Αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον Δ ιαγωνισµό είναι ο διαγωνιζόµενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους του Δ ιαγωνισµού:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον Δ ιαγωνισµό είναι ο διαγωνιζόµενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους του Δ ιαγωνισµού:"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO Δ ΙΑΓΩΩΝΙΣΜΟ «ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΟΥ «ΓΛΥΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» Η εταιρεία µε την επωνυµία ««ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ ΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Νέο Φάληρο (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K ) (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εκδίδει το περιοδικό «Γλυκές Ιστορίες» (το «Περιοδικό») και έχει αναπτύξει και την ηλεκτρονική σελίδα (το «site»),διοργανώνει διαγωνισµό µε τίτλο «Δ ιαγωνισµός από τις γλυκές ιστορίες» (εφεξής «ο Δ ιαγωνισµός») µε χορηγούς των δώρων: α) τον εκπαιδευτικό όµιλο «Le Monde» µε έδρα την Αθήνα, οδός Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο, τηλέφωνο: φάξ (εφεξής ο «Le Monde»), τον Έλληνα σεφ κ. Στέλιο Παρλιάρο (εφεξής ο «ΣΕΦ») και την εταιρία «DEALS SA» µε έδρα την Αθήνα, οδός Ιωνίας 124, Αχαρναί, τηλέφωνο: φαξ: (εφεξής η «DEALS»), και από κοινού όλοι οι χορηγοί των δώρων εφεξής ως οι «Χορηγοί». Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη τριών (3) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται στον όρο 7 των παρόντων όρων, τα οποία αναλαµβάνουν την υποχρέωση και την ευθύνη να παρέχουν οι Χορηγοί. Στόχος του Δ ιαγωνισµού είναι η ενθάρρυνση και ανάδειξη νέων ταλαντούχων ατόµων, που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τη ζαχαροπλαστική. Αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον Δ ιαγωνισµό είναι ο διαγωνιζόµενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους του Δ ιαγωνισµού: 1. Δ ικαίωµα συµµετοχής στον Δ ιαγωνισµό έχουν όλοι όσοι διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 30 ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Από τον Δ ιαγωνισµό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι Α) της Εταιρείας και των άλλων θυγατρικών εταιριών του Οµίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 5 υποπαρ. Α (αα, ββ, γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920,Β) των Χορηγών και των θυγατρικών τους καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου (2ου) βαθµού. 2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Δ ιαγωνισµό µπορούν να το κάνουν µε δύο τρόπους: α) Ταχυδροµικώς ή µε courier: θα πρέπει να συµπληρώσουν τα στοιχεία τους στο ειδικό κουπόνι που θα βρουν στο τεύχος Απριλίου 2012 του Περιοδικού (σελίδα 25) και να το αποστείλουν µαζί και την απαιτούµενη φωτογραφία που αναφέρεται στον όρο 3 παράγραφος 2 στη διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ , Νέο Φάληρο, Αθήνα µε την ένδειξη «Για το περιοδικό Γλυκές Ιστορίες/ Για τον διαγωνισµό» β) Ηλεκτρονικά: Στέλνοντας στο Σε αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, ηλικία, Τηλέφωνο/ κινητό, Δ ιεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ. και , εφόσον υπάρχει). Επιπλέον, στο θα πρέπει να επισυνάψουν και το αναλυτικό κείµενο της συνταγής που απαιτείται, σε αρχείο που να µπορεί να διαβαστεί από το σύστηµα «word», αλλά και την απαιτούµενη συνοδευτική φωτογραφία (όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρονται αναλυτικά 1

2 όλα τα παραπάνω στοιχεία του συµµετέχοντος, δεν θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή του στο Δ ιαγωνισµό. 3. Ο Δ ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις. Α Φάση: Στην πρώτη φάση του Δ ιαγωνισµού, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να: 1) πειραµατιστούν στο σπίτι τους και να φτιάξουν µια συνταγή γλυκού µε όλα ή µερικά από τα υλικά που αναφέρονται στο κουπόνι που θα βρουν στο Περιοδικό. Έπειτα, θα πρέπει να καθαρογράψουν επάνω στο απόκοµµα την συνταγή τους (υλικά και εκτέλεση). Για τα υλικά που χρησιµοποίησαν θα πρέπει να συµπληρώσουν την ακριβή ποσότητα σε γραµµάρια ή λίτρα, αλλά και σε τι µορφή είναι το υλικό (π.χ. κρέµα γάλακτος χτυπηµένη σε παχύρρευστη µορφή ή ρευστή, ολόκληρα αυγά ή ασπράδια ή µόνο κρόκοι κ.λπ.). Αν ο χώρος δεν επαρκεί για να γραφτεί η συνταγή, µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια καθαρή σελίδα και να µας την στείλουν µαζί µε το απόκοµµα όπου θα έχουν συµπληρώσει τα στοιχεία τους. 2) Επίσης θα πρέπει να αποστείλουν µια φωτογραφία, στην οποία να απεικονίζονται οι ίδιοι µαζί µε το γλυκό που δηµιούργησαν, ώστε να είµαστε βέβαιοι ότι το έχουν παρασκευάσει. ΩΩς έγκυρες συµµετοχές, θεωρούνται εκείνες που θα έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ή αποσταλεί µε courier ή ταχυδροµικώς στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ το αργότερο µέχρι την 1 η Ιουνίου Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων συµµετοχής για τις ταχυδροµικές συµµετοχές θα ελεγχθεί από τη σφαργίδα του ταχυδροµείου, για τις συµµετοχές µε courier θα ελεγχθεί από τη σφραγίδα παραλαβής της εταιρίας courier. Δ ιευκρινίζεται, ότι µετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήµατος, καµία συµµετοχή δεν είναι δυνατή και τυχόν γενόµενες θεωρούνται άκυρες Στην πρώτη (Α ) φάση θα αξιολογηθούν οι έγκυρες συµµετοχές - απαντήσεις και συνταγές, από την συντακτική οµάδα του Περιοδικού και τον ΣΕΦ Στέλιο Παρλιάρο. Οσοι συµµετέχοντες πληρούν τις προδιαγραφές (εφεξής οι «φιναλίστ»), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και µέσω (εφόσον διαθέτουν) προκειµένου να συνεχίσουν στη δεύτερη (Β ) φάση του Δ ιαγωνισµού. Στην επόµενη φάση του Δ ιαγωνισµού θα προκριθούν όλοι όσων οι συνταγές εγκριθούν από την συντακτική οµάδα του περιοδικού και τον ΣΕΦ Στέλιο Παρλιάρο. Για να είναι αποδεκτή η συνταγή και να επιτρέπει στον αποστολέα τη συµµετοχή του στην πρώτη (Α ) φάση του Δ ιαγωνισµού, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) η υποβληθείσα συνταγή να µην έχει δηµοσιευθεί σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ιστοσελίδα ή οπουδήποτε αλλού, διαφορετικά σε οποιοδήποτε στάδιο του Δ ιαγωνισµού διαπιστωθεί παράβαση αυτής της προϋπόθεσης, η συµµετοχή του διαγωνιζόµενου ακυρώνεται. β) αποδεκτές θα γίνονται οι συνταγές µόνον εάν τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται ζυγισµένα, οι ποσότητες των υλικών καθώς και ο τρόπος παρασκευής δίνονται µε τρόπο απόλυτα κατανοητό από τα µέλη της επιτροπής, καθώς επίσης αναφέρεται λεπτοµερώς η διαδικασία παρασκευής µε πλήρη εξήγηση από την 2

3 προετοιµασία της συνταγής µέχρι το σερβίρισµα, καθώς και το χρόνο προετοιµασίας και ψησίµατος. γ) Δ εν επιτρέπεται η πολλαπλή συµµετοχή του ιδίου προσώπου µε αποστολή περισσότερων από µία συνταγές στο Δ ιαγωνισµό. Αν αποσταλούν περισσότερες από µία συνταγές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόµενες της πρώτης συµµετοχής του θα ακυρώνονται και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. δ) Για την εγκυρότητα της συµµετοχής τους, οι συµµετέχοντες πρέπει να συµπληρώσουν πλήρως όλα τα απαιτούµενα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας τους που περιέχονται στη φόρµα συµµετοχής που θα χρησιµοποιήσουν. Οι συµµετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ευανάγνωστη, πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή µη ορθή ή µη αληθής συµπλήρωση των στοιχείων των συµµετεχόντων παρέχει δικαίωµα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να ακυρώσει τη συµµετοχή τους στο Δ ιαγωνισµό. Τα ονόµατα των φιναλίστ που θα αναδειχθούν στην Α φάση και θα συµµετάσχουν στη Β φάση του Δ ιαγωνισµού θα δηµοσιευθούν στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2012 του Περιοδικού και θα αναρτηθούν στο site έως την 15/07/ Β Φάση: Η δεύτερη (Β ) φάση του Δ ιαγωνισµού θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της σχολής Le Monde στην Αθήνα που θα διαθέσει η Le Monde. Στη Β φάση του Δ ιαγωνισµού θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, οι οποίοι θα συµµετέχουν στην Γ τελική φάση του Δ ιαγωνισµού. Η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής της δεύτερης (Β ) φάσης του Δ ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στο site και θα ανακοινωθεί στους φιναλίστ τηλεφωνικώς ή/και µε e mail (εφόσον διαθέτουν) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση συµµετοχής οι συµµετέχοντες νικητές της Α Φάσης το αργότερο 10 ηµέρες νωρίτερα από την ηµέρα διεξαγωγής της. Κατά τη διάρκεια της Β φάσης, οι φιναλίστ θα κληθούν να δηµιουργήσουν ένα γλυκό έδεσµα που θα τους υποδειχθεί εκείνη την ηµέρα από την Επιτροπή του Δ ιαγωνισµού, χρησιµοποιώντας τα υλικά που θα τους παρασχεθούν πριν την έναρξη της Β φάσης. Για την υλοποίηση της συνταγής τους, οι φιναλίστ θα χρησιµοποιήσουν σκεύη και αξεσουάρ κουζίνας που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η Le Monde. Το γλυκό έδεσµα που θα δηµιουργήσουν οι φιναλίστ θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος (από την έναρξη του διαγωνιστικού χρόνου έως την παρουσίαση του πιάτου στην τελική του µορφή), διάστηµα το οποίο θα ορίσει η Επιτροπή του Δ ιαγωνισµού και δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες. Το έδεσµα θα δοκιµαστεί και θα κριθεί από την Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον ζαχαροπλάστη κ. Στέλιο Παρλιάρο, σεφ του περιοδικού «Γαστρονόµος» και της σχολής Le Monde αλλά και ζαχαροπλάστες που θα ορίσει η συντακτική οµάδα του περιοδικού. Το γλυκό θα κριθεί ανάλογα µε τη χρήση των υλικών, την γεύση, την εµφάνιση και την πρωτοτυπία. 5. Οι φιναλίστ που θα προκριθούν στην τρίτη (Γ ) τελική φάση του Δ ιαγωνισµού θα επιλεγούν την ηµέρα διεξαγωγής της Β φάσης και οφείλουν να επιβεβαιώσουν 3

4 εντός δύο (2) ηµερών από την τηλεφωνική επικοινωνία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ µαζί τους, τη συµµετοχή τους σ αυτή. 6. Γ Φάση: Η Γ Φάση θα διεξαχθεί και πάλι στις εγκαταστάσεις της Le Monde και στη φάση αυτή θα διαγωνιστούν οι τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, που θα έχουν αναδειχθεί στη Β φάση. Η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής της τελικής (Γ ) φάσης του Δ ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στο site και θα γνωστοποιηθεί στους φιναλίστ το αργότερο 1 ηµέρα νωρίτερα από την ηµέρα διεξαγωγής της τελικής (Γ ) φάσης είτε µε e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε µε τηλεφώνηµα στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση συµµετοχής τους οι παραπάνω νικητές και επιλαχόντες. Κατά τη διάρκεια της τελικής (Γ ) αυτής φάσης οι νικητές και επιλαχόντες θα κληθούν να δηµιουργήσουν ξανά ένα γλυκό έδεσµα που θα τους υποδειχθεί από την Επιτροπή του Δ ιαγωνισµού εκείνη την ηµέρα, χρησιµοποιώντας τα υλικά που θα τους παρασχεθούν πριν την έναρξη της Γ φάσης. Για την υλοποίηση της συνταγής τους, οι φιναλίστ θα χρησιµοποιήσουν σκεύη και αξεσουάρ κουζίνας που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η Le Monde. Θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή που θα τους βαθµολογήσει, ώστε να προκύψει η σειρά κατάταξής τους. Οι επιλαχόντες θα αξιολογηθούν και στις δυο φάσεις του Δ ιαγωνισµού Β και Γ ώστε να µπουν σε σειρά κατάταξης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συµµετοχή τακτικού νικητή ή δεν γίνει αποδεκτό το έπαθλο από κάποιον από τους τακτικούς νικητές. Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στο τέλος της ηµέρας διεξαγωγής της (Γ ) φάσης του Δ ιαγωνισµού στις εγκαταστάσεις της Le Monde και θα ανακοινωθούν στο site εντός 3 ηµερών. 7. Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων θα βαθµολογηθούν και αξιολογηθούν οι νικητές σε όλες τις φάσεις του Δ ιαγωνισµού είναι: α) Η πρωτοτυπία και αυθεντικότητα των συνταγών, ώστε να µην αντιστοιχούν σε γνωστές και ήδη υπάρχουσες συνταγές που να περιλαµβάνονται, κατά την ηµέρα αποστολής της φόρµας συµµετοχής στο διαγωνισµό σε κατάλογο συνταγών που δηµοσιεύονται σε ιστοσελίδες βάσεων δεδοµένων µε συνταγές, ή σε οποιοδήποτε εκδιδόµενο έντυπο ή /και περιοδικό µε συνταγές, ή οπουδήποτε αλλού κ.λ.π.. β) Η πρωτοτυπία της διαχείρισης και σύνθεσης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση της συνταγής. γ) Η σαφήνεια περιγραφής της συνταγής και του τρόπου εκτέλεσής της. δ) Η τεχνική αρτιότητα στην εκτέλεση της συνταγής και ε) Το τελικό γευστικό αποτέλεσµα καθώς και το αισθητικό αποτέλεσµα, δηλ. η εµφάνιση, ο στολισµός και η συνολική εικόνα και παρουσίαση του γλυκού εδέσµατος. 4

5 7. Τα έπαθλα που θα κερδίσουν οι νικητές του Δ ιαγωνισµού είναι τα ακόλουθα: α) Ο 1 ος νικητής θα κερδίσει µία διετή παρακολούθηση υποτροφία που προσφέρει ο Χορηγός LE MONDE στο τµήµα ζαχαροπλαστικής, αξίας ευρώ. β) Ο 2 ος νικητής θα κερδίσει ένα χρόνο εργασίας/µαθητείας στο εργαστήριο του σεφ κ. Στέλιου Παρλιάρου µε αµοιβή που θα ορίσει ο Χορηγός ΣΕΦ. γ) Ο 3 ος νικητής θα κερδίσει ένα τριήµερο σεµινάριο στη Valrhona, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα, το κόστος των οποίων προσφέρει η Χορηγός DEALS. H συνολική αξία του δώρου ανέρχεται στα Για να παραληφθεί οποιοδήποτε από τα άνω έπαθλα ο νικητής θα πρέπει να προσκοµίζει αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του προς επιβεβαίωση των στοιχείων του. 8. Ολοι οι συµµετέχοντες µπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ στο τηλέφωνο επικοινωνίας κα Χριστίνα Τζιάλλα προκειµένου να ζητήσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση µε το Δ ιαγωνισµό. 9. Με την υποβολή της συµµετοχής τους, οι διαγωνιζόµενοι θα εγγυώνται ανεπιφύλακτα, αναλαµβάνοντας κάθε ευθύνη από την εγγύηση τους αυτή απέναντι στην ΕΤΑΙΡΙΑ και σε οποιονδήποτε τρίτο τυχόν διεκδικήσει δικαιώµατα για την υποβληθείσα συνταγή, (ακόµη και για την καταβολή αποζηµίωσης µετά από τυχόν δικαστικό αγώνα ή εξώδικο συµβιβασµό καθώς και την κάλυψη των σχετικών εξόδων) ότι η συνταγή που θα υποβάλουν θα είναι πρωτότυπη δηλαδή δεν θα έχει δηµοσιευθεί ή εµφανισθεί σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο (περιοδικό, εφηµερίδα, φυλλάδιο) ή ηλεκτρονικό µέσο (ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, εκποµπή στην τηλεόραση ή σε ραδιοφωνικό σταθµό) ούτε και θα εµφανισθεί στο µέλλον µε οποιονδήποτε από τους ως άνω τρόπους στο κοινό είτε στα πλαίσια άλλου διαγωνισµού είτε για εµπορικούς ή διαφηµιστικούς λόγους χωρίς τη συναίνεση και τη γραπτή άδεια της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 10. Οι διαγωνιζόµενοι αποδέχονται να συµµετάσχουν στο Δ ιαγωνισµό όπως προαναφέρεται, χωρίς αµοιβή ή οικονοµικό αντάλλαγµα και σε περίπτωση που δεν ανακηρυχθούν νικητές, δεν διατηρούν καµία απαίτηση ή αξίωση στο µέλλον κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των Χορηγών από οποιαδήποτε αιτία. 11. Η ανάδειξη των νικητών θα απόκειται στην αποκλειστική κρίση των κριτικών επιτροπών και δεν θα µπορεί να προσβληθεί ή αµφισβητηθεί από τους συµµετέχοντες για οποιονδήποτε λόγο. 12. Τα έπαθλα του Δ ιαγωνισµού είναι προσωπικά µε αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν µεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλα δώρα. 13. Το κόστος των επάθλων του Δ ιαγωνισµού, βαρύνει αποκλειστικά τους Χορηγούς. 14. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Χορηγών στο πλαίσιο πραγµατοποίησης του παρόντος Δ ιαγωνισµού και απονοµής των επάθλων 5

6 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση άρνησης χορήγησης ή τροποποίησης των επάθλων στους νικητές. 15. Η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι Χορηγοί δεν έχουν καµία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε τυχόν συµβεί ή/και ζηµία ή/και βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί σ αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε το Δ ιαγωνισµό, ή τα έπαθλα του Δ ιαγωνισµού, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόµενη µε τον παρόντα Δ ιαγωνισµό. 16. Αν κάποιος από τους νικητές οποιασδήποτε Φάσης αρνηθεί τη συµµετοχή του στην επόµενη φάση του Δ ιαγωνισµού, ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µαζί του εντός 5 ηµερών πριν την επόµενη φάση του Δ ιαγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένου και του γεγονότος ανωτέρας βίας) θα χάνει αυτοµάτως και οριστικά το δικαίωµα να διαγωνιστεί στην επόµενη Φάση και θα ειδοποιείται ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών. 17. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καµία ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των φιναλίστ, των νικητών και των επιλαχόντων, που µπορεί να οφείλονται σε µη απάντηση του τηλεφώνου ή σε απουσία τους. 18. Οποιοσδήποτε από τους συµµετέχοντες στο Δ ιαγωνισµό ή οι νικητές ή οι επιλαχόντες, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και µετά την ανακήρυξή τους ή και µετά την παράδοση και παραλαβή των επάθλων, µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι περιλαµβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 1) κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν στο Δ ιαγωνισµό και γ) σε περίπτωση που ειδοποιηθεί η ΕΤΑΙΡΙΑ ότι η συνταγή αναδειχθέντος φιναλίστ δεν είναι πρωτότυπη ή την έλαβε από άλλο άτοµο χωρίς τη συναίνεσή του άλλου ατόµου για την αποστολή της στο Δ ιαγωνισµό. Σχετική ειδοποίηση για τα ανωτέρω θα δεσµεύει την ΕΤΑΙΡΙΑ οποτεδήποτε και εάν λάβει χώρα 19. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συµµετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Δ ιαγωνισµού, ακόµη και κατά το στάδιο της παράδοσης-παραλαβής των επάθλων µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να µην συµµετέχουν στο Δ ιαγωνισµό µεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, κ.λ.π. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συµπεριφορά κάποιου συµµετέχοντος κριθεί (ακόµη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνοµη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωµα να τον αποκλείσει τελείως από το Δ ιαγωνισµό, ακόµη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή των επάθλων. 20. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής ενός νικητή ή φιναλίστ για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωµά του στα έπαθλα χάνεται οριστικά και σε 6

7 περίπτωση που εχει κερδίσει υποτροφία ή µαθητεία θα σταµατά αµέσως το δικαίωµα παρακολούθησης του τµήµατος ζαχαροπλαστικής ή του εργαστηρίου του σεφ κου Παρλιάρου. 21. H ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει την προκήρυξη του Δ ιαγωνισµού, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και ηµεροµηνίες διεξαγωγής των σταδίων του Δ ιαγωνισµού, ή και να αλλάξει τα µέλη της επιτροπής ή/και να αλλάξει τα προσφερόµενα έπαθλα, ενηµερώνοντας σχετικά µέσω του Περιοδικού ή του site, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. 22. Με τη συµµετοχή τους στον Δ ιαγωνισµό οι συµµετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι η συµµετοχή τους αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ µέρους τους δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για την εκ µέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των Χορηγών τήρηση αρχείου µε τα στοιχεία αυτά µόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Δ ιαγωνισµού και όχι για σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας ή για προωθητικά προγράµµατα και µετά το πέρας του Δ ιαγωνισµού τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν οριστικά σύµφωνα µε όσα επιτάσσει ο ν. 2472/1997 και ο ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήµερα. Τα προσωπικά αυτά δεδοµένα η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι Χορηγοί δεσµεύονται να µην τα κοινοποιήσουν σε κανένα τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του συµµετέχοντος στο Δ ιαγωνισµό. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του Δ ιαγωνισµού τις αποστελλόµενες από τους συµµετέχοντες φόρµες συµµετοχής και αντίγραφα από τις ταυτότητες µέχρι την παράδοση των επάθλων στους νικητές. Οι συµµετέχοντες διατηρούν τη δυνατότητα να ασκήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση προς την ΕΤΑΙΡΙΑ το δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα ή την επιβεβαίωση, ή την τροποποίηση στοιχείων που τηρούνται σε Αρχείο, κατά τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στην ΕΤΑΙΡΙΑ µε συστηµένη επιστολή ή µε στη διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ , Νέο Φάληρο, Αθήνα. 23. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει τα ονόµατα των νικητών στο Περιοδικό και σε οποιαδήποτε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένου και του διαδικτύου και να προβαίνει γενικά σε διαφηµιστική εκµετάλλευση και προβολή κάθε σχετικού γεγονότος κατ' επιλογήν της. 24. Οι συµµετέχοντες µε την υποβολή της αίτησης - φόρµας συµµετοχής τους στο Δ ιαγωνισµό και την αποδοχή των όρων του Δ ιαγωνισµού, συµφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα και παρέχουν τη συγκατάθεση, εξουσιοδότησή τους και την άδεια στην ΕΤΑΙΡΙΑ: α) να φωτογραφήσει τη συνταγή που παρασκεύασαν, να την καταγράψει και να τη δηµοσιεύσει σε οποιοδήποτε από τα έντυπά της ή/και να την αναρτήσει στην ηλεκτρονική της σελίδα για όσο χρονικό διάστηµα αυτή κρίνει σκόπιµο, κάνοντας µνεία στο δηµιουργό της και γενικά η ΕΤΑΙΡΙΑ θα δικαιούται να χρησιµοποιεί και εκµεταλλεύεται τις συνταγές κατά την κρίση της, χωρίς άδεια από τους διαγωνιζόµενους οποιοδήποτε διάστηµα κρίνει σκόπιµο εις το διηνεκές, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης σ αυτούς και οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν ότι δε γεννάται οιαδήποτε αξίωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης 7

8 πηγάζουσα εκ της ως άνω χρήσης για το παρόν ή το µέλλον και σε κάθε περίπτωση παραιτούνται ρητά οιασδήποτε τυχόν τέτοιας αξίωσης για το παρόν ή το µέλλον, β) να προβάλλει το Δ ιαγωνισµό ή/και τα αποτελέσµατά του µέσω του περιοδικού και του site, καθώς και µέσω ραδιοφώνου ή οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού µέσου επιλέξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Έτσι η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και να δηµοσιεύσει για διαφηµιστικούς σκοπούς τα ονόµατα των νικητών και των επιλαχόντων, φωτογραφίες, φίλµ και βίντεο µε την εικόνα τους σε οποιοδήποτε από τα έντυπά της ή σε οποιοδήποτε µέσο µαζικής ενηµέρωσης συµπεριλαµβανοµένου και του διαδικτύου και γενικά να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά µε το Δ ιαγωνισµό ή/και να προβαίνει γενικά σε διαφηµιστική εκµετάλλευση και προβολή του Δ ιαγωνισµού, κατά την απόλυτη επιλογή και κρίση της. Η συµµετοχή στο Δ ιαγωνισµό παρέχει αυτοµάτως αναφορικά µε τα προαναφερόµενα και την προς τούτο συναίνεση των συµµετεχόντων και εκχώρηση των αναγκαίων πνευµατικών δικαιωµάτων ατελώς, χωρίς καµία οικονοµική αξίωση ή απαίτηση των συµµετεχόντων και χωρίς την καταβολή σ αυτούς οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης. 25. Η συµµετοχή στο Δ ιαγωνισµό σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συµµετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συµµετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των Χορηγών. Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβληµάτων του διαδικτύου και ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβληµάτων κατά τη διάρκεια αποστολής οποιασδήποτε συµµετοχής στο Δ ιαγωνισµό λόγω απρόβλεπτης βλάβης του εξοπλισµού της, είτε λόγω βλάβης ή αδυναµίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή του τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού (π.χ. µη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, µη αποστολή µηνυµάτων λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου, διακοπή σύνδεσης µε το δίκτυο κλπ.) και απαλλάσσεται αζήµια των υποχρεώσεών της από το Δ ιαγωνισµό. 26. Οι συµµετέχοντες στο Δ ιαγωνισµό δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των Χορηγών ή στο site. 27. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αµφισβήτησης από συµµετέχοντα στον Δ ιαγωνισµό σχετικά µε την ερµηνεία ή ορθή εφαρµογή όρου τινός του Δ ιαγωνισµού, ο συµµετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στην ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία θα καταβάλει προσπάθεια συµβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συµµετέχων θα έχει το δικαίωµα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια, όπως ορίζεται παρακάτω. 28. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούµενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται µε αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόµη και συντρέχουσας) σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 8

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής 1] Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.», σε συνεργασία με την εταιρεία «YOLENIS.COM Ε.Π.Ε.» (οι «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY"

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY" 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY Πρόκειται για διαγωνισμό που θα προβληθεί στa περιοδικά "YES, TV ZAPPING, TV24, TIVI" 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY THALATTA SEASIDE HOTEL Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67

«Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με έδρα Σζαβέλλα 67 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BOBBI BROWN GREECE «Γνωρίστε το make up της ταινίας «ΑΝ»» «Κλήρωση στα μέλη της σελίδας FACEBOOK για 10 προϊόντα Bobbi Brown» Η εταιρεία με την επωνυμία «ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.», με

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

2. Διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού: από 28/6/2013 εώς 31/7/2013.

2. Διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισµού: από 28/6/2013 εώς 31/7/2013. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προκήρυξη όρων διαγωνισµού υπό τον τίτλο «Διαγωνισµός siamo.gr» από την εταιρεία µε την επωνυµία Β. Σιάµος και Σία ΟΕ στο εξής «η Διοργανώτρια»), µέσω του site www.siamo.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MASTERCARD «ΕVERGREEN HOME» 1. Στο ιαγωνισµό «MasterCard Evergreen Home» (εφεξής ο «ιαγωνισµός»), τον οποίο διοργανώνει η «MasterCard Europe» (η «MasterCard»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό We Love Pizza 1. H Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε. «ΚΥΚΝΟΣ» (έδρα Nαύπλιο Σιδ.Μεραρχίας16, Τ.Κ. 21100, τηλ. 210 5225671), εφεξής η «Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business" H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ. 211 105 4510, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργανώνουν Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα την "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων London 2012 Χρησιμοποιήστε κάρτες Visa εκδόσεως Alpha Bank για οποιαδήποτε αγορά σας και κερδίστε. H Visa σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «DELONGHI KENWOOD HELLAS», με ΑΦΜ 999120410, που εδρεύει στην οδό Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITROEN C3 DIESEL»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITROEN C3 DIESEL» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «CITROEN C3 DIESEL» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

(MSISDN) ικαιολογητικού)

(MSISDN) ικαιολογητικού) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΤΑ ΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗ Κατόπιν πραγµατοποίησης νέας σύνδεσης COSMOTE ή COSMOTE Internet On The Go Student ή COSMOTE Internet Any Way 5GB ή αγοράς οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. και ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το διάστημα 18/06 04/07/2015, μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ. KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ. KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί Όροι και Προϋποθέσεις συµµετοχής στον Διαγωνισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Περιγραφή του Διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Λ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «PIRELLI & C. S.p.A.» (εφεξής η «Pirelli» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (οδός Viale Pierro & Alberto Pirelli 25, TK 20126, Μιλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Οι συµµετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού, µπορεί να αποκλεισθούν για τους παρακάτω λόγους:

Φύλλο 2. Οι συµµετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού, µπορεί να αποκλεισθούν για τους παρακάτω λόγους: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρία «ELBISCO AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» µε Α.Φ.Μ: 094207902 (εφεξής ο «Διοργανωτής») που εδρεύει στο Πικέρµι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Priceless Surprises Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα