A novel vocational training programme on cloud computing skills LLP GR-LEONARDO-LMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A novel vocational training programme on cloud computing skills 540226-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP"

Transcript

1 Project acronym: Project name: Project code: NEBULA A novel vocational training programme on cloud computing skills LLP GR-LEONARDO-LMP Document Information Document ID name: Nebula_WP43_ _4.3.3-Training exercises and solution guidelines-module_1 Document title: Nebula VET program - Training exercises and solution guidelines Type: Slides Date of Delivery: 12/06/2015 Work package: WP4 Activity D Dissemination level: Public Document History Versions Date Changes Type of change Delivered by Version /06/2015 Initial Document - UCBL and INSA of Lyon Version /09/2015 Edition Insertion of license type UCBL and INSA of Lyon Acknowledgement The persons of UCBL in charge of producing the course are Parisa Ghodous, Catarina Ferreira Da Silva, Jean Patrick Gelas and Mahmoud Barhamgi. The persons from UCBL involved in preparing, translation and review are Hind Benfenatki, Gavin Kemp and Olivier Georgeon. The persons of INSA of Lyon in charge of producing the course are Frédérique Biennier, Nabila Benharkat. The persons from INSA of Lyon involved in preparing, translation and review are Francis Ouedraogo and Youakim Badr. Disclaimer The information in this document is subject to change without notice. All rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει 46 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τις απαντήσεις τους για την πρώτη μαθησιακή ενότητα ( Εισαγωγή στη διαδικασία μετάβασης στο cloud computing ) του προγράμματος κατάρτισης του έργου NEBULA. Το κάθε πακέτο ερωτήσεων έχει μέση διάρκεια ολοκλήρωσης 5 λεπτά. Συνιστάται οι σπουδαστές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αφού έχουν μελετήσει το υλικό της πρώτης μαθησιακής ενότητας του προγράμματος.

3 Ενότητα ερωτήσεων (1) 1)Πως διαφέρει το µοντέλο υπηρεσιών λογισµικού νέφους (SaaS) από τη γλώσσα προγραµµατισµού ASP? (σηµειώστε παραπάνω από µια απαντήσεις) α. Χρήση πλούσιων και διαδραστικών διεπαφών (RIA Interfaces.) β. Αποκλειστική πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική για διαδικτυακή χρήση. γ. Παρέχει Ανοικτές ιεπαφές Προγράµµατος Εφαρµογής (Open API). δ. Χρέωση ανάλογα τις ανάγκες ε. Κοινόχρηστοι πόροι στ. Πληρωµή ανάλογα τη χρήση 2) Στο περιβάλλον του Cloud Computing, οι πόροι βρίσκονται: α. Στην υπολογιστική µηχανή του χρήστη β. Σε αποµακρυσµένους διακοµιστές γ. Σε αποκλειστικούς (dedicated) διακοµιστές 3) Στο περιβάλλον του Cloud Computing, οι επιχειρήσεις/οργανισµοί χρησιµοποιούν περισσότερο τους δικούς τους διακοµιστές 4) Η τεχνολογία του Cloud Computingαπαιτείευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας? 5)Στο µοντέλο υπηρεσιών λογισµικού νέφους (SaaS), είναι σωστό ή λάθος: 1.Ο πελάτης πρέπει να εγκαταστήσει το λογισµικό και τις αναβαθµίσεις που απαιτούνται στη δική του υπολογιστική µηχανή. 2. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη φιλοξενία (hosting) της εφαρµογής. 3. Ο πελάτης είναι απόλυτα ελεύθερος να προσαρµόσει την εφαρµογή. 4. Ο πελάτης πρέπει να αγοράσει το υλικό (hardware) που απαιτείται για την φιλοξενία (hosting)των εφαρµογών. 6) Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing? (σηµειώστε παραπάνω από µια απαντήσεις) α. Κατοχή των εφαρµογών λογισµικού β. Εργονοµία και παραγωγικότητα γ. Πρόσβαση σε πολλές εφαρµογές. δ. Συνεργατικότητα ε. Ποιότητα και διαθεσιµότητα υπηρεσιών στ. Υπηρεσίες αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας δεδοµένων 7) Ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα -κίνδυνος που σχετίζεται µε την µεταφορά του πληροφοριακού συστήµατος της µιας επιχείρησης ή οργανισµού στο περιβάλλον του cloud computing? (επιλέξτε µια µόνο απάντηση) α. Ασφάλεια δεδοµένων β. Υψηλό επίπεδο καθυστέρησης (latency) δικτύου. γ. Νοµοθεσία δ. Αύξηση της κυκλοφορίας δικτύου ε. Απώλεια πόρων και ισχύος του τµήµατος πληροφορικής 3

4 Ενότητα ερωτήσεων (2) 8) Σχετικά µε τις συνέπειες που έχει η µεταφορά του πληροφοριακού συστήµατος στο cloud στην οργάνωση του τµήµατος πληροφορικής, αναφέρατε σωστό ή λάθος: α. Το τµήµα πληροφορικής εξαφανίζεται. β. Οι διαχειριστικές αρµοδιότητες του τµήµατος πληροφορικής αυξάνονται. γ. Ο ρόλος του υπεύθυνου ασφαλείας γίνεται πολύ σηµαντικός. δ. Οι διαδικασίες της έρευνας και του ελέγχου της τεχνικής επάρκειας των παρόχων υπηρεσιών cloud computing γίνονται πολύ σηµαντικές. ε. Το προσωπικό του τµήµατος πληροφορικής έχει περισσότερο χρόνο να σκεφτεί το πληροφοριακό σύστηµα. 9) Το υψηλότερο επίπεδο ωρίµανσης της τεχνολογίας cloud computing είναι το SaaS Multiplication and Integration 10) Στο λογισµικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS), ο χρήστης διαχειρίζεται και ελέγχει τις υποδοµές του cloud και τις δυνατότητες των επιµέρους εφαρµογών 11) Το λογισµικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS) είναι κατάλληλο για εφαρµογές που απαιτούν χρόνους απόκρισης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. 12) Επιλέξτε ποια ή ποιες από τις παρακάτω ενέργειες µπορούν να αυξήσουν την ασφάλεια στο περιβάλλον του cloud: α. Ιδιωτικό µοντέλο ανάπτυξης υποδοµών β. Ανάπτυξη µιας κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης και χρήση αυστηρών πιστοποιήσεων. γ. Αποφυγή της µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing 13) Μια SaaSπλατφόρµα ενσωµάτωσης είναι (σηµειώστε παραπάνω από µια απαντήσεις): α. Mία πλατφόρµα PaaS που ενσωµατώνει µια πλατφόρµα SaaS β. Mία πλατφόρµα SaaS που ενσωµατώνει πλατφόρµα PaaS γ. Ένα «τρίτο κύµα» στην υιοθέτηση λογισµικού δ. Ένας συνδυασµός πολλαπλών εφαρµογών SaaSπου είναι προσβάσιµες µέσω µιας κοινής πλατφόρµας. 14) Στη πλατφόρµα νέφους ως υπηρεσία (PaaS), ο χρήστης δεν έχει τον έλεγχο των εφαρµογών που µεταφέρθηκαν στο cloud. 15) Στη πλατφόρµα νέφους ως υπηρεσία (PaaS), ο χρήστης διαχειρίζεται και ελέγχει τις υποδοµές του cloud συµπεριλαµβανοµένων του δικτύου, των διακοµιστών, των λειτουργικών συστηµάτων, και της υπηρεσίας αποθήκευσης 16) Hυποδοµή του νέφους ως υπηρεσία (IaaS) απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε τεχνικούς υπολογιστών?? 4

5 Ενότητα ερωτήσεων (3) (Πηγή: Orange business) 17) Γιατί χρησιµοποιούµε τον όρο «υπολογιστικό νέφος»? α. Το δίκτυο απεικονίζεται µε ένα σύννεφο στα διαγράµµατα αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών συστηµάτων β. Παρ όλο που οι επιστήµονες της πληροφορικής φαίνονται σοβαροφανείς, στη πραγµατικότητα είναι ονειροπόλοι. γ. Το υπολογιστικό νέφος στηρίζεται στο διαδίκτυο 18) Τι σηµαίνουν τα αρχικά IaaS? α. Infrastructure as a Service β. I am a Server γ. Infrastructure adaptable to a service δ. Infrastructure adaptable to Self 19) Γιατί αυτές οι υποδοµές αναφέρονται και προσφέρονται ως υπηρεσία? α. Επειδή τις χρησιµοποιούµε κατά απαίτηση β. Επειδή προσφέρονται µε µία δωρεάν υπηρεσία υποστήριξης 20) Σε ποιο µοντέλο υπηρεσιών, ο πάροχος προσφέρει λειτουργίες επεξεργασίας, αποθήκευσης, δικτύου και άλλες υπολογιστικούς πόρους? α. PaaS : Πλατφόρµα νέφους ως υπηρεσία β. IaaS : Υποδοµή νέφους ως υπηρεσία γ. SaaS : Λογισµικό νέφους ως υπηρεσία δ. STaaS : Υπηρεσία αποθήκευσης 21) Σε ποιο µοντέλο ανάπτυξης υπηρεσιών cloudο οργανισµός χρησιµοποιεί δηµόσιο δίκτυο πρόσβασης στο διαδίκτυο ώστε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδοµένων? α. Ιδιωτικό cloud β. ηµόσιο cloud γ. Υβριδικό cloud 22) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών cloud computing? (σηµειώστε παραπάνω από µια απαντήσεις): α. Χρήση κατά απαίτηση β. Πρόσβαση µέσω διαδικτύου γ. Κοινόχρηστοι πόροι δ. Ελάχιστο συµβόλαιο τριών ετών ε. Προσαρµοστικότητα στις ανάγκες των χρηστών στ. Χρέωση ανάλογα τη χρήση η. Πάγια χρέωση 23) Ποιος όρος περιγράφει καλύτερα την δυνατότητα εξέλιξης των υπολογιστικών πόρων σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών? α. Επεκτασιµότητα (scalability) β. ιαθεσιµότητα (availability) γ. Ευελιξία (flexibility) 24) Με ποια τεχνική δηµιουργούνται τα κέντρα δεδοµένων στο cloud computing? α. Εικονικοποίηση (Virtualization) β. Μεταµόρφωση πληροφοριακού συστήµατος (IT transformation) γ. Μετάβαση (Migration) 25) Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά διαφοροποιεί την τεχνολογία του cloud computing από την απλή φιλοξενία (hosting)? (σηµειώστε παραπάνω από µια απαντήσεις): α. Εξέλιξη σύµφωνα µε τις ανάγκες β. Χρέωση σύµφωνα µε τις ανάγκες γ. Ασφάλεια στο cloud δ. εν υπάρχει καµία διαφορά 5

6 Ενότητα ερωτήσεων (4) (Πηγή: ProProfs, Cloud quiz Woooo!) 26)Τι είναι το cloud? α. Ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις αερίων που συγκρατούν υγρασία β. Σύστηµα αποθήκευσης που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα δεδοµένα και αρχεία τους σε σκληρούς δίσκους. γ. Online διασυνδεδεµένα δεδοµένα τα οποία αποθηκεύονται στο διαδίκτυο και όχι σε τοπικούς δίσκους. 27) Ποια είναι η σωστή ιεραρχία των µοντέλων υπηρεσιών cloud computing?? α. IaaS < PaaS < SaaS β. PaaS < SaaS < IaaS γ. SaaS < IaaS < PaaS δ. SaaS < PaaS < IaaS ε. Είναι όλα όµοια. 28) Τι σηµαίνουν τα αρχικά PaaS? α. Programming as a Service β. Platform as a Service γ. Penguins as a Service δ. Pineapple as a Softserve 29) Αποφασίσατε να αποθηκεύσετε τα δεδοµένα σας στο cloud. Την επόµενη µέρα ο υπολογιστής σας καταστρέφεται από έκρηξη δυναµίτη. ΑΠΩΛΕΣΑΤΕ ΌΛΑ ΣΑΣ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. τα δεδοµένα σας στο cloud διαγράφονται από το cloud για λόγους ασφαλείας όταν η διεύθυνση IP του Η/Υ αλλάζει ή καταστρέφεται. Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε εικονικά κέντρα δεδοµένων στο cloud και δεν συνδέονται µε τον προσωπικό σας Η/Υ. γ. Λάθος Ο δυναµίτης σπάνια εκρήγνυται. 30) Ποιο µοντέλο υπηρεσιών cloud εξειδικεύεται στην αποθήκευση, επεξεργασία, και σχεδιασµό εφαρµογών χωρίς δοµικό υλικό (hardware)? α. PaaS β. aas γ. SaaS δ. Matrix 31) Ποιος είναι ο κύριος λόγος αποθήκευσης και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδοµένων στο περιβάλλον του cloud? α. Απελευθερώνει µεγάλο µέρος της χωρητικότητας του προσωπικού σκληρού δίσκου β. Παγκόσµια πρόσβαση σε πληροφορίες γ. Κοινόχρηστα δεδοµένα και συνεργατικότητα δ. Μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας ε. Όλα τα παραπάνω 32) Τι σηµαίνουν τα αρχικά IaaS? α. Syndication as a Service β. Systems as a Service γ. Smeagol as a Spy δ. Software as a Service 33) Σωστό ή Λάθος: Για την λειτουργία στο cloud είναι απαραίττητηη εγκατάσταση λογισµικού στον τοπικό Η/Υ. : Το cloud απαιτεί την εγκατάσταση συγκεκριµένων προγραµµάτων για την πρόσβαση και χρησιµοποίηση των εφαρµογών στο cloud. β. False: Do you have an internet connection? You're good. 34) Ποια από τις παρακάτω επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαδικτύου είναι πρωτοπόρα στην ανάπτυξη cloud υπηρεσιών? α. Google β. Facebook γ. Amazon Web Services δ. Apple 35) Τι σηµαίνουν τα αρχικά IaaS? α. Internet as a Service β. Infrastructure as a Service γ. Integration as a Service δ. thacans are anti-sparta 6

7 Ενότητα ερωτήσεων (5) (Πηγή: TechTarget and Comaxess) 36)Τι είναι αυτό που δίνει πλεονέκτηµα στις µικροµεσαίες έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων παροχής IaaS υπηρεσιών cloud computing? α. Ευελιξία, αξιολόγηση, µεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες β. Ευελιξία, προσαρµογή, επικέντρωση στις ανάγκες του πελάτη γ. Εργαλεία διαχείρισης, επικέντρωση στις ανάγκες του πελάτη, αποκατάσταση καταστροφής δ. Κανένα από τα παραπάνω 37) Ποιοι είναι οι λόγοι που το ενδιαφέρον για τις δοµές νέφους ως υπηρεσία (IaaS) είναι αυξανόµενο? α. Μειωµένες λειτουργικές δαπάνες β. Εικονικοποίηση και διαχείριση δεδοµένων γ. Χαµηλότερες τιµές εξαιτίας του επιπέδου συνδεσιµότητας του Ethernetκαι του υψηλού επιπέδου καθυστερήσεων του δικτύου (latency) δ. Χαµηλό επίπεδο καθυστέρησης δικτύου και µεγάλη ζήτηση 39) Όπως ακριβώς τα υβριδικά αυτοκίνητα,τα κέντρα δεδοµένων σε ένα υβριδικό µοντέλο ανάπτυξης υπηρεσιών cloud computing τροφοδοτούνται από τις ακόλουθες µορφές ενέργειας: α. Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο β. Ηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια γ. Ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο δ. Ηλεκτρική ενέργεια µόνο 40) Στο πλαίσιοτης συζήτησης για την τεχνολογία του cloud computing, ο όρος «On Premise»που αναφέρεται? α. Στις εγκαταστάσεις του οργανισµού/επιχείρησης β. Σε έναν εξωτερικό υπεργολάβο γ. Στον εκδότη του λογισµικού 38) Για να διασφαλίσετε το υψηλό επίπεδο απόδοσης στο ιδιωτικό cloud, τι από τα παρακάτω θα πρέπει να κάνετε? α. Να επιλέξετε µια µεγάλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών cloud computing (π.χ. η Amazon Web Services) β. Να βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών παρέχεις αυτόµατα αντίγραφα ασφαλείας γ. Να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες αποθήκευσης και δικτύου δ. Να επιλέξετε έναν πάροχο που προσφέρει εικονικές πλατφόρµες 7

8 Ενότητα ερωτήσεων (5) (Πηγή: Maindish) 41) Ποιος πάροχος προσφέρει τη µεγαλύτερη δηµόσια δοµή νέφους ως υπηρεσία (public IaaS cloud)? α. Google Cloud Platform β. IBM γ. Vmware δ. Rackspace ε. Verizon Cloud στ. Amazon Web Services (AWS) η. Microsoft Azure 42) Ποιες από τις παρακάτω προσφορές υπηρεσιών cloud computing ξεκίνησε ως πλατφόρµα νέφουςως υπηρεσία και εξελίχθηκε σε δοµή νέφους ως υπηρεσία? α. AWS β. Microsoft Azure γ. Google Cloud Platform δ. Verizon Cloud ε. Verizon cloud στ. IBM 43) Ποιοι από τους παρακάτω παρόχους υπηρεσιών cloud computing υποστηρίζει docker containers? α. AWS β. Vmware γ. Google Cloud Platform δ. Microsoft Azure 44) Ποια από τις παρακάτω επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών cloud computing ξεκίνησε ως πάροχος φιλοξενίας (hosting)? α. Microsoft Azure β. Rackspace γ. Verizon Cloud δ. AWS ε. Google Cloud Platform 45) Ποιες από τις παρακάτω επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών cloud computing υποστηρίζουν το σύστηµα OpenStack? α. AWS β. Vmware γ. IBM δ. Google Cloud Platform ε. Microsoft Azure στ. Rackspace 46) Ποιες από τις παρακάτω επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών cloud computingπροσφέρουν και on-premises ιδιωτικό cloud µαζί µε την ύπαρξη δηµόσιου µοντέλου ανάπτυξης υπηρεσιών? α. Microsoft β. Rackspace γ. Vmware δ. Google Cloud Platform ε. AWS 8

A novel vocational training programme on cloud computing skills 540226-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

A novel vocational training programme on cloud computing skills 540226-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP Project acronym: Project name: Project code: NEBULA A novel vocational training programme on cloud computing skills 540226-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP Document Information Document ID name: Nebula_WP43_2015-06-12_4.3.3-Training

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση τεχνολογιών υποδομής για συστήματα και υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ (QOS IN CLOUD COMPUTING) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Οικονομίδης Αναστάσιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανασκόπηση στα υπολογιστικά πλέγματα και στο υπολογιστικό νέφος A review in Grid and Cloud Computing

Μια ανασκόπηση στα υπολογιστικά πλέγματα και στο υπολογιστικό νέφος A review in Grid and Cloud Computing Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. Τ-227 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Η εξέλιξη του Cloud Computing 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy)

Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γαλάνης Ιωάννης (ΑΜ: Τ02184) Επιβλέπων: Σάββας Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Φοιτήτρια: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΓΙΑΝΑ ΑΜ(057/09) Επιβλέπων καθηγητής: ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Φοιτήτρια: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΓΙΑΝΑ ΑΜ(057/09) Επιβλέπων καθηγητής: ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυνατότητες υιοθέτησης και εφαρμογής του cloud computing από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N S P E C I A L E D I T I O N ΝΟEΜΒΡΙΟΣ 2010 THE INSIDER S VIEW CLOUD COMPUTING Μια βόλτα στο σύννεφο Ταυτόχρονα µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση και την επακόλουθη ύφεση που µας έχει ήδη εισάγει σε µία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Load Balancing Algorithms in Cloud Computing

Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου σε Περιβάλλον «Σύννεφου» Load Balancing Algorithms in Cloud Computing Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Αλγόριθμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργασία: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές

Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές Πτυχιακή Εργασία Φώτιος Ζήσιμος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD. ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»

«Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD. ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ» ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CLOUD ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ» Χριστόδουλος (Παναγιώτης) Καραθανάσης ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κα Σοφία Βενέτη ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επένδυση στο Virtualization και στο cloud ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δέσποινα Μπρίνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το σύστημα ανοικτού λογισμικού Web OS Web Desktop EyOS» ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud Computing;

Τι είναι το Cloud Computing; Τι είναι το Cloud Computing; Αυτή η φαινομενικά «νεφελώδης» έννοια αναφέρεται στη χρήση υπολογιστικής δύναμης που καταλαμβάνει χώρο «συννέφου» απόμακρων δικτύων. Αυτή η πρακτική είναι γνώριμη σε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ε. Χριστοπούλου, Δ. Ρίγγας Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {hristope; riggas}@ionio.gr Περίληψη Η νεφο-πληροφορική (cloud computing) είναι μια νέα προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΤΕ1048

ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΤΕ1048 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπολογιστική Νέφους Ανάλυση της υποδομής νέφους ως υπηρεσία και υλοποίηση ιδιωτικού νέφους αξιοποιώντας τη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Enterprise Resource Χρήστος Φωτόπουλος (Α.Ε.Μ.: 9398) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ A.M.: 65753 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευάγγελος Μπάνος, Φίλιππος Κολοβός Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Μαρία Χρόνη, Βασίλειος Μποζιάρης, Σταύρος Νικολόπουλος mchroni@cs.uoi.gr, vboziari@hotmail.com, stavros@cs.uoi.gr Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα