Τα επίπεδα NT-pro-BNP ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα επίπεδα NT-pro-BNP ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής"

Transcript

1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3): Τα επίπεδα NT-pro-BNP ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής ΣΚΟΠΟΣ Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας έχει συνδεθεί με αυξημένη υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής. Ο ρόλος των νατριουρητικών πεπτιδίων ως προγνωστικός δείκτης δεν είναι σαφής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει αν τα επίπεδα NT-pro-BNP αποτελούν προγνωστικό παράγοντα υποτροπής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας που εισέρχονται στο νοσοκομείο με ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και η σύγκρισή τους με έναν καθιερωμένο παράγοντα υποτροπής, όπως το μέγεθος του αριστερού κόλπου. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά, μελετήθηκαν 31 ασθενείς (54,8% άρρενες, μέση ηλικία: 61,61±3,51 έτη) με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας οι οποίοι εισήχθησαν με ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής μαρμαρυγής και για 6 μήνες μετά από την ανάταξή τους σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: την Ομάδα Α, που αποτελείτο από τους ασθενείς που υποτροπίασαν εντός εξαμήνου (n=15), και την Ομάδα Β με ασθενείς που διατήρησαν το φλεβοκομβικό ρυθμό (n=16). Μετρήθηκαν τα επίπεδα NT-pro-BNP πριν και μετά από την ανάταξη, καθώς και το μέγεθος του αριστερού κόλπου με τη διαθωρακική υπερηχογραφία. Η ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης έδειξε ότι τα επίπεδα NT-pro-BNP μπορούν να προβλέψουν την υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής εντός εξαμήνου [συνολική προγνωστική αξία 87,1%, Nagelkerke s R²=0,664, κριτήριο Wald: p<0,05, 95% CI: 0,990 0,999] και μάλιστα με μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με το μέγεθος του αριστερού κόλπου [συνολική προγνωστική αξία 71,1%, Nagelkerke s R²=0,364, κριτήριο Wald: p<0,01, 95% CI: 0,004 0,0427]. Στη ROC ανάλυση φάνηκε ότι οι τιμές του NT-pro-BNP που ήταν >324 pg/ml μπορούν να προβλέψουν με 93,3% ευαισθησία και 75% ειδικότητα την εντός εξαμήνου υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα επίπεδα NT-pro-BNP φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν προγνωστικό δείκτη της εντός εξαμήνου υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2012, 29(3): Ι. Μαυροδημητράκης, 1 Α. Μούτσιος-Ρέντζος, 2 Μ. Πιάγκου, 3 Ν. Κούβελας, 1 Θ. Ηλιόπουλος 1 1 Καρδιολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα 2 Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 3 Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα The levels of NT-pro-BNP as a predictor of recurrence of paroxysmal atrial fibrillation Λέξεις ευρετηρίου Κολπική μαρμαρυγή Νατριουρητικά πεπτίδια Υποτροπή Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή εμμένουσα καρδιακή αρρυθμία, ιδίως στους ηλικιωμένους. 1 Ευθύνεται για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια το έτος στις ΗΠΑ, ενώ ο κίνδυνος θανάτου διπλασιάζεται στους ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής. 2 Συνεπώς, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης παραγόντων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ασφαλέστερη πρόγνωση της νόσου. Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας έχει σχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. 3 5 Επί πλέον, τα νατριουρητικά πεπτίδια παράγονται και εκκρίνονται από το κολπικό και κυρίως το κοιλιακό μυοκάρδιο σε απάντηση της διάτασης των μυοκαρδιακών κυττάρων 6,7 και, επομένως, τα επίπεδά τους αποτελούν δείκτη των πιέσεων πλήρωσης της αριστερής κοιλίας, καθώς και της δυσλειτουργίας αυτής. Ειδικότερα, τα επίπεδα NT-pro-BNP έχουν αναγνωριστεί ως προγνωστικός παράγοντας υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής σε διάφορες κλινικές καταστάσεις, καθώς και μετά από εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη σε ασθενείς με νόσο φλεβοκόμβου 8 και μετεγχειρητικά μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη. 9 Όμως, νεότερες μελέτες φαίνεται να αμφισβητούν την αξία των επιπέδων των νατριουρητικών πεπτιδίων σ ό,τι αφορά στην πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής Επομένως, υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου τους.

2 NT-pro-BNP ΚΑΙ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 363 Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι υπάρχουσες μελέτες επικεντρώνονται σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή 13 οι οποίοι νοσηλεύονται λόγω κάποιας μορφής οργανικής καρδιοπάθειας 8,9 και όχι σε ασθενείς των οποίων η αιτία εισαγωγής τους στο νοσοκομείο είναι ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής και οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν οργανικό υπόστρωμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να συνεισφέρει σε αυτό το πεδίο έρευνας, θέτοντας το εξής ουσιαστικό ερευνητικό ερώτημα: Αποτελούν τα επίπεδα NT-pro-BNP προγνωστικό παράγοντα υποτροπής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης που εισέρχονται στο νοσοκομείο με ένα νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής και, αν ναι, πώς συγκρίνονται με έναν καθιερωμένο προγνωστικό παράγοντα εμφάνισης της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, όπως είναι το μέγεθος του αριστερού κόλπου; 14,15 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε μελέτη, η οποία στηρίχθηκε σε δεδομένα 31 ασθενών (n=31) που νοσηλεύτηκαν στην Καρδιολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η μελέτη είχε την έγκριση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου, καθώς και τη γραπτή συγκατάθεση των ασθενών. Αρχικά, στη βάση δεδομένων της κλινικής καταχωρήθηκαν 52 ασθενείς οι οποίοι εμφάνισαν νέο επεισόδιο παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής και η διάρκεια των συμπτωμάτων ήταν <48 ωρών. Επομένως, μπορούσε να επιχειρηθεί ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κολπική μαρμαρυγή της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στη μελέτη ήταν η επιτυχής ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Επτά ασθενείς αποκλείστηκαν λόγω επηρεασμένου κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας <55%), ενώ 12 ασθενείς αποκλείστηκαν από τη μελέτη λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία επηρεάζει τα επίπεδα NT-pro-BNP. 16 Στους 31 εναπομείναντες ασθενείς, μετρήθηκαν τα επίπεδα NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή τους, καθώς και μετά την ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Δείγματα αίματος ελήφθησαν σε σωληνάρια που περιείχαν αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ (EDTA). Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν από περιφερική φλέβα και οι ασθενείς ήταν σε ύπτια θέση. Αμέσως μετά και σε διάστημα μίας ώρας τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν για 30 min. Η μέτρηση των επιπέδων NT-pro-BNP πραγματοποιήθηκε με το βιοχημικό αναλυτή Vitros ECiQ (Ortho-clinical diagnostics, UK) με τη μέθοδο της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας, κατά την οποία το αντιγόνο (NT-pro-BNP) που βρίσκεται στο δείγμα σχηματίζει ένα σύμπλοκο τύπου sandwich με δύο αντισώματα ειδικά για το NT-pro- BNP: ένα βιοτινυλο-μονοκλωνικό αντίσωμα και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα επισημασμένο με ρουθήνιο. Στη συνέχεια, στο δείγμα προστίθενται μικροσωματίδια με δεσμευμένη στρεπταβιδίνη. Το εύρος ανίχνευσης των συγκεντρώσεων NT-pro-BNP ήταν ³ pg/ml (0, pmol/l), ενώ η λειτουργική ευαισθησία της μεθόδου ήταν 50 pg/ml (5,9 pmol/l). Η ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό επιτεύχθηκε είτε φαρμακευτικά (σε 29 ασθενείς) με τη χορήγηση αμιωδαρόνης (έως 1,2 g ημερησίως) ενδοφλεβίως ή προπαφενόνης από του στόματος (έως 600 mg), είτε ηλεκτρικά (σε 2 ασθενείς). Η ηλεκτρική ανάταξη πραγματοποιήθηκε σε περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας των ασθενών με συγχρονισμένη χορήγηση Joules με τη χρήση διφασικού απινιδιστή (Lifepak 20, Medtronic Inc, Minneapolis, MN, USA), αφού είχε προηγηθεί καταστολή με ενδοφλέβια χορήγηση προποφόλης (2 mg/kg) από έμπειρο αναισθησιολόγο. Η αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού επιβεβαιώθηκε με τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG-1350K, Nihon Kohden Corporation, Tokyo, Japan). Μετά την ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό διενεργήθηκε διαθωρακική ηχοκαρδιογραφική μελέτη σε όλους τους ασθενείς, χρησιμοποιώντας ie33 Philips υπερηχογραφικό σύστημα (Philips Ultrasound, Bothell, WA, USA) και S5-1 μορφομετατροπέα (2 4 MHz). Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση και με τη χρήση δισδιάστατης τεχνικής μελετήθηκε η συνολική, καθώς και η τμηματική συσπαστικότητα του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας, τόσο στις παραστερνικές τομές (κατά τον επιμήκη και κατά το βραχύ άξονα), όσο και στις κορυφαίες τομές (4, 3, 2 κοιλοτήτων). Η μέτρηση του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) διενεργήθηκε με τη μέθοδο Simpson στις κορυφαίες τομές 4 και 2 κοιλοτήτων. Υπολογίστηκε ο τελοδιαστολικός (ΤΔΟΑΚ) και ο τελοσυστολικός όγκος αριστερής κοιλίας (ΤΣΟΑΚ) και υπολογίστηκε το κλάσμα εξώθησης μέσω της σχέσης ΤΔΟΑΚ-ΤΣΟΑΚ/ΤΔΟΑΚ. Επίσης, μετρήθηκε το μέγεθος του αριστερού κόλπου (τελοσυστολική διάμετρος) στην παραστερνική τομή (κατά το βραχύ άξονα) με m-mode τεχνική, όσο και με τη δισδιάστατη τεχνική στην ίδια τομή. Επί πλέον, μελετήθηκε με παλμικό Doppler η διαμιτροειδική ροή στην κορυφαία τομή των τεσσάρων κοιλοτήτων και μετρήθηκε το κύμα Ε (που αντιστοιχεί στην ταχεία είσοδο αίματος στην κοιλία καθώς ανοίγει η μιτροειδής), καθώς και το κύμα Α (κολπική συστολή). Επιπρόσθετα, απεικόνιση με παλμικό ιστικό Doppler (tissue Doppler imaging, TDI) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της πρωτοδιαστολικής ταχύτητας του μιτροειδικού δακτυλίου (Εа). Συγκεκριμένα, το δείγμα όγκου τοποθετήθηκε στο κοιλιακό μυοκάρδιο ακριβώς εφαπτόμενο με το πλάγιο τμήμα του μιτροειδικού δακτυλίου. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο λόγος Ε/Εа. Όλες οι υπερηχογραφικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο χειριστή. Όλοι οι ασθενείς μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο ελάμβαναν αγωγή με αμιωδαρόνη από του στόματος (200 mg/ημέρα). Μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και για χρονικό διάστημα 6 μηνών οι ασθενείς μελετήθηκαν για το αν είχαν νέο επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής. Αυτό διαπιστώθηκε σε 10 ασθενείς με την επίσκεψή τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω επανεμφάνισης των συμπτωμάτων, σε 3 ασθενείς στο Holter ρυθμού 24ώρου (Mortara H3+, Mortara Instrument,

3 364 Ι. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ και συν Inc, Milwaukee, WI, USA), το οποίο τέθηκε προγραμματισμένο στους 3 και στους 6 μήνες από την έξοδο, ενώ σε 2 ασθενείς με ηλεκτροκαρδιογράφημα στον ανά δίμηνο έλεγχο στο εξωτερικό ιατρείο της Κλινικής. Στατιστική ανάλυση Εφαρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) v Οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως μέσος όρος±1 τυπική απόκλιση, ενώ οι κατηγορικές παράμετροι περιγράφονται ως συχνότητα και ποσοστό επί τοις εκατό. Η κανονικότητα των υπό μελέτη μεταβλητών διερευνήθηκε με τον έλεγχο D Agostino-Pearson. Για τη διερεύνηση της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοροποίησης των ασθενών με υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής και αυτών με μη υποτροπή ως προς κάθε μεταβλητή και δεδομένου του μικρού μεγέθους του δείγματος επιλέχθηκε μη παραμετρική στατιστική. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι Mann-Whitney U για τη διαφοροποίηση ως προς συνεχείς μεταβλητές και ακριβής έλεγχος Fischer ως προς κατηγορικές μεταβλητές. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η συσχέτιση (Kendal s tau μη παραμετρική συσχέτιση) των επιπέδων NT-pro-BNP μετά την ανάταξη με την τιμή του λόγου E/Ea. Επί πλέον, για να διερευνηθεί η υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής σε συνάρτηση με τα επίπεδα NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη, σχεδιάστηκε ROC ανάλυση ώστε να προσδιοριστούν πιθανά διαχωριστικά σημεία (cut-off points). Τέλος, η διερεύνηση των επιπέδων NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή ως προγνωστικού παράγοντα υποτροπής και η σύγκρισή του με τον προγνωστικό παράγοντα «μέγεθος αριστερού κόλπου» πραγματοποιήθηκε μέσω ανάλυσης λογιστικής παλινδρόμησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα κλινικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 31 ασθενών που συμπεριελήφθησαν σε αυτή την έρευνα παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν βάσει της υποτροπής τους ή μη, εντός εξαμήνου: 15 ασθενείς υποτροπίασαν εντός εξαμήνου από την έξοδό τους από το νοσοκομείο (Ομάδα Α), ενώ 16 παρέμειναν σε φλεβοκομβικό ρυθμό και για τουλάχιστον 6 μήνες μετά από το εξιτήριο (Ομάδα Β). Στον πίνακα 2 αναγράφονται τα δημογραφικά και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών των δύο υπό μελέτη ομάδων, καθώς και η στατιστικά σημαντική ή μη διαφοροποίησή τους ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. Τέλος, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων NT-pro-BNP μετά την ανάταξη με τις τιμές του λόγου E/Ea (r=0,612, p<0,001). Πραγματοποιήθηκε ROC ανάλυση της υποτροπής της Πίνακας 1. Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της έρευνας. Ηλικία (έτη) 61,61±3,51 [23 85] * Άνδρες/γυναίκες 17 (54,8%) ** /14 (45,2%) NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή (pg/ml) NT-pro-BNP μετά από την ανάταξη (pg/ml) Μέγεθος αριστερού κόλπου (cm) 609,74±93,07 [ ] 406,68±69,24 [ ] 4,1±0,077 [3,4 4,8] Στεφανιαία νόσος 3 (9,7%) Σακχαρώδης διαβήτης 6 (19,4%) Αρτηριακή υπέρταση 19 (61,3%) Θυρεοειδοπάθεια 5 (16,1%) Κάπνισμα 6 (19,4%) Δυσλιπιδαιμία 7 (22,6%) Υποτροπή εντός εξαμήνου 15 (48,4%) * Οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως: Μέση τιμή±1 τυπική απόκλιση [εύρος] ** Οι κατηγορικές μεταβλητές περιγράφονται ως: Συχνότητα (ποσοστό επί τοις εκατό) κολπικής μαρμαρυγής ως συνάρτηση των επιπέδων NTpro-BNP πριν από την ανάταξη (εικ. 1). Η ακρίβεια του μοντέλου, όπως αυτή καθορίζεται από την επιφάνεια υπό την καμπύλη, ήταν 0,92 (SE=0,050, 95% CI: 0,760 0,985, p<0,001), η οποία χαρακτηρίζεται ως «πολύ καλή». Επί πλέον, βάσει αυτής της ανάλυσης, διερευνήθηκαν κατάλληλα διαχωριστικά σημεία (cut-off points) των επιπέδων NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη για την πρόβλεψη υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής εντός εξαμήνου από την έξοδο από το νοσοκομείο. Η ανάλυση κατέδειξε ότι τα επίπεδα NT-pro-BNP >324 pg/ml είναι κατάλληλα γι αυτόν το σκοπό, αντιστοιχώντας σε ευαισθησία 93,3% και ειδικότητα 75%. Επιπρόσθετα, η ακρίβεια του μοντέλου με βάση τα επίπεδα NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη φαίνεται να είναι καλύτερη από την ακρίβεια του μοντέλου βάσει του μεγέθους του αριστερού κόλπου (εικ. 1), αν και όχι στατιστικώς σημαντικά (SE=0,0943, 95% CI: 0,081 0,289, p=0,269). Για την περαιτέρω διερεύνηση των ανωτέρω ευρημάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής εντός εξαμήνου με βάση (α) την τιμή των επιπέδων NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη και (β) το μέγεθος του αριστερού κόλπου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον πίνακα 3. Το πλήρες μοντέλο βρέθηκε ότι είναι στατιστικώς σημαντικά καλύτερο από το μοντέλο που περιελάμβανε μόνο τη σταθερά, υποδεικνύοντας τις επιλεγμένες μεταβλητές ως αξιόπιστους προγνώστες της υποτροπής (x 2 =15,024, p<0,001, df=2). Συνεπώς, διενεργήθηκε περαιτέρω αξιολόγηση των

4 NT-pro-BNP ΚΑΙ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 365 Πίνακας 2. Περιγραφή και σύγκριση των δημογραφικών και των κλινικών χαρακτηριστικών των δύο υπό μελέτη ομάδων (υποτροπή και μη υποτροπή). Ομάδα Α (υποτροπή) n Α=15 Ομάδα Β (μη υποτροπή) n Β=16 p Ηλικία (έτη) 71,4±3,21 [47 85] * 52,44±5,2 [23 82 ] NS Άνδρες/γυναίκες 8 (53,3%) ** /7 (46,7%) 9/7 (56,3/43,6) NS NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή (pg/ml) 959±133 [ ] 287±56,97 [ ] p<0,001 NT-pro-BNP μετά από την ανάταξη (pg/ml) 653,2±103,51 [ ] 175±42,91 [56 764] p<0,001 Μέγεθος αριστερού κόλπου (cm) 4,33±0,095 [3,4 4,8] 3,88±0,091 [3,4 4,5] p<0,01 E/Ea 10,9±3,6 [6,1 15,8] 6,8±1,78 [5 13,1] p<0,001 Αρτηριακή υπέρταση 13 (86,7%) 6 (37,5%) p<0,05 Στεφανιαία νόσος 3 (20%) 0 (0%) p<0,05 Σακχαρώδης διαβήτης 5 (33,3%) 1 (6,3%) NS Κάπνισμα 3 (20%) 3 (18,8%) NS Θυρεοειδοπάθεια 4 (26,7%) 1 (6,3%) p<0,01 Δυσλιπιδαιμία 6 (40%) 1 (6,3%) p<0,05 * Οι συνεχείς μεταβλητές περιγράφονται ως: Μέση τιμή±1 τυπική απόκλιση [εύρος] ** Οι κατηγορικές μεταβλητές περιγράφονται ως: Συχνότητα (ποσοστό επί τοις εκατό) NS: Μη σημαντικό προγνωστικών παραγόντων που συμπεριελήφθησαν στο μοντέλο. Το κριτήριο Nagelkerke s R2 ήταν 0,664, υποδεικνύοντας μια μέτρια έως μέτρια δυνατή σχέση μεταξύ των προγνωστικών μεταβλητών και της υποτροπής. Επί πλέον, η συνολική προγνωστική επιτυχία του μοντέλου αφορούσε σε 87,1% των περιπτώσεων (93,8% σε περιπτώσεις μη υποτροπής και 80% σε περιπτώσεις υποτροπής). Εικόνα 1. Καμπύλες RΟC των επιπέδων NT-pro-BNP και του μεγέθους του αριστερού κόλπου ως προγνωστικός δείκτης υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. Το κριτήριο Wald έδειξε ότι μόνο τα επίπεδα NT-pro- BNP συνεισέφεραν στατιστικώς σημαντικά στην πρόβλεψη της υποτροπής (p<0,05, 95% CI: 0,990 0,999). Το μέγεθος του αριστερού κόλπου δεν βρέθηκε να συνεισφέρει στατιστικώς σημαντικά στην πρόβλεψη του συγκεκριμένου μοντέλου. Επί πλέον, η τιμή του EXP(B) υποδεικνύει ότι όταν τα επίπεδα του NT-pro-BNP μεταβάλλονται κατά μία μονάδα, τότε το odds ratio μεταβάλλεται σχεδόν κατά μία φορά και συνεπώς η πιθανότητα υποτροπής είναι σχεδόν μία φορά μεγαλύτερη. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με την Πίνακας 3. Ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της υποτροπής εξαμήνου βάσει των επιπέδων NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη και του μεγέθους του αριστερού κόλπου. B SE Wald df Sig Exp (B) 95% CI για Exp (B) Κατώτερο Ανώτερο Επίπεδα NT-pro-BNP πριν από την ανάταξη -0,005 0,002 5, ,019 0,995 0,990 0,999 Μέγεθος αριστερού κόλπου -2,056 1,477 1, ,164 0,128 0,007 2,312 Σταθερά 11,255 6,260 3, , ,367

5 366 Ι. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ και συν ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης το μοντέλο που περιλαμβάνει μόνο το μέγεθος του αριστερού κόλπου τον υπέδειξε ως στατιστικά σημαντικό προγνωστικό παράγοντα της εξάμηνης υποτροπής (p<0,01, 95% CI: 0,004 0,427), επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες. 14,15 Από την άλλη πλευρά, το κριτήριο Nagelkerke s R2 ήταν 0,364, υποδεικνύοντας μια μέτρια ασθενή σχέση μεταξύ του μεγέθους του αριστερού κόλπου και της εξάμηνης υποτροπής, ενώ η συνολική προγνωστική επιτυχία του μοντέλου αφορούσε μόλις στο 71% των περιπτώσεων (73,3% σε περιπτώσεις μη υποτροπής και 68,8% σε περιπτώσεις υποτροπής). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα νατριουρητικά πεπτίδια είναι μόρια με αγγειοδιασταλτικές, νατριουρητικές και διουρητικές ιδιότητες και, επομένως, διαδραματίζουν ρυθμιστικό και τροποποιητικό ρόλο στο καρδιαγγειακό σύστημα. Επί πλέον, τα αυξημένα επίπεδά τους έχουν χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός και διαγνωστικός δείκτης σε διάφορες κλινικές καταστάσεις, όπως σε ασθενείς με αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια 17 ή διατατική μυοκαρδιοπάθεια. 18 Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποστηρίζουν τα αυξημένα επίπεδα NT-pro-BNP κατά την εισαγωγή, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν προγνωστικό παράγοντα υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής στους ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας. Τα εν λόγω ευρήματα συνάδουν με τη διαπίστωση των Moon et al 22 ότι η επηρεασμένη κολπική μηχανική λειτουργία δείκτης της οποίας μπορούν να θεωρηθούν τα επίπεδα NT-pro-BNP είναι ισχυρότερος και πρωιμότερος δείκτης υποτροπής της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα NT-pro-BNP είναι ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας από το μέγεθος του αριστερού κόλπου, ο οποίος αποτελεί έναν αποδεκτό δείκτη υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. 14,15,19,20 Αν και οι αυξημένες διαστάσεις του αριστερού κόλπου μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μετάπτωση από την παροξυσμική μορφή της νόσου σε χρονιότερες μορφές, όπως είναι η εμμένουσα και η μόνιμη, 23 τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι σε συμφωνία με μια πρόσφατη μελέτη, 21 στην οποία διαπιστώθηκε ότι στους ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή και φυσιολογική δομικά καρδιά (φυσιολογικές διαστάσεις αριστερού κόλπου και φυσιολογική συστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας) παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στο μηχανικό strain των κόλπων και των κοιλιών και στη συνεπακόλουθη διαστολική δυσλειτουργία. Συνεπώς, φαίνεται ότι επίπεδα NT-pro-BNP αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς με παροξυσμική μορφή της νόσου. Επί πλέον, όπως αναφέρθηκε, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων NT-pro-BNP μετά την ανάταξη με το λόγο E/Ea. Το εν λόγω εύρημα είναι αναμενόμενο, καθ ότι αμφότεροι οι δείκτες εκφράζουν τις πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας, όπως έχει διαπιστωθεί σε προηγούμενες μελέτες. 24 Επίσης, ο λόγος E/Ea στην ομάδα της υποτροπής ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερος, γεγονός το οποίο είναι σε συμφωνία με τις διαπιστώσεις που συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη αρρυθμία στην κλινική πράξη και πολλές φορές οι ιατροί του τμήματος επειγόντων περιστατικών έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα αν θα πρέπει να επιχειρήσουν ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό ή, αντίθετα, να ακολουθήσουν τη στρατηγική ελέγχου της συχνότητας. Ακριβώς εδώ έγκειται η κλινική χρησιμότητα της παρούσας μελέτης. Η μέτρηση των επιπέδων του NT-pro-BNP είναι πλέον εύκολη στην καθ ημέρα πράξη και ο κλινικός ιατρός μπορεί να έχει στη διάθεσή του σε σύντομο χρονικό διάστημα μια παράμετρο που θα μπορούσε να τον συνδράμει στη λήψη απόφασης. Βάσει των ευρημάτων της σχετικής έρευνας και της καταγεγραμμένης διάστασης των απόψεων στη διεθνή βιβλιογραφία περί του ρόλου των νατριουρητικών πεπτιδίων στην πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής, καθίσταται έκδηλη η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολυκεντρικής μελέτης που θα συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και από την οποία θα εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επί πλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή που προσέρχονται στο νοσοκομείο γι αυτόν ακριβώς το λόγο, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των μελετών αφορά σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, ενώ σημειώνεται ότι και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν μια διαφοροποίηση σε καθιερωμένους προγνωστικούς δείκτες, όπως το μέγεθος του αριστερού κόλπου. Θα πρέπει να αναγνωριστούν κάποιοι περιορισμοί στην παρούσα μελέτη. Πρώτον, ο σχετικά μικρός αριθμός των ασθενών που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη και ειδικότερα των δύο υπό σύγκριση ομάδων. Επί πλέον, η κατανομή κάποιων από τους παράγοντες κινδύνου διέφερε ανάμεσα στις Ομάδες Α και Β και το γεγονός αυτό ενδέχεται να συνετέλεσε στη διαφοροποίηση των επιπέδων NT-pro- BNP που παρατηρήθηκε σε αυτές. Επιπρόσθετα, δεν έγινε σύγκριση των επιπέδων των νατριουρητικών πεπτιδίων με άλλους βιοχημικούς δείκτες που έχουν σχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής της κολπικής μαρμα-

6 NT-pro-BNP ΚΑΙ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 367 ρυγής μετά από καρδιομετατροπή, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) Συνεπώς, δεδομένων των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των νατριουρητικών πεπτιδίων με άλλους βιοδείκτες στην πρόβλεψη της υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής. Τέλος, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να είχαν μικρής κλινικής σημασίας πολύ παροδικά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, τα οποία όμως δεν καταγράφηκαν σε ηλεκτροκαρδιογράφημα ή και σε Holter και τα οποία δεν έγιναν αντιληπτά από τους ίδιους τους ασθενείς. Συμπερασματικά, τα επίπεδα ΝΤ-pro-ΒΝΡ φαίνεται να αποτελούν προγνωστικό δείκτη υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας μετά από ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό και για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Συνεπώς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων για την ακολουθούμενη θεραπευτική στρατηγική (έλεγχος ρυθμού ή συχνότητας). ABSTRACT The levels of NT-pro-BNP as a predictor of recurrence of paroxysmal atrial fibrillation Ι. MAVRODIMITRAKIS, 1 A. MOUTSIOS-RENTZOS, 2 M. PIAGKOU, 3 N. KOUVELAS, 1 T. ILIOPOULOS 1 1 Department of Cardiology, 251 General Air Force Hospital, Athens, 2 Department of Pre-School Education and Educational Design, School of Humanities, University of the Egean, Rhodes, 3 Department of Anatomy, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2012, 29(3): OBJECTIVE Left ventricular (LV) dysfunction has been linked with increased recurrence of atrial fibrillation (AF). The role of natriuretic peptides as a prognostic indicator of AF has not been fully clarified. This study investigated whether or not the level of NT-pro-BNP may be used as a satisfactory predictor of 6-month recurrence of paroxysmal AF in patients with preserved LV ejection fraction. In addition, the prognostic value of NT-pro-BNP levels in such cases was compared with that of the left atrial size. METHOD The study included 31 patients (54.8% male, mean age: 61.61±3.51 years), all of whom had preserved LV ejection fraction and were hospitalized because of a new episode of paroxysmal AF. These patients were followed for a period of 6 months after cardioversion to sinus rhythm. The study population was classified into 2 groups: Group A (n=15) consisted of patients that relapsed back to AF within 6 months, and Group B (n=16) patients that preserved sinus rhythm. Measurement was made of the levels of NT-pro-BNP and of the left atrial size (by transthoracic echocardiography), before and after the reversion. RESULTS Logistic regression analysis showed that NT-pro-BNP levels predicted the 6-month recurrence of AF (total prognostic value 87.1%, Nagelkerke s R²=0.664, Wald criterion: p<0.05, 95% CI: ) more efficiently than the left atrial size (total prognostic value 71.1%, Nagelkerke s R²=0.364, Wald criterion: p<0.01, 95% CI: ). ROC analysis revealed that the NT-pro-BNP values above 324 pg/ml can predict the 6-month recurrence of AF with 93.3% sensitivity and 75% specificity. CONCLUSIONS The levels of NT-pro-BNP appear to be a satisfactory prognostic indicator of recurrence of paroxysmal atrial fibrillation within 6 months for patients with preserved LV ejection fraction. Key words: Atrial fibrillation, Natriuretic peptides, Recurrence Βιβλιογραφία 1. CHUGH SS, BLACKSHEAR JL, SHEN WK, HAMMILL SC, GERSH BJ. Epidemiology and natural history of atrial fibrillation: Clinical implications. J Am Coll Cardiol 2001, 37: BENJAMIN EJ, WOLF PA, D AGOSTINO RB, SILBERSHATZ H, KANNEL WB, LEVY D. Impact of atrial fibrillation on the risk of death: The Framingham Heart Study. Circulation 1998, 98: VAN GELDER IC, CRIJNS HJ, TIELEMAN RG, BRÜGEMANN J, DE KAM PJ, GOSSELINK AT ET AL. Chronic atrial fibrillation. Success of serial cardioversion therapy and safety of oral anticoagulation. Arch Intern Med 1996, 156: DUYTSCHAEVER M, HAERYNCK F, TAVERNIER R, JORDAENS L. Factors influencing long-term persistence of sinus rhythm after a first electrical cardioversion for atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol 1998, 21: ALT E, AMMER R, LEHMANN G, PÜTTER K, AYERS GM, PASQUANTONIO J ET AL. Patient characteristics and underlying heart disease as predictors of recurrent atrial fibrillation after internal and external cardioversion in patients treated with oral sotalol. Am Heart J 1997, 134: CHEN HH, BURNETT JC Jr. The natriuretic peptides in heart fail-

7 368 Ι. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ και συν ure: Diagnostic and therapeutic potentials. Proc Assoc Am Physicians 1999, 111: WIESE S, BREYER T, DRAGU A, WAKILI R, BURKARD T, SCHMIDT- SCHWEDA S ET AL. Gene expression of brain natriuretic peptide in isolated atrial and ventricular myocardium: Influence of angiotensin II and diastolic fiber length. Circulation 2000, 102: HORIE H, TSUTAMOTO T, MINAI K, HAYASHI M, KITO O, KINOSHITA K. Brain natriuretic peptide predicts chronic atrial fibrillation after ventricular pacing in patients with sick sinus syndrome. Jpn Circ J 2000, 64: WAZNI OM, MARTIN DO, MARROUCHE NF, LATIF AA, ZIADA K, SHAARAOUI M ET AL. Plasma B-type natriuretic peptide levels predict postoperative atrial fibrillation in patients undergoing cardiac surgery. Circulation 2004, 110: SHIN DI, JAEKEL K, SCHLEY P, SAUSE A, MÜLLER M, FUETH R ET AL. Plasma levels of NT-pro-BNP in patients with atrial fibrillation before and after electrical cardioversion. Z Kardiol 2005, 94: DANICEK V, THEODOROVIC N, BAR-CHAIM S, MILLER A, VERED Z, KOREN-MORAG N ET AL. Sinus rhythm restoration after atrial fibrillation: The clinical value of N-terminal pro-bnp measurements. Pacing Clin Electrophysiol 2008, 31: ARRIBAS-LEAL JM, PASCUAL-FIGAL DA, TORNEL-OSORIO PL, GUTIÉR- REZ-GARCÍA F, GARCÍA-PUENTE DEL CORRAL JJ, RAY-LÓPEZ VG ET AL. Epidemiology and new predictors of atrial fibrillation after coronary surgery. Rev Esp Cardiol 2007, 60: SANNA T, SONAGLIONI A, PIERONI M, DELLO RUSSO A, PELARGO- NIO G, CASELLA M ET AL. Baseline NT-pro-BNP levels and arrhythmia recurrence in outpatients undergoing elective cardioversion of persistent atrial fibrillation: A survival analysis. Indian Pacing Electrophysiol J 2009, 9: OLSHANSKY B, HELLER EN, MITCHELL LB, CHANDLER M, SLATER W, GREEN M ET AL. Are transthoracic echocardiographic parameters associated with atrial fibrillation recurrence or stroke? Results from the atrial fibrillation follow-up investigation of rhythm management (AFFIRM) study. J Am Coll Cardiol 2005, 45: OKÇÜN B, YIGIT Z, KÜÇÜKOGLU MS, MUTLU H, SANSOY V, GÜZELSOY D ET AL. Predictors for maintenance of sinus rhythm after cardioversion in patients with nonvalvular atrial fibrillation. Echocardiography 2002, 19: JOFFY S, ROSNER MH. Natriuretic peptides in ESRD. Am J Kidney Dis 2005, 46: TSUTAMOTO T, BITO K, KINOSHITA M. Plasma atrial natriuretic polypeptide as an index of left ventricular end-diastolic pressure in patients with chronic left-sided heart failure. Am Heart J 1989, 117: HASEGAWA K, FUJIWARA H, DOYAMA K, MUKOYAMA M, NAKAO K, FUJIWARA T ET AL. Ventricular expression of atrial and brain natriuretic peptids in dilated cardiomyopathy. An immunohistocytochemical study of the endomyocardial biopsy specimens using specific monoclonal antibodies. Am J Pathol 1993, 142: CUI Q, ZHANG W, WANG H, SUN X, YANG H, MENG X ET AL. Left and right atrial size and the occurrence predictors in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Int J Cardiol 2008, 130: TANI T, TANABE K, ONO M, YAMAGUCHI K, OKADA M, SUMIDA T ET AL. Left atrial volume and the risk of paroxysmal atrial fibrillation in patients with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr 2004, 17: GOULD PA, GULA LJ, BHAYANA V, SUBBIAH RN, BENTLEY C, YEE R ET AL. Characterization of cardiac brain natriuretic peptide release in patients with paroxysmal atrial fibrillation undergoing left atrial ablation. Circ Arrhythm Electrophysiol 2010, 3: MOON J, YOON JH. Atrial mechanical function rather than left atrium size as a predictor in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Korean Circulation J 2006, 36: PILLARISETTI J, PATEL A, BOC K, BOMMANA S, SAWERS Y, VANGA S ET AL. Evolution of paroxysmal atrial fibrillation to persistent or permanent atrial fibrillation: Predictors of progression. JA- FIB 2009, 1: AL-OMARI MA, FINSTEIN J, APPLETON CP, BARNES ME, TSANG TS. Echocardiographic assessment of left ventricular diastolic function and filling pressure in atrial fibrillation. Am J Cardiol 2008, 101: MALOUF JF, KANAGALA R, AL ATAWI FO, ROSALES AG, DAVISON DE, MURALI NS ET AL. High sensitivity C-reactive protein: A novel predictor for recurrence of atrial fibrillation after successful cardioversion. J Am Coll Cardiol 2005, 46: ZARAUZA J, RODRÍGUEZ LERA MJ, FARIÑAS ALVAREZ C, HERNANDO JP, CEBALLOS B, GUTIÉRREZ B ET AL. Relationship between C-reactive protein level and early recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion. Rev Esp Cardiol 2006, 59: LIU J, FANG PH, DIBS S, HOU Y, LI XF, ZHANG S. High-sensitivity C- reactive protein as a predictor of atrial fibrillation recurrence after primary circumferential pulmonary vein isolation. Pacing Clin Electrophysiol 2011, 34: LIU T, LI G, LI L, KORANTZOPOULOS P. Association between C-reactive protein and recurrence of atrial fibrillation after successful electrical cardioversion: A meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2007, 49: KALLERGIS EM, MANIOS EG, KANOUPAKIS EM, MAVRAKIS HE, KOLY- VAKI SG, LYRARAKIS GM ET AL. The role of post-cardioversion time course of hs-crp in clarifying the relationship between inflammation and persistence of atrial fibrillation. Heart 2008, 94: Corresponding author: I. Mavrodimitrakis, 3 Kanellopoulou Ave., GR Athens, Greece

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα;

Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα; Πρέπει η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής να γίνεται νωρίτερα; Στυλιανός Τζέης MD, PhD, FESC Καρδιολογικό Τμήμα, Ερρίκος Ντυνάν Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής κατευθυντήριες οδηγίες European Heart Journal

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική.

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική. Η χρησιμότητα του TDI TEI INDEX στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την αιμοκάθαρση. Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες

Επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες Επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες Σκεύος Σιδερής Επιμελητής Α Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Ventricular Arrhythmias Ventricular arrhythmias, ranging from asymptomatic ventricular

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια ομάδων εργασίας

Σεμινάρια ομάδων εργασίας Σεμινάρια ομάδων εργασίας ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΑΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πνευμονική Υπέρταση Πνευμονική Υπέρταση είναι η παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Η συχνότητα της Κολπικής Μαρμαρυγής αυξάνεται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΑ 22-24/5/2015 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ! Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας! ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης

Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Μανώλης Φουκαράκης Αδυναμίες στην εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας Μανώλης Φουκαράκης Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης Η εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας είναι η κυριώτερη εφαρμογή της ηχοκαρδιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΙΣΟΟΓΚΩΤΙΚΗ ΧΑΛΑΣΗ-ΤΑΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Ο ρόλος του ινωδογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Τούσουλης* *A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά

Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΘΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Γ ΠΑΘOΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Διάγνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ NOΣOKOMEIO AXEΠA ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΠΗΣ παροδική απώλεια συνείδησης λόγω παροδικής εγκεφαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος A Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος ς Καμπερίδης Κατάταξη Μυοκαρδιοπαθει

Διαβάστε περισσότερα

Ablation: Ενδείξεις και κλινικά αποτελέσματα NΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Ablation: Ενδείξεις και κλινικά αποτελέσματα NΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ablation: Ενδείξεις και κλινικά αποτελέσματα NΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ Γ Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/κης AV nodal ablation using DC shock Κατάλυση με υψίσυχνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής. Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν»

Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής. Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν» Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ερρίκος Ντυνάν» Σύγχρονη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής 1.Αντιπηκτική Αγωγή 2.Έλεγχος συχνότητας 3.Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 9 14 ετών

Παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 9 14 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής

Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής Νικόλαος Φραγκάκης Λέκτορας Καρδιολογίας, FESC Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης What is an hybrid therapy? Αποτελεί συνδυασµό διαφορετικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα γνωστό παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Η αποδεκτή τιμή της αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΜΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών

Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων. αντιπηκτικών Περιορισμοί στη χρήση των νεότερων αντιπηκτικών Στέλιος Τζέης MD, PhD, FESC Επιμελητής A - Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΥΠΕΡ νεότερων αντιπηκτικών γιατί. Προβλέψιμη φαρμακοκινητική /

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Προεκλαμψία Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Ο έλεγχος για προεκλαμψία μεταξύ των εβδομάδων 11 έως 13+6 μπορεί να εντοπίσει κυήσεις υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας τη θεραπεία με α σπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Ευδοξία Μπουτμπάρα, Δήμητρα Κεσίδου, Θ. Γεωργιάδης, Σ. Παραστατίδης, Γεωργία Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,MD,FESC ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,MD,FESC ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,MD,FESC ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Άνδρας 79 ετών οποίος προσήλθε λόγω δύσπνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(2):234-244 Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Γκότσης, Ι. Κερασίδου, Α. Γκαγκάλης, Α. Ρησγγίτς, Α. Κουτσογιάννη, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού;

Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού; ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / ORIGINAL ARTICLE Παιδί βαρήκοο ή με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού; Hard of hearing child or suffering from autism spectrum disorder? Χειμώνα Θ 1 Βλατάκη Μ 2 Πρώιμος Ε 1 Παπουτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΛΙΠΟΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΛΙΠΟΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΛΙΠΟΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Κουτσογιαννίδης Χ, Ανανιάδου Ο, Διπλάρης Κ, Μαδέσης Α, Κάψας Γ, Καραγκούνης Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιστορικό εργαστηριακό προφίλ! Αθλητής, 17 ετών από 4ηµέρου αναφέρει εµπύρετο, οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

1. Μηδέν άγαν; Γεώργιος Ανδρικόπουλος, MD, PhD, FESC, ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

1. Μηδέν άγαν; Γεώργιος Ανδρικόπουλος, MD, PhD, FESC, ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Επιτυχής επέμβαση κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενή με CHADS VASc score 1. Μηδέν άγαν; Γεώργιος Ανδρικόπουλος, MD, PhD, FESC, ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος

4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Αρρυθμίες στις γυναίκες. Τι ιδιαίτερο; 4 o Συνέδριο Eπεμβατικής καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Karen Yee A recent report of the Euro Heart project

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου Τσινοπούλου¹, Μ. Γραμματικοπούλου¹, Ε. Εμμανουηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 162 Σύγκριση της επίδρασης της Μοντελουκάστης και των Εισπνεομένων Στεροειδών στο Εκπνεόμενο Μονοξείδιο του Αζώτου (eno) και την αναπνευστική λειτουργία σε ασθματικά παιδιά Ε. Χατζηαγόρου 1, Β. Αβραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η επίδραση της υποβοήθησης με παραορτική αντλία αντιώθησης (PULVAD) στη μηχανοενεργητική της αριστερής κοιλίας σε χοίρειο

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανιςμοί ςτην κολπική μαρμαρυγή: η κλινική ςημαςία τουσ Π Φλεβάρθ 2 η Πανεπιςτημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοςοκομείο Αττικόν, Αθήνα Atrial Fibrillation Initiation, Maintenance,

Διαβάστε περισσότερα

Υπερκοιλιακές Αρρυθµίες Αντιµετώπιση. Σκεύος Σιδερής Επιµελητής Α Καρδιολογικό Τµήµα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών

Υπερκοιλιακές Αρρυθµίες Αντιµετώπιση. Σκεύος Σιδερής Επιµελητής Α Καρδιολογικό Τµήµα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών Υπερκοιλιακές Αρρυθµίες Αντιµετώπιση Σκεύος Σιδερής Επιµελητής Α Καρδιολογικό Τµήµα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών Εάν τα επάρµατα P ή τα µαρµαρυγικά ή πτερυγικά κύµατα αναγνωρίζονται εύκολα, ο µηχανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:02 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:23

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:02 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:23 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (εγχείρηση bypass) με πάλλουσα καρδιά συγκριτικά με την κλασική αορτοστεφανιαία παράκαμψη: καλύτερα άμεσα οφέλη μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους κινδύνους και ανάγκη νέας επαναιμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα