ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Επιβλέποντες Καθηγητές: Καθηγητής Α.Π.Θ. Α. Νανιόπουλος Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Χ. Πυργίδης Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007

2 Αφιερώνεται στην Αρτούλα

3 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αποθήκευση Κατεψυγμένων Προϊόντων για Λογαριασμό Τρίτων και οι Προοπτικές για την Ελλάδα» εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Δημήτριο Θ. Αλτίνη με επιβλέποντες τον καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο και τον αναπληρωτή καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Χρίστο Πυργίδη στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών». Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της αποθήκευσης των κατεψυγμένων προϊόντων και η άνθιση των υπηρεσιών logistics ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης στις ανάγκες και στα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου να προταθούν λύσεις για την αναμόρφωση και καλύτερη οργάνωση του κλάδου των 3PL εταιρειών με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων κατεψυγμένων τροφίμων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω, όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και κ. Χρίστο Πυργίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., για τη συμβουλευτική υποστήριξη, τις εύστοχες παρατηρήσεις τους και την άριστη συνεργασία μας καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και ιδιαιτέρως τη σύζυγό μου Λένα για την υπομονή τους και τη συμπαράσταση που μου προσέφεραν. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Δημήτριος Αλτίνης

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο της εργασίας και πεδίο εφαρμογής Περιγραφή του προβλήματος και στόχοι της εργασίας Μεθοδολογική προσέγγιση Δομή της εργασίας 5 2. Η αλυσίδα logistics της διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων και η δραστηριότητα της αποθήκευσης 2.1 Η αλυσίδα logistics της διακίνησης των κατεψυγμένων προϊόντων Ορισμός και περιγραφή Οι ιδιαιτερότητες της αλυσίδας του κρύου Η προσφορά και η ζήτηση των κατεψυγμένων προϊόντων Η δραστηριότητα της αποθήκευσης Ο ρόλος και η σημασία της αποθήκευσης και του αποθέματος στην αλυσίδα logistics Καθεστώς λειτουργίας και ταξινόμηση των ψυκτικών αποθηκών Οι σημερινές τάσεις στην πολιτική αποθήκευσης και στην εξέλιξη της ψυκτικής αποθήκης Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων 3.1 Η 3PL ψυκτική αποθήκη Διαφορές μεταξύ αποθηκών για λογαριασμό τρίτων και ιδιωτικών αποθηκών Η ανάγκη ύπαρξης αποθηκών για λογαριασμό τρίτων Οι στόχοι μιας αποθήκης για λογαριασμό τρίτων Το σύστημα «ψυκτική αποθήκη για λογαριασμό τρίτων» Ορισμός λειτουργίες και συνιστώσες του συστήματος Ανάλυση του συστήματος ψυκτική αποθήκη Οι καταναγκασμοί του συστήματος 37

5 4. Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων στην Ελλάδα 4.1 Η διακίνηση κατεψυγμένων προϊόντων στην Ελλάδα και οι ανάγκες για αποθήκευση Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα Υφιστάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Έρευνα αγοράς και προοπτικές για την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα Ορθολογικός σχεδιασμός και λειτουργία μιας αποθήκης κατεψυγμένων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα Ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων : Αποθήκες, Επιχειρήσεις και Κράτος Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές 64

6 Περίληψη Τα διάφορα προϊόντα (πρώτες ύλες, ημιτελή, τελικά προϊόντα), παρά την τάση που υπάρχει για μείωση του αποθέματος (stock), αποθηκεύονται και θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται. Οι κύριοι λόγοι είναι να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για εποχική κατανάλωση των τελικών προϊόντων και να εξασφαλιστεί συνέχεια στην παραγωγή τους. Τα κατεψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς προσφέρονται σε τιμές πιο χαμηλές από εκείνες των νωπών προϊόντων, διαθέτουν ασφάλεια από άποψη υγιεινής και κυρίως μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα. Το διπλό αποτέλεσμα «προσφορά-ζήτηση» έχει προκαλέσει την θεαματική αύξηση κατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων της αλυσίδας του κρύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διακίνηση των κατεψυγμένων εμπορευμάτων απαιτεί διαφορετική θερμοκρασία από αυτήν του εξωτερικού περιβάλλοντος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβάλλει διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού φορτίων, τυποποίησης και συσκευασίας τους από εκείνους της αλυσίδας των παραδοσιακών εμπορευμάτων. Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό και γι' αυτό οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το σταθερό λειτουργικό κόστος των ιδιωτικών τους αποθηκών, επιλέγουν τις δημόσιες αποθήκες (3PL). Διακρίνονται δύο τύποι αποθήκης, οι ιδιωτικές αποθήκες και οι αποθήκες για λογαριασμό τρίτων. Αν και έχουν να εκπληρώσουν την ίδια αποστολή, δηλαδή να διασφαλίσουν την μέγιστη αξία του προϊόντος μέχρι την στιγμή της χρήσης του ή της κατανάλωσής του, παρουσιάζουν ωστόσο μεγάλες διαφορές στα προϊόντα που αποθηκεύουν, στο σχεδιασμό και στις λειτουργίες τους. Σήμερα στην Ελλάδα πολλές εταιρείες έχουν επιλέξει 3PL ψυκτικές αποθήκες ως την ιδανικότερη λύση για τη διαχείριση των αποθεμάτων τους. Οι πιο σημαντικές αιτίες που διατηρούν και ενισχύουν αυτή την τάση είναι η ευελιξία στην εκμετάλλευση και η γεωγραφική θέση του αποθέματος που προσφέρουν οι 3PL. Στόχοι των αποθηκών 3PL είναι η οικονομική ανταποδοτικότητα και η ικανοποίηση της πελατείας. Από τη συνεργαζόμενη αποθήκη μπορεί να οργανωθεί η αποστολή των διανομών προς τους καταναλωτές, ο εφοδιασμός των καταστημάτων, καθώς και η επιστροφή προβληματικών προϊόντων. Το πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τη ροή εμπορευμάτων αποτελούν το «σύστημα αποθήκη». Το σύστημα ψυκτική αποθήκη περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: Υποδοχή εμπορευμάτων, κατάψυξη, τοποθέτηση και παραμονή στους αποθηκευτικούς χώρους, προετοιμασία παραγγελιών και έξοδος από την αποθήκη. Η ισορροπία του συστήματος και η αποδοτική αλληλουχία των λειτουργιών εξαρτώνται από ένα πλήθος παραμέτρων, που ονομάζονται συνιστώσες του συστήματος και είναι η αρχιτεκτονική και ο τρόπος κατασκευής των ψυκτικών θαλάμων, οι διαστάσεις τους, ο εξοπλισμός της αποθήκης, η μέθοδος αποθήκευσης που υιοθετείται, σε συνδυασμό με τις μεθόδους χειρισμού των φορτίων, ο φόρτος εισόδου και ο φόρτος εξόδου.

7 Μπορεί να πει κανείς ότι ο κλάδος των 3PL έχει ανοδική τάση κι αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις (ποιότητα, διαφήμιση, ενημέρωση) που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων, που προσφέρουν στους πελάτες τους.. Αυτές οι επενδύσεις βρίσκουν σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των τελικών καταναλωτών. Η αγορά των logistics τείνει να χάσει το κύρος της, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί και προϋποθέσεις για την είσοδο στην αγορά, ενώ οι εταιρείες δεν έχουν την εμπειρία να αξιολογήσουν την προστιθέμενη αξία, που φέρνει η επιλογή 3PL προμηθευτή. Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδικός φορέας που να αξιολογεί και να κατοχυρώνει θεσμικά τα δεκάδες πτυχία και προγράμματα, που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα σχετικά με την επιστήμη και την πρακτική των logistics. Κατά συνέπεια η αγορά διατρέχει κίνδυνο απαξίωσης τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται στην άνθισή της, αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της, αλλά όλοι αποβλέπουν στην εκμετάλλευση της. Όταν αναφερόμαστε στο σχεδιασμό και στην οργάνωση λειτουργίας ενός κέντρου αποθήκευσης /διανομής, εννοούμε το σύνολο των ενεργειών εκείνων οι οποίες απαιτούνται, ώστε η λειτουργία του κέντρου να είναι ομαλή, οικονομική και να βοηθά την επιχείρηση, που το χρησιμοποιεί, να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Τα στοιχεία, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη φάση σχεδιασμού μιας αποθήκης που πρόκειται να κατασκευαστεί είναι η ευκολία πρόσβασης, η επεκτασιμότητα-εναλλακτική χρήση χώρου, η φύση και ιδιαιτερότητα του προϊόντος, η λειτουργική οργάνωση, ο εξοπλισμός, η μηχανογραφική υποστήριξη, η ποιότητα υπηρεσιών και η πληροφόρηση των πελατών. Όπως φαίνεται, μέσα σε κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από το κράτος, υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων και των 3PL αποθηκών, αλλά θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα προβλήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις και κυρίως αφορούν στην ανταπόκριση και επικοινωνία με τον 3PL προμηθευτή, ώστε να αλλάξει ο τρόπος που κινείται η αγορά. Πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο της δέσμευσης από κοινού και να ορίζονται συνεργασίες με σκοπό την επίτευξη των στόχων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων τη λύση μιας αποθήκης 3PL, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: -να θεσπιστεί από το κράτος το απαραίτητο και κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο -το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης από τις 3PL αποθήκες να είναι υψηλό και σταθερό -οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποθηκεύονται τα προϊόντα τους, δηλαδή συνθήκες εισόδου, παραμονής στους αποθηκευτικούς χώρους και εξόδου. Είναι προφανές ότι ένα προϊόν και γενικότερα μια συνεργασία ευημερούν όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν όφελος, είτε αυτό είναι καθαρά ποσοτικό (κέρδος), είτε είναι ποιοτικό (π.χ. ασφάλεια, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ). Επιπλέον οι 3PL πρέπει από τη μεριά τους να σχεδιάσουν και να λειτουργούν με ορθολογικό τρόπο την αποθήκη, έτσι ώστε από τη μια να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και από την άλλη να. ικανοποιήσουν την πελατεία τους προσφέροντας ένα σταθερά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

8 Summary The various products (raw material, semifinished, final products), despite the running tendency for reduction of reserve (stock), are stored and they will continue to be stored. The main reasons are the need for seasonal consumption of several products to be served and the continuity in their production to be ensured. The frozen products satisfy today to a large extent the requirements of consumers, because they are offered in lower prices than those of fresh products, they are safe as far as hygiene is concerned and they are cooked easily and fast. The double result "offer-demand" has caused the spectacular increase of consumption and production of goods, of the chain of cold, in the entire world. The distribution of frozen merchandises requires different temperature from that of the exterior environment and this has as a result the imposition of different ways of transport, storage, handling, standardisation and packing of frozen products from those of the chain of traditional merchandises. The storage of frozen products requires special installations and specialised personnel and for this the enterprises, in their effort to decrease the constant functional cost of their private warehouses, they select public warehouses (3PL). Two types of warehouses are distinguished, the private warehouses and the warehouses 3PL. Even if they have to fulfil the same mission, that is to say to ensure the biggest value of product up to the moment of its use or its consumption, they present however big differences in the products that they store, in the planning and in their operations. Today in Greece a lot of companies have selected 3PL cooling warehouses as the ideal solution for the management of their reserves. The most important causes that maintain and strengthen this tendency are the flexibility in the exploitation and the geographical position of the warehouse. The activities related to the flow of merchandises constitute the "system warehouse". The system "cooling warehouse" includes the following operations: Reception of merchandises, freezer, placement and stay in the stocking spaces, preparation of orders and exit from the warehouse. The balance of the system and the efficient concatenation of operations depend on a number of parameters, the components of the system. These are the warehouse architecture, the cooling room method of construction, their dimensions, the equipment of warehouse, the method of storage adopted in combination with the methods of handling, the flow of entry and the flow of exit. The sector of 3PL has ascendant tendency and this is mainly due to the investments (quality, advertising) run by the big companies of frozen foods, as well as the expansion of products range, offered to their customers. These investments find progressively bigger correspondence by the final consumers. The market of logistics tends to lose its prestige, because the conditions and restrictions for the entry in the market are not established and the companies do not have yet the experience to evaluate the added value, that results from the choice of a 3PL supplier. Moreover, a special institution that would evaluate and guarantee the degrees and programs created in Greece with regard to the science and the practice of logistics does not exist. Therefore the market runs through danger of scorn at the moment, indeed, where it is found in its blossoming, as no one is interested in its protection, but all aim at its exploitation.

9 When referring to the planning and the organisation of operation of centre of storage/distribution, we mean the total the activities required, in order that the operation of the centre is smooth, economic and which helps the enterprise provide better service to its customers. The elements, that should be taken into consideration in the phase of planning of warehouse are the facility of access, the expansion-alternative use of space, the nature and particularity of product, the functional organisation, the equipment, the computer support, the quality of services and the information of customers. As it seams, in suitable legislative frame determined by the state, prospects and possibilities of collaboration between enterprises of frozen foods and 3PL warehouses exist, but attention must be paid to the problems that the enterprises face in their correspondence and communication with the 3PL partners, to improve the function of the market. The results of research showed that the essential conditions so that the enterprises of frozen foods adopt the solution of 3PL warehouses, are: - the essential and suitable legislative frame is established by the state - the level of service provided by the 3PL warehouses is high and constant - the enterprises of frozen foods establish a system of controlling at any time the conditions under which their products are stored, that is to say conditions of entry, stay in the stocking spaces and exit. It is obvious that a "product" and more generally a "collaboration" thrive when all the interested parts have profit, either they are clearly quantitative (profit), or are qualitative (eg safety, minimisation of environmental consequences etc). Moreover the 3PL warehouses should design and function in a rational way, in order to decrease their functional costs and to satisfy their clientele offering them a constantly high level of service.

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο της εργασίας και πεδίο εφαρμογής Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της αποθήκευσης κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στα εξής τρία πεδία: Εξέταση του συστήματος ψυκτική αποθήκη για λογαριασμό τρίτων. Στα πλαίσια του πεδίου αυτού: γίνεται μια περιγραφή του συστήματος, καταγράφονται οι λειτουργίες που αυτό επιτελεί και αναλύονται οι συνιστώσες του καταγράφονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μιας αποθήκης κατεψυγμένων προϊόντων 3PL και μιας ιδιωτικής αποθήκης τεκμηριώνεται η ανάγκη ύπαρξης μιας αποθήκης κατεψυγμένων προϊόντων 3PL, εξετάζεται η εξελικτική της πορεία τα τελευταία χρόνια και διασαφηνίζονται οι στόχοι της. Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του πεδίου αυτού: περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τις αποθήκες 3PL και γενικότερα η εξέλιξη αυτής της δραστηριότητας στη χώρα μας Διερευνάται η προοπτική που υπάρχει για την περαιτέρω εξέλιξη και καθιέρωση της δραστηριότητας αυτής στον Ελληνικό χώρο. Διερεύνηση πλαισίου για την καλύτερη συνεργασία των διαχειριστών των αποθηκών 3PL, των επιχειρήσεων που προσφεύγουν σ' αυτές και των θεσμικών οργάνων του κράτους. Στα πλαίσια του πεδίου αυτού: καθορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τον σχεδιασμό και την λειτουργία μιας αποθήκης κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, εξετάζοντάς την από την πλευρά του διαχειριστή της καταγράφονται τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις αποφάσεις μιας επιχείρησης προκειμένου να επιλέξει τον 3PL συνεργάτη της και καθορίζεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει για την τελική επιλογή του περιγράφεται ο ρόλος του κράτους και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ώστε το όλο πλαίσιο συνεργασίας να είναι ελκυστικό για τους εμπλεκόμενους φορείς Και τα τρία παραπάνω πεδία αφορούν στις αποθήκες κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, ωστόσο στα πλαίσια της εργασίας παρατίθενται γενικότερα στοιχεία για όλες τις δραστηριότητες της αλυσίδας του κρύου. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 1

11 1.2 Περιγραφή του προβλήματος και στόχοι της εργασίας Τα διάφορα προϊόντα (πρώτες ύλες, ημιτελή, τελικά προϊόντα), παρά την τάση που υπάρχει για μείωση του αποθέματος (stock), αποθηκεύονται και θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο: να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για εποχική κατανάλωση των τελικών προϊόντων να εξασφαλιστεί συνέχεια στην παραγωγή τους Η αποθήκευση αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα διαχειριστικά εργαλεία ενός συστήματος logistics, καθώς υπεισέρχεται, ως λειτουργία, σε πολλά στάδια της διαδικασίας ροής των προϊόντων (αλυσίδες διακίνησης των εμπορευμάτων) από το κέντρο παραγωγής των πρώτων υλών μέχρι τα κέντρα κατανάλωσή τους. Τα κατεψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς προσφέρονται σε τιμές πιο χαμηλές από εκείνες των νωπών προϊόντων, διαθέτουν ασφάλεια από άποψη υγιεινής και κυρίως μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα. Σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια απότομη αύξηση στην παραγωγή και κατ' επέκταση στην κατανάλωση των προϊόντων αυτών (κρέατα, έτοιμα φαγητά κλπ), η οποία προβλέπεται μελλοντικά να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων κοστίζει, καθώς απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το λογιστικό τους κόστος, αποφεύγουν να κατασκευάσουν δικές τους αποθήκες και καταφεύγουν σε δημόσιες αποθήκες, πληρώνοντας ένα τίμημα γι 'αυτό (αποθήκευτρα), που εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα των προϊόντων και τον χρόνο παραμονής τους στους αποθηκευτικούς χώρους. Οι επιχειρήσεις ωστόσο, προκειμένου να καταφύγουν στην λύση της αποθήκευσης για λογαριασμό τρίτων, προβληματίζονται. Τα ερωτήματα στα οποία θέλουν να καλυφθούν είναι κυρίως δυο: Η δημόσια αποθήκη είναι σε θέση να τους εξασφαλίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης (διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων τους, γρήγορη εξυπηρέτηση) που θα τους παρείχε η ιδιωτική αποθήκη; Το κράτος, ως θεσμοθετικό όργανο, έχει ορίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει μια ορθολογική συνεργασία των παραπάνω δυο μερών; Είναι προφανές ότι ένα προϊόν και γενικότερα μια συνεργασία ευημερούν όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν όφελος, είτε αυτό είναι καθαρά ποσοτικό (κέρδος), είτε είναι ποιοτικό (π.χ. ασφάλεια, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ). Στην Ευρώπη τα ερωτήματα αυτά, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες, είναι σε μεγάλο βαθμό απαντημένα, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να προσφεύγουν στις αποθήκες 3PL. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 2

12 Αντίθετα, στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καθώς αφ' ενός δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και αφ' ετέρου οι υπηρεσίες, που παρέχουν σήμερα οι υφιστάμενες αποθήκες 3PL δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους τρίτους. Η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην ελληνική πραγματικότητα, όπου το τοπίο στον συγκεκριμένο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών είναι ιδιαίτερα συγκεχυμένο. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια συγκεντρωμένη πηγή πληροφορίας για όσους εμπλέκονται στην λειτουργία της αποθήκευσης των κατεψυγμένων προϊόντων και βοηθητικό εργαλείο : για μεν τις επιχειρήσεις, ώστε να αποφασίσουν υπό ποιές προϋποθέσεις πρέπει να καταφεύγουν στην αποθήκευση για λογαριασμό τρίτων για δε τους διαχειριστές των αποθηκών 3PL, πώς να υιοθετήσουν ένα ορθολογικότερο σχεδιασμό των εγκαταστάσεών τους και κυρίως πώς να διαχειριστούν αποδοτικότερα το σύστημα ψυκτική αποθήκη στο οποίο επιθυμούν να επενδύσουν, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 3

13 1.3 Μεθοδολογική προσέγγιση Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια: Καθορισμός του θέματος και του πεδίου εφαρμογής του σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές. Έρευνα της αγοράς στον Ελληνικό χώρο όσον αφορά στην διακίνηση των κατεψυγμένων προϊόντων, την αποθήκευσή τους και γενικότερα της αποθήκευσής τους για λογαριασμό τρίτων. Αναγνώριση και τεκμηρίωση των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στην συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των διαχειριστών αποθηκών 3PL στην Ελλάδα Επισήμανση των αδυναμιών που υπάρχουν και υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την αποθήκευση των εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Διαμόρφωση προτάσεων για την δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας επιχειρήσεων / διαχειριστών αποθηκών 3PL που να καθιστά ελκυστική την επιθυμία των επιχειρήσεων να καταφεύγουν στην χρήση των αποθηκών 3PL για την αποθήκευση των προϊόντων τους. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω στάδια και να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο πλήρης και ορθή αντιμετώπιση των θεματικών ενοτήτων, αντλήθηκαν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και με διαφορετικές μεθόδους. Συγκεκριμένα: Έγινε επισταμένη έρευνα σε ξένη και ελληνική σχετική με το θέμα βιβλιογραφία Αναζητήθηκαν πληροφορίες από διαδικτυακούς τόπους, τόσο για τις αποθήκες 3PL που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατεψυγμένων προϊόντων (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), όσο και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σήμερα για την διαχείρισή τους. Έγιναν συνεντεύξεις με ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο των logistics. Έγιναν επί τόπου επισκέψεις σε ψυκτικές αποθήκες, ιδιωτικές και δημόσιες, που λειτουργούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια των επισκέψεων αυτών έγιναν συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους διαχειριστές ενώ παράλληλα έγινε επισταμένη παρατήρηση όλων των βασικών λειτουργιών των αποθηκών αυτών τόσο στις αίθουσες αποθήκευσης όσο και έξω από αυτές (χώρος πρόσβασης, αποβάθρες κ.λπ.). Ο συγγραφέας της διπλωματικής αυτής εργασίας παρακολούθησε το 6 Ο Διεθνές Συνέδριο Νοτιανατολικής Ευρώπης 2007 για την ψυκτική αλυσίδα, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την άνοιξη του Η ανάλυση και η σύνθεση των πληρoφοριών από τις παραπάνω πηγές σε συνδυασμό με τις προσωπικές εκτιμήσεις του συγγραφέα οδήγησαν στην διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων και προτάσεων. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 4

14 1.4 Δομή της εργασίας Η εργασία δομείται σε πέντε ενότητες: Στην Εισαγωγή περιγράφεται το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και οι στόχοι της εργασίας. Παράλληλα, τεκμηριώνεται η ανάγκη που υπάρχει να διερευνηθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην δεύτερη ενότητα ορίζεται Η αλυσίδα logistics της διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων και η δραστηριότητα της αποθήκευσης και περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της αλυσίδας του κρύου. Γίνεται ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης των κατεψυγμένων προϊόντων, της δραστηριότητας της αποθήκευσης, της σημασίας της, καθώς και του αποθέματος στην αλυσίδα logistics. Αναλύεται το καθεστώς λειτουργίας των ψυκτικών αποθηκών και οι σημερινές τάσεις στην πολιτική αποθήκευσης, καθώς και στην εξέλιξη της ψυκτικής αποθήκης. Στην τρίτη ενότητα, Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων περιγράφεται ο όρος 3PL ψυκτική αποθήκη, αναφέρονται η ανάγκη ύπαρξης αποθηκών για λογαριασμό τρίτων και οι στόχοι της, ενώ παράλληλα, αναλύονται διεξοδικά οι συνιστώσες του συστήματος Ψυκτική αποθήκη για λογαριασμό τρίτων. Στην τέταρτη ενότητα Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων στην Ελλάδα καταγράφεται η σημερινή κατάσταση στον ελληνικό χώρο και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, στα πλαίσια της έρευνας αγοράς προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές για την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία μιας αποθήκης 3PL, καθώς και ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα της εργασίας και διαμορφώνονται προτάσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την λειτουργία μιας αποθήκης κατεψυγμένων για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα. Η εργασία τελειώνει με την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών σε πηγές απ' όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες για τον εμπλουτισμό της εργασίας με ανάλογα στοιχεία. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 5

15 2. Η ΑΛΥΣΙΔΑ LOGISTICS ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 2.1 Η αλυσίδα logistics της διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων Ορισμός και περιγραφή Με τον όρο σύστημα logistics μιας αλυσίδας διακίνησης εμπορευμάτων νοείται το σύνολο διαφόρων μέσων / εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για την υλοποίησή της και ο τρόπος με τον οποίο αυτά συντονίζονται / διαχειρίζονται, ώστε η αλυσίδα αυτή να λειτουργεί αποδοτικά για την επιχείρηση.[1] Ξεκινώντας από τους προμηθευτές και καταλήγοντας στον καταναλωτή, αυτό το σύστημα γενικότερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέσα: Καταστήματα πρώτων υλών Μονάδες παραγωγής Κεντρικά καταστήματα τελικών προϊόντων Περιφερειακές αποθήκες διανομής Σε όλα επίπεδα του συστήματος χρησιμοποιούνται συστήματα μεταφοράς και χειρισμού φορτίων. Γενικά, ένα σύστημα Logistics διασφαλίζει τρεις βασικές λειτουργίες: τον εφοδιασμό των εργοστασίων με πρώτες ύλες, με ημιεπεξεργασμένα προϊόντα και με διάφορες άλλες παροχές τον προγραμματισμό της παραγωγής από τον οποίο εξαρτώνται η λειτουργία της αποθήκευσης, ο χειρισμός των φορτίων και η μεταφορά τους τη φυσική διανομή των τελικών προϊόντων, δηλαδή τη διακίνησή τους από τα σημεία παραγωγής μέχρι τα σημεία της κατανάλωσης (καταναλωτές, χρήστες, μεταπωλητές) Κάθε μία από τις παραπάνω βασικές λειτουργίες προϋποθέτει την ύπαρξη ενός περίπλοκου συστήματος επικουρικών λειτουργιών και συγκεκριμένα μεταφοράς, χειρισμού φορτίων, αποθήκευσης, τυποποίησης και συσκευασίας. (σχήμα 2.1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 6

16 Σχήμα 2.1 Λειτουργίες της μεταφοράς, χειρισμού φορτίων και αποθήκευσης μέσα στο σύστημα Logistics της αλυσίδας διακίνησης των εμπορευμάτων. Πηγή:[1] Σ' αυτό το σύστημα Logistics, οι ροές των προϊόντων (φυσικές ροές) από την επιχείρηση προς τον πελάτη καθορίζονται με βάση ένα σύστημα ροής της πληροφορίας από τον πελάτη προς την επιχείρηση, πλήρως ελεγχόμενο από την επιχείρηση. Παράλληλα, στο παραπάνω σύστημα εμφανίζεται ένα λογιστικό κόστος για την επιχείρηση που αυξάνεται όσο προσεγγίζουμε στην τελική κατανάλωση. H λειτουργία του συστήματος Logistics στηρίζεται στις ίδιες αρχές, οποιαδήποτε και εάν είναι τα προϊόντα που παράγει και διακινεί η επιχείρηση. Πρέπει να ικανοποιήσει, παρέχοντας ένα συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών και με το μικρότερο δυνατό κόστος, τις ανάγκες των καταναλωτών ή των μονάδων παραγωγής. Στα πλαίσια της αλυσίδας διακίνησης εμπορευμάτων τα εμπορεύματα μπορούν να είναι διαφορετικής φύσης όπως βιομηχανικά, γεωργικά, τρόφιμα κ.λπ. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για ευπαθή προϊόντα, ένας συγκεκριμένος αριθμός βοηθητικών λειτουργιών πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία κατώτερη από αυτήν του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τροποποιώντας κατάλληλα το σχεδιασμό αυτών των λειτουργιών με στόχο να τις καταστήσουμε ικανές να αντιμετωπίσουν αυτές τις τεχνητές προϋποθέσεις, δημιουργούμε την αλυσίδα διακίνησης των κατεψυγμένων προϊόντων γνωστή και ως «αλυσίδα του κρύου». Η αλυσίδα του κρύου επομένως αποτελεί μέρος της αλυσίδας των παραδοσιακών εμπορευμάτων και υπακούει σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους νόμους και στις ίδιες αρχές. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 7

17 2.1.2 Οι ιδιαιτερότητες της αλυσίδας του κρύου Η αλυσίδα του κρύου διαφοροποιείται από την αλυσίδα των άλλων εμπορευμάτων στο ότι υποβάλλεται σε ορισμένους περιορισμούς, που προϋποθέτουν ένα διαφορετικό σχεδιασμό (αντίληψη) των χρησιμοποιουμένων μέσων /εξοπλισμού.[1] Συγκεκριμένα, επειδή η διακίνηση των κατεψυγμένων εμπορευμάτων απαιτεί διαφορετική θερμοκρασία από αυτήν του εξωτερικού περιβάλλοντος, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβάλλει διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού φορτίων, τυποποίησης και συσκευασίας των φορτίων από εκείνους της αλυσίδας των παραδοσιακών εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα της αλυσίδας του κρύου είναι τρόφιμα ή άλλα προϊόντα όπως λουλούδια, φαρμακευτικά προϊόντα, φωτογραφικά φιλμς κ.λπ., που απαιτούν ιδιαίτερο θερμοκρασιακό περιβάλλον. Σε αυτήν την εργασία θα περιορισθούμε στον τομέα των τροφίμων (ευπαθή τρόφιμα) εκ των οποίων τα συνηθέστερα διακινούμενα είναι: τα κατεψυγμένα προϊόντα και τα παγωτά τα κρέατα, τα πουλερικά, το κυνήγι τα αλλαντικά, τα έτοιμα φαγητά, τα γλυκά, τα φρέσκα ζαχαρώδη τα ακατέργαστα γάλατα, τα παστεριωμένα, τα ζαχαρούχα ή τα ζυμωμένα και γενικώς όλα τα γαλακτοκομικά τα ψάρια της θάλασσας και του γλυκού νερού, τα οστρακοειδή, φρέσκα ή κατεψυγμένα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά Εικόνα 2.1 Ψυκτικός θάλαμος Πηγή: [25] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 8

18 Όσον αφορά στα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα του κρύου διακρίνουμε πέντε τεχνικές: α) τη σιδηροδρομική β) την οδική γ) τη θαλάσσια δ) την εναέρια και ε) τη μεταφορά με πολλά μέσα (διατροπική) α) Στις σιδηροδρομικές μεταφορές χρησιμοποιούνται ισοθερμικά βαγόνια, ψυκτικά ή θερμαντικά, καθώς επίσης και οχήματα «γραμμής οδού», ισοθερμικά ή ψυκτικά. Η πλειοψηφία των χρησιμοποιουμένων βαγονιών είναι ψυκτικού τύπου, με την ψύξη να εξασφαλίζεται από ένυδρο ή ανθρακικό πάγο, που τοποθετείται μέσα σε ειδικά καλάθια σε κάθε άκρο του βαγονιού. β) Στην οδική μεταφορά χρησιμοποιούνται μικρά και μεγάλα φορτηγά, αρθρωτά και ρυμουλκούμενα οδικά οχήματα. Επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ της μεταφοράς ενιαίου φορτίου από αυτή των ομαδοποιημένων φορτίων. Η τελευταία πραγματοποιείται με συλλογή φορτίων από μία αποθήκη αποστολής και την παράδοσή τους σε μία αποθήκη υποδοχής. Εικόνα 2.2 Οδική μεταφορά κατεψυγμένων Πηγή: [21] γ) Στη θαλάσσια μεταφορά η διακίνηση των φορτίων και γενικότερα οι «αποστολές» πραγματοποιούνται από λιμάνι σε λιμάνι και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται διάκριση μεταξύ του πλοίου που είναι εξοπλισμένο να δεχθεί ισοθερμικά ή ψυκτικά εμπορευματοκιβώτια από αυτό που μεταφέρει εμπορεύματα μέσα σε μονωμένα θερμικά διαμερίσματα, ψυχόμενα με κλασσικά συστήματα παραγωγής ψύχους. δ) Στην εναέρια μεταφορά, η οποία έχει, αισθητά σε σχέση με τις άλλες, μειωμένη χρονική διάρκεια, χρησιμοποιούνται κυρίως μονωμένες κυψέλες, που δεν περιλαμβάνουν κανένα σύστημα ψύξης, αλλά παρ' όλα αυτά εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία του εμπορεύματος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτή η τεχνική υπόκειται ωστόσο στις διαδοχικές επιπτώσεις των τερματικών λειτουργιών της σύνδεσης του αεροπλάνου με τον αερολιμένα και του αερολιμένα με τους αποστολείς, ή τους διανομείς των εμπορευμάτων. Πολλά αεροσκάφη διαμορφώνονται κατάλληλα για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ή παλετών. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 9

19 ε) Στη διατροπική μεταφορά χρησιμοποιούνται εμπορευματοκιβώτια και κινητά πλαίσια, που επιτρέπουν τη μεταφορά από σημείο σε σημείο, χωρίς διακοπή της αλυσίδας του κρύου, χρησιμοποιώντας διαδοχικά την οδική ή και τη σιδηροδρομική μεταφορά, κατόπιν τη θαλάσσια ή την εναέρια και τελικώς εκ νέου την οδική ή και την σιδηροδρομική, ώστε να παραδοθεί το εμπόρευμα στον παραλήπτη.[1],[2] Διακρίνουμε τις ισοθερμικές μονάδες σε αυτές που είναι απλά μονωμένες, στις ψυκτικές μονάδες που είναι μονωμένες και εφοδιασμένες με μία πηγή ψύχους, στις ψυκτικές μονάδες που είναι μονωμένες και εφοδιασμένες με ένα μηχανισμό παραγωγής ψύχους καθώς επίσης και στις θερμικές μονάδες, που είναι μονωμένες και εφοδιασμένες με μια πηγή παραγωγής θερμότητας. Όσον αφορά στην αποθήκευση των προϊόντων, ως λειτουργία που διενεργείται στα πλαίσια της αλυσίδας διακίνησης των κατεψυγμένων προϊόντων, αυτή απαιτεί χώρους αποθήκευσης (αποθήκες), που σχεδιάζονται πολύ διαφορετικά από ότι οι συμβατικές αποθήκες. Μια αποθήκη κατεψυγμένων προϊόντων (ψυκτική αποθήκη) διαφοροποιείται από κάθε άλλη αποθήκη από το γεγονός ότι πρέπει να διατηρήσει κατά τη διάρκεια μια μακράς χρονικής περιόδου επακριβώς καθορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος στο εσωτερικό της και συνήθως πολύ διαφορετικές από αυτές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτή η συντήρηση του ψύχους κοστίζει πολύ ακριβά, απαιτεί μία συνεχή επιτήρηση των εγκαταστάσεων και υπόκειται σε έναν ιδιότυπο κανονισμό. Για την ψυκτική αποθήκευση, που αποτελεί και το αντικείμενο αυτής της εργασίας, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 2.2. Κατά τον χειρισμό ενός φορτίου πρέπει να διασφαλίζεται ότι αυτό δεν θα υποστεί αλλοίωση ή/και τροποποίηση της σύστασης ή της μορφής του. Με αυτό το δεδομένο στην αλυσίδα του κρύου η φόρτωση και η εκφόρτωση των εμπορευμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα, ώστε τα εμπορεύματα να μην παραμείνουν εκτεθειμένα για πολύ ώρα στο εξωτερικό περιβάλλον. Η τοποθέτησή τους στην ψυχόμενη αίθουσα / αποθήκη απαιτεί ανυψωτικά οχήματα και λοιπό εξοπλισμό ειδικού τύπου, που να μπορούν να λειτουργούν σε χαμηλή θερμοκρασία. Η συσκευασία των κατεψυγμένων εμπορευμάτων, όπως και οι συσκευασίες όλων των άλλων εμπορευμάτων, προκαθορίζεται από τη μορφή, τον όγκο και το βάρος του προϊόντος. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι η συσκευασία ενός προϊόντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το όλο σύστημα Logistics που υιοθετείται από την επιχείρηση για τη διακίνηση του προϊόντος και κυρίως από τα συστήματα μεταφοράς, αποθήκευσης και χειρισμού φορτίων που χρησιμοποιούνται. Στα πλαίσια αυτά η συσκευασία των κατεψυγμένων εμπορευμάτων παρουσιάζει αναγκαστικά και αυτή ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη συσκευασία των άλλων εμπορευμάτων. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν επίσης και οι συνθήκες τοποθέτησής τους μέσα στις ψυκτικές αποθήκες. Ενδεικτικά σαν παράδειγμα καταγράφεται, ότι κατά την αποθήκευση των κατεψυγμένων προϊόντων, πρέπει να αφήνεται χώρος ανάμεσά τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. [1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 10

20 2.1.3 Η προσφορά και η ζήτηση των κατεψυγμένων προϊόντων Μέσα σε ένα σύστημα Logistics οι «φυσικές ροές», δηλαδή τα εμπορεύματα που έχουν κατεύθυνση από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή, ελέγχονται από ένα σύστημα ροής των πληροφοριών από τον καταναλωτή προς την επιχείρηση. Η ζήτηση καθορίζει και ελέγχει την προσφορά. Πολύ συχνά η προσφορά μπορεί να επηρεάσει την ζήτηση. Αυτή η αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση των ευπαθών τροφίμων και ειδικότερα των κατεψυγμένων προϊόντων. [1] Ο ρυθμός της σημερινής ζωής υποχρεώνει όλο και περισσότερο τους καταναλωτές να απαιτούν τρόφιμα διαθέσιμα κάθε στιγμή και σε όλες τις περιστάσεις και τους τόπους. Προϊόντα που προσφέρονται σε ενδιαφέρουσες τιμές και συγχρόνως διαθέτουν μία ασφάλεια από υγιεινής και τοξικολογικής άποψης. Επιπλέον, προτιμούν προϊόντα που μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα. Τα κατεψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν πολύ καλά αυτές τις απαιτήσεις. Είναι εύκολο να καταναλωθούν, παράλληλα προσφέρονται σε τιμές που είναι πιο χαμηλές σε σχέση με εκείνες των αντίστοιχων νωπών προϊόντων. Η κατάψυξη, μειώνοντας την ενζυματική δραστηριότητα αποτρέπει τα φαινόμενα της αυτοοξείδωσης και επομένως τον σχηματισμό των ελεύθερων ριζών, που είναι ένα από τα αίτια του καρκίνου. Επιπλέον, οι κατασκευαστές κατεψυγμένων προϊόντων έχουν βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων τους. Παράγουν όλο και περισσότερο ποικίλα και νέα προϊόντα. Αυτό προκαλεί ένα διπλό αποτέλεσμα "προσφοράς-ζήτησης". Η παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται με ένα πολύ υψηλό ρυθμό τα τελευταία έτη. Με αυτή την έννοια μπορούμε να υπογραμμίσουμε, ότι η αύξηση της προσφοράς οφείλεται εξ ίσου στην καλή και πλήρη πληροφόρηση των καταναλωτών από τους παραγωγούς σχετικά με τον τρόπο συντήρησης και κατανάλωσης των προϊόντων που αγοράζουν. Το διπλό αποτέλεσμα «προσφορά-ζήτηση» έχει προκαλέσει την θεαματική αύξηση κατανάλωσης και παραγωγής των προϊόντων της αλυσίδας του κρύου σε ολόκληρο τον κόσμο. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 11

21 2.2 Η δραστηριότητα της αποθήκευσης Ρόλος και σημασία της αποθήκευσης και του αποθέματος στην αλυσίδα logistics. Μία ψυκτική αποθήκη είναι ένα κτήριο ή ένα συγκρότημα κτηρίων που προορίζονται για την αποθήκευση κάποιων προϊόντων κυρίως των ευπαθών τροφίμων, μέσα σε αυστηρά καθορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε αίθουσες (αποθηκευτικούς χώρους) μη μονωμένες θερμικά και μη ψυχόμενες. [1] Οι ψυκτικές αποθήκες προσπαθούν να διασφαλίσουν: την εξομάλυνση χρονικά της παραγωγής με την κατανάλωση ενός προϊόντος. την ρύθμιση των προμηθειών με την προοδευτική διοχέτευση στην αγορά προϊόντων μικρού χρόνου αποθήκευσης πλεονασματικής ποσότητας, λαμβάνοντας υπ' όψη την υφιστάμενη ζήτηση. τον εφοδιασμό των περιοχών υψηλής κατανάλωσης με όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης. την ανταλλαγή και την αναδιανομή των τροφίμων σε ένα δίκτυο διεθνούς εμβέλειας, ανεξάρτητα του χρόνου και της απόστασης. Συνεπώς αποτελούν ένα στρατηγικό μέσο και επιτελούν μια ουσιαστική λειτουργία μέσα στην αλυσίδα του κρύου. Τοποθετούνται αφ' ενός μεταξύ της παραγωγής ή / και της σύλληψης της πρώτης ύλης τροφικής, φυτικής ή ζωικής και αφετέρου, μεταξύ της βιομηχανικής παραγωγής του προϊόντος και της τελικής κατανάλωσής του. Οι ψυκτικές αποθήκες δημιουργήθηκαν για να αποθηκεύουν εμπορεύματα για μία χρονική περίοδο λιγότερο ή περισσότερο μεγάλη πριν την μεταφορά τους, την προώθησή τους στην κατανάλωση ή την χρησιμοποίησή τους. Η εποχική διακύμανση της παραγωγής των πρώτων υλών ήταν πρακτικά η αιτία της δημιουργίας των αποθηκών. Σήμερα η βιομηχανία, για να διασφαλίσει μία συνεχή παραγωγή, οφείλει να διαθέτει μία συγκεκριμένη ποσότητα πρώτων υλών, ημιτελών και τελικών προϊόντων. Η μη πρόβλεψη αυτών των ποσοτήτων μπορεί να καθυστερήσει την παραγωγή ενός προϊόντος και την μεταπώλησή του. Οι ποσότητες αυτές ονομάζονται απόθεμα ή αποθεματικό και στη διεθνή ορολογία stock. Το αποθεματικό εμφανίζεται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας του κρύου. Ανάλογα με την αιτία αποθεματοποίησης διακρίνεται στα παρακάτω: απόθεμα διανομής απόθεμα παρέμβασης πιθανό απόθεμα μεταξύ των διαφόρων φάσεων μεταποίησης απόθεμα σκοπιμότητας ή ευκαιριακό απόθεμα λογιστικό απόθεμα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 12

22 Αναλυτικότερα: Το απόθεμα διανομής έχει σαν αποστολή να εξασφαλίζει στους πελάτες την επιθυμητή ταχύτητα παράδοσης. Αφορά κυρίως τα τελικά προϊόντα. Το απόθεμα παρέμβασης αφορά προϊόντα πρώτης ανάγκης (π.χ. κρέας, βούτυρο) σε κράτη με μεγάλη δυνατότητα παραγωγής (Αργεντινή, Γαλλία) των οποίων οι τιμές πέφτουν για κάποιο λόγο. Το κράτος, προκειμένου να μη σταματήσει η παραγωγή τους, αγοράζει μεγάλες ποσότητες από αυτά και τα αποθηκεύει σε δημόσιες ψυκτικές αποθήκες αναμένοντας την αύξηση της ζήτησης, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Το πιθανό απόθεμα μεταξύ των διαφόρων φάσεων μεταποίησης αφορά προϊόντα, που παρουσιάζουν εποχική διακύμανση ως προς την κατανάλωσή τους. Τα προϊόντα αυτά αποθηκεύονται σε μια ενδιάμεση ημιτελή μορφή για κάποιο χρόνο (π.χ. κατεψυγμένη ζύμη για πίττες, τσουρέκια) και παίρνουν την τελική τους μορφή κατά την περίοδο της αυξημένης ζήτησης. Το απόθεμα σκοπιμότητας ή ευκαιριακό απόθεμα αφορά τελικά προϊόντα και έχει σαν αποκλειστικό στόχο το κέρδος. Συγκεκριμένα όταν προβλέπεται αύξηση της τιμής ενός προϊόντος οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις πωλήσεις και το αποθηκεύουν με σκοπό να το πουλήσουν αργότερα σε υψηλότερη τιμή. Συμβαίνει αναλόγως και να αγοράζουν οι επιχειρήσεις σε χαμηλή τιμή ένα προϊόν και να το αποθηκεύουν με αποκλειστικό στόχο το κέρδος σε μελλοντικό χρόνο. Τέλος το λογιστικό απόθεμα αφορά αποκλειστικά προϊόντα που παρουσιάζουν εποχικότητα ως προς την παραγωγή τους. Τέτοια προϊόντα είναι οι πρώτες ύλες. Στο Σχήμα 2.2, που ακολουθεί δίνονται τα στάδια της αλυσίδας του κρύου, στα οποία εμφανίζεται η λειτουργία της αποθήκευσης, καθώς επίσης και οι διαφορετικές κατηγορίες αποθέματος, που περιγράφηκαν παραπάνω. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 13

23 Σχήμα 2.2 Η λειτουργία της αποθήκευσης μέσα στην αλυσίδα του κρύου Συλλογή πρώτων υλών Απόθεμα μεταξύ φάσεων μεταποίησης... Βιομηχανία Απόθεμα παρέμβασης Λογιστικό απόθεμα Απόθεμα σκοπιμότητας Εισαγωγείς Χονδρέμποροι Super market Απόθεμα διανομής Κατανάλωση Πηγή:[1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 14

24 Προκειμένου να υπάρξει απόθεμα, πρέπει να υπάρξει η αποθήκευσή του, η οποία απαιτεί τη διαχείριση του αποθέματος, που με τη σειρά της γεννά κόστος για την επιχείρηση. Το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από τα έσοδα και έτσι το απόθεμα μπορεί να θεωρηθεί σαν σημείο διεπαφής (interface) μεταξύ διαφορετικών αναγκών, αυτών που επιβάλλουν αύξηση του αποθέματος και εκείνων που απαιτούν τη μείωσή του. Τα σημεία των διεπαφών είναι βασικά τρία: Διεπαφή οικονομικών εμπορικών στόχων Τη στιγμή πού το εμπορικό τμήμα της επιχείρησης προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση αναγκάζεται να εξαντλήσει το απόθεμα και φυσικά το θεωρεί σαν επιτυχία του στόχου του που είναι να πουλήσει. Το παραπάνω γεγονός αυξάνει τα έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης, ενώ δεν επιτρέπει την είσοδο για την αντικατάσταση των προϊόντων προς αποθήκευση. Ετσι, είναι προφανές ότι στις οικονομικές εκτιμήσεις θα περιοριστούν τα αποθέματα και συγχρόνως η ασφάλεια της αντιμετώπισης μιας περαιτέρω αύξησης της ζήτησης. Η ικανοποίηση της πελατείας λοιπόν είναι ο μεγάλος εχθρός του αποθέματος, συχνό αποτέλεσμα ενός πετυχημένου marketing. Διεπαφή συνθηκών εισόδου-εξόδου στους αποθηκευτικούς χώρους Η αποθήκη είναι συνήθως υποχρεωμένη να δέχεται προϊόντα στο μέγεθος (συσκευασία) που καθορίζει ο παραγωγός. Αντίθετα, η ζήτηση υπαγορεύει τελείως διαφορετικά μεγέθη προϊόντων και συνήθως σε συσκευασίες μικρότερων διαστάσεων. Επομένως, δημιουργείται μια μεταβολή στις συνθήκες εισόδου από αυτές της εξόδου για πολλά προϊόντα, που αυτόματα δημιουργεί απαίτηση για προετοιμασία της παραγγελίας, που με την σειρά της προκαλεί μια αντίφαση στην χρέωση, λόγω μη συνεχούς ροής των προϊόντων. Ακόμη, πολλές φορές η χρονική στιγμή της εισόδου αποδεικνύεται λανθασμένη, όταν ας πούμε η στιγμιαία ζήτηση πέσει και τότε αυξάνει το απόθεμα, ενώ συγχρόνως το κόστος αποθήκευσης που θεωρητικά βαρύνει τον παραγωγό, μετακυλίεται στον πελάτη. Διεπαφή της ποσότητας που αποθηκεύεται Είναι φυσικό τα τελικά προϊόντα να κατασκευάζονται σε προκαθορισμένες ποσότητες με στόχο την οικονομία. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στις παραγγελίες πρώτων υλών. Επομένως, ανάλογα με τις παραγγελίες των πελατών μπορεί το θεωρητικό απόθεμα των πρώτων υλών ή των τελικών προϊόντων να υπερβεί τις δυνατότητες της αποθήκης ή και να παρατηρηθεί έλλειμμα αποθέματος. Αυτό το φαινόμενο προκαλεί αύξηση του κόστους αποθήκευσης που στην λογιστική αλυσίδα προκαλεί αύξηση κόστους του τελικού προϊόντος. Πάντως, οι περισσότεροι θεωρούν το κόστος λόγω αποθέματος αναγκαίο κακό με αντιφατικά αποτελέσματα. Συμπερασματικά λοιπόν, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, στόχος είναι η αποθήκευση να λειτουργεί ανεξάρτητα από όλες αυτές τις διεπαφές, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους logistics για την επιχείρηση. [1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 15

25 2.2.2 Καθεστώς λειτουργίας και ταξινόμηση των ψυκτικών αποθηκών Στις χώρες που ασκείται μια ελεύθερη οικονομία, οι ψυκτικές αποθήκες ανήκουν συνήθως σε εμπορικές επιχειρήσεις με ιδιωτικό χαρακτήρα. Μπορούν, εν τούτοις πιο σπάνια να είναι ιδιοκτησία είτε του Κράτους, είτε ενός υπηρεσιακού οργανισμού (περιφέρεια - κοινότητα - δήμος, κ.λπ.), είτε ομάδων παραγωγών (συνεταιρισμοί γενικώς), είτε μιας «επιχείρησης μεικτής οικονομίας», είτε τέλος δημόσιων εν γένει συμφερόντων που αντίκεινται σε αμιγώς ιδιωτικά συμφέροντα. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, μετά από ιδιωτικές συμβάσεις που συνάπτονται με δημόσιους φορείς, οι ψυκτικές αποθήκες μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση από επαγγελματίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ως επίσης και από δημόσιες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζουν την οικονομική τους αποδοτικότητα παρέχοντας όμως ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης. Η διατήρηση της ποιότητας είναι πάντα για τις αποθήκες των χωρών με ελεύθερη οικονομία ένας στόχος πρώτιστης σημασίας, καθώς η ικανοποίηση της πελατείας είναι αυτή που προκαλεί και τα καλά οικονομικά αποτελέσματα. Στις χώρες που ασκείται κρατική οικονομία, οι ψυκτικές αποθήκες είναι επιχειρήσεις του Κράτους και ανήκουν γενικώς σε ένα σύνολο «παραγωγή διανομή - πώληση» μέσα στο οποίο, παίζουν το ρόλο τους με γνώμονα το τελικό αποτέλεσμα που άπτεται του εμπορεύματος χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη το εμπορικό κέρδος. Το οικονομικό όφελος προκύπτει συγχρόνως από την ποιότητα της εργασίας και από τη μη επιβολή κυρώσεων που επιβάλλονται για μη ορθώς συντηρούμενα προϊόντα. Τόσο η ελεύθερη όσο και η κρατική οικονομία έχουν την ίδια ανησυχία να διασφαλίσουν την ανώτατη αξία για το προϊόν τη στιγμή της κατανάλωσής του ή γενικότερα της χρήσης του. Οι ψυκτικές αποθήκες διακρίνονται με βάση τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν σε: - πολυλειτουργικές (γενικές ) αποθήκες - εξειδικευμένες αποθήκες Η γενική αποθήκη είναι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και εξοπλισμένη για να συντηρήσει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, όλες τις ποικιλίες των προϊόντων. Είναι συνήθως μια δημόσια ψυκτική αποθήκη και συναντάται μέσα σε καταναλωτικά κέντρα. Η εξειδικευμένη αποθήκη είναι σχεδιασμένη και εξοπλισμένη για την αποθήκευση μιας μόνο κατηγορίας προϊόντων, αποτελώντας συμπληρωματική λειτουργία μιας γεωργικής δραστηριότητας ή μιας βιομηχανίας τροφίμων (γαλακτοκομεία, σφαγεία, σταθμοί συγκεντρώσεως φρούτων κ.λπ.). Στα πλαίσια αυτά η εξειδικευμένη ψυκτική αποθήκη συναντάται κατά προτίμηση μέσα στα κέντρα της παραγωγής, και ανήκει συνήθως στην κατηγορία των ιδιωτικών ή των συνεταιριστικών αποθηκών. Ακόμη οι ψυκτικές αποθήκες διακρίνονται με βάση τις οικονομικές λειτουργίες σε: - αποθήκες της παραγωγής - αποθήκες μακρόχρονης συντήρησης - αποθήκες διανομής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 16

26 Οι πρώτες αποτελούν λειτουργικό τμήμα μιας γεωργικής βιομηχανίας, μιας ιχθυόσκαλας, ενός εργοστασίου παγωτών, των εργαστηρίων καταψύξεως ή των μονάδων κατάψυξης του κρέατος. Οι αποθήκες μακρόχρονης συντήρησης είναι εξειδικευμένες ή πολυλειτουργικές και τα τρόφιμα συντηρούνται εκεί για αρκετούς μήνες πριν την αποστολή τους. Οι παρτίδες των εμπορευμάτων είναι συχνά διαφορετικές κατά την είσοδο και την έξοδο στην/από την αποθήκη. Η ακτίνα δράσης των αποθηκών αυτού του τύπου είναι πολύ μεγάλη, παραδείγματος χάρη: μια μεγάλη φυσική περιοχή ή το επίπεδο μιας χώρας. Οι αποθήκες διανομής είναι εγκατεστημένες κανονικά σε αστικές περιοχές κοντά σε αγορές χονδρικής ή κοντά σε μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα που τροφοδοτούν αγορές λιανικής (Super Market, καταστήματα self-service). Παραλαμβάνουν τα εμπορεύματά τους από αποθήκες μακρόχρονης συντήρησης ή από αποθήκες παραγωγής σε σημαντικές ποσότητες (τουλάχιστον 5 τόνοι για μια αποθήκευση) για μια συντήρηση από μία εβδομάδα έως δύο μήνες. Τα εμπορεύματα αναδιανέμονται κατόπιν σε μικρές παρτίδες στις αγορές λιανικής, στους λιανοπωλητές, στα εστιατόρια, δηλαδή στο τελικό δίκτυο διανομής και στους καταναλωτές. [1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 17

27 2.3 Οι σημερινές τάσεις στην πολιτική αποθήκευσης και στην εξέλιξη της ψυκτικής αποθήκης Από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 τα logistics επικεντρώνονταν στην παροχή βασικών μεταφορικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της μεγάλης ζήτησης για όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η μάχη του ανταγωνισμού συνιστά την κάλυψη της ζήτησης στην απόκτηση των πρώτων υλών και στην κατάληψη νέων αγορών. Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 οι επιχειρήσεις δείχνουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο χώρο των Logistics. Ως κύριες αιτίες αναφέρονται: Η έμφαση που δίνονταν στην ικανοποίηση των πελατών Η σημαντική ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου Η εκτίμηση ότι οι αποφάσεις για το δίκτυο διανομής είναι στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό Η αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά στις μεταφορές (π.χ. η αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης) Η βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και των πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων καθώς και η κωδικοποίηση των αντικειμένων και τα ηλεκτρονικά καταστήματα Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών Τα πολλά προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής Η γενική τάση που επικρατούσε στην ολοκλήρωση των λειτουργιών όπως στρατηγικές συμμαχίας συνεταιρισμοί, συνεργασίες κ. α. Σήμερα, με τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι αρχές που διέπουν τον ευρύτερο τομέα της αποθήκευσης αντιπροσωπεύουν την πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή στον κόσμο του ανταγωνισμού. Η ζήτηση καθορίζει τον τρόπο πώλησης, διαχείρισης λογαριασμών, διαχείρισης Logistics, παραγωγής και αγορών. Σύμφωνα με τους Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες, όπως διαπιστώθηκε στο 6 Ο Διεθνές Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2007 για την ψυκτική αλυσίδα, η ελεγχόμενη ως προς τη θερμοκρασία βιομηχανία logistics πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, που αφορούν την ποιότητα, την διαθεσιμότητα, το κόστος και την τεχνογνωσία. Υπάρχει άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό των οδικών δικτύων και των λιμένων (υποδομή και νοοτροπία), καθώς επίσης και για χωροθέτηση ζωνών logistics και πραγματοποίηση στρατηγικών συνεργασιών. Επίσης, ένας από τους κύριους στόχους των logistics, αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους αποθήκευσης, είναι η σημαντική μείωση του όγκου του αποθέματος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο στόχος του «μηδενικού αποθέματος» είναι σχεδόν θεωρητικός, αφού συνήθως τα χαρακτηριστικά της ζήτησης παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις αλλαγές της προσφοράς. Έτσι μέσα σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, όπου ο πελάτης κατακλύζεται από προσφορές προμηθευτών, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης, δηλαδή την ρύθμιση της ζήτησης στα όρια των δυνατοτήτων της παραγωγής. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΛΤΙΝΗΣ πολιτικός μηχανικός 18

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HELLAS PHARM 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΊΑ ΓΚΟΥΡΑ ΧΗΜΙΚΌς MBA TQM Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αποστολή του ΕΟΦ Η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα 1 Έξυπνη συσκευασία: - Ευρωπαϊκή έρευνα Θεοφανία Τσιρώνη Χημικός Μηχανικός (PhD), Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πέτρος Ταούκης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Προσωπικού Συνεταιρισμών Καταναλωτών Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών - MATCOM» του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1) Η Αποθήκη που χρησιμοποιείται είναι Ιδιοκτήτη Ενοικιαζόμενη 2) Σε ποια

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics Manager

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics Manager Διανέμοντας Προϊόντα Ψύξης με Περιορισμένο Shelf Life Αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A.

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Ιχνηλασιμότητα στην Nestle Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Περίληψη Παρουσίασης Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια τροφίμων. Χειρισμός του θέματος από την Βιομηχανία τροφίμων. Απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα