Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)"

Transcript

1

2 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Copyright 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Βασ. Σοφίας 49, Αθήνα Τηλ.: (+30) , Fax: (+30) , Ε-mail: url: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Ερευνητικό Κείμενο Νο 7/2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη: Ποιές οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση; Ποιοί κλάδοι αναπτύσσονται στη διάρκεια της κρίση; Πώς θα διεξαχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός; Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των εκδηλώσεων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύματος, του διοικητικού συμβουλίου του, της διεύθυνσης ή των κατά περίπτωση και καθ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων. 2

3 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη: Ποιές οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση; Ποιοί κλάδοι αναπτύσσονται στη διάρκεια της κρίση; Πώς θα διεξαχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός; Πρόδρομος Προδρομίδης Ο Πρόδρομος Προδρομίδης είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΣΟΕΕ. Απόφοιτος του ιδίου πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (ΗΠΑ) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Essex (Αγγλία), έχει διδάξει στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, συγκεκριμένα στην Επιτροπή για θέματα Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης της οποίας εξελέγη αντιπρόεδρος το Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της εργασίας και του χώρου, των αγορών, καθώς και την οικονομική ιστορία. Η μονογραφία του για την περιφερειακή ανάλυση του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών Οκτώβριος

4 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη: Ποιές οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση; Ποιοί κλάδοι αναπτύσσονται στη διάρκεια της κρίση; Πώς θα διεξαχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός; Περίληψη Εξετάζεται η πρόσφατη εξέλιξη της απασχόλησης στις οικονομικές δραστηριότητες που οι περιφέρειες της χώρας παρουσιάζουν υψηλή ή αρκετά υψηλή παραγωγική εξειδίκευση, καθώς και ποιοί κλάδοι ή υποκλάδοι σε ποιές περιοχές αναπτύσσονται μέσα στην οικονομική ύφεση. Είναι σκόπιμο οι κλαδικές και χωρικές αυτές διαστάσεις να διερευνηθούν περαιτέρω και να ενταχθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό προκειμένου να τεθούν προτεραιότητες όσον αφορά στην ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας είτε στους ίδιους είτε σε άλλους κλάδους. Οι επόμενες σελίδες παρέχουν απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα του τίτλου. Το τρίτο ερώτημα μένει να αιωρείται. Ωστόσο ελπίζεται τα ευρήματα και παρεχόμενα ερεθίσματα να εισφέρουν στην ωρίμανση των συνθηκών για την απάντησή του. Λέξεις-Κλειδιά Κρίση, Απασχόληση, Ανάκαμψη, Περιφερειακή παραγωγική εξειδίκευση, Αναπτυσσόμενοι κλάδοι Ο συγγραφέας εκφράζει τις ευχαριστίες του στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια του ΚΕΠΕ καθώς και στον Δ.Κατσίκα διότι με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στη βελτίωση της εργασίας. Οι κρίσεις και γνώμες που εκφράζονται εδώ, καθώς και οι όποιες ελλείψεις, είναι αποκλειστικώς δικές του. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις είναι ευπρόσδεκτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4

5 Εισαγωγή Η αισθητή μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας που καταγράφεται σε πολλές αναφορές και αναλύσεις την τελευταία πενταετία γεννά ερωτήματα για το αν υπάρχει διαφοροποίηση σε επιμέρους κλάδους και περιοχές της χώρας, καθώς και αν οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση εξακολουθούν να διατηρούν το στοιχείο αυτό σε σχέση με άλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι απαντήσεις ενδέχεται να είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τις επιλογές εργαζομένων και επιχειρηματιών (υφισταμένων και δυνητικών) όσο και για την χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής πολλώ δε μάλλον που τα στοιχεία για την απασχόληση ενδέχεται να αποτυπώνουν τα τεκταινόμενα στην οικονομία ταχύτερα από τα αντίστοιχα στοιχεία των επενδύσεων ή άλλων μακροοικονομικών μεγεθών. Με αυτό το σκεπτικό στρέφουμε την προσοχή μας στην εξέλιξη της απασχόλησης στους επιμέρους κλάδους και υποκλάδους ή ομάδες κλάδων της οικονομίας ανά διοικητική περιφέρεια αξιοποιώντας εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, (α) εξετάζουμε τόσο τις δέκα κατηγορίες δραστηριοτήτων που παρακολουθεί σε περιφερειακό επίπεδο η Eurostat για το όσο και τους 88 υποκλάδους παραγωγικής δραστηριότητας που παρέχει σε επίπεδο διψήφιου κωδικού από τις έρευνες εργατικού δυναμικού μεταξύ των αρχών του 2008 και των αρχών του 2013 η ΕΛΣΤΑΤ και (β) προβαίνουμε συγκρίσεις των δεικτών περιφερειακής συγκέντρωσης ή ειδίκευσης (location quotient) για την ανάλυση των ετησίων στοιχείων της Eurostat και τόσο απλές όσο και φαινομενικά ασυσχέτιστες (μη συνδεόμενες) οικονομετρικές παλινδρομήσεις (seemingly unrelated regressions) για την ανάλυση των τριμηνιαίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. 1 Περιοχές με υψηλή και πολύ υψηλή παραγωγική εξειδίκευση στην ΕΕ Από τα παραπάνω στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης από το 2009 ως το 2012 συμβαδίζει με την αποψίλωση θέσεων εργασίας σε τομείς που οι ελλαδικές περιφέρειες παρουσίαζαν υψηλή παραγωγική ειδίκευση σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Εν προκειμένω, ο Δείκτης της Περιφερειακής Παραγωγικής Ειδίκευσης (ΔΠΠΕ) δίδεται από τον εξής τύπο: (1) 1 Τόσο ο δείκτης όσο και οι φαινομενικά ασυσχέτιστες παλινδρομήσεις είναι αναλυτικά εργαλεία τα όποια έχουν περιγραφεί εδώ και πολλές δεκαετίες (βλ. Isard, 1960, και Zellner, 1962, αντιστοίχως) και χρησιμοποιούνται ευρέως, μεταξύ άλλων και από τον γράφοντα (Prodromidis, 2008, 2011) σε παρεμφερείς αναλύσεις. 5

6 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Εκ κατασκευής, ο δείκτης λαμβάνει τιμές από μηδέν έως άνω της μονάδας, χωρίς να υπάρχει άνω όριο. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι περιφέρειες της ΕΕ και της Ελλάδος με τις υψηλότερες τιμές στις δέκα κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που παρακολουθεί η Eurostat, καθώς και στοιχεία για την εξέλιξη της απασχόλησης στην περιφέρειες αυτές. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η δυσανάλογα μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στον (α) πρωτογενή τομέα της νοτίου, κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου 2 και (β) τουριστικής υφής τομέα του εμπορίου-μεταφορών-καταλυμάτωνεστίασης των νήσων του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου, αν και οι εν λόγω περιφέρειες καταφέρνουν να διατηρηθούν στην πρώτη τετράδα των κοινοτικών περιφερειών που ειδικεύονται στις ανωτέρω δραστηριότητες. Συνάγουμε ότι οι περιοχές με πολύ υψηλή παραγωγική εξειδίκευση υφίστανται έντονη μείωση της απασχόλησης ακριβώς στις βασικές για αυτές δραστηριότητες. Σε αντιδιαστολή, τα σημάδια είναι πιο ενθαρρυντικά για την απασχόληση στις περιπτώσεις τεσσάρων περιφερειών με κάπως μετριότερη παραγωγική ειδίκευση (εν προκειμένω τις περιφέρειες που ευρίσκονται στις θέσεις 6-35) συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις: Της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης στον τομέα του εμπορίου-μεταφορών-καταλυμάτων-εστίασης των νήσων του Νοτίου Αιγαίου στον κατασκευαστικό κλάδο, καθότι η μείωση της απασχόλησης σε αυτές τις δραστηριότητες φαίνεται να είναι μάλλον συγκρατημένη σε σχέση τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Της Αττικής στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπου η απασχόληση φαίνεται να αυξήθηκε. Κλάδοι που αναπτύσσονται μέσα στην ύφεση Επιπλέον, με τη μέθοδο της παλινδρόμησης και χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τις συναρτήσεις απασχόλησης των υποκλάδων της οικονομίας και να προσδιορίσουμε με πιθανότητα σφάλματος 1% ή μικρότερη την θετική ή αρνητική τάση και την εποχικότητα σε κάθε περιοχή: τόσο από τις απλές, μεμονωμένες παλινδρομήσεις με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές κάθε υποκλάδου 2 Ως περιφέρεια Πελοποννήσου νοείται μάλλον ανακριβώς στην τρέχουσα διοικητική δομή και ορολογία η περιοχή της Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας (δηλ. το ανατολικό, κεντρικό και νότιο τμήμα) και όχι το σύνολον της του Πέλοπος Νήσου. Χάριν συνεπείας προς το επιχείρημα που θέτουμε ως κοινωνία σε γειτονικούς λαούς και τους εταίρους μας στην ΕΕ και αλλού ότι δεν είναι σκόπιμο το τμήμα μιας περιοχής να αποκαλείται σαν να επρόκειτο για το σύνολο, αλλά και προς αποφυγήν σύγχυσης, προσφεύγουμε στην χρήση γεωγραφικού προσδιορισμού (όπως άλλωστε γίνεται στις περιπτώσεις υποπεριοχών της Μακεδονίας ή του Αιγαίου). Το ίδιο πράττουμε εδώ και στην περίπτωση της Θράκης. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι περιφέρειες με την υψηλότερη παραγωγική ειδίκευση στην ΕΕ κατά το έτη 2009 και 2012 Κατάταξη 275 περιφερειών της ΕΕ Η απασχόληση στις περιφέρειες που παρατίθενται στην 2 η στήλη κατά το 2009 κατά το 2012 κατά το 2009 (σε χιλ. άτομα) κατά το 2012 (σε χιλ. άτομα) ποσοστό μεταβολής (%) μεταξύ 2009 και 2012 κλαδική συνολική κλαδική συνολική κλαδικής συνολικής Πρωτογενής τομέας 1 ΒΑ. Ρουμανία ΒΑ. Ρουμανία 298,5 1,100,3 339,5 1,212,1 13,7 10,2 2 ΝΔ. Ρουμανία ΝΔ. Ρουμανία 486,1 1,031,5 486,3 1,022,3 0,0-0,9 3 Ν. Ρουμανία Ν. Ρουμανία 471,0 1,445,1 404,7 1,340,7-14,1-7,2 4 ΝΑ. Πελοπόννησος ΝΑ. Πελοπόννησος 77,9 251,6 61,1 205,5-21,6-18,3 Α.Μακ.-Θράκη (9 η θέση) Α.Μακ.-Δ.Θράκη (6 η θέση) 60,4 233,1 56,4 197,5-6,6-15,3 Δευτερογενής τομέας (εξαιρουμένου του κατασκευαστικού κλάδου) 1 ΒΑ. Τσεχία Δ. Ρουμανία 284,0 815,4 292,1 811,6 2,9-0,5 2 Δ. Ρουμανία Μοραβία-Σιλεσία 183,9 557,5 191,4 543,0 4,1-2,6 3 Κ. Υπερδουναβία Ουγ. Κ. Υπερδουναβία 242,6 690,5 240,7 684,1-0,8-0,9 4 Μοραβία-Σιλεσία Τσε. Κ. Μοραβία Τσε. 178,6 562,2 195,6 556,8 9,5-1,0 Δ. Μακεδονία (73 η θέση) Δ. Μακεδονία (85 η θέση) 23,7 108,7 17,1 84,2-27,8-22,5 Κατασκευαστικός κλάδος 1 Κορσική Γαλ. Α. Σλοβακία 78,5 626,2 73,9 614,8-5,9-1,8 2 Αζόρες Πορ. Κοιλάδα Αόστης Ιτα. 7,4 56,4 6,6 56,1-10,8-0,5 3 Βαλεαρίδες Ισπ. Κ Σλοβακία 70,9 556,3 65,2 566,4-8,0 1,8 4 Καστίλλη-Μάντσα Ισπ. Χώρα Κάστρων Αυσ. 15,7 135,1 15,4 134,9-1,9-0,1 Ν. Αιγαίο (16 η θέση) Ν. Αιγαίο (8 η θέση) 13,6 121,6 13,2 113,5-2,9-6,7 Εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα, εστίαση 1 Ν. Αιγαίο Κανάριοι νήσοι 320,2 795,3 326,6 750,9 2,0-5,6 2 Ιόνιοι νήσοι Βαλεαρίδες νήσοι 183,7 478,9 187,7 464,7 2,2-3,0 3 Κανάριοι νήσοι Ισπ. Ν. Αιγαίο 53,5 121,6 45,1 113,5-15,7-6,7 4 Βαλεαρίδες νήσοι Ισπ. Ιόνιοι νήσοι 40,3 94,7 34,2 90,2-15,1-4,8 Κρήτη (6 η θέση) Κρήτη (6 η θέση) 82,6 253,4 72,0 214,3-12,8-15,4 Επικοινωνίες και ψηφιακές υπηρεσίες 1 Κεντρικό Λονδίνο Οξφόρδη-Μπάκιγχαμ 87,6 1,146,6 97,9 1,184,8 11,8 3,3 2 Πράγα Στοκχόλμη 79,9 1,052,4 88,3 1,106,0 10,5 5,1 3 Οξφόρδη-Μπάκιγχαμ ΗΒ Κεντρικό Λονδίνο 116,4 1,509,6 123,1 1,562,3 5,8 3,5 4 Στοκχόλμη Μπρατισλάβα 19,6 331,8 25,1 318,9 28,1-3,9 Αττική (43 η θέση) Αττική (39 η θέση) 60,7 1,698,5 52,1 1,404,4-14,2-17,3 Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές δραστηριότητες, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 1 Κεντρικό Λονδίνο Κεντρικό Λονδίνο 288,8 1,509,6 288,8 1,562,3 0,0 3,5 2 Στοκχόλμη Στοκχόλμη 188,0 1,052,4 203,8 1,106,0 8,4 5,1 3 Αμβούργο Αμβούργο 132,5 878,2 149,3 912,3 12,7 3,9 4 Βερολίνο Βερολίνο 243,3 1,546,8 256,4 1,660,9 5,4 7,4 Αττική (70 η θέση) Αττική (40 η θέση) 161,0 1,698,5 151,7 1,404,4-5,8-17,3 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 1 Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο 27,6 217,2 29,5 236,1 6,9 8,7 2 Κεντρικό Λονδίνο Κεντρικό Λονδίνο 149,6 1,509,6 178,0 1,562,3 19,0 3,5 3 Έσσεξ ΗΒ Έσσεξ 64,1 807,0 69,1 843,5 7,8 4,5 4 Ντάρμσταντ Γερ. Ντάρμσταντ 123,0 1,824,2 129,8 1,920,3 5,5 5,3 Αττική (35 η θέση) Αττική (14 η θέση) 69,6 1,698,5 71,6 1,404,4 2,9-17,3 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1 Πράγα Λεττονία 13,7 983,1 23,2 885,6 69,3-9,9 2 Λάγκντοκ-Ρουσιγιόν Γαλ. Πράγα 13,0 660,0 14,2 647,6 9,2-1,9 3 Ευρύτερο Παρίσι Ντέβον ΗΒ 525,3 11,3 537,1 2,2 4 Μέση Βόρεια Χώρα Σου. Β. Υόρκη ΗΒ 386,8 8,2 402,7 4,1 Αττική (150 η θέση) Αττική (168 η θέση) 4,4 1,698,5 3,2 1,404,4-27,3-17,3 7

8 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) Κατάταξη περιφερειών Η απασχόληση στις περιφέρειες που παρατίθενται στην 2 η στήλη κατά το 2009 κατά το 2009 κατά το 2009 (σε χιλ. άτομα) κατά το 2019 (σε χιλ. άτομα) ποσοστό μεταβολής (%) κλαδική συνολική κλαδική συνολική κλαδική συνολική Δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική ασφάλιση 1 Θέουτα Ισπ. Θέουτα 13,1 26,5 9,7 21,2-26,0-20,0 2 Μελίγια Ισπ. Μελίγια 10,5 21,4 10,2 23,0-2,9 7,5 3 Ναμύρ Βελ. Ναμύρ 80,0 184,3 79,3 191,2-0,9 3,7 4 Άνω Βόρεια Χώρα Σου. Αινώ Βελ. 172,2 453,5 186,4 471,1 8,2 3,9 Β. Αιγαίο (77 όσο και από θέση) Β. Αιγαίο (113 παλινδρομήσεις που διενεργούνται θέση) 21,1 72,4 17,8 65,6-15,6 σε συνδυασμό με τις φαινομενικά ασυσχέτιστες -9,4 Άθληση, διασκέδαση, οικιακές υπηρεσίες, ετερόδ. οργ 1 Βρυξέλλες συναρτήσεις των άλλων Βρυξέλλες υποκλάδων, αλλά και τις 113,2 τέσσερις 403,8 συναρτήσεις 114,7 που 420,1 αφορούν στους 1,3 4,0 2 Λουξεμβούργο άνδρες και τις γυναίκες Λάτιο που είτε είναι άνεργοι 523,8 είτε δεν 2,241,2 συμμετέχουν 533,0 στην 2,250,1 αγορά εργασίας 1,8 0,4 3 Μαδρίτη Λουξεμβούργο 65,5 217,2 72,5 236,1 10,7 8,7 4 Λάτιο (συναρτήσεις Ιτα. οι οποίες Κύπρος αξιοποιούνται προκειμένου 70,3 να συνυπολογιστεί 381,3 70,0 η επίδραση 388,6 του λοιπού -0,4 1,9 Αττική (31 η θέση) Ιόνιοι νήσοι (51 η θέση) πληθυσμού και να είναι πληρέστερη η ανάλυση). 12,7 94,7 14,1 90,2 11,0-4,8 Πηγή Η τυπική στοιχείων: μορφή Εurostat. κάθε Υπολογισμοί εξίσωσης έχει του ως συγγραφέα. εξής: όσο και από παλινδρομήσεις που διενεργούνται σε συνδυασμό με τις φαινομενικά ασυσχέτιστες συναρτήσεις των άλλων υποκλάδων, αλλά και τις τέσσερις συναρτήσεις που αφορούν στους άνδρες και τις γυναίκες που είτε είναι άνεργοι είτε δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας (συναρτήσεις οι οποίες αξιοποιούνται προκειμένου να συνυπολογιστεί η επίδραση του λοιπού πληθυσμού και να είναι πληρέστερη η ανάλυση). Η τυπική μορφή κάθε εξίσωσης έχει ως εξής: Αριθμός ατόμων στην κατηγορία =, (2) όπου το i υποδηλώνει την περιφέρεια, το Τ την τάση, το Q j μια ψευδομεταβλητή εποχικότητας, το j λαμβάνει τέσσερις τιμές (μια για κάθε τρίμηνο) και τα στοιχεία α, β, και γ αντιστοιχούν σε συντελεστές. Εκ των κοινών, στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων που αφορούν στην τάση (και συγκεκριμένα από την πρώτη και δεύτερη παράγωγο) σε κάθε περιοχή διαπιστώνεται αύξηση ή ανάκαμψη του αριθμού των απασχολουμένων σε επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες κατά περιοχές, κυρίως στην διάρκεια των ετών 2010 και Βλ. Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, αν και τα απόλυτα μεγέθη δεν είναι απαραίτητα υψηλά, παρατηρείται στατιστικά σημαντική ανοδική τάση: στις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (δηλαδή στην κατηγορία με διψήφιο κωδικό #35) σε τέσσερις από τις 13 περιφέρειες της χώρας, στην εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07), στις δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλων (αταξινομήτων) υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων (#39) σε τρεις περιφέρειες, καθώς και 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Περιοχές της χώρας όπου βάσει τόσο της απλής παλινδρόμησης με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές όσο και της φαινομενικά ασυσχέτιστης εκδοχής, ο αριθ-μός των απασχολουμένων εμφανίζει ανοδική τάση σε οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ των πρώτων τριμήνων του 2008 (08α) και 2013 (13α) (273 παρατηρήσεις) με πιθανότητα σφάλματος (p-value) 1% ή μικρότερη Οικονομικές δραστηριότητες (44 εκ του συνόλου των 88 σε διψήφιο επίπεδο κωδικού) Περιφέρειες και τρίμηνα από τα οποία εκτιμάται η εμφάνιση της ανοδικής τάσεως στην απασχόληση ΑΜΘ ΚΜ ΔΜ Ηπει. Θεσ. ΣΕΕ ΔΕ ΝΑΠ Αττ. ΝΑιγ. ΒΑιγ. Ιον. Κρη. Δασοκομία και υλοτομία (#02) 10γ Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (#03) 11α Εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07) 10β 11α 10γ Λοιπά ορυχεία και λατομεία (#08) 10δ Παραγωγή προϊόντων καπνού (#12) 10α Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (#13) 11β 11δ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών (#15) 11α Βιομηχανία ξύλου-φελλού, καλαθοποιία-σπαρτοπλεκτική (#16) 10β Κατασκευή προϊόντων με ελαστικό και πλαστικές ύλες (#22) 10γ Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (#23) 10γ Παραγωγή βασικών μετάλλων (#24) 11γ 10γ Κατασκευή ΗΥ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (#26) 10γ Κατασκευή μηχανημάτων και άλλων ειδών εξοπλισμού (#28) 10γ 11δ Κατασκευή μηχανοκινήτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμ. οχημ. (#29) 11α Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (#30) 10γ Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (#32) 10δ Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (#33) 11α Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσ. αερίου, ατμού, κλιματισμού (#35) 10δ 11β 11γ 11γ Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (#36) 11δ 10δ Δραστηριότητες εξυγίανσης, άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων (#39) 09γ 11β 11β Κατασκευή κτηρίων (#41) 11γ 12β Έργα πολιτικού μηχανικού (#42) 08α Χονδρικό-λιανικό εμπόριο και επισκευές μηχανοκ. οχημάτων (#45) 11α Αποθήκευση, υποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες (#52) 11γ Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (#53) 11β Καταλύματα (#55) 11β 10γ Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (#56) 10δ Δραστηρ. προγρ/σμού ΗΥ, παροχής συμβουλών, συναφή (#62) 11α Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία (#65) 10γ Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (#69) 11δ 11γ Δραστηρ. κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης (#70) 08α Δραστ. αρχιτεκτόνων και μηχανικών, τεχν. δοκιμές και αναλύσεις (#71) 11δ Κτηνιατρικές δραστηριότητες (#75) 10β Δραστηριότητες ενοικίασης καιεκμίσθωσης (#77) 11γ 9

10 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συνέχεια) Ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ταξιδιών, άλλες υπηρεσίες (#79) Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (#80) Δημόσια διοίκηση, άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (#84) Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των (#86) Δραστηριότητες βοηθείας κατ οίκον (#87) Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (#90) Βιβλιοθήκες, αρχειοφυλακεία, μουσεία, πολιτιστικές δραστηρ. (#91) Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (#92) Δραστηριότητες οργανώσεων (#94) Επισκευή ΗΥ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης (#95) ΑΜΘ ΚΜ ΔΜ Ηπει. Θεσ. ΣΕΕ ΔΕ ΝΑΠ Αττ. ΝΑιγ. ΒΑιγ. Ιον. Κρη. 12γ 10γ 11α 10δ 11α 10δ 10β 10δ 10γ 10β Ερμηνευτική ικανότης επιμέρους (απλών) εξισώσεων (R 2 ): #2 (88,47%), #3 (85,89%), #7 (91,94%), #8 (80,22%), #12 (85,69%), #13 (96,33%), #15 (96,70%), #16 (94,63%), #22 (97,67%), #23 (96,36%), #24 (97,78%), #26 (94,85%), #28 (96,93%), #29 (94,16%), #30 (98,58%), #32 (96,98%), #33 (96,95%), #35 (98,66%), #39 (77,74%), #41 (98,69%), #42 (96,37%), #45 (99,45%), #52 (99,59%), #53 (98,23%), #55 (97,41%), # 56 (99,54%), #62 (98,87%), #65 (98,08%), #69 (99,65%), #70 (97,12%), #71 (99,45%), #75 (82,63%), #77 (90,46%), #79 (97,54%), #80 (97,45%), #84 (99,77%), #86 (99,79%), #87 (97,21%), #90 (98,53%), #91 (89,69%), #92 (97,01%), #94 (93,65%), #95 (95,22%). Πηγή στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ. Υπολογισμοί του συγγραφέα. 10

11 σε 41 άλλες δραστηριότητες (πρόκειται για έναν μάλλον εντυπωσιακό αριθμό, δεδομένων των συνθηκών) είτε σε μία είτε σε δύο περιφέρειες της χώρας με τις περισσότερες δραστηριότητες να εντοπίζονται στην Αττική (ένδεκα), Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (από οκτώ), Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (επτά) και λιγότερες στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα, στην Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη (χάριν συντομογραφίας, ΑΜΘ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η δασοκομία και υλοτομία (#02) και (β) οι δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (#80) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (ή «10γ» χάριν συντομογραφίας στον Πίνακα 2) (γ) οι δραστηριότητες βοηθείας κατ οίκον (#87) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 (δ) η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες των μεταφορών (#52), καθώς και (ε) οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (#77) από το τρίτο τρίμηνο του Στην Κεντρική Μακεδονία (ΚΜ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) οι δραστηριότητες εξυγίανσης καθώς και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (#39) από το τρίτο τρίμηνο του 2009 (β) η κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών που δεν είναι ταξινομημένος σε άλλες κατηγορίες (#30) και (γ) οι δραστηριότητες οργανώσεων (#94) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (δ) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (ε) οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και οι συναφείς δραστηριότητες παροχής συμβουλών κ.ά. (#62) από πρώτο τρίμηνο του 2011 (ς) η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (#13) και (ζ) οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (#53) από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 καθώς και (η) οι δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και οι τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (#71) από το τέταρτο τρίμηνο του Στην Δυτική Μακεδονία (ΔΜ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 καθώς και (β) η βιοτεχνία/βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών (#15) και (γ) η επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (#33) από το πρώτο τρίμηνο του Στη Θεσσαλία φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) οι βιβλιοθήκες, τα αρχειοφυλακεία, τα μουσεία και οι πολιτιστικές δραστηριότητες (#91) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (β) η κατασκευή μηχανημάτων και άλλων ειδών εξοπλισμού (#28) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (γ) ποικίλες μεταποιητικές δραστηριότητες που δεν είναι ταξινομημένες σε άλλες κατηγορίες (#32) και (δ) η άσκηση ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων (#86) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (ε) η κατασκευή μηχανοκινήτων ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων (#29) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 (ς) οι δραστηριότητες εξυγίανσης καθώς και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (#39) από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 (ζ) η κατασκευή κτηρίων (#41) από το τρίτο τρίμηνο του 2011 καθώς και (η) η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (#13) από το τέταρτο τρίμηνο του

12 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Στην Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (ΣΕΕ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) ποικίλες δραστηριότητες σε ορυχεία και λατομεία που δεν είναι ταξινομημένες σε άλλες κατηγορίες (#08) και (β) οι υπηρεσίες εστίασης (#56) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (γ) η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια (#03) και (δ) η εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 (ε) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) και (ς) οι δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (#39) από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 καθώς και (ζ) η κατασκευή κτηρίων (#41) από το δεύτερο τρίμηνο του Στη Δυτική Ελλάδα (ΔΕ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (#26) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (β) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) από το τρίτο τρίμηνο του 2011 και (γ) οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (#69) από το τέταρτο τρίμηνο του Στη νότιο, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο (χάριν συντομογραφίας, ΝΑΠ) φαίνεται ότι σε άνοδο παρέμειναν (α) οι εργασίες πολιτικών μηχανικών (#42). Επίσης φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (β) η παραγωγή προϊόντων καπνού (#12) από το πρώτο τρίμηνο του 2010 (γ) η παραγωγή ποικίλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων που δεν είναι ταξινομημένα σε άλλες κατηγορίες (#23) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 καθώς και (δ) η δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (#84) από το πρώτο τρίμηνο του Στην Αττική φαίνεται ότι σε άνοδο παρέμειναν (α) οι δραστηριότητες των κεντρικών γραφείων, καθώς και των εταιριών παροχής συμβουλών διαχείρισης (#70). Επίσης φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (β) οι κτηνιατρικές δραστηριότητες από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (γ) η εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07), (δ) η παραγωγή βασικών μετάλλων (#24) και (ε) οι δραστηριότητες που αφορούν σε ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία (#65) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (ς) οι δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (#90) και (ζ) τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (#92) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (η) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) και (θ) οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (#69) από το τρίτο τρίμηνο του 2011 (ι) η συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (#36) από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 καθώς και (ια) τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ταξιδιών και οι συναφείς υπηρεσίες (#79) από το τρίτο τρίμηνο το Στην Κρήτη φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσεως (#95) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (β) η κατασκευή προϊόντων με ελαστικό και πλαστικές ύλες (#22) και (γ) τα καταλύματα (#55), από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (δ) η συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (#36) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (ε) το εμπόριο και οι επισκευές μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών (#45) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 καθώς και (ς) η κατασκευή μηχανημάτων και άλλων ειδών εξοπλισμού (#28) από το τέταρτο τρίμηνο του

13 Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου φαίνεται ότι ανέκαμψε η βιοτεχνία/βιομηχανία ξύλου και φελλού, καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (#16) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 στα νησιά του Ιουνίου τα καταλύματα από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 και στην Ήπειρο η παραγωγή βασικών μετάλλων (#24) από το τρίτο τρίμηνο του Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση στις υπόλοιπες δραστηριότητες είτε συνεχίζει να φθίνει είτε εμφανίζει στασιμότητα είτε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι αυξάνει στατιστικώς σημαντικά ενώ από τις συμπληρωματικές εξισώσεις που αφορούν στον υπόλοιπο πληθυσμό ανέργων και μη συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας (βλ. αρχή του υποκεφαλαίου) επισημαίνεται ότι στην Αττική η ανοδική τάση στον αριθμό των γυναικών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας φαίνεται να αντιστρέφεται από το τρίτο τρίμηνο του Ποιος και πώς θα προβεί στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τις υπόλοιπες περιοχές και κλάδους; Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι έως τώρα οι περιφέρειες της χώρας (ενδεχομένως και υποπεριοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς σε διαφορετικούς κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας. Τα θετικά σημάδια που εντοπίζονται, αν και ενθαρρυντικά, δεν φαίνεται να διευρύνονται και να πολλαπλασιάζονται κατά τα τελευταία τρίμηνα. Αν και ελπίζεται τα στοιχεία της θερινής περιόδου του 2013 να σηματοδοτήσουν μια νέα, μονιμότερη θετική ώθηση σε περισσότερους υποκλάδους και περιοχές, 3 οι διαπιστώσεις αυτές υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες στις υπόλοιπες περιφέρειες και κλάδους ενδεχομένως δεν είναι ακόμη ώριμες ή ευνοϊκές. Συγχρόνως, στις περιοχές με πολύ υψηλή παραγωγική εξειδίκευση η μείωση της απασχόλησης ακριβώς σε αυτές (τις πλέον βασικές) δραστηριότητες είναι πολύ έντονη. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, τί πρέπει να γίνει; Αν πρέπει να αναληφθούν (α) κάποιες προσπάθειες διάγνωσης των επιμέρους δυνητικών συγκριτικών ή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (ή, πιο απλά, εντοπισμού τί είναι αποδοτικότερο πού) και (β) στοχευμένες κλαδικές παρεμβάσεις ανά περιοχή προκειμένου να επισπευστεί ευρύτερα η ανάκαμψη (όπως μεταφυτεύοντας επιτυχημένα παραδείγματα και σε άλλες περιοχές κ.ά.) Ίσως είναι σκόπιμο τόσο τα παραπάνω ευρήματα όσο και άλλα συναφή που θα αναζητηθούν, να αξιοποιηθούν από τους ασκούντες την αναπτυξιακή πολιτική και να επιχειρηθούν καλά σχεδιασμένες δράσεις ανά περιοχή, χρησιμοποιώντας τους πόρους τόσο της τρέχουσας όσο και της νέας προγραμματικής περιόδου. Επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες μεγάλο μέρος αυτού του σχεδιαστικού αναπτυξιακού βάρους πέφτει στους «ώμους» της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 3 Η αίσθηση είναι ότι η θερινή περίοδος, ίσως και λόγω ευρύτερων συγκυριών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξελίχτηκε καλύτερα για τον τουρισμό από ό,τι αναμενόταν. 13

14 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, εάν αυτή δεν είναι καταλλήλως στελεχωμένη προκειμένου να εκπονήσει επιτυχώς ή συναρμολογήσει τέτοια σχέδια, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υποβοηθηθεί. Στο σημείο αυτό θα ήταν ίσως χρήσιμο να κατατεθεί η ανησυχία ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση του σχεδίου για την νέα προγραμματική περίοδο που προέκρινε έχει υποτυπώδεις προδιαγραφές. H προσέγγιση τύπου SWOT και συναφών εργαλείων αφ εαυτή δεν προσφέρεται, δεν επαρκεί, για τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης που έχει η χώρα. Η ίδια συνταγή ακολουθήθηκε και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ ) και δεν φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική. (Για τις ανεπάρκειες του διοικητικού μηχανισμού προ προκύπτουν, πέραν του σχεδιασμού, στο σκέλος της υλοποιήσεως βλ. Ανδρέου 2013.) Η διακλαδική, διαπεριφερειακή και μακροοικονομική ποσοτική ανάλυση που τα παρουσιαζόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα χρειάζεται, δεν κρίθηκε σκόπιμη για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου. Και αυτό είναι λυπηρό, αλλά και σκόπιμο να επισημανθεί διότι, δυστυχώς, η χειμαζόμενη κοινωνία μας ίσως να μην έχει την πολυτέλεια ούτε χρόνου, ούτε άλλων πόρων, ούτε πολλών ευκαιριών. 14

15 Βιβλιογραφία Ανδρέου Γ. (2013). «Διοίκηση, διαχείριση, διακυβέρνηση.» Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμέλεια Α. Μητσού. Τόμος Β. Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, σσ Έκθεση που διεξήχθη για λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος. Isard W. (1960). Methods of Regional Analysis. Cambridge MA: MIT Press. Prodromidis P. (2008). The spatial distribution of male and female employment and unemployment in Greece. Study 66. Athens: KEPE. Prodromidis P. (2011). «The evolution and composition of the agricultural labour force in Greece: ).» (2011). Essays in Economics. Επιστημονική επιμέλεια των S. Balfoussias, P. Hatzipanayotou, C. Kanellopoulos. Athens: KEPΕ, Zellner Α. (1962). «An efficient method of estimating seemingly unrelated regression equations and tests for aggregation bias.» Journal of the American Statistical Association 57:

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ ENOTHTA Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α 1.1 Οικονομικό προφίλ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αποστολή μας η

Διαβάστε περισσότερα

1. «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

1. «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Ανακοινώθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 η ανάρτηση για δημόσια διαβούλευση των σχεδίων αποφάσεων προκήρυξης για τα τέσσερα βασικά καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ήτοι τα «Γενική επιχειρηματικότητα»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στην οικονομική ανάλυση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό

Η χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στην οικονομική ανάλυση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό Η χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στην οικονομική ανάλυση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό Πρόδρομος Προδρομίδης Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/ Καθεστώς Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/ Καθεστώς Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 1. Καθεστώς Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ενισχυόμενες επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση στον τουρισμό και στην υπόλοιπη οικονομία

Η απασχόληση στον τουρισμό και στην υπόλοιπη οικονομία Η απασχόληση στον τουρισμό και στην υπόλοιπη οικονομία 2009-2016 βάσει «Έρευνας Εργατικού Δυναμικού» Δεκέμβριος 2016 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ SETE Intelligence Επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιεχόμενα 1 Περιγραφή των κοινωνικοοικονομικών επιδόσεων της Περιφέρειας Αττικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση και ανεργία ανά περιφέρεια και δημογραφική ομάδα. Πρόδρομος Προδρομίδης

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση και ανεργία ανά περιφέρεια και δημογραφική ομάδα. Πρόδρομος Προδρομίδης Οι πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση και ανεργία ανά περιφέρεια και δημογραφική ομάδα Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής ΚΕΠΕ, διδάσκων στο Οικονομικό Παν. Αθηνών Περίληψη Αναλύονται με την χρήση οικονομετρικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δν/ση : Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8837188 Fax : 210 3838027 Ιστοσελίδες: www.diktyo.imegsevee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό Εργασίας, βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 Εκδίδονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία Σημείωση: Για το θέμα αυτό έγραψε πρώτο την 1η Ιουλίου 2015 το insurance-eea. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία Το έτος σηματοδότησε για την ελληνική οικονομία την ανακοπή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ Μ Ι ΚΡΩΝ & Μ Ι ΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ταυτότητα Προγράμματος Φεβρουάριος 2016 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ Σταύρος Γαβρόγλου και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα