ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 Ε Ρ Γ A Ο. Σ. Ε. Α. Ε. Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 Β' ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ... 2 Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ... 3 ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ... 3 Ι. ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ... 3 Ι.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ... 3 Ι.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ... 5 Ι.3. ΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ... 5 Ι.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ... 5 Ι.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ... 9 ΙΙ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ... 9 ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ... 9 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ IV. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ IV-1 ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΒΡΑΧΩΝ IV-2 ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ VΙI. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ VΙIΙ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 1

4 Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών με σκοπό την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων ορυγμάτων και επιχωμάτων, την σταθεροποίηση τους προς αποφυγή επικείμενων κατολισθητικών φαινομένων σ αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση αλλά και του τοπίου από τη ζημιά που προκλήθηκε σ αυτό από την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδρομικής γραμμής, από την περιοχή του επιλημένιου σταθμού στον ΟΛΠ (ΧΘ 0+000) έως την συναρμογή της γραμμής με αυτή από ΣΚΑ έως Κόρινθο (ΧΘ ). Β' ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά την κατασκευή της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του λιμένα Ν. Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλα πρανή κυρίως επιχωμάτων και ορυγμάτων, τα οποία κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την επέμβαση που έγινε στο τοπίο της περιοχής. 2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δεδομένου ότι η περιοχή αυτή παρουσιάζει τραχύ ανάγλυφο με έντονη δόμηση στους πρόποδές της, περιβάλλεται δε από σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους έντονης κυκλοφορίας και είναι σε θέα από τη θάλασσα, το τραυματισθέν τοπίο καθίσταται ιδιαίτερα θεατό και ως εκ τούτου απαιτείται η επιμελημένη περιβαλλοντική αποκατάσταση του, η οποία άλλωστε επιβάλλεται και από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις : - Κ.Υ.Α. με αριθμό / έγκρισης Π.Ο. του έργου : «Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Ν. Ικονίου». - Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ / : Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ / ΚΥΑ έγκρισης Π.Ο. του έργου : «Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Ν. Ικονίου». - Κ.Υ.Α. με αριθμό / : Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ' αρίθμ. πρωτ / ΚΥΑ έγκρισης Π.Ο. του έργου : «Νέα σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης του Λιμένα Ικονίου με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο», όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. οικ / ΚΥΑ ΕΠΟ. 3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η σιδηροδρομική γραμμή σε όλο το μήκος του έργου διέρχεται από ορεινούς όγκους με έντονο ανώμαλο επιφανειακό ανάγλυφο ασβεστολιθικών πετρωμάτων μέσω σηράγγων, γεφυρών, μεγάλων επιχωμάτων και κυρίως ορυγμάτων. Τα ορύγματα είναι σχεδόν στο σύνολό τους βραχώδη ασβεστολιθικά - με έντονες διακλάσεις. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 2

5 Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Ι. ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, πέραν της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, βασικό στόχο αποτελεί όχι απλώς η προστασία των πρανών από την απλή επιφανειακή διάβρωση, αλλά κυρίως η σταθεροποίηση τους διά βαθύρριζων φυτών. Επιβάλλεται επομένως να γίνουν αμέσως οι μόνιμες φυτεύσεις. Για το σκοπό αυτό η όλη εργασία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης θα συνδυασθεί με επιλογή τέτοιων φυτών ώστε να επιτευχθεί και ο δομικός σκοπός της σταθεροποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας των πρανών. Στον υπολογισμό του φυτευτικού συνδέσμου (Φ.Σ.) φύτευσης έχουν ληφθεί υπόψη οι δυσμενέστατες γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου που έχουν σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη ανάπτυξη των φυτών, την αδυναμία φύτευσης των ορυγμάτων καθώς και τις έντονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της περιοχής, δεδομένου ότι η γύρω περιοχή του έργου σε πολλά σημεία είναι δασική. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση θα συνδυασθεί με επιλογή τέτοιων φυτών ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της σταθεροποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας των πρανών. Ι.1 Επιλογή φυτικού υλικού Τα φυτά που θα επιλέγουν θα πρέπει να ακολουθούν τα καθήκοντα και τις βασικές αρχές φύτευσης της ΤΣΥ. Για την επιλογή των φυτικών ειδών ελήφθη υπόψη η περιβάλλουσα βλάστηση (κυρίως η φυσική) επιλέγοντας όμως συγχρόνως και φυτά που ευδοκιμούν στις κλιματικές, τοπικές και εδαφικές συνθήκες τις περιοχής, συγχρόνως δε να διαθέτουν το κατάλληλο ριζικό σύστημα που να στερεώνουν τα πρανή από τις κατολισθήσεις και διαβρώσεις και επί πλέον να είναι καλλωπιστικά, ικανοποιώντας και αισθητικούς σκοπούς (κυρίως στα εσωτερικά όρια των φυτεύσεων), της σιδηροδρομικής γραμμής. Θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό φυτά του άμεσου περιβάλλοντος για τα πρανή που δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη στήριξης ενώ σε πρανή που έχουν τέτοια ανάγκη (μεγάλος αριθμός) θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη αναλογία και στερεωτικά είδη. Ειδικότερα θα χρησιμοποιηθούν κατά κατηγορία τα εξής φυτικά είδη: α) φυτά πρανών: Πεύκη Χαλέπιος, Ακακία Ρουβινιά, Ακακία Κυανόφυλλος, Γλαύκο κυπαρίσσι, Ευκάλυπτος, Σπάρτο, Δενδρολίβανο. β) δένδρα (καλλωπιστικά): Ευκάλυπτος, Λεύκα, Κουτσουπιά, Γλαυκό κυπαρίσσι, Πεύκη και Ακακία κυανόφυλλη που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως σε μορφή δενδροστοιχιών, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και θα τοποθετηθούν κυρίως σε πλατύσματα αλλά και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 3

6 σε χώρους κάτω ή δίπλα από γέφυρες, στις οποίες οι εκσκαφές για τις ανάγκες κατασκευής των τεχνικών έχουν αφήσει σε μεγάλο βαθμό τραυματισμένο το τοπίο, έχουν αφαιρέσει μεγάλο αριθμό δένδρων και θάμνων σε μία περιοχή η οποία στο μεγαλύτερό της μέρος είναι δασική. γ) θάμνοι (καλλωπιστικοί): Πικροδάφνη (διπλό άνθος), Πυράκανθο, που θα φυτευτούν στην τελευταία ύπερθεν σειρά (πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την πλευρά του οδοστρώματος των πρανών επιχωμάτων και πρώτη σειρά (του Φ.Χ.Θ.) από το οδόστρωμα σε πρανή ορυγμάτων και δ) Αναρριχώμενα φυτά : Αιγόκλημα, Ρυγχόσπερμο, κλπ, σε σημεία όπως στη βάση και στην κορυφή των ορυγμάτων (όπου απαιτείται) με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους τραυματισμένου τοπίου το οποίο γειτνιάζει με φυσική βλάστηση, καθώς επίσης και σε σημεία όπως μέτωπα σηράγγων και σημεία επέμβασης κάτω από γέφυρες (που όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω έχουν γίνει εκτεταμένες επεμβάσεις εκσκαφών σε δασική περιοχή). Επίσης θα τοποθετηθούν αναρριχώμενα φυτά στην περιοχή εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά κατά μήκος του τεχνικού το οποίο διέρχεται εντός της ζώνης αυτής, σύμφωνα και με έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / ΓΕΝ. Θα φυτευτούν στην τελευταία ύπερθεν σειρά (πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την πλευρά των σιδηρογραμμών) των πρανών επιχωμάτων και πρώτη σειρά (του Φ.Χ.Θ.) προς την πλευρά των σιδηρογραμμών σε πρανή ορυγμάτων. Σε κάθε διακεκριμένο χώρο π.χ. όρυγμα, επίχωμα, πλάτυσμα, οι ανωτέρω καλλωπιστικοί θάμνοι δεν θα εναλλάσσονται ανά δύο, αλλά για ολόκληρο το διακεκριμένο χώρο θα φυτευτεί το ίδιο είδος θάμνου. Με την αλλαγή του διακεκριμένου χώρου θα αλλάζει και το είδος του καλλωπιστικού θάμνου που θα εναλλάσσεται. Έτσι αν ορισθεί ο διακεκριμένος χώρος ως αυτός που περιλαμβάνεται μεταξύ παρενθέσεων και πρέπει να φυτευθούν 3 είδη καλλωπιστικών θάμνων τότε ο φυτευτικός σύνδεσμος φύτευσης (Φ.Σ.Φ.) θα είναι: Φ.Σ.Φ. (θ 1 - θ 1 - θ 1 - θ 1 - θ 1 ) (θ 2 - θ 2 - θ 2 - θ 2 -..θ 2 ) (θ 3 - θ 3 - θ 3 - θ 3 -.θ 3 ) Σημειώνεται ότι: για την εργασία του Αναδόχου, εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / ΓΕΝ, για την έκδοση της οποίας αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 4

7 Ι.2. Γενικές οδηγίες φύτευσης Θα εφαρμοσθούν οι επιταγές της ΤΣΥ κατά τη φύτευση των διαφόρων χώρων και ειδικότερα : Θα οριοθετηθούν και θα εφαρμοσθούν, σύμφωνα με την ΤΣΥ, το περίγραμμα ελεύθερου χώρου (Π.Ε.Χ.), το σύνολο του φυτεύσιμου χώρου (Φ.Χ.), ο φυτεύσιμος χώρος θάμνων (Φ.Χ.Θ.) και ο φυτεύσιμος χώρος Δένδρων και Θάμνων (Φ.Χ.Δ.Θ.). Τονίζονται ιδιαίτερα οι οδηγίες της ΤΣΥ περί μη φύτευσης των τάφρων των ορυγμάτων. Για κάθε συγκεκριμένο φυτεύσιμο χώρο (όρυγμα, επίχωμα, πλάτυσμα κ.λ.π.) με τις διατομές και χιλιομετρικές θέσεις που τον περιέχουν η Α.Φ.Σ. αναφέρεται στον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή στη στήλη 20 για τα φυτά πρανών και 21 για τους καλλωπιστικούς θάμνους. Επίσης στον ίδιο πίνακα περιέχονται κατά προσέγγιση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Φ.Χ. και τα φυτευόμενα κατά κατηγορία φυτά. Σημειώνεται ότι η ακρίβεια της Α.Φ.Σ. σχετίζεται με την ομαλότητα του πρανούς και τη δυνατότητα φύτευσης όλων των σημείων του χώρου φύτευσης, επιτρεπομένων των μικροαποκλίσεων. Ι.3. Φυτεύσιμοι χώροι Οι χώροι της συγκεκριμένης εργολαβίας που θα φυτευτούν είναι : Πρανή ορυγμάτων Πρανή επιχωμάτων Οριζόντιες πλευρικές λωρίδες Πλατύσματα Ι.4. Ανάλυση φύτευσης των φυτευτικών χώρων Γενικά περί φυτεύσεως ορυγμάτων επιχωμάτων Για τη φύτευση των πρανών γενικά (ορυγμάτων ή επιχωμάτων) γίνονται εργασίες ως εξής: Οριοθετείται η 1 η σειρά φύτευσης. Αυτή αποτελείται πάντα από την 1 η σειρά του φυτεύσιμου χώρου θάμνων (Φ.Χ.Θ.). Η απόστασή της από τη σιδηροδρομική γραμμή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της ΤΣΥ. Μετά την οριοθέτηση της 1 ης σειράς ακολουθούν οι επόμενες σειρές με βάση την απόσταση μεταξύ των σειρών όπως καθορίζεται από την Α.Φ.Σ. Οι Α.Φ.Σ. όλων των πρανών αναλυτικά αναγράφονται (στην αναφερόμενη στήλη) στον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Περιγραφή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 5

8 Ο αριθμός των σειρών που αναφέρεται στον Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης είναι ενδεικτικός και αφορά στον μέσο όρο των σειρών του πρανούς και μάλιστα όταν αυτό έχει ακανόνιστο πλάτος. Έτσι στα μέρη του πρανούς με μικρότερο πλάτος από το μέσο ύψος του (πλάγιο ύψος) οι σειρές είναι λιγότερες, ενώ στα μέρη μεγαλύτερου πλάτους οι σειρές είναι περισσότερες. Σχετικά με τον Φ.Σ. στον φυτευτικό χώρο των δένδρων και θάμνων (Φ.Χ.Δ.Θ) πρέπει να προσέχουμε να μην επαναλαμβάνεται (αρχίζει) η επόμενη προς τα κατάντη ή προς τα ανάντη (ανάλογα αν είναι επίχωμα ή όρυγμα) σειρά φυτών με το ίδιο είδος φυτού για να μη σχηματίζονται ομοιόμορφες σειρές. Πρέπει δηλαδή να αλλάζουμε τη σειρά έναρξης του Φ.Σ. ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει τυχαία φύτευση. α) Πρανή ορυγμάτων Στη συγκεκριμένη εργολαβία τα προς φύτευση ορύγματα είναι ελάχιστα. Η φύτευση στα πρανή αυτά θα γίνει σύμφωνα με τα κατωτέρω: α1 Φυτευτικός χώρος θάμνων (Φ.Χ.Θ.) Για τη συγκεκριμένη εργολαβία λόγω του ξηροθερμικού κλίματος και της περιορισμένης ανάπτυξης των φυτών ο Φ.Χ.Θ για τα ορύγματα θα αποτελείται από δύο σειρές θάμνων συμπεριλαμβανομένης και της σειράς των καλλωπιστικών θάμνων. o α1.1. Θάμνοι καλλωπιστικοί Αποτελούν την πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την σιδηροδρομική γραμμή. Ως τέτοια φυτά θα χρησιμοποιηθούν ο Πυράκανθος και η πικροδάφνη (διπλανθής). Ο Φ.Σ.Φ. θα είναι ως εξής : Φ.Σ.Φ. (θ 1 - θ 1 - θ 1 - θ θ 1 ) (θ 2 - θ 2 - θ 2 - θ 2 -..) (θ 3 - θ 3 - θ 3 - θ 3 - θ 3 ) και (θν-θνθν..θν) όπου θ1,θ2,θ3 θν θάμνοι διαφόρων ειδών ή πικροδάφνες διαφόρων χρωμάτων. Οι αποστάσεις των φυτευτικών συνδέσμων (Α.Φ.Σ.) για την συγκεκριμένη εργολαβία θα είναι : ΑΦΣ 2 m. Οι Α.Φ.Σ. όλων των πρανών αναλυτικά υπάρχουν στον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Περιγραφή. o α1.2. Θάμνοι πρανών Οι θάμνοι πρανών είναι φυτά που ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών (Σ2), αλλά αποτελούνται μόνον από θάμνους. Αποτελούν δε για την συγκεκριμένη εργολαβία την επόμενη σειρά του Φ.Χ.Θ. μετά την πρώτη σειρά η οποία ως αναφέρθηκε αποτελείται μόνον από καλλωπιστικούς θάμνους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 6

9 Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής είδη φυτών: Σπαρτό (Σ), Δενδρολίβανο (Δ), και Πικροδάφνη (Πκ) με : Φ.Σ.Φ.: (Σ-Σ-Σ-Δ-Δ-Σ-Σ-Σ-Πκ-Πκ) χ..ήτοι : Αναλογία: Σ=60%, Πκ=20%, Δ=20% ΑΦΣ: Ισχύει η αναγραφόμενη στον σχετικό Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης. o α2. Φυτευτικός χώρος Δένδρων και θάμνων (Φ.Χ.Δ.Θ.) Ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών (Σ2) Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής φυτά σπορείου : Ακακία Κυανόφυλλου (Ακ), Ακακία Ρουβίνια (Α), Πεύκο (Π), Σπάρτο (Σ), Γλαυκό, κυπαρίσσι (Γ) με την εξής σύνθεση ανά τμήμα: Φ.Σ.Φ: (Ακ-Σ-Π-Α-Γ)χ.. Αναλογία για όλα τα φυτά 20% ΑΦΣ: Ισχύει η αναγραφόμενη στον σχετικό Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης. β) Πρανή επιχωμάτων Στα πρανή επιχωμάτων η φύτευση θα γίνει ως εξής : o β1 Φυτευτικός χώρος θάμνων (Φ.Χ.Θ.) Για τη συγκεκριμένη εργολαβία, ο Φ.Χ.Θ. θα αποτελείται από τρείς σειρές θάμνων συμπεριλαμβανομένης και της σειράς των καλλωπιστικών θάμνων. o β1.1 Θάμνοι (καλλωπιστικοί): Αποτελούν την πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την σιδηροδρομική γραμμή και σε απόσταση 0,5m κατάντι από το φρύδι του επιχώματος. Για τα επιχώματα θα χρησιμοποιηθούν τα είδη πυράκανθος και πικροδάφνη. Ο Φ.Σ.Φ. θα είναι: Φ.Σ.Φ. (θ 1 θ 1 θ 1 - θ 1 ) (θ 2 θ 2 θ 2.θ 2 ) (θ 3 θ 3 θ 3 θ 3 ) Η Α.Φ.Σ. θα είναι 2m σε όλα τα επιχώματα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 7

10 o β1.2 Θάμνοι πρανών Οι θάμνοι πρανών είναι φυτά που ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών, αλλά αποτελούνται μόνον από θάμνους. Αποτελούν δε τις δύο επόμενες σειρές του Φ.Χ.Θ. Ως τέτοια φυτά για τη συγκεκριμένη εργολαβία θα χρησιμοποιηθούν τα εξής είδη: Σπάρτο(Σ), Δενδρολίβανο (Δ) και Πικροδάφνη (Πκ). Το Δενδρολίβανο σε πρανή με γόνιμα εδάφη μπορεί να αντικαθίσταται και από Λιγαριά (Λγ). Φ.Σ.Φ.: (Σ-Σ-Σ-Δ-Δ-Σ-Σ-Σ-Πκ-Πκ)χ..ήτοι: Αναλογία: Σ=60%, Πκ=20%, Δ=20% ΑΦΣ: Ισχύει η αναγραφόμενη στον σχετικό Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης. o β2. Φυτευτικός χώρος Δένδρων και θάμνων. Δένδρα και θάμνοι πρανών. Ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών (Σ2) Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής φυτά σπορείου: Ακακία Κυανόφυλλου (Ακ), Ακακία Ρουβίνια (Α), Ευκάλυπτος (Ε), Πεύκο (Π), Δενδρολίβανο (Δ), Σπάρτο (Σ), Γλαυκό κυπαρίσσι (Γ) με την εξής σύνθεση ανά τμήμα: Μέχρι 6 σειρές θα εφαρμοστεί: Φ.Σ.Φ: (Ακ-Σ-Π-Α-Γ)χ Αναλογία για όλα τα φυτά 20% Για τις σειρές μετά την 6η σειρά Φ.Σ.Φ: (Ακ-Σ-Α-Δ-Ε)χ.. Αναλογία για όλα τα φυτά 20% Για να μη σχηματίζονται σειρές ομοίων ειδών φυτών και για να προσιδιάζει η φύτευση μας με τυχαίο σύστημα, τα φυτά του ανωτέρω Φ.Σ.Φ. θα εναλλάσσονται κυκλικά με αρχή μια κάθετο (την ίδια) στη σιδηροδρομική γραμμή. γ) Οριζόντιες πλευρικές λωρίδες Για τη φύτευση σε οριζόντιες πλευρικές λωρίδες θα εφαρμοστεί ο τρόπος φύτευσης που προβλέπει η ΤΣΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 8

11 δ) Πλατύσματα Για τα πλατύσματα (μικροί αριθμοί φυτών) θα εγκατασταθούν κυρίως δενδροστοιχίες. Γενικά θα εγκατασταθούν περιορισμένες δενδροστοιχίες και σε θέσεις που δεν δημιουργούν προβλήματα στην ορατότητα προς τη θάλασσα και τα βουνά. Η απόσταση (Α) των δενδροστοιχιών από τις σιδηροτροχιές καθορίζεται από τον τύπο C + d h όπου C = πρόσθετο πλάτος ελεύθερων δένδρων d = ζώνη ασφαλείας h = Το ανώτερο ύψος των δένδρων δενδροστοιχίας - Για τους σιδηρόδρομους και τη συγκεκριμένη περιοχή το c=4m - Το h των δένδρων δίνεται από πίνακες. Ι.5. Εργασίες φύτευσης και καλλιεργητικές εργασίες ανάπτυξης των φυτών Οι εργασίες εγκατάστασης (φύτευσης) θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τ.Σ.Υ. Όλες οι καλλιεργητικές εργασίες ανάπτυξης των φυτών που θα εκτελεσθούν, περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα καλλιεργητικών εργασιών των φυτών, που παρουσιάζεται σε παράγραφο που ακολουθεί. Οι επαναλήψεις των εργασιών που αναφέρονται στον πίνακα αυτόν υπολογίσθηκαν με βάση τις επικρατούσες και αναμενόμενες για την περιοχή του έργου κλιματικές συνθήκες. Στο πράσινο που θα εγκατασταθεί θα εφαρμοσθεί πρόγραμμα 3τους διάρκειας (3 θερινοί περίοδοι) καλλιεργητικών εργασιών ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και σε επαναλήψεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα καλλιεργητικών εργασιών. ΙΙ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τριτεύον Δίκτυο άρδευσης Η άρδευση των φυτών θα γίνει με υποχρεωτική εγκατάσταση δικτύου άρδευσης. Σε όλο τον αρδευόμενο χώρο θα εγκατασταθεί ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ άρδευσης όπως αυτό περιγράφεται και στην Τ.Σ.Υ. η δε μελέτη του θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα και στην Τ.Σ.Υ.. Εάν ο ανάδοχος, για τη μεταφορά του νερού, θέλει να κατασκευάσει πρωτεύων και δευτερεύων δίκτυο, για την τροφοδοσία του ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ (σύνδεση με γεωτρήσεις, κατασκευή μονίμων ή προσωρινών δεξαμενών) είναι της απολύτου επιλογής και ευθύνης του αναδόχου και ως προς την κατασκευή και την επιλογή του είδους αυτών, αρκεί η λειτουργία του ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ να είναι η ζητούμενη και να μην απαιτήσει επί πλέον αποζημίωση πέραν αυτής που προβλέπεται από την άρδευση με χρήση ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ και πρεσάρισμα από βυτιοφόρο. Το δίκτυο άρδευσης σύμφωνα και με την Τ.Σ.Υ. ανήκει μετά την παραλαβή του Έργου στον Κ.τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 9

12 Εάν η ηλεκτροδότηση των δεξαμενών δεν καταστεί δυνατή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης, η άρδευση θα συνεχίσει να εκτελείται όπως στο αρχικό στάδιο αναφέρεται χωρίς καμία επί πλέον απαίτηση από τον ανάδοχο. ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Σε περιοχές που θα εκτελεσθούν φυτεύσεις είναι δυνατόν ο πέριξ χώρος να χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος. Για να μην έχουμε απώλειες από τη βόσκηση προβλέπεται η κατασκευή ελαφράς μορφής περίφραξης που θα γίνει σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα καθορισθούν από την Επίβλεψη και θα κατασκευασθεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΤΣΥ. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ IV-1 Τεχνητή γήρανση βράχων Στα βραχώδη ορύγματα θα διενεργηθεί περιβαλλοντική αποκατάσταση με τη μέθοδο της τεχνητής γήρανσης. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε βραχώδη πρανή ανεξαρτήτως κλίσεως, με ή χωρίς την προσθήκη σπόρων. Για τη συγκεκριμένη εργολαβία απαιτείται η προσθήκη σπόρων. Με αυτή την μέθοδο ο βράχος ψεκάζεται με ένα μείγμα το οποίο αποτελείται από ειδικές οργανικές και φυσικές χρωστικές ουσίες, σταθεροποιητή, καθώς και νερό του οποίου η ποσότητα εξαρτάται από την απόχρωση χρώματος που θέλουμε να πάρουμε. Πριν τη χρήση θα υποδειχθούν στην επίβλεψη δείγματα και με την έγκριση της γίνεται η εφαρμογή. Η εργασία θεωρείται επιτυχής μόνον όταν ο χρωματισμός παραμείνει ανεξίτηλος μέχρι και την παραλαβή του έργου και σε τουλάχιστον διάστημα όχι μικρότερο των δύο ετών από την εφαρμογή της. Σε περίπτωση αποχρωματισμού δεν πιστοποιείται και επαναλαμβάνεται η εργασία. Η εργασία αυτή θα περιορισθεί κυρίως στα πολύ μεγάλα βραχώδη ορύγματα και ιδιαίτερα σ αυτά που είναι ορατά από την εθνική οδό ή από κατοικημένες περιοχές, όπως τα πρανή στις χ.θ , και καθώς επίσης και στα ορύγματα τα οποία είναι πριν από τη γέφυρα Γ5 και μεταξύ της Γ3 και Γ4. IV-2 Υδροσπορά Στα πρανή κάτω από τη γέφυρα Γ5 και πλησίον της Εθνικής Οδού, θα εξασφαλιστεί τόσο η σταθεροποίησή τους όσο και η περιβαλλοντική αποκατάστασή τους, εφαρμόζοντας σ' αυτά υδροσπορά, επενδύοντας τα με γιούτα και εγκαθιστώντας, μόνιμη φύτευση από ειδικά για την περίπτωση στερεωτικά φυτά. Σκοπός της υδροσποράς είναι η άμεση αναχλόαση αυτών και η αισθητική βελτίωση τους, ιδίως κατά το πρώτο αυτό διάστημα ώστε να απαλυνθεί η άσχημη εντύπωση από τον τραυματισμό του τοπίου, που στο στάδιο αυτό είναι έντονη και άμεσα αντιληπτή από την Εθνική Οδό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 10

13 Η επένδυση του πρανούς με γιούτα, συμβάλλει στην αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης της επιφάνειας του πρανούς και στο αρχικό στάδιο της υδροσποράς συγκρατεί τους σπόρους στη θέση τους, για ομοιόμορφο φύτρωμα. Οι μόνιμες φυτεύσεις είναι αυτές που αναλαμβάνουν και εξασφαλίζουν προοδευτικά με εγκατάσταση ειδικά επιλεγμένων βαθύρριζων φυτών, την πλήρη σταθεροποίηση του πρανούς, ανακουφίζοντάς το συγχρόνως από την περιττή και ανεπιθύμητη υγρασία που αποβάλλεται με την εξατμισοδιαπνοή. Επί πλέον δε τόσο κατά το πρώτο στάδιο της φύτευσης, αλλά και στη συνέχεια, είναι σημαντική η συμβολή των λάκκων των φυτών στην αποτροπή της διάβρωσης του πρανούς. Με την σε διάταξη ρόμβου διάνοιξη των λάκκων φύτευσης στην επιφάνεια του πρανούς, το νερό της βροχής θα συναντήσει άμεσα κάποιον λάκκο φύτευσης, που θα του ανακόψει τη ροή, με αποτέλεσμα την αποτροπή σχηματισμού των αυλακών διάβρωσης. Η ίδια φυτοτεχνική αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί και στο όρυγμα στην έξοδο της σήραγγας Δαφνίου. Ανάλυση φυτοτεχνικής επέμβασης Θα εφαρμοστεί η ειδική φυτοτεχνική παρέμβαση που αναφέρεται που προβλέπει κάλυψη του πρανούς με μόνιμη φύτευση και υδροσπορά. Δεδομένου δε ότι το εν λόγω πρανές έχει μεγάλη κλίση (άνω του 65%) και έδαφος γαιώδες (όχι συνεκτικό) η διαδικασία εγκατάστασης της υδροσποράς απαιτεί την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με γιούτα. Η όλη διαδικασία θα ακολουθήσει τα εξής στάδια : 1) Πλήρωση με φυτική γη του πρανούς 2) Διάνοιξη λάκκων φύτευσης 3) Σκάλισμα - μόρφωση της επιφάνειας για την υποδοχή του μίγματος σπόρων της υδροσποράς 4) Τοποθέτηση βιοκαλύματος (γιούτας) 5) Επισήμανση με πασσαλάκια των θέσεων των λάκκων 6) Διάνοιξη της γιούτας στις θέσεις των λάκκων 7) Φύτευση των φυτών πρανών και πλήρωση των λάκκων. 8) Τοποθέτηση του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 9) Υδροσπορά : Χρόνος εφαρμογής υδροσποράς Έχοντας υπόψη και την Τ.Σ.Υ. και δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται στη Νότια Ελλάδα, η προθεσμία ολοκλήρωσης της υδροσποράς δεν μπορεί να υπερβεί το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 11

14 Επιλογή μίγματος σπόρων Το μίγμα σπόρων που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τις τοπικές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες, η δε σύνθεσή του θα υποβληθεί για έγκριση από την Υπηρεσία. Τοποθέτηση γιούτας Η τοποθέτηση και στερέωση της γιούτας στο έδαφος θα γίνει, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο της Τ.Σ.Υ. Τέλος, οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα Α.1, Ε.9, Ζ5, Ζ.6, Ζ.7 και Ζ.8 του Τιμολογίου θα εκτελεσθούν μόνον ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας και αν απαιτείται στο διάστημα εκείνο η κατασκευή τους. V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Θα κατασκευασθούν τρεις πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες και μία αναμνηστική πλάκα με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου III όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 της ΕΣΥ. VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι επαναλήψεις των εργασιών, κυρίως της άρδευσης, που αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω υπολογίσθηκαν με βάση τις επικρατούσες και αναμενόμενες για την περιοχή του έργου κλιματικές συνθήκες. Οι συνολικές επαναλήψεις των εργασιών του Προγράμματος κρίνονται επαρκείς για την επιβίωση και την ομαλή ανάπτυξη του φυτικού υλικού. Μπορεί σε κάποιο χρονικό διάστημα να έχουμε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να κρίνεται αναγκαία η αύξηση κάποιας εργασίας (π.χ. άρδευσης), αλλά στη διάρκεια της τριετούς εφαρμογής των καλλιεργητικών εργασιών θα υπάρχουν και διαστήματα με ευνοϊκότερες συνθήκες (π.χ. βροχοπτώσεις) από τις κατά μέσο όρο αναμενόμενες και υπολογισθείσες έτσι ώστε τελικά να επέρχεται ισοστάθμιση των προμετρηθέντων και των εκτελουμένων εργασιών. Για την περίπτωση ενδημικής (σε έξαρση) εμφάνισης ασθένειας των φυτών, απαιτείται επίσημη σχετική βεβαίωση από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή αρμόδια Υπηρεσία. Η εργασία βοτανίσματος θα εκτελεσθεί μόνον στα επιχώματα και σε δύο επαναλήψεις το χρόνο, ήτοι μία τον Μάιο και μία τον Οκτώβριο, με σκοπό το διάστημα από Μάιο μέχρι Νοέμβριο (περίοδος πυρκαγιών) ο μεταξύ των φυτών χώρος να είναι καθαρός και για την πρόληψη πυρκαγιών, αλλά και για την απάλειψη της ανταγωνιστικής δράσης των αυτοφυών ζιζανίων που ασκούν στα φυτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των καλλιεργητικών εργασιών ανάπτυξης. Η εν λόγω εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και συγκεκριμένα αυτή θα εκτελεσθεί με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού (ήτοι η εργασία αυτή αντιστοιχεί στην περίπτωση ΣΤ6.3 του τιμολογίου Πρασίνου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι ανωτέρω ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 12

15 επαναλήψεις βοτανίσματος θεωρούνται ικανές για να είναι πάντα καθαρός ο μεταξύ των φυτών χώρος στο ανωτέρω διάστημα, για κανονικές καιρικές και υδρογεωλογικές συνθήκες. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο για έγκριση, θα πρέπει στο τμήμα που αναφέρεται για την εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών ανάπτυξης των φυτών να είναι απολύτως εναρμονισμένο ως προς τις επαναλήψεις εργασιών ανά μήνα με το επισυναπτόμενο σχετικό πρόγραμμα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ου ΕΤΟΥΣ από εγκατάσταση Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απρ. Μαϊος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. ΣΥΝΟΛΟ Άρδευση στάγδην Σχηματισμός λεκανών Λίπανση με εργάτες Λίπανση με λιπαντήρα 1 1 Φυτοπροστασία Βοτάνισμα χώρου φυτών ου ΕΤΟΥΣ από εγκατάσταση Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απρ. Μαϊος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Άρδευση στάγδην Σχηματισμός λεκανών Λίπανση με εργάτες Λίπανση με λιπαντήρα 1 1 Φυτοπροστασία Βοτάνισμα χώρου φυτών Ανανέωση διαμόρ/ση κόμης ου ΕΤΟΥΣ από εγκατάσταση Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απρ. Μαϊος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Άρδευση στάγδην Σχηματισμός λεκανών Λίπανση με εργάτες 1 1 Λίπανση με λιπαντήρα 1 1 Φυτοπροστασία Βοτάνισμα χώρου φυτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 13

16 VΙI. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το απαιτούμενο φυτικό υλικό εξάγεται από τις προς φύτευση επιφάνειες των πρανών της Σ. Γ. με βάση το φυτευτικό σύνδεσμο φύτευσης των επιλεγέντων φυτών. Η προμέτρηση του φυτικού υλικού και ο τρόπος υπολογισμού του περιέχονται αναλυτικά στον συνημμένο στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ. Με βάση το ούτως υπολογισθέν φυτικό υλικό υπολογίζονται και οι αντιστοιχούσες σ' αυτό εργασίες εγκατάστασης. Οι καλλιεργητικές εργασίες (συντήρησης) υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των φυτών με εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος εργασιών για όσα χρόνια αυτές θα εκτελεσθούν. Το μήκος του σταλακτοφόρου σωλήνα του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης εξάγεται και αυτό με βάση το φυτευτικό σύνδεσμο φύτευσης των επιλεγέντων φυτών και περιέχεται στον αναφερθέντα ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ. Η προς βοτάνισμα έκταση, εξάγεται με βάση την επιφάνεια των επιχωμάτων και τις επαναλήψεις του προγράμματος. Οι πληροφοριακές πινακίδες θα είναι τρεις και θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία (με τις οδηγίες της επίβλεψης, στην αρχή, το μέσο και το τέλος του έργου). Σημειώνουμε εδώ ότι τυχόν στρογγυλοποιήσεις ποσοτήτων σε σχέση με αυτές που εξάγονται από τις συναρτήσεις του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ είναι άνευ σημασίας, δεδομένων και των μικροαποκλίσεων που στην πράξη είναι αναπόφευκτοι κατά τις χωματουργικές διαμορφώσεις. VΙIΙ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ Στην παρούσα Τεχνική περιγραφή περιλαμβάνεται και ο επισυναπτόμενος ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ο οποίος με όλα τα στοιχεία που περιέχει, αντιπροσωπεύει και αποτελεί στην πραγματικότητα τα σχέδια φύτευσης του έργου. Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των φυτών, να υποβάλει στην υπηρεσία σχέδια φύτευσης των χώρων αυτών (τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή), με αναλυτική αποτύπωση του είδους των φυτών, προς έγκριση από την Υπηρεσία. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 14

17 Επίσης με το πέρας των εργασιών τόσο της φύτευσης όσο και της εγκατάστασης του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα τελικά σχέδια ως κατασκευάσθη. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟY 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 15

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 16

19 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Δ/νση Έργων Ι Ε Ν Ι Α Ι Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Φ Υ Τ Ε Υ Σ Η Σ (Συνοδεύει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 Α. Σιδηροδρομική Γραμμή - Δεξιός κλάδος (χιλιομέτρηση από Ν. Ικόνιο) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από σήραγγα A επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 7 7 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα σήραγγας Αφαίας επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Τέλος γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Ακρόβαθρα Γ & γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Μέτωπα σήραγγας ΣΟ επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Ακρόβαθρα Γ επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Ακρόβαθρα Γ α επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 20 επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ ,21 1,4 / 1,5 2 / Ακρόβαθρα Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Πρανές Εθνικής α επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα σήραγγας Δαφνίου επ. 5 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 30 επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Περιοχή Βάθρων Γ επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Μέτωπα σήραγγας Ασπροπύργου α 150 επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 20 επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Ακρόβαθρα Γ επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 9 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 7 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / μέχρι κάτω διάβαση Γ9 Σελίδα 1

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Σιδηροδρομική Γραμμή 30 - επ. Δεξιός κλάδος (χιλιομέτρηση 4 από Ν. Ικόνιο) γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από κάτω διάβαση επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα 42 σήραγγας Αρχαίου Δέματος & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα C&C Λ. Νάτο & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα σήραγγας Αιγάλεω επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Σύνολα : 25, Μερικά Σύνολα : Σελίδα 2

21 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 Α. Σιδηροδρομική Β. Σιδηροδρομική Γραμμή - Δεξιός Γραμμή κλάδος - Αριστερός (χιλιομέτρηση κλάδος από Ν. Ικόνιο) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) επ. 22 γ. 4, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 40 γ. 8, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 9 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ α επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 20 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 20 επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ α-425α 50 επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 6 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 18 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Κατολ/σης , θμ. κ' πρ. 1,4 1, Αρχή γέφυρας - βάθρα επ. 18 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 50 επ. 12 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 7 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 13 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 50 επ. 11 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 18 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέχρι υπ. Διάβαση Γ επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 9 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Σύνολα : 48, Μερικά Σύνολα : Σελίδα 3

22 α) Δ.S.R. 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 Α. Σιδηροδρομική Γραμμή - Γ. Δεξιός Οδικό κλάδος Δίκτυο (χιλιομέτρηση από Ν. Ικόνιο) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 100 επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / β) Κ.Ο επ. 12 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / γ) Α.S.R επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 7 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελίδα 4

23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δ) A.S.R. 5 Α. Σιδηροδρομική Γραμμή - Δεξιός κλάδος (χιλιομέτρηση από Ν. Ικόνιο) επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 2,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Σύνολα : 18, Σύνολα : Αναρριχόμενα -κρεμοκαδή Γενικά σε ορυγματα, κλπ Περιοχή Ναυτικού Οχυρού Γενικά σύνολα 93, ΥΠΟΜΝΗΜΑ Φ.Χ. = φυτεύσιμος χώρος υδρ. = υδροσπορά Φ.Σ. = φυτευτικός σύνδεσμος τ.γ. = τεχνητή γήρανση Α.Φ.Σ. = απόσταση φυτευτικού συνδέσμου γ. = γαιώδες πρ. = φυτά πρανών ημ. = ημιβραχώδες θμ. = θάμνοι β. = βραχώδες ορ. = όρυγμα ταφ. = τάφρος επ. = επίχωμα πλ. = πλάτυσμα Σελίδα 5

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Αποπεεράττωση Αθληττι ικού Κέένττρου Σκαλανίου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΡΓΟ: ΦΥΤΩΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΤΟΣ 2014 10.000,00Ευρώ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 2 Αριθ. Πρωτ. : 9273 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000 Ευρώ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΣΟΥΣ ΥΜΗΤΤΟΥ I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙ ΕΡΙΓΡΑΦ ΓΡΑΦH III. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ IV. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. 8079/245699 π.ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719 ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Παρακολούθηση Φυτοπλαγκτού Τοξικότητας Βιολογικής Προέλευσης ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Στέργιος Διαμαντόπουλος Παρακολούθηση Ιχθυοπανίδας Σπύρος Γκέλης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Διαχείριση Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας

Προστασία Διαχείριση Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας Σελ. 2 από 18 Προστασία Διαχείριση Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας ====================== Α Φάση ======================= Το Άλσος - Χαρακτηριστικά 423 στρέμματα Περίπου το 15% της έκτασης του δήμου Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή Πολλές φορές, βροχές μεγάλης έντασης προκαλούν μεγάλες παροχές απορροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαστάσεις της κοίτης του υδατορεύματος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί

ΑΔΑ: Β4ΓΣ46Ψ8Β7-524. Χανιά Κρήτης. ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί Χανιά Κρήτης ά ή ή έ ί ύ ό ά ό ε ά ύ έ ύ ά ί ώ ί ά ί έ ό έ έ έ ί ύ ό έ ί ό έ ί 1. Διάσταση ορθοστατών (αριθμός ορθοστατών:15): 3,00 m (συνολικό ύψος) Χ 0,14 m (πλάτος διατομής) Χ 0,14 m (μήκος διατομής).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα