PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, :58 AM PT-EP03. Εγχειρίδιο οδηγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:58 AM PT-EP03. Εγχειρίδιο οδηγιών"

Transcript

1 PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, :58 AM PT-EP03 Εγχειρίδιο οδηγιών GR

2 PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, :58 AM Σας ευχαριστούµε για την αγορά της υποβρύχιας θήκης PT-EP03 για φωτογραφικές µηχανές (στο εξής «θήκη»). ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και χρησιµοποιήστε το προϊόν µε ασφάλεια και σωστά. Αφού διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών, φυλάξτε το γιατί µπορεί να το χρειαστείτε στο µέλλον. Με την εσφαλµένη χρήση µπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµιά αν περάσει νερό µέσα στη φωτογραφική µηχανή που βρίσκεται στη θήκη. Πριν από τη χρήση, κάντε στο προϊόν έναν προληπτικό έλεγχο µε τον τρόπο που περιγράφει το εγχειρίδιο. Εισαγωγή Απαγορεύεται η ανεξουσιοδότητη αντιγραφή µέρους ή όλου του εγχειριδίου, εκτός αν προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξουσιοδότητη αναπαραγωγή. Η OLYMPUS IMAGING CORP. ουδεµία ευθύνη φέρει για την απώλεια κερδών ή αξιώσεις τρίτων σε περίπτωση ζηµιάς που προέκυε από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες Η συγκεκριµένη θήκη είναι συσκευή ακριβείας και σχεδιάστηκε για χρήση µέσα στο νερό, σε βάθος έως 40 µέτρα. Χρησιµοποιήστε τη µε ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιµοποιήστε τη θήκη σωστά αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο και κατανοήσετε το περιεχόµενό του όσον αφορά τ χρήση της θήκης, τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν πριν τη χρήση, τη συντήρηση και τη φύλαξη µετά τη χρήση. Η OLYMPUS IMAGING CORP. ουδεµία ευθύνη φέρει για ατυχήµατα που έχουν σχέση µε τη βύθιση µιας ψηφιακής φωτογραφικής µχανής στο νερό. Συν τοις άλλοις, δεν παρέχει αποζηµίωση για έξοδα που έγιναν επειδή προέκυψε βλάβη στα εσωτερικά υλικά ή απώλεια περιεχοµένου εγγραφών λόγω της εισόδου της µηχανής στο νερό. Η OLYMPUS IMAGING CORP. δεν παρέχει αποζηµίωση για ατυχήµατα (τραυµατισµό ή υλικές ζηµιές) που έγιναν στη διάρκεια της χρήσης. Για ασφαλή χρήση Στο εγχειρίδιο οδηγιών χρησιµοποιούνται διάφορα εικονοσύµβολα για τη σωστή χρήση του προϊόντος και την αποφυγή κινδύνων για το χρήστη και τους άλλους, αλλά και υλικών ζηµιών. Παρακάτω θα βρείτε τα εικονοσύµβολα ατά και τι σηµαίνουν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ είχνει το περιεχόµενο όσον αφορά τον πιθανό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυµατισµού αν αγνοήσετε τη συγκεριµένη ένδειξη. είχνει το περιεχόµενο όσον αφορά τον πιθανό κίνδυνο τραυµατισµού ή υλικής ζηµιάς αν αγνοήσετε τη συγκεκρµένη ένδειξη. GR 1

3 PT-EP03_GR.book Page 2 Friday, November 19, :58 AM ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ 1 Μην αφήνετε το προϊόν σε σηµεία όπου µπορεί να το βρουν µωρά, νήπια και παιδιά. Υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν οι εξής τύποι ατυχηµάτων: Τραυµατισµός αν το προϊόν πέσει πάνω τους από ψηλά. Τραυµατισµός αν κάποιο σηµείο του σώµατός τους πιαστεί σε εξαρτήµατα που ανοιγοκλείνουν. Κατάποση µικρών εξαρτηµάτων, παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής, σιλικονούχου γράσου και ζελέ σιλικόνης. Σε ερίπτωση κατάποσης εξαρτηµάτων, αποταθείτε αµέσως σε γιατρό. 2 Η ψηφιακή µηχανή δεν πρέπει να φυλάσσεται µε τις µπαταρίες τοποθετηµένες στο προϊόν. Αν οι µπαταρίες µείνουν στο προϊόν, µπορεί να προκληθεί διαρροή των υγρών τους και κίνδυνος πυρκαγιάς. 3 Αν περάσει νερό στη θήκη ενώ περιέχει φωτογραφική µηχανή, πρέπει να βγάλετε αµέσως την µπαταρία από τη φωτογραφική µηχανή. Υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης και έκρηξης γιατί θα παραχθεί αέριο υδρογόνο. 4 Το συγκεκριµένο προϊόν είναι φτιαγµένο από ρητίνη. Αν σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης σε βράχο ή άλλα σκληά αντικείµενα, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Χρησιµοποιήστε το µε ιδιαίτερη προσοχή. ΠΡΟΣΟΧΗ 1 Μην αποσυναρµολογήσετε και µην τροποποιήσετε το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί η εισροή νερού ή κάποιο ελάττωµα. Αν τυχόν χαθούν δεδοµένα εικόνων λόγω αποσυναρµολόγησης, επισκευής ή τροποποίησης κ.λπ. από οποιονδήποε εκτός από τους εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς της OLYMPUS IMAGING CORP., ουδεµία ευθύνη φέρουµε για τη ζηµιά. 2 Η χρήση ή η φύλαξη του προϊόντος στα σηµεία που ακολουθούν µπορεί να προκαλέσει ελαττωµατική λειτουργία, εαττώµατα, ζηµιά, πυρκαγιά, εσωτερικό θάµπωµα ή εισροή νερού. Φροντίστε να αποφεύγετε τα σηµεία αυτά. Σηµεία όπου η θερµοκρασία ανεβαίνει πολύ, π.χ. εκτεθειµένα σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, σε αυτοκίνητο κ.λπ. Σηµεία κοντά σε φωτιά Νερό βάθους πάνω από 40 µέτρα Σηµεία που δέχονται κραδασµούς Σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία και υγρασία ή µε ακραίες αλλαγές θερµοκρασίας Σηµεία µε πτητικές ουσίες 3 Αν ανοίξετε και κλείσετε το προϊόν σε σηµεία µε πολλή άµµο, σκόνη ή βροµιά µπορεί να µειωθεί η υδατοστεγανόητα και να προκληθεί η εισροή νερού. Φροντίστε να αποφεύγετε τα σηµεία αυτά. 4 Το προϊόν δεν είναι θήκη που µετριάζει τη δύναµη χτυπηµάτων τα οποία µπορεί να δεχτεί η φωτογραφική µηχανή που περιέχει. Όταν το προϊόν περιέχει φωτογραφική µηχανή και δεχτεί χτυπήµατα ή βρεθεί κάτω από βαριά αντιείµενα, η φωτογραφική µηχανή µπορεί να πάθει ζηµιά. Χρησιµοποιήστε το µε ιδιαίτερη προσοχή. 5 Μη χρησιµοποιείτε τα χηµικά που ακολουθούν για τον καθαρισµό του προϊόντος, την πρόληψη της διάβρωσης, την πρόληψη του θαµπώµατος ή άλλους σκοπούς. Αν τα χηµικά αυτά έρθουν σε άµεση ή έµµεση επαφή µε τη θήκη (και είναι σε µορφή ατµών), το προϊόν µπορεί να ραγίσει µόλις δεχτεί υψηλή πίεση ή µπορεί να προκύψουν άλλα προβλήµατα. Χηµικά που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν Πτητικά οργανικά διαλυτικά, χηµικά απορρυπαντικά Αντιδιαβρωτικό υλικό Αντιθαµβωτικά υλικά του εµπορίου Εξήγηση Μην καθαρίζετε τη θήκη µε οινόπνευµα, βενζίνη, αραιωτικό ή άλλα πτητικά οργανικά διαλυτικά ή χηµικά απορρυαντικά κ.λπ. Για τον καθαρισµό αρκεί να χρησιµοποιήσετε καθαρό ή χλιαρό νερό. Μη χρησιµοποιείτε αντιδιαβρωτικά υλικά. Όταν πλένετε τα µεταλλικά εξαρτήµατα από ανοξείδωτο ατσάλι και ορείχαλκο αρκεί να χρησιµοποιήσετε καθαρό νερό. Μη χρησιµοποιείτε αντιθαµβωτικά υλικά του εµπορίου. Πρέπει να χρησιµοποιείτε πάντοτε το καθορισµένο αφυγαντικό ζελέ σιλικόνης. GR 2

4 PT-EP03_GR.book Page 3 Friday, November 19, :58 AM Γράσο άλλου τύπου εκτός από το καθορισµένο σιλικονούχο γράσο Συγκολλητική ύλη Χρησιµοποιήστε µόνο το καθορισµένο σιλικονούχο γράσο για το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, γιατί αλλιώς η πιφάνειά του µπορεί να χαλάσει και να προκληθεί η εισροή νερού. Μη χρησιµοποιείτε συγκολλητική ύλη για επισκευές ή άλλους σκοπούς. Όταν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε µε αντιπρόσωπο ή σταθµό εξυπηρέτησης της OLYMPUS IMAGING CORP. 6 Αν πηδήξετε µέσα στο νερό µε τη θήκη στο χέρι, αν η θήκη πέσει στο νερό από βάρκα ή πλοίο ή αν το προϊόν εκτεθί σε άλλες αντίξοες συνθήκες, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν δίνετε τη θήκη σε κάποιον άλλο κ.λπ. 7 Αν η φωτογραφική µηχανή που είναι µέσα στη θήκη βραχεί λόγω εισροής νερού κ.λπ., σκουπίστε αµέσως όλη την υγασία και εξακριβώστε αν λειτουργεί σωστά. 8 Προσέξτε να πιέστε υπερβολικά δυνατά τον επιλογέα ζουµ ή τη βάση του τρίποδου. 9 Όταν ταξιδεύετε αεροπορικά, αφαιρέστε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Αλλιώς, ενδέχεται να µην µπορείτε να ανοίξετε τη θήκη λόγω της πίεσης του αέρα. 0 Για ασφαλή χρήση της φωτογραφικής µηχανής που βρίσκεται µέσα στο προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδι οδηγιών για τη µηχανή. a Όταν κλείνετε το προϊόν, προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να µην πιαστούν ξένα υλικά στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής και στην επιφάνεια επαφής. Μπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. b εν µπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες χρησιµοποιώντας µόνο το ενσωµατωµένο φλας της φωτογραφικής µηχανής όαν η ψηφιακή µηχανή είναι µέσα στη θήκη. c εν µπορεί να βγει η θύρα του φακού. GR 3

5 PT-EP03_GR.book Page 4 Friday, November 19, :58 AM Περιεχόµενα Εισαγωγή... 1 Προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες... 1 Για ασφαλή χρήση Προετοιµασία...6 Έλεγχος του περιεχοµένου της συσκευασίας... 6 Ονοµασίες των εξαρτηµάτων... 7 Χρήση των παρελκόµενων... 8 Εγκατάσταση και αφαίρεση της καλύπτρας LCD... 8 Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύµµατος του σώµατος Προληπτικός έλεγχος της θήκης...9 Προληπτικός έλεγχος πριν από τη χρήση Εγκατάσταση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής...10 Έλεγχος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Άνοιγµα της θήκης Ύψωση του φλας Τοποθέτηση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος σωστής τοποθέτησης της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Κλείσιµο της θήκης Έλεγχος της λειτουργίας της τοποθετηµένης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος για εισροή νερού Τρόπος σύνδεσης του υποβρύχιου φλας...15 Σύνδεση του υποβρύχιου καλωδίου οπτικής ίνας Υποβρύχια λήψη φωτογραφιών...16 Τρόπος επιλογής των λειτουργιών λήψης φωτογραφιών Λειτουργίες υποβρύχιας λήψης φωτογραφιών Χειρισµός µετά τη λήψη φωτογραφιών...17 Σκούπισµα σταγόνων νερού Απόσπαση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Πλύσιµο της θήκης µε καθαρό νερό Στέγνωµα της θήκης ιατήρηση της υδατοστεγανότητας...19 Αφαίρεση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Αφαίρεση άµµου, βροµιάς κ.λπ Εγκατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Τρόπος επάλειψης γράσου στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής Αντικατάσταση αναλωσίµων Παράρτηµα...22 Προδιαγραφές GR 4

6 PT-EP03_GR.book Page 5 Friday, November 19, :58 AM Παρεχόµενα παρελκόµενα για την PT-EP Προαιρετικά παρελκόµενα GR 5

7 PT-EP03_GR.book Page 6 Friday, November 19, :58 AM 1. Προετοιµασία Έλεγχος του περιεχοµένου της συσκευασίας Ελέγξτε αν το κιβώτιο περιέχει όλα τα παρελκόµενα. Αν κάποιο παρελκόµενο λείπει ή είναι κατεστραµµένο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Σώµα θήκης (Ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστηµένο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής.) Ζελέ σιλικόνης (1 γραµµάριο) Μηχανισµός αφαίρεσης παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Σιλικονούχο γράσο Λουρί χεριού Λίστα εξουσιοδοτηµένων διανοµέων/λίστα εξουσιοδοτηµένων κέντρων εξυπηρέτησης Εγχειρίδιο οδηγιών (το παρόν εγχειρίδιο) ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την αγορά του προϊόντος, φροντίστε να γίνονται οι εργασίες συντήρησής του ακόµη κι όταν είναι ολοκαίνυριο. Αν παραβλέψετε τις εργασίες αυτές, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Για να µάθετε πώς γίνεται η συντήρηση της θήκης, ανατρέξτε στη Σ.19. GR 6

8 PT-EP03_GR.book Page 7 Friday, November 19, :58 AM Ονοµασίες των εξαρτηµάτων 1 Επιλογέας για άνοιγµα/ κλείσιµο 2 Συρόµενη κλειδαριά *3 Μοχλός κλείστρου *4 Κουµπί ON/OFF (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) 5 Βάση τοποθέτησης παρελκόµενων 6 Κάλυµµα σώµατος 7 Υποδοχή για την τοποθέτηση καλωδίου οπτικής ίνας, κάλυµµα 8 Επιλογέας ζουµ *9 Επιλογέας λειτουργιών *0 Κουµπί U *a Κουµπί ( (REC) (εγγραφή) *b INFO (παρουσίαση πληροφοριών): κουµπί *c Κουµπί G/Fn *d F (διόρθωση έκθεσης): κουµπί/κουµπί δροµέα µε σταυρό *e Κουµπί #/κουµπί δροµέα µε σταυρό *f Κουµπί OK (Ok) *g Κουµπί j Y/κουµπί δροµέα µε σταυρό *h Κουµπί P/κουµπί δροµέα µε σταυρό *i MENU: κουµπί *j Κουµπί (διαγραφή) *k q (Αναπαραγωγή): κουµπί l Παράθυρο οθόνης LCD m Καλύπτρα LCD n Παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής (POL-EP03) o Εσωτερική καλύπτρα LCD p Βάση τρίποδου Σηµείωση: Τα λειτουργικά εξαρτήµατα της θήκης που επισηµαίνονται µε * αντιστοιχούν στα λειτουργικά εξαρτήµατα της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής. Όταν δουλεύουν τα λειτουργικ εξαρτήµατα της θήκης, θα ισχύουν και οι αντίστοιχες λειτουργίες της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. GR 7

9 PT-EP03_GR.book Page 8 Friday, November 19, :58 AM Χρήση των παρελκόµενων Εγκατάσταση και αφαίρεση της καλύπτρας LCD Εγκατάσταση Προσαρµόστε την καλύπτρα LCD µε τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα ώστε να περάσει µέσα από τον ένα µετά τον άλλο οδηγό πάνω και κάτω από το παράθυρο της οθόνης LCD. Αφαίρεση ιευρύνετε και αφαιρέστε την καλύπτρα LCD από τον ένα µετά τον άλλο οδηγό πάνω και κάτω από το παράθυρο της οθόνης LCD. Οδηγοί Εγκατάσταση Αφαίρεση Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύµµατος του σώµατος Εγκαταστήστε και προσαρµόστε τα κοίλα και τα κυρτά εξαρτήµατα του καλύµµατος του σώµατος και του δακτυλίου του φακού. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το κάλυµµα του σώµατος προτού τραβήξετε φωτογραφίες. ακτύλιος φακού GR 8

10 PT-EP03_GR.book Page 9 Friday, November 19, :58 AM 2. Προληπτικός έλεγχος της θήκης Προληπτικός έλεγχος πριν από τη χρήση Τα εξαρτήµατα της θήκης έχουν υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο ποιότητας στη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής και οι λειτουργίες της σε εξονυχιστικούς ελέγχους στη διάρκεια της συναρµολόγησης. Συν τοις άλλοις, όλ τα προϊόντα δοκιµάζονται όσον αφορά την πίεση του νερού µε ανάλογο σύστηµα δοκιµών για να διασφαλιστεί η υµµόρφωση των επιδόσεών τους προς τις προδιαγραφές. Ωστόσο, η στεγανότητα µπορεί να χαθεί ανάλογα µε τις συνθήκες µεταφοράς και φύλαξης, την κατάσταση συντήρηης κ.λπ. Πριν από τη χρήση, πρέπει πάντοτε να κάνετε τους προληπτικούς ελέγχους που ακολουθούν. Προληπτικός έλεγχος 1 Προτού τοποθετήσετε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µέσα στη θήκη, βυθίστε την άδεια θήκη στο νερό για να βεβαιωθείτε ότι είναι υδατοστεγής. Όταν αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, µπορείτε να ελέγξτε την υδατοστεγανόητα ανατρέχοντας στην ενότητα Έλεγχος για εισροή νερού (Σ.14). 2 Κύριες αιτίες εισροής νερού: Αν ξεχάσετε να εγκαταστήσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι εν µέρει ή όλο έξω από την καθορισµένη εγκοπή. Ζηµιά, ραγίσµατα, φθορά ή παραµόρφωση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Άµµος, ίνες, τρίχες ή άλλα ξένα υλικά κολληµένα πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, την εγκοπή του ή την πιφάνεια επαφής του. Ζηµιά σε εγκοπή ή επιφάνεια επαφής του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. Όταν κλείνετε τη θήκη, πιάνεται το προσαρτηµένο λουρί ή το ζελέ σιλικόνης. Κάντε τον έλεγχο αφού διορθώσετε προβλήµατα που οφείλονται στις προαναφερόµενες αιτίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τυχόν ο προληπτικός έλεγχος δείξει εισροή νερού υπό κανονικές συνθήκες, πάψτε να χρησιµοποιείτε τη θήκη και επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας ή µε κάποιο σταθµό εξυπηρέτησης της Olympus. GR 9

11 PT-EP03_GR.book Page 10 Friday, November 19, :58 AM 3. Εγκατάσταση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Ελέγξτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή προτού την τοποθετήσετε στη θήκη. 1. Επιβεβαίωση όσον αφορά την µπαταρία Είναι αδύνατο να αλλάξετε τις µπαταρίες όταν χρησιµοποιείτε τη θήκη. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι µπαταρίες έχουν ικανοποιητική ισχύ. 2. Έλεγχος του υπολοίπου των φωτογραφιών Ελέγξτε αν το µέσο αποθήκευσης εικόνων έχει επαρκή χώρο για τον αριθµό των φωτογραφιών που θέλετε να τραβήετε. 3. Βγάλτε το λουρί, το κάλυµµα του φακού, το φίλτρο και το κάλυµµα του πέδιλου από τη φωτογραφική µηχανή. Αν τοποθετήσετε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή χωρίς να βγάλετε το λουρί και το κάλυµµα του φακού, η θήκη δν θα µπορεί να κλείσει σωστά και µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. 4. Προσαρτήστε το µηχανισµό ζουµ (προαιρετικό) και τον αντιανακλαστικό δακτύλιο (προαιρετικό). Παράδειγµα φακού 14-42mm ll Αντιανακλαστικός δακτύλιος Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για το µηχανισµό του ζουµ και τον αντιανακλαστικό φακό. Μηχανισµός ζουµ Αντιανακλαστικός δακτύλιος M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm PPZR-EP01 POSR-EP01 M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm II PPZR-EP02 POSR-EP03 M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm PPZR-EP02 POSR-EP02 GR 10

12 PT-EP03_GR.book Page 11 Friday, November 19, :58 AM Άνοιγµα της θήκης 1 Σύρετε και κρατήστε τη συρόµενη κλειδαριά προς την κατεύθυνση του βέλους (1) και γυρίστε τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο προς τα δεξιά (2). 2 Ανοίξτε το πίσω καπάκι της θήκης προσεκτικά. 1 2 Συρόµενη κλειδαριά ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γυρίσετε υπερβολικά δυνατά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. Μπορεί να πάθει ζηµιά ο επιλογέας. Ύψωση του φλας εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας που είναι ενσωµατωµένο στη φωτογραφική µηχανή όταν η µηχανή είναι µέσα στη θήκη. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το υποβρύχιο φλας, φροντίστε να το ανεβάσετε. GR 11

13 PT-EP03_GR.book Page 12 Friday, November 19, :58 AM Τοποθέτηση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής 1 Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είναι απενεργοποιηµένη (OFF). 2 Περάστε προσεκτικά την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µέσα στη θήκη. 3 Περάστε ένα σακουλάκι µε ζελέ σιλικόνης (1 γραµµάριο) ανάµεσα στο κάτω µέρος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και τη θήκη. Το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης παρέχεται για αποτροπή του θαµπώµατος. 2 3 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης θα πιαστεί στη θήκη όταν την κλείσετε και θα προκληθεί η εισροή νερού. Όταν χρησιµοποιηθεί ζελέ σιλικόνης, θα µειωθεί η δυνατότητα απορρόφησης της υγρασίας. Πρέπει πάντα να αντικαθιστάτε το ζελέ σιλικόνης αφού ανοίξετε και κλείσετε τη θήκη. Έλεγχος σωστής τοποθέτησης της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Προτού κλείσετε τη θήκη, ελέγξτε τα σηµεία που ακολουθούν. Η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είναι κατάλληλα τοποθετηµένη; Έχετε τοποθετήσει ζελέ σιλικόνης σε όλο το καθορισµένο σηµείο; Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι κατάλληλα προσαρτηµένο στο ειδικό άνοιγµα πάνω στη θήκη; Υπάρχει βροµιά ή ξένα υλικά πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή την επιφάνεια επαφής τους στο µπροστινό καπάκι; Ισχύει η λειτουργία υδατοστεγανότητας; (Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα ιατήρηση της υδατοστεγανότητας (Σ. 19) στο παρόν εγχειρίδιο.) GR 12

14 PT-EP03_GR.book Page 13 Friday, November 19, :58 AM Κλείσιµο της θήκης 1 Κλείστε προσεκτικά τη θήκη ευθυγραµµίζοντας την προεξοχή τοποθέτησης του πίσω καπακιού µε την αντίστοιχη εγκοπή. 2 Γυρίστε δεξιά το µετρητή του επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. Η θήκη κλείνει αεροστεγώς. Κλείσιµο ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν γυρίσετε ως το τέρµα τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο, η θήκη δεν θα κλείσει αεροστεγώς. Τότε θα προκληθεί η εισροή νερού. Κλείστε το πίσω καπάκι της θήκης χωρίς να πιαστεί το κάλυµµα του φακού ή το λουρί της καλύπτρας της οθόνης LCD. Αλλιώς, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Έλεγχος της λειτουργίας της τοποθετηµένης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Αφού κλείσετε ερµητικά τη θήκη, ελέγξτε αν η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί κανονικά. Πιέστε το κουµπί ON/OFF στη θήκη και επιβεβαιώστε ότι η φωτογραφική µηχανή ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται. Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής αλλάζει σωστά. Πιέστε το µοχλό του κλείστρου στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι αποδεσµεύεται το κλείστρο της φωτογραφικής µηχνής. Χρησιµοποιήστε τον επιλογέα ζουµ στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση του φακού της φωτογραφικής µηχανή γίνεται σωστά. Χρησιµοποιήστε κάποιο άλλο κουµπί ρύθµισης στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί σωστά και µε τον προβλεπόµενο τρόπο. GR 13

15 PT-EP03_GR.book Page 14 Friday, November 19, :58 AM Έλεγχος για εισροή νερού Παρακάτω εξηγείται η διαδικασία του τελικού ελέγχου µετά την τοποθέτηση της φωτογραφικής µηχανής. Ο έλεγχς αυτός πρέπει να γίνεται πάντα. Γίνεται εύκολα σε δεξαµενή νερού ή µπανιέρα. Απαιτεί περίπου πέντε λεπτά. Καταρχήν, βυθίστε τη θήκη µόνο για τρία δευτερόλεπτα και ελέγξτε µήπως έχει περάσει έστω και µία σταγόνα νερού µέσα στη θήκη. Στη συνέχεια, βυθίστε τη θήκη για 30 δευτερόλεπτα και ελέγξτε µήπως έχει περάσει έστω και µία σταγόνα νερού έσα στη θήκη. Ύστερα, βυθίστε τη θήκη για τρία λεπτά. Ελέγξτε τα εξής: -αν έχει συγκεντρωθεί νερό στη θήκη. -αν η θήκη έχει θαµπώσει. -αν έχει περάσει νερό µέσα στη θήκη. Αν το εσωτερικό της θήκης θαµπώσει ή αν περάσει έστω και µία σταγόνα νερού, προχωρήστε στις εργασίες συντήρησης για το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής και κάντε ξανά τον έλεγχο για εισροή νερού. GR 14

16 PT-EP03_GR.book Page 15 Friday, November 19, :58 AM 4. Τρόπος σύνδεσης του υποβρύχιου φλας Σύνδεση του υποβρύχιου καλωδίου οπτικής ίνας Για να συνδέσετε το υποβρύχιο φλας UFL-2 (προαιρετικό) στη θήκη, χρησιµοποιώντας υποβρύχιο καλώδιο οπτικής ίνας (προαιρετικό: PTCB-E02), ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες. Τρόπος σύνδεσης του υποβρύχιου καλωδίου οπτικής ίνας 1 Βγάλτε το κάλυµµα από την υποδοχή για το καλώδιο οπτικής ίνας. 2 Περάστε ως το τέρµα του το βύσµα του υποβρυχίου καλωδίου οπτικής ίνας µέσα στην υποδοχή για το καλώδιο αυτό. Ρύθµιση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Ενεργοποιήστε (επιλογή ON) τη λειτουργία RC της φωτογραφικής µηχανής ώστε να ενεργοποιηθεί το ενσωµατωµένο φλας της µηχανής. Στην περίπτωση του UFL-2, απενεργοποιήστε τη λειτουργία RC (επιλογή OFF). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του UFL-2. Στην περίπτωση του UFL-1, συνδέστε το βύσµα του καλωδίου οπτικής ίνας µε τον ίδιο τρόπο. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία RC της φωτογραφικής µηχανής (επιλογή OFF). GR 15

17 PT-EP03_GR.book Page 16 Friday, November 19, :58 AM 5. Υποβρύχια λήψη φωτογραφιών Τρόπος επιλογής των λειτουργιών λήψης φωτογραφιών Μπορείτε εύκολα να ρυθµίσετε την υποβρύχια λειτουργία να αντιστοιχεί σε κάποιο κουµπί Fn της ψηφιακής φωτοραφικής µηχανής. Επιλέξτε τη ρύθµιση [ / ] στη δυνατότητα [Fn Button Function] (Λειτουργία κουµπιού Fn) στην επιλογή [ ] του στοιχείου [ ] στο [MENU] και, στη συνέχεια, πιέστε το κουµπί OK. * Η επιλογή [ menu display] (Εµφάνιση µενού ) του στοιχείου [ ] στο [MENU] πρέπει να έχει τη ρύθµιση ON. Σηµείωση: Πιέστε το κουµπί Fn για εναλλαγή των λειτουργιών Υποβρύχια ευρυγώνια λήψη και Υποβρύχια λήψη µάκρο. Γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών για προσωρινή έξοδο από τη λειτουργία υποβρύχιας λήψης. Για επιστροφή στη λειτουργία υποβρύχιας λήψης, πιέστε ξανά το κουµπί Fn. Ωστόσο, αν πιέσετε το κουµπί Fn στις λειτουργίες SCN, iauto και λήψης ταινίας, η φωτογραφική µηχανή δεν θα περάσει σε λειτουργία υποβρύχιας λήψης. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Λειτουργίες υποβρύχιας λήψης φωτογραφιών Υποβρύχια ευρυγώνια λήψη Είναι κατάλληλη για τη λήψη σκηνών που εκτείνονται σε µεγάλο πλάτος, όπως ένα κοπάδι ψαριών που κολυµπούν στο νερό. Οι µπλε αποχρώσεις του φόντου είναι έντονες κατά την αναπαραγωγή. Υποβρύχια λήψη µάκρο Είναι κατάλληλη για κοντινά πλάνα µικρών ψαριών και άλλων υποθαλάσσιων πλασµάτων. Τα φυσικά χρώµατα του βυθού αποδίδονται µε ακρίβεια κατά την αναπαραγωγή. GR 16

18 PT-EP03_GR.book Page 17 Friday, November 19, :58 AM 6. Χειρισµός µετά τη λήψη φωτογραφιών Σκούπισµα σταγόνων νερού Μετά την υποβρύχια λήψη φωτογραφικών, σκουπίστε καλά τη θήκη ώστε να µη µείνει ούτε µία σταγόνα νερού. Χρησµοποιήστε αέρα υπό πίεση ή µαλακό πανί χωρίς χνούδι για να σκουπίσετε προσεκτικά τη θήκη ώστε να µη µείνει υγρασία στο µεντεσέ ανάµεσα στο µπροστινό και το πίσω καπάκι, στο µοχλό αποδέσµευσης του κλείστρου και στο επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό που έχει µείνει ανάµεσα στο µπροστινό και το πίσω καπάκι µπορεί να περάσει µέσα στη θήκη µόλις την ανοίξετε. Σκουπίστε προσεκτικά τα σηµεία αυτά. Απόσπαση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Ανοίξτε προσεκτικά τη θήκη και βγάλτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ανοίξετε τη θήκη, φροντίστε να µην περάσει µέσα στη θήκη ή/και πάνω στην ψηφιακή µηχανή νερό από την έξ πλευρά (π.χ. σταγόνες από τα µαλλιά σας ή τη στολή κατάδυσης)! Προτού ανοίξετε τη θήκη, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια ή τα γάντια σας είναι απόλυτα καθαρά (δεν έχουν άµµο, ξεφτσµένες ίνες κ.λπ.). Ποτέ µην ανοίγετε τη θήκη σε σηµεία όπου µπορεί να έρθουν πιτσιλιές ή σταγόνες νερού ή όπου ο αέρας µπορεί να φέρει άµµο ή σκόνη. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, για παράδειγµα αν χρειάζεται να αλλάξετε την µπαταρία ή την κάρτα µνήµης, πρέπει να προστατέψετε τη θήκη και τη φωτογραφική µηχανή από τον αέρα ή το νερό µε πλαστική σακούλα ή κάτι παρόµοιο. Ποτέ µην αγγίζετε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ή/και την µπαταρία όταν τα χέρια σας είναι βρεγµένα µε θαλασσινό νερό. Πλύσιµο της θήκης µε καθαρό νερό Μετά τη χρήση, κλείστε ξανά τη θήκη προτού βγάλετε τη φωτογραφική µηχανή και πλύνετέ την καλά µε καθαρό νερ το συντοµότερο δυνατό. Μετά τη χρήση σε θαλασσινό νερό, σωστό θα είναι να βυθίσετε τη θήκη για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (30 λεπτά έως 1 ώρα) σε καθαρό νερό ώστε να φύγει το αλάτι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν σε κάποιο σηµείο το νερό έχει µεγάλη πίεση, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Προτού πλύνετε τη θήκη ε νερό, βγάλτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Χρησιµοποιήστε το µοχλό του κλείστρου και διάφορα κουµπιά του προϊόντος µέσα σε καθαρό νερό για να φύγει τ αλάτι που έχει κολλήσει στον άξονα. Μην αποσυναρµολογείτε τη θήκη για να την καθαρίσετε. Αν το αλάτι στεγνώσει πάνω στη θήκη, µπορεί να µη λειτουργεί σωστά. Πρέπει πάντα να ξεπλένετε το αλάτι µετά η χρήση. GR 17

19 PT-EP03_GR.book Page 18 Friday, November 19, :58 AM Στέγνωµα της θήκης Αφού πλύνετε τη θήκη µε καθαρό νερό, χρησιµοποιήστε µαλακό πανί χωρίς χνούδι για να σκουπίσετε κάθε σταγόν και αφήστε τη θήκη να στεγνώσει εντελώς στη σκιά και σε σηµείο µε καλό εξαερισµό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε πιστολάκι µαλλιών µε ζεστό αέρα ή οτιδήποτε παρόµοιο για να στεγνώσετε τη θήκη και µην τν αφήνετε εκτεθειµένη στον ήλιο, γιατί µπορεί να χαλάσει και να παραµορφωθεί η θήκη και να πάθει ζηµιά το πρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, οπότε θα προκληθεί η εισροή νερού. Όταν σκουπίζετε τη θήκη, προσέξτε να µην τη γρατζουνίσετε. GR 18

20 PT-EP03_GR.book Page 19 Friday, November 19, :58 AM 7. ιατήρηση της υδατοστεγανότητας Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι αναλώσιµο. Πριν από κάθε χρήση, κάντε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Φροντίστε να κάνετε τις εργασίες συντήρησης στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Αν παραβλέψετε τις εργασίες αυτές, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Οι εργασίες πρέπει να γίνουν σε σηµείο χωρίς άµµο ή σκόνη και αφού πλύνετε και στεγνώσετε τα χέρια σας. Αφαίρεση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Ανοίξτε τη θήκη και αφαιρέστε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. ιαδικασία 1 Περάστε το µηχανισµό αφαίρεσης του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής µέσα στο κενό ανάµεσα στο παρέµβυσµα και το τοίχωµα της εγκοπής του. 2 Φέρτε τη µύτη του µηχανισµού αφαίρεσης κάτω από το τοποθετηµένο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. (Προσέξτε να µην καταστρέψετε την εγκοπή µε τη µύτη του µηχανισµού αφαίρεσης του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής.) 3 Σηκώστε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, πιάστε το µε τα ακροδάχτυλά σας και τραβήξτε το για να το βγάλετε πό τη θήκη. Αφαίρεση άµµου, βροµιάς κ.λπ. Αφού ελέγξετε µε το µάτι το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής και βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει, πιέστε απαλά ε τα δάχτυλά σας όλη την περιφέρειά του για να δείτε µήπως έχει κολλήσει άµµος και οποιοδήποτε άλλο ξένο υλικό και µήπως υπάρχουν φθορές και ραγίσµατα. Αποµακρύνετε κάθε ξένο υλικό που έχει κολλήσει στην εγκοπή του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής µε µαλακό ανί ή βαµβάκι. Επίσης, αποµακρύνετε άµµο ή βροµιά που ίσως έχει κολλήσει σε οποιοδήποτε σηµείο της θήκης έρχεται σε επαφή µε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιµοποιείτε αιχµηρό αντικείµενο για να βγάλετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή για να καθαρίσετε το εσωτερικό της εγκοπής του, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στη θήκη και το παρέµβυσµα καθώς και η εισροή νερού. Την ώρα που ελέγχετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής µε τα δάχτυλα, προσέξτε να µην το τεντώσετε. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε οινόπνευµα, αραιωτικό, βενζίνη ή παρόµοια διαλυτικά ή χηµικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Με τη χρήση χηµικών αυτού του είδους είναι πιθανό να προκληθεί ηµιά στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή να µειωθεί η διάρκεια ζωής του. GR 19 Εγκατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κολληµένα ξένα υλικά, απλώστε ένα λεπτό στρώµα γράσου για παρελκόµενα στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής και προσαρµόστε το παρέµβυσµα µέσα στην εγκοπή. Την ίδια στιγµή, βεβαιωθείτε ότι το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής δεν προεξέχει από την εγκοπή. Όταν κλείσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρίχες, ίνες, κόκκοι άµµου ή άλλα ξένα υλικά κολληµέν όχι µόνο πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής αλλά και στην επιφάνεια επαφής (µπροστινό κάλυµµα). Έστω και µία τρίχα ή ένας κόκκος άµµου µπορεί να προκαλέσει την εισροή νερού. Ελέγξτε µε ιδιαίτερη προσοχή.

21 PT-EP03_GR.book Page 20 Friday, November 19, :58 AM Τρόπος επάλειψης γράσου στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής 1 Απλώστε µόνο το ειδικό λιπαντικό της Olympus σε κάθε παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. 2 Απλώστε το λιπαντικό πάνω σε ολόκληρη την περιφέρεια του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. 3 Ελέγξτε µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής έχει γρατζουνιές ή ανώµαλα σηµεία. Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας και το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής δεν είναι βρόµικα και πιέστε ώστε να πέουν περίπου 5 χιλιοστά λιπαντικού πάνω σ' ένα από τα δάχτυλά σας. (Τα 5 χιλιοστά είναι η σωστότερη ποσότητα.) Με 3 δάχτυλα απλώστε το γράσο πάνω σε ολόκληρη την περιφέρεια του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. Προσέξτ να µην πιέσετε πολύ δυνατά και τεντωθεί το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Αφού απλώσετε το λιπαντικό, ελέγξτε µε το µάτι και την αφή µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής έχει γρατζουνιές και αν η επιφάνειά του είναι λεία. Αν παρουσιάζει φθορά, αντικαταστήστε το µε καινούριο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πάντα να κάνετε τις εργασίες συντήρησης της υδατοστεγανότητας ακόµη κι όταν η θήκη έχει ανοιχτεί για κάθε λήψη φωτογραφίας. Αν παραβλέψετε τις εργασίες αυτές, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη θήκη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε το παρέµβυσµα κυκλικς διατοµής από την εγκοπή για να µην παραµορφωθεί το παρέµβυσµα, απλώστε ένα λεπτό στρώµα σιλικονούχου γράσου και φυλάξτε τη σε καθαρό πλαστικό σάκο ή άλλο παρόµοιο υλικό. Παραδείγµατα ξένων υλικών που µπορεί να κολλήσουν στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής Τρίχες Ίνες Κόκκοι άµµου GR 20

22 PT-EP03_GR.book Page 21 Friday, November 19, :58 AM Αντικατάσταση αναλωσίµων Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι αναλώσιµο. Ανεξάρτητα από τη συχνότητα χρήσης της θήκης, συνιστάται η αντικατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Η κατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής επηρεάζεται από τις συνθήκες χρήσης και φύλαξης. Αντικαταστήστε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ακόµη και προτού περάσει ένας χρόνος αν παρουσιάσει σηµάδια φθοράς, ραγίσµατος ή απώλειας της ελαστικότητάς του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιήστε γνήσια προϊόντα της Olympus, δηλαδή σιλικονούχο γράσο, ζελέ σιλικόνης και παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε µόνοι σας το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Συνιστούµε περιοδικό έλεγχο. GR 21

23 PT-EP03_GR.book Page 22 Friday, November 19, :58 AM 8. Παράρτηµα Προδιαγραφές ιαθέσιµα µοντέλα Αντοχή στην πίεση Κύρια υλικά ιαστάσεις Βάρος Βάρος κάτω από το νερό * ιατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε την εξωτερική εµφάνιση και τις προδιαγραφές χωρίς να προηγηθεί σχετιή ειδοποίηση. Παρεχόµενα παρελκόµενα για την PT-EP03 Παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής: POL-EP03 Σιλικονούχο γράσο: PSOLG-2 Ζελέ σιλικόνης: SILCA-5S Καλύπτρα LCD: PFUD-EP01 Κάλυµµα σώµατος: PBC-EP01 Προαιρετικά παρελκόµενα Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή E-PL2 της Olympus Βάθος έως και 40 µέτρα Κύριο σώµα: Πολυκαρβονική. Βάση τρίποδου: Ορείχαλκος. Άξονας κουµπιών λειτουργίας: Ανοξείδωτο ατσάλι. Κάλυµµα σώµατος: Πολυκαρβονική. Παρεµβύσµατα κυκλικής διατοµής: Σιλικονούχο λάστιχο. Εσωτερική καλύπτρα LCD: Λάστιχο EPDM. Καλύπτρα LCD: Λάστιχο EPDM. Πλάτος 180,0 χιλιοστά Χ ύψος 135,5 χιλιοστά Χ βάθος 166,5 χιλιοστά γραµµάρια (χωρίς φωτογραφική µηχανή και παρελκόµενα) 70 g γραµµάρια (µαζί µε φωτογραφική µηχανή, φακό (14-42mm ll), µηχανισµό ζουµ, αντιανακλαστικό δακτύλιο, µπαταρία και κάρτα µέσων) (σε γλυκό νερό) Σιλικονούχο γράσο: PSOLG-3 Υποβρύχιο καλώδιο οπτικής ίνας: PTCB-E02 Βραχίονας: PTBK-E01, PTBK-E02 Μικρός βραχίονας: PTSA-02/PTSA-03 Υποβρύχιο φλας: UFL-2, UFL-1 Προσαρµογέας φακού µάκρο: PMLA-EP01 Φακός µάκρο: PTMC-01 Μηχανισµός ζουµ για M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F : PPZR-EP01 Αντιανακλαστικός δακτύλιος για M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F : POSR-EP01 Μηχανισµός ζουµ για M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm II F : PPZR-EP02 Αντιανακλαστικός δακτύλιος για M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm II F : POSR-EP03 Μηχανισµός ζουµ για M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F : PPZR-EP02 Αντιανακλαστικός δακτύλιος για M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F : POSR-EP02 * Όταν χρησιµοποιείτε PTBK-E01 σε συνδυασµό µε τη θήκη, για το εξάρτηµα µε τις βίδες απαιτούνται οι αντίστοιχες ροδέλες. Αν στη συσκευασία της PTBK-E01 δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ροδέλες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το κέντρο υποστήριξης πελατών. Μπορείτε να αγοράσετε τα παρελκόµενα. εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε προϊόντα για άλλους τύπους µοντέλων εκτός απ' αυτά που περιγράφονται παραπάνω. Η θήκη δεν αντιστοιχεί σε κάποιον συγκεκριµένο φακό. Για λεπτοµέρειες όσον αφορά το φακό στόχου, ανατρέξτε στον ιστότοπο ή τον κατάλογο της Olympus. GR 22

24 PT-EP03_GR.book Page 23 Friday, November 19, :58 AM 2010 VR320901

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης σύνδεσης θήκης δεδοµένων

Οδηγός γρήγορης σύνδεσης θήκης δεδοµένων Ανθεκτικό στη φωτιά (Fire-Safe )/ Αδιάβροχο Οδηγός γρήγορης σύνδεσης θήκης δεδοµένων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να έχετε πρόσβαση στα κλειδιά σας και άλλες σηµαντικές πληροφορίες, περιστρέψτε τη λαβή προς τα αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ Αισθητήριο Τα «µάτια» και τα «αυτιά» του βυθοµέτρου σας. Το αισθητήριο εκπέµπει ηχητικά κύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 6 ΙΝ 1 STEAM MASTER x6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε με προσοχή. Κρατήστε για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Aσφαλείας Σωστή χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασµένη χρήση της συσκευής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαχείριση των χρησιμοποιημένων μπαταριών 219 Περιστρεφόμενη στεφάνη 220 Στεγανότητα 220-221 Αντιστοιχία μέτρου/bar 221 II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές]

ΕΛ - 02. Περιγραφή του προϊόντος Ακίδες επαφής [κοντές ή µακριές] ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛ - 01 Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν NUM'AXES. Προτού χρησιµοποιήσετε το κολάρο CANICALM Excel, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες του οδηγού αυτού προσεκτικά και φυλάξτε τον για

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ace binax. Οδηγός Χρήστη. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace binax. Οδηγός Χρήστη. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace binax Οδηγός Χρήστη www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε 4 Τα ακουστικά σας 5 Τύπος ακουστικού 5 Εξοικείωση με τα ακουστικά σας 5 Εξαρτήματα και ονομασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα