ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 BLTM 9100/01 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε πάντα. Αυτό είναι το σύμβολο κινδύνου, που αφορά την ασφάλεια και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους για το χρήστη και άλλα άτομα. Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια συνοδεύονται από το σύμβολο κινδύνου και τις παρακάτω επισημάνσεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Όλα τα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους και περιλαμβάνουν οδηγίες για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, βλάβης ή ηλεκτροπληξίας λόγω εσφαλμένης χρήσης της συσκευής. Τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες: - Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης. - Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εάν δεν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. - Οι κανονισμοί επιβάλλουν τη γείωση της συσκευής. - Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει επαρκές μήκος, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευής στην πρίζα. - Για να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών. - Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες. - Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. - Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα από το χρήστη. - Μην αγγίζετε το πλατό εστιών με βρεγμένα σημεία του σώματος και μην το χρησιμοποιείτε με γυμνά πόδια. - Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση ως οικιακή συσκευή μαγειρέματος φαγητού. Δεν επιτρέπεται άλλος τύπος χρήσης (π.χ. θέρμανση δωματίων). Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων. - Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. - Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα μικρά παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή και να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. - Κατά τη διάρκεια ή και μετά τη χρήση, μην αγγίζετε τις αντιστάσεις ή τις εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής, επειδή μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής με πανιά ή με άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι να κρυώσουν επαρκώς όλα τα στοιχεία της συσκευής. - Στο τέλος του μαγειρέματος, προσέχετε κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής και αφήστε τον ζεστό αέρα ή τους ατμούς να εξέλθουν σταδιακά πριν να αποκτήσετε πρόσβαση στο φούρνο. Όταν είναι κλειστή η πόρτα της συσκευής, βγαίνει ζεστός αέρας από το άνοιγμα επάνω από τον πίνακα χειρισμού. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. - Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για την απομάκρυνση σκευών ή εξαρτημάτων, χωρίς να αγγίξετε τις αντιστάσεις. - Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά επάνω ή κοντά στη συσκευή: Εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί ακούσια, μπορεί να αναφλεγούν. - Μη θερμαίνετε και μη μαγειρεύετε σφραγισμένα βάζα ή δοχεία στη συσκευή. Η πίεση που συσσωρεύεται στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη του βάζου και να καταστρέψει τη συσκευή. - Μη χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά. - Τα λίπη και τα λάδια αναφλέγονται εύκολα όταν υπερθερμανθούν. Να είστε πάντα σε επαγρύπνηση όταν μαγειρεύετε φαγητά πλούσια σε λίπη και λάδι. - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά την αποξήρανση των τροφίμων. - Εάν προσθέσετε αλκοολούχα ποτά κατά το ψήσιμο ή στο μαγείρεμα κέικ και γλυκών (π.χ. ρούμι, κονιάκ, κρασί), θυμηθείτε ότι το αλκοόλ εξατμίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει κίνδυνος οι ατμοί που απελευθερώνονται από το αλκοόλ να πιάσουν φωτιά όταν έρθουν σε επαφή με την ηλεκτρική αντίσταση. GR81

3 Απόρριψη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών - Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Διαθέστε το σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων. Πριν τη διάθεση, κόψτε τα ηλεκτρικά καλώδια ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση των συσκευών με την κεντρική ηλεκτρική παροχή. - Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφού βγάλετε το φούρνο από τη συσκευασία του, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά και ότι η πόρτα κλείνει σωστά. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο κέντρο Σέρβις. Για να μην προκληθεί ζημιά, να βγάλετε το φούρνο από την αφρώδη βάση πολυστυρενίου μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ Τα έπιπλα που έρχονται σε επαφή με το φούρνο πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (ελάχ. 90 C). Εκτελέστε όλες τις εργασίες κοπής του επίπλου πριν να τοποθετήσετε το φούρνο στο περίβλημα και αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα ροκανίδια και τα πριονίδια. Μετά την εγκατάσταση, δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον πρόσβαση στο κάτω μέρος του φούρνου. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, μην αποφράσσετε το ελάχιστο κενό ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και το επάνω άκρο του φούρνου. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που προσδιορίζεται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής είναι ίδια με την τάση της κεντρικής ηλεκτρικής παροχής. Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο μπροστινό άκρο του φούρνου (ορατό όταν είναι ανοικτή η πόρτα). Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπου H05 RR-F 3 x 1,5 mm 2 ) πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Πριν από τη χρήση: - Αφαιρέστε τα προστατευτικά κομμάτια από χαρτόνι, την προστατευτική μεμβράνη και τις αυτοκόλλητες ετικέτες από τα εξαρτήματα. - Αφαιρέστε τα εξαρτήματα του φούρνου και ανάψτε το φούρνο στους 200 C για μία ώρα, ώστε να φύγουν οι οσμές και οι καπνοί από το προστατευτικό γράσο και τα μονωτικά υλικά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης: - Μην τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα επάνω στην πόρτα, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. - Μην κρατιέστε από την πόρτα και μην κρεμάτε αντικείμενα από τη λαβή. - Μην καλύπτετε το εσωτερικό τμήμα του φούρνου με αλουμινόχαρτο. - Μη ρίχνετε νερό στο εσωτερικό του φούρνου όταν είναι ζεστός. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην εμαγιέ επικάλυψη. - Μη σύρετε σκεύη ή ταψιά στο κάτω μέρος του φούρνου, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εμαγιέ επικάλυψη. - Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια των άλλων συσκευών δεν αγγίζουν τα ζεστά μέρη του φούρνου και ότι δεν παγιδεύονται στην πόρτα. - Μην εκθέτετε ποτέ το φούρνο σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διάθεση των υλικών συσκευασίας Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σήμα της ανακύκλωσης ( ). Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται με σύνεση και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κατά τόπους κανονισμούς που διέπουν τη διάθεση αποβλήτων. Απόρριψη του προϊόντος - Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). - Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος. - Το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι' αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. GR82

4 Εξοικονόμηση ενέργειας - Προθερμάνετε τον φούρνο μόνο εάν καθορίζεται στον πίνακα μαγειρέματος ή στη συνταγή σας. - Χρησιμοποιήστε φόρμες με σκουρόχρωμο βερνίκι ή εμαγιέ, επειδή απορροφούν πολύ καλύτερα τη θερμότητα. - Σβήστε το φούρνο 10 έως 15 λεπτά πριν από τον καθορισμένο χρόνο ψησίματος. Τα φαγητά που απαιτούν παρατεταμένο ψήσιμο θα συνεχίσουν να ψήνονται ακόμη και μετά το σβήσιμο του φούρνου. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - Φούρνος, που προορίζεται για να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ( ) αρ. 1935/2004 και έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πωλείται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ (η οποία αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της) και τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας περί ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Ο φούρνος δεν λειτουργεί: Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο, για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει. Ο ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί: Εάν στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα και ένας αριθμός, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σέρβις. Σε αυτήν την περίπτωση, αναφέρετε τον αριθμό που ακολουθεί το γράμμα. ΣΕΡΒΙΣ Πριν απευθυνθείτε στο Σέρβις: 1. Επιχειρήστε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των συστάσεων που παρέχονται στον Οδηγό αντιμετώπισης βλαβών. 2. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να βεβαιωθείτε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Εάν η βλάβη παραμένει μετά τους ανωτέρω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο Σέρβις. Να δίνεται πάντα: μια σύντομη περιγραφή της βλάβης, τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής, τον αριθμό σέρβις (ο κωδικός κάτω από την ένδειξη Service στην πινακίδα χαρακτηριστικών), στη δεξιά πλευρά του θαλάμου (φαίνεται με την πόρτα ανοιχτή). Ο αριθμός σέρβις αναφέρεται επίσης στην εγγύηση, την πλήρη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που απαιτουνται επισκευές, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις (για να εξασφαλίσετε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και τη σωστή επισκευή). ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές. - Να καθαρίζετε το φούρνο μόνο όταν είναι αρκετά κρύο ώστε να μπορείτε να το αγγίζετε. - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Εξωτερικό του φούρνου ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή και αποξεστικά απορρυπαντικά. Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα έρθει σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε τη αμέσως με ένα υγρό πανί. Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού για πιάτα. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. GR83

5 Εσωτερικό φούρνου ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια ή μεταλλικές ξύστρες ή συρμάτινα σφουγγαράκια. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά μπορούν να καταστρέψουν τις εμαγιέ επιφάνειες και το κρύσταλλο της πόρτας του φούρνου. Μετά από κάθε χρήση, αφήνετε τον φούρνο να κρυώνει και, στη συνέχεια, καθαρίζετέ τον κατά προτίμηση όσο είναι ακόμη ζεστός, ώστε να αφαιρέσετε τη συσσώρευση ακαθαρσιών και λεκέδων που δημιουργούν τα υπολείμματα φαγητών (π.χ. φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη). Χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά φούρνου και ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά γράμμα. Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό. Η πόρτα του φούρνου μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να διευκολυνθεί ο καθαρισμός (ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ). Η επάνω αντίσταση του γκριλ (ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) μπορεί να χαμηλώσει (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) για να καθαριστεί το επάνω μέρος του φούρνου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το παρατεταμένο ψήσιμο φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (π.χ. πίτσα, λαχανικά, κλπ), μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο εσωτερικό της πόρτας και γύρω από το λάστιχο. Σκουπίζετε το εσωτερικό της πόρτας με ένα πανί ή ένα σφουγγάρι όταν κρυώσει ο φούρνος. Αξεσουάρ: Βουτήξτε τα αξεσουάρ σε νερό με απορρυπαντικό αμέσως μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας γάντια για να τα πιάσετε εάν είναι ακόμη ζεστά. Τα υπολείμματα φαγητών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με κατάλληλη βούρτσα ή σφουγγαράκι. Καθαρισμός του πίσω τοιχώματος και των καταλυτικών πλευρικών πλαισίων του φούρνου (εάν υπάρχουν): ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή αποξεστικά απορρυπαντικά, χοντρές βούρτσες, ξύστρες για πουρί ή σπρέι φούρνου που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην καταλυτική επιφάνεια και να καταστρέψουν τις ιδιότητες αυτόματου καθαρισμού τους. Θέστε το φούρνο σε λειτουργία ενώ είναι κενός με τη λειτουργία υποβοήθησης ανεμιστήρα στους 200 C για περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα τροφίμων με ένα σφουγγάρι. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ - Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια. - Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κρύος πριν να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες. - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Για να αφαιρέσετε την πόρτα: 1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα. 2. Ανασηκώστε τα μάνδαλα και πιέστε τα προς τα εμπρός μέχρι τέρμα (εικ. 1). 3. Κλείστε την πόρτα όσο γίνεται (A), ανασηκώστε την (B) και γυρίστε την (C) μέχρι να αποδεσμευτεί (εικ. 2). Για να τοποθετήσετε ξανά την πόρτα: 1. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στις υποδοχές τους. 2. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα. 3. Κατεβάστε τα δύο μάνδαλα. 4. Κλείστε την πόρτα. Εικ. 1 Εικ. 2 GR84

6 ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΪΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ Για βέλτιστη σταθερότητα, οι πλαϊνές σχάρες συγκράτησης εξαρτημάτων είναι εξοπλισμένες με βίδες στερέωσης (εικ. 3). 1. Αφαιρέστε τις βίδες και τις ανάλογες πλάκες στα δεξιά και τα αριστερά με τη βοήθεια ενός κέρματος ή εργαλείου (εικ. 4). 2. Για να αφαιρέσετε τις σχάρες, σηκώστε τις (1) και στρέψτε τις (2) όπως απεικονίζεται εικ. 5. Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 5 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) Εικ. 6 Αφαιρέστε τις πλαϊνές σχάρες συγκράτησης εξαρτημάτων. Τραβήξτε την αντίσταση ελαφρώς προς τα έξω (εικ. 6) και χαμηλώστε την (εικ. 7). Για να τοποθετήσετε ξανά την αντίσταση, σηκώστε την επάνω, ενώ την τραβάτε λίγο προς το μέρος σας, και βεβαιωθείτε ότι ακουμπάει επάνω στις πλαϊνές στηρίξεις. Εικ. 7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΟΥΡΝΟΥ Για να αντικαταστήσετε τον πίσω λαμπτήρα (εάν υπάρχει): 1. Αποσυνδέστε το φούρνο από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 2. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του λαμπτήρα (εικ. 6), αντικαταστήστε το λαμπτήρα (ανατρέξτε στη σημείωση για τον τύπο του λαμπτήρα) και βιδώστε ξανά το κάλυμμα του λαμπτήρα. 3. Συνδέστε ξανά το φούρνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Για να αντικαταστήσετε τον πλαϊνό λαμπτήρα (εάν υπάρχει): 1. Αποσυνδέστε το φούρνο από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 2. Αφαιρέστε τις πλαϊνές σχάρες συγκράτησης εξαρτημάτων, εάν υπάρχουν. 3. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι και να βγάλετε το κάλυμμα του λαμπτήρα. 4. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα (δείτε τη σημείωση για τον τύπο λαμπτήρα). 5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του λαμπτήρα, ενώ το πιέζετε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. 6. Τοποθετήστε ξανά τις πλαϊνές σχάρες συγκράτησης εξαρτημάτων. 7. Συνδέστε ξανά το φούρνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Εικ. 8 Εικ. 9 Εικ. 10 Εικ. 11 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες πυράκτωσης 25-40W/230V τύπου E-14, T300 C ή λαμπτήρες αλογόνου 20-40W/230 V τύπου G9, T300 C. Μπορείτε να προμηθευτείτε τους λαμπτήρες από το Σέρβις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες αλογόνου, μην αγγίζετε τους λαμπτήρες με γυμνά χέρια επειδή τα δακτυλικά αποτυπώματα που αφήνουν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε αυτούς. Μην ανάβετε το φούρνο χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα τοποθετημένο. GR85

7 Cooking finished at 19:10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πίνακας χειρισμού 2. Άνω αντίσταση/γκριλ 3. Ανεμιστήρας ψύξης (δεν είναι ορατός) 4. Πινακίδα στοιχείων (δεν πρέπει να αφαιρεθεί) 5. Φωτισμός 6. Κυκλική αντίσταση (δεν είναι ορατή) 7. Ανεμιστήρας 8. Σούβλα (εάν υπάρχει) 9. Κάτω αντίσταση (δεν φαίνεται) 10. Πόρτα 11. Θέση σχαρών (ο αριθμός των σχαρών υποδεικνύεται στο μπροστινό μέρος του φούρνου) 12. Πίσω τοίχωμα 13. Σύνδεση αισθητήρα κρέατος Σημείωση: - Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο ανεμιστήρας μπορεί να ανάψει σε τακτά διαστήματα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας. - Στο τέλος του μαγειρέματος, μετά το σβήσιμο του φούρνου, ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο. - Όταν ανοίξετε την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, οι αντιστάσεις σβήνουν. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Εικ. A Εικ. B Εικ. C Εικ. D Εικ. E A. ΣΧΑΡΑ (αρ. 1): Η σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο φαγητών σε γκριλ ή ως υποστήριξη για ταψιά, φόρμες κέικ και άλλα σκεύη μαγειρέματος στο φούρνο. B. ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (αρ. 1): Το βαθύ ταψί για τη συλλογή των υγρών ψησίματος έχει σχεδιαστεί ώστε να τοποθετείται κάτω από τη σχάρα για τη συλλογή λίπους αλλά και ως ταψί για το μαγείρεμα κρέατος, ψαριού, λαχανικών, φοκάτσια, κτλ. C. ΛΑΜΑΡΙΝΑ (αρ. 1): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη για να μαγειρεύετε είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και να ψήνετε κρέας, ψάρι σε λαδόκολλα, κτλ. D. ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΚΡΈΑΤΟΣ: Για να μετράτε την εσωτερική θερμοκρασία του φαγητού κατά το μαγείρεμα. E. ΚΥΛΙΌΜΕΝΑ ΡΆΦΙΑ: Για να διευκολύνεστε κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση αξεσουάρ. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Άλλα αξεσουάρ που μπορείτε να προμηθευτείτε ξεχωριστά από το Σέρβις περιλαμβάνουν καταλυτικά πλαίσια και σούβλα. GR86

8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ Η σχάρα και άλλα αξεσουάρ παρέχονται με μηχανισμό κλειδώματος ώστε να μην αφαιρούνται κατά λάθος. Εικ Τοποθετήστε τη σχάρα οριζόντια, με το ανυψωμένο τμήμα A στραμμένο προς τα πάνω (εικ. 1). 2. Δώστε κλίση στη σχάρα όταν φτάσει τη θέση κλειδώματος B (εικ. 2). Εικ. 2 Εικ Επιστρέψτε τη σχάρα στην οριζόντια θέση και σπρώξτε την τέρμα μέχρι το C (εικ. 3). 4. Για να αφαιρέσετε τη σχάρα, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά των ανωτέρων οδηγιών. Τα άλλα αξεσουάρ, όπως το βαθύ ταψί για τη συλλογή υγρών μαγειρέματος και οι λαμαρίνες, τοποθετούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η προεξοχή στην επίπεδη επιφάνεια επιτρέπει στα αξεσουάρ να ασφαλίσουν στη θέση τους. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Tέλoς. μαγειρ. 19:10 ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΦΗΣ: Για να τα χρησιμοποιήσετε, αγγίξτε απλά το αντίστοιχο σύμβολο (απαιτείται μόνο ένα απαλό άγγιγμα). On/Off Για πρόσβαση στο βασικό μενού ή για να επιστρέφετε στην οθόνη έναρξης. Για άμεση πρόσβαση στις 10 αγαπημένες λειτουργίες σας. Για τον τρόπο αποθήκευσης και χρήσης των αγαπημένων ρυθμίσεών σας, δείτε την παράγραφο ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή αποθηκεύστε την αγαπημένη λειτουργία σας. Για αναζήτηση για λειτουργίες/επιλογές και αλλαγή προκαθορισμένων τιμών. Για επιλογή και επιβεβαίωση ρυθμίσεων Για έναρξη του μαγειρέματος. ΛΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Αφού ανάψετε το φούρνο, πατήστε το σύμβολο ΟΘΟΝΗ. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ακόλουθες ενδείξεις. A Συνταγές Παραδoσιακά Eιδικά Λειτoυργίες παραδoσιακoύ μαγειρέματoς B C D A. Σύμβολο για επισημασμένες λειτουργίες B. Μπορείτε να επιλέξετε την επισημασμένη λειτουργία εάν πατήσετε C. Περιγραφή της επισημασμένης λειτουργίας D. Άλλες διαθέσιμες και επιλέξιμες λειτουργίες GR87

9 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Μετά την επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί και σχετικές λεπτομέρειες. για να εμφανιστούν στην οθόνη πρόσθετες επιλογές Δρομέας Ζώνη 1 Ζώνη 2 --:-- Mεσαία IΣXYΣ ΓKPIΛ Γκριλ Όχι XPONOΣ MAΓEIP Ζώνη 3 --:-- Ζώνη 4 XPONOΣ TEΛOYΣ Για να κινηθείτε μεταξύ διαφορετικών περιοχών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και προσαρμόσιμες τιμές, ακολουθώντας τη σειρά που περιγράφεται ανωτέρω. Πατήστε τη χρησιμοποιώντας το και επιβεβαιώστε την πατώντας το κουμπί. : Ο δρομέας μετακινείται στις για να επιλέξετε την τιμή, ρυθμίστε ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ Για τη σωστή χρήση του φούρνου, όταν τον ανάβετε για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα. Συνεχίστε ως εξής: 1. Πατήστε : Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα με τις πρώτες τρεις διαθέσιμες γλώσσες. 2. Πατήστε τα κουμπιά και για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα. 3. Όταν επισημανθεί η επιθυμητή γλώσσα, πατήστε για να την επιλέξετε. Μετά την επιλογή της γλώσσας, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 12: Ρυθμίστε την ώρα με τα κουμπιά και. Για να μετακινηθείτε στους αριθμούς πιο γρήγορα, κρατήστε το κουμπί πατημένο. 5. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας: Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα λειτουργιών. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Συνταγές Παραδoσιακά Eιδικά Λειτoυργίες παραδoσιακoύ μαγειρέματoς Εάν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το κουμπί. Στην οθόνη εμφανίζονται οι λειτουργίες μαγειρέματος. Για αναζήτηση στις διάφορες δυνατότητα, πατήστε τα κουμπιά : Η επιλεγμένη λειτουργία είναι επισημασμένη με λευκό στο κέντρο της οθόνης. Σημείωση: Για τη λίστα και περιγραφή των λειτουργιών, ανατρέψτε στον ανάλογα πίνακα στο σελίδα 94 και το σελίδα 95. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία: Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις μαγειρέματος. Εάν οι προρυθμισμένες τιμές είναι οι επιθυμητές, πατήστε το κουμπί έναρξης. Διαφορετικά, συνεχίστε όπως περιγράφεται ανωτέρω για να τις αλλάξετε. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΓΚΡΙΛ 200 C --:-XPONOΣ MAΓEIP Όχι Eξαναγκ. αέρας --:-XPONOΣ TEΛOYΣ --:-- Όχι XPONOΣ MAΓEIP Eξαναγκ. αέρας --:-XPONOΣ TEΛOYΣ Bάλτε φαγητό σε Eπίπ. 3 Πιέστε στo τέλoς Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή την έξοδο του γκριλ, συνεχίστε ως εξής: 1. Ελέγξτε ότι ο δρομέας βρίσκεται δίπλα από την τιμή θερμοκρασίας (ζώνη 1). Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε την παράμετρο που θα αλλάξετε: Αναβοσβήνει η τιμή θερμοκρασίας. 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να αλλάξετε στην επιθυμητή τιμή. 3. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση και στη συνέχεια πατήστε. Στην οθόνη υποδεικνύεται η σχάρα στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό. 4. Πατήστε για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος εάν ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία. 5. Στο τέλος του μαγειρέματος, εμφανίζεται το μήνυμα τέλους μαγειρέματος. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να σβήσετε το φούρνο εάν πατήσετε ή μπορείτε να παρατείνετε το μαγείρεμα εάν πατήσετε. Όταν είναι σβηστός, στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή ψύξης που υποδεικνύει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου. GR88

10 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ --:-- XPONOΣ MAΓEIP Eξαναγκ. αέρας Όχι --:-XPONOΣ TEΛOYΣ Όχι --:-- XPONOΣ MAΓEIP Eξαναγκ. αέρας --:-- --:-- XPONOΣ MAΓEIP Eξαναγκ. αέρας Nαι XPONOΣ TEΛOYΣ --:-XPONOΣ TEΛOYΣ Εάν επιθυμείτε να προθερμάνετε το φούρνο πριν εισάγετε το φαγητό, αλλάξτε την προεπιλεγμένη επιλογή του φούρνου ως εξής: 1. Με τα κουμπιά και, μετακινήστε το δρομέα στην προθέρμανση. 2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη ρύθμιση: Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Όχι. 3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε ή : Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Ναι. 4. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί. ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - 00:02 EIΣAΓETE - 00:02 Γρήγ. πρoθέρμ. EIΣAΓETE - 00:02 EIΣAΓETE Πρoθέρμανση Zεστός φoύρνoς! Εάν επιθυμείτε να προθερμάνετε το φούρνο γρήγορα πριν εισάγετε το φαγητό, αλλάξτε την προεπιλεγμένη επιλογή του φούρνου ως εξής: 1. Επιλέξτε τη λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης με τα κουμπιά. 2. Πατήστε για επιβεβαίωση: Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις. 3. Εάν η προτεινόμενη θερμοκρασία είναι η επιθυμητή, πατήστε. Διαφορετικά, συνεχίστε όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους για να την αλλάξετε. Παράγεται ένα ηχητικό σήμα όταν ο φούρνος φτάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Στο τέλος της προθέρμανσης, ο φούρνος επιλέγει αυτόματα τη συμβατική λειτουργία. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να τοποθετήσετε το φαγητό στο φούρνο για μαγείρεμα. 4. Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε διαφορετική λειτουργία μαγειρέματος, πατήστε και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ --:-- XPONOΣ MAΓEIP Eξαναγκ. αέρας Όχι --:-XPONOΣ TEΛOYΣ Όχι - 00:00 ΩΩ:ΛΛ Eξαναγκ. αέρας - 00:20 --:-- ΩΩ:ΛΛ Eξαναγκ. αέρας Όχι XPONOΣ TEΛOYΣ 19:20 XPONOΣ TEΛOYΣ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για το μαγείρεμα φαγητού για καθορισμένη χρονική διάρκεια, από το ελάχιστο 1 λεπτού έως το μέγιστο χρόνο που επιτρέπεται για την επιλεγμένη λειτουργία. Στη συνέχεια, ο φούρνος σβήνει αυτόματα. 1. Για να επιλέξετε τη λειτουργία, τοποθετήστε το δρομέα δίπλα από τη διάρκεια μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιά. 2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη ρύθμιση: Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 00: Αλλάξτε την τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και για να εμφανίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη τιμή. POΔOKOKKINIΣMA Στο τέλος του μαγειρέματος, με ορισμένες λειτουργίες, στην οθόνη υποδεικνύεται η δυνατότητα πρόσθετου ροδοκοκκινίσματος. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ρυθμιστεί η ώρα μαγειρέματος. - 00:05 XPONOΣ MAΓEIP Tέλoς. μαγειρ. 20:00 ^ για παρ., OK για ρoδoκ. Poδoκoκκίνισμα 20:05 Tέλoς ρoδoκoκ. 20:05 XPONOΣ TEΛOYΣ Στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος, στην οθόνη εμφανίζεται ^ για παρ., OK για ρoδoκ. Πατήστε το κουμπί. Ο φούρνος ξεκινάει έναν κύκλο ροδοκοκκινίσματος 5 λεπτών. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά μετά το μαγείρεμα. GR89

11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα τέλους μαγειρέματος, εάν καθυστερήσετε την έναρξη μαγειρέματος μέχρι 23 ώρες και 59 λεπτά, το μέγιστο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο αφού ρυθμιστεί η ώρα μαγειρέματος. Αυτή η ρύθμιση είναι δυνατή μόνο όταν δεν απαιτείται προθέρμανση για την επιλεγμένη λειτουργία. - 00:20 ΩΩ:ΛΛ - 00:20 ΩΩ:ΛΛ - 00:20 ΩΩ:ΛΛ Όχι Eξαναγκ. αέρας 19:20 XPONOΣ TEΛOYΣ Όχι Eξαναγκ. αέρας 19:20 XPONOΣ TEΛOYΣ Όχι Eξαναγκ. αέρας 20:10 XPONOΣ TEΛOYΣ Μετά τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα τέλους του μαγειρέματος (για παράδειγμα 19:20). Για να καθυστερήσετε την ώρα τέλους μαγειρέματος, και συνεπώς και την ώρα έναρξης μαγειρέματος, συνεχίστε ως εξής: 1. Τοποθετήστε το δρομέα δίπλα από την ώρα τέλους μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιά. 2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη ρύθμιση: Αναβοσβήνει η ώρα τέλους μαγειρέματος. 3. Για να καθυστερήσετε την ώρα τέλους μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη τιμή. 5. Πατήστε το κουμπί. Στην οθόνη υποδεικνύεται η σχάρα στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό. 6. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Ο φούρνος θα ξεκινήσει το μαγείρεμα μετά από κάποια χρονική περίοδο που υπολογίζεται ώστε να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα στη ρυθμισμένη ώρα (για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένα φαγητό απαιτεί χρόνο μαγειρέματος 20 λεπτά και η ώρα τέλους μαγειρέματος έχει ρυθμιστεί στις 20.10, ο φούρνος θα ξεκινήσει το μαγείρεμα στις 19.50). Σημείωση: Το χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσει το μαγείρεμα, μπορείτε να ανάψετε το φούρνο εάν πατήσετε το κουμπί. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμισμένες τιμές (θερμοκρασία, ρύθμιση γκριλ, χρόνος μαγειρέματος) εάν χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά και το κουμπί όπως περιγράφεται σε προηγούμενες παραγράφους. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ :42 YΠOΛEIMMA ΘEPMOTHTAΣ Εάν, στο τέλος μαγειρέματος ή όταν ο φούρνος είναι σβηστός, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου ξεπερνάει τους 50 C, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και η γραμμή που υποδεικνύει όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ψύξη. Όταν το υπόλειμμα θερμότητας φτάσει τους 50 C, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 00 : 00 : 00 (ΩΩ) (ΛΛ) (ΔΔ) 01 : 10 : 00 (ΩΩ) (ΛΛ) (ΔΔ) 01 : 09 : 00 Πιέστε για ρύθμιση χρoνoδιακόπτη, για έναρξη Πιέστε για ρύθμιση χρoνoδιακόπτη, για έναρξη Xponoδiakόπthς Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο φούρνος είναι σβηστός. Είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, για την παρακολούθηση του χρόνου μαγειρέματος ζυμαρικών. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. 1. Ενώ ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το κουμπί : Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 00:00: Πατήστε τα κουμπιά και για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα. 3. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση. Αφού παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 00:00:00 και παράγεται ένα ηχητικό σήμα. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο, εάν συνεχίσετε όπως περιγράφεται ανωτέρων, ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη εάν πατήσετε το κουμπί (στην οθόνη θα εμφανιστεί η ώρα). GR90

12 ΣΥΝΤΑΓΕΣ Χάρη στην τεχνολογία ευφυούς αισθητήρα, ο φούρνος προσφέρει 30 προρυθμισμένες συνταγές με τις την ιδανική λειτουργία και θερμοκρασία μαγειρέματος. Απλώς ακολουθήστε τη συνταγή όσον αφορά τα συστατικά και τη μέθοδο προετοιμασίας. Μετά, συνεχίστε ως εξής: Pυθμίσεις Συνταγές Παραδoσιακά Πλήρως αυτόματες συνταγές Ψάρι Πoυλερικά Λαχανικά Πλήρως αυτόματες συνταγές Στήθ. κoτόπoυλo Ψητό κoτόπoυλo Συνταγές: Bλ. βιβλίo μαγειρικής για περιγραφή Aυτόματα EΛEΓXOΣ - 00:45 XPONOΣ MAΓEIP Aυτόματα EΛEΓXOΣ - 00:44 XPONOΣ MAΓEIP Ψητό κoτόπoυλo 19:45 XPONOΣ TEΛOYΣ Bάλτε φαγητό σε Eπίπ. 3 Πιέστε στo τέλoς Ψήσιμo 19:45 XPONOΣ TEΛOYΣ 1. Επιλέξτε ΣΥΝΤΑΓΕΣ (Συνταγές) με τα κουμπιά και επιβεβαιώστε με το. 2. Από την προτεινόμενη λίστα, επιλέξτε το φαγητό που θα μαγειρέψετε. 3. Επιβεβαιώστε το επιλεγμένο φαγητό με το κουμπί. 4. Επιλέξτε την επιθυμητή συνταγή με τα κουμπιά. 5. Πατήστε για επιβεβαίωση: Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος μαγειρέματος, κατά προσέγγιση. 6. Τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και πατήστε το κουμπί. Στην οθόνη υποδεικνύεται η σχάρα στην οποία πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό. 7. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Για να καθυστερήσετε την έναρξη μαγειρέματος, δείτε τη σχετική παράγραφο. Γυρίστε φαγητό Mαγείρ. σχεδόν τέλoς Eλέγξτε φαγητό Tέλoς. μαγειρ. 19:45 Πιέστε ^ για παράταση Σημειώσεις: Πρέπει να γυρίσετε ή να ανακατέψετε ορισμένα φαγητά στα μισά του χρόνου μαγειρέματος: Ο φούρνος παράγει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη υποδεικνύεται η απαιτούμενη ενέργεια. Ο αρχικός χρόνος μαγειρέματος εμφανίζεται μόνο για καθοδήγηση: Μπορεί να παραταθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του χρόνου μαγειρέματος, ο φούρνος σας ζητάει να ελέγξετε εάν το φαγητό έχει μαγειρευτεί όπως επιθυμείτε. Εάν όχι, μπορείτε να προσθέσετε εσείς οι ίδιοι πρόσθετο χρόνο με τη χρήση των κουμπιών. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Ο παρεχόμενος αισθητήρας κρέατος σάς επιτρέπει να μετράτε την ακριβή θερμοκρασία του εσωτερικού του φαγητού κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μεταξύ 0 και 100 C, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το μαγείρεμα του φαγητού γίνεται τέλεια. Ανάλογα με το φαγητό που μαγειρεύεται, μπορείτε να ρυθμίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία εσωτερικού. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετήσετε τον αισθητήρα με ακρίβεια προκειμένου να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Εισάγετε τον αισθητήρα πλήρως μέσα στο πιο ψαχνό μέρος του κρέατος, αποφεύγοντας κόκαλα και λιπώδη μέρη (εικ. 1). Για πουλερικά, πρέπει να εισάγετε τον αισθητήρα πλαγίως, στη μέση του στήθους, φροντίζοντας η μύτη του αισθητήρα να μην καταλήξει σε κοίλο μέρος (εικ. 2). Σε περίπτωση κρέατος με πολύ ανομοιόμορφο πάχος, ελέγξτε ότι έχει μαγειρευτεί σωστά πριν το αφαιρέσετε από το φούρνο. Συνδέστε το άκρο του αισθητήρα στην οπή που βρίσκεται στο δεξιό τοίχωμα του θαλάμου φούρνου. Εικ. 1 Εικ. 2 GR91

13 Συνταγές με τη χρήση του αισθητήρα κρέατος 1. Επιλέξτε Συντ. θερ. κρέατ. με τα κουμπιά πάνω και κάτω και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας 2. Από την προτεινόμενη λίστα, επιλέξτε το φαγητό που θα μαγειρέψετε και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πάτημα του Σημείωση: Εάν επιλέξετε Πpoσαpμoσμέvo, η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε όλες τις παραμέτρους για ρύθμιση. Οι άλλες συνταγές σάς επιτρέπουν να εισάγετε μόνο μερικές από αυτές. 3. Συνδέστε τον αισθητήρα, τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο και πατήστε για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Σημείωση: Εάν δεν έχει συνδεθεί ο αισθητήρας, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να τον τοποθετήσετε. Εάν δεν τον έχετε εισάγει, όταν πατήσετε, ο φούρνος ξεκινάει κύκλο παραδοσιακού μαγειρέματος χωρίς ορισμένο χρόνο. Παραδoσιακά Συντ. θερ. κρέατ. Eιδικά Aυτόματες λειτoυργίες ψησίματoς Ψητό μoσχάρι Πpoσαpμoσμέvo Poστ μπιφ Aυτόματες λειτoυργίες ψησίματoς Eισαγωγη ανιχν. κρέατoς ή πατήστε OK Εάν ο αισθητήρας έχει συνδεθεί σωστά, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τρία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εμφανίζεται μια οθόνη που υποδεικνύει όλες τις παραμέτρους μαγειρέματος, μαζί με την εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος όπως τη μετράει ο αισθητήρας. Όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη εσωτερική θερμοκρασία για το συγκεκριμένο φαγητό, στην οθόνη εμφανίζεται ένα ανάλογο μήνυμα για 3 δευτερόλεπτα. Στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος, ο φούρνος προτείνει την παράταση του χρόνου μαγειρέματος με το πάτημα του. Εάν πατήσετε το κουμπί, το μαγείρεμα συνεχίζει με τον παραδοσιακό τρόπο μαγειρέματος, χωρίς ρύθμιση χρόνου. Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί, ο φούρνος περιμένει 10 λεπτά πριν σβήσει. Μετά από αυτό, δεν είναι πλέον δυνατή η παράταση του μαγειρέματος. 150 C 100 C ΘEPM KPEATOΣ 150 C 100 C ΘEPM KPEATOΣ Aνιχνευτής κρέατoς έχει συνδεθεί Ψήσιμo 79 C TPEXΩN Eπιτεύχθηκε θερμoκρασία Η χρήση του αισθητήρα είναι επίσης δυνατή με ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕ ΑΕΡΑ, EΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ, ΓΚΡΙΛ ΤOΥΡΜΠO, MΑΓΕΙΡΕΜΑ MAXI και AΡΓΟ ΜΑΓ. ΚΡΕΑΤ., AΡΓΟ ΜΑΓ. ΨΑΡΙOΥ. Εάν δεν εισάγετε τον αισθητήρα, το μαγείρεμα συνεχίζει με τον παραδοσιακό τρόπο. Διαφορετικά, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα ότι ο αισθητήρας δεν είναι συνδεδεμένος. Το μήνυμα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα, μετά από τα οποία ο φούρνος συνεχίζει σαν να είχε επιλεγεί η προσαρμοσμένη λειτουργία όπως υποδεικνύεται ανωτέρω. 100 C TPEXΩN --:-- XPONOΣ MAΓEIP 150 C 100 C ΘEPM KPEATOΣ Όχι Συμβατικό --:-- XPONOΣ TEΛOYΣ Eισαγωγη ανιχν. κρέατoς ή πατήστε OK ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ Αυτός ο φούρνος σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε επιλεγμένες ρυθμίσεις για το μαγείρεμα των αγαπημένων σας φαγητών. Στο τέλος του μαγειρέματος, εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσατε (λειτουργία, χρόνος μαγειρέματος, θερμοκρασία, κτλ.), πατήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Πιέστε OK για απoθήκευση. Συμβατικό 2 Eξαναγκ. αέρας Πιέστε OK για απoθήκευση, << ακύρ. Πιέστε OK για απoθήκευση, << ακύρ. Aγαπημένα έχει απoθηκευτεί Όταν πατήσετε το κουμπί, ο φούρνος προτείνει να αποθηκεύσει την επιλογή σας ως έναν αριθμό 1 έως 10 των διαθέσιμων αποθηκευμένων αγαπημένων. Εάν επιθυμείτε να την αποθηκεύσετε σε διαφορετική θέση, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό εάν πατήσετε τα κουμπιά πριν επιβεβαιώσετε την επιλογή σας με το κουμπί. Εάν η μνήμη είναι γεμάτη ή η θέση ήδη χρησιμοποιείται, η λειτουργία θα αντικατασταθεί. Εάν, όμως, δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, απλώς πατήστε το κουμπί και συνεχίστε με άλλη λειτουργία αφού πατήσετε τα κουμπιά. Διαφορετικά, σβήστε το φούρνου. Για να καλέσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις σας κάποια στιγμή αργότερα, πατήστε το κουμπί και επιλέξτε μία από τις αποθηκευμένες λειτουργίες. Στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά για να δείτε την επιθυμητή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί και ξεκινήστε το μαγείρεμα αφού πατήσετε το κουμπί. GR92

14 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Για να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις, από το βασικό μενού επιλέξτε PΥΘΜΙΣΕΙΣ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά. 2. Πατήστε για επιβεβαίωση: Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε (γλώσσα, ένταση ηχητικού σήματος, φωτεινότητα οθόνης, χρόνος, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας). 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε να αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά. 4. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. 6. Πατήστε το κουμπί. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιλογή σας. Σημείωση: Όταν ο φούρνος είναι σβηστός και επιλέξετε τη λειτουργία ECOMODE (εξοικονόμηση ενέργειας) (είναι στην ένδειξη ON), η οθόνη σβήνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Εάν, όμως, η λειτουργία δεν έχει επιλεγεί (OFF), μειώνεται απλώς η φωτεινότητα της οθόνης μετά από λίγα δευτερόλεπτα. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα των κουμπιών του πίνακα χειρισμού. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε ταυτόχρονα και για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Εάν είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία των κουμπιών κλειδώνει και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα και το σύμβολο. Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για να την απενεργοποιήσετε, επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος κουμπιών, μπορείτε να σβήσετε το φούρνο εάν πατήσετε το κουμπί. GR93

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ PΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡ. ΚΡΕΑΤ. ΠΑΡΑΔOΣΙΑΚΑ Ρυθμίστε την ένδειξη (γλώσσα, ώρα, φωτεινότητα, ένταση ηχητικού σήματος, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας). Μπορείτε να επιλέξετε από 30 διαφορετικές προρυθμισμένες συνταγές (βλ. εσώκλειστο βιβλίο συνταγών). Ο φούρνος ρυθμίζει αυτόματα τη βέλτιστη θερμοκρασία, λειτουργία και χρόνο μαγειρέματος. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο συνταγών όσον αφορά την προετοιμασία, τα αξεσουάρ και τη σχάρα φούρνου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Για να επιλέξετε 7 βέλτιστους τρόπους μαγειρέματος για διαφορετικά είδη κρέατος. Ο φούρνος ρυθμίζει αυτόματα την τελική εσωτερική θερμοκρασία του επιλεγμένου κρέατος και την ιδανική θερμοκρασία φούρνου για μαγείρεμα. Αυτές οι τιμές δίνονται στον ειδικό πίνακα μαγειρέματος που παρέχεται. Ωστόσο, μπορείτε να τις αλλάξετε χειροκίνητα εντός ενός προρυθμισμένου εύρους. Για τη σωστή τοποθέτηση και χρήση του αισθητήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ανάλογη παράγραφο. Τοποθετήστε το κρέας στην 3η σχάρα, χρησιμοποιώντας ταψί τοποθετημένο επάνω στη σχάρα ή μόνο το βαθύ ταψί. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου για να ελέγξετε το κρέας και να προσθέσετε ζωμό. Όμως, προσέχετε να μην κινήσετε τον αισθητήρα. Βλ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. EΙΔΙΚΑ Βλ. ΕΙΔΙΚΑ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΗΓ. ΠΡOΘΕΡΜ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΚΡΙΛ ΓΚΡΙΛ ΤOΥΡΜΠO EΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕ ΑΕΡΑ Για να πραγματοποιείτε γρήγορη προθέρμανση του φούρνου. Για να μαγειρεύετε οποιοδήποτε φαγητό σε ένα μία σχάρα μόνο. Χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα. Για να μαγειρεύετε πίτσα, πίτες και γλυκά με υγρή γέμιση, χρησιμοποιήστε την 1η ή τη 2η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Για να ψήνετε μπριζόλες, σουβλάκια και λουκάνικα στο γκριλ. Για να μαγειρεύετε λαχανικά ογκρατέν και να φρυγανίζετε ψωμί. Τοποθετήστε το φαγητό στην 4η ή 5η σχάρα. Για να ψήνετε κρέατα στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείται το βαθύ ταψί για τη συλλογή των υγρών από το ψήσιμο. Τοποθετήστε το στη 3η/4η σχάρα, προσθέτοντας περίπου μισό λίτρο νερό. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά το μαγείρεμα, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμένει κλειστή. Για να ψήνετε στο γκριλ μεγάλα κομμάτια κρέατος (μπούτια, ροσμπίφ, κοτόπουλα). Τοποθετήστε το φαγητό στα μεσαία ράφια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το βαθύ ταψί για τη συλλογή των υγρών ψησίματος. Τοποθετήστε το στην 1η/2η σχάρα, προσθέτοντας περίπου μισό λίτρο νερό. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά το μαγείρεμα, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμένει κλειστή. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σούβλα, εκεί όπου προβλέπεται αυτό το εξάρτημα. Για να μαγειρεύετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά για τα οποία απαιτείται η ίδια θερμοκρασία μαγειρέματος σε αρκετές σχάρες (π.χ. ψάρι, λαχανικά, κέικ). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να μαγειρεύετε διαφορετικά φαγητά χωρίς τη μετάδοση οσμών από το ένα φαγητό στο άλλο. Χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα για μαγείρεμα σε μία σχάρα μόνο, την 1η και 4η σχάρα για μαγείρεμα σε δύο σχάρες και την 1η, 3η και 5η για μαγείρεμα σε τρεις σχάρες. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Για να μαγειρεύετε κρέατα και πίτες με υγρή γέμιση (αλμυρές ή γλυκές) σε μία μόνο σχάρα. Χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. GR94

16 AΠΟΨΥΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟ KΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ AΡΓΟ ΨΗΣΙΜO ΦOΥΣΚΩΜΑ EΥΚOΛΙΑ MΑΓΕΙΡΕΜΑ MAXI Λαζάνια Πίτσα Στρούντελ Τηγανιτές πατάτες Ψωμί Πpoσαpμoσμέvo Aργό μαγ. κρέατ. Aργό μαγ. ψαριoύ ΕΙΔΙΚΑ Για να επιταχύνετε την απόψυξη των τροφών. Συνιστάται να βάλετε το φαγητό στη μεσαία σχάρα. Συνιστάται να αφήνετε το φαγητό στη συσκευασία του προκειμένου να αποφύγετε το στέγνωμα της επιφάνειάς τους. Για να διατηρείτε τα πρόσφατα μαγειρεμένα φαγητά ζεστά και τραγανά (π.χ. κρέας, τηγανιτά φαγητά ή τάρτες). Συνιστάται να βάλετε το φαγητό στη μεσαία σχάρα. Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία στο φούρνο είναι υψηλότερη από 65 C. Για να πραγματοποιείτε το βέλτιστο φούσκωμα γλυκιάς ή αλμυρής ζύμης. Για να προστατεύετε την ποιότητα του αποτελέσματος, η λειτουργία δεν ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του φούρνου δεν είναι υψηλότερη από 40?. Τοποθετήστε τη ζύμη στο 2η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Για να μαγειρεύετε φαγητά που διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου ή σε ψυγείο (μπισκότα, υγρά μίγματα κέικ, ορεκτικά και αρτοσκευάσματα). Αυτή η λειτουργία μαγειρεύει απαλά και γρήγορα όλα τα τρόφιμα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζεσταίνετε ξανά μαγειρεμένα φαγητά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του φαγητού. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Για να μαγειρεύετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (άνω των 2,5 κιλών). Χρησιμοποιήστε την 1η ή 3η σχάρα, ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Για πιο ομοιόμορφο ροδοκοκκίνισμα, συνιστάται να γυρίσετε το κρέας κατά το μαγείρεμα. Είναι προτιμότερο να περιχύνετε το κρέας με ζωμό σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να μη στεγνώσει. Η λειτουργία επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και τρόπο μαγειρέματος για 5 διαφορετικά είδη έτοιμων καταψυγμένων φαγητών. Χρησιμοποιήστε τη 2η ή 3η σχάρα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Είναι δυνατό να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 50 έως 250 C για να μαγειρέψετε άλλα είδη προϊόντων. Για το απαλό μαγείρεμα κρέατος (στους 90 C) και ψαριού (στους 85 C). Αυτή η λειτουργία προσφέρει αργό μαγείρεμα, το οποίο εξασφαλίζει ότι το φαγητό παραμένει τρυφερό και ζουμερό. Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, το φαγητό δεν ροδοκοκκινίζει στο εξωτερικό και το τελικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με το μαγείρεμα στον ατμό. Για ψητά, ψήστε πρώτα στο ταψί για να κατακρατηθούν οι φυσικοί ζωμοί του κρέατος. Οι χρόνοι μαγειρέματος κυμαίνονται από 2 ώρες για ψάρια που ζυγίζουν περίπου 300 γρ., μέχρι 4-7 ώρες για κομμάτια που ζυγίζουν από 1 κιλό έως 3 κιλά. Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην ανοίγετε την πόρτα κατά το μαγείρεμα και χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας ή συνήθη θερμόμετρο φούρνου. GR95

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Συνταγή Λειτουργία Προθέρμανση Σχάρα (από το κάτω μέρος) Θερμοκρασία ( C) Χρόνος (λεπτά) Αξεσουάρ - 2 / Φόρμα κέικ Κέικ που φουσκώνουν Πίτες με γέμιση (τσιζκέικ, στρούντελ, μηλόπιτα) Σχάρα 4: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Σχάρα 1: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Βαθύ ταψί / Λαμαρίνα ή φόρμα κέικ Σχάρα 4: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Σχάρα 1: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Βαθύ ταψί ή Μπισκότα/Ταρτάκια Σχάρα 4: Σχάρα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 5: Ταψί φούρνου Σχάρα 3: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Βαθύ ταψί ή Γλυκάκια σου Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 5: Ταψί φούρνου Σχάρα 3: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Βαθύ ταψί ή Μαρέγκα Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 5: Ταψί φούρνου Σχάρα 3: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή GR96

18 Συνταγή Λειτουργία Προθέρμανση Σχάρα (από το κάτω μέρος) Θερμοκρασία ( C) Χρόνος (λεπτά) Αξεσουάρ - 1 / Βαθύ ταψί ή Ψωμί / Πίτσα / Φοκάτσια Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 5: Ταψί φούρνου Σχάρα 3: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Φόρμα κέικ Αλμυρές πίτες (χορτόπιτα, κις λορέν) Σχάρα 4: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Σχάρα 1: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Σχάρα 5: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Σχάρα 3: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή + φόρμα κέικ Βαθύ ταψί ή Βολοβάν / Αλμυρά με φύλλο κρούστας Λαζάνια / Ζυμαρικά στο φούρνο / Κανελόνια / Φλαν Αρνί / Μοσχάρι / Βοδινό / Χοιρινό 1 κιλό Κοτόπουλο / Κουνέλι / Πάπια 1 κιλό Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 5: Ταψί φούρνου Σχάρα 3: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Ταψί φούρνου επάνω σε σχάρα Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου σε σχάρα Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου σε σχάρα Γαλοπούλα / Χήνα 3 κιλά Ψάρι στο φούρνο / σε λαδόκολλα (φιλέτο, ολόκληρο) Γεμιστά λαχανικά (τομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες) Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου σε σχάρα Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου σε σχάρα Ταψί φούρνου επάνω σε σχάρα Τοστ - 5 Υψηλή 3-5 Γκριλ GR97

19 Συνταγή Λειτουργία Προθέρμανση Σχάρα (από το κάτω μέρος) Ψάρι φιλέτο / Μπριζόλες Μεσαία Λουκάνικα / Σουβλάκια / Παϊδάκια / Μπιφτέκια Ψητό κοτόπουλο 1-1,3 κιλά Θερμοκρασία ( C) Χρόνος (λεπτά) Μεσαία-Υψηλή Μεσαία Υψηλή Ροστ μπιφ ωμό 1 κιλά - 3 Μεσαία Μπούτι αρνίσιο / Κότσι - 3 Μεσαία Πατάτες φούρνου - 3 Μεσαία Λαχανικά ογκρατέν - 3 Υψηλή Λαζάνια και κρέατα Κρέατα και πατάτες Ψάρι και λαχανικά Αξεσουάρ Σχάρα 4: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στη μέση του μαγειρέματος) Σχάρα 3: Βαθύ ταψί με νερό Σχάρα 5: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στη μέση του μαγειρέματος) Σχάρα 4: Βαθύ ταψί με νερό Σχάρα 2: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού χρόνου μαγειρέματος) Σχάρα 1: Βαθύ ταψί με νερό Σχάρα 2: Σούβλα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί με νερό Ταψί φούρνου επάνω σε σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού χρόνου μαγειρέματος) Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού χρόνου μαγειρέματος) Βαθύ ταψί ή (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρία του συνολικού χρόνου μαγειρέματος) Ταψί φούρνου επάνω σε σχάρα Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή ταψί φούρνου GR98

20 Συνταγή Λειτουργία Προθέρμανση Σχάρα (από το κάτω μέρος) Καταψυγμένη πίτσα ΣΥΝΤΑΓΈΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ ΚΡΈΑΤΟΣ Συνταγή Λειτουργία Προθέρμανση Σχάρα (από το κάτω μέρος) Θερμοκρασία ( C) - 3 Αυτόματα Αυτόματα Αυτόματα Αυτόματα Θερμοκρασία ( C) Χρόνος (λεπτά) Χρόνος (λεπτά) Αξεσουάρ Βαθύ ταψί / Λαμαρίνα ή σχάρα Σχάρα 4: Ταψί φούρνου Σχάρα 1: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 5: Ταψί φούρνου Σχάρα 3: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 1: Ταψί φούρνου Σχάρα 5: Ταψί φούρνου Σχάρα 4: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 3: Βαθύ ταψί ή Σχάρα 1: Ταψί φούρνου Συνιστώμενη θερμοκρασία αισθητήρα κρέατος ( C) Ροστ μπιφ ωμό Αυτόματα Ροστ μπιφ μεσαίο Αυτόματα Ροστ μπιφ καλοψημένο Αυτόματα Γαλοπούλα ψητή Αυτόματα - 1 / Κοτόπουλο ψητό Αυτόματα Βοδινό ψητό Αυτόματα Μοσχάρι ψητό Αυτόματα Προσαρμοσμένο κρέας Αυτόματα GR99

21 Πίνακας δοκιμασμένων συνταγών (σε συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 και DIN :07:07) Συνταγή IEC 60350:99+A1:05 +A2: Λειτουργία Προθέρμανση Σχάρα (από το κάτω μέρος) Θερμοκρασία ( C) Χρόνος (λεπτά) Αξεσουάρ και σημειώσεις Κουλουράκια βουτύρου (Shortbread) IEC 60350:99+A1:05 +A2: Βαθύ ταψί / Λαμαρίνα Σχάρα 4: Λαμαρίνα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί Βαθύ ταψί / Λαμαρίνα Κεϊκάκια (Small cakes) IEC 60350:99+A1:05 +A2: Αφράτο κέικ χωρίς λίπη (Fatless sponge cake) IEC 60350:99+A1:05 +A2: Σχάρα 4: Λαμαρίνα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί Σχάρα 5: Ταψί φούρνου επάνω σε σχάρα Σχάρα 3: Λαμαρίνα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί Φόρμα κέικ - 2 / Φόρμα κέικ Δύο μηλόπιτες (Two apple pies) IEC 60350:99+A1:05 +A2: Σχάρα 4: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Σχάρα 1: Φόρμα κέικ επάνω σε σχάρα Τοστ (Toast) - 5 Υψηλή 3-5 Γκριλ IEC 60350:99+A1:05 +A2: Μπιφτέκια (Burgers) - 5 Υψηλή DIN : Σχάρα 5: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στη μέση του μαγειρέματος) Σχάρα 4: Βαθύ ταψί με νερό Μηλόπιτα, κέικ με μαγιά (Apple cake, yeast tray cake) DIN : Βοδινό ψητό (Roast pork) Βαθύ ταψί / Λαμαρίνα Σχάρα 4: Λαμαρίνα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί Σχάρα 2: Βαθύ ταψί DIN :07 Παράρτημα C Βαθύ ταψί / Λαμαρίνα Λεπτό κέικ (Flat cake) Σχάρα 4: Λαμαρίνα Σχάρα 1: Βαθύ ταψί Στον πίνακα μαγειρέματος παρέχονται συστάσεις για την ιδανική λειτουργία και θερμοκρασία μαγειρέματος προκειμένου να διασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα με όλες τις συνταγές. Εάν επιθυμείτε να μαγειρέψετε σε μία μόνο σχάρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ψησίματος με αέρα, τοποθετήστε το φαγητό στην τρίτη σχάρα και επιλέξτε τη θερμοκρασία που προτείνεται για τη λειτουργία EΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ (Εξαναγκασμένος αέρας) όταν μαγειρεύεται σε περισσότερες από μία σχάρες. Όταν ψήνετε τρόφιμα στο γκριλ, αφήστε στο μπροστινό μέρος χώρο 3 έως 4 εκατοστά για διευκόλυνση κατά την αφαίρεση του φαγητού από το φούρνο. GR100

22 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τρόπος ανάγνωσης του πίνακα μαγειρέματος Ο πίνακας υποδεικνύει την καλύτερη λειτουργία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κάποιο φαγητό, που μπορεί να μαγειρευτεί σε μία ή περισσότερες σχάρες ταυτόχρονα. Οι χρόνοι μαγειρέματος ξεκινούν από τη στιγμή που τοποθετείται το φαγητό στο φούρνο, χωρίς να περιλαμβάνεται η προθέρμανση (όπου αυτή χρειάζεται). Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι μαγειρέματος παρέχονται αποκλειστικά για καθοδήγηση και εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του αξεσουάρ που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε αρχικά τις ελάχιστες συνιστώμενες τιμές και, εάν το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί αρκετά, προχωρήστε σε μεγαλύτερες τιμές. Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που παρέχονται και, κατά προτίμηση, σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες κέικ και ταψιά φούρνου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τηγάνια και αξεσουάρ από πιρέξ ή στεατίτη, ωστόσο πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος μαγειρέματος θα είναι λίγο μεγαλύτερος. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές που δίνονται στον πίνακα μαγειρέματος για την επιλογή των αξεσουάρ (παρέχονται) που θα τοποθετηθούν στα διάφορα ράφια. Ταυτόχρονο μαγείρεμα διαφορετικών φαγητών Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία EΞΑΝΑΓΚ. ΑΕΡΑΣ (Εξαναγκασμένος αέρας), μπορείτε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά τα οποία χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος (για παράδειγμα: ψάρι και λαχανικά), χρησιμοποιώντας διαφορετικά ράφια. Αφαιρέστε το φαγητό που απαιτεί μικρότερο χρόνο μαγειρέματος και αφήστε στο φούρνο το φαγητό που απαιτεί το μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος. Γλυκά - Μαγειρέψτε γλυκά που απαιτούν δεξιοτεχνία με τη συμβατική λειτουργία μόνο σε ένα ράφι. Χρησιμοποιήστε σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες γλυκών και τοποθετείτε τις πάντα στην παρεχόμενη σχάρα. Για να μαγειρέψετε σε περισσότερα από ένα ράφια, επιλέξτε τη λειτουργία εξαναγκασμού αέρα και τοποθετήστε τις φόρμες κέικ στις σχάρες, βοηθώντας τη βέλτιστη κυκλοφορία του θερμού αέρα. - Για να δείτε εάν έχει ψηθεί ένα αφράτο κέικ, τοποθετήστε μια ξύλινη οδοντογλυφίδα στο κέντρο του κέικ. Εάν η οδοντογλυφίδα βγει καθαρή, το κέικ είναι έτοιμο. - Εάν χρησιμοποιείτε αντικολλητικές φόρμες, μην βουτυρώσετε τα άκρα επειδή το κέικ μπορεί να μην φουσκώσει ομοιόμορφα στα άκρα του. - Εάν το κέικ βουλιάξει κατά τη διάρκεια του ψησίματος, την επόμενη φορά χρησιμοποιήστε μικρότερη θερμοκρασία, μειώνοντας ίσως την ποσότητα του υγρού στο μείγμα και αναμιγνύοντας πιο απαλά. - Για γλυκά με υγρή γέμιση (τσιζκέικ ή πίτες φρούτων) χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕ ΑΕΡΑ (Ψήσιμο με μεταγωγή αέρα). Εάν η βάση του κέικ είναι υγρή, χαμηλώστε τη σχάρα και απλώστε ψίχουλα ψωμιού ή μπισκότων στη βάση του κέικ πριν να προσθέσετε τη γέμιση. Κρέας - Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε τύπο ταψιού φούρνου ή πιρέξ που είναι κατάλληλος για το κομμάτι κρέατος που θα μαγειρέψετε. Για ψητά, είναι προτιμότερο να προσθέσετε ζωμό στη βάση του σκεύους, περιχύνοντας το κρέας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για καλύτερη γεύση. Όταν είναι έτοιμο το ψητό, αφήστε το να καθίσει στο φούρνο για ακόμη 10 έως 15 λεπτά ή τυλίξτε το με αλουμινόχαρτο. - Όταν θέλετε να ψήσετε κρέας στο γκριλ, επιλέξτε κομμάτια με ομοιόμορφο πάχος ώστε να πετύχετε ομοιόμορφα αποτελέσματα ψησίματος. Τα πολύ παχιά κομμάτια κρέατος χρειάζονται περισσότερο χρόνο ψησίματος. Για να μην καεί το κρέας απ έξω, χαμηλώστε τη θέση της σχάρας, διατηρώντας το φαγητό πιο μακριά από το γκριλ. Γυρίστε το κρέας στα δύο τρία του συνολικού χρόνου ψησίματος. Για να μαζέψετε τους χυμούς του ψησίματος, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα βαθύ δίσκο για τα λίπη με μισό λίτρο νερού ακριβώς κάτω από το γκριλ στο οποίο τοποθετείται το κρέας. Συμπληρώστε νερό όταν χρειαστεί. Σούβλα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) Χρησιμοποιήστε αυτό το αξεσουάρ για ομοιόμορφο ψήσιμο μεγάλων κομματιών κρέατος και πουλερικών. Τοποθετήστε το κρέας στη σούβλα, δένοντάς το με μια κλωστή εάν είναι κοτόπουλο και ελέγξτε ότι είναι καλά στερεωμένο πριν να τοποθετήσετε τη σούβλα στη θέση που βρίσκεται στο μπροστινό τοίχωμα του φούρνο και να την ακουμπήσετε στο αντίστοιχο στήριγμα. Για να αποφύγετε τον καπνό και για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος, συνιστάται να τοποθετήσετε στο πρώτο επίπεδο ένα βαθύ ταψί για τα λίπη με μισό λίτρο νερό. Η σούβλα έχει μια πλαστική λαβή η οποία θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την έναρξη του ψησίματος και να χρησιμοποιηθεί στο τέλος του ψησίματος για να αποφευχθούν τα εγκαύματα όταν θα βγάλετε το φαγητό από το φούρνο. Πίτσα Λαδώστε λίγο τα ταψιά ώστε η πίτσα να έχει τραγανή βάση. Σκορπίστε τη μοτσαρέλα επάνω από την πίτσα όταν έχουν περάσει τα δύο τρίτα του χρόνου ψησίματος. Λειτουργία φουσκώματος Είναι πάντα προτιμότερο να καλύπτετε τη ζύμη με ένα υγρό πανί πριν τη βάλετε στο φούρνο. Κατά αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο χρόνος φουσκώματος της ζύμης κατά περίπου ένα τρίτο, συγκριτικά με το φούσκωμα σε θερμοκρασία δωματίου (20-25 C). Ο χρόνος φουσκώματος για ζύμη για πίτσα βάρους 1 κιλού είναι περίπου μία ώρα. GR101

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BMV 6200 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης EMV 6260 EMV 6263 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ELV 8160 ELV 8260 Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικός φούρνος Ηλεκτρικός φούρνος Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα διαπιστώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880 Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Φούρνος ατμού Паровой духовой шкаф ZCB 880 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 2 Περιγραφή προϊόντος _ 3 Πριν από την πρώτη χρήση 5 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-870 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-870... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ. ΕΛ Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία

Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ. ΕΛ Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία Οδηγίες χρήσης ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής, 4 Συνολική εικόνα Πίνακας χειρισμού Οθόνη Έναρξη λειτουργίας και χρήση, 5 Κλείδωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-845 / HA-845 E "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-845 / HA-845 E.... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-855 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-855... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...3

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...3 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...3 4. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ...3 5. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 0 L 0 X /HA S FK 0 L 0 /HA S UT 0C X /HA S UT 0C /HA S FK 00 X/HA S 7OFK 09L X RU/HA 7OFK 09L RU/HA 7OFK 09L S X RU/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Αγαπητέ Πελάτη! Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας, ότι τα προϊόντα μας είναι εμπιστοσύνης. Οι οδηγίες έχουν συγκροτηθεί έτσι ώστε να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ του σπιτιού σας. Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα