02-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Δυναμικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "02-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Δυναμικό"

Transcript

1 Κεφάλαιο σελ : Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Δυναμικό Μια πολύ κοινή παρανόηση κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμα ακόμα κι αν είναι μικρής έκτασης είναι το να ξεχάσουμε την παγκόσμια διάσταση των συστημάτων αυτών και να επικεντρωθούμε μόνο στις τοπικές. Ωστόσο, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι μια τοπική κοινότητα όσο μικρή κι αν είναι είναι μέρος του κόσμου και ότι ένα πραγματικά αειφόρο σύστημα παραγωγής ενέργειας πρέπει να είναι συμβατό με αυτό το γεγονός. Έτσι, θα ξεκινήσουμε βλέποντας μερικά στοιχεία που αφορούν την παγκόσμια διάσταση. Εικόνα : Η υδρόγειος σφαίρα Το πιο απλό σημείο εκκίνησης είναι το να δούμε τον πλανήτη μας σα μια σφαίρα με περιφέρεια χιλιόμετρα. Από αυτή την παραδοχή, είναι πολύ εύκολος ο υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας: περίπου 500 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν τώρα επιστρέψουμε στις γνώσεις του σχολείου, θα θυμηθούμε ότι περίπου το 70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό θάλασσες και μεγάλες λίμνες. Επομένως, η επιφάνεια της στεριάς είναι περίπου 150 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν διαιρέσουμε τώρα αυτή την επιφάνεια με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτην περίπου 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα βρούμε ότι η επιφάνεια της στεριάς που αναλογεί στον κάθε ένα από εμάς είναι περίπου τετραγωνικά μέτρα ή περίπου τρια γήπεδα ποδοσφαίρου (θεωρούμε ότι το γήπεδο είναι 100x70 m 2 ). Αυτά τα τρια γήπεδα ποσοσφαίρα είναι επομένως η «δίκαιη μοιρασιά» της στεριάς που αναλογεί σε κάθε άνθρωπο. Το επόμενο μέρος αυτής της άσκησης είναι πιο δύσκολο αλλά, αν ανατρέξει κανείς σε εγκυκλοπαίδειες και βάσεις δεδομένων, θα διαπιστώσει ότι από τα τρια αυτά γήπεδα θεωρώντας ακόμα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίδια δικαιώματα στη «μοιρασιά» της γης 0,85 γήπεδα αντιστοιχούν σε άγνοη γη, περίπου 0,85 σε δασικές εκτάσεις, περίπου 0,85 γήπεδα σε ξερή χορτολιβαδική έκταση, περίπου 0,3 γήπεδα σε πλούσια χορτολιβαδική έκταση (καλή δηλαδή για βοσκή) και, τέλος, περίπου 0,15 γήπεδα καλλιεργήσιμης γης, με ή χωρίς τεχνητή ύδρευση. Θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «μεγακοινότητα» (αγγλικά: biome) για αυτούς τους τύπους της στεριάς: καλλιεργήσιμη, πλούσια χορτολιβαδική, σαβάννα, δασική και άγονη.

2 Κεφάλαιο σελ. 2 Αυτά τα στοιχεία βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος αναμένεται να μεταβάλει την κατανομή και μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την έκταση κάθε μεγακοινότητας αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει το μέγεθος του πλανήτη. Ωστόσο, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού συρρικνώνει γρήγορα τα τρια γήπεδα ποδοσφαίρου που αντιστοιχούν στον καθένα μας. Όπως θα συνειδητοποιείτε, αυτός ο τρόπος θέασης του κόσμου είναι εξαιρετικά απλουστευμένος, ωστόσο χρησιμεύει στο να δείξει με έναν απλό τρόπο το τι σημαίνει «αειφορία»: το πρώτο βήμα σε μια αειφόρο ανάπτυξη είναι το να προσαρμόσουμε τη χρήση των φυσικών πρώτων υλών σε αυτά που ο πλανήτης έχει πράγματι να προσφέρει. Αυτό θέτει ένα αυστηρό άνω όριο στο πόσο βιοκαύσιμο είναι διαθέσιμο. Επίσης, εστιάζει και στις ποσότητες βιοκαυσίμου που μπορούν να παραχθούν εκτός κι αν η παραγωγή βιοκαυσίμων πρόκειται να ανταγωνιστεί τη γεωργία σε αυτά τα 0,15 ποδοσφαιρικά γήπεδα. Εικόνα : Ο κόσμος ενός μεμονωμένου ατόμου Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με το μελλοντικό δυναμικό βιομάζας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη και οι απαιτήσεις βιωσιμότητας. Μια εκτίμηση του Παγκόσμιο Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δίνεται στον ακόλουθο πίνακα και παρουσιάζει το μακροπρόθεσμο δυναμικό εφοδιασμού βιοενέργειας από τις εκτάσεις της στεριάς. Οι διάφορες τιμές δυναμικού του πίνακα είναι εκτιμήσεις τεχνικού δυναμικού για ορισμένες κατηγορίες βιομάζας και προκύπτουν από σύνθεση διάφορων εκτιμήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Άλλες αναφορές καταλήγουν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.

3 Κεφάλαιο σελ. 3 Κατηγορία βιομάζας Τεχνικό δυναμικό 2050 (EJ/έτος) Ενεργειακές καλλιέργειες σε περίσσεια αγροτικής γης Ενεργειακές καλλιέργειες σε «περιθωριακές» < εκτάσεις Αγροτικά υπολείμματα Δασικά υπολείμματα Κοπριά 5-55 Οργανικά απόβλητα Σύνολο >50 - > Πίνακας : Επισκόπηση του μακροπρόθεσμου παγκόσμιου δυναμικού βιομάζας διαφόρων κατηγοριών, Πηγή: [1] Για τη μετατροπή των EJ σε TWh διαιρέστε με Σημείωση: Για σύγκριση, η τωρινή παγκόσμια πρωτογενής κατανάλωση βιοενέργειας είναι περίπου 500 EJ. Επίσης, η βιοενέργεια από μικρο- και μακρο- άλγες δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, καθώς είναι ακόμα σε αρχικά στάδια ανάπτυξης : Εξετάζοντας τις μεγακοινότητες Προσέγγιση «εκ των κάτω» Αν θέλουμε να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό με την παραγωγή βιομάζας για την παραγωγή τροφίμων και ινών, τότε τα κλάσματα που είναι διαθέσιμα για την παραγωγή βιοκαυσίμων περιλαμβάνουν παραπροϊόντα από τη γεωργία και τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ινών, παραπροϊόντα της δασοκομίας και της βιομηχανίας ξύλου και, τέλος, τα παραπροϊόντα της κοινωνίας (π.χ. οργανικά κλάσματα αποβλήτων). Μπορεί επίσης να είναι βιομάζα από περιθωριακές γαίες. Η χρήση γόνιμης, αγροτικής γης αποκλειστικά για την ενεργειακή γεωργία είναι προφανώς μη αειφόρα σε έναν κόσμο όπου η αναλογιά αυτής της γης ανά άτομο είναι μόλις 0,15 γήπεδα ποδοσφαίρου και βαίνει διαρκώς μειούμενη. Τα διαθέσιμα κλάσματα βιομάζας δε θα πρέπει να θεωρούνται ως «απόβλητα», καθώς η λέξη υποδηλώνει ότι είναι άχρηστα. Στην πράξη όμως αυτό δε συμβαίνει: Η παραγωγή σιτηρών δίνει ως παραπροϊόν το άχυρο. Το άχυρο μπορεί να ενσωματωθεί στο χώμα ως φυσικό λίπασμα, να ξηρανθεί και να χρησιμοποιηθεί ως στρωμνή ή να ξηρανθεί και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Ό,τι χρήση κι αν βρει τελικά το άχυρο, δεν είναι άχρηστο. Η παραγωγή βοδινού κρέας δίνει ως παραπροϊόν την κοπρία. Η κοπριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί απεθειάς ως λίπασμα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρώτα για την παραγωγή βιοαερίου. Το στερεό υπόλειμμα αυτής της διεργασίας περιέχει ακόμα τα θρεπτικά συστατικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Όποια χρήση κι αν βρει τελικά η κοπριά δεν είναι άχρηστη. Η παραγωγή αραβόσιτου αφήνει στελέχη και φύλλα ως παραπροϊόν. Αυτά συνήθως αφήνονται στο χωράφι και οργώνονται έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο χώμα ως λίπασμα. Τα φύλλα μπορούν πάντως να απομακρυνθούν και να χρησιμοποιηθούν στην καλαθοπλεκτική ή σε παρόμοιες χρήσεις. Ή τα στελέχη και τα φύλλα μπορούν να

4 Κεφάλαιο σελ. 4 ξηρανθούν και να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο. Ό,τι χρήση κι αν βρουν τελικά τα στελέχη και τα φύλλα δεν είναι άχρηστα. Η παραγωγή βαμβακιού δίνει ως κύριο παραπροϊόν τα στελέχη του φυτού. Αυτά μπορούν να αφεθούν στο χωράφι και να οργωθούν για να αποτελέσουν φυσικό λίπασμα ή να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή χαρτιού. Στην περίπτωση του βαμβακιού, μετά την παραγωγή ακολουθεί η επεξεργασία σε εργοστάσια εκκοκκισμού, από τα οποία παράγονται επίσης υπολείμματα. Τα στελέχη του βαμβακιού μπορούν να ξηρανθούν και να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο, ενώ τα υπολείμματα του εκκοκισμού είναι ήδη ξηρά και αποτελούν άριστο καύσιμο. Ό,τι χρήση κι αν βρουν τελικά τα στελέχη και τα υπολείμματα εκκοκισμού δεν είναι άχρηστα. Με το πέρασμα των χιλιετιών, οι αγρότες έχουν βρει χρήσεις για αυτά τα παραπροϊόντα που περιλαμβάνουν τη στρωμνή, τη χρήση τους ως τροφή για βοοειδή, τη χρήση τους ως λίπασμα και άλλα. Επομένως, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάθε εναλλακτική χρήση αυτών των παραπροϊόντων για την παραγωγή ενέργειας θα αντιμετωπιστεί αρχικά με δυσπιστία. Επομένως, κάθε χρήση αγροτικών παραπροϊόντων για την παραγωγή καυσίμων και ενέργειας πρέπει να είναι προσεκτικά προετοιμασμένη ώστε να αποφευχθούν αρνητικές αντιδράσεις και να λαμβάνει υπόψη τη συσσωρευμένη εμπειρία εκατοντάδων γενεών της αγροτικής κοινότητας. Έτσι, έαν το παραπροϊόν βρει νέα αγορά, ο αγρότης πρέπει να βρει ένα υποκατάστατο, το κόστος του οποίου θα πρέπει να καλυφθεί μέσω της τιμής αγοράς του παραπροϊόντος από την ενεργειακή εταιρεία / τον αγοραστή καυσίμου. Τέλος, η αγροτική κοινότητα είναι υπερήφανη, καλά συνειδητοποιημένη ότι αυτή παράγει το φαγητό που τρώμε και τις ίνες για τα ρούχα που τρώμε. Οι πλούσιες λιβαδικές εκτάσεις περίπου 0,3 γήπεδα ποδοσφαίρου ανά άνθρωπο χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως για βοσκή. Το κύριο παραπροϊόν της εκτροφής βοοειδών είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κοπριά, η οποία αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την παραγωγή βιοαερίου. Εάν μπορεί να γίνει δεκτός ο ανταγωνισμός με την εκτροφή βοοειδών, τότε αυτή η γη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια μίσχθανθου ή άλλων ενεργειακών καλλιεργειών. Ο λόγος που μια πλούσια λιβαδική έκταση δεν είναι αρόσιμη μπορεί να είναι η έλλειψη ηλιοφάνειας, νερού ή / και θρεπτικών συστατικών. Οι φτωχές, ξηρές λιβαδικές εκτάσεις αντιστοιχούν σε παγκόσμιο επίπεδο σε περίπου 0,85 γήπεδα ποδοσφαίρου ανά άτομο. Στην Ευρώπη, αυτού του είδους οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βοσκή αμνοεριφίων. Συνήθως, αυτή η γη είναι πολύ ξηρή για καλλιέργεια και τα παραπροϊόντα των ζώων που ζουν σε αυτή είναι πολύ ισχνά ώστε να αντιπροσωπεύουν κάποια σημαντική ενεργειακή αξία. Οι δασικές εκτάσεις αρκτικά δάση στη Βόρεια Ευρώπη, εύκρατα δάση στην Ηπειρωτική Ευρώπη είναι η μεγακοινότητα με το μακράν μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής ενέργειας. Στους τόπους υλοτομίας, περίπου %, ανάλογα με το είδος του δέντρου, της μάζας του κορμού αφήνεται με τη μορφή υπολειμμάτων, π.χ. κλαδιών και κορυφών. Επίσης, στα ακόλουθα στάδια της παραγωγής ξυλείας, π.χ. ξυλουργεία, παράγονται παραπροϊόντα όπως το πριονίδι, τρίμματα και κομμένα κομμάτια ξύλου. Οι πλανισμένες σανίδες αντιπροσωπεύουν μόνο το 50% περίπου του αρχικού κορμού το υπόλοιπο 50% καταλήγει στα πριονίδια και τα τρίμματα. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν τα δασικά υπολείμματα που

5 Κεφάλαιο σελ. 5 αφήνουν στον τόπο υλοτομίας και τα οποία μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Το δάσος αποτελεί επίσης μια από τις κύριες μεγακοινότητες περίπου 0,85 ποδοσφαιρικά γήπεδα ανά άτομα. Οι άγονες εκτάσεις η τελευταία από τις κύριες μεγακοινότητες είναι προφανώς άχρηστη για την παραγωγή κάθε είδους βιοκαυσίμου. Τα οργανικά κλάσματα των αστικών απορριμμάτων προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές. Με την εξαίρεση των οικιακών απορριμμάτων, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τα κλαδέματα των κήπων και των πάρκων ως μια σημαντική πηγή, ενώ τα υπολείμματα τροφής από εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις με μαζική εστίαση είναι μια δεύτερη σημαντική πηγή. Η πρώτη πηγή μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό καύσιμο ως έχει, ενώ η δεύτερη μπορεί να αποτελέσει άριστο υπόστρωμα για την παραγωγή βιοαερίου, πιθανώς σε συνδυασμό με δημοτικές μονάδες καθαρισμού νερού : Εξετάζοντας τις Ευρωπαϊκές μεγακοινότητες Κλίμα Προφανώς, η κατανομή μεταξύ των διαφορετικών μεγακοινοτήτων επηρεάζεται έντονα από το κλίμα. Για τους σκοπούς αυτού του οδηγού, η ακόλουθη κλιματική κατανομή χρησιμοποιείται για την Ευρώπη: Ωκεάνιο κλίμα. Το κλίμα αυτό κυριαρχείται από την παρουσία του Ατλαντικού Ωκεανού. Είναι κάπως υγρότερο απ ότι θα περίμενε κανείς μόνο από το γεωγραφικό πλάτος, ενώ η παρουσία της θάλασσας τείνει να κάνει τα καλοκαίρια λίγο δροσερότερα και τους χειμώνους λίγο ηπιότερους. Η φυσική βλάστηση είναι ανάμεικτή με μερική κυριαρχία των πλατύφυλλων δέντρων και φυτών τύπου C 3. Μεσογειακό κλίμα. Παρά τη Μεσόγειο Θάλασσα, το κλίμα αυτό είναι ξηρό με συνήθως θερμά καλοκαίρια. Αυτή είναι η περιοχή όπου εμφανίζονται τα φυτά τύπου C 4, ενώ κάνουν την εμφάνισή του σε κάποιο βαθμό και φυτά τύπου CAM. Ξηρές λιβαδικές εκτάσεις είναι επίσης αρκετά εκτενείς. Ηπειρωτικό. Πρόκεται για ηπειρωτικό κλίμα με αρκετά μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. Τα πλατύφυλλα δέντρα κυριαρχούν ως φυσική βλάστηση. Η βροχόπτωση είναι εν γένει αρκετά μεγάλη ώστε να μην υπάρχουν εξαιρετικά ξηρές περιοχές. Βόρειο. Αυτή είναι η βόρεια ζώνη κωνοφόρων που εκτείνεται ανατολικά μέχρι τη Ρωσία. Κρύοι χειμώνες, συνήθως με μεγάλο αριθμό ημερών με παγετό, και θερμά ή ακόμα και πολύ ζεστά καλοκαίρια στο ανατολικό μέρος. Στα δυτικά, η Βαλτική Θάλασσα εξομαλύνει κάπως τις θερμοκρασίες. Περιοχές τούνδρας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες στο βορειότερο μέρος. Αν χωρίσουμε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις κατηγορίες λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα:

6 Κεφάλαιο σελ. 6 Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο Εσθονία Αυστρία Βουλγαρία Δανία Φινλανδία Τσεχία Κύπρος Γαλλία Λετονία Γερμανία Ελλάδα Ισλανδία* Λιθουανία Ουγγαρία Ιταλία Ιρλανδία Νορβηγία* Πολωνία Μάλτα Λουξεμβούργο Σουηδία Ρουμανία Ισπανία Ολλανδία Σλοβακία Πορτογαλία Σλοβενία Ην. Βασίλειο Ελβετία* Πίνακας : Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία δεν είναι κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά σχετίζονται με αυτήν μέσω της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν δε γνωρίζετε για την κατηγοριοποίηση των φυτών σε C 3, C 4 και CAM, δείτε την ενότητα a. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έχει γίνει έτσι ώστε κάθε κράτος να ανήκει εξ ολοκλήρου σε μια κλιματική ζώνη, αντί να μοιράζεται μεταξύ δυο ή περισσοτέρων. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, η παραπάνω ομαδοποίηση δεν είναι απολύτως συμβατή με άλλες ομαδοποιήσεις που βρίσκονται στη βιβλιογραφία και βασίζονται σε πιο ενδελεχείς κλιματολογικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, οι Päivinen & al. [1] χρησιμοποιούν μόνο τρεις ζώνες για όλη την Ευρώπη, την Ωκεάνια, τη Μεσογειακή και την Ηπειρωτική+Αρκτική, χωρίζοντας για παράδειγμα τη Γαλλία σε Ωκεάνια και Ηπειρωτική, ενώ αντίστοιχα μοιράζουν και αρκετές άλλες χώρες α: Εξετάζοντας τις Ευρωπαϊκές μεγακοινότητες Δάση Η εξέταση της συνολικής επιφάνειας που καλύπτεται από δάση ή «άλλες δασικές εκτάσεις» σύμφωνα με διεθνή στατιστική δεδομένα δίνουν τα ακόλουθα μεγέθη για το έτος 2005, σε εκατομμύρια εκτάρια. Ο πίνακας περιλαμβάνει δεδομένα μόνο για δάση τα οποία είναι διαθέσιμα για παραγωγή ξυλείας και όχι για προστατευμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 0,6 Εσθονία 1,9 Αυστρία 3,4 Βουλγαρία 3,1 Δανία 0,4 Φινλανδία 20,7 Τσεχία 2,6 Κύπρος 0,04 Γαλλία 14,5 Λετονία 2,4 Γερμανία 10,1 Ελλάδα 3,1 Ισλανδία 0,02 Λιθουανία 1,7 Ουγγαρία 1,7 Ιταλία 6,0 Ιρλανδία 0,6 Νορβηγία 6,6 Πολωνία 8,3 Μάλτα 0,0 Λουξεμβούργο 0,1 Σουηδία 21,2 Ρουμανία 5,6 Ισπανία 10,5 Ολλανδία 0,3 Σλοβακία 1,7 Πορτογαλία 1,9 Σλοβενία 1,0 Ην. Βασίλειο 2,1 Ελβετία 1,1 Πίνακας : Δασικές εκτάσεις (εκατομμύρια εκτάρια) από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έως το 2004, διαφορετικές χρονιές για διαφορετικά κράτη. [2] Η αναφορά της UN-ECE/FAO για το έτος 2000, [3], δίνει τα πρωτογενή δεδομένα για τις παραπάνω στατιστικές και περιλαμβάνει τα ακόλουδα δεδομένα σχετικά με τους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης:

7 Κεφάλαιο σελ. 7 Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 5,1 Εσθονία 2 7,2 Αυστρία 27,3 Βουλγαρία 10,2 Δανία 3,2 Φινλανδία 72,5 Τσεχία 20,4 Κύπρος 0,04 Γαλλία 92,3 Λετονία 11,1 Γερμανία 89,0 Ελλάδα 1 - Ισλανδία 1 0,04 Λιθουανία 8,5 Ουγγαρία 9,9 Ιταλία 18,7 Ιρλανδία 3,4 Νορβηγία 22,0 Πολωνία 39,4 Μάλτα 1 - Λουξεμβούργο 1 - Σουηδία 85,4 Ρουμανία 2 30,9 Ισπανία 1 28,6 Ολλανδία 2,2 Σλοβακία 12,3 Πορτογαλία 12,9 Σλοβενία 6,1 Ην. Βασίλειο 14,6 Ελβετία 8,2 Πίνακας : Εκατομμύρια m3 ξυλώδους βιομάζας συμπεριλαμβανομένου του φλοιού. Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των περιοχών του Πίνακα , οι τιμές ισχύουν εν γένει από τα μέσα της δεκαετίας του Οι χώρες αυτές έχουν μικρό δυναμικόξυλείας, μικρότερο από 50 m 3 /εκτάριο. 2 Εκτίμηση βασισμένη σε δεδομένα από [3], όχι πρωτογενείς πληροφορίες. Οι αριθμοί των παραπάνω πινάκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης στις δασικές εκτάσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται για παραγωγική δασοκομία. Σημειώνεται ότι τα είδης δέντρων στην Ευρώπη ακολουθούν ως επί το πλείστον το φωτοσυνθετικό μονοπάτι C 3. Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 8,0 Εσθονία 2 3,8 Αυστρία 8,2 Βουλγαρία 3,3 Δανία 7,3 Φινλανδία 3,5 Τσεχία 8,0 Κύπρος - Γαλλία 6,4 Λετονία 4,6 Γερμανία 8,8 Ελλάδα 1 - Ισλανδία 1 - Λιθουανία 5,0 Ουγγαρία 5,8 Ιταλία 3,1 Ιρλανδία 6,0 Νορβηγία 3,3 Πολωνία 4,8 Μάλτα 1 - Λουξεμβούργο 1 - Σουηδία 4,0 Ρουμανία 2 5,5 Ισπανία 1 2,7 Ολλανδία 7,1 Σλοβακία 7,2 Πορτογαλία 6,8 Σλοβενία 5,9 Ην. Βασίλειο 6,9 Ελβετία 7,7 Πίνακας : Ειδικοί ρυθμοί ανάπτυξης δασών, m3 συμπεριλαμβανομένου του φλοιού/εκτάριο και έτος. 1 Οι χώρες αυτές έχουν μικρό δυναμικό ξυλείας, μικρότερο από 50 m 3 /εκτάριο. 2 Εκτίμηση βασισμένη σε δεδομένα από [3], όχι πρωτογενείς πληροφορίες. Τα κράτη που βρίσκονται στην Ηπειρωτική ζώνη έχουν επομένως μέσο ρυθμό παραγωγής 6,9 m 3 OB/εκτάριο.έτος, η Ωκεάνια ζώνη 6,5, τα κράτη της Βόρεια ζώνης 3,8 και η Μεσογειακή ζώνη 2,9 m 3 OB/εκτάριο.έτος. Συνολικά, παράγονται 640 Mm 3 OB/έτος στην Ευρώπη. Τα στοιχεία για την παραγωγικότητα υπόκεινται σε μεγάλες τοπικές διακυμάνσεις τιμές μεγαλύτερες των 14 m 3 OB/ εκτάριο.έτος έχουν αναφερθεί σε περιοχές με ανεπτυγμένη δασοκομία. Ωστόσο, οι αριθμοί του Πίνακα μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια πρώτη ένδειξη. Ο δείκτης OB αναφέρεται στον όγκο του δέντρου συμπεριλαμβανομένου του φλοιού. Στα βόρεια της Ευρώπης τα κωνοφόρα είναι κυρίαρχα, σε ποσοστό περίπου 80%, ενώ στο νότο και στα νοτιο-ανατολικό τμήμα επικρατούν τα πλατύφυλλα δέντρα.

8 Κεφάλαιο σελ β: Εξετάζοντας τις Ευρωπαϊκές μεγακοινότητες Αγροτικές εκτάσεις Ο FAO [4] δίνει επίσης στατιστικά στοιχεία για τη γεωργική παραγωγή η ειδική, μέση και ετήσια απόδοση για τα κύρια σιτηρά (κριθάρι+βρώμη+σίκαλη+στάρι) στις αγροτικές εκτάσεις των ευρωπαϊκών κρατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 9,2 Εσθονία 2,8 Αυστρία 4,7 Βουλγαρία 3,2 Δανία 6,8 Φινλανδία 3,8 Τσεχία 4,9 Κύπρος 1 0,9 Γαλλία 7,2 Λετονία 3,2 Γερμανία 7,1 Ελλάδα 2,5 Ισλανδία - Λιθουανία 3,6 Ουγγαρία 3,6 Ιταλία 3,4 Ιρλανδία 6,9 Νορβηγία 3,1 Πολωνία 3,5 Μάλτα 2 4,4 Λουξεμβούργο 6,2 Σουηδία 5,1 Ρουμανία 2,3 Ισπανία 2,4 Ολλανδία 8,7 Σλοβακία 3,8 Πορτογαλία 1,6 Σλοβενία 3,7 Ην. Βασίλειο 7,1 Ελβετία 6,2 Πίνακας : Απόδοση παραγωγής σιτηρών, κριθάρι+βρώμη+σίκαλη+στάρι, τόνοι/εκτάριο.έτος, δεδομένα 2009, [4]. Όλα αυτά τα φυτά είναι τύπου C3. 1 Όχι σίκαλη 2 Όχι σίκαλη, όχι κριθάρι Ο πίνακας δείχνει ότι η μέση ετήσια απόδοση είναι 7,1 τόνοι/εκτάριο.έτος για την Ωκεάνια ζώνη και μειώνεται σε 4,6 στην Ηπειρωτική, 3,9 στη Βόρεια και 2,8 τόνους/εκτάριο.έτος στα Μεσογειακά κράτη. Οι αριθμοί του Πίνακα δεν αντανακλούν μόνο κλιματικές διαφορές αλλά και διαφοροποιήσεις στην κατάσταση της γεωργίας, στη χρήση τεχνητών λιπασμάτων και σε άλλες παραμέτρους. Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιήσουν ως ένδειξη των αναμενόμενων αποδόσεων καλλιεργειών τύπου C 3 σε διαφορετικές περιοχές. Στα θερμότερα κλίματα της Νότιας Ευρώπης οι καλλιέργειες C 3 μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή και ο ακόλουθος πίνακας, βασισμένος και αυτός σε στοιχεία από την πηγή [4], αποτελεί μάλλον μια καλύτερη βάση αναφοράς: Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 1 12,1 Εσθονία - Αυστρία 1 10,6 Βουλγαρία 4,7 Δανία - Φινλανδία - Τσεχία 1 8,4 Κύπρος - Γαλλία 9,0 Λετονία - Γερμανία 1 9,8 Ελλάδα 9,8 Ισλανδία - Λιθουανία 1 4,3 Ουγγαρία 6,4 Ιταλία 8,8 Ιρλανδία - Νορβηγία 1 3,6 Πολωνία 1 6,2 Μάλτα - Λουξεμβούργο 1 6,0 Σουηδία - Ρουμανία 3,4 Ισπανία 10,0 Ολλανδία 1 13,0 Σλοβακία 6,8 Πορτογαλία 6,8 Σλοβενία 1 7,8 Ην. Βασίλειο - Ελβετία 1 10,4 Πίνακας : Ρυθμός παραγωγής φυτών τύπου C4, αραβόσιτος+σόργο, ton/εκτάριο.έτος, δεδομένα 2009, [4]. Εξαιρείται η παραγωγή αποκλειστικά για ζωοτροφές. 1 Μόνο αραβόσιτος, όχι σόργο

9 Κεφάλαιο σελ. 9 Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι καλλιέργειες C 4, καθώς είναι προσαρμοσμένες στα θερμά και ξηρά κλίματα, ανεβάζουν τη μέση παραγωγή στη Μεσογειακή ζώνη στους 8,4 τόνους/εκτάριο και έτος. Παρόλα αυτά, ο ανεπτυγμένος αγροτικός τομέας στην Ωκεάνια ζώνη έχει την πρώτη θέση με παραγωγή στους 9,0 τόνους/εκτάριο και έτος. Η Αρκτική ζώνη δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη για τα φυτά τύπου C 4 και οι μέσες αποδόσεις πέφτουν στους 4,3 τόνους, ενώ η Ηπειρωτική ζώνη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αποδόσεων με μέσο όρο το 5,5. Συνοψίζοντας, η μέση ετήσια παραγωγή των αγροτικών εκτάσεων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, όχι μόνο ανάλογα με το κλίμα αλλά και με την επιλογή καλλιέργειας. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι διεθνείς στατιστικές, όπως αυτές που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται από τον FAO συγκεντρώνονται πρώτα από κάθε κράτος ξεχωριστά, με βάση τους ορισμούς και τα πρότυπα της κάθε κρατικής στατιστικής υπηρεσίας. Συνεπώς, οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικοί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποσοτικές αναλύσεις ωστόσο δίνουν τάξεις μεγάθους και μπορούν να δείξουν τι αναμένεται σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. Οι αριθμοί των παραπάνω πινάκων αντιπροσωπεύουν την παραγωγή σε σιτηρά, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την παραγωγή παραπροϊόντων κατάλληλων για την παραγωγή ενέργειας. Η απόδοση σε παραπροϊόντα στελέχη, φύλλα, άχυρο, κτλ είναι ανάλογη της απόδοσης του κυρίου προϊόντος, όμως ο λόγος ποικίλει ανάλογα με το φυτό καθώς και με τις ακολουθούμενες αγροτικές πρακτικές. Ο λόγος των παραπροϊόντων κατάλληλων για παραγωγή ενέργειας προς το κύριο προϊόν παρουσιάζει τέραστιες διακυμάνσεις, από 10% μέχρι τιμές που ξεπερνούν το 200%, έτσι ώστε για κάποιες καλλιέργειες το παραπροϊόν αντιστοιχεί σε περισσότερους τόνους σε σχέση με την απόδοση του κυρίου προϊόντος. Επομένους, στους παραπάνω πίνακες, δε δίνονται τιμές, ούτε ακόμα και ως ένδειξη. Ο αναγνώστης προτρέπεται να βρει σχετικά δεδομένα για την περιοχή του και την καλλιέργειά ενδιαφέροντος. Η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, συλλέγει και παρουσιάζει μεγάλο αριθμό στατιστικών στοιχείων για τα κράτη μέλη τα στατιστικά αυτά [5, αναζήτηση για material flow] περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες ενός πλήθους ειδών βιομάζας και των υπολειμμάτων τους. Στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού ενεργειακών συστημάτων δεν πρέπει να ερευνηθεί μόνο η ζήτηση ενέργειας αλλά και να χαρτογραφηθεί το διαθέσιμο δυναμικό. Σε περιοχές όπου τα αγροτικά υπολείμματα είναι μια σημαντική πηγή καυσίμου, η συλλογή στατιστικών δεδομένων για την παραγωγή και η κατηγοριοποίηση των πρώτων υλών πρέπει να αποτελεί ένα από τις πρώτα και κυριότερα βήματα του σχεδιασμού. Δείτε σχετικά και την ενότητα ξ. Η ετήσια απόδοση εξαρτάται έντονα από τον καιρό πραγματικοί αριθμοί για σχεδιαστικούς σκοπόύς μπορούν να βρεθούν μόνο από τοπικές και περιφερειακές στατιστικές. Τέτοια στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν για έναν αριθμό ετών, τουλάχιστον 10, έτσι ώστε να έχουν στατιστικό νόημα. Οι στατιστικές θα δώσουν μια μέση τιμή για την περίοδο καθώς και την τυπική απόκλιση των αποδόσεων για την ίδια περίοδο. Η τυπική απόκλιση αποτελεί ένα

10 Κεφάλαιο σελ. 10 μέτρο της αναμενόμενης διακύμανσης της απόδοσης από έτος σε έτος. Τέτοιες χρονικές σειρές είναι διαθέσιμες από τις βάσεις δεδομένων της Eurostat. Καθώς το ενεργειακό σύστημα αποτελεί μια από τις πιο βασικές υποδομές της κοινωνίας, ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση πρέπει να βασίζονται αμφότεροι στην ασφάλεια εφοδιασμού, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται προβλήματα έλλειψης καυσίμου. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση της μέσης ετήσιας απόδοσης μειον την τυπική απόκλιση ως βάση για τη διαστασιολόγηση συστημάτων βιοενέργειας. Για όσο καιρό οι αγροτικές δομές μένουν ίδιες, μια τέτοια συντηρητική εκτίμηση της πιθανής ελάχιστης ετήσιας απόδοσης θα είναι πολύ αισιόδοξες (μόνο 2-3 έτη από τα 10). Ακόμα και με αυτές τις συντηρητικές εκτιμήσεις ως βάση σχεδιασμού, είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία αποθεμάτων και εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε να διασφαλίσει την παραγωγή καυσίμου. Τα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται σε ξυλώδη βιομάζα παρουσιάζουν πολύ μικρότερες διακυμάνσεις, καθώς τα δέντρα είναι πολυετή. Επομένως, ο διαθέσιμος όγκος παραπροϊόντων από το δασικό τομέα και τη βιομηχανία ξύλου επηρεάζονται περισσότερο από την κατάσταση της αγοράς παρά από τον καιρό γ: Εξετάζοντας τις Ευρωπαϊκές μεγακοινότητες Αστικές εκτάσεις Ο δυτικός τρόπος ζωής σχετίζεται άμεσα με τον καταναλωτισμό. Ένα μεγάλο μέρος των πρώτων υλών που λαμβάνονται από τη γη σε ετήσια βάση διέρχονται από την κοινωνία και σύντομα καταλήγουν ως απόβλητα. Η Eurostat συλλέγει και παρουσιάζει δεδομένα για τα ρεύματα αποβλήτων, μεταξύ άλλων δεδομένων. Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει την «παραγωγή» οικιακών αποβλήτων από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008: Εικόνα : «Παραγωγή» οικιακών απορριμμάτων (kg/άτομο.έτος) για τα Ευρωπαϊκά Κράτη, [5, αναζήτηση για waste] Τα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα παρουσιάζουν έναν αριθμό προβλημάτων κατά τη χρήση τους ως καύσιμα, καθώς αποτελούνται από μεγάλο αριθμό αναμεμειγμένων κλασμάτων. Όπως τα στοιχεία για την αγροτική παραγωγή, έτσι και τα στατιστικά δεδομένα για την παραγωγή αποβλήτων, αλλάζουν από χώρα σε χώρα.

11 Κεφάλαιο σελ. 11 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, ο κύριος παραγωγός απορριμμάτων είναι ο τομέας των κατασκευών / οικοδομών (33 %), ακολουθούμενος από τον εξορυκτικό τομέα (28 %) και τη βιομηχανιά παραγωγής προϊόντων (13 %). Τα αγροτικά και δασικά απόβλητα αντιστοιχούν σε λιγότερο από 2% του συνόλου, ενώ τα αστικά απόβλητα είναι μόλις πάνω του 8%. Μια πολύ γενική εξέταση των οικιακών απορριμμάτων θα δείξει ότι μπορούν να διακριθούν τρία κύρια κλάσματα: «Βιοαποικοδομήσιμα», «Χαρτί + Υφάσματα + Πλαστικό + Γυαλί + Μέταλλα» και «Άλλα υλικά». Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει υλικά τα οποία μπορούν να επεξεργασθούν με βιοχημικές μεθόδους και να παράξουν ένα καύσιμο αέριο αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα αλλά και μικρότερες ποσότητες άλλων αερίων. Η βιοχημική διεργασία θα παράξει επίσης ένα στερεό υπόλειμμα, στο οποίο περιέχεται το μεγαλύτερο μέρος των βαρέων μετάλλων των αποβλήτων, μαζί με άλλες ανόργανες και οργανικές ενώσεις. Το δεύτερο κλάσμα περιλαμβάνει το μέρος των αποβλήτων που μπορούν να καούν. Σε πρακτικές εφαρμογές όμως το κλάσμα αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο καύσιμα υλικά αλλά και γυαλί, κεραμικά και μέταλλα. Η καύση αυτού του κλάσματος για την παραγωγή ενέργειας είναι μια ώριμη τεχνολογία ωστόσο, καθώς η ποιότητα του καυσίμου δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καθαρότητά του, υπάρχουν Ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως και πολύ αυστηροί νόμοι και κανονισμοί στα μεμονωμένα κράτη μέλη σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τα όρια εκπομπών των μονάδων καύσης απορριμμάτων. Έτσι, η καύση απορριμμάτων είναι εν γένει μια ακριβή διεργασία, ενώ οι παραγόμενες τέφρες έχουν υψηλό φορτίο βαρέων μετάλλων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση του εδάφους. Η κατηγορία «Άλλα υλικά» περιλαμβάνει πράγματα όπως πορσελάνες, ηλεκτρονικά, σπασμένα παράθυρα, υλικά μονώσεων από ανακαινίσεις οικιών, υπολείμματα μπογιάς και άλλα. Ωκεάνιο Βόρειο Ηπειρωτικό Μεσογειακό Βέλγιο 39/36/25 Εσθονία - Αυστρία 38/37/25 Βουλγαρία 40/28/32 Δανία 36/29/35 Φινλανδία 38/32/30 Τσεχία 18/20/62 Κύπρος 42/51/ 7 Γαλλία 29/57/14 Λετονία 48/36/16 Γερμανία 36/31/33 Ελλάδα 51/38/11 Ισλανδία - Λιθουανία 50/38/12 Ουγγαρία 41/34/25 Ιταλία 44/48/ 8 Ιρλανδία 37/52/11 Νορβηγία 38/53/ 9 Πολωνία - Μάλτα 60/37/ 3 Λουξεμβούργο 44/48/8 Σουηδία 46/39/15 Ρουμανία 49/44/ 7 Ισπανία 37/50/13 Ολλανδία 35/55/10 Σλοβακία - Πορτογαλία 34/42/24 Σλοβενία - Ην. Βασίλειο 37/50/13 Ελβετία 18/20/62 Πίνακας : Σύσταση οικιακών απορριμμάτων, % στα τρια κύρια κλάσματα, «Βιοαποικοδομήσιμο» / «Καύσιμο» / «Άλλα» Οι αριθμοί στον Πίνακα προέρχονται από διαφορετικές πηγές και είναι μόνο ενδεικτικοί των κατανομών. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι συνολικές ποσότητες των αποβλήτων που είναι διαθέσιμες για την παραγωγή ενέργειας είναι σημαντικές και ότι τα

12 Κεφάλαιο σελ. 12 κλάσματα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ως μια σημαντική πρώτη ύλη στον ενεργειακό σχεδιασμό. Ένας ενήλικας «παράγει» επίσης γραμμάρια (επί ξηρού) κοπράνων κάθε μέρα. Στις σύγχρονες πόλεις, το υλικό αυτό μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και είναι επίσης μια πιθανή πηγή ενέργειας. Ο συνδυασμός διεργασιών επεξεργασίας νερού και παραγωγής βιοαερίου κερδίζει διαρκώς έδαφος και εδραιώνεται σε όλο και περισσότερο μέρη. Συνεπώς, πηγές βιομάζας δε βρίσκονται μόνο στα αγροτικά και δασικά περιβάλλοντα και οι αστικές περιοχές είναι παραγωγοί βιομάζας. Στο σχεδιασμό νέων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αμελείται : Θέματα σχεδιασμού Προφανώς, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στο σχεδιασμό ενός αειφόρου ενεργειακού συστήματος είναι η διαθεσιμότητα, το κόστος και η ποιότητα του καυσίμου. Οι πιο προφανείς πηγές καυσίμου είναι αυτές που προέρχονται από τη γεωργία και το δασικό τομέα ωστόσο, άλλες πηγές δεν πρέπει να αγνοηθούν. Τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν αναλυτικότερα στην ενότητα Εδώ παρουσιάζεται μια γενική κατηγοριοποίηση σε τρεις κύριες ομάδες: Μονοετείς καλλιέργειες, για παράδειγμα ποώδεις ή αγροτικές πρώτες ύλες. Η παραγωγή τους γίνεται σε ετήσια βάση και η πραγματική απόδοση της καλλιέργειας μια συγκεκριμένη χρονιά εξαρτάται έντοντα από τις καιρικές συνθήκες. Καθώς η μέση ετήσια απόδοση είναι εξ ορισμού μια τιμή που βρίσκεται στο μέσο του εύρους τιμών, ο σχεδιασμός συστημάτων με βάση την τιμή αυτή θα οδηγήσει σε έλλειψη καυσίμου τα μισά χρόνια και σε πλεόνασμα καυσίμου τα άλλα μισά. Κοινωνικά, βιομηχανικά και κτηνοτροφικά παραπροϊόντα, όπως διαχωρισμένα κλάσματα απορριμμάτων, ιλύες, κοπριά και άλλα παρεμφερή υπολειμματικά παραπροϊόντα δεν είναι εξαρτώμενα από τον καιρό αλλά παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς και την κατανάλωση. Οι ετήσιες διακυμάνσεις αυτών των πρώτων υλών είναι συνήθως πιο αργές και λιγότερο ακραίες σε σχέση με τις καλλιέργειες. Πολυετείς καλλιέργειες, όπως η ξυλεία και τα δασικά υπολείμματα, αντανακλούν τη βιομηχανική βάση της περιοχής αλλά εξαρτώνται και από την ακριβή κατάσταση της αγοράς στον τομέα. Επομένως, πάλι θα υπάρχουν διακυμάνσεις από την πλευρά της παραγωγής τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο σχεδιαστής του συστήματος. Οι πρώτες ύλες που αναζητούνται συνήθως αναφέρονται ως απόβλητα ή υπολείμματα, καθώς αυτές είναι διαθέσιμες σε χαμηλότερο κόστος. Η ποσότητα αυτών των υλικών δεν είναι γενικά διαθέσιμη σε συνηθισμένες στατιστικές βάσεις δεδομένων. Η ποσοτικοποίηση αυτών των πηγών μπορεί να γίνει με μια από τις ακόλουθες δυο στρατηγικές: Με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων για τον αγροτικό και το δασικό τομέα στην περιοχή σχετικά με την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων. Η συνολική ποσότητα των υπολειμμάτων γίνεται με τη χρήση του κατάλληλου λόγου υπολείμματος-προς-κύριο

13 Κεφάλαιο σελ. 13 προϊόν, προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς η παράδοση, ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι συλλογής επηρεάζουν όχι μόνο τον ειδική παραγωγή αλλά και το ποσό των υπολειμμάτων που παράγονται ανά kg πρωτογενούς προϊόντος. Για τα αστικά απορρίμματα, η στρατηγική συλλογής πρωτογενών δεδομένων υποννοεί την ανάλυση λεπτομερών στατιστικών για τα τοπικά απόβλητα και την ανάλυση κάθε κλάσματος αυτών. Το μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής χαρτογράφησης των τοπικών πηγών βιομάζας είναι ότι τα αποτελέσματα προκύπτουν από την εφαρμογή στατιστικών δεδομένων που αφορούν μια μεγαλύτερη γεωγραφική ενότητα, όπως οι πίνακες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό, στις εκάστοτε τοπικές ή περιφερειακές συνθήκες. Τα σφάλματα που προκύπτουν από αυτή την προεκβολή δεν μπορούν να υπολογιστούν αλλά ενδέχεται να είναι σημαντικά. Το πλεονέκτημα είναι ότι τα αποτελέσματα είναι ανιχνεύσιμα στην πηγή τους. Η δεύτερη κύρια στρατηγική είναι η διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με τους παραγωγούς, εταιρείες εφοδιαστικής και άλλους φορείς που εμπλέκονται με τα εξεταζόμενα υλικά. Η εφαρμογή αυτής μεθόδου για τοπικό ή περιφερειακό σχεδιασμό είναι επίπονη και έχει το μειονέκτημα ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ανιχνεύσιμα. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι επικαιροποιημένες και προέρχονται από επαγγελματίες και ειδικούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Έτσι, ενώ η ποιότητα των αριθμών δεν μπορεί να διασφαλιστεί, τα αποτελέσματα αναφέρονται στην ακριβή περιοχή και είναι επομένως σχετικά με την εφαρμογή σε σχέση με τους αριθμούς που προκύπτουν από επίσημες πηγές που καλύπτουν μεγαλύτερες γεωγραφικές ενότητες.

14 Κεφάλαιο σελ. 14 Αναφορές 1 Kampman B, Fritsche UR et al. BUBE: Better Use of Biomass for Energy. Background Report to the Position Paper of IEA RETD and IEA Bioenergy. Delft/Darmstadt, July Päivinen, R & al 2001, Combining Earth Observation Data and Forest Statistics, European Forest Institute research report 14, EUR EN, ISBN FAO Forest statistics 4 Forest resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, report ECE/TIM/SP/17, ISBN

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο»

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets)

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) ηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Άτλαντα Σύµπηκτων συνεχούς ανανέωσης Σταματία Βουλγαράκη Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Π.Α. Κύριος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Κεφάλαιο 02-01 σελ. 1 02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Τα δέντρα αποτελούν μια σταθερή παρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Αν και η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό κάποιου σκεπτόμενου τα δέντρα είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης βιομάζας στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς Κατερίνα Γιαννακούλα, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ Νομός Καστοριάς Είναι ένας από τους 4 νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Βιολογική γεωργία απολογισμός δεκαετίας Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας 1 Τι είναι η Βιομάζα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Ιωάννης Ραυτογιάννης, Susanna Nocentini and Enrico Marchi, Rafael Calama Sainz and Carlos Garcia Guemes, Ivan Pilas and

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας

Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας ΟΛΛΑΝΔΙΑ Έκταση: 3 φορές μικρότερη από την Ελλάδα. Πληθυσμός: 1,5 φορές μεγαλύτερος από τον ελληνικό. H Ολλανδία έχει μεγάλο μήκος ακτών και μικρό βάθος προς την ηπειρωτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Γεωπόνος Msc ιευθύντρια Πιστοποίησης ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Από το 1950 (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ) και µετά η γεωργική παραγωγή έχει εντατικοποιηθεί εστιάζοντας το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια

Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια 4o Συνέδριο για την Ενέργεια Πράσινη ενέργεια ως απάντηση στην κρίση Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίµων Νίκος αµάτης Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης MODERN

Διαβάστε περισσότερα

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης Συστήματα επικοινωνίας MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης www.boschsecrity.gr 193 επιλέξιμα κανάλια UHF Τεχνολογία σύνδεσης με PLL Οθόνη LCD με ενδείξεις για την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει απόψεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή εισαγωγή πανευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων Ε.Ε - Αργεντινής.

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων Ε.Ε - Αργεντινής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος Μπουένος Άιρες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων Ε.Ε - Αργεντινής. Παρά την όλο και πιο περιοριστική πολιτική που εφαρμόζει η

Διαβάστε περισσότερα