Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)"

Transcript

1

2 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Copyright 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Βασ. Σοφίας 49, Αθήνα Τηλ.: (+30) , Fax: (+30) , Ε-mail: url: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Ερευνητικό Κείμενο Νο 7/2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη: Ποιές οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση; Ποιοί κλάδοι αναπτύσσονται στη διάρκεια της κρίση; Πώς θα διεξαχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός; Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των εκδηλώσεων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύματος, του διοικητικού συμβουλίου του, της διεύθυνσης ή των κατά περίπτωση και καθ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων. 2

3 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη: Ποιές οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση; Ποιοί κλάδοι αναπτύσσονται στη διάρκεια της κρίση; Πώς θα διεξαχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός; Πρόδρομος Προδρομίδης Ο Πρόδρομος Προδρομίδης είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΣΟΕΕ. Απόφοιτος του ιδίου πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (ΗΠΑ) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Essex (Αγγλία), έχει διδάξει στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, συγκεκριμένα στην Επιτροπή για θέματα Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης της οποίας εξελέγη αντιπρόεδρος το Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της εργασίας και του χώρου, των αγορών, καθώς και την οικονομική ιστορία. Η μονογραφία του για την περιφερειακή ανάλυση του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών Οκτώβριος

4 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη: Ποιές οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση; Ποιοί κλάδοι αναπτύσσονται στη διάρκεια της κρίση; Πώς θα διεξαχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός; Περίληψη Εξετάζεται η πρόσφατη εξέλιξη της απασχόλησης στις οικονομικές δραστηριότητες που οι περιφέρειες της χώρας παρουσιάζουν υψηλή ή αρκετά υψηλή παραγωγική εξειδίκευση, καθώς και ποιοί κλάδοι ή υποκλάδοι σε ποιές περιοχές αναπτύσσονται μέσα στην οικονομική ύφεση. Είναι σκόπιμο οι κλαδικές και χωρικές αυτές διαστάσεις να διερευνηθούν περαιτέρω και να ενταχθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό προκειμένου να τεθούν προτεραιότητες όσον αφορά στην ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας είτε στους ίδιους είτε σε άλλους κλάδους. Οι επόμενες σελίδες παρέχουν απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα του τίτλου. Το τρίτο ερώτημα μένει να αιωρείται. Ωστόσο ελπίζεται τα ευρήματα και παρεχόμενα ερεθίσματα να εισφέρουν στην ωρίμανση των συνθηκών για την απάντησή του. Λέξεις-Κλειδιά Κρίση, Απασχόληση, Ανάκαμψη, Περιφερειακή παραγωγική εξειδίκευση, Αναπτυσσόμενοι κλάδοι Ο συγγραφέας εκφράζει τις ευχαριστίες του στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια του ΚΕΠΕ καθώς και στον Δ.Κατσίκα διότι με τις παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στη βελτίωση της εργασίας. Οι κρίσεις και γνώμες που εκφράζονται εδώ, καθώς και οι όποιες ελλείψεις, είναι αποκλειστικώς δικές του. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις είναι ευπρόσδεκτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4

5 Εισαγωγή Η αισθητή μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας που καταγράφεται σε πολλές αναφορές και αναλύσεις την τελευταία πενταετία γεννά ερωτήματα για το αν υπάρχει διαφοροποίηση σε επιμέρους κλάδους και περιοχές της χώρας, καθώς και αν οι περιοχές με υψηλή παραγωγική εξειδίκευση εξακολουθούν να διατηρούν το στοιχείο αυτό σε σχέση με άλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι απαντήσεις ενδέχεται να είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τις επιλογές εργαζομένων και επιχειρηματιών (υφισταμένων και δυνητικών) όσο και για την χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής πολλώ δε μάλλον που τα στοιχεία για την απασχόληση ενδέχεται να αποτυπώνουν τα τεκταινόμενα στην οικονομία ταχύτερα από τα αντίστοιχα στοιχεία των επενδύσεων ή άλλων μακροοικονομικών μεγεθών. Με αυτό το σκεπτικό στρέφουμε την προσοχή μας στην εξέλιξη της απασχόλησης στους επιμέρους κλάδους και υποκλάδους ή ομάδες κλάδων της οικονομίας ανά διοικητική περιφέρεια αξιοποιώντας εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, (α) εξετάζουμε τόσο τις δέκα κατηγορίες δραστηριοτήτων που παρακολουθεί σε περιφερειακό επίπεδο η Eurostat για το όσο και τους 88 υποκλάδους παραγωγικής δραστηριότητας που παρέχει σε επίπεδο διψήφιου κωδικού από τις έρευνες εργατικού δυναμικού μεταξύ των αρχών του 2008 και των αρχών του 2013 η ΕΛΣΤΑΤ και (β) προβαίνουμε συγκρίσεις των δεικτών περιφερειακής συγκέντρωσης ή ειδίκευσης (location quotient) για την ανάλυση των ετησίων στοιχείων της Eurostat και τόσο απλές όσο και φαινομενικά ασυσχέτιστες (μη συνδεόμενες) οικονομετρικές παλινδρομήσεις (seemingly unrelated regressions) για την ανάλυση των τριμηνιαίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. 1 Περιοχές με υψηλή και πολύ υψηλή παραγωγική εξειδίκευση στην ΕΕ Από τα παραπάνω στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης από το 2009 ως το 2012 συμβαδίζει με την αποψίλωση θέσεων εργασίας σε τομείς που οι ελλαδικές περιφέρειες παρουσίαζαν υψηλή παραγωγική ειδίκευση σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Εν προκειμένω, ο Δείκτης της Περιφερειακής Παραγωγικής Ειδίκευσης (ΔΠΠΕ) δίδεται από τον εξής τύπο: (1) 1 Τόσο ο δείκτης όσο και οι φαινομενικά ασυσχέτιστες παλινδρομήσεις είναι αναλυτικά εργαλεία τα όποια έχουν περιγραφεί εδώ και πολλές δεκαετίες (βλ. Isard, 1960, και Zellner, 1962, αντιστοίχως) και χρησιμοποιούνται ευρέως, μεταξύ άλλων και από τον γράφοντα (Prodromidis, 2008, 2011) σε παρεμφερείς αναλύσεις. 5

6 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Εκ κατασκευής, ο δείκτης λαμβάνει τιμές από μηδέν έως άνω της μονάδας, χωρίς να υπάρχει άνω όριο. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι περιφέρειες της ΕΕ και της Ελλάδος με τις υψηλότερες τιμές στις δέκα κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που παρακολουθεί η Eurostat, καθώς και στοιχεία για την εξέλιξη της απασχόλησης στην περιφέρειες αυτές. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η δυσανάλογα μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στον (α) πρωτογενή τομέα της νοτίου, κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου 2 και (β) τουριστικής υφής τομέα του εμπορίου-μεταφορών-καταλυμάτωνεστίασης των νήσων του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου, αν και οι εν λόγω περιφέρειες καταφέρνουν να διατηρηθούν στην πρώτη τετράδα των κοινοτικών περιφερειών που ειδικεύονται στις ανωτέρω δραστηριότητες. Συνάγουμε ότι οι περιοχές με πολύ υψηλή παραγωγική εξειδίκευση υφίστανται έντονη μείωση της απασχόλησης ακριβώς στις βασικές για αυτές δραστηριότητες. Σε αντιδιαστολή, τα σημάδια είναι πιο ενθαρρυντικά για την απασχόληση στις περιπτώσεις τεσσάρων περιφερειών με κάπως μετριότερη παραγωγική ειδίκευση (εν προκειμένω τις περιφέρειες που ευρίσκονται στις θέσεις 6-35) συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις: Της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης στον τομέα του εμπορίου-μεταφορών-καταλυμάτων-εστίασης των νήσων του Νοτίου Αιγαίου στον κατασκευαστικό κλάδο, καθότι η μείωση της απασχόλησης σε αυτές τις δραστηριότητες φαίνεται να είναι μάλλον συγκρατημένη σε σχέση τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Της Αττικής στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπου η απασχόληση φαίνεται να αυξήθηκε. Κλάδοι που αναπτύσσονται μέσα στην ύφεση Επιπλέον, με τη μέθοδο της παλινδρόμησης και χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τις συναρτήσεις απασχόλησης των υποκλάδων της οικονομίας και να προσδιορίσουμε με πιθανότητα σφάλματος 1% ή μικρότερη την θετική ή αρνητική τάση και την εποχικότητα σε κάθε περιοχή: τόσο από τις απλές, μεμονωμένες παλινδρομήσεις με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές κάθε υποκλάδου 2 Ως περιφέρεια Πελοποννήσου νοείται μάλλον ανακριβώς στην τρέχουσα διοικητική δομή και ορολογία η περιοχή της Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας (δηλ. το ανατολικό, κεντρικό και νότιο τμήμα) και όχι το σύνολον της του Πέλοπος Νήσου. Χάριν συνεπείας προς το επιχείρημα που θέτουμε ως κοινωνία σε γειτονικούς λαούς και τους εταίρους μας στην ΕΕ και αλλού ότι δεν είναι σκόπιμο το τμήμα μιας περιοχής να αποκαλείται σαν να επρόκειτο για το σύνολο, αλλά και προς αποφυγήν σύγχυσης, προσφεύγουμε στην χρήση γεωγραφικού προσδιορισμού (όπως άλλωστε γίνεται στις περιπτώσεις υποπεριοχών της Μακεδονίας ή του Αιγαίου). Το ίδιο πράττουμε εδώ και στην περίπτωση της Θράκης. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι περιφέρειες με την υψηλότερη παραγωγική ειδίκευση στην ΕΕ κατά το έτη 2009 και 2012 Κατάταξη 275 περιφερειών της ΕΕ Η απασχόληση στις περιφέρειες που παρατίθενται στην 2 η στήλη κατά το 2009 κατά το 2012 κατά το 2009 (σε χιλ. άτομα) κατά το 2012 (σε χιλ. άτομα) ποσοστό μεταβολής (%) μεταξύ 2009 και 2012 κλαδική συνολική κλαδική συνολική κλαδικής συνολικής Πρωτογενής τομέας 1 ΒΑ. Ρουμανία ΒΑ. Ρουμανία 298,5 1,100,3 339,5 1,212,1 13,7 10,2 2 ΝΔ. Ρουμανία ΝΔ. Ρουμανία 486,1 1,031,5 486,3 1,022,3 0,0-0,9 3 Ν. Ρουμανία Ν. Ρουμανία 471,0 1,445,1 404,7 1,340,7-14,1-7,2 4 ΝΑ. Πελοπόννησος ΝΑ. Πελοπόννησος 77,9 251,6 61,1 205,5-21,6-18,3 Α.Μακ.-Θράκη (9 η θέση) Α.Μακ.-Δ.Θράκη (6 η θέση) 60,4 233,1 56,4 197,5-6,6-15,3 Δευτερογενής τομέας (εξαιρουμένου του κατασκευαστικού κλάδου) 1 ΒΑ. Τσεχία Δ. Ρουμανία 284,0 815,4 292,1 811,6 2,9-0,5 2 Δ. Ρουμανία Μοραβία-Σιλεσία 183,9 557,5 191,4 543,0 4,1-2,6 3 Κ. Υπερδουναβία Ουγ. Κ. Υπερδουναβία 242,6 690,5 240,7 684,1-0,8-0,9 4 Μοραβία-Σιλεσία Τσε. Κ. Μοραβία Τσε. 178,6 562,2 195,6 556,8 9,5-1,0 Δ. Μακεδονία (73 η θέση) Δ. Μακεδονία (85 η θέση) 23,7 108,7 17,1 84,2-27,8-22,5 Κατασκευαστικός κλάδος 1 Κορσική Γαλ. Α. Σλοβακία 78,5 626,2 73,9 614,8-5,9-1,8 2 Αζόρες Πορ. Κοιλάδα Αόστης Ιτα. 7,4 56,4 6,6 56,1-10,8-0,5 3 Βαλεαρίδες Ισπ. Κ Σλοβακία 70,9 556,3 65,2 566,4-8,0 1,8 4 Καστίλλη-Μάντσα Ισπ. Χώρα Κάστρων Αυσ. 15,7 135,1 15,4 134,9-1,9-0,1 Ν. Αιγαίο (16 η θέση) Ν. Αιγαίο (8 η θέση) 13,6 121,6 13,2 113,5-2,9-6,7 Εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα, εστίαση 1 Ν. Αιγαίο Κανάριοι νήσοι 320,2 795,3 326,6 750,9 2,0-5,6 2 Ιόνιοι νήσοι Βαλεαρίδες νήσοι 183,7 478,9 187,7 464,7 2,2-3,0 3 Κανάριοι νήσοι Ισπ. Ν. Αιγαίο 53,5 121,6 45,1 113,5-15,7-6,7 4 Βαλεαρίδες νήσοι Ισπ. Ιόνιοι νήσοι 40,3 94,7 34,2 90,2-15,1-4,8 Κρήτη (6 η θέση) Κρήτη (6 η θέση) 82,6 253,4 72,0 214,3-12,8-15,4 Επικοινωνίες και ψηφιακές υπηρεσίες 1 Κεντρικό Λονδίνο Οξφόρδη-Μπάκιγχαμ 87,6 1,146,6 97,9 1,184,8 11,8 3,3 2 Πράγα Στοκχόλμη 79,9 1,052,4 88,3 1,106,0 10,5 5,1 3 Οξφόρδη-Μπάκιγχαμ ΗΒ Κεντρικό Λονδίνο 116,4 1,509,6 123,1 1,562,3 5,8 3,5 4 Στοκχόλμη Μπρατισλάβα 19,6 331,8 25,1 318,9 28,1-3,9 Αττική (43 η θέση) Αττική (39 η θέση) 60,7 1,698,5 52,1 1,404,4-14,2-17,3 Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές δραστηριότητες, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 1 Κεντρικό Λονδίνο Κεντρικό Λονδίνο 288,8 1,509,6 288,8 1,562,3 0,0 3,5 2 Στοκχόλμη Στοκχόλμη 188,0 1,052,4 203,8 1,106,0 8,4 5,1 3 Αμβούργο Αμβούργο 132,5 878,2 149,3 912,3 12,7 3,9 4 Βερολίνο Βερολίνο 243,3 1,546,8 256,4 1,660,9 5,4 7,4 Αττική (70 η θέση) Αττική (40 η θέση) 161,0 1,698,5 151,7 1,404,4-5,8-17,3 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 1 Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο 27,6 217,2 29,5 236,1 6,9 8,7 2 Κεντρικό Λονδίνο Κεντρικό Λονδίνο 149,6 1,509,6 178,0 1,562,3 19,0 3,5 3 Έσσεξ ΗΒ Έσσεξ 64,1 807,0 69,1 843,5 7,8 4,5 4 Ντάρμσταντ Γερ. Ντάρμσταντ 123,0 1,824,2 129,8 1,920,3 5,5 5,3 Αττική (35 η θέση) Αττική (14 η θέση) 69,6 1,698,5 71,6 1,404,4 2,9-17,3 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1 Πράγα Λεττονία 13,7 983,1 23,2 885,6 69,3-9,9 2 Λάγκντοκ-Ρουσιγιόν Γαλ. Πράγα 13,0 660,0 14,2 647,6 9,2-1,9 3 Ευρύτερο Παρίσι Ντέβον ΗΒ 525,3 11,3 537,1 2,2 4 Μέση Βόρεια Χώρα Σου. Β. Υόρκη ΗΒ 386,8 8,2 402,7 4,1 Αττική (150 η θέση) Αττική (168 η θέση) 4,4 1,698,5 3,2 1,404,4-27,3-17,3 7

8 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) Κατάταξη περιφερειών Η απασχόληση στις περιφέρειες που παρατίθενται στην 2 η στήλη κατά το 2009 κατά το 2009 κατά το 2009 (σε χιλ. άτομα) κατά το 2019 (σε χιλ. άτομα) ποσοστό μεταβολής (%) κλαδική συνολική κλαδική συνολική κλαδική συνολική Δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική ασφάλιση 1 Θέουτα Ισπ. Θέουτα 13,1 26,5 9,7 21,2-26,0-20,0 2 Μελίγια Ισπ. Μελίγια 10,5 21,4 10,2 23,0-2,9 7,5 3 Ναμύρ Βελ. Ναμύρ 80,0 184,3 79,3 191,2-0,9 3,7 4 Άνω Βόρεια Χώρα Σου. Αινώ Βελ. 172,2 453,5 186,4 471,1 8,2 3,9 Β. Αιγαίο (77 όσο και από θέση) Β. Αιγαίο (113 παλινδρομήσεις που διενεργούνται θέση) 21,1 72,4 17,8 65,6-15,6 σε συνδυασμό με τις φαινομενικά ασυσχέτιστες -9,4 Άθληση, διασκέδαση, οικιακές υπηρεσίες, ετερόδ. οργ 1 Βρυξέλλες συναρτήσεις των άλλων Βρυξέλλες υποκλάδων, αλλά και τις 113,2 τέσσερις 403,8 συναρτήσεις 114,7 που 420,1 αφορούν στους 1,3 4,0 2 Λουξεμβούργο άνδρες και τις γυναίκες Λάτιο που είτε είναι άνεργοι 523,8 είτε δεν 2,241,2 συμμετέχουν 533,0 στην 2,250,1 αγορά εργασίας 1,8 0,4 3 Μαδρίτη Λουξεμβούργο 65,5 217,2 72,5 236,1 10,7 8,7 4 Λάτιο (συναρτήσεις Ιτα. οι οποίες Κύπρος αξιοποιούνται προκειμένου 70,3 να συνυπολογιστεί 381,3 70,0 η επίδραση 388,6 του λοιπού -0,4 1,9 Αττική (31 η θέση) Ιόνιοι νήσοι (51 η θέση) πληθυσμού και να είναι πληρέστερη η ανάλυση). 12,7 94,7 14,1 90,2 11,0-4,8 Πηγή Η τυπική στοιχείων: μορφή Εurostat. κάθε Υπολογισμοί εξίσωσης έχει του ως συγγραφέα. εξής: όσο και από παλινδρομήσεις που διενεργούνται σε συνδυασμό με τις φαινομενικά ασυσχέτιστες συναρτήσεις των άλλων υποκλάδων, αλλά και τις τέσσερις συναρτήσεις που αφορούν στους άνδρες και τις γυναίκες που είτε είναι άνεργοι είτε δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας (συναρτήσεις οι οποίες αξιοποιούνται προκειμένου να συνυπολογιστεί η επίδραση του λοιπού πληθυσμού και να είναι πληρέστερη η ανάλυση). Η τυπική μορφή κάθε εξίσωσης έχει ως εξής: Αριθμός ατόμων στην κατηγορία =, (2) όπου το i υποδηλώνει την περιφέρεια, το Τ την τάση, το Q j μια ψευδομεταβλητή εποχικότητας, το j λαμβάνει τέσσερις τιμές (μια για κάθε τρίμηνο) και τα στοιχεία α, β, και γ αντιστοιχούν σε συντελεστές. Εκ των κοινών, στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων που αφορούν στην τάση (και συγκεκριμένα από την πρώτη και δεύτερη παράγωγο) σε κάθε περιοχή διαπιστώνεται αύξηση ή ανάκαμψη του αριθμού των απασχολουμένων σε επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες κατά περιοχές, κυρίως στην διάρκεια των ετών 2010 και Βλ. Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, αν και τα απόλυτα μεγέθη δεν είναι απαραίτητα υψηλά, παρατηρείται στατιστικά σημαντική ανοδική τάση: στις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (δηλαδή στην κατηγορία με διψήφιο κωδικό #35) σε τέσσερις από τις 13 περιφέρειες της χώρας, στην εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07), στις δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλων (αταξινομήτων) υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων (#39) σε τρεις περιφέρειες, καθώς και 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Περιοχές της χώρας όπου βάσει τόσο της απλής παλινδρόμησης με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές όσο και της φαινομενικά ασυσχέτιστης εκδοχής, ο αριθ-μός των απασχολουμένων εμφανίζει ανοδική τάση σε οικονομικές δραστηριότητες μεταξύ των πρώτων τριμήνων του 2008 (08α) και 2013 (13α) (273 παρατηρήσεις) με πιθανότητα σφάλματος (p-value) 1% ή μικρότερη Οικονομικές δραστηριότητες (44 εκ του συνόλου των 88 σε διψήφιο επίπεδο κωδικού) Περιφέρειες και τρίμηνα από τα οποία εκτιμάται η εμφάνιση της ανοδικής τάσεως στην απασχόληση ΑΜΘ ΚΜ ΔΜ Ηπει. Θεσ. ΣΕΕ ΔΕ ΝΑΠ Αττ. ΝΑιγ. ΒΑιγ. Ιον. Κρη. Δασοκομία και υλοτομία (#02) 10γ Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (#03) 11α Εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07) 10β 11α 10γ Λοιπά ορυχεία και λατομεία (#08) 10δ Παραγωγή προϊόντων καπνού (#12) 10α Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (#13) 11β 11δ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών (#15) 11α Βιομηχανία ξύλου-φελλού, καλαθοποιία-σπαρτοπλεκτική (#16) 10β Κατασκευή προϊόντων με ελαστικό και πλαστικές ύλες (#22) 10γ Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (#23) 10γ Παραγωγή βασικών μετάλλων (#24) 11γ 10γ Κατασκευή ΗΥ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (#26) 10γ Κατασκευή μηχανημάτων και άλλων ειδών εξοπλισμού (#28) 10γ 11δ Κατασκευή μηχανοκινήτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμ. οχημ. (#29) 11α Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (#30) 10γ Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (#32) 10δ Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (#33) 11α Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσ. αερίου, ατμού, κλιματισμού (#35) 10δ 11β 11γ 11γ Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (#36) 11δ 10δ Δραστηριότητες εξυγίανσης, άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων (#39) 09γ 11β 11β Κατασκευή κτηρίων (#41) 11γ 12β Έργα πολιτικού μηχανικού (#42) 08α Χονδρικό-λιανικό εμπόριο και επισκευές μηχανοκ. οχημάτων (#45) 11α Αποθήκευση, υποστηρικτικές με τη μεταφορά δραστηριότητες (#52) 11γ Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (#53) 11β Καταλύματα (#55) 11β 10γ Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (#56) 10δ Δραστηρ. προγρ/σμού ΗΥ, παροχής συμβουλών, συναφή (#62) 11α Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία (#65) 10γ Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (#69) 11δ 11γ Δραστηρ. κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης (#70) 08α Δραστ. αρχιτεκτόνων και μηχανικών, τεχν. δοκιμές και αναλύσεις (#71) 11δ Κτηνιατρικές δραστηριότητες (#75) 10β Δραστηριότητες ενοικίασης καιεκμίσθωσης (#77) 11γ 9

10 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συνέχεια) Ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ταξιδιών, άλλες υπηρεσίες (#79) Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (#80) Δημόσια διοίκηση, άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (#84) Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών-οδοντιατρικών επαγ/των (#86) Δραστηριότητες βοηθείας κατ οίκον (#87) Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (#90) Βιβλιοθήκες, αρχειοφυλακεία, μουσεία, πολιτιστικές δραστηρ. (#91) Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (#92) Δραστηριότητες οργανώσεων (#94) Επισκευή ΗΥ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης (#95) ΑΜΘ ΚΜ ΔΜ Ηπει. Θεσ. ΣΕΕ ΔΕ ΝΑΠ Αττ. ΝΑιγ. ΒΑιγ. Ιον. Κρη. 12γ 10γ 11α 10δ 11α 10δ 10β 10δ 10γ 10β Ερμηνευτική ικανότης επιμέρους (απλών) εξισώσεων (R 2 ): #2 (88,47%), #3 (85,89%), #7 (91,94%), #8 (80,22%), #12 (85,69%), #13 (96,33%), #15 (96,70%), #16 (94,63%), #22 (97,67%), #23 (96,36%), #24 (97,78%), #26 (94,85%), #28 (96,93%), #29 (94,16%), #30 (98,58%), #32 (96,98%), #33 (96,95%), #35 (98,66%), #39 (77,74%), #41 (98,69%), #42 (96,37%), #45 (99,45%), #52 (99,59%), #53 (98,23%), #55 (97,41%), # 56 (99,54%), #62 (98,87%), #65 (98,08%), #69 (99,65%), #70 (97,12%), #71 (99,45%), #75 (82,63%), #77 (90,46%), #79 (97,54%), #80 (97,45%), #84 (99,77%), #86 (99,79%), #87 (97,21%), #90 (98,53%), #91 (89,69%), #92 (97,01%), #94 (93,65%), #95 (95,22%). Πηγή στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ. Υπολογισμοί του συγγραφέα. 10

11 σε 41 άλλες δραστηριότητες (πρόκειται για έναν μάλλον εντυπωσιακό αριθμό, δεδομένων των συνθηκών) είτε σε μία είτε σε δύο περιφέρειες της χώρας με τις περισσότερες δραστηριότητες να εντοπίζονται στην Αττική (ένδεκα), Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (από οκτώ), Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (επτά) και λιγότερες στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα, στην Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη (χάριν συντομογραφίας, ΑΜΘ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η δασοκομία και υλοτομία (#02) και (β) οι δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (#80) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (ή «10γ» χάριν συντομογραφίας στον Πίνακα 2) (γ) οι δραστηριότητες βοηθείας κατ οίκον (#87) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 (δ) η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες των μεταφορών (#52), καθώς και (ε) οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (#77) από το τρίτο τρίμηνο του Στην Κεντρική Μακεδονία (ΚΜ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) οι δραστηριότητες εξυγίανσης καθώς και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (#39) από το τρίτο τρίμηνο του 2009 (β) η κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών που δεν είναι ταξινομημένος σε άλλες κατηγορίες (#30) και (γ) οι δραστηριότητες οργανώσεων (#94) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (δ) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (ε) οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και οι συναφείς δραστηριότητες παροχής συμβουλών κ.ά. (#62) από πρώτο τρίμηνο του 2011 (ς) η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (#13) και (ζ) οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (#53) από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 καθώς και (η) οι δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και οι τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (#71) από το τέταρτο τρίμηνο του Στην Δυτική Μακεδονία (ΔΜ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 καθώς και (β) η βιοτεχνία/βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών (#15) και (γ) η επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (#33) από το πρώτο τρίμηνο του Στη Θεσσαλία φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) οι βιβλιοθήκες, τα αρχειοφυλακεία, τα μουσεία και οι πολιτιστικές δραστηριότητες (#91) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (β) η κατασκευή μηχανημάτων και άλλων ειδών εξοπλισμού (#28) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (γ) ποικίλες μεταποιητικές δραστηριότητες που δεν είναι ταξινομημένες σε άλλες κατηγορίες (#32) και (δ) η άσκηση ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων (#86) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (ε) η κατασκευή μηχανοκινήτων ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων (#29) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 (ς) οι δραστηριότητες εξυγίανσης καθώς και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (#39) από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 (ζ) η κατασκευή κτηρίων (#41) από το τρίτο τρίμηνο του 2011 καθώς και (η) η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (#13) από το τέταρτο τρίμηνο του

12 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Στην Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (ΣΕΕ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) ποικίλες δραστηριότητες σε ορυχεία και λατομεία που δεν είναι ταξινομημένες σε άλλες κατηγορίες (#08) και (β) οι υπηρεσίες εστίασης (#56) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (γ) η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια (#03) και (δ) η εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 (ε) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) και (ς) οι δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (#39) από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 καθώς και (ζ) η κατασκευή κτηρίων (#41) από το δεύτερο τρίμηνο του Στη Δυτική Ελλάδα (ΔΕ) φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (#26) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (β) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) από το τρίτο τρίμηνο του 2011 και (γ) οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (#69) από το τέταρτο τρίμηνο του Στη νότιο, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο (χάριν συντομογραφίας, ΝΑΠ) φαίνεται ότι σε άνοδο παρέμειναν (α) οι εργασίες πολιτικών μηχανικών (#42). Επίσης φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (β) η παραγωγή προϊόντων καπνού (#12) από το πρώτο τρίμηνο του 2010 (γ) η παραγωγή ποικίλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων που δεν είναι ταξινομημένα σε άλλες κατηγορίες (#23) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 καθώς και (δ) η δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (#84) από το πρώτο τρίμηνο του Στην Αττική φαίνεται ότι σε άνοδο παρέμειναν (α) οι δραστηριότητες των κεντρικών γραφείων, καθώς και των εταιριών παροχής συμβουλών διαχείρισης (#70). Επίσης φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (β) οι κτηνιατρικές δραστηριότητες από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (γ) η εξόρυξη μεταλλευμάτων (#07), (δ) η παραγωγή βασικών μετάλλων (#24) και (ε) οι δραστηριότητες που αφορούν σε ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία (#65) από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (ς) οι δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (#90) και (ζ) τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (#92) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (η) η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (#35) και (θ) οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (#69) από το τρίτο τρίμηνο του 2011 (ι) η συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (#36) από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 καθώς και (ια) τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ταξιδιών και οι συναφείς υπηρεσίες (#79) από το τρίτο τρίμηνο το Στην Κρήτη φαίνεται ότι ανέκαμψαν: (α) η επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσεως (#95) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (β) η κατασκευή προϊόντων με ελαστικό και πλαστικές ύλες (#22) και (γ) τα καταλύματα (#55), από το τρίτο τρίμηνο του 2010 (δ) η συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (#36) από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 (ε) το εμπόριο και οι επισκευές μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών (#45) από το πρώτο τρίμηνο του 2011 καθώς και (ς) η κατασκευή μηχανημάτων και άλλων ειδών εξοπλισμού (#28) από το τέταρτο τρίμηνο του

13 Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου φαίνεται ότι ανέκαμψε η βιοτεχνία/βιομηχανία ξύλου και φελλού, καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (#16) από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 στα νησιά του Ιουνίου τα καταλύματα από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 και στην Ήπειρο η παραγωγή βασικών μετάλλων (#24) από το τρίτο τρίμηνο του Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση στις υπόλοιπες δραστηριότητες είτε συνεχίζει να φθίνει είτε εμφανίζει στασιμότητα είτε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι αυξάνει στατιστικώς σημαντικά ενώ από τις συμπληρωματικές εξισώσεις που αφορούν στον υπόλοιπο πληθυσμό ανέργων και μη συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας (βλ. αρχή του υποκεφαλαίου) επισημαίνεται ότι στην Αττική η ανοδική τάση στον αριθμό των γυναικών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας φαίνεται να αντιστρέφεται από το τρίτο τρίμηνο του Ποιος και πώς θα προβεί στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τις υπόλοιπες περιοχές και κλάδους; Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι έως τώρα οι περιφέρειες της χώρας (ενδεχομένως και υποπεριοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς σε διαφορετικούς κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας. Τα θετικά σημάδια που εντοπίζονται, αν και ενθαρρυντικά, δεν φαίνεται να διευρύνονται και να πολλαπλασιάζονται κατά τα τελευταία τρίμηνα. Αν και ελπίζεται τα στοιχεία της θερινής περιόδου του 2013 να σηματοδοτήσουν μια νέα, μονιμότερη θετική ώθηση σε περισσότερους υποκλάδους και περιοχές, 3 οι διαπιστώσεις αυτές υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες στις υπόλοιπες περιφέρειες και κλάδους ενδεχομένως δεν είναι ακόμη ώριμες ή ευνοϊκές. Συγχρόνως, στις περιοχές με πολύ υψηλή παραγωγική εξειδίκευση η μείωση της απασχόλησης ακριβώς σε αυτές (τις πλέον βασικές) δραστηριότητες είναι πολύ έντονη. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, τί πρέπει να γίνει; Αν πρέπει να αναληφθούν (α) κάποιες προσπάθειες διάγνωσης των επιμέρους δυνητικών συγκριτικών ή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (ή, πιο απλά, εντοπισμού τί είναι αποδοτικότερο πού) και (β) στοχευμένες κλαδικές παρεμβάσεις ανά περιοχή προκειμένου να επισπευστεί ευρύτερα η ανάκαμψη (όπως μεταφυτεύοντας επιτυχημένα παραδείγματα και σε άλλες περιοχές κ.ά.) Ίσως είναι σκόπιμο τόσο τα παραπάνω ευρήματα όσο και άλλα συναφή που θα αναζητηθούν, να αξιοποιηθούν από τους ασκούντες την αναπτυξιακή πολιτική και να επιχειρηθούν καλά σχεδιασμένες δράσεις ανά περιοχή, χρησιμοποιώντας τους πόρους τόσο της τρέχουσας όσο και της νέας προγραμματικής περιόδου. Επειδή υπό τις παρούσες συνθήκες μεγάλο μέρος αυτού του σχεδιαστικού αναπτυξιακού βάρους πέφτει στους «ώμους» της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 3 Η αίσθηση είναι ότι η θερινή περίοδος, ίσως και λόγω ευρύτερων συγκυριών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξελίχτηκε καλύτερα για τον τουρισμό από ό,τι αναμενόταν. 13

14 Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, εάν αυτή δεν είναι καταλλήλως στελεχωμένη προκειμένου να εκπονήσει επιτυχώς ή συναρμολογήσει τέτοια σχέδια, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υποβοηθηθεί. Στο σημείο αυτό θα ήταν ίσως χρήσιμο να κατατεθεί η ανησυχία ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση του σχεδίου για την νέα προγραμματική περίοδο που προέκρινε έχει υποτυπώδεις προδιαγραφές. H προσέγγιση τύπου SWOT και συναφών εργαλείων αφ εαυτή δεν προσφέρεται, δεν επαρκεί, για τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης που έχει η χώρα. Η ίδια συνταγή ακολουθήθηκε και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ ) και δεν φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική. (Για τις ανεπάρκειες του διοικητικού μηχανισμού προ προκύπτουν, πέραν του σχεδιασμού, στο σκέλος της υλοποιήσεως βλ. Ανδρέου 2013.) Η διακλαδική, διαπεριφερειακή και μακροοικονομική ποσοτική ανάλυση που τα παρουσιαζόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα χρειάζεται, δεν κρίθηκε σκόπιμη για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου. Και αυτό είναι λυπηρό, αλλά και σκόπιμο να επισημανθεί διότι, δυστυχώς, η χειμαζόμενη κοινωνία μας ίσως να μην έχει την πολυτέλεια ούτε χρόνου, ούτε άλλων πόρων, ούτε πολλών ευκαιριών. 14

15 Βιβλιογραφία Ανδρέου Γ. (2013). «Διοίκηση, διαχείριση, διακυβέρνηση.» Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμέλεια Α. Μητσού. Τόμος Β. Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, σσ Έκθεση που διεξήχθη για λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος. Isard W. (1960). Methods of Regional Analysis. Cambridge MA: MIT Press. Prodromidis P. (2008). The spatial distribution of male and female employment and unemployment in Greece. Study 66. Athens: KEPE. Prodromidis P. (2011). «The evolution and composition of the agricultural labour force in Greece: ).» (2011). Essays in Economics. Επιστημονική επιμέλεια των S. Balfoussias, P. Hatzipanayotou, C. Kanellopoulos. Athens: KEPΕ, Zellner Α. (1962). «An efficient method of estimating seemingly unrelated regression equations and tests for aggregation bias.» Journal of the American Statistical Association 57:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Νο 5 Ιούνιος 2013 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών Κωνσταντίνα Κοτταρίδη Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα. Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς **

Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα. Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς ** Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη: Αναζητώντας μια οραματική ατζέντα Πρόδρομος Προδρομίδης,* Αθανάσιος Πετραλιάς ** * ΚΕΠΕ και Οικονομικό Παν. Αθηνών ** Οικονομικό Παν. Αθηνών Περίληψη Ο κλάδος του εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 -

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιούνιος 2011 Περιεχόμενα 1 Περίληψη - 5-2 Εισαγωγή - 9-2.1 Μεθοδολογία και πηγές της μελέτης - 9-2.2 Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (The Spatial Distribution of Male and Female Employment and Unemployment in Greece) του Προδρόμου Προδρομίδη Ερευνητού του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα