ΜΕΤΟΧΟΣ. Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΟΧΟΣ. Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (EX-RIGHTS DATE) 27 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD DATE) 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ ΚΑΙ ΧΑ 23 Φεβρουαρίου 12 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 23 Φεβρουαρίου 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων) Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανακοίνωσε Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση μέχρι 396 εκ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή. Κάθε τρία Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε μία νέα συνήθη μετοχή ονομαστική αξίας 1,00 («Νέα Μετοχή») με τιμή διάθεσης 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωμένες Χαριστικές Μετοχές (Βοnus Shares) σε αναλογία μίας Χαρι- στικής Μετοχής για κάθε μία Νέα Μετοχή που θα προκύψει από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κε- φαλαίου («ΜΑΕΚ») μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας 1,00 το κάθε ένα μέχρι 600 εκ. και Προσφορά για Ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ θα δύνανται να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ τους με ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα ΥΜΟ θα λήγουν σε οκτώ ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους και δεν θα φέρουν οποιοδήποτε τόκο. Με τη λήξη τους η Τράπεζα θα αποπληρώσει το κάθε ΥΜΟ με την έκδοση μίας Νέας Μετοχής που θα είναι πλήρως πληρωμένη. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν Χαριστικές Μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε τρεις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2 ΔΙΑΒΑΣΤΕ Αιμοδότης της οικονομίας η Τράπεζα Κύπρου Σελ. 4 Διεθνείς πιστοποιήσεις επιχειρηματικής αριστείας Σελ. 6 Η Τράπεζα Κύπρου χορηγός του 1 ου Ενεργειακού Συμποσιου Σελ. 9 Ώθηση στην επιχειρηματικότητα με το 2 ο προιόν Jeremie Σελ. 12 Τράπεζα Κύπρου: «Φύσει υπεύθυνη» Παράδοση πέντε, επιπλέον, πυροσβεστικών οχημάτων Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να συμβάλλει και να στηρίζει ενεργά όχι μόνο την οικονομία του τόπου, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δρα, προσφέροντας σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 8 Διεθνείς διακρίσεις για το Συγκρότημα Αναγνώριση της στρατηγικής που ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου Διεθνείς διακρίσεις εξασφάλισε το 2011 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Η μεγάλη αυτή επιτυχία, που έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την ευρωστία και τη δυναμική του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Οι διακρίσεις αυτές που καλύπτουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέας Ηλιάδης παραδίδει στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη τα 5 νέα πυροσβεστικά οχήματα Κύπρου, αποτελούν την καλύτερη αναγνώριση της στο εξωτερικό. Οι διακρίσεις που πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου το 2011 προέρχονται από τα έγκυρα διεθνή περιοδικά «Global Finance», «Euromoney» και «The Banker» και αποτελούν διεθνή αναγνώριση για τη στρατηγική που ακολουθεί ο Οργανισμός μας. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

2 2Ειδήσεις ΜΕΤΟΧΟΣ Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011 εξασφαλίστηκαν οι σχετικές εγκρίσεις από τους μετόχους, περιλαμβανομένων των σχετικών αποποιήσεων δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και της αύξησης του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από εκ. σε εκ. με τη δημιουργία εκ. νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,00. Επίσης στις 12 Ιανουαρίου 2012 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και προσφοράς για εθελοντική ανταλλαγή ΜΑΕΚ μέσω έκδοσης ΥΜΟ ως είχε ανακοινωθεί από την Τράπεζα. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν όλοι οι μέτοχοι και κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιών (οι «Δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης») που ήταν εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αρχείου). Επιλέξιμες Αξίες είναι οι αξίες που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της Εταιρίας (δηλαδή Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)) ως αυτές να είχαν μετατραπεί σε μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου της προσφοράς των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους ή κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). Σχετικές επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ καθώς και ενημερωτικές επιστολές Τα Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα (ΥΜΟ) θα προσφερθούν στους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας. Έντυπα Αποδοχής για την Προσφορά για Εθελοντική Ανταλλαγή θα σταλούν στις 9 Φεβρουαρίου 2012 στους Κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο του ΧΑΚ όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις 31 Ιανουαρίου Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή θα έχουν όσοι επενδυτές θα κατέχουν ΜΑΕΚ την τελευταία Ημερομηνία Αποδοχών της Προσφοράς Εθελοντικής Ανταλλαγής δηλαδή στις 19 Μαρτίου Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε κατόχους ΜΑΕΚ εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). Τα ΥΜΟ δεν θα είναι μεταβιβάσιμα, δεν θα εισαχθούν ούτε θα διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ή χρηματιστήριο. Η Περίοδος Αποδοχών Προσφοράς Ανταλλαγής των ΜΑΕΚ με ΥΜΟ ορίζεται από τις 23 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Μαρτίου Η Τελευταία Ημερομηνία Αποδοχών Προσφοράς Εθελοντικής Ανταλλαγής είναι η Δευτέρα, 19 Μαρτίου Η αποδοχή της Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως: Στην Κύπρο: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης εγγεγραμμένους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα ταχυδρομηθούν στις 9 Φεβρουαρίου Επιστολές δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες χώρες. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στις μερίδες των Επενδυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στις μερίδες κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ πριν την ημερομηνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (YMO) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 23 Φεβρουαρίου 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ 20 Μαρτίου 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 27 Μαρτίου 2012 Στην Ελλάδα: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή - μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής. Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση: σε ηλεκτρονική μορφή: - στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ενημερωτικά Δελτία), - στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), - καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έντυπη μορφή: - στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ISIN: CY ) στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα αρχίσει στις 23 Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαρτίου Η Τελευταία Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων στα δύο χρηματιστήρια ορίζεται η Δευτέρα, 12 Μαρτίου Η Περίοδος Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης για μετόχους και κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ ορίζεται από τις 23 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Μαρτίου Η Τελευταία Ημερομηνία Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), - στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος), - στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Τhe Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος) και - στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων της Τράπεζας στην Ελλάδα (Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα, Ελλάδα) Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: Στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), (Eurolife House, Έβρου 4, Λευκωσία), τηλ: στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας στην Κύπρο (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία), τηλ: και στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων της Τράπεζας στην Ελλάδα (Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος Αθήνα), τηλ: Άσκησης είναι η Δευτέρα, 19 Μαρτίου Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως: Στην Κύπρο: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Στην Ελλάδα: - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή - μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής.

3 ΜΕΤΟΧΟΣΕιδήσεις 3 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Θετικές οι προοπτικές του Συγκροτήματος παρά την κρίση Θετικά μηνύματα για τις προοπτικές του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, έστειλαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αριστοδήμου παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου παραμένει σε ισχυρή θέση να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, εστιάζοντας στη διατήρηση αυξημένης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και υγιούς ρευστότητας. Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, με τα πολλαπλά προβλήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είπε ο κ. Αριστοδήμου, το Συγκρότημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ενεργώντας έγκαιρα και προληπτικά, και ανταποκρινόμενο στις αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις, προχωρεί λαμβάνοντας μέτρα σημαντικής θωράκισης της κεφαλαιακής του βάσης. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια σημείωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα, τη διάρθρωση της κεφαλαιακής του βάσης σε σχέση με τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, κυρίως όσον αφορά τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, καθώς και τις επιπτώσεις από την απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και αποφάσισε την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του μέσω Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. Το εν λόγω σχέδιο όπως επεξήγησε, περιλαμβάνει: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση μέχρι 396 εκ. και Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας 1,00 το κάθε ένα μέχρι 600 εκ. και Προσφορά για Ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 το Συγκρότημα διατηρούσε ίδια κεφάλαια ύψους 2,9 δις, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μετά και την απομείωση ΟΕΔ ύψους 9,6%, δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων 9,5% και δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 5,8%. Με την υλοποίηση του Σχεδίου στο σύνολό του, πρόσθεσε οι ενδεικτικοί δείκτες κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (CoreTier 1 ratio) και βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio) στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 υπολογίζονται σε 9,6% και 11% αντίστοιχα. Το Συγκρότημα, με την υλοποίηση του Σχεδίου, καθώς και με άλλες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και της ενίσχυσης του κεφαλαίου του από κέρδη, επισήμανε αναμένεται ότι θα πληροί τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, πρόσθεσε θεωρούμε ότι το Συγκρότημα θα ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή του βάση, και θα διασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού. Η απάντησή μας στην αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω μας είναι η συνεχής ενίσχυση και θωράκιση της Τράπεζας. Θεόδωρος Αριστοδήμου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τον κ. Ηλιάδη η Τράπεζα Κύπρου ήταν, είναι και παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και σιγουριά και στηλοβάτης της οικονομίας του τόπου. Όπως είπε ο κ. Ηλιάδης εμείς, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις. Προσπαθούμε όμως, σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, πρόσθεσε, να χαράξουμε την πορεία μας. Είμαστε, είπε, από τις λίγες τράπεζες στον Ευρωπαϊκό χώρο που συνεχίζουν να παρουσιάζουν ανοδική πορεία στα οργανικά τους κέρδη πριν τις προβλέψεις εξαιρουμένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία για το εννιάμηνο 2011 ανήλθαν σε 600 εκ. περίπου ( 800 εκ. σε ετησιοποιημένη βάση) παρουσιάζοντας μιαν αύξηση 17% από την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενισχύοντας την τράπεζα, ώστε να μπορούμε να απορροφούμε τους κραδασμούς. Η διατήρηση επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επισήμανε, ισχυροποιεί τον Οργανισμό και ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση. Ο κ. Ηλιάδης πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός δεν ρίσκαρε επενδύοντας σε διάφορα τοξικά ομόλογα, ούτε είχε απώλειες από πτωχεύσεις τραπεζών ή από ομόλογα άλλων οργανισμών. Ο Οργανισμός, είπε, ακολούθησε τη συνετή του πολιτική, επενδύοντας στην πιο ασφαλή διαθέσιμη επιλογή, τα κρατικά ομόλογα. Και διερωτήθηκε ποιος μπορούσε να προβλέψει ότι σήμερα οι κίνδυνοι θα προέρχονταν από τα ανεπτυγμένα κράτη της ευρωζώνης; Συνεχίζοντας είπε ότι: Mε τις έγκαιρες και στοχευμένες ενέργειές μας, ο Οργανισμός βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση σήμερα από ότι ήταν το 2008 όταν ξεκίνησε η κρίση. Οι καταθέσεις μας από 28 δισ. (Δεκ. 2008) αυξήθηκαν σε 32 δισ. (σήμερα), τα κεφάλαιά μας από 2 δισ. το Δεκέμβριο 2008 αυξήθηκαν σε 3 δισ. σήμερα, η κερδοφορία μας παραμένει ισχυρή και επαναλαμβανόμενη, με συνολικά κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση, για την περίοδο αυτή, ύψους 2.6 δισ. Ακόμα και μετά τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια που επέφερε η κρίση και την απομείωση των ΟΕΔ, ο Οργανισμός παρμένει κερδοφόρος Ενισχυμένη θέση παρά τις δύσκολες συνθήκες Πριν Πρόσφατα Αλλαγή Ρευστότητα Καταθέσεις Δεκ.-08: 27,94 δισ. Σεπ.-11: 31,85 δισ. +14% Δάνεια % Καταθέσεις Δεκ.-08: 88% Σεπ.-11: 89% +1 π.μ. Καταθέσεις % Ενεργητικό Δεκ.-08: 77% Σεπ.-11: 80% +3 π.μ. Κεφάλαιο Μετοχικό κεφάλαιο Δεκ.-08: 2,04 δισ. Σεπ.-11: 3,30 δισ.* +62% Βασικά ίδια κεφάλαια Δεκ.-08: 1,54 δισ. Σεπ.-11***: 2,88 δισ.* +87% Δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων Δεκ.-08: 7,2% Σεπ.-11: 11,1%* +3,9 π.μ. Κερδοφορία Καθαρά έσοδα από τόκους 9Μ09: 616 εκατ. 9Μ11: 854 εκατ. +39% Σύνολο εσόδων 9Μ09: 941 εκατ. 9Μ11: 1,127 εκατ.** +20% Κέρδη πριν τις προβλέψεις 9Μ09: 446 εκατ. 9Μ11: 597 εκατ.** +34% * Ενδεικτά μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης ** Εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ *** Βασικά ίδια κεφάλαια στις 30 Σεπτεμβρίου ,49 δισ. (+62% αύξηση) με ουσιαστικά καθαρά κέρδη ύψους 300 εκ. για την περίοδο αυτή. Ο τραπεζικός τομέας είχε διαχρονικά και έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ, ουσιαστική συνεισφορά στα κρατικά έσοδα και στηρίζει την οικονομία. Σήμερα βρίσκεται στη δίνη των αρνητικών εξελίξεων με πολύ μεγάλες προκλήσεις γύρω του. Παρόλα αυτά συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία, ώστε να αντιμετωπίσει τις επιδράσεις της κρίσης. Kαι επισήμανε ο κ. Ηλιάδης τα εξής: Εμείς είπε, ως Τράπεζα Κύπρου, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για περαιτέρω ενίσχυση σε όλους τους τομείς: ρευστότητα, κεφάλαιο, κερδοφορία. Με την ιδιαίτερα υγιή ρευστότητα που διαθέτουμε, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας. Είναι φυσικό σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης να υπάρχουν δυσκολίες, αβεβαιότητες και κίνδυνοι. Θέλω να τονίσω όμως, ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, την περίοδο της κρίσης, η Τράπεζα Κύπρου συνεισέφερε στα ταμεία του κυπριακού κράτους 0,5 δισ. μέσω της φορολογίας, χρηματοδοτεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, διατήρησε τις θέσεις εργασίας και την πολύ ευρεία, όπως γνωρίζετε, κοινωνική της πολιτική. Δεν έχουμε επιβαρύνει και ούτε σκοπεύουμε να επιβαρύνουμε τα κρατικά ταμεία για πιθανή ανάγκη κεφαλαιακής στήριξης και κατέληξε: Η μεγάλη πλειοψηφία των μετόχων πάντοτε επένδυε στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Οργανισμού και πιστεύω ότι το ίδιο θα πράξει και σ αυτή τη δύσκολη περίοδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γι αυτό και να σας διαβεβαιώσω πως πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη και απρόβλεπτη συγκρυρία και να συνεχίσουμε σταθερά την πορεία μας. Ανδρέας Ηλιάδης Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος

4 4 Έργα Ανάπτυξης ΜΕΤΟΧΟΣ Το έργο Νεάπολις στην Πάφο Η μαρίνα Λεμεσού Τράπεζα Κύπρου: Αιμοδότης της οικονομίας και των μεγάλων έργων της Κύπρου Αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η Τράπεζα Κύπρου. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε και χρηματοδότησε ζωτικά και μεγάλα έργα υποδομής για τον τόπο, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι συνεχίζει να αποτελεί το στήριγμα της κυπριακής οικονομίας. Τα νέα έργα που χρηματοδότησε και αναμένεται να τονώσουν την αγορά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας είναι: Η δημιουργία νέας πτέρυγας στο «The Mall of Cyprus» στη Λευκωσία. Η Μαρίνα Λεμεσού Το πολυδύναμο έργο «Νεάπολις» στην Πάφο. Τα τρία έργα αποτελούν σημείο αναφοράς για τις πόλεις τους και αυτό αυξάνει τη σημασία της στήριξης τους από την Τράπεζα Κύπρου. Ειδικότερα η Τράπεζα Κύπρου χρηματοδότησε την επέκταση του The Mall of Cyprus στη Λευκωσία, το οποίο δημιούργησε ακόμα μια πτέρυγα. Σε δηλώσεις του στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης είπε μεταξύ άλλων ότι η συνεχής επέκταση του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα και η εμπορική δραστηριότητα που αναπτύσσεται διαρκώς, αλλάζει την οικονομική γεωγραφία της πρωτεύουσας και αναπτύσσει την εμπορική δραστηριότητα στην είσοδο της πόλης. Η Τράπεζα Κύπρου, πρόσθεσε ο κ. Ηλιάδης, συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες ανάπτυξης του τόπου μας. Πιστεύουμε, είπε ότι σε περιόδους δύσκολους είναι Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του The Mall of Cyprus ακόμα πιο αναγκαίο να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες και την οικονομία. Η Τράπεζα Κύπρου, συμπλήρωσε, είναι εδώ για να ενισχύσει την υγιή δραστηριοποίηση, διότι οι καιροί αναμένουν από τους μεγάλους οργανισμούς πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Και κατέληξε: «Χρηματοδοτήσαμε τη νέα πτέρυγα του The Mall of Cyprus, όπως χρηματοδοτούμε και άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία έχει ανάγκη η οικονομία του τόπου μας. Ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη τόνωση της αγοράς». Επίσης υπογράφηκε μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της Limassol Marina Ltd συμφωνία ανάθεσης διοργάνωσης από την Τράπεζα Κύπρου Κοινοπρακτικού Δανείου ύψους 130 εκατ. για την κατασκευή της Μαρίνας Λεμεσού. Η δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου για χρηματοδότηση του σημαντικού αυτού έργου, εντάσσεται στα πλαίσια της απόφασης πολιτικής της Τράπεζας για χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής στο νησί που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και θα τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Κύπρο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Αυτή η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της για στήριξη της κυπριακής οικονομίας μέσω των χρηματοδοτήσεων μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Η Μαρίνα Λεμεσού, συνολικού προϋπολογισμού 360 εκατ. αποτελεί στολίδι για την Κύπρο. Με την ολοκλήρωση της θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 1000 σκαφών διαφόρων μεγεθών και θα περιλαμβάνει 274 οικίες και διαμερίσματα και χώρους για εστιατόρια, καφετερίες μπαρ, καταστήματα, γυμναστήριο και SPA καθώς επίσης πολιτιστικό κέντρο. Aκόμα η Τράπεζα Κύπρου χρηματοδότησε το έργο ΝΕΑΠΟΛΙΣ στην Πάφο. Η πρώτη φάση του έργου ΝΕ- ΑΠΟΛΙΣ περιλαμβάνει την ανέγερση του διεθνών προδιαγραφών εξειδικευμένου Ιατρικού Κέντρου Νεάπολις, την ανέγερση αναβαθμισμένων κατοικιών για υποβοηθούμενη διαβίωση, την αναβάθμιση του ιδιόκτητου νοσοκομείου ΙΑΣΙΣ, τη δημιουργία Ογκολογικού Κέντρου, τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Νεάπολις και την κατασκευή όλων των έργων υποδομής.

5 ΜΕΤΟΧΟΣ Επικαιρότητα 5 Μεταξύ των Τραπεζών και της ΕΤΥΚ για τον τραπεζικό τομέα Συμφωνία συγκράτησης του εργατικού κόστους Σημαντική συμφωνία για συγκράτηση του εργατικού κόστους στον τραπεζικό τομέα επιτεύχθηκε μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών και της ΕΤΥΚ. Η συμφωνία ανακοινώθηκε σε διάσκεψη τύπου και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τόνισαν τη σημασία της για το αύριο του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε προβλέπει τα εξής: Διατήρηση του μισθολογικού κόστους στα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2011 με την μη καταβολή ΑΤΑ και ετήσιων προσαυξήσεων για τα έτη 2012 και Αλλαγή στους κανονισμούς του Ταμείου Προνοίας ώστε να μετατραπεί από καθορισμένου οφέλους σε καθορισμένης εισφοράς 14% των απολαβών και συνεισφορά του υπαλλήλου από 3%-10%. Μείωση των κλιμάκων νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Παροχών 1 εκ. Σύσταση Επιτροπών Ενστάσεων με συμμετοχή εκπροσώπου εκ των εργαζομένων. Στις δικές του δηλώσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης είπε μεταξύ άλλων ότι οι δύσκολοι καιροί που ζούμε απαιτούν δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με υπευθυνότητα και με γνώμονα το ευρύτερο όφελος της οικονομίας. Σ αυτούς τους δύσκολους Στιγμιότυπο από την κοινή διάσκεψη τύπου τραπεζών - ΕΤΥΚ καιρούς, πρόσθεσε, η σημερινή μέρα ξεχωρίζει ως μια μέρα αισιοδοξίας γιατί στο νευραλγικό για την κυπριακή οικονομία τραπεζικό τομέα έχει επικρατήσει η σύνεση, η συναίνεση και η συναντίληψη μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των τραπεζικών υπαλλήλων, ΕΤΥΚ. Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, είπε, δεν στέλνουμε μόνο το μήνυμα ότι σ αυτή την δύσκολη περίοδο η εργατική ειρήνη είναι κρίσιμο συστατικό για την αποτροπή ακόμη δυσχερέστερων καταστάσεων, αλλά και το αισιόδοξο μήνυμα ότι: ενώνοντας δυνάμεις, εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούμε να διατηρήσουμε τον τραπεζικό τομέα ισχυρό για ν αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αβέβαιου περιβάλλοντος γύρω μας. Το τραπεζικό σύστημα, επισήμανε ο κ. Ηλιάδης, αποτελεί το στυλοβάτη της οικονομίας και είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και την εθνική μας επιβίωση. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην οικονομία και στους πελάτες μας, ώστε μαζί να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή περίοδο. Χρειάζεται όμως η στενή συνεργασία όλων για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και η σημερινή συμφωνία είναι ένα σημαντικό δείγμα γραφής αυτής της συνεργασίας. Το ισχυρότερο πλεονέκτημα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, πρόσθεσε ο κ. Ηλιάδης ήταν και παραμένει το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού μας. Γι αυτό και η παραγωγικότητα του τραπεζικού μας τομέα, τόνισε, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο διεθνώς. Παράλληλα με αυτό, στόχος όλων μας ήταν η συμφωνία με την ΕΤΥΚ για την επόμενη διετία να διατηρεί το εργατικό κόστος σε διαχειρίσιμο επίπεδο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Και συμπλήρωσε: Τόσο η επίτευξη της συμφωνίας όσο και το περιεχόμενο της στέλλουν ισχυρό μήνυμα περισυλλογής και θαρραλέων διαρθρωτικών τομών. Ένα μήνυμα ευρύτερα αναγκαίο για το σύνολο της κυπριακής οικονομίας που παραμένει κάτω από το μικροσκόπιο των οίκων αξιολόγησης. Πρέπει όλων οι προσπάθειες να στοχεύσουν με κάθε τρόπο στο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών για την ευρωστία της οικονομίας μας και του συστήματος. Οι τράπεζες με πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους έναντι της οικονομίας και της κοινωνίας, έχουν διαμορφώσει στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά όλες τις πτυχές και εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους στην περίοδο της κρίσης. Τα προς υλοποίηση μέτρα στοχεύουν τόσο στον περιορισμό των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων μέσα από την ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Με τη συμφωνία, η οποία αφορά την επόμενη διετία, οι εργαζόμενοι καταθέτουν τη δική τους, σημαντική συνεισφορά στη συλλογική προσπάθεια αποτροπής των χειρότερων και επιστροφής της οικονομίας μας σε πορεία ανάπτυξης. Θετική επίδραση στα ρευστά διαθέσιμα και στα κεφάλαια Από την πώληση της Bank of Cyprus Australia Ltd Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει στις 16 Δεκεμβρίου 2011 δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία, (Bank of Cyprus Australia Ltd), στην Bendigo and Adelaide Bank Limited. Το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. και η πώληση υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Αυστραλίας και της Κύπρου. Η πώληση εκτιμάται να έχει θετική επίδραση 250 εκατ. περίπου στα ρευστά διαθέσιμα του Συγκροτήματος. Επίσης, η πώληση θα έχει θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, εκτιμάται θετική συνεισφορά της τάξης των 77 εκατ. στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα (capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαιακή Άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («EBA») και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το κέρδος του Συγκροτήματος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατ. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου Η απόφαση για πώληση της BOCA ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την περεταίρω κεφαλαιακή ενίσχυσή του και αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του. Το Συγκρότημα συνεχίζει να επικεντρώνει την παρουσία του στις κύριες αγορές που έχει δραστηριότητες και σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό, χαμηλή διείσδυση του τραπεζικού τομέα και υψηλά αναμενόμενα επίπεδα τραπεζικής ανάπτυξης. Η BOCA ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα λειτουργεί 14 καταστήματα, εξυπηρετώντας κυρίως ιδιώτες και επιχειρήσεις της κυπριακής και ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, η τράπεζα είχε σύνολο δανείων, όσο και σύνολο καταθέσεων, περίπου 969 εκατ. Οι επιδόσεις της BOCA αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού της Αυστραλιανής τραπεζικής αγοράς, όπου το μέγεθος αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Με βάση τα πιο πάνω, η Ανώτατη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, έκριναν πως η πώληση της BOCA είναι προς το συμφέρον των μετόχων του Συγκροτήματος. Το συμφέρον των πελατών και του προσωπικού της ίδιας της BOCA διασφαλίζεται, καθώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους με τη Bendigo, έναν ισχυρό τραπεζικό οργανισμό στην Αυστραλία, ο οποίος επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων («community banking»). Η Bendigo and Adelaide Bank είναι από τις μεγαλύτερες περιφερειακές (regional) τράπεζες της Αυστραλίας με 1,4 εκατ. πελάτες και σύνολο ενεργητικού άνω των 38 δισ. Στη λιανική τραπεζική η Bendigo λειτουργεί μέσω δικτύου που πλησιάζει τα 600 καταστήματα. Με ιδιαίτερη έμφαση στο «community banking», η πρόθεση της Bendigo είναι η διατήρηση των παραδοσιακών σχέσεων της BOCA με την κυπριακή και ελληνική κοινότητα, με πυρήνα το υφιστάμενο δίκτυο και προσωπικό και τη διακράτηση της BOCA ως ξεχωριστής οντότητας που θα εξυπηρετεί τις τραπεζικές ανάγκες της κυπριακής και ελληνικής κοινότητας στην Αυστραλία. Οι κύριοι όροι πώλησης προνοούν ότι η Τράπεζα Κύπρου και η Bendigo and Adelaide Bank θα υπογράψουν συμφωνία για συνεργασία σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών του Συγκροτήματος στην Αυστραλία και των πελατών της BOCA και της Bendigo στην Κύπρο και την Ελλάδα.

6 6 Επικαιρότητα ΜΕΤΟΧΟΣ Τράπεζα Κύπρου: Διεθνείς Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας στον Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (IBUs) Οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες (IBS) του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, ο Τομέας που παρέχει τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους ξένους πελάτες της Τράπεζας ανακοίνωσαν την πιστοποίηση τους στις 11 Οκτωβρίου 2011 με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας στο Επίπεδο «Committed to Excellence in Europe» του Οργανισμού ΕFQM, καθώς και την Ελληνική Πιστοποίηση «Aιεν Αριστεύειν» στο επίπεδο «Υιοθετώντας τις αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας». Η πιστοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών για συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και συνεργάτες του καλύπτοντας τόσο τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) καθώς και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στο εξωτερικό, γεγονός που αποτελεί τη συνέχεια της πιστοποίησης του Τομέα με ISO 9001:2008 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS) το Μάρτιο του Οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Πιστοποίηση Ελληνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας Aιεν Αριστεύειν της Τράπεζας Κύπρου μετά την πιστοποίηση τους με ISO 9001:2008 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS) το Μάρτιο του 2009, κράτησαν την υπόσχεσή τους για συνεχή βελτίωση των παρερχόμενων υπηρεσιών τους, πετυχαίνοντας στις 11 Οκτωβρίου 2011 την διεθνώς αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας στο Επίπεδο «Committed to Excellence in Europe» του Οργανισμού ΕFQM, καθώς και την Ελληνική Πιστοποίηση «Aιεν Αριστεύειν» στο επίπεδο «Υιοθετώντας τις αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας». Το European Foundation for Quality Management (ΕFQM) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ο οποίος μοιράζεται με τα μέλη του τις καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το Ελληνικό Μοντέλο επιχειρηματικής Αριστείας έχει αναπτυχθεί από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου των ασκούντων διοίκηση. «Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας ΕFQM και Aιεν Αριστεύειν», για την Υπηρεσία IBS και τα IBUs της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στο εξωτερικό, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι το Συγκρότημα μας αποτελεί «σταθερή αξία για τους πελάτες και συνεργάτες μας», δήλωσε ο κ. Λούης Ποχάνης, Ανώτερος Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου. Τράπεζα Κύπρου: Πιστοποίηση ISO 9001 της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου Η Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης, διατήρησης και διαχείρισης τραπεζικών βιβλίων και αρχείων, ανακοίνωσε την πιστοποίηση της με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) που εφαρμόζει. Την πιστοποίηση διενήργησε η Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης. Η εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου βάσει του προτύπου ISO 9001 επιβεβαιώνει το σωστό προγραμματισμό, την αποτελεσματική οργάνωση, και τη συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης της Υπηρεσίας. Όπως δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Βοσκός, Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου: «Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχουμε θέσει σε εφαρμογή, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεχή πορεία ανάπτυξης της υποδομής και της τεχνογνωσίας της Υπηρεσίας». «Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου της Τράπεζας Κύπρου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, εφαρμόζοντας πιστά τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008», ανάφερε από την πλευρά της η Μαρία Δημοσθένους, του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG για θέματα ISO.

7 ΜΕΤΟΧΟΣ Ειδήσεις Διεθνείς διακρίσεις για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου Τράπεζα της χρονιάς «Τράπεζα της χρονιάς 2011» στην Κύπρο, αναδείχθηκε η Τράπεζα Κύπρου, από το διεθνές έγκυρο οικονομικό περιοδικό The Banker, στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού The Banker s «Bank of the Year Awards 2011». Ο θεσμός «Bank of the Year Awards», που για 12η συνεχή χρονιά, διοργανώνεται από το περιοδικό The Banker, στόχο έχει να αξιολογεί και να βραβεύει τους κορυφαίους τραπεζικούς οργανισμούς σε 147 χώρες. Η επιτροπή αξιολόγησης του θεσμού εξετάζει και αξιολογεί οικονομικά στοιχεία των συμμετεχόντων όπως η κερδοφορία τους, η ανάπτυξη των Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο Ως τον καλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου, στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών, ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου το οικονομικό περιοδικό «Global Finance»*. Η νέα διεθνής αυτή βράβευση της Τράπεζας Κύπρου έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού World s Best Banks Awards 2011, ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό. Νικητές των φετινών βραβείων ήταν οι τράπεζες που κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους, επιτυγχάνοντας ενισχυμένα αποτελέσματα και θέτοντας, παράλληλα, τις βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες. Την επιλογή των καλύτερων τραπεζικών οργανισμών - σε 25 χώρες - έκανε η συντακτική ομάδα του «Global Finance»*, σε συνεργασία με ομάδα τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων Καλύτερη τράπεζα για υπηρεσίες συναλλάγματος Καλύτερη τράπεζα παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος της Κύπρου αναδείχθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά από το διεθνούς φήμης έγκυρο περιοδικό Global Finance η Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται για άλλη μία σημαντική διεθνή διάκριση που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, συγκαταλέγοντας το ανάμεσα στους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος άλλων 97 χωρών. Τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης τράπεζας υπηρεσιών συναλλάγματος σε κάθε 7 περιουσιακών τους στοιχείων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους, και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων τους. Επίσης, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες που συμμετέχουν στο θεσμό, αναβαθμίζουν το επίπεδο των αγορών που δραστηριοποιούνται μέσω των τομέων νέων τεχνολογιών, και των τομέων νέων καινοτόμων και οικονομικά αποτελεσματικών τρόπων ανάπτυξης των εργασιών τους. Η πιο πάνω διάκριση, αποτελεί ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για την στρατηγική που ακολουθεί το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. στελεχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων -σε διεθνές επίπεδο- όπως ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και ο σχεδιασμός και προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα Κύπρου, ικανοποιώντας πλήρως τα παραπάνω κριτήρια, βραβεύθηκε στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών του θεσμού World s Best Banks, ως η καλύτερη τράπεζα στην κυπριακή αγορά, επιτυγχάνοντας έτσι ακόμη μία διεθνή αναγνώριση. Το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό «Global Finance»* βρίσκεται στο 24ο έτος κυκλοφορίας του, απαριθμώντας χιλιάδες αναγνώστες σε 163 χώρες. χώρα περιλαμβάνουν τον όγκο συναλλαγών σε συνάλλαγμα, το μερίδιο αγοράς, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών διεθνώς, την ποιότητα εξυπηρέτησης, το βαθμό ανταγωνιστικότητας των χρεώσεων και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την απόφαση επιλογής και βράβευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων παγκοσμίως, η συντακτική ομάδα του περιοδικού λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις διεθνών αναλυτών του τραπεζικού κλάδου, ανώτατων εταιρικών στελεχών και ειδικών σε θέματα εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο Ως την καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου το διεθνές οικονομικό περιοδικό EUROMONEY στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού Awards for Excellence Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάκριση αυτή δίνεται στην Τράπεζα Κύπρου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τα θεσμοθετημένα Awards for Excellence διοργανώνονται σε ετήσια βάση από το έγκυρο διεθνές περιοδικό EUROMONEY, με στόχο να αναδείξουν την αριστεία στον τραπεζικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 110 διαφορετικές χώρες. Μέσω του συγκεκριμένου θεσμού αναγνωρίζονται οι οργανισμοί οι οποίοι επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο, πρωτοπορία, και ξεχωριστές επιδόσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο στο Private Banking Η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο στον τομέα του Private Banking αναδείχθηκε η Τράπεζα Κύπρου από το διεθνές έγκυρο περιοδικό EUROMONEY. Το Private Banking της Τράπεζας Κύπρου αναδείχθηκε πρώτο ανάμεσα σε κυπριακούς, ελλαδικούς και άλλους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στον τομέα του Private Banking. Πρόκειται για άλλη μία σημαντική διεθνή διάκριση που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, συγκαταλέγοντας το ανάμεσα στους καλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Private Banking διεθνώς. Η διάκριση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες που έχουν Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο Τη συμπερίληψη της στην κατηγορία των «Καλύτερων Τραπεζικών Οργανισμών» σε παγκόσμιο επίπεδο πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου, στα ετήσια βραβεία eworld Finance Banking Awards» του διεθνούς κύρους οικονομικού περιοδικού World Finance. Στα πλαίσια του πιο πάνω θεσμού το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναδείχθηκε ως ο «Καλύτερος Τραπεζικός Οργανισμός» στην Κύπρο για το Τα «World Finance Awards» καθιερώθηκαν από το 2007 με σκοπό να αναδείξουν τους πρωτοπόρους - άτομα, ομάδες ή οργανισμούς - που ξεχωρίζουν Η Τράπεζα Κύπρου ικανοποιώντας πλήρως τα πιο πάνω κριτήρια αναδείχθηκε ως η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στην τελευταία έκδοση του περιοδικού μέσω της οποίας ανακοινώνονται και οι τραπεζικοί οργανισμοί που διακρίθηκαν στα Awards for Excellence 2011, γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων και στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, τονίζοντας την πρωτοποριακή έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου που ολοκλήρωσε με επιτυχία το Συγκρότημα μέσα στο 2011, χαρακτηρίζοντας την σαν μία από τις πλέον σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου της χρονιάς στις διεθνείς χρηματαγορές. εμπιστευθεί το Private Banking της Τράπεζας Κύπρου. Αποδεικνύει επίσης την επιτυχημένη στρατηγική που εφαρμόζει η Τράπεζα στην παροχή εξατομικευμένων και ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης της συνολικής περιουσίας των πελατών της (μέσω τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, και διαχείρισης κεφαλαίων). Η αναγνώριση από το περιοδικό EUROMONEY αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένων των τρεχουσών συγκυριών στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού, όπως και την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι πελάτες της. στους τομείς των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών με τα επιτεύγματα και τις μεθόδους εργασίας τους και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν παραδείγματα αναφοράς. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για την Τράπεζα Κύπρου η ανάδειξη της σαν ο «Καλύτερος Τραπεζικός Οργανισμός» στην Κύπρο από το συγκεκριμένο θεσμό. Η επιβράβευση του Συγκροτήματος επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη ψηλή εκτίμηση και εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλεται, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά.

8 8 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΜΕΤΟΧΟΣ Τα οχήματα που δώρησε η Τράπεζα Κύπρου αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια του Ταμείου Θήρας Τράπεζα Κύπρου: «Φύσει υπεύθυνη» Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ως ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός της Κύπρου, προσπαθεί πάντοτε να συμβάλλει και να στηρίζει ενεργά όχι μόνο την οικονομία του τόπου, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δρα, προσφέροντας σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. H Τράπεζα Κύπρου, έχοντας αποδείξει μέσα από την πολύχρονη πορεία της και τις ουσιαστικές δράσεις της την οικολογική της συνείδηση για την προστασία του περιβάλλοντος, παρουσίασε την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου σε δημοσιογραφική διάσκεψη τις βασικές περιβαλλοντικές δράσεις της για το Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Κύπρου, κ. Χάρης Πουαγκαρέ, μεταξύ άλλων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των «Πράσινων Δανείων», τριών σύγχρονων προγραμμάτων χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν δάνειο για στεγαστικό, για αγορά οικολογικού αυτοκινήτου και για αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πρόσθεσε επίσης, ότι το 2ο τρίμηνο του χρόνου θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των ιστορικών κέντρων των πόλεων Λάρνακας και Πάφου, μια ενέργεια που άρχισε το 2011 με τους Δήμους Λευκωσίας και Λεμεσού. Επίσης, τόνισε ότι η Ετήσια Έκθεση του Συγκροτήματος της Τράπεζας κυκλοφορεί από πέρσι αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μια πρωτοβουλία που ενδεχομένως να εφαρμοστεί και στο Παράδοση πέντε, επιπλέον, πυροσβεστικών οχημάτων O Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Ανδρέας Ηλιάδης παρέδωσε πρόσφατα ακόμα πέντε πυροσβεστικά οχήματα στον υπουργό Εσωτερικών, κ. Νεοκλή Συλικιώτη, συνεχίζοντας την προσφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών αφού το 2008 είχαν παραδοθεί άλλα 17 πυροσβεστικά οχήματα. Κατά την παράδοση των οχημάτων, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, αφού τόνισε ότι η Τράπεζα Κύπρου πάντα αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας πρόσθεσε: «Σήμερα, παραδίδοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτά τα 5 πυροσβεστικά Παρουσίαση των περιβαλλοντικών δράσεων για το 2012 επερχόμενο μέλλον, συντελώντας στην εξοικονόμηση χαρτιού και ενέργειας. Τέλος, δεν παρέλειψε Δενδροφύτευση Πάρκου Αθαλάσσης οχήματα, ουσιαστικά συνεχίζουμε μια προσφορά που άρχισε το 2008 όπου παραδώσαμε άλλα 17 οχήματα. Πιστεύουμε ότι η συνεχής ενίσχυση πυροσβεστικών εργαλείων είναι πολύ ουσιαστική λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Θέλω να τονίσω, δε, ότι η Τράπεζα Κύπρου πάντα στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει, ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες την κοινωνία, την παιδεία, το περιβάλλον και την οικονομία αυτού του τόπου.» Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη τύπου να αναφερθεί στη δημιουργία ενός microsite cy/environment που περιέχει αναλυτικά κάθε περιβαλλοντική ενέργεια της Τράπεζας Κύπρου, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, ως ένας «Φύσει Υπεύθυνος» Οργανισμός, υιοθετώντας πρακτικές μεθόδους και λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και επιχειρηματικής του δράσης.

9 ΜΕΤΟΧΟΣ Ειδήσεις Η Τράπεζα Κύπρου Χορηγός του 1 ου Ενεργειακού Συμποσίου Η Τράπεζα Κύπρου ανέλαβε Χορηγός του 1ου Ενεργειακού Συμποσίου που έγινε στη Λευκωσία στις 26 Ιανουαρίου. Το Ενεργειακό Συμπόσιο, με τίτλο «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ασχολήθηκε και με τους τρεις άξονες της ενέργειας, δηλαδή το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης, μιλώντας στο Συμπόσιο ανάφερε τα εξής: Η Τράπεζα Κύπρου ήταν, είναι και παραμένει ευαισθητοποιημένη στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο και την κοινωνία μας και γι αυτό θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές του Ενεργειακού αυτού Συμποσίου για την πρωτοβουλία τους. Η επιβεβαιωμένη πλέον ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα γεγονός ορόσημο για την πατρίδα μας. Η τεράστια αυτή πηγή πλούτου αλλάζει τα δεδομένα ή καλύτερα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και τις προοπτικές για τον πληθυσμό της Κύπρου, για τις γενιές που έρχονται, στα χρόνια που έρχονται. Η σοβαρότητα, η σύνεση, και η διορατικότητα που θα επιδείξουμε σήμερα θα σημαδέψει το αύριο της Κύπρου. Αυτό που προέχει, μετά τη διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και την ενεργοποίηση των διαδικασιών για τον 2ο γύρο αδειοδοτήσεων, είναι να παραμείνουμε προσγειωμένοι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά μια εξαιρετικά πολύπλοκη, σύνθετη και ευαίσθητη, για τα δικά μας δεδομένα, κατάσταση. Χρειάζονται μετρημένα και σταθερά βήματα και αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και του επιστημονικού υπόβαθρου άλλων κρατών, για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα και να θέσουμε στέρεες βάσεις για το μέλλον. Οι επιδράσεις της ευρύτερης προοπτικής που διανοίγεται για την Κύπρο, πιστεύω μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς βασικούς άξονες : 1. Ο γεωπολιτικός άξονας. 2. Οι επιδράσεις στην αξιοπιστία της Κυπριακής οικονομίας. 3. Οι επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Αναφορικά με τον πρώτο άξονα, τον γεωπολιτικό, η ύπαρξη υδρογονανθράκων στο τρίγωνο Κύπρου Ισραήλ Αιγύπτου, δημιουργεί συνισταμένη δυνάμεων με κοινά συμφέροντα για μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Η προοπτική της ευημερίας για τους λαούς των τριών χωρών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής δημιουργεί κοινό συμφέρον προς την κατεύθυνση αυτή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το φυσικό αέριο της περιοχής μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εναλλακτική πηγή και να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Και είναι, πιστεύω αχρείαστο να υπενθυμίσω ότι η μοναδική χώρα στην περιοχή που είναι μέλος της Ε.Ε. είναι η Κύπρος. Μια ιδιότητα που αυτόματα προσδίδει μια επιπρόσθετη διάσταση στην πατρίδα μας σ αυτή την ενεργειακή εξίσωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει και ως ο ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή (Ισραήλ, Αίγυπτο) για αποθήκευση, επεξεργασία, διέλευση ή διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτώντας Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Ηλιάδης προσφωνεί το 1 ο Ενεργειακό Συμπόσιο Α. Ηλιάδης: Nα γίνει κρατικό επενδυτικό ταμείο «Έχοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία απορρέει από την ορθολογιστική διαχείριση, η ενίσχυση της αξιοπιστίας μας θα προέλθει από το πόσο ξεκάθαρος και ορθολογιστικός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε το φυσικό μας πλούτο. Το πρώτο θέμα που πρέπει να προσέξουμε είναι να στείλουμε ξεκάθαρα, αλλά και έμπρακτα το μήνυμα ότι ο πλούτος αυτός δεν ανήκει σε μία, το πολύ δύο γενιές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλα τα έσοδα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα. Η χρήση των κεφαλαίων αυτών θα πρέπει να είναι μακριά από καταναλωτικές ανάγκες και να επενδύονται μακροχρόνια ή σε μακρόπνοα επενδυτικά έργα που θα ωφελήσουν και τις μελλοντικές γενεές». τεράστια γεωπολιτική σημασία. Και μόνο η προοπτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για ενίσχυση της ειρήνης στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή και να εδραιώσει την πολιτική σταθερότητα. Θέλω όμως να σημειώσω με έμφαση: Χρειάζεται η χάραξη μιας στρατηγικής με προοπτική που να στηρίζεται από όλους για να αξιοποιήσουμε τις μοναδικές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο η ύπαρξη φυσικού αερίου επενεργεί καταλυτικά είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας η οποία έχει επηρεαστεί από τις διεθνείς συγκυρίες. Η εξεύρεση του συγκεκριμένου κοιτάσματος, η προοπτική ύπαρξης στο σύνολο της ΑΟΖ μας πολύ μεγαλύτερων αποθεμάτων, αλλά και η περιφερειακή ενεργειακή προοπτική που δημιουργείται θα πρέπει να βοηθήσει την Κυπριακή οικονομία, όχι μόνο όταν θα αρχίσει να γίνεται αισθητή η ευημερία στο λαό, αλλά πρώτα βραχυπρόθεσμα. Ο συνετός σχεδιασμός της στρατηγικής μας και η σωστή διαχείριση των προοπτικών και ευκαιριών που ανέφερα πιο πάνω θα είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία θα καθορίσουν τον βαθμό αξιοπιστίας μας. Στη συνέχεια, η σωστή διαχείριση των οικονομικών ροών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στη βελτίωση της οικονομικής αξιοπιστίας του τόπου μας. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στην ύπαρξη φυσικού πλούτου σε μια χώρα. Βαρύνουσα όμως σημασία δίνεται στη διαχείριση του πλούτου αυτού και πώς αυτός αντικατοπτρίζεται στον κρατικό ισολογισμό. Έχει, συνεπώς τεράστια σημασία οι οικονομικές ροές που θα προκύψουν από την αξιοποίηση του φυσικού αερίου να μην σπαταληθούν στην κατανάλωση, αλλά να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις που θα οικοδομήσουν το μέλλον της σημερινής γενιάς αλλά και το μέλλον της γενιάς του αύριο και θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο. Τα μηνύματα αυτά θα πρέπει να δοθούν άμεσα, έμπρακτα και ξεκάθαρα προς τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης ώστε να μπορέσουμε να τους πείσουμε για τη σύνεση, τη σοβαρότητα και τη διορατικότητα μας. Η ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου φέρνει αισιοδοξία στο αβέβαιο περιβάλλον που βιώνουμε. Δημιουργεί προοπτική ελπίδας και επιδρά θετικά στη ψυχολογία. Στο χέρι μας είναι να διαχειριστούμε σήμερα το θέμα σωστά ώστε να αρχίσουμε άμεσα να ανακτούμε την εμπιστοσύνη των αγορών. Μας δίδεται μια λαμπρή ευκαιρία να ξαναθέσουμε την Κύπρο ψηλά στο χάρτη της αξιοπιστίας. Ας μην την αφήσουμε να πάει χαμένη.ο τρίτος άξονας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί από την επεξεργασία και διακίνηση των δικών μας κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά ίσως και αυτών των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Τα χρόνια που πέρασαν, οι παραδοσιακοί τομείς της Κυπριακής οικονομίας (χρηματοοικονομικός, τουριστικός, δεύτερη κατοικία κ.α), οδήγησαν την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στο σημερινό πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Η προσθήκη ενός ακόμα τομέα, αυτού της εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας / διακίνησης του φυσικού αερίου, θα προσθέσει σημαντικά οφέλη και θέσεις εργασίας στη δοκιμαζόμενη κυπριακή οικονομία. Οι εταιρίες και το στελεχιακό δυναμικό που θα υποστηρίζουν τον τομέα αυτό θα επηρεάσουν άμεσα, αλλά και έμμεσα την αγορά. Θα επενεργήσουν πολλαπλασιαστικά σε όλους τους άλλους τομείς και θα ενισχύσουν την οικονομία μας.ακόμη, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κύπρου από τον δικό 9 μας φυσικό πλούτο σημαίνει χαμηλότερο ενεργειακό κονδύλι για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας σημαίνει αύξηση των επενδύσεων και καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Η πολιτική και οικονομική προοπτική που διανοίγεται με την εξεύρεση σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αναμφίβολα μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον σταθερότητας και σιγουριάς μέσα στο οποίο όλοι οι τομείς της οικονομίας αλλά ιδιαίτερα ο νευραλγικός τομέας των διεθνών δραστηριοτήτων να μπορεί να αναπτυχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. Το όραμα της Κύπρου να εδραιωθεί ως ένα υπολογίσιμο διεθνές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γιατί μια οικονομία που θέλει να στοχεύει σε ψηλότερες επιδόσεις θα πρέπει να ενισχύσει περισσότερο τους τομείς που είναι ανταγωνιστικοί και στους οποίους μπορεί και έχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των διεθνών συσχετισμών αλλά και του ανθρώπινου πλούτου που διαθέτει. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το τελευταίο, γιατί πιστεύω ότι η ευημερία μιας χώρας εξαρτάται πρώτιστα από τον ανθρώπινο πλούτο που διαθέτει και αυτόν τον πλούτο πρέπει να αξιοποιήσουμε επενδύοντας παράλληλα τον φυσικό πλούτο που μας δόθηκε, για τις μελλοντικές γενεές. Η Τράπεζα Κύπρου, ως διαχρονικός στυλοβάτης της κυπριακής οικονομίας και των επιχειρήσεων, ήδη σχεδιάζει το δικό της ρόλο στο ενεργειακό ταξίδι που τώρα αρχίζει για την πατρίδα μας. Έχοντας στο ενεργητικό της τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής που έγιναν στον τόπο, η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να στηρίξει και να υποστηρίξει τις νέες αναπτύξεις που χρειάζεται να γίνουν με αφετηρία το φυσικό αέριο. Ήδη, επεξεργαζόμαστε σχέδια και προγράμματα σχετικά με την ενέργεια. Ένα κινέζικο ρητό λέει: Είθε να ζήσεις σε ενδιαφέρουσες εποχές. Εμείς ζούμε όχι απλά σε ενδιαφέροντες καιρούς, αλλά σε εποχές ανατροπών. Ο κόσμος αλλάζει ριζοσπαστικά και ταχύτατα. Η Κύπρος μπορεί να εξέλθει από αυτή την ανατρεπτική εποχή ωφελημένη και ευημερούσα. Οι αποφάσεις και οι χειρισμοί που γίνονται και θα γίνουν σήμερα θα καθορίσουν την Κύπρο της νέας εποχής. Η ευθύνη μας είναι τεράστια. Τόσο τεράστια όσο και η προοπτική που διανοίγεται για τον τόπο μας. Στην Τράπεζα Κύπρου συναισθανόμαστε και την ευθύνη και την προοπτική και δηλώνουμε παρόντες στην πρόκληση.

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009 2009 Eτήσια Έκθεση Oυκρανία Pωσία Το δέντρο μεγαλώνει οργανικά. Από μέσα προς τα έξω. Απλώνει τα κλαδιά του και τροφοδοτείται από τις ρίζες του. Όσο μεγάλο και να γίνει ένα δέντρο, παραμένει πιστό στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2011 / 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 12 Ιανουαρίου 2012 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015.

Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015. 0003/00011359/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα

07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ

07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 2011 2011 07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 43 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 06 Η

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2009 / 2010 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 25 Ιουνίου 2008 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2010

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2010 περιεχόμενα Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014-2015

Ετήσια Έκθεση 2014-2015 Ετήσια Έκθεση 2014-2015 2 Ετήσια Έκθεση 2014-2015 1 2 3 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ - Η Κυπριακή Οικονομία 7 - Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 11 - Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 12 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα