ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για τα μοντέλα R-600 a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου ( R-600 a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο όμως είναι εκρηκτικό. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της μονάδας, πρέπει να δείχνεται προσοχή ώστε να μη γίνει ζημιά στα μέρη του κυκλώματος ψύξης. Αν διαρρεύσει ψυκτικό από τους σωλήνες, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη ή τραυματισμός στα μάτια. Αν διαπιστώσετε διαρροή, αποφύγετε ακάλυπτες φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και εξαερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετή ώρα. Για να αποφύγετε τη δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα όταν υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται. Το δωμάτιο πρέπει να έχει μέγεθος 1 κυβικό μέτρο για κάθε 8 γραμμάρια R-600aμέσα στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται επάνω στην πλακέτα αναγνώρισης μέσα στη συσκευή. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που έχει σημάδια ζημιάς. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία. ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. μοντέλου FN-063R / FN-093R / FN-146R Συμβατό με RoHS (Οδηγία 2002/95/ΕΕ) Αυτό το προϊόν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές και ελεύθερο από Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBB και PBDE για τα οποία ισχύει περιορισμός σύμφωνα με την Οδηγία. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , , Fax: Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax: Μετάφραση στα Ελληνικά: IMPRESS Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το ψυγείο. Αφαιρείτε πάντα τον δίσκο αποστράγγισης όταν λειτουργεί το ψυγείο. Η αφαίρεση του δίσκου αποστράγγισης ενισχύει την ισχύ ψύξης & εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια. Παράγοντας ψύξης: ΚΥΚΛΟ-ΠΕΝΤΑΝΙΟ.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προειδοποίηση Προσοχή Πριν από τη χρήση της συσκευής Ονόματα των μερών Τρόπος καθαρισμού Τρόπος εγκατάστασης Τρόπος λειτουργίας Τι να κάνετε Αλλαγή της αντιστρέψιμης πόρτας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προφυλάξεις...12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, υλικές ζημιές ή εσφαλμένη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο για αναφορά. Μην ξεχάστε να το παραδώσετε σε τυχόν επόμενο κάτοχο. Προειδοποίηση Δηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού Προειδοποίηση Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Αφήστε αρκετή απόσταση ανάμεσα στο φις και το πίσω μέρος του ψυγείου. Ένα φις που έχει πάθει ζημιά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εξαιτίας υπερθέρμανσης. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας μέσα ή έξω στο ψυγείο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην ψεκάζετε νερό μέσα ή έξω στο ψυγείο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Αυτόθαπροκαλέσεικίνδυνοπυρκαγιάς.Αντοκαλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε άμεσα για αντικατάσταση στον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο άλλο εξειδικευμένο άτομο. Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή. Ανχυθείνερόεπάνωσταηλεκτρικάμέρη,μπορείνα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μηνεγκαθιστάτετοψυγείοσευγράμέρη, όπου μπορεί να χυθεί νερό επάνω του. Η εσφαλμένη μόνωση των ηλεκτρικών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην αποθηκεύετε πτητικές και εύφλεκτες ουσίες μέσα στο ψυγείο. Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικών, οινοπνεύματος, αιθέρα, αερίου πετρελαίου ή άλλων ουσιών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μην αποσυνδέετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή μη φυσιολογική λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος και οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από την αντιπροσωπεία. Οι εσφαλμένες εγκαταστάσεις και επισκευές μπορούν να θέσουν τον χρήστη σε μεγάλο κίνδυνο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει γείωση. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά και ηλεκτροπληξία. Αν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο, κάντε το αφού αφαιρέσετε τις πόρτες ή τα λάστιχα σφράγισής τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι δυνατό να κλειστεί κάποιο παιδί μέσα σε αυτό. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εσωτερική δομή του. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων του ψυγείου, εκτός αν είναι τύπου που είναι εγκεκριμένος από τον κατασκευαστή. 1 2

3 ΠΡΟΣΟΧΗ Προσοχή Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων μέσα στη συσκευή. Όταν ανοίξετε την πόρτα, κάποιο αντικείμενο μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή υλική ζημιά. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή άλλου είδους γυαλικά μέσα στο ψυγείο. Το δοχείο μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό. Αν η πρίζα τοίχου είναι χαλαρή, μη συνδέσετε το φις. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το. Μπορεί να αποσυνδέσετε κάποιο καλώδιο και να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικό υλικό ή άλλα προϊόντα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία. Τα προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμο- κρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο. Μην αφήνετε τα παιδιά να κρεμιούνται από την πόρτα. Μην αγγίζετε τα δοχεία και τα τρόφιμα στην κατάψυξη με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να πάθετε κρυοπαγήματα. Καθαρίστε από τυχόν ξένες ουσίες τις ακίδες του φις. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μη βάζετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής. Τυχόν αιχμηρές ακμές μπορεί να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό. Όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού τη συνδέσετε και πάλι στην πρίζα. Η μη φυσιολογική λειτουργία του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου στο εμπρός μέρος της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Μη στέκεστε και μην ακουμπάτε στο βασικό πίνακα ελέγχου, στα τμήματα που εξέρχονται, στην πόρτα και ούτω καθεξής. Οι επισκευές και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Οι εσφαλμένες επισκευές από ακατάλληλα άτομα είναι πιθανή πηγή κινδύνων που μπορεί να έχουν κρίσιμες επιπτώσεις στον χρήστη της συσκευής. Ποτέ μη βάζετε παγάκια ή νιφάδες πάγου απευθείας από την κατάψυξη στο στόμα σας. (Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει "κρύα εγκαύματα"). Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο ψυγείο και τα αέρια στο μονωτικό υλικό απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχουν πάθει ζημιά πριν από την απόρριψη. Προσοχή: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά γειωμένη πρίζα για τη συσκευή: Αν χρησιμοποιείτε πρίζα με γειωμένο τερματικό, δεν χρειάζεται χωριστή σύνδεση γείωσης. Χρήση μη γειωμένης πρίζας: Συνδέστε το καλώδιο της γείωσης στη χαλύβδινη πλάκα και θάψτε το σε βάθος τουλάχιστον 25 εκατοστών στο έδαφος. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η νέα σας συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά, οι οποίες περιέχουν μια περιγραφή της συσκευής και συμβουλές σχετικά με την αποθήκευση και τη συντήρηση τροφίμων. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 1. Συσκευασία Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σήμα της ανακύκλωσης. Συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς. για την απόρριψη. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη από πολυστυρένιο, κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά μιας και είναι πιθανή πηγή κινδύνων. 2. Απόρριψη Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Η σήμανση της συσκευής έχει γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( WEEE). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής, βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Το σύμβολο επάνω στη συσκευή ή στα συνοδευτικά έγγραφα, υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως οικιακό απόβλητο αλλά πρέπει να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο σε κατάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όταν απορρίπτετε τη συσκευή, καταστήστε τη μη χρησιμοποιήσιμη κόβοντας το καλώδιο ρεύματος και αφαιρώντας τιςπόρτες,ώστεναμηνείναιεύκολονακλειστούνμέσα παιδιά. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα απορρίμματα μεταφέροντάς τη σε ειδικό κέντρο συλλογής. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς εποπτεία έστω και για λίγες ημέρες, μιας και αποτελεί πιθανή πηγή κινδύνου για τα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικάμετημεταχείριση,τηνανάκτησηκαιτηνανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής συσκευών για ανακύκλωση ή ο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Οποιαδήποτε υποβάθμιση της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά Μόλις αποσυσκευάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτη και ότι η πόρτα κλείνει κανονικά. Οποιαδήποτε ζημιά πρέπει να αναφέρεται στον αντιπρόσωπο μέσα σε 24 ώρες από την παράδοση της συσκευής. 2. Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, για να εξασφαλίσετε ότι το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού είναι πλήρως λειτουργικό. 3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρολογική σύνδεση γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις τοπικές απαιτήσεις ασφαλείας. 4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής προτού τη χρησιμοποιήσετε. 3. Πληροφορίες: Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC (το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού θα είναι είτε τύπου R134a είτε R600a-ανατρέξτε στην πλακέτα διαβάθμισης μέσα στη συσκευή). Οι συσκευές με ψυκτικό υγρό χρησιμοποιούν ισοβουτάνιο ( R600 a) και εκείνες με παράγοντα ψύξης χρησιμοποιούν κυκλοπεντάνιο. Αυτό είναι φυσικό αέριο χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ωστόσο είναι εύφλεκτο. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού δεν έχουν πάθει κάποια ζημιά.

4 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ FN-063R FN-093R FN-146R ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ Είναι η "καρδιά" του ψυγείου. Εξατμίζει το ψυκτικό υγρό απορροφώντας θερμότητα από το περιβάλλον. Είναι κατασκευασμένος από καθαρό αλουμίνιο. 2. ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ Τα παγάκια αφαιρούνται εύκολα από τη θήκη. 3. ΚΟΥΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ρυθμίζει τη λειτουργία του μοτέρ και ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου. 4. ΡΑΦΙ Είναι πλήρους πλάτους και σύρεται προς τα έξω. 5. ΘΗΚΗ Για βούτυρο, αυγά και μικρά αντικείμενα. 6. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ Κρατά το ψυγείο ουσιαστικά αεροστεγές αλλά παρόλα αυτά εύκολο στο άνοιγμα. 7. ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΘΗΚΗ Για κονσέρβες ή βαζάκια. 8. ΘΗΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ Για μπουκάλια, κονσέρβες ή βαζάκια. 9. ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ: (Χρησιμοποιείται μόνο για την απόψυξη) Κρατάει το νερό που στάζει από τον εξατμιστή κατά τη διάρκεια της απόψυξης. 10. ΘΗΚΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Για λαχανικά και φρούτα. 11. ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Καθαριστικά: Τα καθαριστικά που αναφέρονται παρακάτω είναι διαθέσιμα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, διαβρωτικά καθαριστικά, καθαριστικά βαρέως τύπου ή διαλυτικά σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Εξωτερικό: Σκουπίστε με υγρό πανί με σαπουνάδα, ξεπλύντε και στεγνώστε. Για επίμονους λεκέδες και για περιστασιακό κέρωμα, χρησιμοποιήστε κερί σιλικόνης. Εξατμιστής: Όταν το ψυγείο χρειάζεται απόψυξη, γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση " OFF". Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Τμήμα συντήρησης: Πλύνετε τα ράφια και τα άλλα αφαιρούμενα μέρη με χλιαρή σαπουνάδα, εβγάλτε και στεγνώστε. Πλύνετε το εσωτερικό με διάλυμα μαγειρικής σόδας (3 μεγάλες κουταλιές σε ένα λίτρο νερού) ή με χλιαρή σαπουνάδα, ξεβγάλτε και στεγνώστε. Μαγνητικές σφραγίσεις πόρτας: Πλύντε με χλιαρή σαπουνάδα. Τελείωμα: Βάλτε όλα τα μέρη πίσω στη θέση τους και γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη ρύθμιση που θέλετε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκαταστήστε το ψυγείο σε μια κατάλληλη θέση μακριά από υπερβολική θερμοκρασία και κρύο. Αφήστε αρκετή απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο και στους πλαϊνούς τοίχους ώστε η πόρτα να ανοίγει για πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό. Το ψυγείο δεν έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό. Επιλέξτε ένα σημείο με ανθεκτικό, επίπεδο δάπεδο. Αφήστε15εκατοστάχώρουμεταξύ του πλαϊνού του ψυγείου και του τοίχου. 15 εκατοστά

5 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ξεκίνημα του νέου σας ψυγείου 1. Καθαρίστε προσεκτικά το ψυγείο. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό πανί. 2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. 3. Γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση "7". Κλείστε την πόρτα και αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για λεπτά. Η κατάψυξη θα εμφανίσει τότε ορισμένα ίχνη πάχνης. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ Όταν το ψυγείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε το ψυγείο να στεγνώσει με την πόρτα ανοιχτή για 2-3 ημέρες. 2. Όταν θέλετε να μετακινήσετε το ψυγείο: Ασφαλίστε καλά τα μετακινούμενα εσωτερικά μέρη (ή αφαιρέστε τα και συσκευάστε τα χωριστά) Μην τοποθετείτε το ψυγείο οριζόντια διότι ο συμπιεστής μπορεί να πάθει ζημιά. Έλεγχος θερμοκρασίας Μπορείτε να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία στρέφοντας τον περιστροφικό θερμοστάτη. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί δηλώνουν μεγαλύτερη ψύξη και οι μικρότεροι αριθμοί μικρότερη. Για να φτιάξετε παγάκια στην κατάψυξη, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση "7". Ο θερμοστάτης δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς επάνω σε κάποιον αριθμό, αλλά μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε θέση ανάμεσα στους αριθμούς. ΠΙΟ ΚΡΥΟ Προτού καλέσετε το σέρβις: Προτού καλέσετε το σέρβις βεβαιωθείτε ότι χρειάζεται, ελέγξτε πρώτα ορισμένα πράγματα που αναφέρονται παρακάτω. Αν το ψυγείο δεν λειτουργεί: Μήπως δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος; Μήπως είναι καμένη η ασφάλεια του σπιτιού ή έχει πέσει το ρελέ; Τρόπος απόψυξης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποσυνδέσετε το ψυγείο από την πρίζα, περιμένετε 3-5 λεπτά πριν το συνδέσετε ξανά. Αν το συνδέσετε πιο γρήγορα, το ψυγείο μπορεί να αποτύχει να ξεκινήσει. Όταν ο πάγος που έχει συσσωρευτεί στον εξατμιστή έχει πάχος περίπου 5 χιλιοστά, κάντε απόψυξη στο ψυγείο. Γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση " OFF". Βγάλτε τα παγωμένα ή ευπαθή προϊόντα. Αφήστε το δίσκο αποστράγγισης στη θέση του. Η απόψυξη συνήθως διαρκεί λίγες ώρες. Για γρήγορη απόψυξη, βγάλτε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο και αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τον εξατμιστή. Μετά την απόψυξη, γυρίστε πάλι τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση που θέλετε για να αρχίσει πάλι η ψύξη. Αν το ψυγείο είναι πιο ζεστό από ότι συνήθως: Μήπως η πόρτα ανοίγεται συχνά ή έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα; Μήπως το ψυγείο είναι παραφορτωμένο και εμποδίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα; Μήπως βάλατε κάποιο ζεστό φαγητό χωρίς να το αφήσετε πρώτα να κρυώσει; Υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στο πλαϊνό του ψυγείου και στον τοίχο; Αν υπάρχουν αφύσικοι ήχοι: Είναι το ψυγείο τοποθετημένο σε επίπεδο δάπεδο; Μήπως υπάρχουν άλλα αντικείμενα πίσω από το ψυγείο; Μήπως υπάρχουν πιάτα που δονούνται μέσα στο ψυγείο; Αν ναι, τακτοποιήστε τα πιάτα. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την τεχνική αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι. 7 8

6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Το ψυγείο έχει συναρμολογηθεί με τους μεντεσέδες της πόρτας στη δεξιά πλευρά. Αν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα. Αδειάστε τελείως το ψυγείο, από τα τρόφιμα, τα ράφια κ.λπ. 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ στην επάνω δεξιά γωνία της καμπίνας. 2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (χρησιμοποιώντας μια καστάνια με υποδοχή 8 χιλ) που συγκρατούν τον επάνω μεντεσέ στην καμπίνα. Φυλάξτε τις βίδες διότι θα τις χρειαστείτε αργότερα. 3. Ανασηκώστε τον επάνω μεντεσέ κατευθείαν προς τα επάνω για να ελευθερώσετε τον άξονα από την υποδοχή στο επάνω μέρος της πόρτας. 4. Ανασηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε τη σε μια επενδυμένη επιφάνεια για να μη γρατζουνιστεί. Επάνω μεντεσές Κάλυμμα μεντεσέ 7. Βάλτε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως στο βήμα 6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίξετε τις βίδες. 8. Σηκώστε όρθια την καμπίνα. 9. Τοποθετήστε την πόρτα στη θέση της εξασφαλίζοντας ότι ο κάτω άξονας του μεντεσέ μπήκε στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα είναι στη θέση της. 10. Κρατώντας την πόρτα κλειστή, ασφαλίστε τον επάνω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως στο βήμα 2. Μη σφίξετε τις βίδες μέχρι η το επάνω μέρος της πόρτας να ευθυγραμμιστεί με το επάνω μέρος της καμπίνας. 11. Τοποθετήστε το κάλυμμα του μεντεσέ στη θέση του. 5. Αφαιρέστε τις τάπες από τις επάνω αριστερές οπές, όπως φαίνεται στην εικόνα, και μεταφέρετέ τις στις ακάλυπτες οπές στη δεξιά πλευρά. Πιέστε καλά τις τάπες για να μπουν σφιχτά στις οπές. Τάπα 12. Εργαλεία που απαιτούνται: - Καστάνια 8 χιλ. και 10 χιλ. - Λεπτή σπάτουλα ή κατσαβίδι με λεπτή άκρη 6. Τοποθετήστε την καμπίνα με το πλάι στο δάπεδο. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον κάτω μεντεσέ στην καμπίνα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 10 χιλ. Φυλάξτε τις βίδες και τις ροδέλες διότι θα τις χρειαστείτε αργότερα. Κάτω μεντεσές Στοιχεία ψυγείου Ψυκτικό μέσο Φορτίο R600a FN-06_ : 0, 021κιλά, FN-09_ : 0, 028κιλά, FN-14_ : 0, 032κιλά Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 1300 Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και είναι ερμητικά κλειστά. Αφρός που ψύχεται με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 9 10

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτές οι προειδοποιήσεις παρέχονται για την ασφάλειά σας. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε καταλάβει όλες προτού εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η ασφάλειά σας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη σημασία οποιασδήποτε από αυτές τις προειδοποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Εγκατάσταση Η συσκευή είναι βαριά. Προσέξτε όταν τη μετακινείτε. Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο που είναι διαθέσιμο στην Τεχνική Αντιπροσωπεία. Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να διεξάγεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντίστοιχο τεχνικό. Τα μέρη που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψυγείου μπορεί να ζεσταθούν πολύ, άρα μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο δωμάτιο. Όπου αυτό είναι δυνατό, το πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να είναι κοντά σε τοίχο, ωστόσο πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση για εξαερισμό, όπως αναφέρεται στις οδηγίες εγκατάστασης. Η συσκευή πρέπει να αφήνεται για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση χωρίς να λειτουργήσει, για να κατακαθίσει το ψυκτικό μέσο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με καλό εξαερισμό ανά πάσα στιγμή. Ασφάλεια παιδιών Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιάήάτομαμεειδικέςανάγκεςπαράμόνοανυπάρχει επαρκής παρακολούθηση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να χειριστούν τη συσκευή με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Κατά τη χρήση της συσκευής Η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και πιο συγκεκριμένα για την αποθήκευση τροφίμων. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά όταν έχουν ξεπαγώσει. Μη βάζετε ανθρακούχα ή αφρώδη ποτά στην κατάωυξη. Οι νιφάδες πάγου μπορούν να προκαλέσουν "κρύα εγκαύματα" αν καταναλωθούν κατευθείαν από την κατάψυξη. Μη βγάζετε τρόφιμα από την κατάψυξη με υγρά/βρεγμένα χέρια διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα ή "κρύα εγκαύματα". Συντήρηση και καθάρισμα Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά τη διάρκεια των διακοπών), βγάλτε όλα τα τρόφιμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, καθαρίστε προσεκτικάτοεσωτερικόκαιαφήστετηνπόρταανοιχτη για να μην κολλήσει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε μηχανικό εξοπλισμό ή άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης του ψυγείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή μέσα στο ψυγείο, εκτός από αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Σέρβις Το σέρβις για αυτό το προϊόν πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να κάνετε σέρβις στη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από μη έμπειρα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές βλάβες. Επικοινωνήστε με την τοπική Τεχνική Αντιπροσωπεία. Στοτέλοςτηςζωήςτηςσυσκευής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν απορρίψετε ένα παλιό ψυγείο, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Κόψτε και αχρηστέψτε το φις ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν είναι δυνατό να κολλήσει (καλύτερα βγάλτε τη), ανεξάρτητα από το ανοίγει από μέσα. ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος της ζωής της συσκευής πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με την οδηγία WEEE. Η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο R600a Διαβάστε αυτές και εύφλεκτο αέριο τις οδηγίες προσεκτικά πριν στον αφρό μόνωσης. απότηχρήσηκαιφυλάξτετις για μελλοντική αναφορά. 11 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο φις. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την τεχνική αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα, στο περίβλημα της συσκευής ή στην εσωτερική δομή της, απαλλαγμένα από αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε μηχανολογικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα εκρηκτικά αέρια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (ΠΔ 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος δωματίου Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου που καθορίζεται από τη θερμοκρασιακή κλάση που επισημαίνεται στην πλακέτα διαβάθμισης. Θερμοκρασιακή κλάση Εκτεταμένη μέτρια Μέτρια Υποτροπική Τροπική Σύμβολο SN N ST T ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η θέση της συσκευής, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα για να εξισορροπήσετε αυτούς τους παράγοντες. 12 Θερμοκρασία περιβάλλοντος Mέγιστη Ελάχιστη 32 C 10 C 32 C 16 C 38 C 18 C 43 C 18 C

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR-

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- TGI2 120 D PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu NFE 900 X TR-Kullanma KIlavuzu Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 071212 7082827-00 CT(P)(esf)(sl)30../33... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

33502008GR.fm Page 83 Tuesday, November 17, 2009 7:18 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

33502008GR.fm Page 83 Tuesday, November 17, 2009 7:18 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 33502008GR.fm Page 83 Tuesday, November 17, 2009 7:18 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγείο Side By Side GR Ελληνικά Περιεχόμενα Πριν την χρήση της συσκευής, 2 Προφυλάσσοντας το περιβάλλον, 3 Προφυλάξεις και γενικές συστάσεις, 4 Εάν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. Use and care manual Read this manual before installing your refrigerator

Refrigerator. Use and care manual Read this manual before installing your refrigerator Refrigerator Use and care manual Read this manual before installing your refrigerator Οδηγίες χρήσης και φροντίδας Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε το ψυγείο σας. Kullanı m ve bakım

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination. Operating instructions combined refrigerator-freezer. Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur

Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination. Operating instructions combined refrigerator-freezer. Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

7081 942-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 942-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost GR 7082 314-02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR Gebrauchsanweisung für Tischkühlschränke Operating instructions for table-height refrigerators Consignes d'utilisation Réfrigérateurs table-top libre Gebruiksaanwijzing voor tafelmodel koelkasten Istruzione

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Συσκευή αποθήκευσης κρασιού κυμαινόμενης θερμοκρασίας με θάλαμο κατάψυξης SBes 7155 Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά... 2 1.1 Όρια χρήσης της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα