Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Β Ι Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Β Ι Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν «Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: , FAX: Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Β Ι Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων μεταδιδακτορικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου για 18 μήνες Σήμερα στην Αγία Παρασκευή 14/2/2014 συνεδρίασε η επιτροπή κρίσης σύμφωνα με την υπ. αριθ. 0/ απόφαση αποτελούμενη από τους: Α) Δρ Μ. Πελεκάνου, Αναπλ. Δ/ντρια ΙΒ-Ε. Β) Δρ. Φ. Τσιλιμπάρη, Επιστημονική Υπεύθυνη Γ) Δρ. Λ. Λεοντιάδη, Ερευνητή Α Βαθμίδας του Ι/ΠΡΕΤΕΑ για να εξετάσει την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά απασχόληση συνεργατών για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «Ταυτοποίηση στόχων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών - Δίας» (Ε1800) που εντάσσεται στα επιχειρησιακά προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ , Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ΚΡΗΠΙΣ» όπως αυτή αναφέρεται στην από / Αρ. Πρωτ. 015/ και αποφασίστηκε στην 513 η Συνεδρίαση/ του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Πιο συγκεκριμένα: Οι 4 θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών (για 18 μήνες) έχουν ως εξής: 1. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη για το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόμων και Βιοτεχνολογίας. 2. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη για το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης. 3. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη για τα εργαστήρια Χρονοβιολογίας και Πυρηνικών Πρωτεϊνών και Λειτουργίας της Χρωματίνης.

2 4. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη για το εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη στη σύνταξη των πρακτικών τις εισηγήσεις των Υπεύθυνων εργαστηρίων όπου θα απασχοληθούν οι εξωτερικοί συνεργάτες. Θέση 1 η για μεταδιδακτορικο συνεργάτη για το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόμων και Βιοτεχνολογίας Για την κάλυψη της πρώτης θέσης ουδείς υποψήφιος υπέβαλε υποψηφιότητα. Ως εκ τούτου η θέση επαναπροκηρύχθηκε με την υπ. αρ. 015/ εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θέση 2 η για μεταδιδακτορικο συνεργάτη για το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης Για την κάλυψη της δεύτερης θέσης υποβλήθηκαν δεκαεπτά (17) αιτήσεις, εκ των οποίων η μια ήταν εκπρόθεσμη, ενώ σε επτά (7) άλλες περιπτώσεις δεν υποβλήθηκαν τίτλοι σπουδών. Έτσι, ο τελικός αριθμός των υποψηφίων είναι εννέα (9). Στη συνέχεια αυτού του κειμένου, περιγράφονται περιληπτικά τα σχετικά στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων και οι δημοσιεύσεις τους σε διεθνή περιοδικά με κριτές (με * σημειώνονται οι εργασίες στις οποίες ο/η υποψήφιος/α είναι πρώτος/η συγγραφέας), σχολιάζεται σύντομα η καταλληλότητα κάθε υποψηφίου για την προκηρυγμένη θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή, και τέλος προτείνεται ο καταλληλότερος υποψήφιος και ο κατάλογος των επιλαχόντων. Βαλαχάς Μιχαήλ Δίπλωμα (Bachelor of Science) στη Βιοχημεία, University of St Andrews, UK ( ). Διδακτορική διατριβή στη Μοριακή Ιολογία, University of St Andrews, Scotland, UK ( ). Τίτλος: Assays for Identifying Effectors of the Interferons and Viral Interferon-antagonists Δημοσιεύσεις: 0 Συνέδρια: Συμμετοχή σε 4 συνέδρια Έλαβε υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Maitland-Ramsey Foundation, έχει δώσει 4 διαλέξεις, καλή γνώση υπολογιστών. Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Άμισθος Εργαστηριακός Βοηθός στο Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1998, 1999, 2000). Κλινικός Ερευνητής (Clinical Research Placement) Infectious Diseases Laboratory, Ward 51, Kirkcaldy Victoria Hospital, Kirkcaldy, Fife, Scotland (2001). Ερευνητής (Research Assistant) στην ομάδα του Prof. R.T.Hay, University of St. Andrews, Scotland ( ). Επιβλέπων Ασφάλειας και Υγιεινής (Health and Safety Officer) στην ομάδα Πυγμαχίας του Πανεπιστημίου του St. Andrews ( ). Διδάσκαλος (Instructor/Tutor) και εργαστηριακός επιβλέπων (Laboratory Assistant) στη σχολή Βιολογίας του πανεπιστημίου St. Andrews, Σκωτιας ( ). Καθηγητής Βιολογίας, Χημείας και Επιστημών Ζωής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, Deree, Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή (2007-).

3 Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Γαργάνη Σοφία Πτυχίο Βιολογίας, ΑΠΘ ( ). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική, Université Lille 2 ( ). Διδακτορική διατριβή στο Université Lille 2 (20-σήμερα). Τίτλος: «Προσαρμογή των ανθρώπινων παγκρεατικών νησιδίων του Langerhans σε περιβάλλον παχυσαρκίας έπειτα από μεταμόσχευση σε παχύσαρκα-ανοσοανεπαρκή ποντίκια». Προγραμματισμένη υποστήριξη: Σεπτέμβριος Δημοσιεύσεις: 5 (Lab Medicine, In Vitro Cell Dev Biol Anim, Diabetologia, Diabetologia*, Diabetes Care*) και μία δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό (Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά*). Συνέδρια: 7 ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμμετοχή σε περισσότερα από 15 ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έλαβε υποτροφίες από το Γαλλικό Κράτος, το πανεπιστήμιο της Lille, το ίδρυμα Agence de Biomedicine, και την Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, έλαβε βραβείο καλύτερης εργασίας σε Ελληνικό συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, καλή γνώση υπολογιστών. Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες κυτταρικές σειρές. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Γκικοπούλου Ευφροσύνη Δίπλωμα (Licence) στην Κυτταρική Βιολογία και Φυσιολογία, Université Henri Poincaré, Nancy I ( ). Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master 1) στη Μοριακή και Κυτταρική Γενετική, Université Henri Poincaré, Nancy I ( ). Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master 2) στην Εμβιομηχανική Φαρμακολογία, Université Henri Poincaré, Nancy I ( ). Διδακτορική διατριβή, Université de Lorraine, Nancy (2012). Τίτλος: «Μεταβολικά μονοπάτια καταστολής του Multi Drug Resistance-1 (MDR-1) γονιδίου, εξαρτώμενα από την κοβαλαμίνη: Ένας νέος φαρμακολογικός στόχος για τη χημειοθεραπεία;» Δημοσιεύσεις: 1 (Int J Biochem Cell Biol*). Συνέδρια: 13 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Έλαβε τριετή υποτροφία από τη Γαλλική Εθνική Ένωση κατά του Καρκίνου ( ), το βραβείο Wittner από το Πανεπιστήμιο Henri Poincaré, Nancy I (2007), και βραβείο νέου ερευνητή για επικοινωνία στο 4 ο Forum du Cancéropôle du Grand-Est (20). Διετέλεσε επόπτης φοιτητών. Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Υπήρξε συνεργάτης Διδασκαλίας και Έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Βιολογικής Επεξεργασίας Τροφίμων (IUT Nancy-Brabois & INSERM U 954, Univ. Lorraine), και δίδαξε Βιολογία, Φυσιολογία, Ιστολογία φυτών και Ανατομία. Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες κυτταρικές σειρές. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Γκουρμπάτση Ευδοξία Δίπλωμα (Bachelor of Science) στη Βιοχημεία με Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, University of Kent at Canterbury, UK ( ).

4 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master), University of Kent at Canterbury, UK ( ), Τίτλος: Nuclear localization sequences for targeted DNA delivery during mammalian transfection for enhanced recombinant protein expression. Διδακτορική διατριβή, University of Kent at Canterbury, UK ( ), Τίτλος: Development of high concentration therapeutic antibody formulations and monitoring procedures for improved delivery and protein product quality assurance. Δημοσιεύσεις: 1 (Mol Biotechnol*). Συνέδρια: 6 ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε 5 διεθνή συνέδρια. Έλαβε τριετή υποτροφία από το Biotechnological and Biological Science Research Council και από την MedImmune at Cambridge, UK ( ). Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Εργαστηριακή βοηθός σε προπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα ( ), καλή γνώση υπολογιστών. Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Νινιός Ιωάννης Πτυχίο Βιολογίας, ΕΚΠΑ ( ). Διδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ( ), Τίτλος: «Μελέτη της επαγωγής απόπτωσης σε καρκινικά κύτταρα με αναστολείς των αποακετυλασών των ιστονών». Δημοσιεύσεις: 3 (Biochem Genet, Biochem Genet, Leuk Res*). Συνέδρια: 9 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έλαβε τριετή υποτροφία από το Biotechnological and Biological Science Research Council και από την MedImmune at Cambridge, UK ( ). Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Εργαστηριακός βοηθός σε προπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα Γενετικής Ανθρώπου ( ). Διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου και στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Παυλίδου Αναστασία Πτυχίο Βιολογίας, ΑΠΘ ( ). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Χημεία, ΕΚΠΑ ( ), Τίτλος: «Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθόδου PCR σε πραγματικό χρόνο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του mrna του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA)». Διδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ( ), Τίτλος: «Μελέτη της έκφρασης του αναστολέα της απόπτωσης σουρβιβίνης και των ισόμορφων της σε δείγματα ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου και του μαστού». Δημοσιεύσεις: 1 (World J Gastroenterol*). Συνέδρια: 11 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έλαβε υποτροφία του ΙΚΥ ( ), έλαβε βραβείο καλύτερης εργασίας σε Διαβαλκανικό συνέδριο Κλινικής Χημείας (2008), Συμμετείχε σε 12 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, με διάφορα θέματα, καλή γνώση υπολογιστών. Σχετική επαγγελματική εμπειρία:

5 Εργαστηριακή βοηθός σε προπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα ( ), Δίδαξε Κλινική Βιοχημεία (ΙΕΚ Κορυδαλλού, 2004), και Βιοχημεία (Αττικό Νοσοκομείο, ). Διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Δεν διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Στιβαρού Θεοδώρα Δίπλωμα στη Βιολογία (Laurea in Scienze Biologiche ind. Biomolecolare), Universita degli studi di Siena, Siena, Italia ( ). Διδακτορική διατριβή (Dottorato di Recerca) στην Πειραματική και Κλινική Ογκολογία, Universita degli studi di Firenze, Firenze, Italia ( ). Δημοσιεύσεις: 1 (Cell Cycle). Συνέδρια: 8 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έλαβε τριετή υποτροφία από το Department of Experimental Pathology and Oncology of the University of Florence, Italy ( ). Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Συνεργάτης του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ( ). Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ( ). Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Battacharya Udayan Bachelor of Science in Zoology with Chemistry and Physiology, Calcutta University, Kolkata, India ( ). Master degree in Environmental Science, Calcutta University, Kolkata, India ( ). PhD in Molecular and Human Genetics, Indian Institute of Chemical Biology, Jadavpur University, Kolkatta, India ( ), Thesis title: Assessment of the Antimutagenic and Anticancer Activity of Black Tea Polyphenols Theaflavins, Thearubigins and Different Fractions of Thearubigins in Multiple Test Systems. Post Doctoral Research in Molecular Carcinogenesis at the University of South Alabama in Mobile, AL, USA ( ). Δημοσιεύσεις: 8 (Carcinogenesis, Cancer Science*, Nutr Cancer*, Persp Cytol Genet*, Persp Cytol Genet, Ind Biol, J Environ Sociobiol, Environ Geochem Health), plus 1 book chapter*. Συνέδρια: 4 communications in scientific conferences, 2 participations in scientific conferences. He has taught Biology and Environmental Sciences at the undergraduate and postgraduate level, He has trained many master students in laboratory techniques, Good knowledge of computer software. Σχετική επαγγελματική εμπειρία: He has worked as a Contractual Lecturer in the Department of Environmental Science at Asutosh College, Kolkatta, India ( ). Δεν κατατέθηκαν τίτλοι σπουδών. Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Δεν διαθέτει σημαντική εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Chira Sergiu

6 Bachelor of Science in Biology, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ( ). Master degree in Cellular Biology and Molecular Biotechnology, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ( ), Thesis title: In vitro transcription of the epithelial sodium channel. PhD in Molecular Biology, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ( ), Thesis title: Alu transduction and premature polyadenylation: insights into biology of SVA retrotransposons. Δημοσιεύσεις: 3 (NAR, Rom J Biochem, Rev Chim). Συνέδρια: 3 participations in scientific workshops. Research assistant, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ( ), Juventute Prize, Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania (2011). Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Δεν διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Ding Cun-Bao Bachelor of Science in Biology, Hebei Normal University, Hebei, P.R. China ( ). Master degree in Cell Biology, Hebei Normal University, Hebei, P.R. China ( ). PhD in Microbial and Biochemical Pharmaceutics Science, Tsinghua University, Peking Union Medical College, Peking, P.R. China ( ). Δημοσιεύσεις: 6 (PLoS ONE*, PLoS ONE, Planta, Shi Yan Sheng Wu Xue Bao*, Chinese Bull Life Sci*, Chem Life*). Συνέδρια: No information. Associate Professor, College of Life Sciences, Hebei University, Hebei, P.R. China ( ). Η αίτηση κατατέθηκε εκπρόθεσμα (9 Ιουνίου 2013). Δεν κατατέθηκαν τίτλοι σπουδών. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Δεν διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Kumar Maneesh Bachelor of Science, no information available. Master degree, no information available. PhD, no information available. Δημοσιεύσεις: 1 (J Ins Physiol*). Συνέδρια: No information available. Present position as a post-doctoral fellow at the Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi, India. Graduate student instructor for M.Sc., M.Phil. and B.Tech. degree students. Δεν κατατέθηκε βιογραφικό σημείωμα, ούτε τίτλοι σπουδών. Δεν φαίνεται να διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών, ούτε στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Poosti Fariba Bachelor of Science in Cellular and Molecular Biology, Ghom University, Ghom, Iran ( ). Master degree in Biochemistry, Jamia Hamdard University, New Delhi, India ( ). Post Graduate Diploma in Bioinformatics, Jamia Hamdard University, New Delhi, India ( ). PhD to be completed by October 2013, University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands (2009-present).

7 Δημοσιεύσεις: 3 (Curr Signal Transduc Ther*, PLoS ONE, Eur J Pharmacol*). Συνέδρια: 9 communications in scientific meetings, 8 participations in scientific meetings or workshops. He has received 2 fellowships: one from the University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands, and another from the Pharmaceutical Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran). He has received 16 training courses on diverse subjects. Good knowledge of computer software. Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Young researcher, Young researchers Club, Islamic Azad University, Tehran, Iran ( ). Research assistant, Department of Pathology and Medical Biology, University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands (2009-present). Δεν κατατέθηκαν τίτλοι σπουδών. Διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Δεν διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Rajasekaran Vidya Bachelor of Science in Biotechnology, Manipal University, Dubai, UAE ( ). Master degree in Medical and Molecular Biosciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK ( ). Thesis title: Role of p50/p5 subunit of NF-κB in hepatocellular carcinoma. PhD in Biomedical Sciences Aston University, Birmingham, UK (20-present). Expected completion date May Thesis title: Tissue Transglutaminase is a key therapeutic target in the treatment of breast cancer. Δημοσιεύσεις: 0. Συνέδρια: 3 communications in scientific meetings. Undergraduate student lab supervisor (20-present). He has followed 5 training courses on diverse subjects. Good knowledge of computer software. Δεν κατατέθηκαν τίτλοι σπουδών. Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Rani Madhu Bachelor of Science in Zoology, Zakir Hussain College, University of Delhi, New Delhi, India ( ). Master degree in Biotechnology, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India ( ), Thesis title: Biological characterization of Staphylococcus aureus including Phage typing. PhD in Biotechnology, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India ( ), Thesis title: Studies on the inter-regulation between p53 and SIRT1. Δημοσιεύσεις: 4 (Appl Biochem Biotechnol, J Nanopart Res, Adv Material Lett, Exp Ther Med). Συνέδρια: 5 participations in scientific conferences. He has received 2 fellowships: one junior and one senior research fellowship from the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, India). Good knowledge of computer software. Διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Sunagar Santosh Bachelor of Science, no information available. Master degree, no information available.

8 PhD, no information available. Δημοσιεύσεις: 2 (Photochem Photobiol*, J Insect Physiol*). Συνέδρια: No information available. No information. Δεν κατατέθηκε βιογραφικό σημείωμα, ούτε τίτλοι σπουδών. Δεν φαίνεται να διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου, ούτε στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Xu Haiyang Bachelor of Science in Agriculture, College of Animal Science and Technology, Shihezi University, Xinjiang, P.R. China ( ). Master degree in Agriculture, Key Laboratory of Animal Physiology & Biochemistry (key laboratory of Ministry of Agriculture in China), Department of Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University, Jiangsu, P.R. China ( ). Thesis title: The protective roles of curcumin in pig stress induced by transport and in cultured hippocampal neuron injury model induced by dexamethasone. PhD in Cell Biology, Institute of Zoology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, P.R. China (20-present). No expected completion date. Δημοσιεύσεις: 2 (Dom Anim Endocrinol*, Neuroscience*). Συνέδρια: No information available. He has received an Excellent Graduate Scholarship, Institute of Zoology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, P.R. China ( ), An Excellent Students Award, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, P.R. China ( ), and a National Scholarship, Ministry of Education, P.R. China ( ). Διδακτορικός φοιτητής. Δεν αναφέρεται πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης της διατριβής. Δεν κατατέθηκαν τίτλοι σπουδών. Δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου που σχετίζονται με διαταραχή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ούτε στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Yuan Zhengrong Bachelor of Arts in Animal Science, College of Animal Science & Technology, Hunan Agricultural University ( ). Master degree in Molecular and Quantitative Genetics, College of Animal Science & Technology, Hunan Agricultural University ( ). Thesis title: Studies on SNPs of DGAT1 gene and its association with partial economic traits in Pigs. PhD in Molecular and Quantitative Genetics, Institute of Animal Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences ( ). Thesis title: Study on Experimental Mastitis Induced by Staphylococcus aureus in Dairy Cattle. Δημοσιεύσεις: 34 (17 in Chinese), 8 articles appear in PubMed. First author in 15 articles (Anim Sci Abr - Pigs and Poultry*, Guangdong J of Anim Veter Sci*, Acta Ecologiae Animalis Domestici, Animal Husbandry & Veterinary Medicine*, China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, Animal Science Abroad-Pigs and Poultry, HEREDITAS (Beijing)*, China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, Journal of Agricultural University of Hebei, Southwest China Journal of Agricultural Sciences, China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, China Herbivores, China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, Acta Agriculturae Boreali-Sinica, Chinese Agricultural Science Bulletin, Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Journal of applied Animal Research,

9 African Journal of Biotechnology, African Journal of Biotechnology, Gene, Journal of Ethnopharmacology, Molecular Biology Reports*, Biochemical Genetics*, Molecular Biology Reports*, African Journal of Biotechnology*, Molecular Biology Reports*, Molecular Biology Reports*, Molecular Biology Reports*, Gene*, Molecular Biology Reports*, Molecular Biology Reports*, PLoS ONE*). Συνέδρια: 4 communications in scientific conferences, participation in 4 national scientific conferences. He has received the following scholarships: Xinhuayang Scholarship at Hunan Agricultural University (2005), Excellent Source of Master students Scholarship at Hunan Agricultural University (2005), Sanyi Student Grant at Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (2009), Tianbang Scholarship at Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (20), Sanyi Scholarship at Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (2011) Teaching assistant for undergraduate course Animal Genetics and Breeding, Hunan Agricultural University (2007). Teaching for undergraduate course Domestic Animal Genetics and Breeding, Hunan Biological and Electromechanical Polytechnic ( ). Δεν κατατέθηκαν τίτλοι σπουδών. Διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Δεν διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Συμπεράσματα Από τη μελέτη των βιογραφικών σημειωμάτων φαίνεται: Ο κος Βαλαχάς δεν έχει δημοσιεύσεις, διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Η κα Γαργάνη έχει πέντε δημοσιεύσεις, και δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου που σχετίζονται με διαταραχή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ούτε στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Οι πιο πρόσφατες εργασίες της είναι εστιασμένες στη μελέτη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Η κα Γκικοπούλου έχει μια δημοσίευση, διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες κυτταρικές σειρές, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Σε προσωπική επικοινωνία, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται πια για το συγκεκριμένο έργο, αφού έχει ήδη προσληφθεί σε φαρμακευτική εταιρεία. Η κα Γκουρμπάτση έχει μια δημοσίευση, διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Ο κος Νινιός έχει τρεις δημοσιεύσεις, και διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου που σχετίζονται με διαταραχή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε δείγματα ασθενών, καθώς και στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Ο κύριος Νινιός έχει εκπονήσει την διδακτορική του διατριβή στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης. Έχει χειριστεί κατ επανάληψη τα όργανα

10 του εργαστηρίου και του Ινστιτούτου και γνωρίζει όλες τις απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τεχνικές. Κατά συνέπεια δε θα χρειασθεί περίοδος προσαρμογής στο εργαστήριο και στο ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ληφθεί υπ όψη το γεγονός ότι η διάρκεια του προγράμματος είναι μόνο 18 μήνες. Η κα Παυλίδου έχει μια δημοσίευση, διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Η κα Στιβαρού έχει μια δημοσίευση, διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Ο κος Chira έχει τρεις δημοσιεύσεις, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών, ούτε στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές. Τέλος, ο κος Rani έχει τέσσερις δημοσιεύσεις, διαθέτει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του έργου και την εισήγηση του Υπευθύνου του Εργαστηρίου, η Επιτροπή εισηγείται την επιλογή του κου Νινιού Ιωάννη για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Η σειρά των επιλαχόντων είναι η ακόλουθη: 1. Γκουρμπάτση Ευδοξία 2. Παυλίδου Αναστασία 3. Στιβαρού Θεοδώρα 4. Βαλαχάς Μιχάλης 5. Madhu Rani 6. Chira Sergiu 7. Γκικοπούλου Ευφροσύνη 8. Γαργάνη Σοφία Θέση 3 η για μεταδιδακτορικο συνεργάτη για τα εργαστήρια Χρονοβιολογίας και Πυρηνικών Πρωτεϊνών και Λειτουργίας της Χρωματίνης Για την κάλυψη της τρίτης θέσης υπεβλήθησαν 11 υποψηφιότητες. Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Όνομα Πτυχίο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Παρατηρήσεις Γαργάνη Σοφία Τμήμα Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βαθμός: ΜΔΕ Βιοιατρική (Biologie- Santé), Πανεπιστήμιο Λιλ 2 Βιοιατρική Πανεπιστημίου Λιλ 2, Γαλλία σε συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ (Cotutelle) Έρευνα σχετική με ανθρώπινα παγκρεατικά νησίδια Langerhans σε

11 7,52/) (Université Lille 2), Λιλ, Γαλλία (Προγραμματισμένη περιβάλλον υποστήριξη της διατριβής τον παχυσαρκίας. Σεπτέμβριος 2013 στην Γαλλία) Γκουρμπάτση Ευδοξία Ζωγραφίδης Αριστείδης : University of Kent at : University of Kent at : University of Kent at Canterbury, U.K., PhD (Hons.) in Έρευνα σχετική με την μοριακή και βιοχημική Canterbury U.K., Canterbury U.K., Biochemistry. Recognised by ανάλυση BSc(Hons.) MSc (Hons.) in DOATAP μοντέλων Biochemistry with Biochemistry by συστημάτων Cell and Molecular research. Recognised by πρωτεϊνών με απώτερο σκοπό Biology. Recognised DOATAP by την δημιουργία αναπτυγμένων, DOATAP αποδοτικότερων και καινοτόμων θεραπευτικών ανοσοσφαιριδίων (IgG). Bachelor of : PhD in Biology Έρευνα σχετική Science (B.Sc.) Molecular Plant με τη School of Dev. Laboratory, μοριακή Biotechnology, Department of Botany, αναπτυξιακή Agricultural Faculty of Biology, βιολογία University of Athens University of Athens. φυτών. Νινιός Ιωάννης Ξυδούς Μάριος B.Sc Dept of Biology, Univ. of Athens Βαθμός «Λίαν Καλώς» Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ISCD5). Βαθμός: 8/ PhD Biological Chemistry Dept., School of Medicine Univ. of Athens Βαθμός / Τμήμα Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ISCD6). Βαθμός: / Έρευνα σχετική με την λειτουργία της χρωματίνης κατά την απόπτωση: Σχέση του παράγοντα κατακερματισμού του DNA (DFF) με τους υπότυπους της Η1 ιστονικής τάξης. Έρευνα σχετική με το ρόλο των τροποποιήσεων των ιστονών κατά την έκφραση γονιδίων του κιρκαδικού

12 ρολογιού σε κυτταρικά συστήματα ποντικού. Πολιτοπούλου Γαλάτεια Bhattacharya Udayan BscHons Biology (2.1), The University Portsmouth, UK Bachelor of Science: Zoology Major with Chemistry and Physiology ( ) First Class, 60.8 %, Calcutta University, Kolkata, India of Environmental Science, ( ), First Class, 76%, Calcutta University, Kolkata, India European Doctorate in Biotechnology HEduBT PhD Biochemistry/Neuroscience, Institute of Psychiatry, Kings College, University of London, UK Molecular and Human Genetics Division ( ), Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India. Thesis entitled Assessment of The Antimutagenic and Anticancer Activity of Black Tea Polyphenols Theaflavins, Thearubigins and Different Fractions of Thearubigins in Multiple Test Systems. Jadavpur University, Kolkata, India Έρευνα σχετική με prions και βλαστικά κύτταρα. Περιορισμένη εμπειρία μη τεκμηριωμένη με δημοσιεύσεις- με διαγονιδιακά ποντίκια για τη δημιουργία μεταλλάξεων σε γονίδια του κιρκαδικού ρολογιού. Ερευνητική εμπειρία με μηχανισμούς κυτταρικής σηματοδότησης σε ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές. Dharavath Nagaraju 2003 B.Sc. Biochemistry, University of Osmania, India 2005 M.Sc. Biochemistry, Hyderabad Central University, India 2012 Ph.D Biochemistry, University of Muenster, Germany Εκτεταμένη εμπειρία με βιοχημικές μεθόδους-έρευνα στη βιοχημεία φυτών. Herrero Jesús María 09/1999 Bachelor in Marine Sciences University of 06/2003 Diploma of Advanced Studies (DEA) 11/2007 PhD-Thesis Cum Έρευνα σχετική laude με την επίδραση Animal Physiology, University της μελατονίνης of Murcia (Spain) στη κινητική

13 Messaoudi Safia Rani Madhu Cádiz (Spain) Bachelor s Degree- Section experimental Sciences, Mention: Good License s Degree in Medical biotechnology: Institute Biotechnology Excellent Qualification University of Cádiz: Natural Resources and Environment (Zoology) Master s Degree in biology of vascular disease, Faculty of pharmacy de Monastir, Tunisia; of mention of Very Good Monastir, University of Monastir Monastir- Tunisia, Mention : Good B.Sc, M.Sc, Zoology Biotechnology, (Honours), Jamia Millia Zakir Husain Islamia, College, University New Delhi, of Delhi, India August, New Delhi, 2003 India- August, Graduate Diploma (PhD) in Biological Science and Biotechnology, Speciality Immuno-genetics. Institute of Biotechnology of Monastir, University of Monastir, Tunisia, Mention: very honorable with congratulations of the jury Ph.D), Biotechnology, School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-1067, India- October, 2012 δραστηριότητα του teleostean fish. Εμπειρία με τη φυσιολογία του βιολογικού ρολογιού. Έρευνα σχετική με το ρόλο και τη σηματοδότηση των κυτοκινών στην εγκυμοσύνη. Έρευνα σχετική με το ρόλο των p53 και SIRT1 και του οξειδωτικού στρες κατά την καρκινογένεση. Εμπειρία με καρκινικές κυτταρικές σειρές. Όνομα Πτυχίο [σχετικό με τον τομέα της έρευνας] (%) Διδακτορικό [σχετική εμπειρία με τη θεματολογία της της προκήρυξης] (%) Μεθοδολογία (40%) Γαργάνη 0-50 Σοφία 20 Γκουρμπάτση Ερευνητική Τελική Εμπειρία Βαθμολογία Σχετική με το Ζητούμενο της Προκήρυξης (40%)

14 Ευδοξία Ζωγραφίδης Αριστείδης Νινιός Ιωάννης Ξυδούς Μάριος Πολιτοπούλου Γαλάτεια Bhattacharya Udayan Dharavath Nagaraju Herrero María Jesús Messaoudi Safia Rani Madhu Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τη συνολική βαθμολογία και τις εισηγήσεις των Υπευθύνων των Εργαστηρίων «Χρονοβιολογίας» (Υπεύθυνη: Δρ. Προμπονά) και «Πυρηνικών Πρωτεϊνών και Λειτουργίας Χρωματίνης» (Υπεύθυνη: Δρ. Σουρλίγκα) η Επιτροπή εισηγείται την επιλογή του Δρ. Μάριου Ξυδούς για την συγκεκριμένη θέση. Η σειρά των επιλαχόντων είναι η ακόλουθη: Ιωάννης Νινιός (55) María Jesús Herrero (42) Μadhu Rani (41) Bhattacharya Udayan (35) Σοφία Γαργάνη (30) Αριστείδης Ζωγραφίδης (24) Ευδοξία Γκουμπάτση (22) Γαλάτεια Πολιτοπούλου (17) Safia Messaoudi (16) Nagaraju Dharavath (7) Θέση 4 η για μεταδιδακτορικο συνεργάτη για το εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης Για την κάλυψη της τέταρτης θέσης υπεβλήθησαν 11 υποψηφιότητες. Υποβλήθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις. Κατωτέρω περιγράφονται περιληπτικά τα σχετικά στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων και οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (με * σημειώνονται οι εργασίες στις οποίες ο/η υποψήφιος/α είναι πρώτος/η συγγραφέας). Γαργάνη Σοφία Βιολόγος, ΑΠΘ (2008)

15 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιοϊατρική, Université Lille 2 ( ) Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Université Lille 2 (20-σήμερα). Τίτλος διατριβής: «Προσαρμογή των ανθρώπινων παγκρεατικών νησιδίων του Langerhans σε περιβάλλον παχυσαρκίας, έπειτα από μεταμόσχευση σε παχύσαρκα-ανοσοεπαρκή ποντίκια». Προγραμματισμένη υποστήριξη: Σεπτέμβριος Δημοσιεύσεις: 5 (Lab Medicine, In Vitro Cell Dev. Biol. Anim., Diabetologia, Diabetologia*, Diabetes Care*) και μία δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό (Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά*) Συμμετοχή σε περισσότερα από 15 ελληνικά και διεθνή Συνέδρια Έλαβε υποτροφία από το Γαλλικό Κράτος και από το ίδρυμα Agence de Biomedicine, καλή γνώση υπολογιστών. Γκικοπούλου Ευφροσύνη Δίπλωμα (Licence) στην Κυτταρική Βιολογία και Φυσιολογία, Université Henri Poincaré, Nancy I ( ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master s) στη Μοριακή και Κυτταρική Γενετική, Université Henri Poincaré, Nancy I ( ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master s) στην Εμβιομηχανική Φαρμακολογία, Université Henri Poincaré, Nancy I ( ) Διδακτορική διατριβή, Université de Lorraine, Nancy (2012). Τίτλος διατριβής: «Μεταβολικά μονοπάτια καταστολής του Multi Drug Resistance-1 (MDR-1) γονιδίου, εξαρτώμενα από την κοβαλαμίνη: Ένας νέος φαρμακολογικός στόχος για τη χημειοθεραπεία;» Δημοσιεύσεις: 1 (Int. J. Biochem Cell Biol.) Ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια: Τουλάχιστον 13 ανακοινώσεις Έλαβε υποτροφία από τη Γαλλική Εθνική Ένωση κατά του Καρκίνου, Συνεργάτης Διδασκαλίας και Έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Βιολογικής Επεξεργασίας Τροφίμων (IUT Nancy-Brabois & INSERM U 954, Univ. Lorraine) και διετέλεσε επόπτης φοιτητών. Μαυρογονάτου Ελένη Βιολόγος, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ (2003) MSc Bioinformatics (Distance learning), University of Manchester (δύο θεματικές ενότητες) Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ (2009). Τίτλος διατριβής: «Μελέτη της επίδρασης ωσμωτικού στρες στον πολλαπλασιασμό και τη γήρανση κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου» Δημοσιεύσεις: 8 (Dent. Mater., DNA Repair*,J. Orthop. Res.*, Biomaterials*, J. Cell. Physiol.*, J. Bacteriol., Spine*, Eur. Spine J.) Κεφάλαια σε βιβλία: 1 Ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια: 12 Ανακοινώσεις σε ελληνικά Συνέδρια: 11 Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Μεταδιδακτορική συνεργάτης σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ( ) Υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τη FEBS, καλή γνώση υπολογιστών και ιδιαίτερα πακέτων βιοπληροφορικής, διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, μέλος επιστημονικών εταιρειών και οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Πούλιος Ευθύμιος Βιολόγος, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (2002) Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2006). Τίτλος διατριβής: «Επίδραση της υποξίας στη γήρανση ανθρώπινων ινοβλαστών». Δημοσιεύσεις: 2 (Ann. NY Acad Sci*, Anticancer Res.*). Ανακοινώσεις σε Συνέδρια: Τουλάχιστον 8 ανακοινώσεις

16 Σχετική επαγγελματική εμπειρία: Επιστημονικός συνεργάτης σε τρία ερευνητικά προγράμματα ( , 3-/2011 & 4-6/2008). Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων ή μαθημάτων σε διάφορες Σχολές (2007-σήμερα), τρεχόντως συμβασιούχος διδάσκων του μαθήματος «Μικροβιολογία» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΔ407/80), γνώση υπολογιστών και μέλος επιστημονικής εταιρείας. Από τη μελέτη των βιογραφικών σημειωμάτων φαίνεται ότι η κ. Γαργάνη, πάρα το ότι έχει πέντε δημοσιεύσεις, δεν έχει υποστηρίξει ακόμη τη διδακτορική της διατριβή. Η κ. Γκικοπούλου έχει τελειώσει πρόσφατα τη διδακτορική της διατριβή και εκπαιδευθεί σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Έχει μία μόνο δημοσίευση, ενώ στο κατατεθέν βιογραφικό της σημείωμα αναφέρονται και η προετοιμασία άλλων τεσσάρων. Ο κ. Πούλιος έχει δύο δημοσιεύσεις το 2006 και 2007, αλλά έκτοτε δεν έχει άλλες δημοσιεύσεις και έχει εργασθεί σε άλλα ερευνητικά πεδία. Η κ. Μαυρογονάτου έχει το μεγαλύτερο δημοσιευμένο έργο με οκτώ δημοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου περιοδικά (π.χ. Biomaterials με impact factor 7,604, DNA Repair με impact factor 4,272, J. Cell. Physiol. 4,218, κ.α.) ενώ στις πέντε από αυτές είναι πρώτη συγγραφέας. Επιπλέον, η κ. Μαυρογονάτου έχει μακρά εμπειρία στη μελέτη κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου και έχει εξετάσει τη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού και τη γήρανση των κυττάρων αυτών υπό την επίδραση εξωγενών στρες, θέμα που αποτελεί και το στόχο του συγκεκριμένου προγράμματος. Έχει εμπειρία σε όλες τις εργαστηριακές τεχνικές που απαιτούνται προς τούτο. Ιδιαίτερο στόχο του προγράμματος αποτελεί η μελέτη δεδομένων από ανάλυση μικροσυστοιχιών cdna που κατέχει το εργαστήριο. Η κ. Μαυρογονάτου έχει εκπαιδευθεί στην ανάλυση αυτή και η μελέτη των στοιχείων αυτών έχει ήδη αρχίσει, στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, το οποίο μόλις τελείωσε. Επίσης, η κ. Μαυρογονάτου είναι συνεργάτης του Εργαστηρίου Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης επί πολλά χρόνια. Κατά συνέπεια δε θα χρειασθεί περίοδος προσαρμογής στο εργαστήριο και στο ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ληφθεί υπόψην το γεγονός ότι η διάρκεια του προγράμματος είναι μόνο 18 μήνες. Διδακτορική Διατριβή (Συντελεστής Βαρύτητας: %) Δημοσιεύσεις (Συντελεστής Βαρύτητας: 40%) Σχετική Ερευνητική Εμπειρία (Συντελεστής Βαρύτητας: 40%) Άλλες Δραστηριότητες (Συντελεστής Βαρύτητας: %) Τελική Βαθμολογία Γαργάνη Σοφία Γκικοπούλου Ευφροσύνη Μαυρογονάτου Ελένη Πούλιος Ευθύμιος

17 Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τη συνολική βαθμολογία και την εισήγηση του Υπευθύνου του Εργαστηρίου, η Επιτροπή εισηγείται την επιλογή της κ Μαυρογονάτου για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Η σειρά των επιλαχόντων είναι η ακόλουθη: Πούλιος Ευθύμιος Γκικοπούλου Ευφροσύνη Γαργάνη Σοφία (υπό τον όρο η Επιτροπή να αποδεχθεί την αίτησή της, δεδομένου ότι δεν έχει υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή). Τα μέλη της Επιτροπής 24/02/ /2/ /2/2014 X ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Πελεκάνου Μαρία X ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Δρ. Τσιλιμπάρη Φωτεινή X ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης Signed by: ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Signed by: ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Signed by: ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 25/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ46ΨΧ6Τ-ΦΑΔ. ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2013 Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ46ΨΧ6Τ-ΦΑΔ. ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2013 Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18 /12/ Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676 ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣH ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3090/30-5-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Ανατομική του Ανθρώπου (Θεωρία) Χειμερινό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.23 16:15:17 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΦ8469ΗΕΒ-Δ9Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΦ8469ΗΕΒ-Δ9Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΖ469ΗΕΒ-Γ5Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 3069-GliTerIn

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 3069-GliTerIn ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 3069-GliTerIn Την 24 η Φεβρουαρίου 2014 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίσθηκε με την απόφαση με αριθμ. 100/2014-428

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.2 1:05:49 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Ελένη Γαλάνη Πατρώνυμο Παναγιώτης Υπηκοότητα Ελληνική Διεύθυνση εργασίας Β Ογκολογική κλινική Νοσοκομείο METROPOLITAN Tel: 210 4809661-2 Mob: 6944172478

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. http:// http://www.demokritos.gr/contents.aspx?lang=gr&catid=1054&view=18

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. http:// http://www.demokritos.gr/contents.aspx?lang=gr&catid=1054&view=18 Αγία Παρασκευή Αττικής, 4 Μαρτίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα Τρίτη 4/3/2014 συνεδρίασε η διμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Δρ. Γ. Φανουράκη, Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΠΣΦ, και τον Δρ. Χ. Μάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος - Σπυρίδων Επώνυμο: Ανυφαντής Όνομα πατρός: Ματθαίος Όνομα μητρός: Ζωή Έτος γέννησης: 20-12-1974 Τόπος γέννησης: Αθήνα Αττικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Splice site recognition between different organisms

Splice site recognition between different organisms NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDEPARTMENTAL POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Επάγγελμα: Γενετιστής - Μοριακός Βιολόγος Σταδιοδρομία 2014 Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 30-11-2014 20 Νοεμβρίου, 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης που θα συνεκτιμηθούν

Επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης που θα συνεκτιμηθούν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 2750 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 1272 Αθήνα, 25.9.2014 ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μονάδα Ανοσολογίας Καρκίνου, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Τηλ.: 2410 684 713 Πληροφορίες: κα. Ε. Κοτίτσα Λάρισα 18-09-2012

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Τ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Δρ. Γεωργία Σαλαντή Δρ. Ελένη Μακαρώνα Δρ. Χριστίνα Πιπέρη Τ Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χάρη στο Διαδίκτυο, η κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, +30 6977319812 aliber@med.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 5 Οκτωβρίου 1976 Τόπος: Αθήνα Διεύθυνση: Χατζηζωγίδου 23, 41223 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ FUNGRAPH Functionalization of graphene with multichromophoric

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Science Festival: http://www.athens-science-festival.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Science Festival: http://www.athens-science-festival.gr/ ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ» «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ», 30.04.2014-04.05.2014 Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είχε μια πολύπλευρη και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67 100 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Κουλουριώτης Δημήτριος Τηλ.: 2541079451 Φαξ.: 2541079454 Αλεξ/πολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αγία Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αγία Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος/έργου «Desalination by Solar Powered Membrane Distillation: Material and Process Optimization»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Προσωπικού Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο : 2106597617-619 - 620 E mail : atzamali@bioacademy.gr vmaridaki@bioacademy.gr Αθήνα: 30/10/2012 Αριθμ. Πρωτοκ.: 2172 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνια Νοσήματα και Ορφανά Φάρμακα Επί ενδείξεων βασιζόμενες προσεγγίσεις

Σπάνια Νοσήματα και Ορφανά Φάρμακα Επί ενδείξεων βασιζόμενες προσεγγίσεις Σπάνια Νοσήματα και Ορφανά Φάρμακα Επί ενδείξεων βασιζόμενες προσεγγίσεις Χορηγοί : www.ebie.gr www.ici-trials.gr www.biomagazine.gr 11-12 Φεβρουαρίου 2015 Μαρούσι Plaza, Φραγκοκκλησίας 3a & Γρανικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

[Α] ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

[Α] ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 1 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ SPEECH LANGUAGE (BOSTON COLLEGE- PATHOLOGY - COLLEGE OF ARTS & BOSTON UNIVERSITY SCIENCES) ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 11 ΕΤΗ 2 ΕΤΗ: Δημοσίευιςανακοινώις ΛΓ-01, ΛΓ-03 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 415 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ηράκλειο 13/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Το πεδίο αλλάζει Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως Καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Νανοϊατρική Ογκολογία Καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα για τον καρκίνο Nanomedicine Oncology Innovative therapies and drugs for cancer

Νανοϊατρική Ογκολογία Καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα για τον καρκίνο Nanomedicine Oncology Innovative therapies and drugs for cancer Στα πλαίσια της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για τη Νανοϊατρική [European Technology Platform on Nanomedicine (ETPN)] και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENTRANS [Enabling NAnomedicine

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ακαδ. Έτους 2014-15

Πρακτικό αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ακαδ. Έτους 2014-15 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πρακτικό αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων Τμήματος ς Ακαδ. Έτους 2014-15 Στο Αίγιο σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Κ. Χριστόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών Ημερομηνία γεννήσεως: 25 Ιουλίου 1960 Τόπος γεννήσεως: Άρτα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 4 παιδιά Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα