Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2)"

Transcript

1 Αριθμός 4551 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Marinov Miaden από Margadina hotel, Αγία Νάπα και τώρα σε άγνωστη διαμονή. ΔηΛοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας FIAT COUPE με Αρ. Εγγραφής Β0788ΡΧ το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(1)/2004. Ο Marinov Mladen τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λεμεοού χωρίς να καταβάλει τους απαπούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 558 και 562 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ.104 με Αριθμό Β και ημερομηνία 3 Μαρτίου 2009 μεταξύ άλλων, όπως εξαγάγει το πκ> πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση του από την Κύπρο πριν από την 3 η Σεπτεμβρίου Σε άγνωστη ημερομηνία ο Marinov Mladen αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξαγάγει ή να διευθετήσει τελωνειακά το π;ο πάνω όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές στις 5 Αυγούστου Ο πιο πάνω αναφερόμενος δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και η παρούσα διαμονή του είναι άγνωστη. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό157/10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΊ'ΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

2 Β 498 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 851 Ο ΠΕΡ! ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 200! (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Angoio Achilles, Ανδρέα Τούλουπου 20 (Ακίνητα Ελένης Τσόκκα) Β250 Έμπα, Πάφος και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου Mercedes C200 Kompressor με αριθμό εγγραφής T26PJH το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103(1) κω 104(ζ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(1) του Ο Angelos Achilles εισήγαγε προσωρινά για ιδιωτική χρήση το πιο πάνω αυτοκίνητο, μέσω του Τελωνείου Λεμεσού, με απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης βάσει των περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) Κανονισμών του 2004, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ.104Ο με αριθμό Β και ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2009 όπως το εξαγάγει /μεταφέρει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. πριν τις 10 Φεβρουαρίου Στις το πιο πάνω αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο δίπλα από γκαράζ στη Βιομηχανική Περιοχή Γεροοκήπου και κατασχέθηκε ως υποκείμενο σε δήμευση. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης στον Angelo Achifies επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Πάφου με Αύξοντα Αριθμό 95/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι. από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα I DON'T KNOW HOW SHE DOES IT. IN TIME, REAL STEAL, THE HELP και THE TWILIGHT SAGA:BREAKING DOWN-PART Ι, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4439 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4532 και ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2011, και έχουν αύξοντα αριθμό 14, 15, 27, 34 και 40, διαγράφονται από αυτόν. Έγινε στις 9 Φεβρουαρίου (Υ.Ε /9) ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ, Υπουργός Εσωτερικών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Β 499 Αριθμός 853 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Αναφοράς THE 1/2012 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝίΣΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΔ) TRA5NEE SCHEME AT EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (THE), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας (27/08/2009) της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ΕΟΔ, ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος μετεκπαίδευσης Κυπρίων επιστημόνων στον τομέα Παρατήρηση Γης (Earth Observation - ΕΟ) και ειδικότερα στα πιο κάτω θέματα: Mission and Technology assessments for new EO missions i. EO educationa! material for Sentinei-1' and -2 Ξ exploitation ii. EO data exploitation projects Περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα (National Trainee Scheme Training Opportunity) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του THE (htlp://www.mcw,gov.cy/dec). Η εν λόγω μετεκπαίδευση στον ΕΟΔ, αφορά αποφοίτους πανεπιστημίου που πρόσφατα αποφοίτησαν, και έχει ως ατόχο την απόκτηση και μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες καί αναμένεται να αρχίσει τον Μάιο του Η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθεί αρχικά από την Κυπριακή Κυβέρνηση και στη συνέχεια από τον ΕΟΔ. Συγκεκριμένα, μετά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος (εντός ενός μηνός από την παρούσα ανακοίνωση) θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των αιτητών για τον καταρτισμό σχετικού καταλόγου. Στη συνέχεια θα αποσταλούν τα αποτελέσματα της εν λόγω συνέντευξης στον ΕΟΔ, ο οποίος θα διενεργήσει τη δική του αξιολόγηση, η οποία θα διαρκέσει δύο εβδομάδες, θα ακολουθήσει συνάντηση των επιτυχόντων υποψηφίων με ΕΟΔ και Κυβέρνηση στην Κύπρο, όπου θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και οι πρακτικές λεπτομέρειες. Μετά το πέρας αυτής της συνάντησης, και αν οι εν λόγω αιτητές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, τότε θα υπογραφούν οι διορισμοί τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής αναφέρονται σε έγγραφο του ΕΟΔ (The National Trainee Scheme for EU Member States not Members of ESA) που έχει αναρτηθεί στην ιστοαελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (http://w. w.mcw.gov.cy/dec). Το καθεστώς του εκπαιδευόμενου στον ΕΟΔ θα είναι παρόμοιο με αυτό του "ESA Young Graduate Trainee", με τη διαφορά ότι ο εκπαιδευόμενος δεν θα είναι μέλος του προσωπικού του ΕΟΔ. Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα ανατεθεί σε ένα εκπαιδευτή, ο οποίος θα τον καθοδηγεί και υποστηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ο ΕΟΔ θα καλύψει το κόστος εκπαίδευσης και ο εκπαιδευόμενος (ή ο οργανισμός που τον εργοδοτεί) θα πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο κόστος (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής και σίτισης, μισθούς, ασφάλειες υγείας). Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΟΔ παρέχονται στο δικτυακό τόπο http;//www.esa.int. Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχονται στο δικτυακό τόπο htip://www.esa.int/specials/careers_at_esa/semyheitpqg_0.html. Ενόψει των πιο πάνω το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη 16 Π Μαρτίου 2012 στη διεύθυνση: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, Τηλ.: για περισσότερες πληροφορίες, Τηλεομοιότυπο: , Η πιο πάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα πιο κάτω, τα οποία θα πρέπει να είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα: (α) Βιογραφικό Σημείωμα στη μορφή του Europass CV (β) Τομέας και εξειδικευμένο Θέμα εκπαίδευσης που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τα πιο πάνω θέματα. (γ) Σημείωμα που να δικαιολογεί πως η απόκτηση και μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε σχέοη με τον πιο πάνω τομέα και θέμα θα βοηθήσει την Κύπρο (δ) Βεβαίωση κάλυψης εξόδων (ε) Συμβόλαιο εργασίας με τον οργανισμό που τον εργοδοτεί.

4 500 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑριΘμός 854 Ι i Ά /> Λ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ^ Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Το Κέντρο Παραγωγικότητας προκηρύσσει το 2 Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων. Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των Δεξιοτήτων (European Skills Promotion Organization / Worldkills Europe), ο οποίος διοργανώνει κάθε δυο χρόνια τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό δεξιοτήτων Euroskills. Ο 2 ος Εθνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 29 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 στο Pavilion hall στη Λευκωσία. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει επιμέρους διαγωνισμούς δεξιοτήτων στα πιο κάτω επαγγέλματα ή/και ειδικότητες: 1. Εργοδηγός 2. Κτίστης τούβλων 3. Τοποθετητής πλακακιών 4. Εγκαταστάτης ξηρής δόμησης/ Σοβατζής 5. Συγκολλητής 6. Υδραυλικός/ Κεντρικές Θερμάνσεις 7. Ηλεκτρολόγος 8. Τεχνικός Ψύξης 9. Μηχανικός αυτοκινήτων 10. Ξυλουργός 11. Επιπλοποιός 12. Χειριστής μηχανών ξύλου 13. Μάγειρας 14. Σερβιτόρος. 15. Υπάλληλος Υποδοχής 16. Κομμωτής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νεαρά άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και έχουν γεννηθεί μεταξύ της 1 ας Ιανουαρίου 1988 και της 31 ις Δεκεμβρίου Τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο ειδικό έντυπο συμμετοχής μέχρι τις 2 Μαρτίου Η αίτηση και οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα των διαγωνισμών δεξιοτήτων (www.kgpa.qov.cv/skillscvprus). Πα περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Παραγωγικότητας στο τηλέφωνο , φαξ: και ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 q Φεβρουαρίου 2012

5 G ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 855 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανακοίνωση αττό την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής ^ατου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ! ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 3(2)(α) της Οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων C)> η Κυπριακή Δημοκρατία καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και, ακολούθως, αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε ορισμένες περιοχές που βρίσκονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 90 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 Φεβρουαρίου 2012 (με αρ. ανακοίνωσης 2Q12/C 38/10). Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι διαθέσιμες περιοχές (τμήματα) οριοθετούνται από τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες (WGS84): Αριβ. τμήματος Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος 32:05:00 34:10:00 32:05:00 34:45:00 32:15:00 34:45:00 32:15:00 34:35:00 32:25:00 34:35:00 Τμήμα 1 32:25:00 34:30:00 32:50:00 34:30:00 32:50:00 34:25:00 33:10:00 34:25:00 33:10:00 34:35:00 33:35:00 34:35:00 33:35:00 34:10:00 33:35:00 34:10:00 33:35:00 34:40:00 33:50:00 34:40:00 Τμήμα 2 33:50:00 34:50:00 34:15:00 34:50:00 34:15:00 34:55:00 34:20:00 34:55:00 34:20:00 34:10:00 'EEL 164 της , σ. 3.

6 Β 502 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός τμήματος Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος 34:20:00 34:10:00 34:20:00 34:55:00 34:56:00 34:55:00 Τμήμα 3 34:56:00 34:45:00 34:53:50 34:39:30 34:44:00 34:23:20 34:29:20 34:10:00 30:05:00 33:45:00 30:05:00 34:10:00 Τμήμα Α 30:35:00 34:10:00 30:35:00 33:31:20 30:28:30 33:34:00 30:35:00 33:31:20 30:35:00 34:10:00 Τμήμα 5 31:15:00 34:10:00 31:15:00 33:30:00 30:39:02 33:30:00 30:36:40 33:30:40 31:15:00 33:30:00 Τμήμα 6 31:15:00 34:10:00 31:55:00 34:10:00 31:55:00 33:30:00 31:55:00 33:30:00 Τμήμα 7 31:55:00 34:10:00 32:35:00 34:10:00 32:35:00 33:30:00 32:35:00 33:30:00 Τμήμα 8 32:35:00 34:10:00 33:15:00 34:10:00 33:15:00 33:30:00

7 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός τμήματος Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος 33:15:00 33:30:00 33:15:00 34:10:00 33:53:40 34:10:00 Τμήμο 9 33:53:40 33:38:40 33:52:05 33:37:24 33:46:42 33:32:59 33:43:05 33:30:00 30:39:02 33:30:00 31:55:00 33:30:00 Τμήμα 10 31:55:00 33:08:24 31:36:30 33:11:30 31:15:00 33:18:40 31:07:00 33:21:20 31:55:00 33:08:24 31:55:00 33:30:00 Τμήμα 11 32:35:00 33:30:00 32:35:00 32:59:35 32:31:00 33:00:40 32:01:20 33:07:20 33:53:40 33:38:40 33:53:40 34:10:00 Τμήμα 13 34:29:20 34:10:00 34:18:00 33:59:40 34:02:50 33:51:30 Οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης και ακολούθως εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργό Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 1421 Λευκωσία Κύπρος Η απόφαση αναφορικά με τις αιτήσεις του παρόντος δεύτερου γύρου αδειοδοτήσεων σε υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου εναπόκειται στο Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναμένεται να ληφθεί εντός έξι μηνών από την προβλεπόμενη στην παρούσα ανακοίνωση, ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ως αρμόδια αρχή, χορηγεί τις άδειες με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3(6) της Οδηγίας 94/22/ΕΚ. Λεπτομερές σημείωμα οδηγιών καθώς και οποιεσδήποτε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων μπορούν να ζητηθούν από το γραφείο της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.: (+357} , φαξ: (+357) , ηλεκτρονική διεύθυνση: nmarkombirocit.gov.cv.

8 Β 504 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Notice from the Government of the Republic of Cyprus concerning Directive S4/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbon» (Text with EEA relevance) NOTICE ANNOUNCING THE SECOND LICENSING ROUND OFFSHORE CYPRUS CONCERNING THE AUTHORIZATION FOR HYDROCARBONS EXPLORATION In accordance with Article 3(2)(a) of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (! ), the Republic of Cyprus invites all interested persons to apply for Hydrocarbon Exploration Licences and subsequent Hydrocarbon Exploitation Licences in respect of certain acreage in the Exclusive Economic Zone of Cyprus. Appiications may be submitted within 90 days of the date of publication of this notice in the Officio! Journal of the European Union, The announcement has been published in the Official Journal of the European Union in 11"' February 2012 (with notice no. 2012/C 38/10). Applications reaching the Ministry of Commerce, Industry and Tourism after the elapse of the above mentioned period wil! not be taken into consideration. The availabie Biocks are delimited by the foflowing geographical coordinates (WGS84): Block No Longitude Latitude 32:05:00 34:10:00 32:05:00 34:45:00 32:15:00 34:45:00 32:15:00 34:35:00 32:25:00 34:35:00 Block 1 32:25:00 34:30:00 32:50:00 34:30:00 32:50:00 34:25:00 33:10:00 34:25:00 33:10:00 34:35:00 33:35:00 34:35:00 33:35:00 34:10:00 33:35:00 34:10:00 33:35:00 34:40:00 33:50:00 34:40:00 Block 2 33:50:00 34:50:00 34:15:00 34:50:00 34:15:00 34:55:00 34:20:00 34:55:00 34:20:00 34:10:00 1 OJL164, , p. 3.

9 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜίΙΡΙΔΑΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Block No Longitude Latitude 34:20:00 34:10:00 34:20:00 34:55:00 34:56:00 34:55:00 Block 3 34:56:00 34:45:00 34:53:50 34:39:30 34:44:00 34:23:20 34:29:20 34:10:00 30:05:00 33:45:00 30:05:00 34:10:00 B!ock 4 30:35:00 34:10:00 30:35:00 33:31:20 30:28:30 33:34:00 30:35:00 33:31:20 30:35:00 34:10:00 Biock 5 31:15:00 34:10:00 31:15:00 33:30:00 30:39:02 33:30:00 30:36:40 33:30:40 31:15:00 33:30:00 Block 6 31:15:00 34:10:00 31:55:00 34:10:00 31:55:00 33:30:00 31:55:00 33:30:00 Block 7 31:55:00 34:10:00 32:35:00 34:10:00 32:35:00 33:30:00 32:35:00 33:30:00 Block 8 32:35:00 34:10:00 33:15: :00 33:15:00 33:30:00

10 Β 506 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Block No Longitude Latitude 33:15:00 33:30:00 33:15:00 34:10:00 33:53:40 34:10:00 Block 9 33:53:40 33:36:40 33:52:06 33:37:24 33:46:42 33:32:59 33:43:05 33:30:00 30:39:02 33:30:00 31:55:00 33:30:00 BiocklO 31:55:00 33:08:24 31:36:30 33:11:30 31:15:00 33:18:40 31:07:00 33:21:20 31:55:00 33:08:24 31:55:00 33:30:00 Block 11 32:35:00 33:30:00 32:35:00 32:59:35 32:31:00 33:00:40 32:01:20 33:07:20 33:53:40 33:38:40 33:53:40 34:10:00 Block 13 34:29:20 34:10:00 34:18:00 33:59:40 34:02:50 33:51:30 Applications for hydrocarbon exploration licences and subsequent hydrocarbon exploilafion licences shall be submitted ίο: The Hon. Minister Ministry of Commerce, Industry and Tourism 1421 Nicosia Cyprus The decision on the applications for this 2nd Licensing Round Offshore Cyprus will be made by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus and it is expected to take place within six months from the date of submission of applications referred to in this Notice. The granting of authorisations by the Councii of Ministers, which is the competent aufhority, will be made without prejudice to the provisions of Article 3(6) of Directive 94/22/EC. Detailed guidance notes and any further informaiion concerning the submission of applications, may be requested by contacting the office of the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 1421 Nicosia, Cyprus, telephone number: (+357) , facsimile number: (+357) , E- maii: nmarkouisimcit.qov.cv.

11 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ανακοίνωση ΗΠΟ την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1984 για τους όρους χορήγησης KG; χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και ττβραγωγής υδρογονανθράκων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων περί εθνικής ασφάλειας του άρθρου 2(2) της Οδηγίας 94/22/ΕΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία πληροφορεί με την παρούσα ανακοίνωση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων είναι τα ακόλουθα: α) οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των αιτούντων, β) οι τρόποι με τους οποίους ο αιτών προτίθεται να εκτελέσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην άδεια, γ) τα οικονομικά ανταλλάγματα που προσφέρει ο αιτών προκειμένου να λάβει την άδεια, και δ) τυχόν έλλειψη αποτελεσματικότητας και ευθύνης που επέδειξε ο αιτών στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας ή εξουσιοδότησης, οιασδήποτε μορφής, οε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Εάν, μετά την αξιολόγηση βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων, αποδειχθούν ισάξιες δύο ή περισσότερες αιτήσεις, θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των αιτούντων όσον αφορά την προστασία της δημόσιας τάξης, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των μεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των βιολογικών πάρων και των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και την προγραμματισμένη διαχείριση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Σύμφωνα με το άρθρο 5(2) της Οδηγίας 94/22/ΕΚ, οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που αφορούν την άσκηση ή την παύση της δραστηριότητας, οι οποίες ισχύουν για τον τύπο αδειών που Θα χορηγηθούν, περιλαμβάνονται στην οικεία νομοθεσία και σε Υπόδειγμα Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής το οποίο θα διατίθεται σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα από το γραφείο της Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.: (+357) , φαξ: (+357) , ηλεκτρονική διεύθυνση: cdiomedousisidits.roof.gov.cv. Notice from the Government of the Republic of Cyprus concerning Directive S4/22/EG of the European Parliament and of the Council of 30 May 19S4 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (Text with EEA relevance) Without prejudice to the application of the provisions regarding nations! security, of Articie 2(2) of Directive 94/22/EC, the Republic of Cyprus hereby notifies ail interested persons that the criteria, which shall be used when granting authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons, are: (a) the technical and financial ability of the appiicants; (b) the ways in which the appiicant intends to carry out the activities that are specified in the iicence; (c) the financial consideration that the applicant is offering in order to obtain the licence; and, (d) any lack of efficiency and responsibility that the applicant has shown under any previous licence or authorisation of any form in any country of the world. If, foliowing evaluation under the above criteria, two or more applications have equal merit, the proposals of the applicants regarding the protection of pubfic safety, public health, security of transport, protection of the environment, protection of biological resources and of national treasures possessing artistic, historic or archaeological vafue, safety of installations and workers and planned management of hydrocarbon resources, shall be taken info account, In accordance with Article 5(2) of Directive 94/22/EC, information on the conditions and requirements concerning the exercise or termination of the activity, which apply to the type of authorisations that are to be granted, is contained in the relevant legislation and in a Model Exploration and Production Sharing Contract, which will be made available to interested enttties upon request addressed to the office of the Minister of Commerce, Industry and Tourism, 1421 Nicosia, Cyprus, telephone number.: (+357) , facsimile number: (+357) , E-maif: cdiomedousi&diis.mofoov.cv.

12 Β 508 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΩΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 856 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑ! ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 140 ΤΟΥ ) Γνωστοποίηση δυνάμει του όρθρου 5 Το πιο κάτω αντίγραφο του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών δημοσιεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του πιο πάνω Νόμου. ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΩΥΔΩΝ 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE DVORAK, ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, 002 ΑΣΠΡΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑ THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ 003 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΕΌΦΥΤΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 8 ΕΓΚΩΜΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ 004 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 86. ΤΖΙΩΑΝΝΑ ΚΩΡΤ, Δ ΛΑΡΝΑΚΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ GEORGl DIMITROV HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTRUE 006 ΛΟΥΚΑ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 19, ΔΙΑΜ. 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ,, ΜΕΓΑΡΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΡΟΥΛΑ 008 ΠΕΛΑΠΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16, ΔΙΑΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ 010 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 69, ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΤ, ΔΙΑΜ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ GEORGl DIMITROF HIGHER INSTITUTE, OF PHYSIOTHERAPY CULTURE SOFIAS T.E.I Σ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΟΗΝΩΝ ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

13 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΤΣΑΛΟΥ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 013 ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ 014 ΜΙΧΑΗΛ-ΦΡΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 015 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) 017 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 15, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΡΤ, Δ ΛΑΡΝΑΚΑ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 2Α 6052 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΑΣΙΔΗ ΑΛΕΘΡΙΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑ Τ.Θ ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 9, ΠΟΛ. ΚΩΣ, Δ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ- ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ Σ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ ΟΕΣΣΑΛΟΝίΚΗ Σ Σ 018 ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ THE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN WARSAW ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 019 ΠΟΥΤΑΝΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 15. CITY ΗΟΜΕ3.Δ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ 020 ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΠΊΝΗ ΑΝΔΡΟΜΆΧΗΣ HA 8048 Κ.ΠΑΦΟΣ ΠΑΦΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ III ΥΨΩΝΑΣ ΦΥΣΙΟθΕΡΑΠεΥΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΟΗΝΑ

14 Β 510 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ- ΤΕΚΛΟΥ ΝΤΙΝΑ 023 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΣΤΕΛΙΟΣ 024 ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 025 ΠΙΕΡΙΔΟΥίΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΗ ΤΑΣΟΥ Χ'ΉΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10" 8035 ΠΑΦΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25Β 6018 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ GEORRGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, Σ T.E.I ΑΘΗΝΩΝ T.E.i ΑΘΗΝΩΝ 026 ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΣΟΦΟΚΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 15, Το.Θ , ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΑΦΟΣ 027 ΧΑΤΖΗίΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 029 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΑΔΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 030 ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 031 ΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 032 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ- ΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΜΟΙΔΑΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ Γ.ΣΕΦΕΡΗ ΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ Γ.ΣΕΦΕΡΗ ΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ Γ.Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΑΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΝΘΕΑ 4007 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 27, ΝΕΜΑ MANSIONS, Δ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ, CHRYSA COURT3,A ΝΕΑΠΟΛΗ ΦΥΣίΟΟΕΡΑΠΕΥΤΟΥ Σ GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE,SOFIAS GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE,SOF!AS GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS

15 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΑΙΔΟΥ-ΠΑΝΑΓΗ ΗΛΙΑΝΑ 034 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 035 ΛΕΩΝΙΔΟΥ- ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 03Β ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΘΟΥΛΑ 037 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ- ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 038 ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΡΟΔΟΥ 2, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2363ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΒΡΑΣΙΔΑ Ν.ΕΚΑΛΗ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 61Α 4002 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΪΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΟΕΡΑΠΕΥΤΟΥ ΦΥΣΙΟΟΕΡΑΠΕΥΤΟΥ ΦΥΣΙΟΟΕΡΑΠΕΥΤΟΥ ΦΥΣΙΟΟΕΡΑΠΕΥΤΟΥ CENTRE PEDAGOGIQUE DE MASSO- KINISITHERAPIE DE SI. MAURICE ΓΑΛΛΙΑ INSTITUTE SUPERIUER DE L 1 ETAT DE KINISOTHERAPIE ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΕΛΓΙΟ T.E.i Σ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ Τ.Ε.1 Σ 039 ΠΑΛΑΖΗ ΔΕΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑ 040 ΚΛΕΙΤΟΥ- ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΚΡΙΣΤίΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΖΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑ ΦΙΛΙΑΣ κ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΜΕΓΑΡΟ ΤΣΟΥΛΟΥΦΤΑΣ, 2ος Ορ ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ MAiPH-ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΒΑ & ΜΕΓΑΡΩΝ 12, ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 043 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ ΦΥΣΙΟΟΕΡΑΠΕΥΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΟΕΡΑΠΕΥΤΟΥ THE ACADEMY OF PHYSiCAL EDUCATION in WARSAW ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ T.E.I ΑΘΗΝΩΝ THE ACADEMY OF PHYSiCAL EDUCATION IN CRACOW ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ

16 Β 512 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 04Β ΓΕΩΡΠΟΥ-ΠΙΕΡΗ ΗΩ Τ.Θ ΔΙΠΛΩΜΑ THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ 049 ΠΑΝΑΓΗ-ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΣΩΤΗΡΑ 050 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ- ΖΗΝΩΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 051 ΠΙΠΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 052 ΤΟΥΜΑΖΗΣ ΧΡΙ ΣΤΑΚΗΣ 053 ΚΑΤΣΙΑΡΗ- ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΥΑ 054 ΣΑΒΒΑ-ΓΕΩΡΠΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 055 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΡΑΓΚΛΙΣΤ8Α 6056 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟ! ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ 4, Δ.302, ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 3026 ΒΥΝΗΣ ΑΓ. ΦΥΛΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 15, Τ.Θ ΛΙΟΠΕΤΡΙ ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ ΣΩΠΑΤΡΟΥ-ΤΡΙΛΙΖΑ, ΚΩΡΤ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 12. ΔΙΑΜ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟίΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ GEORRGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE.SOFIAS T.E.I Σ MEDICAL POST GAIDUTA INSTITUTE FACULTY OF MEDICAL SCHOOL BRANCH OF MEDICAL GYMNASTICS ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΟΥΓΓΑΡίΑ T.E.I Σ

17 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΡΙΑΔΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ ΠΑΛΩΔ1Α 057 ΛΕΒΕΝΤΗ- ΑΘΑΝΑΣίΟΥ ΕΛΕΝΗ ίθακησ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΛΠΕΥΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩ Ν ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ Σ 058 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΝΤΑΡΑΣ1 2614ΑΡΕΔ50Υ ΦΥΣΙΟΘΕΡΛΠΕΥΤΟΥ Σ 059 ΠΟΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΖΩΔΙΑ! ΚΟΛΟΣΣΙ 060 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 061 ΣΩΖΟΥ-ΟΡΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ 062 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8, ARISTO CENTRE BLA 8011 ΠΑΦΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΕΡΙΟΥ ΓΕΡΙ ΤΕΥΚΡΟΥ ΑΝΘίΑ ΣΚΕΤΤΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 71Α 2200 ΓΕΡΙ 064 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 065 ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17Γ 2231 ΛΑΤΣΙΑ ΚΕΝΕΝΤΥ67Δ ΨΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ & ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΛΠΕΥΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΛΠΕΥΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΛΠΕΥΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠ05ΗΤΙΚΟ Σ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝίΚΗΣ Σ

18 Β 514 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΧΙΖΑ-ΞΗΡΟΥ ΡΕΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ1ΑΔ0Υ-ΑΖΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 069 ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ- > ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 070 ΜΕΤΤΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΕΔΗ ΖΑΛΟΚ0ΣΤΑ CITY PLAZA, ΔΙΑΜ.102 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 071 ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 6060 ΜΕΛΟΣ >>4 ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΜ$ΜΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΛΟΣ TOY CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 073 ΑΔΑΜΙΔΟΥ-ΠΑΦΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 074 ΠΙΠΗ-XAPiAAOY ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 28Α 2045 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΦΥΣίΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 075 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΩ ΜΑΧΑΙΡΑ Π.ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ

19 Β ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΟΥ- ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ31, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2548 ΔΑΛΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 078 ΛΟΦΙΤΟΥ- ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΧΥΤΡΩΝ 28, Δ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 079 ΑΝΘΗ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 081 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ 082 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 083 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ- ΜΥΛΩΝΑ ΛΕΝΑ 084 ΣΠΥΡΙΔΟΥ- ΜΗΛΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 5Α 3095 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΛΑΤΣ1Α ΔΗΜΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10, Δ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 086 ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 54, Δ.102, 1061 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ 087 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΝΕΤΥ 77, ΑΤΛΑΝΤΙΣ 3, ΔΪΑΜ ΜΕΛΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Σ ΤΕ.Ι Σ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE T.E.I ΑΘΗΝΩΝ

20 Β 516 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 14Α 2200 ΓΕΡί ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 089 ΚΟΜΙΤΗ ΤΕΡΕΖΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ 12Α 2019ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 090 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ- ΠΕΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 091 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 092 ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ- ΜΑΛΕΚΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 093 ΣΑΒΒΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 094 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΕΛΙΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23Α 1026ΚΑΪΜΑΚΛΙ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Ν.ΕΚΑΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΑΛ1 ΡΟΥΜΠΕΝΣ T.E.I Σ PHYSIOTHERAPY SCHOOL AT THE MEDSZINISCHE FACHSCHULE AH DER KARL-MARX UNIVERSITAT ΛΕΙΨΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ T.EJ Σ 095 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΑΝΗ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ κ ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 097 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΪΔΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΧΑΛΚίΔΟΣ PHYSIOTTHERAPY SCHOOL AT THE MEDIZINiSCHE FACHSCHULE AH DER KARL-MARX UNIVERSITAT ΛΕΙΨΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΜ. ΕΓΓΡ. ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE 6022, DVORAK,ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ KAI ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι...

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 Βασικές Οδηγίες...7 Γραφεία Διατακτικών...8 Φαρμακεία...9 Ιατροί Παθολόγοι...11 Παθολόγοι / Βελονιστές...13 Παθολόγοι / Διαβητολόγοι...13 Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι...13 Ιστιοπαθολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 361 Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4559 Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012 1329 Αριθμός 1735 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 250 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14 Το πιο κάτω αντίγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265

Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 4479 Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010 1265 Αριθμός 998 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 996 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 15ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4661 Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013 1277 Αριθμός 1911 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 250 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου14 Το πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ * ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ Έντυπο απαιτήσεως ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Οργανωτική Επιτροπή Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Συντονιστής ΠΠΕ Χρυσοπράσινο Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 Aριθμός 295 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Μαρίνος Λεμέσιος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4596 Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 217 Αριθμός 164 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 148 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007 2447 Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 42 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1986-132X Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς,

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1450-281Χ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ISSN 1450-281Χ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ISSN 1450-281Χ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ον 2014 ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Πρόκληση η Ολυμπιάδα του 2016 O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΕΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ Αβραάµ Παναγιώτης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 9, Λάζαρος Σέντερ, 40428 24652161 24626585 29 γρ.105, 6017 pavraam_an@ymail.com Αλεξόπουλος Α. Μιχαήλ Κων. Κακούλα 2, Margarita 1, γρ.302, 41019 24623628 24658331

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª Τεύχος 9 Διεύθυνση Τ.Κ 28008, Λευκωσία 2090 Τέρρα Σάντα 7 2001 Στρόβολος Τηλέφωνο: 22441890 Φαξ: 22311361 Γενάρης 2007

ƒπ Ã ª Τεύχος 9 Διεύθυνση Τ.Κ 28008, Λευκωσία 2090 Τέρρα Σάντα 7 2001 Στρόβολος Τηλέφωνο: 22441890 Φαξ: 22311361 Γενάρης 2007 ƒπ Ã ª Ã πƒ Δπ ª π, Û.3-5 Ã ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙË ÂÓÈÎ ÈÂ ı ÓÙÚÈ ÙÔ À... Î Ú Ï Ìapple Ù ÏÈ ÓÔ, Û.3 Ã ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ ÂÓÈÎÔ ÈÂ ı ÓÙ ÙˆÓ Îapple È Â ÙËÚ ˆÓ º ÏÈapple Î ıëáëù º ÏÈappleappleÔ ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ, Û.4 Ã ÈÚÂÙÈÛÌfi

Διαβάστε περισσότερα

26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ δράσεις διοικητικού συμβουλίου 2007 / 08 26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 15 Νοεμβρίου 2008 Χορηγός Νοέμβριος 2008 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα