Άσκηση 10, σελ Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F"

Transcript

1 Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό όγκο. Για κάθε μια από τις δύο μεταβλητές, δημιουργούμε και μια άλλη (censored_x και censored_y αντίστοιχα), η οποία παίρνει δύο τιμές (C, F). Η τιμή C σημαίνει censored, δηλαδή αποκομμένη τιμή και η τιμή F σημαίνει failure, δηλαδή θάνατος (μη αποκομμένη). Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x F 3 F 3 F 4 F 0 F 3 F 3 F 6 F 6 F 24 F 26 F 27 F 28 F 30 F 30 F 32 F 4 F 5 F 65 F 67 F 70 F 72 F 73 F 77 F 9 F 93 F 96 F 00 F 04 F 57 F 67 F 6 C 74 C 79 C 80 C 8 C 87 C 87 C 88 C 89 C 93 C 97 C 0 C 04 C 08 C 09 C 20 C 3 C 50 C 23 C 240 C 400 C Και για τη μεταβλητή y (τυπικός όγκος) έχουμε: y censored_y F 3 F 4 F 5 F 5 F 8 F 2 F 3 F 8 F 23 F 26 F 27 F 30 F 42 F 56 F 62 F 69 F 04 F 04 F 2 F 29 F 8 F 8 C 67 C 76 C 04 C 76 C 23 C

2 Για να προσαρμόσουμε ένα μοντέλο Weibull στα δεδομένα, πάμε στη γραμμή εργασιών του προγράμματος και επιλέγουμε κατά σειρά: Stat Reliability/Survival Distribution Analysis(Right Censoring) Parametric Distribution Analysis Ως μεταβλητή επιλέγουμε τη x (και αντίστοιχα τη y), ως Assumed Distribution, δηλαδή το μοντέλο που θέλουμε να προσαρμόσουμε, επιλέγουμε τη Weibull, στην επιλογή Estimate ως Estimation Method επιλέγουμε Maximum Likelihood (μέγιστη πιθανοφάνεια) και στην επιλογή Censor εισάγουμε στο πεδίο Use censoring columns το censored_x (αντίστοιχα το censored_y). Πατάμε ΟΚ και το πρόγραμμα μας εμφανίζει για τη x: Distribution Analysis: x Variable: x Censoring Information Count Uncensored value 3 Right censored value 2 Censoring value: censored_x = C Estimation Method: Maximum Likelihood Distribution: Weibull Parameter Estimates Standard 95,0% Normal CI Parameter Estimate Error Lower Upper Shape 0, , ,65699,2479 Scale 42,647 3, , ,372 Log-Likelihood = -82,468 Goodness-of-Fit Anderson-Darling (adjusted) = 52,865 Characteristics of Distribution Standard 95,0% Normal CI Estimate Error Lower Upper Mean(MTTF) 57,3 4, , ,04 Standard Deviation 90,082 72,728 89, ,34 Median 9,832 9, , ,349 First Quartile(Q) 3,9200 8,9404 8, ,2680 Third Quartile(Q3) 2,25 5,3545 3,49 340,6 Interquartile Range(IQR) 79,295 48, , ,884 Table of Percentiles Standard 95,0% Normal CI Percent Percentile Error Lower Upper 0, , ,250 2, ,3204 0, , , ,4889, , ,40659

3 4 3,0557, , , ,0975 2,7820,38980, , ,56976, , , , , , , , ,9208 7, , , ,529 9, , , ,6486 2, ,5226 7,3442 2, , ,3284 0, , , ,6366 4, , , ,832 9, , , ,422 28, , , ,294 4,472 3,085 28, ,706 64, ,705 48, ,67 5,864 26,64 697,3 9 40,083 24, ,04 743, ,304 34,72 236, , ,04 46, ,86 860, ,40 60,578 26, , ,59 77, , , 96 58,232 99,80 296,30 40, , , , , , , , , , ,247 40,6 947,87 Probability Plot for x Probability Plot for x Weibull - 95% CI Censoring Column in censored_x - ML Estimates Percent Table of Statistics Shape 0,83284 Scale 42,647 Mean 57,3 StDev 90,082 Median 9,832 IQ R 79,295 F ailure 3 C ensor 2 A D* 52, ,,0 0,0 x 00,0 000,0 Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι η εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας της παραμέτρου κλίμακας α είναι 42,647 (Scale) με τυπική απόκλιση (δηλαδή τυπικό σφάλμα) se(a)= 3,6553 και της παραμέτρου σχήματος (Shape) η είναι 0,83284 με se(η)= 0, Αντίστοιχα για την y έχουμε:

4 Distribution Analysis: y Variable: y Censoring Information Count Uncensored value 22 Right censored value 6 Censoring value: censored_y = C Estimation Method: Maximum Likelihood Distribution: Weibull Parameter Estimates Standard 95,0% Normal CI Parameter Estimate Error Lower Upper Shape 0, , ,54938,0920 Scale 73, ,297 42,76 26,268 Log-Likelihood = -6,399 Goodness-of-Fit Anderson-Darling (adjusted) = 8,894 Characteristics of Distribution Standard 95,0% Normal CI Estimate Error Lower Upper Mean(MTTF) 85,278 25, , ,665 Standard Deviation,349 45, , ,690 Median 45,7777 3, ,682 8,6007 First Quartile(Q) 4,7079 6,0436 6, ,8993 Third Quartile(Q3) 2,028 3, ,779 93,924 Interquartile Range(IQR) 97, , , ,350 Table of Percentiles Standard 95,0% Normal CI Percent Percentile Error Lower Upper 0, , , , , , , , , ,6952 0, , ,8204 0, , , ,58735,8675 0, , ,02230, , , ,48455, , , ,97246,9228 0, , , ,6600,03066, , ,4093, , ,5950 4,8238 4, , ,429 7, , , ,868 0,0677 6, , ,7777 3, ,682 8, ,6374 8, ,0222 3, ,383 25, , , ,837 39,262 77, , ,698 69,398 4, , ,525 74, , , ,059 80, , , ,777 88,540 33, , ,38 96,9334 4,536 55, ,975 07,794 50, ,489

5 96 332,424 2,768 62,4 68, ,272 40,847 76,53 780, ,6 69,68 96, , , , ,858 22,2 Probability Plot for y Probability Plot for y Weibull - 95% CI Censoring Column in censored_y - ML Estimates Percent Table of Statistics Shape 0, Scale 73,4805 Mean 85,278 StDev,349 Median 45,7777 IQ R 97,3205 F ailure 22 C ensor 6 A D* 8, ,0 0,0,00 0,00 y 00,00 000,00 Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι η εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας της παραμέτρου κλίμακας α είναι 73,4805 (Scale) με τυπική απόκλιση (δηλαδή τυπικό σφάλμα) se(a)= 20,297 και της παραμέτρου σχήματος (Shape) είναι 0, με se(η)= 0, (ii) Για να ελέγξουμε την υπόθεση ότι η παράμετρος σχήματος (η) είναι με τον έλεγχο Wald πάμε στο κεντρικό μενού και επιλέγουμε κατά σειρά: Stat Reliability/Survival Distribution Analysis(Right Censoring) Parametric Distribution Analysis Έπειτα πάμε στην επιλογή Test και εισάγουμε στο Consistency of Sample With Value ως Test shape equal to:. Πατάμε ΟΚ και για το μας εμφανίζει για το x: Distribution Analysis: x Test for Shape Equal to Chi-Square DF P, ,232 Bonferroni 95,0% (indiv 95,00%) Simultaneous CI

6 Shape parameter for Variable Lower Estimate Upper x 0,657 0,8322,25 ( * ) ,75 0,90,05 Probability Plot for x Probability Plot for x Weibull - 95% CI Censoring Column in censored_x - ML Estimates Percent Table of Statistics Shape 0,83284 Scale 42,647 Mean 57,3 StDev 90,082 Median 9,832 IQ R 79,295 F ailure 3 C ensor 2 A D* 52, ,,0 0,0 x 00,0 000,0 Και αντίστοιχα για το y: Distribution Analysis: y Test for Shape Equal to Chi-Square DF P 2,2522 0,45 Bonferroni 95,0% (indiv 95,00%) Simultaneous CI Shape parameter for Variable Lower Estimate Upper y 0,5493 0,7745,092 ( * ) ,60 0,75 0,90,05 Probability Plot for y

7 Probability Plot for y Weibull - 95% CI Censoring Column in censored_y - ML Estimates Percent Table of Statistics Shape 0, Scale 73,4805 Mean 85,278 StDev,349 Median 45,7777 IQ R 97,3205 F ailure 22 C ensor 6 A D* 8, ,0 0,0,00 0,00 y 00,00 000,00 Συνεπώς βλέπουμε ότι ο έλεγχος Wald για το x είναι,42802, ενώ για το y είναι 2,2522. Για τον έλεγχο του λόγου των πιθανοφανειών πάμε στο κεντρικό μενού και επιλέγουμε κατά σειρά: Stat Quality Tools Individual Distribution Identification Ως single column βάζουμε τη μεταβλητή που θέλουμε, ως specified distribution τη Weibull και στην επιλογή Box-Cox επιλέγουμε το optimal lambda, το οποίο θέτει την τιμή του σχήματος ίση με. Πατάμε ΟΚ και μας δίνει για το x: Distribution Identification for x Distribution ID Plot for x Descriptive Statistics N N* Mean StDev Median Minimum Maximum Skewness Kurtosis ,965 69, , ,09776 Goodness of Fit Test Distribution AD P Weibull,098 <0,00 ML Estimates of Distribution Parameters Distribution Location Shape Scale Threshold Weibull, ,3646

8 99, Probability Plot for x Weibull - 95% CI Goodness of Fit Test Weibull A D =,098 P-V alue < 0,00 50 Percent x Αντίστοιχα για το y: Distribution Identification for y Distribution ID Plot for y Descriptive Statistics N N* Mean StDev Median Minimum Maximum Skewness Kurtosis ,574 6, , ,98838 Goodness of Fit Test Distribution AD P Weibull 0,324 >0,250 ML Estimates of Distribution Parameters Distribution Location Shape Scale Threshold Weibull 0, ,3027

9 95 80 Probability Plot for y Weibull - 95% CI Goodness of Fit Test Weibull A D = 0,324 P-V alue > 0, Percent ,,0 y 0,0 00,0 000,0 Επομένως βλέπουμε ότι ο έλεγχος του λόγου των πιθανοφανειών για τη x είναι,098 και για την y 0,324. (iii) Από το ερώτημα (i) η εκτίμηση της διαμέσου της x είναι 9,832 και της y 45,7777. (iv) Η προσαρμογή του ζητούμενου μοντέλου παλινδρόμησης γίνεται ως εξής: Αρχικά, δημιουργούμε μία καινούργια μεταβλητή z όπου συγκεντρώνουμε τις παρατηρήσεις (μόνο τις μη αποκομμένες) και των δύο ομάδων. Σε κάθε μία παρατήρηση αποδίδουμε την τιμή, αν ανήκει στην πρώτη ομάδα ή 0, αν ανήκει στη δεύτερη, δημιουργώντας έτσι μια στήλη που την ονομάζουμε group. Έπειτα πάμε στο κεντρικό μενού και επιλέγουμε κατά σειρά: Stat Regression Regression Ως response, δηλαδή μεταβλητή απόκρισης, θέτουμε τη z και ως predictors, δηλαδή συμμεταβλητή ή επεξηγηματική μεταβλητή, τη group. Πατάμε ΟΚ και το πρόγραμμα μας εμφανίζει: Regression Analysis: z versus group The regression equation is z = 47,0 + 4,6 group Predictor Coef SE Coef T P Constant 47,000 9,898 4,75 0,000 group 4,6 2,94 0,36 0,723 S = 46,4267 R-Sq = 0,2% R-Sq(adj) = 0,0%

10 Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression ,3 0,723 Residual Error Total Unusual Observations Obs group z Fit SE Fit Residual St Resid 30,00 57,00 5,6 8,34 05,39 2,3R 3,00 67,00 5,6 8,34 5,39 2,53R 53 0,00 8,00 47,00 9,90 34,00 2,95R R denotes an observation with a large standardized residual. Η P-τιμή του ελέγχου για την εκτιμήτρια b της συμμεταβλητής είναι 0,723 < 0,05, οπότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η κατηγορία του όγκου δεν επιδρά στη διάρκεια επιβίωσης. Άρα, τελικά, η κατηγορία του όγκου δεν έχει σχέση με το πόσο θα ζήσει ο ασθενής.

11 Άσκηση 2, σελ. 20 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη Δεδομένου του πίνακα της προηγούμενης άσκησης (άσκ./κεφ.4) παραθέτουμε άλλον έναν. Δίπλα από κάθε τιμή (μέρες μέχρι το θάνατο) έχουμε εάν είναι αποκομμένη (ναι=, όχι=0), αν έχει περάσει από δεύτερο στάδιο θεραπείας ο ασθενής (ναι=, όχι=0) και από τι πάσχει (NHL=, HL=0). Άρα έχουμε τις μεταβλητές: s (survival): Επιβίωση (σε μέρες) c (censored): Αποκοπή (0,) t (therapy): Θεραπεία (0,) d (disease): Νόσος (0,) Ο πίνακας που συντάσσουμε τελικά έχει ως εξής: s c t d Επειδή μεταχειριζόμαστε δεδομένα ζωής, θα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα το πρόγραμμα που διαθέτουμε. Πάμε στο κεντρικό μενού και επιλέγουμε κατά σειρά: Stat Reliability/Survival Regression With Life Data Στο κουτί που ανοίγει επιλέγουμε Responses are uncens/right censored data, καθώς στο δείγμα εγκύπτουν και δεξιά αποκομμένες τιμές, ως Variables επιλέγουμε s, τη μεταβλητή απόκρισης που θέλουμε, και στο πεδίο Model εισάγουμε t d, δηλαδή τις επιθυμητές μεταβλητές απόκρισης. Στην επιλογή Censor και στο πεδίο Use censoring columns βάζουμε c, τη μεταβλητή που καθορίζει εάν η τιμή είναι αποκομμένη ή

12 όχι και ως censoring value θέτουμε την τιμή. Τέλος, ως Assumed Distribution επιλέγουμε τη Weibull, αφού η άσκηση μας ζητά τέτοιου τύπου μοντέλο παλινδρόμησης. Πατάμε ΟΚ και το πρόγραμμα μας εμφανίζει τα ακόλουθα: Regression with Life Data: s versus t; d Response Variable: s Censoring Information Count Uncensored value 27 Right censored value 6 Censoring value: c = Estimation Method: Maximum Likelihood Distribution: Weibull Relationship with accelerating variable(s): Linear; Linear Regression Table Standard 95,0% Normal CI Predictor Coef Error Z P Lower Upper Intercept 6,2987 0, ,94 0,000 5,6437 7,4937 t -0, , ,20 0,845 -,9540,59767 d 0, , ,67 0,505 -,554 2,3370 Shape 0,5662 0, , , Log-Likelihood = -9,08 Από το μοντέλο παρατηρούμε ότι επειδή η P-τιμή του ελέγχου για τη συμμεταβλητή της θεραπείας είναι μεγαλύτερη του α=0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι αύξηση κατά μιας μονάδας της t δε σημαίνει μεταβολή κατά -0,76869 της s. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τελικά δεν παίζει ρόλο από πόσα στάδια θεραπείας περνά ο ασθενής, σε σχέση με την επιβίωσή του.

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση!

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! ΘΕΜΑ ο [Μονάδες 20] Ερώτημα i (4 μονάδες). Για να κάνουμε τους υπολογισμούς που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Στις προηγούμενες ενότητες ασχοληθήκαμε με μεθόδους που οδηγούν σε εκτιμήτριες των τιμών μιας ή και περισσοτέρων αγνώστων παραμέτρων. Αυτό έγινε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο 12.1 Λογιστική Παλινδρόµηση 12.2 Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόµησης. 12.3 Βήµατα δηµιουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Ι.Τ.Ε. ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ SPSS Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ SPSS Από την Έναρξη των Windows, επιλέγουµε: Προγράµµατα SPSS for Windows SPSS *.*

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σημειώσεις EViews. Παναγιώτης Λαζαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Y j.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σημειώσεις EViews. Παναγιώτης Λαζαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Y j. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Σημειώσεις EViews Παναγιώτης Λαζαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Υ Y j u j û j ( Y X j ) = β + β X j E 1 ˆ ˆ ˆ Yj = β X j Χ j Χ Το EViews

Διαβάστε περισσότερα

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολλές φορές, αντί να χρησιμοποιούμε μια σειρά από IF-THEN εντολές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή ELSE, για να δηλώσουμε μια εναλλακτική ενέργεια όταν η συνθήκη στην IF-THEN εντολή δεν ικανοποιείται.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία. στα. Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Εργασία. στα. Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα Εργασία στα Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα Μ. Παρζακώνης ΜΕΣ/ 06015 Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα αποτελέσματα 800 αιτήσεων για δάνειο σε μία τράπεζα. Ο πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των δανείων που εγκρίθηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Ευθύμιος Γ. Τσιώνας Επίκουρος καθηγητής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EViews

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Ευθύμιος Γ. Τσιώνας Επίκουρος καθηγητής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EViews ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Ευθύμιος Γ. Τσιώνας Επίκουρος καθηγητής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EViews ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πακέτο EViews είναι μια εφαρμογή για περιβάλλον Windows της οποίας σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t)

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) (Basic Sampling Tecniques and Questionnaire Analysis using (t) test). Εισαγωγή Η Δειγματοληψία είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο]

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑ 12 Συµπερασµατολογία για την επίδραση πολλών µεταβλητών σε µια ποσοτική (Πολλαπλή Παλινδρόµηση) [µέρος 2ο] Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2- Ενότητα 2 ιαφάνειες Μαθήµατος: 2-2 ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο.6. είκτες µερικής συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΒΜ SPSS 22 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ και Nottingham Μάρτιος 2014 2 Περιεχόμενα Ένας μικρός πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 15 STTISTICL PCKGE for the SOCIL SCIENCES ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ BSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 2008 2 Περιεχόμενα 1.1 Σύντομη εισαγωγή στη Στατιστική...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net 1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Nic_nicolaou@hotmail.com www.nikolas-nikolaou.net Ορισμοί Research is the systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα