/EC (hereinafter, the Guidelines ), under Decision of EWRC No. У-2 / and Decision of RAE No. 438/2015. According to the Updated Guidelines, ICGB intends to perform the Market Test in two phases: 1. The Expression of Interest Phase (hereinafter the EoI Phase) in which all potential users, including Transmission System Operators (hereinafter the TSOs), are invited to express their interest in contracting capacity on, or in connecting to, the IGB Pipeline submitting the set of documents forming the EoI Notice as described in art The Bidding Phase, in which EoI Participants will be asked to submit binding requests in contracting capacity on, or in connecting to, the IGB Pipeline, in accordance with the Bidding Phase Guidelines to be eventually approved by the Authorities following 5

6 the conclusion of the EoI Phase. ICGB will allocate capacity on the IGB Pipeline according to the Bidding Phase Guidelines. Through the present EoI Notice, ICGB starts the EoI Phase of the Market Test in order to: collect interest from: i) any party shipper and TSO in being allocated with a quota of forward flow and/or a quota of the reverse flow capacity of the IGB Pipeline; and/or ii) any party TSO in being connected to the IGB Pipeline. collect data and information useful to the Authorities to assess the criteria set in art of the Directive. All potential creditworthy interested parties, including the Sponsors, are herein invited to express their interest to participate in the EoI Phase of the Market Test for the IGB Pipeline. The participation in such EoI Phase does not constitute a commitment by the Applicants to buy capacity on, or connect to, the IGB Pipeline, as well as the conducting of such EoI Phase by ICGB does not constitute a commitment by ICGB to actually invest and realize the IGB Pipeline. However, the participation in the EoI Phase is a prerequisite for the Applicants in order for them to be able to participate in the Bidding Phase, should the Authorities decide it to take place in accordance with art. 3.5 of the Guidelines. In case the Authorities deem necessary to perform a Bidding Phase, capacity will be allocated in accordance with the Bidding Phase Guidelines. The purpose of this EoI Notice is to provide general information on the IGB Pipeline and the projected available services to Applicants and to set out the conditions for participation in the EoI Phase. Failure to comply with these conditions will result in Applicant being disqualified from participating further in this EoI Phase and in the subsequent Bidding Phase. ICGB will respect the confidentiality of any information received by the Applicants. ICGB AD reserves the right to disclose only the aggregated capacity, to which the market has expressed interest during the EoI Phase and the names of the applicants, as long as the applicants have not explicitly requested that their names be kept confidential. In addition, ICGB will disclose to the Authorities any information and/or data required by them to complete the assessment of the exemption application submitted by ICGB. 2. DEFINITIONS This EoI Notice uses the definitions of Art.1 of the Guidelines. In addition, the terms below shall have the following meaning: Applicant shall mean any interested party, including the Sponsors, which will send an EoI form, attached here as Exhibit II or as Exhibit III as the case may require; bncm shall mean billion of normal cubic meters of natural gas; 6

7 Expression of Interest Deadline shall mean the date 29 February 2016, by which the EoIs should be submitted to be considered valid; Expression of Interest Notice or EoI Notice shall mean this Notice; Minimum Credit Rating shall mean a credit rating attributed to the Applicant, provided by a primary international rating agency, at least equivalent to Baa3 (as per Moody s Investor Services rating rank) or BBB- (as per Standard & Poor s Corporation rating rank); kncm shall mean thousands of normal cubic meter of natural gas; Ncm shall mean normal cubic meter of natural gas at 0 C and bar absolute; Participation Fee shall mean a fee equal to 5,000 to be paid in accordance to art. 8. set here forth by Applicants in order to participate to this Market Test; Sponsors shall mean Bulgarian Energy Holding EAD, DEPA S.A. and EDISON S.p.A.; 7

8 3. PROJECT TECHNICAL DESCRIPTION AND INDICATIVE TIMEFRAME The IGB Pipeline will interconnect the two natural gas systems of Greece and Bulgaria between the IGB Entry Point in the vicinity of Komotini and the IGB Exit Point in the vicinity of Stara Zagora, with a 32 pipeline having an overall length of 182 km. The IGB Pipeline is designed for transporting gas from Greece to Bulgaria with: an IGB Minimum Capacity of approx. 380,5 kncm/h (approx 3 bncm/y) with 57 barg in Komotini at the interconnection point with DESFA S.A. and/or another Transmission System Operator in the same area and 42 barg in Stara Zagora at Bulgartransgaz EAD interconnection point; an IGB Maximum Capacity of up to 634,2 kncm/h (approx. 5 bncm/y) with the installation of an intermediate compression station and with the same operating pressures as above. The IGB Pipeline will also be equipped to offer reverse flow services, in accordance with Regulation on Security of Supply 994/2010 and in light of the results of this Market Test. The technical design of the pipeline envisages possibility for two intermediary off-takes close to the cities of Kardjali and Dimitrovgrad in Bulgaria. The natural gas delivered into the IGB Pipeline shall meet the specifications to be transported at the required flow rate, without compromising safety and pipeline integrity and shall meet the specifications of the Greek and Bulgarian regulations. 8

9 The current time schedule foresees completion of the necessary corporate activities, in order to proceed to the Final Investment Decision by 2015 and completion of construction activities to enable the commercial operation date of IGB Minimun capacity in 2H As of 2015, the construction CAPEX of the project is estimated at approximately 220 Euro million and the annual OPEX during pipeline operation at approximately 4,5 Euro million per year. The total amount of investments (including the development costs from the inception of the IGB project) is estimated at approximately 240 Euro million up to the operation start. These figures relate to the configuration without compression station. Additional CAPEX requirements for the installation of the compression station depends on the localisation of it along the route and may be preliminarily estimated in the range of 25 to 35 Euro million. Any decision for the installation and commercial operation of a compression station will be made at a later stage, taking into consideration the results of the Market Test and depending on planned upgrades of the interconnected systems by the relevant TSOs. In case the Market Test results will evidence the appropriateness of a compression station installation, the implementation of the project may be split into phase 1, and phase 2 with the installation of the compression station. The implementation of the latter phase entails the activation for that purpose of all the activities of engineering, permitting, procurement and construction and consequently the schedule for the capacity upgrade is to be developed accordingly, following the approval of the Authorities. 4. STATUS OF THE PROJECT The following tasks have been completed or are under progress: Engineering - Front End Engineering Design was completed in September 2015 and is under technical certification assessment. The Technical Design, a detailed engineering phase in accordance to Bulgarian law, was completed in 1 st half of 2015 and is under the final approval by the Bulgarian Authorities. Environmental Impact Assessments - The Environmental Impact Assessments in both Countries, Bulgaria and Greece, have been completed and the relevant EIA Authorizations have been obtained: - For the Bulgarian Territory upon Decision Pr. No.1-1/2013 dated 6 February 2013 by the Ministry of Environment and Waters; - For the Greek Territory upon Decision with Pr. No of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change / EYPE on Permitting Activities - i) The detailed routing for the Bulgarian Territory (Detailed Spatial Plan Parceling Plan, DSP-PP) has been completed. Upon authorizations n. РД / , РД / , РД / , РД / , РД / , DSP-PP has come into force according to Bulgarian law (Spatial Development Act) on the territory of the 9 municipalities crossed by the pipeline. The coming into force of the DSP-PP has allowed ICGB AD to start the right of way and land plots acquisition procedure, 9

10 necessary for completing the construction permit procedure in the Bulgarian territory. The authorization procedure in Bulgaria is expected to be completed by the Q The Installation Act Decision for the Greek section was issued on (Pr. No Δ3/Γ/6273 of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change) and the Installation Permit procedure, in accordance to the Greek law, has been initialized with a submission of the relevant application in November This procedure is expected to be completed by Q3 of Financial Activities- i) The European Commission has confirmed the financial aid up to 45 M under the EEPR Programme. The ICGB Shareholders are currently investigating the combination of Shareholders` loan and Multilateral Institution financial structure for being ready to inject investments by Q4 of 2016 in accordance to the schedule of the construction permits obtainment. The Bulgarian Government has provided the project with an option for Sovereign Guarantee of 80 M under the 2015 state budget and has proposed an increase of that amount to 110 M under the 2016 state budget. Procurement Activities: ICGB has conducted a prequalification process for Line Pipe supply. The Company is in the process of preparing the prequalification of EPIC Suppliers. The Procurement Award procedures are expected to be completed in 1 st half of 2016, in line with the expected obtainment of the construction permits. 5. DESCRIPTION OF THE INTERCONNECTED SYSTEMS Since the initial operation does not include any auxiliary compression, the capacity of the IGB Pipeline will be driven by the pressure/flow availability at IGB Entry & Exit Points. It will be up to the Allocated Participant to contract transportation services with Transmission System Operators in Bulgaria and Greece capable to be interconnected with IGB and to secure the required delivery and redelivery contracts. Please, note that the transportation capacity up to the IGB Maximum Capacity (approx. 5 bncm/y) will involve the realization of the following provisional conditions: 57 barg pressure at Komotini interconnection point Installation of a Compressor Station on IGB pipeline with capacity of ~ 10 MW. On a preliminary basis the location of the Compressor Station is assumed in the vicinity of the town of Haskovo in Bulgaria. 52 barg outlet pressure at Stara Zagora interconnection point. For what concerns the Bulgarian Network, the tie-in of the IGB Pipeline will be performed on the 28 national network pipeline close to the city of Stara Zagora. The operator of the national gas transmission system in Bulgaria is Bulgartransgaz EAD and further information on the rules and the development of the Bulgarian natural gas system can be found at For what concerns the Greek National Gas Transmission Network, the tie-in of the IGB Pipeline will be performed on the 36 national network pipeline in the vicinity of Komotini. The operator of the Greek gas system is DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator) and further information on the rules and the development of the Greek natural gas system can be found at 10

11 In January 2014, ICGB AD and Trans Adriatic Pipeline A.G. concluded a Memorandum of Understanding concerning cooperation between the parties on technical and commercial aspects of a potential physical interconnection and interconnection agreement between the IGB pipeline and the Trans Adriatic Pipeline (TAP). The parties have proceeded to implement the objectives of the MoU. Further information on the future TAP pipeline being developed by Trans-Adriatic Pipeline A.G. can be found at 6. THE PRODUCTS OFFERED THROUGH THIS MARKET TEST Any interested party may express its interest in booking forward and/or reverse capacity of the IGB Pipeline (if shipper, TSOs included) or in interconnecting the IGB Pipeline with another system (if TSO) through this EoI phase of the Market Test. In particular, parties which are interested in booking capacity of the IGB Pipeline may request at their convenience access to capacity for a standard duration of 5, 10, 15, 20 or 25 years, or for a duration other than the above standard options, starting from the provisional IGB Pipeline commercial operation date or from any other commencement date. The transportation services provided by ICGB will include: Firm forward flow capacity from IGB Entry Point, or other entry points in Greece along IGB Pipeline route to the IGB Exit Point and/or other proposed exit points in Greece or Bulgaria along IGB Pipeline route. Firm and/or Interruptible (commercial) Reverse flow capacity from IGB Exit Point, or other point in Bulgaria along IGB Pipeline route, to IGB Entry Point, or any other point in Greece along IGB Pipeline route. ICGB intends to reserve, depending from the results of this Market Test and on the Authorities instructions, a part of the capacity of the IGB Pipeline for short term contracts, i.e. contracts with duration of less than a year. Please note that, the forward flow capacity above the IGB Minimum Capacity and the reverse flow capacity, as well as capacities at entry or exit points along IGB Pipeline route different from IGB Entry and IGB Exit Point, are not part of the ongoing design activities, permitting procedures and decision making process concerning the realization of the infrastructure. Thus the availability of such capacities will be subject to the evaluation of the results of this Market Test, following consultation with the Authorities. 7. TARIFF PRINCIPLES Tariff calculation principles and methodology will be defined by the Bidding Phase Updated Guidelines. However, it is currently envisaged that Tariff will be set in order to secure project financial viability and Sponsors` targeted profitability. The tariffs will be cost reflective, nondiscriminatory and uniform for all shippers in the IGB Pipeline having access to the same services. 8. HOW TO PARTICIPATE TO THE EOI PHASE Applicants to this EoI Phase are requested to deliver the attached Exhibit II (if Shipper) or III (if TSO) duly filled and signed, together with the following mandatory supporting 11

12 documentation, by no later than the Expression of Interest Deadline (i.e. 29 February 2016), by courier or registered mail, to the address of ICGB, reported in art. 10. Mandatory supporting documents attached to Applicant`s expression of interest include: Declaration that no person employed at senior management level in the Applicant s company or representing that company has been convicted for being a member of a criminal organization or has been convicted for fraud, corruption or money laundering. Declaration that the Applicant is not bankrupt or is under a procedure of any form of insolvency one or more of the procedures. Attested affidavit by the legal representative or the authorized representative of the Applicant; Certified copy of a certificate of current corporate registration issued no more than 3 months prior to the EoI Deadline; Audited financial statements of the three most recent completed financial years of the Applicant (or the shareholders of that Applicant in the event that such audited financial statements cannot be produced for the last three financial years); Minimum Credit Rating/evidence of creditworthiness in accordance to the definition set above in art.2. In case the Applicant has no Credit Rating or does not have the minimum credit rating, it shall indicate how it intends to prove comparable creditworthiness (such as through Parent/Sovereign/State Guarantee, letter of Credit or other); Proof of payment of the Participation Fee. All documents are to be in English and duly signed by an authorized representative of the Applicant. Proof of power to sign shall be included in the documentation. If part of the documentation is missing or incomplete or delivered late, ICGB will inform the Applicant that he has not been admitted to participate to the Bidding Phase and therefore is excluded from this Market Test. The Participation Fee shall be paid to the following bank account at the Bulgarian Development Bank: IBAN: BG07NASB Applicants shall submit a copy of their Expression of Interest (Exhibit II or III and mandatory supporting documentation) also to the Authorities. On a separate copy to the Authorities, the Applicants shall provide the information requested in art. 6.4 of the Guidelines. Within 15 days from the EoI Deadline, ICGB will deliver to the Authorities the report summarizing the results of the EoI Phase in accordance with art. 7 of the Guidelines Applicants will be informed about the results of the EoI Phase in due course but no earlier than completion of the procedure described in art. 3.5 of the Guidelines. For the avoidance of doubt, all costs associated with the participation in the phases of the Market Test shall entirely be bornе by the respective Applicant or EoI Participant. An exclusion 12

13 from further phases of the Market Test during the EoI Phase shall not give rise to any right of the respective Applicant to claim reimbursement of any costs associated with the participation in the Market Test. An Applicant may be excluded from the procedure when one or more of the following occurrences happen: i. Part of the requested documentation is missing or incomplete or not signed by an authorized signatory or delivered after the EoI deadline; ii. Mandatory documentation has not been received in its proper form by ICGB on time or at all; iii. The authorized signatory has been convicted for being a member of a criminal organization or has been convicted for fraud, corruption or money laundering. iv. The company has been declared bankrupt or is under a procedure of any form of insolvency. 9. REQUESTS FOR CLARIFICATION Within and not later than 2 weeks from the publication of this EoI Notice, requests for clarification exclusively regarding the participation to the EoI Phase, can be addressed to the following address: with copy to: and 10. SUBMISSION OF DOCUMENTS All documents and declarations to be submitted to ICGB under this Market Test (with the exception of the requests for clarifications pursuant to art. 9 here above) shall be made via courier or registered mail, to the following address: ICGB AD Veslets Street, No.16 Sofia 1000 Bulgaria IGB PIPELINE MARKET TEST EXPRESSION OF INTEREST PROCEDURE Anticipated via fax addressed to each of the following fax numbers: CONFIDENTIALITY ICGB on one side, and Applicants/Participants on the other (for the purposes of this EoI Notice jointly referred to as the Parties ) shall treat confidentially all documents and information that they obtain or exchange with each other in connection with this Market Test (hereinafter, the Confidential Information) and shall not disclose such Confidential Information or make it accessible to third parties without the prior written consent of the Party affected. The Parties 13

14 undertake to use the confidential Information obtained exclusively for the purposes of the Market Test, in accordance with the principle contained in the EoI Notice. Either Party shall be entitled to disclose without the written consent of the other Party any Confidential Information obtained from the other Party: i. to the Authorities or any other competent authority for the purposes of the evaluation of the ICGB exemption application; ii. to its representatives, consultants, banks and insurers if and to the extent that disclosure is needed for proper performance of its obligations under this Market Test; iii. to the extent that the confidential information was legitimately known to the Party receiving the information at the time 1. it was obtained from the other Party, 2. or was already in the public domain or becomes publicly available other than through an act or omission of the receiving Party, or 3. has to be disclosed by a Party due to a statutory provision or a court or official order or a request of the regulatory authorities; in any such case, the disclosing Party shall inform the other Party thereof without undue delay. The confidentiality obligations of the Parties shall commence upon receipt by ICGB of the EoI documentation and for 3 years after the completion of the Market Test. 12. SUSPENSION AND TERMINATION OF THE MT PROCEDURE ICGB shall have the right to suspend and/or terminate the Market Test at any time, by giving notice to the Applicants and to Authorities, as the case may be, by courier or registered mail, anticipated via fax. In case of suspension, notice of cessation of the suspension must be given in the same forms. In the event of termination of the Market Test, ICGB is obliged to return to the Applicants the Participation Fee in full. 13. LIABILITY No Party shall be liable to the other Parties for any damage arising out of or in connection with this EoI Phase unless such damage is the result of a willful act or omission, or arises from the gross negligence, of the Party concerned. 14. ASSIGNMENT The Applicants shall have the right to assign to third parties any of their rights or obligations in connection with the Market Test, whether in whole or in part. Applicants acknowledge and agree that the staff of the Sponsors shall conduct the Market Test on behalf of ICGB. 15. ATTACHMENTS EXHIBIT I: UPDATED GUIDELINES EXHIBIT II: EoI STANDARD FORM (Shipper and TSO) EXHIBIT III: EoI STANDARD FORM (TSO) 14

15 EXHIBIT II [To be reproduced on the applicant letterhead] EXPRESSION OF INTEREST FORM (to parties interested to ship gas) IGB PIPELINE MARKET TEST PROCEDURE ICGB AD The undersigned [ ], resident in [ ] in his/her capacity as legal representative of [ ], with registered office in [ ], (hereinafter, the Applicant), hereby declares that the Applicant: i. intends to participate in the ICGB AD Market Test and is interested in having IGB Pipeline capacity allocated as per INTEREST DECLARATION here forth; ii. accepts, approves and adheres, in their entirety, to the IGB Pipeline Market Test Expression of Interest Phase Notice ; and iii. complies without reservations with the provisions of article 8 (How to participate to the EOI Phase) of the EOI Notice and, for the purposes of article 8 thereof authorizes, to the extent necessary, ICGB AD to apply to the competent authorities to obtain any information they consider necessary for such purposes. Accordingly, the Applicant encloses herewith: I. Documentation proving his/her capacity as legal representative of the Applicant; II. Evidence of the payment of the Participation Fee as provided by article 8 of the EOI Noitce; III. Documents and declarations as per article 8 of the EOI Notice. INTEREST DECLARATION hereby declares to be interested to ship gas on a long term basis through the following services on the IGB Pipeline, subject to ship-or-pay agreements with ICGB AD: 1) Firm forward flow capacity of Ncm/h from IGB Entry Point to IGB Exit Point for a period of years (Standard periods of 5,10,15,20,25 years) with starting date by. 2) Firm reverse flow capacity Ncm/h from IGB Exit Point to IGB Entry Point for a period of years (Standard periods of 5,10,15,20,25 years) with starting date by. 3) Interruptible reverse flow capacity Ncm/h from IGB Exit Point to IGB Entry Point for a period of years (Standard periods of 5,10,15,20,25 years) with starting date by. 4) Please indicate, if any, preferences for different entry/exit points along IGB route with associated start up date and duration. 15

16 (Please replicate any section in case of need) The submission of this expression of interest neither shall bind the Applicant to submit a binding offer nor shall bind ICGB AD to actually invest and to realize the IGB Pipeline. [Place], [Date] Signature Contacts references of the Applicant Company and contact data: Contact person:.. Company:... Address:. Phone: Fax: SPECIFIC APPROVAL OF CLAUSES of general rules The Applicant hereby expressly approves the EOI Notice content and procedure with relevant attachments. [Place], [Date] Signature EXHIBIT III [To be reproduced on the applicant letterhead] EXPRESSION OF INTEREST FORM (TSO) IGB PIPELINE MARKET TEST PROCEDURE ICGB AD The undersigned [ ], resident in [ ] in his/her capacity as legal representative of [ ], with 16

17 registered office in [ ], (hereinafter, the Applicant), hereby declares that the Applicant: i. intends to participate in the ICGB AD Market Test and is interested in connecting to the IGB Pipeline as per INTEREST DECLARATION here forth; ii. accepts, approves and adheres, in their entirety, to the IGB Pipeline Market Test Expression of Interest Phase Notice ; and iii. complies without reservations with the provisions of article 8 (How to participate to the EOI Phase) of the EOI Notice and, for the purposes of article 8 thereof, authorizes, to the extent necessary, ICGB AD to apply to the competent authorities to obtain any information they consider necessary for such purposes. Accordingly, the Applicant encloses herewith: I. Documentation proving his/her capacity as legal representative of the Applicant; II. Evidence of the payment of the Participation Fee as provided by article 8 of the EOI Notice. III. Documents and Declarations as per article 8 of the EOI Notice INTEREST DECLARATION hereby declares to be interested to connect the IGB Pipeline to its gas transmission system named (hereinafter the System ) with the following specifications: Interconnection Point: (please use coordinates WGS84 projections UTM) Status of the System: (under development; under construction; in operation. Please provide details.) Interconnection capacity in Entry to IGB Pipeline Ncm/h and/or in Exit from IGB Pipeline Ncm/h Tentative date of interconnection operation: ; (To be left blank if not applicable) hereby declares to be interested to ship gas on a long term basis through the following services on the IGB Pipeline, subject to ship-or-pay agreements with ICGB AD: 1) Firm forward flow maximum capacity of Ncm/h from IGB Entry Point to IGB Exit Point for a period of years (Standard periods of 5, 10,15,20,25 years). Would you be interested in contracting the requested capacity at a starting date other than the IGB Commercial Operation Date? If yes, than please specify the starting date (dd/mm/yyyy) 17

18 2) Firm reverse flow maximum capacity Ncm/h from the IGB Exit Point to the IGB Entry Point for a period of years (Standard periods of 5, 10,15,20,25 years). Would you be interested in contracting the requested capacity at a starting date other than the IGB Commercial Operation Date? If yes, than please specify the starting date (dd/mm/yyyy) 3) Interruptible reverse flow maximum capacity Ncm/h from the IGB Exit Point to the IGB Entry Point for a period of years (Standard periods of 5, 10,15,20,25 years). Would you be interested in contracting the requested capacity at a starting date other than the IGB Commercial Operation Date? If yes, than please specify the starting date (dd/mm/yyyy) 4) Please indicate, if any, preferences for different entry/exit points along IGB route with associated start up dates, type of services (forward, reverse), duration of services and respective capacities per entry/exit points. 5) Please indicate interest in acquiring any of these products on a secondary market The submission of this expression of interest neither shall bind the Applicant to submit a binding offer nor shall bind ICGB AD to actually to invest and to realize the IGB Pipeline. [Place], [Date] Signature Contacts references of the Applicant Company and contact data: Contact person:.. Company:... Address:. Phone: Fax: SPECIFIC APPROVAL OF CLAUSES of general rules 18

19 The Applicant hereby expressly approves the EOI Notice content and procedure with relevant attachments. [Place], [Date] Signature» Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4001/2011, κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 177/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 177/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 177/2013 «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη δέσµευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 283/2016 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 283/2016 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 283/2016 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Έγκριση της Πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 358/2014 ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚH EΚΔΟΣΗ «Έγκριση της Πρόσκλησης για τη δέσμευση δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2013 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ. 255/ 2 0 1 6 Έγκριση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) Μ2000/-5»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) Μ2000/-5» 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) Μ2000/-5» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Μη Κεντρική Κυβερνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 279/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 112/2014 «Έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών για την διαχείριση και κατανοµή δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση (Application Form)

Αίτηση (Application Form) 1 2 Αίτηση (Application Form) Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (To Ministry of Infrastructures, Transportation & Networks General

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 3 ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αθήνα, Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 3 ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σ σ σ :

σ σ σ : Erasmus... Η / : 16/10/2015..: 1048, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2015-16 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ ς ώ ώ ώ ς

Διαβάστε περισσότερα

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution :

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution : PROCESSING AND REPORTING TO GREEK TAX AUTHORITIES OF CLIENT INFORMATION FOR CRS PURPOSES Citibank Europe Plc. Greek branch (Citibank Greece) is under obligation to collect from and report to the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018 ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018 Athens, 16 January 2018 A/A (Nr) Παραπομπή στην Πρόσκληση (Reference to

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B

7562/15 ΕΚΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0026 (COD) 7562/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: REGIO 22 FSTR 16 FC 17 SOC 200 EMPL 116 FIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ (imotion project).

α Erasmus . : erasmus.teiep.gr σ σ  (imotion project). α Erasmus... Η / : 30/08/2016..: 1287, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2016-17 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ σ ώ σ, ς ώ ώ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Inter-Institutional Agreement Ί ς

Inter-Institutional Agreement Ί ς Erasmus... Η / : 31/07/2017..: 1537, σ, 471 50 Ά. : 26810 50544 erasmus.teiep.gr e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2017-18 σ ς σ ς "K σ σ σ -STT-P)" ς Erasmus+, σ σ ση σ ώ. σ ς σ σ ώ ς σ ς σ Staff

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48 Από τη Φορολογική Επιτροπή 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή / φορολογικού συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42 Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων 1 Ιουνίου 2009 Θέμα: Υπόδειγμα Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιώ ν - EBITDA

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιώ ν - EBITDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (2008 2009) 27 Μαρτίου 2008 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ These preliminary materials and any accompanying oral presentation (together, the Materials ) have been prepared by Mytilineos

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 Αριβμός 2885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1} ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 3 Απριλίου 2000 (05.04) (OR. en) 6883/00 LIMITE INF 31 API 28 JUR 76

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 3 Απριλίου 2000 (05.04) (OR. en) 6883/00 LIMITE INF 31 API 28 JUR 76 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 3 Απριλίου 2000 (05.04) (OR. en) 6883/00 LIMITE INF 31 API 28 JUR 76 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Ομάδας "Πληροφόρηση" με ημερομηνία : 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικονομική Αναφορά (Financial Reporting) Τχης(ΕΜ) Σωτήριος Α. Γλυκοφρύδης ΔΙΔΕΑΠ/Τμήμα Β Θέματα Ενότητας 1. Υποχρεώσεις Αναφοράς 2. Τυποποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 1) FIRST ITEM OF THE AGENDA Submission for approval of the Company and the Group Financial Statements,

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013. «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό TAP» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013. «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό TAP» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531/2013 «Έγκριση του Κανονισµού Τιµολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο: Α Α: ΒΛΛ61-Ι74 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 45457/6070/13 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός Θα εξετάσουμε θα βασικά στοιχεία της ηγεσίας μέσω ενδυνάμωσης και αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

1. QUESTION No. 1. REPLY to QUESTION No. 1

1. QUESTION No. 1. REPLY to QUESTION No. 1 REPLIES TO QUERIES on RAE's 2 nd Call for Tenders for the project "Development of Greek Electric Power and Natural Gas Systems Simulator Including Planning, Execution and Settlement of Short- Term Whole-Sale

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model 1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model Let xi = the amount of money invested in each of the potential investments in, where (i=1,2, ) x1 = the amount of money invested in Savings Account

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα