ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 Ε Ρ Γ A Ο. Σ. Ε. Α. Ε. Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 Β' ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ... 2 Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ... 3 ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ... 3 Ι. ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ... 3 Ι.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ... 3 Ι.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ... 5 Ι.3. ΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ... 5 Ι.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ... 5 Ι.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ... 9 ΙΙ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ... 9 ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ... 9 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ IV. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ IV-1 ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΒΡΑΧΩΝ IV-2 ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ VΙI. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ VΙIΙ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 1

4 Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών με σκοπό την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηματισθέντων ορυγμάτων και επιχωμάτων, την σταθεροποίηση τους προς αποφυγή επικείμενων κατολισθητικών φαινομένων σ αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση αλλά και του τοπίου από τη ζημιά που προκλήθηκε σ αυτό από την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδρομικής γραμμής, από την περιοχή του επιλημένιου σταθμού στον ΟΛΠ (ΧΘ 0+000) έως την συναρμογή της γραμμής με αυτή από ΣΚΑ έως Κόρινθο (ΧΘ ). Β' ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά την κατασκευή της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του λιμένα Ν. Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλα πρανή κυρίως επιχωμάτων και ορυγμάτων, τα οποία κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την επέμβαση που έγινε στο τοπίο της περιοχής. 2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δεδομένου ότι η περιοχή αυτή παρουσιάζει τραχύ ανάγλυφο με έντονη δόμηση στους πρόποδές της, περιβάλλεται δε από σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους έντονης κυκλοφορίας και είναι σε θέα από τη θάλασσα, το τραυματισθέν τοπίο καθίσταται ιδιαίτερα θεατό και ως εκ τούτου απαιτείται η επιμελημένη περιβαλλοντική αποκατάσταση του, η οποία άλλωστε επιβάλλεται και από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις : - Κ.Υ.Α. με αριθμό / έγκρισης Π.Ο. του έργου : «Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Ν. Ικονίου». - Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ / : Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ / ΚΥΑ έγκρισης Π.Ο. του έργου : «Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Ν. Ικονίου». - Κ.Υ.Α. με αριθμό / : Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ' αρίθμ. πρωτ / ΚΥΑ έγκρισης Π.Ο. του έργου : «Νέα σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης του Λιμένα Ικονίου με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο», όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. οικ / ΚΥΑ ΕΠΟ. 3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η σιδηροδρομική γραμμή σε όλο το μήκος του έργου διέρχεται από ορεινούς όγκους με έντονο ανώμαλο επιφανειακό ανάγλυφο ασβεστολιθικών πετρωμάτων μέσω σηράγγων, γεφυρών, μεγάλων επιχωμάτων και κυρίως ορυγμάτων. Τα ορύγματα είναι σχεδόν στο σύνολό τους βραχώδη ασβεστολιθικά - με έντονες διακλάσεις. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 2

5 Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Ι. ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, πέραν της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, βασικό στόχο αποτελεί όχι απλώς η προστασία των πρανών από την απλή επιφανειακή διάβρωση, αλλά κυρίως η σταθεροποίηση τους διά βαθύρριζων φυτών. Επιβάλλεται επομένως να γίνουν αμέσως οι μόνιμες φυτεύσεις. Για το σκοπό αυτό η όλη εργασία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης θα συνδυασθεί με επιλογή τέτοιων φυτών ώστε να επιτευχθεί και ο δομικός σκοπός της σταθεροποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας των πρανών. Στον υπολογισμό του φυτευτικού συνδέσμου (Φ.Σ.) φύτευσης έχουν ληφθεί υπόψη οι δυσμενέστατες γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου που έχουν σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη ανάπτυξη των φυτών, την αδυναμία φύτευσης των ορυγμάτων καθώς και τις έντονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της περιοχής, δεδομένου ότι η γύρω περιοχή του έργου σε πολλά σημεία είναι δασική. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση θα συνδυασθεί με επιλογή τέτοιων φυτών ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της σταθεροποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας των πρανών. Ι.1 Επιλογή φυτικού υλικού Τα φυτά που θα επιλέγουν θα πρέπει να ακολουθούν τα καθήκοντα και τις βασικές αρχές φύτευσης της ΤΣΥ. Για την επιλογή των φυτικών ειδών ελήφθη υπόψη η περιβάλλουσα βλάστηση (κυρίως η φυσική) επιλέγοντας όμως συγχρόνως και φυτά που ευδοκιμούν στις κλιματικές, τοπικές και εδαφικές συνθήκες τις περιοχής, συγχρόνως δε να διαθέτουν το κατάλληλο ριζικό σύστημα που να στερεώνουν τα πρανή από τις κατολισθήσεις και διαβρώσεις και επί πλέον να είναι καλλωπιστικά, ικανοποιώντας και αισθητικούς σκοπούς (κυρίως στα εσωτερικά όρια των φυτεύσεων), της σιδηροδρομικής γραμμής. Θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό φυτά του άμεσου περιβάλλοντος για τα πρανή που δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη στήριξης ενώ σε πρανή που έχουν τέτοια ανάγκη (μεγάλος αριθμός) θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη αναλογία και στερεωτικά είδη. Ειδικότερα θα χρησιμοποιηθούν κατά κατηγορία τα εξής φυτικά είδη: α) φυτά πρανών: Πεύκη Χαλέπιος, Ακακία Ρουβινιά, Ακακία Κυανόφυλλος, Γλαύκο κυπαρίσσι, Ευκάλυπτος, Σπάρτο, Δενδρολίβανο. β) δένδρα (καλλωπιστικά): Ευκάλυπτος, Λεύκα, Κουτσουπιά, Γλαυκό κυπαρίσσι, Πεύκη και Ακακία κυανόφυλλη που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως σε μορφή δενδροστοιχιών, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και θα τοποθετηθούν κυρίως σε πλατύσματα αλλά και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 3

6 σε χώρους κάτω ή δίπλα από γέφυρες, στις οποίες οι εκσκαφές για τις ανάγκες κατασκευής των τεχνικών έχουν αφήσει σε μεγάλο βαθμό τραυματισμένο το τοπίο, έχουν αφαιρέσει μεγάλο αριθμό δένδρων και θάμνων σε μία περιοχή η οποία στο μεγαλύτερό της μέρος είναι δασική. γ) θάμνοι (καλλωπιστικοί): Πικροδάφνη (διπλό άνθος), Πυράκανθο, που θα φυτευτούν στην τελευταία ύπερθεν σειρά (πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την πλευρά του οδοστρώματος των πρανών επιχωμάτων και πρώτη σειρά (του Φ.Χ.Θ.) από το οδόστρωμα σε πρανή ορυγμάτων και δ) Αναρριχώμενα φυτά : Αιγόκλημα, Ρυγχόσπερμο, κλπ, σε σημεία όπως στη βάση και στην κορυφή των ορυγμάτων (όπου απαιτείται) με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους τραυματισμένου τοπίου το οποίο γειτνιάζει με φυσική βλάστηση, καθώς επίσης και σε σημεία όπως μέτωπα σηράγγων και σημεία επέμβασης κάτω από γέφυρες (που όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω έχουν γίνει εκτεταμένες επεμβάσεις εκσκαφών σε δασική περιοχή). Επίσης θα τοποθετηθούν αναρριχώμενα φυτά στην περιοχή εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά κατά μήκος του τεχνικού το οποίο διέρχεται εντός της ζώνης αυτής, σύμφωνα και με έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / ΓΕΝ. Θα φυτευτούν στην τελευταία ύπερθεν σειρά (πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την πλευρά των σιδηρογραμμών) των πρανών επιχωμάτων και πρώτη σειρά (του Φ.Χ.Θ.) προς την πλευρά των σιδηρογραμμών σε πρανή ορυγμάτων. Σε κάθε διακεκριμένο χώρο π.χ. όρυγμα, επίχωμα, πλάτυσμα, οι ανωτέρω καλλωπιστικοί θάμνοι δεν θα εναλλάσσονται ανά δύο, αλλά για ολόκληρο το διακεκριμένο χώρο θα φυτευτεί το ίδιο είδος θάμνου. Με την αλλαγή του διακεκριμένου χώρου θα αλλάζει και το είδος του καλλωπιστικού θάμνου που θα εναλλάσσεται. Έτσι αν ορισθεί ο διακεκριμένος χώρος ως αυτός που περιλαμβάνεται μεταξύ παρενθέσεων και πρέπει να φυτευθούν 3 είδη καλλωπιστικών θάμνων τότε ο φυτευτικός σύνδεσμος φύτευσης (Φ.Σ.Φ.) θα είναι: Φ.Σ.Φ. (θ 1 - θ 1 - θ 1 - θ 1 - θ 1 ) (θ 2 - θ 2 - θ 2 - θ 2 -..θ 2 ) (θ 3 - θ 3 - θ 3 - θ 3 -.θ 3 ) Σημειώνεται ότι: για την εργασία του Αναδόχου, εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / ΓΕΝ, για την έκδοση της οποίας αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 4

7 Ι.2. Γενικές οδηγίες φύτευσης Θα εφαρμοσθούν οι επιταγές της ΤΣΥ κατά τη φύτευση των διαφόρων χώρων και ειδικότερα : Θα οριοθετηθούν και θα εφαρμοσθούν, σύμφωνα με την ΤΣΥ, το περίγραμμα ελεύθερου χώρου (Π.Ε.Χ.), το σύνολο του φυτεύσιμου χώρου (Φ.Χ.), ο φυτεύσιμος χώρος θάμνων (Φ.Χ.Θ.) και ο φυτεύσιμος χώρος Δένδρων και Θάμνων (Φ.Χ.Δ.Θ.). Τονίζονται ιδιαίτερα οι οδηγίες της ΤΣΥ περί μη φύτευσης των τάφρων των ορυγμάτων. Για κάθε συγκεκριμένο φυτεύσιμο χώρο (όρυγμα, επίχωμα, πλάτυσμα κ.λ.π.) με τις διατομές και χιλιομετρικές θέσεις που τον περιέχουν η Α.Φ.Σ. αναφέρεται στον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή στη στήλη 20 για τα φυτά πρανών και 21 για τους καλλωπιστικούς θάμνους. Επίσης στον ίδιο πίνακα περιέχονται κατά προσέγγιση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Φ.Χ. και τα φυτευόμενα κατά κατηγορία φυτά. Σημειώνεται ότι η ακρίβεια της Α.Φ.Σ. σχετίζεται με την ομαλότητα του πρανούς και τη δυνατότητα φύτευσης όλων των σημείων του χώρου φύτευσης, επιτρεπομένων των μικροαποκλίσεων. Ι.3. Φυτεύσιμοι χώροι Οι χώροι της συγκεκριμένης εργολαβίας που θα φυτευτούν είναι : Πρανή ορυγμάτων Πρανή επιχωμάτων Οριζόντιες πλευρικές λωρίδες Πλατύσματα Ι.4. Ανάλυση φύτευσης των φυτευτικών χώρων Γενικά περί φυτεύσεως ορυγμάτων επιχωμάτων Για τη φύτευση των πρανών γενικά (ορυγμάτων ή επιχωμάτων) γίνονται εργασίες ως εξής: Οριοθετείται η 1 η σειρά φύτευσης. Αυτή αποτελείται πάντα από την 1 η σειρά του φυτεύσιμου χώρου θάμνων (Φ.Χ.Θ.). Η απόστασή της από τη σιδηροδρομική γραμμή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της ΤΣΥ. Μετά την οριοθέτηση της 1 ης σειράς ακολουθούν οι επόμενες σειρές με βάση την απόσταση μεταξύ των σειρών όπως καθορίζεται από την Α.Φ.Σ. Οι Α.Φ.Σ. όλων των πρανών αναλυτικά αναγράφονται (στην αναφερόμενη στήλη) στον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Περιγραφή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 5

8 Ο αριθμός των σειρών που αναφέρεται στον Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης είναι ενδεικτικός και αφορά στον μέσο όρο των σειρών του πρανούς και μάλιστα όταν αυτό έχει ακανόνιστο πλάτος. Έτσι στα μέρη του πρανούς με μικρότερο πλάτος από το μέσο ύψος του (πλάγιο ύψος) οι σειρές είναι λιγότερες, ενώ στα μέρη μεγαλύτερου πλάτους οι σειρές είναι περισσότερες. Σχετικά με τον Φ.Σ. στον φυτευτικό χώρο των δένδρων και θάμνων (Φ.Χ.Δ.Θ) πρέπει να προσέχουμε να μην επαναλαμβάνεται (αρχίζει) η επόμενη προς τα κατάντη ή προς τα ανάντη (ανάλογα αν είναι επίχωμα ή όρυγμα) σειρά φυτών με το ίδιο είδος φυτού για να μη σχηματίζονται ομοιόμορφες σειρές. Πρέπει δηλαδή να αλλάζουμε τη σειρά έναρξης του Φ.Σ. ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει τυχαία φύτευση. α) Πρανή ορυγμάτων Στη συγκεκριμένη εργολαβία τα προς φύτευση ορύγματα είναι ελάχιστα. Η φύτευση στα πρανή αυτά θα γίνει σύμφωνα με τα κατωτέρω: α1 Φυτευτικός χώρος θάμνων (Φ.Χ.Θ.) Για τη συγκεκριμένη εργολαβία λόγω του ξηροθερμικού κλίματος και της περιορισμένης ανάπτυξης των φυτών ο Φ.Χ.Θ για τα ορύγματα θα αποτελείται από δύο σειρές θάμνων συμπεριλαμβανομένης και της σειράς των καλλωπιστικών θάμνων. o α1.1. Θάμνοι καλλωπιστικοί Αποτελούν την πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την σιδηροδρομική γραμμή. Ως τέτοια φυτά θα χρησιμοποιηθούν ο Πυράκανθος και η πικροδάφνη (διπλανθής). Ο Φ.Σ.Φ. θα είναι ως εξής : Φ.Σ.Φ. (θ 1 - θ 1 - θ 1 - θ θ 1 ) (θ 2 - θ 2 - θ 2 - θ 2 -..) (θ 3 - θ 3 - θ 3 - θ 3 - θ 3 ) και (θν-θνθν..θν) όπου θ1,θ2,θ3 θν θάμνοι διαφόρων ειδών ή πικροδάφνες διαφόρων χρωμάτων. Οι αποστάσεις των φυτευτικών συνδέσμων (Α.Φ.Σ.) για την συγκεκριμένη εργολαβία θα είναι : ΑΦΣ 2 m. Οι Α.Φ.Σ. όλων των πρανών αναλυτικά υπάρχουν στον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Περιγραφή. o α1.2. Θάμνοι πρανών Οι θάμνοι πρανών είναι φυτά που ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών (Σ2), αλλά αποτελούνται μόνον από θάμνους. Αποτελούν δε για την συγκεκριμένη εργολαβία την επόμενη σειρά του Φ.Χ.Θ. μετά την πρώτη σειρά η οποία ως αναφέρθηκε αποτελείται μόνον από καλλωπιστικούς θάμνους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 6

9 Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής είδη φυτών: Σπαρτό (Σ), Δενδρολίβανο (Δ), και Πικροδάφνη (Πκ) με : Φ.Σ.Φ.: (Σ-Σ-Σ-Δ-Δ-Σ-Σ-Σ-Πκ-Πκ) χ..ήτοι : Αναλογία: Σ=60%, Πκ=20%, Δ=20% ΑΦΣ: Ισχύει η αναγραφόμενη στον σχετικό Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης. o α2. Φυτευτικός χώρος Δένδρων και θάμνων (Φ.Χ.Δ.Θ.) Ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών (Σ2) Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής φυτά σπορείου : Ακακία Κυανόφυλλου (Ακ), Ακακία Ρουβίνια (Α), Πεύκο (Π), Σπάρτο (Σ), Γλαυκό, κυπαρίσσι (Γ) με την εξής σύνθεση ανά τμήμα: Φ.Σ.Φ: (Ακ-Σ-Π-Α-Γ)χ.. Αναλογία για όλα τα φυτά 20% ΑΦΣ: Ισχύει η αναγραφόμενη στον σχετικό Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης. β) Πρανή επιχωμάτων Στα πρανή επιχωμάτων η φύτευση θα γίνει ως εξής : o β1 Φυτευτικός χώρος θάμνων (Φ.Χ.Θ.) Για τη συγκεκριμένη εργολαβία, ο Φ.Χ.Θ. θα αποτελείται από τρείς σειρές θάμνων συμπεριλαμβανομένης και της σειράς των καλλωπιστικών θάμνων. o β1.1 Θάμνοι (καλλωπιστικοί): Αποτελούν την πρώτη σειρά του Φ.Χ.Θ. προς την σιδηροδρομική γραμμή και σε απόσταση 0,5m κατάντι από το φρύδι του επιχώματος. Για τα επιχώματα θα χρησιμοποιηθούν τα είδη πυράκανθος και πικροδάφνη. Ο Φ.Σ.Φ. θα είναι: Φ.Σ.Φ. (θ 1 θ 1 θ 1 - θ 1 ) (θ 2 θ 2 θ 2.θ 2 ) (θ 3 θ 3 θ 3 θ 3 ) Η Α.Φ.Σ. θα είναι 2m σε όλα τα επιχώματα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 7

10 o β1.2 Θάμνοι πρανών Οι θάμνοι πρανών είναι φυτά που ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών, αλλά αποτελούνται μόνον από θάμνους. Αποτελούν δε τις δύο επόμενες σειρές του Φ.Χ.Θ. Ως τέτοια φυτά για τη συγκεκριμένη εργολαβία θα χρησιμοποιηθούν τα εξής είδη: Σπάρτο(Σ), Δενδρολίβανο (Δ) και Πικροδάφνη (Πκ). Το Δενδρολίβανο σε πρανή με γόνιμα εδάφη μπορεί να αντικαθίσταται και από Λιγαριά (Λγ). Φ.Σ.Φ.: (Σ-Σ-Σ-Δ-Δ-Σ-Σ-Σ-Πκ-Πκ)χ..ήτοι: Αναλογία: Σ=60%, Πκ=20%, Δ=20% ΑΦΣ: Ισχύει η αναγραφόμενη στον σχετικό Ενιαίο Πίνακα Φύτευσης. o β2. Φυτευτικός χώρος Δένδρων και θάμνων. Δένδρα και θάμνοι πρανών. Ανήκουν στην κατηγορία των φυτών πρανών (Σ2) Θα χρησιμοποιηθούν τα εξής φυτά σπορείου: Ακακία Κυανόφυλλου (Ακ), Ακακία Ρουβίνια (Α), Ευκάλυπτος (Ε), Πεύκο (Π), Δενδρολίβανο (Δ), Σπάρτο (Σ), Γλαυκό κυπαρίσσι (Γ) με την εξής σύνθεση ανά τμήμα: Μέχρι 6 σειρές θα εφαρμοστεί: Φ.Σ.Φ: (Ακ-Σ-Π-Α-Γ)χ Αναλογία για όλα τα φυτά 20% Για τις σειρές μετά την 6η σειρά Φ.Σ.Φ: (Ακ-Σ-Α-Δ-Ε)χ.. Αναλογία για όλα τα φυτά 20% Για να μη σχηματίζονται σειρές ομοίων ειδών φυτών και για να προσιδιάζει η φύτευση μας με τυχαίο σύστημα, τα φυτά του ανωτέρω Φ.Σ.Φ. θα εναλλάσσονται κυκλικά με αρχή μια κάθετο (την ίδια) στη σιδηροδρομική γραμμή. γ) Οριζόντιες πλευρικές λωρίδες Για τη φύτευση σε οριζόντιες πλευρικές λωρίδες θα εφαρμοστεί ο τρόπος φύτευσης που προβλέπει η ΤΣΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 8

11 δ) Πλατύσματα Για τα πλατύσματα (μικροί αριθμοί φυτών) θα εγκατασταθούν κυρίως δενδροστοιχίες. Γενικά θα εγκατασταθούν περιορισμένες δενδροστοιχίες και σε θέσεις που δεν δημιουργούν προβλήματα στην ορατότητα προς τη θάλασσα και τα βουνά. Η απόσταση (Α) των δενδροστοιχιών από τις σιδηροτροχιές καθορίζεται από τον τύπο C + d h όπου C = πρόσθετο πλάτος ελεύθερων δένδρων d = ζώνη ασφαλείας h = Το ανώτερο ύψος των δένδρων δενδροστοιχίας - Για τους σιδηρόδρομους και τη συγκεκριμένη περιοχή το c=4m - Το h των δένδρων δίνεται από πίνακες. Ι.5. Εργασίες φύτευσης και καλλιεργητικές εργασίες ανάπτυξης των φυτών Οι εργασίες εγκατάστασης (φύτευσης) θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τ.Σ.Υ. Όλες οι καλλιεργητικές εργασίες ανάπτυξης των φυτών που θα εκτελεσθούν, περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα καλλιεργητικών εργασιών των φυτών, που παρουσιάζεται σε παράγραφο που ακολουθεί. Οι επαναλήψεις των εργασιών που αναφέρονται στον πίνακα αυτόν υπολογίσθηκαν με βάση τις επικρατούσες και αναμενόμενες για την περιοχή του έργου κλιματικές συνθήκες. Στο πράσινο που θα εγκατασταθεί θα εφαρμοσθεί πρόγραμμα 3τους διάρκειας (3 θερινοί περίοδοι) καλλιεργητικών εργασιών ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και σε επαναλήψεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα καλλιεργητικών εργασιών. ΙΙ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τριτεύον Δίκτυο άρδευσης Η άρδευση των φυτών θα γίνει με υποχρεωτική εγκατάσταση δικτύου άρδευσης. Σε όλο τον αρδευόμενο χώρο θα εγκατασταθεί ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ άρδευσης όπως αυτό περιγράφεται και στην Τ.Σ.Υ. η δε μελέτη του θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα και στην Τ.Σ.Υ.. Εάν ο ανάδοχος, για τη μεταφορά του νερού, θέλει να κατασκευάσει πρωτεύων και δευτερεύων δίκτυο, για την τροφοδοσία του ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ (σύνδεση με γεωτρήσεις, κατασκευή μονίμων ή προσωρινών δεξαμενών) είναι της απολύτου επιλογής και ευθύνης του αναδόχου και ως προς την κατασκευή και την επιλογή του είδους αυτών, αρκεί η λειτουργία του ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ να είναι η ζητούμενη και να μην απαιτήσει επί πλέον αποζημίωση πέραν αυτής που προβλέπεται από την άρδευση με χρήση ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ και πρεσάρισμα από βυτιοφόρο. Το δίκτυο άρδευσης σύμφωνα και με την Τ.Σ.Υ. ανήκει μετά την παραλαβή του Έργου στον Κ.τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 9

12 Εάν η ηλεκτροδότηση των δεξαμενών δεν καταστεί δυνατή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης, η άρδευση θα συνεχίσει να εκτελείται όπως στο αρχικό στάδιο αναφέρεται χωρίς καμία επί πλέον απαίτηση από τον ανάδοχο. ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Σε περιοχές που θα εκτελεσθούν φυτεύσεις είναι δυνατόν ο πέριξ χώρος να χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος. Για να μην έχουμε απώλειες από τη βόσκηση προβλέπεται η κατασκευή ελαφράς μορφής περίφραξης που θα γίνει σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα καθορισθούν από την Επίβλεψη και θα κατασκευασθεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΤΣΥ. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ IV-1 Τεχνητή γήρανση βράχων Στα βραχώδη ορύγματα θα διενεργηθεί περιβαλλοντική αποκατάσταση με τη μέθοδο της τεχνητής γήρανσης. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε βραχώδη πρανή ανεξαρτήτως κλίσεως, με ή χωρίς την προσθήκη σπόρων. Για τη συγκεκριμένη εργολαβία απαιτείται η προσθήκη σπόρων. Με αυτή την μέθοδο ο βράχος ψεκάζεται με ένα μείγμα το οποίο αποτελείται από ειδικές οργανικές και φυσικές χρωστικές ουσίες, σταθεροποιητή, καθώς και νερό του οποίου η ποσότητα εξαρτάται από την απόχρωση χρώματος που θέλουμε να πάρουμε. Πριν τη χρήση θα υποδειχθούν στην επίβλεψη δείγματα και με την έγκριση της γίνεται η εφαρμογή. Η εργασία θεωρείται επιτυχής μόνον όταν ο χρωματισμός παραμείνει ανεξίτηλος μέχρι και την παραλαβή του έργου και σε τουλάχιστον διάστημα όχι μικρότερο των δύο ετών από την εφαρμογή της. Σε περίπτωση αποχρωματισμού δεν πιστοποιείται και επαναλαμβάνεται η εργασία. Η εργασία αυτή θα περιορισθεί κυρίως στα πολύ μεγάλα βραχώδη ορύγματα και ιδιαίτερα σ αυτά που είναι ορατά από την εθνική οδό ή από κατοικημένες περιοχές, όπως τα πρανή στις χ.θ , και καθώς επίσης και στα ορύγματα τα οποία είναι πριν από τη γέφυρα Γ5 και μεταξύ της Γ3 και Γ4. IV-2 Υδροσπορά Στα πρανή κάτω από τη γέφυρα Γ5 και πλησίον της Εθνικής Οδού, θα εξασφαλιστεί τόσο η σταθεροποίησή τους όσο και η περιβαλλοντική αποκατάστασή τους, εφαρμόζοντας σ' αυτά υδροσπορά, επενδύοντας τα με γιούτα και εγκαθιστώντας, μόνιμη φύτευση από ειδικά για την περίπτωση στερεωτικά φυτά. Σκοπός της υδροσποράς είναι η άμεση αναχλόαση αυτών και η αισθητική βελτίωση τους, ιδίως κατά το πρώτο αυτό διάστημα ώστε να απαλυνθεί η άσχημη εντύπωση από τον τραυματισμό του τοπίου, που στο στάδιο αυτό είναι έντονη και άμεσα αντιληπτή από την Εθνική Οδό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 10

13 Η επένδυση του πρανούς με γιούτα, συμβάλλει στην αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης της επιφάνειας του πρανούς και στο αρχικό στάδιο της υδροσποράς συγκρατεί τους σπόρους στη θέση τους, για ομοιόμορφο φύτρωμα. Οι μόνιμες φυτεύσεις είναι αυτές που αναλαμβάνουν και εξασφαλίζουν προοδευτικά με εγκατάσταση ειδικά επιλεγμένων βαθύρριζων φυτών, την πλήρη σταθεροποίηση του πρανούς, ανακουφίζοντάς το συγχρόνως από την περιττή και ανεπιθύμητη υγρασία που αποβάλλεται με την εξατμισοδιαπνοή. Επί πλέον δε τόσο κατά το πρώτο στάδιο της φύτευσης, αλλά και στη συνέχεια, είναι σημαντική η συμβολή των λάκκων των φυτών στην αποτροπή της διάβρωσης του πρανούς. Με την σε διάταξη ρόμβου διάνοιξη των λάκκων φύτευσης στην επιφάνεια του πρανούς, το νερό της βροχής θα συναντήσει άμεσα κάποιον λάκκο φύτευσης, που θα του ανακόψει τη ροή, με αποτέλεσμα την αποτροπή σχηματισμού των αυλακών διάβρωσης. Η ίδια φυτοτεχνική αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί και στο όρυγμα στην έξοδο της σήραγγας Δαφνίου. Ανάλυση φυτοτεχνικής επέμβασης Θα εφαρμοστεί η ειδική φυτοτεχνική παρέμβαση που αναφέρεται που προβλέπει κάλυψη του πρανούς με μόνιμη φύτευση και υδροσπορά. Δεδομένου δε ότι το εν λόγω πρανές έχει μεγάλη κλίση (άνω του 65%) και έδαφος γαιώδες (όχι συνεκτικό) η διαδικασία εγκατάστασης της υδροσποράς απαιτεί την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με γιούτα. Η όλη διαδικασία θα ακολουθήσει τα εξής στάδια : 1) Πλήρωση με φυτική γη του πρανούς 2) Διάνοιξη λάκκων φύτευσης 3) Σκάλισμα - μόρφωση της επιφάνειας για την υποδοχή του μίγματος σπόρων της υδροσποράς 4) Τοποθέτηση βιοκαλύματος (γιούτας) 5) Επισήμανση με πασσαλάκια των θέσεων των λάκκων 6) Διάνοιξη της γιούτας στις θέσεις των λάκκων 7) Φύτευση των φυτών πρανών και πλήρωση των λάκκων. 8) Τοποθέτηση του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 9) Υδροσπορά : Χρόνος εφαρμογής υδροσποράς Έχοντας υπόψη και την Τ.Σ.Υ. και δεδομένου ότι η περιοχή βρίσκεται στη Νότια Ελλάδα, η προθεσμία ολοκλήρωσης της υδροσποράς δεν μπορεί να υπερβεί το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 11

14 Επιλογή μίγματος σπόρων Το μίγμα σπόρων που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τις τοπικές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες, η δε σύνθεσή του θα υποβληθεί για έγκριση από την Υπηρεσία. Τοποθέτηση γιούτας Η τοποθέτηση και στερέωση της γιούτας στο έδαφος θα γίνει, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο της Τ.Σ.Υ. Τέλος, οι εργασίες που περιγράφονται στα άρθρα Α.1, Ε.9, Ζ5, Ζ.6, Ζ.7 και Ζ.8 του Τιμολογίου θα εκτελεσθούν μόνον ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας και αν απαιτείται στο διάστημα εκείνο η κατασκευή τους. V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Θα κατασκευασθούν τρεις πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες και μία αναμνηστική πλάκα με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου III όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 της ΕΣΥ. VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι επαναλήψεις των εργασιών, κυρίως της άρδευσης, που αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω υπολογίσθηκαν με βάση τις επικρατούσες και αναμενόμενες για την περιοχή του έργου κλιματικές συνθήκες. Οι συνολικές επαναλήψεις των εργασιών του Προγράμματος κρίνονται επαρκείς για την επιβίωση και την ομαλή ανάπτυξη του φυτικού υλικού. Μπορεί σε κάποιο χρονικό διάστημα να έχουμε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να κρίνεται αναγκαία η αύξηση κάποιας εργασίας (π.χ. άρδευσης), αλλά στη διάρκεια της τριετούς εφαρμογής των καλλιεργητικών εργασιών θα υπάρχουν και διαστήματα με ευνοϊκότερες συνθήκες (π.χ. βροχοπτώσεις) από τις κατά μέσο όρο αναμενόμενες και υπολογισθείσες έτσι ώστε τελικά να επέρχεται ισοστάθμιση των προμετρηθέντων και των εκτελουμένων εργασιών. Για την περίπτωση ενδημικής (σε έξαρση) εμφάνισης ασθένειας των φυτών, απαιτείται επίσημη σχετική βεβαίωση από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή αρμόδια Υπηρεσία. Η εργασία βοτανίσματος θα εκτελεσθεί μόνον στα επιχώματα και σε δύο επαναλήψεις το χρόνο, ήτοι μία τον Μάιο και μία τον Οκτώβριο, με σκοπό το διάστημα από Μάιο μέχρι Νοέμβριο (περίοδος πυρκαγιών) ο μεταξύ των φυτών χώρος να είναι καθαρός και για την πρόληψη πυρκαγιών, αλλά και για την απάλειψη της ανταγωνιστικής δράσης των αυτοφυών ζιζανίων που ασκούν στα φυτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των καλλιεργητικών εργασιών ανάπτυξης. Η εν λόγω εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και συγκεκριμένα αυτή θα εκτελεσθεί με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού (ήτοι η εργασία αυτή αντιστοιχεί στην περίπτωση ΣΤ6.3 του τιμολογίου Πρασίνου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι ανωτέρω ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 12

15 επαναλήψεις βοτανίσματος θεωρούνται ικανές για να είναι πάντα καθαρός ο μεταξύ των φυτών χώρος στο ανωτέρω διάστημα, για κανονικές καιρικές και υδρογεωλογικές συνθήκες. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο για έγκριση, θα πρέπει στο τμήμα που αναφέρεται για την εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών ανάπτυξης των φυτών να είναι απολύτως εναρμονισμένο ως προς τις επαναλήψεις εργασιών ανά μήνα με το επισυναπτόμενο σχετικό πρόγραμμα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ου ΕΤΟΥΣ από εγκατάσταση Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απρ. Μαϊος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. ΣΥΝΟΛΟ Άρδευση στάγδην Σχηματισμός λεκανών Λίπανση με εργάτες Λίπανση με λιπαντήρα 1 1 Φυτοπροστασία Βοτάνισμα χώρου φυτών ου ΕΤΟΥΣ από εγκατάσταση Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απρ. Μαϊος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Άρδευση στάγδην Σχηματισμός λεκανών Λίπανση με εργάτες Λίπανση με λιπαντήρα 1 1 Φυτοπροστασία Βοτάνισμα χώρου φυτών Ανανέωση διαμόρ/ση κόμης ου ΕΤΟΥΣ από εγκατάσταση Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απρ. Μαϊος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Άρδευση στάγδην Σχηματισμός λεκανών Λίπανση με εργάτες 1 1 Λίπανση με λιπαντήρα 1 1 Φυτοπροστασία Βοτάνισμα χώρου φυτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 13

16 VΙI. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το απαιτούμενο φυτικό υλικό εξάγεται από τις προς φύτευση επιφάνειες των πρανών της Σ. Γ. με βάση το φυτευτικό σύνδεσμο φύτευσης των επιλεγέντων φυτών. Η προμέτρηση του φυτικού υλικού και ο τρόπος υπολογισμού του περιέχονται αναλυτικά στον συνημμένο στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ. Με βάση το ούτως υπολογισθέν φυτικό υλικό υπολογίζονται και οι αντιστοιχούσες σ' αυτό εργασίες εγκατάστασης. Οι καλλιεργητικές εργασίες (συντήρησης) υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των φυτών με εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος εργασιών για όσα χρόνια αυτές θα εκτελεσθούν. Το μήκος του σταλακτοφόρου σωλήνα του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης εξάγεται και αυτό με βάση το φυτευτικό σύνδεσμο φύτευσης των επιλεγέντων φυτών και περιέχεται στον αναφερθέντα ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ. Η προς βοτάνισμα έκταση, εξάγεται με βάση την επιφάνεια των επιχωμάτων και τις επαναλήψεις του προγράμματος. Οι πληροφοριακές πινακίδες θα είναι τρεις και θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία (με τις οδηγίες της επίβλεψης, στην αρχή, το μέσο και το τέλος του έργου). Σημειώνουμε εδώ ότι τυχόν στρογγυλοποιήσεις ποσοτήτων σε σχέση με αυτές που εξάγονται από τις συναρτήσεις του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ είναι άνευ σημασίας, δεδομένων και των μικροαποκλίσεων που στην πράξη είναι αναπόφευκτοι κατά τις χωματουργικές διαμορφώσεις. VΙIΙ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ Στην παρούσα Τεχνική περιγραφή περιλαμβάνεται και ο επισυναπτόμενος ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ο οποίος με όλα τα στοιχεία που περιέχει, αντιπροσωπεύει και αποτελεί στην πραγματικότητα τα σχέδια φύτευσης του έργου. Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των φυτών, να υποβάλει στην υπηρεσία σχέδια φύτευσης των χώρων αυτών (τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή), με αναλυτική αποτύπωση του είδους των φυτών, προς έγκριση από την Υπηρεσία. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 14

17 Επίσης με το πέρας των εργασιών τόσο της φύτευσης όσο και της εγκατάστασης του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα τελικά σχέδια ως κατασκευάσθη. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟY 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 15

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Δ. 737 Σελίδα 16

19 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Δ/νση Έργων Ι Ε Ν Ι Α Ι Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Φ Υ Τ Ε Υ Σ Η Σ (Συνοδεύει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 Α. Σιδηροδρομική Γραμμή - Δεξιός κλάδος (χιλιομέτρηση από Ν. Ικόνιο) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από σήραγγα A επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 7 7 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα σήραγγας Αφαίας επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Τέλος γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Ακρόβαθρα Γ & γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Μέτωπα σήραγγας ΣΟ επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Ακρόβαθρα Γ επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Ακρόβαθρα Γ α επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 20 επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ ,21 1,4 / 1,5 2 / Ακρόβαθρα Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Πρανές Εθνικής α επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα σήραγγας Δαφνίου επ. 5 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 30 επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Περιοχή Βάθρων Γ επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 2 / Μέτωπα σήραγγας Ασπροπύργου α 150 επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 20 επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Ακρόβαθρα Γ επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 9 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 7 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / μέχρι κάτω διάβαση Γ9 Σελίδα 1

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Σιδηροδρομική Γραμμή 30 - επ. Δεξιός κλάδος (χιλιομέτρηση 4 από Ν. Ικόνιο) γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από κάτω διάβαση επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα 42 σήραγγας Αρχαίου Δέματος & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα C&C Λ. Νάτο & , θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέτωπα σήραγγας Αιγάλεω επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Σύνολα : 25, Μερικά Σύνολα : Σελίδα 2

21 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 Α. Σιδηροδρομική Β. Σιδηροδρομική Γραμμή - Δεξιός Γραμμή κλάδος - Αριστερός (χιλιομέτρηση κλάδος από Ν. Ικόνιο) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) επ. 22 γ. 4, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 40 γ. 8, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 10 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 9 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ α επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 20 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 20 επ. 10 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ α-425α 50 επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 6 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 18 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Κατολ/σης , θμ. κ' πρ. 1,4 1, Αρχή γέφυρας - βάθρα επ. 18 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 50 επ. 12 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 7 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 13 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 10 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 50 επ. 11 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Αρχή γέφυρας Γ επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Από τέλος γέφυρας επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 18 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Μέχρι υπ. Διάβαση Γ επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 14 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 9 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Σύνολα : 48, Μερικά Σύνολα : Σελίδα 3

22 α) Δ.S.R. 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 Α. Σιδηροδρομική Γραμμή - Γ. Δεξιός Οδικό κλάδος Δίκτυο (χιλιομέτρηση από Ν. Ικόνιο) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / α 100 επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / β) Κ.Ο επ. 12 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / γ) Α.S.R επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 7 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 6 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελίδα 4

23 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ (τριτεύον δίκτυο) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΙΡΕΣ ΦΥΤΩΝ Α.Φ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Γαιωδ. ~ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤ. ΠΛΑΤ. Χ.Θ. ΔΙΑΤΟΜΗ ορ. ορ. Βραχ. Εκτασ. Δ Α Σύνολο Σειρές Μήκος (m) (m) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) (ΠΛΑΓ.ΥΨΟΣ) επ. επ. Ημιβρ. (στρ.) πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟΣ πλ. ΔΙΑΚΥΜΑΝ ΜΕΣΟ πρ. θμ. πρ. θμ. πρ. θμ. Αθρ. πρ. θμ. πρ. θμ δενδρ ΣΥΝΟΛΟ σταλακ. ΣΗ ΟΡΟΣ ΣΗ Σ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 8 ΟΡΟΣ = = = 26 x 3 28 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δ) A.S.R. 5 Α. Σιδηροδρομική Γραμμή - Δεξιός κλάδος (χιλιομέτρηση από Ν. Ικόνιο) επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 2,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 12 γ. 1, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 2, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3,5 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 8 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 4 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / επ. 3 γ. 0, θμ. κ' πρ. 1,4 / 1,5 / 2 / Σύνολα : 18, Σύνολα : Αναρριχόμενα -κρεμοκαδή Γενικά σε ορυγματα, κλπ Περιοχή Ναυτικού Οχυρού Γενικά σύνολα 93, ΥΠΟΜΝΗΜΑ Φ.Χ. = φυτεύσιμος χώρος υδρ. = υδροσπορά Φ.Σ. = φυτευτικός σύνδεσμος τ.γ. = τεχνητή γήρανση Α.Φ.Σ. = απόσταση φυτευτικού συνδέσμου γ. = γαιώδες πρ. = φυτά πρανών ημ. = ημιβραχώδες θμ. = θάμνοι β. = βραχώδες ορ. = όρυγμα ταφ. = τάφρος επ. = επίχωμα πλ. = πλάτυσμα Σελίδα 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719 ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Στο κεφάλαιο 9 της παρούσης μελέτης έλαβε χώρα ανάλυση των επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου. Μέσα από την ανάλυση των επιπτώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ

Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ «Εγνατία Οδός: Εργασίες Αποκατάστασης πρανών τμημάτων Εγνατίας Οδού από Ηγουμενίτσα έως Άραχθο (1.1.2-3.1)» 1.190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 2 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 51 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 12/2011 ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Π. 1. Α-1 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 Τ.Π. 2. Γ-1 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Π. 1. Α-1 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 Τ.Π. 2. Γ-1 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ... ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Π. 1. Α-1 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Γ-2 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α/Α Περιγραφή Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 8. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 2 8.1. ΓΕΝΙΚΑ 2 8.2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 2 8.3. ΟΡΙΣΜΟΙ 2 8.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2 8.5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2 8.6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2.Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί Το πεδίο εφαρμογής τις παρούσας περιλαμβάνει τα ακόλουθα Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων. Πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ.

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Γ-1 1 Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εκτέλεση εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-1 1 Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 2 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΆΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 4 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 10 Φυτοτεχνικά Έργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 04 Εγκατάσταση Χλοοτάτητα πρανών 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242)

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Μελέτη Αποκατάστασης τύπου οικοτόπου " Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα