ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Επιβλέποντες Καθηγητές: Καθηγητής Α.Π.Θ. Α. Νανιόπουλος Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Χ. Πυργίδης Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007

2 Αφιερώνεται στην Αρτούλα

3 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αποθήκευση Κατεψυγμένων Προϊόντων για Λογαριασμό Τρίτων και οι Προοπτικές για την Ελλάδα» εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Δημήτριο Θ. Αλτίνη με επιβλέποντες τον καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο και τον αναπληρωτή καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Χρίστο Πυργίδη στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών». Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της αποθήκευσης των κατεψυγμένων προϊόντων και η άνθιση των υπηρεσιών logistics ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης στις ανάγκες και στα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου να προταθούν λύσεις για την αναμόρφωση και καλύτερη οργάνωση του κλάδου των 3PL εταιρειών με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων κατεψυγμένων τροφίμων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω, όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και κ. Χρίστο Πυργίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., για τη συμβουλευτική υποστήριξη, τις εύστοχες παρατηρήσεις τους και την άριστη συνεργασία μας καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και ιδιαιτέρως τη σύζυγό μου Λένα για την υπομονή τους και τη συμπαράσταση που μου προσέφεραν. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Δημήτριος Αλτίνης

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο της εργασίας και πεδίο εφαρμογής Περιγραφή του προβλήματος και στόχοι της εργασίας Μεθοδολογική προσέγγιση Δομή της εργασίας 5 2. Η αλυσίδα logistics της διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων και η δραστηριότητα της αποθήκευσης 2.1 Η αλυσίδα logistics της διακίνησης των κατεψυγμένων προϊόντων Ορισμός και περιγραφή Οι ιδιαιτερότητες της αλυσίδας του κρύου Η προσφορά και η ζήτηση των κατεψυγμένων προϊόντων Η δραστηριότητα της αποθήκευσης Ο ρόλος και η σημασία της αποθήκευσης και του αποθέματος στην αλυσίδα logistics Καθεστώς λειτουργίας και ταξινόμηση των ψυκτικών αποθηκών Οι σημερινές τάσεις στην πολιτική αποθήκευσης και στην εξέλιξη της ψυκτικής αποθήκης Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων 3.1 Η 3PL ψυκτική αποθήκη Διαφορές μεταξύ αποθηκών για λογαριασμό τρίτων και ιδιωτικών αποθηκών Η ανάγκη ύπαρξης αποθηκών για λογαριασμό τρίτων Οι στόχοι μιας αποθήκης για λογαριασμό τρίτων Το σύστημα «ψυκτική αποθήκη για λογαριασμό τρίτων» Ορισμός λειτουργίες και συνιστώσες του συστήματος Ανάλυση του συστήματος ψυκτική αποθήκη Οι καταναγκασμοί του συστήματος 37

5 4. Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων στην Ελλάδα 4.1 Η διακίνηση κατεψυγμένων προϊόντων στην Ελλάδα και οι ανάγκες για αποθήκευση Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα Υφιστάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Έρευνα αγοράς και προοπτικές για την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα Ορθολογικός σχεδιασμός και λειτουργία μιας αποθήκης κατεψυγμένων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα Ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων : Αποθήκες, Επιχειρήσεις και Κράτος Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές 64

6 Περίληψη Τα διάφορα προϊόντα (πρώτες ύλες, ημιτελή, τελικά προϊόντα), παρά την τάση που υπάρχει για μείωση του αποθέματος (stock), αποθηκεύονται και θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται. Οι κύριοι λόγοι είναι να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για εποχική κατανάλωση των τελικών προϊόντων και να εξασφαλιστεί συνέχεια στην παραγωγή τους. Τα κατεψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς προσφέρονται σε τιμές πιο χαμηλές από εκείνες των νωπών προϊόντων, διαθέτουν ασφάλεια από άποψη υγιεινής και κυρίως μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα. Το διπλό αποτέλεσμα «προσφορά-ζήτηση» έχει προκαλέσει την θεαματική αύξηση κατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων της αλυσίδας του κρύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διακίνηση των κατεψυγμένων εμπορευμάτων απαιτεί διαφορετική θερμοκρασία από αυτήν του εξωτερικού περιβάλλοντος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβάλλει διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού φορτίων, τυποποίησης και συσκευασίας τους από εκείνους της αλυσίδας των παραδοσιακών εμπορευμάτων. Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό και γι' αυτό οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το σταθερό λειτουργικό κόστος των ιδιωτικών τους αποθηκών, επιλέγουν τις δημόσιες αποθήκες (3PL). Διακρίνονται δύο τύποι αποθήκης, οι ιδιωτικές αποθήκες και οι αποθήκες για λογαριασμό τρίτων. Αν και έχουν να εκπληρώσουν την ίδια αποστολή, δηλαδή να διασφαλίσουν την μέγιστη αξία του προϊόντος μέχρι την στιγμή της χρήσης του ή της κατανάλωσής του, παρουσιάζουν ωστόσο μεγάλες διαφορές στα προϊόντα που αποθηκεύουν, στο σχεδιασμό και στις λειτουργίες τους. Σήμερα στην Ελλάδα πολλές εταιρείες έχουν επιλέξει 3PL ψυκτικές αποθήκες ως την ιδανικότερη λύση για τη διαχείριση των αποθεμάτων τους. Οι πιο σημαντικές αιτίες που διατηρούν και ενισχύουν αυτή την τάση είναι η ευελιξία στην εκμετάλλευση και η γεωγραφική θέση του αποθέματος που προσφέρουν οι 3PL. Στόχοι των αποθηκών 3PL είναι η οικονομική ανταποδοτικότητα και η ικανοποίηση της πελατείας. Από τη συνεργαζόμενη αποθήκη μπορεί να οργανωθεί η αποστολή των διανομών προς τους καταναλωτές, ο εφοδιασμός των καταστημάτων, καθώς και η επιστροφή προβληματικών προϊόντων. Το πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τη ροή εμπορευμάτων αποτελούν το «σύστημα αποθήκη». Το σύστημα ψυκτική αποθήκη περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: Υποδοχή εμπορευμάτων, κατάψυξη, τοποθέτηση και παραμονή στους αποθηκευτικούς χώρους, προετοιμασία παραγγελιών και έξοδος από την αποθήκη. Η ισορροπία του συστήματος και η αποδοτική αλληλουχία των λειτουργιών εξαρτώνται από ένα πλήθος παραμέτρων, που ονομάζονται συνιστώσες του συστήματος και είναι η αρχιτεκτονική και ο τρόπος κατασκευής των ψυκτικών θαλάμων, οι διαστάσεις τους, ο εξοπλισμός της αποθήκης, η μέθοδος αποθήκευσης που υιοθετείται, σε συνδυασμό με τις μεθόδους χειρισμού των φορτίων, ο φόρτος εισόδου και ο φόρτος εξόδου.

7 Μπορεί να πει κανείς ότι ο κλάδος των 3PL έχει ανοδική τάση κι αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις (ποιότητα, διαφήμιση, ενημέρωση) που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων, που προσφέρουν στους πελάτες τους.. Αυτές οι επενδύσεις βρίσκουν σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των τελικών καταναλωτών. Η αγορά των logistics τείνει να χάσει το κύρος της, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί και προϋποθέσεις για την είσοδο στην αγορά, ενώ οι εταιρείες δεν έχουν την εμπειρία να αξιολογήσουν την προστιθέμενη αξία, που φέρνει η επιλογή 3PL προμηθευτή. Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδικός φορέας που να αξιολογεί και να κατοχυρώνει θεσμικά τα δεκάδες πτυχία και προγράμματα, που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα σχετικά με την επιστήμη και την πρακτική των logistics. Κατά συνέπεια η αγορά διατρέχει κίνδυνο απαξίωσης τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται στην άνθισή της, αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της, αλλά όλοι αποβλέπουν στην εκμετάλλευση της. Όταν αναφερόμαστε στο σχεδιασμό και στην οργάνωση λειτουργίας ενός κέντρου αποθήκευσης /διανομής, εννοούμε το σύνολο των ενεργειών εκείνων οι οποίες απαιτούνται, ώστε η λειτουργία του κέντρου να είναι ομαλή, οικονομική και να βοηθά την επιχείρηση, που το χρησιμοποιεί, να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Τα στοιχεία, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη φάση σχεδιασμού μιας αποθήκης που πρόκειται να κατασκευαστεί είναι η ευκολία πρόσβασης, η επεκτασιμότητα-εναλλακτική χρήση χώρου, η φύση και ιδιαιτερότητα του προϊόντος, η λειτουργική οργάνωση, ο εξοπλισμός, η μηχανογραφική υποστήριξη, η ποιότητα υπηρεσιών και η πληροφόρηση των πελατών. Όπως φαίνεται, μέσα σε κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από το κράτος, υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων και των 3PL αποθηκών, αλλά θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα προβλήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις και κυρίως αφορούν στην ανταπόκριση και επικοινωνία με τον 3PL προμηθευτή, ώστε να αλλάξει ο τρόπος που κινείται η αγορά. Πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο της δέσμευσης από κοινού και να ορίζονται συνεργασίες με σκοπό την επίτευξη των στόχων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων τη λύση μιας αποθήκης 3PL, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: -να θεσπιστεί από το κράτος το απαραίτητο και κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο -το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης από τις 3PL αποθήκες να είναι υψηλό και σταθερό -οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποθηκεύονται τα προϊόντα τους, δηλαδή συνθήκες εισόδου, παραμονής στους αποθηκευτικούς χώρους και εξόδου. Είναι προφανές ότι ένα προϊόν και γενικότερα μια συνεργασία ευημερούν όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν όφελος, είτε αυτό είναι καθαρά ποσοτικό (κέρδος), είτε είναι ποιοτικό (π.χ. ασφάλεια, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ). Επιπλέον οι 3PL πρέπει από τη μεριά τους να σχεδιάσουν και να λειτουργούν με ορθολογικό τρόπο την αποθήκη, έτσι ώστε από τη μια να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και από την άλλη να. ικανοποιήσουν την πελατεία τους προσφέροντας ένα σταθερά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

8 Summary The various products (raw material, semifinished, final products), despite the running tendency for reduction of reserve (stock), are stored and they will continue to be stored. The main reasons are the need for seasonal consumption of several products to be served and the continuity in their production to be ensured. The frozen products satisfy today to a large extent the requirements of consumers, because they are offered in lower prices than those of fresh products, they are safe as far as hygiene is concerned and they are cooked easily and fast. The double result "offer-demand" has caused the spectacular increase of consumption and production of goods, of the chain of cold, in the entire world. The distribution of frozen merchandises requires different temperature from that of the exterior environment and this has as a result the imposition of different ways of transport, storage, handling, standardisation and packing of frozen products from those of the chain of traditional merchandises. The storage of frozen products requires special installations and specialised personnel and for this the enterprises, in their effort to decrease the constant functional cost of their private warehouses, they select public warehouses (3PL). Two types of warehouses are distinguished, the private warehouses and the warehouses 3PL. Even if they have to fulfil the same mission, that is to say to ensure the biggest value of product up to the moment of its use or its consumption, they present however big differences in the products that they store, in the planning and in their operations. Today in Greece a lot of companies have selected 3PL cooling warehouses as the ideal solution for the management of their reserves. The most important causes that maintain and strengthen this tendency are the flexibility in the exploitation and the geographical position of the warehouse. The activities related to the flow of merchandises constitute the "system warehouse". The system "cooling warehouse" includes the following operations: Reception of merchandises, freezer, placement and stay in the stocking spaces, preparation of orders and exit from the warehouse. The balance of the system and the efficient concatenation of operations depend on a number of parameters, the components of the system. These are the warehouse architecture, the cooling room method of construction, their dimensions, the equipment of warehouse, the method of storage adopted in combination with the methods of handling, the flow of entry and the flow of exit. The sector of 3PL has ascendant tendency and this is mainly due to the investments (quality, advertising) run by the big companies of frozen foods, as well as the expansion of products range, offered to their customers. These investments find progressively bigger correspondence by the final consumers. The market of logistics tends to lose its prestige, because the conditions and restrictions for the entry in the market are not established and the companies do not have yet the experience to evaluate the added value, that results from the choice of a 3PL supplier. Moreover, a special institution that would evaluate and guarantee the degrees and programs created in Greece with regard to the science and the practice of logistics does not exist. Therefore the market runs through danger of scorn at the moment, indeed, where it is found in its blossoming, as no one is interested in its protection, but all aim at its exploitation.

9 When referring to the planning and the organisation of operation of centre of storage/distribution, we mean the total the activities required, in order that the operation of the centre is smooth, economic and which helps the enterprise provide better service to its customers. The elements, that should be taken into consideration in the phase of planning of warehouse are the facility of access, the expansion-alternative use of space, the nature and particularity of product, the functional organisation, the equipment, the computer support, the quality of services and the information of customers. As it seams, in suitable legislative frame determined by the state, prospects and possibilities of collaboration between enterprises of frozen foods and 3PL warehouses exist, but attention must be paid to the problems that the enterprises face in their correspondence and communication with the 3PL partners, to improve the function of the market. The results of research showed that the essential conditions so that the enterprises of frozen foods adopt the solution of 3PL warehouses, are: - the essential and suitable legislative frame is established by the state - the level of service provided by the 3PL warehouses is high and constant - the enterprises of frozen foods establish a system of controlling at any time the conditions under which their products are stored, that is to say conditions of entry, stay in the stocking spaces and exit. It is obvious that a "product" and more generally a "collaboration" thrive when all the interested parts have profit, either they are clearly quantitative (profit), or are qualitative (eg safety, minimisation of environmental consequences etc). Moreover the 3PL warehouses should design and function in a rational way, in order to decrease their functional costs and to satisfy their clientele offering them a constantly high level of service.

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο της εργασίας και πεδίο εφαρμογής Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της αποθήκευσης κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στα εξής τρία πεδία: Εξέταση του συστήματος ψυκτική αποθήκη για λογαριασμό τρίτων. Στα πλαίσια του πεδίου αυτού: γίνεται μια περιγραφή του συστήματος, καταγράφονται οι λειτουργίες που αυτό επιτελεί και αναλύονται οι συνιστώσες του καταγράφονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μιας αποθήκης κατεψυγμένων προϊόντων 3PL και μιας ιδιωτικής αποθήκης τεκμηριώνεται η ανάγκη ύπαρξης μιας αποθήκης κατεψυγμένων προϊόντων 3PL, εξετάζεται η εξελικτική της πορεία τα τελευταία χρόνια και διασαφηνίζονται οι στόχοι της. Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του πεδίου αυτού: περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τις αποθήκες 3PL και γενικότερα η εξέλιξη αυτής της δραστηριότητας στη χώρα μας Διερευνάται η προοπτική που υπάρχει για την περαιτέρω εξέλιξη και καθιέρωση της δραστηριότητας αυτής στον Ελληνικό χώρο. Διερεύνηση πλαισίου για την καλύτερη συνεργασία των διαχειριστών των αποθηκών 3PL, των επιχειρήσεων που προσφεύγουν σ' αυτές και των θεσμικών οργάνων του κράτους. Στα πλαίσια του πεδίου αυτού: καθορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τον σχεδιασμό και την λειτουργία μιας αποθήκης κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, εξετάζοντάς την από την πλευρά του διαχειριστή της καταγράφονται τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις αποφάσεις μιας επιχείρησης προκειμένου να επιλέξει τον 3PL συνεργάτη της και καθορίζεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει για την τελική επιλογή του περιγράφεται ο ρόλος του κράτους και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ώστε το όλο πλαίσιο συνεργασίας να είναι ελκυστικό για τους εμπλεκόμενους φορείς Και τα τρία παραπάνω πεδία αφορούν στις αποθήκες κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, ωστόσο στα πλαίσια της εργασίας παρατίθενται γενικότερα στοιχεία για όλες τις δραστηριότητες της αλυσίδας του κρύου. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 1

11 1.2 Περιγραφή του προβλήματος και στόχοι της εργασίας Τα διάφορα προϊόντα (πρώτες ύλες, ημιτελή, τελικά προϊόντα), παρά την τάση που υπάρχει για μείωση του αποθέματος (stock), αποθηκεύονται και θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο: να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για εποχική κατανάλωση των τελικών προϊόντων να εξασφαλιστεί συνέχεια στην παραγωγή τους Η αποθήκευση αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα διαχειριστικά εργαλεία ενός συστήματος logistics, καθώς υπεισέρχεται, ως λειτουργία, σε πολλά στάδια της διαδικασίας ροής των προϊόντων (αλυσίδες διακίνησης των εμπορευμάτων) από το κέντρο παραγωγής των πρώτων υλών μέχρι τα κέντρα κατανάλωσή τους. Τα κατεψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς προσφέρονται σε τιμές πιο χαμηλές από εκείνες των νωπών προϊόντων, διαθέτουν ασφάλεια από άποψη υγιεινής και κυρίως μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα. Σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια απότομη αύξηση στην παραγωγή και κατ' επέκταση στην κατανάλωση των προϊόντων αυτών (κρέατα, έτοιμα φαγητά κλπ), η οποία προβλέπεται μελλοντικά να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων κοστίζει, καθώς απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το λογιστικό τους κόστος, αποφεύγουν να κατασκευάσουν δικές τους αποθήκες και καταφεύγουν σε δημόσιες αποθήκες, πληρώνοντας ένα τίμημα γι 'αυτό (αποθήκευτρα), που εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα των προϊόντων και τον χρόνο παραμονής τους στους αποθηκευτικούς χώρους. Οι επιχειρήσεις ωστόσο, προκειμένου να καταφύγουν στην λύση της αποθήκευσης για λογαριασμό τρίτων, προβληματίζονται. Τα ερωτήματα στα οποία θέλουν να καλυφθούν είναι κυρίως δυο: Η δημόσια αποθήκη είναι σε θέση να τους εξασφαλίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης (διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων τους, γρήγορη εξυπηρέτηση) που θα τους παρείχε η ιδιωτική αποθήκη; Το κράτος, ως θεσμοθετικό όργανο, έχει ορίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει μια ορθολογική συνεργασία των παραπάνω δυο μερών; Είναι προφανές ότι ένα προϊόν και γενικότερα μια συνεργασία ευημερούν όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν όφελος, είτε αυτό είναι καθαρά ποσοτικό (κέρδος), είτε είναι ποιοτικό (π.χ. ασφάλεια, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ). Στην Ευρώπη τα ερωτήματα αυτά, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες, είναι σε μεγάλο βαθμό απαντημένα, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να προσφεύγουν στις αποθήκες 3PL. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 2

12 Αντίθετα, στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καθώς αφ' ενός δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και αφ' ετέρου οι υπηρεσίες, που παρέχουν σήμερα οι υφιστάμενες αποθήκες 3PL δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους τρίτους. Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην ελληνική πραγματικότητα, όπου το τοπίο στον συγκεκριμένο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών είναι ιδιαίτερα συγκεχυμένο. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια συγκεντρωμένη πηγή πληροφορίας για όσους εμπλέκονται στην λειτουργία της αποθήκευσης των κατεψυγμένων προϊόντων και βοηθητικό εργαλείο : για μεν τις επιχειρήσεις, ώστε να αποφασίσουν υπό ποιές προϋποθέσεις πρέπει να καταφεύγουν στην αποθήκευση για λογαριασμό τρίτων για δε τους διαχειριστές των αποθηκών 3PL, πώς να υιοθετήσουν ένα ορθολογικότερο σχεδιασμό των εγκαταστάσεών τους και κυρίως πώς να διαχειριστούν αποδοτικότερα το σύστημα ψυκτική αποθήκη στο οποίο επιθυμούν να επενδύσουν, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 3

13 1.3 Μεθοδολογική προσέγγιση Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια: Καθορισμός του θέματος και του πεδίου εφαρμογής του σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές. Έρευνα της αγοράς στον Ελληνικό χώρο όσον αφορά στην διακίνηση των κατεψυγμένων προϊόντων, την αποθήκευσή τους και γενικότερα της αποθήκευσής τους για λογαριασμό τρίτων. Αναγνώριση και τεκμηρίωση των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στην συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των διαχειριστών αποθηκών 3PL στην Ελλάδα Επισήμανση των αδυναμιών που υπάρχουν και υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την αποθήκευση των εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Διαμόρφωση προτάσεων για την δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας επιχειρήσεων / διαχειριστών αποθηκών 3PL που να καθιστά ελκυστική την επιθυμία των επιχειρήσεων να καταφεύγουν στην χρήση των αποθηκών 3PL για την αποθήκευση των προϊόντων τους. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω στάδια και να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο πλήρης και ορθή αντιμετώπιση των θεματικών ενοτήτων, αντλήθηκαν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και με διαφορετικές μεθόδους. Συγκεκριμένα: Έγινε επισταμένη έρευνα σε ξένη και ελληνική σχετική με το θέμα βιβλιογραφία Αναζητήθηκαν πληροφορίες από διαδικτυακούς τόπους, τόσο για τις αποθήκες 3PL που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατεψυγμένων προϊόντων (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), όσο και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σήμερα για την διαχείρισή τους. Έγιναν συνεντεύξεις με ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο των logistics. Έγιναν επί τόπου επισκέψεις σε ψυκτικές αποθήκες, ιδιωτικές και δημόσιες, που λειτουργούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια των επισκέψεων αυτών έγιναν συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους διαχειριστές ενώ παράλληλα έγινε επισταμένη παρατήρηση όλων των βασικών λειτουργιών των αποθηκών αυτών τόσο στις αίθουσες αποθήκευσης όσο και έξω από αυτές (χώρος πρόσβασης, αποβάθρες κ.λπ.). Ο συγγραφέας της διπλωματικής αυτής εργασίας παρακολούθησε το 6 Ο Διεθνές Συνέδριο Νοτιανατολικής Ευρώπης 2007 για την ψυκτική αλυσίδα, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την άνοιξη του Η ανάλυση και η σύνθεση των πληρoφοριών από τις παραπάνω πηγές σε συνδυασμό με τις προσωπικές εκτιμήσεις του συγγραφέα οδήγησαν στην διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων και προτάσεων. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 4

14 1.4 Δομή της εργασίας Η εργασία δομείται σε πέντε ενότητες: Στην Εισαγωγή περιγράφεται το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και οι στόχοι της εργασίας. Παράλληλα, τεκμηριώνεται η ανάγκη που υπάρχει να διερευνηθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην δεύτερη ενότητα ορίζεται Η αλυσίδα logistics της διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων και η δραστηριότητα της αποθήκευσης και περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της αλυσίδας του κρύου. Γίνεται ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης των κατεψυγμένων προϊόντων, της δραστηριότητας της αποθήκευσης, της σημασίας της, καθώς και του αποθέματος στην αλυσίδα logistics. Αναλύεται το καθεστώς λειτουργίας των ψυκτικών αποθηκών και οι σημερινές τάσεις στην πολιτική αποθήκευσης, καθώς και στην εξέλιξη της ψυκτικής αποθήκης. Στην τρίτη ενότητα, Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων περιγράφεται ο όρος 3PL ψυκτική αποθήκη, αναφέρονται η ανάγκη ύπαρξης αποθηκών για λογαριασμό τρίτων και οι στόχοι της, ενώ παράλληλα, αναλύονται διεξοδικά οι συνιστώσες του συστήματος Ψυκτική αποθήκη για λογαριασμό τρίτων. Στην τέταρτη ενότητα Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων στην Ελλάδα καταγράφεται η σημερινή κατάσταση στον ελληνικό χώρο και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, στα πλαίσια της έρευνας αγοράς προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές για την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία μιας αποθήκης 3PL, καθώς και ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα της εργασίας και διαμορφώνονται προτάσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την λειτουργία μιας αποθήκης κατεψυγμένων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα. Η εργασία τελειώνει με την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών σε πηγές απ' όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες για τον εμπλουτισμό της εργασίας με ανάλογα στοιχεία. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 5

15 2. Η ΑΛΥΣΙΔΑ LOGISTICS ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 2.1 Η αλυσίδα logistics της διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων Ορισμός και περιγραφή Με τον όρο σύστημα logistics μιας αλυσίδας διακίνησης εμπορευμάτων νοείται το σύνολο διαφόρων μέσων / εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για την υλοποίησή της και ο τρόπος με τον οποίο αυτά συντονίζονται / διαχειρίζονται, ώστε η αλυσίδα αυτή να λειτουργεί αποδοτικά για την επιχείρηση.[1] Ξεκινώντας από τους προμηθευτές και καταλήγοντας στον καταναλωτή, αυτό το σύστημα γενικότερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέσα: Καταστήματα πρώτων υλών Μονάδες παραγωγής Κεντρικά καταστήματα τελικών προϊόντων Περιφερειακές αποθήκες διανομής Σε όλα επίπεδα του συστήματος χρησιμοποιούνται συστήματα μεταφοράς και χειρισμού φορτίων. Γενικά, ένα σύστημα Logistics διασφαλίζει τρεις βασικές λειτουργίες: τον εφοδιασμό των εργοστασίων με πρώτες ύλες, με ημιεπεξεργασμένα προϊόντα και με διάφορες άλλες παροχές τον προγραμματισμό της παραγωγής από τον οποίο εξαρτώνται η λειτουργία της αποθήκευσης, ο χειρισμός των φορτίων και η μεταφορά τους τη φυσική διανομή των τελικών προϊόντων, δηλαδή τη διακίνησή τους από τα σημεία παραγωγής μέχρι τα σημεία της κατανάλωσης (καταναλωτές, χρήστες, μεταπωλητές) Κάθε μία από τις παραπάνω βασικές λειτουργίες προϋποθέτει την ύπαρξη ενός περίπλοκου συστήματος επικουρικών λειτουργιών και συγκεκριμένα μεταφοράς, χειρισμού φορτίων, αποθήκευσης, τυποποίησης και συσκευασίας. (σχήμα 2.1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 6

16 Σχήμα 2.1 Λειτουργίες της μεταφοράς, χειρισμού φορτίων και αποθήκευσης μέσα στο σύστημα Logistics της αλυσίδας διακίνησης των εμπορευμάτων. Πηγή:[1] Σ' αυτό το σύστημα Logistics, οι ροές των προϊόντων (φυσικές ροές) από την επιχείρηση προς τον πελάτη καθορίζονται με βάση ένα σύστημα ροής της πληροφορίας από τον πελάτη προς την επιχείρηση, πλήρως ελεγχόμενο από την επιχείρηση. Παράλληλα, στο παραπάνω σύστημα εμφανίζεται ένα λογιστικό κόστος για την επιχείρηση που αυξάνεται όσο προσεγγίζουμε στην τελική κατανάλωση. H λειτουργία του συστήματος Logistics στηρίζεται στις ίδιες αρχές, οποιαδήποτε και εάν είναι τα προϊόντα που παράγει και διακινεί η επιχείρηση. Πρέπει να ικανοποιήσει, παρέχοντας ένα συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών και με το μικρότερο δυνατό κόστος, τις ανάγκες των καταναλωτών ή των μονάδων παραγωγής. Στα πλαίσια της αλυσίδας διακίνησης εμπορευμάτων τα εμπορεύματα μπορούν να είναι διαφορετικής φύσης όπως βιομηχανικά, γεωργικά, τρόφιμα κ.λπ. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για ευπαθή προϊόντα, ένας συγκεκριμένος αριθμός βοηθητικών λειτουργιών πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία κατώτερη από αυτήν του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τροποποιώντας κατάλληλα το σχεδιασμό αυτών των λειτουργιών με στόχο να τις καταστήσουμε ικανές να αντιμετωπίσουν αυτές τις τεχνητές προϋποθέσεις, δημιουργούμε την αλυσίδα διακίνησης των κατεψυγμένων προϊόντων γνωστή και ως «αλυσίδα του κρύου». Η αλυσίδα του κρύου επομένως αποτελεί μέρος της αλυσίδας των παραδοσιακών εμπορευμάτων και υπακούει σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους νόμους και στις ίδιες αρχές. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 7

17 2.1.2 Οι ιδιαιτερότητες της αλυσίδας του κρύου Η αλυσίδα του κρύου διαφοροποιείται από την αλυσίδα των άλλων εμπορευμάτων στο ότι υποβάλλεται σε ορισμένους περιορισμούς, που προϋποθέτουν ένα διαφορετικό σχεδιασμό (αντίληψη) των χρησιμοποιουμένων μέσων /εξοπλισμού.[1] Συγκεκριμένα, επειδή η διακίνηση των κατεψυγμένων εμπορευμάτων απαιτεί διαφορετική θερμοκρασία από αυτήν του εξωτερικού περιβάλλοντος, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβάλλει διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού φορτίων, τυποποίησης και συσκευασίας των φορτίων από εκείνους της αλυσίδας των παραδοσιακών εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα της αλυσίδας του κρύου είναι τρόφιμα ή άλλα προϊόντα όπως λουλούδια, φαρμακευτικά προϊόντα, φωτογραφικά φιλμς κ.λπ., που απαιτούν ιδιαίτερο θερμοκρασιακό περιβάλλον. Σε αυτήν την εργασία θα περιορισθούμε στον τομέα των τροφίμων (ευπαθή τρόφιμα) εκ των οποίων τα συνηθέστερα διακινούμενα είναι: τα κατεψυγμένα προϊόντα και τα παγωτά τα κρέατα, τα πουλερικά, το κυνήγι τα αλλαντικά, τα έτοιμα φαγητά, τα γλυκά, τα φρέσκα ζαχαρώδη τα ακατέργαστα γάλατα, τα παστεριωμένα, τα ζαχαρούχα ή τα ζυμωμένα και γενικώς όλα τα γαλακτοκομικά τα ψάρια της θάλασσας και του γλυκού νερού, τα οστρακοειδή, φρέσκα ή κατεψυγμένα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά Εικόνα 2.1 Ψυκτικός θάλαμος Πηγή: [25] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 8

18 Όσον αφορά στα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα του κρύου διακρίνουμε πέντε τεχνικές: α) τη σιδηροδρομική β) την οδική γ) τη θαλάσσια δ) την εναέρια και ε) τη μεταφορά με πολλά μέσα (διατροπική) α) Στις σιδηροδρομικές μεταφορές χρησιμοποιούνται ισοθερμικά βαγόνια, ψυκτικά ή θερμαντικά, καθώς επίσης και οχήματα «γραμμής οδού», ισοθερμικά ή ψυκτικά. Η πλειοψηφία των χρησιμοποιουμένων βαγονιών είναι ψυκτικού τύπου, με την ψύξη να εξασφαλίζεται από ένυδρο ή ανθρακικό πάγο, που τοποθετείται μέσα σε ειδικά καλάθια σε κάθε άκρο του βαγονιού. β) Στην οδική μεταφορά χρησιμοποιούνται μικρά και μεγάλα φορτηγά, αρθρωτά και ρυμουλκούμενα οδικά οχήματα. Επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ της μεταφοράς ενιαίου φορτίου από αυτή των ομαδοποιημένων φορτίων. Η τελευταία πραγματοποιείται με συλλογή φορτίων από μία αποθήκη αποστολής και την παράδοσή τους σε μία αποθήκη υποδοχής. Εικόνα 2.2 Οδική μεταφορά κατεψυγμένων Πηγή: [21] γ) Στη θαλάσσια μεταφορά η διακίνηση των φορτίων και γενικότερα οι «αποστολές» πραγματοποιούνται από λιμάνι σε λιμάνι και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται διάκριση μεταξύ του πλοίου που είναι εξοπλισμένο να δεχθεί ισοθερμικά ή ψυκτικά εμπορευματοκιβώτια από αυτό που μεταφέρει εμπορεύματα μέσα σε μονωμένα θερμικά διαμερίσματα, ψυχόμενα με κλασσικά συστήματα παραγωγής ψύχους. δ) Στην εναέρια μεταφορά, η οποία έχει, αισθητά σε σχέση με τις άλλες, μειωμένη χρονική διάρκεια, χρησιμοποιούνται κυρίως μονωμένες κυψέλες, που δεν περιλαμβάνουν κανένα σύστημα ψύξης, αλλά παρ' όλα αυτά εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία του εμπορεύματος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτή η τεχνική υπόκειται ωστόσο στις διαδοχικές επιπτώσεις των τερματικών λειτουργιών της σύνδεσης του αεροπλάνου με τον αερολιμένα και του αερολιμένα με τους αποστολείς, ή τους διανομείς των εμπορευμάτων. Πολλά αεροσκάφη διαμορφώνονται κατάλληλα για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 9

19 ε) Στη διατροπική μεταφορά χρησιμοποιούνται εμπορευματοκιβώτια και κινητά πλαίσια, που επιτρέπουν τη μεταφορά από σημείο σε σημείο, χωρίς διακοπή της αλυσίδας του κρύου, χρησιμοποιώντας διαδοχικά την οδική ή και τη σιδηροδρομική μεταφορά, κατόπιν τη θαλάσσια ή την εναέρια και τελικώς εκ νέου την οδική ή και την σιδηροδρομική, ώστε να παραδοθεί το εμπόρευμα στον παραλήπτη.[1],[2] Διακρίνουμε τις ισοθερμικές μονάδες σε αυτές που είναι απλά μονωμένες, στις ψυκτικές μονάδες που είναι μονωμένες και εφοδιασμένες με μία πηγή ψύχους, στις ψυκτικές μονάδες που είναι μονωμένες και εφοδιασμένες με ένα μηχανισμό παραγωγής ψύχους καθώς επίσης και στις θερμικές μονάδες, που είναι μονωμένες και εφοδιασμένες με μια πηγή παραγωγής θερμότητας. Όσον αφορά στην αποθήκευση των προϊόντων, ως λειτουργία που διενεργείται στα πλαίσια της αλυσίδας διακίνησης των κατεψυγμένων προϊόντων, αυτή απαιτεί χώρους αποθήκευσης (αποθήκες), που σχεδιάζονται πολύ διαφορετικά από ότι οι συμβατικές αποθήκες. Μια αποθήκη κατεψυγμένων προϊόντων (ψυκτική αποθήκη) διαφοροποιείται από κάθε άλλη αποθήκη από το γεγονός ότι πρέπει να διατηρήσει κατά τη διάρκεια μια μακράς χρονικής περιόδου επακριβώς καθορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος στο εσωτερικό της και συνήθως πολύ διαφορετικές από αυτές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτή η συντήρηση του ψύχους κοστίζει πολύ ακριβά, απαιτεί μία συνεχή επιτήρηση των εγκαταστάσεων και υπόκειται σε έναν ιδιότυπο κανονισμό. Για την ψυκτική αποθήκευση, που αποτελεί και το αντικείμενο αυτής της εργασίας, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 2.2. Κατά τον χειρισμό ενός φορτίου πρέπει να διασφαλίζεται ότι αυτό δεν θα υποστεί αλλοίωση ή/και τροποποίηση της σύστασης ή της μορφής του. Με αυτό το δεδομένο στην αλυσίδα του κρύου η φόρτωση και η εκφόρτωση των εμπορευμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα, ώστε τα εμπορεύματα να μην παραμείνουν εκτεθειμένα για πολύ ώρα στο εξωτερικό περιβάλλον. Η τοποθέτησή τους στην ψυχόμενη αίθουσα / αποθήκη απαιτεί ανυψωτικά οχήματα και λοιπό εξοπλισμό ειδικού τύπου, που να μπορούν να λειτουργούν σε χαμηλή θερμοκρασία. Η συσκευασία των κατεψυγμένων εμπορευμάτων, όπως και οι συσκευασίες όλων των άλλων εμπορευμάτων, προκαθορίζεται από τη μορφή, τον όγκο και το βάρος του προϊόντος. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι η συσκευασία ενός προϊόντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το όλο σύστημα Logistics που υιοθετείται από την επιχείρηση για τη διακίνηση του προϊόντος και κυρίως από τα συστήματα μεταφοράς, αποθήκευσης και χειρισμού φορτίων που χρησιμοποιούνται. Στα πλαίσια αυτά η συσκευασία των κατεψυγμένων εμπορευμάτων παρουσιάζει αναγκαστικά και αυτή ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη συσκευασία των άλλων εμπορευμάτων. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν επίσης και οι συνθήκες τοποθέτησής τους μέσα στις ψυκτικές αποθήκες. Ενδεικτικά σαν παράδειγμα καταγράφεται, ότι κατά την αποθήκευση των κατεψυγμένων προϊόντων, πρέπει να αφήνεται χώρος ανάμεσά τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. [1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 10

20 2.1.3 Η προσφορά και η ζήτηση των κατεψυγμένων προϊόντων Μέσα σε ένα σύστημα Logistics οι «φυσικές ροές», δηλαδή τα εμπορεύματα που έχουν κατεύθυνση από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή, ελέγχονται από ένα σύστημα ροής των πληροφοριών από τον καταναλωτή προς την επιχείρηση. Η ζήτηση καθορίζει και ελέγχει την προσφορά. Πολύ συχνά η προσφορά μπορεί να επηρεάσει την ζήτηση. Αυτή η αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση των ευπαθών τροφίμων και ειδικότερα των κατεψυγμένων προϊόντων. [1] Ο ρυθμός της σημερινής ζωής υποχρεώνει όλο και περισσότερο τους καταναλωτές να απαιτούν τρόφιμα διαθέσιμα κάθε στιγμή και σε όλες τις περιστάσεις και τους τόπους. Προϊόντα που προσφέρονται σε ενδιαφέρουσες τιμές και συγχρόνως διαθέτουν μία ασφάλεια από υγιεινής και τοξικολογικής άποψης. Επιπλέον, προτιμούν προϊόντα που μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα. Τα κατεψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν πολύ καλά αυτές τις απαιτήσεις. Είναι εύκολο να καταναλωθούν, παράλληλα προσφέρονται σε τιμές που είναι πιο χαμηλές σε σχέση με εκείνες των αντίστοιχων νωπών προϊόντων. Η κατάψυξη, μειώνοντας την ενζυματική δραστηριότητα αποτρέπει τα φαινόμενα της αυτοοξείδωσης και επομένως τον σχηματισμό των ελεύθερων ριζών, που είναι ένα από τα αίτια του καρκίνου. Επιπλέον, οι κατασκευαστές κατεψυγμένων προϊόντων έχουν βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων τους. Παράγουν όλο και περισσότερο ποικίλα και νέα προϊόντα. Αυτό προκαλεί ένα διπλό αποτέλεσμα "προσφοράς-ζήτησης". Η παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται με ένα πολύ υψηλό ρυθμό τα τελευταία έτη. Με αυτή την έννοια μπορούμε να υπογραμμίσουμε, ότι η αύξηση της προσφοράς οφείλεται εξ ίσου στην καλή και πλήρη πληροφόρηση των καταναλωτών από τους παραγωγούς σχετικά με τον τρόπο συντήρησης και κατανάλωσης των προϊόντων που αγοράζουν. Το διπλό αποτέλεσμα «προσφορά-ζήτηση» έχει προκαλέσει την θεαματική αύξηση κατανάλωσης και παραγωγής των προϊόντων της αλυσίδας του κρύου σε ολόκληρο τον κόσμο. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 11

21 2.2 Η δραστηριότητα της αποθήκευσης Ρόλος και σημασία της αποθήκευσης και του αποθέματος στην αλυσίδα logistics. Μία ψυκτική αποθήκη είναι ένα κτήριο ή ένα συγκρότημα κτηρίων που προορίζονται για την αποθήκευση κάποιων προϊόντων κυρίως των ευπαθών τροφίμων, μέσα σε αυστηρά καθορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε αίθουσες (αποθηκευτικούς χώρους) μη μονωμένες θερμικά και μη ψυχόμενες. [1] Οι ψυκτικές αποθήκες προσπαθούν να διασφαλίσουν: την εξομάλυνση χρονικά της παραγωγής με την κατανάλωση ενός προϊόντος. την ρύθμιση των προμηθειών με την προοδευτική διοχέτευση στην αγορά προϊόντων μικρού χρόνου αποθήκευσης πλεονασματικής ποσότητας, λαμβάνοντας υπ' όψη την υφιστάμενη ζήτηση. τον εφοδιασμό των περιοχών υψηλής κατανάλωσης με όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης. την ανταλλαγή και την αναδιανομή των τροφίμων σε ένα δίκτυο διεθνούς εμβέλειας, ανεξάρτητα του χρόνου και της απόστασης. Συνεπώς αποτελούν ένα στρατηγικό μέσο και επιτελούν μια ουσιαστική λειτουργία μέσα στην αλυσίδα του κρύου. Τοποθετούνται αφ' ενός μεταξύ της παραγωγής ή / και της σύλληψης της πρώτης ύλης τροφικής, φυτικής ή ζωικής και αφετέρου, μεταξύ της βιομηχανικής παραγωγής του προϊόντος και της τελικής κατανάλωσής του. Οι ψυκτικές αποθήκες δημιουργήθηκαν για να αποθηκεύουν εμπορεύματα για μία χρονική περίοδο λιγότερο ή περισσότερο μεγάλη πριν την μεταφορά τους, την προώθησή τους στην κατανάλωση ή την χρησιμοποίησή τους. Η εποχική διακύμανση της παραγωγής των πρώτων υλών ήταν πρακτικά η αιτία της δημιουργίας των αποθηκών. Σήμερα η βιομηχανία, για να διασφαλίσει μία συνεχή παραγωγή, οφείλει να διαθέτει μία συγκεκριμένη ποσότητα πρώτων υλών, ημιτελών και τελικών προϊόντων. Η μη πρόβλεψη αυτών των ποσοτήτων μπορεί να καθυστερήσει την παραγωγή ενός προϊόντος και την μεταπώλησή του. Οι ποσότητες αυτές ονομάζονται απόθεμα ή αποθεματικό και στη διεθνή ορολογία stock. Το αποθεματικό εμφανίζεται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας του κρύου. Ανάλογα με την αιτία αποθεματοποίησης διακρίνεται στα παρακάτω: απόθεμα διανομής απόθεμα παρέμβασης πιθανό απόθεμα μεταξύ των διαφόρων φάσεων μεταποίησης απόθεμα σκοπιμότητας ή ευκαιριακό απόθεμα λογιστικό απόθεμα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 12

22 Αναλυτικότερα: Το απόθεμα διανομής έχει σαν αποστολή να εξασφαλίζει στους πελάτες την επιθυμητή ταχύτητα παράδοσης. Αφορά κυρίως τα τελικά προϊόντα. Το απόθεμα παρέμβασης αφορά προϊόντα πρώτης ανάγκης (π.χ. κρέας, βούτυρο) σε κράτη με μεγάλη δυνατότητα παραγωγής (Αργεντινή, Γαλλία) των οποίων οι τιμές πέφτουν για κάποιο λόγο. Το κράτος, προκειμένου να μη σταματήσει η παραγωγή τους, αγοράζει μεγάλες ποσότητες από αυτά και τα αποθηκεύει σε δημόσιες ψυκτικές αποθήκες αναμένοντας την αύξηση της ζήτησης, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Το πιθανό απόθεμα μεταξύ των διαφόρων φάσεων μεταποίησης αφορά προϊόντα, που παρουσιάζουν εποχική διακύμανση ως προς την κατανάλωσή τους. Τα προϊόντα αυτά αποθηκεύονται σε μια ενδιάμεση ημιτελή μορφή για κάποιο χρόνο (π.χ. κατεψυγμένη ζύμη για πίττες, τσουρέκια) και παίρνουν την τελική τους μορφή κατά την περίοδο της αυξημένης ζήτησης. Το απόθεμα σκοπιμότητας ή ευκαιριακό απόθεμα αφορά τελικά προϊόντα και έχει σαν αποκλειστικό στόχο το κέρδος. Συγκεκριμένα όταν προβλέπεται αύξηση της τιμής ενός προϊόντος οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις πωλήσεις και το αποθηκεύουν με σκοπό να το πουλήσουν αργότερα σε υψηλότερη τιμή. Συμβαίνει αναλόγως και να αγοράζουν οι επιχειρήσεις σε χαμηλή τιμή ένα προϊόν και να το αποθηκεύουν με αποκλειστικό στόχο το κέρδος σε μελλοντικό χρόνο. Τέλος το λογιστικό απόθεμα αφορά αποκλειστικά προϊόντα που παρουσιάζουν εποχικότητα ως προς την παραγωγή τους. Τέτοια προϊόντα είναι οι πρώτες ύλες. Στο Σχήμα 2.2, που ακολουθεί δίνονται τα στάδια της αλυσίδας του κρύου, στα οποία εμφανίζεται η λειτουργία της αποθήκευσης, καθώς επίσης και οι διαφορετικές κατηγορίες αποθέματος, που περιγράφηκαν παραπάνω. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 13

23 Σχήμα 2.2 Η λειτουργία της αποθήκευσης μέσα στην αλυσίδα του κρύου Συλλογή πρώτων υλών Απόθεμα μεταξύ φάσεων μεταποίησης... Βιομηχανία Απόθεμα παρέμβασης Λογιστικό απόθεμα Απόθεμα σκοπιμότητας Εισαγωγείς Χονδρέμποροι Super market Απόθεμα διανομής Κατανάλωση Πηγή:[1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 14

24 Προκειμένου να υπάρξει απόθεμα, πρέπει να υπάρξει η αποθήκευσή του, η οποία απαιτεί τη διαχείριση του αποθέματος, που με τη σειρά της γεννά κόστος για την επιχείρηση. Το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από τα έσοδα και έτσι το απόθεμα μπορεί να θεωρηθεί σαν σημείο διεπαφής (interface) μεταξύ διαφορετικών αναγκών, αυτών που επιβάλλουν αύξηση του αποθέματος και εκείνων που απαιτούν τη μείωσή του. Τα σημεία των διεπαφών είναι βασικά τρία: Διεπαφή οικονομικών εμπορικών στόχων Τη στιγμή πού το εμπορικό τμήμα της επιχείρησης προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση αναγκάζεται να εξαντλήσει το απόθεμα και φυσικά το θεωρεί σαν επιτυχία του στόχου του που είναι να πουλήσει. Το παραπάνω γεγονός αυξάνει τα έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης, ενώ δεν επιτρέπει την είσοδο για την αντικατάσταση των προϊόντων προς αποθήκευση. Ετσι, είναι προφανές ότι στις οικονομικές εκτιμήσεις θα περιοριστούν τα αποθέματα και συγχρόνως η ασφάλεια της αντιμετώπισης μιας περαιτέρω αύξησης της ζήτησης. Η ικανοποίηση της πελατείας λοιπόν είναι ο μεγάλος εχθρός του αποθέματος, συχνό αποτέλεσμα ενός πετυχημένου marketing. Διεπαφή συνθηκών εισόδου-εξόδου στους αποθηκευτικούς χώρους Η αποθήκη είναι συνήθως υποχρεωμένη να δέχεται προϊόντα στο μέγεθος (συσκευασία) που καθορίζει ο παραγωγός. Αντίθετα, η ζήτηση υπαγορεύει τελείως διαφορετικά μεγέθη προϊόντων και συνήθως σε συσκευασίες μικρότερων διαστάσεων. Επομένως, δημιουργείται μια μεταβολή στις συνθήκες εισόδου από αυτές της εξόδου για πολλά προϊόντα, που αυτόματα δημιουργεί απαίτηση για προετοιμασία της παραγγελίας, που με την σειρά της προκαλεί μια αντίφαση στην χρέωση, λόγω μη συνεχούς ροής των προϊόντων. Ακόμη, πολλές φορές η χρονική στιγμή της εισόδου αποδεικνύεται λανθασμένη, όταν ας πούμε η στιγμιαία ζήτηση πέσει και τότε αυξάνει το απόθεμα, ενώ συγχρόνως το κόστος αποθήκευσης που θεωρητικά βαρύνει τον παραγωγό, μετακυλίεται στον πελάτη. Διεπαφή της ποσότητας που αποθηκεύεται Είναι φυσικό τα τελικά προϊόντα να κατασκευάζονται σε προκαθορισμένες ποσότητες με στόχο την οικονομία. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στις παραγγελίες πρώτων υλών. Επομένως, ανάλογα με τις παραγγελίες των πελατών μπορεί το θεωρητικό απόθεμα των πρώτων υλών ή των τελικών προϊόντων να υπερβεί τις δυνατότητες της αποθήκης ή και να παρατηρηθεί έλλειμμα αποθέματος. Αυτό το φαινόμενο προκαλεί αύξηση του κόστους αποθήκευσης που στην λογιστική αλυσίδα προκαλεί αύξηση κόστους του τελικού προϊόντος. Πάντως, οι περισσότεροι θεωρούν το κόστος λόγω αποθέματος αναγκαίο κακό με αντιφατικά αποτελέσματα. Συμπερασματικά λοιπόν, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, στόχος είναι η αποθήκευση να λειτουργεί ανεξάρτητα από όλες αυτές τις διεπαφές, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους logistics για την επιχείρηση. [1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 15

25 2.2.2 Καθεστώς λειτουργίας και ταξινόμηση των ψυκτικών αποθηκών Στις χώρες που ασκείται μια ελεύθερη οικονομία, οι ψυκτικές αποθήκες ανήκουν συνήθως σε εμπορικές επιχειρήσεις με ιδιωτικό χαρακτήρα. Μπορούν, εν τούτοις πιο σπάνια να είναι ιδιοκτησία είτε του Κράτους, είτε ενός υπηρεσιακού οργανισμού (περιφέρεια - κοινότητα - δήμος, κ.λπ.), είτε ομάδων παραγωγών (συνεταιρισμοί γενικώς), είτε μιας «επιχείρησης μεικτής οικονομίας», είτε τέλος δημόσιων εν γένει συμφερόντων που αντίκεινται σε αμιγώς ιδιωτικά συμφέροντα. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, μετά από ιδιωτικές συμβάσεις που συνάπτονται με δημόσιους φορείς, οι ψυκτικές αποθήκες μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση από επαγγελματίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ως επίσης και από δημόσιες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζουν την οικονομική τους αποδοτικότητα παρέχοντας όμως ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης. Η διατήρηση της ποιότητας είναι πάντα για τις αποθήκες των χωρών με ελεύθερη οικονομία ένας στόχος πρώτιστης σημασίας, καθώς η ικανοποίηση της πελατείας είναι αυτή που προκαλεί και τα καλά οικονομικά αποτελέσματα. Στις χώρες που ασκείται κρατική οικονομία, οι ψυκτικές αποθήκες είναι επιχειρήσεις του Κράτους και ανήκουν γενικώς σε ένα σύνολο «παραγωγή διανομή - πώληση» μέσα στο οποίο, παίζουν το ρόλο τους με γνώμονα το τελικό αποτέλεσμα που άπτεται του εμπορεύματος χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη το εμπορικό κέρδος. Το οικονομικό όφελος προκύπτει συγχρόνως από την ποιότητα της εργασίας και από τη μη επιβολή κυρώσεων που επιβάλλονται για μη ορθώς συντηρούμενα προϊόντα. Τόσο η ελεύθερη όσο και η κρατική οικονομία έχουν την ίδια ανησυχία να διασφαλίσουν την ανώτατη αξία για το προϊόν τη στιγμή της κατανάλωσής του ή γενικότερα της χρήσης του. Οι ψυκτικές αποθήκες διακρίνονται με βάση τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν σε: - πολυλειτουργικές (γενικές ) αποθήκες - εξειδικευμένες αποθήκες Η γενική αποθήκη είναι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και εξοπλισμένη για να συντηρήσει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, όλες τις ποικιλίες των προϊόντων. Είναι συνήθως μια δημόσια ψυκτική αποθήκη και συναντάται μέσα σε καταναλωτικά κέντρα. Η εξειδικευμένη αποθήκη είναι σχεδιασμένη και εξοπλισμένη για την αποθήκευση μιας μόνο κατηγορίας προϊόντων, αποτελώντας συμπληρωματική λειτουργία μιας γεωργικής δραστηριότητας ή μιας βιομηχανίας τροφίμων (γαλακτοκομεία, σφαγεία, σταθμοί συγκεντρώσεως φρούτων κ.λπ.). Στα πλαίσια αυτά η εξειδικευμένη ψυκτική αποθήκη συναντάται κατά προτίμηση μέσα στα κέντρα της παραγωγής, και ανήκει συνήθως στην κατηγορία των ιδιωτικών ή των συνεταιριστικών αποθηκών. Ακόμη οι ψυκτικές αποθήκες διακρίνονται με βάση τις οικονομικές λειτουργίες σε: - αποθήκες της παραγωγής - αποθήκες μακρόχρονης συντήρησης - αποθήκες διανομής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 16

26 Οι πρώτες αποτελούν λειτουργικό τμήμα μιας γεωργικής βιομηχανίας, μιας ιχθυόσκαλας, ενός εργοστασίου παγωτών, των εργαστηρίων καταψύξεως ή των μονάδων κατάψυξης του κρέατος. Οι αποθήκες μακρόχρονης συντήρησης είναι εξειδικευμένες ή πολυλειτουργικές και τα τρόφιμα συντηρούνται εκεί για αρκετούς μήνες πριν την αποστολή τους. Οι παρτίδες των εμπορευμάτων είναι συχνά διαφορετικές κατά την είσοδο και την έξοδο στην/από την αποθήκη. Η ακτίνα δράσης των αποθηκών αυτού του τύπου είναι πολύ μεγάλη, παραδείγματος χάρη: μια μεγάλη φυσική περιοχή ή το επίπεδο μιας χώρας. Οι αποθήκες διανομής είναι εγκατεστημένες κανονικά σε αστικές περιοχές κοντά σε αγορές χονδρικής ή κοντά σε μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα που τροφοδοτούν αγορές λιανικής (Super Market, καταστήματα self-service). Παραλαμβάνουν τα εμπορεύματά τους από αποθήκες μακρόχρονης συντήρησης ή από αποθήκες παραγωγής σε σημαντικές ποσότητες (τουλάχιστον 5 τόνοι για μια αποθήκευση) για μια συντήρηση από μία εβδομάδα έως δύο μήνες. Τα εμπορεύματα αναδιανέμονται κατόπιν σε μικρές παρτίδες στις αγορές λιανικής, στους λιανοπωλητές, στα εστιατόρια, δηλαδή στο τελικό δίκτυο διανομής και στους καταναλωτές. [1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 17

27 2.3 Οι σημερινές τάσεις στην πολιτική αποθήκευσης και στην εξέλιξη της ψυκτικής αποθήκης Από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 τα logistics επικεντρώνονταν στην παροχή βασικών μεταφορικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της μεγάλης ζήτησης για όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η μάχη του ανταγωνισμού συνιστά την κάλυψη της ζήτησης στην απόκτηση των πρώτων υλών και στην κατάληψη νέων αγορών. Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 οι επιχειρήσεις δείχνουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο χώρο των Logistics. Ως κύριες αιτίες αναφέρονται: Η έμφαση που δίνονταν στην ικανοποίηση των πελατών Η σημαντική ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου Η εκτίμηση ότι οι αποφάσεις για το δίκτυο διανομής είναι στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό Η αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά στις μεταφορές (π.χ. η αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης) Η βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και των πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων καθώς και η κωδικοποίηση των αντικειμένων και τα ηλεκτρονικά καταστήματα Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών Τα πολλά προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής Η γενική τάση που επικρατούσε στην ολοκλήρωση των λειτουργιών όπως στρατηγικές συμμαχίας συνεταιρισμοί, συνεργασίες κ. α. Σήμερα, με τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι αρχές που διέπουν τον ευρύτερο τομέα της αποθήκευσης αντιπροσωπεύουν την πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή στον κόσμο του ανταγωνισμού. Η ζήτηση καθορίζει τον τρόπο πώλησης, διαχείρισης λογαριασμών, διαχείρισης Logistics, παραγωγής και αγορών. Σύμφωνα με τους Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες, όπως διαπιστώθηκε στο 6 Ο Διεθνές Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2007 για την ψυκτική αλυσίδα, η ελεγχόμενη ως προς τη θερμοκρασία βιομηχανία logistics πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, που αφορούν την ποιότητα, την διαθεσιμότητα, το κόστος και την τεχνογνωσία. Υπάρχει άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό των οδικών δικτύων και των λιμένων (υποδομή και νοοτροπία), καθώς επίσης και για χωροθέτηση ζωνών logistics και πραγματοποίηση στρατηγικών συνεργασιών. Επίσης, ένας από τους κύριους στόχους των logistics, αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους αποθήκευσης, είναι η σημαντική μείωση του όγκου του αποθέματος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο στόχος του «μηδενικού αποθέματος» είναι σχεδόν θεωρητικός, αφού συνήθως τα χαρακτηριστικά της ζήτησης παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις αλλαγές της προσφοράς. Έτσι μέσα σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, όπου ο πελάτης κατακλύζεται από προσφορές προμηθευτών, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης, δηλαδή την ρύθμιση της ζήτησης στα όρια των δυνατοτήτων της παραγωγής. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 18

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 [ Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Μ Ο Τ Σ Η Μ Α Ν Ι Ο Λ Α - Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Ε Λ Α ] ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μια εξερευνητική έρευνα των σύγχρονων στρατηγικών προώθησης και του μάρκετινγκ στις Β2Β ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LOGISTICS ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPERMARKET Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και Προοπτικές στην Σπουδαστές: Βολτυράκης Μάρκος 3800 Πατσιοκώστα Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος Εργασίας: LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπουδαστές: ΚΑ ΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.:6723

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Διαχείρισης της Ζήτησης: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης τους και Εφαρμογή στην ΕΕ-10

Προγράμματα Διαχείρισης της Ζήτησης: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης τους και Εφαρμογή στην ΕΕ-10 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Προγράμματα Διαχείρισης της Ζήτησης: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων Επιστημονική ομάδα έργου: Καθηγητής Ιωάννης Μπουρής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής Δρ. Γεώργιος Αλεξόπουλος Αλεξία Γιαννουζάκου, Μ.Β.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ LOGISTICS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ LOGISTICS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ LOGISTICS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της αλυσίδας αξίας Από την αλυσίδα αξίας στο δίκτυο αξίας

Η εξέλιξη της αλυσίδας αξίας Από την αλυσίδα αξίας στο δίκτυο αξίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων Επιστημονική ομάδα έργου: Καθηγητής Ιωάννης Μπουρής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής Δρ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λίνα Σταμουλία Τζίβα Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (FRONT OFFICE) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (FRONT OFFICE) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΜ. 389 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ Άγιος Νικόλαος 2011 ABSTRACT The present dissertation is

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα