Μετανάστευση ιατρών προς την Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετανάστευση ιατρών προς την Ελλάδα"

Transcript

1 Μετανάστευση ιατρών προς την Ελλάδα Μια πρώτη αποτύπωση του φαινομένου n Ε. Παϊζη 1, Ε. Ιωαννιδη-Καπολου 2, Δ. Αγραφιωτης 3 1 Προϊσταμένη Διοικητικού ΙΣ Αθηνών, Π.Ε. - Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», 2 Κοινωνιολόγος ερευνήτρια, Τομέας Κοινωνιολογίας ΕΣΔΥ, 3 Καθηγητής Κοινωνιολογίας ΕΣΔΥ Περίληψη: Όπως και σε άλλες χώρες, η μετανάστευση έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις και στον τομέα της υγείας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή των μεταναστών ιατρών στην περιοχή της πρωτεύουσας και σε επαρχιακές πόλεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από διερεύνηση των αρχείων του ΙΣΑ και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, προκύπτει ότι στην Ελλάδα το σύνολο των μεταναστών ιατρών ανέρχεται σε ποσοστό 2,54%, σε σύνολο των ιατρών της χώρας. Στην Αθήνα, το σύνολο των μεταναστών ιατρών ανέρχεται σε ποσοστό 3,42%, σε σύνολο των ιατρών της περιοχής Αθηνών. Από τους εγγεγραμμένους μετανάστες στην περιοχή της Πρωτεύουσας, οι 321 είναι ομογενείς, ενώ 448 είναι αλλοδαποί. Σε σύνολο ομογενών ιατρών ποσοστό 67% είναι Κύπριοι, ενώ οι Βορειοηπειρώτες είναι 26,5%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών ιατρών προέρχεται από Ανατολικές Χώρες, ενώ ακολουθούν οι Τρίτες Χώρες και μετά, με ποσοστό 26,2%, αλλοδαποί από Κράτη Μέλη της ΕΕ. Οι μετανάστες ιατροί προτιμούν να ασκούν την ιατρική στο ιδιωτικό τους ιατρείο (ποσοστό 37%), ενώ σε ασφαλιστικούς οργανισμούς απασχολείται μικρό ποσοστό (11%), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) απασχολείται ποσοστό 7,2%. Η ανεργία στο χώρο των μεταναστών ιατρών πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μετανάστες ιατροί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό (2,54%), το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι εγκατεστημένο στην Αθήνα. ΕισαγωγΗ Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή των μεταναστευτικών τάσεων των ιατρών στην Ελλάδα, καθόσον μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν παρόμοια στατιστικά στοιχεία, καθώς και η καταγραφή των μεταναστών ιατρών σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Ας ορίσουμε όμως τι σημαίνει μετανάστης ιατρός. Είναι ο επαγγελματίας Υγείας που απολαμβάνει πιστοποίηση ισοδυναμίας στις χώρες καταγωγής και προορισμού 5. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ένα από τα βασικά στάδια της οποίας ήταν η ενιαία εσωτερική αγορά, δηλαδή η ελεύθερη κυκλοφορία συντελεστών παραγωγής (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, υπηρεσίες), παράλληλα με τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οδήγησαν σε ένα σημαντικό μεταναστευτικό ρεύμα στα τέλη του 2ού αιώνα. Σε ό,τι αφορά τον υγειονομικό τομέα, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων περιλαμβάνει την αγορά εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των λοιπών επαγγελμάτων υγείας, καθώς επίσης και την πιθανή ζήτηση υπηρεσιών από πρόσωπα που διαμένουν για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα (Οικονόμου Χ., 24). Ο Υγειονομικός τομέας χαρακτηρίζεται ως τομέας εντάσεως εργασίας, δεδομένου ότι απαιτείται έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με εκτίμηση του International Labour Office (1999, Geneva, p.23), 35 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως εργάζονται σε επαγγέλματα Υγείας. Η σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τομέα της Υγείας έχει γίνει αντιληπτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση που, μέσα στα πλαίσια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, εξέδωσε μία σειρά από οδηγίες που είχαν σχέση με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης των πτυχίων, των πιστοποιητικών και των τίτλων που έχουν απονεμηθεί από τα κράτη μέλη. Η διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της εγκατάστασης των ιατρών αποτέλεσε αντικείμενο δύο οδηγιών, των 75/362/ΕΟΚ και 75/363/ΕΟΚ, που αφορούσαν στους επαγγελματίες Υγείας. Η οδηγία 75/362/ΕΟΚ αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και εγκατάστασης στο εσωτερικό της Κοινότητας των ιατρών που είναι υπήκοοι των κρατών μελών, μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πτυχίων, τίτλων και ιατρικών ειδικοτήτων που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη. Στην οδηγία 75/363/ΕΟΚ καθορίζονταν οι ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης για την απόκτηση τίτλων σπουδών ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων (κείμενα οδηγιών 75/362/ ΕΟΚ και 75/363/ΕΟΚ). Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον τομέα της Υγείας. Κατά συνέπεια, οι υπήκοοι της ΕΕ έχουν τα ίδια δικαιώματα απασχόλησης με τους εγγενείς Έλληνες, υπό την έννοια ότι μπορούν να υιοθετηθούν σε ολόκλη- 88 IATPIKO BHMA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 27

2 Άλλες χώρες: 3,8% Σχήμα 1. Κατανομή των μεταναστών ιατρών, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους. Κεντρική και Βόρεια Αφρική: 31% Ευρωπαϊκή Ένωση: 26,2% Ευρωπαϊκή Ένωση: 26,2% Ανατολικές Χώρες: 39% Κεντρική και Βόρεια Αφρική: 31% Άλλες χώρες: 3,8% Ανατολικές Χώρες: 39% ρο τον τομέα της Υγείας συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Ένας αλλοδαπός που θέλει να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα πρέπει να διαθέτει ορισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, να ακολουθήσει μία καλά διευκρινισμένη υποχρεωτική διαδικασία που περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή αναγνώριση, την επαγγελματική αναγνώριση, την απόκτηση της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και την εγγραφή σε ιατρικό σύλλογο, ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). ΜεθοδολογΙα Για την παρούσα εργασία συλλέχθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία μεταναστών ιατρών. Ο αριθμός των μεταναστών ιατρών είναι πραγματικός και όχι πλασματικός, διότι οι ιατροί προκειμένου να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από: 1. Το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ), σχετικά με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών κατά εθνικότητα, υπηκοότητα, φύλο, ηλικία, έτος εγγραφής. Η εθνικότητα ήταν το βασικό στοιχείο από το οποίο επεξεργάστηκαν και βρέθηκαν οι ομογενείς ιατροί και οι αλλοδαποί. 2. Το αρχείο Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και από Ιατρικούς Συλλόγους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας μας ήταν ο συνολικός αριθμός των μελών του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου, ο αριθμός των αλλοδαπών ιατρών και η ημερομηνία εγγραφής τους στον Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να αποτυπωθεί εάν υπάρχουν αυξητικές μεταναστευτικές τάσεις αλλοδαπών ιατρών, όχι μόνο στην Πρωτεύουσα, αλλά και στις άλλες επαρχιακές πόλεις. Και τούτο σε σχέση με τον καταγεγραμμένο ιατρικό πληθωρισμό που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, συγκεντρώνοντας το ιατρικό δυναμικό της χώρας στην Πρωτεύουσα, δημιουργώντας έτσι κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και περιφερειακές ανισότητες. ΑποτελΕσματα Μετανάστες ιατροί στην Αθήνα Το σύνολο των ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας στο τέλος του 25 ήταν Από αυτούς, 321 είναι ομογενείς, ενώ 448 είναι αλλοδαποί. Άρα το σύνολο των μεταναστών ιατρών είναι 769, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,42%. Ομογενείς θεωρούνται αυτοί που έχουν Εθνικότητα Ελληνική και Υπηκοότητα άλλη από την Ελληνική, ενώ αλλοδαποί θεωρούνται αυτοί που έχουν Εθνικότητα και Υπηκοότητα άλλη από την Ελληνική. Ως μετανάστες νοούμε το σύνολο των ομογενών και των αλλοδαπών. Σε σύνολο ομογενών ιατρών, ποσοστό 67% είναι Κύπριοι, ενώ οι Βορειοηπειρώτες είναι 26,5%. Από το σύνολο των ομογενών οι 23 είναι άνδρες και οι 118 γυναίκες. Οι περισσότεροι είναι χωρίς ειδικότητα, ενώ όσοι έχουν αποκτήσει ειδικότητα επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τις χειρουργικές ειδικότητες, π.χ. Χειρουργός, Ορθοπεδικός, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος. Αλλοδαποί ιατροί στην Αθήνα ανά χώρες προέλευσης Οι αλλοδαποί ιατροί στην περιοχή της Αθήνας είναι 448: 117 (ποσοστό 26,2%) από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), 175 (ποσοστό 39%) από Ανατολικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Καζακστάν, Αρμενία, Κούρδοι, Μολδαβία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία), 139 (ποσοστό 31%) από χώρες Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής (Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αραβία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Λίβανος, Πακιστάν, Παλαιστίνη), 17 (ποσοστό 3,8%) από άλλες χώρες (Αμερική, Καναδάς, Κένυα, Κονγκό, Μάλτα, Νιγηρία, Ουγκάντα, Σρι-Λάνκα, Τανζανία, Φιλανδία). Παρατηρούμε, στο σχήμα 1, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών προέρχεται από Ανατολικές χώρες, ακολουθούν οι Τρίτες Χώρες και μετά, με ποσοστό 26,2%, αλλοδαποί από Κράτη Μέλη της ΕΕ. IATPIKO BHMA EIΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 89

3 έως Ηλικία Αλλοδαπών και άνω 6 Άνδρες Γυναίκες Σχήμα 2. Στις γυναίκες, από 36 ετών έως 5 ετών, υπάρχει μεγαλύτερη μεταναστευτική τάση, έναντι των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας µέχρι 199 Έτος Εγγραφής Σύνολο Σχήμα 3. Κινητικότητα μεταναστών ιατρών στην Αθήνα. Παρατηρούμε ότι, από το 199 έως το 25, εμφανίζεται μεταναστευτική τάση σε ποσοστό 24,3%, ενώ τα τελευταία 1 χρόνια εμφανίζεται αύξηση 4,2%. Χώρες Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής Σε σύνολο ανδρών και γυναικών, οι κυριότερες χώρες εισαγωγής μεταναστών είναι η Ιορδανία (34%) και η Συρία (26%). Οι περισσότερες γυναίκες προέρχονται από το Ιράν (τέσσερις στον αριθμό). Από τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής, στο σύνολο των μεταναστών ιατρών, το ποσοστό των γυναικών είναι μικρό (13,6%) και μπορεί να ερμηνευθεί από τις πολιτισμικές και θρησκευτικές συνθήκες των χωρών, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι μουσουλμανικές όπου ο ρόλος της γυναίκας, γενικώς, είναι περιορισμένος. Επίσης, οι περισσότερες είναι ιατροί χωρίς ειδικότητα, ενώ οι ειδικότητες που προτιμούν οι γυναίκες είναι Παιδιατρική και Παθολογία. Οι περισσότεροι άνδρες προέρχονται από την Ιορδανία, τη Συρία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη. Οι ιατροί που προέρχονται από αυτές τις χώρες, προτιμούν τις ειδικότητες (κατά σειρά προτίμησης) Χειρουργική, Μαιευτική - Γυναικολογία, Παιδιατρική, Ορθοπεδική, Καρδιολογία. Ανατολικές Χώρες Από τους ιατρούς που προέρχονται από τις Ανατολικές Χώρες το ποσοστό των γυναικών είναι 76%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Οι περισσότεροι (άνδρες και γυναίκες) προέρχονται από τη Ρουμανία (σε ποσοστό 49,7%), τη Ρωσία (σε ποσοστό 17,2%), τη Βουλγαρία (σε ποσοστό 15,5%). Από τις γυναίκες οι περισσότερες προέρχονται από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία. Από τους άνδρες οι περισσότεροι προέρχονται από τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Στο σύνολό τους είναι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι περισσότεροι. Οι ειδικότητες που προτιμώνται είναι Μαιευτική - Γυναικολογία, Παιδιατρική, Παθολογία. Οι περισσότερες γυναίκες προέρχονται από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία. Στο σύνολό οι γυναίκες τους είναι κυρίως ιατροί χωρίς ειδικότητα. Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Από τους ιατρούς που προέρχονται από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των γυναικών είναι 61,2%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό, και όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, η Παθολογία, η Μαιευτική - Γυναικολογία και η Καρδιολογία είναι οι ειδικότητες που προτιμώνται. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, στη χώρα μας, προέρχονται κυρίως από την Ιταλία (σε ποσοστό 43%), τη Γερμανία (σε ποσοστό 21,5%), τη Γαλλία (σε ποσοστό 8,6%), την Αγγλία (σε ποσοστό 9,5%). Aλλοδαποί Ιατροί και εργασιακή σχέση 12 Iατροί στο ΕΣΥ ΕΣΥ 56 1 ΙΚΑ Άνεργοι Ειδικευόµενοι Ελευθ/επαγγελµατίες Σχήμα 4. Εργασιακή απασχόληση αλλοδαπών ιατρών ανά κλάδο Αιθιοπική Βρετανική Γαλλική Γερµανική ανέζικη Ιορδανική Ιρακινή Ιταλική Κυπριακή Λιβανική Ουγγρική Παλεστινιακή Ρουµανική Σλοβανική Συριακή Οµογενείς Άνδρες Γυναίκες Σχήμα 5. Μετανάστες ιατροί που απασχολούνται στο ΕΣΥ, ανά χώρα προέλευσης. Κινητικότητα των μεταναστών ιατρών στην Αθήνα. Η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 36-5 ετών. 9 IATPIKO BHMA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 27

4 Ιατρικός Σύλλογος Πiνακας 1. Κατανομh των ιατρων μεταναστων ανα Ιατρικο Συλλογο Σύνολο μελών 25 Σύνολο μεταναστών ιατρών έτους 25 Ποσοστό Αθηνών ,4% Θεσσαλονίκης ,6% Ιωαννίνων ,4% Πάτρας ,36% Ροδόπης ,9% Καβάλας ,3% Ρόδου ,4% Ζακύνθου ,1% Κινητικότητα των μεταναστών ιατρών στην Αθήνα Η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 36 ετών έως 5 ετών. Στο σχήμα 2 (ηλικία αλλοδαπών) παρατηρούμε ότι στις γυναίκες, από 36 ετών έως 5 ετών, υπάρχει μεγαλύτερη μεταναστευτική τάση, έναντι των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Στις ομάδες από 51 ετών μέχρι 64 και άνω των 65, το ποσοστό μετανάστευσης των γυναικών μειώνεται έως ότου μηδενιστεί. Στο σχήμα 3 παρατηρούμε ότι, από το 199 έως το 25, εμφανίζεται μεταναστευτική τάση σε ποσοστό 24,3%, ενώ τα τελευταία 1 χρόνια εμφανίζεται αύξηση 4,2% Ιατροί Ελλάδας Έτος Εγγραφής Μετανάστες Ελλάδας Ιατροί Αθήνας 769 Μετανάστες Αθήνας Series 1 Εργασιακές σχέσεις μεταναστών στην Αθήνα Στο σχήμα 4 παρατηρούμε ότι οι μετανάστες ιατροί προτιμούν να ασκούν την ιατρική στο ιδιωτικό τους ιατρείο (ποσοστό 37%). Από τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς, το μεγαλύτερο ποσοστό (24%) είναι γυναίκες από τη Ρουμανία και ακολουθούν οι άνδρες από την Ιορδανία. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η ανεργία πλήττει τις γυναίκες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και ακολουθεί η Ιταλία. Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς απασχολείται μικρό ποσοστό 11%, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι περισσότεροι μετανάστες ιατροί που εργάζονται στο ΙΚΑ είναι Ιορδανοί με ποσοστό 16,6% και Σύριοι με ποσοστό 11,9%. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) απασχολείται ποσοστό 7,2%. Οι ιατροί αυτοί έχουν αποκτήσει την Ελληνική Υπηκοότητα, εκτός από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σχήμα 5 παρατηρούμε ότι οι αλλοδαποί που εργάζονται στο ΕΣΥ είναι, οι περισσότεροι, γυναίκες από τη Ρουμανία και άνδρες από την Ιορδανία. Σχήμα 6. Κατανομή ιατρών και, συγκριτικά, μεταναστών ιατρών, στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αντίστοιχα. Μετανάστες ιατροί σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, το μεγαλύτερο ποσοστό (13,9% και 13,3%, αντίστοιχα) μεταναστών ιατρών, σε σχέση με το συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων ιατρών, βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης και του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, αντίστοιχα. Ειδικότερα στον ΙΣ Ροδόπης, σε ποσοστό περίπου 9%, βρίσκονται νέο-πρόσφυγες, δηλαδή Ρωσοπόντιοι, Γεωργιανοί, Αρμένιοι, ιατροί από το Καζακστάν, από το Ουζμπεκιστάν. Μόνο ένας ιατρός είναι εγγεγραμμένος από χώρα της ΕΕ (Ιταλία). Στον ΙΣ Καβάλας ποσοστό περίπου 78% είναι ομογενείς από τη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία, την Κύπρο. Στους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους του πίνακα 1 παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των μεταναστών ιατρών, σε σχέση πάντα με το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών, κυμαίνονται μεταξύ 2,5% έως 5%. Στην περιοχή του ΙΣ Ροδόπης και του ΙΣ Καβάλας το αυξημένο ποσοστό μεταναστών ιατρών οφείλεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Ι και ΙΙ, που στόχο είχαν να συμβάλουν στην αναζήτηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων παρεμβάσεων, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν το ιδιαίτερα οξύ κοινωνικό πρόβλημα της κρίσης των πολυάριθμων αστικών κέντρων, με ενέργειες κοινωνικής και οικονομικής εξυγίανσης. Επίσης, παρατηρούμε ότι στον ΙΣ Ζακύνθου το ποσοστό των μεταναστών ιατρών είναι μεγαλύτερο από τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθήνας, Πάτρας, Ιωαννίνων, Ρόδου, αλλά πολύ μικρότερο των ΙΣ Ροδόπης και ΙΣ Καβάλας. Σύνολο μεταναστών ιατρών στην Ελλάδα Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει στο αρχείο του (έτος 25) ιατρούς-μέλη. Από αυτούς, οι είναι μετανάστες ιατροί, ήτοι ποσοστό 2,54%, στο σύνολο των ιατρών της χώρας μας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει εγγεγραμμένα μέλη (έτος 25) ιατρούς, εκ των οποίων οι 769 είναι με- 92 IATPIKO BHMA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 27

5 Αυστρία Βιέννη Πινακας 2. Περιοχη μεταναστευσης Ελληνων ιατρων που μεταναστευουν σε χωρες της Βορειας και Κεντρικης Ευρωπης Χώρα Μέλη Έλληνες Εκτός χωρών ΕΕ Χώρες ΕΕ Βερολίνο * Λονδίνο ** επίσημα 1.5 ανεπίσημα Ρώμη * Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τους Έλληνες. Οι Έλληνες, όμως, που έχουν και Γερμανική Υπηκοότητα φέρονται ως Γερμανοί υπήκοοι. ** Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει όσους έχουν τελειώσει Ελληνικό Πανεπιστήμιο. τανάστες, ήτοι ποσοστό 3,42%, σε σύνολο ιατρών της περιοχής Αθηνών. Στο σχήμα 6 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρών της χώρας και το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών ιατρών της χώρας είναι εγκατεστημένο στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Στοιχεία από τη διεθνή μετανάστευση Τα στατιστικά δεδομένα για τη διεθνή ιατρική μετανάστευση είναι ασθενή και από αυτά έχουμε μία σφαιρική εικόνα των σχεδίων μετανάστευσης. Οι σημαντικότερες περιοχές πηγής των μεταναστών ιατρών είναι η Αφρική, η Καραϊβική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Νότια Ασία. Για Αφρικανούς, οι σημαντικότερες χώρες προορισμού είναι η Αυστραλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παραδείγματος χάριν, στη Γκάνα οι ελλείψεις στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέσα σε μία δεκαετία, μεταξύ 1986 και 1995, 61% της παραγωγής μίας ιατρικής σχολής είχε εγκαταλείψει τη χώρα 14. Οι Βόρειες χώρες, ειδικά οι αγγλόφωνες χώρες, εισάγουν ανθρώπινο δυναμικό από τις Νότιες χώρες και το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού τους σε ιατρούς και νοσοκόμες εξαρτάται από αυτές τις χώρες. Το 2% των μεταναστών ιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από την Αφρική, ενώ το 3% των μεταναστών ιατρών στις ΗΠΑ προέρχεται από την Ινδία και το Πακιστάν. Στο έτος 2, ο κόσμος είχε περίπου 8,5 εκατομμύρια ιατρούς και η παγκόσμια ιατρική πυκνότητα ήταν 1,4 ιατροί ανά 1. άτομα πληθυσμού. Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική έχουν μόνο 21% του παγκόσμιου πληθυσμού και έχουν το 45% του παγκόσμιου πλήθους ιατρών. Αντίθετα, η Αφρική που έχει το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχει μόνο 3% των παγκόσμιου πλήθους ιατρών 5. Από τη δεκαετία του 7, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η ανάπτυξη των συμφωνιών ελευθεροποίησης των συναλλαγών έχουν διευκολύνει τη διεθνή μετανάστευση, με την άρση των εμποδίων στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα, στους ανθρώπους. Αυτή η ελευθεροποίηση έχει επηρεάσει και την Υγειονομική αγορά, αφού και στον τομέα της Υγείας ισχύουν οι κανόνες της αγοράς, δηλαδή η ζήτηση και η προσφορά. Η ζήτηση σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αυξάνεται, π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο, το έτος 22, χρειαζόταν 1. περισσότερους ιατρούς και 2. περισσότερες νοσοκόμες, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του νέου Σχεδίου Υγείας 9. Σύμφωνα με επιστολή του British Medical Association, προς τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται από τις Νότιες χώρες για ιατρούς. Η απαίτηση για ενίσχυση του δυναμικού σε ιατρούς και νοσοκόμους οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού, στις νέες τεχνολογίες, στις αλλαγές στην οικογενειακή ζωή και στην καταναλωτική ζήτηση. Συγχρόνως, στις φτωχότερες χώρες όπου οι οικονομίες είναι αδύνατες, υπάρχει ως επακόλουθο η πτώση της αξίας των μισθών, πέφτει το ηθικό των εργαζομένων και, έτσι, η ιδέα της μετανάστευσης φαίνεται πιο ελκυστική προς τις χώρες όπου υπάρχει προσφορά εργασίας. Στο UK General Medical Council οι εγγραφές μεταναστών ιατρών παρουσιάζουν μία αύξηση 38%, μεταξύ των ετών 1993 και 22. Έχει υπολογισθεί ότι η Αγγλία, μόνη της, θα χρειασθεί 25. ιατρούς, από τα έτη 1997 έως Η διεθνής «στρατολόγηση» ιατρών και νοσοκόμων έχει δημιουργήσει διαμάχες, ειδικότερα το 1997, όταν επέκρινε ο Νέλσον Μαντέλα το Ηνωμένο Βασίλειο για τη στρατολόγηση νοσοκόμων από τη Νότια Αφρική. Σε αντίδραση σε αυτές τις κριτικές, το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου διένειμε οδηγίες σε όλους τους υπεύθυνους των National Health Services (NHS) τον Νοέμβριο του 1999, που δήλωναν: «Είναι ουσιαστικό όλοι οι υπεύθυνοι των NHS να μη στρατολογούν ενεργά από τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν δικές τους ελλείψεις σε προσωπικό». Η Νότια Αφρική και οι χώρες της Καραϊβικής υποδείχθηκαν συγκεκριμένα ως περιοχές όπου η ενεργός στρατολόγηση πρέπει να αποφευχθεί 18. Τον Σεπτέμβριο 21 εκδόθηκε μία πιο λεπτομερής οδηγία (Kώδικας Συμπεριφοράς ως προς τη στρατολόγηση) που περιλάμβανε καθοδήγηση σχετικά με τη συνεργασία με τις αντιπροσωπείες στρατολόγησης και επαναλάμβανε ότι οι NHS δεν πρέπει να στοχεύουν στη στρατολόγηση από τις αναπτυσσόμενες χώρες, εκτός εάν τα Υπουργεία Υγείας έχουν συνάψει επίσημες συμφωνίες με μια συγκεκριμένη χώρα. Το Υπουργείο Υγείας ήταν απρόθυμο να προσδιορίσει ποιες χώρες θεώρησε αναπτυσσόμενες, αλλά τελικά, στις αρχές του 23, δημοσίευσε τον κατάλογο της διεθνούς ανάπτυξης λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Κατά τη συμμετοχή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), του τμήματος EURES, σε Συνέδριο των Υπηρεσιών Απασχόλησης, που διεξήχθη το 21 στην Umea της Σουηδίας, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έλλειψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα Νοσοκομεία της Σουηδίας, της Αγ- 94 IATPIKO BHMA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 27

6 γλίας και της Ιρλανδίας. Ο υπεύθυνος προσλήψεων για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Umea εξεδήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασία της Σουηδίας με την Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, μόνο 24 Έλληνες ιατροί δήλωσαν ενδιαφέρον για εργασία στη Σουηδία, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν ανειδίκευτοι. Με διακρατικές συνεργασίες που υλοποιήθηκαν μεταξύ Γερμανίας-Σουηδίας και Ισπανίας-Σουηδίας, το έτος 21, απασχολούνται στη Σουηδία 35 εργαζόμενοι. Ενδιαφέρον για πρόσληψη Ελλήνων ιατρών σε Γαλλικά Δημόσια Νοσοκομεία (25) έδειξε η Neplaz International-Conseil en Ressources Humaines, τονίζοντας ότι η διαμονή στο εξωτερικό είναι πραγματική ευκαιρία και πολύ κερδοφόρα. Από το έτος 23, το Ηνωμένο Βασίλειο ζητάει την πρόσληψη Ελλήνων ιατρών με ιδιαίτερα ελκυστικούς μισθούς και ευέλικτες συμβάσεις εργασίας. Σε αυτήν την εργασία προσπάθησα να συλλέξω στοιχεία Ελλήνων μεταναστών σε άλλες χώρες της ΕΕ το οποίο αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο. Επικοινώνησα με Ευρωπαϊκούς Ιατρικούς Συλλόγους, όπως ΙΣ Ρώμης, ΙΣ Παρισίου, British Medical Association, ΙΣ Στοκχόλμης, ΙΣ Μονάχου, ΙΣ Βιέννης. Ζητήθηκαν στοιχεία: α) συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων μελών, β) αριθμός εγγεγραμμένων Ελλήνων ιατρών, και, γ) αριθμός αλλοδαπών ιατρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντιμετώπισα προβλήματα επικοινωνίας, ιδιαίτερα με τον ΙΣ Παρισιού. Από τους αναφερόμενους Συλλόγους, ο ΙΣ Παρισιού και ο ΙΣ Στοκχόλμης με ενημέρωσαν, με επιστολή τους, ότι δεν έχουν στοιχεία αλλοδαπών ιατρών. Το British Medical Association μου έστειλε στοιχεία ιατρών Ελλήνων και αλλοδαπών ιατρών, αλλά τα στοιχεία τους είναι καταχωρημένα όχι με την Εθνικότητα ή την Υπηκοότητα, αλλά με την χώρα προέλευσης του πτυχίου τους, π.χ. Έλληνας ιατρός που έχει τελειώσει τις σπουδές του στη Ρουμανία συμπεριλαμβάνεται στη χώρα Ρουμανία. Έτσι, επίσημα για το British Medical Association, οι Έλληνες ιατροί είναι 238, ενώ ο ανταποκριτής δημοσιογράφος του «Mega Channel» στο Λονδίνο, κ. Λάμπης Τσιριγωτάκης, αναφέρει ότι οι Έλληνες ιατροί στην Αγγλία είναι 15. Από τον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι οι Έλληνες ιατροί μετανάστες είναι ένας σημαντικός αριθμός, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Παραδείγματος χάριν, ο αριθμός των Ελλήνων ιατρών στη Ρώμη είναι 27, ενώ οι προερχόμενοι μετανάστες ιατροί από τη Γαλλία 163 και από την Ισπανία 65. Ομοίως, από τους εγγεγραμμένους ιατρούς μετανάστες στο British Medical Association, όπου οι Έλληνες ιατροί είναι 238, οι προερχόμενοι μετανάστες ιατροί από την Γαλλία είναι 99, από την Αυστρία είναι 55, από την Ισπανία 444. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι χώρα που εξάγει ιατρούς. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία διμερής ή πολύπλευρη συμφωνία σχετικά με τη «στρατολόγηση» ή την ανταλλαγή ιατρικού προσωπικού, ενώ άλλες χώρες έχουν συνάψει παρόμοιες συμφωνίες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό και αυξανόμενο αριθμό ιατρών, ανά 1. κατοίκους, το οποίο έχει συμπέσει με την συστηματική εισροή Ελλήνων ιατρών, πτυχιούχων ξένων Πανεπιστημίων. Το έτος 25 ο αριθμός των ιατρών στην Ελλάδα ήταν έναντι 24.3 μελών το έτος 199. Σε αυτό το πλαίσιο δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι οι ξένοι ιατροί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού. Οι ξένοι ιατροί είναι κυρίως Ομογενείς, ήτοι έχουν Εθνικότητα Ελληνική και Υπηκοότητα ξένη. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα δε φαίνεται να είναι χώρα που προσελκύει πολλούς ξένους ιατρούς. Αυτό πιθανόν να οφείλεται: α) στους χαμηλούς μισθούς, σε σχέση με τους μισθούς των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στη γραφειοκρατία, γ) στον ιατρικό πληθωρισμό, δ) στο νομικό πλαίσιο, σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών, αδειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών, και, ε) στο ότι η Ελλάδα δεν είναι υψηλού εισοδήματος χώρα. Έτσι, η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει δική της μεταναστευτική πολιτική για τον χώρο της Υγείας, λόγω του περιορισμένου αριθμού μεταναστών ιατρών. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μετανάστες ιατροί στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των ιατρών, ήτοι 2,54%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρών της χώρας είναι εγκατεστημένο στην Αθήνα. Ομοίως, οι μετανάστες ιατροί προτιμούν την Πρωτεύουσα και είναι εγγεγραμμένοι στο μεγαλύτερο Ιατρικό Σύλλογο της χώρας μας, τον ΙΣ Αθηνών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Χριστιανός Β. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών κατά το δίκαιο της ΕΟΚ. Εκδόσεις Σάκκουλα, Κομοτηνή, Κυριόπουλος Γ, Γείτονα Μ. Η Διασυνοριακή Ροή Ασθενών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Εκδόσεις Εξάντας, Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, Αγραφιώτης Δ. Πολιτιστικές Αβεβαιότητες. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Bundred P, Levitt C. Medical migration and inequity of health care. McMaster University, Health Sciences, Liverpool, Loefler IJP. Medical Migration. In: Croatian Medical Journal 21; 42(5): Στεφάνου Κ. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Εκδόσεις Σάκκουλα, Τόμος Α, 5η Αναθεωρημένη Έκδοση, Κομοτηνή, Nettleton S. Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας. Εκδόσεις Δαρδανός, Αθήνα, Martineau T, Decker K, Bundred P. Leveling the playing field for developing country health systems. Liverpool School of Tropical Medicine, UK, 22 [www.liv. ac.uk/lstm/hsrhome.html]. 9. Dovlo D. The Brain Drain and Retention of health Proffessionals in Africa. 23 [www.worldbank.org/afr/teia/conf_93/dela_dovlo.pdf]. 1. Bach S. International Migration of health workers, Labour and social issues. International Labour Office, 23 [www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/health/wp29.pdf]. 11. Παύλου Μ, Χριστόπουλος Δ. Η Ελλάδα της Μετανάστευσης. Επιμέλεια. Σειρά Μελετών. Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, Οικονόμου Χ. Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες. Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, Rowson M. The brain drain: can it be stopped? In: Health Exchange, Medact, 24; pp Alkire S, Chen L. Joint Learning Initiative, Human Resources for Health and The Global Equity Initiative. Harvard University Asia Center, Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Επεξεργασία στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Σακελλαρόπουλος Σ. Προς μία παγκοσμιοποίηση της Μετανάστευσης; Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, 26 [www.sociology.gr]. 17. World Health Organization (WHO), Migration of health workers. Ανακοίνωση, Απρίλιος 26, σελ Adkoli BV, Wig KL. Migration of Health Workers: Perspectives from Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. All India institute of Medical Sciences, New Delhi, 26, σελ IATPIKO BHMA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 27

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 27 Σεπτεμβρίου 11 Δημογραφικά στοιχεία για τη Γερμανία Βασικές τάσεις Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 «Μέγεθος και σύνθεση του αριθμού των αλλογενών μεταναστών στην Ελλάδα» Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος

«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Κεφάλαιο 1 Δομή του πληθυσμού μεταναστών ανά Επαρχία...5 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της απογραφής πληθυσμού 2011...5 1.2 Χώρες καταγωγής κυριότερων ομάδων πληθυσμού ΥΤΧ...8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κουταλάς Εμμανουήλ Department of Arrhythmiology, Herzzentrum Leipzig, Germany

Κουταλάς Εμμανουήλ Department of Arrhythmiology, Herzzentrum Leipzig, Germany Κουταλάς Εμμανουήλ Department of Arrhythmiology, Herzzentrum Leipzig, Germany Λίγα λόγια για τη Γερμανία 80 εκατομμύρια κάτοικοι 30 σχολές ιατρικής Πάνω από 4000 νοσοκομεία με άδεια εκπαίδευσης ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ρ. Έλλη Ιωαννίδη Καπόλου Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια Τοµέας Κοινωνιολογίας, ΕΣ Υ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας είναι ξένος υπήκοος (10%)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV. Δημογραφικά στοιχεία για τους μετανάστες και τους παλιννοστούντες ομογενείς στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Κεφάλαιο ΙV. Δημογραφικά στοιχεία για τους μετανάστες και τους παλιννοστούντες ομογενείς στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης Κεφάλαιο ΙV Δημογραφικά στοιχεία για τους μετανάστες και τους παλιννοστούντες ομογενείς στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου & Παρασκευή Κούρτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Σελίδα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτατιστικέςΚΟΤ. Δέκα Προκαταρκτικά Πορίσματα-Κλειδιά

ΣτατιστικέςΚΟΤ. Δέκα Προκαταρκτικά Πορίσματα-Κλειδιά ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣτατιστικέςΚΟΤ www.visitcyprus.biz Δέκα Προκαταρκτικά Πορίσματα-Κλειδιά 10. Η Λάρνακα ήταν η πόλη όπου διέμεναν οι πλείστοι αθλητές και συνοδοί στο δείγμα της έρευνας δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Αναλυτική µελέτη για τα διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις για τη συµµόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μελέτη για λογαριασµό του Ι.Μ.Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Να σκιαγραφηθεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της επαλήθευσης των στοιχείων (π.χ.

Να σκιαγραφηθεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σύνταξη της Εθνικής Έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της επαλήθευσης των στοιχείων (π.χ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2007) ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η στατιστική έκθεση έχει γραφτεί από το Κέντρο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition Summary in Greek Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Η ετήσια έκθεση «Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Λόης Λαμπριανίδης Οικονομικός Γεωγράφος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας http://www.uom.gr/rdpru

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011

Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Greek Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011 Περίληψη στα ελληνικά Η παρούσα έκδοση αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στα μεταναστευτικά ρεύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα