Ανάπτυξη Προτύπων για την Περιγραφή της Κίνησης των Μοτοσυκλετιστών σε Αστικές Αρτηρίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Προτύπων για την Περιγραφή της Κίνησης των Μοτοσυκλετιστών σε Αστικές Αρτηρίες"

Transcript

1 Ανάπτυξη Προτύπων για την Περιγραφή της Κίνησης των Μοτοσυκλετιστών σε Αστικές Αρτηρίες Παρασκευή Καταχανάκη 1, Εμμανουήλ Μπαρμπουνάκης 1, Υποψ. Διδάκτωρ, Ελένη Βλαχογιάννη 1, Ph.D., Ιωάννης Γκόλιας 1, Ph.D. 1 Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την κίνηση των μοτοσυκλετιστών κατά το φαινόμενο της προσπέρασης. Τα δεδομένα που βασίζονται σε πραγματικές μετρήσεις συλλέχθηκαν από τις τροχιές των οχημάτων μέσω βιντεοσκόπησης της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη Λεωφόρο Μεσογείων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά πρότυπα δομικών εξισώσεων για να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί η επιρροή των μεταβλητών σε συνθήκες προσπέρασης του δικυκλιστή. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ο μοτοσυκλετιστής επηρεάζεται σημαντικά από τo διαθέσιμο χώρο που έχει γύρω του για να κινηθεί, καθώς και από τις αποστάσεις που διατηρεί με το όχημα που προσπερνάται και με το όχημα που βρίσκεται πίσω από αυτόν. Λέξεις κλειδιά: δίκυκλα, επιρροή, προσπέραση, τροχιά κίνησης, μοτοσυκλετιστής, μοντέλα δομικών εξισώσεων. Abstract The aim of this paper is to reveal the significant factors that describe motorcyclists movement during overtaking. Powered Two Wheelers (PTW) trajectory data was obtained using video recordings from Mesogion Avenue, a major urban arterial in Athens, Greece. Moreover, Structural Equation Models were used to assess the effect of various variables on PTW overtaking. Results show that the PTW driver is significantly influenced by the available area he/she has for maneuvering, the distance from the lead vehicle and the distance from the vehicle behind the subject PTW. Keywords: Powered Two Wheelers (PTW), influence, overtaking, trajectory, motorcyclist, Structural Equation Models (SEM). 1. Εισαγωγή Τα δίκυκλα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα και είναι εξίσου διαδεδομένα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ευελιξία κίνησης σε οδούς όπου επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι γρήγορες και άνετες μετακινήσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, το χαμηλό κόστος απόκτησης, χρήσης και συντήρησής της, καθώς και η εύκολη στάθμευση, είναι κάποια από τα πλεονεκτήματα που κάνουν τον αριθμό των δικύκλων να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια (ACEM, 2015)

2 Η ευελιξία των μοτοσυκλετών στις κινήσεις τους και το μικρό τους πλάτος κάνουν τις τροχιές που διαγράφουν πολύπλοκες και εξαιρετικά δύσκολο να διερευνηθούν. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με άλλους τύπους οχημάτων στις οδούς, που κινούνται με τελείως διαφορετικό τρόπο, αυξάνουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου. Ένα τρόπος να διερευνηθούν οι τροχιές των μοτοσυκλετών είναι με διεξαγωγή ερευνών βασισμένες στην προσομοίωση (Bonte et al., 2007; Meng et al., 2007; Dey et al., 2008; Lan et al., 2009; Dey and Chandra 2009). Στη βιβλιογραφία μπορούν να βρεθούν κάποιες έρευνες που αφορούν σε ανάλυση των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών της κίνησης των μοτοσυκλετιστών και βασίζονται σε πραγματικές μετρήσεις (Neubert et al., 1999; Oketch et al., 2003; Minh et al., 2005; Henakom et al., 2008). Πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες εστιάζονται και στα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας των μοτοσυκλετιστών που προκύπτουν από πραγματικές μετρήσεις με βιντεοσκόπηση της κυκλοφορίας (Lee 2007; Lee et al., 2012; Barmpounakis et al., 2014; Vlahogianni 2014; Vlahogianni et al., 2014; Barmpounakis et al., 2015; Wong and Lee, 2015). 2. Μεθοδολογία 2.1 Περιοχή μελέτης και συλλογής δεδομένων Η περιοχή μελέτης που επιλέχθηκε είναι μία αστική αρτηρία με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και νησίδα στη μέση, ώστε να αποφεύγονται σύνθετα φαινόμενα όπως η είσοδος οχημάτων από την μία κατεύθυνση στην άλλη σε περίπτωση προσπέρασης. Επιπλέον, το υπό μελέτη τμήμα της οδού θα έπρεπε να μην είναι κοντά σε σηματοδοτούμενο κόμβο ώστε να μην επηρεάζεται η οδηγική συμπεριφορά των δικυκλιστών από τη σηματοδότηση. Επίσης, έπρεπε να αποφευχθούν σημεία εισόδου/εξόδου οχημάτων από καταστήματα στην οδό ή στάσεις λεωφορείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φυσιολογική ροή των οχημάτων. Τέλος, άλλη μία προϋπόθεση για την καλύτερη αξιοπιστία των μετρήσεων και μείωσης του σφάλματός τους, ήταν η ύπαρξη ενός υπερυψωμένου σημείου πάνω από την οδό για την τοποθέτηση της βιντεοκάμερας (Lee et al. 2008). Η πεζογέφυρα της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της οδού Κατεχάκη ύψους περίπου 15 μέτρων πάνω από το οδόστρωμα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν (Σχήμα 1). Παρακάτω περιγράφεται και η διαδικασία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και σε προγενέστερη έρευνα (Barmpounakis et al. 2014). Σχήμα 1: Πεζογέφυρα Calatrava και τοποθέτηση της βιντεοκάμερας - 2 -

3 Τα δεδομένα συλλέγονται µέσω εγγραφής βίντεο από την πραγματική κυκλοφορία. Σημειώνεται ότι για καλύτερη αποτύπωση του φαινομένου, οι εγγραφές των βίντεο έγιναν σε καλές καιρικές συνθήκες και ορατότητα, ώστε να μην επηρεάζεται αφετέρου η ποιότητα των βίντεο όπως και η οδηγική συμπεριφορά των δικυκλιστών. Η τελική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε, αφορούσε αποκλειστικά περιπτώσεις προσπεράσεων του δίκυκλου, επιτυχημένες ή μη (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 850 απόπειρες προσπέρασης, από τις οποίες στις 526 το δίκυκλο κατάφερε να περάσει μπροστά από το προπορευόμενο όχημα (Επιτυχημένες Προσπεράσεις) ενώ στις 324 όχι (Αποτυχημένες Προσπεράσεις). Οι απόπειρες προσπάθειας κατηγοριοποιούνται περαιτέρω ανάλογα με τον τύπο του δίκυκλου και το είδος προσπέρασης (Barmpounakis et al., 2014). Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση επιτυχημένων και μη προσπεράσεων ανά μέγεθος κυβισμού και ανά είδος προσπέρασης Τύπος Αντικείμενου Δίκυκλου Είδος Προσπέρασης Επιτυχημένες Προσπεράσεις Αποτυχημένες Προσπεράσεις Σκούτερ Μοτοσυκλέτα On the fly Oblique Maneuver Σύνολο Σύνολο Επιπλέον, κατά τη συλλογή των δεδομένων, μετρήθηκαν 26 μεταβλητές κατά την επεξεργασία των βίντεο και 4 συμπληρωματικές μεταβλητές (Diff, distance_xy, opening, bd) προέκυψαν από τις ήδη παρατηρηθείσες, αφού θεωρήθηκαν σημαντικές για την καλύτερη αποτύπωση του φαινομένου (Πίνακας 2)

4 Πίνακας 2: Περιγραφή των μεταβλητών Μεταβλητές Περιγραφή lane Δεξιά ή Αριστερή λωρίδα στην οποία κινείται το δίκυκλο Veh_TypeM Τύπος του Δικύκλου (σκούτερ ή µοτοσυκλέτα) Vm Ταχύτητα του Αντικείµενου Δικύκλου PTW s Speed (km/hr) Veh_Type1 Τύπος του Οχήµατος που προσπερνάται (σκούτερ, µοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, φορτηγό) Veh_RL Δεξιά ή Αριστερή λωρίδα που κινείται το όχηµα που προσπερνάται (0/1) V1 Ταχύτητα του Οχήµατος 1 (km/hr) Veh_Type0 Τύπος του Οχήµατος 0 (σκούτερ, µοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, φορτηγό) Veh_Type2 Τύπος του Οχήµατος 2 (σκούτερ, µοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, φορτηγό) Veh_Type3 Τύπος του Οχήµατος 3 (σκούτερ, µοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, φορτηγό) d0 Απόσταση µεταξύ Οχήµατος 0 και 1 (m) d1 Απόσταση µεταξύ Οχήµατος 2 και 3 (m) d2 Διαµήκης Απόσταση µεταξύ Οχήµατος 1 και 3 (m) d3 Εγκάρσια Απόσταση µεταξύ Οχήµατος 1 και 3 (m Sx Εγκάρσια απόσταση µεταξύ του Αντικειµένου Δικύκλου και του Οχήµατος που προσπερνάται (m) Sy Διαµήκης απόσταση µεταξύ του Αντικειµένου Δικύκλου και του Οχήµατος που προσπερνάται (m) Sm Τοποθέτηση του Δίκυκλου ως προς την άκρη του οδοστρώματος (m) S1 Τοποθέτηση του Οχήματος 1 ως προς την άκρη του οδοστρώματος (m) b_x Εγκάρσια απόσταση μεταξύ Δίκυκλου και Οχήματος 2 (σε m) b_y Οριζόντια απόσταση μεταξύ Δίκυκλου και οχήματος 2 (σε m) V2 Ταχύτητα του Οχήµατος 2 (km/hr) V3 Ταχύτητα του Οχήµατος 3 (km/hr) Diff Διαφορά ταχύτητας μεταξύ του Αντικείμενου Δικύκλου και του Οχήματος 1, (Diff=V m -V 1 ) (km/hr) distance_xy Απόσταση µεταξύ του Αντικείµενου Δικύκλου και του οχήµατος 1, (S 2 x +S 2 y ) 0.5 (m) bd Απόσταση μεταξύ του Αντικείμενου Δικύκλου και του οχήματος 2, bd= (b_x 2 + b_y 2 ) 0.5 (σε m) opening Άνοιγµα µπροστά από το όχηµα 1, Opening=(d 2 2 +d 2 3 ) 0.5 (m) platoon Ύπαρξη φάλαγγας, το αντικείµενο δίκυκλο είναι ο αρχηγός (0/1) sum_platoon Σύνολο Δικύκλων που κινούνται στη φάλαγγα (αν υφίσταται) helmet Ο µοτοσυκλετιστής φοράει κράνος (0/1) passenger Υπάρχει δεύτερος αναβάτης στο δίκυκλο (0/1) on_the_fly Αν η προσπέραση είναι On The Fly παίρνει την τιµή 1, αλλιώς 0-4 -

5 Οι κύριες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα δομικών εξισώσεων παρουσιάζονται στο παρακάτω σκαρίφημα (Σχήμα 2). Σχήμα 2: Σκαρίφημα για τον ορισμό των μεταβλητών Πίνακας 3: Πίνακας περιγραφικής στατιστικής και κατανομών Μέση Τιμή Διακύμαν ση Τυπ. Απόκλιση Τυπ. Σφάλμα Min Max Κατανομή Vm Log Logistic (3P) V Log Logistic (3P) d Log. Pearson 3 d Johnson SB V Log Pearson 3 V Burr Sm Normal S Cauchy bd Johnson SB opening Beta distance_ xy Gen. Pareto Για τις ταχύτητες των εξεταζόμενων οχημάτων, παρατηρείται ότι η ταχύτητα που αναπτύσσει το δίκυκλο (Vm) έχει την μεγαλύτερη μέση τιμή (82 km/hr) σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό - 5 -

6 υποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ευελιξία των δίκυκλων και τις υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσουν, προκειμένου να φθάσουν συντομότερα στον προορισμό τους. Ενώ η μέση ταχύτητα (V1) του οχήματος που προσπερνάται, είναι στα 66 km/hr. Τις μικρότερες τιμές διακύμανσης τις έχουμε για τις μεταβλητές Sm και S1 καθώς και το μικρότερο τυπικό σφάλμα. Όσο μικρότερο είναι το τυπικό σφάλμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η κατανομή Johnson SB περιγράφει κατάλληλα την μεταβλητή bd. Η μέση τιμή της είναι 20.06m. Η μέγιστη τιμή της είναι στα 76.65m ενώ η ελάχιστη στα 0.50m. Τη μέγιστη πυκνότητα την έχουμε για το εύρος τιμών m, γεγονός που δείχνει ότι το Όχημα 2, που βρίσκεται πίσω από το δίκυκλο, επιλέγει να κινείται σε κοντινή απόσταση σε αυτόν. 3. Στατιστική Ανάλυση Τα στατιστικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, είναι τα πρότυπα ΜΙΜΙC (Multiple Indicators Multiple Causes), μια περίπτωση μοντελοποίησης με δομικά πρότυπα εξισώσεων (SEM), γνωστά επίσης και ως μοντελοποίηση με λανθάνουσες μεταβλητές και αποτελούν μια διεξοδική τεχνική για τον έλεγχο των υποθέσεων όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των παρατηρούμενων και των μη παρατηρούμενων (λανθανουσών) μεταβλητών (Washington et al., 2010). Το πρότυπο MIMIC αποτελείται από δύο συστατικά μέρη: ένα πρότυπο μέτρησης που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ μιας λανθάνουσας μεταβλητής και τους δείκτες της και ένα δομικό πρότυπο το οποίο διευκρινίζει τις περιστασιακές σχέσεις μεταξύ λανθανουσών μεταβλητών και επεξηγεί τις περιστασιακές επιδράσεις (Σχήμα 3). Ένα πρότυπο MIMIC θεωρεί τη λανθάνουσα μεταβλητή n ως μονοδιάστατο μέγεθος και συσχετίζει τον φορέα των δεικτών y και τις παρατηρούμενες εξωγενείς μεταβλητές x που την προκαλούν με το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων: n Γχ + ε (1) y = Λn + ζ (2) Όπου Γ και Λ πίνακες αγνώστων παραμέτρων που υπολογίζονται και ε και ζ είναι όροι σφάλματος (Vlahogianni et al., 2013). Σχήμα 3: Σχηματική Απεικόνιση δομής του SEM MIMIC MODEL - 6 -

7 Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση που έγινε προέκυψαν τα μοντέλα δομικών εξισώσεων που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία απεικονίζουν τις αιτιώδεις σχέσεις που σύμφωνα με τις υποθέσεις που έγιναν συνδέουν τις μεταβλητές, καθώς και τα αριθμητικά αποτελέσματα των αναλύσεων. Τα μοντέλα δομικών εξισώσεων (Structural Equation Models SΕM) συνήθως χρησιμοποιούνται σαν μια επικυρωτική διαδικασία διαφόρων θεωρητικών υποθέσεων, επειδή δεν υπολογίζουν μόνο τις εκτιμήσεις για τους παράγοντες του μοντέλου, όπως διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των παραγόντων, τον υπολογισμό της διακύμανσης των καταλοίπων και των λαθών, αλλά εξετάζουν επίσης και το βαθμό προσαρμογής τους με τα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορα κριτήρια καταλληλότητας και στατιστικούς δείκτες καλής προσαρμογής (Hooper et al., 2008). Οι διαφορετικές δομές των μοντέλων καθορίζονται από τις διάφορες πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των διάφορων μεταβλητών και αποτιμώνται με βάση το κριτήριο AIC (Akaike's Information Criterion)και το κριτήριο BIC (Bayesian information criterion). Η επιλογή της βέλτιστης δομής μεταξύ ενός συνόλου υποψήφιων δομών μοντέλων γίνεται με την επιλογή του μοντέλου που παράγει τη μικρότερη τιμή του AIC και BIC. Για την αξιολόγηση της καλής προσαρμογής του μοντέλου γίνονται δοκιμές του λόγου πιθανοφάνειας (likelihood ratio) για τη σύγκριση του προτεινόμενου μοντέλου (proposed model) με το κορεσμένο μοντέλο (saturated model) και το βασικό μοντέλο (baseline model). Μία μεγάλη τιμή του δείκτη χ 2 σε σχέση με τους βαθμούς ελευθερίας, σημαίνει πως οι παρατηρούμενοι και εκτιμώμενοι πίνακες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Όσο μικρότερη η τιμή του δείκτη τόσο καλύτερος είναι ο βαθμός προσαρμογής του μοντέλου. Συγκρίνει, επίσης τη ρίζα των μέσων τετραγώνων των σφαλμάτων εκτίμησης RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) μαζί με την πιθανότητα του RMSEA ( Probability RMSEA) να είναι κάτω από 0.05, το υπόλοιπο ρίζας μέσων τετραγώνων (SRMR) και τον συντελεστή προσδιορισμού CD (coefficient of determination), ο οποίος είναι κάτι ανάλογο του R 2. Επιπλέον, ένα διάστημα εμπιστοσύνης (confidence interval) μπορεί να υπολογιστεί για την RMSEA. Ιδανικά, η χαμηλότερη τιμή του διαστήματος εμπιστοσύνης (90% CI) είναι πολύ κοντά στο μηδέν (ή μικρότερη από 0.05) και η ανώτερη τιμή πρέπει να είναι λιγότερη από 0.1. Μία καλή προσαρμογή για το μοντέλο παρέχει η τιμή του δείκτη SRMR όταν είναι μικρότερη του 0.08, ενώ οι δείκτες CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker Lewis), CD (coefficient of determination), επιδεικνύουν καλή προσαρμογή για τιμές κοντά στο Μοντέλο Επιρροής του Χώρου σε συνθήκες προσπέρασης Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται το πρώτο πρότυπο, το οποίο περιγράφει την επίδραση που έχουν οι προγνωστικοί παράγοντες στους δείκτες του μοντέλου, δηλαδή στους χωρικούς διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των οχημάτων 1 και 0 (d0) καθώς και των οχημάτων 2 και 3 (d1)

8 Σχήμα 4: Διάγραμμα ροής μοντέλου επιρροής του χώρου στην προσπέραση Οι παράγοντες αυτοί, όπως φαίνονται χαρακτηριστικά και στο σχήμα, δεν επιδρούν άμεσα στους δυο δείκτες d0 και d1, αλλά έμμεσα μέσω μίας μη μετρήσιμης λανθάνουσας μεταβλητής που ονομάζουμε Influence_space. Η λανθάνουσα μεταβλητή δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα και εκφράζει την επιρροή του χώρου που καταλαμβάνει ο μοτοσυκλετιστής, κατά το φαινόμενο της προσπέρασης. Η λανθάνουσα μεταβλητή (Influence_space) μπορεί να παρατηρηθεί από τους δείκτες (d0 και d1) που εκφράζουν τους χωρικούς διαχωρισμούς των τεσσάρων οχημάτων εντός των οποίων κινείται ο δικυκλιστής. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν ο δείκτης με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι ο d1 με συντελεστή έναντι 1.0 που είναι ο συντελεστής για το δείκτη d0. Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση των οχημάτων 2 και 3 (d1) είναι πιο επιρρεπής στις αυξομειώσεις των τιμών που λαμβάνουν οι προγνωστικοί παράγοντες του μοντέλου Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα στατιστικά καλής προσαρμογής (Goodness of Fit Statistics) του δομικού μοντέλου, ενώ στον Πίνακα 5 φαίνονται οι συσχετίσεις, οι διακυμάνσεις, οι συνδιακυμάνσεις καθώς και η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών

9 Πίνακας 4: Στατιστικά καλής προσαρμογής (Goodness of Fit statistics) Fit statistic Value Likelihood Ratio 9.75 χ2 (p > χ2) (0.136) Population error RMSEA % CI, lower bound 0 90% CI,upper bound Probability RMSEA Baseline comparison CFI TLI Size of residuals SRMR CD Από τον Πίνακα 5, προκύπτει ότι παράγοντες όπως είναι η διαγώνιος απόσταση του δίκυκλου με το πίσω από αυτό Όχημα 2 (bd) και η αντίστοιχη απόσταση του με το Όχημα 1 (distance_xy), η ταχύτητα του δίκυκλου (Vm) και τέλος η εγκάρσια απόσταση των οχημάτων 1 και 3 (d3), επηρεάζουν στατιστικά σε σημαντικό βαθμό τους δείκτες του μοντέλου d0 και d1. Κάθε προγνωστικός παράγοντας (predictor), έχει διαφορετικής βαρύτητας επιρροή στην τελική διαμόρφωση του μοντέλου. Συγκεκριμένα, αύξηση της απόστασης bd καθώς και της απόστασης distance_xy, έχουν θετική επιρροή στη λανθάνουσα μεταβλητή Influence_space με συντελεστή και αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι αύξηση των μεταβλητών bd και distance_xy κατά 1m, θα έχει θετική επιρροή κατά και μονάδες αντίστοιχα στη λανθάνουσα μεταβλητή και αυτή με τη σειρά της επιδρά με τους ανάλογους συντελεστές στους δείκτες του μοντέλου d0 και d1. Επιπλέον η ταχύτητα του Οχήματος 2 (V2) έχει συντελεστή επίδρασης και η γραμμική σχέση που την συνδέει με τη λανθάνουσα μεταβλητή αυξάνεται αναλογικά κατά μονάδες. Ενώ η ταχύτητα του δίκυκλου (Vm), έχει αρνητικό συντελεστή επιρροής ( ), δηλαδή αύξηση της ταχύτητας του δίκυκλου, μειώνει τους χωρικούς διαχωρισμούς d0 και d

10 Πίνακας 5: Αποτελέσματα ανάλυσης του μοντέλου επιρροής χώρου στην προσπέραση Πρώτο Δομικό Μοντέλο Εξισώσεων Αριθμός παρατηρήσεων = 850 Log Likelihood = (1) [d0] Influence_space = 1 Συντελεστής Std. Err. z p > z Structural Influence_space < S V bd d V distance_xy Vm Measurement d0 < Influence_space 1 (constrained) _cons d1 < Influence_space _cons Διακύμανση e.d e.d e.influence_space Συνδιακύμανση V 2 bd V 1 distance_xy distance_xy Vm LR test of model vs. Saturated: chi2(6) = 9.75 Prob > chi2 = Τέλος, τον μεγαλύτερο συντελεστή θετικής επιρροής τον έχει η μεταβλητή d3, η εγκάρσια απόσταση του Οχήματος 1 με το Όχημα 3 και η γραμμική σχέση της μεταβλητής με τη λανθάνουσα μεταβλητή Influence_space αυξάνεται αναλογικά κατά μονάδες. 3.2 Μοντέλο Επιρροής των μεταβλητών bd και opening σε συνθήκες προσπέρασης Το δεύτερο πρότυπο που δημιουργήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα 5 και περιγράφει την επίδραση που έχει ένα διαφορετικό σετ μεταβλητών στο «άνοιγμα» που δημιουργείται από τα οχήματα 1 και 3 (opening) και την διαγώνια απόσταση που έχει ο μοτοσυκλετιστής με το Όχημα 2 (bd). Οι παράγοντες αυτοί, δεν επιδρούν άμεσα στους δύο δείκτες που περιγράφουν

11 τις αποστάσεις (bd) και (opening), αλλά έμμεσα μέσω της μη μετρήσιμης λανθάνουσας μεταβλητής «Influence». Η λανθάνουσα μεταβλητή δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα και εκφράζει το άνοιγμα που έχει διαθέσιμο ο μοτοσυκλετιστής για να προσπαθήσει να προσπεράσει και από την απόσταση που τον πλησιάζει το όχημα που βρίσκεται πίσω του (Όχημα 2). Σχήμα 5: Διάγραμμα ροής μοντέλου επιρροής των μεταβλητών bd και opening Η λανθάνουσα μεταβλητή (Influence) μπορεί να παρατηρηθεί από τους δείκτες (opening και bd) που εκφράζουν το «άνοιγμα» που δημιουργείται από τα οχήματα 1 και 3 (opening) και τη διαγώνια απόσταση που έχει ο μοτοσυκλετιστής με το Όχημα 2 (bd). Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν ο δείκτης με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η μεταβλητή opening με συντελεστή 1.0 έναντι που είναι ο συντελεστής για το δείκτη bd. Αυτό σημαίνει ότι το άνοιγμα που δημιουργείται από το όχημα (1) με το όχημα (3) (opening), είναι πιο επιρρεπής στις αυξομειώσεις των τιμών που λαμβάνουν οι προγνωστικοί παράγοντες του μοντέλου. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα στατιστικά καλής προσαρμογής (Goodness of Fit statistics) του δομικού μοντέλου, ενώ στον Πίνακα 7 φαίνονται οι συσχετίσεις, οι διακυμάνσεις, οι συνδιακυμάνσεις καθώς και η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών

12 Πίνακας 6: Στατιστικά καλής προσαρμογής (Goodness of Fit statistics) Fit statistic Value Likelihood Ratio χ2 (p > χ2) 4.13 (0.041) Population error RMSEA % CI, lower bound % CI,upper bound Probability RMSEA Baseline comparison CFI TLI Size of residuals SRMR CD Από τον Πίνακα 6, προκύπτει ότι όλοι οι προγνωστικοί παράγοντες είναι στατιστικά σημαντικοί. Αναλυτικά, θετική επιρροή στη λανθάνουσα μεταβλητή Influence, έχουν οι μεταβλητές Veh_Type1, distance_xy, S1, και Vm με τον μεγαλύτερο συντελεστή επίδρασης να τον έχει η μεταβλητή S1 (5.946) όπου είναι η τοποθέτηση του οχήματος 1 ως προς την άκρη του οδοστρώματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αύξηση της S1 κατά 1m, θα έχει θετική επιρροή κατά μονάδες αντίστοιχα στη λανθάνουσα μεταβλητή και αυτή με τη σειρά της επιδρά με τους ανάλογους συντελεστές στους δείκτες του μοντέλου bd και opening. Τέλος, η ταχύτητα του οχήματος 2 (V2) και ο χωρικός διαχωρισμός των οχημάτων 1 και 0 (d0), επιδρούν αρνητικά στη λανθάνουσα μεταβλητή Influence, γεγονός που σημαίνει ότι αύξηση της τιμής των μεταβλητών αυτών συνεπάγεται μείωση της τιμής της λανθάνουσας μεταβλητής και αυτή με τη σειρά της προκαλεί ανάλογη μείωση των τιμών των δεικτών του μοντέλου bd και opening

13 Πίνακας 7: Αποτελέσματα ανάλυσης του μοντέλου επιρροής χώρου στην προσπέραση Δεύτερο Δομικό Μοντέλο Εξισώσεων Αριθμός παρατηρήσεων = 532 Log Likelihood = (1) [opening]influence= 1 ( 2) [var(e.opening)]_cons = 1 Συντελεστής Std. Err. z p > z Structural Influence < Veh_type distance_xy S Vm d V Measurement opening < Influence 1 (constrained) _cons bd < Influence _cons Διακύμανση e.opening (constrained) e.s e.influence Συνδιακύμανση veh_type1 S distance_xy vm LR test of model vs. Saturated: chi2(6) = 4.13 Prob > chi2 = Συμπεράσματα Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της κίνησης των δικύκλων σε συνθήκες προσπέρασης. Δημιουργήθηκαν δύο πρότυπα δομικών εξισώσεων με τη χρήση των πρότυπων ΜΙΜΙC (Multiple Indicators Multiple Causes). Το πρώτο δομικό πρότυπο, εξετάζει την επιρροή του χώρου στον οποίο κινείται το δίκυκλο σε συνθήκες προσπέρασης. Θεωρήθηκε η επίδραση του χώρου σαν μία λανθάνουσα μεταβλητή (Influence_space). Προκύπτει ότι ο χώρος που έχει ο αναβάτης για να κινηθεί επηρεάζει τη διαδικασία της προσπέρασης, αφού του δίνεται η ευκαιρία να κινηθεί με μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη ασφάλεια για να εκτελέσει την προσπέραση. Φαίνεται ότι όταν ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του αρκετό χώρο για

14 προσπέραση μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οχήματός του, όπως η επιτάχυνσή του, το μικρό πλάτος του και η μεγαλύτερη ευελιξία. Το δεύτερο δομικό πρότυπο, εξετάζει την επιρροή του ανοίγματος που βλέπει ο δικυκλιστής για να προσπεράσει και την απόσταση από το όχημα πίσω του. Η επίδραση αυτή εκφράζεται με μία λανθάνουσα μεταβλητή (Influence). Προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της προσπέρασης είναι σημαντική για ένα δικυκλιστή όχι μόνο η απόσταση από το μπροστινό όχημα, όπως είχε βρεθεί σε προηγούμενη έρευνα (Barmpounakis et al., 2014) αλλά και η απόσταση από το όχημα που κινείται πίσω από το δίκυκλο. Ουσιαστικά, περιγράφεται η συμπεριφορά κατά την οποία ο αναβάτης οφείλει πριν προσπεράσει όχι μόνο να βρει το κατάλληλο άνοιγμα, αλλά να σιγουρευτεί ότι κάποιο όχημα δεν κινείται επικίνδυνα πίσω από αυτό, πχ κοιτάζοντας τον αριστερό καθρέφτη του. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας εξηγούν μερικώς τον τρόπο αλληλεπίδρασης των δικύκλων με τα υπόλοιπα οχήματα και βοηθούν στην κατανόηση της επιρροής τους στην κυκλοφορία σε μακροσκοπικό επίπεδο. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τύπους αστικών αρτηριών, όπου θα μπορούσαν να παρατηρηθούν πιο σύνθετα φαινόμενα. Για παράδειγμα, σε οδό με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ή αρτηρίες χωρίς κεντρική νησίδα. Τέλος, ενδιαφέρον θα είχαν σημεία με διακοπτόμενη ροή και η εξέταση της αλληλεπίδρασης με ειδικού τύπου οχήματα όπως λεωφορεία ή ταξί. Τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα και στον τομέα της οδική ασφάλειας, μιας και οι μοτοσυκλετιστές αποτελούν μία ευάλωτη ομάδα μετακινουμένων που απασχολεί ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τομέα. Όσον αφορά στη διαχείριση της κυκλοφορίας, τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικών ελέγχου των μικροσκοπικών χαρακτηριστικών των οχημάτων σε μικτή ροή με στόχο τη βελτίωση της ροής σε μακροσκοπικό επίπεδο (ελαχιστοποίηση διακυμάνσεων ταχυτήτων ή αύξηση της κινητικότητας σε αστικά οδικά δίκτυα). 5. Αναφορές-Βιβλιογραφία ACEM, ACEM market update: November 2014, 1-2 Barmpounakis, E.N., Vlahogianni, E.I., Golias, J.C., Investigating Powered Two- Wheelers Overtaking Behavior in Urban Arterials. Proceedings of the 93rd Annual Meeting of the Transportation Research Board. Barmpounakis, E.N., Vlahogianni, E.I., Golias, J.C., A Game Theoretic Approach to Powered Two Wheelers Overtaking Phenomena. Proceedings of the 94th Annual Meeting of the Transportation Research Board. Bonte L., Espie S. and Mathieu P. (2007) Virtual lanes interest for motorcycles simulation, 5th European Workshop on Multi-Agent Systems, 1-17 Dey P. P., Chandra S. and Gangopadhyay S. (2008) Simulation of Mixed Traffic Flow on Two-Lane Roads, Journal of Transportation Engineering, Vol. 134, Hemakom A., Pan-ngum S. and Narupiti S. (2008) Development of the inner city followinglane changing model and meandering model of motorcycles, IEEE Intelligent Vehicles Symposium,

15 Hooper D., Joseph Coughlan and Michael R. Mullen. (2008) Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit, Electronic Journal of Business Research Methods, Vol. 6 Issue 1, Jian Ping Meng, Shi-qiang Dai, Li-yun Dong, Jie-fang Zhang (2007) Cellular automaton model for mixed traffic flow with motorcycles, Physica A, Vol. 380, Lan L. W., Chiou Y.-C., Lin Z.-S. And Hsu C.-C. (2009) A refined cellular automation model to rectify impractical vehicular movement behavior, Physica A, Vol. 388, Lee T.-C. (2007) An Agent-Based Model to Simulate Motorcycle Behaviour in Mixed Traffic Flow, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of London and Diploma of Membership of Imperial College London, Lee T.-C., Polak J.W. and Bell M.G.H. (2008) Trajectory Extractor User Manual, Version 1.0, 1-15 Lee, T.-C., Polak, J.W., Bell, M.G.H., Wigan, M.R., The kinematic features of motorcycles in congested urban networks. Accident Analysis & Prevention, Vol. 49, Minh C. C., Sano K. and Matsumoto S. (2005) The Speed, Flow and Headway Analyses of Motorcycle Traffic, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, Neubert L., Santen L., Schadschneider A. and Schreckenberg M. (1999), Single-vehicle data of highway traffic: A statistical analysis, Physical Review E, Vol. 60, Num. 6, T. Oketch (2003) Modeled Performance Characteristics of Heterogeneous Traffic Streams Containing Non-Motorized Vehicles, TRB 2003 Annual Meeting CD-ROM Vlahogianni, E. I., Karlaftis, M. G., Papageorgiou, N. and Tsentelis D. (2013) Factors Influencing Freeway Traffic Upstream of an Incident, Advances in Transportation Studies, 2014 Special Issue, Vol. 1, Vlahogianni, E.I., Yannis, G., Golias, J.C. (2014) Detecting Powered-Two-Wheeler incidents from high resolution naturalistic data. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 22, Vlahogianni, E.I. (2014) Powered-Two-Wheelers kinematic characteristics and interactions during filtering and overtaking in urban arterials. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 24, Washington, S.P., Karlaftis, M.G., and Mannering, F.L. (2010). Statistical and econometric methods for transportation data analysis. 2nd Edition, Boca Raton, FL: CRC Press. Ιστογραφία, Ελληνική Στατιστική Αρχή,

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ Eµµανουήλ Ν. Μπαρµπουνάκης, Ελένη Ι. Βλαχογιάννη, Ph.D., Ιωάννης Κ. Γκόλιας, Ph.D. Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στον Προσδιορισμό της Επικινδυνότητας κατά το Φαινόμενο της Προσπέρασης σε Αστικές Αρτηρίες

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στον Προσδιορισμό της Επικινδυνότητας κατά το Φαινόμενο της Προσπέρασης σε Αστικές Αρτηρίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στον Προσδιορισμό της Επικινδυνότητας κατά το Φαινόμενο της Προσπέρασης σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας

Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παπαντωνίου Παναγιώτης και Πετρέλλης Νικόλαος Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Παράγοντες κινδύνου, συμπεριφορά οδηγού και πιθανότητα ατυχήματος. Η περίπτωση της απόσπασης της προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ Μαριάνθη Μέρμυγκα Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ANALYSIS OF PEDESTRIAN CROSSING BEHAVIOUR IN URBAN AREAS

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ANALYSIS OF PEDESTRIAN CROSSING BEHAVIOUR IN URBAN AREAS ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ANALYSIS OF PEDESTRIAN CROSSING BEHAVIOUR IN URBAN AREAS Ελεονώρα Παπαδημητρίου Δρ. Συγκοινωνιολόγος nopapadi@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και συμπεριφορά των Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών

Στάση και συμπεριφορά των Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών Στάση και συμπεριφορά των Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών Ιωάννα Σπυροπούλου, Γιώργος Γιαννής, Ιωάννης Γκόλιας Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος, 25-26

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη 14ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας Μοτοσυκλέτες: Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Γένεση Μετακινήσεων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Γένεση Μετακινήσεων Γένεση Μετακινήσεων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή Αθροιστικά μοντέλα (Aggregate models) Ανάλυση κατά ζώνη πόσες μετακινήσεις ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Γιώργος Γιαννής, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, geyannis@central.ntua.gr Ματθαίος Καρλαύτης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, mgk@central.ntua.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 5 ο

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 5 ο Κατανομές Στατιστικών Συναρτήσεων Δύο ανεξάρτητα δείγματα από κανονική κατανομή Έστω Χ= ( Χ, Χ,..., Χ ) τ.δ. από Ν( µ, σ ) μεγέθους n και 1 n 1 1 Y = (Y, Y,..., Y ) τ.δ. από Ν( µ, σ ) 1 n 1 Χ Y ( µ µ )

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΔΥΟ ΛΩΡΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΔΥΟ ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΔΥΟ ΛΩΡΙΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο υπολογισμός της απόστασης ορατότητας προσπεράσματος όπως παρουσιάζεται στο Blue Book of the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φρόσω Γ. Κοντοδήµα και Ξένια Γ. Καρεκλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων Οδική ασφάλεια Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Στόχος Αναδρομή Ανασκόπηση του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαντζούνη, Πιπερίγκου, Χατζή. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 5 ο

Μαντζούνη, Πιπερίγκου, Χατζή. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 5 ο Κατανομές Στατιστικών Συναρτήσεων Δύο δείγματα από κανονική κατανομή Έστω Χ= ( Χ, Χ,..., Χ ) τ.δ. από Ν( µ, σ ) μεγέθους n και 1 n 1 1 Y = (Y, Y,...,Y ) τ.δ. από Ν( µ, σ ) 1 n 1 Χ Y ( µ µ ) S σ Τ ( Χ,Y)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Επίλυση: Oneway Anova Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ περισσότερων από δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός ανεξάρτητου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα Επιρροή του Τύπου Σύγκρουσης Οχημάτων στη Σοβαρότητα Οδικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Όλγα Ρεϊτζοπούλου Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό Μετσοβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι

Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά µε τη λειτουργία τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων. Επίσης, παρουσιάζεται µια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Γιώργος Γιαννής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙI (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2116)

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙI (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2116) Σελίδα 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2116) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (GLM) Επισκόπηση

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (GLM) Επισκόπηση Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (GLM) Επισκόπηση Γενική μορφή g( E[ Y X ]) Xb Κατανομή της Υ στην εκθετική οικογένεια Ανεξάρτητες παρατηρήσεις Ενας όρος για το σφάλμα g(.) Συνδετική συνάρτηση (link function)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ περισσότερων από δύο εξαρτημένων δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός επαναλαμβανόμενου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Επιβλέπων: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΜΑΡΑΓ Α ΓΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 2ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς «SPOUDAI», Vol. 41, No 2, University of Piraeus MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Του Πάνου Αναστ. Πανόπουλου Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων με τη χρήση του AMOS

Εισαγωγή στα Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων με τη χρήση του AMOS Εισαγωγή στα Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων με τη χρήση του AMOS Βασίλης Παυλόπουλος Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr users.uoa.gr/~vpavlop ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά, μέρος 3 ο Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες: Συσχέτιση μεταβλητών

Πίσω στα βασικά, μέρος 3 ο Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες: Συσχέτιση μεταβλητών Πίσω στα βασικά, μέρος 3 ο Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες: Συσχέτιση μεταβλητών Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης ΜΑΘΗΜΑ 3ο Υποδείγματα μιας εξίσωσης Οι βασικές υποθέσεις 1. Ο διαταρακτικός όρος u t είναι μια τυχαία μεταβλητή με μέσο το μηδέν. Eu t = 0 για t = 1,2,3..n 2. Η διακύμανση της τυχαίας μεταβλητής u t είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Εισαγωγή Ανάλυση Παλινδρόµησης και Συσχέτιση Απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μέθοδοι σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Είδη μεταβλητών Ποσοτικά δεδομένα (π.χ. ηλικία, ύψος, αιμοσφαιρίνη) Ποιοτικά δεδομένα (π.χ. άνδρας/γυναίκα, ναι/όχι) Διατεταγμένα (π.χ. καλό/μέτριο/κακό) 2 Περιγραφή ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων 1 Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Παραμετρικό στατιστικό κριτήριο για τη μελέτη της επίδρασης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Γιώργος Γιαννής, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ελεονώρα Παπαδημητρίου, Αθηνά Τσολάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Χαράλαμπος Σουρής Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Πωλήσεις, Δαπάνες Διαφήμισης και Αριθμός Πωλητών Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) 98 050 6 3 989

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων. Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς

Τεχνικές Προβλέψεων. Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς http://www.fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός επαναλαμβανόμενου και ενός ανεξάρτητου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δύο παράγοντες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Μεθόδων Αξιολόγησης Συστημάτων Ασφαλείας

Ανασκόπηση Μεθόδων Αξιολόγησης Συστημάτων Ασφαλείας Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 25-26 Οκτωβρίου, 2012, Βόλος Ανασκόπηση Μεθόδων Αξιολόγησης Συστημάτων Ασφαλείας Γ. Γιαννής, Π. Ευγενικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 6 ο Παράδειγμα 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις πωλήσεις (ζήτηση) ενός προϊόντος Υ (σε κιλά) από το delicatessen μιας περιοχής και τις αντίστοιχες τιμές Χ του προϊόντος (σε ευρώ ανά κιλό) για μια ορισμένη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί

Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί Σύνοψη Η παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργία υπεραστικών οδών µε δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας. Αρχικά θα περιγραφεί η κίνηση των οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων)

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 6Γ: κατά Ζεύγη t test Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η μέθοδος πρόβλεψης παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 6: Συσχέτιση και παλινδρόμηση εμπειρική προσέγγιση Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Κίβδηλες παλινδρομήσεις Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι ότι οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα