ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ Νοέμβριος

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (άρθρα 1, 2) 1. Ονομασία Έδρα Σκοπός 2. Μέσα εκπλήρωσης του σκοπού ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρα 3-9) 3. Μέλη της Εταιρείας 4. Τακτικά Μέλη 5. Δόκιμα Μέλη 6. Ομότιμα Μέλη 7. Επίτιμα μέλη 8. Αντεπιστέλλοντα Μέλη 9. Γενικές υποχρεώσεις μελών ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρα 10-27) 10. Διοίκηση της Εταιρείας 11. Σύνθεση και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου 12. Σύνθεση και εκλογή Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Συμβουλίου 13. Υποβολή υποψηφιοτήτων και επιλογή των υποψηφίων για τα όργανα της Εταιρείας 14. Διοικητικό Συμβούλιο 15. Καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. 16. Καθήκοντα Αντιπροέδρων 17. Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα 18. Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα 19. Καθήκοντα Ταμία 20. Καθήκοντα Εφόρου Βιβλιοθήκης 21. Καθήκοντα Συμβούλων 22. Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 23. Αρμοδιότητες Επαγγελματικού Συμβουλίου 24. Στέγαση Συμβουλίων της Ε.Χ.Ε. 25. Εξελεγκτική Επιτροπή 26. Πειθαρχικό Συμβούλιο 27. Καθήκοντα Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρα 28-33) 28. Συνελεύσεις 29. Αποφάσεις Συνελεύσεων 30. Επιστημονικές εκδηλώσεις, Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 31. Εκπροσώπηση της Ε.Χ.Ε. σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 32. Περιοδικό της Εταιρείας 33. Ένταξη μελών συναφών επιστημονικών εταιρειών και δημιουργία Τμημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρα 34) 34. Πόροι της Εταιρείας, Ευεργέτες Μεγάλοι Ευεργέτες Δωρητές Υποτροφίες ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 35-37) 35. Τροποποίηση Καταστατικού 36. Διάλυση της Εταιρείας 37. Ισχύς Καταστατικού 2

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η επιστημονική εταιρεία με την ονομασία "Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία" (ΕΧΕ), ιδρύθηκε το 1928 και έχει έδρα την Αθήνα. 2. Σκοπός της ΕΧΕ είναι: η προαγωγή της χειρουργικής επιστήμης και τέχνης στην Ελλάδα, για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου, η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και η κατοχύρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων χειρουργών. Η ΕΧΕ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 3. Η Εταιρεία έχει σφραγίδα, η οποία στο κέντρο απεικονίζει το γλυπτό του Αμφιαράειου του Ωρωπού με τον Αμφιάραο ενώ εκτελεί εγχείρηση και στην περιφέρεια αναγράφεται ελληνιστί και αγγλιστί ο τίτλος και το έτος ιδρύσεως της εταιρείας: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο επάνω ημικύκλιο) και HELLENIC SURGICAL SOCIETY (στο κάτω ημικύκλιο) Η ΕΧΕ διατηρεί στο Διαδίκτυο Διαδικτυακό τόπο (site) με ηλεκτρονική διεύθυνση Άρθρο 2 ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία: α) Μπορεί να συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες, για την παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων. β) Φέρει για συζήτηση επίκαιρα χειρουργικά θέματα ή άλλα, γενικότερης φύσεως, που αφορούν και τη χειρουργική. γ) Επιλαμβάνεται θεμάτων και προγραμμάτων για την ειδίκευση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εξειδίκευση και επιμόρφωση στη Γενική Χειρουργική. δ) Oργανώνει μέσω του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ετήσιες σειρές Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Χειρουργικής ε) Προκηρύσσει επιστημονικά αγωνίσματα. στ) Διοργανώνει ανά διετία το «Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής» στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, καθώς και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με τη μορφή ημερίδων, διημερίδων ή συνεδρίων άλλου τύπου. Τα προγράμματα των εκδηλώσεων αυτών υποβάλλονται από το Δ.Σ. στην αρμόδια υπηρεσία του Π.Ι.Σ. για μοριοδότηση. ζ) Εκδίδει με φροντίδα Συντακτικής Επιτροπής το επιστημονικό περιοδικό «Ελληνική Χειρουργική» («Hellenic Journal of Surgery»). Επίσης προβαίνει στην έκδοση επιστημονικών βιβλίων, μονογραφιών ή κατατοπιστικών στοιχείων (π.χ. επετηρίδες, συγκεντρωτικά περιεχόμενα κ.λ.π.) ή θέτει υπό την αιγίδα της ανάλογες δημοσιεύσεις. η) Θέτει επίσης υπό την αιγίδα της επιστημονικές εκδηλώσεις άλλων εταιρειών ή φορέων με απόφαση του Δ.Σ. 2. Το Δ.Σ. της Εταιρείας ασχολείται και με γενικότερα θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση της Χειρουργικής και μετά από συζήτηση 3

4 λαμβάνεται απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών η οποία, αν κρίνεται, μπορεί και να κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές 3. Η Εταιρεία συνεργάζεται με αντίστοιχες Εταιρείες, των άλλων χωρών μελών της Ε.Ε. και με την U.E.M.S. για την προώθηση των σκοπών της και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, μετεκπαιδευτικών και επαγγελματικών θεμάτων. Συνεργασία της ΕΧΕ μπορεί να αναπτύσσεται και με χώρες εκτός Ε.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η Εταιρεία έχει μέλη πέντε τάξεων: Τακτικά, Δόκιμα, Ομότιμα, Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα μέλη. Όλα τα μέλη εκλέγονται ή ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα. 2. Ως Τακτικά, Δόκιμα και Ομότιμα μέλη, εκλέγονται οι έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα και διαμένουν στην Ελλάδα και ως Αντεπιστέλλοντα μέλη οι διαμένοντες στο εξωτερικό. Τα Επίτιμα μέλη μπορεί να διαμένουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 3. Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας, δεν είναι περιορισμένος. 4. Τα εκλιπόντα μέλη θα αναφέρονται σε ειδικό παράρτημα της εκάστοτε επετηρίδας. Άρθρο 4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Τα προσόντα υποψηφιότητας για θέσεις Τακτικών μελών, είναι: α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημιακό πτυχίο άλλης σχολής. β) Τίτλος ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, άλλης χειρουργικής ειδικότητας ή και άλλου επιστημονικού πεδίου που έχει σχέση με τη Χειρουργική. γ) Επιστημονική παρουσία, είτε με ανακοινώσεις από το βήμα της Εταιρείας ή των Πανελληνίων Συνεδρίων Χειρουργικής ή και άλλων Συνεδρίων είτε με δημοσιεύσεις στο περιοδικό "Ελληνική Χειρουργική" ή άλλα έγκριτα ιατρικά ή χειρουργικά περιοδικά. 2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα άλλα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 3. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγει τα τακτικά μέλη βάσει των παραπάνω προσόντων. Οι κρίσεις των υποψηφίων γίνονται δύο φορές τον χρόνο τουλάχιστον. Άρθρο 5 ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ 1. Τα προσόντα υποψηφιότητας για θέσεις Δοκίμων μελών είναι: α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ή ισότιμου ξένου 4

5 Πανεπιστημίου. β) Πιστοποιητικό και συστατική επιστολή Διευθυντού Κλινικής όπου υπηρετεί, ότι ο υποψήφιος ειδικεύεται στη Χειρουργική ή σε χειρουργική ειδικότητα ή εξειδίκευση. 2. Η εκλογή Δοκίμων μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. 3. Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους είναι προϋπόθεση για λήψη υποτροφιών (βλ. αρθρ. 34 4). 4. Μετά τη λήξη της ειδίκευσης ή εξειδίκευσης και τη λήψη του σχετικού τίτλου, το Δόκιμο μέλος μπορεί με αίτηση του να μεταταγεί στα Τακτικά μέλη ή και να αποχωρήσει από την Ε.Χ.Ε. Άρθρο 6 ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 1. Στην τάξη των Ομότιμων μελών μπορεί να μεταταγούν Τακτικά μέλη της Ε.Χ.Ε., ύστερα από αίτησή τους ή με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Εταιρείας και μετά από απόφαση του. Σοβαρός λόγος μετάταξης αποτελεί η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων (βλ. άρθρο 9) για οποιονδήποτε λόγο. 2. Τα Ομότιμα Μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Άρθρο 7 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 1. Ο τίτλος του Επίτιμου μέλους απονέμεται: α) Σε διακεκριμένους χειρουργούς Έλληνες ή ξένους. β) Σε τακτικά μέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή έχουν συμβάλλει ιδιαιτέρως στην πρόοδο της Χειρουργικής. γ) Κατ εξαίρεση σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή σε άλλους διακεκριμένους επιστήμονες. δ) Στους διατελέσαντες Προέδρους της Εταιρείας ή των Πανελληνίων Συνεδρίων Χειρουργικής. ε) Στους προσκεκλημένους ομιλητές που εκφωνούν τον εναρκτήριο λόγο στα Πανελλήνια Συνέδρια Χειρουργικής. 2. Για τους ξένους, πλην εκείνων του στοιχείου ε) της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πρόταση από πέντε (5) παλαιά (από πενταετίας τουλάχιστον) Τακτικά μέλη, η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. 3. Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών μελών. 4. Τα Επίτιμα μέλη του εξωτερικού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του αριθμού των Τακτικών μελών. Άρθρο 8 ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται Έλληνες ή ξένοι Χειρουργοί οι οποίοι διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την εκλογή τους 5

6 απαιτούνται: α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου, β) Τίτλος Ειδικότητας γενικού ή ειδικού χειρουργού. 2. Η εκλογή των Αντεπιστελλόντων μελών γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη όταν παρεπιδημούν στην Αθήνα μπορούν να παρουσιάζουν εργασίες στην Εταιρεία και να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις. Αντεπιστέλλοντα μέλη που εγκαθίστανται μονίμως στην Ελλάδα και επιθυμούν να εκλεγούν μέλη της Εταιρείας άλλης τάξεως, οφείλουν να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των σχετικών άρθρων. 4. Μέλη της Εταιρείας τα οποία μετακινούνται από την Ελλάδα λόγω αλλαγής διαμονής, μετατίθενται στην τάξη των Αντεπιστελλόντων μελών, με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη αυτά εάν επιστρέψουν και πάλι στην Ελλάδα, επανέρχονται ύστερα από αίτησή τους στην αντίστοιχη τάξη στην οποία ανήκαν πριν από την αποχώρησή τους. Άρθρο 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 1. Τα μέλη πρέπει να συμμετέχουν κατά το δυνατό περισσότερο στις εργασίες και τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας. 2. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. της ΕΧΕ, είναι υποχρεωτική για τα Τακτικά, Δόκιμα και Αντεπιστέλλοντα μέλη. Τα Ομότιμα και Επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή. 3. Τα υπόχρεα συνδρομής μέλη που την καθυστερούν επί τρία χρόνια υπόκεινται σε διαγραφή από την εταιρεία με απόφαση του Δ.Σ. εάν δεν ανταποκριθούν σε σχετική έγγραφη υπόμνηση. Για επανείσοδό τους, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων για τα Τακτικά και Δόκιμα μέλη. 4. Τα Μέλη της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας οφείλουν να τηρούν στον επαγγελματικό τους βίο τις αρχές της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, της ορθής κλινικής πρακτικής και των ηθικών κανόνων της έρευνας. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η διοίκηση της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας ασκείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). 2. Κατά νόμο υπάρχει και η Εξελεγκτική Επιτροπή για τα οικονομικά θέματα και το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα οικεία θέματα. 3. Ειδικά για τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα και δραστηριότητες και λόγω της σημασίας των πεδίων αυτών για τους σκοπούς της Εταιρείας, το έργο και την ευθύνη τους αναλαμβάνουν, σε 6

7 συνεργασία με το Δ.Σ., δύο εκλεγόμενοι φορείς, το Εκπαιδευτικό και το Επαγγελματικό Συμβούλιο αντίστοιχα. 4. Όλα τα παραπάνω όργανα εκλέγονται και ασκούν τα καθήκοντα τους κατά τα οικεία άρθρα. Άρθρο 11 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Δ.Σ. είναι διετούς θητείας και αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη. Αυτά είναι: Ο Πρόεδρος, ο Α Αντιπρόεδρος, ο Β Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Έφορος Βιβλιοθήκης και τέσσερις (4) Σύμβουλοι. Επίσης εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη τα οποία αντικαθιστούν τακτικά μέλη (πλην του Προέδρου και Α Αντιπροέδρου) που παραιτούνται ή απουσιάζουν (βλ. άρθρο 14 7) από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καλούνται να αναλάβουν καθήκοντα κατά σειρά εκλογής. 2. Πρόεδρος του Δ.Σ. γίνεται ο Α Αντιπρόεδρος του απερχομένου Δ.Σ. ή σε περίπτωση παραίτησης ή αντικειμενικής αδυναμίας αυτού, ο Β Αντιπρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. 3. Η εκλογή του νέου Δ.Σ. γίνεται ανά διετία σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής. Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 4. Κατά την ίδια Γεν. Συνέλευση, εκλέγονται και τα διετούς θητείας, μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 5. Προ της ψηφοφορίας προτείνεται από το Δ.Σ. και εκλέγεται από τη Συνέλευση με ανάταση της χειρός, Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη εκ των από πενταετίας Τακτικών μελών, η οποία επιβλέπει, ελέγχει και επικυρώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχουν μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ο Πρόεδρος (ή ο αντικαταστάτης του) του Εκπαιδευτικού ή/και του Επαγγελματικού Συμβουλίου αντίστοιχα χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με δικαίωμα λόγου και γνώμης, για την αμοιβαία ενημέρωση ενεργειών και δραστηριοτήτων. Άρθρο 12 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η εκλογή του Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Συμβουλίου γίνεται επίσης ανά διετία κατά την ίδια όπως παραπάνω Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου. 2. Τα δύο Συμβούλια αποτελούνται από επτά (7) μέλη το καθένα και έχουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις 7

8 (3) Συμβούλους. Εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και ενεργούν σε συνεργασία με το Δ.Σ. 3. Τα δύο Συμβούλια, Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό, συγκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται από τους Προέδρους των. 4. Η αναπλήρωση των Προέδρων του Εκπαιδευτικού και του Επαγγελματικού Συμβουλίου αντίστοιχα, ρυθμίζεται με τη διαδικασία των άρθρων 11 και 15 αναλόγως. 5. Τα προσόντα για εκλογή των μελών των δύο αυτών Συμβουλίων είναι ίδια με τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών του Εκπαιδευτικού ή Επαγγελματικού Συμβουλίου, ορίζονται προσωρινά νέα μέλη με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της ηγεσίας του αντίστοιχου Συμβουλίου. Άρθρο 13 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Κατά το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου του έτους των αρχαιρεσιών αποστέλλεται στα Τακτικά μέλη σχετική εγκύκλιος και πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή υποψηφιότητας: α) για το Δ.Σ. και για τις θέσεις Α Αντιπροέδρου, Β Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Ταμία, Εφόρου Βιβλιοθήκης και τεσσάρων Συμβούλων, καθώς και τριών αναπληρωματικών μελών. β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή (για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), γ) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. δ) για το Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Συμβούλιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να έχουν υποβληθεί στα γραφεία της Εταιρείας το αργότερο ένα μήνα προ των εκλογών. 2. Για τη θέση Προέδρου δεν απαιτείται υποψηφιότητα διότι ο Α Αντιπρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ. είναι ο εισερχόμενος Πρόεδρος. Μέλος που έχει διατελέσει Πρόεδρος δεν επιτρέπεται να είναι εκ νέου υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου. 3. Για την υποβολή υποψηφιότητας του Α και Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ο υποψήφιος πρέπει να έχει ειδικότητα Χειρουργικής και να διευθύνει ή να έχει διευθύνει μετά από κρίση και εκλογή αρμοδίως Χειρουργικό Τμήμα ή εξειδικευμένη Μονάδα χειρουργικής ειδικότητας. Να έχει τουλάχιστον δέκα (10) ετών θητεία ως Τακτικό Μέλος. Επίσης να έχει συμβάλει με επιστημονικές εργασίες στην προαγωγή της επιστήμης. Ο υποψήφιος Α Αντιπρόεδρος ως επερχόμενος Πρόεδρος καθώς και ο Β Αντιπρόεδρος μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. 4. Για την υποβολή υποψηφιότητας για τις άλλες θέσεις του Δ.Σ., ο υποψήφιος πρέπει να είναι Τακτικό μέλος της Εταιρείας το ελάχιστο πέντε (5) έτη. 5. Το Δ.Σ. δέχεται όλες τις υποβαλλόμενες υποψηφιότητες τις αξιολογεί και επιλέγει μέχρι τρεις (3) υποψηφιότητες για κάθε θέση 8

9 για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση. 6. Για την αξιολόγηση και τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, λαμβάνεται υπόψη και η αρχαιότητα στην επετηρίδα των Τακτικών μελών. Όμως δεν αποκλείεται η παρέκκλιση από την αρχή αυτή, αν πρόκειται για Τακτικά μέλη, που διαθέτουν ιδιαίτερα προσόντα ή έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εταιρεία. 7. Εφ όσον δεν υπάρξουν, ενδεχομένως, υποψηφιότητες για εκλογή σε οποιοδήποτε αξίωμα, τότε το Δ.Σ. καταρτίζει πίνακα υποψηφιοτήτων για τις κενές θέσεις. 8. Είκοσι ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, αποστέλλονται από τον Γεν. Γραμματέα προς τα Τακτικά μέλη ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται οι ενδείξεις των αξιωμάτων (Α Αντιπρόεδρος, Β Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας κλπ.) και τα ονόματα του ή των υποψηφίων που προτείνονται για κάθε αξίωμα και για όλα τα όργανα της Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς από 4ετίας εντάξει τακτικά μέλη. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με προσωπική παρουσία των μελών της ΕΧΕ. 9. Από τους υποψηφίους εκλέγονται όσοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησθέντων. Άρθρο 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 2. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται α) για αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήσαν παρόντα και β) για αποφάσεις που είχαν διαφωνήσει, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του συμβουλίου. Η καταχώρηση της γνώμης των μειοψηφούντων είναι υποχρεωτική εφ όσον ζητηθεί από αυτά. 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στα Γραφεία της Εταιρείας. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και χωρίς ακροατήριο. Τα μέλη του Δ.Σ. προσκαλούνται σε συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο, μέσω του Γενικού Γραμματέα, ή όταν το ζητήσουν πέντε τουλάχιστον μέλη. 4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις οι οποίες δεν απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι αποφάσεις κατά τις συνεδριάσεις, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Καταστατικού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για θέματα που δεν προβλέπονται στο Καταστατικό αλλά δεν απαιτούν απόφαση Γενικής Συνέλευσης, μπορεί το Δ.Σ. να αποφασίζει με 9

10 πλειοψηφία οχτώ ενδέκατων (8/11) αλλά όχι σε αντίθεση με το Καταστατικό. 6. Πρώτο θέμα κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. είναι η ανάγνωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης και η υπογραφή τους από τα Μέλη του Δ.Σ. που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. 7. Εάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα σε συνεχείς συνεδριάσεις που έγιναν επί τρεις (3) μήνες, διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του και χάνει το αξίωμά του. Ακολουθεί πλήρωση της κενής θέσης από αναπληρωματικό μέλος. 8. Επί ανάγκης αντικατάστασης άνω των πέντε (5) μελών προκηρύσσονται εκλογές για όλες τις θέσεις του Δ.Σ. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το αρχαιότερο μη παραιτηθέν μέλος του Δ.Σ. 9. Το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος υπόκεινται σε ανάκληση που γίνεται με έγγραφο αίτημα τουλάχιστον 250 (διακοσίων πενήντα) ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. σταματά την λειτουργία του και συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση του θέματος. Άρθρο 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια, Αρχές, Υπηρεσίες, Εταιρείες, Επιστημονικές Ενώσεις, τρίτους καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση της. Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις στις οποίες και προεδρεύει. Κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. φροντίζει για την εκλογή Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού η οποία έχει τριετή ανανεώσιμη θητεία. Εντέλλεται την πληρωμή διαφόρων δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού καθώς και εκτάκτων δαπανών. Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας μετά από απόφαση του Δ.Σ. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των άρθρων του Καταστατικού, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και γράμματα, τα πτυχία των Μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εταιρείας και του Δ.Σ. και συνυπογράφει με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και τα αποδεικτικά εισπράξεων του Ταμείου. 2. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη της Εταιρείας κατά τις Επιστημονικές Συνεδρίες για σημαντικά θέματα και αποφάσεις του Δ.Σ. 3. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Α Αντιπρόεδρος με ίσα δικαιώματα και καθήκοντα. Στην περίπτωση που απουσιάζει και ο Α Αντιπρόεδρος, η αναπλήρωση γίνεται από τον Β Αντιπρόεδρο. 4. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος Α Αντιπρόεδρος κατά την εκλογή του Προέδρου ως Α Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση άρνησης καλείται ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Εάν δεν υπάρχει επιλαχών, προκηρύσσονται εκλογές για τη θέση του Προέδρου. 10

11 Άρθρο 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ 1. Ο Α Αντιπρόεδρος και κωλυομένου αυτού ο Β Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15. Άρθρο 17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Εταιρείας, τηρεί τις σφραγίδες και τα βιβλία της, το πρωτόκολλο στο οποίο καταχωρεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα καθώς και το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα και γράμματα, συντάσσει τα διάφορα έγγραφα και γενικά διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Εταιρείας την οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο. Φροντίζει για την απονομή (υπό του Προέδρου) ή την αποστολή των πτυχίων. Συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη της Εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Κατά τη συνέλευση της Εταιρείας για αρχαιρεσίες, ο Γενικός Γραμματέας, εκθέτει το επιστημονικό έργο της Εταιρείας κατά τη διετία που πέρασε. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται προηγουμένως για έγκριση στον Πρόεδρο του απερχομένου Δ.Σ. 2. Τον Γενικό Γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και παραιτούμενο αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας. Άρθρο 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1. Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά των επιστημονικών συνεδριών, κρατάει σημειώσεις επί των επιστημονικών ανακοινώσεων και τηρεί το βιβλίο παρουσίας των μελών όπου και όταν απαιτείται τούτο. Καταρτίζει και ενημερώνει την Επετηρίδα των μελών κατά κατηγορίες, χρονολογία εκλογής και αποκτήσεως αξιώματος και διαφυλάσσει το αρχείο της Εταιρείας. 2. Τον Ειδικό Γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναπληρώνει Σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ., με εντολή του Προέδρου. Παραιτούμενο δε ή ελλείποντα, τον αντικαθιστά και πάλι Σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. με εντολή του Προέδρου. Άρθρο 19 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 1. Ο Ταμίας ενεργεί εισπράξεις, είτε ο ίδιος είτε μέσω υπαλλήλου της Εταιρείας που επιλέγεται από το Δ.Σ. Τηρεί τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, διαθέτει αντίτυπα αποδείξεων και τιμολογίων και εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις. Φροντίζει για τις εισπράξεις των πόρων της Εταιρείας και διαχειρίζεται αυτούς 11

12 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και διατηρεί κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. 2. Ο Ταμίας δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργεί πληρωμές άνω του ποσού των 3000 Ε χωρίς ένταλμα που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα. Εξαίρεση αποτελούν δαπάνες οι οποίες αναγράφονται στον προϋπολογισμό ή έχουν ορισθεί με πρόσθετες πιστώσεις. 3. Όταν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια του, υπερβαίνουν τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας έχει υποχρέωση να το γνωρίσει στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος προκαλεί απόφαση του Δ.Σ. για τον πλέον σκόπιμο και επωφελή τρόπο διαχείρισης των χρημάτων. Ο Ταμίας οφείλει να συμμορφώνεται προς την απόφαση αυτή, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για τυχόν παράλειψη της διατάξεως αυτής και υποχρεώνεται στην κάλυψη της ζημίας που ενδεχομένως θα προκύψει με εντολή του. 4. Προκειμένου για αγορά ή πώληση ακινήτων, αυτή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της κατά τα άρθρα 28 και 29, σε απαρτία ευρισκόμενης Γενικής Συνέλευσης των Τακτικών μελών της Εταιρείας (με πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελών). Η διακίνηση των χρημάτων στις περιπτώσεις αυτές γίνεται μέσω Τραπέζης. 5. Κάθε τριμηνία, ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, ο Ταμίας υποβάλλει επίσης στο Δ.Σ. πλήρη κατάσταση των Μελών που καθυστερούν τη συνδρομή τους κατά την τελευταία 4ετία για λήψη των προβλεπόμενων μέτρων (βλ. και παράγρ. 3 του άρθρου 9). 6. Η οικονομική διαχείριση από το ΔΣ λήγει με την λήξη της θητείας του, δηλαδή την 31/12 του έτους λήξεως της διετούς θητείας του Δ.Σ. Ο Ταμίας, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. που γίνεται πριν από τις αρχαιρεσίες και όπου καλείται και η Εξελεγκτική Επιτροπή, αναφέρει την κατάσταση του ταμείου της Εταιρείας και υποβάλλει τον απολογισμό ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. Στην ίδια ενέργεια προβαίνει επίσης και κατά την Συνέλευση της Εταιρείας για αρχαιρεσίες, ώστε να εγκριθεί ο απολογισμός του Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση. 7. Ο τελικός έλεγχος της διαχείρισης γίνεται από την 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία υποβάλλει τη σχετική έκθεση προς το Δ.Σ. προκειμένου να συνταχθεί ο απολογισμός του. 8. Τον Ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή ο Γενικός Γραμματέας. Παραιτούμενο δε ή ελλείποντα τον αντικαθιστά και πάλι μέλος του Δ.Σ. ή ο Γενικός Γραμματέας. 9. Τα έσοδα και των τριών συμβουλίων (Διοικητικού, Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού) διαχειρίζονται από τον Ταμία της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, σε συνεργασία με τους Ταμίες των άλλων συμβουλίων προς κάλυψη εξόδων (π.χ. εκδηλώσεων, εκδόσεων, αλληλογραφίας, εντύπων κ.λπ.) με αναλυτικό οικονομικό απολογισμό εξόδων εσόδων στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους. 12

13 Άρθρο 20 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1. Ο Έφορος Βιβλιοθήκης φροντίζει για την ευπρεπή εμφάνιση, την άψογη και εκσυγχρονισμένη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθώς και για τον εμπλουτισμό της με αξιόλογα περιοδικά και συγγράμματα ή καλλιτεχνικούς πίνακες (ζωγραφικής κλπ.) με θέματα κυρίως από την ιατρική. Ο Έφορος Βιβλιοθήκης αξιολογεί κατόπιν εντολής του Προέδρου δωρεές βιβλίων και λοιπών στοιχείων προς την ΕΧΕ. Είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση στοιχείων και ενημέρωσης από το Διαδίκτυο και για τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου της ΕΧΕ 2. Τον Έφορο Βιβλιοθήκης απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει Σύμβουλος μέλος του Δ.Σ. με εντολή του Προέδρου, παραιτούμενο δε ή ελλείποντα τον αντικαθιστά και πάλι Σύμβουλος μέλος του Δ.Σ. με εντολή του Προέδρου, μέχρι πληρώσεως της θέσεως. Άρθρο 21 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Οι Σύμβουλοι μπορούν να αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα στο Δ.Σ. ύστερα από εντολή του Προέδρου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 18, 19 και 20. Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου, πληρούται με το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος. Άρθρο 22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σκοπός του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι: α) Η οργάνωση της συνεχιζόμενης και της δια βίου εκπαίδευσης στη χειρουργική μέσω των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων. β) Η οργάνωση ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων. γ) Η αξιολόγηση και πρόταση μοριοδότησης επιστημονικών εκδηλώσεων. δ) Η σε εύθετο χρόνο ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία της εκπαίδευσης για λήψη ειδικότητας, την απονομή της και τη βεβαίωση διατήρησης του επιστημονικού επιπέδου της (επαναπιστοποίηση recertification). ε) Όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται σε συνεργασία με το Δ.Σ. Άρθρο 23 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σκοπός του Επαγγελματικού Συμβουλίου είναι η προαγωγή των ευρύτερων επαγγελματικών θεμάτων των μελών της Ε.Χ.Ε., η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα χειρουργικής. Ειδικότερα το Επαγγελματικό Συμβούλιο ταυτίζεται και με τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS): 13

14 α. Να προστατεύει σε διεθνές επίπεδο τον τίτλο του ειδικευμένου χειρουργού και τον επαγγελματικό του ρόλο στην Κοινωνία. β. Να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται την ποιότητα υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς. γ. Να δημιουργεί στενούς δεσμούς ανάμεσα στις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ειδικευμένους ιατρούς κάθε ειδικότητας, να υποστηρίζει και να συντονίζει την δράση τους. δ. Να συνεισφέρει στη δημιουργία και τη διατήρηση σταθερότητας ανάμεσα στους ευρωπαίους ειδικευμένους ιατρούς και κυρίως ανάμεσα στα μέλη της ειδικότητας. ε. Να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται στα διεθνή όργανα την ελεύθερη διακίνηση και τα ηθικά και υλικά ενδιαφέροντα των ευρωπαίων ειδικευμένων ιατρών. στ. Να προωθεί τη συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και κυρίως με τη Μόνιμη Επιτροπή των Iατρών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Iατρών. ζ. Να οργανώνει την ανταλλαγή πληροφοριών με κάθε δυνατό τρόπο για θέματα επαγγελματικής τάξης που αφορούν τους ειδικευμένους ιατρούς. Το Επαγγελματικό Συμβούλιο έχει αποκλειστικά σκοπούς, προστασίας, προαγωγής και εκπροσώπησης των εννόμων επαγγελματικών συμφερόντων της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής. Άρθρο 24 ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Χ.Ε. 1. Το Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και το Επαγγελματικό Συμβούλιο, συστεγάζονται και έχουν κοινή γραμματειακή κάλυψη. 2. Στα γραφεία της Εταιρείας μπορούν να αναρτηθούν τιμητικά οι εικόνες των ιδρυτών της Εταιρείας, εικόνες και πίνακες με ονόματα διατελεσάντων Προέδρων Δ.Σ. της Εταιρείας και των Πανελληνίων Συνεδρίων και πίνακες Δωρητών και Ευεργετών της. 3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να επιτρέπεται η συστέγαση και άλλων συγγενών επιστημονικών σωμάτων με ανταποδοτικό τέλος. Άρθρο 25 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Τακτικά μέλη με δεκαετή τουλάχιστον εταιρική θητεία στην τάξη αυτή. 2. Κατά την εκλογή των τριών τακτικών μελών, εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη με τουλάχιστον δεκαετή και αυτά εταιρική θητεία στην τάξη των Τακτικών μελών, τα οποία αναπληρούν ή αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη, απόντα ή κωλυόμενα ή ελλείποντα, αναλόγως, με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρείας. 14

15 3. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος. 4. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής. 5. Τα καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ανάγονται α) Στον έλεγχο διαχείρισης του ταμείου της Εταιρείας και του Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Συμβουλίων. β) Στον έλεγχο διαχείρισης του ταμείου του Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής ή και άλλων Συνεδρίων που οργανώνονται από την ΕΧΕ. Ο έλεγχος του ταμείου της εταιρείας διενεργείται μετά την υποβολή από τον Ταμία της Εταιρείας του απολογισμού του απερχομένου Δ.Σ. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλει τη σχετική έκθεση στην Εταιρεία, το αργότερο έως την ημέρα του απολογισμού, του απερχομένου Δ.Σ. Ο διαχειριστικός αυτός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται και εκτάκτως, εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. 6. Ο έλεγχος του ταμείου του Συνεδρίου διενεργείται μετά το τέλος του και την υποβολή από τους Ταμίες του Συνεδρίου, των απολογιστικών στοιχείων (εισπράξεων-δαπανών), το αργότερο εντός τριμήνου. Άρθρο 26 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταμελές και αποτελείται από Πρόεδρο και τέσσερα Τακτικά Μέλη. Ο Πρόεδρος και τα δύο από τα τέσσερα τακτικά μέλη πρέπει να έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Εταιρείας και τα άλλα δύο (2) να είναι Τακτικά μέλη της Εταιρείας τουλάχιστον επί δεκαπέντε (15) χρόνια. 2. Ο Πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Π.Σ. αποκλείεται να μετέχουν συγχρόνως και στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 3. Γραμματέας του Π.Σ. είναι ο Γεν. Γραμματέας της Εταιρείας και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Π.Σ. χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα. 4. Κατά την εκλογή του Προέδρου και των τεσσάρων τακτικών Μελών, εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη που προέρχονται επίσης από την τάξη των Τακτικών μελών της Εταιρείας με δεκαπενταετή τουλάχιστον εταιρική θητεία στην τάξη αυτή. Εκ των αναπληρωματικών μελών ένα πρέπει να έχει διατελέσει Πρόεδρος της ΕΧΕ. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρούν ή αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη απόντα, κωλυόμενα ή ελλείποντα, αναλόγως, με μέριμνα του Προέδρου του Π.Σ. 5. Τον Πρόεδρο του Π.Σ. απουσιάζοντα, κωλυόμενον, παραιτούμενον ή ελλείποντα αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Π.Σ. 6. Η θητεία του Προέδρου, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Π.Σ. είναι διετής και παράλληλη με την θητεία του ΔΣ. 7. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος. 15

16 Άρθρο 27 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καταγγέλεται παράβαση των ηθικών κανόνων της Ιατρικής, εξακριβώνονται σοβαρά δεοντολογικά παραπτώματα, βαριά επαγγελματικά σφάλματα ή παραβάσεις του Κοινού Δικαίου από μέλος της Εταιρείας, ασκείται δίωξη αυτού είτε αυτεπαγγέλτως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. είτε ύστερα από συγκεκριμένη ενυπόγραφη, καταγγελία που έχει υποβληθεί προς το Δ.Σ. το οποίο και αποφαίνεται τελικώς για την παραπομπή του καταγγελλομένου στο Π.Σ. 2. Το Π.Σ. συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, μαρτυρίες κ.ά. και καλεί το καταγγελόμενο μέλος σε απολογία. 3. Το Π.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία τουλάχιστον 4/5 και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. 4. Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι: α) Έγγραφη επίπληξη. β) Πρόσκαιρη απομάκρυνση του μέλους από την Εταιρεία μέχρι ένα τρίμηνο. γ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι και δύο χρόνια με επανεξέταση όταν απαιτείται και δ) Οριστική διαγραφή. 5. Οι αποφάσεις του Π.Σ., είναι τελεσίδικες και κοινοποιούνται στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 6. Μέλη της Εταιρείας στα οποία έχει επιβληθεί η ποινή των περιπτώσεων β και γ της 4 του παρόντος άρθρου, χάνουν το δικαίωμα εκλογής σε αξιώματα του Δ.Σ. 7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Επιτροπή Δεοντολογίας για την εξέταση και έγκριση βασικής ή κλινικής έρευνας και δοκιμών για θέματα Χειρουργικής, από μέλη της Εταιρείας για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σχετική επιτροπή στο ίδρυμα από όπου προέρχεται η εργασία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 28 ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και διακρίνονται σε α) Τακτικές οι οποίες γίνονται ανά διετία κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου για την ανάδειξη των οργάνων της Εταιρείας (εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις). Πριν από τις αρχαιρεσίες μπορεί να τεθούν σε συζήτηση για λήψη απόφασης και άλλα σοβαρά ή επείγοντα θέματα. β) Έκτακτες οι οποίες συγκαλούνται όταν προκύψουν θέματα μείζονος ενδιαφέροντος. Η σύγκληση των Συνελεύσεων γίνεται με τις νόμιμες διαδικασίες. 2. Στις Γενικές συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και παρίσταται ο Γεν. Γραμματέας. Για τις αρχαιρεσίες, εκλέγεται με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. «δι ανατάσεως της χειρός» τριμελής 16

17 εφορευτική επιτροπή με Πρόεδρο τακτικό μέλος τουλάχιστον 5ετούς θητείας. 3. Οι Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Δ.Σ. ή με πρόταση τουλάχιστον πενήντα Τακτικών Μελών. 4. Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος με ψήφο τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας. Για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να είναι παρόντα τα μισά συν ένα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός των επομένων δέκα (10) ημερών και η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων. Άρθρο 29 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 1. Η λήψη αποφάσεων (παραδοχή ή απόρριψη), γίνεται με ανάταση χειρών, ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή μελών του Δ.Σ. γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία. 2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη (επί μιας ή δύο προτάσεων) ή σχετική πλειοψηφία (επί περισσοτέρων προτάσεων) των παρόντων μελών εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα για ορισμένες περιπτώσεις, όπως για την έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού (=2/3 του αριθμού των παρόντων όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 35) ή την διάλυση της εταιρείας (= 3/4 των τακτικών μελών και 4/5 των παρόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 36). 3. Πρόταση ή θέμα που απορρίφθηκε, δεν μπορεί να τεθεί πάλι σε ψηφοφορία το ίδιο έτος. Άρθρο 30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Οι Επιστημονικές εκδηλώσεις γίνονται με συχνότητα, διάρκεια και μορφή που αποφασίζεται από το Δ.Σ. και σε αυτές προΐσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αντικαταστάτης του (άρθρο 2). 2. Κορυφαία επιστημονική εκδήλωση είναι το ανά διετία Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Η ανάθεση της οργάνωσης του Συνεδρίου σε υπεύθυνο Πρόεδρο γίνεται με διαδικασία που αποφασίζεται από το νεοεκλεγμένο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο κατά το πρώτο τρίμηνο (μέχρι 31 Μαρτίου) της θητείας του. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται και το ύψος του ποσού της εγγραφής στο Συνέδριο. Κατά το Πανελλήνιο Συνέδριο που φέρει τον αύξοντα αριθμό του, διοργανώνεται και Διεθνές Χειρουργικό Forum, ο τίτλος του οποίου ακολουθείται από το έτος τέλεσης του (π.χ. «25 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum 2006») 3. Ο επιλεγόμενος Πρόεδρος του Συνεδρίου ευρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Δ.Σ. της Ε.Χ.Ε. και ο Ταμίας της Ε.Χ.Ε. 17

18 συμμετέχει και ως Ταμίας του Συνεδρίου. Στην εταιρεία αποδίδεται καθαρό ποσό πλέον Φ.Π.Α. τουλάχιστον 45% των ακαθάριστων εσόδων του Συνεδρίου με ευθύνη του Προέδρου του Συνεδρίου. Η καταβολή των χρημάτων στην Ε.Χ.Ε. γίνεται σταδιακά: αρχίζει έξι (6) μήνες προ του Συνεδρίου και μέχρι αυτού καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (¾) του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη του Συνεδρίου. Άρθρο 31 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΧΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Από τους σκοπούς που προαναφέρονται στο άρθρο 23 του παρόντος ως εκ των θεμελιωδών θεωρείται η εκπροσώπηση της ΕΧΕ μέσω του Επαγγελματικού Συμβουλίου στα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η UEMS, καθώς και σε κάθε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνή οργάνωση που λειτουργεί ή πρόκειται να συσταθεί. 2. Αποκλειστικός αναγνωρισμένος εκπρόσωπος στην UEMS και τα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως η αντιπροσωπευτική εθνική επαγγελματική οργάνωση. 3. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό το Επαγγελματικό Συμβούλιο της ΕΧΕ δεσμεύεται να είναι υπό την εποπτεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΕΧΕ και για την αποφυγή διαφορετικής εκάστοτε πολιτικής, αποποιείται το δικαίωμα να αποκτήσει ποτέ δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή ομοσπονδία, γιατί γίνεται αποδεκτό ότι θα αντιστρατεύεται ευθέως τις αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οικεία όργανα αρμοδιότητες του ΠΙΣ. 4. Αναγνωρίζοντας επίσης το γεγονός αυτό το Επαγγελματικό Συμβούλιο αποδέχεται ότι οποιοσδήποτε εκπρόσωπος ή αναπληρωτής του προς την UEMS ή τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα θα εγκρίνεται εγγράφως από τον ΠΙΣ και από το Δ.Σ. της Ε.Χ.Ε. Η έγκριση αυτή θα δίδεται πάντοτε και για οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης προς την UEMS ή τα οικεία Ευρωπαϊκά όργανα. 5. Το παρόν άρθρο θεωρείται θεμελιώδες, το αποδέχονται δε ανεπιφύλακτα όλα τα μέλη της ΕΧΕ ως προϋπόθεση εγγραφής τους. Άρθρο 32 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η Ε.Χ.Ε. εκδίδει επιστημονικό περιοδικό με την επωνυμία Ελληνική Χειρουργική και Hellenic Journal of Surgery. Το περιοδικό εκδίδεται σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική. Η έναρξη της αγγλικής έκδοσης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε συνεννόηση με την Συντακτική Επιτροπή. 2. Την ευθύνη για την έκδοση έχει ο Διευθυντής Σύνταξης ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. με τριετή θητεία η οποία μπορεί να παρατείνεται ή να διακόπτεται κατά την κρίση του Δ.Σ. 18

19 3. Στο έργο του ο Διευθυντής Σύνταξης συνεπικουρείται από δύο αναπληρωτές ή συνεργαζόμενους Διευθυντές Σύνταξης οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ.. Από το Δ.Σ. επίσης ορίζεται Συντακτική Επιτροπή με εισήγηση του Διευθυντή Σύνταξης της οποίας τα μέλη έχουν τριετή θητεία. Η σύνθεση της επιτροπής και η διάρκεια της θητείας των μελών υπόκειται σε μεταβολές, κατά την κρίση του Διευθυντή Σύνταξης, ο οποίος εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. που αποφασίζει. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής να προέρχονται από όλη την ελληνική επικράτεια και από σημαντικά πρόσωπα της διεθνούς χειρουργικής κοινότητας. 4. Η Συντακτική Επιτροπή (ΣΕ) ευρίσκεται υπό την Εποπτεία του Δ.Σ. της Εταιρείας. 5. Τον Διευθυντή Σύνταξης απόντα ή κωλυόμενο αναπληρούν σε όλες του τις αρμοδιότητες οι Αναπληρωτές Διευθυντές Συντάξεως, ως ομοίως και παραιτούμενον ή ελλείποντα, μέχρις ορισμού υπό του Δ.Σ. της Εταιρείας, νέου Διευθυντού Σύνταξης. 6. Στο περιοδικό δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κατά καιρούς αναθεωρούμενο από τη Συντακτική Επιτροπή και εγκρινόμενο από το Δ.Σ. της Εταιρείας κανονισμό έκδοσης, ανακοινώσεις, επιδείξεις, εισηγήσεις, διαλέξεις, πρωτότυπες εργασίες, ανασκοπήσεις, ενημερωτικά άρθρα, αναγγελίες συνεδρίων, χειρουργικά νέα και πληροφορίες, πληροφορίες δραστηριοτήτων του Δ.Σ. της Εταιρείας, βιβλιοκρισίες και γράμματα προς την σύνταξη. 7. Οι προς δημοσίευση στο περιοδικό εργασίες υποβάλλονται στην Σ.Ε. για διπλή κρίση. Σε περίπτωση που εργασία κριθεί από την Σ.Ε. μη δημοσιεύσιμη ή απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις, ο συγγραφέας, ενημερώνεται προς τούτο από τον Διευθυντή Σύνταξης. 8. Οι προς ανακοίνωση από του βήματος εργασίες, υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ε.Χ.Ε. προς κρίση της ποιότητάς των και καθορισμό της σειράς της ανακοινώσεως των. Εάν οι συγγραφείς επιθυμούν η ανακοινωθείσα εργασία των να δημοσιευθεί στο Περιοδικό, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 33 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1. Χειρουργικές Εταιρείες άλλων περιοχών της Ελλάδας ή μέλη των Εταιρειών αυτών μπορούν να ενταχθούν στην ΕΧΕ μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ. Τα μέλη των Εταιρειών που εντάσσονται στην ΕΧΕ θα λαμβάνουν θέση στην επετηρίδα ανάλογη με εκείνη που κατείχαν στην Εταιρεία τους. 2. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να ενταχθούν Εταιρείες με παρόμοιο εξειδικευμένο ή αποκλειστικό ενδιαφέρον. 3. Η ΕΧΕ μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να δημιουργεί τμήματα των οποίων τα μέλη έχουν εξειδίκευση σε τομείς της Χειρουργικής. 19

20 4. Ο υπεύθυνος του τμήματος ορίζεται από το Δ.Σ. ανά 2ετία και αυτός επιλέγει με έγκριση του Δ.Σ. τέσσερα (4) μέλη που θα αποτελούν την εκτελεστική επιτροπή του τμήματος. 5. Οι υπεύθυνοι των Τμημάτων αντικαθίστανται με απόφαση του Δ.Σ. σε περίπτωση αδυναμίας επιτέλεσης του σκοπού των Τμημάτων 6. Τα Τμήματα πρέπει να είναι οικονομικώς αυτάρκη πιθανά δε έσοδά τους αποδίδονται στο Ταμείο της Ε.Χ.Ε. για μελλοντική χρήση του ιδίου Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επιδεικνύεται επιστημονική δραστηριότητα, μπορεί να τα ενισχύει οικονομικά η Ε.Χ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 34 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Οι πόροι της Εταιρείας είναι τακτικοί και έκτακτοι. Α. Τακτικοί πόροι είναι: 1) Η ετήσια συνδρομή (η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας), των Τακτικών και Δοκίμων Μελών. 2) Τα έσοδα από το περιοδικό (συνδρομές, δημοσιεύσεις, αγγελίες, διαφημίσεις κ.ά.) 3) Τα εισοδήματα από τη κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας (τόκοι, μισθώματα κλπ.). 4) Ποσοστό τουλάχιστον 45% επί των ακαθαρίστων χρηματικών εσόδων που πραγματοποιούν τα Πανελλήνια Συνέδρια ή άλλα Συνέδρια που οργανώνονται από την ΕΧΕ. Β. Έκτακτοι πόροι είναι: 1) Οι δωρεές, κληροδοτήματα, καθώς και έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από το Δ.Σ. 2) Οι τυχόν επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων αρχών ή τυχόν περισσεύματα μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών εκκαθαρίσεων των Συνεδρίων που υποχρεωτικώς περιέρχονται στο ταμείο της Ε.Χ.Ε. 2. Μεγάλοι Ευεργέτες ή Ευεργέτες αναγνωρίζονται όσοι προβαίνουν σε μεγάλες χορηγίες προς την Εταιρεία, αναλόγως των ποσών αντίστοιχα και πάντως, άνω του ποσού των με σημερινές συνθήκες. 3. Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν αξιόλογη χρηματική δωρεά υπολογιζόμενη με τα παρόντα οικονομικά μεγέθη, στο ύψος των και κατ ελάχιστον ή άλλα υλικά αγαθά ανάλογης αξίας, όπως τούτο για κάθε περίπτωση, εκτιμάται από το Δ.Σ. 4. Υποτροφίες χορηγούνται σε ιατρούς μέλη της ΕΧΕ που κατέχουν τίτλο χειρουργικής ειδικότητας σύμφωνα με τους όρους της κάθε προκήρυξης. 20

21 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια. 2. Η τροποποίηση αποφασίζεται από το Δ.Σ. και ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Κατ αρχήν είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης (50%+1) πλειοψηφίας στην συνέλευση των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών που ενημερώνονται σχετικά από τον Πρόεδρο σε μία από τις συνεδρίες ή εγγράφως. β) Το Δ.Σ. ορίζει πενταμελή επιτροπή από Τακτικά μέλη εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο είναι μέλη του Δ.Σ., με την εντολή να καταρτίσει το τροποποιητικό σχέδιο εντός τακτής προθεσμίας. γ) Η επιτροπή κάνει κατά την κρίση της τις απαιτούμενες μεταβολές χωρίς να απομακρύνεται από τις παραδόσεις της Εταιρείας και υποβάλλει το επεξεργασμένο σχέδιο στο Δ.Σ. δ) Το Δ.Σ. πέρα από τον διορισμό της επιτροπής, μπορεί να συμβουλεύεται τα μέλη της Εταιρείας ειδοποιώντας τα να υποβάλουν μέσα σε καθοριζόμενη προθεσμία τις παρατηρήσεις τους κατ άρθρο. ε) Το Δ.Σ. σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις καταρτίζει το τελικό σχέδιο το οποίο κατόπιν, με εισηγητή που ορίζει, υποβάλλει στην Εταιρεία για τελική κρίση και έγκριση. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται Γενική Συνέλευση σε απαρτία (όπως περιγράφεται στο άρθρο 28) και η απόφαση λαμβάνεται δι ανατάσεως της χειρός, με πλειοψηφία ίση προς τα 2/3 του αριθμού των παρόντων. Άρθρο 36 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Για τη διάλυση της Εταιρείας απαιτείται σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής) με παρουσία των 3/4 των Τακτικών μελών. 2. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία ίση προς τα 4/5 του αριθμού των παρόντων μελών. 3. Μετά την διάλυση της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ίδρυση Αγωνίσματος με σκοπό την προαγωγή της Χειρουργικής ή τη σύσταση υποτροφιών για τη μετεκπαίδευση στη Χειρουργική. Άρθρο 37 Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει με την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 21

22 Το παρόν Καταστατικό συζητήθηκε και ψηφίστηκε ως έχει στην Γενική Συνέλευση της στα γραφεία της Εταιρείας Άρτης 1. Το Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας : Πρόεδρος: Κ. Καραλιώτας Α Αντιπρόεδρος: Κ. Μανωλάς Β Αντιπρόεδρος: Ε. Παπαλάμπρος Γεν. Γραμματέας: Γ. Ζωγράφος Ειδ. Γραμματέας: Σ. Ρίζος Ταμίας: Μ. Παπασταματίου Εφ. Βιβλιοθήκης: Μ. Σούτης Σύμβουλος: Γ. Βελιμέζης Σύμβουλος: Σ. Δρακόπουλος Σύμβουλος: Α. Κάτσας Σύμβουλος: Π. Σφηκάκης 22

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ)

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Άρθρο 1 Ίδρυση - επωνυμία - έδρα Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ν. 727/1977) Άρθρο 1 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα