PT-052 Εγχειρίδιο οδηγιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PT-052 Εγχειρίδιο οδηγιών"

Transcript

1 PT-052_EL.book Page 2 Wednesday, March 7, :36 PM PT-052 Εγχειρίδιο οδηγιών ΕL

2 PT-052_EL.book Page 2 Wednesday, March 7, :36 PM Σας ευχαριστούµε για την αγορά της θήκης PT-052 για υποβρύχιες φωτογραφικές µηχανές (στο εξής «θήκη»). ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και χρησιµοποιήστε το προϊόν µε ασφάλεια και σωστά. Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών, φυλάξτε το γιατί µπορεί να το χρειαστείτε στο µέλλον. Με την εσφαλµένη χρήση µπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµιά αν περάσει νερό µέσα στη φωτογραφική µηχανή που βρίσκεται στη θήκη. Πριν από τη χρήση, κάντε στο προϊόν έναν προληπτικό έλεγχο µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο. ΕL 2 Εισαγωγή Απαγορεύεται η ανεξουσιοδότητη αντιγραφή µέρους ή όλου του εγχειριδίου, εκτός αν προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξουσιοδότητη αναπαραγωγή. Η OLYMPUS IMAGING CORP. ουδεµία ευθύνη φέρει για την απώλεια κερδών ή αξιώσεις τρίτων σε περίπτωση ζηµιάς που προέκυε από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες που ακολουθούν. Η συγκεκριµένη θήκη είναι συσκευή ακριβείας και σχεδιάστηκε για χρήση µέσα στο νερό, σε βάθος έως 45 µέτρα. Χρησιµοποιήστε την µε ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιµοποιήστε τη θήκη σωστά αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο και κατανοήσετε το περιεχόµενό του όσον αφορά τ χρήση της, τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν πριν τη χρήση, τη συντήρηση και τη φύλαξη µετά τη χρήση. Η OLYMPUS IMAGING CORP. ουδεµία ευθύνη φέρει για ατυχήµατα που έχουν σχέση µε τη βύθιση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής στο νερό. Συν τοις άλλοις, δεν παρέχει αποζηµίωση για έξοδα που έγιναν επειδή προέκυψε βλάβη στα εσωτερικά υλικά ή απώλεια περιεχοµένου εγγραφών λόγω της εισόδου της µηχανής στο νερό. Η OLYMPUS IMAGING CORP. δεν παρέχει αποζηµίωση για ατυχήµατα (τραυµατισµό ή υλικές ζηµιές) που έγιναν στη διάρκεια της χρήσης.

3 PT-052_EL.book Page 3 Wednesday, March 7, :36 PM Για ασφαλή χρήση Στο εγχειρίδιο οδηγιών χρησιµοποιούνται διάφορα εικονοσύµβολα για τη σωστή χρήση του προϊόντος και την αποφυγή κινδύνων για το χρήστη και τους άλλους, αλλά και υλικών ζηµιών. Παρακάτω θα βρείτε τα εικονοσύµβολα αυτά και τι σηµαίνουν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει περιεχόµενο που εφιστά την προσοχή σας για ενδεχόµενο κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυµατισµού αν χρησιµοποιήσετε το προϊόν παραβλέποντας τη συγκεκριµένη ένδειξη. Υποδεικνύει περιεχόµενο που εφιστά την προσοχή σας για ενδεχόµενο κίνδυνο τραυµατισµού ή υλικής ζηµιάς αν χρησιµοποιήσετε το προϊόν παραβλέποντας τη συγκεκριµένη ένδειξη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ 1 Μην αφήνετε το προϊόν σε σηµεία όπου µπορεί να το βρουν µωρά, νήπια και παιδιά. Υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν οι εξής τύποι ατυχηµάτων: Τραυµατισµός αν το προϊόν πέσει πάνω τους από ψηλά. Τραυµατισµός αν κάποιο σηµείο του σώµατός τους πιαστεί σε εξαρτήµατα που ανοιγοκλείνουν. Κατάποση µικρών εξαρτηµάτων, παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής, σιλικονούχου γράσου και ζελέ σιλικόνης. Σε περίπτωση κατάποσης εξαρτηµάτων, αποταθείτε αµέσως σε γιατρό. Αν ανάψει το φλας µπροστά στα µάτια κάποιου, µπορεί να προκληθεί µόνιµη βλάβη στην όρασή του κ.λπ. 2 Η ψηφιακή µηχανή δεν πρέπει να φυλάσσεται µε τις µπαταρίες τοποθετηµένες στο προϊόν. Αν οι µπαταρίες µείνουν στο προϊόν, µπορεί να προκληθεί διαρροή των υγρών τους και πυρκαγιά. 3 Αν περάσει νερό στη θήκη ενώ περιέχει φωτογραφική µηχανή, πρέπει να βγάλετε αµέσως την µπαταρία από τη φωτογραφική µηχανή. Υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης και έκρηξης γιατί θα παραχθεί αέριο υδρογόνο. 4 Το συγκεκριµένο προϊόν είναι φτιαγµένο από ρητίνη. Αν σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης σε βράχο ή άλλα σκληρά αντικείµενα, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Χρησιµοποιήστε το µε ιδιαίτερη προσοχή. ΕL 3

4 PT-052_EL.book Page 4 Wednesday, March 7, :36 PM ΠΡΟΣΟΧΗ 1 Μην αποσυναρµολογήσετε και µην τροποποιήσετε το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί η εισροή νερού ή κάποιο πρόβληµα. Η OLYMPUS IMAGING CORP. ουδεµία ευθύνη φέρει για ζηµιές, απολεσέντα κέρδη κ.λπ. που µπορεί να προκληθούν αν χαθούν δεδοµένα εικόνων λόγω αποσυναρµολόγησης, επισκευής ή τοποποίησης του προϊόντος από οποιονδήποτε εκτός από τα άτοµα που έχει καθορίσει η OLYMPUS IMAGING CORP. ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 2 Η χρήση ή η φύλαξη του προϊόντος στα σηµεία που ακολουθούν µπορεί να προκαλέσει ελαττωµατική λειτουργία, ποβλήµατα, ζηµιά, πυρκαγιά, εσωτερικό θάµπωµα ή εισροή νερού. Φροντίστε να αποφεύγετε τα σηµεία αυτά. Σηµεία όπου η θερµοκρασία ανεβαίνει πολύ, π.χ. εκτεθειµένα σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, σε αυτοκίνητο κ.λπ. Σηµεία όπου υπάρχει γυµνή φλόγα Νερό βάθους πάνω από 45 µέτρα Σηµεία που δέχονται κραδασµούς Σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία και υγρασία ή µε σηµαντικές αλλαγές θερµοκρασίας Σηµεία µε πτητικές ουσίες 3 Αν ανοίξετε και κλείσετε το προϊόν σε σηµεία µε πολλή άµµο, σκόνη ή βροµιά, µπορεί να µειωθεί η υδατοστεγανότητα και να προκληθεί η εισροή νερού. Φροντίστε να αποφεύγετε τα σηµεία αυτά. 4 Το προϊόν δεν είναι θήκη που µετριάζει τη δύναµη χτυπηµάτων τα οποία µπορεί να δεχτεί η φωτογραφική µηχανή που περιέχει. Όταν το προϊόν περιέχει ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και δεχτεί χτυπήµατα ή βρεθεί κάτω από βαιά αντικείµενα, η µηχανή µπορεί να πάθει ζηµιά. Χρησιµοποιήστε το µε ιδιαίτερη προσοχή. 5 Μη χρησιµοποιείτε τα χηµικά που ακολουθούν για τον καθαρισµό του προϊόντος, την πρόληψη της διάβρωσης, την πρόληψη του θαµπώµατος ή άλλους σκοπούς. Αν τα χηµικά αυτά έρθουν σε άµεση ή έµµεση επαφή µε τη θήκη (και είναι σε µορφή ατµών), το προϊόν µπορεί να ραγίσει µόλις δεχτεί υψηλή πίεση ή µπορεί να προκύψουν άλλα προβλήµατα. ΕL 4

5 PT-052_EL.book Page 5 Wednesday, March 7, :36 PM Χηµικά που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν Πτητικά οργανικά διαλυτικά, χηµικά απορρυπαντικά Αντιδιαβρωτικό υλικό Αντιθαµβωτικά υλικά του εµπορίου Γράσο άλλου τύπου εκτός από το καθορισµένο σιλικονούχο γράσο Συγκολλητική ύλη Εξήγηση Μην καθαρίζετε τη θήκη µε οινόπνευµα, βενζίνη, αραιωτικό ή άλλα πτητικά οργανικά διαλυτικά ή χηµικά απορρυαντικά κ.λπ. Χρησιµοποιήστε καθαρό ή χλιαρό νερό. Μη χρησιµοποιείτε αντιδιαβρωτικά υλικά. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή ορείχαλκο. Πρέπει να τα πλένετε µε καθαρό νερό. Μη χρησιµοποιείτε αντιθαµβωτικά υλικά του εµπορίου. Πρέπει να χρησιµοποιείτε πάντοτε το καθορισµένο αφυγραντικό ζελέ σιλικόνης. Χρησιµοποιήστε µόνο το καθορισµένο σιλικονούχο γράσο για το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής που είναι από σιλικόνη, γιατί αλλιώς η επιφάνειά του µπορεί να χαλάσει και να προκληθεί η εισροή νερού. Μη χρησιµοποιείτε συγκολλητική ύλη για επισκευές ή άλλους σκοπούς. Όταν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε µε αντιπρόσωπο ή σταθµό εξυπηρέτησης της OLYMPUS IMAGING CORP. 6 Αν πηδήξετε µέσα στο νερό µε τη θήκη στην τσέπη ή στο χέρι σας, σε περίπτωση που η θήκη πέσει στο νερό από βάρκα ή πλοίο ή το προϊόν εκτεθεί σε άλλες αντίξοες συνθήκες, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν δίνετε τη θήκη σε κάποιον άλλο κ.λπ. 7 Αν το εσωτερικό της θήκης ή η φωτογραφική µηχανή βραχεί λόγω εισροής νερού κ.λπ., σκουπίστε αµέσως όλη την υρασία και επικοινωνήστε µε τον σταθµό εξυπηρέτησης ή τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. 8 Όταν ταξιδεύετε µε το αεροπλάνο, φροντίστε να αφαιρείτε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Αλλιώς, ενδέχεται να µην µπορείτε να ανοίξετε τη θήκη λόγω της πίεσης του αέρα. 9 Για ασφαλή χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής που βρίσκεται µέσα στο προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο οδηγιών» για τη µηχανή. 0 Όταν κλείνετε το προϊόν, προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να µην πιαστούν ξένα υλικά στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής και στην επιφάνεια επαφής. Μπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. a Όταν βάζετε την ψηφιακή φωτογραφική σας µηχανή µέσα στη θήκη µετά τη λήψη υποβρύχιων φωτογραφιών, αν η µηχανή δεν στεγνώσει καλά ο φακός µπορεί να χάσει τη διαφάνειά του ακόµη κι αν βάλετε στη θήκη το παρεχόµενο ζελέ σιλικόνης. ΕL 5

6 PT-052_EL.book Page 6 Wednesday, March 7, :36 PM Περιεχόµενα ΕL 6 Εισαγωγή... 2 Προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες που ακολουθούν Για ασφαλή χρήση Προετοιµασία... 8 Ελέγξτε το περιεχόµενο της συσκευασίας... 8 Ονοµασίες των εξαρτηµάτων... 9 Χρήση των παρελκόµενων Τοποθέτηση του λουριού Εγκατάσταση και αφαίρεση της καλύπτρας LCD Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύµµατος του φακού Χρήση του προσαρµογέα για το καλώδιο οπτικής ίνας Προληπτικός έλεγχος της θήκης Προληπτικός έλεγχος πριν από τη χρήση Εγκατάσταση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Άνοιγµα της θήκης Τοποθέτηση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος σωστής τοποθέτησης της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Κλείσιµο της θήκης Έλεγχος της λειτουργίας της τοποθετηµένης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Εκτέλεση των τελικών ελέγχων Οπτική επιθεώρηση Έλεγχος για εισροή νερού Υποβρύχια λήψη φωτογραφιών Λειτουργίες υποβρύχιας λήψης φωτογραφιών Τρόπος επιλογής της σκηνής για λήψη Κλείδωµα AF κατά την υποβρύχια λήψη φωτογραφιών Χειρισµός µετά τη λήψη φωτογραφιών Σκούπισµα σταγόνων νερού Απόσπαση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής από τη θήκη Πλύσιµο της θήκης µε καθαρό νερό Στέγνωµα της θήκης... 22

7 PT-052_EL.book Page 7 Wednesday, March 7, :36 PM 6. ιατήρηση της υδατοστεγανότητας Αφαίρεση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής...23 Αφαίρεση άµµου, βροµιάς κ.λπ Τρόπος επάλειψης γράσου στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής...25 Εγκατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής...26 Αντικατάσταση αναλωσίµων Παράρτηµα Προδιαγραφές...27 ΕL 7

8 PT-052_EL.book Page 8 Wednesday, March 7, :36 PM 1. Προετοιµασία Ελέγξτε το περιεχόµενο της συσκευασίας. Ελέγξτε αν το κιβώτιο περιέχει όλα τα παρελκόµενα. Αν κάποιο παρελκόµενο λείπει ή είναι κατεστραµµένο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Λουρί καλύπτρας οθόνης LCD Καλύπτρα LCD (στο σώµα) Προσαρµογ έας για το καλώδιο οπτικής ίνας Σιλικονούχο γράσο Ζελέ σιλικόνης (1 γραµµάριο) Κάλυµµα φακού Λουρί χεριού Σώµα θήκης (Ελέγξτε αν είναι εγκατεστηµένο το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής.) Εγχειρίδιο οδηγιών (το παρόν εγχειρίδιο) Μηχανισµός αφαίρεσης παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής ΕL 8

9 PT-052_EL.book Page 9 Wednesday, March 7, :36 PM Ονοµασίες των εξαρτηµάτων b a 1 Λαβή παλάµης 2 ιαχυτήρας * 3 Μοχλός ζουµ * 4 Μοχλός κλείστρου * 5 Κουµπί ON/OFF (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) 6 Βάση τοποθέτησης παρελκόµενων 7 Μπροστινό καπάκι 8 Επιλογέας για άνοιγµα/ κλείσιµο 9 ακτύλιος φακού 0 Εσωτερική καλύπτρα LCD a Παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής b Βάση τρίποδου ΕL 9

10 PT-052_EL.book Page 10 Wednesday, March 7, :36 PM c d e f g h i m l k j * c Πλήκτρο βέλους * d Κουµπί q * e Κουµπί ( (REC) (εγγραφή) * f Κουµπί INFO (πληροφορίες)/πλήκτρο βέλους *g Κουµπί OK/AFL (*1) * h Πλήκτρο βέλους (*1) Κατά την Υποβρύχια * i Κουµπί /πλήκτρο ευρυγώνια λήψη 1 ή Υποβρύχια λήψη µάκρο, το βέλους * j Κουµπί E κουµπί OK λειτουργεί ως AF * k Κουµπί MENU LOCK. l Παράθυρο οθόνης LCD m Πίσω καπάκι Υπόµνηµα: Τα λειτουργικά εξαρτήµατα της θήκης που επισηµαίνονται µε * αντιστοιχούν στα λειτουργικά εξαρτήµατα της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής. Όταν δουλεύουν τα λειτουργικά εξαρτήµατα της θήκης, θα ισχύουν και οι αντίστοιχες λειτουργίες της ψηφιακή φωτογραφικής µηχανής. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. ΕL 10

11 PT-052_EL.book Page 11 Wednesday, March 7, :36 PM Χρήση των παρελκόµενων Τοποθέτηση του λουριού Τοποθετήστε το λουρί στο σώµα της θήκης. Εικόνα για την τοποθέτηση Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση Λουρί χεριού ακτύλιος λουριού χεριού Τρόπος χρήσης του λουριού χεριού Περάστε το χέρι σας µέσα από το λουρί και ρυθµίστε το µήκος µε το κουµπί στοπ. Kουµπί στοπ ΕL 11

12 PT-052_EL.book Page 12 Wednesday, March 7, :36 PM Εγκατάσταση και αφαίρεση της καλύπτρας LCD Εγκατάσταση Προσαρµόστε την καλύπτρα LCD µε τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα ώστε να περάσει µέσα από τον ένα µετ τον άλλο οδηγό πάνω και κάτω από το παράθυρο της οθόνης LCD. Αφαίρεση ιευρύνετε και αφαιρέστε την καλύπτρα LCD από τον ένα µετά τον άλλο οδηγό πάνω και κάτω από το παράθυρο της οθόνης LCD. Οδηγοί Εγκατάσταση 2 Αφαίρεση Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύµµατος του φακού Προσαρµόστε το κάλυµµα του φακού πάνω στον δακτύλιο του φακού µε τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το κάλυµµα του φακού προτού τραβήξετε φωτογραφίες. ΕL 12

13 PT-052_EL.book Page 13 Wednesday, March 7, :36 PM Χρήση του προσαρµογέα για το καλώδιο οπτικής ίνας Ο προσαρµογέας για το καλώδιο οπτικής ίνας απαιτείται όταν συνδέετε στη θήκη το φλας UFL-1 που διατίθεται χωριστά και προορίζεται για υποβρύχια λήψη χρησιµοποιώντας υποβρύχιο καλώδιο οπτικής ίνας (προαιρετικό εξάρηµα: PTCB-E02). Τρόπος εγκατάστασης 1 Προσαρτήστε τον προσαρµογέα για το καλώδιο οπτικής ίνας πάνω στο διαχυτήρα που βλέπετε στην παρακάτω εικόα. 2 Περάστε ως το τέρµα του το βύσµα του υποβρυχίου καλωδίου οπτικής ίνας µέσα στην υποδοχή του (προαιρετικό εξάρτηµα: PTCB-E02). Αφαιρέστε το υποβρύχιο καλώδιο οπτικής ίνας όταν δεν το χρησιµοποιείτε κατά τη λήψη φωτογραφιών. ΕL 13

14 PT-052_EL.book Page 14 Wednesday, March 7, :36 PM 2. Προληπτικός έλεγχος της θήκης Προληπτικός έλεγχος πριν από τη χρήση Τα εξαρτήµατα της θήκης έχουν υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο ποιότητας στη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής και οι λειτουργίες της σε εξονυχιστικούς ελέγχους στη διάρκεια της συναρµολόγησης. Συν τοις άλλοις, όλα τα προϊόντα δοκιµάζονται όσον αφορά την πίεση του νερού µε ανάλογο σύστηµα δοκιµών για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση των επιδόσεών τους προς τις προδιαγραφές. Ωστόσο, η στεγανότητα µπορεί να χαθεί ανάλογα µε τις συνθήκες µεταφοράς και φύλαξης, την κατάσταση συντήρηης κ.λπ. Πριν από τη χρήση, πρέπει πάντοτε να κάνετε τους προληπτικούς ελέγχους που ακολουθούν. Προληπτικός έλεγχος 1 Προτού τοποθετήσετε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή στη θήκη, βυθίστε την άδεια θήκη στο νερό για να βεβαιωείτε ότι είναι υδατοστεγής. Συνιστούµε να βυθίσετε την άδεια θήκη σε νερό µε το προβλεπόµενο βάθος. Αν δεν µπορείτε, ελέγξτε τη θήκη ανατρέχοντας στη ενότητα «Έλεγχος για εισροή νερού» (σελ. 18). 2 Ακολουθούν οι κύριες αιτίες εισροής νερού. εν είναι εγκατεστηµένο το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι εν µέρει ή όλο έξω από την καθορισµένη εγκοπή. Ζηµιά, ραγίσµατα, φθορά ή παραµόρφωση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Άµµος, ίνες, τρίχες ή άλλα ξένα υλικά κολληµένα πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, την εγκοπή του ή την πιφάνεια επαφής του στο µπροστινό καπάκι Ζηµιά στην εγκοπή του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής ή στην επιφάνειά του στο µπροστινό καπάκι Όταν κλείνετε τη θήκη, πιάνεται το λουρί, το ζελέ σιλικόνης κ.λπ. Κάντε τον έλεγχο αφού διορθώσετε προβλήµατα που οφείλονται στις προαναφερόµενες αιτίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εντοπίσετε διαρροή κατά την κανονική λειτουργία, µη χρησιµοποιήσετε τη θήκη και επικοινωνήστε µε την Olympus. ΕL 14

15 PT-052_EL.book Page 15 Wednesday, March 7, :36 PM 3. Εγκατάσταση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Ελέγξτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή προτού την τοποθετήσετε στη θήκη. 1. Επιβεβαίωση ισχύος µπαταρίας Κατά την υποβρύχια λήψη φωτογραφιών, είναι πολύ συχνή η χρήση του φλας. Προτού βουτήξετε, βεβαιωθείτε ότι η αποµένουσα ισχύς της µπαταρίας είναι αρκετή. 2. Επιβεβαίωση του υπολοίπου των φωτογραφιών που µπορείτε να τραβήξετε Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης που σας επιτρέπει να τραβήξετε αρκετές φωτογραφίες. 3. Αφαιρέστε το λουρί χεριού από την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Όταν τοποθετείτε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή στη θήκη, αν δεν αφαιρέσετε το λουρί µπορεί να πιαστεί ανάµεσα στα καπάκια της θήκης και να προκληθεί διαρροή. Άνοιγµα της θήκης 1 Σύρετε και κρατήστε τη συρόµενη κλειδαριά προς την κατεύθυνση του βέλους (1 στην παρακάτω εικόνα) και γυρίσε δεξιά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο (2 στην παρακάτω εικόνα). 2 Γυρίστε µέχρι τέρµα τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. 3 Ανοίξτε το πίσω καπάκι της θήκης προσεκτικά. Συρόµενη κλειδαριά 1 2 Άνοιγµα Επιλογέας για άνοιγµα/κλείσιµο ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γυρίσετε υπερβολικά δυνατά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. Μπορεί να πάθει ζηµιά ο επιλογέας. ΕL 15

16 PT-052_EL.book Page 16 Wednesday, March 7, :36 PM Τοποθέτηση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής 1 Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είναι απενεργοποιηµένη (OFF). 2 Περάστε προσεκτικά την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µέσα στη θήκη. 3 Περάστε 2 σακουλάκια µε ζελέ σιλικόνης (1 γραµµάριο) ανάµεσα στο κάτω µέρος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανς και τη θήκη. Το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης παρέχεται για αποτροπή του θαµπώµατος. 2 ΕL 16 3 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης θα πιαστεί στη θήκη όταν την κλείσετε και θα προκληθεί η εισροή νερού. Όταν χρησιµοποιηθεί ζελέ σιλικόνης, θα µειωθεί η δυνατότητα απορρόφησης της υγρασίας. Πρέπει πάντα να αντικαθιστάτε το ζελέ σιλικόνης αφού ανοίξετε και κλείσετε τη θήκη. Έλεγχος σωστής τοποθέτησης της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Προτού κλείσετε τη θήκη, ελέγξτε τα σηµεία που ακολουθούν. Η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είναι κατάλληλα τοποθετηµένη; Έχετε τοποθετήσει ζελέ σιλικόνης σε όλο το καθορισµένο σηµείο; Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι κατάλληλα προσαρτηµένο στο ειδικό άνοιγµα πάνω στη θήκη; Υπάρχει βροµιά ή ξένα υλικά πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή την επιφάνεια επαφής τους στο µπροστινό καπάκι; Ισχύει η λειτουργία υδατοστεγανότητας; Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα «6. ιατήρηση της υδατοστεγανότητας» (σελ. 23) στο παρόν εγχειρίδιο.

17 PT-052_EL.book Page 17 Wednesday, March 7, :36 PM Κλείσιµο της θήκης 1 Κλείστε προσεκτικά τη θήκη ευθυγραµµίζοντας την προεξοχή τοποθέτησης του πίσω καπακιού µε την αντίστοιχη εγκοπή. 2 Γυρίστε δεξιά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο ώστε να κλειδώσει. Η θήκη κλείνει αεροστεγώς. Κλείσιµο ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν γυρίσετε ως το τέρµα τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο, η θήκη δεν θα κλείσει αεροστεγώς. Τότε θα προκληθεί η εισροή νερού. Κλείστε το πίσω καπάκι της θήκης χωρίς να πιαστεί το κάλυµµα του φακού ή το λουρί της καλύπτρας της οθόνης LCD. Αλλιώς, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Έλεγχος της λειτουργίας της τοποθετηµένης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Αφού κλείσετε ερµητικά τη θήκη, ελέγξτε αν η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί κανονικά. 1 Πιέστε το κουµπί ON/OFF στη θήκη και επιβεβαιώστε ότι η φωτογραφική µηχανή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. 2 Πιέστε τον µοχλό του κλείστρου στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι αποδεσµεύεται το κλείστρο της φωτογραφικής µηανής. Χρησιµοποιήστε και τα άλλα κουµπιά ρύθµισης στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί ωστά. ΕL 17

18 PT-052_EL.book Page 18 Wednesday, March 7, :36 PM Εκτέλεση των τελικών ελέγχων Οπτική επιθεώρηση Αφού κλείσετε ερµητικά τη θήκη, ελέγξτε οπτικά το στεγανωτικό µέρος στο µπροστινό και το πίσω καπάκι για να δείτε µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι στριµµένο ή έξω από την εγκοπή του και µήπως έχουν πιαστεί ξένα υλικά. Επίσης, ελέγξτε µήπως η θήκη είναι σπασµένη ή ραγισµένη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τρίχες, ίνες ή άλλα αντικείµενα µικρού πλάτους µπορεί να µη φαίνονται αλλά να προκαλέσουν την εισροή νερού. Παράλληλα, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και να βεβαιωθείτε ότι η θήκη δεν είναι σπασµένη ούτε ραγισµένη. Έλεγχος για εισροή νερού Παρακάτω εξηγείται η διαδικασία του τελικού ελέγχου µετά την τοποθέτηση της φωτογραφικής µηχανής. Ο έλεγχς αυτός πρέπει να γίνεται πάντα. Γίνεται εύκολα σε δεξαµενή νερού ή µπανιέρα. Επιβεβαιώστε ότι τα διάφορα κουµπιά λειτουργούν σωστά. Ο έλεγχος διαρκεί περίπου 5 λεπτά. Καταρχάς, βυθίστε τη θήκη µόνο για 3 δευτερόλεπτα και ελέγξτε µήπως έχει περάσει έστω και µία σταγόνα νερού µέσα στη θήκη. Στη συνέχεια, βυθίστε τη θήκη για 30 δευτερόλεπτα και ελέγξτε µήπως έχει περάσει έστω και µία σταγόνα νερού έσα στη θήκη. Ύστερα, βυθίστε τη θήκη για 3 λεπτά, χρησιµοποιήστε όλα τα κουµπιά και όλους τους µοχλούς και ελέγξτε τα εξή: - αν έχει συγκεντρωθεί νερό στη θήκη. - αν η θήκη έχει θαµπώσει. - αν έχει περάσει νερό µέσα στη θήκη. Αν το εσωτερικό της θήκης θαµπώσει ή αν περάσει έστω και µία σταγόνα νερού, προχωρήστε στις εργασίες συντήρησης για το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής και κάντε ξανά τον έλεγχο για εισροή νερού. ΕL 18

19 PT-052_EL.book Page 19 Wednesday, March 7, :36 PM 4. Υποβρύχια λήψη φωτογραφιών Λειτουργίες υποβρύχιας λήψης φωτογραφιών kυποβρύχια ευρυγώνια λήψη 1 Είναι κατάλληλη για τη λήψη σκηνών που εκτείνονται σε µεγάλο πλάτος, όπως ένα κοπάδι ψαριών που κολυµπούν στο νερό. Οι µπλε αποχρώσεις του φόντου είναι έντονες κατά την αναπαραγωγή. lυποβρύχια ευρυγώνια λήψη 2 Κατάλληλη για λήψη µεγάλου θέµατος που κινείται γρήγορα, π.χ. δελφινιού ή διαβολόψαρου. Σε πολλά σηµεία παρατήρησης δελφινιών δεν επιτρέπεται η χρήση φλας για να µην τροµάξουν. Παρόλο που η αρχική σχεδίαση της λειτουργίας αυτής δεν προέβλεπε τη χρήση του φλας, µπορείτε να το ενεργοποιήσετε αν χρειαστεί, π.χ. για να φωτογραφήσετε ένα διαβολόψαρο. HΥποβρύχια λήψη µάκρο Είναι κατάλληλη για κοντινά πλάνα µικρών ψαριών και άλλων υποθαλάσσιων πλασµάτων. Τα φυσικά χρώµατα του βυθού αποδίδονται µε ακρίβεια κατά την αναπαραγωγή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν τραβάτε φωτογραφίες µε φακό µάκρο στην ευρυγώνια πλευρά, σε ορισµένα σηµεία µπορεί να λείπει ο φωτισµς του φλας ή να µην είναι οµοιόµορφος ο φωτισµός. Οι συνθήκες της υποβρύχιας λήψης (καθαρότητα του νερού, αιωρούµενα υλικά κ.λπ.) µπορεί να επηρεάσουν σηµαντκά την εµβέλεια του φλας. Πρέπει πάντα να ελέγχετε τις φωτογραφίες σας στην οθόνη LCD µετά τη λήψη. ΕL 19

20 PT-052_EL.book Page 20 Wednesday, March 7, :36 PM Τρόπος επιλογής της σκηνής για λήψη 1 Ρυθµίστε τον τρόπο λήψης της φωτογραφικής µηχανής σε «SCN». 2 Πιέστε το πλήκτρο µε το κάτω βέλος (κουµπί ) για µετάβαση στο υποµενού. 3 Πιέστε το πλήκτρο µε το αριστερό/δεξί βέλος ώστε να επιλέξετε τη σκηνή για λήψη και, στη συνέχεια, πιέστε το κουµπί OK/AFL. Κουµπί OK/AFL Πλήκτρο βέλους Κλείδωµα AF κατά την υποβρύχια λήψη φωτογραφιών Όταν επιλέγετε τη λειτουργία «Υποβρύχια ευρυγώνια λήψη 1» ή «Υποβρύχια λήψη µάκρο», µπορείτε εύκολα να κλεδώσετε τη θέση εστίασης (λειτουργία κλειδώµατος AF) πιέζοντας το κουµπί OK/AFL στην πίσω πλευρά του προστατευτικού καλύµµατος. Όταν είναι κλειδωµένη η εστίαση, στην οθόνη του µόνιτορ LCD της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής εµφανίζεται η ένδειξη του κλειδώµατος AF. Για να ακυρώσετε το κλείδωµα AF, πιέστε ξανά το κουµπί OK/AFL. ΕL 20

21 PT-052_EL.book Page 21 Wednesday, March 7, :36 PM 5. Χειρισµός µετά τη λήψη φωτογραφιών Σκούπισµα σταγόνων νερού Αφού ολοκληρωθεί η λήψη και επιστρέψετε στη στεριά ή στο σκάφος, πλύνετε ελαφρά µε καθαρό νερό τη θήκη και σκουπίστε την καλά ώστε να µη µείνει ούτε σταγόνα νερού. Χρησιµοποιείστε αέρα ή µαλακό πανί που δεν αφήνει ίνες για να στεγνώσει καλά η θήκη και να µη µείνει ούτε σταγόνα κ.λπ. στο σηµείο που ενώνονται το µπροστινό και το πίσω κάλυµµα, στο µοχλό του κλείστρου, στις λαβές παλάµης και στον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν µένουν σταγόνες νερού ανάµεσα στο µπροστινό και το πίσω καπάκι, µπορεί να περάσουν στο εσωτερικό της θήκης όταν την ανοίξετε. Σκουπίστε την πολύ προσεκτικά ώστε να µη µείνει ούτε µία σταγόνα. ΕL 21

22 PT-052_EL.book Page 22 Wednesday, March 7, :36 PM Απόσπαση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής από τη θήκη Ανοίξτε προσεκτικά τη θήκη και βγάλτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ανοίγετε τη θήκη, προσέξτε να µη στάξει νερό από τα µαλλιά ή το σώµα σας πάνω στη θήκη και τη φωτογραφική µηχανή. Προτού ανοίξετε τη θήκη, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια ή τα γάντια σας δεν έχουν άµµο, ξεφτισµένες ίνες κ.λπ. Μην ανοίγετε ή κλείνετε τη θήκη σε σηµεία όπου µπορεί να έρθουν σταγόνες νερού ή κόκκοι άµµου. Φροντίστε να µην αγγίζετε την ψηφιακή φωτογραφική ή την µπαταρία όταν τα χέρια σας είναι βρεγµένα µε θαλασινό νερό. Πλύσιµο της θήκης µε καθαρό νερό Μετά τη χρήση, κλείστε ξανά τη θήκη προτού βγάλετε τη φωτογραφική µηχανή και πλύνετέ την καλά µε καθαρό νερ το συντοµότερο δυνατό. Μετά τη χρήση σε θαλασσινό νερό, έχει σηµασία να αφήσετε τη θήκη για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (30 λεπτά έως 1 ώρα) µέσα σε καθαρό νερό ώστε να φύγει το αλάτι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν σε κάποιο σηµείο το νερό έχει µεγάλη πίεση, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Προτού πλύνετε τη θήκη µε νερό, βγάλτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Χρησιµοποιήστε το µοχλό του κλείστρου και διάφορα κουµπιά του προϊόντος µέσα σε καθαρό νερό για να φύγει τ αλάτι που έχει κολλήσει στον άξονα. Μην αποσυναρµολογείτε τη θήκη για να την καθαρίσετε. Αν η θήκη στεγνώσει µε το αλάτι κολληµένο πάνω της, µπορεί να µη λειτουργεί σωστά. Πρέπει πάντα να ξεπλένετε το αλάτι µετά τη χρήση. Στέγνωµα της θήκης Αφού πλύνετε τη θήκη µε καθαρό νερό, χρησιµοποιήστε καθαρό πανί για να τη σκουπίσετε καλά ώστε να µη µείνει ούτε µία σταγόνα. Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε πανί που δεν έχει πάνω του αλάτι και δεν αφήνει ξέφτια. Αφήσε τη θήκη να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό σηµείο µε καλό εξαερισµό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε τον ζεστό αέρα από πιστολάκι µαλλιών ή οτιδήποτε παρόµοιο για να στεγνώσετε τη θήκη και ην την αφήνετε εκτεθειµένη στον ήλιο, γιατί µπορεί να χαλάσει και να παραµορφωθεί η θήκη και να πάθει ζηµιά το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, οπότε θα προκληθεί η εισροή νερού. Όταν σκουπίζετε τη θήκη, προσέξτε να µην τη γρατζουνίσετε. ΕL 22

23 PT-052_EL.book Page 23 Wednesday, March 7, :36 PM 6. ιατήρηση της υδατοστεγανότητας Όποτε ανοίγετε το πίσω καπάκι της θήκης, φροντίστε να κάνετε τις εργασίες συντήρησης στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Οι εργασίες πρέπει να γίνουν σε σηµείο χωρίς άµµο ή σκόνη και αφού πλύνετε και στεγνώσετε τα χέρια σας. Αφαίρεση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής 1 Περάστε το µηχανισµό αφαίρεσης του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής ανάµεσα στο παρέµβυσµα και το τοίχωµα της εγκοπής του. 2 Περάστε συρτά τη µύτη του µηχανισµού αφαίρεσης κάτω από το τοποθετηµένο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. (Προσέξτε να µην γρατζουνίσετε την εγκοπή µε τη µύτη του µηχανισµού αφαίρεσης του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής.) 3 Όταν το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής βγει από την εγκοπή, κρατήστε το µε τα δάχτυλά σας και αφαιρέστε το απ τη θήκη. Αφαίρεση άµµου, βροµιάς κ.λπ. Αφού ελέγξετε µε το µάτι το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής και βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει, πιέστε απαλά ε τα δάχτυλά σας όλη την περιφέρειά του για να δείτε µήπως έχει κολλήσει άµµος και οποιοδήποτε άλλο ξένο υλικό και µήπως υπάρχουν φθορές και ραγίσµατα. ΕL 23

24 PT-052_EL.book Page 24 Wednesday, March 7, :36 PM Αποµακρύνετε µε µαλακό πανί ή βαµβάκι κάθε ξένο υλικό που έχει κολλήσει στην εγκοπή του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. Επίσης, αποµακρύνετε άµµο ή βροµιά που ίσως έχει κολλήσει στην επιφάνεια επαφής του παρεµβύσµατος κυκλική διατοµής στο µπροστινό καπάκι της θήκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτούνται εργασίες για τη διατήρηση της υδατοστεγανότητας ακόµη και πριν από την πρώτη υποβρύχια χρήση ου προϊόντος. Όταν χρησιµοποιείτε αιχµηρό αντικείµενο για να βγάλετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή για να καθαρίσετε το εσωτερικό της εγκοπής του, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στη θήκη και το παρέµβυσµα καθώς και η εισροή νερού. Προσέξτε να µην τεντώσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Ποτέ µη χρησιµοποιήσετε οινόπνευµα, αραιωτικό, βενζίνη ή παρόµοια διαλυτικά ή χηµικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Με τη χρήση χηµικών αυτού του είδους µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή να µειωθί η διάρκεια ζωής του. ΕL 24

25 PT-052_EL.book Page 25 Wednesday, March 7, :36 PM Τρόπος επάλειψης γράσου στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής Απλώστε µόνο το ειδικό λιπαντικό σε κάθε παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Απλώστε το λιπαντικό σε κάθε σηµείο του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. Ελέγξτε µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής έχει γρατζουνιές ή ανώµαλα σηµεία. Απλώστε λιπαντικό στην επιφάνεια επαφής του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας και το παρέµβυσµα δεν είναι βρόµικα και πιέστε ώστε να πέσουν περίπου 5 χιλιστά λιπαντικού στο δάχτυλό σας. (Τα 5 χιλιοστά είναι η σωστότερη ποσότητα.) Απλώστε το λιπαντικό µε τρία δάχτυλα σε κάθε σηµείο του παρεµβύσµατος. Προσέξτε να µην πιέσετε δυνατά και τεντωθεί το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Αφού απλώσετε το λιπαντικό, ελέγξτε µε το µάτι και το χέρι µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής έχει γρατζουνιές και αν η επιφάνειά του είναι λεία. Αν παρουσιάζει φθορά, φροντίστε να το αντικαταστήσετε µε καινούριο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Χρησιµοποιήστε το λιπαντικό που έχει µείνει στα δάχτυλά σας για καθαρισµό και λίπανση της επιφάνειας επαφς της θήκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πάντα να κάνετε τις εργασίες συντήρησης της υδατοστεγανότητας ακόµη και όταν η θήκη έχει ανοιχτεί για κάθε λήψη φωτογραφίας. Αν παραβλέψετε τις εργασίες αυτές, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη θήκη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε το παρέµβυσµα κυκλικς διατοµής από την εγκοπή για να µην παραµορφωθεί το παρέµβυσµα, απλώστε λεπτό στρώµα σιλικονούχου γράσου και φυλάξτε τη θήκη σε καθαρή πλαστική σακούλα ή άλλο παρόµοιο υλικό. ΕL 25

26 PT-052_EL.book Page 26 Wednesday, March 7, :36 PM Εγκατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κολληµένα ξένα υλικά, απλώστε λεπτό στρώµα του παρεχόµενου γράσου στο παρέµβσµα κυκλικής διατοµής και προσαρµόστε το παρέµβυσµα µέσα στην εγκοπή. Στο σηµείο αυτό, βεβαιωθείτε ότι το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής δεν προεξέχει από την εγκοπή. Όταν κλείσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρίχες, ίνες, κόκκοι άµµου ή άλλα ξένα υλικά κολληµέν όχι µόνο πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής αλλά και στην επιφάνεια επαφής (µπροστινό κάλυµµα). Έστω και µία τρίχα ή ένας κόκκος άµµου µπορεί να προκαλέσει την εισροή νερού. Ελέγξτε µε ιδιαίτερη προσοχή. Παραδείγµατα ξένων υλικών που µπορεί να κολλήσουν στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής Τρίχες Ίνες Κόκκοι άµµου ΕL 26 Αντικατάσταση αναλωσίµων Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι αναλώσιµο. Ανεξάρτητα από το πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τη θήκη, συνιστάται η αντικατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο. Η κατάσταση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής επηρεάζεται από τις συνθήκες χρήσης και φύλαξης. Αντικαταστήστε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ακόµη και προτού περάσει ένας χρόνος αν παρουσιάσει σηµάδα φθοράς, ραγίσµατος ή απώλειας της ελαστικότητάς του. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε γνήσια προϊόντα της Olympus, δηλαδή σιλικονούχο γράσο, ζελέ σιλικόνης και παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε µόνοι σας το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Συνιστούµε περιοδικό έλεγχο.

27 PT-052_EL.book Page 27 Wednesday, March 7, :36 PM 7. Παράρτηµα Προδιαγραφές Συµβατά µοντέλα Αντοχή στην πίεση Κύρια υλικά ιάµετρος δακτυλίου φακού ιαστάσεις Βάρος Βάρος στο νερό Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Olympus TOUGH TG-820 Βάθος έως και 45 µέτρα Σώµα/Επιλογέας για άνοιγµα/κλείσιµο/λαβή/ Μοχλός κλείστρου/κουµπιά λειτουργίας: Πολυκαρβονικό υλικό Παράθυρο φακού: Πολυστρωµατικό γυαλί Άξονες κουµπιών λειτουργίας: ανοξείδωτο ατσάλι 52 χιλιοστά Πλάτος 145 χιλιοστά Χ ύψος 111 χιλιοστά Χ πάχος 74 χιλιοστά 390 γραµµάρια (χωρίς φωτογραφική µηχανή και παρελκόµενα) 180 γραµµάρια (µόνο για υποβρύχια θήκη) * ιατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε την εξωτερική εµφάνιση και τις προδιαγραφές χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση. Παρεχόµενα παρελκόµενα για PT-052 Παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής: POL-041 Ζελέ σιλικόνης: SILCA-5S Σιλικονούχο γράσο: PSOLG-2 Καλύπτρα LCD: PFUD-08 Κάλυµµα φακού: PRLC-12 Προσαρµογέας για το καλώδιο οπτικής ίνας: PFCA-01 Μπορείτε να αγοράσετε τα προαναφερόµενα παρελκόµενα. ΕL 27

28 PT-052_EL.book Page 28 Wednesday, March 7, :36 PM Παρελκόµενα που πωλούνται χωριστά Σιλικονούχο γράσο: PSOLG-3 Καλώδιο οπτικής ίνας: PTCB-E02 Υποβρύχιο φλας: UFL-1 Μικρός βραχίονας: PTSA-02, PTSA-03 ακτύλιος µε γρανάζια (52 χιλιοστά έως 67 χιλιοστά): PSUR-03 Φακός που µετατρέπεται σε ευρυγώνιο για υποβρύχια λήψη: PTWC-01 Φακός που µετατρέπεται σε µάκρο για υποβρύχια λήψη: PTMC-01 Εργαλειοθήκη για εργασίες συντήρησης: PMS-02 Μηχανισµός αφαίρεσης παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής (2): PTAC-05 ΕL 28

29 PT-052_EL.book Page 29 Wednesday, March 7, :36 PM MEMO ΕL 29

30 PT-052_EL.book Page 30 Wednesday, March 7, :36 PM MEMO ΕL 30

31 PT-052_EL.book Page 31 Wednesday, March 7, :36 PM MEMO ΕL 31

32 PT-052_EL.book Page 32 Wednesday, March 7, :36 PM 2012 E

PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:58 AM PT-EP03. Εγχειρίδιο οδηγιών

PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:58 AM PT-EP03. Εγχειρίδιο οδηγιών PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:58 AM PT-EP03 Εγχειρίδιο οδηγιών GR PT-EP03_GR.book Page 1 Friday, November 19, 2010 10:58 AM Σας ευχαριστούµε για την αγορά της υποβρύχιας θήκης PT-EP03

Διαβάστε περισσότερα

VM8076TA PT-EP10-inst-EL.book Page 1 Tuesday, October 30, :18 PM PT-EP10. Εγχειρίδιο οδηγιών

VM8076TA PT-EP10-inst-EL.book Page 1 Tuesday, October 30, :18 PM PT-EP10. Εγχειρίδιο οδηγιών VM8076TA-01-01-PT-EP10-inst-EL.book Page 1 Tuesday, October 30, 2012 5:18 PM PT-EP10 Εγχειρίδιο οδηγιών EL VM8076TA-01-01-PT-EP10-inst-EL.book Page 1 Tuesday, October 30, 2012 5:18 PM Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

PT-056. Εγχειρίδιο οδηγιών

PT-056. Εγχειρίδιο οδηγιών PT-056 Εγχειρίδιο οδηγιών EL EL 2 Σας ευχαριστούµε για την αγορά της θήκης PT-056 για υποβρύχιες φωτογραφικές µηχανές (στο εξής θα αναφέρεται ως θήκη ). ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και χρησιµοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

PT-EP05L/06L. Εγχειρίδιο οδηγιών

PT-EP05L/06L. Εγχειρίδιο οδηγιών PT-EP05L/06L Εγχειρίδιο οδηγιών GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά της υποβρύχιας θήκης PT-EP05L/06L για φωτογραφικές μηχανές (στο εξής «θήκη»). Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και χρησιμοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Όπλο ακριβείας PlayStation Move

Όπλο ακριβείας PlayStation Move EL Όπλο ακριβείας PlayStation Move Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-ZRA1E 7017291 Ονόματα εξαρτημάτων Πλαϊνή όψη SELECT (επιλογή) Άνω κάλυμμα Σύρτης RELEASE (απασφάλιση) Επιλογέας λειτουργίας πυροβολισμού Ανασυρόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

SATO Europe NV Leuvensesteenweg Sint-Stevens-Woluwe, Βρυξέλλες. ιαδίκτυο:

SATO Europe NV Leuvensesteenweg Sint-Stevens-Woluwe, Βρυξέλλες. ιαδίκτυο: Περιεχόµενα 2006-10-27 Σύντοµες οδηγίες λειτουργίας Κωδ. εγγρ.: 1452 Πριν χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή διαβάστε αυτές τις σύντοµες οδηγίες λειτουργίας! SATO Europe NV Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ Δακτύλιος περόνης Περόνη Προφυλακτήρας Πώμα άνω μέρους! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πάντα να σκέπτεστε τους άλλους. Ρίχνετε τις χειροβομβίδες χωρίς δύναμη. Μην τις πετάτε κατευθείαν πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία:

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία: Λειτουργία της ηλιοροφής 1. Πίνακες χειρισµού (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις) Ηλεκτρικές εκδόσεις Οι εκδόσεις Hollandia 300 DeLuxe χωρίς συρόµενη αντιηλιακή προστασία (µε ή χωρίς ρολό ηλίου), Hollandia

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΕΦ8268 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης σύνδεσης θήκης δεδοµένων

Οδηγός γρήγορης σύνδεσης θήκης δεδοµένων Ανθεκτικό στη φωτιά (Fire-Safe )/ Αδιάβροχο Οδηγός γρήγορης σύνδεσης θήκης δεδοµένων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να έχετε πρόσβαση στα κλειδιά σας και άλλες σηµαντικές πληροφορίες, περιστρέψτε τη λαβή προς τα αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΚΑΤ-Ν Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Σηµ: ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. 1. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε αυτή την ξυριστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα