ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για τα μοντέλα R-600 a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου ( R-600 a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο όμως είναι εκρηκτικό. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της μονάδας, πρέπει να δείχνεται προσοχή ώστε να μη γίνει ζημιά στα μέρη του κυκλώματος ψύξης. Αν διαρρεύσει ψυκτικό από τους σωλήνες, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη ή τραυματισμός στα μάτια. Αν διαπιστώσετε διαρροή, αποφύγετε ακάλυπτες φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και εξαερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετή ώρα. Για να αποφύγετε τη δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα όταν υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται. Το δωμάτιο πρέπει να έχει μέγεθος 1 κυβικό μέτρο για κάθε 8 γραμμάρια R-600aμέσα στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται επάνω στην πλακέτα αναγνώρισης μέσα στη συσκευή. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που έχει σημάδια ζημιάς. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία. ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. μοντέλου FN-063R / FN-093R / FN-146R Συμβατό με RoHS (Οδηγία 2002/95/ΕΕ) Αυτό το προϊόν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές και ελεύθερο από Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBB και PBDE για τα οποία ισχύει περιορισμός σύμφωνα με την Οδηγία. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , , Fax: Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax: Μετάφραση στα Ελληνικά: IMPRESS Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το ψυγείο. Αφαιρείτε πάντα τον δίσκο αποστράγγισης όταν λειτουργεί το ψυγείο. Η αφαίρεση του δίσκου αποστράγγισης ενισχύει την ισχύ ψύξης & εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια. Παράγοντας ψύξης: ΚΥΚΛΟ-ΠΕΝΤΑΝΙΟ.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προειδοποίηση Προσοχή Πριν από τη χρήση της συσκευής Ονόματα των μερών Τρόπος καθαρισμού Τρόπος εγκατάστασης Τρόπος λειτουργίας Τι να κάνετε Αλλαγή της αντιστρέψιμης πόρτας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προφυλάξεις...12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, υλικές ζημιές ή εσφαλμένη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο για αναφορά. Μην ξεχάστε να το παραδώσετε σε τυχόν επόμενο κάτοχο. Προειδοποίηση Δηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού Προειδοποίηση Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Αφήστε αρκετή απόσταση ανάμεσα στο φις και το πίσω μέρος του ψυγείου. Ένα φις που έχει πάθει ζημιά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εξαιτίας υπερθέρμανσης. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας μέσα ή έξω στο ψυγείο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην ψεκάζετε νερό μέσα ή έξω στο ψυγείο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Αυτόθαπροκαλέσεικίνδυνοπυρκαγιάς.Αντοκαλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε άμεσα για αντικατάσταση στον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο άλλο εξειδικευμένο άτομο. Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή. Ανχυθείνερόεπάνωσταηλεκτρικάμέρη,μπορείνα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μηνεγκαθιστάτετοψυγείοσευγράμέρη, όπου μπορεί να χυθεί νερό επάνω του. Η εσφαλμένη μόνωση των ηλεκτρικών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην αποθηκεύετε πτητικές και εύφλεκτες ουσίες μέσα στο ψυγείο. Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικών, οινοπνεύματος, αιθέρα, αερίου πετρελαίου ή άλλων ουσιών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μην αποσυνδέετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή μη φυσιολογική λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος και οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από την αντιπροσωπεία. Οι εσφαλμένες εγκαταστάσεις και επισκευές μπορούν να θέσουν τον χρήστη σε μεγάλο κίνδυνο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει γείωση. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά και ηλεκτροπληξία. Αν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο, κάντε το αφού αφαιρέσετε τις πόρτες ή τα λάστιχα σφράγισής τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι δυνατό να κλειστεί κάποιο παιδί μέσα σε αυτό. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εσωτερική δομή του. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων του ψυγείου, εκτός αν είναι τύπου που είναι εγκεκριμένος από τον κατασκευαστή. 1 2

3 ΠΡΟΣΟΧΗ Προσοχή Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων μέσα στη συσκευή. Όταν ανοίξετε την πόρτα, κάποιο αντικείμενο μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή υλική ζημιά. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή άλλου είδους γυαλικά μέσα στο ψυγείο. Το δοχείο μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό. Αν η πρίζα τοίχου είναι χαλαρή, μη συνδέσετε το φις. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το. Μπορεί να αποσυνδέσετε κάποιο καλώδιο και να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικό υλικό ή άλλα προϊόντα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία. Τα προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμο- κρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο. Μην αφήνετε τα παιδιά να κρεμιούνται από την πόρτα. Μην αγγίζετε τα δοχεία και τα τρόφιμα στην κατάψυξη με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να πάθετε κρυοπαγήματα. Καθαρίστε από τυχόν ξένες ουσίες τις ακίδες του φις. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μη βάζετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής. Τυχόν αιχμηρές ακμές μπορεί να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό. Όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού τη συνδέσετε και πάλι στην πρίζα. Η μη φυσιολογική λειτουργία του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου στο εμπρός μέρος της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Μη στέκεστε και μην ακουμπάτε στο βασικό πίνακα ελέγχου, στα τμήματα που εξέρχονται, στην πόρτα και ούτω καθεξής. Οι επισκευές και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Οι εσφαλμένες επισκευές από ακατάλληλα άτομα είναι πιθανή πηγή κινδύνων που μπορεί να έχουν κρίσιμες επιπτώσεις στον χρήστη της συσκευής. Ποτέ μη βάζετε παγάκια ή νιφάδες πάγου απευθείας από την κατάψυξη στο στόμα σας. (Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει "κρύα εγκαύματα"). Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο ψυγείο και τα αέρια στο μονωτικό υλικό απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχουν πάθει ζημιά πριν από την απόρριψη. Προσοχή: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά γειωμένη πρίζα για τη συσκευή: Αν χρησιμοποιείτε πρίζα με γειωμένο τερματικό, δεν χρειάζεται χωριστή σύνδεση γείωσης. Χρήση μη γειωμένης πρίζας: Συνδέστε το καλώδιο της γείωσης στη χαλύβδινη πλάκα και θάψτε το σε βάθος τουλάχιστον 25 εκατοστών στο έδαφος. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η νέα σας συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά, οι οποίες περιέχουν μια περιγραφή της συσκευής και συμβουλές σχετικά με την αποθήκευση και τη συντήρηση τροφίμων. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 1. Συσκευασία Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σήμα της ανακύκλωσης. Συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς. για την απόρριψη. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη από πολυστυρένιο, κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά μιας και είναι πιθανή πηγή κινδύνων. 2. Απόρριψη Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Η σήμανση της συσκευής έχει γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( WEEE). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής, βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Το σύμβολο επάνω στη συσκευή ή στα συνοδευτικά έγγραφα, υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως οικιακό απόβλητο αλλά πρέπει να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο σε κατάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όταν απορρίπτετε τη συσκευή, καταστήστε τη μη χρησιμοποιήσιμη κόβοντας το καλώδιο ρεύματος και αφαιρώντας τιςπόρτες,ώστεναμηνείναιεύκολονακλειστούνμέσα παιδιά. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα απορρίμματα μεταφέροντάς τη σε ειδικό κέντρο συλλογής. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς εποπτεία έστω και για λίγες ημέρες, μιας και αποτελεί πιθανή πηγή κινδύνου για τα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικάμετημεταχείριση,τηνανάκτησηκαιτηνανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής συσκευών για ανακύκλωση ή ο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Οποιαδήποτε υποβάθμιση της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά Μόλις αποσυσκευάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτη και ότι η πόρτα κλείνει κανονικά. Οποιαδήποτε ζημιά πρέπει να αναφέρεται στον αντιπρόσωπο μέσα σε 24 ώρες από την παράδοση της συσκευής. 2. Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, για να εξασφαλίσετε ότι το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού είναι πλήρως λειτουργικό. 3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρολογική σύνδεση γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις τοπικές απαιτήσεις ασφαλείας. 4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής προτού τη χρησιμοποιήσετε. 3. Πληροφορίες: Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC (το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού θα είναι είτε τύπου R134a είτε R600a-ανατρέξτε στην πλακέτα διαβάθμισης μέσα στη συσκευή). Οι συσκευές με ψυκτικό υγρό χρησιμοποιούν ισοβουτάνιο ( R600 a) και εκείνες με παράγοντα ψύξης χρησιμοποιούν κυκλοπεντάνιο. Αυτό είναι φυσικό αέριο χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ωστόσο είναι εύφλεκτο. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού δεν έχουν πάθει κάποια ζημιά.

4 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ FN-063R FN-093R FN-146R ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ Είναι η "καρδιά" του ψυγείου. Εξατμίζει το ψυκτικό υγρό απορροφώντας θερμότητα από το περιβάλλον. Είναι κατασκευασμένος από καθαρό αλουμίνιο. 2. ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ Τα παγάκια αφαιρούνται εύκολα από τη θήκη. 3. ΚΟΥΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ρυθμίζει τη λειτουργία του μοτέρ και ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου. 4. ΡΑΦΙ Είναι πλήρους πλάτους και σύρεται προς τα έξω. 5. ΘΗΚΗ Για βούτυρο, αυγά και μικρά αντικείμενα. 6. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ Κρατά το ψυγείο ουσιαστικά αεροστεγές αλλά παρόλα αυτά εύκολο στο άνοιγμα. 7. ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΘΗΚΗ Για κονσέρβες ή βαζάκια. 8. ΘΗΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ Για μπουκάλια, κονσέρβες ή βαζάκια. 9. ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ: (Χρησιμοποιείται μόνο για την απόψυξη) Κρατάει το νερό που στάζει από τον εξατμιστή κατά τη διάρκεια της απόψυξης. 10. ΘΗΚΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Για λαχανικά και φρούτα. 11. ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Καθαριστικά: Τα καθαριστικά που αναφέρονται παρακάτω είναι διαθέσιμα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, διαβρωτικά καθαριστικά, καθαριστικά βαρέως τύπου ή διαλυτικά σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Εξωτερικό: Σκουπίστε με υγρό πανί με σαπουνάδα, ξεπλύντε και στεγνώστε. Για επίμονους λεκέδες και για περιστασιακό κέρωμα, χρησιμοποιήστε κερί σιλικόνης. Εξατμιστής: Όταν το ψυγείο χρειάζεται απόψυξη, γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση " OFF". Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Τμήμα συντήρησης: Πλύνετε τα ράφια και τα άλλα αφαιρούμενα μέρη με χλιαρή σαπουνάδα, εβγάλτε και στεγνώστε. Πλύνετε το εσωτερικό με διάλυμα μαγειρικής σόδας (3 μεγάλες κουταλιές σε ένα λίτρο νερού) ή με χλιαρή σαπουνάδα, ξεβγάλτε και στεγνώστε. Μαγνητικές σφραγίσεις πόρτας: Πλύντε με χλιαρή σαπουνάδα. Τελείωμα: Βάλτε όλα τα μέρη πίσω στη θέση τους και γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη ρύθμιση που θέλετε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκαταστήστε το ψυγείο σε μια κατάλληλη θέση μακριά από υπερβολική θερμοκρασία και κρύο. Αφήστε αρκετή απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο και στους πλαϊνούς τοίχους ώστε η πόρτα να ανοίγει για πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό. Το ψυγείο δεν έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό. Επιλέξτε ένα σημείο με ανθεκτικό, επίπεδο δάπεδο. Αφήστε15εκατοστάχώρουμεταξύ του πλαϊνού του ψυγείου και του τοίχου. 15 εκατοστά

5 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ξεκίνημα του νέου σας ψυγείου 1. Καθαρίστε προσεκτικά το ψυγείο. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό πανί. 2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. 3. Γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση "7". Κλείστε την πόρτα και αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για λεπτά. Η κατάψυξη θα εμφανίσει τότε ορισμένα ίχνη πάχνης. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ Όταν το ψυγείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε το ψυγείο να στεγνώσει με την πόρτα ανοιχτή για 2-3 ημέρες. 2. Όταν θέλετε να μετακινήσετε το ψυγείο: Ασφαλίστε καλά τα μετακινούμενα εσωτερικά μέρη (ή αφαιρέστε τα και συσκευάστε τα χωριστά) Μην τοποθετείτε το ψυγείο οριζόντια διότι ο συμπιεστής μπορεί να πάθει ζημιά. Έλεγχος θερμοκρασίας Μπορείτε να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία στρέφοντας τον περιστροφικό θερμοστάτη. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί δηλώνουν μεγαλύτερη ψύξη και οι μικρότεροι αριθμοί μικρότερη. Για να φτιάξετε παγάκια στην κατάψυξη, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση "7". Ο θερμοστάτης δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς επάνω σε κάποιον αριθμό, αλλά μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε θέση ανάμεσα στους αριθμούς. ΠΙΟ ΚΡΥΟ Προτού καλέσετε το σέρβις: Προτού καλέσετε το σέρβις βεβαιωθείτε ότι χρειάζεται, ελέγξτε πρώτα ορισμένα πράγματα που αναφέρονται παρακάτω. Αν το ψυγείο δεν λειτουργεί: Μήπως δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος; Μήπως είναι καμένη η ασφάλεια του σπιτιού ή έχει πέσει το ρελέ; Τρόπος απόψυξης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποσυνδέσετε το ψυγείο από την πρίζα, περιμένετε 3-5 λεπτά πριν το συνδέσετε ξανά. Αν το συνδέσετε πιο γρήγορα, το ψυγείο μπορεί να αποτύχει να ξεκινήσει. Όταν ο πάγος που έχει συσσωρευτεί στον εξατμιστή έχει πάχος περίπου 5 χιλιοστά, κάντε απόψυξη στο ψυγείο. Γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση " OFF". Βγάλτε τα παγωμένα ή ευπαθή προϊόντα. Αφήστε το δίσκο αποστράγγισης στη θέση του. Η απόψυξη συνήθως διαρκεί λίγες ώρες. Για γρήγορη απόψυξη, βγάλτε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο και αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τον εξατμιστή. Μετά την απόψυξη, γυρίστε πάλι τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση που θέλετε για να αρχίσει πάλι η ψύξη. Αν το ψυγείο είναι πιο ζεστό από ότι συνήθως: Μήπως η πόρτα ανοίγεται συχνά ή έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα; Μήπως το ψυγείο είναι παραφορτωμένο και εμποδίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα; Μήπως βάλατε κάποιο ζεστό φαγητό χωρίς να το αφήσετε πρώτα να κρυώσει; Υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στο πλαϊνό του ψυγείου και στον τοίχο; Αν υπάρχουν αφύσικοι ήχοι: Είναι το ψυγείο τοποθετημένο σε επίπεδο δάπεδο; Μήπως υπάρχουν άλλα αντικείμενα πίσω από το ψυγείο; Μήπως υπάρχουν πιάτα που δονούνται μέσα στο ψυγείο; Αν ναι, τακτοποιήστε τα πιάτα. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την τεχνική αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι. 7 8

6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Το ψυγείο έχει συναρμολογηθεί με τους μεντεσέδες της πόρτας στη δεξιά πλευρά. Αν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα. Αδειάστε τελείως το ψυγείο, από τα τρόφιμα, τα ράφια κ.λπ. 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ στην επάνω δεξιά γωνία της καμπίνας. 2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (χρησιμοποιώντας μια καστάνια με υποδοχή 8 χιλ) που συγκρατούν τον επάνω μεντεσέ στην καμπίνα. Φυλάξτε τις βίδες διότι θα τις χρειαστείτε αργότερα. 3. Ανασηκώστε τον επάνω μεντεσέ κατευθείαν προς τα επάνω για να ελευθερώσετε τον άξονα από την υποδοχή στο επάνω μέρος της πόρτας. 4. Ανασηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε τη σε μια επενδυμένη επιφάνεια για να μη γρατζουνιστεί. Επάνω μεντεσές Κάλυμμα μεντεσέ 7. Βάλτε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως στο βήμα 6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίξετε τις βίδες. 8. Σηκώστε όρθια την καμπίνα. 9. Τοποθετήστε την πόρτα στη θέση της εξασφαλίζοντας ότι ο κάτω άξονας του μεντεσέ μπήκε στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα είναι στη θέση της. 10. Κρατώντας την πόρτα κλειστή, ασφαλίστε τον επάνω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως στο βήμα 2. Μη σφίξετε τις βίδες μέχρι η το επάνω μέρος της πόρτας να ευθυγραμμιστεί με το επάνω μέρος της καμπίνας. 11. Τοποθετήστε το κάλυμμα του μεντεσέ στη θέση του. 5. Αφαιρέστε τις τάπες από τις επάνω αριστερές οπές, όπως φαίνεται στην εικόνα, και μεταφέρετέ τις στις ακάλυπτες οπές στη δεξιά πλευρά. Πιέστε καλά τις τάπες για να μπουν σφιχτά στις οπές. Τάπα 12. Εργαλεία που απαιτούνται: - Καστάνια 8 χιλ. και 10 χιλ. - Λεπτή σπάτουλα ή κατσαβίδι με λεπτή άκρη 6. Τοποθετήστε την καμπίνα με το πλάι στο δάπεδο. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον κάτω μεντεσέ στην καμπίνα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 10 χιλ. Φυλάξτε τις βίδες και τις ροδέλες διότι θα τις χρειαστείτε αργότερα. Κάτω μεντεσές Στοιχεία ψυγείου Ψυκτικό μέσο Φορτίο R600a FN-06_ : 0, 021κιλά, FN-09_ : 0, 028κιλά, FN-14_ : 0, 032κιλά Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 1300 Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και είναι ερμητικά κλειστά. Αφρός που ψύχεται με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 9 10

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτές οι προειδοποιήσεις παρέχονται για την ασφάλειά σας. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε καταλάβει όλες προτού εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η ασφάλειά σας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη σημασία οποιασδήποτε από αυτές τις προειδοποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Εγκατάσταση Η συσκευή είναι βαριά. Προσέξτε όταν τη μετακινείτε. Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο που είναι διαθέσιμο στην Τεχνική Αντιπροσωπεία. Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να διεξάγεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντίστοιχο τεχνικό. Τα μέρη που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψυγείου μπορεί να ζεσταθούν πολύ, άρα μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο δωμάτιο. Όπου αυτό είναι δυνατό, το πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να είναι κοντά σε τοίχο, ωστόσο πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση για εξαερισμό, όπως αναφέρεται στις οδηγίες εγκατάστασης. Η συσκευή πρέπει να αφήνεται για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση χωρίς να λειτουργήσει, για να κατακαθίσει το ψυκτικό μέσο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με καλό εξαερισμό ανά πάσα στιγμή. Ασφάλεια παιδιών Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιάήάτομαμεειδικέςανάγκεςπαράμόνοανυπάρχει επαρκής παρακολούθηση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να χειριστούν τη συσκευή με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Κατά τη χρήση της συσκευής Η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και πιο συγκεκριμένα για την αποθήκευση τροφίμων. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά όταν έχουν ξεπαγώσει. Μη βάζετε ανθρακούχα ή αφρώδη ποτά στην κατάωυξη. Οι νιφάδες πάγου μπορούν να προκαλέσουν "κρύα εγκαύματα" αν καταναλωθούν κατευθείαν από την κατάψυξη. Μη βγάζετε τρόφιμα από την κατάψυξη με υγρά/βρεγμένα χέρια διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα ή "κρύα εγκαύματα". Συντήρηση και καθάρισμα Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά τη διάρκεια των διακοπών), βγάλτε όλα τα τρόφιμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, καθαρίστε προσεκτικάτοεσωτερικόκαιαφήστετηνπόρταανοιχτη για να μην κολλήσει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε μηχανικό εξοπλισμό ή άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης του ψυγείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή μέσα στο ψυγείο, εκτός από αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Σέρβις Το σέρβις για αυτό το προϊόν πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να κάνετε σέρβις στη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από μη έμπειρα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές βλάβες. Επικοινωνήστε με την τοπική Τεχνική Αντιπροσωπεία. Στοτέλοςτηςζωήςτηςσυσκευής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν απορρίψετε ένα παλιό ψυγείο, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Κόψτε και αχρηστέψτε το φις ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν είναι δυνατό να κολλήσει (καλύτερα βγάλτε τη), ανεξάρτητα από το ανοίγει από μέσα. ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος της ζωής της συσκευής πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με την οδηγία WEEE. Η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο R600a Διαβάστε αυτές και εύφλεκτο αέριο τις οδηγίες προσεκτικά πριν στον αφρό μόνωσης. απότηχρήσηκαιφυλάξτετις για μελλοντική αναφορά. 11 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο φις. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την τεχνική αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα, στο περίβλημα της συσκευής ή στην εσωτερική δομή της, απαλλαγμένα από αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε μηχανολογικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα εκρηκτικά αέρια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (ΠΔ 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος δωματίου Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου που καθορίζεται από τη θερμοκρασιακή κλάση που επισημαίνεται στην πλακέτα διαβάθμισης. Θερμοκρασιακή κλάση Εκτεταμένη μέτρια Μέτρια Υποτροπική Τροπική Σύμβολο SN N ST T ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η θέση της συσκευής, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα για να εξισορροπήσετε αυτούς τους παράγοντες. 12 Θερμοκρασία περιβάλλοντος Mέγιστη Ελάχιστη 32 C 10 C 32 C 16 C 38 C 18 C 43 C 18 C

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

KS 882. en de fr pt el. Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation

KS 882. en de fr pt el. Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation KS 882 en de fr pt el Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d'utilisation Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR-

PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- s TGI2 200 NF PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα