Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005"

Transcript

1 Εισαγωγή Πρωτογενείς Πηγές Ενέργειας (Πηγές πρωτογενούς ενέργειας) Χαράλαµπος Μαλαµατένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,, PhD) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης 1 Σκοπός του ΚΑΠΕ είναι: η προώθηση των εφαρµογών ΑΠΕ, ΟΧΕ / ΕΞΕ και ΕνΑπ (αλλά και κάθε είδους νέων καθαρών τεχνολογιών) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η υποστήριξη των κάθε είδους δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συµβουλευτικών, επενδυτικών) στους τοµείς που δραστηριοποιείται, πάντα µε γνώµονα τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλυσίδας παραγωγή-µεταφορά-χρήση της ενέργειας. ΡΑΣΗ Ερευνητικό & Τεχνολογικό Κέντρο Εθνικό Κέντρο Ενέργειας Προώθηση & Υποστήριξη ΑΠΕ / ΟΧΕ / ΕΞΕ 2

2 Το έργο CleanCOALtech εν συντοµία Τίτλος του έργου: Σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις Καθαρές Τεχνολογίες Άνθρακα (Educational and Training System for Clean Coal Technology) - CleanCOALtech Τύπος του έργου: Πρόγραµµα ια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) της Ε.Ε. / Υποπρόγραµµα Leonardo Da Vinci / Μεταφορά Καινοτοµίας ΤΟΙ / 2012 ιάρκεια: 1/12/ /1/2015 Εταίροι: UPB Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου (Συντονιστής) ISPE Ινστιτούτο Μελετών και Μηχανικής Ισχύος, Ρουµανία ARoTT Σύνδεσµος για τη Μεταφορά Τεχνολογίας και την Καινοτοµία της Ρουµανίας UEDIN Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου (Έρευνα σε CCS), Η.Β. ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 3 Το έργο CleanCOALtech εν συντοµία Στόχοι: Γενικός στόχος του έργου: Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρµογή των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα, µέσω της µεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από µία τεχνολογικά προηγµένη χώρα της Ε.Ε. (Ηνωµένο Βασίλειο) σε δύο χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης - Ρουµανία και Ελλάδα - για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η καινοτοµία των δοµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σ αυτές και για να εξελιχθεί το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των άµεσα ενδιαφερόµενων. Ειδικοί στόχοι: Υποστήριξη στην παροχή κατάρτισης και περαιτέρω εκπαιδευτικών δράσεων στις οµάδες-στόχου για να βελτιωθεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους και να διευκολυνθεί η προσωπική τους εξέλιξη. Βελτίωση της ποιότητας και της καινοτοµίας των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK). Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των συστηµάτων ΕΕΚ. 4

3 Το έργο CleanCOALtech εν συντοµία Οµάδες-στόχοι (ενδιαφερόµενο κοινό): Βιοµηχανία ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως αυτή που σχετίζεται µε τους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς µε καύσιµο άνθρακα, Πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραµµάτων κατάρτισης εταιρίες εξειδικευµένες στις υπηρεσίες ανάπτυξης σχηµάτων ΕΕΚ, Κρατικές υπηρεσίες, ρυθµιστικές αρχές, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήµια και κέντρα Ε&Τ. Αποτελέσµατα: Εκθέσεις της έρευνας για την τρέχουσα κατάσταση από τεχνολογικής άποψης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε άνθρακα στις χώρες των εταίρων Ρουµανία, Ελλάδα και Η.Β. (+ 1 κοινή ). Ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών για τους ειδικούς και µη-ειδικούς, διδακτικών µεθόδων / εργαλείων και τεχνικών για τη ΣΕΕΚ. Ιστοσελίδα του έργου (www.cleancoaltech.pub.ro). Ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών από το UEDIN (Η.Β.) για 5 καταρτιζόµενους από Ρουµανία και 2 από Ελλάδα. Σεµινάρια κατάρτισης σχεδιασµένα για τους ειδικούς και τους µηειδικούς (4 στη Ρουµανία και 2 στην Ελλάδα, µε 25 συµµετέχοντες το καθένα, ~1000 εκπαιδευτικά εγχειρίδια). ράσεις διάδοσης και προώθησης των αποτελεσµάτων του έργου. 5 Περιεχόµενα Το συνδυασµένο «Περιβαλλοντικό Ενεργειακό» πρόβληµα του πλανήτη Παρούσα κατάσταση και υφιστάµενο πλαίσιο στην Ε.Ε. και την Ελλάδα Προοπτικές (ειδικά όσον αφορά τις πηγές πρωτογενούς ενέργειας) 6

4 Τα αέρια του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα παγιδεύουν τη θερµική ακτινοβολία που ανακλάται από την επιφάνεια της Γης, αποτρέποντας µερικώς την απώλειά της στο διάστηµα & αυξάνοντας την θερµοκρασία του αέρα. Χωρίς αυτό το (γνωστό ως...) «φαινόµενο του θερµοκηπίου» η γήινη θερµοκρασία θα ήταν πολύ χαµηλότερη και ακατάλληλη για τη ζωή. Το φαινόµενο του Θερµοκηπίου 7 Αλλαγές λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου Η µέση αύξηση της θερµοκρασίας της γήινης επιφάνειας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα υπολογίζεται µεταξύ 1 και 3 C. Αυτό µπορεί να προκαλέσει: Αύξηση των αναπνευστικών µολύνσεων και ασθενειών Αύξηση της ζήτησης νερού για τις καλλιέργειες Μείωση της διαθεσιµότητας νερού σε διάφορες περιοχές Ερηµοποίηση και ακραία µετεωρολογικά γεγονότα / φαινόµενα Μετακίνηση των οικοσυστηµάτων προς Βορρά Μείωση της βιοποικιλότητας 8

5 Οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής Λιώσιµο των πάγων αύξηση της στάθµης της θάλασσας (κατά 0,2 0,8 m έως το 2100). Ξηρασία στη Νοτιανατολική Κίνα Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/ ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005 Η υπερθέρµανση του πλανήτη είναι γεγονός αναµφισβήτητο! Η δεκαετία ήταν η θερµότερη δεκαετής περίοδος που έχει καταγραφεί... 10

6 Σηµείωση: Πάνω από τα τρία τέταρτα των εκποµπών αεριών του θερµοκηπίου της ΕΕ προέρχονται από την καύση για παραγωγή ενέργειας Εκπομπές Σχετική συνεισφορά των «αερίων βιομηχανίακαι Μεταποιητική θερµοκηπίου» κατασκευές έςαερίωντουθερμοκηπίου Μεταφορές Τοδιοξείδιοτουάνθρακα (CO 2 Σχετιζόμενοςμετηνενέργεια Μησχετιζόμενοςμετην ) είναι µακράντοπιοσηµαντικόαφθ, ακολουθούµενο από Μεθάνιο και τα οξείδιατουαζώτου (ΝΟ Χ ενέργεια ). ΕΕ-27 κατάκλάδο, 2009 (%) Ενεργειακές βιομηχανίες Γεωργία Βιομηχανικέςδιεργασίες ΕυρωπαϊκόςΟργανισμόςΠεριβάλλοντος Απόβλητα Άλλος(σχετιζόμενοςμετηνενέργεια) Πηγή: 11 2απότηνκαύσηκαυσίμωνΚόσμος Κίνα Συνεχής αύξηση των παγκόσµιων εκποµπών Ινδία CO2 ΠαγκόσμιεςεκπομπέςCO ΗΠΑ ΕΕ-27 ΔιεθνήςΟργανισμόςΕνέργειας Πηγή: Οι παγκόσµιες εκποµπές CO 2 αυξήθηκαν κατά περίπου 40% από το 1990 Το 2007, η Κίνα υποσκέλισε τις ΗΠΑ και αναδείχθηκε στη σηµαντικότερη πηγή εκποµπών CO 2 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας ευθύνεται για το µεγαλύτερο µέρος των παγκόσµιων εκποµπών CO 2 Εκατομ. τόνοιco 2 12

7 άτομο Εκποµπές Ιαπωνία Ρωσία CO2 κατ' άτοµο ΠαγκόσμιεςεκπομπέςCO 2απότηνκαύσηκαυσίμωνκατ' ΕΕ-27 άτομο Τόνοικατ' ΗΠΑ Κόσμος ΔιεθνήςΟργανισμόςΕνέργειας Ινδία Κίνα των 4,3 τόνων κατ' άτοµοπηγή: Οι εκποµπές CO 2 κατ' άτοµο κατέγραψαν µείωση στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την ΕΕ Οι εκποµπές κατ' άτοµο αυξήθηκαν στην Κίνα και την Ινδία, παραµένοντας ωστόσο σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά των εκβιοµηχανισµένων χωρών Από το 2007, οι εκποµπές CO 2 της Κίνας υπερβαίνουν τον παγκόσµιο µέσο όρο 13 Άλλος (σχετιζόμενοςμε ΕΕ: Αύξηση των εκποµπών από τις µεταφορές και Απόβλητα παράλληλη µείωση των εκποµπών στους υπόλοιπους τοµείς Γεωργία Βιομηχανικές Εκπομπέςαερίωντουθερμοκηπίουκατάκλάδο, ΕΕ-27 Οι εκποµπές ΑΦΘ στην διεργασίες ΕΕ µειώθηκαν κατά Μεταφορές περισσότερο από 17% Μεταποιητική από το 1990 βιομηχανίακαι κατασκευές Το 2009 καταγράφηκε τηνενέργεια) Ενεργειακές βιομηχανίες απότοµη µείωση λόγω της οικονοµικής κρίσης Η µείωση αποδίδεται - µεταξύ άλλων - στην πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας και στη µεταστροφή σε καύσιµα χαµηλότερης περιεκτικότητας σε Πηγή: ΕυρωπαϊκόςΟργανισμόςΠεριβάλλοντος(κωδικόςηλεκτρονικώνδεδομένων: tsdcc210) άνθρακα Εκατομ. τόνοιισοδύναμουco 2 14

8 Το «Ενεργειακό Πρόβληµα» Συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για ενέργεια: Η κατανάλωση ενέργειας (ειδικά ηλεκτρισµού) σχετίζεται άµεσα µε την «ανάπτυξη» (εκµοντερνισµός / εκβιοµηχάνιση) των κρατών. World Energy Annual Consumption (Shell) mtoe Other Solar Energy Crops Wind Power Hydropower Nuclear Natural Gas Oil Coal Trad Bio Οι βασικές ( κλασικές ) πηγές πρωτογενούς ενέργειας είναι πεπερασµένες Εξαντλήσιµες... Τα αποθέµατα πετρελαίου σε παγκόσµιο επίπεδο και οι αντίστοιχοι ρυθµοί παραγωγής (2011) [WEC] Τα παγκόσµια αποθέµατα του πετρελαίου είναι σχεδόν 60% µεγαλύτερα σήµερα σε σχέση µε πριν από 20 έτη. Η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε κατά 25% το ίδιο διάστηµα. 16

9 Τα αποθέµατα φυσικού αερίου σε παγκόσµιο επίπεδο και οι αντίστοιχοι ρυθµοί παραγωγής (2011) [WEC] Τα παγκόσµια αποθέµατα του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 36% κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Η παραγωγή του αυξήθηκε κατά 61% το ίδιο διάστηµα. 17 Τα αποθέµατα άνθρακα σε παγκόσµιο επίπεδο και οι αντίστοιχοι ρυθµοί παραγωγής (2011) [WEC] Τα παγκόσµια αποθέµατα του άνθρακα µειώθηκαν κατά 14% µεταξύ του 1993 και του Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 68% κατά την ίδια χρονική περίοδο. 18

10 Πυρηνικά Ορυκτά καύσιµα Ανανεώσιµες (εκτός των ΜΗΥ) Υδροηλεκτρικά (> 10 ΜW) Συνολική Παροχή Πρωτογενούς Ενέργειας (TPES) ανά πόρο για τα έτη 1993, 2011 και 2020 [WEC] 19 Τι συµβαίνει µε την ηλεκτροπαραγωγή Μερίδια των καυσίµων για ηλεκτροπαραγωγή σε παγκόσµιο επίπεδο για τα έτη 1973 και 2011 [ΙΕΑ] Υδροηλεκτρικά 21,0% Άλλα * 0,6% Άνθρακας / τύρφη 38,3% Υδροηλεκτρικά 15,8% Άλλα * 4,5% Άνθρακας / τύρφη 41,3% Πυρηνικά 3,3% Πυρηνικά 11,7% Φυσικό αέριο 12,2% Πετρέλαιο 24,6% Φυσικό αέριο 21,9% Πετρέλαιο 4,8% Προβλεπόµενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο για την περίοδο , ανά ενεργειακή πηγή (σε χιλιάδες TWh) [Statistica] Υγρά καύσιµα 0,91 0,91 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 Πυρηνικά 2,62 2,92 3,64 4,26 4,76 5,13 5,49 ΑΠΕ 4,18 5,27 6,51 7,22 7,95 8,78 9,60 Φυσικό αέριο 4,48 5,00 5,54 6,23 7,20 8,31 9,37 Άνθρακας 8,05 9,21 10,12 11,31 12,30 13,22 13,89 ΣΥΝΟΛΟ 20,24 23,31 26,63 29,80 32,96 36,15 39,03 20

11 Παράγωγαλιθάνθρακα Φυσικόαέριο ΕΕ: Ενεργειακή εξάρτηση από άλλες χώρες Όλαταπροϊό ϊόνταπετρελαίου Σύνολο Ενεργειακήεξάρτηση, ΕΕ-27 δεναποτελείτονμέσοόροτωνυπολοίπωντριώνκατηγοριώνκαυσίμων πουεκλαμβάνονταιωςεγχώριεςπηγές όπωςοιανανεώσιμεςμορφές Σημείωση: Το"Σύνολο" πουαναφέρονται. Συμπεριλαμβάνεικαιάλλεςπηγέςενέργειας, ενέργειαςήηπυρηνικήενέργεια, (κωδικόςηλεκτρονικώνδεδομένων: Η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόµενη ενέργεια αυξανόταν συνεχώς κατά την τελευταία δεκαετία. Από το 2004, πάνω από το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ προέρχεται από εισαγωγές Η εξάρτηση είναι µεγαλύτερη όσον αφορά τα πετρελαιοειδή, όπως το αργό πετρέλαιο. Περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία. Πηγή: Eurostat tsdcc310) 21 Ενεργειακή εξάρτηση από άλλες χώρες - Ελλάδα Η Ελλάδα πρακτικά εισάγει ολόκληρη την ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου (ΦΑ) που χρειάζεται. Η εξάρτηση της Ελλάδας από τα εισαγόµενα στερεά καύσιµα είναι αρκετά περιορισµένη, οπότε δεν υπάρχει σηµαντική επίπτωση στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς ο εισαγόµενος άνθρακας δεν χρησιµοποιείται στην πραγµατικότητα για ηλεκτροπαραγωγή. Εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές συνολικά και ανά καύσιµο (%),

12 Ελλάδα: Πώς καλύπτονται οι ενεργειακές της ανάγκες Συνολική εγχώρια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (ενεργειακό µίγµα) το 2012 Παροχή πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα την περίοδο [ΙΕΑ] Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιµο το διάστηµα [ΙΕΑ] 23 ισοδύναμοπετρελαίου Πυρηνικήθερμότητα ΕΕ: Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται... Σύνολοπροϊόντωνπετρελαίου Φυσικόαέριο Στερεάκαύσιμα % % -2.5 % % Η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 6% από το Το "ενεργειακό µείγµα" της ΕΕ έχει αλλάξει από το Η χρήση στερεών καυσίµων µειώθηκε, ενώ η χρήση φυσικού αερίου αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%. Ακαθάριστηεσωτερικήκατανάλωσηενέργειας, ανάκαύσιμο, ΕΕ τόνοι, Πηγή: Eurostat (κωδικόςηλεκτρονικώνδεδομένων: 24 Ανανεώσιμεςμορφέςενέργειας % tsdcc320)

13 Γεωργίακαι δασοκομία ΕΕ: Πού καταναλώνεται η ενέργεια; Νοικοκυριά %Μεταφορές 26 Γεωργίακαι δασοκομία Τελικήκατανάλωσηενέργειας, ΕΕ-27 2 % 3 % Τρεις τοµείς βιοµηχανία, µεταφορές και νοικοκυριά καταναλώνουν περίπου το 85% του συνολικού εφοδιασµού ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας στον τοµέα της βιοµηχανίας έχει µειωθεί κατά 20% από το 1990, σε αντίθεση µε την κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές που σηµείωσε αύξηση κατά 30%. Πηγή: Υπηρεσίες 10 % Eurostat (κωδικόςηλεκτρονικώνδεδομένων: Άλλο Βιομηχανία Υπηρεσίες Άλλο 1 % 34 % Νοικοκυριά Μεταφορές 13 % 1 % 27 % 26 % tsdpc320) % Βιομηχανία 25 % Το «Ενεργειακό Πρόβληµα» - Σύνοψη Τα ενεργειακά αποθέµατα της Γης είναι πεπερασµένα. Τα αποθέµατα του άνθρακα αναµένεται να διαρκέσουν για περίπου 150 χρόνια. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το Ουράνιο θα εξαντληθούν σε περίπου 40 χρόνια (ή και λιγότερο). Ο ήλιος, όµως, θα συνεχίσει να παρέχει ενέργεια για άλλα 5 δις χρόνια. Παρέχει περίπου φορές την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουµε κάθε χρόνο! 26 Ουράνιο Φυσικό αέριο Πετρέλαιο Άνθρακας Ετήσια ηλιακή ακτινοβόληση Παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας ετησίως

14 Περιβαλλοντική ενεργειακή απειλή του πλανήτη ύο από τα σοβαρότερα σύγχρονα προβλήµατα είναι: Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, και Η εξάντληση των συµβατικών/ορυκτών καυσίµων. Εν γένει, τα δύο αυτά προβλήµατα συνδυάζονται σε ένα: το «ενεργειακό-περιβαλλοντικό πρόβληµα» που οφείλεται στις ποσότητες CO 2 που εκπέµπονται (κυρίως) από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ατµόσφαιρα. Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των ορυκτών καυσίµων περιλαµβάνουν: την όξινη βροχή και τη φωτοχηµική αιθαλοµίχλη, σε περιφερειακή και τοπική κλίµακα αντίστοιχα. Υπάρχει στενή σύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη χρήση κάθε µορφής ενέργειας. 27 Υπάρχει λύση; Ο πιο αποδοτικός τρόπος περιορισµού των εκποµπών ΑΦΘ είναι η µείωση της κατανάλωσης µη απαραίτητης ενέργειας: => Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας (ΟΧΕ) ή / και Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ)... Αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε άλλες πηγές ενέργειας που να είναι: -Ανεξάντλητες, και - Φιλικές προς το περιβάλλον Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια δίνεται έµφαση: στη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (µείωση της «σπατάλης» ενέργειας...) των διαφόρων διεργασιών, και στην έρευνα, την εµπορική εκµετάλλευση και την ευρύτερη δυνατή προώθηση των τεχνολογιών των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 28

15 ΑΠΕ: Απεξάρτηση απότα συµβατικά καύσιµα Αφορούν πηγές ενέργειας που είναι εν αφθονία διαθέσιµες στη φύση (ήλιος, άνεµος, γεωθερµία, νερό, βιοµάζα...). Είναι αποκεντρωµένες (δηλ. µπορούν να εφαρµοστούν µέχρι επιπέδου κατοικίας) κατάλληλες για «διεσπαρµένη παραγωγή». Είναι ήδη (τις περισσότερες φορές) ή µπορούν να γίνουν (στο άµεσο µέλλον) οικονοµικά αποδοτικές. Καθώς αφορούν ενδογενείς πηγές ενέργειας, µειώνεται η ενεργειακή εξάρτηση από την εισαγωγή καυσίµων από τρίτες χώρες, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση συναλλάγµατος. Θεωρούνται ως οι πλέον «φιλικές προς το περιβάλλον» µορφές ενέργειας, αφού συνοδεύονται από πρακτικά µηδενικούς αµελητέους - ρύπους (κατά την παραγωγή και εγκατάσταση των συστηµάτων). Νέες θέσεις εργασίας. 29 Νέα Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη Έγκριση συνολικού σχεδίου ράσης για την Ενέργεια στη Συνάντηση Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2007: «Μία κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την Ενέργεια». Στο επίκεντρο της νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής είναι ο στρατηγικός στόχος ότι η Ε.Ε. θα µειώσει τις εκποµπές των ΑΦΘ κατά 20% µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε παράλληλα την επίτευξη 3 σχετιζόµενων στόχων, µε ορίζοντα το 2020: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (δηλ. µείωση της κατανάλωσης ενέργειας) κατά 20% (2012/27/ΕΚ), Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα στο επίπεδο του 20% (Οδηγία 2009/28/ΕΚ), Αύξηση του ποσοστού των βιοκαυσίµων στις µεταφορές στο 10%. 30

16 Νέα Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη - Ελλάδα Οι ΑΠΕ µπορούν να καλύψουν το 20% των ενεργειακών αναγκών σε θέρµανση-ψύξη µέχρι το 2020, µε προοπτική το 60% µέχρι το Απόφαση για την ηλεκτροπαραγωγή είναι ότι το επιθυµητό ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ για την Ελλάδα θα ανέλθει στο 40% (Νόµος 3851/2010). Οι εθνικοί στόχοι του 2020 για την ηλεκτροπαραγωγή αναµένεται να ικανοποιηθούν µε την ανάπτυξη περίπου 15 GW από το σύνολο των τεχνολογιών ΑΠΕ, µε προεξέχουσες σε επίπεδο εγκατεστηµένης ισχύος: τα αιολικά µε 7,5 GW, τα υδροηλεκτρικά µε 4,5 GW (µαζί µε τα ΜΥΗ) και τα Φ/Β µε περίπου 2,5 GW Το επιδιωκόµενο µερίδιο της εγκατεστηµένης ισχύος των ΑΠΕ καθορίζεται κατά καιρούς από αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ! 31 Κύριοι άξονες της Ελληνικής ενεργειακής πολιτικής Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού (µέσω διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών + αξιοποίηση εγχώριων πόρων), Σταδιακός περιορισµός της ενεργειακής εξάρτησης από τρίτες χώρες (πετρέλαιο, ΦΑ), Μετάβαση στην εποχή της ενέργειας χαµηλών ή και µηδενικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (δεν θεωρείται αποδεκτή λύση η πυρηνική ενέργεια), Προώθηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας µέσω επενδύσεων σε καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, παράλληλα εξασφαλίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη, Προστασία περιβάλλοντος Εξέλιξη της εγκατεστηµένης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιµο για την επίτευξη των εθνικών στόχων έως το

17 Αντί επιλόγου: Η ζήτηση για ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόµενες δεκαετίες Η αύξηση του πληθυσµού και ο αυξανόµενος ρυθµός εξηλεκτρισµού θα θέσουν τεράστιες απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ενέργειας. Η παγκόσµια ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να αυξηθεί έως και κατά 50% µέχρι τα µέσα του αιώνα. Είναι δεδοµένες οι παγκόσµιες προσδοκίες για τις ΑΠΕ (αύξηση της χρήσης τους) και τα ορυκτά καύσιµα (µείωση - τουλάχιστον ως ποσοστά, δηλ. όχι σε απόλυτους αριθµούς). Υπάρχει πρόβληµα επάρκειας: Τα αποθέµατα πετρελαίου µπορούν να υποστηρίξουν το τρέχον επίπεδο κατανάλωσης µόνο ως το 2040, αντίστοιχα ως το 2070 τα αποθέµατα φυσικού αερίου... Περίπου το 1/4 των αναγκών σε πρωτογενείς ενεργειακούς πόρους παγκοσµίως θα συνεχίσει να καλύπτεται από τον άνθρακα. Το µέλλον του άνθρακα εξαρτάται από την πρόοδο των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα για τον περιορισµό των παραγόντων περιβαλλοντικού κινδύνου, ειδικά όσον αφορά τις εκποµπές CO2. 33 ΚΑΠΕ Χαράλαµπος Μαλαµατένιος 34

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών

WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών WWF Ελλάς: το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής Αξιολόγηση των κλιµατικών επιδόσεων της Ελλάδας και άλλων χωρών Αθήνα, 2007 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ελληνική απόδοση σχετικής πρωτοβουλίας του WWF International,

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για τον ενεργειακό τοµέα στον ελληνικό χώρο Στέλιος Ψωµάς Νοέµβριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα