Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 2. i β. 1 ου έτους (Υ i )"

Transcript

1 Άσκηση Ο επόμενος πίνακας δίνει τους βαθμούς φοιτητών (Χ i ) στις εισαγωγικές εξετάσεις ενός κολεγίου και τους αντίστοιχους βαθμούς τους (Υ i ) στο τέλος της πρώτης χρονιάς φοίτησης στο συγκεκριμένο κολέγιο. i β. ου έτους (Υ i ) β. εισαγωγής (Χ i ) Να γίνει το διάγραμμα διασποράς (scatterplt) μεταξύ των Χ, Υ. Να κάνετε μελέτη του μοντέλου Υ = β + β Χ + ε. Συγκεκριμένα: α. Δώστε την φυσική ερμηνεία των β, β, R. β. Κάνετε τους ελέγχους σε ε.σ. α=5% και α=%: Η : β =, Η : β, και Η : β =, Η : β > Η : β =, Η : β, και Η : β =, Η : β > Η : β =.8, Η : β.8, Η : β.8, Η : β >.8, Η : β.8, Η : β <.8 Η : β =, Η : β, και σχολιάστε τα αποτελέσματα. γ. Δώστε δ.ε. με σ.ε. 95% και 99% για τα β, β και σχολιάστε τα αποτελέσματα. δ. Κάνετε το διάγραμμα διασποράς των δεδομένων (Χ,Υ) μαζί με την προσαρμοσμένη ευθεία και τις ζώνες εμπιστοσύνης (για ατομική και μέση πρόβλεψη) με σ.ε. 95% και 99%. ε. Ποιο βαθμό αναμένεται να λάβει στο ο έτος σπουδών του κάποιος που έχει βαθμό εισαγωγής 5; (να γίνει σημειακή εκτίμηση και να δοθεί το δ.ε. με σ.ε. 95% και 99%). Να δοθεί επίσης το δ.ε. συντελεστού 95% για την ατομική πρόβλεψη. Ποιος είναι περίπου ο βαθμός εισαγωγής ενός φοιτητή που είχε βαθμό ου έτους 3.5; στ. Σε ποίο σημείο Χ βρίσκουμε το μικρότερο δ.ε. για την μέση πρόβλεψη και γιατί; ποιο είναι εδώ αυτό το δ.ε.; ζ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα ανάλυσης διασποράς (ΑNOVA) και να κάνετε τον έλεγχο του μοντέλου μέσω του F-τεστ.

2 Απαντήσεις. Να γίνει το διάγραμμα διασποράς (scatterplt) μεταξύ των Χ, Υ. (/Graphs/Scatter ή /Graphs/Interactive/Scatterplt) 4, 3,5 3,,5,,5, 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 X Να κάνετε μελέτη του μοντέλου Υ = β + β Χ + ε. (/Analyze/Regressin/Linear, +/statistics/cnf. intervals) Mdel Summary Mdel R R Square Adjusted R Square Std. Errr f the Estimate,89,654,635,435 a Predictrs: (Cnstant), X ANOVA Mdel Sum f df Mean F Sig. Squares Square Regressin 6,434 6,434 33,998, Residual 3,46 8,89 Ttal 9,84 9 a Predictrs: (Cnstant), X b Dependent Variable: Unstandardized Standardized t Sig. 95% Cnfidence Interval fr B Mdel B Std. Errr Beta Lwer Bund Upper Bund (Cnstant) -,7,77 -,338,3-3,6 -,73 X,84,44,89 5,83,,537,43 a Dependent Variable: α. Δώστε την φυσική ερμηνεία των β, β, R. T μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι: Υ = β + β Χ + ε και άρα Ε(Υ) = β + β Χ. Συνεπώς, Μέσος Βαθμός ου έτους = β + β Βαθμός εισαγωγής Επομένως, το β μπορεί να ερμηνευθεί ως η (μέση) αύξηση του Βαθμού ου έτους όταν αυξηθεί ο Βαθμός εισαγωγής κατά μία μονάδα. Αντίστοιχα, το β μπορεί να θεωρηθεί ως ο (μέσος) Βαθμός ου έτους για κάποιον που (θεωρητικά) είχε μηδενικό βαθμό εισαγωγής. Τέλος, το R μπορεί να θεωρηθεί ως το ποσοστό της μεταβλητότητας των Βαθμών του ου έτους που ερμηνεύεται από το μοντέλο Υ = β + β Χ + ε. β. Κάνετε τους ελέγχους σε ε.σ. α=5% και α=%: Η : β =, Η : β, Για τον συγκεκριμένο έλεγχο λαμβάνουμε από τον πίνακα των ότι το αντίστοιχο p-value είναι (περιοχή απόρριψης: T > T )

3 p T > T ) T > 5.83). οπότε απορρίπτουμε την υπόθεση Η σε ε.σ. α=5% και α=% (. < α =.5,.). Η : β =, Η : β > Το αντίστοιχο p-value είναι (περιοχή απόρριψης: T > T ) P( T > T) T > 5.83) T > 5.83) = p. οπότε απορρίπτουμε την υπόθεση Η σε ε.σ. α = 5% και α = % (. < α =.5,.). Εναλλακτικά, αν α = 5% απορρίπτουμε όταν T > tn = t8 (.5) =.73 και αν α = % όταν T > tn = t8 (.) =.55 Επειδή T = 5,83 απορρίπτουμε και στις δύο περιπτώσεις. Η : β =, Η : β, Για τον συγκεκριμένο έλεγχο λαμβάνουμε από τον πίνακα των ότι το αντίστοιχο p-value είναι (περιοχή απόρριψης: T > T ) p T > T ) T >.338).3 οπότε απορρίπτουμε την υπόθεση Η : σε ε.σ. α = 5% (.3 < α =.5) ενώ δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η όταν το ε.σ. είναι α = % (.3 > α =.). Η : β =, Η : β > Το αντίστοιχο p-value είναι (περιοχή απόρριψης: T > T ) P( T > T) T >.338) = P( T >,338) = p.3 =.9845 οπότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η σε ε.σ. α = 5% και α = %. Εναλλακτικά, αν α = 5% απορρίπτουμε όταν T > tn = t8 (.5) =.73 και αν α = % όταν T > t a) = t (.) =.55 n ( 8 Επειδή T =.338 δεν μπορούμε να απορρίψουμε και στις δύο περιπτώσεις. Η : β =.8, Η : β.8, Ο έλεγχος αυτός δεν γίνεται αυτόματα από το πακέτο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μετασχηματίσουμε τα δεδομένα ώστε να καταλήξουμε σε έλεγχο της μορφής β =. Συγκεκριμένα λαμβάνοντας β = β.8 προκύπτει το μοντέλο = β β ε β β + + ε = β + β + X + = + (.8) X.8X X + ε Θέτοντας λοιπόν =.8X (/Transfrm/Cmpute) και εφαρμόζοντας το μοντέλο β β = + X + ε (/Analyze/Regressin/ Linear) λαμβάνουμε τον πίνακα Unstandardized Standardized t Sig. Mdel B Std. Errr Beta (Cnstant) -,7,77 -,338,3 X 3,99E-,44,65,77,785 a Dependent Variable: Παρατηρούμε ότι το αντίστοιχο p-value είναι

4 p T > T ) T >,77).785 οπότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε την H β = β. 8 σε ε.σ. α = 5% και α = %. : = Η : β.8, Η : β >.8, Το αντίστοιχο p-value είναι (περιοχή απόρριψης: T > T ) P( T > T) T >.77) T >.77).785 =.395 οπότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η σε ε.σ. α=5% και α=%. Εναλλακτικά, αν α = 5% απορρίπτουμε όταν T > tn a) = t (.5) =. 73 και αν α = % όταν ( 8 T > tn = t8 (.) =.55. Επειδή T =.77 δεν μπορούμε να απορρίψουμε και στις δύο περιπτώσεις. Η : β.8, Η : β <.8 Το αντίστοιχο p-value είναι (περιοχή απόρριψης: T < T ) P( T < T) T <.77) = P( T >.77) = p.785 =.675 οπότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η σε ε.σ. α = 5% και α = %. Εναλλακτικά, αν α = 5% απορρίπτουμε όταν T < tn = t8(.5) =.73 και αν α = % όταν T < tn = t8(.) =.55 Επειδή T =.77 δεν μπορούμε να απορρίψουμε και στις δύο περιπτώσεις. Η : β =, Η : β, Θέτουμε β = β όποτε προκύπτει το μοντέλο + = β + β X + ε = β + β X + ε + = β + β X + ε Θέτοντας λοιπόν = + (/Transfrm/Cmpute) και εφαρμόζοντας το μοντέλο β = + βx + ε (/Analyze/Regressin/ Linear) λαμβάνουμε τον πίνακα Unstandardized Standardized t Sig. Mdel B Std. Errr Beta (Cnstant) -,7,77 -,963,349 X,84,44,89 5,83, a Dependent Variable: Παρατηρούμε ότι το αντίστοιχο p-value είναι.349 οπότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε την H β = β = σε ε.σ. α = 5% και α = %. : γ. Δώστε δ.ε. με σ.ε. 95% και 99% για τα β, β. Τα δ.ε. 95% δίνονται αυτόματα από το πακέτο (/Analyze/Regressin/Linear,+/statistics/cnf. intervals ) και περιέχονται στον πίνακα των cefficients: Unstandardized Standardized t Sig. 95% Cnfidence Interval fr B Mdel B Std. Errr Beta Lwer Bund Upper Bund (Cnstant) -,7,77 -,338,3-3,6 -,73 X,84,44,89 5,83,,537,43 a Dependent Variable: Άρα ένα δ.ε. 95% για το β είναι το (3.6,.73) και ένα δ.ε. 95% για το β είναι το (.537,.43). Παρατηρούμε ότι τα δ.ε. δεν περιέχουν το και συνεπώς μπορούμε να απορρίψουμε τις υποθέσεις

5 y Η :β = και Η :β = έναντι των αμφίπλευρων Η :β και H :β αντίστοιχα σε ε.σ. 5% (όπως έχουμε ήδη κάνει στο προηγούμενο ερώτημα). Τα αντίστοιχα δ.ε. % δεν δίνονται αυτόματα από το πακέτο και άρα θα τα υπολογίσουμε μέσω των τύπων βˆ ± s ( βˆ ) t ( a / ) =.7 ±.77 t (.5) =.7 ± = ( n ,.39) βˆ ˆ ± s ( β) t ( a / ) =.84 ±.44 t8(.5) =.84 ± = (.45,.54) n (π.χ. χρησιμοποιούμε την functin IDF.T(.995,8) = t 8(.5) στο Transfrm/cmpute). Παρατηρούμε ότι το δ.ε. για το β δεν περιέχει το και συνεπώς μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση Η :β = έναντι της H :β σε ε.σ. %. Αντίθετα, το δ.ε. για το β περιέχει το και συνεπώς δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση Η :β = έναντι της H :β σε ε.σ. %. δ. Κάνετε το διάγραμμα διασποράς των δεδομένων (Χ,Υ) μαζί με την προσαρμοσμένη ευθεία και τις ζώνες εμπιστοσύνης (για ατομική και μέση πρόβλεψη) με σ.ε. 95% και 99%. α-τρόπος: (Graphs/interactive/scatterplt, Fit: regressin, cnf. Interval 95%) 4, Linear Regressin with 95.% Mean Predictin Interval and 95.% Individual Predictin Interval 3, y = x R-Square =.65,, 4, 4,5 5, 5,5 6, x β-τρόπος: Graphs/Scatter/simple, και κάνοντας διπλό κλικ επάνω στο σχήμα που θα δημιουργηθεί, α- νοίγει ο SPSS Chart editr του σχήματος και επιλέγουμε Chart/ptins, Fit line:ttal, Fit ptins:linear regressin, Regressin predictin lines: Mean, Individual, 95%) 4, 3,5 3,,5,,5, Rsq =,6538 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 X Όμοια εργαζόμαστε και για την περίπτωση που έχουμε σ.ε. 99%.

6 ε. Ποιο βαθμό αναμένεται να λάβει στο ο έτος σπουδών του κάποιος που έχει βαθμό εισαγωγής 5; (να γίνει σημειακή εκτίμηση και να δοθεί το δ.ε. με σ.ε. 95% και 99%). Να δοθεί επίσης το δ.ε. συντελεστού 95% για την ατομική πρόβλεψη. Ποιος είναι περίπου ο βαθμός εισαγωγής ενός φοιτητή που είχε βαθμό ου έτους 3.5; Εδώ ζητείται εκτίμηση του E( ) = β + βx όταν X = 5, δηλαδή του β + 5β. Η σημειακή ε- κτίμησή του θα είναι β ˆ ˆ + 5β = =.5. Για να πάρουμε δ.ε. 95% για τη μέση πρόβλεψη εισάγουμε το 5 στην η γραμμή της στήλης του Χ στον SPSS data editr (αφήνοντας την η γραμμή στη στήλη του Υ κενή). Στη συνέχεια εκτελούμε τη διαδικασία της παλινδρόμησης /Analyze/Regressin/Linear επιλέγοντας στο save τα Unstandardized predicted values ( ˆ = β ˆ ˆ + βx ), Predictin Intervals (Mean & Individual, 95%). Στην η γραμμή λαμβάνονται τα αποτελέσματα: σημειακή εκτίμηση:,5 (όπως έχουμε ήδη βρεί και παραπάνω) δ.ε. 95% για την μέση πρόβλεψη: (.9564,.7436) δ.ε. 95% για την ατομική πρόβλεψη: (.5635, ) Για να πάρουμε δ.ε. 99% για τη μέση πρόβλεψη εργαζόμαστε ανάλογα. Στην η γραμμή λαμβάνεται το δ.ε. (.,.77999). Αν ο φοιτητής είχε βαθμό ου έτους 3.5, ο βαθμός εισαγωγής εκτιμάται από το βˆ X = = 6.9. βˆ,84 στ. Σε ποίο σημείο Χ βρίσκουμε το μικρότερο δ.ε. για την μέση πρόβλεψη και γιατί; ποιο είναι ε- δώ αυτό το δ.ε.; Το δ.ε. για την μέση πρόβλεψη έχει τη μορφή με εύρος ˆ ˆ ˆ ˆ ( X X ) ± s( ) tn( a / ) = β + βx ± s + tn( a / ), n S ( X X ) s + tn( a / ) n S XX το οποίο προφανώς θα είναι ελάχιστο όταν X = X. Από την διαδικασία Descriptive Statistics βρίσκουμε ότι X = 5. Το αντίστοιχο δ.ε. έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο ερώτημα. ζ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα ανάλυσης διασποράς (ΑNOVA) και να κάνετε τον έλεγχο του μοντέλου μέσω του F-τεστ. ANOVA Mdel Sum f df Mean F Sig. Squares Square Regressin 6,434 6,434 33,998, Residual 3,46 8,89 Ttal 9,84 9 a Predictrs: (Cnstant), X b Dependent Variable: Ο έλεγχος του μοντέλου μέσω του F-test μας οδηγεί στην απόρριψη της H : β = διότι το αντίστοιχο p- value p value = P F > F F ~ F n ) F > 33,998 F ~ F ) είναι ίσο με.. (,, 8 XX

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ SPSS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση!

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! ΘΕΜΑ ο [Μονάδες 20] Ερώτημα i (4 μονάδες). Για να κάνουμε τους υπολογισμούς που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSPP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL Το πακέτο Excel είναι ένα πρόγραμμα φύλλου εργασίας (spreadsheet) με το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς και διαγράμματα που είναι χρήσιμοι στα οικονομικά. Στο Excel το φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Στις προηγούμενες ενότητες ασχοληθήκαμε με μεθόδους που οδηγούν σε εκτιμήτριες των τιμών μιας ή και περισσοτέρων αγνώστων παραμέτρων. Αυτό έγινε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011

ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Ι.Τ.Ε. ROEHAMPTON UNIVERSITY MA IN EDUCATION ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ SPSS Ρ ΚΟΡΡEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ SPSS Από την Έναρξη των Windows, επιλέγουµε: Προγράµµατα SPSS for Windows SPSS *.*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Κεφάλαιο 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Κεφάλαιο 16 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Copyright 2009 Cengage Learning 16.1 Ανάλυση Παλινδρόμησης Σκοπός του προβλήματος είναι η ανάλυση της σχέσης μεταξύ συνεχών μεταβλητών. Η ανάλυση παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολλές φορές, αντί να χρησιμοποιούμε μια σειρά από IF-THEN εντολές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή ELSE, για να δηλώσουμε μια εναλλακτική ενέργεια όταν η συνθήκη στην IF-THEN εντολή δεν ικανοποιείται.

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA). Εισαγωγή Η ανάλυση της διακύμανσης (ANalysis Of VAriance ANOVA) είναι μια στατιστική μεθόδος με την οποία η μεταβλητότητα που υπάρχει σ ένα σύνολο δεδομένων διασπάται στις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εισηγητής: Πανταζής Παναγιώτης Μάιος 2005 Θεματική Χαρτογραφία 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση

Διαβάστε περισσότερα