ΜΕΤΟΧΟΣ. Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΟΧΟΣ. Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (EX-RIGHTS DATE) 27 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD DATE) 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ ΚΑΙ ΧΑ 23 Φεβρουαρίου 12 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 23 Φεβρουαρίου 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων) Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανακοίνωσε Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση μέχρι 396 εκ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή. Κάθε τρία Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε μία νέα συνήθη μετοχή ονομαστική αξίας 1,00 («Νέα Μετοχή») με τιμή διάθεσης 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωμένες Χαριστικές Μετοχές (Βοnus Shares) σε αναλογία μίας Χαρι- στικής Μετοχής για κάθε μία Νέα Μετοχή που θα προκύψει από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κε- φαλαίου («ΜΑΕΚ») μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας 1,00 το κάθε ένα μέχρι 600 εκ. και Προσφορά για Ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ θα δύνανται να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ τους με ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα ΥΜΟ θα λήγουν σε οκτώ ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους και δεν θα φέρουν οποιοδήποτε τόκο. Με τη λήξη τους η Τράπεζα θα αποπληρώσει το κάθε ΥΜΟ με την έκδοση μίας Νέας Μετοχής που θα είναι πλήρως πληρωμένη. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν Χαριστικές Μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε τρεις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2 ΔΙΑΒΑΣΤΕ Αιμοδότης της οικονομίας η Τράπεζα Κύπρου Σελ. 4 Διεθνείς πιστοποιήσεις επιχειρηματικής αριστείας Σελ. 6 Η Τράπεζα Κύπρου χορηγός του 1 ου Ενεργειακού Συμποσιου Σελ. 9 Ώθηση στην επιχειρηματικότητα με το 2 ο προιόν Jeremie Σελ. 12 Τράπεζα Κύπρου: «Φύσει υπεύθυνη» Παράδοση πέντε, επιπλέον, πυροσβεστικών οχημάτων Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να συμβάλλει και να στηρίζει ενεργά όχι μόνο την οικονομία του τόπου, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δρα, προσφέροντας σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 8 Διεθνείς διακρίσεις για το Συγκρότημα Αναγνώριση της στρατηγικής που ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου Διεθνείς διακρίσεις εξασφάλισε το 2011 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Η μεγάλη αυτή επιτυχία, που έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την ευρωστία και τη δυναμική του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Οι διακρίσεις αυτές που καλύπτουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέας Ηλιάδης παραδίδει στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη τα 5 νέα πυροσβεστικά οχήματα Κύπρου, αποτελούν την καλύτερη αναγνώριση της στο εξωτερικό. Οι διακρίσεις που πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου το 2011 προέρχονται από τα έγκυρα διεθνή περιοδικά «Global Finance», «Euromoney» και «The Banker» και αποτελούν διεθνή αναγνώριση για τη στρατηγική που ακολουθεί ο Οργανισμός μας. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

2 2Ειδήσεις ΜΕΤΟΧΟΣ Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011 εξασφαλίστηκαν οι σχετικές εγκρίσεις από τους μετόχους, περιλαμβανομένων των σχετικών αποποιήσεων δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και της αύξησης του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από εκ. σε εκ. με τη δημιουργία εκ. νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,00. Επίσης στις 12 Ιανουαρίου 2012 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και προσφοράς για εθελοντική ανταλλαγή ΜΑΕΚ μέσω έκδοσης ΥΜΟ ως είχε ανακοινωθεί από την Τράπεζα. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν όλοι οι μέτοχοι και κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιών (οι «Δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης») που ήταν εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αρχείου). Επιλέξιμες Αξίες είναι οι αξίες που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της Εταιρίας (δηλαδή Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)) ως αυτές να είχαν μετατραπεί σε μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου της προσφοράς των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους ή κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). Σχετικές επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ καθώς και ενημερωτικές επιστολές Τα Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα (ΥΜΟ) θα προσφερθούν στους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας. Έντυπα Αποδοχής για την Προσφορά για Εθελοντική Ανταλλαγή θα σταλούν στις 9 Φεβρουαρίου 2012 στους Κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο του ΧΑΚ όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις 31 Ιανουαρίου Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή θα έχουν όσοι επενδυτές θα κατέχουν ΜΑΕΚ την τελευταία Ημερομηνία Αποδοχών της Προσφοράς Εθελοντικής Ανταλλαγής δηλαδή στις 19 Μαρτίου Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε κατόχους ΜΑΕΚ εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). Τα ΥΜΟ δεν θα είναι μεταβιβάσιμα, δεν θα εισαχθούν ούτε θα διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ή χρηματιστήριο. Η Περίοδος Αποδοχών Προσφοράς Ανταλλαγής των ΜΑΕΚ με ΥΜΟ ορίζεται από τις 23 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Μαρτίου Η Τελευταία Ημερομηνία Αποδοχών Προσφοράς Εθελοντικής Ανταλλαγής είναι η Δευτέρα, 19 Μαρτίου Η αποδοχή της Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως: Στην Κύπρο: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης εγγεγραμμένους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα ταχυδρομηθούν στις 9 Φεβρουαρίου Επιστολές δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες χώρες. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στις μερίδες των Επενδυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στις μερίδες κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ πριν την ημερομηνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (YMO) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 23 Φεβρουαρίου 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ 20 Μαρτίου 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 27 Μαρτίου 2012 Στην Ελλάδα: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή - μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής. Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση: σε ηλεκτρονική μορφή: - στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ενημερωτικά Δελτία), - στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), - καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έντυπη μορφή: - στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ISIN: CY ) στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα αρχίσει στις 23 Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαρτίου Η Τελευταία Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων στα δύο χρηματιστήρια ορίζεται η Δευτέρα, 12 Μαρτίου Η Περίοδος Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης για μετόχους και κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ ορίζεται από τις 23 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Μαρτίου Η Τελευταία Ημερομηνία Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), - στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος), - στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Τhe Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος) και - στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων της Τράπεζας στην Ελλάδα (Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα, Ελλάδα) Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: Στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), (Eurolife House, Έβρου 4, Λευκωσία), τηλ: στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας στην Κύπρο (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία), τηλ: και στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων της Τράπεζας στην Ελλάδα (Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα), τηλ: Άσκησης είναι η Δευτέρα, 19 Μαρτίου Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως: Στην Κύπρο: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Στην Ελλάδα: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή - μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής.

3 ΜΕΤΟΧΟΣΕιδήσεις 3 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Θετικές οι προοπτικές του Συγκροτήματος παρά την κρίση Θετικά μηνύματα για τις προοπτικές του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, έστειλαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αριστοδήμου παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου παραμένει σε ισχυρή θέση να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, εστιάζοντας στη διατήρηση αυξημένης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και υγιούς ρευστότητας. Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, με τα πολλαπλά προβλήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είπε ο κ. Αριστοδήμου, το Συγκρότημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ενεργώντας έγκαιρα και προληπτικά, και ανταποκρινόμενο στις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις, προχωρεί λαμβάνοντας μέτρα σημαντικής θωράκισης της κεφαλαιακής του βάσης. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια σημείωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα, τη διάρθρωση της κεφαλαιακής του βάσης σε σχέση με τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, κυρίως όσον αφορά τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, καθώς και τις επιπτώσεις από την απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και αποφάσισε την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του μέσω Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. Το εν λόγω σχέδιο όπως επεξήγησε, περιλαμβάνει: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση μέχρι 396 εκ. και Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας 1,00 το κάθε ένα μέχρι 600 εκ. και Προσφορά για Ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 το Συγκρότημα διατηρούσε ίδια κεφάλαια ύψους 2,9 δις, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μετά και την απομείωση ΟΕΔ ύψους 9,6%, δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων 9,5% και δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 5,8%. Με την υλοποίηση του Σχεδίου στο σύνολό του, πρόσθεσε οι ενδεικτικοί δείκτες κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (CoreTier 1 ratio) και βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio) στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 υπολογίζονται σε 9,6% και 11% αντίστοιχα. Το Συγκρότημα, με την υλοποίηση του Σχεδίου, καθώς και με άλλες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και της ενίσχυσης του κεφαλαίου του από κέρδη, επισήμανε αναμένεται ότι θα πληροί τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, πρόσθεσε θεωρούμε ότι το Συγκρότημα θα ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή του βάση, και θα διασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού. Η απάντησή μας στην αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω μας είναι η συνεχής ενίσχυση και θωράκιση της Τράπεζας. Θεόδωρος Αριστοδήμου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τον κ. Ηλιάδη η Τράπεζα Κύπρου ήταν, είναι και παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και σιγουριά και στηλοβάτης της οικονομίας του τόπου. Όπως είπε ο κ. Ηλιάδης εμείς, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις. Προσπαθούμε όμως, σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, πρόσθεσε, να χαράξουμε την πορεία μας. Είμαστε, είπε, από τις λίγες τράπεζες στον Ευρωπαϊκό χώρο που συνεχίζουν να παρουσιάζουν ανοδική πορεία στα οργανικά τους κέρδη πριν τις προβλέψεις εξαιρουμένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία για το εννιάμηνο 2011 ανήλθαν σε 600 εκ. περίπου ( 800 εκ. σε ετησιοποιημένη βάση) παρουσιάζοντας μιαν αύξηση 17% από την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενισχύοντας την τράπεζα, ώστε να μπορούμε να απορροφούμε τους κραδασμούς. Η διατήρηση επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επισήμανε, ισχυροποιεί τον Οργανισμό και ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση. Ο κ. Ηλιάδης πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός δεν ρίσκαρε επενδύοντας σε διάφορα τοξικά ομόλογα, ούτε είχε απώλειες από πτωχεύσεις τραπεζών ή από ομόλογα άλλων οργανισμών. Ο Οργανισμός, είπε, ακολούθησε τη συνετή του πολιτική, επενδύοντας στην πιο ασφαλή διαθέσιμη επιλογή, τα κρατικά ομόλογα. Και διερωτήθηκε ποιος μπορούσε να προβλέψει ότι σήμερα οι κίνδυνοι θα προέρχονταν από τα ανεπτυγμένα κράτη της ευρωζώνης; Συνεχίζοντας είπε ότι: Mε τις έγκαιρες και στοχευμένες ενέργειές μας, ο Οργανισμός βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση σήμερα από ότι ήταν το 2008 όταν ξεκίνησε η κρίση. Οι καταθέσεις μας από 28 δισ. (Δεκ. 2008) αυξήθηκαν σε 32 δισ. (σήμερα), τα κεφάλαιά μας από 2 δισ. το Δεκέμβριο 2008 αυξήθηκαν σε 3 δισ. σήμερα, η κερδοφορία μας παραμένει ισχυρή και επαναλαμβανόμενη, με συνολικά κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση, για την περίοδο αυτή, ύψους 2.6 δισ. Ακόμα και μετά τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια που επέφερε η κρίση και την απομείωση των ΟΕΔ, ο Οργανισμός παρμένει κερδοφόρος Ενισχυμένη θέση παρά τις δύσκολες συνθήκες Πριν Πρόσφατα Αλλαγή Ρευστότητα Καταθέσεις Δεκ.-08: 27,94 δισ. Σεπ.-11: 31,85 δισ. +14% Δάνεια % Καταθέσεις Δεκ.-08: 88% Σεπ.-11: 89% +1 π.μ. Καταθέσεις % Ενεργητικό Δεκ.-08: 77% Σεπ.-11: 80% +3 π.μ. Κεφάλαιο Μετοχικό κεφάλαιο Δεκ.-08: 2,04 δισ. Σεπ.-11: 3,30 δισ.* +62% Βασικά ίδια κεφάλαια Δεκ.-08: 1,54 δισ. Σεπ.-11***: 2,88 δισ.* +87% Δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων Δεκ.-08: 7,2% Σεπ.-11: 11,1%* +3,9 π.μ. Κερδοφορία Καθαρά έσοδα από τόκους 9Μ09: 616 εκατ. 9Μ11: 854 εκατ. +39% Σύνολο εσόδων 9Μ09: 941 εκατ. 9Μ11: 1,127 εκατ.** +20% Κέρδη πριν τις προβλέψεις 9Μ09: 446 εκατ. 9Μ11: 597 εκατ.** +34% * Ενδεικτά μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης ** Εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ *** Βασικά ίδια κεφάλαια στις 30 Σεπτεμβρίου ,49 δισ. (+62% αύξηση) με ουσιαστικά καθαρά κέρδη ύψους 300 εκ. για την περίοδο αυτή. Ο τραπεζικός τομέας είχε διαχρονικά και έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ, ουσιαστική συνεισφορά στα κρατικά έσοδα και στηρίζει την οικονομία. Σήμερα βρίσκεται στη δίνη των αρνητικών εξελίξεων με πολύ μεγάλες προκλήσεις γύρω του. Παρόλα αυτά συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία, ώστε να αντιμετωπίσει τις επιδράσεις της κρίσης. Kαι επισήμανε ο κ. Ηλιάδης τα εξής: Εμείς είπε, ως Τράπεζα Κύπρου, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για περαιτέρω ενίσχυση σε όλους τους τομείς: ρευστότητα, κεφάλαιο, κερδοφορία. Με την ιδιαίτερα υγιή ρευστότητα που διαθέτουμε, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας. Είναι φυσικό σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης να υπάρχουν δυσκολίες, αβεβαιότητες και κίνδυνοι. Θέλω να τονίσω όμως, ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, την περίοδο της κρίσης, η Τράπεζα Κύπρου συνεισέφερε στα ταμεία του κυπριακού κράτους 0,5 δισ. μέσω της φορολογίας, χρηματοδοτεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, διατήρησε τις θέσεις εργασίας και την πολύ ευρεία, όπως γνωρίζετε, κοινωνική της πολιτική. Δεν έχουμε επιβαρύνει και ούτε σκοπεύουμε να επιβαρύνουμε τα κρατικά ταμεία για πιθανή ανάγκη κεφαλαιακής στήριξης και κατέληξε: Η μεγάλη πλειοψηφία των μετόχων πάντοτε επένδυε στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Οργανισμού και πιστεύω ότι το ίδιο θα πράξει και σ αυτή τη δύσκολη περίοδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γι αυτό και να σας διαβεβαιώσω πως πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη και απρόβλεπτη συγκρυρία και να συνεχίσουμε σταθερά την πορεία μας. Ανδρέας Ηλιάδης Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος

4 4 Έργα Ανάπτυξης ΜΕΤΟΧΟΣ Το έργο Νεάπολις στην Πάφο Η μαρίνα Λεμεσού Τράπεζα Κύπρου: Αιμοδότης της οικονομίας και των μεγάλων έργων της Κύπρου Αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η Τράπεζα Κύπρου. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε και χρηματοδότησε ζωτικά και μεγάλα έργα υποδομής για τον τόπο, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι συνεχίζει να αποτελεί το στήριγμα της κυπριακής οικονομίας. Τα νέα έργα που χρηματοδότησε και αναμένεται να τονώσουν την αγορά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας είναι: Η δημιουργία νέας πτέρυγας στο «The Mall of Cyprus» στη Λευκωσία. Η Μαρίνα Λεμεσού Το πολυδύναμο έργο «Νεάπολις» στην Πάφο. Τα τρία έργα αποτελούν σημείο αναφοράς για τις πόλεις τους και αυτό αυξάνει τη σημασία της στήριξης τους από την Τράπεζα Κύπρου. Ειδικότερα η Τράπεζα Κύπρου χρηματοδότησε την επέκταση του The Mall of Cyprus στη Λευκωσία, το οποίο δημιούργησε ακόμα μια πτέρυγα. Σε δηλώσεις του στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης είπε μεταξύ άλλων ότι η συνεχής επέκταση του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα και η εμπορική δραστηριότητα που αναπτύσσεται διαρκώς, αλλάζει την οικονομική γεωγραφία της πρωτεύουσας και αναπτύσσει την εμπορική δραστηριότητα στην είσοδο της πόλης. Η Τράπεζα Κύπρου, πρόσθεσε ο κ. Ηλιάδης, συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες ανάπτυξης του τόπου μας. Πιστεύουμε, είπε ότι σε περιόδους δύσκολους είναι Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του The Mall of Cyprus ακόμα πιο αναγκαίο να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες και την οικονομία. Η Τράπεζα Κύπρου, συμπλήρωσε, είναι εδώ για να ενισχύσει την υγιή δραστηριοποίηση, διότι οι καιροί αναμένουν από τους μεγάλους οργανισμούς πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Και κατέληξε: «Χρηματοδοτήσαμε τη νέα πτέρυγα του The Mall of Cyprus, όπως χρηματοδοτούμε και άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία έχει ανάγκη η οικονομία του τόπου μας. Ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη τόνωση της αγοράς». Επίσης υπογράφηκε μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της Limassol Marina Ltd συμφωνία ανάθεσης διοργάνωσης από την Τράπεζα Κύπρου Κοινοπρακτικού Δανείου ύψους 130 εκατ. για την κατασκευή της Μαρίνας Λεμεσού. Η δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου για χρηματοδότηση του σημαντικού αυτού έργου, εντάσσεται στα πλαίσια της απόφασης πολιτικής της Τράπεζας για χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής στο νησί που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και θα τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Κύπρο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Αυτή η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της για στήριξη της κυπριακής οικονομίας μέσω των χρηματοδοτήσεων μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Η Μαρίνα Λεμεσού, συνολικού προϋπολογισμού 360 εκατ. αποτελεί στολίδι για την Κύπρο. Με την ολοκλήρωση της θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 1000 σκαφών διαφόρων μεγεθών και θα περιλαμβάνει 274 οικίες και διαμερίσματα και χώρους για εστιατόρια, καφετερίες μπαρ, καταστήματα, γυμναστήριο και SPA καθώς επίσης πολιτιστικό κέντρο. Aκόμα η Τράπεζα Κύπρου χρηματοδότησε το έργο ΝΕΑΠΟΛΙΣ στην Πάφο. Η πρώτη φάση του έργου ΝΕ- ΑΠΟΛΙΣ περιλαμβάνει την ανέγερση του διεθνών προδιαγραφών εξειδικευμένου Ιατρικού Κέντρου Νεάπολις, την ανέγερση αναβαθμισμένων κατοικιών για υποβοηθούμενη διαβίωση, την αναβάθμιση του ιδιόκτητου νοσοκομείου ΙΑΣΙΣ, τη δημιουργία Ογκολογικού Κέντρου, τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Νεάπολις και την κατασκευή όλων των έργων υποδομής.

5 ΜΕΤΟΧΟΣ Επικαιρότητα 5 Μεταξύ των Τραπεζών και της ΕΤΥΚ για τον τραπεζικό τομέα Συμφωνία συγκράτησης του εργατικού κόστους Σημαντική συμφωνία για συγκράτηση του εργατικού κόστους στον τραπεζικό τομέα επιτεύχθηκε μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών και της ΕΤΥΚ. Η συμφωνία ανακοινώθηκε σε διάσκεψη τύπου και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τόνισαν τη σημασία της για το αύριο του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε προβλέπει τα εξής: Διατήρηση του μισθολογικού κόστους στα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2011 με την μη καταβολή ΑΤΑ και ετήσιων προσαυξήσεων για τα έτη 2012 και Αλλαγή στους κανονισμούς του Ταμείου Προνοίας ώστε να μετατραπεί από καθορισμένου οφέλους σε καθορισμένης εισφοράς 14% των απολαβών και συνεισφορά του υπαλλήλου από 3%-10%. Μείωση των κλιμάκων νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Παροχών 1 εκ. Σύσταση Επιτροπών Ενστάσεων με συμμετοχή εκπροσώπου εκ των εργαζομένων. Στις δικές του δηλώσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης είπε μεταξύ άλλων ότι οι δύσκολοι καιροί που ζούμε απαιτούν δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με υπευθυνότητα και με γνώμονα το ευρύτερο όφελος της οικονομίας. Σ αυτούς τους δύσκολους Στιγμιότυπο από την κοινή διάσκεψη τύπου τραπεζών - ΕΤΥΚ καιρούς, πρόσθεσε, η σημερινή μέρα ξεχωρίζει ως μια μέρα αισιοδοξίας γιατί στο νευραλγικό για την κυπριακή οικονομία τραπεζικό τομέα έχει επικρατήσει η σύνεση, η συναίνεση και η συναντίληψη μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των τραπεζικών υπαλλήλων, ΕΤΥΚ. Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, είπε, δεν στέλνουμε μόνο το μήνυμα ότι σ αυτή την δύσκολη περίοδο η εργατική ειρήνη είναι κρίσιμο συστατικό για την αποτροπή ακόμη δυσχερέστερων καταστάσεων, αλλά και το αισιόδοξο μήνυμα ότι: ενώνοντας δυνάμεις, εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούμε να διατηρήσουμε τον τραπεζικό τομέα ισχυρό για ν αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αβέβαιου περιβάλλοντος γύρω μας. Το τραπεζικό σύστημα, επισήμανε ο κ. Ηλιάδης, αποτελεί το στυλοβάτη της οικονομίας και είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και την εθνική μας επιβίωση. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην οικονομία και στους πελάτες μας, ώστε μαζί να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή περίοδο. Χρειάζεται όμως η στενή συνεργασία όλων για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και η σημερινή συμφωνία είναι ένα σημαντικό δείγμα γραφής αυτής της συνεργασίας. Το ισχυρότερο πλεονέκτημα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, πρόσθεσε ο κ. Ηλιάδης ήταν και παραμένει το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού μας. Γι αυτό και η παραγωγικότητα του τραπεζικού μας τομέα, τόνισε, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο διεθνώς. Παράλληλα με αυτό, στόχος όλων μας ήταν η συμφωνία με την ΕΤΥΚ για την επόμενη διετία να διατηρεί το εργατικό κόστος σε διαχειρίσιμο επίπεδο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Και συμπλήρωσε: Τόσο η επίτευξη της συμφωνίας όσο και το περιεχόμενο της στέλλουν ισχυρό μήνυμα περισυλλογής και θαρραλέων διαρθρωτικών τομών. Ένα μήνυμα ευρύτερα αναγκαίο για το σύνολο της κυπριακής οικονομίας που παραμένει κάτω από το μικροσκόπιο των οίκων αξιολόγησης. Πρέπει όλων οι προσπάθειες να στοχεύσουν με κάθε τρόπο στο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών για την ευρωστία της οικονομίας μας και του συστήματος. Οι τράπεζες με πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους έναντι της οικονομίας και της κοινωνίας, έχουν διαμορφώσει στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά όλες τις πτυχές και εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους στην περίοδο της κρίσης. Τα προς υλοποίηση μέτρα στοχεύουν τόσο στον περιορισμό των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων μέσα από την ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Με τη συμφωνία, η οποία αφορά την επόμενη διετία, οι εργαζόμενοι καταθέτουν τη δική τους, σημαντική συνεισφορά στη συλλογική προσπάθεια αποτροπής των χειρότερων και επιστροφής της οικονομίας μας σε πορεία ανάπτυξης. Θετική επίδραση στα ρευστά διαθέσιμα και στα κεφάλαια Από την πώληση της Bank of Cyprus Australia Ltd Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει στις 16 Δεκεμβρίου 2011 δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία, (Bank of Cyprus Australia Ltd), στην Bendigo and Adelaide Bank Limited. Το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. και η πώληση υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Αυστραλίας και της Κύπρου. Η πώληση εκτιμάται να έχει θετική επίδραση 250 εκατ. περίπου στα ρευστά διαθέσιμα του Συγκροτήματος. Επίσης, η πώληση θα έχει θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, εκτιμάται θετική συνεισφορά της τάξης των 77 εκατ. στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα (capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαιακή Άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («EBA») και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το κέρδος του Συγκροτήματος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατ. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου Η απόφαση για πώληση της BOCA ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την περεταίρω κεφαλαιακή ενίσχυσή του και αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του. Το Συγκρότημα συνεχίζει να επικεντρώνει την παρουσία του στις κύριες αγορές που έχει δραστηριότητες και σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό, χαμηλή διείσδυση του τραπεζικού τομέα και υψηλά αναμενόμενα επίπεδα τραπεζικής ανάπτυξης. Η BOCA ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα λειτουργεί 14 καταστήματα, εξυπηρετώντας κυρίως ιδιώτες και επιχειρήσεις της κυπριακής και ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, η τράπεζα είχε σύνολο δανείων, όσο και σύνολο καταθέσεων, περίπου 969 εκατ. Οι επιδόσεις της BOCA αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού της Αυστραλιανής τραπεζικής αγοράς, όπου το μέγεθος αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Με βάση τα πιο πάνω, η Ανώτατη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, έκριναν πως η πώληση της BOCA είναι προς το συμφέρον των μετόχων του Συγκροτήματος. Το συμφέρον των πελατών και του προσωπικού της ίδιας της BOCA διασφαλίζεται, καθώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους με τη Bendigo, έναν ισχυρό τραπεζικό οργανισμό στην Αυστραλία, ο οποίος επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων («community banking»). Η Bendigo and Adelaide Bank είναι από τις μεγαλύτερες περιφερειακές (regional) τράπεζες της Αυστραλίας με 1,4 εκατ. πελάτες και σύνολο ενεργητικού άνω των 38 δισ. Στη λιανική τραπεζική η Bendigo λειτουργεί μέσω δικτύου που πλησιάζει τα 600 καταστήματα. Με ιδιαίτερη έμφαση στο «community banking», η πρόθεση της Bendigo είναι η διατήρηση των παραδοσιακών σχέσεων της BOCA με την κυπριακή και ελληνική κοινότητα, με πυρήνα το υφιστάμενο δίκτυο και προσωπικό και τη διακράτηση της BOCA ως ξεχωριστής οντότητας που θα εξυπηρετεί τις τραπεζικές ανάγκες της κυπριακής και ελληνικής κοινότητας στην Αυστραλία. Οι κύριοι όροι πώλησης προνοούν ότι η Τράπεζα Κύπρου και η Bendigo and Adelaide Bank θα υπογράψουν συμφωνία για συνεργασία σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών του Συγκροτήματος στην Αυστραλία και των πελατών της BOCA και της Bendigo στην Κύπρο και την Ελλάδα.

6 6 Επικαιρότητα ΜΕΤΟΧΟΣ Τράπεζα Κύπρου: Διεθνείς Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας στον Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (IBUs) Οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες (IBS) του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, ο Τομέας που παρέχει τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους ξένους πελάτες της Τράπεζας ανακοίνωσαν την πιστοποίηση τους στις 11 Οκτωβρίου 2011 με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας στο Επίπεδο «Committed to Excellence in Europe» του Οργανισμού ΕFQM, καθώς και την Ελληνική Πιστοποίηση «Aιεν Αριστεύειν» στο επίπεδο «Υιοθετώντας τις αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας». Η πιστοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών για συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και συνεργάτες του καλύπτοντας τόσο τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) καθώς και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στο εξωτερικό, γεγονός που αποτελεί τη συνέχεια της πιστοποίησης του Τομέα με ISO 9001:2008 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS) το Μάρτιο του Οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Πιστοποίηση Ελληνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας Aιεν Αριστεύειν της Τράπεζας Κύπρου μετά την πιστοποίηση τους με ISO 9001:2008 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS) το Μάρτιο του 2009, κράτησαν την υπόσχεσή τους για συνεχή βελτίωση των παρερχόμενων υπηρεσιών τους, πετυχαίνοντας στις 11 Οκτωβρίου 2011 την διεθνώς αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας στο Επίπεδο «Committed to Excellence in Europe» του Οργανισμού ΕFQM, καθώς και την Ελληνική Πιστοποίηση «Aιεν Αριστεύειν» στο επίπεδο «Υιοθετώντας τις αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας». Το European Foundation for Quality Management (ΕFQM) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ο οποίος μοιράζεται με τα μέλη του τις καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το Ελληνικό Μοντέλο επιχειρηματικής Αριστείας έχει αναπτυχθεί από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου των ασκούντων διοίκηση. «Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας ΕFQM και Aιεν Αριστεύειν», για την Υπηρεσία IBS και τα IBUs της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στο εξωτερικό, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι το Συγκρότημα μας αποτελεί «σταθερή αξία για τους πελάτες και συνεργάτες μας», δήλωσε ο κ. Λούης Ποχάνης, Ανώτερος Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου. Τράπεζα Κύπρου: Πιστοποίηση ISO 9001 της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου Η Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης, διατήρησης και διαχείρισης τραπεζικών βιβλίων και αρχείων, ανακοίνωσε την πιστοποίηση της με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) που εφαρμόζει. Την πιστοποίηση διενήργησε η Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης. Η εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου βάσει του προτύπου ISO 9001 επιβεβαιώνει το σωστό προγραμματισμό, την αποτελεσματική οργάνωση, και τη συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης της Υπηρεσίας. Όπως δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Βοσκός, Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου: «Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχουμε θέσει σε εφαρμογή, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεχή πορεία ανάπτυξης της υποδομής και της τεχνογνωσίας της Υπηρεσίας». «Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου της Τράπεζας Κύπρου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, εφαρμόζοντας πιστά τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008», ανάφερε από την πλευρά της η Μαρία Δημοσθένους, του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG για θέματα ISO.

7 ΜΕΤΟΧΟΣ Ειδήσεις Διεθνείς διακρίσεις για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου Τράπεζα της χρονιάς «Τράπεζα της χρονιάς 2011» στην Κύπρο, αναδείχθηκε η Τράπεζα Κύπρου, από το διεθνές έγκυρο οικονομικό περιοδικό The Banker, στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού The Banker s «Bank of the Year Awards 2011». Ο θεσμός «Bank of the Year Awards», που για 12η συνεχή χρονιά, διοργανώνεται από το περιοδικό The Banker, στόχο έχει να αξιολογεί και να βραβεύει τους κορυφαίους τραπεζικούς οργανισμούς σε 147 χώρες. Η επιτροπή αξιολόγησης του θεσμού εξετάζει και αξιολογεί οικονομικά στοιχεία των συμμετεχόντων όπως η κερδοφορία τους, η ανάπτυξη των Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο Ως τον καλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου, στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών, ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου το οικονομικό περιοδικό «Global Finance»*. Η νέα διεθνής αυτή βράβευση της Τράπεζας Κύπρου έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού World s Best Banks Awards 2011, ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό. Νικητές των φετινών βραβείων ήταν οι τράπεζες που κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους, επιτυγχάνοντας ενισχυμένα αποτελέσματα και θέτοντας, παράλληλα, τις βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες. Την επιλογή των καλύτερων τραπεζικών οργανισμών - σε 25 χώρες - έκανε η συντακτική ομάδα του «Global Finance»*, σε συνεργασία με ομάδα τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων Καλύτερη τράπεζα για υπηρεσίες συναλλάγματος Καλύτερη τράπεζα παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος της Κύπρου αναδείχθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά από το διεθνούς φήμης έγκυρο περιοδικό Global Finance η Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται για άλλη μία σημαντική διεθνή διάκριση που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, συγκαταλέγοντας το ανάμεσα στους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος άλλων 97 χωρών. Τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης τράπεζας υπηρεσιών συναλλάγματος σε κάθε 7 περιουσιακών τους στοιχείων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους, και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων τους. Επίσης, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες που συμμετέχουν στο θεσμό, αναβαθμίζουν το επίπεδο των αγορών που δραστηριοποιούνται μέσω των τομέων νέων τεχνολογιών, και των τομέων νέων καινοτόμων και οικονομικά αποτελεσματικών τρόπων ανάπτυξης των εργασιών τους. Η πιο πάνω διάκριση, αποτελεί ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για την στρατηγική που ακολουθεί το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. στελεχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων -σε διεθνές επίπεδο- όπως ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και ο σχεδιασμός και προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα Κύπρου, ικανοποιώντας πλήρως τα παραπάνω κριτήρια, βραβεύθηκε στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών του θεσμού World s Best Banks, ως η καλύτερη τράπεζα στην κυπριακή αγορά, επιτυγχάνοντας έτσι ακόμη μία διεθνή αναγνώριση. Το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό «Global Finance»* βρίσκεται στο 24ο έτος κυκλοφορίας του, απαριθμώντας χιλιάδες αναγνώστες σε 163 χώρες. χώρα περιλαμβάνουν τον όγκο συναλλαγών σε συνάλλαγμα, το μερίδιο αγοράς, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών διεθνώς, την ποιότητα εξυπηρέτησης, το βαθμό ανταγωνιστικότητας των χρεώσεων και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την απόφαση επιλογής και βράβευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων παγκοσμίως, η συντακτική ομάδα του περιοδικού λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις διεθνών αναλυτών του τραπεζικού κλάδου, ανώτατων εταιρικών στελεχών και ειδικών σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο Ως την καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου το διεθνές οικονομικό περιοδικό EUROMONEY στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού Awards for Excellence Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάκριση αυτή δίνεται στην Τράπεζα Κύπρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τα θεσμοθετημένα Awards for Excellence διοργανώνονται σε ετήσια βάση από το έγκυρο διεθνές περιοδικό EUROMONEY, με στόχο να αναδείξουν την αριστεία στον τραπεζικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 110 διαφορετικές χώρες. Μέσω του συγκεκριμένου θεσμού αναγνωρίζονται οι οργανισμοί οι οποίοι επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο, πρωτοπορία, και ξεχωριστές επιδόσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο στο Private Banking Η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο στον τομέα του Private Banking αναδείχθηκε η Τράπεζα Κύπρου από το διεθνές έγκυρο περιοδικό EUROMONEY. Το Private Banking της Τράπεζας Κύπρου αναδείχθηκε πρώτο ανάμεσα σε κυπριακούς, ελλαδικούς και άλλους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στον τομέα του Private Banking. Πρόκειται για άλλη μία σημαντική διεθνή διάκριση που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, συγκαταλέγοντας το ανάμεσα στους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Private Banking διεθνώς. Η διάκριση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες που έχουν Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο Τη συμπερίληψη της στην κατηγορία των «Καλύτερων Τραπεζικών Οργανισμών» σε παγκόσμιο επίπεδο πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου, στα ετήσια βραβεία eworld Finance Banking Awards» του διεθνούς κύρους οικονομικού περιοδικού World Finance. Στα πλαίσια του πιο πάνω θεσμού το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναδείχθηκε ως ο «Καλύτερος Τραπεζικός Οργανισμός» στην Κύπρο για το Τα «World Finance Awards» καθιερώθηκαν από το 2007 με σκοπό να αναδείξουν τους πρωτοπόρους - άτομα, ομάδες ή οργανισμούς - που ξεχωρίζουν Η Τράπεζα Κύπρου ικανοποιώντας πλήρως τα πιο πάνω κριτήρια αναδείχθηκε ως η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στην τελευταία έκδοση του περιοδικού μέσω της οποίας ανακοινώνονται και οι τραπεζικοί οργανισμοί που διακρίθηκαν στα Awards for Excellence 2011, γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων και στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, τονίζοντας την πρωτοποριακή έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου που ολοκλήρωσε με επιτυχία το Συγκρότημα μέσα στο 2011, χαρακτηρίζοντας την σαν μία από τις πλέον σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου της χρονιάς στις διεθνείς χρηματαγορές. εμπιστευθεί το Private Banking της Τράπεζας Κύπρου. Αποδεικνύει επίσης την επιτυχημένη στρατηγική που εφαρμόζει η Τράπεζα στην παροχή εξατομικευμένων και ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης της συνολικής περιουσίας των πελατών της (μέσω τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, και διαχείρισης κεφαλαίων). Η αναγνώριση από το περιοδικό EUROMONEY αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένων των τρεχουσών συγκυριών στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού, όπως και την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι πελάτες της. στους τομείς των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών με τα επιτεύγματα και τις μεθόδους εργασίας τους και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν παραδείγματα αναφοράς. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για την Τράπεζα Κύπρου η ανάδειξη της σαν ο «Καλύτερος Τραπεζικός Οργανισμός» στην Κύπρο από το συγκεκριμένο θεσμό. Η επιβράβευση του Συγκροτήματος επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη ψηλή εκτίμηση και εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλεται, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά.

8 8 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΜΕΤΟΧΟΣ Τα οχήματα που δώρησε η Τράπεζα Κύπρου αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια του Ταμείου Θήρας Τράπεζα Κύπρου: «Φύσει υπεύθυνη» Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ως ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός της Κύπρου, προσπαθεί πάντοτε να συμβάλλει και να στηρίζει ενεργά όχι μόνο την οικονομία του τόπου, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δρα, προσφέροντας σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. H Τράπεζα Κύπρου, έχοντας αποδείξει μέσα από την πολύχρονη πορεία της και τις ουσιαστικές δράσεις της την οικολογική της συνείδηση για την προστασία του περιβάλλοντος, παρουσίασε την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου σε δημοσιογραφική διάσκεψη τις βασικές περιβαλλοντικές δράσεις της για το Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Κύπρου, κ. Χάρης Πουαγκαρέ, μεταξύ άλλων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των «Πράσινων Δανείων», τριών σύγχρονων προγραμμάτων χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν δάνειο για στεγαστικό, για αγορά οικολογικού αυτοκινήτου και για αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πρόσθεσε επίσης, ότι το 2ο τρίμηνο του χρόνου θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των ιστορικών κέντρων των πόλεων Λάρνακας και Πάφου, μια ενέργεια που άρχισε το 2011 με τους Δήμους Λευκωσίας και Λεμεσού. Επίσης, τόνισε ότι η Ετήσια Έκθεση του Συγκροτήματος της Τράπεζας κυκλοφορεί από πέρσι αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μια πρωτοβουλία που ενδεχομένως να εφαρμοστεί και στο Παράδοση πέντε, επιπλέον, πυροσβεστικών οχημάτων O Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Ανδρέας Ηλιάδης παρέδωσε πρόσφατα ακόμα πέντε πυροσβεστικά οχήματα στον υπουργό Εσωτερικών, κ. Νεοκλή Συλικιώτη, συνεχίζοντας την προσφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών αφού το 2008 είχαν παραδοθεί άλλα 17 πυροσβεστικά οχήματα. Κατά την παράδοση των οχημάτων, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, αφού τόνισε ότι η Τράπεζα Κύπρου πάντα αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας πρόσθεσε: «Σήμερα, παραδίδοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτά τα 5 πυροσβεστικά Παρουσίαση των περιβαλλοντικών δράσεων για το 2012 επερχόμενο μέλλον, συντελώντας στην εξοικονόμηση χαρτιού και ενέργειας. Τέλος, δεν παρέλειψε Δενδροφύτευση Πάρκου Αθαλάσσης οχήματα, ουσιαστικά συνεχίζουμε μια προσφορά που άρχισε το 2008 όπου παραδώσαμε άλλα 17 οχήματα. Πιστεύουμε ότι η συνεχής ενίσχυση πυροσβεστικών εργαλείων είναι πολύ ουσιαστική λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Θέλω να τονίσω, δε, ότι η Τράπεζα Κύπρου πάντα στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει, ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες την κοινωνία, την παιδεία, το περιβάλλον και την οικονομία αυτού του τόπου.» Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη τύπου να αναφερθεί στη δημιουργία ενός microsite cy/environment που περιέχει αναλυτικά κάθε περιβαλλοντική ενέργεια της Τράπεζας Κύπρου, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, ως ένας «Φύσει Υπεύθυνος» Οργανισμός, υιοθετώντας πρακτικές μεθόδους και λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και επιχειρηματικής του δράσης.

9 ΜΕΤΟΧΟΣ Ειδήσεις Η Τράπεζα Κύπρου Χορηγός του 1 ου Ενεργειακού Συμποσίου Η Τράπεζα Κύπρου ανέλαβε Χορηγός του 1ου Ενεργειακού Συμποσίου που έγινε στη Λευκωσία στις 26 Ιανουαρίου. Το Ενεργειακό Συμπόσιο, με τίτλο «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ασχολήθηκε και με τους τρεις άξονες της ενέργειας, δηλαδή το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης, μιλώντας στο Συμπόσιο ανάφερε τα εξής: Η Τράπεζα Κύπρου ήταν, είναι και παραμένει ευαισθητοποιημένη στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο και την κοινωνία μας και γι αυτό θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές του Ενεργειακού αυτού Συμποσίου για την πρωτοβουλία τους. Η επιβεβαιωμένη πλέον ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα γεγονός ορόσημο για την πατρίδα μας. Η τεράστια αυτή πηγή πλούτου αλλάζει τα δεδομένα ή καλύτερα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και τις προοπτικές για τον πληθυσμό της Κύπρου, για τις γενιές που έρχονται, στα χρόνια που έρχονται. Η σοβαρότητα, η σύνεση, και η διορατικότητα που θα επιδείξουμε σήμερα θα σημαδέψει το αύριο της Κύπρου. Αυτό που προέχει, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και την ενεργοποίηση των διαδικασιών για τον 2ο γύρο αδειοδοτήσεων, είναι να παραμείνουμε προσγειωμένοι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά μια εξαιρετικά πολύπλοκη, σύνθετη και ευαίσθητη, για τα δικά μας δεδομένα, κατάσταση. Χρειάζονται μετρημένα και σταθερά βήματα και αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και του επιστημονικού υπόβαθρου άλλων κρατών, για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα και να θέσουμε στέρεες βάσεις για το μέλλον. Οι επιδράσεις της ευρύτερης προοπτικής που διανοίγεται για την Κύπρο, πιστεύω μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς βασικούς άξονες : 1. Ο γεωπολιτικός άξονας. 2. Οι επιδράσεις στην αξιοπιστία της Κυπριακής οικονομίας. 3. Οι επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Αναφορικά με τον πρώτο άξονα, τον γεωπολιτικό, η ύπαρξη υδρογονανθράκων στο τρίγωνο Κύπρου Ισραήλ Αιγύπτου, δημιουργεί συνισταμένη δυνάμεων με κοινά συμφέροντα για μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Η προοπτική της ευημερίας για τους λαούς των τριών χωρών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής δημιουργεί κοινό συμφέρον προς την κατεύθυνση αυτή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το φυσικό αέριο της περιοχής μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εναλλακτική πηγή και να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Και είναι, πιστεύω αχρείαστο να υπενθυμίσω ότι η μοναδική χώρα στην περιοχή που είναι μέλος της Ε.Ε. είναι η Κύπρος. Μια ιδιότητα που αυτόματα προσδίδει μια επιπρόσθετη διάσταση στην πατρίδα μας σ αυτή την ενεργειακή εξίσωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει και ως ο ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή (Ισραήλ, Αίγυπτο) για αποθήκευση, επεξεργασία, διέλευση ή διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτώντας Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης προσφωνεί το 1 ο Ενεργειακό Συμπόσιο Α. Ηλιάδης: Nα γίνει κρατικό επενδυτικό ταμείο «Έχοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία απορρέει από την ορθολογιστική διαχείριση, η ενίσχυση της αξιοπιστίας μας θα προέλθει από το πόσο ξεκάθαρος και ορθολογιστικός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε το φυσικό μας πλούτο. Το πρώτο θέμα που πρέπει να προσέξουμε είναι να στείλουμε ξεκάθαρα, αλλά και έμπρακτα το μήνυμα ότι ο πλούτος αυτός δεν ανήκει σε μία, το πολύ δύο γενιές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλα τα έσοδα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα. Η χρήση των κεφαλαίων αυτών θα πρέπει να είναι μακριά από καταναλωτικές ανάγκες και να επενδύονται μακροχρόνια ή σε μακρόπνοα επενδυτικά έργα που θα ωφελήσουν και τις μελλοντικές γενεές». τεράστια γεωπολιτική σημασία. Και μόνο η προοπτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για ενίσχυση της ειρήνης στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή και να εδραιώσει την πολιτική σταθερότητα. Θέλω όμως να σημειώσω με έμφαση: Χρειάζεται η χάραξη μιας στρατηγικής με προοπτική που να στηρίζεται από όλους για να αξιοποιήσουμε τις μοναδικές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο η ύπαρξη φυσικού αερίου επενεργεί καταλυτικά είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας η οποία έχει επηρεαστεί από τις διεθνείς συγκυρίες. Η εξεύρεση του συγκεκριμένου κοιτάσματος, η προοπτική ύπαρξης στο σύνολο της ΑΟΖ μας πολύ μεγαλύτερων αποθεμάτων, αλλά και η περιφερειακή ενεργειακή προοπτική που δημιουργείται θα πρέπει να βοηθήσει την Κυπριακή οικονομία, όχι μόνο όταν θα αρχίσει να γίνεται αισθητή η ευημερία στο λαό, αλλά πρώτα βραχυπρόθεσμα. Ο συνετός σχεδιασμός της στρατηγικής μας και η σωστή διαχείριση των προοπτικών και ευκαιριών που ανέφερα πιο πάνω θα είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία θα καθορίσουν τον βαθμό αξιοπιστίας μας. Στη συνέχεια, η σωστή διαχείριση των οικονομικών ροών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στη βελτίωση της οικονομικής αξιοπιστίας του τόπου μας. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στην ύπαρξη φυσικού πλούτου σε μια χώρα. Βαρύνουσα όμως σημασία δίνεται στη διαχείριση του πλούτου αυτού και πώς αυτός αντικατοπτρίζεται στον κρατικό ισολογισμό. Έχει, συνεπώς τεράστια σημασία οι οικονομικές ροές που θα προκύψουν από την αξιοποίηση του φυσικού αερίου να μην σπαταληθούν στην κατανάλωση, αλλά να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις που θα οικοδομήσουν το μέλλον της σημερινής γενιάς αλλά και το μέλλον της γενιάς του αύριο και θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο. Τα μηνύματα αυτά θα πρέπει να δοθούν άμεσα, έμπρακτα και ξεκάθαρα προς τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης ώστε να μπορέσουμε να τους πείσουμε για τη σύνεση, τη σοβαρότητα και τη διορατικότητα μας. Η ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου φέρνει αισιοδοξία στο αβέβαιο περιβάλλον που βιώνουμε. Δημιουργεί προοπτική ελπίδας και επιδρά θετικά στη ψυχολογία. Στο χέρι μας είναι να διαχειριστούμε σήμερα το θέμα σωστά ώστε να αρχίσουμε άμεσα να ανακτούμε την εμπιστοσύνη των αγορών. Μας δίδεται μια λαμπρή ευκαιρία να ξαναθέσουμε την Κύπρο ψηλά στο χάρτη της αξιοπιστίας. Ας μην την αφήσουμε να πάει χαμένη.ο τρίτος άξονας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί από την επεξεργασία και διακίνηση των δικών μας κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά ίσως και αυτών των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Τα χρόνια που πέρασαν, οι παραδοσιακοί τομείς της Κυπριακής οικονομίας (χρηματοοικονομικός, τουριστικός, δεύτερη κατοικία κ.α), οδήγησαν την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στο σημερινό πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Η προσθήκη ενός ακόμα τομέα, αυτού της εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας / διακίνησης του φυσικού αερίου, θα προσθέσει σημαντικά οφέλη και θέσεις εργασίας στη δοκιμαζόμενη κυπριακή οικονομία. Οι εταιρίες και το στελεχιακό δυναμικό που θα υποστηρίζουν τον τομέα αυτό θα επηρεάσουν άμεσα, αλλά και έμμεσα την αγορά. Θα επενεργήσουν πολλαπλασιαστικά σε όλους τους άλλους τομείς και θα ενισχύσουν την οικονομία μας.ακόμη, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κύπρου από τον δικό 9 μας φυσικό πλούτο σημαίνει χαμηλότερο ενεργειακό κονδύλι για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας σημαίνει αύξηση των επενδύσεων και καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Η πολιτική και οικονομική προοπτική που διανοίγεται με την εξεύρεση σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αναμφίβολα μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον σταθερότητας και σιγουριάς μέσα στο οποίο όλοι οι τομείς της οικονομίας αλλά ιδιαίτερα ο νευραλγικός τομέας των διεθνών δραστηριοτήτων να μπορεί να αναπτυχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. Το όραμα της Κύπρου να εδραιωθεί ως ένα υπολογίσιμο διεθνές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γιατί μια οικονομία που θέλει να στοχεύει σε ψηλότερες επιδόσεις θα πρέπει να ενισχύσει περισσότερο τους τομείς που είναι ανταγωνιστικοί και στους οποίους μπορεί και έχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των διεθνών συσχετισμών αλλά και του ανθρώπινου πλούτου που διαθέτει. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το τελευταίο, γιατί πιστεύω ότι η ευημερία μιας χώρας εξαρτάται πρώτιστα από τον ανθρώπινο πλούτο που διαθέτει και αυτόν τον πλούτο πρέπει να αξιοποιήσουμε επενδύοντας παράλληλα τον φυσικό πλούτο που μας δόθηκε, για τις μελλοντικές γενεές. Η Τράπεζα Κύπρου, ως διαχρονικός στυλοβάτης της κυπριακής οικονομίας και των επιχειρήσεων, ήδη σχεδιάζει το δικό της ρόλο στο ενεργειακό ταξίδι που τώρα αρχίζει για την πατρίδα μας. Έχοντας στο ενεργητικό της τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής που έγιναν στον τόπο, η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να στηρίξει και να υποστηρίξει τις νέες αναπτύξεις που χρειάζεται να γίνουν με αφετηρία το φυσικό αέριο. Ήδη, επεξεργαζόμαστε σχέδια και προγράμματα σχετικά με την ενέργεια. Ένα κινέζικο ρητό λέει: Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέρουσες εποχές. Εμείς ζούμε όχι απλά σε ενδιαφέροντες καιρούς, αλλά σε εποχές ανατροπών. Ο κόσμος αλλάζει ριζοσπαστικά και ταχύτατα. Η Κύπρος μπορεί να εξέλθει από αυτή την ανατρεπτική εποχή ωφελημένη και ευημερούσα. Οι αποφάσεις και οι χειρισμοί που γίνονται και θα γίνουν σήμερα θα καθορίσουν την Κύπρο της νέας εποχής. Η ευθύνη μας είναι τεράστια. Τόσο τεράστια όσο και η προοπτική που διανοίγεται για τον τόπο μας. Στην Τράπεζα Κύπρου συναισθανόμαστε και την ευθύνη και την προοπτική και δηλώνουμε παρόντες στην πρόκληση.

10 10 Πολιτισμός «Το Κόστος της Διατροφής. Πόσο κοστίζει τι... από την αρχαιότητα έως σήμερα» είναι ο τίτλος της περιοδικής έκθεσης του Νομισματικού Μουσείου στην Αθήνα και η οποία παρουσιάζεται και φιλοξενείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο κ. Αθανάσιος Ορφανίδης, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, στις 10 Οκτωβρίου 2011 και η όλη εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 18ης Διεθνούς Ετήσιας Συνάντησης των Τραπεζικών και Νομισματικών Μουσείων (ICOMON) η οποία φιλοξενείται επίσης από το Πολιτιστικό Ίδρυμα. ΜΕΤΟΧΟΣ Το Πολιτιστικό Ίδρυμα φιλοξένησε την 18 η Ετήσια Συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τα Τραπεζικά και Νομισματικά Μουσεία (ICOMON) Στις Οκτωβρίου 2011 τo Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου φιλοξένησε και διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τα Τραπεζικά και Νομισματικά Μουσεία (ICOMON). Η Επιτροπή υπάγεται στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), το οποίο εδρεύει στα γραφεία της UNESCO στο Παρίσι. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαφυλάττει και εμπλουτίζει μια αξιόλογη συλλογή κυπριακών νομισμάτων, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της ιστορίας της κυπριακής νομισματοκοπίας από τον 6ο αιώνα π.χ. μέχρι σήμερα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διατηρεί επίσης το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, το μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο, το οποίο έχει αναπτύξει μια πλούσια δραστηριότητα, με εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και εκδόσεις νομισματικής, καθώς και περιοδικές εκθέσεις. Το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας την τελευταία δεκαετία είχε μια σταθερή παρουσία και συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις της Διεθνούς Επιτροπής ΙCOMON. Οι συναντήσεις βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τα Νομισματικά Μουσεία να αναπτυχθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα κυρίως μουσειολογικά, αλλά και σε θέματα που αφορούν την επιστήμη Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου της νομισματικής.τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής ΙCOMON προέρχονται από όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύουν τραπεζικά μουσεία και άλλα μεγάλα ιδρύματα με σημαντικές νομισματικές συλλογές και μουσεία. Ενδεικτικά μεταξύ των συνέδρων περιλαμβάνονταν αντιπρόσωποι από τις κρατικές τράπεζες της Αγγλίας, Ολλανδίας, Εσθονίας, Σερβίας, Ρωσίας, Βραζιλίας, Βενεζουέλας, Καναδά, Μαρόκου, Μεξικού, Ιαπωνίας, Ινδονησίας, και Αυστρίας όπως επίσης από μεγάλα εθνικά μουσεία όπως το Βρετανικό Μουσείο, το Smithsonian, το Eθνικό Μουσείο του Ισραήλ, το Νομισματικό Μουσείο του Πεκίνου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η φετινή συνάντηση είχε ως θέμα: «Τα νομισματικά μουσεία επικοινωνούν με το κοινό». Οι σύνεδροι αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα που αφορούν κυρίως στη χρήση της νέας τεχνολογίας, στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο των μουσείων καθώς και σε σύγχρονους τρόπους παρουσίασης των εκθεμάτων. Το συνέδριο χαιρέτισαν με εναρκτήριες ομιλίες, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου κ. Γιάννη Κυπρή, η πρόεδρος της Επιτροπής ICOMON Ms Christel Schoollaardt από το Νομισματικό Μουσείο της Ουτρέχτης και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής ICOM Κύπρου και διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων δρ Μαρία Χατζηκωστή. Η κα Δέσποινα Ευγενίδου, διευθύντρια του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών εισήγαγε τις παρουσιάσεις με την ανακοίνωση «Money Museums and the Public in times of crisis». Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κυπριακό πολιτισμό αλλά και την κυπριακή φιλοξενία μέσα από ένα προσεγμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Αθανάσιος Ορφανίδης, στις 10 Οκτωβρίου Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου Το Κόστος της Διατροφής «Πόσο κοστίζει τι... από την αρχαιότητα έως σήμερα» Περιοδική Έκθεση του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών Παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Η έκθεση προσεγγίζει το κόστος της διατροφής, κυρίως τις τιμές των βασικών προϊόντων, στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τον 5 ο αι. π.χ. έως τον 20 ό αι. Με αφορμή τις τιμές αυτές, παρουσιάζονται τα κυριότερα νομίσματα της κάθε ιστορικής περιόδου. Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου η εξασφάλιση των ειδών διατροφής αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα και την αγωνία των ανθρώπων, η έκθεση για το κόστος της διατροφής αποκτά έναν πολύ επίκαιρο χαρακτήρα. Για την κάθε περίοδο, Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, Βυζάντιο, Ξένη κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο και Σύγχρονη Ελλάδα, αναπτύσσεται το ιστορικό πλαίσιο και παρουσιάζεται το νομισματικό σύστημα της εποχής.

11 ΜΕΤΟΧΟΣ Ειδήσεις 11 Ημερολόγιο Τράπεζας Κύπρου 2012 Η Ευρώπη μέσα από ένα κολλάζ εικόνων Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου για το 2012, στο οποίο αποτυπώνεται με εκφραστικό και δημιουργικό τρόπο η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εικόνες μιας σύγχρονης κοινωνίας που σέβεται τον άνθρωπο. Γνωρίζει και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και καλλιεργεί την ελεύθερη έκφραση. Η συνύπαρξη λαών και πολιτισμών με διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες, θεσμούς και συνήθειες καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ζωντανό και πρωτοποριακό κολλάζ. Μέσα από ένα γραφίστικο παιχνίδι αριθμών αποτυπώνονται 12 σημαντικές χρονολογίες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εικόνες και σύμβολα δημιουργικής έκφρασης που συνθέτουν μέρος της ιστορίας του πολιτισμού της Ευρώπης. Διαφορετικά στοιχεία και υλικά σμίγουν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το πολυδιάστατο πρόσωπο της Ευρώπης. Τα ημερολόγια κυκλοφορούν, όπως κάθε χρόνο, σε τρεις μορφές, τοίχου, γραφείου και τσέπης. Με ειδικό σχέδιο σας πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου Η Τράπεζα Κύπρου δίπλα στην Ολυμπιακή ομάδα της Κύπρου Η Τράπεζα Κύπρου είναι ο Μέγας Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και στα πλαίσια αυτά στηρίζει την προσπάθεια της χώρας μας σε κάθε διεθνή αθλητική διοργάνωση. Ενόψει μάλιστα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι στο Λονδίνο, η Τράπεζα Κύπρου δίνει την ευκαιρία σε πελάτες της να μεταβούν δωρεάν και να ζήσουν από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, με κάρτες κάθε συναλλαγή με Visa της Τράπεζας Κύπρου, το 1 σεντ πηγαίνει για τη στήριξη της Κυπριακής Ολυμπιακής Ομάδας. Τέλος σημειώνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει και την παραολυμπιακή ομάδα της Κύπρου, η οποία θα λάβει μέρος στους παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου.

12 12Ειδήσεις ΜΕΤΟΧΟΣ Ώθηση στην επιχειρηματικότητα με το 2 ο προϊόν Jeremie Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις Σε ακόμα μία συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund) και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τράπεζα Κύπρου υπέγραψε 2 νέα συμβόλαια με το EIF στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο. Μέσω αυτών των δύο συμβολαίων δίνεται η δυνατότητα στην Τράπεζα Κύπρου να διαθέσει ποσό 50 εκατομμυρίων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜSEs), εκ των οποίων 35 εκατομμύρια θα διατεθούν σε νεοσύστατες εταιρίες με διάρκεια ζωής μικρότερης των 36 μηνών και τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια σε εταιρίες με διάρκεια ζωής πέραν των 3 χρόνων. Κριτήρια Επιλεξιμότητας για το Προϊόν Εγγυήσεων «JEREMIE-FLPG» Για να μπορεί μία εταιρία να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να εντάσσεται στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (ως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/EC), ως εξής: Πολύ μικρή Επιχείρηση Προσωπικό: < 10 Κύκλος εργασιών: 2 εκατ. EUR ή Σύνολο Ισολογισμού: 2 εκατ. EUR Μικρή Επιχείρηση Προσωπικό: < 50 Κύκλος εργασιών 10 εκατ. EUR ή Σύνολο Ισολογισμού 10 εκατ. EUR Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι αυτοεργοδοτούμενοι, ενώ τα Δάνεια Τακτής Προθεσμίας (ΔΤΠ) θα χορηγούνται μόνο σε εταιρίες/αυτοεργοδοτούμενους που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο. Χαρακτηριστικά Σχεδίου Το μέγιστο ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει τις 70,000 για τις νεοσύστατες εταιρίες (με διάρκεια ζωής μικρότερη των 36 μηνών) και τις 100,000 για τις υπόλοιπες. Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής είναι 24 μήνες, ενώ μέγιστη περίοδος αποπληρωμής είναι 120 μήνες. Η Περίοδος Χάριτος (για αποπληρωμή κεφαλαίου) μέχρι το 1/3 της αρχικής διάρκειας του δανείου με μέγιστη περίοδο είναι 2 χρόνια. Η αποπληρωμή των εν λόγω ΔΤΠ θα πρέπει να είναι μηνιαία και όχι εφάπαξ. Σκοπός των Δανείων Τακτής Προθεσμίας είναι: 1. Επενδυτικά έργα σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού (για παράδειγμα αγορά/ αναβάθμιση υποδομής της εταιρίας και μηχανημάτων, επεκτάσεις στα υφιστάμενα γραφεία/ αποθήκες και άλλων υφιστάμενων χώρων, κάλυψη κόστων τα οποία σχετίζονται με έρευνα και ανάπτυξη, κόστος που σχετίζεται με τη δημιουργία νέας εταιρίας κλπ) Σημείωση: Τα εν λόγω ΔΤΠ δεν καλύπτουν αγορά γης για ποσό πέραν του 10% της συνολικής αξίας 2. Για ανάπτυξη και επέκταση, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης (κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια της ανάπτυξης και επέκτασης. ΔΕΝ καλύπτει λειτουργικά έξοδα, όπως μισθούς, ρεύματα κλπ). Προτεραιότητα θα δίνεται στους ακόλουθους τομείς και/ή στόχους: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, αναβάθμιση της τεχνολογίας σε βιομηχανικές υπηρεσίες, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα (συστήματα εξοικονόμησης νερού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη δημιουργία βιολογικών σταθμών κλπ), πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Σημείωση: Το προϊόν αυτό στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις - (JEREMIE)». Νέα ταυτότητα στα καταστήματα και γραφεία της Uniastrum Η νέα εταιρική ταυτότητα της Uniastrum Bank παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2010, ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της Uniastrum Bank και της θυγατρικής τράπεζας του Συγκροτήματος στη Ρωσία. Η αλλαγή αφορούσε τη χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων και γραμματοσειρών, νέο σχεδιασμό των γραφείων και καταστημάτων, νέα ιστοσελίδα και την μετατροπή του λογοτύπου της Uniastrum βάσει των σχεδιαστικών στοιχείων όλων των εταιριών του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. Εντός του 2011, 6 γραφεία της Uniastrum είχαν ανακαινιστεί βάσει των νέων προδιαγραφών, ενώ εντός του 2012, άλλα 9 γραφεία θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, ανανεώθηκαν οι εξωτερικές επιγραφές σε 36 καταστήματα, ενώ το 2012 προγραμματίζεται η ανανέωση 80 άλλων. Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση Για όποιες απορίες ή πληροφορίες σε θέματα που αφορούν τις εγγεγραμμένες αξίες, μερίσματα μετοχών ή τόκους χρεογράφων και αξιογράφων κεφαλαίου, ενεχυριάσεις ή αποδεσμεύσεις αξιών, αλλαγές στοιχείων μερίδας και μεταφορές μετοχών από το Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και αντίθετα, επικοινωνήστε μαζί μας: KΥΠΡΟΣ Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ.: ή Φαξ: ΕΛΛΑΔΑ Τμήμα Θεματοφυλακής Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγωγών Τηλ.: Φαξ: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και αρχείο για ό,τι σας ενδιαφέρει όπως: Προφίλ, Ιστορία, Δομή, Πιστοληπτική Διαβάθμιση, Ανακοινώσεις (αρχείο από το 2004), Εταιρική Διακυβέρνηση, Ετήσια Έκθεση (αρχείο από το 2004), Οικονομικά στοιχεία (αρχείο από το 2002), Ενημερωτικά δελτία (αρχείο από το 2002), Παρουσιάσεις (αρχείο από το 2004), Μετοχική δομή & Μετοχή (Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων και τιμή μετοχής), Επικοινωνία Για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις του Συγκροτήματος μας (αποτελέσματα και άλλες εξελίξεις) άμεσα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, αποστείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) στο «ΜΕΤΟΧΟΣ»: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ. Ανακοίνωση ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. 15 Ιουλίου 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. 15 Ιουλίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 15 Ιουλίου 2013 Εξελίξεις στην Οικονομία και το Τραπεζικό Σύστημα Συνέχιση της ύφεσης, σημαντική βελτίωση δίδυμων ελλειμμάτων ΑΕΠ -6,4% το 2012, έλλειμμα τρεχουσών συν/γών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, oι ραγδαίες εξελίξεις και οι συχνές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανατροπές σε παγκόσμιο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Δελτίο Τύπου Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Tier 1 capital)

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Tier 1 capital) Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Tier 1 capital) Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 12 Ιανουαρίου 2012 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα