Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Α.Ε."

Transcript

1 Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Α.Ε. Νέα σεµινάρια επιδοτούµενα από το ΤΕΕ για τα µέλη του Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ιοίκησης του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ το οποίο εγκρίθηκε από τη ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει την επόµενη περίοδο τα ακόλουθα σεµινάρια (τα οποία επιδοτούνται κατά ένα ποσοστό από το ΤΕΕ και οι συµµετέχοντες σε αυτά, µέλη του ΤΕΕ, επιβαρύνονται µόνο µε το κόστος των εισηγητών) Oικονοµική Αξιολόγηση Έργων (Κωδ. 07, ιάρκεια: 30 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η κατανόηση των µεθόδων οικονοµικής αξιολόγησης έργων, ενώ περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: Έννοιες οικονοµικής αξιολόγησης, Ανάλυση ευαισθησίας, Νεκρό σηµείο, Ανάλυση κόστους οφέλους, Λήψη αποφάσεων µε οικονοµικά κριτήρια (Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Σπ. Λιούκας, Καθηγητής Oικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών). Κατάρτιση Προϋπολογισµού Έργων (Κωδ. 06, ιάρκεια: 20 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η σύνταξη και χρήση προϋπολογισµού ως εργαλείου διοίκησης. Oι θεµατικές ενότητες είναι οι εξής: Σχεδιασµός / Προγραµµατισµός Επιχειρηµατικής ράσης, Κατάρτιση προϋπολογισµού αποτελεσµάτων επιµέρους προϋπολογισµοί, Κατάρτιση προϋπολογισµού δαπανών, Τεχνικές παρουσίασης, Παρακολούθηση εκτέλεσης. ιασφάλιση Ποιότητας: ιαδικασίες Τεχνικές & Εργαλεία Εφαρµογής Συστηµάτων Ποιότητας (Κωδ. 11, ιάρκεια: 20 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µηχανικών στις σύγχρονες αντιλήψεις, τις βασικές αρχές, τις έννοιες της ποιότητας και των σχετιζοµένων µε αυτήν εννοιών καθώς και τις διαδικασίες, τις τεχνικές και τα εργαλεία εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας. Oι θεµατικές ενότητες είναι οι εξής: Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας Βασική ορολογία Παράµετροι και χαρακτηριστικά της. Ελεγχος ποιότητας. ιασφάλιση Ποιότητας. Επιθεώρηση Πιστοποίηση ποιότητας. Αλλα συστήµατα διαχείρισης σχετιζόµενα µε την ποιότητα. Επιχειρηµατική Αριστεία και Βραβεία Ποιότητας (Κωδ. 12, ιάρκεια: 20 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µηχανικών στις σύγχρονες αντιλήψεις για την Επιχειρηµατική Αριστεία. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων ή αυτοαπασχολούµενους που δραστηριοποιούνται στη ιοίκηση Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Oι θεµατικές ενότητες είναι οι εξής: Ιστορική εξέλιξη των συστηµάτων ποιότητας. Εξέταση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας (ΕΜΕΑ, ανάλυση των 9 κριτηρίων και των 32 υποκριτηρίων του µοντέλου). Αναλυτική παρουσίαση της µεθόδου αξιολόγησης µιας επιχείρησης σύµφωνα µε το ΕΜΕΑ. Η αυτοαξιολόγηση των επιχειρήσεων και οι 5 εναλλακτικές µορφές της (πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα). Case study παραδείγµατα εφαρµογής του ΕΜΕΑ σε επιχειρήσεις της χώρας µας. HACCP- Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίµων (Κωδ. 13, ιάρκεια: 30 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µηχανικών, τεχνολόγων, χηµικών και µικροβιολόγων στις σύγχρονες αντιλήψεις για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος Ανάλυσης Επικινδυνότητας των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου σε µία σύγχρονη µονάδα επεξεργασίας, παραγωγής, αποθήκευσης ή τροφοδοσίας τροφίµων ή ποτών. Απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στέλεχη επιχειρήσεων τα οποία δύναται να συνθέσουν την Oµάδα HACCP. Oι θεµατικές ενότητες είναι οι εξής: Ιστορική εξέλιξη του συστήµατος HACCP. Ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο και σύγκριση µε τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρµόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσίαση του συστήµατος HACCP και των αρχών του, σύµφωνα µε τον codex alimentarius. Εκτενής αναφορά από επιθεωρητές (auditors) σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Αναλυτική παρουσίαση της

2 µεθόδου ανάπτυξης ενός συστήµατος HACCP καθώς και των υποστηρικτικών προγραµµάτων: GMP-Good Manufacturing Practices/ SSOP-Sanitation Standard Operating Procedures τα οποία πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα µε το σύστηµα HACCP. Μελέτη συγκεκριµένων περιπτώσεων από διάφορες κατηγορίες του τοµέα τροφίµων και ποτών καθώς και από εφαρµογή του συστήµατος σε ξενοδοχεία και catering σε Ελληνικές Επιχειρήσεις. Παραδείγµατα σύνδεσης του συστήµατος HACCP µε το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO. Ειδικά Συγκοινωνιακά Θέµατα µε Έµφαση στις Αστικές περιοχές (Κωδ.: 14, ιάρκεια: 40 ώρες) Απευθύνεται στο σύνολο των ειδικοτήτων των Μηχανικών, που επιθυµούν να εµβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ειδικά συγκοινωνιακά θέµατα, µε έµφαση στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: Αρχές Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού, Προσδιορισµός της Ζήτησης για µεταφορά, Oικονοµία των µεταφορών, Εµπορευµατικές µεταφορές, Σχεδιασµός και Λειτουργία Αστικών Συγκοινωνιών, Θέµατα Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Κυκλοφοριακές Μελέτες ήµων, ιαχείριση της Στάθµευσης, Τεχνικά Μέτρα για την Oδική Ασφάλεια, Κυκλοφορία Πεζών, Ποδηλάτων και ικύκλων, GPS Navigation. Νοµοθεσία ηµοσίων Τεχνικών Έργων (Κωδ.: 15, ιάρκεια: 40 ώρες) Απευθύνεται στους µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, που επιθυµούν να εµβαθύνουν τις γνώσεις του σε θέµατα νοµοθεσίας δηµόσιων τεχνικών έργων. Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι: Χρηµατοδοτήσεις από το Γ ΚΠΣ, Νέο Πλαίσιο ιαχείρισης ηµοσίων Έργων, Ευρωπαϊκές Oδηγίες, Παρακολούθηση Έργων, Έλεγχοι στο Γ ΚΠΣ, Βασικές Αρχές στην Ελληνική Νοµοθεσία για τα ηµόσια Έργα, Μέθοδοι ηµόσιων ιαγωνισµών, Τεύχη ηµοπράτησης, ιακήρυξη ηµοσίων Έργων, Συµβάσεις ηµοσίων Έργων, Ενστάσεις, ΛογαριασµοίΠοιοτικός Έλεγχος, Υγιεινή & Ασφάλεια, Μέθοδοι ιαχείρισης Έργου. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Ειδικά Περιβαλλοντικά Θέµατα (Κωδ.: 16, ιάρκεια: 40 ώρες) Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών, που επιθυµούν να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους σε περιβαλλοντικά θέµατα. Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: Ι. Παρακολούθηση & Έλεγχος Περιβάλλοντος (Ταξινόµηση αποβλήτων και χαρακτηριστικά τους, Κύριες πηγές ρύπανσης περιβάλλοντος, Θεωρία Καθαρών Τεχνολογιών, Mέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων), ΙΙ. ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων (Καθορισµός επικίνδυνων αποβλήτων, Νοµοθετικό πλαίσιο, Πηγές επικίνδυνων αποβλήτων & Μέθοδοι διαχείρισής τους), ΙΙΙ: ιαχείριση Αστικών Απορριµµάτων (Περιγραφή έκτασης προβλήµατος, Νοµοθεσία, Μέθοδοι διαχείρισης αστικών απορριµµάτων, Ανάπτυξη ολοκληρωµένων µεθόδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Σύσταση και διαχείριση αστικών απορριµµάτων στον ελληνικό χώρο) ΙV. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Πεδίο εφαρµογής, ενδεικτικές εφαρµογές - case study). ιαδικασία Έκδοσης Oικοδοµικών Αδειών (Κωδ.: 17, ιάρκεια: 38 ώρες) Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι: ιαδικασία Έκδοσης Oικοδοµικών Αδειών, Κωδικοποίηση Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, Νοµιµοποίηση υπαρχόντων κτισµάτων, Αναθεωρήσεις Oικοδοµικών Αδειών, Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικών Μελετών, Προδιαγραφές Μελετών (Στατικών Εγκαταστάσεων), Μελέτη Ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Υ) εγκαταστάσεων, Αµοιβές Μελετών, Επίβλεψη Oικοδοµικών Αδειών, Εφαρµογές µε χρήση Η/Υ. Εισαγωγή στο σχεδιασµό και την κατασκευή ειδικών γεωτεχνικών και υπόγειων έργων (Κωδ.: 18, ιάρκεια: 20 ώρες) Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι: Πάσσαλοι, Εδαφοπάσσαλοι µε εφαρµογή της µεθόδου Jet Grouting, υναµική Συµπύκνωση, Προσωρινά και µόνιµα προεντεταµένα αγκύρια, Εδαφοηλώσεις, Τσιµεντενέσεις, Λιµενικά έργα, Ειδικά µέτρα υποστήριξης, αντιστήριξης & προστασίας υπογείων εκσκαφών (forepoling, ηλώσεις, µικροπάσσαλοι κ.λ.π.), Κατασκευή µικροσηράγγων (microtunneling) µε υδραυλική προώθηση σωλήνων (Pipejacking). Τεχνολογίες Αγροτικής Oικονοµίας

3 (Κωδ. 19, ιάρκεια: 40 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παρουσίαση και ανάλυση βασικών τοµέων της Αγροτικής οικονοµίας. Oι τοµείς που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθοι: Θερµοκήπια, Κατασκευαστικά στοιχεία, Υλικά κατασκευής, Αυτοµατισµοί. Αντλίες άρδευση γεωτρήσεις, παραδείγµατα υπολογισµού. Κατασκευαστικά στοιχεία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, είδη και συστήµατα κτιρίων, κτιριακές κατασκευές, εξοπλισµός. Υπολογισµός οικονοµικών στοιχείων εγκαταστάσεων µε παραδείγµατα. Oργάνωση χοιροτροφείου, βοοτροφείου, αιγοπροβατοτροφείου, κουνελοτροφείου, στρουθοκαµηλοτροφείου, σαλιγκαροτροφείου, ιχθυοτροφείου. Σφαγεία εγκαταστάσεις και εξοπλισµός. Αγροτικά µηχανήµατα. Το σεµινάριο απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών, σε µηχανικούς συµβούλους αγροτικών συνεταιρισµών και σε ελεύθερους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε την Αγροτική Oικονοµία. Νέες τεχνολογίες στη ναυπηγική βιοµηχανία (Κωδ. 20, ιάρκεια: 30 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευοµένων πάνω στις σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρµόζονται στη Ναυπηγική Βιοµηχανία και η παρουσίαση όλων των καινούριων τάσεων καθώς και συγκεκριµένων εφαρµογών που έχουν αναπτυχθεί για την Ναυπηγική Βιοµηχανία. Απευθύνεται σε µηχανικούς καθώς και σε τεχνικούς που ασχολούνται µε τη Ναυπηγική Βιοµηχανία. Oι θεµατικές ενότητες που θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν είναι οι ακόλουθες: Ανάλυση της τεχνολογίας και των σύγχρονων σχεδιασµών και τύπων σκαφών που κατασκευάζονται σε όλο τον κόσµο. Παρουσίαση των σύγχρονων πακέτων σχεδιασµού πλοίων µε πρακτικά παραδείγµατα και εφαρµογές. Παρουσίαση των σύγχρονων προτύπων, υλικών κατασκευής και µεθόδων που εφαρµόζονται µε σκοπό τη βελτίωσης της παραγωγής στη ναυπηγική βιοµηχανίας. Παρουσίαση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών αυτοµατισµού και ροµποτικής που εφαρµόζονται στη ναυπηγική βιοµηχανία. Παρουσίαση συγκεκριµένων ροµποτικών εφαρµογών και αυτοµατισµών συγκολλήσεων στη ναυπηγική βιοµηχανία. Βασικές Αρχές Λίπανσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Κωδ. 21, ιάρκεια: 40 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εξοικείωση των καταρτιζοµένων µε τις έννοιες της λίπανσης και της συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού. Επίσης γίνεται ενηµέρωση για τον τρόπο και τις τεχνικές οργάνωσης µιας αποτελεσµατικής υπηρεσίας συντήρησης. Oι θεµατικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Τριβή και λίπανση. Προέλευση, ιδιότητες και κατάταξη λιπαντικών. Γράσσα. Λίπανση ατµοµηχανών, υδροστροβίλων. Λίπανση µηχανών εσωτερικής καύσης. Λίπανση αεροσυµπιεστών, αντλιών κενού, εργαλείων αέρα, ψυκτικών µηχανών. Λίπανση κινητήρων εσωτερικής καύσεως. Βασικές αρχές οργάνωσης λίπανσης βιοµηχανίας. Επιλογή λιπαντικών. Έλεγχος οδηγιών κατασκευαστών. Αποθήκευση, διακίνηση, χρήση λιπαντικών. Συστηµατική συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισµού. Είδη συντήρησης, Πολιτικές, Επιλογή συστηµάτων. Oργάνωση συνεργείων. Προβλεπτική / προγνωστική συντήρηση. Συµβατά Υλικά και Νέες Τεχνικές Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Κωδ.: 22, ιάρκεια: 36 ώρες) Το σεµινάριο απευθύνεται σε όσους συναδέλφους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε την συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Εµφαση θα δοθεί στη διάγνωση, ανάλυση και χαρτογράφηση των δοµικών υλικών, βλαβών και φθορών στα ιστορικά µνηµεία καθώς και στα υλικά συντήρησης και στις µεθόδους επεµβάσεων. Η ψηφιακή τεχνική στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση (Κωδ.: 23., ιάρκεια: 70 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η τεχνογνωσία των εφαρµογών της ψηφιακής τεχνικής στη Ραδιοφωνία και τηλεόραση και απευθύνεται σε εργαζόµενους στα Μ.Μ.Ε. καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ. Θεµατολογία: Αρχές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου- µέθοδος κατασκευής ψηφιακού ήχου-δοµή ψηφιακού δίσκου- κωδικοποίηση εγγραφή δειγµατοληψίας-ψηφιακή κονσόλα - εφαρµογή του Η/Υ στη φάση της µίξης-περιφερειακά µηχανήµατα. Παλµοκωδική διαµόρφωση και ψηφιοποίηση οπτικών σηµάτων- τυποποίηση ψηφιακών σηµάτων για στούντιο-εισαγωγή στο πρότυπο συµπίεσης MPEG2. Η µαγνητική

4 εγγραφή των ψηφιοποιηµένων οπτικών σηµάτων σε µαγνητική ταινία - οπτική εγγραφή σε δίσκο - ανάπτυξη ψηφιακού συστήµατος σε στούντιο ΤV. Μεταφορά δεδοµένων Προς ποµπό TV - δορυφορική πλατφόρµα - αυτοµατοποίηση σταθµού TV µε χρήση server. Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα εκποµπής και λήψης πληροφοριών (Κωδ. 24, ιάρκεια: 40 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η ενηµέρωση και επιµόρφωση των συµµετεχόντων στις νέες τεχνολογίες των συγχρόνων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων µετάδοσης πληροφοριών. Απευθύνεται σε εργαζόµενους στα Μ.Μ.Ε., κινητή τηλεφωνία, OΤΕ, σε µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ άνεργους ή εργαζόµενους και σε όσους επιθυµούν να αποκτήσουν εµπειρία στα θέµατα αυτά. Θεµατολογία: Επικοινωνίες - ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα-διαχείριση δεδοµένων σε δίκτυα Η/Υ - τηλεφωνικά κέντρα - παλµοκωδική διαµόρφωση - κινητή τηλεφωνία, συστήµατα GSM-DCS, interface, modem, videotext, teletext, ISDN. ορυφορική εκποµπή και λήψη (Κωδ. 25, ιάρκεια: 30 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας και εµπειρίας των συγχρόνων τεχνολογιών δορυφορικής εκποµπής και λήψης. Απευθύνεται σε όλους τους εργαζόµενους στα Μ.Μ.Ε. και σε όσους στοχεύουν να εργαστούν σ αυτά, σε µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και σε τεχνικούς ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΛ. Θεµατολογία: Σύστηµα DVB-C για καλωδιακή εκποµπή - σύστηµα DVB-SMATV για επίγεια αναµετάδοση δορυφορικών εκποµπών-µελλοντικές εξελίξεις - συσκευές λήψης εκποµπής δορυφορικών σηµάτων. ENCODERS, ορυφορική πλατφόρµα. Oργάνωση ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού στούντιο (Κωδ. 26, ιάρκεια: 50 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η παρουσίαση και ενηµέρωση των συµµετεχόντων στα θέµατα των τεχνικών ήχου και εικόνας στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στούντιο. Απευθύνεται σε εργαζόµενους και µη στα Μ.Μ.Ε., καθώς και αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ. Θεµατολογία: Παραγωγή καταγραφή ρύθµιση ήχου, µηχανήµατα αναπαραγωγής, κονσόλα, επεξεργασία ήχου, µπλοκ διάγραµµα στούντιο ραδιοφωνίας, µόνωση στούντιο, χρήση Η/Υ στη µίξη. Παραγωγή οπτικού σήµατος, φωτισµός, εικονολήπτης και ρυθµίσεις, EFP/ENG, camcorder, εγγραφή οπτικού σήµατος σε ταινία και δίσκο, µίξη, εφφέ, DVE, κεντρικός έλεγχος, ηλεκτρονική συνάρµοση εικόνας, ντουµπλάζ ήχου σε εικόνα, οµάδα τηλεοπτικής παραγωγής, µπλόκ διάγραµµα στούντιο τηλεόρασης. Εγκατάσταση και λειτουργία ποµπών Αναµεταδότες (Κωδ. 27, ιάρκεια: 50 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εξειδίκευση και εξοικείωση των συµµετεχόντων στις σύγχρονες τεχνολογίες εγκατάστασης και λειτουργίας ποµπών και αναµεταδοτών. Απευθύνεται σε µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, τεχνικούς ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, καθώς και εργαζοµένους σε Μ.Μ.Ε. Θεµατολογία: Oρισµός ιδανικής θέσης ποµπού, κτιριακές εγκαταστάσεις, τροφοδοσία ποµπού και περιοριστικές διατάξεις, εφεδρικά συστήµατα τροφοδοσίας, γραµµές µεταφοράς RF, κεραία ιστός σύστηµα αφύγρανσης γραµµών µεταφοράς, συστήµατα λήψης σηµάτων, ποµπός FM, TV, προστασία από ακραία καιρικά φαινόµενα, κέντρα εκποµπής, αντικεραυνική προστασία, αυτόµατη λειτουργία. Πάρκα κεραιών - φάσµατα συχνοτήτων - δίαυλοι (Κωδ. 28, ιάρκεια: 50 ώρες) Σκοπός του σεµιναρίου είναι η µετάδοση τεχνογνωσίας για την εγκατάσταση πάρκων κεραιών, η ενηµέρωση και καταγραφή του αριθµού των καναλιών Ρ/Φ και TV που είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σε ένα νοµό χωρίς να αλληλοπαρεµβάλονται καθώς και τα µέτρα προστασίας των ιδιοκτητών και των χρηστών. Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των µηχανικών, εργαζόµενους και µη στα Μ.Μ.Ε., αποφοίτους ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ. Θεµατολογία: Σύνθετη αντίσταση κεραίας, πόλωση δίπολο κατευθυντική κεραία, εύρος συχνοτήτων απολαβή κεραίας, γραµµές µεταφοράς και είδη αυτών, προσαρµογή γραµµών µεταφοράς, συστήµατα διανοµής, αντικεραυνική προστασία πολικά διαγράµµατα κεραιών, συνδυαστές προγραµµάτων. Φάσµατα συχνοτήτων R/F,TV. Περιορισµός καναλιών και τεχνολογίες φίλτρων. Τηλεφωνία, φίλτρα προστασίας, συνδυαστές.

5 Τεχνικές γραπτής επικοινωνίας για µηχανικούς (Κωδ. 29, ιάρκεια: 16 ώρες) Η γραπτή επικοινωνία µε τη µορφή δηµιουργίας πλήθους τεχνικών κειµένων αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της καθηµερινής επαγγελµατικής δραστηριότητας του µηχανικού. Σκοπός του σεµιναρίου είναι η επιµόρφωση µηχανικών στις τεχνικές γραπτής επικοινωνίας. Το σεµινάριο αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη συγγραφή τεχνικών κειµένων και να εξοικειωθούν µε τη συγγραφή των συνηθέστερα χρησιµοποιούµενων τεχνικών κειµένων, όπως επιστολές, εσωτερικά σηµειώµατα, αναφορές, κλπ. Το σεµινάριο απευθύνεται σε όλους τους µηχανικούς, στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελµατίες. Πληροφορίες: κ. Μωραΐτη (για τα Σεµινάρια µε κωδικούς 06, 07, 11 έως και 16, 22, 29), κ. Τσαγκαροπούλου (για τα Σεµινάρια µε κωδικούς 19 έως και 21), κ. Αγγελέτου (για τα Σεµινάρια µε κωδικούς 17 και 18) και κ. Χαβιαρά (για τα Σεµινάρια µε κωδικούς 23 έως και 28) στα τηλέφωνα: , και ώρες: 10:00-15:00.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την νέα φιλοσοφία συντήρησης που βασίζεται στην διάγνωση των βλαβών σε πρώιμο στάδιο, με την παρακολούθηση της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την συνδρομή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016»

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 61/130 9.1 Συνοπτικά Τεχνικά ελτία Αξόνων και Μέτρων [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 62/130

Διαβάστε περισσότερα

354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Γενικά Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε) ιδρύθηκε το 2000. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και εδρεύει στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.10 Παρουσίαση δράσεων σε επίπεδο µέτρου, έργου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.1 Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού - κατάρτιση ΡΑΣΗ 1.1.1 Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πιθανούς Δικαιούχους για τις διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σεµιναρίων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2010

Πρόγραµµα Σεµιναρίων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2010 You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση Training Ausbildung Πρόγραµµα Σεµιναρίων Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2010 ΕΚ ΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2010-Α 1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ... Ηγνώση είναι δύναµη! H TÜV HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα