TELEFAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νσ: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ TELEFAX: Πλροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος Τλέφωνο: ΘΕΜΑ: Χοργσ οριστικς έγκρισς στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) SUPPORT EC ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΕ, Φλέµιγκ 15, Μαρούσι (µε απόδειξ) ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 2) Γραφείο Γεν. Γραµ. κ. Κ. Σκιαδά 3) Γραφείο Γενικού ιευθυντ Φυτικς Παραγωγς ) Μ.Φ.Ι. (µε ) 5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους (µε ) 6) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικις ιευθύνις Γεωργίας Εδρες τους (µε ) 7) Τµµατα Β, Γ, Ε τς /νσς µας ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψ: 1. Τις διατάξεις του Π.. 115/97 (ΦΕΚ Α /10/ ) «έγκρισ, διάθεσ στν αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων συµµόρφωσ προς τν οδγία 91/1/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπλρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1). 2. Τ µε αριθ. 8518/ (ΦΕΚ Β /67/ ) Απόφασ µας «για τν τεχνικ και τις µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1). 3. Τ µε αριθ. 8335/ (ΦΕΚ Β /599/2.8.88) Απόφασ µας όσον αφορά «τον καθορισµό και τν τυποποίσ τς σµανσς και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων».. Τ µε αριθ. 265/2002/ (ΦΕΚ 121/Β / ) ΚΥΑ µε θέµα τν ταξινόµσ, συσκευασία και επισµανσ επικίνδυνων παρασκευασµάτων, όπως τροποποιθκε µε τ µε αριθ. 73/ (ΦΕΚ 832/Β/ ) ΚΥΑ, καθώς και τ µε αριθ / (ΦΕΚ 1121/Β / ) απόφασ µας, µε θέµα τ «διαδικασία και προϋποθέις εφαρµογς τς ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». 5. Τ µε αριθ / Απόφασ µας οποία χοργθκε αριθ. 112 οριστικ έγκρισ του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΛΑ 98.5 EC, το οποίο περιέχει τν ίδια δραστικ ουσία και έχει τν ίδια περιεκτικόττα και µορφ. 6. Το Π.. 206/2007 «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α ). 7. Τ µε αριθ / (ΦΕΚ 7/Β / ) απόφασ του Υπουργού Αγροτικς Ανάπτυξς και Τροφίµων για "µεταβίβασ στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικς ιεύθυνσς, Προϊσταµένους ιεύθυνσς και Προϊσταµένους Τµµατος τς εξουσίας να υπογράφουν µε Εντολ Υπουργού ". 1

2 8. Τις από , και αιτις τς εταιρείας ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ Α.Ε., καθώς και το από πρωτόκολλο εξέτασς φακέλου. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε I. Xοργούµε στν εταιρεία ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ Α.Ε., οριστικ έγκρισ διάθεσς στν αγορά µε αριθµό 121 του φυτοπροστατευτικού τς προϊόντος (εντοµοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Εµπορικό όνοµα: SUPPORT EC 2. Μορφ: Υγρό γαλακτωµατοποισιµο (EC) 3. Εγγυµέν σύνθεσ: paraffinic mineral oil 98.5% β/β βοθτικές ουσίες: 1.5 % β/β Η πλρς εγγυµέν σύνθεσ έχει κατατεθεί και βρίσκεται στο φάκελο του προϊόντος.. Περιεκτικόττα τς τεχνικά καθαρς δραστικς ουσίας, καθαρ δραστικ ουσία: 100%. 5. α. Παρασκευαστς τς δ.ο.: FL Selenia SpA divisione Rondine, Ιταλία. β. Εργοστάσιο παρασκευς τς δ.ο: FL Selenia SpA divisione Rondine, Ιταλία. (Η ιεύθυνσ του εργοστασίου έχει δλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). γ. Τεχνικές προδιαγραφές τς δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές τς δραστικς ουσίας paraffinic mineral oil, όπως προσδιορίζονται στα τµµατα ζ και (έντυπα IV α, IV β και V) τς αίτσς, µε µεροµνία (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 11873) και παραµένουν στα αρχεία τς αρµόδιας αρχς. 6. α. Κάτοχος τς έγκρισς: ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΕ, Φλέµιγκ 15, Μαρούσι. β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ---- γ. Υπεύθυνος για τν τελικ συσκευασία και σµανσ: ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΕ, Φλέµιγκ 15, Μαρούσι. 7. Παρασκευαστς του σκευάσµατος: ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΕ, Φλέµιγκ 15, Μαρούσι. 8. Εργοστάσιο παρασκευς του σκευάσµατος: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννς, Στυλίδα Φθιώτιδας 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννς, Στυλίδα Φθιώτιδας β. Συσκευασία: Είδος µέγεθος: -Φιάλες των 200, 300, κ.εκ. και 1 λίτρου. -Μπετόνια των, 10, 12 και 15 λίτρων. Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψλς πυκνόττας (HDPE). 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: Θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων. 11. Τρόπος εφαρµογς: Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος µε ψεκαστρες κοινού όγκου (5-6 atm) µχανοκίντους (25-30 atm) και µπέκ τύπου σκούπας. 12. Τρόπος παρασκευς του ψεκαστικού υγρού: -Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µχανµατος µε νερό µέχρι τ µέσ -Αραιώνουµε το φάρµακο µικρ ποσόττα νερού ανακατεύοντας µέχρι να γίνει οµοιόµορφο γαλάκτωµα και το ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. -Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας τν ανάδευσ µέχρι το τέλος του ψεκασµού. 2

3 -Σε περίπτωσ που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωµα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. -Σε περίπτωσ που το αναµείξουµε µε βρέξιµ σκόν, ετοιµάζουµε πρώτα το αραιωµένο γαλάκτωµα ορυκτελαίου και µετά προσθέτου δ διαλυµέν νερό βρέξιµ σκόν. 13. Φάσµα δράσς: Πεδίο Εφαρµογς ΑΜΠΕΛΙ, ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η: Γκρέιπ φρούτ, λεµονιά, µανταρινιά, πορτοκαλιά, φράπα Στόχοι Χειµερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου (Panonychus ulmi) Κόκκιν ψώρα (Aonidiella aurantii), Ψευδόκοκκος (Planococcus citri), Λεκάνιο (Saissetia oleae), Άσπρ ψώρα (Aspidiotus nerii), Μαύρ ψώρα (Parlatoria zizyphi), Άλλα κοκκοειδ (Chrysomphalus dictyospermi, Pericerya purchasi, Ceroplastes rusci, C. sinensis, Mytilococcus beckii, Coccus hesperidum), Τετράνυχοι (Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eriophyes sheldoni, Aculus pelecassi), Αλευρώδεις (Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus) Αφίδες Ακάρεα Προνύµφες εντόµων κ.εκ. σκευάσµατος / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού όις Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέµµα) κ.εκ. σκευάσµα τος/ στρέµµα (ΜΑΧ) Χρόνος εφαρµογς Τέλος χειµώνα µε αρχές άνοιξς, τουλάχιστον 10 µέρες µετά το κλάδεµα και πριν τν έναρξ διόγκωσς των οφθαλµών όλ τ διάρκεια -Άνοιξς ( έναρξ τς βλάστσς). Η καλύτερ εποχ είναι αρχές Ιουνίου µε τέλος Σεπτεµβρίου. Σε περίπτωσ έντονς προσβολς µπορεί να γίνει ψεκασµός και τον χειµώνα (Φεβρουάριο- Μάρτιο). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών/ καλλιεργτ. περίοδο 1 3

4 ΜΗΛΟΕΙ Η: Μλιά, αχλαδιά ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαµασκνιά Ψώρα Σαν-Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Βαµβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Μυτιλόµορφ ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Σταχτιά ψώρα (Epidiaspis leperii), Φυλλοδέτες (Archis rosanus, A. podanus), Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus), Ψύλλα (Psylla spp), Αφίδες (Eriosoma laningerum, Aphis pomi, Dysaphis piri, D. plantaginea) Αυγά ακάρεων Σφαιρολεκάνιο Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαµβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Σφαιρολεκάνιο (Sphaerolecanium prunastri), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτιλόµορφ ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), Φυλλοδέτες (Archips rosanus, podanus), Ακάρεα (Tetranychus spp., Bryobia praetiosa, Aculus spp), Προνύµφες αφίδων και άλλων εντόµων όλ τ διάρκεια -Άνοιξς ( έναρξ τς βλάστσς). όλ τ διάρκεια -Άνοιξς ( έναρξ τς βλάστσς).

5 ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ >> όλ τ διάρκεια -Άνοιξς ( έναρξ τς βλάστσς). ΕΛΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚ Α Λεκάνιο (Saissetia oleae), Ασπιδιωτός (Aspidiotus nerii), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Πολίνια (Pollinia pollini), Μυτιλόµορφ ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Βαµβακάδα (Euphyllura olivina), Προνύµφες εντόµων Κοκκοειδ (Parlatoria spp., Aspidiotus spp., Diaspis spp., Saissetia oleae, Icerya purchasi, Ceroplastes sinensis, Pseudocossus spp), Φυλλορύκτες (Napticulla centifoliella, Hyponomeuta malinellus, Leucoptera spp.), Φυλλοδέτες (Tortrix spp.), Αφίδες (Aphis spp.) Αυγά τετρανύχων όλ τ διάρκεια -Άνοιξς ( έναρξ τς βλάστσς). όλ τ διάρκεια -Άνοιξς ( έναρξ τς βλάστσς). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος των δόων εξαρτάται από τ έντασ τς προσβολς. 2. Κατά τ χρσ του σκευάσµατος τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισµένα. Ποτίζουµε µία εβδοµάδα πριν από τον ψεκασµό. 3. Αποφεύγετε τον ψεκασµό όταν τα φυτά είναι µισοµαραµένα και περιόδους έντονς ξρασίας.. Να µ γίνεται εφαρµογ µε το σκεύασµα όταν θερµοκρασία ξεπερνάει τους 32 0 C, γιατί µπορεί να εµφανιστούν προβλµατα φυτοτοξικόττας. 5

6 5. Να µν γίνονται ψεκασµοί όταν υπάρχει παγετός κίνδυνος παγετού, καθώς και περιόδους ξρασίας και υπερβολικς υγρασίας. 6. Να µ γίνεται εφαρµογ µε το σκεύασµα επί 30 µέρες πριν µετά τν εφαρµογ θείου θειασβεστίου. 7. Στα µλοειδ και ειδικά στο κρυστάλλι να µν προγείται έπεται εφαρµογ captan, folpet, δινιτροενώων, carbaryl διάστµα τουλάχιστον 1 εβδοµάδας. 8. Να µν χρσιµοποιείται µαζί µε carbaryl στα οπωροφόρα δένδρα. 1. Φυτοτοξικόττα: Το σκεύασµα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρσιµοποιείται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες δόις και οδγίες. Να χρσιµοποιούνται οι µικρές δόις ευαίσθτα στο λάδι φυτά (π.χ. µερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιµ 1 2 φυτά. 15. Συνδυαστικόττα: Το σκεύασµα συνδυάζεται µε όλα τα γνωστά εντοµοκτόνα και µυκτοκτόνα. εν συνδυάζεται µε ισχυρά αλκαλικά σκευάσµατα, θείο, Propargite, Captan, Dinocap. 16. Σµάνις τοξικόττας: Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράις): Κίνδυνοι για το οικοσύστµα (R & RΟ φράις): R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς µπορεί να προκαλέι µακροχρόνιές δυσµενείς επιπτώις 19. Προφυλάξεις για το χρστ και τ δµόσια υγεία (S και SΥ φράις): S1/2: Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά S13: Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά, ζωοτροφές S23: Μν αναπνέετε τα ψεκαστικά σταγονίδια S25: Αποφεύγετε τν επαφ µε τα µάτια S27: Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί S35: Το υλικό και ο περιέκτς του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλ τρόπο SY8: Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρ του σώµατος πριν φάτε, πιείτε καπνίτε και µετά τον ψεκασµό Για να αποφύγετε κινδύνους για τν ανθρώπιν υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδγίες χρις 20. Πρώτες βοθειες Αντίδοτο: Σε περίπτωσ κατάποσς: Μν προκαλέτε εµετό. Ζτείστε αµέσως ιατρικ συµβουλ. Σε περίπτωσ επαφς µε τα µάτια: Ξεπλύντε τα µε καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν µετά το πλύσιµο ο ερεθισµός επιµένει, ζτείστε ιατρικ συµβουλ. Σε περίπτωσ επαφς µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλµα: Ο παθών να µεταφερθεί καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζτείστε ιατρικ βοθεια. Αντίδοτο: Συµπτωµατικ θεραπεία. Τλέφωνο Κέντρου λτριάων: (210) Προφυλάξεις για το οικοσύστµα (SΟ φράις): S61: Αποφύγετε τν ελευθέρωσ του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε ειδικές οδγίες / δελτίο δεδοµένων ασφάλειας. SY11: Μ ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσς άρδευσς µε το φάρµακο τα κενά συσκευασίας του. Οδγίες για τν ασφαλ απόσυρσ τς συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεσ µε ειδικό εξοπλισµό γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στ συνέχεια αφού καταστραφούν προγουµένως µε τρύπµα για τ διασφάλισ τς µ περαιτέρω χρσς, να εναποτεθούν σµεία συλλογς για ανακύκλωσ ανάκτσ ενέργειας. 22. Απαγορεύις (Α φράις): Απαγορεύεται πώλσ του ερασιτέχνες. 6

7 23. Περιορισµοί για τν προστασία των καταναλωτών (Π φράις): Τελευταία επέµβασ πριν τ συγκοµιδ: Αµπέλι, ακτινιδιά: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ Λοιπές καλλιέργειες: 20 µέρες. Σε περίπτωσ αναµίξεως µε άλλο σκεύασµα οφείλουµε να τρούµε τους περιορισµούς που αναγράφονται στν ετικέτα του άλλου σκευάσµατος (αν αυτ είναι πάνω από 20 µέρες). 2. Χρονικ σταθερόττα σκευάσµατος-συνθκες αποθκευσς: ιατρείται στν αρχικ του απαραβίαστ συσκευασία, ξρό, δρορό και καλά αεριζόµενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθκες παραµένει σταθερό για τρία (3)χρόνια από τν µεροµνία παρασκευς του. ΙΙ. Ετικέτα: α) Να είναι σύµφων µε το άρθρο 16 του Π.. 115/97, τν Οδγία 1999/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και παρούσα Απόφασ. β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τ διάθεσ τς στν Ελλνικ αγορά, να προσκοµίζεται στν Υπρεσία τελικ ετικέτα τς. ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκρισ ισχύει µέχρι β. Πριν τ λξ τς έγκρισς, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτς αίτσ ανανέωσς. Ε.Υ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΑΣ 7

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 22 9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111103 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 BUPROFEZIN-

TELEFAX: 210 92 12 090 BUPROFEZIN- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 115497 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-4 - 009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 17876 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: ΣΕΓΕ - Α.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090

TELEFAX: 210 92 12 090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-2-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2747 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 50

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090 FLECK 25 SC.

FAX: 210-92 12 090 FLECK 25 SC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

, 30 9-1998 .: 74399 : 3-5 : 1) INAGRO E : 101 64 - 2, TELEFAX: 36 17 103 546 46 : 2) : 36 42 974 3) 4) : « 2, 145 61 - ( CHLORPYRIFOS-

, 30 9-1998 .: 74399 : 3-5  : 1) INAGRO E : 101 64 -  2, TELEFAX: 36 17 103 546 46 :    2) : 36 42 974 3) 4)   : «  2,     145 61 -  ( CHLORPYRIFOS- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 9-1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 74399 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1) INAGRO

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr BΑCILLUS THURINGIENSIS

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr BΑCILLUS THURINGIENSIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 120961 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

, 28-1-2008 & : 115673 150 : Syngenta Hellas.: 176 71 - 153 49 - : 210 928 7227 FAX: 210 92 12 090.: 1) : ), ATEMI 10WG 2, 145 61 .

, 28-1-2008 & : 115673 150 : Syngenta Hellas.: 176 71 - 153 49 - : 210 928 7227 FAX: 210 92 12 090.: 1) :   ), ATEMI 10WG 2, 145 61 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 P-BUTYL AGROLOGY 12,5 EC.

FAX: 210 92 12 090 P-BUTYL AGROLOGY 12,5 EC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 50 Τ.Κ.: 76 7 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2973/33330 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 SG.

FAX: 210 92 12 090 SG. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 50 Τ.Κ.: 76 7 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 36 17 103 FOSMEDAN 45 SC»

TELEFAX: 36 17 103 FOSMEDAN 45 SC» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 10-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 107389 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 CURZATE M 4/40 WP

FAX: 210 92 12 090 CURZATE M 4/40 WP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 123595 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

1265 26/02/1980 31/12/2013. Diflubenzuron CAS RN [35367-38-5]

1265 26/02/1980 31/12/2013. Diflubenzuron CAS RN [35367-38-5] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-07 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 130521 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 SULPHUR-DGA 80 WG

FAX: 210 92 12 090 SULPHUR-DGA 80 WG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-1-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 124684 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4188/46010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 1-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 91966 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-01 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 773/10461 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr

TELEFAX: 210 92 12 090. E-mail: syg046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-03-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 116866 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

(με απόδειξη) φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PROMEX AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(με απόδειξη) φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PROMEX AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-01 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 772/10459 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη:

FAX : 210 92 12 090. Έχοντας υπόψη: EΛΛHNIKH HMOKΡATIA Αθήνα 18-8 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 121550 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090 e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Χ.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 36 17 103 FORTUNA 10 EC

TELEFAX : 36 17 103 FORTUNA 10 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 10-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 105870 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

2, 145 61 ) PANCOP 50 WP.

2, 145 61 ) PANCOP 50 WP. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-9-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 119094 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Λ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-04 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 4979/53984 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 36 17 103 FASTAC 10 SC

TELEFAX : 36 17 103 FASTAC 10 SC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 10-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 107379 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

176 71 -.: 1. TELEFAX:

176 71 -.: 1. TELEFAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 742 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: ISAGRO HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 31-1 - 2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 93204 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg062@minagric.gr 26.11.2008.

e-mail: syg062@minagric.gr 26.11.2008. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-9 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 1 3 2 5 7 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα