ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΛ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΛ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΚΛ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ιδρύει τμήμα διδασκαλίας των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής με την επωνυμία Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών & Ρωσικής. Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης περισσότερων γλωσσών εφόσον εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών, ως τμήμα του ΙΜΧΑ, διοικείται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος και από το Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος εκπροσωπεί τη Σχολή και εισηγείται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Με την ίδρυση της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών και Ρωσικής, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου επιδιώκει: Α) Να δώσει τη δυνατότητα εκμάθησης γλωσσών σε σπουδαστές, επιστήμονες και στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, να δώσει τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μόνιμα ή προσωρινά εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Β) Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών και των επιστημόνων προς τη βαλκανολογία, τη σλαβολογία και τις ανατολικές σπουδές με την παροχή σ αυτούς υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε βαλκανικές κυρίως χώρες. Γ) Να καλύψει μελλοντικά με αποφοίτους της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών, με βαλκανολόγους, σλαβολόγους και μελετητές των ανατολικών σπουδών. Δ) Να συμβάλλει στην καλύτερη αλληλογνωριμία, αλληλοκατανόηση και σύσφιγξη των σχέσεων καλής γειτονίας και στενότερης συνεργασίας με όλους τους βαλκανικούς λαούς, Άρθρο 3 ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Στη Σχολή λειτουργούν τμήματα για τις ακόλουθες γλώσσες: αλβανική, αραβική, βουλγαρική, κινεζική, πολωνική, ρουμανική, ρωσική, σερβική, τουρκική και τσεχική. Ιδιαίτερα, μπορούν να οργανωθούν, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από για την παλαιοτουρκική και την παλαιοσλαβική. Για όλες τις γλώσσες τα επίπεδα γλωσσομάθειας ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ΚΕΠΑ (2001), όπου περιγράφονται έξι επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1,Β2, Γ1 και Γ2. 1

2 Άρθρο 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Στη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών γίνονται δεκτοί ενήλικες. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από ανήλικο άτομο σε ηλικία 15 ετών και άνω μετά από απόφαση του Διευθυντή της Σχολής, μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον συνοδεύεται από τον γονέα του. Άρθρο 5 ΔΙΔΑΚΤΡΑ Η Σχολή δεν είναι κερδοσκοπική. Οι δαπάνες για τη συντήρηση και τη λειτουργία της καλύπτονται κυρίως από το ΙΜΧΑ και εν μέρει από τους σπουδαστές της, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους καταβάλλουν το ήμισυ του ποσού των διδάκτρων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Κάθε αλλαγή στο ύψος των διδάκτρων εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Τα δίδακτρα αυξομειώνονται ανάλογα με την αυξομείωση του πληθωρισμού (δείκτης τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος) και με τις δαπάνες της Σχολής αναφορικά με την ωριαία αποζημίωση των καθηγητών, καθώς και με τις οικονομικές δυνατότητες του ΙΜΧΑ. Τα δίδακτρα των κλειστών Τμημάτων και του ετήσιου προγράμματος των επιπέδων Γ1 και Γ2, είναι διαφορετικά (βλ. άρθρο 7) από τα δίδακτρα των τακτικών Τμημάτων της Σχολής. Κατά περίπτωση ορίζονται από το Διευθυντή της Σχολής. Άρθρο 6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Οι εγγραφές για την τακτική φοίτηση διενεργούνται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Ιούνιο. Σε κάθε τμήμα εγγράφονται ως 20 άτομα, γι αυτό και τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. Για τα κλειστά τμήματα οι εγγραφές μπορούν να γίνουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι υποψήφιοι σπουδαστές κατά την εγγραφή τους καταβάλλουν το 25% του ποσού για τα δίδακτρα ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγουν. Επιτρέπεται η εγγραφή σε περισσότερες από μία γλώσσες. Μετά την εγγραφή του ο σπουδαστής δε δικαιούται να ζητήσει τη μετεγγραφή του σε άλλο τμήμα πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου ή την επιστροφή των διδάκτρων λόγω διαγραφής του για οποιαδήποτε αιτία. Οι σπουδαστές θα πρέπει να φροντίζουν να είναι τυπικοί με την πληρωμή των διδάκτρων. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής δεν έχει καταβάλει τα δίδακτρα δεν του επιτρέπεται να δώσει προαγωγικές εξετάσεις, δε του χορηγείται βεβαίωση φοίτησης και εάν είναι απόφοιτος δεν του χορηγείται δίπλωμα. 2

3 Άρθρο 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Η διάρκεια φοίτησης για όλες τις γλώσσες είναι 2 ακαδημαϊκά έτη ή 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί 4 μήνες και το ακαδημαϊκό έτος 8 μήνες. Οι παραδόσεις των μαθημάτων ξεκινούν την 1 η Οκτωβρίου και λήγουν την 31 η Μαΐου. Κατά το οκτάμηνο διάστημα του ακαδημαϊκού έτους γίνονται περίπου 56 παραδόσεις, 3 διδακτικών ωρών, 135 λεπτών με επιπλέον ενδιάμεσο διάλειμμα 10 λεπτών. Στο σύνολο του ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνονται 28 παραδόσεις, 84 διδακτικών ωρών. Οι παραδόσεις ξεκινούν στις 16:30-18:00 (2 διδακτικές), διάλειμμα 10 λεπτών, 18:10-18:55 (1 διδακτική) για την πρώτη βάρδια. Στη δεύτερη βάρδια οι παραδόσεις ξεκινούν 19:00-20:30 (2 διδακτικές), διάλειμμα 10 λεπτών, 20:40-21:25 (1 διδακτική). Είδος ιάρκεια σπουδών Έναρξη-Λήξη Συχνότητα παραδόσεων ιάρκεια παραδόσεων Εγγραφές ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Εντατικό 4 ακαδηµαϊκά εξάµηνα (+1 έτος προαιρετικό) Οκτώβριο- Ιανουάριο, Φεβρoυάριο- Ιούνιο 2 φορές/εβδοµάδα 3 διδακτικές ώρες των 45 Σεπτέµβριο, Ιανουάριο Προαιρετικό Ε εξάµηνο 1 έτος Κλειστά Τµήµατα/ Ιδιαίτερα µαθήµατα Ανάλογα µε το επίπεδο και το περιεχόµενο που επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος Οκτώβριο-Μάιο Οκτώβριο-Μάιο 1 φορά/εβδοµάδα 3 διδακτικές ώρες των 45 Ώρες και ηµέρες που Λειτουργεί το Ίδρυµα Κατά επιθυµία του ενδιαφερόµενου Θερινό (µόνο για αρχάριους) 6 εβδοµάδες Ιούνιο-Ιούλιο 4 φορές/εβδοµάδα 3 διδακτικές ώρες των 45 Σεπτέµβριο Όλο το χρόνο Ιούνιο Ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπάρχει μπορούν να οργανωθούν κλειστά τμήματα, όπου ο ρυθμός εκμάθησης και το διδακτικό αντικείμενο προσαρμόζονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Μαθήματα μπορούν να οργανωθούν και εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής. Στις παραδόσεις που οργανώνονται εκτός Σχολής θα πρέπει να συντάσσεται Συμβόλαιο που θα περιέχει τα στοιχεία των συμβαλλόμενων πλευρών, τις συνολικές ώρες διδασκαλίας, το επιθυμητό επίπεδο γλωσσομάθειας και το κόστος του προγράμματος. Το Συμβόλαιο υπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολής. Στους συμμετέχοντες σε τέτοια προγράμματα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση των 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, που είναι ο βασικός κύκλος σπουδών της Σχολής, είναι το Β2 (Καλή γνώση). Αν υπάρχει επιθυμία, ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει τη φοίτησή του πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, ώστε να καλύψει ύλη υψηλότερων επιπέδων Γ1 3

4 και Γ2. Η διάρκεια και η συχνότητα αυτών των τμημάτων εξαρτώνται από τον αριθμό των σπουδαστών και το επίπεδο γλωσσομάθειας που κατέχουν. Σε συνεννόηση με τον καθηγητή και το Διευθυντή της Σχολής και τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα. Τον Ιούνιο και για έξι εβδομάδες οργανώνονται θερινά μαθήματα για το επίπεδο Α1 σε κάθε γλώσσα που υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών. Τα μαθήματα γίνονται 4 ημέρες την εβδομάδα. Άρθρο 8 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Για τη λειτουργία ενός τμήματος τακτικής φοίτησης απαιτείται ως προϋπόθεση ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών να είναι 5 άτομα. Σε περίπτωση που ένα τμήμα υπολείπεται του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού σπουδαστών, μετά από συνεννόηση με τους σπουδαστές είτε μειώνεται στο ήμισυ ο διδακτικός χρόνος με τα ίδια δίδακτρα, είτε περιέρχεται στο καθεστώς των κλειστών τμημάτων με ωριαία χρέωση για κάθε σπουδαστή. Αλλαγές στο καθεστώς των τμημάτων δεν γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αλλά στις αρχές του επόμενου εξαμήνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο τμήματα της ίδιας γλώσσας και του ίδιου επιπέδου, όταν ο αριθμός των σπουδαστών είναι κάτω του 10 και πάνω από 5, για λόγους παιδαγωγικούς και εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής συντάσσονται σε ένα τμήμα. Άρθρο 9 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Επιτρέπεται η απευθείας εγγραφή σε προχωρημένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, αλλά μόνο ύστερα από επιτυχή προφορική και γραπτή εξέταση, που διενεργείται το αργότερο έως το τέλος του Σεπτεμβρίου από έναν καθηγητή σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σχολής. Ο βαθμός των κατατακτήριων εξετάσεων λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του μέσου όρου του βαθμού του διπλώματος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται όλοι μαζί σε ημερομηνία, η οποία ανακοινώνεται από τη Σχολή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Άρθρο 10 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου δηλαδή το Φεβρουάριο για το χειμερινό και το Μάιο για το εαρινό, διενεργούνται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους. Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από τη διεξαγωγή τους. Όσοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις δικαιολογημένα, κατά την κρίση του καθηγητή τους και του Διευθυντή της Σχολής, εξετάζονται όλοι μαζί πάνω σε νέα θέματα και σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Σχολή. Όσοι και πάλι δεν προσέλθουν μένουν στάσιμοι. 4

5 Άρθρο 11 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μία εβδομάδα πριν την καθορισμένη ημερομηνία των εξετάσεων οι καθηγητές υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα θέματα των εξετάσεων στη Γραμματεία της Σχολής. Η Γραμματεία της Σχολής τηρεί αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων. Προβλέπει την έγκυρη εκτύπωσή τους. Η πρώτη σελίδα, ίδια στη μορφή για όλες τις γλώσσες, περιέχει στοιχεία για το τμήμα, τα προσωπικά στοιχεία του σπουδαστή, του καθηγητή και σφραγίδα της Σχολής. Τα θέματα όλων γενικά των εξετάσεων είναι πάντοτε «εφ όλης της ύλης», την οποία διδάχθηκε ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και αντίστοιχα με το επίπεδο γλωσσομάθειας που κατέχει. Άρθρο 12 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ Η διόρθωση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τον καθηγητή με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια. Τα λάθη και οι τυχόν παραλείψεις δεν επισημαίνονται απλώς, αλλά διορθώνονται και συμπληρώνονται κανονικά. Οι καθηγητές δέχονται τους σπουδαστές προκειμένου να τους επιδείξουν και να τους εξηγήσουν τα τυχόν λάθη που έκαναν. Το αργότερο 7 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων ο καθηγητής παραδίνει στην Γραμματεία της Σχολής τα γραπτά των εξετάσεων. Πάνω στο γραπτό αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής υποβάλλει ένσταση για την αξιολόγηση του γραπτού του, γίνεται αξιολόγηση από δεύτερο καθηγητή. Το όνομα του σπουδαστή καλύπτεται. Αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη των τριών βαθμολογικών μονάδων, το γραπτό δίνεται για αξιολόγηση σε τρίτο καθηγητή και ο βαθμός που ισχύει τελικά, είναι του τρίτου καθηγητή. Τα γραπτά των εξετάσεων διατηρούνται 5 χρόνια, μετά καταστρέφονται. Άρθρο 13 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Στον 2ετή κύκλο σπουδών, στα ηλεκτρονικά δελτία παρουσιών σημειώνονται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 2 βαθμοί, από τους οποίους ένας είναι των γραπτών και ένας των προφορικών εξετάσεων. Ο μέσος όρος αυτών των δύο είναι ο γενικός βαθμός επιτυχίας του εξαμήνου. Στην προφορική βαθμολόγηση του σπουδαστή ο καθηγητής παίρνει σοβαρά υπόψη του όχι μόνο την γενική επίδοσή του, αλλά και τον αριθμό των απουσιών του, τη συμμετοχή του στις δοκιμασίες, τις εργασίες στο σπίτι και την όλη γενική παρουσία του μέσα στην τάξη. Η βαθμολογική κλίμακα είναι από το 0 έως το 10. Οι προβιβάσιμοι βαθμοί επίδοσης είναι οι εξής: 5-6 καλώς, 6,5-8 λίαν καλώς και 8,5-10 άριστα και αποδίδονται με την ακέραια μονάδα ή με το ήμισυ αυτής, δηλ. 0,5. Η Γραμματεία της Σχολής προμηθεύει τους καθηγητές με βαθμολόγιο των Τμημάτων, όπου υπάρχουν δύο στήλες, μία για τον βαθμό του σπουδαστή στην γραπτή εξέταση και μία για το βαθμό στην προφορική εξέταση. Τα βαθμολόγια κατατίθενται στη Γραμματεία, όπου μαζί με τα γραπτά ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο αρχειοθετούνται. 5

6 Άρθρο 14 ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ Οι προϋποθέσεις για την προαγωγή ενός σπουδαστή της Σχολής στον αμέσως επόμενο κύκλο σπουδών είναι οι παρακάτω: Α) Να έχει παρακολουθήσει 20 τουλάχιστον μαθήματα από τα προβλεπόμενα 28 εξαμηνιαίως. Β)Να έχει λάβει μέρος σε όλες τις προαγωγικές εξετάσεις. Γ)Να έχει προβιβάσιμο βαθμό επίδοσης. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής καλύπτει μόνο τις δύο πρώτες προϋποθέσεις, δηλ. δεν προβιβάστηκε λόγω κακής επίδοσης, δικαιούται να δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβριο και, εφόσον επιτύχει, να προαχθεί στο επόμενο στάδιο σπουδών. Αυτό ισχύει μόνο για τους σπουδαστές των οποίων ο εξαμηνιαίος γενικός βαθμός επίδοσης είναι τουλάχιστον 4,5. Άρθρο 15 ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η παρακολούθηση των παραδόσεων είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις 20 από τις 28 περίπου παραδόσεις του εξαμήνου, ανάλογα με το πρόγραμμα, γι αυτό και ο καθηγητής σημειώνει με ακρίβεια τις παρουσίες των σπουδαστών. Δεν παίρνει απουσία ο σπουδαστή που έρχεται μισή ώρα μετά την έναρξη της παράδοσης ή φεύγει μισή ώρα πριν τη λήξη της. Θεωρούνται ως διακόψαντες και διαγράφονται αυτομάτως όσοι κάνουν 5 συνεχείς απουσίες, αλλά μόνο εφόσον δεν έχουν ειδοποιήσει και δικαιολογήσει σχετικά τον καθηγητή τους και τη Γραμματεία της Σχολής. Οι απουσίες, κι όταν ακόμη είναι απόλυτα δικαιολογημένες, δεν πρέπει να ξεπερνούν το όριο εκείνο, ύστερα από το οποίο είναι αδύνατο να συμπληρωθούν οι 20 παρουσίες, που είναι υποχρεωτικές και γι αυτούς ακόμη που εγγράφονται καθυστερημένα. Άρθρο 16 ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δεν επιτρέπεται στον καθηγητή να απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις παραδόσεις του. Αν όμως λόγοι ανώτερης βίας τον αναγκάσουν να απουσιάσει από ένα ή περισσότερα μαθήματα, τότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα τη Διεύθυνση της Σχολής, ώστε να εξευρεθεί ο αντικαταστάτης του και να γίνει το μάθημα. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή για τη διδασκαλία δίνεται σ αυτόν που έκανε το μάθημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος καθηγητής για να αντικαταστήσει τον απόντα, το μάθημα που χάθηκε αναπληρώνεται ύστερα από συνεννόηση του καθηγητή με το τμήμα του και τη Γραμματεία της Σχολής, ώστε να βρεθεί εγκαίρως διαθέσιμη αίθουσα. Άρθρο 17 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Οι ημέρες αργίας της Σχολής είναι αυτές που ορίζονται επίσημα από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και οι οποίες ανακοινώνονται εγκαίρως σε πίνακα κάθε φορά από τη Γραμματεία της Σχολής. 6

7 Άρθρο 18 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στους αποφοίτους της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου χορηγεί δίπλωμα σπουδών 2ετούς φοίτησης, εφόσον έχουν παρακολουθήσει 20τουλάχιστον παραδόσεις του κάθε εξαμήνου και έχουν συγκεντρώσει προβιβάσιμο βαθμό επιτυχίας. Ο βαθμός του διπλώματος διαμορφώνεται από το μέσο όρο των βαθμών των 4 εξαμήνων. Στις περιπτώσεις των σπουδαστών που εγγράφονται κατευθείαν σε προχωρημένο στάδιο σπουδών, ο βαθμός του διπλώματος διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των εξαμηνιαίων προαγωγικών βαθμών και του βαθμού των κατατακτήριων εξετάσεων. Εκτός των διπλωμάτων, η Σχολή παρέχει και βεβαιώσεις Σπουδών. Οι βεβαιώσεις δίνονται σε ενεργούς σπουδαστές καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, εφόσον έχουν καλύψει τις εκπαιδευτικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στη βεβαίωση αναγράφεται το επίπεδο γλωσσομάθειας που διδάσκεται ο σπουδαστής. Οι βεβαιώσεις υπογράφονται από τη Γραμματεία της Σχολής. Σε αποφοίτους που επιθυμούν βεβαίωση για τον καθορισμό του επιπέδου γλωσσομάθειας δίνονται μόνο σε όσους αποφοίτησαν μετά το 2000, διότι από τότε εφαρμόστηκαν τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Εάν προκύψει αίτημα αποφοίτου, ο οποίος πήρε το Δίπλωμά του, πριν το 2000, του χορηγείται βεβαίωση χωρίς να αναγράφεται το επίπεδο γλωσσομάθειας. Άρθρο 19 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Διευθυντής της Σχολής σε συνεργασία με τους καθηγητές και τη Γραμματεία της Σχολής, καταρτίζει το εξαμηνιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για όλα τα τμήματα της Σχολής. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής το αργότερο 15 μέρες πριν από την έναρξη των παραδόσεων. Μετά την κοινοποίησή του, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου αποφεύγεται κάθε μεταβολή. Το πρόγραμμα ρυθμίζεται έτσι ώστε όλα τα τμήματα να λειτουργούν κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες και συγκεκριμένα από τις Άρθρο 20 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Σχολή φροντίζει ώστε να υπάρχουν 10 ημέρες πριν την έναρξη των παραδόσεων, τα απαιτούμενα εγχειρίδια και τα απαραίτητα βοηθήματα σπουδών. Οι καθηγητές της ίδιας γλώσσας σε συνεργασία με τον διευθυντή της Σχολής είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν και να αποφασίζουν για το είδος του εγχειριδίου που θα χρησιμοποιηθεί κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για την έγκαιρη προμήθειά του στον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων. 7

8 Άρθρο 21 ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Κατά την αποφοίτηση διοργανώνεται τελετή για την επίδοση των πτυχίων, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή της Σχολής. Στην τελετή αποφοίτησης στον πρώτο σε επίδοση σπουδαστή κάθε τμήματος προσφέρεται υποτροφία για την παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων της γλώσσας που έχει ολοκληρώσει. Η υποτροφία είναι μέσα από προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών που προβλέπεται στα συμβόλαια για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας των αντίστοιχων Πανεπιστημίων. Σε γλώσσες που δεν προβλέπεται η ανταλλαγή σπουδαστών, οι πρώτοι σε επίδοση σπουδαστές μπορούν να φοιτήσουν σε άλλη γλώσσα της επιλογής τους δωρεάν το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επίσης μπορούν να απονέμονται και διάφορα άλλα βραβεία, το είδος των οποίων καθορίζεται κάθε χρόνο από το Διευθυντή της Σχολής ή το Δ.Σ. του ΙΜΧΑ. Άρθρο 22 ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Στη Γραμματεία της Σχολής τηρούνται δύο ειδών έγγραφα: παρουσιών και ηλεκτρονικό προόδου: ένα μηνιαίο και ένα εξαμηνιαίο. Α) Στο μηνιαίο έγγραφο παρουσιών ο καθηγητής σημειώνει τις παρουσίες κάθε σπουδαστή του τμήματός του χωριστά. Β) Στο εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό έγγραφο η Γραμματεία της Σχολής μεταφέρει από τα μηνιαία έγγραφα παρουσιών τα στοιχεία παρουσιών και προόδου για κάθε τμήμα χωριστά. Το έγγραφο αυτό παρέχει, κατά τρόπο σαφή και παραστατικό, πλήρη εικόνα της γενικής κατάστασης των σπουδαστών ενός τμήματος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Άρθρο 23 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ Για κάθε σπουδαστή υπάρχει στη Γραμματεία της Σχολής ατομική ηλεκτρονική καρτέλα. Στην καρτέλα αναγράφονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας, όπως έχουν σημειωθεί στην αίτηση εγγραφής του υποψήφιου σπουδαστή, και στην άλλη πλευρά όλα τα στοιχεία παρουσιών και προόδου, όπως είναι σημειωμένα στα σχετικά εξαμηνιαία έγγραφα παρουσιών και προόδου. Με το σύστημα των ατομικών καρτελών η Γραμματεία της Σχολής έχει τη δυνατότητα να πάρει αυτοστιγμεί κάθε πληροφορία σχετικά με την πρόοδο οποιουδήποτε σπουδαστή της Σχολής. Άρθρο 24 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Για τη συνεχή ποιοτική άνοδο του έργου της Σχολής καταβάλλεται προσπάθεια από όλους τους παράγοντες ώστε να υπάρχει: 1) Δημιουργική συλλογική εργασία και ανταλλαγή πείρας μεταξύ των καθηγητών, 2) Φιλική συνεργασία καθηγητών και σπουδαστών, καθηγητών και Διεύθυνσης της Σχολής, 3) Σωστός προγραμματισμός και συντονισμός της εργασίας μεταξύ των καθηγητών της ίδιας γλώσσας και 4) Στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ του Διευθυντή της Σχολής και του Προέδρου του ΙΜΧΑ. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω γίνονται υποχρεωτικά οι εξής δύο τακτικές συνεδριάσεις: 1) Από μία συνεδρίαση, δύο φορές το χρόνο (στις αρχές και στο τέλος του σχολικού έτους), με τη συμμετοχή όλων των καθηγητών και 8

9 του Διευθυντή της Σχολής, 2) Μία συνεδρίαση, στα μέσα του σχολικού έτους (Ιανουάριο- Φεβρουάριο), με την ευρεία συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή του Διευθυντή της Σχολής και του Προέδρου του ΙΜΧΑ. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο ο Διευθυντής της Σχολής σε συνεννόηση με τους καθηγητές, μπορεί να συγκαλέσει και έκτακτες συνεδριάσεις. Άρθρο 25 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ο Διευθυντής της Σχολής, μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, συντάσσει και υποβάλλει προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος (βλ. Άρθρο 1) την ετήσια τακτική έκθεση των πεπραγμένων της Σχολής κατά την περίοδο που διέρρευσε. Στην έκθεση αυτή, εκτός από τα πεπραγμένα, ο Διευθυντής της Σχολής σχολιάζει τα διάφορα προβλήματα της Σχολής και υποβάλλει προς έγκριση τις προτάσεις, τις σχετικές με την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Άρθρο 26 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Από το 2002 η Σχολή λειτουργεί και ως το μοναδικό Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο Διεθνώς Αναγνωρισμένων Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα κρατικά πανεπιστήμια, που είναι ταυτόχρονα οι διεθνώς αναγνωρισμένοι αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση της εκάστοτε γλώσσας. Τα επίπεδα πιστοποίησης ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις για όλες της γλώσσες πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο, εκτός της τουρκικής που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι όροι περιγράφονται στα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Τα συμβόλαια τα υπογράφει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος. Η οργάνωση των εξετάσεων γίνεται από τη Γραμματεία της Σχολής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολής. Οι αιτήσεις των υποψηφίων διατηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Άρθρο 27 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από το διοικητικό και το διδακτικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό, δηλαδή η Διεύθυνση, αποτελεί το μόνιμο εκτελεστικό όργανο της λειτουργίας της Σχολής και απαρτίζεται από ένα Διευθυντή και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη επιμελητή της Σχολής. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τους καθηγητές των γλωσσών που διδάσκονται στη Σχολή. 9

10 Άρθρο 28 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Α. προσόντα διοικητικού προσωπικού 1) Ο Διευθυντής της Σχολής πρέπει να είναι πτυχιούχος θεωρητικών επιστημών ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, κατά προτίμηση φιλόλογος ή γενικά εκπαιδευτικός, και να γνωρίζει, εκτός της ελληνικής, τουλάχιστον μία από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στη Σχολή. 2) Ο γραμματέας της σχολής πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ θεωρητικών επιστημών, να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα και μία τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στη Σχολή και να έχει καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Β. Προσόντα διδακτικού προσωπικού Οι καθηγητές της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 1) Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου φιλολογίας ή θεωρητικών επιστημών, που έχει αποκτηθεί στη χώρα της γλώσσας την οποία επιθυμούν να διδάξουν. Εάν η γλώσσα που επιθυμούν να διδάξουν δεν είναι η μητρική τους, να έχουν παραμείνει επί δύο τουλάχιστον χρόνια στην αντίστοιχη χώρα για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εκπαιδευτικά σεμινάρια. 2)Να είναι καλοί γνώστες όχι μόνο της ξένης γλώσσας αλλά και της ελληνικής, ιδίως εφόσον πρόκειται για να διδάξουν σε τμήματα αρχαρίων, όπου ο καθηγητής πρέπει να γνωρίζει καλά τη γραμματική και το συντακτικό των δύο γλωσσών. Στα τμήματα των τελειόφοιτων ο καθηγητής πρέπει να μιλάει με άνεση την ξένη γλώσσα και να έχει και κάποιες γνώσεις λογοτεχνίας. Γι αυτό και στα τμήματα αυτά προτιμούνται αλλοδαποί φιλόλογοι ή Έλληνες πτυχιούχοι θεωρητικών επιστημών της αλλοδαπής με αποδεδειγμένη διδακτική πείρα, γνώσεις και πολυετή διαμονή στο εξωτερικό. Άρθρο 29 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Α) Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής προσλαμβάνεται από το Δ.Σ. του ΙΜΧΑ. Β) Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής προσλαμβάνεται από το Δ.Σ. του ΙΜΧΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο υποψήφιος υποβάλλει, το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου, τη σχετική προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος αίτηση, στην οποία αναφέρει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και τα σχετικά με τη γλώσσα που επιθυμεί να διδάξει καθώς και βιογραφικό σημείωμα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Η αίτηση είναι έντυπη και συμπληρώνεται και υποβάλλεται προς το Δ.Σ. του ΙΜΧΑ μέσω της Σχολής. Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων ενώπιον του Δ.Σ. συμμετέχει ο Διευθυντής της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ένας καθηγητής της αντίστοιχης γλώσσας παραδίδει στον Διευθυντή σημείωμα αξιολόγησης της γλωσσικής ικανότητας των υποψηφίων. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη πρόσληψης καθηγητή στα μέσα του ακαδημαϊκού εξαμήνου, υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής της Σχολής. 10

11 Άρθρο 30 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Οι καθηγητές της Σχολής εκτός της διδασκαλίας πρέπει να αφιερώνουν χρόνο και για την καθοδήγηση και συμβουλευτική των σπουδαστών. Ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται στη Σχολή 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, ώστε να μπορούν οι σπουδαστές να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με τη γλώσσα που διδάσκονται και να μην επηρεάζεται η ροή του μαθήματος εντός της τάξης, οφείλει να εξαντλεί το χρόνο της διδασκαλίας εντός της τάξης. Το ωράριο των καθηγητών αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε πίνακα και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία σε κάθε σπουδαστή κατά την εγγραφή του. Στο τέλος κάθε μαθήματος ο καθηγητής αναγράφει στο βιβλίο ύλης το μάθημα που έχει παραδώσει, ώστε να υπάρχει σαφή εικόνα για την πρόοδο του κάθε Τμήματος. Οι καθηγητές της Σχολής τηρούν την παιδαγωγική δεοντολογία και έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Σχολής, εξετάσεις πιστοποίησης, εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκθέσεις κλπ. Η συμμετοχή τους αυτή δεν αμείβεται. Άρθρο 31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Το Προσωπικό της Σχολής διοικητικό και εκπαιδευτικό, αξιολογείται από τους σπουδαστές ανωνύμως βάση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διανέμεται στην αρχή του εξαμήνου και ο σπουδαστής το συμπληρώνει και το παραδίδει στη Γραμματεία στο τέλος κάθε εξαμήνου πριν τις προαγωγικές ή τις καταληκτικές εξετάσεις. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο επεξεργάζονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον Διευθυντή της Σχολής στο Δ.Σ.. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους. Άρθρο 32 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Τις αμοιβές του προσωπικού της Σχολής-διοικητικού και διδακτικού-καθορίζει το Δ.Σ. του ΙΜΧΑ βάση της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας. Άρθρο 33 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η Σχολή έχει τη δική της σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλικά τον τίτλο Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών και το έτος ιδρύσεως της (1963). Στο κέντρο της σφραγίδας αναγράφονται τα αρχικά του Ιδρύματος (Ι.Μ.Χ.Α.) Άρθρο 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η Σχολή μπορεί να ιδρύσει παραρτήματα σε άλλες πόλεις εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Ο ΕΚΛ της Σχολής ισχύει και για τα Παραρτήματα. 11

12 Άρθρο 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ Το Φεβρουάριο του 2012 άρχισε να λειτουργεί στην πόλη της Ξάνθης Παράρτημα της Σχολής. Για το Παράρτημα ισχύει ο ΕΚΛ της Σχολής (βλ. Άρθρο 34) Άρθρο 36 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση του κανονισμού αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΙΜΧΑ, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Σχολής. Δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα: 1) Το κάπνισμα σε όλους γενικά τους χώρους της Σχολής. 2) Η πόση αναψυκτικών και καφέ στις αίθουσες διδασκαλίας. 3) Η χρήση κινητών τηλεφώνων από καθηγητές και σπουδαστές. 4) Η παρακολούθηση των παραδόσεων από πρόσωπα που δεν είναι κανονικοί σπουδαστές της Σχολής, έστω και ως ακροατές. Με εξαίρεση των υποψηφίων σπουδαστών, οι οποίοι μπορούν δοκιμαστικά να παρακολουθήσουν το πρώτο μάθημα. 5) Οι παντός είδους προσηλυτισμοί 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ ΑΘΗΝΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π.

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 310/90 Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα