ΕΤΟΣ Πράξη 1/ (174) (Α Βιβλίο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ 1945. Πράξη 1/9-8-1945 (174) (Α Βιβλίο)"

Transcript

1 ΕΤΟΣ 1945 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Χωριανόπουλος Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Λεβογιάννης Νικόλαος ΤΑΜΙΑΣ : Νικολάκης Νικόλαος ΤΑ ΜΕΛΗ : Βιτζηλαίος Μιχαήλ Κυπριάδης Ανδρέας Κρητικός Στυλιανός Βιντζηλαίος Ιωάννης Μαύρο Μιχαήλ Λιαγουρόπουλο Γεώργιο Αγγελής Στυλιανός Χατζόπουλος Νικόλαος Λυερός Γιώργο Πράξη 1/ (174) (Α Βιβλίο) Παρόντες: Γεώργιος Εµµ.Χωριανόπουλος, Μιχαήλ Χωριανόπουλος, Γραµµατέας Μιχαήλ Βιντζηλαίος, Μέλος Νικόλαος Λεβογιάννης, Μέλος Στυλιανός Βιντζηλαίος. Μέλος α) Εκλογή Προεδρείου, β) Ανασυγκρότηση Συλλόγου. Το νέο Σ αποτελείται από τους εξής: 1.-Γεώργιος Χωριανόπουλο µε 60 ψήφους. 2.- Νικόλαο Νικολάκη µε 59 ψήφους. 3.- Ανδρέα Κυπριάδη µε 55 ψήφους. 4.- Μιχ. Βιντζηλαίο µε 54 ψήφους. 5.- Στυλιανό Κρητικό µε 48 ψήφους. 6.- Νικόλαο Λεβογιάννη µε 45 ψήφους. 7.- Μιχαήλ Χωριανόπουλο µε 43 ψήφους. 8.- Μιχαήλ Μαύρο µε 43 ψήφους. 9.- Γεώργ. Λιαγουρόπουλο µε 30 ψήφους Νικηφόρο Μανωλά µε 28 ψήφους Στυλιανό Βιτζηλαίο µε 28 ψήφους Ιωάννη Βιντζηλαίο µε 27 ψήφους.

2 Αναπληρωµατικά µέλη 1 Α.- ηµ. Χωριανόπουλο µε 26 ψήφους. 2 Α.- Νικ. Χατζόπουλο µε 25 ψήφους. 3 Α.- Στυλιανό Αγγελή µε 24 ψήφους. 4 Α.- Γεώργιο Λυερό µε 24 ψήφους. Με εισήγηση του αρεχαιότερου πρωτεργάτη του Συλλόγου Ανδρ.Κυπριάδη, εξελέγησαν: Πρόεδρος ο Γεώργιος Εµµ.Χωριανόπουλος µε 11 ψήφους. Ταµίας ο Νικόλαος Νικολάκης µε 10 ψήφους. Γεν.Γραµµατέας ο Μιχαήλ Χωριανόπουλος µε 10 ψήφ. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος ευχαρίστησε τους Συµβούλους για την τιµή που του έκαναν και αναφέρθηκε στις µελλοντικές επιδιώξεις του Σωµατείου: 1.- Συγκρότηση Γενικού Μητρώου των εγκατεστηµένων στην Αττική συµπολιτών 2.-Σύσταση Τοπικής Επιτροπής στην Κωµιακή. 3.- Ίδρυση-Οργάνωση Πνευµατικού Κέντρου της Αθηναϊκής παροικίας (Πατήσια- Γαλάτσι) µε παρεκκλήσι-σχολείο-γραφεία. ιαπιστώθηκε απόλυτη οµοφωνία για την Συλλογική δράση και µε εισήγηση του κ.κυπριάδου αποφασίσθηκε ακόµα η παραλαβή του Αρχείου και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Σωµαείου από το προκάτοχο Σ και από τους Ταµία & Γραµµατέα. Πράξη 2/15 & (175) (Α Βιβλίο) Παρόντες: Γεώργιος Χωριανόπουλος, Πρόεδρος Μιχαήλ Βιντζηλαίος, Μέλος Στυλιανός Αγγελής, Μέλος Νικόλαος Λεβογιάννης, Μέλος Μιχαήλ Μαύρος, Μέλος Γεώργιος Λιαγούρης, Μέλος Γεώργιος Λυερός, Μέλος 1.- Επέτειος της Θεοσκέπαστης, 2.- Μνηµόσυνο πεσόντων, 3.- ιάφορες ανα κοινώσεις, 4.- Παραλαβή Αρχείου κλπ.

3 Θέµα 1 ο : Ο εορτασµός της επετείου της Θεοσκέπαστης συµπίπτει µε τιο ευτυχές τέρµα της Παγκόσµιας Θέλλας και πρέπει να γίνει µεγαλοπρεπέστατη. Πρέπει να γίνουν τα εξής: Έγγραφες προσκλήσεις προς τους: α) Αδελφ. Βιντζηλαίους, β) Συν/ρχη Παραρά, γ) ήµαρχο Αθηναίων. Εκτυπώσεις ανακοινώσεων και προσκλήσεων της εορτής. Στολισµός κενοταφίου, έρανος, προµήθξεια µουσικών και ανθέων, πρόσκληση τιµητικής φρουράς, εκφώνηση λόγων, υποδοχή, αρτοκλασία, πρόκληση Επισκόπου, πρόκληση πολιτευτών (ανεξαρτήτων φρονηµάτων), λοιπών επισήµων. ιοργάνωση δεξίωσης και λαϊκού γλεντιου. Κατάλογος των πεσόντων συµπολιτών. Γίναται αποδεκτή η παραίτηση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων των Ν. Χωριανόπουλου, Νικηφ. Μανωλά και Στυλ.Βιντζηλαίου, τους οποίους αντικαθιστούν κατά σειρά οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι. Σηµειώνεται ότι οι συσκέψεις του Σ έλβαν χώρα διά καλοπροαίρετης συµµετοχής σε αυτές πλείστων συµπολιτών οι οποίοι ιστορικώς ενδιαφέρονται για την εορτή µας. Θέµα 4 ο : Για την παραλαβή του Αρχείου κλπ έγινε απλή υπόµνηση. Πράξη 3/ (176) (Α Βιβλίο) Παρόντες: Γεώργιος Χωριανόπουλος Πρόεδρος (Έβανς 8), Νικόλαος Νικολάκης (Κέας 6), Ταµίας Ανδρέας Κυπριάδης Στεφ. Βυζαντίου 43, Μέλος Μιχαήλ Χωριανόπουλος (Πίνδου 34), Μέλος Νικόλαος Λεβογιάννης, Μέλος Στυλιανός Κρητικός (Κιθαιρώνος 6), Μέλος Μιχαήλ Μαύρος (Γαλάτσι), Μέλος Γεώργιος Λιαγούρης (Μητσάκη 4), Νικόλαος Χατζόπουλος (Ιπολύτου 19), Μέλος 1.- Παραλαβή της περιουσίας του Συλλόγου. 2.- Επικύρωση των αποφάσεων του προηγούµενου Συµβουλίου. 3.- Εκλογή Γραµµατέα του Συλλόγου. 4.-Κατασκευή µητρώου των µελών του Συλλόγου.

4 Θέµα 1 ο : Απεφασίσθη η σύσταση Επιτροπής εκ των Ν. Νικολάκη Ταµία, Ανδρ. Κυπριάδη, Νικόλ. Λεβογιάννη να προβεί στην καταγραφή της περιουσίας του Συλλόγου και την παραλαβή µε σύνταξη σχετικού πρακτικού που θα τηρηθεί στο Αρχείο. Επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούµενης Συνεδρίασης. Από την εορτή του Συλλόγου εισπράχθηκαν από ευγενείς προσφορές διαφόρων συµπατριωτών µας δρχ. Από αυτές έγιναν οι εξής δαπάνες: 1) Επίσκοπος και αυτοίνητο δρχ. 2) Ναοί δρχ. 3) µικρόφωνο δρχ. 4) έξοδα δίσκου δρχ. 5) Εκτυπατικά δρχ. 6) διακόσµηση εκκλησίας δρχ. 7) έξοδα δεξί- ωσης επισήµων δρχ. 8) Άρτος κλπ δρχ. 9) ιάφορα έξοδα δρχ. Σύνολο δαπανών δρχ. Καθαρό υπόλοιπο δρχ. Θέµα 4 ο : Παµψηφεί εξελέγει Γεν.Γραµµατέας ο Νικόλ. Λεβογιάννης. Θέµα 5 ο : Απεφασίσθη να γίνει εξόρµηση του Σ για την εγγραφή µελών, είσπραξη συνδροµών και δωρεών για το Σωµατείο και η εργασία για την σύνταξη Μητρώου µελών. Ηµέρα έναρξη των ενεργειών αυτών ορίζεται η Κυριακή Πράξη 4/ (177) (Α Βιβλίο) Παρόντες: Γεώργιος Χωριανόπουλος (Πρόεδρος), Μιχαήλ Χωριανόπουλος, Μέλος Γεώργιος Λιαγούρης, Μέλος 1) Εγγραφή µελών, 2) Τρόπος χρήσης του γραφείου του Συλλόγου ιδιοκτησίας Ν. Νικολάκη ως και το τυχόν ενοίκιο αυτού.

5 Επειδή για την συζήτηση των θεµάτων απαιτείται η παρουσία όλου του Σ ανεβλήθη η συνεδρίαση για την επόµενη Κυριακή. Πράξη 5/ (178) (Α Βιβλίο) Παρόντες: Γεώργιος Χωριανόπουλος, Πρόεδρος Νικόλαος Λεβογιάννης, Γραµµατέας Μιχαήλ Μαύρος, Μέλος Μιχαήλ Χωριανόπουλος, Μέλος Γεώργιος Φραγκουλόπουλος, Μέλος Μιχαήλ Βιτζηλαίος, Μέλος 1) Εγγραφή µελών και µηναία συνδροµή. 2) Τρόποι χρησιµοποίησης και ενοίκιο του γραφείου του Συλλόγου. 3) ιάφορες ανακοινώσεις. 4) ιορισµός αντιπροσώπων σην Κωµιακή. Θέµα 1 ο : Για την εγγραφή µελών αποφασίσθηκε όπως το Σ περιέρχεται τις συνοικίες όπου υπάρχουν χωριανοί µας και να φροντίζουν για την εγγραφή των. Καθορίσθηκε η µηνιαία εισφορά σε 50 δρχ. Το Σ µπορεί να διαιρεθεί σε 2 ή 3 Επιτροπές. Αποφασίσθηκε η εξόρµηση να γίνει την Κυριακή Για το γραφείο του Συλλόγου ιδιοκτησίας του Ταµία Νικολ. Νικολάκη, ο οποίος δηλώνει ότι το προσφέρει δωρεάν µέχρι να αποκτήσει ο Σύλλογος ιδιόκτητο γραφείο. Όλο το.σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Ν. Νικολάκη. Αποφασίσθηκε να διοριστούν αντιπρόσωποι του Συλλόγου στην Κωµιακή οι: 1) Γεώργιος Μανδηλαράς, 2) Ευστάθιος Χωριανόπουλος, 3) Στυλ. Β. Κρητικός, 4) Γεώργιος Λεβογιάννης του Ιωάννου του ηµ. 5) Γεώργ.Φραγκουλόπουλος του Νικηφ. 6) Μιχ Ιωάν. Χατζόπουλος, 7) Ιωάννης Γεωργ. Βιτζηλαίος, 8) Γεώργιος Εµµ. Κορρές έµπορος, 9) Κωνστ. Ματζάκος του Πέτρου.

6 Θέµα 4 ο : Ο Γραµµατέας κ.λεβογιάννης συνιστά την εγγραφή συνδροµητών στην εφηµε ρίδα του τόπου µας «Ναξιακόν µέλλον». Το Σ αποφασίζει την εγγραφή του Σωµατείου ως συνδροµητή. Πράξη 6/ (179) (Α Βιβλίο) Παρόντες: Γεώργιος Χωριανόπουλος, Πρόεδρος, Νικόλαος Λεβογιάννης, Γραµµατέας Μιχαήλ Μαύρος, Μέλος 1) ιάφορες ανακοινώσεις, 2) προµήθεια πιτύρου για τον Γεωργ.Συνεταιρισµό Κωµιακής. 3) Τακτοποίηση ταµείου. Θέµα 1 ο : Ο Πρόεδρος διαβάζει επιστολή του συµπολίτη µας ικηγόρου Ν. Πρωτονοτάριου µε την οποία προτείνει την ένωση του Συλλόγου µας µε την ένωση Κορωνιδιατών για να ενεργούν από κοινού για κάθε ζήτηµα που αφορά τα συµφέροντα της ιδιαίτερης πατρίδας µας. Το Σ είναι σύµφωνο να συνεργασθούν τα δύο σωµατεία µε τον όρο να µη γίνει διάλυση των Σωµατείων, αλλά τα ήδη υφιστάµενα Σ να συνέρχονται και να συνεργάζονται για γενικά ζητήµατα των χωριών µας, και να δοθεί η σχετική εγγραφη απάνηση στον κ. Πρωτονοτάριο. Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πέτυχε την έγκριση αγοράς οκάδων πιτύρου για τον Γεωργικό Συνεταιρισµό Κωµιακής και οκάδες για την Κόρωνο και αποφασίζεται να γίνει σχετική ανακοίνωση στον Πρόεδρο του Συν/µού, όπως αποστείλει τους σχετικούς αντιπροσώπους µε τα αναγκαία χρήµατα για την παραλαβή Για την µηναία συνδροµή των µελών του Συλλόγου ο πρόεδρος προτείνει το ποσόν των 250 δρχ. Το συµβούλιο µε φανερή ψηφοφορία αποφασίζει όπως αυτή ορισθεί στο ποσό των 200 δρχ. τον µήνα, για δε τα µέλη στην κωµιακή αποφασίζεται να καθορίζεται αυτή ανάλογα µε την ικανότητα εκάστου ή την θέληση αυτού. Θέµα 4 ο : Για τα τοπικά ζητήµατα της Κωµιακής και ιδίως για την σύνθεση του Σ Κοινότητας Κωµιακής, για τα οποία ο Πρόεδρος του Γεωργικού Συνεταιρισµού Μάρκος Παντελιάς παραπονείται, το Σ αποφαίνετια οµόφωνα ότι, εφόσον πρόκειται περί υπόθεσης που έχει σχέση µε την πολιτική, να µη προβεί σε καµία ενέργεια, καθόσον τω Σωµατείο µας

7 έχει απόφαση να µην αναµιγνύεται στις πολιτικές διαµάχες και να συσταθεί στον κ. Παντελιά να αναζητήσει στην αρµόδια Αρχή την λύση του προβλήµατός του. Θέµα 5 ο : Σχετικά µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ναξιακό Μέλλον» ότι ενέσκηψε θανατηφόρα επιδηµία στην Κωµιακή απέστειλε τηλεγράφηµα στον Νοµάρχη για την λήψη µετρων περιστολής της νόσου. Θέµα 6 ο : Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έγινε έρανος µεταξύ των µελών του Συλλόγου για την συγκέντρωση του αναγκαίου χρηµατικοπύ ποσού µε το οποίο θα ενισχυθεί οικονοµικά ο ηµ. Γ. Λεβογιάννης, του οποίου η σύζυγος υπεβλήθη σε εγχείρηση και ότι συγκεντρώθηκε το ποσό των δρχ. Η Επιτροπή που ασχολήθηκε αποτελείται από τους Ν. Λεβογιάννη, Στυλ. Βιτζηλαίο, Ν. Νικολάκη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000) Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Περιφέρεια 1. Συνιστάται Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα 1. Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ 6129 ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΕΤΟΣ Ε - ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 33 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ Ενημερώνουμε τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», που εγκρίθηκε από τις Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Αριθμός απόφασης 7085 της 21 Νοεμβρίου 2008 (Τροποποίηση από το αναγνωρισμένο 178/1925) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. 2607 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα