Ασφάλεια & Υγεία. 10 Χρόνια Ζωής του Σ.Α.Υ.Κ. Υπεπιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Κίνδυνοι από την Είσοδο. Σύστημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια & Υγεία. 10 Χρόνια Ζωής του Σ.Α.Υ.Κ. Υπεπιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Κίνδυνοι από την Είσοδο. Σύστημα"

Transcript

1 εύχος 12 ούλιος 001 SSN 145D-0353 Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 10 Χρόνια Ζωής του Σ.Α.Υ.Κ. Επαγγελματικός Καρκίνος Υπεπιτροπή Οδικής Ασφάλειας Κίνδυνοι από την Είσοδο Μικροσωματιδίων στο Αναπνευτικό Σύστημα Έρευνα τoυιtυρωπαϊkoύ Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας

2 .-. Αστησί(!, με ~να "('ι, lι~ι~- 3tιt Κωνοτομία στις Μάσκες μισού κω ολόκληρου προσώπου Σειρά 6000 Αέρια/Ατμοί ΦΙΛΤΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 6051/6055 Οργανlκοι Οπουδηποτε χρηoιμqπoιoύvτoi οuμβο1lκες βαφές (ΕΝ141 ΑΙ/Α2) Ατμοι (ανάλογα ΚΟΙ με τις συνθήκες χρήσης) AυΤOKΙVΗroβΙOμηXOνΙΩ Κατασκευή και ανοκαιυιση αεροσκαφών ~- 7' Ναυπηγε(ο,,-.- Κατaσκευη και χρήση μελανων και βαφών."~/~-- Κοτασκευή και χρήση κολληηκών ουσιών ~-;6'"..: Κατασκευή βαφwν και βερνικιών..~ Κατασκευη ΚΟΙ χρήση ρητινών 6054 Αμμωνία Κοτασκευη κω συνπ)ρηση ΨυκΤ!κων μέσων (ΕΝ141 ΚΙ) ΑΥροχημική βιομηχανία 6057 Οργανικοί Οπου και το 6051 αλλά επίσης: (ΕΝ141 Ατμοί. Ηλεκτρολυτικές κατεργασίες ΑΒΕ1) ΑνΟΡΥανα Καθαρισμός με οξέα '" Καθαρισμός μετάλλων με σξεσ Οξινο Αέρια Χάραξη με,άλλων με οξέα Κύρια χαρακτηριστικά Οι Μάσκες Προσώπου της Σειράς 3Μ 6000 χρησψοποιούνται με διπλά ελαφριά φίλτρα τα οποία τοποθετούνται με ένα απλό σύστημα μπαυιονέτ κουμπώματος φίλτρων 3Μ ;κλικ', παρέχοντας μια οικονομική κι ευέλικτη λύση. Οι Μάσκες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το Σύστημα Παροχής Αέρα 3Μ ΥΙα αυξημένη άνεση ΚΙ ευελιξια. Εφαρμογές ΟΙ Μάσκες Προσώπου της Σειράς 3Μ 6000 μπορούν γα χρησιμοποιηθούν σε μια μεγάλη ποικιλία συυδυασμc,jv διαφορετικών φίλτρων ί προϊόντων. Φίλ τρα αερίων και ατμών Φίλτρα σωματιδίων Συνδυασμό φίλτρων αερίων' ατμι,j\" με φι.\τρα σωμαηδιων Παροχή Αέρα χρησιμοποιώντας το Σύστημα Παροχής Αέρα 3Μ Οργανικοί Οπου και τα 6057 και 6054 (ΕΝ141 Ατμοί Α8ΕΚI) Ανόργανα Αερια. Σωματίδια Οξινα Αέριο και Αμμωνια 6075 Οργανικοί Οπου και το 6051 αλλά επίσης (ΕΝ141Α1) Ατμοι Νοσοκομεία και Εργαστήρια + Φορ- και ΦορμαλδειJδη μαλδείjδη ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 5911 Ρ1 Σωμαηδια Φορμοκαβιομηχον(α 5925 Ρ2 (ΛεΠ1ες Σκόνες Κονιοποιημένα χημικά 5935 Ρ3 και Σ10γονΙδιο) Οικοδομές.ι Λοτομεία 2125 Ρ2 Τούβλο ι Πυρίμαχα υλ!κα 2135Ρ3 Χυτήριο (ΕΝ143) Αγροτικές εργασίες Επεξεργασία ξύλου / Βιομηχανία φοψψων Ρ2 Σωμα1ίδια Συγκολλήσειι,: (tn143) και ενοχλη1ικά Χορωβιομηχονία επίπεδα ΖυΒοποιία OPYOVIKWV Χημικη κοτεργοσια Ατμών κοι Τυπική αιθαλομίχλη Οξινων Αερίων Μελανες και Βαψες 2136 Ρ3 Σωμοτιδlα Χαρτοβιομηχοvω (ΕΝ1.:!3} και ενοχλητικω Χημικη ΚΟ1εργοσια εolιπεδα Οξινων Αεριων Ορεινός - Για απόλυτη ΠΡοστασία 213; Ρ3 Σωμοτιδια ΣυΥκαλληαεlς ιεν143) και ενοχλητικα Ζυθοποιία επιπεδο Χημική κατεργαοία Οργανικων Ατμων Μελανει,: κο! 8αψες ORINOS '" ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Χυτρών 13-15, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Στρόβολος Λεωφ. Σφαβαλοιι 93Α ΠολλσυρlώTlσσσ Λεωφ Ποιιλίοιι κοι Καποιά 6. Ανθσύηολη Κυκλαόων 37 ΛΕΜΕΣΟΣ Λεωφ Ομονοιοι,:. Marl!lme 81<19 Αγιοι,: ZωVΗς ΛΑ?ΝΑΚΑ Λεωφ. Στροτηγού Τιμόγιο Τηλ ΓωνΙο Σιοδίου κοι Σοιιρουκλη. AιιyoιJλα Court. Τηλ Τηλ ί42 ΠΑ?ΑΛΙΜΝΙ ΣωΤ/ρος 28 ΠΑΦΟΣ Τηλ Ευαγ Πολληκοριδη 55 Τηλ Λεωφ Ελλάδος 112 Τηλ ΟΗ36666 Τη\ Τrλ Τ1λ r,\ s5J

3 Ασφάλεια και Υγεία Περιεχόμενα ISSN ΕκδίδετOl από το Σύνδεσμο Ασφάλεισς κσι Υγείσς Κύπρου ΣΥΝΤΑΚΤιΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χρύσανθος Γιώργος Νικολάου Σπύρου Αδάμος Αδαμίδης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ Χρύσανθος Νικολάου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕJΑ Γιώργος Σπύρου ΔΙΟΙΚΗΤιΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άθως Χσρσλάμπους, Πρόεδρος Γιώργος Φλωρίδης, Γραμματέας Γιαννούλα Θεοδουλίδου, Ταμίας Χρύσανθος Νικολάου Ανδρέας Χαραλάμπους Γιώργος Ιωάννου Ειρήνη Χρυσού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Τ.Θ , 2085 Λευκωσίσ Website: 2 Της Σύνταξης Χαιρετιαμοί για τα 10-χρονα 810 Χρόνια Ζωής του ΣΑΥΚ 1010 Χρόνια Ζωής του ΣΑΥΚ - Σημαντικές Εκδηλώσεις 13 Εκδηλώαεις του Συνδέσμου 14 Επαγγελματικός Καρκίνος 18 Πορτραίτο 21 Κατηγορείστε '" 22 Για Γέλια και για Κλάματα 23 Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων στις Διάφορες Εργασίες ατους Δήμους 25 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ασφάλειας και ΥΥείας "Leomardo da Vinci" 26 Και Όμως Συμβαίνουν και Αυτά 27 Εργασίες της Υπεπιτροπής Οδικής Ασφάλειας Η αναδημοσίευση επlτρέπετol με αναφορά στην πηγή και εφόσον σταλούν δύο αντίγραφα του δημοσιεύματος στη Γρσμματείσ του Συνδέσμου. Τσ ενυπόγραφσ άρθρσ εκφράζουν τις σπόψεις των συγγρσφέων τους. 30 Κίνδυνοι για την Υγεία Λόγω της Εισόδου Μικροσωματιδίων στο Αναπνευστικό Σύστημα 32 Τρίτη Ευρωπαϊκή Έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας Οποιοσδήποτε επιθυμεί να στείλει συνεργασία στο περιοδικό παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τη Συντακτική Επιτροπή ή με τη Γρσμματεία ταυ Συνδέσμου στη διεύθυνση του Συνδέσμου.

4 ~. "".') ΊΟ', f ευ;~σς.ι::., IOιJ \10; _ C ι Της Σύνταξης... Ε ίναι με μεγάλη μας χαρά που επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για την ειδική έκδοση του περιοδικού μας Ασφάλεια και Υγεία, η οποία έχει επετειακό χαρακτήρα. Ο Σύνδεσμος μας κλείνει 1Ο χρόνια ζωής από την ίδρυση του και προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις για τις οποίες θα.έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σε άλλες στήλες. Το περιοδικό μας συνεχίζει να εκδίδεται σε 700 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν μέσα στα πλαίσια της προσφοράς τού Συνδέσμου μας στον τομέα της διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Δύο εκδηλώσεις μεσολάβησαν από την προηγούμενη μας έκδοση του Ιανουαρίου Η ενημερωτική εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Δεκέλεια και η διάλεξη που έγινε με θέμα τις Πυρκαγιές Τυχαία Συμβάντα και Κακόβουλες Ενέργειες. Σχετικό σημείωμα για τις δύο εκδηλώσεις δημοσιεύεται σε άλλες στήλες. Ενδιαφέρει στο περιοδικό μας. αυτούς που αρθρογραφούν Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που έγινε στις 5/3/2001 αποφάσισε όπως δώσει περισσότερα κίνητρα στα μέλη τα οποία κατά καιρούς δημοσιεύουν άρθρα στο περιοδικό μας. Για το σκοπό αυτό θα απονέμεται αναμνηστική πλακέτα σε όσους συμπληρώσουν5 δημοσιεύσεις στο περιοδικό μας με αφετηρία το τεύχος 7 (Ιούλιος 1998). Προσδοκούμε και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα μέλη στο να γράφουν άρθρα στο περιοδικό μας για να σl,jνεχίσουμε να το εκδίδουμε με επιτυχία. Αναφορά για το κορυφαίο γεγονός της φετινής χρονιάς που είναι η διοργάνωση του πρώτου διεθνούς συνεδρίου SFESE (151 international Conference οπ Safety - Fire Environment SecurIty Ergonomics) γίνεται στο χαιρετισμό του Προέδρου. Η Συντακτική Επιτροπή ευχαριστεί όλους όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην ετοιμασία της παρούσας έκδοσης και ελπίζει ότι θα έχει νέους συνεργάτες για τη νέα έκδοση. Τέλος, εύχεται σε όλους καλό καλοκαίρι. 2

5 , ',' ν"t Ι.", -, ΙΙ(/'. :. '.'-ι"~': 1\" Χρόνια Πολλά! Συνάδελφοι, Ο Σύνδεσμος μας γιορτάζει φέτος τα δεκάχρονα του. Ήταν το Σεπτέμβρη του 1991 που μια δράκα άνθρωποι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ίδρυσή του για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στον τόπο μας. Στη σύντομη αυτή του πορεία κατάφερε να παράξει ένα πλούσιο έργο που κάνει τα μέλη του περήφανα. Συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις, έκδοση περιοδικού, εκπαιδευτικές επισκέψεις συμμετοχή στα Παγκύπρια Συμβούλια Ασφάλειας & Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, επαφές με Υπουργούς και άλλους κρατικούς παράγοντες, προβολή των θέσεων του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνθέτουν ένα καθόλα αξιόλογο έργο για ένα τόσο μικρό αριθμητικά Σύνδεσμο όπως το δικό μας. Δικαιωματικά λοιπόν νιώθουμε περήφανοι, και γιορτάζουμε τα 1Ο - χρονα μας με ένα κορυφαίο γεγονός το πρώτο διεθνές συνέδριο, το SFESE (1st /nternationa/ Conference οπ Safety - Fire - Environment - Security - Ergonomics), που οργανώνεται στη Λευκωσία στις 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου Φίλοι και φίλες, Έχετε ήδη πάρει το πρόγραμμα του Διεθνούς αυτού συνεδρίου με όλες τις λεπτομέρειες. Ο ΣΑΥΚ στηρίζεται αποκλειστικά στα μέλη του γι' αυτό και προσβλέπουμε στη μαζική συμμετοχή σας για την επιτυχία του Συνεδρίου αυτού. Ο κάθε ένας από σας πρέπει να προσπαθήσει όχι μόνο να είναι εκεί αλλά να φροντίσει να παραστούν σ' αυτό όσο περισσότερα άτομα γίνεται. Το Συμβούλιο εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται πολύ έντονα για να πετύχουμε. Μας τιμούν με την παρουσία τους μεγάλα ονόματα με διεθνή ακτινοβολία στο αντικείμενό τους. Η επέτειος των 10 - χρονων του Συνδέσμου μας πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για νέες δημιουργίες και ενεργό συμβολή στην αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας, για όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου. Οι προκλήσεις των καιρών δεν επιτρέπουν παρά μόνο την δυναμική μας παρουσία στις εξελίξεις. Στις 29 του Σεπτέμβρη το βράδυ, θα γιορτάσουμε σε ένα επίσημο δείπνο τα δέκατα μας γενέθλια! Θα σβήσουμε τα 1Ο κεράκια στην τούρτα. Να είστε λοιπόν όλοι εκεί. Χρόνια πολλά! Άθως Χαραλάμπους Πρόεδρος. 3

6 f Ιι..! ~",- - 'u. Χαιρετισμός του Επίτιμου Προέδρου του Σ.Α. Υ.Κ Μ ε πολλή χαρά και μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω σήμερα τα δέκα χρόνια ζωής του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου. Ως ο πρώτος πρόεδρος του, έχοντας υπηρετήσει για αρκετά χρόνια από τη θέα η αυτή, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τα πρώτα δειλά βήματα του και στη συνέχεια να δω το Σύνδεσμο να αναπτύσσεται και να κερδίζει την αξιόλογη θέση που του ανήκει στην Κυπριακή Κοινωνία. Εκεί που ξεκίνησε με μια ομάδα Κυβερνητικών λειτουργών και μικρή μόνο συμμετοχή από τον ιδιωτικό τομέα, σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε αριθμό ενεργών μελών, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις.' Τούτο και μόνο, ασφαλώς, δείχνει ότι αυξάνεται η αναγνώριση της χρησιμότητας και του ρόλου του Συνδέσμου τόσο στη βιομηχανία όσο και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου. Ως επιστημονικός Σύνδεσμος συμβάλλει στην επιμόρφωση των μελών του και στη διαφώτιση του κοινού και γενικά στην αναγνώριση της σημασίας της ασφάλειας και υγείας σε κάθε έκφανση της παραγωγικής δραστηριότητας και κοινωνικής ζωής του Κυπρίου. Με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί έργο άξιο κάθε υποστήριξης και αναγνώρισης για το οποίο δίκαια μπορεί να υπηρηφανεύεται. Με την ευκαιρία των δεκάχρονων του, απευθύνω χαιρετισμό συναδελφικής αγάπης και εκτίμησης στα μέλη του και εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στα κατά καιρούς Διοικητικά του Συμβούλια για τη γόνιμη εργασία τους. Εύχομαι συνέχιση των επιτυχιών του Συνδέσμου και υγεία, ασφάλεια και επαγγελματική ικανοποίηση στα μέλη του. Με συμμετοχή σε Κέντρα αποφάσεων αλλά και με δημόσιες και άλλες παρουσιάσεις του όπως και με καλά επιλεγμένα και οργανωμένα σεμινάρια ο Σύνδεσμος προωθεί με συνέπεια τους στόχους της ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας και όχι μόνο. Αχιλλέας Γ. Καλλίμαχος Επίτιμος Πρόεδρος. Χαιρετισμός του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ε ίναι για μένα μεγάλη χαρά και τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στα μέλη του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1Ο χρόνων ζωής και δράσης του Συνδέσμου. Απευθύνομαι σε μιά ομάδα της Κοινωνίας η οποία ενσυνείδητα, αυτόβουλα και αφιλοκερδώς εργάζεται για επίτευξη των ίδιων σκοπών και στόχων που έχει τάξει το Υπουργείο του οποίου προϊσταμαι στον τομέα της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και του κοινού, με στόχο, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Έχω ιδίαν γνώση της σημαντικής δουλειάς που έχει επιτελέσει μέσα στη δεκαετία αυτή ο Σύνδεσμος, τόσο στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, του οποίου προεδρεύω, όσο και σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των μελών του, των εργοδοτών, των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα. Μέσα στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, τα θέματα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων γίνονται συνεχώς πιο πολύπλοκα και πιο σύνθετα. Ανάλογες είναι και οι νέες προσεγγίσεις που εισάγονται στον τομέα αυτό. 4

7 . " ~... -Y;~, ) \',:... /.. '. 1 ", r-.,,', Ι / ""." "., \ ~ ).~J"-,~tJ'!J',,., :/ - ~"{} :J; \:::- :- 11_,, \",.' /..,~.J.,,.:. '"' ---_._------,------~ Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζοντας το μεγάλο μέρος της ευθύνης που έχει στα θέματα αυτά προχώρησε το 1997 στην εισαγωγή του νέου νόμου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ο οποίος εισάγει τις νέες σύγχρονες αντιλήψεις της προενεργητικής προσέγγισηςστην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Με τη νέα νομοθεσία καλύφθηκαν ανεξαίρετα όλοι οι χώροι εργασίας με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των επιθεωρητέων υποστατικών από περίπου σε περίπου , ενώ ταυτόχρονα επεξετάθηκαν οι πρόνοιες της ώστε να προστατεύεται και το ευρύτερο κοινό, από τις δραστηριότητες στην εργασία. Είχε προηγηθεί το 1995 η Διακήρυξη της Εθνικής Πολιτικής για Ασφάλεια και Υγεία, από τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με την οποία τέθηκαν οι γενικές αρχές που θα διέπουν τις πράξεις και ενέργειες του κράτους, των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων με κεντρικό ακοπό την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων κατά την εργασία. Η προσπάθεια αυτή του Υπουργείου, για ευθυγράμμιση με τις νέες προσεγγίσεις στον τομέα της ασφάλειας και υγείας, συνεχίζεται στα πλαίσια της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο. Πέραν των 40 Ευρωπαϊκών Οδηγιών θα εναωματωθούν στην Κυπριακή νομοθεσία, μέσω της ετοιμασίας περί των 20 ειδικών νομοθετημάτων. Κύριο χαρακτηριστικό της εργασίας αυτής αποτελεί η πλήρης εναρμόνιση τόσο με την Οδηγία Πλαίσιο της Ευρβωπαϊκής Ένωσης, για την εισαγωγή μέτρων για ενθάρρυνση βελτιώσεων στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στην εργασία καθώς και με τις ειδικές θυγατρικές Οδηγίες της Οδηγίας Πλαίσιο. Στον τομέα των δραστηριοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση, πληροφόρηση και ενημέρωση πάνω σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, οι σχετικές πιστώσεις που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν σχεδόν τετραπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια της όλης προσπάθειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντάσσεται και η αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών Επιθεώρησης του Υπουργείου καθώς και η ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, πάνω στις νέες προσεγγίσεις που υιοθετούνται και προνοούνται στα νομοθετήματα που εισάγονται. Για καλύτερη διαχείριση των ενεργειών και δράσεων που προωθούνται στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, το Υπουργείο προέβη μέσα στο 2000 σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών επιθεώρησης αναβαθμίζοντας τον Κλάδο Επιθεώρησης Εργοστασίων σε «Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας». Πιστεύω ότι με την αναδιοργάνωση αυτή θα βελτιωθεί τόσο η απόδοση όσο και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών. Όμως οι προσπάθειες του Υπουργείου για επίτευξη των στόχων που έχει τάξει πάνω στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία όσο μεγάλη και σοβαρή και αν είναι, δεν είναι αρκετή. Για την επίτευξη των στόχων μας απαιτείται η συνδρομή όλων των εμπλεκομένων, εργοδοτών, αυτοεργοδοτουμένων και γενικά κάθε οργανωμένου συνόλου και κάθε πολίτη. Είμαι βέβαιος ότι στην προσπάθεια αυτή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωΥ έχει ενεργό και άξιο συμπαραστάτη, το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου. Από την πλευρά μου θα είμαι πάντα έτοιμος να ακούσω με πολλή προσοχή οποιαδήποτε άποψη και εισήγηση έχει ο Σύνδεσμος πάνω στα θέμστα αυτά. Προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συνδέσμου εκφράζω της ευαρέσκεια μου για το έργο που επιτελούν. Με τη βεβαιότητα ότι και στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους, εύχομαι ευόδωση των σκοπών και στόχων του Συνδέσμου. 5

8 ( Υ',.].,- /.. ι -/~.;;_Iι. \...τ (;_;:μ(, νσ 1 (l-χρ(, l'α 1(/-XfJojIC: 1 ι; -ΧΡΟ!'(j. Χαιρετισμός του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ποτελεί για μας ξεχωριστή Τιμή να Α απευθύνουμε χαιρεtlσμό προς τα μέλη του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων ζωής και δράσης του Συνδέσμου. Και είναι τιμή να απευθυνόμαστε και να χαιρετίζουμε εσάς όλους, αξιωματούχους και απλά μέλη του Συνδέσμου, γιατί αποτελείτε μια πρωτοπόρα και φωtlσμένη ομάδα της κυπριακής κοινωνίας που συνειδητοποίησε και πίστεψε όtl πραγμαtlκή κοινωνική δικαιοσύνη και ταυτόχρονα οικονομική πρόοδος και ευημερία δεν μπορούν να υπάρχουν σ' ένα τόπο όπου γίνεται ανεκτό οι συνάνθρωποι τους να χάνουν την αρtlμέλεια και την υγεία τους είτε εξαιτίας της εργασίας τους είτε ακόμη και λόγω της καθημερινής τους ελεύθερης σχόλης. Χαιρετίζουμε την δράση και τους αγώνες του Συνδέσμου που τα μέλη του ενσυνεί,δητα και αφιλοκερδώς διεξάγουν για την επίτευξη στόχων και σκοπών απόλυτα κοινών και ταυtlσμένων με τους στόχους και σκοπούς της Υπηρεσίας της οποίας έχω την τιμή αλλά και το βάρος της ευθύνης να προίσταμαι και που δεν είναι άλλος από την προστασία των εργαζομένων ένανtl των κινδύνων από την εργασία τους. Είναι ακριβώς αυτή η κοινότητα στόχων και σκοπών που καθιστά τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου σημανtlκό συμπαραστάτη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σ' όλες τις προσπάθειες που κάνει να διασφαλίσει την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινού με απώτερο σκοπό την προαγωγή και διασφάλιση μιάς καλύτερης ποιότητας ζωής στην εργασία αλλά και στον ελεύθερο χρόνο. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε το Σύνδεσμο για την συμπαράσταση και την σημαντική συνεισφορά του σtlς προσπάθειες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για διαφώtlση και διάδοση της γνώσης που οδηγεί στην προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και στη γενικότερη προστασία του κοινού. Τα δέκα χρόνια φωτεινής παρουσίας και γόνιμης δράσης του Συνδέσμου εγγυώνται τη συνέχιση της συμπαράστασης του Συνδέσμου σtlς προσπάθειες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ιδιαίτερα τώρα που με την ενταξιακή προοπτική της Κύπρου προκύπτει άμεση και πιεστική ανάγκη για την διάδοση και εμπέδωση νέων γνώσεων ώστε να εισαχθούν ομαλά αλλά και αποτελεσμαtlκά οι νέες και πραγμαtlκά καινοφανείς για την Κύπρο ιδέες και προσεγγίσεις στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Νέες ιδέες και μέθοδοι αντιμετώπισης των κινδύνων όπως είναι η μεθοδική εκτίμηση του κινδύνου και η εγκαθίδρυση συστημάτων διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε κάθε επιχείρηση, που εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της προενεργηtlκής προσέγγισης και φιλοσοφίας. Ιδέες που έχουν ήδη υιοθετηθεί από τον Σύνδεσμο και έχουν κοινωνηθεί και καλλιεργηθεί ανάμεσα στα μέλη του. Ευχόμαστε όπως και τα επόμενα δέκα και άλλα τόσα χρόνια, να είναι για το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, ακόμα πιο γόνιμα και παραγωγικά σε ιδέες και δράση και όtl το έργο και η προσφορά του στην κοινωνία της Κύπρου, ιδιαίτερα μέσα στο νέο ευρωπαϊκό κλίμα που δημιουργείται, θα είναι εξίσου μεγάλα και σημαντικά. Γ.Μ. Σιδεράς Διευθυντής Τμήματος Επιθεώρησης ΕργασΙας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 6

9 ~ίf(q)w ilrriie " ίiί1 >~ιά~~~~ ~m<> ΟΔΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ 110, ΚΑΙΜΑΚΛΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Τ.Κ 2952Β, 1720 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ , ΜΟΒΙΙΕ' ΦΑΞ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ προϊοντα ΤΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑϊΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 3, ArrAIΚA ΠΡΟΤΥΠΑ BSEN 3 ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ CY STANDARDS RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM

10 Σύνδεσμος Υγείας Κύπρου 10 χρόνια ζωής Ασφάλειας και Η ίδρυση του Συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1991 και σ' αυτή συμμετείχαν 21 μέλη μας. Δέκα χρόνια μετά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο σκοπός της ίδρυσης του Συνδέσμου μας έχει επιτευχθεί πλήρως δικαιώνοντας τις προσδοκίες όλων των ιδρυτικών μελών του αφού μέσα από μια, όχι και τόσο εύκολη πορεία για τα Κυπριακά δεδομένο, καταφέραμε να συμβάλουμε με το δικό μας τρόπο στην προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού γενικότερα. Μέσα σε αυτή την πορεία και έχοντας σαν κύριο σκόπο την συμβολή στις προσπάθειες για προστασία και προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων και για πρόληψη των κινδύνων για το κοινό γενικότερα, που προκαλούνται από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες ο Σύνδεσμος μας δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς που αφορούσαν την:,. Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων Υ Έκδοση ανακοινώσεων στον τύπο σχετικά με ατυχήματα,. Εκπροσώπηση του Συνδέσμου στο Παγκυπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και το Παγκύπριο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου ;.. Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε βιομηχανίες ;.. Συνδιοργάνωση μαζί με το Υπου ργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Α' και Β' Ελλαδοκυπριακού συνεδρίου,. Έκδοση του εξαμηνιαίου περιοδικού «Ασφάλεια και Υγείο».,. Ενημέρωση του κοινού γενικότερα για σοβαρά θέματα ασφάλειας και υγείας υπό την μορφή σεμιναρίων και έντυπου υλικού ;.. Συνδιοργάνωση του πρώτου διεθνούς Συνεδρίου (SFESE) στην Κύπρο για θέματα Ασφάλειας, Πυρασφάλειας, Περιβάλλοντος, Προστασίας και Εργονομίας. Η ανοδική αυτή πορεία του Συνδέσμου μας δεν περιορίστηκε μόνο στην συνεχή προσφορά προς τα μέλη του και το ευρύτερο κοινό, αλλά κατάφερε να διευρύνει τον κύκλο των μελών και φίλων του συνδέσμου σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα να απαριθμεί σήμερα 119 Μέλη (Πλήρη και Συνδεδεμένα). Στη γραφική παράσταση πιο κάτω φαίνεται παραστατικά η συνεχιζόμενη αύξηση των μελών του Συνδέσμου μας, κάτι που οφείλεται πραγματικά στην έντονη και ουσιαστική δραστηριότητα του στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου μας προέρχεται πλέον από τον ιδιωτικό τομέα κάτι που είναι πολύ ενθαρρυντικό για τον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στον τόπο μας. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ζ α Ο < UJ Ο Ο Ο '" '" '" Ο 80 " 1 Ο <: '". 60 Ο " Ο Θ Ζ α: -, 4 " Ο >-.., Θ 5 2 Ο.., α: '" Ο 9' 9'" 9'" 9' 9" 9" '" 9" 9~ ~~ ~',~,~,~,",",",","," ",G ",G ΕΤΟΣ c::::::ι n Λ Η Ρ Ε Σ r::::=::ισynδeδe Μ ΕΝΟ -+-ΣΥΝΟΛΟ. Ο 8

11 -, Τ /ί_~."'/> -; '.:. J..' s..;~ ~ Πρόεδρος του Συνδέσμου σττό την ίδρυση του μέχρι την 1" Νοεμβρίου 1998 ήταν ο κος Αχlλλέας Καλλίμαχος, πρώην Αρχιεπιθεωρητής Εργοστασίων κο! Διευθυντής Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη συνέχεια ανέλαβε την Προεδρία του Συνδέσμου ο κος Άθως Χαραλάμπους, πρώην Ανώτερος Επιθεωρητής Ασφάλειας στον κλάδο Επιθεώρησής Εργοστασίων και τώρα Εσωτερικός Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας, Προστασίας και Περιβάλλοντος του Ομίλου Λαϊκής και Διευθυντής Επιθεώρησης Κινδύνων της Λαϊκής Ασφαλιστικής. Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια από την ίδρυση του Συνδέσμου μέχρι σήμερα αναφέρονται πιο κάτω: Αχιλλέας Καλλίμαχας Ποόεδοοο Άθωο Χαααλάυπουο Χοοστοο Αοσαλίδπο Γααμματέαο Ταυείαο Αντώνnc Θεοδότου Μέλοο Αναστάσιοο Γιαwάκn Μέλοο Χαίστοο Μαλnκκίδnc Μέλοο Χαοάλαυποο Πεοικλέουο Μέλοο ΑΥ,λλέαο ΚαλλίuαΥΟC Παόεδαοο Άθως Χαααλάμπους Γααμματέαο Χαοστοο Αασαλίδnc Αναατάαιος Γιαwάκn Ταυείαο Μέλος Αντώνη, Θεοδότου Μέλοο Μάαιοο Κουοτελλι\ο Μέλοο Γιάννοο Σανταυάο Μέλοο ΑΥlλλέας ΚαλλίμαΥΟΟ Παόεδαοο Άθωc Χαοαλάυπουc Αναστάσιο( Γιαwάκn Σταύααο Λάυποου Ανδαέαο Χαααλάμπους Γεώανιοο Φλωαίδnc Άθωο Χαααλάυπουο Γώανιος Φλωαίδnς Γιαννούλα Θεοδαυλίδου Ανδαέας Χαααλάμπαυς Χαύσανθοο Νικολάου Γιώανοο lωάννου Ριτσα Τιρίμου- ΠαπαλΕοντίοu roauuartac Ταμείαο Μέλοο Μέλοο Μέλοο Μέλος Παόεδαοο roauuartac Ταμείαο Μέλος Μέλοο Μέλος Μέλας Άθωο Χαααλάυπουο Παόεδαοο Γεώανιος Φλωαίδnς roauuartac Γιαwαύλα Θεοδαυλίδου Χαύσανθοο Νικολάου Ανδαέαο Χαααλάμπουο Γιώονοc lωάννου EIDnvn Χαυσού Ταμείαο Μέλοο Μέλος Μέλοο Μέλος 9

12 j' ί. t _"'''' J) f ~ J \'" ι -. 1Ο χρόνια ζωής του Σ.Α. Υ.Κ - Σημαντικές Εκδηλώσεις Της Ειρήνης Χρυσού, Μέλους του ΔΣ του ΣΑ ΥΚ λείνουν 1Ο χρόνια από το Σεπτέμβριο του Κ 1991 που υλοποιήθηκε το όραμα για την ίδρυση του «Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου» που κύριο σκοπό έχει τη συμβολή στις προσπάθειες για προστασία και προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και για πρόληψη των κινδύνων για το κοινό γενικότερα, που δημιουργούνται από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες. Στην πρώτη Ιδρυτική και Καταστατική Συνέλευση παρέστησαν και ενέκριναν το Καταστατικό ταυ Συνδέσμου 21 Ιδρυτικά Μέλη. Ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου έχει αυξηθεί στα δέκα χρόνια ζωής του και ανέρχεται στα 119. Τα μέλη ταυ Συνδέσμου προέρχοντql τόσο από το Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Στο δέκα χρόνια παρουσίας του ο Σύνδεσμος έχει διοργανώσει ή έχει συμβάλει στη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων καθώς επίσης και στην κυκλοφορία έντεκα τευχών του περιοδικού «Ασφάλεια και γγείω) που είναι η φωνή του Συνδέσμου. Οι κυριότερες πραγματοποιήθηκαν Συνδέσμου είναι: εκδηλώσεις που στα 1Ο χρόνια ζωής του.:. «Ασφάλεια και Υγεία στον Τομέα των Υπηρεσιών - ο Δρόμος προς την Ευρώπη» στις :. «Επαγγελματική Ασφάλεια και υγεία στις οικοδομικές εργασίες και τα Έργα Μηχανικών Κατασκευών» στις :. Α' Ελλαδοκυπριακό Συνέδριο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, από :. «Βιομηχανικά Συστήματα Εξαερισμού και Συναφείς Εξοπλισμοί - Η Εμπειρία Κατασκευαστού και Χρήστη» στις :. «Πυρασφάλεια στους Χώρους Εργασίας» στις :. «Εισαγωγή στην Ασφάλιση, η Ευθύνη Εργοδότη και Άλλων Προσώπων», στις :. «Ασφάλεια ΚΟΙ Υγεία στον Τομέα των Κατασκευών» στις :. Ανακήρυξη του κ. Αχιλλέα Καλλίμαχου, πρώτου προέδρου του Συνδέσμου, σε.:. Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου, και «ο Ρόλος των Λειτουργών Ασφάλειας» στις :. Β' Ελλαδοκυπριακό Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, από :. Διοργάνωση Διεθνούς Εργαστηρίου του Διεθνούς Συνδέσμου Επιθεωρητών Εργασίας, 2 & :. Διοργάνωση Εργαστηρίου με θέμα: "The Use ΟΙ Inlormation TechnoIogy in OccupatIonaI Salety and Health", στις :. «Οδική Ασφάλεια Μια Άλλη προσέγγιση» στις '.' «Ασφάλεια και Υγεία στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Εστίαση στα Π ροβλήματα Υγείας από την Επαναλαμβανόμενη Εργασία» στις :. Ενημερωτική - Εκπαιδευτική Επίσκεψη στις Εγκαταστάσεις του Διϋλιστηρίου Πετρελαιοειδών στη Λάρνακα στις :. Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία - Προκλήσεις των Καιρών» που συντόνισε ο δημοσιογράφος Λάζαρος Μαύρος στις :. Ενημερωτική - Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας στις :. «Πυρκαγιές - Τυχαία Συμβάντα και κακόβουλες Ενέργειες» στις Να σημειωθεί ότι σε συνάντηση που είχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και 'Eργω~ στις σχετικά με τις απόψεις του Συνδέσμου στα θέματα Οδικής Ασφάλειας είχαν ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή του Συνδέσμου στα Παγκύπριο ΣυμβούλιοΟδικής Ασφάλειας. Επίσης σε συνάντηση που είχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στις για το θέμσ της Ασφάλειας στους Σχολικούς Χώρους είχε ως αποτέλεσμα την απόφαση του έντιμου υπουργού για ανάθεση καθηκόντων για την ασφάλεια σε αρχιτέκτονα"σύμβουλο για θέματα σχολικών κτιρίων. 10

13 '., " ", " _-_._ ,. Ι,....,, '.. ',,' (;: ι,~~ ~ ν, ΣΤιγμιότυπο από τις εργασίες του Β' Ελλαδο-Κυπριακού Συνεδρίου ΣτrγμιότυπΟ από τις εργασίες του Διεθνούς Εργαστηρίου του Διεθνούς Συνδέσμου Επιθεωρήσεων Εργασίας (international Association ΟΙ Labour Inspection) στην Κύπρο 11

14 medisell co ltd ΙΑΒΟΑΑΤΟΑΥ INSTRUMENTATlON & SUPPLIES. DIAGNOSTlC REAGENTS Vouliagmenis 8, Ρ.ο.Βοχ Nicosia 2093, Tel.: Ι Sid e kic k (AIRCHECΚ 5σ SERIES) TI,e Ilow coinpensaied SIOEKICK sampiing pump has opiions οι basic, tίiί1ed 311d II1Iriosically safe versions, all of wtlich are capable of l0w flow sanlplil1g wiih Ihe addiiion ΟΙ a CPC unii and l0w flow adapier. This innovaiion makes Ihe SIOEKICK Ihe /owest cost universal sampler on Ihe marke! and gives a flow range ΟΙ mil!ililres per minu!e. Ous!, gas and vapour sampling are all performed wiih Ihe ΟΝΕ pump. The l0w flow system can be fitled 10 any exisling Sidekick pumps, Manufaclured ίπ a lough conduclive ρlaslic case this pump carries the CE mark for EMC shielding and is available ίπ numeraus kils 10 suil your par1icular requiremenl. For eχample. Inhalable dust. inhalable dusi and gases, respirable dusi, respirable and inhalable dust plus gases Sidekick Pump Sidekick "S." pump Intrin. Sale Sidekick "Τ" pump witll lίmer CPC unii CPC Low flow adapter. single way ΑΙΙ combinations of pυmps and kils availab!e. Ι Universal The UNIVERSAL range ΟΙ intrinsical!y sale sampling pumps are consian\ Ilow and cover a flow range ΟΙ or millili\res per minute. From the basic 10 Oeluxe versions Ihere is a choice of sρecificalion which ίπ cludes dejayed siari, Γυπ Iime. and ίnιermίιιenι sampling ρru!οι:ο!s over peroids ΟΙ υρ Ιο one week. The Iimed versions have Ihe bonus ΟΙ automalic laυl! shuldown l0r high back pressure. blocked lίlιθγ ΟΓ l0w bal!ery. Once Ihe faul! has been deiected the pump stops bu\ relains Ihe run time υρ 10 IhaI poin!. Α Ιυl! range ΟΙ kils for dusi and gas sampling are available. Basic pump ΕΧ (1 4000ml/min) XR (1 5000ml/min) InIernlediaIe pump 224 PCEX4 (1.4060ml/min) 224 PCXR4 (1 5000ml/nlin) Oeluxe pump 224 PCEX8 (1 4000ml/min) 224 PCXR8 (1 5000ml/min) ΑΙ! pari numbers shown are lοr pumps. with RFI shielded cases 11, Ο. Μ. Dust Samp_le_r_ TI,e F/RSΤ widely accep\ed piasiic sampler, Oesigned by researchers at Ihe InstiIule οι OccupaIional Medicine in Εdίnb,υrgh 10 avoid under sam pling, the Ι, Ο. Μ. relains ΑΙΙ the parliculate drawn in!o ίl by ulilizing a cassetle/fil!er combinatίon. This combination is pre and posl weighed Ιο geiher eiiminating problems ΟΙ wall L0SS as experienced by oiher types ΟΙ sampjers currenlly availabje. ιι al50 addresses concerns about the effects of air movemenl around Ihe inlel ο! such devices. Manufactured ίπ a conιjuclive plaslic Ιο eliminate static problems and keep weight 10 Ihe absolule mlnimum!l1e Ι. Ο. Μ. is manulacιured exclusively by SKC lid. Ι. Ο. Μ. Inhalable Sampler Spare casseiie

15 --_._-_._------_.-,-" -... Εκδηλώσειςτου Συνδέσμου υρκαγιές- Τυχαία Συμβάντα και ΠΚακόβουλες Ενέργειες Με θέμα το πιο πάνω, πραγματοποιήθηκετην Τετάρτη 6 lουνίου 2001 με επιτυχία η δεύτερη φετινή εκδήλωαη του Συνδέσμου μας για την ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών μας. Ομιλητής ήταν ο Αξιωματικός Πυροπροστασίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικής κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Τη διάλεξη ακολούθησε ακούστηκαν απόψεις, προβληματισμοί για το μέλλον. Ενημερωτική συζήτηση σχόλια και και - Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας Διοργανώθηκε με επιτυχία από τα μέλη του Συνδέσμου μας εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας στις 17 Μαρτίου Το κύριο μέρος της επίσκεψης αφιερώθηκε στην ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία αφαίρεσης του αμιάντου από το Σταθμό «Α». ο οποίος θα κατεδαφιστεί. Έγινε η σχετική ενημέρωση από το Λειτουργό Ασφάλειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου κ. Θέμη Δημητριάδη καθώς και επιτόπου επίσκεψη στους χώρους αφαίρεσης του αμιάντου. Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού «Β» έγινε από το Λειτουργό της ΑΗΚ κ. Α. Ιωάννου στην αρχή της επίσκεψης. Στο τέλος της επίσκεψης προσφέρθηκε γεύμα στα εστιατόρια του Σταθμού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου καθώς και τους Λειτουργούς που βοήθησαν στην επιτυχία της ενημερωτικής εκπαιδευτικής αυτής επίσκεψης. Στιγμιότυπο από την ενημερωτική-εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας 13

16 ,_._--~~-----_._--~ -'--._-----~ - Επαγγελματικός Καρκίνος Ο όρος επαγγελματικός καρκίνος χρησιμοποιείται για να περιγράψει περιστατικά καρκίνου που έχει ως αποτέλεσμα η έκθεση ατόμων, συνήθως σε χημικές ουσίες ή βιολογικές διεργασίες στα πλαίσια ενός επαγγελματικού χώρου. Υποψίες για τη συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας και την ανάπτυξη περιστατικών καρκίνου έχουν αναφερθεί εδώ και πολλά χρόνια. Από το 1969 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), άρχισε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη μελέτη του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου μετά από έκθεση σε διάφορες κυρίως χημικές ουσίες αλλά και άλλους βιολογικούς παράγοντες στα πλαίσια της καθημερινής ζωής Για να ονομαστεί μαι ουσία ή ένας μηχανισμός καρκινογόνος, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Προϋποθέτει δεδομένα τα οποία έχουν αντληθεί μέσα από καλά σχεδιασμένες επιδημιολογικές έρευνες Αυτές θα πρέπει να πληρούν βασικούς αλλά απαραίτητους στατιστικούς κανόνες Αναλυτικές επηδημιολογικές μελέτες (DescrIptIve Epidimiology) χρησιμοποιούν δεδομένα για ύποπτες ουσίες που συνδέονται με συγκεκριμένα περιστατικά καρκίνου, και αυτά συγκρίνονται με δεδομένα από ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν εκτεθεί σε τέτοιες ουσίες Ο «σχετικός» κίνδυνος για κάποιο καρκίνο μπορεί τότε να υπολογιστεί. Ένας άλλος τρόπος είναι αυτός των μελετών παρακολούθησης (cohort studies). Αφού αναγνωριστεί μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως εκτίθενται σε κάποια ύποπτη ουσία, παρακολουθούνται γισ ένα χρονικό διάστημα, μέχρις ότου ένας συγκεκριμένος αριθμός περιστατικών καρκίνου έχει εκδηλωθεί. Ο συνολικός αριθμός περιστατικών στην ομάδα αυτή συγκρίνεται με τον αριθμό περιστατικών σε άλλη ομάδα η οποία δεν έχει εκτεθεί στην ουσία υπό μελέτη. Ο σχετικός κίνδυνος (Relative Risk) μπορεί τότε να υπολογιστεί. Στη συλλογή στοιχείων τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη διαπίστωση του κατά πόσον μια ουσία είναι καρκινογόνος απαιτεί την ύπαρξη, εκτός των μελετών που έχουν ήδη ανσφερθεί και ενός υποδειγματικού αρχείου καρκίνου. Χώρες στην Ευρώπη που πρώτες Του Δρ. Δ. παπαμιχαήλ MBBS MRCP Παθολόγου- Ογκολόγου Διευθυντή Κλινικής ΠαθολογΙας ΟγκολογΙας Ογκολογικού ΚέντΡου Τράπεζας Κύπρου άρχισαν να περιγράφουν τέτοιου είδους στοιχεία υπό μορφή μελετών, ήταν αυτές που διέθεταν ψηλής ποιότητας αρχεία καρκίνου, όπως δηλαδή οι Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση τα αρχεία που έχει δημοσιεύσει η διεθνής οργάνωση για έρευνα στον επαγγελματικό καρκίνο, 22 ουσίες έχουν κατηγορηθεί ως καρκινογόνες μέχρι τώρα, με άλλες 22 να θεωρούνται ως «πιθσνόν» καρκινογόνες. Επιπρόσθετα, έχουν χαρακτηριστεί από τον ίδιο οργανισμό διάφορες βιομηχανίες και επαγγέλματα, τα οποία φαίνεται να σχετίζονται με αυξημένα περιστατικά καρκίνου, χωρίς όμως να υπάρχουν απόλυτα oroixela για κάποιες συγκεκριμένες ουσίες. Δυστυχώς, η σημασία των πιο πάνω στοιχείων δεν μπορεί να υπολογιστεί σωστά λόγω της μη ύπαρξης επακριβών ποιοτικών κσι ποσοτικών δεδομένων όσον αφορά το γενικό πληθυσμό. Το καλύτερο ίσως παράδειγμα επαγγελματικού καρκίνου είνσι αυτό του μεσοθηλιώματος. Ο κίνδυνος στην υγεία από έκθεση σε αμίαντο άρχισε να αναγνωρίζεται στις αρχές του 20 0U αιώνα. Με τον ερχομό της βιομηχανικής επανάστασης στα τέλη του 19'" αιώνα, η ουσία αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό, ιδίως σαν μονωτικό υλικό. Το πρώτο περιστατικό στο οποίο φάνηκε ξεκάθαρα η σχέση μεταξύ αμιάντου και μεσοθηλιώματος περιγράφηκε το 1955 από τον Sir Richard Doil. Έκτοτε, ακολούθησαν πολλές μελέτες που επιβεβαίωσαν τη σχέση της έκθεσης σε αμίαντο και της αύξησης των περιστατικών μεσοθηλιώματος. Αυτό παρατηρήθηκε κυρίως σε ανθρώπους που δούλευαν σε ορυχεία αμιάντου και βιομηχανίες που έκαναν χρήση του υλικού αυτού, π.χ. ναυπηγεία, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θερμάνσεις κλπ. Αν και μια σχετικά σπάνια ασθένεια μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς παρατηρείται μια σημαντική αυξητική τάση στον αριθμό των περιστατικών στην Ευρώπη. Μια άλλη σημαντική πιστοποίηση η οποία φάνηκε μέσα από τις πιο πάνω μελέτες είναι και το ότι το κάπνισμα, σε συνδυασμό με τον αμίαντο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης όχι μόνο μεσοθηλιώματος αλλά και καρκίνου του πνεύμονος, ιδίως μη μικροκυπαρικού. Σε αρκετές χώρες του κόσμου υπάρχει πλέον μηχανισμός για την αποζημίωση ασθενών που 14

17 ----_.._..--_.._ _.:..-_-- έχουν αναπτύξει μεσοθηλίωμα, στα πλαίσια έκθεσης τους σε αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Περίπου 4% όλων των καρκίνων παγκοσμίως, φαίνεται πως είναι περιστατικά επαγγελματικού καρκίνου. Άλλα παραδείγματα επαγγελματικού καρκίνου, αποτελούν τα περιστατικά που προέρχονται μέσα από εργασία σε βιομηχανίες.επεξεργασίας ελαστικών. Διάφορες μελέτες δείχνουν αύξηση κυρίως του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, πνεύμονος αλλά και λευχαιμίας Σε άλλες μελέτες, βρέθηκε μικρότερη αλλά στατιστικά σημαντική αύξηση στους ακόλουθους καρκίνους οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέρου, παγκρέατος, προστάτη. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί ο καρκίνος της ρινικής κοιλότητας που έχει ως αποτέλεσμα η έκθεση σε σκόνη που παράγεται από επεξεργασία ξυλείας. Στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει ήδη μαι μείωση στα περιστατικά επαγγελματικού κινδύνου. Δυστυχώς όμως, στις αναπτυσσόμενες χώρες φαίνεται πως υπάρχει μια αύξηση στα περιστατικά αυτά, παρόλο που τα στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι αρκετά ακριβή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την αυξητική τάση. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει τις διάφορες βιομηχανίες με επικίνδυνες χημικές ουσίες να μεταφέρονται από βιομηχανοποιημένες σε αναπτυσσόμενες χώρες Ο αριθμός των εργατών στις χώρες αυτές αυξάνεται και ενδεχομένως τα επίπεδα ασφάλειας στις βιομηχανίες αυτές να μην τηρούνται. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα επαγγελματικού καρκίνου που δεν έχουν αναφερθεί όπως είναι τα περιστατικά που προέρχονται από ακτινοβολία. Σκοπός αυτού του κειμένου όμως δεν ήταν να αναφερθεί σε όλα τα περιστατικά, αλλά κυρίως να ευαισθητοποιήσει κάνοντας μια αναφορά στο σημαντικό αυτό πρόβλημα υγείας. Επιτακτικό καθήκον των ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωρίσει τους κινδύνους που υπάρχουν στα πλαίσια του επαγγελματικού καρκίνου είναι να βοηθήσουν και τις αναπτυσσόμενες χώρες για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των πολυάριθμων εργατών τους (Το πιο πάνω κείμενο αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας από το «Αντικαρκινικό Βήμα») Γραμματειακή Υποστήριξη Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορεί τα μέλη του και τους φίλους του Συνδέσμου ότι από την 1η {ουνίου 2001 έχει αναθέσει τα καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης του ΣΑ ΥΚ στην κα. Ανδρούλλα Κλειού. Για τυχόν πληροφορίες που αφορούν το Σύνδεσμο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο και φαξ ή στην πιο κάτω διεύθυνση μεταξύ των ωρών 09:00-13:00 καθημερινά και 16:00-19:00 Δευτέρα και Τετάρτη: Κίμωνος 12, Διαμέρισμα Στρόβολος Λευκωσία 15

18

19 PRELlMINAR~"""~~!oD- FRIDAY 28th 5epteιnber, Registration Opening ΟΙ the Conference & Exhibition by his Excellency the Minister ΟΙ Labour & Social Insurance ΟΙ Cyprus Cocktails Close οι opening ceremony SATURDAY 29th September, Registration Key Note presentation and aims and objectίves Mr Allan St. John Holt. Group Director. Enνironment. Health & Safety. BOVIS ΙΕΝΩ ιεαβε Holdings Ltd Introduction to parallel sessions Mr Achilleas Callimachos. Honorary President ΟΙ the Cyprus Safety & Health AssocIatIon Session Ά': Machinery Safety Presentation 1 : Dr. Han.i RaaΙaί. Aston UniversIty Presentatίon 2 : Tassos Yianaki. Senior Labour Inspection Officer. Dept. ΟΙ Labour Inspection, Cyprus Session 'Β' : Fire & Security Session 'Ο' : Environmental Pollution Οοηποl Presentation 1 : Dr Yiannis Fessas. Managing Director. PROPLAN ΙΤΩ (Industrial Engineering Consultants) PresentatIon 2 : Christos Mallikides. Senior Labour Inspection Officer, Dept. ΟΙ Labour InspectIon. Cyprus Session 'D' : Construction Safety PresentatIon 1 : Mr Allan St. John ΗοΙΙ, Group Director EHS. BOVIS ΙΕΝΩ LEASE Holdings Ltd Presentatίon 2 : Costas Marangos. Safety Manager. General ConstructIon Company Ltd Session 'Σ' : Ergonomics PresentatIon 1 : Michael Twiss and Dr Celine KcKeown, Ergonomics SpecIalists, υκ Presentation 2 : Panicos DemetrIades, Senior Labour Inspection Officer. Dept.ol Labour Inspection, Cyprus Coffee break Parallel sessions - syndicate work Lunch - close ΟΙ day two th Anniversary ο! CySHA Gala Dinner SUNDAY 30th September, Registration PresentatIon and discussion ΟΙ main conclusions οι Session 'Α' Presentation and discussion οι main conclusions οι Session '8' Presentation and discussion ΟΙ main conclusions οι Session 'Ο' Coffee break Presentation and discussion οι main conclusions οι Session Ώ' Presentation and discussion ΟΙ main conclusions ΟΙ Session Έ' 12.1Ο - Plenary session Final conclusions Close ΟΙ Conlerence The final programme with details οι speakers and presentation themes will be announced and sent Ιο all delegates, ηοι later than the end ΟΙ July ~OOI

20 -----:==::=;::~ :--== ~ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ - Γιώργος Ιωάννου - Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο Γιώργος Ιωάννau γεwήθηκε στην Λευκωσία το Είναι πανφεμένος με δύο παιδιά. Σπουδές: Middleseχ Polytechnic - BSc (Hons) Μηχανολογία, Aston University Birmingham - MSc Τεχνολογίο και Διοίκηση Παραγωγής Εργασία: Εργάατηκε για δέκα περίπου χρόνια στην Βιομηχανία Γ. Καλλής Βιομήχανοι ως Διευθυντής Παραγωγής με αυγκεκρlμένες ευθύνες τον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής, την διαχείριση ποιότητας και την διαχείριση ασφάλειας και υγείας. Από το 1995 εργάζεται ως Σύμβουλος επιχειρήαεων στα Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της εταιρείας PricewaterhouseCoapers στα θέματα διοίκησης παραγωγής, διοίκησης και ελέγχου ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος, διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και θέματα επιχειρηαιακής αναβάθμισης. 1. Ποία η γνώμη σας για την κατάσταση πραγμάτων που επικρατεί στην Κύπρο στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας; Γενικά η κατάσταση των πραγμάτων όσον αφορά τον σημαντικό τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμα στην Κύπρο η αναγκαία κουλτούρα ασφαλείας και υγείας έτσι ώστε να γίνει αφενός αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και αφεταίρου η ανάπτυξη μέσα στους οργανισμούς των αναγκαίων αυστημάτων αποτελεσματικής διαχείρισης της επσγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 2. Τι περισσότερο περιμένετε από την Πολιτεία να πράξει; Η Πολιτεία έχει άμεση ευθύνη όσον αφορά την καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας της Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις φάσεις της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής μας. Η εμπέδωση αυτής της κουλτούρας θα πρέπει να επιτευχθεί, αφ' ενός με την συμπλήρωση του σχετικού νομικού πλαισίου με σχετικούςκανονισμούς οι οποίοι θα υποβοηθούσαν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Αφεταίρου θα πρέπει η Πολιτεία να αφιερώσει τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε, μέσα 18 από τους σρμόδιους φορείς της είτε συτό είναι το Υπουργείο Εργασίας (Επαγγελματική ασφόλεια) είτε αυτό είναι Υπουργείο Συγκοινωνιών (Οδική ασφάλεια), να γίνονται οι απαιτούμενες ενημερώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαφημιστικές εκστρατείες. Παράλληλα θα πρέπει να διεξάγονται και περιοδικές επιστημονικές έρευνες που να αφορούν τα επαγγελματικά ατυχήματα έτσι ώστε τα μέτρα (ενημέρωση, εκπαίδευση, πρόληψη κλπ.) να αξιολογούνται κατά πόσο φέρνουν αποτελέσματα. Κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας είναι συνώνυμη με' την προενεργητική προσέγγιση που και αυτή είναι συνώνυμη με τα συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας. Εδώ η Πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει στην πορεία ανάπτυξης και εφαρμογής τέτοιων συστημάτων μέσα από την παροχή των κατάλληλων κινήτρων. Ακόμα το κράτος,ως ένας μεγάλος εργοδότης, θα πρέπει να δείξει πρώτο τον δρόμο της εφαρμογής αυτής της προενεργητικής προσέγγισης εφαρμόζοντάς την στις δικές του δραστηριότητες. 3. Τι περισσότερο περιμένετε Σύνδεσμο Ασφάλειας και Κύπρου; από το Υγείας Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια του για να συμμετέχει σε όσο το δυνατό

21 _. περισσότερους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις ή επηρεάζουν τον τομέα Ασφάλειας και Υγείας στην Κύπρο. Είδη ο Σύνδεσμος συμμετέχει στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και στο Παγκύπριο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσει το βασικό έργο της ενημέρωσης όχι μόνο των Μελών αλλά και του κοινού γενικότερα. 4. Τι περισσότερο περιμένετε από τις επιχειρήσεις να πράξουν; Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερωθούν και να αφομοιώσουν τις έννοιες της προενεργητικής προσέγγισης και των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν μέρος των υπόλοιπων συστημάτων διοίκησης των οργανισμών. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας όχι μόνο θα επιτευχθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών αλλά θα μπορέσει να επιτευχθεί και μείωση των δυστυχημάτων με σημαντικό οικονομικό όφελος όχι μόνο όσον αφορά άδειες ασθένειας, καταστροφή προϊόντων κλπ. αλλά και στην μείωση των ασφαλιστικών απαιτήσεων. 5. Τι περισσότερο περιμένετε από τις Συντεχνίες να πράξουν; Οι συντεχνίες θα πρέπει και αυτές να συμβάλουν με τη σειρά τους στην ανάmυξη αυτής της κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι ίδιες για τη νέα προενεργητική προσέγγιση και μετά να μεταφέρουν τα σωστά μηνύματα στα μέλη τους. Παράλληλα εκεί όπου εντοπίζονται κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τον εργοδότη για παροχή των απαιτούμενων μέσων για εφαρμογή της νομοθεσίας. 7. Ποιος νομίζετε είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Κύπρος; Γενικεύοντας το θέμα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι κατά την άποψή μου αυτός που εμπεριέχεται στην οδική κίνηση. Δυστυχώς χάνονται συνεχώς ζωές με μια τάση αυξητική από τα τροχαία ατυχήματα. Έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο χρόνο για την οδική ασφάλεια όσον αφορά τον περιορισμό της ταχύτητας έξω από σχολεία και άλλα δημόσια μέρη καθώς επίσης και για την αναγνώριση και απάλειψη των <ψελανών σημείων». Δυστυχώς όμως ακόμα, η αιτιολόγηση των τροχαίων ατυχημάτων εστιάζεται πάνω στον Ανθρώπινο Παράγοντα πάντα, ενώ οι Τεχνικοί και Διοικητικοί παράγοντες να πέφτουν σε δεύτερη μοίρα και σε αρκετές περιπτώσεις να μην λαμβάνονται καν υπόψη. Είναι αναγκαία η υιοθέτηση από όλους τους φορείς (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Αστυνομία κλπ) μίας προενεργητικής προσέγγισης που να εστιάζεται στην πρόληψη μέσα από οργανωμένες και προγραμματισμένες ενέργειες. 8. Τι θεωρείτε ως το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα σας; Θεωρώ την προσπάθεια για ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης που θα ολοκληρώνουν όλα τα συστήματα και υποσυστήματα διαχείρισης της επιχείρησης με ένα απλό, κατανοητό και εφαρμόσιμο τρόπο χωρίς περιττές γραφειοκράτίες μέσα στα κυπριακά δεδομένα ως την σημαντικότερη μέχρι τώρα συνεισφορά μου. Η ανάπτυξη αυτής της ολοκληρωμένης προ ενεργητικής προσέγγισης θα συνεχιστεί για να συμπεριληφθούν και οι νέες τάσεις όσον αφορά την Ολική Διαχείριση Ποιότητας μέσα στην οποία η διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελούν όψεις του ιδίου νομίσματος. 6. Ποιος κίνδυνος περισσότερο στο επαγγελματικό χώρο; σας ανησυχεί δικό σας Ο δικός μου επαγγελματικός χώρος είναι από τη μισ οι χώροι των επιχειρήσεων ή οργανισμών με τις οποίες ασχολούμαι και από την άλλη ο γραφειακός χώρος στον οποίο εργάζομαι εντός. Η κάθε μια σπό τις επιχειρήσεις εμπεριέχει τους δικούς τις κινδύνους. Όσον αφορά το δικό μου γραφειακό χώρο οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι η κακή χρήση της υφιστάμενης εργονομίας του γραφειακού εξοπλισμού καθώς επίσης και το επαγγελματικό άγχος. 19

22 INDUSTRY ΙΤΟ 11 ΘΑΛΜΜΟΙ ΒΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 11 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΒΜΒΕΡΩΝ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ, ΟΣΜΩΝ & ΚΑΠΝΩΝ. 11 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 11 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ 11 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 11 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ 11 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΕΣ ΑΕΡΑ ΚΛΕιΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 11 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚARIX INDUSTRY LTD Α. TheodosIou Str Mitsero Nicosia, Cyprus Tel , Fax:

23 _._----- Κστηγορείστε... Τη στήλη επιμελείται ο Γιώργος Σπύρου, Mtλoς του ΣΑ ΥΚ - Αποφάσεις Δικαστηρίου για θέματα Ασφάλειας και Υγείας Παραβάσεις του περί Εργοστασίων Νόμου & του περί Γνωστοποιήσεως Ατυχημάτων και Επαγνελματικών Νόσων Νόμου: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε την εργοληπτική εταιρεία YJOUPIS OEVELOPMENTS ΙΤΟ. σε πρόατιμο Ε200, γιατί κατά παράβαση του Περί Εργοστασίων Νόμου, παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τον αρμόδιο Επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας ΚΟΙ Κοινωνικών Ασφαλίαεων την ανάληψη οικοδομικών εργααιών. Κατά παράβαση του περί Γνωστοποιήσεως Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων Νόμου, παρέλειψαν να γνωστοπιήσουν γραπτώς εργατικό ατύχημα που συνέβη σε εργοδοτούμενο τους και το οποίο τον κατέστησε ανίκανο να κερδίζει πλήρεις απολαβές από την εργασία του για περισσότερες από τρεις μέρες. Παραβάσεις του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε την εταιρεία MARIALLA TOURS ENTERPRISES LTO. σε πρόστιμο Ε200 γιατί, κατά παράβαση του πιο πάνω Νόμου, τερμάτισαν την απασχόληση εργοδοτούμενης τους προτού περάσουν τρεις μήνες από τη λήξη της άδειας μητρότητας ΚΟΙ ενώ αυτή τους είχε γνωστοποιήσει με πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού την εγκυμοσύνη της. Το ίδιο Δικαστήριο, για παράβαση της ίδιας νομοθεσίας καταδίκασε επίσης τις εταιρείες ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣίΑI ΛΤΔ. και CH. CHRIS BAKERY LTO. σε πρόστιμο Ε100 ΚΟΙ Ε180 αντίστοιχα. Παραβάσεις του περί Ασφάλειας και Υγείας ατην Εργασία Νόμου και του περί Εργοστασίων Νόμου: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου κσταδίκασε το Διευθυντή της Εργοληπτικής Εταιρείας GEORGIOS AVRAAM CONSTRUCTlONS ΙΤο. κ. Γεώργιο Χάγιαννη σε φυλάκιση τριών μηνών και την εταιρεία που προίσταται σε πρόστιμο f: γιατί, κατά παράβαση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, ενώ ανέλαβαν την ανέγερση διώροφης κατοικίας παρέλειψαν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρεμποδίσουν την επαφή εργοδοτουμένων τους με ηλεκτροφόρα καλώδια της ΑΗΚ 11 KV, με αποτέλεσμα, ενώ ο εργοδοτούμενος τους εργαζόταν στη στέγη της πιο πάνω οικοδομής να υποστεί ηλεκτροπληξία ΚΟΙ να χάσει τη ζωή του. Σημειώνεται ότι είνol η πρώτη φορά που εργοδότης καταδικάζετol σε φυλάκιση για παραβάσεις της νομοθεσίας για σφάλεια και υγεία στην εργασία. Επιπλέον, οι πιο πάνω κατηγορούμενοι στον ίδιο τόπο και χρόνο, παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στον αρμόδιο Επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας ΚΟΙ Κοινωνικών Ασφαλίσεων την ανάληψη οικοδομικών εργασιών, κατά παράβαση του περί Εργοστασίων Νόμου. Για την παράβαση αυτή η εταιρεία καταδικάστηκε σε πρόστιμο Ε150 ενώ ο Διευθυντής καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ημερών ΚΟΙ σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου η ποινή του συντρέχει με την τρίμηνη φυλάκιση του. Παραβάσεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε την εταιρεία Μακαρονοποιείο Δωρίτη Λτδ. σε πρόστιμο Ε500 γιατί κατά παράβαση του πιο πάνω Νόμου, στο εργοστάσιο τους παρέλειψαν να παρέχουν και να διατηρούν ασφαλείς εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν μηχανή συσκευασίας μακαρονιών της οποίας δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά τα συστήματα ασφάλειας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της χειρίστριας της μηχανής στο αριστερό χέρι. 21

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΕ 5.29.19 Χαιρετισμός Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου, στο 14 ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας, με θέμα «Μοτοσικλέτα - Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας» Ξενοδοχείο «HILTON»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 / Αριθμός Φύλλου 134 ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων»

«Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων» «Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων» 2 ο Ετήσιο Συνέδριο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο «Σύγχρονες Τάσεις στην Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων» Διοργάνωση Σ.Υ.Ε.Κ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία Deloitte, Λευκωσία Η Deloitte σας

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου Μαρτίνος Δημοσθένους HR Manager - Remedica Ltd 09/04/2014 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NRM2 4 & 5 Ιουνίου 2015

Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NRM2 4 & 5 Ιουνίου 2015 Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NRM2 4 & 5 Ιουνίου 2015 Ένας πρακτικός οδηγός στην σωστή ερμηνεία και σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. α. 12/2/43 23 Ιανουαρίου 2009. Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009 Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία

Αρ. α. 12/2/43 23 Ιανουαρίου 2009. Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009 Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Cyprus Hotel Association ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ NEWS BULLETIN Οδός Ανδρέα Αραούζου 12, Μέγαρο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, Ταχ. Θυρ. 24772, 1303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ: 22452820, Τέλεφαξ: 22375460 12, Αndreas

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων Πρακτικά Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου για το 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ Έγινε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

MKC. Εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι η κυρία Δανάη Κυνηγού

MKC. Εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι η κυρία Δανάη Κυνηγού Μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NRM3 11 Ιουνίου 2015 Ένας πρακτικός οδηγός στην σωστή

Διαβάστε περισσότερα

It s Your Business but we can help you look after it!

It s Your Business but we can help you look after it! It s Your Business but we can help you look after it! Αξιότιμοι Κύριοι, Θέμα: Πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκ του Νόμου απαιτούμενης εκπαίδευσης για χρήση κινητού εξοπλισμού Με την παρούσα επιθυμούμε

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Environmental Management

Diploma in Environmental Management Diploma in Environmental Management Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή, υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών Απολογισμός Δραστηριοτήτων της Κίνησης Πολιτών Οι κυριότερες δραστηριότητες που αναπτύξαμε το 2014 ήσαν οι εξής : 1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Η Κίνηση Πολιτών μαζί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Kantor,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τον Πρόεδρο

Μήνυμα από τον Πρόεδρο Newsletter Έκδοση: 1 Σεπτέμβριος /Οκτώβριος 2010 Μήνυμα από τον Πρόεδρο «Αγαπητοί Φίλοι Ροταριανοί, Αισίως έχουμε φτάσει στο τέλος του 4 ου μήνα της ροταριανής χρονιάς 2010-2011 και το δεύτερο ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΒΕ. Έτος ίδρυσης: 1927 Οργάνωση των Κύπριων Επιχειρηματιών Ομοσπονδία τοπικών επιμελητηρίων Λευκωσίας Λεμεσού Αμμοχώστου Λάρνακας Πάφου

ΚΕΒΕ. Έτος ίδρυσης: 1927 Οργάνωση των Κύπριων Επιχειρηματιών Ομοσπονδία τοπικών επιμελητηρίων Λευκωσίας Λεμεσού Αμμοχώστου Λάρνακας Πάφου ΚΕΒΕ Έτος ίδρυσης: 1927 Οργάνωση των Κύπριων Επιχειρηματιών Ομοσπονδία τοπικών επιμελητηρίων Λευκωσίας Λεμεσού Αμμοχώστου Λάρνακας Πάφου Εκπροσωπεί: 8,000 μέλη 142 Επαγγελματικούς Συνδέσμους (Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ;

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ; Στιγμιότυπα με τους Συνέδρους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ; Υπο την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου κ. Γιαννάκη Ομήρου Θεσμό αποτελεί πλέον η διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0024/00000989/el Ένδειξη Αποτελέσματος LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση LHG Attachment: 1. LHG ANNOUNCEMENT Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Στιγμιότυπα με τους Συνέδρους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2012: Ασφαλιστές ξανά! Υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου Θεσμός καθιερώθηκε πλέον η διοργάνωση των Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Timber Training & Research Centre Κέντρο Έρευνας Αρχικής Κατάρτισης Και Επιμόρφωσης Επιπλοποιών Ξυλουργών ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάλλουμε με γνώση στο ανθρώπινο δικαίωμα για Πρόληψη, Υγεία & Ποιότητα ζωής για όλους

Συμβάλλουμε με γνώση στο ανθρώπινο δικαίωμα για Πρόληψη, Υγεία & Ποιότητα ζωής για όλους Συμβάλλουμε με γνώση στο ανθρώπινο δικαίωμα για Πρόληψη, Υγεία & Ποιότητα ζωής για όλους w w w. a l i v e m a g. g r 1 π ε ρ ί ε υ ε ξ ί α ς Μηνιαία εφημερίδα για την Υγεία και την Ευζωία Σύμφωνα με στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ»

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ» Εκδηλώσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων l Της Μαρίας Ματθοπούλου Ποστεκκή Εκτελεστικής Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Ουροποιητικού

Καρκίνος Ουροποιητικού Διοργάνωση: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Ουροποιητικού Χορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π.Ν. Σουκάκος Τρίτη 20 Μαϊου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Τι είναι η 11η Νοεμβρίου; Η 11η Νοεμβρίου έχει καθορισθεί ως ημέρα αφιερωμένη στην Ιδιωτική Ασφάλιση και στα πλαίσια αυτά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, στις οποίες ενημερώνεται το κοινό για τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που εδρεύει στην Αθήνα και διοργανώνει ενεργειακά συνέδρια σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ: Η ΠΙΟ ΡΥΠΟΓΟΝΟΣ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΥΠΡΟΣ: Η ΠΙΟ ΡΥΠΟΓΟΝΟΣ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010 / Αριθμός Φύλλου 175 ΚΥΠΡΟΣ: Η ΠΙΟ ΡΥΠΟΓΟΝΟΣ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εάν όλες οι χώρες της Ευρώπης είχαν ανάλογες εκπομπές ρύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Υπό την αιγίδα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Υπό την αιγίδα o 8Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων 4-6 Νοεµβρίου 2015 Royal Olympic Αθήνα www.eeel.gr Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Δ.Α.Δ HR Society 23 Ιανουαρίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Κτήρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΟΠΑ Αίθουσα: 601 (6 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αννα Πετρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 Το Δίκτυο EURES Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών, Απασχόλησης των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λίχτενσταϊν)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Για τη θέση: (με κεφαλαία γράμματα) Φύλο Ηλικία Ημερομηνία Γεννήσεως Τόπος Γεννήσεως Επάγγελμα. Ονοματεπώνυμο συζύγου ή μνηστήρα/μνηστής

Για τη θέση: (με κεφαλαία γράμματα) Φύλο Ηλικία Ημερομηνία Γεννήσεως Τόπος Γεννήσεως Επάγγελμα. Ονοματεπώνυμο συζύγου ή μνηστήρα/μνηστής COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LIMITED Κεντρικά Γραφεία Commercial Union House Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 101, 1071 Λευκωσία Τ.Θ. 21312, 1506 Λευκωσία, Κύπρος Email info@cgi.com.cy Τηλέφωνο 22 505 000, Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA ENHMEPΩTIKH EKΔOΣH TOY AΣΦAΛIΣTIKOY Υ TEYXΟΣ 32 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (Business Interruption)» «Διαχείριση Xρόνου - Διαχείριση Άγχους για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε

Διαβάστε περισσότερα