Παιδεία για έναν Ενάρετο Κόσµο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδεία για έναν Ενάρετο Κόσµο"

Transcript

1 Παιδεία για έναν Ενάρετο Κόσµο Ι. Χατζόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου ιευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Σ.Γ.Π., Τµήµα Περιβάλλοντος Περίληψη Η παιδεία όπως τείνει να προσφέρεται σε παγκόσµιο επίπεδο σήµερα δεν έχει καταφέρει να διατυπώσει µε σαφή επιστηµονικό τρόπο δύο από τα πιο θεµελιώδη συστατικά της το ένα αφορά την ορθή χρήση της γνώσης και το άλλο αφορά την επιστηµονική διατύπωση του ορθού. Η παρούσα εργασία ερευνά το διαχρονικά και ευρύτερα αποδεκτό ορθόν και προσπαθεί να το θεµελιώσει σε επιστηµονικές βάσεις χρησιµοποιώντας µαθηµατικά. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιεί αποτελέσµατα έρευνας και δοµές που αναπτύχθηκαν από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και προχωρεί στην εξέλιξη των δοµών αυτών πάνω σε σύγχρονες επιστηµονικές βάσεις µε τη χρήση µαθηµατικού µοντέλου. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής καταλήγουν σε βασικές αρχές σύγχρονης παιδείας για έναν ειρηνικό κόσµο µε ποιότητα ζωής και συνεπώς έναν ενάρετο κόσµο. Εισαγωγή Ο Ε. Παπανούτσος το 1984 στην εισαγωγή του Βιβλίου του Πρακτική Φιλοσοφία και στη σελίδα αναφέρει τα εξής: Ο αναγνώστης ή ο ακροατής των φιλοσοφικών µαθηµάτων όταν κλείνει το βιβλίο ή εγκαταλείπει την αίθουσα της οµιλίας έχει το αίσθηµα ενός κενού. Ο ίδιος αναφέρεται στους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι δεν έγιναν ποτέ σαν τους φιλοσόφους των χρόνων µας καθαροί θεωρητικοί του σπουδαστηρίου. Οι αρχαίοι έλληνες έθεσαν τις βάσεις της φιλοσοφίας µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το υλικό που ανέπτυξαν ήταν µέσα στις ανθρώπινες διαστάσεις γιαυτό και δεν υπήρχε το κενό αυτό. Η παιδεία κατά συνέπεια επί των ηµερών µας εξ αιτίας του κενού αυτού, έχει έντονη την έλλειψη φιλοσοφικών βάσεων ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να χρησιµοποιήσει την ενέργεια του νου του στη σωστή κατεύθυνση µε αποτέλεσµα το έργο που παράγει συνολικά είτε να εκµηδενίζεται όταν το µισό είναι σωστό και το άλλο µισό λάθος, είτε ακόµη και να είναι αρνητικό (διαφθορά, κοινωνική αδικία, πόλεµοι, κτλ.). Ένα τρανταχτό παράδειγµα εκµηδενισµού της ενέργειας του ανθρώπινου νου είναι όταν µια κοινωνική οµάδα πληθυσµού εκπαιδεύεται να εξοντώσει µια άλλη και αντίστροφα. Επειδή όµως το θέµα αυτό έχει πολλές προεκτάσεις εδώ θα ασχοληθούµε µε την υπόθεση: Κατά πόσον είναι εφικτό να οριοθετηθεί φιλοσοφικά το σωστό και το λάθος ώστε η παιδεία να δίνει πολλές εναλλακτικές κατευθύνσεις για την σωστή χρήση της ενέργειας του νου, όπως είναι η γνώση, µεγιστοποιώντας την εποικοδοµητική χρήση της και ελαχιστοποιώντας την καταστροφική χρήση της. Αν, για παράδειγµα, αποδειχθεί ότι αυτή τη στιγµή το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη γη κινδυνεύει να καταστραφεί από ανθρώπινες δραστηριότητες, τότε η ενέργεια του ανθρώπινου νου στο σύνολο της είναι καταστροφική. Η παρούσα εργασία κάνει µια προσπάθεια να ερευνήσει τα στοιχεία που συνθέτουν την υπόθεση αυτή µέσα σε ανθρώπινες διαστάσεις και να δώσει απαντήσεις και λύσεις διαχρονικές µε παγκόσµια εµβέλεια µέσα στα πλαίσια των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Η έρευνα αυτή βασίζεται στους αρχαίους έλληνες συγγραφείς και αναδεικνύει δύο φιλοσοφικές δοµές µία του Πλάτωνα (από την Πολιτεία), και µία του Αριστοτέλη (από τα Ηθικά Νικοµάχεια) οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν το θεµέλιο λίθο για την παγκόσµια παιδεία. Οι δοµές αυτές είναι διαχρονικές µε παγκόσµια εµβέλεια και µπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν µεγαλύτερη ίσως σηµασία για τις ανθρωπιστικές επιστήµες από ότι ο Νόµος της βαρύτητας (Νεύτωνα) ή της θεωρίας της σχετικότητας (Einstein) στη φυσική.

2 Η παρούσα εργασία κάνει επίσης µνεία και χρήση σε ένα από τα πλέον σηµαντικά εργαλεία του ανθρώπινου νου που είναι τα µαθηµατικά το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης οιονδήποτε δοµών ώστε να γίνεται προσπάθεια η µελέτη τους να είναι επαρκής και όσο το δυνατόν πληρέστερη. Παιδεία η ανάπτυξη υγιούς σκέψης * Ο Πλάτωνας στο έργο του «Πολιτεία» (Χατζόπουλος 2003) προσπαθεί να αναλύσει την έννοια και την ουσία της δικαιοσύνης και φθάνει στον ορισµό της παιδείας γιατί από εκεί πηγάζει η οργάνωση της ανθρώπινης σκέψης η οποία στη συνέχεια καθοδηγεί τις πράξεις του και συµβάλλει ώστε αυτές να είναι δίκαιες. Ο ορισµός της παιδείας κατά τον Πλάτωνα είναι: «η θεραπεία του πνεύµατος» δηλαδή η θεραπεία της σκέψης και ενώ όταν το σώµα είναι άρρωστο χρειάζεται ιατρική, όταν το πνεύµα είναι άρρωστο χρειάζεται παιδεία. Ο Πλάτωνας στη συνέχεια οριοθετεί την έννοια πνεύµα και αναφέρει ότι το πνεύµα αποτελείται από τρία συστατικά: το λογικό, την επιθυµία, και το θυµό. Η υγιής κατάσταση του πνεύµατος κατά τον Πλάτωνα υπάρχει όταν το λογικό ελέγχει και ισορροπεί την επιθυµία και το θυµό και για να ξεκαθαρίσει τις έννοιες έλεγχος και ισορροπία δίνει το εξής παράδειγµα: Παροµοιάζει το πνεύµα µε ένα κάρο που το έλκουν δύο άλογα ένα τυφλό που είναι η επιθυµία, ένα τρελό που είναι ο θυµός και ο αµαξάς που είναι το λογικό και θα πρέπει να κρατεί τον έλεγχο και την ισορροπία ανάµεσα στα δύο άλογα ώστε αυτά να βαδίσουν το σωστό δρόµο που είναι ο δρόµος της αρετής. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Το υγιές ανθρώπινο πνεύµα σαν µαθηµατική δοµή και το ανθρώπινο λάθος. Figure 1. Healthy human spirit as a mathematical structure and the human error. Σχήµα 1 το παράδειγµα αυτό για το υγιές ανθρώπινο πνεύµα ως µαθηµατική δοµή µπορεί να εκφραστεί µε ένα ορθογώνιο τρίγωνο όπου η υποτείνουσα είναι το λογικό και οι άλλες δύο πλευρές αντιπροσωπεύουν την επιθυµία και το θυµό. Μια µαθηµατική σχέση του υγιούς πνεύµατος µπορεί να αποδοθεί από το Πυθαγόρειο θεώρηµα. Η δοµή αυτή του ανθρώπινου πνεύµατος επίσης µοιάζει µε ένα τρισδιάστατο σύστηµα αναφοράς όπου οι τρεις συντεταγµένες (Χ, Υ, Z) µπορεί να εκφράσουν τις θέσεις όλων των σηµείων του τρισδιάστατου χώρου. Παρόµοια οι τρεις συνιστώσες (R, G, B) των πρωτευόντων χρωµάτων µπορούν να εκφράσουν οποιοδήποτε απόχρωση. Το ίδιο πράγµα θα µπορούσε να συµβαίνει * Στην παρούσα εργασία αντί της λέξης πνεύµα θα χρησιµοποιούνται και οι λέξεις σκέψη και νους. Ο δρόµος της αρετής δεν αναφέρεται εδώ από τον Πλάτωνα, αλλά συνεπάγεται από το συνδυασµό της δουλειάς του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

3 µε τις τρεις συνιστώσες που αναλύει ο Πλάτωνας το ανθρώπινο πνεύµα όπου όλες οι καταστάσεις του ανθρώπινου νου (συναίσθηµα, χαρά, ευτυχία, θλίψη, φαντασία, κτλ...) µπορούν να εκφρασθούν από τα τρία αυτά συστατικά (βλέπε Σχήµα 1, Μ S (λ, ε, θ)). Στο Σχήµα 1 µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να εντοπισθεί και να ποσοτικοποιηθεί το ανθρώπινο λάθος σαν διαφορά ανάµεσα στην λογική που παρουσιάζει µια οποιαδήποτε κατάσταση του νου µείον τη λογική που απαιτεί µια αντίστοιχη ισορροπηµένη (υγιής) κατάσταση του νου: Ανθρώπινο λάθος = λ - λ εθ. Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι το ανθρώπινο λάθος µπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, στο Σχήµα 1, π. χ., η ποσότητα λ - λ εθ έχει αρνητικό πρόσηµο. Μέχρις εδώ λοιπόν οριοθετούνται τρεις βασικές έννοιες όπως παιδεία, σκέψη, υγιής σκέψη και ανθρώπινο λάθος, που έχουν τεράστια σηµασία για την συνειδητή προσπάθεια διατήρησης της εσωτερικής ισορροπίας από κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει αναβαθµισµένη προσωπικότητα και ποιότητα ζωής. Αποµένει να οριοθετηθεί και ο δρόµος της αρετής ώστε να γνωρίζει κανείς και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθεί η σωστή χρήση της ενέργειας του νου ώστε να µεγιστοποιείται η εποικοδοµητική χρήση της και να ελαχιστοποιείται η καταστροφική χρήση της. Αρετή ο σωστός δρόµος Η αρετή αναλύεται και οριοθετείται σε όλη της την έκταση και σε όλο της το βάθος από τον Αριστοτέλη στο έργο του Ηθικά Νικοµάχεια. Η αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι µεσότητα δηλαδή βρίσκεται στο µεσοδιάστηµα ανάµεσα σε δύο ακραίες σκέψεις και κατ επέκταση ακραίες πράξεις ή κακίες. Για να ξεκαθαρίσει τον τρόπο οριοθέτησης της αρετής ο Αριστοτέλης δίνει το εξής παράδειγµα: Η γενναιότητα είναι αρετή και βρίσκεται στο µεσοδιάστηµα ανάµεσα στη δειλία και τη θρασύτητα, που είναι οι δύο ακραίες θέσεις ή κακίες,.. και όταν κάποιος είναι γενναίος, ο µεν δειλός θα τον αποκαλέσει θρασύ επειδή βρίσκεται πάνω από αυτόν, ο δε θρασύς θα τον αποκαλέσει δειλό επειδή βρίσκεται κάτω από αυτόν... Ανάλογα θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την οικονοµία σαν την αρετή που βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στην τσιγκουνιά και τη σπατάλη και ο µεν τσιγκούνης θα αποκαλέσει τον οικονόµο σπάταλο, ο δε σπάταλος θα αποκαλέσει τον οικονόµο τσιγκούνη. Ο ενάρετος άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη είναι: Εκείνος που προσπαθεί να βαδίσει το δρόµο της αρετής. Με τον τρόπο αυτό ο Αριστοτέλης φέρνει την αρετή µέσα στις ανθρώπινες διαστάσεις και ξεκάθαρα την ορίζει σαν προσπάθεια ώστε να είναι κάτι εφικτό σε όλους τους ανθρώπους και όχι κάτι απρόσιτο. Άρα κάθε άνθρωπος εφόσον το θέλει έχει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή (ποτέ δεν είναι αργά) να κάνει την προσπάθεια αυτή και να είναι ενάρετος. Ο Αριστοτέλης επίσης σηµειώνει ότι ο ενάρετος άνθρωπος δεν είναι ο αλάθητος, αλλά είναι αυτός που µαθαίνει από τα λάθη του και προσπαθεί να τα περιορίσει. Ο Αριστοτέλης επίσης δέχεται ότι η δικαιοσύνη είναι η κορυφαία των αρετών και εµπεριέχει όλες τις αρετές. Αρετή και ηµοκρατικοί θεσµοί Η αρετή όπως έχει ορισθεί από τον Αριστοτέλη σαν µεσότητα και σαν προσπάθεια για να είναι κανείς ενάρετος είναι οριοθετηµένη µε σαφήνεια και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αµφισβήτησης. Θα πρέπει συνεπώς να τονισθεί ότι υπάρχει µια ολόκληρη διαδικασία για να εντοπίσει κανείς τη µεσότητα ή το µέσον ακόµα και ενός φυσικού αντικειµένου. Ένας τοπογράφος, π. χ. για να εντοπίσει το µέσον ενός ευθύγραµµου τµήµατος χρησιµοποιεί µια διαδικασία που περιλαµβάνει όργανα µέτρησης γωνιών και αποστάσεων, µαθηµατικούς υπολογισµούς και στατιστική επεξεργασία των µετρήσεων για να καταλήξει στο εξής συµπέρασµα: το µέσον του ευθύγραµµου τµήµατος είναι εδώ (δείχνει ένα καρφί ή πάσσαλο)

4 µε 95% πιθανότητα να έχει σφάλµα µικρότερο από ένα εκατοστό του µέτρου. Η διαδικασία εντοπισµού της µεσότητας της αρετής λόγω του ότι ο καθένας υποκειµενικά ενδεχοµένως να αντιλαµβάνεται ένα διαφορετικό σηµείο εντοπίζεται µε όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή και συναίνεση κάτι που εξασφαλίζουν οι δηµοκρατικοί θεσµοί. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί συνεπώς αποτελούν τη διαδικασία εντοπισµού της µεσότητας της αρετής και θεµελιώνονται φιλοσοφικά µε αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η συναίνεση έχει νόηµα όταν οι ψηφοφόροι έχουν ελαχιστοποιηµένη προκατάληψη (Hatzopoulos 2004, Χατζόπουλος 2005) και αυτό µπορεί να συµβεί στην περίπτωση που οι ψηφοφόροι έχουν παιδεία µε τον ορισµό που δίνεται από τον Πλάτωνα ώστε να διατηρούν µε συνεχή προσπάθεια ένα υγιή νου. Μαθηµατική έκφραση περί του ορθού Εξετάζοντας πιο προσεκτικά το παράδειγµα του Αριστοτέλη, όπου ο γενναίος επειδή είναι ενάρετος θα θεωρηθεί από τον δειλό ότι είναι θρασύς, σηµαίνει ότι ο δειλός πιστεύοντας ότι ο ίδιος είναι ενάρετος κάνει υποεκτίµηση της αρετής. Συνεπώς, την υποεκτίµηση αυτή τη θεωρούµε λάθος µε αρνητικό πρόσηµο. Αντίθετα ο θρασύς θεωρεί τον ενάρετο δειλό και κατά συνέπεια ο ίδιος κάνει υπερεκτίµηση της αρετής άρα θεωρούµε ότι κάνει και αυτός λάθος αλλά µε θετικό πρόσηµο. Έχοντας αυτά κατά νου βλέπουµε ότι η αρετή όπως ορίζεται από τον Αριστοτέλη είναι µια πλήρως καθορισµένη δοµή και άρα µπορεί να περιγραφεί µε µαθητικά. Ας θεωρήσουµε λοιπόν ότι το ορθόν είναι η αρετή όπως αυτή ορίζεται (από τον Αριστοτέλη στα Ηθικά Νικοµάχεια) σαν µεσότητα ανάµεσα σε δύο κακίες, ή σφάλµατα ή λάθη, οπότε η αρετή είναι µια συµµετρική δοµή µε δοµικά στοιχεία ή παραµέτρους. Ο άνθρωπος επίσης από τη φύση του κάνει λάθη επειδή ο εγκέφαλος του ανατοµικά βασίζεται σε νευρώνες και συστήµατα που βασίζονται σε νευρώνες δεν είναι απόλυτα σωστά. Αν π. χ. περπατώντας σε ίσιο δρόµο συναντήσουµε ένα εµπόδιο στο µέγεθος µπάλας ποδοσφαίρου (βλέπε Σχήµα 2), το πόσο θα σηκώσουµε το πόδι πάνω από το εµπόδιο κάθε φορά που το ξεπερνάµε είναι διαφορετικό. Υπάρχει ένα βέλτιστο ύψος στο σήκωµα του ποδιού το οποίο αντιστοιχεί στην ελάχιστη ενέργεια που θα καταναλώσουµε και περνώντας πολλές φορές το ίδιο εµπόδιο αποκτούµε πείρα και πλησιάζουµε περισσότερο το βέλτιστο βηµατισµό αλλά ποτέ δεν τον φθάνουµε. Την πρώτη φορά που θα περάσουµε το εµπόδιο ίσως και να σκοντάψουµε πάνω του, όµως στη συνέχεια καθώς επαναλαµβάνεται η προσπάθεια ο νευρώνας εκπαιδεύεται και βελτιώνεται όσο θέλουµε αλλά ποτέ δεν γίνεται τέλειος. Για το λόγο αυτό οι νεώτεροι θα πρέπει να δίνουν προσοχή σε αυτά που λέγουν οι έχοντες περισσότερη πείρα από αυτούς και αυτό θα τους βοηθήσει να ελαττώσουν τον κίνδυνο να Θετικό λάθος-υπερεκτίµηση σωστό Αρνητικό λάθος-υποεκτίµηση Σχήµα 2. Τα όρια του σωστού σύµφωνα µε τη µεσότητα της αρετής του Αριστοτέλη. Figure 2. The boundaries of virtue as a midway defined by Aristotle.

5 σκοντάψουν. Το λάθος στο συγκεκριµένο παράδειγµα µπορεί να έχει τη µορφή από ένα απλό χάσιµο και επανάκτηση της ισορροπίας µέχρι έναν βαρύ τραυµατισµό που σηµαίνει ότι ένα ανθρώπινο λάθος µπορεί να µεταβάλλεται ποσοτικά από µια ελάχιστη τιµή µέχρι τι άπειρο. Η µεσότητα της αρετής του Αριστοτέλη έχει παγκόσµια ισχύ διότι αν πάρουµε την τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο θα διαπιστώσουµε ότι ποτέ δεν είναι η ίδια. Κάθε φορά που η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο ακολουθεί και µία διαφορετική τροχιά. Συνεπώς, υπάρχει ένα µεσοδιάστηµα τροχιών που πρέπει να περιφέρεται η γη ώστε να είναι ορθή η πορεία της. Αν η γη ξεπεράσει το κατώτερο όριο στο µεσοδιάστηµα αυτό θα ακολουθήσει λανθασµένη πορεία µε κίνδυνο να συγκρουσθεί µε τον ήλιο (αρνητικό λάθος). Αν η γη ξεπεράσει το ανώτερο όριο στο µεσοδιάστηµα αυτό θα ακολουθήσει λανθασµένη πορεία µε κίνδυνο να χαθεί στο διάστηµα (θετικό λάθος). Αν συνεπώς υποθέσουµε ότι ένα ον δεν κάνει λάθη, δηλαδή είναι αλάθητο, τότε το ον αυτό δεν είναι άνθρωπος και θα το ονοµάσουµε υπέρτατο ον. Το υπέρτατο ον το ορίζουµε σαν µια µαθηµατική έννοια µε µηδέν κακία ή λάθος. Έχοντας αυτά κατά νου η οριοθέτηση του ορθού γίνεται ως εξής: 1. Ορίζουµε ένα άξονα Χ όπως φαίνεται στο Σχήµα 3, (Hatzopoulos 2004, Χατζόπουλος 2005), τον οποίο ονοµάζουµε άξονα λάθους και ο οποίος αποτελείται από τρία ευθύγραµµα τµήµατα: (α) το ακραίο κοµµάτι από αριστερά που βρίσκεται το από αριστερά λάθος M L στο οποίο µετράται η ποσότητα του λάθους ή της κακίας δηλαδή ποσοτικοποιεί το βαθµό υποεκτίµησης του σωστού ή της αρετής. Σχήµα 3. ιάταξη δοµικών στοιχείων του ανθρώπινου λάθους κατά τον άξονα Χ. Figure 3. Ordering structural elements of human error along the X-axis. (β) το µεσαίο τµήµα R L που βρίσκεται το σωστό ή αρετή. (γ) το ακραίο κοµµάτι από δεξιά που βρίσκεται το από δεξιά λάθος M R στο οποίο µετράται η ποσότητα του λάθους ή της κακίας δηλαδή ποσοτικοποιεί το βαθµό υπερεκτίµησης του σωστού ή της αρετής. Η κατανοµή των ποσοτήτων που αναφέρθηκαν είναι συµµετρική ως προς ένα κεντρικό σηµείο Χ o στο µεσαίο τµήµα. Η διάταξη των παραµέτρων αυτών δίνεται στο Σχήµα 3 και λειτουργεί ως εξής: Αν π. χ. η οικονοµία είναι η αρετή, τότε η τσιγκουνιά είναι το από αριστερά λάθος M L και αποτελεί την υποεκτίµηση για την οικονοµία, ενώ η σπατάλη είναι το από δεξιά λάθος R L και αποτελεί την υπερεκτίµηση για την οικονοµία. Υπάρχουν διαφόρων βαθµών τσιγκούνηδες άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο ανάλογα µε το βαθµό υποεκτίµησης που κάνει στην οικονοµία, και υπάρχουν διαφόρων βαθµών σπάταλοι άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο ανάλογα µε το βαθµό υπερεκτίµησης που κάνει στην οικονοµία. Η οικονοµία συνεπώς είναι µία και µοναδική δεν υπάρχει δηλαδή µικρότερη ή µεγαλύτερη οικονοµία όπως δεν υπάρχει µικρότερο ή µεγαλύτερο σωστό. Παρόµοια αν κάποιος κριθεί αθώος στο δικαστήριο δεν υπάρχει περίπτωση να είναι λιγότερο αθώος ή περισσότερο αθώος. Αν όµως κριθεί ένοχος, τότε µπορεί να χαρακτηρισθεί ότι έχει λιγότερη ή περισσότερη ενοχή.

6 2. Στην ενότητα της παρούσης εργασίας Αρετή και ηµοκρατικοί θεσµοί, έγινε συζήτηση για την οριοθέτηση της µεσότητας της αρετής και συζητήθηκε ότι η ερµηνεία που δίνεται περί του ορθού έχει πολλές διαφορετικές και αντικρουόµενες απόψεις. Το ίδιο ζήτηµα δηλαδή που κάποιος το θεωρεί σωστό είναι ενδεχόµενο κάποιος άλλος να το θεωρεί λάθος ανάλογα µε την προκατάληψη που υπάρχει στον καθένα. Η οριοθέτηση συνεπώς του ορθού προκύπτει µε ευρύτερη συναίνεση η οποία πετυχαίνεται µέσα από τη δηµοκρατική διαδικασία εφόσον οι ψηφοφόροι έχουν παιδεία και συνεπώς ελάχιστη προκατάληψη. Έτσι θεµελιώνεται φιλοσοφικά η δηµοκρατική διαδικασία. Η δηµοκρατική όµως διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα ενός πληθυσµού να ψηφίσουν ανάµεσα σε συγκεκριµένες περιοχές του άξονα των Χ ώστε να εντοπιστεί µε ευρύτερη συναίνεση το σωστό. Η επιλογή του σηµείου στον άξονα Χ που ψηφίζει κάθε άτοµο, εξαρτάται από το υπάρχον επίπεδο λάθους ή προκατάληψη στο άτοµο αυτό και από την ύπαρξη συγκεκριµένων σηµείων στον άξονα Χ. Στην περίπτωση αυτή έχουµε µια δοµή µε παραµέτρους το πλήθος ή πληθυσµό των ψηφοφόρων και το σύνολο των ψήφων που θα συγκεντρώσει κάθε περιοχή του άξονα Χ. Για να διευκολύνουµε αυτή τη διαδικασία θεωρούµε ότι ο άξονας Χ έχει άπειρα σηµεία και χρησιµοποιούµε ένα δεύτερο άξονα τον Ζ που είναι κάθετος στον άξονα Χ, που αντιπροσωπεύει τον αριθµό των ψήφων για κάθε περιοχή του άξονα Χ (βλέπε Σχήµα 4). Σχήµα 4. Η κατανοµή των προτιµήσεων (ψήφων) για τον εντοπισµό της µεσότητας της αρετής. Figure 4. The distribution of votes to define the midway of virtue. 3. Σηµαντικός παράγοντας για την θεώρηση του σωστού και του λάθους είναι η παιδεία που έχει λάβει το άτοµο. Η παιδεία από το άλλο µέρος έχει να κάνει µε τη διαµόρφωση της σκέψης (νου) του ατόµου και επηρεάζεται σηµαντικά από το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο γεννιέται και µεγαλώνει ένα άτοµο. Το φυσικό περιβάλλον δηµιουργεί ερεθίσµατα τα οποία µέσω των αισθήσεων ενεργοποιούν το νου ο οποίος στη συνέχεια τα επεξεργάζεται και διαµορφώνει απόψεις. Το πολιτισµικό περιβάλλον επεµβαίνει δυναµικά και τις περισσότερες φορές βίαια υποχρεώνοντας το άτοµο τις περισσότερες φορές από µικρή ηλικία να έχει συγκεκριµένες απόψεις που το ίδιο το πολιτισµικό περιβάλλον αποδέχεται συνολικά. Εποµένως πρέπει εδώ να θεωρηθεί ότι ενδεχοµένως να υπάρχει προκατάληψη στον πληθυσµό που ψηφίζει (Hatzopoulos 2004, Χατζόπουλος 2005). Η προκατάληψη λέγεται διεθνώς bias η οποία είναι µια άλλη παράµετρος της δοµής. 4. Η ύπαρξη της προκατάληψης δηµιουργεί ένα άλλο σύνολο παραµέτρων που περιγράφουν το σωστό χωρίς προκατάληψη λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτό που η ευρύτερη συναίνεση αναδεικνύει µέσα από τις δηµοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να έχει bias και να

7 βρίσκεται στο χώρο του λάθους. Η προκατάληψη αποµακρύνει τη συνάρτηση f(x) από τη συµµετρική της δοµή. Η συµµετρία συνεπώς ορίζει την κατάσταση ειρήνης στο ευρύτερο σύνολο των ψηφοφόρων. Οποιαδήποτε απόκλιση από τη συµµετρία δηµιουργεί τη δυναµική συγκρούσεων στο ευρύτερο σύνολο των ψηφοφόρων. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι προσπάθεια έκφρασης της µεσότητας της Αριστοτελικής αρετής µε µαθηµατικά έχει γίνει και από τον Θ. Τάσιο 2003, και µάλιστα επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει την αρετή σαν ενέργεια της ανθρώπινης δράσης. Συσχετισµός ανάµεσα στα δοµικά στοιχεία και ακριβής οριοθέτηση του ορθού Ας θεωρήσουµε τον άξονα Χ από αριστερά ή δεξιά όπου παριστάνει το λάθος, οπότε µπορούµε να ποσοτικοποιήσουµε το λάθος ως εξής: Όσο πιο αριστερά ή πιο δεξιά βρισκόµαστε στο χώρο του λάθους, τόσο µεγαλύτερο είναι το λάθος. Άρα το λάθος έχει την εξής ιδιότητα: ας υποθέσουµε ότι υπάρχει λάθος µεγέθους Χ i, θα υπάρχει πάντοτε ένα άλλο λάθος Χ j, για το οποίο θα ισχύει Χ j > Χ i (βλέπε Σχήµα 3, 4). Αυτό σηµαίνει ότι το µέγεθος του λάθους τείνει κατά απόλυτο τιµή στο άπειρο. Ας θεωρήσουµε τώρα το µεσαίο χώρο του άξονα Χ ή το χώρο της Αριστοτελικής µεσότητας όπου ορίζεται το σωστό. Αν δεχθούµε ότι ο άξονας Χ εκτείνεται από το µείον άπειρο µέχρι το συν άπειρο, τότε στο χώρο αυτό θα πρέπει να υπάρχει µία και µοναδική τιµή Χ = 0. Εφόσον δεχόµεθα όµως ότι ο ενάρετος άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί να είναι ενάρετος άρα κάνει λάθη (κακίες) και προσπαθεί να τα περιορίσει, τότε η τιµή Χ = 0 δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπινο ον άρα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εισάγεται µια νέα µαθηµατική παράµετρος που αντιστοιχεί στην τιµή Χ = 0 και την ονοµάσαµε υπέρτατο ον. Το σηµείο Χ = 0 είναι το κέντρο συµµετρίας του άξονα Χ. Η διάταξη στα Σχήµατα 3, 4, παριστάνει τον άξονα Χ ο οποίος παίρνει τιµές από τη θέση Χ 0 =0 και εκτείνεται συµµετρικά προς τα αριστερά στο πλην άπειρο και προς τα δεξιά στο συν άπειρο. Οι θέσεις Χ L, Χ R έχουν επιλεγεί ώστε να οριοθετούν µε µαθηµατική και γεωµετρική σαφήνεια και πληρότητα τα όρια της µεσότητας της αρετής. Οι τιµές του Χ αναφέρονται σε τιµές λάθους και στη θέση Χ 0 =0 όπου ορίσθηκε το υπέρτατο ον, έχουµε µηδέν λάθος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε σωστή ενέργεια περιέχει µια µικρή ποσότητα λάθους και αντίστροφα και συνεπώς σωστό και λάθος συνυπάρχουν στην ίδια ανθρώπινη πράξη µε τη διαφορά ότι το ένα είναι αντίστροφα ανάλογα του άλλου. Όταν, για παράδειγµα, µια ενέργεια θεωρηθεί σωστή σηµαίνει ότι περιέχει µικρή ποσότητα λάθους και αντίστροφα, άρα µπορούµε να θεωρήσουµε µια συνάρτηση σωστού / λάθους όπου Χ θα παριστά το λάθος και Υ θα παριστά το σωστό και θα έχει τη µορφή: Υ = 1/Χ (1) Παρατηρούµε αµέσως ότι: για Χ 0 έχουµε Υ άπειρο Για να έχουµε όριο µεταξύ του σωστού και του λάθους θα πρέπει στο όριο αυτό τόσο το σωστό όσο και το λάθος να έχουν ακριβώς την ίδια τιµή (Χατζόπουλος 2006, σελίδα 328). Συνεπώς ψάχνουµε να βρούµε δύο σηµεία του άξονα Χ όπου: Χ = Υ και -Χ = -Υ (2) Αντικαθιστώντας τις τιµές του Υ από τη (2) στην (1) έχουµε: Υ = 1/Χ ή Χ=1/Χ Χ 2 = 1 και Χ = ±1 Οπότε όταν Χ=1 τότε Υ=1 και όταν Χ=-1 τότε Υ=-1 Παρατηρούµε µε τον τρόπο αυτό ότι τα όρια της µεσότητας της αρετής είναι σαφέστατα και µε µαθηµατική ακρίβεια είναι: X L =-1, και Χ R =+1 (3) ο συµβολισµός Χ σηµαίνει απόλυτη τιµή του Χ δηλαδή το Χ µπορεί να παίρνει θετικές ή αρνητικές τιµές αλλά η απόλυτη τιµή του είναι πάντα ένα θετικό µέγεθος).

8 Οι σχέσεις (3) σε συνδυασµό µε το Σχήµα 4 δείχνουν σαν κατάλληλο στοχαστικό µοντέλο για την οριοθέτηση της µεσότητας της αρετής την πρότυπη κανονική κατανοµή του Gauss µε µ=0 και σ = ±1. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το µαθηµατικό µοντέλο και την επίδραση της προκατάληψης δίνονται από Hatzopoulos 2004 και Χατζόπουλος Το Υπέρτατο Ον Όπως υποδεικνύεται από τη σχέση (1), το Υπέρτατο Ον έχει µια αρετή µε µέγεθος που πλησιάζει το άπειρο και, συνεπώς, δεν είναι δυνατό σε ουδεµία περίπτωση να υπάρξει έστω και η ελάχιστη κακία. Συνεπώς, εάν δεχθούµε ότι το Υπέρτατο Ον έχει οποιαδήποτε από τις ανθρώπινες αδυναµίες σε δεδοµένη χρονική στιγµή, τότε, αναχωρούµε αµέσως από τη θέση X=0 και έτσι έχουµε όχι ένα αλλά πολυάριθµα τέτοια όντα όπως τα ανθρώπινα όντα. Τοποθετώντας στο ίδιο διάγραµµα (βλέπε Σχήµα 5) τη συνάρτηση σωστού / λάθους Υ = 1/X (ο άξονας-υ να είναι κάθετος στον άξονα-χ) παρατηρούµε τα εξής: Όταν το Χ παίρνει τιµές Σχήµα 5. Η αρετή του υπέρτατου όντος εκτείνεται από το µείον άπειρο στο συν άπειρο. Figure 5. Virtue for the Supreme Being ranges from minus infinity to plus infinity. από το -1 προς το µηδέν, τότε το Υ πλησιάζει ασυµπτωτικά το µείον άπειρο. όταν το Χ παίρνει τιµές από το + 1 προς το µηδέν, τότε το Υ πλησιάζει ασυµπτωτικά το συν άπειρο. Αυτό δείχνει ότι το Υπέρτατο Ον βρίσκεται σε µια και µοναδική θέση του άξονα Χ και έχει µια αρετή που καλύπτει όλες τις τιµές από το µείον άπειρο µέχρι το συν άπειρο. Αυτή είναι µία και µοναδική θέση διότι αν υπάρξει έστω και µια ελάχιστη µετακίνηση από τη θέση µηδέν, για παράδειγµα 0 + ε, ή, 0 ε, όπου το ε είναι ένας οσοδήποτε µικρός αριθµός, τότε εµφανίζονται πολλά όντα µε ανθρώπινες αδυναµίες και όχι ένα και µοναδικό Υπέρτατο Ον. Η ανάλυση για το Υπέρτατο Ον δείχνει την ύπαρξη απόλυτης αρµονίας και τελειότητας στο σύµπαν κάτι που ο άνθρωπος προσπαθεί να εντοπίσει και ουσιαστικά δεν µπορεί να ορίσει και επιχειρώντας να κάνει κάτι τέτοιο χάνεται και ο ίδιος γιατί η τελειότητα ξεφεύγει από τις ανθρώπινες διαστάσεις. Με τη βοήθεια όµως των µαθηµατικών βλέπει κανείς ότι υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού της τελειότητας σε εντελώς ιδεατή µορφή. Παιδεία και διδακτική Σύµφωνα µε την προηγούµενη ανάλυση τα µαθηµατικά χρησιµοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις φιλοσοφικές δοµές των Πλάτωνα και Αριστοτέλη για την θεµελίωση της παιδείας και την οριοθέτηση του ορθού. Εποµένως, τα µαθηµατικά είναι ένα πολύτιµο εργαλείο του ανθρώπινου νου µε τη βοήθεια του οποίου γίνεται ανάλυση και σύνθεση απλών

9 ή περίπλοκων δοµών. Σύµφωνα µε τον James Franklin 1995, τα µαθηµατικά είναι η επιστήµη των δοµών και αυτό όπως δείχνει η πιο πάνω ανάλυση έχει τεράστια σηµασία για την παιδεία. Τα µαθηµατικά συνεπώς, µπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να γίνει πιο ενεργός πολίτης αυξάνοντας την δραστηριότητα του νου σε εποικοδοµητικό έργο όπως είναι η διατήρηση της φύσης και το περιβάλλον. Συνεπώς, πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι αφαιρώντας τα µαθηµατικά από οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο η επιστηµονική ανάλυση που γίνεται εκεί είναι ανεπαρκής. Επίσης διαχωρίζοντας τις επιστήµες σε θετικές οι οποίες βασίζονται στα µαθηµατικά και σε θεωρητικές οι οποίες δεν βασίζονται στα µαθηµατικά ουσιαστικά, όπως αποδείχθηκε, αφαιρεί από τις θεωρητικές επιστήµες την επιστηµονική τους επάρκεια. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για όσους επιθυµούν να βελτιώσουν τη διδακτική. Εξετάζοντας την κατάσταση που βρίσκονται οι σπουδαστές ως προς τα µαθηµατικά διαπιστώνει κανείς ότι για το 20-30% που έχουν κλίση στα µαθηµατικά καταλαβαίνουν και µαθαίνουν τη θεωρία χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα. Η πλειοψηφία όµως των σπουδαστών 70-80% χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για να καταλάβει τα µαθηµατικά. Μια διδακτική µέθοδος που θα µπορούσε να βοηθήσει τους σπουδαστές αυτούς είναι να χρησιµοποιηθούν παραδείγµατα εφαρµογών από την καθηµερινή ζωή και µια τέτοια µέθοδος είναι γνωστή σαν R.E. Gross Problem-Solving Model (Gross R. E., Zeleny L. D. 1958). Ένα πλήρες παράδειγµα αυτής της µεθόδου δίνεται από τον Manolas Ε., Η µέθοδος R.Ε. Gross που είναι µέθοδος µε έµφαση στη λύση του προβλήµατος αν ενισχυθεί µε τον προγραµµατισµό που πρέπει να µάθει να κάνει ο εκπαιδευτικός και ο σπουδαστής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δίνει τη δυνατότητα ταχείας απόκτησης αποτελεσµάτων για απλά και περίπλοκα προβλήµατα εφαρµογών µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κίνητρα στον εκπαιδευόµενο να µελετά περισσότερο τη θεωρία. Η ενισχυµένη µέθοδος R. E. Gross η οποία χρησιµοποιεί τον προγραµµατισµό στον Η/Υ για την πρακτική εφαρµογή και υλοποίηση της θεωρίας των µαθηµατικών θα µπορούσε να βελτιώσει τη διδακτική των µαθηµατικών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και θα µπορούσε επίσης να βοηθήσει το σπουδαστή να γίνει πιο έξυπνος από τη µηχανή στην εποχή της νέας τεχνολογίας και όχι ένας πατητής πλήκτρων (button pusher). Αυτός που εργάζεται µε σπουδαστές σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι ο παραλήπτης όλων των προβληµάτων που έχει το εκπαιδευτικό σύστηµα από το δηµοτικό σχολείο µέχρι το γυµνάσιο και το λύκειο στα µαθηµατικά. Η προσπάθεια να αποκωδικοποιηθούν τα προβλήµατα που έχουν οι σπουδαστές στην περιοχή αυτή αποκαλύπτει ότι η διδακτική που ακολουθείται στα µαθηµατικά είναι λανθασµένη και οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: 1. Εκείνοι που διδάσκουν µαθηµατικά δεν συνειδητοποιούν ότι τα µαθηµατικά είναι η επιστήµη των δοµών (James Franklin 1995) και επίσης δεν συνειδητοποιούν ότι είναι εργαλείο του ανθρώπινου νου και χρησιµοποιείται για την ανάλυση και σύνθεση δοµών. 2. Λόγω της τοποθέτησης Νο. 1, δεν προσανατολίζουν τη διδακτική τους προς τις εφαρµογές για να δηµιουργηθούν τα κίνητρα στους σπουδαστές αλλά αντ' αυτού ξοδεύουν το χρόνο τους σε θεωρίες που για τους ταλαντούχους σπουδαστές δεν υπάρχει πρόβληµα αλλά για τους περισσότερους από τους σπουδαστές δεν έχει νόηµα και χάνουν την ουσία δηµιουργώντας κενά τα οποία στη συνέχεια δηµιουργούν αποκρουστικό συναίσθηµα για τα µαθηµατικά. 3. Πολλοί µαθηµατικοί ιδιαίτερα οι πολύ καλοί εξ αυτών δεν έχουν εµπειρία σε εφαρµογές των µαθηµατικών και συνήθως δεν συµπαθούν τις εφαρµογές. 4. Ο προγραµµατισµός υπολογιστών σε µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού, όπως είναι η Visual Basic, δεν υπάρχει στα προγράµµατα σπουδών των σχολείων στοιχειώδους και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Συνεπώς, µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού σε Η/Υ θα πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα προγράµµατα σπουδών, ώστε να συµβάλλει σε µια ενισχυµένη µέθοδο R. E. Gross όπως αναπτύχθηκε πιο πάνω.

10 Εάν τα ζητήµατα αυτά ληφθούν σοβαρά υπόψη, τότε µόνο µπορεί κανείς να περιµένει βελτίωση στην τρέχουσα κατάσταση. Μια ιδανική βελτίωση θα µπορούσε να ανεβάσει σε 60% - 70% το ποσοστό των σπουδαστών που έχουν κατανοήσει και έχουν µάθει τα µαθηµατικά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πιθανότητα µεταξύ σ = -1 και σ = + 1 στην πρότυπη κανονική κατανοµή του Gauss είναι µέσα στο διάστηµα του ποσοστού αυτού. Ιστορικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, τα µαθηµατικά είχαν ουσιαστικό ρόλο στην παιδεία µέχρι το 520 µ. Χ. και δεν υπήρχε διαχωρισµός σε θετικές και θεωρητικές επιστήµες. Τη συγκεκριµένη αυτή χρονιά ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας οι οποίες, όπως είναι γνωστό, στην κυρία είσοδο είχαν την επιγραφή Μηδείς αγεωµέτρητος εισίτω. Αµέσως µετά ξεκινά ο µεσαίωνας ο οποίος κράτησε µέχρι περίπου το 1500 µ. Χ. δηλαδή περίπου 1000 χρόνια. Στη συνέχεια οι ανάγκες των µεγάλων ανακαλύψεων και εξερευνήσεων έφεραν πάλι στο προσκήνιο τη χρήση των µαθηµατικών στις εφαρµογές αλλά µόνο στις λεγόµενες «θετικές» επιστήµες. Στη συνέχεια και µέχρι σήµερα οι µη θετικές ή θεωρητικές επιστήµες (φιλοσοφία, δίκαιο, πολιτική, και γενικά οι περισσότερες ανθρωπιστικές επιστήµες) δεν χρησιµοποιούν όσο θα έπρεπε και όπως θα έπρεπε τα µαθηµατικά µε αποτέλεσµα η µελέτη και η ανάλυση που κάνουν στα πεδία των εφαρµογών αυτών να είναι ανεπαρκής. Συνεπώς, η επαπειλούµενη καταστροφή του περιβάλλοντος του πλανήτη γη από ανθρωπογενείς δραστηριότητες επιβάλλει µια περισσότερο ενεργοποίηση του ανθρώπινου νου και η χρήση των µαθηµατικών στις θεωρητικές επιστήµες µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Συµπεράσµατα Η παρούσα εργασία τόλµησε και πέτυχε µέσα σε ανθρώπινες διαστάσεις ένα σηµαντικό βήµα για την παιδεία που είναι η διαµόρφωση υγιούς νου µε ελαχιστοποιηµένη προκατάληψη, ώστε να επιτρέπει την ακριβή οριοθέτηση του ορθού. Επιπλέον, η Αριστοτελική µεσότητα της αρετής και η προσπάθεια της παιδείας να αναδεικνύει ενάρετους ανθρώπους αποδείχθηκε ότι συµβάλλει στη µεγιστοποίηση της εποικοδοµητικής ενέργειας του νου και στην ελαχιστοποίηση της καταστροφικής του ενέργειας. Με βάσει την ανάλυση που έγινε η ορθή χρήση της γνώσης µπορεί να επιτευχθεί έχοντας υπόψη τις ποιο κάτω βασικές αρχές που προτείνονται για την παιδεία του σύγχρονου ανθρώπου οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το θεσµοθετηµένο σχολείο σε παγκόσµιο επίπεδο και είναι οι εξής: 1. Παιδεία είναι η προσπάθεια διαµόρφωσης υγιούς σκέψης (νου) στον ενάρετο άνθρωπο. 2. Εκπαίδευση είναι η προσπάθεια διαµόρφωσης υγιούς σκέψης (νου) στον ενάρετο άνθρωπο σε συγκεκριµένο αντικείµενο όπως είναι, π. χ. το Περιβάλλον. 3. Σκέψη είναι µία από τις τρεις καταστάσεις του ανθρώπινου νου πριν αναπτύξει οποιαδήποτε πράξη ή δράση. Οι καταστάσεις αυτές είναι οι εξής: Η λογική, η επιθυµία και ο θυµός. Η σκέψη καθορίζει όλες τις ενέργειες που πράττει ή που πρόκειται να πράξει ο άνθρωπος και προηγείται κάθε πράξης ή δράσης. 4. Υγιής σκέψη (υγιής νους) είναι η προσπάθεια ώστε η λογική κατάσταση του ανθρώπινου νου να ελέγχει και να ισορροπεί τις δύο άλλες καταστάσεις δηλαδή την επιθυµία και το θυµό, διαφορετικά δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για ανθρώπινο λάθος µε αντίστοιχο µέγεθος. 5. Υγιής πράξη ή δράση είναι η προσπάθεια ώστε αυτή να διαµορφώνεται από υγιή σκέψη (νου) και να είναι ενάρετη. 6. Η αρετή είναι η προσπάθεια ώστε η πράξη ή η δράση του ανθρώπου να ακολουθεί τον δρόµο της µεσότητας, η οποία µεσότητα ορίζεται από το µεσαίο χώρο ανάµεσα σε δύο ακραίες θέσεις ή κακίες. Π. χ., Η υπευθυνότητα είναι αρετή και βρίσκεται στο µεσαίο χώρο ανάµεσα στην ανευθυνότητα και την ευθυνοφοβία (υπερευθυνότητα).

11 7. Ενάρετος άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί να είναι ενάρετος δηλαδή προσπαθεί να διατηρήσει την πορεία προς το δρόµο της αρετής (µεσότητας). 8. Ενάρετη πράξη ή δράση είναι η προσπάθεια ώστε η πράξη ή η δράση να ακολουθήσει το δρόµο της αρετής (µεσότητας). 9. ικαιοσύνη είναι η κορυφαία των αρετών και εµπεριέχει όλες τις αρετές. 10. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί αποτελούν τη διαδικασία εντοπισµού της µεσότητας της αρετής µε την προϋπόθεση ότι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία έχουν παιδεία και συνεπώς ελαχιστοποιηµένη προκατάληψη. Τα θεµέλια αυτά είναι ικανά να στηρίξουν το οικοδόµηµα της παιδείας του σύγχρονου ανθρώπου και πρέπει να υιοθετηθούν από το θεσµοθετηµένο σχολείο σε παγκόσµιο επίπεδο ώστε να γίνουν κτήµα κάθε ανθρώπου. Με βάσει τα θεµέλια αυτά θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και επίσης να γίνει ανάλογη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος θα γνωρίζει τις σωστές κατευθύνσεις που θα αναλώσει την ενέργεια του νου του ώστε µε µεγιστοποιηµένους τους βαθµούς ελευθερίας (µε µεγάλη ποικιλότητα σωστών επιλογών) να αναβαθµίσει την ποιότητα της ζωής του, να γνωρίζει πως θα έχει περισσότερη και ουσιαστικότερη συµµετοχή στις προκλήσεις της εποχής όπως είναι η παγκοσµιοποίηση και επίσης να γνωρίζει πως θα κάνει σωστότερη διαχείριση των πόρων οπότε θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει περισσότερη βοήθεια στους κοινωνικά ασθενέστερους συνανθρώπους του. Η ειρήνη που µπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε επίπεδο καθορίζεται από το µέγεθος και το σχήµα της συµµετρίας που υπάρχει στο Σχήµα 4. Όταν ο πολύς ο πληθυσµός είναι συγκεντρωµένος στο µεσαίο χώρο και υπάρχει συµµετρία, τότε υπάρχει σταθερή ειρήνη. Όταν λόγω προκαταλήψεων ο πληθυσµός αποµακρύνεται από το µεσαίο χώρο και υπάρχει συµµετρία, τότε υπάρχει ασταθής ειρήνη. Συνεπώς σε οποιαδήποτε απόκλιση από τη συµµετρία υπάρχει δυναµική συγκρούσεων στο ευρύτερο σύνολο των ψηφοφόρων. Για το λόγο αυτό ο ρόλος της παιδείας είναι καταλυτικός για τη διατήρηση της ειρήνης Η ανάλυση για το Υπέρτατο Ον δείχνει την ύπαρξη απόλυτης αρµονίας και τελειότητας στο σύµπαν κάτι που ο άνθρωπος προσπαθεί να εντοπίσει και ουσιαστικά δεν µπορεί να ορίσει και επιχειρώντας να κάνει κάτι τέτοιο χάνεται και ο ίδιος γιατί η τελειότητα ξεφεύγει από τις ανθρώπινες διαστάσεις. Με τη βοήθεια όµως των µαθηµατικών βλέπει κανείς ότι υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού της τελειότητας σε εντελώς ιδεατή µορφή. Τα µαθηµατικά πρέπει να θεωρηθούν επίσηµα και σε παγκόσµια κλίµακα από το θεσµοθετηµένο σχολείο ότι είναι: ένα εργαλείο του ανθρώπινου νου µε τη βοήθεια του οποίου γίνεται ανάλυση και σύνθεση απλών ή περίπλοκων δοµών, οι µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τα στοιχεία των δοµών αυτών βοηθούν στην εκτίµηση στοιχείων που από µόνα τους είναι άγνωστα και γίνονται γνωστά από το συσχετισµό τους µε άλλα γνωστά στοιχεία (είναι συναρτήσεις άλλων γνωστών στοιχείων). Η διδακτική των µαθηµατικών πρέπει να πετύχει ένα στόχο όπου το 60% - 70% των εκπαιδευόµενων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µαθαίνουν καλά µαθηµατικά. Τα µαθηµατικά θα πρέπει επίσης να εισαχθούν επίσηµα στις µη θετικές ή θεωρητικές επιστήµες (φιλοσοφία, νοµική, πολιτική, και γενικά σε όλες τις ανθρωπιστικές επιστήµες) ώστε η ανάλυση που γίνεται στα πεδία των εφαρµογών αυτών να είναι επαρκής. Μια θεώρηση των πραγµάτων µέσα από τις ανθρώπινες διαστάσεις θα µπορούσε να διαπιστώσει ότι ίσως η µεγαλύτερη δύναµη στο σύµπαν είναι ο ανθρώπινος νους και ενδεχόµενα το σύµπαν να µην έχει ουσιαστική έννοια χωρίς τον ανθρώπινο νου. Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη η παιδεία να κάνει προσπάθεια να µεγιστοποιήσει τη δηµιουργική ικανότητα του ανθρώπινου νου ιδιαίτερα στο χώρο της επιστηµονικής έρευνας δηλαδή στο χώρο της αλήθειας και να τον απεγκλωβίσει από τα πάσης φύσεως δεσµά του

12 που είναι οι εκτός ανθρώπινων διαστάσεων φαντασιώσεις και ψέµατα τα οποία τον παγιδεύουν µε παντός είδους εκβιασµούς, φοβίες, λανθασµένη ενηµέρωση και ψεύτικες υποσχέσεις. Στο σηµείο αυτό τα µαθηµατικά σαν εργαλείο µπορούν να βοηθήσουν τα µέγιστα στην απελευθέρωση του ανθρώπινου νου όπως, για παράδειγµα, φαίνεται στο Σχήµα 5 όπου παρουσιάζεται µια µαθηµατική έννοια για το υπέρτατο ον και αποδεικνύεται ότι αντιπροσωπεύει την τελειότητα και την αρµονία και δεν έχει ουδεµία ανθρώπινη αδυναµία. Βιβλιογραφία Αριστοτέλους: Ηθικά Νικοµάχεια Franklin, J., (Interview) Philosophy, Mathematics and Structure, (Philosopher 1 (2), (Winter, 1995), 31-38), Gross R. Ε., Zeleny L. D., Editors. Educating, Citizens for Democracy: Curriculum and, Instruction in Secondary Social Studies. New York: Oxford University Press;. pp , 1958 Hatzopoulos J. N., Practical Philosophy of Thought and Virtue The Bases to Develop a Philosophical Thought by the Ordinary Citizen, ISBN , Universal Publishers, 106 pages, 2004 Manolas Evangelos, 2006, Designing a sustainable society: An Application of the Richard E. Gross Problem-Solving Model, Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas. Παπανούτσος, Ε., «Πρακτική Φιλοσοφία» Εκδόσεις ωδώνη, 350 σελίδες Πλάτωνος: «Πολιτεία» Τάσιος Θ. Π., «Μια διαφορετική ανάγνωση της Αριστοτελικής µεσότητας», Πρακτικά από το 2 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσµος, Αρχαία Ολυµπία Ιουλίου 2002, Σελίδες , 2003 Χατζόπουλος, Ι., «Τοπογραφία» Εκδόσεις Β. Γκιούρδα, 900 σελίδες, 2006 Χατζόπουλος, Ι., «Παιδεία ώρα µηδέν» Εκδόσεις Κάκτος, 2005 Χατζόπουλος, Ι., «Μεγαλώνοντας στην Ορεινή Νάξο, οι βάσεις που πήραµε και προτάσεις για τη σύγχρονη παιδεία» Παιδαγωγικό Βήµα Αιγαίου, Χρόνος ΙΓ, Τεύχος 50, Σελίδες 83 95, 2003 Education for a World of Virtue J. Hatzopoulos, Professor, University of Aegean Director, Remote Sensing and G.I.S. Laboratory Department of Environmental Studies Abstract Education as it tends to be offered at the international level today, has not accomplished formulating, in an explicit scientific way, two of most fundamental ingredients, the one being the correct use of knowledge and the other being the scientific definition of the boundaries of wrong / right. This work attempts to define these boundaries of wrong / right in a way which is diachronic and widely acceptable. It also tries to found this effort on scientific bases using mathematics. For this reason, it uses research results and structures that were developed by Plato and Aristotle and it advances on the development of these structures on modern scientific bases with the use of a mathematical model. The results of this work lead to basic

13 principles of modern education for a peaceful world with quality of life and consequently, a virtuous world. These basic principles are as follows: 1. Education is the effort to develop a healthy thought (mind) in those who follow the way of virtue. 2. Training is the effort to develop a healthy thought (mind) in a specific field (i. e. the environment) in those who follow the way of virtue. 3. Thought is one of the three states of human mind before one does or acts upon something. These states are: (a) logic, (b) desire and (c) anger. Thought designates all actions performed by a person in the present and the future and always precedes the action. 4. Healthy thought is the effort so that the logic state of human mind controls and balances the other two states of the mind, namely desire and anger. 5. Healthy action is the effort so that such action is performed by a healthy thought and follows the way of virtue. 6. Virtue is the effort so that the action of a person follows the midway between two extreme positions or evils. Responsibility, for example, is a virtue and is located in midway between irresponsibility and over-responsibility (fear of not being responsible). 7. The person of virtue is the one who tries to follow the way of virtue; s/he is characterized by the effort to maintain the way of virtue (midway). 8. An action of virtue is the effort to maintain for such action the midway of virtue. 9. Justice is the supreme virtue and incorporates all virtues. 10. Democratic institutions are those procedures which determine the midway of virtue under the assumption that participants in such procedures have education and therefore minimal bias. The words spirit, thought, mind, are considered in this work as being synonymous.

Το Ολυµπιακό πνεύµα στην παιδεία και προτάσεις για την ευηµερία και πρόοδο του σύγχρονου ανθρώπου.

Το Ολυµπιακό πνεύµα στην παιδεία και προτάσεις για την ευηµερία και πρόοδο του σύγχρονου ανθρώπου. Το Ολυµπιακό πνεύµα στην παιδεία και προτάσεις για την ευηµερία και πρόοδο του σύγχρονου ανθρώπου. Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος ihatz@aegean.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στις φυσικές επιστήµες για να λύσουµε προβλήµατα ακολουθούµε συνήθως τα εξής βήµατα: 1. Μαθηµατική διατύπωση. Για να διατυπώσουµε µαθηµατικά ένα πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΘΕΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4 4 ος Όροφος ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11 5 ος Όροφος ΜΑΡΟΥΣΙ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ 3 1 Όροφος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 1. Στο μηχανογραφικό δελτίο αναγράφονται όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΧΣΗ ΘΩΡΗΜΤΩΝ ΘΛΗ ΚΙ ΠΥΘΟΡ ισαγωγή ηµήτρης Ι Μπουνάκης dimitrmp@schgr Οι δυο µεγάλοι Έλληνες προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Θαλής (περίπου 630-543 πχ) και Πυθαγόρας (580-500 πχ) άφησαν, εκτός των άλλων, στην

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, Μετρήσεις, Προσεγγίσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, Μετρήσεις, Προσεγγίσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή, Μετρήσεις, Προσεγγίσεις Η Φύση της Επιστήµης Ενότητες Κεφαλαίου 1 Μοντέλα Θεωρίες και Νόµοι Μετρήσεις και αβεβαιότητα (σφάλµατα); Σηµαντικά ψηφία Μονάδες, Πρότυπα, και το Διεθνές Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Το Πυθαγόρειο θεώρημα: μία διάσημη μαθηματική σχέση στον εργαστηριακό πάγκο της Φυσικής Παναγιώτης Μουρούζης Το Πυθαγόρειο θεώρημα, το οποίο συνήθως περιγράφεται φορμαλιστικά από μία σχέση της μορφής 2

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων;

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων; ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Είδαµε ότι η φυσική κίνηση ενός σωµατιδίου σε συντηρητικό πεδίο ικανοποιεί την αρχή ελάχιστης δράσης του Hamilton µε Λαγκρανζιανή, όπου η κινητική ενέργεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΛΙΟ Ο ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ. Εισαγωγή Στην Θεωρία Πιθανοτήτων, ξεκινάµε από το λεγόµενο πείραµα δηλαδή µια διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί θεωρητικά άπειρες φορές, κάτω από τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011.

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Αριστοτέλης Μακρίδης Μαθηµατικός, Επιµορφωτής των Τ.Π.Ε Αποσπασµένος στην ενδοσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας 1. Μια διαδεδομένη αντίληψη περί επιστήμης Γνώση / Κατανόηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Ιωάννης Λιακόπουλος 1, Χαράλαμπος Λυπηρίδης 2 1 Μαθητής B Λυκείου, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» liakopoulosjohn0@gmail.com, 2 Μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα