Τα επίπεδα NT-pro-BNP ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα επίπεδα NT-pro-BNP ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής"

Transcript

1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3): Τα επίπεδα NT-pro-BNP ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής ΣΚΟΠΟΣ Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας έχει συνδεθεί με αυξημένη υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής. Ο ρόλος των νατριουρητικών πεπτιδίων ως προγνωστικός δείκτης δεν είναι σαφής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει αν τα επίπεδα NT-pro-BNP αποτελούν προγνωστικό παράγοντα υποτροπής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας που εισέρχονται στο νοσοκομείο με ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και η σύγκρισή τους με έναν καθιερωμένο παράγοντα υποτροπής, όπως το μέγεθος του αριστερού κόλπου. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά, μελετήθηκαν 31 ασθενείς (54,8% άρρενες, μέση ηλικία: 61,61±3,51 έτη) με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας οι οποίοι εισήχθησαν με ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής μαρμαρυγής και για 6 μήνες μετά από την ανάταξή τους σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: την Ομάδα Α, που αποτελείτο από τους ασθενείς που υποτροπίασαν εντός εξαμήνου (n=15), και την Ομάδα Β με ασθενείς που διατήρησαν το φλεβοκομβικό ρυθμό (n=16). Μετρήθηκαν τα επίπεδα NT-pro-BNP πριν και μετά από την ανάταξη, καθώς και το μέγεθος του αριστερού κόλπου με τη διαθωρακική υπερηχογραφία. Η ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης έδειξε ότι τα επίπεδα NT-pro-BNP μπορούν να προβλέψουν την υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής εντός εξαμήνου [συνολική προγνωστική αξία 87,1%, Nagelkerke s R²=0,664, κριτήριο Wald: p<0,05, 95% CI: 0,990 0,999] και μάλιστα με μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με το μέγεθος του αριστερού κόλπου [συνολική προγνωστική αξία 71,1%, Nagelkerke s R²=0,364, κριτήριο Wald: p<0,01, 95% CI: 0,004 0,0427]. Στη ROC ανάλυση φάνηκε ότι οι τιμές του NT-pro-BNP που ήταν >324 pg/ml μπορούν να προβλέψουν με 93,3% ευαισθησία και 75% ειδικότητα την εντός εξαμήνου υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα επίπεδα NT-pro-BNP φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν προγνωστικό δείκτη της εντός εξαμήνου υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2012, 29(3): Ι. Μαυροδημητράκης, 1 Α. Μούτσιος-Ρέντζος, 2 Μ. Πιάγκου, 3 Ν. Κούβελας, 1 Θ. Ηλιόπουλος 1 1 Καρδιολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα 2 Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 3 Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα The levels of NT-pro-BNP as a predictor of recurrence of paroxysmal atrial fibrillation Λέξεις ευρετηρίου Κολπική μαρμαρυγή Νατριουρητικά πεπτίδια Υποτροπή Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή εμμένουσα καρδιακή αρρυθμία, ιδίως στους ηλικιωμένους. 1 Ευθύνεται για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια το έτος στις ΗΠΑ, ενώ ο κίνδυνος θανάτου διπλασιάζεται στους ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής. 2 Συνεπώς, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης παραγόντων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ασφαλέστερη πρόγνωση της νόσου. Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας έχει σχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. 3 5 Επί πλέον, τα νατριουρητικά πεπτίδια παράγονται και εκκρίνονται από το κολπικό και κυρίως το κοιλιακό μυοκάρδιο σε απάντηση της διάτασης των μυοκαρδιακών κυττάρων 6,7 και, επομένως, τα επίπεδά τους αποτελούν δείκτη των πιέσεων πλήρωσης της αριστερής κοιλίας, καθώς και της δυσλειτουργίας αυτής. Ειδικότερα, τα επίπεδα NT-pro-BNP έχουν αναγνωριστεί ως προγνωστικός παράγοντας υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής σε διάφορες κλινικές καταστάσεις, καθώς και μετά από εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη σε ασθενείς με νόσο φλεβοκόμβου 8 και μετεγχειρητικά μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη. 9 Όμως, νεότερες μελέτες φαίνεται να αμφισβητούν την αξία των επιπέδων των νατριουρητικών πεπτιδίων σ ό,τι αφορά στην πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής Επομένως, υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου τους.

2 NT-pro-BNP ΚΑΙ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 363 Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι υπάρχουσες μελέτες επικεντρώνονται σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή 13 οι οποίοι νοσηλεύονται λόγω κάποιας μορφής οργανικής καρδιοπάθειας 8,9 και όχι σε ασθενείς των οποίων η αιτία εισαγωγής τους στο νοσοκομείο είναι ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής και οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν οργανικό υπόστρωμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συνεισφέρει σε αυτό το πεδίο έρευνας, θέτοντας το εξής ουσιαστικό ερευνητικό ερώτημα: Αποτελούν τα επίπεδα NT-pro-BNP προγνωστικό παράγοντα υποτροπής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης που εισέρχονται στο νοσοκομείο με ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής και, αν ναι, πώς συγκρίνονται με έναν καθιερωμένο προγνωστικό παράγοντα εμφάνισης της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, όπως είναι το μέγεθος του αριστερού κόλπου; 14,15 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε μελέτη, η οποία στηρίχθηκε σε δεδομένα 31 ασθενών (n=31) που νοσηλεύτηκαν στην Καρδιολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η μελέτη είχε την έγκριση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου, καθώς και τη γραπτή συγκατάθεση των ασθενών. Αρχικά, στη βάση δεδομένων της κλινικής καταχωρήθηκαν 52 ασθενείς οι οποίοι εμφάνισαν νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής και η διάρκεια των συμπτωμάτων ήταν <48 ωρών. Επομένως, μπορούσε να επιχειρηθεί ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κολπική μαρμαρυγή της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στη μελέτη ήταν η επιτυχής ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Επτά ασθενείς αποκλείστηκαν λόγω επηρεασμένου κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας <55%), ενώ 12 ασθενείς αποκλείστηκαν από τη μελέτη λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία επηρεάζει τα επίπεδα NT-pro-BNP. 16 Στους 31 εναπομείναντες ασθενείς, μετρήθηκαν τα επίπεδα NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή τους, καθώς και μετά την ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Δείγματα αίματος ελήφθησαν σε σωληνάρια που περιείχαν αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ (EDTA). Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν από περιφερική φλέβα και οι ασθενείς ήταν σε ύπτια θέση. Αμέσως μετά και σε διάστημα μίας ώρας τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν για 30 min. Η μέτρηση των επιπέδων NT-pro-BNP πραγματοποιήθηκε με το βιοχημικό αναλυτή Vitros ECiQ (Ortho-clinical diagnostics, UK) με τη μέθοδο της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας, κατά την οποία το αντιγόνο (NT-pro-BNP) που βρίσκεται στο δείγμα σχηματίζει ένα σύμπλοκο τύπου sandwich με δύο αντισώματα ειδικά για το NT-pro- BNP: ένα βιοτινυλο-μονοκλωνικό αντίσωμα και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα επισημασμένο με ρουθήνιο. Στη συνέχεια, στο δείγμα προστίθενται μικροσωματίδια με δεσμευμένη στρεπταβιδίνη. Το εύρος ανίχνευσης των συγκεντρώσεων NT-pro-BNP ήταν ³ pg/ml (0, pmol/l), ενώ η λειτουργική ευαισθησία της μεθόδου ήταν 50 pg/ml (5,9 pmol/l). Η ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό επιτεύχθηκε είτε φαρμακευτικά (σε 29 ασθενείς) με τη χορήγηση αμιωδαρόνης (έως 1,2 g ημερησίως) ενδοφλεβίως ή προπαφενόνης από του στόματος (έως 600 mg), είτε ηλεκτρικά (σε 2 ασθενείς). Η ηλεκτρική ανάταξη πραγματοποιήθηκε σε περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας των ασθενών με συγχρονισμένη χορήγηση Joules με τη χρήση διφασικού απινιδιστή (Lifepak 20, Medtronic Inc, Minneapolis, MN, USA), αφού είχε προηγηθεί καταστολή με ενδοφλέβια χορήγηση προποφόλης (2 mg/kg) από έμπειρο αναισθησιολόγο. Η αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού επιβεβαιώθηκε με τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG-1350K, Nihon Kohden Corporation, Tokyo, Japan). Μετά την ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό διενεργήθηκε διαθωρακική ηχοκαρδιογραφική μελέτη σε όλους τους ασθενείς, χρησιμοποιώντας ie33 Philips υπερηχογραφικό σύστημα (Philips Ultrasound, Bothell, WA, USA) και S5-1 μορφομετατροπέα (2 4 MHz). Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση και με τη χρήση δισδιάστατης τεχνικής μελετήθηκε η συνολική, καθώς και η τμηματική συσπαστικότητα του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας, τόσο στις παραστερνικές τομές (κατά τον επιμήκη και κατά το βραχύ άξονα), όσο και στις κορυφαίες τομές (4, 3, 2 κοιλοτήτων). Η μέτρηση του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) διενεργήθηκε με τη μέθοδο Simpson στις κορυφαίες τομές 4 και 2 κοιλοτήτων. Υπολογίστηκε ο τελοδιαστολικός (ΤΔΟΑΚ) και ο τελοσυστολικός όγκος αριστερής κοιλίας (ΤΣΟΑΚ) και υπολογίστηκε το κλάσμα εξώθησης μέσω της σχέσης ΤΔΟΑΚ-ΤΣΟΑΚ/ΤΔΟΑΚ. Επίσης, μετρήθηκε το μέγεθος του αριστερού κόλπου (τελοσυστολική διάμετρος) στην παραστερνική τομή (κατά το βραχύ άξονα) με m-mode τεχνική, όσο και με τη δισδιάστατη τεχνική στην ίδια τομή. Επί πλέον, μελετήθηκε με παλμικό Doppler η διαμιτροειδική ροή στην κορυφαία τομή των τεσσάρων κοιλοτήτων και μετρήθηκε το κύμα Ε (που αντιστοιχεί στην ταχεία είσοδο αίματος στην κοιλία καθώς ανοίγει η μιτροειδής), καθώς και το κύμα Α (κολπική συστολή). Επιπρόσθετα, απεικόνιση με παλμικό ιστικό Doppler (tissue Doppler imaging, TDI) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της πρωτοδιαστολικής ταχύτητας του μιτροειδικού δακτυλίου (Εа). Συγκεκριμένα, το δείγμα όγκου τοποθετήθηκε στο κοιλιακό μυοκάρδιο ακριβώς εφαπτόμενο με το πλάγιο τμήμα του μιτροειδικού δακτυλίου. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο λόγος Ε/Εа. Όλες οι υπερηχογραφικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο χειριστή. Όλοι οι ασθενείς μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο ελάμβαναν αγωγή με αμιωδαρόνη από του στόματος (200 mg/ημέρα). Μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και για χρονικό διάστημα 6 μηνών οι ασθενείς μελετήθηκαν για το αν είχαν νέο επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής. Αυτό διαπιστώθηκε σε 10 ασθενείς με την επίσκεψή τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω επανεμφάνισης των συμπτωμάτων, σε 3 ασθενείς στο Holter ρυθμού 24ώρου (Mortara H3+, Mortara Instrument,

3 364 Ι. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ και συν Inc, Milwaukee, WI, USA), το οποίο τέθηκε προγραμματισμένο στους 3 και στους 6 μήνες από την έξοδο, ενώ σε 2 ασθενείς με ηλεκτροκαρδιογράφημα στον ανά δίμηνο έλεγχο στο εξωτερικό ιατρείο της Κλινικής. Στατιστική ανάλυση Εφαρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) v Οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως μέσος όρος±1 τυπική απόκλιση, ενώ οι κατηγορικές παράμετροι περιγράφονται ως συχνότητα και ποσοστό επί τοις εκατό. Η κανονικότητα των υπό μελέτη μεταβλητών διερευνήθηκε με τον έλεγχο D Agostino-Pearson. Για τη διερεύνηση της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοροποίησης των ασθενών με υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής και αυτών με μη υποτροπή ως προς κάθε μεταβλητή και δεδομένου του μικρού μεγέθους του δείγματος επιλέχθηκε μη παραμετρική στατιστική. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι Mann-Whitney U για τη διαφοροποίηση ως προς συνεχείς μεταβλητές και ακριβής έλεγχος Fischer ως προς κατηγορικές μεταβλητές. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η συσχέτιση (Kendal s tau μη παραμετρική συσχέτιση) των επιπέδων NT-pro-BNP μετά την ανάταξη με την τιμή του λόγου E/Ea. Επί πλέον, για να διερευνηθεί η υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής σε συνάρτηση με τα επίπεδα NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη, σχεδιάστηκε ROC ανάλυση ώστε να προσδιοριστούν πιθανά διαχωριστικά σημεία (cut-off points). Τέλος, η διερεύνηση των επιπέδων NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή ως προγνωστικού παράγοντα υποτροπής και η σύγκρισή του με τον προγνωστικό παράγοντα «μέγεθος αριστερού κόλπου» πραγματοποιήθηκε μέσω ανάλυσης λογιστικής παλινδρόμησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα κλινικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 31 ασθενών που συμπεριελήφθησαν σε αυτή την έρευνα παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν βάσει της υποτροπής τους ή μη, εντός εξαμήνου: 15 ασθενείς υποτροπίασαν εντός εξαμήνου από την έξοδό τους από το νοσοκομείο (Ομάδα Α), ενώ 16 παρέμειναν σε φλεβοκομβικό ρυθμό και για τουλάχιστον 6 μήνες μετά από το εξιτήριο (Ομάδα Β). Στον πίνακα 2 αναγράφονται τα δημογραφικά και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών των δύο υπό μελέτη ομάδων, καθώς και η στατιστικά σημαντική ή μη διαφοροποίησή τους ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. Τέλος, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων NT-pro-BNP μετά την ανάταξη με τις τιμές του λόγου E/Ea (r=0,612, p<0,001). Πραγματοποιήθηκε ROC ανάλυση της υποτροπής της Πίνακας 1. Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της έρευνας. Ηλικία (έτη) 61,61±3,51 [23 85] * Άνδρες/γυναίκες 17 (54,8%) ** /14 (45,2%) NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή (pg/ml) NT-pro-BNP μετά από την ανάταξη (pg/ml) Μέγεθος αριστερού κόλπου (cm) 609,74±93,07 [ ] 406,68±69,24 [ ] 4,1±0,077 [3,4 4,8] Στεφανιαία νόσος 3 (9,7%) Σακχαρώδης διαβήτης 6 (19,4%) Αρτηριακή υπέρταση 19 (61,3%) Θυρεοειδοπάθεια 5 (16,1%) Κάπνισμα 6 (19,4%) Δυσλιπιδαιμία 7 (22,6%) Υποτροπή εντός εξαμήνου 15 (48,4%) * Οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως: Μέση τιμή±1 τυπική απόκλιση [εύρος] ** Οι κατηγορικές μεταβλητές περιγράφονται ως: Συχνότητα (ποσοστό επί τοις εκατό) κολπικής μαρμαρυγής ως συνάρτηση των επιπέδων NTpro-BNP πριν από την ανάταξη (εικ. 1). Η ακρίβεια του μοντέλου, όπως αυτή καθορίζεται από την επιφάνεια υπό την καμπύλη, ήταν 0,92 (SE=0,050, 95% CI: 0,760 0,985, p<0,001), η οποία χαρακτηρίζεται ως «πολύ καλή». Επί πλέον, βάσει αυτής της ανάλυσης, διερευνήθηκαν κατάλληλα διαχωριστικά σημεία (cut-off points) των επιπέδων NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη για την πρόβλεψη υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής εντός εξαμήνου από την έξοδο από το νοσοκομείο. Η ανάλυση κατέδειξε ότι τα επίπεδα NT-pro-BNP >324 pg/ml είναι κατάλληλα γι αυτόν το σκοπό, αντιστοιχώντας σε ευαισθησία 93,3% και ειδικότητα 75%. Επιπρόσθετα, η ακρίβεια του μοντέλου με βάση τα επίπεδα NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη φαίνεται να είναι καλύτερη από την ακρίβεια του μοντέλου βάσει του μεγέθους του αριστερού κόλπου (εικ. 1), αν και όχι στατιστικώς σημαντικά (SE=0,0943, 95% CI: 0,081 0,289, p=0,269). Για την περαιτέρω διερεύνηση των ανωτέρω ευρημάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής εντός εξαμήνου με βάση (α) την τιμή των επιπέδων NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη και (β) το μέγεθος του αριστερού κόλπου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον πίνακα 3. Το πλήρες μοντέλο βρέθηκε ότι είναι στατιστικώς σημαντικά καλύτερο από το μοντέλο που περιελάμβανε μόνο τη σταθερά, υποδεικνύοντας τις επιλεγμένες μεταβλητές ως αξιόπιστους προγνώστες της υποτροπής (x 2 =15,024, p<0,001, df=2). Συνεπώς, διενεργήθηκε περαιτέρω αξιολόγηση των

4 NT-pro-BNP ΚΑΙ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 365 Πίνακας 2. Περιγραφή και σύγκριση των δημογραφικών και των κλινικών χαρακτηριστικών των δύο υπό μελέτη ομάδων (υποτροπή και μη υποτροπή). Ομάδα Α (υποτροπή) n Α=15 Ομάδα Β (μη υποτροπή) n Β=16 p Ηλικία (έτη) 71,4±3,21 [47 85] * 52,44±5,2 [23 82 ] NS Άνδρες/γυναίκες 8 (53,3%) ** /7 (46,7%) 9/7 (56,3/43,6) NS NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή (pg/ml) 959±133 [ ] 287±56,97 [ ] p<0,001 NT-pro-BNP μετά από την ανάταξη (pg/ml) 653,2±103,51 [ ] 175±42,91 [56 764] p<0,001 Μέγεθος αριστερού κόλπου (cm) 4,33±0,095 [3,4 4,8] 3,88±0,091 [3,4 4,5] p<0,01 E/Ea 10,9±3,6 [6,1 15,8] 6,8±1,78 [5 13,1] p<0,001 Αρτηριακή υπέρταση 13 (86,7%) 6 (37,5%) p<0,05 Στεφανιαία νόσος 3 (20%) 0 (0%) p<0,05 Σακχαρώδης διαβήτης 5 (33,3%) 1 (6,3%) NS Κάπνισμα 3 (20%) 3 (18,8%) NS Θυρεοειδοπάθεια 4 (26,7%) 1 (6,3%) p<0,01 Δυσλιπιδαιμία 6 (40%) 1 (6,3%) p<0,05 * Οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως: Μέση τιμή±1 τυπική απόκλιση [εύρος] ** Οι κατηγορικές μεταβλητές περιγράφονται ως: Συχνότητα (ποσοστό επί τοις εκατό) NS: Μη σημαντικό προγνωστικών παραγόντων που συμπεριελήφθησαν στο μοντέλο. Το κριτήριο Nagelkerke s R2 ήταν 0,664, υποδεικνύοντας μια μέτρια έως μέτρια δυνατή σχέση μεταξύ των προγνωστικών μεταβλητών και της υποτροπής. Επί πλέον, η συνολική προγνωστική επιτυχία του μοντέλου αφορούσε σε 87,1% των περιπτώσεων (93,8% σε περιπτώσεις μη υποτροπής και 80% σε περιπτώσεις υποτροπής). Εικόνα 1. Καμπύλες RΟC των επιπέδων NT-pro-BNP και του μεγέθους του αριστερού κόλπου ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. Το κριτήριο Wald έδειξε ότι μόνο τα επίπεδα NT-pro- BNP συνεισέφεραν στατιστικώς σημαντικά στην πρόβλεψη της υποτροπής (p<0,05, 95% CI: 0,990 0,999). Το μέγεθος του αριστερού κόλπου δεν βρέθηκε να συνεισφέρει στατιστικώς σημαντικά στην πρόβλεψη του συγκεκριμένου μοντέλου. Επί πλέον, η τιμή του EXP(B) υποδεικνύει ότι όταν τα επίπεδα του NT-pro-BNP μεταβάλλονται κατά μία μονάδα, τότε το odds ratio μεταβάλλεται σχεδόν κατά μία φορά και συνεπώς η πιθανότητα υποτροπής είναι σχεδόν μία φορά μεγαλύτερη. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με την Πίνακας 3. Ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της υποτροπής εξαμήνου βάσει των επιπέδων NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη και του μεγέθους του αριστερού κόλπου. B SE Wald df Sig Exp (B) 95% CI για Exp (B) Κατώτερο Ανώτερο Επίπεδα NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη -0,005 0,002 5, ,019 0,995 0,990 0,999 Μέγεθος αριστερού κόλπου -2,056 1,477 1, ,164 0,128 0,007 2,312 Σταθερά 11,255 6,260 3, , ,367

5 366 Ι. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ και συν ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης το μοντέλο που περιλαμβάνει μόνο το μέγεθος του αριστερού κόλπου τον υπέδειξε ως στατιστικά σημαντικό προγνωστικό παράγοντα της εξάμηνης υποτροπής (p<0,01, 95% CI: 0,004 0,427), επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες. 14,15 Από την άλλη πλευρά, το κριτήριο Nagelkerke s R2 ήταν 0,364, υποδεικνύοντας μια μέτρια ασθενή σχέση μεταξύ του μεγέθους του αριστερού κόλπου και της εξάμηνης υποτροπής, ενώ η συνολική προγνωστική επιτυχία του μοντέλου αφορούσε μόλις στο 71% των περιπτώσεων (73,3% σε περιπτώσεις μη υποτροπής και 68,8% σε περιπτώσεις υποτροπής). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα νατριουρητικά πεπτίδια είναι μόρια με αγγειοδιασταλτικές, νατριουρητικές και διουρητικές ιδιότητες και, επομένως, διαδραματίζουν ρυθμιστικό και τροποποιητικό ρόλο στο καρδιαγγειακό σύστημα. Επί πλέον, τα αυξημένα επίπεδά τους έχουν χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός και διαγνωστικός δείκτης σε διάφορες κλινικές καταστάσεις, όπως σε ασθενείς με αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια 17 ή διατατική μυοκαρδιοπάθεια. 18 Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποστηρίζουν τα αυξημένα επίπεδα NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν προγνωστικό παράγοντα υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής στους ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας. Τα εν λόγω ευρήματα συνάδουν με τη διαπίστωση των Moon et al 22 ότι η επηρεασμένη κολπική μηχανική λειτουργία δείκτης της οποίας μπορούν να θεωρηθούν τα επίπεδα NT-pro-BNP είναι ισχυρότερος και πρωιμότερος δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα NT-pro-BNP είναι ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας από το μέγεθος του αριστερού κόλπου, ο οποίος αποτελεί έναν αποδεκτό δείκτη υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. 14,15,19,20 Αν και οι αυξημένες διαστάσεις του αριστερού κόλπου μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μετάπτωση από την παροξυσμική μορφή της νόσου σε χρονιότερες μορφές, όπως είναι η εμμένουσα και η μόνιμη, 23 τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι σε συμφωνία με μια πρόσφατη μελέτη, 21 στην οποία διαπιστώθηκε ότι στους ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή και φυσιολογική δομικά καρδιά (φυσιολογικές διαστάσεις αριστερού κόλπου και φυσιολογική συστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας) παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στο μηχανικό strain των κόλπων και των κοιλιών και στη συνεπακόλουθη διαστολική δυσλειτουργία. Συνεπώς, φαίνεται ότι επίπεδα NT-pro-BNP αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς με παροξυσμική μορφή της νόσου. Επί πλέον, όπως αναφέρθηκε, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων NT-pro-BNP μετά την ανάταξη με το λόγο E/Ea. Το εν λόγω εύρημα είναι αναμενόμενο, καθ ότι αμφότεροι οι δείκτες εκφράζουν τις πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας, όπως έχει διαπιστωθεί σε προηγούμενες μελέτες. 24 Επίσης, ο λόγος E/Ea στην ομάδα της υποτροπής ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος, γεγονός το οποίο είναι σε συμφωνία με τις διαπιστώσεις που συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη αρρυθμία στην κλινική πράξη και πολλές φορές οι ιατροί του τμήματος επειγόντων περιστατικών έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα αν θα πρέπει να επιχειρήσουν ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό ή, αντίθετα, να ακολουθήσουν τη στρατηγική ελέγχου της συχνότητας. Ακριβώς εδώ έγκειται η κλινική χρησιμότητα της παρούσας μελέτης. Η μέτρηση των επιπέδων του NT-pro-BNP είναι πλέον εύκολη στην καθ ημέρα πράξη και ο κλινικός ιατρός μπορεί να έχει στη διάθεσή του σε σύντομο χρονικό διάστημα μια παράμετρο που θα μπορούσε να τον συνδράμει στη λήψη απόφασης. Βάσει των ευρημάτων της σχετικής έρευνας και της καταγεγραμμένης διάστασης των απόψεων στη διεθνή βιβλιογραφία περί του ρόλου των νατριουρητικών πεπτιδίων στην πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής, καθίσταται έκδηλη η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολυκεντρικής μελέτης που θα συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και από την οποία θα εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επί πλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή που προσέρχονται στο νοσοκομείο γι αυτόν ακριβώς το λόγο, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των μελετών αφορά σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, ενώ σημειώνεται ότι και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν μια διαφοροποίηση σε καθιερωμένους προγνωστικούς δείκτες, όπως το μέγεθος του αριστερού κόλπου. Θα πρέπει να αναγνωριστούν κάποιοι περιορισμοί στην παρούσα μελέτη. Πρώτον, ο σχετικά μικρός αριθμός των ασθενών που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη και ειδικότερα των δύο υπό σύγκριση ομάδων. Επί πλέον, η κατανομή κάποιων από τους παράγοντες κινδύνου διέφερε ανάμεσα στις Ομάδες Α και Β και το γεγονός αυτό ενδέχεται να συνετέλεσε στη διαφοροποίηση των επιπέδων NT-pro- BNP που παρατηρήθηκε σε αυτές. Επιπρόσθετα, δεν έγινε σύγκριση των επιπέδων των νατριουρητικών πεπτιδίων με άλλους βιοχημικούς δείκτες που έχουν σχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής της κολπικής μαρμα-

6 NT-pro-BNP ΚΑΙ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 367 ρυγής μετά από καρδιομετατροπή, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) Συνεπώς, δεδομένων των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των νατριουρητικών πεπτιδίων με άλλους βιοδείκτες στην πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. Τέλος, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να είχαν μικρής κλινικής σημασίας πολύ παροδικά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, τα οποία όμως δεν καταγράφηκαν σε ηλεκτροκαρδιογράφημα ή και σε Holter και τα οποία δεν έγιναν αντιληπτά από τους ίδιους τους ασθενείς. Συμπερασματικά, τα επίπεδα ΝΤ-pro-ΒΝΡ φαίνεται να αποτελούν προγνωστικό δείκτη υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας μετά από ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό και για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Συνεπώς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων για την ακολουθούμενη θεραπευτική στρατηγική (έλεγχος ρυθμού ή συχνότητας). ABSTRACT The levels of NT-pro-BNP as a predictor of recurrence of paroxysmal atrial fibrillation Ι. MAVRODIMITRAKIS, 1 A. MOUTSIOS-RENTZOS, 2 M. PIAGKOU, 3 N. KOUVELAS, 1 T. ILIOPOULOS 1 1 Department of Cardiology, 251 General Air Force Hospital, Athens, 2 Department of Pre-School Education and Educational Design, School of Humanities, University of the Egean, Rhodes, 3 Department of Anatomy, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2012, 29(3): OBJECTIVE Left ventricular (LV) dysfunction has been linked with increased recurrence of atrial fibrillation (AF). The role of natriuretic peptides as a prognostic indicator of AF has not been fully clarified. This study investigated whether or not the level of NT-pro-BNP may be used as a satisfactory predictor of 6-month recurrence of paroxysmal AF in patients with preserved LV ejection fraction. In addition, the prognostic value of NT-pro-BNP levels in such cases was compared with that of the left atrial size. METHOD The study included 31 patients (54.8% male, mean age: 61.61±3.51 years), all of whom had preserved LV ejection fraction and were hospitalized because of a new episode of paroxysmal AF. These patients were followed for a period of 6 months after cardioversion to sinus rhythm. The study population was classified into 2 groups: Group A (n=15) consisted of patients that relapsed back to AF within 6 months, and Group B (n=16) patients that preserved sinus rhythm. Measurement was made of the levels of NT-pro-BNP and of the left atrial size (by transthoracic echocardiography), before and after the reversion. RESULTS Logistic regression analysis showed that NT-pro-BNP levels predicted the 6-month recurrence of AF (total prognostic value 87.1%, Nagelkerke s R²=0.664, Wald criterion: p<0.05, 95% CI: ) more efficiently than the left atrial size (total prognostic value 71.1%, Nagelkerke s R²=0.364, Wald criterion: p<0.01, 95% CI: ). ROC analysis revealed that the NT-pro-BNP values above 324 pg/ml can predict the 6-month recurrence of AF with 93.3% sensitivity and 75% specificity. CONCLUSIONS The levels of NT-pro-BNP appear to be a satisfactory prognostic indicator of recurrence of paroxysmal atrial fibrillation within 6 months for patients with preserved LV ejection fraction. Key words: Atrial fibrillation, Natriuretic peptides, Recurrence Βιβλιογραφία 1. CHUGH SS, BLACKSHEAR JL, SHEN WK, HAMMILL SC, GERSH BJ. Epidemiology and natural history of atrial fibrillation: Clinical implications. J Am Coll Cardiol 2001, 37: BENJAMIN EJ, WOLF PA, D AGOSTINO RB, SILBERSHATZ H, KANNEL WB, LEVY D. Impact of atrial fibrillation on the risk of death: The Framingham Heart Study. Circulation 1998, 98: VAN GELDER IC, CRIJNS HJ, TIELEMAN RG, BRÜGEMANN J, DE KAM PJ, GOSSELINK AT ET AL. Chronic atrial fibrillation. Success of serial cardioversion therapy and safety of oral anticoagulation. Arch Intern Med 1996, 156: DUYTSCHAEVER M, HAERYNCK F, TAVERNIER R, JORDAENS L. Factors influencing long-term persistence of sinus rhythm after a first electrical cardioversion for atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol 1998, 21: ALT E, AMMER R, LEHMANN G, PÜTTER K, AYERS GM, PASQUANTONIO J ET AL. Patient characteristics and underlying heart disease as predictors of recurrent atrial fibrillation after internal and external cardioversion in patients treated with oral sotalol. Am Heart J 1997, 134: CHEN HH, BURNETT JC Jr. The natriuretic peptides in heart fail-

7 368 Ι. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ και συν ure: Diagnostic and therapeutic potentials. Proc Assoc Am Physicians 1999, 111: WIESE S, BREYER T, DRAGU A, WAKILI R, BURKARD T, SCHMIDT- SCHWEDA S ET AL. Gene expression of brain natriuretic peptide in isolated atrial and ventricular myocardium: Influence of angiotensin II and diastolic fiber length. Circulation 2000, 102: HORIE H, TSUTAMOTO T, MINAI K, HAYASHI M, KITO O, KINOSHITA K. Brain natriuretic peptide predicts chronic atrial fibrillation after ventricular pacing in patients with sick sinus syndrome. Jpn Circ J 2000, 64: WAZNI OM, MARTIN DO, MARROUCHE NF, LATIF AA, ZIADA K, SHAARAOUI M ET AL. Plasma B-type natriuretic peptide levels predict postoperative atrial fibrillation in patients undergoing cardiac surgery. Circulation 2004, 110: SHIN DI, JAEKEL K, SCHLEY P, SAUSE A, MÜLLER M, FUETH R ET AL. Plasma levels of NT-pro-BNP in patients with atrial fibrillation before and after electrical cardioversion. Z Kardiol 2005, 94: DANICEK V, THEODOROVIC N, BAR-CHAIM S, MILLER A, VERED Z, KOREN-MORAG N ET AL. Sinus rhythm restoration after atrial fibrillation: The clinical value of N-terminal pro-bnp measurements. Pacing Clin Electrophysiol 2008, 31: ARRIBAS-LEAL JM, PASCUAL-FIGAL DA, TORNEL-OSORIO PL, GUTIÉR- REZ-GARCÍA F, GARCÍA-PUENTE DEL CORRAL JJ, RAY-LÓPEZ VG ET AL. Epidemiology and new predictors of atrial fibrillation after coronary surgery. Rev Esp Cardiol 2007, 60: SANNA T, SONAGLIONI A, PIERONI M, DELLO RUSSO A, PELARGO- NIO G, CASELLA M ET AL. Baseline NT-pro-BNP levels and arrhythmia recurrence in outpatients undergoing elective cardioversion of persistent atrial fibrillation: A survival analysis. Indian Pacing Electrophysiol J 2009, 9: OLSHANSKY B, HELLER EN, MITCHELL LB, CHANDLER M, SLATER W, GREEN M ET AL. Are transthoracic echocardiographic parameters associated with atrial fibrillation recurrence or stroke? Results from the atrial fibrillation follow-up investigation of rhythm management (AFFIRM) study. J Am Coll Cardiol 2005, 45: OKÇÜN B, YIGIT Z, KÜÇÜKOGLU MS, MUTLU H, SANSOY V, GÜZELSOY D ET AL. Predictors for maintenance of sinus rhythm after cardioversion in patients with nonvalvular atrial fibrillation. Echocardiography 2002, 19: JOFFY S, ROSNER MH. Natriuretic peptides in ESRD. Am J Kidney Dis 2005, 46: TSUTAMOTO T, BITO K, KINOSHITA M. Plasma atrial natriuretic polypeptide as an index of left ventricular end-diastolic pressure in patients with chronic left-sided heart failure. Am Heart J 1989, 117: HASEGAWA K, FUJIWARA H, DOYAMA K, MUKOYAMA M, NAKAO K, FUJIWARA T ET AL. Ventricular expression of atrial and brain natriuretic peptids in dilated cardiomyopathy. An immunohistocytochemical study of the endomyocardial biopsy specimens using specific monoclonal antibodies. Am J Pathol 1993, 142: CUI Q, ZHANG W, WANG H, SUN X, YANG H, MENG X ET AL. Left and right atrial size and the occurrence predictors in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Int J Cardiol 2008, 130: TANI T, TANABE K, ONO M, YAMAGUCHI K, OKADA M, SUMIDA T ET AL. Left atrial volume and the risk of paroxysmal atrial fibrillation in patients with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr 2004, 17: GOULD PA, GULA LJ, BHAYANA V, SUBBIAH RN, BENTLEY C, YEE R ET AL. Characterization of cardiac brain natriuretic peptide release in patients with paroxysmal atrial fibrillation undergoing left atrial ablation. Circ Arrhythm Electrophysiol 2010, 3: MOON J, YOON JH. Atrial mechanical function rather than left atrium size as a predictor in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Korean Circulation J 2006, 36: PILLARISETTI J, PATEL A, BOC K, BOMMANA S, SAWERS Y, VANGA S ET AL. Evolution of paroxysmal atrial fibrillation to persistent or permanent atrial fibrillation: Predictors of progression. JA- FIB 2009, 1: AL-OMARI MA, FINSTEIN J, APPLETON CP, BARNES ME, TSANG TS. Echocardiographic assessment of left ventricular diastolic function and filling pressure in atrial fibrillation. Am J Cardiol 2008, 101: MALOUF JF, KANAGALA R, AL ATAWI FO, ROSALES AG, DAVISON DE, MURALI NS ET AL. High sensitivity C-reactive protein: A novel predictor for recurrence of atrial fibrillation after successful cardioversion. J Am Coll Cardiol 2005, 46: ZARAUZA J, RODRÍGUEZ LERA MJ, FARIÑAS ALVAREZ C, HERNANDO JP, CEBALLOS B, GUTIÉRREZ B ET AL. Relationship between C-reactive protein level and early recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion. Rev Esp Cardiol 2006, 59: LIU J, FANG PH, DIBS S, HOU Y, LI XF, ZHANG S. High-sensitivity C- reactive protein as a predictor of atrial fibrillation recurrence after primary circumferential pulmonary vein isolation. Pacing Clin Electrophysiol 2011, 34: LIU T, LI G, LI L, KORANTZOPOULOS P. Association between C-reactive protein and recurrence of atrial fibrillation after successful electrical cardioversion: A meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2007, 49: KALLERGIS EM, MANIOS EG, KANOUPAKIS EM, MAVRAKIS HE, KOLY- VAKI SG, LYRARAKIS GM ET AL. The role of post-cardioversion time course of hs-crp in clarifying the relationship between inflammation and persistence of atrial fibrillation. Heart 2008, 94: Corresponding author: I. Mavrodimitrakis, 3 Kanellopoulou Ave., GR Athens, Greece

Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούµας, I. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β. Βασιλικός

Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούµας, I. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β. Βασιλικός Τα επίπεδα του FGF23 και η παραµόρφωση του αριστερού κόλπου µπορούν µε αξιοπιστία να αναγνωρίσουν τους ασθενείς µε χρονία νεφρική ανεπάρκεια και ιστορικό κολπικής µαρµαρυγής Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούμας, Ε. Σαμπάνη, Γ. Κοτσιούρος, Ε. Κασιμάτης, Π. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β.

Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούμας, Ε. Σαμπάνη, Γ. Κοτσιούρος, Ε. Κασιμάτης, Π. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β. Μελέτη της μηχανικής του αριστερού κόλπου με την μέθοδο 2D speckle-tracking σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Σημασία στην πρόγνωση της κολπικής μαρμαρυγής Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS Η μελέτη της δεξιάς κοιλίας παραμένει μια πρόκληση με οποιοδήποτε απεικονιστικό μέσο. Η υπερηχογραφική μελέτη της ΔΕ κοιλίας πρέπει να γίνεται στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ Επίπεδα MiR-21 και mir-133 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία θρόμβου στον αριστερό κόλπο και στο ωτίο του αριστερού κόλπου Παρουσία αυτόματης ηχοαντίθεσης στον αριστερό κόλπο/ωτίο Ύπαρξη αθηρωμάτωσης

Παρουσία θρόμβου στον αριστερό κόλπο και στο ωτίο του αριστερού κόλπου Παρουσία αυτόματης ηχοαντίθεσης στον αριστερό κόλπο/ωτίο Ύπαρξη αθηρωμάτωσης Παρουσία θρόμβου στον αριστερό κόλπο και στο ωτίο του αριστερού κόλπου Παρουσία αυτόματης ηχοαντίθεσης στον αριστερό κόλπο/ωτίο Ύπαρξη αθηρωμάτωσης στην αορτή Ταχύτητα κένωσης του ωτίου αριστερού κόλπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Αλέξανδρος Στεφανίδης Καρδιολόγος Α Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας Παρουσίαση περιστατικού Ανδρας 60 ετών, εισάγεται λόγω ΟΠΟ. Ιστορικό ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Ανίχνευση υποκλινικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας με την Speckle Tracking υπερηχοκαρδιογραφία σε ασθενείς με οξεία μυοκαρδίτιδα χωρίς εμφανείς διαταραχές τοιχωματικής κινητικότητας Π. Κωστάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada

Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada Π Φλεβάρη Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ασυμπτωματικό σύνδρομο Βrugada 64-79% των ασθενών με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Νάκου, Μ.Μαρκέτου, Ι.Κονταράκη, Φ.Παρθενάκης, Ε.Ζάχαρης, Σ.Μαραγκουδάκης, Κ.Ρούφας, Α.Πατριανάκος, Φ.Μαραγκουδάκης, Ι.Λογγάκης, Δ.Βούγια, Π.

Ε.Νάκου, Μ.Μαρκέτου, Ι.Κονταράκη, Φ.Παρθενάκης, Ε.Ζάχαρης, Σ.Μαραγκουδάκης, Κ.Ρούφας, Α.Πατριανάκος, Φ.Μαραγκουδάκης, Ι.Λογγάκης, Δ.Βούγια, Π. Συσχέτιση των επιπέδων των mirna-21 και mirna-133 των μονοπύρηνων κυττάρων του περιφερικού αίματος με τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης Ε.Νάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada. Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada. Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Priori S et al, Eur Heart J 2015 Priori S et al, Circulation

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτωματικά και ασυμπτωματικά επεισοδία σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή

Συμπτωματικά και ασυμπτωματικά επεισοδία σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή Καρδιολογική κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης Συμπτωματικά και ασυμπτωματικά επεισοδία σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή Π. Παπακωνσταντίνου, Ε. Σημαντηράκης, Ε. Αρκολάκη, Σ. Χρυσοστομάκης, Ε. Κανουπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα;

Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα; Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα; Στυλιανός Τζέης MD, PhD, FESC Καρδιολογικό Τμήμα, Ερρίκος Ντυνάν Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής κατευθυντήριες οδηγίες European Heart Journal

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

«Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ.

«Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ. Κορίνθου Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής

Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής Στράτη Ευθυμία Προϊσταμένη Β ΚΚ Γ ΚΚ / ΜΕΠ Ι.Γ.Ν.Θ Εισαγωγή Η πιο κοινή αρρυθμία με ιδιαίτερη επίπτωση στους ηλικιωμένους. Υπεύθυνη για το 1/3 εισαγωγών λόγω αρρυθμιών Σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο MID-RANGE EJECTION FRACTION Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις πρόσφατες οδηγίες της ESC διατυπώθηκε η άποψη ότι η διαφοροποίηση του κλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική.

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική. Η χρησιμότητα του TDI TEI INDEX στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την αιμοκάθαρση. Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής.

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Δ. Τσιαχρής, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS2200733 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ(1), Κ. ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ(2), Κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ(1), Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ(1), Ε. ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ1), Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ(1), Μ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ(1),

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Εισαγωγή Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί κοινή κατάληξη διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων πως η υπέρταση, η ισχαιμία μυοκαρδίου, οι βαλβιδοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg.

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Εισήχθη στην καρδιολογική κλινική για διερεύνηση πρόσθιου θωρακικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική μαρμαρυγή βραχείας διάρκειας (μικρότερη των 30sec). Χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή;

Κολπική μαρμαρυγή βραχείας διάρκειας (μικρότερη των 30sec). Χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή; Κολπική μαρμαρυγή βραχείας διάρκειας (μικρότερη των 30sec). Χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή; Γκίνος Σ. Χαρίλαος Αρχίατρος καρδιολόγος Επιμελητής καρδιολογικής κλινικής 401 ΓΣΝΑ Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μυοκαρδιακή ίνωση και κολπική µαρµαρυγή

Μυοκαρδιακή ίνωση και κολπική µαρµαρυγή Μυοκαρδιακή ίνωση και κολπική µαρµαρυγή Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 251 ΓΕΝ ΝΟΣΟΚ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ουδεμια δηλωση οικονομικων συμφεροντων Παθοφυσιολογια Μεθοδοι Μελέτης της Ινωσης Κλινικη Σηµασια Ινοβλάστες 75% αριθµου

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες

Επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες Επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες Σκεύος Σιδερής Επιμελητής Α Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Ventricular Arrhythmias Ventricular arrhythmias, ranging from asymptomatic ventricular

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΑΧΥΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Α. ΚΑΤΣΙΒΑΣ, MD Συντονιστής Διευθυντής Ά Καρδιολογικής Κλινικής, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της

Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της Σ. Λαγουδάκου, Φ. Φιλίππου, Κ. Βιντζηλαίος, Ε. Κοματάνου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος

Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα. Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Κολπική Μαρμαρυγή Νέα Δεδομένα Βασίλειος Καρασαββίδης Ειδικός Καρδιολόγος Types and Classification of AF AF Episode: AF documented by ECG monitoring and duration of 30 seconds, or if

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια ομάδων εργασίας

Σεμινάρια ομάδων εργασίας Σεμινάρια ομάδων εργασίας ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΑΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πνευμονική Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση είναι η παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

H θέση της ηχωκαρδιογραφίας στην εκτίµηση της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας

H θέση της ηχωκαρδιογραφίας στην εκτίµηση της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας H θέση της ηχωκαρδιογραφίας στην εκτίµηση της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας Λουκιανός Ραλλίδης, FESC Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Εκτίµηση συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF 37 0 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 21/10/2016 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή: Πρόδροµα επιδηµιολογικά δεδοµένα της µελέτης MISOAC-AF Ε. Φοροζίδου 1, Δ. Βασδέκη

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Η συχνότητα της Κολπικής Μαρμαρυγής αυξάνεται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF

VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF S. Giannitsi¹, M. Bougiakli¹, A. Bechlioulis², I. Gkirdis², A. Kotsia¹, L. Lakkas², S. Antoniou¹, K. Pappas²,

Διαβάστε περισσότερα

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νόσου: επιδηµιολογική µελέτη Hellenic Heart Failure study. Μ. Κούβαρη 1,2, Χ. Χρυσοχόου 1, Π. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Μ. Μοσχοπούλου1, Φ. Αμπατζίδου1, Χ. Λουτράδης3, Α. Μπούτου2, Χ. Κουτσογιαννίδης1, Κ. Κώτσα4, Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτακτοσυστολική καρδιακή αρρυθμία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πώς την αντιμετωπίζουμε;

Εκτακτοσυστολική καρδιακή αρρυθμία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πώς την αντιμετωπίζουμε; Εκτακτοσυστολική καρδιακή αρρυθμία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πώς την αντιμετωπίζουμε; Βογιατζής Ιωάννης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Βέροιας PVCs σε ενήλικες, ένα όχι και τόσο σπάνιο εύρημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ CHA 2 DS 2 -VASc ΣΚΟΡ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ CHA 2 DS 2 -VASc ΣΚΟΡ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ CHA 2 DS 2 -VASc ΣΚΟΡ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μ. ΣΙΛΕΛΗ, Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ, Α. ΜΑΔΕΣΗΣ, Θ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό.

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Λαγός Ι, Τζ. Δαδούς, Σπυρομήτρος Γ¹, Μπισχινιώτης Θ², Σαββάτης Στ, Κανονίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 22-24/5/2015 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ! Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας! ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες.

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες. Η JNC-7 εισήγαγε τον όρο «προϋπέρταση» προσδιορίζοντας άτομα των οποίων τα επίπεδα συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) κυμαίνονται μεταξύ 120 έως 139mmHg και 80 έως 89mmHg αντίστοιχα. Chobanian

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης

Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας Μανώλης Φουκαράκης Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης Η εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας είναι η κυριώτερη εφαρμογή της ηχοκαρδιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΜ-Προσωρινή. βηματοδότηση. Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013

ΟΕΜ-Προσωρινή. βηματοδότηση. Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013 Αρρυθμίες στην οξεία φάση του ΟΕΜ-Προσωρινή βηματοδότηση Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013 Classification of peri-infarction infarction arrhythmias Supraventricular

Διαβάστε περισσότερα

Επικαρδιακό και Περικαρδιακό λίπος: Διαφορετικές ιδιότητες και συσχετίσεις με την καρδιακή δομή και λειτουργία

Επικαρδιακό και Περικαρδιακό λίπος: Διαφορετικές ιδιότητες και συσχετίσεις με την καρδιακή δομή και λειτουργία Επικαρδιακό και Περικαρδιακό λίπος: Διαφορετικές ιδιότητες και συσχετίσεις με την καρδιακή δομή και λειτουργία Δ. Τσουκαλάς, Δ. Βαρβαρούσης, Σ. Ψυχάρη, Α. Παπασπυρόπουλος, Ν. Βλαντ, Ι. Στεργιούλη, Ν. Γούλας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Περιφερική αγγειοπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης Μια από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της γενετικής ανάλυσης στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Η αξία της γενετικής ανάλυσης στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια Η αξία της γενετικής ανάλυσης στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια Θωμάς Γκόσιος Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Οικογενειακό δένδρο I 1 2 II III IV Proband (ΙΙΙ-3)

Διαβάστε περισσότερα

Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής

Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής ,? Ηχωκαρδιογραφική αξιολόγηση μετά το έμφραγμα 1. Εκτίμηση της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη

Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη Α. Ξανθόπουλος 1, Ι. Σκουλαρίγκης 1, Ε. Μουσταφέρη 2, Ε. Καστρινέλλη 3, C. Lougovoi 3, Ε. Παρασκευοπούλου 4,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Πειραματική ομάδα Θεραπευτικής κλινικής Παν. Αθηνών,Νοσοκ.

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Πειραματική ομάδα Θεραπευτικής κλινικής Παν. Αθηνών,Νοσοκ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Πειραματική ομάδα Θεραπευτικής κλινικής Παν. Αθηνών,Νοσοκ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ Ο ρόλος του Β-νατριουρητικού πεπτιδίου στην πρόβλεψη της επαγόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ Π Φλεβάρη Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα Φυσιολογική βάση DIAGNOSTIC YIELD OF VARIOUS TESTS IN 308 PATIENTS WITH A FINAL DIAGNOSIS ACCORDING TO ESC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΙΣΟΟΓΚΩΤΙΚΗ ΧΑΛΑΣΗ-ΤΑΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Τούσουλης* *A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Ο ρόλος του ινωδογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Σύγκριση ταχύτητας σφυγμικού κύματος με την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας για την πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση Δεδομένα από 6-ετή παρακολούθηση Ε.Κούτρα, Κ.Τσιούφης,

Διαβάστε περισσότερα

14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Οφέλη της προσθήκης της Ιβαµπραδίνης σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και µειωµένο κλάσµα εξώθησης υπό βέλτιστη φαρµακευτική αγωγή. Καρβούνης, Β. Γραµµατικού,

Διαβάστε περισσότερα

Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση

Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 36 ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση Κ.Κιντής, Κ.Τσιούφης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Τίτλος της εφημαρίδας St. Louis Post-Dispatch, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη

Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης. Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Αποκατάσταση ρυθµού ή διατήρηση συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή; Β.Μ. Σκέµπερης Γ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη Η κολπική µαρµαρυγή (ΚΜ) είναι µία αρρυθµία της ενηλικίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

Παροδική διαταραχή κολποκοιλιακής αγωγής και διπλοεστιακός βηµατοδότης

Παροδική διαταραχή κολποκοιλιακής αγωγής και διπλοεστιακός βηµατοδότης Παροδική διαταραχή κολποκοιλιακής αγωγής και διπλοεστιακός βηµατοδότης Μεσίσκλη Θεώνη MD Καρδιολόγος Αρρυθµιολόγος Αν. Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital Άνδρας 71 ετών, προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Χρυσοστομάκης

Σταύρος Χρυσοστομάκης Αρρυθμίες - Σύγχρονοι προβληματισμοί Θεραπεία επανασυγχρονισμού. Πότε και σε ποιούς Σταύρος Χρυσοστομάκης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηράκλειο Κρήτης Δήλωση αντικρουόμενων συμφερόντων Δεν έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ INOSET: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ INOSET: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ INOSET: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ "! Αλεξία Σταυράτη, Κατηφένια Τζορμπατζόγλου, Θεοδώρα Τσιανάκα, Ιωάννης Ματζίρης, Ιωάννης Πασατάς, Ιωάννης Ζαρίφης Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Κλινική εξέταση, υπερηχογράφημα ή προσδιορισμός νευροπεπτιδίων;

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Κλινική εξέταση, υπερηχογράφημα ή προσδιορισμός νευροπεπτιδίων; ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Κλινική εξέταση, υπερηχογράφημα ή προσδιορισμός νευροπεπτιδίων; Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό ατέρμονης ταχυκαρδίας με στενά QRS.

Περιστατικό ατέρμονης ταχυκαρδίας με στενά QRS. Περιστατικό ατέρμονης ταχυκαρδίας με στενά QRS. Δρ. Διονύσιος Θ. Καλπάκος Γενικός Αρχίατρος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Ιστορικό Ασθενής, 25 ετών, διακομίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ARRYTHMIAS UPDATE 2016

ARRYTHMIAS UPDATE 2016 ARRYTHMIAS UPDATE 2016 Ασυμπτωματική εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία. Πρέπει να θεραπεύεται? ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΣ, MD Επιμελητής Α Τμήμα ΗΦΜελετών & Βηματοδότησης ΩΚΚ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ Επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Αικατερίνη Αυγεροπούλου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά

Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΘΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Γ ΠΑΘOΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Διάγνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Κ. Τσιβερδής

Παναγιώτης Κ. Τσιβερδής Συσχέτιση των επιπέδων των mirna-21 και mirna-133 των µονοπύρηνων κυττάρων του περιφερικού αίµατος µε την καρδιακή ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης Φ.Παρθενάκης, Μ, Μαρκέτου, Ι. Κονταράκη, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ NOΣOKOMEIO AXEΠA ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΠΗΣ παροδική απώλεια συνείδησης λόγω παροδικής εγκεφαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; Στο William Harvey αποδίδεται η πρώτη περιγραφή της κολπικής µαρµαρυγής σε πειραµατόζωα, µε τον όρο «µαρµαρυγή των ωτίων» ( auricular fibrillation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Θεμιστοκλής Κ. Τσακνάκης Διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Βόλου Θεσσαλονίκη, 18-20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Αγγέλη Α Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατειο Νοσοκομείο Αθηνων

Κ. Αγγέλη Α Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατειο Νοσοκομείο Αθηνων Κ. Αγγέλη Α Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατειο Νοσοκομείο Αθηνων Μόνο το 35% των ασθενών που παραπέµφθηκαν από γενικούς γιατρούς σε καρδιολόγους είχαν πράγµατι καρδιακή ανεπάρκεια Η αναγνώριση του πρoβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής. Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν»

Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής. Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν» Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν» Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής 1.Αντιπηκτική Αγωγή 2.Έλεγχος συχνότητας 3.Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ablation: Ενδείξεις και κλινικά αποτελέσματα NΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Ablation: Ενδείξεις και κλινικά αποτελέσματα NΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ablation: Ενδείξεις και κλινικά αποτελέσματα NΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ Γ Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/κης AV nodal ablation using DC shock Κατάλυση με υψίσυχνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους

Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους Βασίλειος Π. Βασιλικός Καθηγητής Καρδιολογίας Διευθυντής Γ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ Cardiac Diagnostics Landscape 24-Hour Holter Event Recorder 14-30 Day MCOT

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόμενη σε διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας

Καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόμενη σε διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας 125 Καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόμενη σε διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας Αθανάσιος Μ. Γράβος ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, MD, MsC, PhD, Επικουρικός Ιατρός, Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόδουλος Ε. Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC Λέκτορας Καρδιολογίας Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ

Χριστόδουλος Ε. Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC Λέκτορας Καρδιολογίας Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ Χριστόδουλος Ε. Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC Λέκτορας Καρδιολογίας Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ Honoraria: ASTRA ZENECA Consultation: ASTRA ZENECA Grants: ELPEN, MERCK A B C D Obesity Diabetes

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Καρδιολόγοι Σ. Δευτεραίος Αν. Καθηγητής Κ. Ραϊσάκης Επιμ. Α ΕΣΥ Γ. Γιαννόπουλος Παν. Υπότροφος Α. Ζαχαρούλης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Συνέδριο Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 2016 (ESC 2016) GR252016F

Δελτίο Τύπου. Συνέδριο Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 2016 (ESC 2016) GR252016F Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Συνέδριο Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 2016 (ESC 2016) Νεότερα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος A Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος ς Καμπερίδης Κατάταξη Μυοκαρδιοπαθει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ PhD

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ PhD ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ PhD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ HEART DISEASE & STROKE

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα Αγγελική Κυπράκη, Ιατρός Άνοια και συννοσηρότητα Η άνοια ορίζεται ως διαταραχή κατά την οποία παρατηρείται έκπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα