ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Transcript

1

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας Μέλη Δ.Σ.* : Δημήτριος Μπουζιάκας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Παναγιώτης Τσουπίδης Αντώνης Καμινάρης Αυγουστίνος Βιτζηλαίος Ιουλία Αρμάγου ** Θεόδωρος Δραγκιώτης ** Σπυρίδων Ζαννιάς Καλλέργος Σημαντηράκης Ιωάννης Βαθειάς * Μη εκτελεστικά μέλη ** Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

3

4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Με την επιστολή μας αυτή απευθυνόμαστε προσωπικά σε κάθε ένα μέτοχο της Τράπεζας, αλλά και στους εργαζόμενους και στους πελάτες της για να σας ενημερώσουμε για την πορεία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της Τράπεζας και του Ομίλου της καθώς και για τις προοπτικές. Πιστεύουμε ότι η επίτευξη των στόχων γίνεται ευκολότερη όταν οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και, στο μέτρο του δυνατού, οι πελάτες μας γνωρίζουν και κατανοούν τις πολιτικές που απαρτίζουν τη στρατηγική της Τράπεζας. Εξυγίανση των οικονομικών μεγεθών Δέσμευση και πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης ήταν η εξυγίανση των μεγεθών του ισολογισμού και η λειτουργική αναδιάρθρωση του Ομίλου. Είναι αλήθεια ότι η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια υπολήφθηκε της αναπτυξιακής πορείας του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Ειδικότερα το 2005, μια χρονιά που οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν υψηλά κέρδη, η δική μας Τράπεζα εμφάνισε ζημιές. Όμως, είναι εξίσου προφανές, ότι οι ζημιές προήλθαν κυρίως από τις υψηλές προβλέψεις που έπρεπε να κάνουμε για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρελθουσών χρήσεων, προκειμένου να εξυγιάνουμε το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Η κρυστάλλινη αποτύπωση της πραγματικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της Τράπεζας ήταν μονόδρομος για τη Διοίκηση, όχι μόνο λόγω της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), αλλά και για να υπάρξει σχέση διαφάνειας και εμπιστοσύνης με τους μετόχους και τους εργαζόμενους. Η διάφανη και πραγματική απεικόνιση των μεγεθών της Τράπεζας θέτει τις βάσεις για την υγιή και σταθερή ανάπτυξή της στο άμεσο μέλλον. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι οι υψηλές προβλέψεις, ορισμένες ατυχείς επιχειρηματικές επιλογές του παρελθόντος (π.χ. Κερδώος Ερμής), η αναμόρφωση των στοιχείων λόγω της εφαρμογής των ΔΛΠ και οι υποχρεώσεις για το ασφαλιστικό των εργαζομένων, είχαν διαμορφώσει τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας σε χαμηλά επίπεδα. Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου (Tier II), διαμορφώνοντας τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας σε αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος επίπεδα.

5 Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση Όπως είχαμε τονίσει και στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2005, η συνολική λειτουργία της Τράπεζας χαρακτηριζόταν από έλλειψη ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων και έλλειψη συντονισμού τόσο στα πλαίσια των υπηρεσιών της Τράπεζας όσο και μεταξύ Τράπεζας και θυγατρικών εταιρειών. Στη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης, έγιναν ιδιαίτερα σημαντικά βήματα για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Τράπεζας και του Ομίλου της. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να είναι σταδιακή, καθώς απαιτούσε ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και αλλαγή νοοτροπίας. Τα βασικά σημεία της αναδιάρθρωσης αυτής είναι: - Πρώτον, η αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών της Τράπεζας με σκοπό την μετατροπή ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού λήψης αποφάσεων σε έναν υπεύθυνο, ευέλικτο, συντονισμένο και διαφανή μηχανισμό. - Δεύτερον, η μετατροπή του δικτύου σε ευέλικτα και αποτελεσματικά κέντρα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, με τη σημαντική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (πλήρης λειτουργία GLOBUS, νέα ηλεκτρονικά συστήματα έγκρισης και διαχείρισης δανείων, κ.α.). Ταυτόχρονα, η μετατροπή των μονάδων της διοίκησης σε κέντρα παραγωγής σύγχρονων διαδικασιών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. - Τρίτον, η λειτουργία και ανάπτυξη των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας με γνώμονα τη δημιουργία συνεργιών για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του Ομίλου. - Τέταρτον, ο εκσυγχρονισμός των εργασιακών σχέσεων με στόχο την αξιοκρατική εξέλιξη και ανταμοιβή των εργαζομένων. Η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού σε νέα συστήματα και διαδικασίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, θα είναι συνυφασμένη με σημαντικό μέρος των αμοιβών των εργαζομένων. Προοπτικές Η Διοίκηση, οι βασικοί μέτοχοι και οι εργαζόμενοι πιστεύουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Τράπεζας. Σήμερα, απαλλαγμένοι από τα μεγαλύτερα βάρη του παρελθόντος, χαράζουμε την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας. Η επέκταση του δικτύου παράλληλα με τη λειτουργική του

6 αναβάθμιση, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος Globus, η ενεργοποίηση της Τράπεζας στον τομέα του bancassurance, η ενεργοποίηση στο e-banking, η δημιουργία νέων προϊόντων, τα νέα συστήματα ελέγχου των κινδύνων και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, προσδίδουν μια νέα δυναμική στην Τράπεζα. Σίγουρα, βασική διαρθρωτική αλλαγή θα αποτελέσει η μερική αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Τράπεζας με την πώληση μεριδίου 38% που σήμερα έμμεσα ελέγχει το Κράτος, στα πλαίσια του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η διαδικασία πώλησης αφορά το μέτοχο. Η Διοίκηση, σε κάθε περίπτωση έχει την εντολή εξυγίανσης και υγιούς ανάπτυξης της Τράπεζας. Σας ευχαριστούμε, Αναστάσιος Κουμπλής Πρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος Τρύφων Κολλίντζας Διευθύνων Σύμβουλος Δεξιά: κ. Αναστάσιος Κουμπλής, Πρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος, αριστερά: κ. Τρύφων Κολλίντζας, Διευθύνων Σύμβουλος

7 Περιεχόμενα του Ετήσιου Δελτίου* 1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ATTICA BANK. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ταυτότητα Τράπεζας, Βασικοί Μέτοχοι Κύριες Δραστηριότητες της Attica Bank και του Ομίλου της Δίκτυα Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών Καταναλωτική Πίστη Στεγαστική Πίστη Επιχειρηματική Πίστη- Διαχείριση Προγραμμάτων Συνεργασία με το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Προϊόντα και Υπηρεσίες για Ειδικές Κατηγορίες Πελατών Πληροφορική Διαχείριση Κινδύνων Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Επάρκειας Ανθρώπινο Δυναμικό Εκπαίδευση Εταιρική Διακυβέρνηση-Όργανα Στρατηγικής και Εποπτείας της Τράπεζας Κοινωνική Προσφορά Εξέλιξη της Μετοχής της Τράπεζας 3. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στο κοινό στη διάρκεια της χρήσης βάση του άρθρου 10 του ν. 3401/2005 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιούμενων Εταιρειών Έκθεση Συναλλαγών της Τράπεζας με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Πίνακας Ακινήτων Τράπεζας την Πίνακας Χρεογράφων Τράπεζας την Πίνακας Διαθεσίμων της Τράπεζας σε Συνάλλαγμα την Πίνακας Χρεογράφων Ομίλου την ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ..58 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία σε Ατομική και Ενοποιημένη Βάση * Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με Σύμφωνα με την απόφαση Νο. 5/204/ όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ.: Χρήστος Καλαμπόκης, Διευθυντής Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Κεφαλαιαγορών-Χρηματαγορών, Χρήστος Μάραντος, Διευθυντής Διεύθυνσης Λογιστικού και Στυλιανός Μεϊμέτης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Ανάλυσης και Προϋπολογισμού. Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 20/4/2006, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας

8

9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2005, όπως η Διοίκηση είχε ανακοινώσει και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήταν ένα έτος αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της Τράπεζας και του Ομίλου της. Η Διοίκηση επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Τράπεζας, στην εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης των κινδύνων, στη λειτουργική και οργανωτική αναδιοργάνωση της Τράπεζας καθώς και στην αναδιάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου, με στόχο την αναλογική μείωση του κόστους, την αποδοτικότερη κατανομή των κεφαλαίων και τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό της Τράπεζας και των Εταιρειών του Ομίλου της. H πολιτική εξυγίανσης των χορηγήσεων, είχε αρνητικές επιπτώσεις στο αποτέλεσμα της διαρρεύσασας διαχειριστικής χρήσης 2005, το οποίο, λόγω ακριβώς της διενέργειας υψηλών προβλέψεων με σκοπό την κάλυψη επισφαλών χορηγήσεων, προηγουμένων βασικά χρήσεων της Τράπεζας, διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα, παρά την αύξηση των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα: Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 2.468,8 εκατ., εμφανίζοντας αύξηση κατά 3,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι χορηγήσεις, προ προβλέψεων, ανήλθαν σε 1.829,6 εκατ. και εμφανίζουν αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ιδιαίτερα όμως το ύψος των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 255,7 εκατ. έναντι 172,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,6%. Επίσης, το ύψος των δανείων καταναλωτικής πίστης (δάνεια και κάρτες) διαμορφώθηκε σε 259,4 εκατ., αυξημένο κατά 27,8% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν σε 1.955,9 εκατ., μειωμένα κατά 6,20%, στα πλαίσια της πολιτικής της Τράπεζας για ενεργή διαχείριση της ρευστότητάς της. Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 75,5 εκατ. έναντι 71,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης και εμφανίζουν αύξηση κατά 6,20%. Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 116,3 εκατ., αυξημένα κατά 5,9%. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 49,1 εκατ., αυξημένες κατά 4,5%. Τα γενικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 27,5 εκατ., αυξημένα κατά 7,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων ανήλθαν σε 5,3 εκατ., αυξημένες κατά 10,3%. Το αποτέλεσμα (προ φόρων, προβλέψεων, αποσβέσεων) ανήλθε σε 39,7 εκατ. κέρδη, έναντι 37,3 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4%.

10 Mε σκοπό την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, η Τράπεζα διενήργησε προβλέψεις σε βάρος του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, συνολικού ύψους 44 εκατ., έναντι 22 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση 100%. Λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων προβλέψεων, το τελικό αποτέλεσμα της Τράπεζας προ φόρων, διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 9,5 εκατ., ενώ το αποτέλεσμα μετά τον υπολογισμό των αναλογούντων φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 7,9 εκατ. Το ύψος των σωρευτικών προβλέψεων που έχει σχηματίσει η Τράπεζα, ανήλθε σε 102,7 εκατ., αυξημένο κατά 44,8%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και εκτιμάται ότι υπερκαλύπτει μελλοντικές απώλειες που θα προκύψουν από επισφαλείς χρηματοδοτήσεις. Σημειώνεται ακόμα ότι, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων της Τράπεζας, κατά τη χρήση 2005 πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις (διαγραφές) επισφαλών δανείων, συνολικού ύψους 12,2 εκατ., σε βάρος της ήδη σχηματισμένης πρόβλεψης. Ως προς ορισμένους βασικούς δείκτες διαχείρισης και παραγωγικότητας, έχουμε: Βασικοί Δείκτες Χορηγήσεις προς Καταθέσεις 85,90% 93,54% Σωρευτικές Προβλέψεις προς Χορηγήσεις 3,96% 5,62% Σωρευτικές Προβλέψεις προς NPL (*) 62,3% 66,8% Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (ΝΙΜ) 2,97% 3,06% Λειτουργικά Έξοδα προς Λειτουργικά Έσοδα (**) 66,03% 65,85% Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ίδια Κεφάλαια 20,09% 22,54% Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ενεργητικό 1,36% 1,40% Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια (RΟE) 6,52% -6,24% Κέρδη προ φόρων προς Ενεργητικό (ROA) 0,44% -0,39% (*) Λειτουργικά Έξοδα = Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού, Γενικά Λειτουργικά Έξοδα Λειτουργικά Εσοδα = Σύνολο Εσόδων από Λειτουργικές Δραστηριότητες (**) NPL=Καθυστερήσεις χρηματοδοτήσεων άνω των 180 ημερών συν επισφαλείς χορηγήσεις Με βάση τους παραπάνω δείκτες μπορούμε να σημειώσουμε: - Τη βελτίωση του δείκτη «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις», καθώς και τη βελτίωση του δείκτη «Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου», παρά τη μείωση των επιτοκίων των χορηγήσεων λόγω του ανταγωνισμού. Η βελτίωση στους δύο αυτούς δείκτες απεικονίζει την επιτυχία της πολιτικής ενεργούς διαχείρισης της ρευστότητας της Τράπεζας. - Τη σημαντική αύξηση του δείκτη «Σωρευτικές Προβλέψεις προς Χορηγήσεις», λόγω του διπλασιασμού των προβλέψεων στην τρέχουσα χρήση, για την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, όπως προαναφέραμε. - Την οριακή βελτίωση του δείκτη «Λειτουργικά Έξοδα προς Λειτουργικά Έσοδα», παρά τα υψηλά έξοδα αναδιοργάνωσης. - Τη βελτίωση των δεικτών «Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ίδια Κεφάλαια» και «Κέρδη προ Προβλέψεων προς Ενεργητικό», δεδομένης της αύξησης της οργανικής κερδοφορίας της Τράπεζας. - Οι δείκτες ROE και ROA για τη χρήση 2005 είναι φυσικά αρνητικοί.

11 Στη διάρκεια της χρήσης, η Διοίκηση της Τράπεζας κλήθηκε να αντιμετωπίσει το θέμα των «Υποχρεώσεων για Παροχές μετά την Έξοδο από την Υπηρεσία», θέμα του οποίου η αντιμετώπιση είχε καταστεί επιτακτική λόγω της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/09/2005, αποφάσισε την καταγγελία της Σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας, του Συλλόγου των Εργαζομένων και της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΓΑ, κατά το μέρος που αφορά τον κλάδο σύνταξης του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ) και την υπαγωγή αυτού στις ρυθμίσεις του ν.3371/2005. Με την υπαγωγή του ΛΑΚ στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΤ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παύει να είναι καθορισμένων παροχών και μετατρέπεται σε πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Συνεπώς η υποχρέωση της Τράπεζας περιορίζεται στην καταβολή των εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΤ αντίστοιχα. Με βάση το ν.3371/2005, το ποσό που προέκυψε ως υποχρέωση της Τράπεζας σύμφωνα με την οικονομική μελέτη, η οποία συνετάχθη από ανεξάρτητους αναλογιστές, δεν είναι οριστικό, και το τελικό ποσό θα προκύψει από ειδική οικονομική μελέτη, που θα εκπονηθεί με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη, η Διοίκηση της Τράπεζας, βάση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και σε υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/09/2005, κατήγγειλε τη σχετική σύμβαση. Για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η στρατηγική της Διοίκησης για την αναπτυξιακή αναδιάρθρωση των λειτουργιών τόσο της Τράπεζας όσο των Εταιρειών του Ομίλου της. Συγκεκριμένα: - Ενισχύθηκαν τα εποπτικά κεφάλαια με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. - Λειτούργησε, στη διάρκεια του 2005, ένα νέο κατάστημα στο Ν. Ψυχικό. Από τις αρχές του 2006 λειτουργεί το 61 ο κατάστημα της Τράπεζας στον Ασπρόπυργο, ενώ προγραμματίζεται η λειτουργία επιπλέον τριών νέων καταστημάτων στη διάρκεια του Η Τράπεζα ενεργοποιήθηκε στον τομέα του Bancassurance για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τον όμιλο Generali καθώς και στην πραγματοποίηση on-line χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του δικτύου της σε συνεργασία με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή. - Στο πρώτο τρίμηνο του 2006, η Τράπεζα θα ενεργοποιηθεί στο e-banking. - Στη διάρκεια του 2006 θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εφαρμογής του συστήματος CRM (Customer Relationship Management), διαδικασία η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση των σταυροειδών πωλήσεων της Τράπεζας. - Επίσης, η Τράπεζα, με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης στο Globus το α εξάμηνο του 2006, θα αρχίσει τις διαδικασίες για την αναβάθμισή του στη νέα έκδοση Τ24, η οποία θα επιτρέπει τη λειτουργία της Τράπεζας σε συνεχή χρόνο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Κουμπλής Τρύφων Κολλίντζας

12 Στην παρούσα έκθεση επισυνάπτονται τα κάτωθι στοιχεία και πληροφορίες τα οποία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 6: - Ακίνητα της Τράπεζας την Χρεόγραφα της Τράπεζας την Διαθέσιμα σε συνάλλαγμα την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., αποτελούμενη από 4 σελίδες και 3 επισυναπτόμενους πίνακες είναι αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην από 23 Φεβρουαρίου 2006 Έκθεση Ελέγχου μας επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Αλέξανδρος Δ. Σφυρής Ευστάθιος Γ. Μήτσου Αθανασία Μ. Αραμπατζή Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. GRANT THORNTON A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές

13 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Αγαπητοί Μέτοχοι, Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση 2005, περιλαμβάνονται η Τράπεζα Αττικής και οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας: ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ (ποσοστό συμμετοχής Τράπεζας και θυγατρικών της 100%) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (ποσοστό συμμετοχής Τράπεζας 99,99%) ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ποσοστό συμμετοχής Τράπεζας 99,99%) και Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (με τίτλο Αττικής Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Α.Ε., ποσοστό συμμετοχής Τράπεζας 99,99%). Από τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό, ο απολογισμός 2005 και οι προοπτικές της Τράπεζας Αττικής αναλύονται στη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Τράπεζας. Όσον αφορά στις λοιπές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση, σημειώνουμε τα ακόλουθα : ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ Η εταιρεία διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Τράπεζας : - ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (έναρξη 28/7/2005) - ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (έναρξη 28/7/2005) Στη διάρκεια της χρήσης δημιουργήθηκαν 2 νέα Α/Κ εξωτερικού (28/7/2005) και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 84,7 εκατ. έναντι 34,3 εκατ. του Τα κεφάλαια αυτά συνετέλεσαν έτσι ώστε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων διαχείρισης να ανέλθει στα ,56 έναντι ,14 του 2004 με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ικανοποιητικά κέρδη ύψους 290 χιλ. έναντι κερδών 26,1 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.με βάση τις δυνατότητες που δίνει ο ν. 3383/2004, για παροχή από τις ΑΕΔΑΚ υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων τρίτων καθώς και επενδυτικών συμβουλών, η εταιρεία έχει καταθέσει σχετική αίτηση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη της σχετικής άδειας.

14 ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Θετική ήταν η διαμόρφωση των μεγεθών της εταιρείας leasing του Ομίλου και κατά την εταιρική χρήση Ο κύκλος εργασιών (έσοδα από τόκους) ανήλθε σε 4.161,6 χιλ., αυξημένος κατά 46,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 674,14 χιλ., έναντι 607,98 χιλ. το Για τη χρήση 2006 προβλέπεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 35%. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Κατά τη χρήση 2005 συνεχίστηκε η θετική πορεία της εταιρίας και η ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των προ φόρων κερδών σε 180,9 χιλ., έναντι 74,9 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση 141,6%. Τα δε αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 103,1 χιλ. έναντι 36,8 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 180%. Κατά τη διάρκεια του 2005, σύμφωνα με τη στρατηγική και το χρονοδιάγραμμα της εταιρίας, πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες επιχειρηματικής συμμετοχής του ZAITECH FUND ΑΚΕΣ το οποίο διαχειρίζεται η ATTICA VENTURES, στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών e-global, Mediterra-Mastihashop, Doppler και Performance Technologies, συνολικού ύψους 5 εκατ.. Για το επόμενο έτος 2006, στόχος της εταιρίας είναι η εξέταση περίπου 200 νέων επιχειρηματικών σχεδίων, από την αξιολόγηση των οποίων αναμένεται να προκύψουν νέες επενδύσεις για το ZAITECH FUND ΑΚΕΣ και φυσικά περαιτέρω διεύρυνση και ενδυνάμωση της θέσης της εταιρίας στην αγορά. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι, για τη μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου που απορρέει από τις συμμετοχές του ΑΚΕΣ, η εταιρία λαμβάνει μέριμνα που συνίσταται αφενός στη διασπορά των επενδύσεων σε διαφορετικές αγορές και αφετέρου στην πραγματοποίηση ικανού αριθμού επενδύσεων. ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ με ποσοστό 49%. Κατά τη χρήση 2005, η εταιρία επανήλθε σε κερδοφορία, εμφανίζοντας κέρδη προ φόρων ύψους 56,5 χιλ., έναντι ζημιών 4,0 χιλ. περίπου, της προηγούμενης χρήσης. Μεταξύ των στόχων της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξαγορές-συγχωνεύσεις, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς για ένταξη έργων τους σε Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα. Όσον αφορά στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις της Τράπεζας, τα συνολικά μεγέθη έχουν ως εξής : Σύνολο Ενεργητικού 2.515,1 εκατ., έναντι 2.417,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Ίδια Κεφάλαια 153,2 εκατ., έναντι 187,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η ζημία που εμφανίζεται στον Ενοποιημένο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, στον οποίο περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα της Τράπεζας,

15 διαμορφώθηκε σε 9,9 εκατ., έναντι κερδών 6,3 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι, κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική χρήση 2005, δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου η εταιρία ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., λόγω πώλησης της συμμετοχής της Τράπεζας ποσοστού 51%, η οποία έλαβε χώρα κατά τον μήνα Απρίλιο 2005, και της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., λόγω λύσης της τον μήνα Ιούλιο Από τα κεφάλαια τα οποία προέκυψαν για την Τράπεζα, από την λύση της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., δημιουργήθηκαν δύο νέα Α./Κ. τα οποία όπως ήδη προαναφέραμε, διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρία της Τράπεζας ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ. Οι ανωτέρω εταιρίες, είχαν περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Τράπεζας Αττικής, κατά την προηγούμενη χρήση. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Κουμπλής Τρύφων Κολλίντζας ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., αποτελούμενη από 3 σελίδες και 1 επισυναπτόμενο πίνακα είναι αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην από 23 Φεβρουαρίου 2006 Έκθεση Ελέγχου μας επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Αλέξανδρος Δ. Σφυρής Ευστάθιος Γ. Μήτσου Αθανασία Μ. Αραμπατζή Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. GRANT THORNTON A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές

16

17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ATTICA BANK. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ. Ταυτότητα Τράπεζας Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. λειτουργεί ως Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του ν. 2076/92 περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Η διάρκεια της Τραπεζικής Εταιρίας ορίζεται εκατό χρόνια, αρχίζει δε από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού Διατάγματος, ήτοι από 5ης Φεβρουαρίου 1925 και λήγει την 4η Φεβρουαρίου Η Τράπεζα Αττικής ιδρύθηκε το Βασικά όμως ενεργοποιήθηκε το 1964 όταν εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Εταιριών της Εμπορικής Τράπεζας. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο στις 2/6/1964. Στις 26/6/97 ο Όμιλος Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας μεταβίβασε, μέσω του Χ.Α.Α., μέρος των μετοχών που κατείχε στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Τ.Π.Δ., διατηρώντας μέχρι το Σεπτέμβριο 2002 μερίδιο περίπου 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο μεταβίβασε στις 9/9/2002 στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Ομήρου 23, Τ.Κ Ο σκοπός της Εταιρείας καθορίζεται στα άρθρα 2,15 και 16 του κωδικοποιημένου καταστατικού της Τράπεζας. Η Εταιρία ενεργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων, όλες τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές εργασίες που αναγνωρίζονται ή ανατίθενται στις Τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Από το 1999 η Τράπεζα διευρύνει συνεχώς τις δυνατότητές της, με την ίδρυση ενός χρηματοπιστωτικού Ομίλου, στον οποίο το Μάρτιο του 2006 περιλαμβάνονται οι εταιρείες: - ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ATTICA VENTURES Α.Ε. - ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ATTICA FUNDS PLC. - ATTICA BANKASSURANCE AGENCY S.A.

18 Μέτοχοι Τράπεζας Οι βασικοί Μέτοχοι της Τράπεζας και τα ποσοστά συμμετοχής τους, την ήταν: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,96% ,13% ,10% ΣΥΝΟΛΟ 80,19% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η κατανομή της μετοχικής βάσης της Attica Bank την 31/03/2006 ήταν: Κλίμακα Από Έως Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό ,89% ,97% ,13% ,21% ,27% ,65% ,88% Σύνολο % Attica Bank: To νέο brand name της Τράπεζας Στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της Τράπεζας, η Διοίκηση αποφάσισε μέσα στο 2005 την αλλαγή του λογοτύπου (brand name) της Τράπεζας. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθιερωμένη με αυτόν τον τίτλο από το 1925, μεταβαίνει σε μια νέα εποχή, με νέο λογότυπο, με πρωτότυπο σχεδιασμό και τίτλο Attica Bank. Η αλλαγή του λογότυπου της Τράπεζας συμβαδίζει με τη νεωτεριστική σκέψη των ελληνικών Τραπεζών για εκσυγχρονισμό του ελληνικού Τραπεζικού συστήματος, και δίνει στην εικόνα της Τράπεζας νέα πνοή, ανανεώνοντας τη μορφή της εταιρικής της εικόνας στους υφιστάμενους πελάτες της, στις ανταγωνίστριες Τράπεζες και στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Το νέο λογότυπο της Τράπεζας άρχισε να αντικαθιστά σταδιακά το παλαιό, το β εξάμηνο του 2005, και αναμένεται να το αντικαταστήσει οριστικά μέσα στο Το κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή του Ασπροπύργου

19 από το Δεκέμβριο 2005, σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου με τη νέα γραμμή της Attica Bank ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη η γενική αναμόρφωση όλου του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, καθώς και των κτιρίων της Διοίκησης. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ATTICA BANK ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Η Τράπεζα, μέσω του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και μέσω των εταιρειών του Ομίλου της, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που καλύπτει τους τομείς της λιανικής (retail), της τραπεζικής μεγάλων πελατών (corporate), της διαχείρισης κεφαλαίων καθώς και ειδικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Όπως προαναφέραμε, η Attica Bank δραστηριοποιείται στο σύνολο των τομέων της χρηματοπιστωτικής αγοράς: Αγορά Ιδιωτών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Επαγγελματίες Μεγάλες Εταιρίες (Corporate Banking) Επενδυτικές Υπηρεσίες Bancassurance Στην Αγορά Ιδιωτών, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες, όπως: Retail Banking Καταθέσεις Χορηγήσεις Κάρτες Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Τρεχούμενος Προνομιακός Προθεσμιακές Καταθέσεις Repos Λογαριασμός Συναλλάγματος Λογαριασμός Μισθοδοσίας Στεγαστικά Δάνεια Καταναλωτικά Δάνεια Προσωπικά Δάνεια Σπουδαστικά Δάνεια Ανοικτά Δάνεια Attica card VISA Electron VISA Technocard VISA Attica Gift Card Υπηρεσίες Πάγιες Εντολές Κίνηση Κεφαλαίων Συνάλλαγμα Τραπεζοασφάλειες Θυρίδες Πληρωμή Μισθών-Συντάξεων Στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στους Επαγγελματίες, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες, όπως: Καταθέσεις - Λογαριασμοί Όψεως - Προθεσμιακές Καταθέσεις - Repos - Λογαριασμοί Συναλλάγματος

20 Χρηματοδοτήσεις - Βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις - Μακροπρόθεσμα Δάνεια - Ομολογιακά Δάνεια - Δάνειο Επαγγελματικής Στέγης - Εξοπλισμού - Τεχνοδάνειο - Εγγυητικές Επιστολές - Επενδυτικά Δάνεια με βάση το Γ ΚΠΣ - Δάνεια με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ - Leasing - Factoring Στις Μεγάλες Εταιρίες (Corporate Banking), προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες, όπως: - Κεφάλαια Κίνησης - Μακροπρόθεσμα Δάνεια - Κοινοπρακτικά Δάνεια - Εισαγωγές Εξαγωγές - Εγγυητικές Επιστολές - Ενέγγυες Πιστώσεις - Leasing - Factoring Επίσης η Τράπεζα ενεργοποιείται στις Επενδυτικές Υπηρεσίες, με την προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων όπως: - Private Banking - Underwriting - Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου - Αμοιβαία Κεφάλαια - Αγοραπωλησίες Μετοχών - Ομόλογα - Παράγωγα Προϊόντα - Margin Account Η Τράπεζα αναπτύσσει συνέχεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους, όπως ο κλάδος των Μηχανικών, μελών Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., τα μέλη και οι εργαζόμενοι στο Τ.Σ.Α.Υ., προσφέροντας ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα, όπως το ΤΕΧΝΟΔΑΝΕΙΟ (δάνειο για τον εξοπλισμό γραφείου), την TECHNOCARD VISA, ειδικούς λογαριασμούς καταθέσεων και εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς και την είσπραξη Πόρων.

21 ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δίκτυο Καταστημάτων Το δίκτυο της Τράπεζας ανέρχεται σε 61 καταστήματα. Στόχος της Τράπεζας για την επόμενη τριετία είναι η διεύρυνση του δικτύου σε 80 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία θα καλύπτουν όλους τους νομούς της Ελλάδας και αναπτυσσόμενες συνοικίες στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη. Για το 2006, λειτουργεί ήδη το νέο κατάστημα στον Ασπρόπυργο, ενώ έχει δρομολογηθεί η λειτουργία τριών νέων καταστημάτων. E-banking Βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η ανάπτυξη του e-banking της Τράπεζας, αποσκοπώντας στη διεύρυνση και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατείας, παράλληλα με τη συμπίεση του λειτουργικού κόστους. Το e-banking της Τράπεζας θα προσφέρει, με ιδιαίτερα υψηλή ασφάλεια και ταχύτητα, τη δυνατότητα στους πελάτες της : Να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία τις τραπεζικές υπηρεσίες Να διενεργούν τις συναλλαγές τους με ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εύχρηστο τρόπο, σε ελάχιστο χρόνο από το σπίτι ή τη δουλειά τους, μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου τους. Να έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα Να έχουν χαμηλό κόστος συναλλαγών και άμεση εξυπηρέτηση Το e-banking συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, ευκολία στη διεκπεραίωση των συναλλαγών και κυρίως διεύρυνση των δυνατοτήτων για απεριόριστη χρονική και γεωγραφική εξυπηρέτηση των πελατών. Δίκτυο ΑΤΜ Στα πλαίσια της επιδίωξης της Τράπεζας για συνεχή ανάπτυξη των σημείων διανομής των προϊόντων της, βρίσκεται σε εξέλιξη και η εγκατάσταση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) σε χώρους εκτός του δικτύου των καταστημάτων της. Μέσα στο 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ΑΤΜ σε ορισμένα σημεία στην Αθήνα και στην περιφέρεια, η επιλογή των οποίων έγινε με γνώμονα την υψηλή τους επισκεψιμότητα, τη γεωγραφική τους κατανομή, το είδος των εταιρειών ή των Οργανισμών στους χώρους των οποίων εγκαθίστανται, την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Τράπεζας. Η πολιτική της εγκατάστασης ΑΤΜ σε χώρους τρίτων θα συνεχιστεί και το ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Η ανταπόκριση στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες των πελατών και ο εμπλουτισμός των καταναλωτικών προϊόντων της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων μηχανογραφικών εφαρμογών, συνέβαλαν το 2005 στην επίτευξη

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 Η ΤΡΑΠΕΖΑ 1 1925 1964 1997 2001 2003 Έτος Ίδρυσης Ένταξη στον Όμιλο της Εμπορικής, Εισαγωγή στο Χ.Α. Μεταβολή Μετοχικής Σύνθεσης. Βασικότεροι Μέτοχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 Κύριοι, Ρόδος 10 Αυγούστου 2016 Σας συγκαλέσαμε σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα