ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1"

Transcript

1 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή.. ν οι γωνίες ω 00 x και φ 0 x έχουν τις πλευρές τους κάθετες τότε το x ισούται με ) 40 ) 45 ) 50 ) 55 ) 0 3. ν σε ένα ισοσκελές τρίγωνο A A είναι : η γωνία είναι διπλάσια της τότε η γωνία ) 40 ) 30 ) 7 ) 36 ) Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης () μα ένα μόνο στοιχείο της στήλης (). Στήλη Στήλη. Ορθογώνιο. υο απέναντι πλευρές είναι παράλληλες και παραλληλόγραμμο άνισες. Τραπέζιο. Οι διαγώνιες είναι ίσες και τέμνονται κάθετα 3. Ρόμβος 3. ίναι παραλληλόγραμμο και όλες οι πλευρές του είναι ίσες 4. Τετράγωνο 4. Το άθροισμα των γωνιών του είναι Οι διαγώνιες είναι ίσες ΘΜ. ν τα ύψη και τέμνονται στο Ο να δείξετε ότι : I. Το τρίγωνο BOείναι ισοσκελές. II. A OB OB. III. είναι παράλληλη με τη.. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο A A. Στο τραπέζιο είναι A 90 και B 60. ν x και 8x η διάμεσος του τραπεζίου ισούται με :. 3x. 4x. 5x. 6x. 7x Ζ 60

2 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΘΜ 3 Σε ισοσκελές τρίγωνο A A προεκτείνουμε τις ίσες πλευρές τους προς το μέρος της κορυφής και πάνω στις προεκτάσεις παίρνουμε τμήματα AE AZ. ν η διχοτόμος του να δειχθεί ότι: α. Το τρίγωνο Ζ είναι ισοσκελές β. Τα τρίγωνα και Ζ είναι ίσα γ. Τα τρίγωνα Ζ και είναι ίσα ΘΜ 4 Σε ένα παραλληλόγραμμο είναι A 0 και η διχοτόμος της γωνίας τέμνει την στο μέσον της. Να αποδειχθούν τα ακόλουθα: Ι) AB A ΙΙ) E AZ όπου Ζ η απόσταση του από τη και ΙΙΙ) A 90 ΘΜ ΠΝΤΣΙΣ. (Σχολικό βιβλίο σελ. 09).. Ισχύουν οι προτάσεις : δυο οξείες ή αμβλείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους μια προς μια παράλληλες (κάθετες) είναι ίσες. Mια οξεία και μια αμβλεία γωνία που έχουν τις πλευρές τους μια προς μια παράλληλες (κάθετες) είναι παραπληρωματικές. ρα ωφ00 x 0 x x 40 πάντηση : ) 3. Το τρίγωνο AB A ισοσκελές B φ και B φ A.πειδή φ φ AB 80 φφ 80 φ 80 5φ 360 φ 7 πάντηση : ) 4. πάντηση : 5,, 3 3, 4 ΘΜ. A I. Το A ισοσκελές AB A και B. Τα ορθογώνια, έχουν : { κοινή, B από () } άρα B OB OB δηλαδή Ο το τρίγωνο BO είναι ισοσκελές.

3 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ II. Στο ισοσκελές B (). Στα ορθογώνια, ισχύει : 90 '' '' III. πειδή = O B. () = και = άρα -=- = A ισοσκελές και (3) Ομοια στο A ισοσκελές B (4) πό (3),(4) : (δυο εντός εκτός και επί τα αυτά γωνίες ίσες ) είναι παράλληλη με τη. Φέρνω το ύψος του τραπεζίου. Το είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο αφού έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες και μια γωνία ορθή. Άρα AH x. πίσης στο ορθογώνιο η 30 = 8x HB HB 4x. πομένως AB x 4x 6x 6x x 8x EZ 4x Ζ 60 πάντηση : ) ΘΜ 3 α. Συγκρίνω τα τρίγωνα Ζ και. υτά έχουν: κοινή AZ AE (υπόθ.) Ζ ˆ ˆ (γιατί Ζ ˆ ˆ ˆ φ και ˆ ˆ ˆ φ με ως κατακορυφήν). Άρα οπότε Z E και (). β. Τα τρίγωνα και Ζ έχουν: E Z (από το προηγούμενο)

4 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ EB Z (διότι EB AB AE Z A AZ και AB A, AE AZ ) Άρα γ. Τα τρίγωνα Ζ και έχουν: B (διότι η είναι διχοτόμος του ισοσκελούς τριγώνου άρα και διάμεσος και ύψος). Z E 3 4 (διότι 0, με γιατί ισχύει ZA AE ) Άρα. ΘΜ 4 Ι) διχοτόμος της γωνίας φ. πίσης E (εντός εναλλάξ των //). Άρα E το ισοσκελές. Οπότε AB AE A AB A. Z Θ ΙΙ) Φέρνουμε.πειδή το τρίγωνο είναι ισοσκελές A AE το μέσο της. Τα τρίγωνα, Ζ έχουν: {ορθογώνια, κοινή, HA AZ 60 } E HA Ζ άρα AZ H E AZ ΙΙΙ) προέκταση της τέμνει την στο Θ. Το τρίγωνο Θ είναι ισόπλευρο,γιατί κάθε γωνία AB του είναι 60.πομένως A A διάμεσος του τριγώνου και ίση με το μισό της αντίστοιχης πλευράς. Άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο A90 o ΙΩΝΙΣΜ ΘΜ Να αποδείξετε ότι : η διάμεσος Ζ τραπεζίου διέρχεται από τα μέσα Κ και Λ των διαγωνίων του και το τμήμα ΚΛ είναι παράλληλο προς τις βάσεις του και ίσο με την ημιδιαφορά των βάσεών του.. Το μέτρο της γωνίας ω στο παρακάτω σχήμα είναι : ) 00 ) 0 ) 30 ) 40 ) 0 55 Z ω 95 60

5 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο στο και το ύψος του.ν Μ είναι το μέσον της και Ν μέσο της τότε η περίμετρος του τετραπλεύρου ΜΝ ισούται με : Μ. ++. Μ 3. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) ή (Λ) τις παρακάτω προτάσεις : Ν ΘΜ A) Eνα τετράπλευρο που έχει δυο απέναντι πλευρές ίσες είναι παραλλ\μο. Σ Λ B) Το ευθύγραμμο τμήμα που έχει άκρα τα μέσα δυο πλευρών ενός τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της. Σ Λ C) υο γωνίες με πλευρές κάθετες μια προς μια είναι πάντα ίσες. Σ Λ D) υο κατακορυφήν γωνίες είναι πάντα παραπληρωματικές. Σ Λ E) Ένα τρίγωνο μπορεί να έχει το πολύ μια ορθή γωνία. Σ Λ F) ν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε την παράλληλη προς μια πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το μέσο της τρίτης πλευράς του. Σ Λ G) Ορθογώνιο λέγεται κάθε παραλλ\μο που έχει μια ορθή γωνία. Σ Λ. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου και τα μέσα των πλευρών ορθογωνίου είναι κορυφές ρόμβου.. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν: A. Οι διαδοχικές γωνίες του είναι συμπληρωματικές. B. Οι απέναντι γωνίες του είναι συμπληρωματικές. C. Οι διαδοχικές γωνίες του είναι παραπληρωματικές. D. Οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές. E. υο απέναντι γωνίες του είναι ίσες. ν τα τόξα έχουν και έχουν μέτρα 0, 30αντίστοιχα τότε η γωνία ω έχει μέτρο : Ο ω 30 ΘΜ 3. Σε τρίγωνο και ύψος, Μ διάμεσος προεκτείνουμε την κατά τμήμα K A και την Μ κατά τμήμα MN AM. είξτε ότι BK N και ΚΝ // (δηλ. ΝΚ ισοσκελές τραπέζιο).

6 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ. διχοτόμος τριγώνου A συναντά τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου στο Μ.ν Ι είναι τι έγκεντρο του A,να αποδείξετε ότι : MB MI. ΘΜ 4 Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο A AB A και το μέσον της. Στην προέκταση της προς το παίρνουμε τμήμα A και στην προέκταση του προς το τμήμα BE BH. ευθεία τέμνει την στο Ζ. είξτε ότι : ) A B AB. ) Το ισοσκελές. ) Το Ζ μέσο του. ΠΝΤΣΙΣ ΘΜ. (Σχολικό βιβλίο σελ. 3 ).. Στο ορθογώνιο ισχύει Z ω Στο E Στο 80 0, ως κατακορυφήν. πάντηση : ) Στο ορθογώνια A, A B ισχύουν: MMB MA και NA N N Μ πάντηση : ) Ν 4. A, B, C, D, E, F, G

7 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΘΜ Ν K Μ Λ. Στο τρίγωνο τα Κ, Ν είναι μέσα των, άρα NK / / () Στο τρίγωνο τα Λ, Μ είναι μέσα των, άρα M // () πό τις σχέσεις (),() ΝΚ // =ΜΛ (δυο απέναντι πλευρές παράλληλες και ίσες) ΚΛΜΝ παραλληλόγραμμο. Κ Ζ Ρ Στο τρίγωνο τα, Ζ είναι μέσα των, άρα EZ / / (3).Όμοια KH / /, KE / /, HZ / / (4) και BA (5) άρα το ΖΚ παραλληλόγραμμο και επειδή έχει δυο διαδοχικές πλευρές ίσες Ζ=Κ ( από 3,4,5) το ΖΚ ρόμβος.. πάντηση : C) πάντηση : ) 5 (Σχολικό, εφαρμογή σελ 5) ΘΜ 3. ίναι K άρα μέσο του Κ άρα διάμεσος στο ABK ABK εφόσον Κ.ρα το ABK ισοσκελές δηλαδή AB BK (). Μ διάμεσος του AB άρα BM.ίναι όμως και ύψος του M. φόσον AM MN έχουμε ότι οι διαγώνιοι του τετραπλεύρου Ν διχοτομούνται. Κ Μ Ν Άρα Ν παραλληλόγραμμο οπότε N AB (). πό τις (), () BK N. Στο AKN τα, Μ είναι τα μέσα των πλευρών Κ, Ν αντίστοιχα άρα Μ // ΚΝ δηλ. ΚΝ //. Άρα ΝΚ ισοσκελές τραπέζιο.

8 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ 3 Ι. διχοτόμος της γωνίας A A A A () A,B Οι εγγεγραμμένες στο M B A 4 A B ().φόσον (I) έγκεντρο Ι διχοτόμος της Μ B 3 (3). Τότε A B IBM BB 4. BIM εξωτερική γωνία του ABI 3 A B (5). πό (4), (5) MBI MIB B M ισοσκελές BM MI. BIM A B 3 3 ΘΜ 4 E φ 3 φ 45 H φ Z ) Το A δηλ. A ισοσκελές AB A φ To () H A ισοσκελές τρίγωνο AB εξωτερική του AB AAφ AB φ AB AB AB AB. AB ) Το BE BH BEH ισοσκελές τρίγωνο H (3) Στο AB εξωτερική στο BEH AB H E φ H φ H 4 Ισχύει H ως κατακορυφήν (4) 3 HΖ ισοσκελές. ) AH 90 και πό A ορθογώνιο με 3 90 HA 90 φ. Άρα 3 90 = HAZ Το ισοσκελές Ζ =Z (5) και επειδή H ισοσκελές ς Ζ =Z (6). πό (5),(6) Ζ =Ζ Το Ζ μέσο του.

9 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΘΜ 3 o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι ορθές.. α. Να εξετάσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις.. ύο γωνίες με πλευρές κάθετες μία προς μία, είναι πάντοτε παραπληρωματικές Σ Λ. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εσωτερική γωνία του τριγώνου Σ Λ 3. Σε ορθογώνιο τρίγωνο οι δύο πλευρές είναι τα ύψη του Σ Λ β. Ένα σημείο απέχει από μια ευθεία ε απόσταση ίση με α. Ο κύκλος με κέντρο το και ακτίνα 3α. εφάπτεται της ε. τέμνει την ε 3. δεν έχει κοινά σημεία με την ε 4. έχει περισσότερα από δύο κοινά σημεία με την ε (Κυκλώστε τη σωστή απάντηση) ΘΜ. Τα παρακάτω τρίγωνα είναι ίσα. Τα μέτρα μερικών πλευρών και γωνιών των δύο τριγώνων φαίνονται στα σχήματα: Να βρείτε το μέτρο της γωνίας x.. Στο σχήμα η γωνία ω είναι διπλάσια από τη γωνία x. Να βρείτε το μέτρο της γωνίας x.

10 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΘΜ 3. Έστω ένα τρίγωνο. Οι διχοτόμοι, της γωνίας του και της εξωτερικής γωνίας στο τέμνονται στο Ζ. Να δείξετε ότι:.. Θεωρούμε τη γωνία x y και ένα σημείο Μ της διχοτόμου της ΟΖ. Στις πλευρές της Οx και Οy παίρνουμε αντίστοιχα τα σημεία και έτσι ώστε: x y. Να δείξετε ότι η ΟΖ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος. ΘΜ 4 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ( 90 0 ) με Έξω από αυτό κατασκευάζουμε το ισόπλευρο τρίγωνο. Οι και τέμνονται στο. Να δείξετε ότι:. //. Το είναι το μέσο του τμήματος

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία 2014 2015 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδακτέα εξεταστέα ύλη σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = //

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = // 1 5.6 5.9 ΘΩΡΙ 1., µέσα των, = //. µέσο της και // µέσο της 3. = και ////Ζ = Ζ Ζ. Ο γ. τόπος της µεσοπαράλληλης Έστω ε η µεσοπαράλληλη των ε 1, ε. Τότε ισχύουν : i) άθε σηµείο της ε ισαπέχει από τις ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια εωµετρία τάξης ενικού υκείου ΩΝΙΕΣ ρισµός: Έστω χ και ψ δύο ηµιευθείες που δεν έχουν κοινό φορέα και έστω p το ηµιεπίπεδο που έχει ακµή τον φορέα της Oχ και περιέχει την ψ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ 2 o Τ ΣΙΚ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚ ΣΧΗΜΤ Πρωταρχικές έννοιες Όπως τα αντιλαμβανόμαστε : Σημείο, Ευθεία, Επίπεδο. ξιώματα προτάσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς απόδειξη. αξίωμα: πό δυο διαφορετικά σημεία του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ ΕΠΙΜΕΛΕΙ ΥΕΡΙΝΟΣ ΣΙΛΗΣ 57 ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ Πολυγωνικά χωρία - Πολυγωνικές επιφάνειες. Τι καλούμαι πολυγωνικό χωρίο και πως ονομάζεται αυτό ; Πότε δύο πολυγωνικά χωρία λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α και Β Γενικού Λυκείου ε 3 Γ ε 2 Κ Ε ε 1 Ι Ο Θ Η Ζ Α μ α Ψ ε 4 Β Β ( Σελ. 63 120 ) Τόμος 2ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα