ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για τα μοντέλα R-600 a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου ( R-600 a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο όμως είναι εκρηκτικό. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της μονάδας, πρέπει να δείχνεται προσοχή ώστε να μη γίνει ζημιά στα μέρη του κυκλώματος ψύξης. Αν διαρρεύσει ψυκτικό από τους σωλήνες, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη ή τραυματισμός στα μάτια. Αν διαπιστώσετε διαρροή, αποφύγετε ακάλυπτες φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και εξαερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετή ώρα. Για να αποφύγετε τη δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα όταν υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται. Το δωμάτιο πρέπει να έχει μέγεθος 1 κυβικό μέτρο για κάθε 8 γραμμάρια R-600aμέσα στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται επάνω στην πλακέτα αναγνώρισης μέσα στη συσκευή. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που έχει σημάδια ζημιάς. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία. ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. μοντέλου FN-063R / FN-093R / FN-146R Συμβατό με RoHS (Οδηγία 2002/95/ΕΕ) Αυτό το προϊόν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές και ελεύθερο από Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBB και PBDE για τα οποία ισχύει περιορισμός σύμφωνα με την Οδηγία. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αμοιρίδης Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , , Fax: Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax: Μετάφραση στα Ελληνικά: IMPRESS Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το ψυγείο. Αφαιρείτε πάντα τον δίσκο αποστράγγισης όταν λειτουργεί το ψυγείο. Η αφαίρεση του δίσκου αποστράγγισης ενισχύει την ισχύ ψύξης & εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια. Παράγοντας ψύξης: ΚΥΚΛΟ-ΠΕΝΤΑΝΙΟ.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προειδοποίηση Προσοχή Πριν από τη χρήση της συσκευής Ονόματα των μερών Τρόπος καθαρισμού Τρόπος εγκατάστασης Τρόπος λειτουργίας Τι να κάνετε Αλλαγή της αντιστρέψιμης πόρτας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προφυλάξεις...12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, υλικές ζημιές ή εσφαλμένη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο για αναφορά. Μην ξεχάστε να το παραδώσετε σε τυχόν επόμενο κάτοχο. Προειδοποίηση Δηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού Προειδοποίηση Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Αφήστε αρκετή απόσταση ανάμεσα στο φις και το πίσω μέρος του ψυγείου. Ένα φις που έχει πάθει ζημιά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εξαιτίας υπερθέρμανσης. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας μέσα ή έξω στο ψυγείο. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην ψεκάζετε νερό μέσα ή έξω στο ψυγείο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Αυτόθαπροκαλέσεικίνδυνοπυρκαγιάς.Αντοκαλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε άμεσα για αντικατάσταση στον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο άλλο εξειδικευμένο άτομο. Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή. Ανχυθείνερόεπάνωσταηλεκτρικάμέρη,μπορείνα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μηνεγκαθιστάτετοψυγείοσευγράμέρη, όπου μπορεί να χυθεί νερό επάνω του. Η εσφαλμένη μόνωση των ηλεκτρικών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην αποθηκεύετε πτητικές και εύφλεκτες ουσίες μέσα στο ψυγείο. Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικών, οινοπνεύματος, αιθέρα, αερίου πετρελαίου ή άλλων ουσιών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μην αποσυνδέετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή μη φυσιολογική λειτουργία που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος και οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από την αντιπροσωπεία. Οι εσφαλμένες εγκαταστάσεις και επισκευές μπορούν να θέσουν τον χρήστη σε μεγάλο κίνδυνο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει γείωση. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά και ηλεκτροπληξία. Αν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο, κάντε το αφού αφαιρέσετε τις πόρτες ή τα λάστιχα σφράγισής τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι δυνατό να κλειστεί κάποιο παιδί μέσα σε αυτό. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εσωτερική δομή του. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων του ψυγείου, εκτός αν είναι τύπου που είναι εγκεκριμένος από τον κατασκευαστή. 1 2

3 ΠΡΟΣΟΧΗ Προσοχή Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων μέσα στη συσκευή. Όταν ανοίξετε την πόρτα, κάποιο αντικείμενο μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή υλική ζημιά. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή άλλου είδους γυαλικά μέσα στο ψυγείο. Το δοχείο μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό. Αν η πρίζα τοίχου είναι χαλαρή, μη συνδέσετε το φις. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το. Μπορεί να αποσυνδέσετε κάποιο καλώδιο και να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικό υλικό ή άλλα προϊόντα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία. Τα προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμο- κρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο. Μην αφήνετε τα παιδιά να κρεμιούνται από την πόρτα. Μην αγγίζετε τα δοχεία και τα τρόφιμα στην κατάψυξη με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να πάθετε κρυοπαγήματα. Καθαρίστε από τυχόν ξένες ουσίες τις ακίδες του φις. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μη βάζετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής. Τυχόν αιχμηρές ακμές μπορεί να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό. Όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού τη συνδέσετε και πάλι στην πρίζα. Η μη φυσιολογική λειτουργία του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου στο εμπρός μέρος της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Μη στέκεστε και μην ακουμπάτε στο βασικό πίνακα ελέγχου, στα τμήματα που εξέρχονται, στην πόρτα και ούτω καθεξής. Οι επισκευές και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Οι εσφαλμένες επισκευές από ακατάλληλα άτομα είναι πιθανή πηγή κινδύνων που μπορεί να έχουν κρίσιμες επιπτώσεις στον χρήστη της συσκευής. Ποτέ μη βάζετε παγάκια ή νιφάδες πάγου απευθείας από την κατάψυξη στο στόμα σας. (Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει "κρύα εγκαύματα"). Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο ψυγείο και τα αέρια στο μονωτικό υλικό απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχουν πάθει ζημιά πριν από την απόρριψη. Προσοχή: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά γειωμένη πρίζα για τη συσκευή: Αν χρησιμοποιείτε πρίζα με γειωμένο τερματικό, δεν χρειάζεται χωριστή σύνδεση γείωσης. Χρήση μη γειωμένης πρίζας: Συνδέστε το καλώδιο της γείωσης στη χαλύβδινη πλάκα και θάψτε το σε βάθος τουλάχιστον 25 εκατοστών στο έδαφος. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η νέα σας συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά, οι οποίες περιέχουν μια περιγραφή της συσκευής και συμβουλές σχετικά με την αποθήκευση και τη συντήρηση τροφίμων. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 1. Συσκευασία Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σήμα της ανακύκλωσης. Συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς. για την απόρριψη. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη από πολυστυρένιο, κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά μιας και είναι πιθανή πηγή κινδύνων. 2. Απόρριψη Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Η σήμανση της συσκευής έχει γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( WEEE). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής, βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Το σύμβολο επάνω στη συσκευή ή στα συνοδευτικά έγγραφα, υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως οικιακό απόβλητο αλλά πρέπει να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο σε κατάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όταν απορρίπτετε τη συσκευή, καταστήστε τη μη χρησιμοποιήσιμη κόβοντας το καλώδιο ρεύματος και αφαιρώντας τιςπόρτες,ώστεναμηνείναιεύκολονακλειστούνμέσα παιδιά. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα απορρίμματα μεταφέροντάς τη σε ειδικό κέντρο συλλογής. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς εποπτεία έστω και για λίγες ημέρες, μιας και αποτελεί πιθανή πηγή κινδύνου για τα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικάμετημεταχείριση,τηνανάκτησηκαιτηνανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής συσκευών για ανακύκλωση ή ο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Οποιαδήποτε υποβάθμιση της μόνωσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά Μόλις αποσυσκευάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτη και ότι η πόρτα κλείνει κανονικά. Οποιαδήποτε ζημιά πρέπει να αναφέρεται στον αντιπρόσωπο μέσα σε 24 ώρες από την παράδοση της συσκευής. 2. Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, για να εξασφαλίσετε ότι το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού είναι πλήρως λειτουργικό. 3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρολογική σύνδεση γίνονται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις τοπικές απαιτήσεις ασφαλείας. 4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής προτού τη χρησιμοποιήσετε. 3. Πληροφορίες: Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC (το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού θα είναι είτε τύπου R134a είτε R600a-ανατρέξτε στην πλακέτα διαβάθμισης μέσα στη συσκευή). Οι συσκευές με ψυκτικό υγρό χρησιμοποιούν ισοβουτάνιο ( R600 a) και εκείνες με παράγοντα ψύξης χρησιμοποιούν κυκλοπεντάνιο. Αυτό είναι φυσικό αέριο χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ωστόσο είναι εύφλεκτο. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού δεν έχουν πάθει κάποια ζημιά.

4 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ FN-063R FN-093R FN-146R ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ Είναι η "καρδιά" του ψυγείου. Εξατμίζει το ψυκτικό υγρό απορροφώντας θερμότητα από το περιβάλλον. Είναι κατασκευασμένος από καθαρό αλουμίνιο. 2. ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ Τα παγάκια αφαιρούνται εύκολα από τη θήκη. 3. ΚΟΥΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ρυθμίζει τη λειτουργία του μοτέρ και ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου. 4. ΡΑΦΙ Είναι πλήρους πλάτους και σύρεται προς τα έξω. 5. ΘΗΚΗ Για βούτυρο, αυγά και μικρά αντικείμενα. 6. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ Κρατά το ψυγείο ουσιαστικά αεροστεγές αλλά παρόλα αυτά εύκολο στο άνοιγμα. 7. ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΘΗΚΗ Για κονσέρβες ή βαζάκια. 8. ΘΗΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ Για μπουκάλια, κονσέρβες ή βαζάκια. 9. ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ: (Χρησιμοποιείται μόνο για την απόψυξη) Κρατάει το νερό που στάζει από τον εξατμιστή κατά τη διάρκεια της απόψυξης. 10. ΘΗΚΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Για λαχανικά και φρούτα. 11. ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Καθαριστικά: Τα καθαριστικά που αναφέρονται παρακάτω είναι διαθέσιμα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, διαβρωτικά καθαριστικά, καθαριστικά βαρέως τύπου ή διαλυτικά σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Εξωτερικό: Σκουπίστε με υγρό πανί με σαπουνάδα, ξεπλύντε και στεγνώστε. Για επίμονους λεκέδες και για περιστασιακό κέρωμα, χρησιμοποιήστε κερί σιλικόνης. Εξατμιστής: Όταν το ψυγείο χρειάζεται απόψυξη, γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση " OFF". Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Τμήμα συντήρησης: Πλύνετε τα ράφια και τα άλλα αφαιρούμενα μέρη με χλιαρή σαπουνάδα, εβγάλτε και στεγνώστε. Πλύνετε το εσωτερικό με διάλυμα μαγειρικής σόδας (3 μεγάλες κουταλιές σε ένα λίτρο νερού) ή με χλιαρή σαπουνάδα, ξεβγάλτε και στεγνώστε. Μαγνητικές σφραγίσεις πόρτας: Πλύντε με χλιαρή σαπουνάδα. Τελείωμα: Βάλτε όλα τα μέρη πίσω στη θέση τους και γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη ρύθμιση που θέλετε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκαταστήστε το ψυγείο σε μια κατάλληλη θέση μακριά από υπερβολική θερμοκρασία και κρύο. Αφήστε αρκετή απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο και στους πλαϊνούς τοίχους ώστε η πόρτα να ανοίγει για πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό. Το ψυγείο δεν έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό. Επιλέξτε ένα σημείο με ανθεκτικό, επίπεδο δάπεδο. Αφήστε15εκατοστάχώρουμεταξύ του πλαϊνού του ψυγείου και του τοίχου. 15 εκατοστά

5 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ξεκίνημα του νέου σας ψυγείου 1. Καθαρίστε προσεκτικά το ψυγείο. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό πανί. 2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. 3. Γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση "7". Κλείστε την πόρτα και αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για λεπτά. Η κατάψυξη θα εμφανίσει τότε ορισμένα ίχνη πάχνης. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ Όταν το ψυγείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε το ψυγείο να στεγνώσει με την πόρτα ανοιχτή για 2-3 ημέρες. 2. Όταν θέλετε να μετακινήσετε το ψυγείο: Ασφαλίστε καλά τα μετακινούμενα εσωτερικά μέρη (ή αφαιρέστε τα και συσκευάστε τα χωριστά) Μην τοποθετείτε το ψυγείο οριζόντια διότι ο συμπιεστής μπορεί να πάθει ζημιά. Έλεγχος θερμοκρασίας Μπορείτε να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία στρέφοντας τον περιστροφικό θερμοστάτη. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί δηλώνουν μεγαλύτερη ψύξη και οι μικρότεροι αριθμοί μικρότερη. Για να φτιάξετε παγάκια στην κατάψυξη, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση "7". Ο θερμοστάτης δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς επάνω σε κάποιον αριθμό, αλλά μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε θέση ανάμεσα στους αριθμούς. ΠΙΟ ΚΡΥΟ Προτού καλέσετε το σέρβις: Προτού καλέσετε το σέρβις βεβαιωθείτε ότι χρειάζεται, ελέγξτε πρώτα ορισμένα πράγματα που αναφέρονται παρακάτω. Αν το ψυγείο δεν λειτουργεί: Μήπως δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος; Μήπως είναι καμένη η ασφάλεια του σπιτιού ή έχει πέσει το ρελέ; Τρόπος απόψυξης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποσυνδέσετε το ψυγείο από την πρίζα, περιμένετε 3-5 λεπτά πριν το συνδέσετε ξανά. Αν το συνδέσετε πιο γρήγορα, το ψυγείο μπορεί να αποτύχει να ξεκινήσει. Όταν ο πάγος που έχει συσσωρευτεί στον εξατμιστή έχει πάχος περίπου 5 χιλιοστά, κάντε απόψυξη στο ψυγείο. Γυρίστε τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση " OFF". Βγάλτε τα παγωμένα ή ευπαθή προϊόντα. Αφήστε το δίσκο αποστράγγισης στη θέση του. Η απόψυξη συνήθως διαρκεί λίγες ώρες. Για γρήγορη απόψυξη, βγάλτε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο και αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τον εξατμιστή. Μετά την απόψυξη, γυρίστε πάλι τον περιστροφικό θερμοστάτη στη θέση που θέλετε για να αρχίσει πάλι η ψύξη. Αν το ψυγείο είναι πιο ζεστό από ότι συνήθως: Μήπως η πόρτα ανοίγεται συχνά ή έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα; Μήπως το ψυγείο είναι παραφορτωμένο και εμποδίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα; Μήπως βάλατε κάποιο ζεστό φαγητό χωρίς να το αφήσετε πρώτα να κρυώσει; Υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στο πλαϊνό του ψυγείου και στον τοίχο; Αν υπάρχουν αφύσικοι ήχοι: Είναι το ψυγείο τοποθετημένο σε επίπεδο δάπεδο; Μήπως υπάρχουν άλλα αντικείμενα πίσω από το ψυγείο; Μήπως υπάρχουν πιάτα που δονούνται μέσα στο ψυγείο; Αν ναι, τακτοποιήστε τα πιάτα. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την τεχνική αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι. 7 8

6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Το ψυγείο έχει συναρμολογηθεί με τους μεντεσέδες της πόρτας στη δεξιά πλευρά. Αν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα. Αδειάστε τελείως το ψυγείο, από τα τρόφιμα, τα ράφια κ.λπ. 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ στην επάνω δεξιά γωνία της καμπίνας. 2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (χρησιμοποιώντας μια καστάνια με υποδοχή 8 χιλ) που συγκρατούν τον επάνω μεντεσέ στην καμπίνα. Φυλάξτε τις βίδες διότι θα τις χρειαστείτε αργότερα. 3. Ανασηκώστε τον επάνω μεντεσέ κατευθείαν προς τα επάνω για να ελευθερώσετε τον άξονα από την υποδοχή στο επάνω μέρος της πόρτας. 4. Ανασηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε τη σε μια επενδυμένη επιφάνεια για να μη γρατζουνιστεί. Επάνω μεντεσές Κάλυμμα μεντεσέ 7. Βάλτε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως στο βήμα 6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίξετε τις βίδες. 8. Σηκώστε όρθια την καμπίνα. 9. Τοποθετήστε την πόρτα στη θέση της εξασφαλίζοντας ότι ο κάτω άξονας του μεντεσέ μπήκε στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα είναι στη θέση της. 10. Κρατώντας την πόρτα κλειστή, ασφαλίστε τον επάνω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως στο βήμα 2. Μη σφίξετε τις βίδες μέχρι η το επάνω μέρος της πόρτας να ευθυγραμμιστεί με το επάνω μέρος της καμπίνας. 11. Τοποθετήστε το κάλυμμα του μεντεσέ στη θέση του. 5. Αφαιρέστε τις τάπες από τις επάνω αριστερές οπές, όπως φαίνεται στην εικόνα, και μεταφέρετέ τις στις ακάλυπτες οπές στη δεξιά πλευρά. Πιέστε καλά τις τάπες για να μπουν σφιχτά στις οπές. Τάπα 12. Εργαλεία που απαιτούνται: - Καστάνια 8 χιλ. και 10 χιλ. - Λεπτή σπάτουλα ή κατσαβίδι με λεπτή άκρη 6. Τοποθετήστε την καμπίνα με το πλάι στο δάπεδο. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον κάτω μεντεσέ στην καμπίνα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 10 χιλ. Φυλάξτε τις βίδες και τις ροδέλες διότι θα τις χρειαστείτε αργότερα. Κάτω μεντεσές Στοιχεία ψυγείου Ψυκτικό μέσο Φορτίο R600a FN-06_ : 0, 021κιλά, FN-09_ : 0, 028κιλά, FN-14_ : 0, 032κιλά Δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης 1300 Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και είναι ερμητικά κλειστά. Αφρός που ψύχεται με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 9 10

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτές οι προειδοποιήσεις παρέχονται για την ασφάλειά σας. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε καταλάβει όλες προτού εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η ασφάλειά σας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη σημασία οποιασδήποτε από αυτές τις προειδοποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Εγκατάσταση Η συσκευή είναι βαριά. Προσέξτε όταν τη μετακινείτε. Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο που είναι διαθέσιμο στην Τεχνική Αντιπροσωπεία. Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να διεξάγεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντίστοιχο τεχνικό. Τα μέρη που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψυγείου μπορεί να ζεσταθούν πολύ, άρα μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο δωμάτιο. Όπου αυτό είναι δυνατό, το πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να είναι κοντά σε τοίχο, ωστόσο πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση για εξαερισμό, όπως αναφέρεται στις οδηγίες εγκατάστασης. Η συσκευή πρέπει να αφήνεται για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση χωρίς να λειτουργήσει, για να κατακαθίσει το ψυκτικό μέσο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με καλό εξαερισμό ανά πάσα στιγμή. Ασφάλεια παιδιών Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιάήάτομαμεειδικέςανάγκεςπαράμόνοανυπάρχει επαρκής παρακολούθηση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, για να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να χειριστούν τη συσκευή με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Κατά τη χρήση της συσκευής Η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και πιο συγκεκριμένα για την αποθήκευση τροφίμων. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά όταν έχουν ξεπαγώσει. Μη βάζετε ανθρακούχα ή αφρώδη ποτά στην κατάωυξη. Οι νιφάδες πάγου μπορούν να προκαλέσουν "κρύα εγκαύματα" αν καταναλωθούν κατευθείαν από την κατάψυξη. Μη βγάζετε τρόφιμα από την κατάψυξη με υγρά/βρεγμένα χέρια διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα ή "κρύα εγκαύματα". Συντήρηση και καθάρισμα Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά τη διάρκεια των διακοπών), βγάλτε όλα τα τρόφιμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, καθαρίστε προσεκτικάτοεσωτερικόκαιαφήστετηνπόρταανοιχτη για να μην κολλήσει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε μηχανικό εξοπλισμό ή άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης του ψυγείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή μέσα στο ψυγείο, εκτός από αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Σέρβις Το σέρβις για αυτό το προϊόν πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να κάνετε σέρβις στη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από μη έμπειρα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές βλάβες. Επικοινωνήστε με την τοπική Τεχνική Αντιπροσωπεία. Στοτέλοςτηςζωήςτηςσυσκευής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν απορρίψετε ένα παλιό ψυγείο, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Κόψτε και αχρηστέψτε το φις ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν είναι δυνατό να κολλήσει (καλύτερα βγάλτε τη), ανεξάρτητα από το ανοίγει από μέσα. ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος της ζωής της συσκευής πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με την οδηγία WEEE. Η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο R600a Διαβάστε αυτές και εύφλεκτο αέριο τις οδηγίες προσεκτικά πριν στον αφρό μόνωσης. απότηχρήσηκαιφυλάξτετις για μελλοντική αναφορά. 11 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο φις. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την τεχνική αντιπροσωπεία ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα, στο περίβλημα της συσκευής ή στην εσωτερική δομή της, απαλλαγμένα από αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε μηχανολογικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα εκρηκτικά αέρια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (ΠΔ 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος δωματίου Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου που καθορίζεται από τη θερμοκρασιακή κλάση που επισημαίνεται στην πλακέτα διαβάθμισης. Θερμοκρασιακή κλάση Εκτεταμένη μέτρια Μέτρια Υποτροπική Τροπική Σύμβολο SN N ST T ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η θέση της συσκευής, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα για να εξισορροπήσετε αυτούς τους παράγοντες. 12 Θερμοκρασία περιβάλλοντος Mέγιστη Ελάχιστη 32 C 10 C 32 C 16 C 38 C 18 C 43 C 18 C

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Εγχειρίδιο Χρήσης. Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Εγχειρίδιο Χρήσης Επιδαπέδιος & Επιτραπέζιος ανεμιστήρας MFS-16213 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UND-45087

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UND-45087 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UND-45087 Αγαπητέ πελάτη: Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο ψυγείο. Για να εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα από το καινούριο σας ψυγείο, διαθέστε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μοντέλο: VC7205C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης NO-Frost

Ψυγειοκαταψύκτης NO-Frost Μοντέλο T7533CAP Ψυγειοκαταψύκτης NO-Frost Code : AD301-12 Gr-1 AD301-12( 그 ).indd 1 2012-06-01 오후 5:30:41 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για μοντέλα με R600a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9729 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Εγχειρίδιο οδηγιών Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το νέο ψυγείο σας, αφιερώστε χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

R-067 INSTRUCTION MANUAL

R-067 INSTRUCTION MANUAL Micathermic heater R-067 INSTRUCTION MANUAL d Θερμοπομπός Mica Εισαγωγή Αυτός ο νέος τύπος θερμοπομπού χρησιμοποιεί θερμικά στοιχεία Mica, η οποία είναι η κορυφαία τεχνολογία θέρμανσης στον 21ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο : CM9166 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σημαντικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα