Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ"

Transcript

1 applefi ÙÔ Ãı Δ Àƒπ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ Η διαχρονική πολιτική του ΤΙΤΑΝΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη Τ ο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος έχει βρεθεί, τον τελευταίο καιρό στο προσκήνιο του προβληματισμού και του ενδιαφέροντος παγκοσμίως και στη χώρα μας. Ένα από τα κεντρικά στοιχεία του, στα οποία προσέδωσε ιδιαίτερη επικαιρότητα ο πρόσφατος πύρινος όλεθρος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι η ανάγκη προστασίας-διάσωσης των δασών, της χλωρίδας, αυτών των «πνευμόνων» ζωής, που απειλούνται όχι, μόνο, από φυσικά αίτια, αλλά κυρίως από την ανθρώπινη αμέλεια ή αφροσύνη. Για τον ΤΙΤΑΝΑ ο προβληματισμός και το γόνιμο ενδιαφέρον και η φροντίδα για το περιβάλλον γενικά και για τον παράγοντα «δάσος» - «πράσινο» ειδικότερα δεν είναι κάτι καινούργιο ή περιστασιακό: Χρονολογούνται από το απώτερο παρελθόν, είναι ενταγμένα σε μια ευρύτερη, εμπεριστατωμένη πολιτική περιβαλλοντικής μέριμνας, που ασκείται πολύ πριν θεσπισθούν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και πρακτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου μας, έχοντας ως έναν από τους κεντρικούς της άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων στα εργοστάσιά μας, την εφαρμογή μεθόδων της πιο προηγμένης τεχνολογίας για το δραστικό περιορισμό των εκπομπών CO 2, μέτρα για εξοικονόμηση φυσικών πόρων κ.ά. Οι προσπάθειες-πρωτοβουλίες του ΤΙΤΑΝΑ στον τομέα αυτό ξεκίνησαν πριν από δεκαετίες. Ως οργανωτικό «επιστέγασμά» τους, το 1979 δημιουργήθηκε ειδική υπηρεσία που παρακολουθεί, σχεδιάζει και συντονίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην ΠΓΔΜ και στις ΗΠΑ, καθώς και 10 λατομεία μας έχουν έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό ISO από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης - ΕΛΟΤ. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η εδραιωμένη, πλέον, διάχυτη σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητας του Ομίλου, έμπρακτη οικολογική ευαισθησία των ανθρώπων του ΤΙΤΑΝΑ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Στο επίκεντρο των προσπαθειών του ΤΙΤΑΝΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται ένα πολύπλευρο πρόγραμμα ανάπλασης παλαιών λατομείων και αποκατάστασης της χλωρίδας και, γενικότερα του τοπίου, μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους. Η συστηματική εφαρμογή του προγράμματος αυτού άρχισε το 1976 στο λατομείο του ΤΙΤΑΝΑ στις Άρτιμες, στην Πάτρα. Το λατομείο αυτό λειτούργησε από το 1968 και το 1976 άρχισε η δενδροφύτευση-ανάπλασή του: Φυτεύθηκαν, περίπου 350 στρέμματα με δενδρύλλια, θάμνους κ.ά. Στη συνέχεια έγινε περίφραξη του χώρου, ώστε να προστατευθεί η νέα βλάστηση από τα κατσίκια. Σημειώνεται ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε νομοθεσία, ούτε προδιαγραφές για τέτοια περιβαλλοντική δραστηριότητα. Η Εταιρία μας έπρεπε να κάνει η ίδια συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους οίκους 4

2 Άποψη του λατομείου του ΤΙΤΑΝΑ στο Ξηρόρεμα Βοιωτίας πριν και μετά τη διαδικασία αποκατάστασης-ανάπλασης. του εξωτερικού τις αναγκαίες μελέτες και να δοκιμάζει διάφορες μεθόδους (σποράς, φύτευσης κ.ά.), μέχρις ότου καταλήξει στις καταλληλότερες και πιο αποτελεσματικές. Ακολούθησε η σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα (από τα λατομεία Νέας Ευκαρπίας, Δρυμού, Ελευσίνας και Καμαρίου ώς το Usje). Ήδη, δε, τα αποτελέσματά της είναι εντυπωσιακά. Σήμερα έχει γίνει αποκατάσταση στο 34% των διαταραγμένων περιοχών των λατομείων στην Ελλάδα Οι μελέτες αποκατάστασης εκπονούνται παράλληλα με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις μελέτες λειτουργίας ενός λατομείου από το ξεκίνημά του και κατά την εξέλιξή της εκμετάλλευσης. Κατά τη διαδικασία αποκατάστασης στενή είναι η συνεργασία της Εταιρίας με την τοπική κοινωνία και τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Δασαρχεία), σε ορισμένες δε περιπτώσεις και με ειδικούς επιστημονικούς φορείς (π.χ. στο Usje με το Τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστημίου της ΠΓΔΜ). Σε κάθε αποκατάσταση τοπίου χρησιμοποιούνται είδη τοπικής χλωρίδας, ώστε να «ταιριάζουν» αισθητικά με το περιβάλλον, αλλά και να είναι πλήρως εγκλιματισμένα στις τοπικές συνθήκες. Τα φυτά προέρχονται, στο σύνολό τους σχεδόν, από τα φυτώρια του ΤΙΤΑΝΑ. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος, δοκιμάζονται διάφορες μέθοδοι και τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα. Χαρακτηριστικά είναι δύο παραδείγματα: Χρησιμοποίηση της μεθόδου της υδροσποράς (εκτόξευσης με ειδικό μηχάνημα μίγματος νερού, σπόρων, λιπάσματος και υλικών επικάλυψης-επικόλλησης σπόρων). Η μέθοδος αυτή, την οποία ο ΤΙΤΑΝ εφάρμοσε από τους πρώτους στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για δύσκολες επιφάνειες, όπως απότομα κατωφερείς ασβεστολιθικές βαθμίδες, αλατούχα εδάφη και περιοχές εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους. Το 2001 η Εταιρία μας απέκτησε δικό της μηχανισμό υδροσποράς και από τότε έχει καλυφθεί έκταση περίπου 500 στρεμμάτων, που αλλιώς θα παρέμενε χωρίς βλάστηση. Χρησιμοποίηση προϊόντων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων για εμπλουτισμό εδαφών. ΔΕΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Εκτός από την αποκατάσταση της χλωρίδας σε παλαιά λατομεία, ο ΤΙΤΑΝ εδώ και δεκαετίες εφαρμόζει ένα ευρύτερο, πολύπλευρο πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων, ως επί το πλείστον με δενδρύλλια από τα

3 applefi ÙÔ Ãı Δ Àƒπ δικά του φυτώρια. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα πλέγμα εταιρικών πρωτοβουλιών και συμμετοχής σε δραστηριότητες άλλων φορέων: α. Εξωραϊστικές δενδροφύτευσης στα εργοστάσια του Ομίλου. Πάγια πολιτική του ΤΙΤΑΝΑ είναι η φύτευση δέντρων για αισθητικούς και ευρύτερους περιβαλλοντικούς λόγους γύρω από τα εργοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του. Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί η δημιουργία ενός περιβολιού με μηλιές στη θέση ενός παλαιού εργοστασιακού χώρου δίπλα στις νέες, υπερσύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΤΙΤΑΝ AMERICA στο Roanoke της Πολιτείας Βιρτζίνια (ΗΠΑ). Ο χώρος αυτός μετά την κατεδάφιση του εργοστασίου και την απομάκρυνση των παλαιών μηχανημάτων στρώθηκε με χώμα και κάθε εργαζόμενος φύτευσε μια μηλιά. β. Δενδροφυτεύσεις-αναδασώσεις σε αποψιλωμένες ή καμμένες εκτάσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις δενδροφύτευσης του Ποικίλου Όρους, μιας καμμένης περιοχής στη Μήλο με δωρεά δενδρυλλίων στο εκεί Δασαρχείο, 100 καμμένων στρεμμάτων στο Διόνυσο Αττικής με δέντρα, του λόφου Νέας Ευκαρπίας, μιας περιοχής κοντά στο εργοστάσιό μας στο Usje της ΠΓΔΜ κ.ά. Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί η αναδάσωση του λόφου στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας που είχε καεί το Της αναδάσωσης προηγήθηκε εκπόνηση ειδικής μελέτης από τον υπεύθυνο αποκατάστασης περιβάλλοντος του ΤΙΤΑΝΑ, η οποία εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Προετοιμάσθηκε ο χώρος και φυτεύτηκαν φυτά διαφορετικών ειδών. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2001 με τη συμβολική φύτευση (5 Μαΐου) των τελευταίων δενδρυλλίων από εργαζόμενους στο εργοστάσιο Ελευσίνας του ΤΙΤΑΝΑ, από μέλη των οικογενειών τους και από κατοίκους της πόλης. γ. Δενδροφυτεύσεις σε προαύλια σχολείων με συμμετοχή των μαθητών τους (π.χ. στην Ελευσίνα 7 σχολεία, στα Μέγαρα 2 σχολεία κ.ά.). Στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος του 2ου ΤΕΛ Ελευσίνας φυτεύτηκε και μια ελιά 200 ετών. Η ελιά βρι- 6

4 σκόταν σε έκταση ιδιοκτησίας του ΤΙΤΑΝΑ στο Καμάρι και, όταν πέρασε από εκεί δημόσιος δρόμος, η Εταιρία μας φρόντισε να μεταφέρει το φυσικό αυτό μνημείο σε άλλο χώρο, στο νέο «σπίτι» του. στότερο «ταίριασμά» τους με τα προς παραγωγή φυτά και, εφ όσον διαπιστωθεί η ανάγκη, να γίνεται προσθήκη βελτιωτικών υλικών κ.ά.). Σήμερα η δραστηριότητα του φυτωρίου στο Καμάρι έχει μεταφερθεί στο φυτώριο του εργοστασίου Ελευσίνας. Το φυτώριο στην Ελευσίνα διαθέτει ειδικό τμήμα, όπου παράγονται-πολλαπλασιάζονται καλλωπιστικά φυτά και φυτά εσωτερικού χώρου, χρησιμοποιούμενα στα γραφεία και στα εργοστάσια της Εταιρίας και προσφερόμενα σε δήμους-κοινότητες, σε κατοίκους περιοχών, όπου δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ (π.χ. κατά τα ετήσια «Ανθεστήρια», που διοργανώνονται με πρωτοβουλία της Εταιρίας μας στην Ελευσίνα και ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ Καθοριστικό ρόλο στην περιβαλλοντική δραστηριότητα και ευρύτερη συμβολή του ΤΙΤΑΝΑ παίζουν τα φυτώριά του. Το πρώτο φυτώριο δημιουργήθηκε στην Πάτρα το Ξεκίνησε με μικρή παραγωγή ( ανά έτος), η οποία σταδιακά αυξήθηκε, φθάνοντας σε το Το 1992 άρχισε να λειτουργεί φυτώριο του ΤΙΤΑΝΑ και στο Καμάρι, συνδυάζοντας την παραγωγή με πειραματικές καλλιέργειες (δοκιμές με διαφορετικά εδαφικά δείγματα από τα λατομεία μας, ώστε να γίνει το σω- - στη Ν. Ευκαρπία) κ.ά. Ένα άλλο, μικρό αλλά «εξειδικευμένο» φυτώριο λειτουργεί στη Μήλο από το Κύριος σκοπός του είναι η αξιοποίηση και αναπαραγωγή ειδών της τοπικής χλωρίδας, που παρουσιάζει σε συσχετισμό με τις ιδιαιτερότητες των ενταγμένων στο Δίκτυο Natura 2000 οικοσυστημάτων του νησιού ειδικά χαρακτηριστικά και ειδικές απαιτήσεις. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα των φυτωρίων μας ήταν η αναπαραγωγή, από το 1989, δύο σπάνιων τοπικών φυτών (Prickly Juniper-Juniperus Oxycedrus & Phoenicia Juniper-Juniperurs Phoenicea), που θεωρούνται προστατευόμενα είδη, καθώς επίσης της κάπαρης και άλλων ειδών, που πολλαπλασιάζονται δύσκολα. Το φυτώριο Μήλου παράγει φυτά ετησίως. Η συνολική παραγωγή των φυτωρίων μας πρόκειται να αυξηθεί άμεσα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα από τον ΤΙΤΑΝΑ δέσμευση φύτευσης δέντρων σε περιοχές όπου το φυσικό περιβάλλον υπέστη μεγάλη καταστροφή από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στην προσπάθεια για προστασία και φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και με άλλους τρόπους. Π.χ.: Με προσφορά σιλοφόρων οχημάτων του, για χρησιμοποίησή τους ως δεξαμενών νε- 7

5 applefi ÙÔ Ãı Δ Àƒπ ρού στην κατάσβεση πυρκαγιών, και με χρήση, για τον ίδιο σκοπό, λιμνοδεξαμενών, που δημιουργήθηκαν στις θέσεις παλαιών λατομείων. Οι λιμνοδεξαμενές αυτές (6 στην Ελλάδα, συνολικής χωρητικότητας περίπου τ.μ., και στη Φλόριντα - ΗΠΑ) έχουν εξελιχθεί σε υδροβιότοπους (π.χ. Παυλόκαστρο Αχαΐας) ή αξιοποιούνται για πότισμα καλλιεργειών κ.ά. Με τη συνεχώς διευρυνόμενη εφαρμογή στα εργοστάσια του Ομίλου μεθόδων ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών και τη χρήση εναλλακτικών πηγών καυσίμων κ.ά., αποτέλεσμα των οποίων είναι η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και αυτό, παρά το γεγονός ότι το επιχειρηματικό-βιομηχανικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν ευνοεί και δεν στηρίζει πρωτοβουλίες-δράσεις στον τομέα αυτό. Με πρωτοβουλία σε συνεργασία με επιστημονικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προαγωγή-διάδοση πρωτοποριακών περιβαλλοντικών δράσεων (π.χ. Ημερίδα με θέμα τη «Βιο-Αντικατάσταση, Υποβάθμιση Τοπίων», το 2006, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών και συμμετοχή του Πανεπιστημίου Bangor Ουαλίας και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής). Συμβολική φύτευση του ού δέντρου του ΤΙΤΑΝΑ (Καμάρι, 2006). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Μορφή συμβολής στον τομέα αυτό αποτελεί και το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που συστηματικά εφαρμόζει ο ΤΙΤΑΝ για τα στελέχη του, για όλους τους ανά τον κόσμο εργαζόμενους του Ομίλου του και για τους εξωτερικούς συνεργάτες του, με στόχο, αφ ενός, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και, αφ ετέρου, την ενημέρωση, κατάρτιση και παρακίνησή τους για την προστασία του περιβάλλοντος στην πράξη. Ο ΤΙΤΑΝ, επίσης, αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες ή στηρίζει πρωτοβουλίες άλλων φορέων που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων: Η ετήσια διοργάνωση, στο εργοστάσιο Δρεπάνου, εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων και μαθητών των δημοτικών σχολείων της περιοχής. Η ενεργός συμμετοχή εργαζομένων και παιδιών σε δενδροφυτεύσεις (π.χ. στην Ελλάδα, στην ΠΓΔΜ, στη Βουλγαρία). Η εφαρμογή του προγράμματος «Μεγαλώνοντας το δικό μου δέντρο» για μαθητές στα Δερβενοχώρια (βλ. σελ. 18 του παρόντος τεύχους). Η χορηγική υποστήριξη από τον ΤΙΤΑΝΑ εκδηλώσεων για το περιβάλλον, όπως η προβολή της ταινίας του Νομπελίστα Αλ Γκορ «Μια ενοχλητική αλήθεια» και διάλεξή του με το ίδιο θέμα στην Αθήνα κ.ά. 8

6 Στην περιβαλλοντική ενημέρωση συμβάλλει και ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, όπου γίνεται αναφορά και στις δράσεις του ΤΙΤΑΝΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι δράσεις αυτές είναι ενταγμένες και προωθούνται και ενισχύονται και διαχέονται μέσα στο πλαίσιο ενός πλέγματος διεθνών συνεργασιών του ΤΙΤΑΝΑ. Κυριότερες, μεταξύ αυτών, είναι: Το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του ΟΗΕ. Ο ΤΙΤΑΝ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία, που έχει προσυπογράψει και εφαρμόζει το Σύμφωνο αυτό, τρεις αρχές του οποίου αφορούν στο περιβάλλον. Το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI). Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Europe), στις προτεραιότητες του οποίου περιλαμβάνεται και η ενθάρρυνση, ανάδειξη, και διάδοση καλών πρακτικών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορία. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Για τις προσπάθειες του και τις υψηλές επιδόσεις του στον τομέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ο ΤΙΤΑΝ έχει τύχει πολλών σημαντικών διακρίσεων, ελληνικών και διεθνών. Μεταξύ αυτών είναι και οι εξής: Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την Εθνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος Έπαινος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Μ. Στεφανίδης παραδίδει στον Ηλ. Πανιάρα, Αναπλ. Γενικό Διευθυντή του ΤΙΤΑΝΑ, το Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (1988). Βραβείο Προστασίας Περιβάλλοντος από τη Νομαρχία Βοιωτίας, στην οποία ανήκει το εργοστάσιο Καμαρίου Βραβείο «Επιχείρηση και Περιβάλλον» από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Eπιμελητήριο Αθηνών Βραβείο συστηματικής και συνεπούς περιβαλλοντικής διαχείρισης και επίδοσης στην αειφόρο ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στον ΤΙΤΑΝΑ, και ειδικότερα στο εργοστάσιο Δρεπάνου, απονεμήθηκε (1989), βραβείο από το Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Hμέρας Δασοπονίας», για το πρόγραμμα αποκατάστασης εξοφλημένων λατομείων της Εταιρίας. Το μεγαλύτερο, όμως, «βραβείο» για τον ΤΙΤΑΝΑ και τους ανθρώπους του είναι η αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών τους και το αντίκρισμα των προσπαθειών τους στην πράξη. Είναι σπουδαίο να συνειδητοποιείς αυτό που συμβολικά λέει ο ποιητής: «Η ζωή των δέντρων, δική μας ζωή και η ψυχή μας, ψυχή δική τους». Και είναι εξαιρετικά σημαντικό όπως απέδειξε η Τιτανική κινητοποίηση για συμμετοχή στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού και των συνεπειών τους να μπορείς να μετουσιώνεις την αντίληψη αυτή συλλογικά σε έργο. 9

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝ Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Κουγιουμτζή Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Χρήστος Σημιτσής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό του 2010

Σχετικά με τον Απολογισμό του 2010 6 58 5 8 16 8 10 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 10 14 12 16 22 26 24 27 27 29 30 32 34 36 42 52 44 46 54 48 56 49 58 50 5 6 18 60 62 63 66 68 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2005

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2005 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2005 Πριν από ένα και πλέον αιώνα, το 1900, η ανακάλυψη στην Κρήτη του ανακτόρου του βασιλιά Μίνωα, μοναδικού μνημείου της προκλασικής αρχαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Σχετικά Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Αυτός είναι ο 7ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

«Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» στη Θεσσαλονίκη,

«Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» στη Θεσσαλονίκη, Ανασκόπηση της δραστηριότητας του Ομίλου μας ως ενεργού μέλους της κοινωνίας 8ο «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» στη Θεσσαλονίκη Γ. Μοναχός Οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι προοπτικές επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Tιτάν - Πολιτισµός. Mια στενή, πολύπλευρη, διαχρονική σχέση. applefi ÙÔ Ãı Àƒπ

Tιτάν - Πολιτισµός. Mια στενή, πολύπλευρη, διαχρονική σχέση. applefi ÙÔ Ãı Àƒπ Tιτάν - Πολιτισµός Mια στενή, πολύπλευρη, διαχρονική σχέση H σχέση του ΤΙΤΑΝΑ µε τον πολιτισµό στην ευρεία έννοιά του χρονολογείται από πολύ παλιά. Στις πρώτες δεκαετίες εκδηλωνόταν µε µεµονωµένες, περιστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις κεντρικές αξίες του ΤΙΤΑΝΑ πολύ πριν αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣMagazino. Στόχοι Αειφορίας 2012. σελ.3. Διαχείριση των λατομείων μας και βιοποικιλότητα σελ.6. Πράσινες ασφαλείς μεταφορές σελ.

ΗΡΑΚΛΗΣMagazino. Στόχοι Αειφορίας 2012. σελ.3. Διαχείριση των λατομείων μας και βιοποικιλότητα σελ.6. Πράσινες ασφαλείς μεταφορές σελ. ΗΡΑΚΛΗΣMagazino ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ HΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Διαχείριση των λατομείων μας και βιοποικιλότητα σελ.6 Πράσινες ασφαλείς μεταφορές σελ.14 Βιώσιμη ανάπτυξη σε συνθήκες οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιεχόμενα Μήνυμα του Προέδρου σελ. 4 Αποστολή του ΣΜΕ σελ. 6 Εξορυκτική βιομηχανία σήμερα σελ. 8 Εταιρείες - Μέλη ΣΜΕ & καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ... ΜΠΕΤΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ... ΜΠΕΤΟΝ applefi ÙÔ Ãı Δ Àƒπ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ... ΜΠΕΤΟΝ Η συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝΑ στον κλάδο παραγωγής σκυροδέματος Μ ια φορά και ένα καιρό... Η αναφορά στην (ανεπίσημη) ιστορία του σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Διαχρονική δέσμευση ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ο πρώτος ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του ΤΙΤΑΝΑ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του Ομίλου με τους συμ-μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Όμιλος Lafarge 12. 2. Αειφορία 16. 3. Ασφάλεια 20. 4. Βιομηχανική Αριστεία 24. 5. Προσανατολισμός στον Πελάτη 28. 6. Ανάπτυξη των Ανθρώπων μας 34

1. Ο Όμιλος Lafarge 12. 2. Αειφορία 16. 3. Ασφάλεια 20. 4. Βιομηχανική Αριστεία 24. 5. Προσανατολισμός στον Πελάτη 28. 6. Ανάπτυξη των Ανθρώπων μας 34 ΣΕΛΙΔΑ 2 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Bασικά Οικονομικά Μεγέθη 4 Επιστολή Προέδρου 6 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 8 1. Ο Όμιλος Lafarge 12 2. Αειφορία 16 3. Ασφάλεια 20 4. Βιομηχανική Αριστεία 24 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ www.titan.gr 2008 Aνασκόπηση σελ.12 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 σηματοδότησε το 57ο έτος συνεχούς κερδοφορίας και 106ο έτος βιομηχανικής δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. 1910: Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ».

Ιστορική Αναδρομή. 1910: Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ». Ιστορική Αναδρομή O ΤΙΤΑΝ γράφει ιστορία στην ελληνική βιομηχανία για περισσότερα από 100 χρόνια. Συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αρτιότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 213 «Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουμε στην οικοδόμηση καλύτερων πόλεων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικοποίησης σήμερα και για τις επόμενες δεκαετίες. Η δέσμευσή

Διαβάστε περισσότερα

HΡΑΚΛΗΣ magazino. Πνοή πράσινου στην Aρχαία Ολυμπία. Όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη βιομάζα. ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. στις πυρόπληκτες περιοχές

HΡΑΚΛΗΣ magazino. Πνοή πράσινου στην Aρχαία Ολυμπία. Όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη βιομάζα. ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. στις πυρόπληκτες περιοχές HΡΑΚΛΗΣ magazino Τεύχος 30 Άνοιξη 2008 Εσωτερική έκδοση του Ομίλου Εταιριών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Πνοή πράσινου στην Aρχαία Ολυμπία Όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη βιομάζα ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. στις πυρόπληκτες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Έκθεσης Καλών Πρακτικών 2007

Κατάλογος Έκθεσης Καλών Πρακτικών 2007 Κατάλογος Έκθεσης Καλών Πρακτικών 2007 Χαιρετισμός Προέδρου Κατά τα τελευταία χρόνια η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει γίνει σημαντικό θέμα για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Περί Απολογισμού 1. 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3. 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4. 4. Οικονομική Επίδραση 6

Περιεχόμενα. 1. Περί Απολογισμού 1. 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3. 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4. 4. Οικονομική Επίδραση 6 Περιεχόμενα 1. Περί Απολογισμού 1 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για τη ΧΑΛΚΟΡ 4 4. Οικονομική Επίδραση 6 5. Περιβαλλοντική Επίδραση 20 6. Κοινωνική Επίδραση 32 7. Πίνακας Αντιστοίχισης

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα