Αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον Δ ιαγωνισµό είναι ο διαγωνιζόµενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους του Δ ιαγωνισµού:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον Δ ιαγωνισµό είναι ο διαγωνιζόµενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους του Δ ιαγωνισµού:"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO Δ ΙΑΓΩΩΝΙΣΜΟ «ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΟΥ «ΓΛΥΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» Η εταιρεία µε την επωνυµία ««ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ ΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Νέο Φάληρο (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K ) (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εκδίδει το περιοδικό «Γλυκές Ιστορίες» (το «Περιοδικό») και έχει αναπτύξει και την ηλεκτρονική σελίδα (το «site»),διοργανώνει διαγωνισµό µε τίτλο «Δ ιαγωνισµός από τις γλυκές ιστορίες» (εφεξής «ο Δ ιαγωνισµός») µε χορηγούς των δώρων: α) τον εκπαιδευτικό όµιλο «Le Monde» µε έδρα την Αθήνα, οδός Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο, τηλέφωνο: φάξ (εφεξής ο «Le Monde»), τον Έλληνα σεφ κ. Στέλιο Παρλιάρο (εφεξής ο «ΣΕΦ») και την εταιρία «DEALS SA» µε έδρα την Αθήνα, οδός Ιωνίας 124, Αχαρναί, τηλέφωνο: φαξ: (εφεξής η «DEALS»), και από κοινού όλοι οι χορηγοί των δώρων εφεξής ως οι «Χορηγοί». Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη τριών (3) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται στον όρο 7 των παρόντων όρων, τα οποία αναλαµβάνουν την υποχρέωση και την ευθύνη να παρέχουν οι Χορηγοί. Στόχος του Δ ιαγωνισµού είναι η ενθάρρυνση και ανάδειξη νέων ταλαντούχων ατόµων, που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τη ζαχαροπλαστική. Αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον Δ ιαγωνισµό είναι ο διαγωνιζόµενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους του Δ ιαγωνισµού: 1. Δ ικαίωµα συµµετοχής στον Δ ιαγωνισµό έχουν όλοι όσοι διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 30 ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Από τον Δ ιαγωνισµό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι Α) της Εταιρείας και των άλλων θυγατρικών εταιριών του Οµίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 5 υποπαρ. Α (αα, ββ, γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920,Β) των Χορηγών και των θυγατρικών τους καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου (2ου) βαθµού. 2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Δ ιαγωνισµό µπορούν να το κάνουν µε δύο τρόπους: α) Ταχυδροµικώς ή µε courier: θα πρέπει να συµπληρώσουν τα στοιχεία τους στο ειδικό κουπόνι που θα βρουν στο τεύχος Απριλίου 2012 του Περιοδικού (σελίδα 25) και να το αποστείλουν µαζί και την απαιτούµενη φωτογραφία που αναφέρεται στον όρο 3 παράγραφος 2 στη διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ , Νέο Φάληρο, Αθήνα µε την ένδειξη «Για το περιοδικό Γλυκές Ιστορίες/ Για τον διαγωνισµό» β) Ηλεκτρονικά: Στέλνοντας στο Σε αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, ηλικία, Τηλέφωνο/ κινητό, Δ ιεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ. και , εφόσον υπάρχει). Επιπλέον, στο θα πρέπει να επισυνάψουν και το αναλυτικό κείµενο της συνταγής που απαιτείται, σε αρχείο που να µπορεί να διαβαστεί από το σύστηµα «word», αλλά και την απαιτούµενη συνοδευτική φωτογραφία (όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρονται αναλυτικά 1

2 όλα τα παραπάνω στοιχεία του συµµετέχοντος, δεν θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή του στο Δ ιαγωνισµό. 3. Ο Δ ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις. Α Φάση: Στην πρώτη φάση του Δ ιαγωνισµού, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να: 1) πειραµατιστούν στο σπίτι τους και να φτιάξουν µια συνταγή γλυκού µε όλα ή µερικά από τα υλικά που αναφέρονται στο κουπόνι που θα βρουν στο Περιοδικό. Έπειτα, θα πρέπει να καθαρογράψουν επάνω στο απόκοµµα την συνταγή τους (υλικά και εκτέλεση). Για τα υλικά που χρησιµοποίησαν θα πρέπει να συµπληρώσουν την ακριβή ποσότητα σε γραµµάρια ή λίτρα, αλλά και σε τι µορφή είναι το υλικό (π.χ. κρέµα γάλακτος χτυπηµένη σε παχύρρευστη µορφή ή ρευστή, ολόκληρα αυγά ή ασπράδια ή µόνο κρόκοι κ.λπ.). Αν ο χώρος δεν επαρκεί για να γραφτεί η συνταγή, µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια καθαρή σελίδα και να µας την στείλουν µαζί µε το απόκοµµα όπου θα έχουν συµπληρώσει τα στοιχεία τους. 2) Επίσης θα πρέπει να αποστείλουν µια φωτογραφία, στην οποία να απεικονίζονται οι ίδιοι µαζί µε το γλυκό που δηµιούργησαν, ώστε να είµαστε βέβαιοι ότι το έχουν παρασκευάσει. ΩΩς έγκυρες συµµετοχές, θεωρούνται εκείνες που θα έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ή αποσταλεί µε courier ή ταχυδροµικώς στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ το αργότερο µέχρι την 1 η Ιουνίου Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων συµµετοχής για τις ταχυδροµικές συµµετοχές θα ελεγχθεί από τη σφαργίδα του ταχυδροµείου, για τις συµµετοχές µε courier θα ελεγχθεί από τη σφραγίδα παραλαβής της εταιρίας courier. Δ ιευκρινίζεται, ότι µετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήµατος, καµία συµµετοχή δεν είναι δυνατή και τυχόν γενόµενες θεωρούνται άκυρες Στην πρώτη (Α ) φάση θα αξιολογηθούν οι έγκυρες συµµετοχές - απαντήσεις και συνταγές, από την συντακτική οµάδα του Περιοδικού και τον ΣΕΦ Στέλιο Παρλιάρο. Οσοι συµµετέχοντες πληρούν τις προδιαγραφές (εφεξής οι «φιναλίστ»), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και µέσω (εφόσον διαθέτουν) προκειµένου να συνεχίσουν στη δεύτερη (Β ) φάση του Δ ιαγωνισµού. Στην επόµενη φάση του Δ ιαγωνισµού θα προκριθούν όλοι όσων οι συνταγές εγκριθούν από την συντακτική οµάδα του περιοδικού και τον ΣΕΦ Στέλιο Παρλιάρο. Για να είναι αποδεκτή η συνταγή και να επιτρέπει στον αποστολέα τη συµµετοχή του στην πρώτη (Α ) φάση του Δ ιαγωνισµού, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) η υποβληθείσα συνταγή να µην έχει δηµοσιευθεί σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ιστοσελίδα ή οπουδήποτε αλλού, διαφορετικά σε οποιοδήποτε στάδιο του Δ ιαγωνισµού διαπιστωθεί παράβαση αυτής της προϋπόθεσης, η συµµετοχή του διαγωνιζόµενου ακυρώνεται. β) αποδεκτές θα γίνονται οι συνταγές µόνον εάν τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται ζυγισµένα, οι ποσότητες των υλικών καθώς και ο τρόπος παρασκευής δίνονται µε τρόπο απόλυτα κατανοητό από τα µέλη της επιτροπής, καθώς επίσης αναφέρεται λεπτοµερώς η διαδικασία παρασκευής µε πλήρη εξήγηση από την 2

3 προετοιµασία της συνταγής µέχρι το σερβίρισµα, καθώς και το χρόνο προετοιµασίας και ψησίµατος. γ) Δ εν επιτρέπεται η πολλαπλή συµµετοχή του ιδίου προσώπου µε αποστολή περισσότερων από µία συνταγές στο Δ ιαγωνισµό. Αν αποσταλούν περισσότερες από µία συνταγές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόµενες της πρώτης συµµετοχής του θα ακυρώνονται και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. δ) Για την εγκυρότητα της συµµετοχής τους, οι συµµετέχοντες πρέπει να συµπληρώσουν πλήρως όλα τα απαιτούµενα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας τους που περιέχονται στη φόρµα συµµετοχής που θα χρησιµοποιήσουν. Οι συµµετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ευανάγνωστη, πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή µη ορθή ή µη αληθής συµπλήρωση των στοιχείων των συµµετεχόντων παρέχει δικαίωµα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να ακυρώσει τη συµµετοχή τους στο Δ ιαγωνισµό. Τα ονόµατα των φιναλίστ που θα αναδειχθούν στην Α φάση και θα συµµετάσχουν στη Β φάση του Δ ιαγωνισµού θα δηµοσιευθούν στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2012 του Περιοδικού και θα αναρτηθούν στο site έως την 15/07/ Β Φάση: Η δεύτερη (Β ) φάση του Δ ιαγωνισµού θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της σχολής Le Monde στην Αθήνα που θα διαθέσει η Le Monde. Στη Β φάση του Δ ιαγωνισµού θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, οι οποίοι θα συµµετέχουν στην Γ τελική φάση του Δ ιαγωνισµού. Η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής της δεύτερης (Β ) φάσης του Δ ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στο site και θα ανακοινωθεί στους φιναλίστ τηλεφωνικώς ή/και µε e mail (εφόσον διαθέτουν) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση συµµετοχής οι συµµετέχοντες νικητές της Α Φάσης το αργότερο 10 ηµέρες νωρίτερα από την ηµέρα διεξαγωγής της. Κατά τη διάρκεια της Β φάσης, οι φιναλίστ θα κληθούν να δηµιουργήσουν ένα γλυκό έδεσµα που θα τους υποδειχθεί εκείνη την ηµέρα από την Επιτροπή του Δ ιαγωνισµού, χρησιµοποιώντας τα υλικά που θα τους παρασχεθούν πριν την έναρξη της Β φάσης. Για την υλοποίηση της συνταγής τους, οι φιναλίστ θα χρησιµοποιήσουν σκεύη και αξεσουάρ κουζίνας που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η Le Monde. Το γλυκό έδεσµα που θα δηµιουργήσουν οι φιναλίστ θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος (από την έναρξη του διαγωνιστικού χρόνου έως την παρουσίαση του πιάτου στην τελική του µορφή), διάστηµα το οποίο θα ορίσει η Επιτροπή του Δ ιαγωνισµού και δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες. Το έδεσµα θα δοκιµαστεί και θα κριθεί από την Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον ζαχαροπλάστη κ. Στέλιο Παρλιάρο, σεφ του περιοδικού «Γαστρονόµος» και της σχολής Le Monde αλλά και ζαχαροπλάστες που θα ορίσει η συντακτική οµάδα του περιοδικού. Το γλυκό θα κριθεί ανάλογα µε τη χρήση των υλικών, την γεύση, την εµφάνιση και την πρωτοτυπία. 5. Οι φιναλίστ που θα προκριθούν στην τρίτη (Γ ) τελική φάση του Δ ιαγωνισµού θα επιλεγούν την ηµέρα διεξαγωγής της Β φάσης και οφείλουν να επιβεβαιώσουν 3

4 εντός δύο (2) ηµερών από την τηλεφωνική επικοινωνία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ µαζί τους, τη συµµετοχή τους σ αυτή. 6. Γ Φάση: Η Γ Φάση θα διεξαχθεί και πάλι στις εγκαταστάσεις της Le Monde και στη φάση αυτή θα διαγωνιστούν οι τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, που θα έχουν αναδειχθεί στη Β φάση. Η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής της τελικής (Γ ) φάσης του Δ ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στο site και θα γνωστοποιηθεί στους φιναλίστ το αργότερο 1 ηµέρα νωρίτερα από την ηµέρα διεξαγωγής της τελικής (Γ ) φάσης είτε µε e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε µε τηλεφώνηµα στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση συµµετοχής τους οι παραπάνω νικητές και επιλαχόντες. Κατά τη διάρκεια της τελικής (Γ ) αυτής φάσης οι νικητές και επιλαχόντες θα κληθούν να δηµιουργήσουν ξανά ένα γλυκό έδεσµα που θα τους υποδειχθεί από την Επιτροπή του Δ ιαγωνισµού εκείνη την ηµέρα, χρησιµοποιώντας τα υλικά που θα τους παρασχεθούν πριν την έναρξη της Γ φάσης. Για την υλοποίηση της συνταγής τους, οι φιναλίστ θα χρησιµοποιήσουν σκεύη και αξεσουάρ κουζίνας που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η Le Monde. Θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή που θα τους βαθµολογήσει, ώστε να προκύψει η σειρά κατάταξής τους. Οι επιλαχόντες θα αξιολογηθούν και στις δυο φάσεις του Δ ιαγωνισµού Β και Γ ώστε να µπουν σε σειρά κατάταξης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συµµετοχή τακτικού νικητή ή δεν γίνει αποδεκτό το έπαθλο από κάποιον από τους τακτικούς νικητές. Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στο τέλος της ηµέρας διεξαγωγής της (Γ ) φάσης του Δ ιαγωνισµού στις εγκαταστάσεις της Le Monde και θα ανακοινωθούν στο site εντός 3 ηµερών. 7. Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων θα βαθµολογηθούν και αξιολογηθούν οι νικητές σε όλες τις φάσεις του Δ ιαγωνισµού είναι: α) Η πρωτοτυπία και αυθεντικότητα των συνταγών, ώστε να µην αντιστοιχούν σε γνωστές και ήδη υπάρχουσες συνταγές που να περιλαµβάνονται, κατά την ηµέρα αποστολής της φόρµας συµµετοχής στο διαγωνισµό σε κατάλογο συνταγών που δηµοσιεύονται σε ιστοσελίδες βάσεων δεδοµένων µε συνταγές, ή σε οποιοδήποτε εκδιδόµενο έντυπο ή /και περιοδικό µε συνταγές, ή οπουδήποτε αλλού κ.λ.π.. β) Η πρωτοτυπία της διαχείρισης και σύνθεσης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση της συνταγής. γ) Η σαφήνεια περιγραφής της συνταγής και του τρόπου εκτέλεσής της. δ) Η τεχνική αρτιότητα στην εκτέλεση της συνταγής και ε) Το τελικό γευστικό αποτέλεσµα καθώς και το αισθητικό αποτέλεσµα, δηλ. η εµφάνιση, ο στολισµός και η συνολική εικόνα και παρουσίαση του γλυκού εδέσµατος. 4

5 7. Τα έπαθλα που θα κερδίσουν οι νικητές του Δ ιαγωνισµού είναι τα ακόλουθα: α) Ο 1 ος νικητής θα κερδίσει µία διετή παρακολούθηση υποτροφία που προσφέρει ο Χορηγός LE MONDE στο τµήµα ζαχαροπλαστικής, αξίας ευρώ. β) Ο 2 ος νικητής θα κερδίσει ένα χρόνο εργασίας/µαθητείας στο εργαστήριο του σεφ κ. Στέλιου Παρλιάρου µε αµοιβή που θα ορίσει ο Χορηγός ΣΕΦ. γ) Ο 3 ος νικητής θα κερδίσει ένα τριήµερο σεµινάριο στη Valrhona, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα, το κόστος των οποίων προσφέρει η Χορηγός DEALS. H συνολική αξία του δώρου ανέρχεται στα Για να παραληφθεί οποιοδήποτε από τα άνω έπαθλα ο νικητής θα πρέπει να προσκοµίζει αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του προς επιβεβαίωση των στοιχείων του. 8. Ολοι οι συµµετέχοντες µπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ στο τηλέφωνο επικοινωνίας κα Χριστίνα Τζιάλλα προκειµένου να ζητήσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση µε το Δ ιαγωνισµό. 9. Με την υποβολή της συµµετοχής τους, οι διαγωνιζόµενοι θα εγγυώνται ανεπιφύλακτα, αναλαµβάνοντας κάθε ευθύνη από την εγγύηση τους αυτή απέναντι στην ΕΤΑΙΡΙΑ και σε οποιονδήποτε τρίτο τυχόν διεκδικήσει δικαιώµατα για την υποβληθείσα συνταγή, (ακόµη και για την καταβολή αποζηµίωσης µετά από τυχόν δικαστικό αγώνα ή εξώδικο συµβιβασµό καθώς και την κάλυψη των σχετικών εξόδων) ότι η συνταγή που θα υποβάλουν θα είναι πρωτότυπη δηλαδή δεν θα έχει δηµοσιευθεί ή εµφανισθεί σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο (περιοδικό, εφηµερίδα, φυλλάδιο) ή ηλεκτρονικό µέσο (ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, εκποµπή στην τηλεόραση ή σε ραδιοφωνικό σταθµό) ούτε και θα εµφανισθεί στο µέλλον µε οποιονδήποτε από τους ως άνω τρόπους στο κοινό είτε στα πλαίσια άλλου διαγωνισµού είτε για εµπορικούς ή διαφηµιστικούς λόγους χωρίς τη συναίνεση και τη γραπτή άδεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 10. Οι διαγωνιζόµενοι αποδέχονται να συµµετάσχουν στο Δ ιαγωνισµό όπως προαναφέρεται, χωρίς αµοιβή ή οικονοµικό αντάλλαγµα και σε περίπτωση που δεν ανακηρυχθούν νικητές, δεν διατηρούν καµία απαίτηση ή αξίωση στο µέλλον κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των Χορηγών από οποιαδήποτε αιτία. 11. Η ανάδειξη των νικητών θα απόκειται στην αποκλειστική κρίση των κριτικών επιτροπών και δεν θα µπορεί να προσβληθεί ή αµφισβητηθεί από τους συµµετέχοντες για οποιονδήποτε λόγο. 12. Τα έπαθλα του Δ ιαγωνισµού είναι προσωπικά µε αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν µεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. 13. Το κόστος των επάθλων του Δ ιαγωνισµού, βαρύνει αποκλειστικά τους Χορηγούς. 14. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Χορηγών στο πλαίσιο πραγµατοποίησης του παρόντος Δ ιαγωνισµού και απονοµής των επάθλων 5

6 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση άρνησης χορήγησης ή τροποποίησης των επάθλων στους νικητές. 15. Η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι Χορηγοί δεν έχουν καµία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε τυχόν συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί σ αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε το Δ ιαγωνισµό, ή τα έπαθλα του Δ ιαγωνισµού, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόµενη µε τον παρόντα Δ ιαγωνισµό. 16. Αν κάποιος από τους νικητές οποιασδήποτε Φάσης αρνηθεί τη συµµετοχή του στην επόµενη φάση του Δ ιαγωνισµού, ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µαζί του εντός 5 ηµερών πριν την επόµενη φάση του Δ ιαγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένου και του γεγονότος ανωτέρας βίας) θα χάνει αυτοµάτως και οριστικά το δικαίωµα να διαγωνιστεί στην επόµενη Φάση και θα ειδοποιείται ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών. 17. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καµία ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των φιναλίστ, των νικητών και των επιλαχόντων, που µπορεί να οφείλονται σε µη απάντηση του τηλεφώνου ή σε απουσία τους. 18. Οποιοσδήποτε από τους συµµετέχοντες στο Δ ιαγωνισµό ή οι νικητές ή οι επιλαχόντες, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και µετά την ανακήρυξή τους ή και µετά την παράδοση και παραλαβή των επάθλων, µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι περιλαµβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 1) κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν στο Δ ιαγωνισµό και γ) σε περίπτωση που ειδοποιηθεί η ΕΤΑΙΡΙΑ ότι η συνταγή αναδειχθέντος φιναλίστ δεν είναι πρωτότυπη ή την έλαβε από άλλο άτοµο χωρίς τη συναίνεσή του άλλου ατόµου για την αποστολή της στο Δ ιαγωνισµό. Σχετική ειδοποίηση για τα ανωτέρω θα δεσµεύει την ΕΤΑΙΡΙΑ οποτεδήποτε και εάν λάβει χώρα 19. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συµµετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Δ ιαγωνισµού, ακόµη και κατά το στάδιο της παράδοσης-παραλαβής των επάθλων µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να µην συµµετέχουν στο Δ ιαγωνισµό µεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, κ.λ.π. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συµπεριφορά κάποιου συµµετέχοντος κριθεί (ακόµη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνοµη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωµα να τον αποκλείσει τελείως από το Δ ιαγωνισµό, ακόµη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή των επάθλων. 20. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής ενός νικητή ή φιναλίστ για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωµά του στα έπαθλα χάνεται οριστικά και σε 6

7 περίπτωση που εχει κερδίσει υποτροφία ή µαθητεία θα σταµατά αµέσως το δικαίωµα παρακολούθησης του τµήµατος ζαχαροπλαστικής ή του εργαστηρίου του σεφ κου Παρλιάρου. 21. H ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει την προκήρυξη του Δ ιαγωνισµού, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και ηµεροµηνίες διεξαγωγής των σταδίων του Δ ιαγωνισµού, ή και να αλλάξει τα µέλη της επιτροπής ή/και να αλλάξει τα προσφερόµενα έπαθλα, ενηµερώνοντας σχετικά µέσω του Περιοδικού ή του site, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. 22. Με τη συµµετοχή τους στον Δ ιαγωνισµό οι συµµετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι η συµµετοχή τους αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ µέρους τους δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για την εκ µέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των Χορηγών τήρηση αρχείου µε τα στοιχεία αυτά µόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Δ ιαγωνισµού και όχι για σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας ή για προωθητικά προγράµµατα και µετά το πέρας του Δ ιαγωνισµού τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν οριστικά σύµφωνα µε όσα επιτάσσει ο ν. 2472/1997 και ο ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήµερα. Τα προσωπικά αυτά δεδοµένα η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι Χορηγοί δεσµεύονται να µην τα κοινοποιήσουν σε κανένα τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του συµµετέχοντος στο Δ ιαγωνισµό. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του Δ ιαγωνισµού τις αποστελλόµενες από τους συµµετέχοντες φόρµες συµµετοχής και αντίγραφα από τις ταυτότητες µέχρι την παράδοση των επάθλων στους νικητές. Οι συµµετέχοντες διατηρούν τη δυνατότητα να ασκήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση προς την ΕΤΑΙΡΙΑ το δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα ή την επιβεβαίωση, ή την τροποποίηση στοιχείων που τηρούνται σε Αρχείο, κατά τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στην ΕΤΑΙΡΙΑ µε συστηµένη επιστολή ή µε στη διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ , Νέο Φάληρο, Αθήνα. 23. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει τα ονόµατα των νικητών στο Περιοδικό και σε οποιαδήποτε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένου και του διαδικτύου και να προβαίνει γενικά σε διαφηµιστική εκµετάλλευση και προβολή κάθε σχετικού γεγονότος κατ' επιλογήν της. 24. Οι συµµετέχοντες µε την υποβολή της αίτησης - φόρµας συµµετοχής τους στο Δ ιαγωνισµό και την αποδοχή των όρων του Δ ιαγωνισµού, συµφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα και παρέχουν τη συγκατάθεση, εξουσιοδότησή τους και την άδεια στην ΕΤΑΙΡΙΑ: α) να φωτογραφήσει τη συνταγή που παρασκεύασαν, να την καταγράψει και να τη δηµοσιεύσει σε οποιοδήποτε από τα έντυπά της ή/και να την αναρτήσει στην ηλεκτρονική της σελίδα για όσο χρονικό διάστηµα αυτή κρίνει σκόπιµο, κάνοντας µνεία στο δηµιουργό της και γενικά η ΕΤΑΙΡΙΑ θα δικαιούται να χρησιµοποιεί και εκµεταλλεύεται τις συνταγές κατά την κρίση της, χωρίς άδεια από τους διαγωνιζόµενους οποιοδήποτε διάστηµα κρίνει σκόπιµο εις το διηνεκές, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης σ αυτούς και οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν ότι δε γεννάται οιαδήποτε αξίωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης 7

8 πηγάζουσα εκ της ως άνω χρήσης για το παρόν ή το µέλλον και σε κάθε περίπτωση παραιτούνται ρητά οιασδήποτε τυχόν τέτοιας αξίωσης για το παρόν ή το µέλλον, β) να προβάλλει το Δ ιαγωνισµό ή/και τα αποτελέσµατά του µέσω του περιοδικού και του site, καθώς και µέσω ραδιοφώνου ή οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού µέσου επιλέξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Έτσι η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και να δηµοσιεύσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τα ονόµατα των νικητών και των επιλαχόντων, φωτογραφίες, φίλµ και βίντεο µε την εικόνα τους σε οποιοδήποτε από τα έντυπά της ή σε οποιοδήποτε µέσο µαζικής ενηµέρωσης συµπεριλαµβανοµένου και του διαδικτύου και γενικά να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά µε το Δ ιαγωνισµό ή/και να προβαίνει γενικά σε διαφηµιστική εκµετάλλευση και προβολή του Δ ιαγωνισµού, κατά την απόλυτη επιλογή και κρίση της. Η συµµετοχή στο Δ ιαγωνισµό παρέχει αυτοµάτως αναφορικά µε τα προαναφερόµενα και την προς τούτο συναίνεση των συµµετεχόντων και εκχώρηση των αναγκαίων πνευµατικών δικαιωµάτων ατελώς, χωρίς καµία οικονοµική αξίωση ή απαίτηση των συµµετεχόντων και χωρίς την καταβολή σ αυτούς οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης. 25. Η συµµετοχή στο Δ ιαγωνισµό σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συµµετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συµµετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των Χορηγών. Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβληµάτων του διαδικτύου και ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβληµάτων κατά τη διάρκεια αποστολής οποιασδήποτε συµµετοχής στο Δ ιαγωνισµό λόγω απρόβλεπτης βλάβης του εξοπλισµού της, είτε λόγω βλάβης ή αδυναµίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή του τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού (π.χ. µη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, µη αποστολή µηνυµάτων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου, διακοπή σύνδεσης µε το δίκτυο κλπ.) και απαλλάσσεται αζήµια των υποχρεώσεών της από το Δ ιαγωνισµό. 26. Οι συµµετέχοντες στο Δ ιαγωνισµό δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των Χορηγών ή στο site. 27. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αµφισβήτησης από συµµετέχοντα στον Δ ιαγωνισµό σχετικά µε την ερµηνεία ή ορθή εφαρµογή όρου τινός του Δ ιαγωνισµού, ο συµµετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συµβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συµµετέχων θα έχει το δικαίωµα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια, όπως ορίζεται παρακάτω. 28. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούµενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται µε αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόµη και συντρέχουσας) σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 8

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, Νέο Φάληρο, T.K. 185 47, τηλ. 2104808000) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΑ ΕΣ MOTORS A.E. Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM SUBARU XV Λάβε µέρος στο διαγωνισµό selfie στο instagram και κέρδισε µια απόδραση µε το ποδήλατό σου και το

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz»

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα»

Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα» Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»), που εδρεύει στην Κοζάνη (1ο χλµ Κοζάνης Αργίλου, 50100),

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας»

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»),

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Οι συµµετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού, µπορεί να αποκλεισθούν για τους παρακάτω λόγους:

Φύλλο 2. Οι συµµετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού, µπορεί να αποκλεισθούν για τους παρακάτω λόγους: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρία «ELBISCO AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» µε Α.Φ.Μ: 094207902 (εφεξής ο «Διοργανωτής») που εδρεύει στο Πικέρµι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση»

Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση» Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση» Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone- Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone- Panafon» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα