ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"

Transcript

1 1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :51:50 EEST Reason: Location: Athens ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 4-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 5-9 Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Α1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ Α2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Β1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ Ή ΙΑΖΕΥΞΗ Β2. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ Β3. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙ ΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ Β4. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟ Β5. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙ ΙΑ Β6. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙ ΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ (18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ) Β7. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Β8. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΑΙ ΙΑ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ Β9. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΑΙ ΙΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ Β10. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ Β11. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Β12. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ Β13. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο: ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ.Λ.Ο.Ε.Μ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο : ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 3. ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2): ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑ.Σ ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ: 21-25

3 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤ: Στο διηνεκές ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: Ηµεροµηνία: 01/07/2014 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΤΜΗΜΑ: ΛΟΕΜ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης , ΑΛΙΜΟΣ. Πληροφορίες: Κακανή Νεκταρία (Τηλ: ) Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος (Τηλ: ) Πληροφορίες για θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης: Λαµπράκη Λαµπρινή ( ) Fax: ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Καταβολή οικογενειακού επιδόµατος έτους 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Στο Άρθρο Πρώτο παράγραφος Α υποπαράγραφος ΙΑ.3 εδάφιο 1.Α του ν. 4254/2014 (Α 85) ορίζονται τα εξής: «1.Α. Από καταργούνται: α. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α 178) εργοδοτική εισφορά 1%. β. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α 178) εργατική εισφορά 1%. γ. [ ] δ. Τα άρθρα 1,2,3 παράγραφος 1 περίπτωση γ και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του ν.δ. 3868/1958 (Α 178), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάµει των ως άνω άρθρων. ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονται από τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το ήµισυ του προβλεπόµενου, µε τις διατάξεις του ν.δ. 3868/1958 (Α 178), ποσού οικογενειακών επιδοµάτων». Από την παραπάνω νοµοθετική διάταξη προκύπτει ότι το 2014 είναι το τελευταίο έτος καταβολής του οικογενειακού επιδόµατος από τον ΟΑΕ, τα δε ανά κατηγορία ποσά του συγκεκριµένου επιδόµατος µειώνονται στο µισό των χορηγουµένων κατά το έτος 2013 (σχετικοί ΠΙΝΑΚΕΣ στις σελίδες 10 & 12 του παρόντος).

4 4 Το οικογενειακό επίδοµα χορηγείται: (α) Στους ηµεροµίσθιους που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδοµα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, Νόµου, Κανονισµού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόµατος ίσο ή µικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών (σχετ. ν.δ. 3868/58 «Περί συστάσεως ΛΟΕΜ» και άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83). (Εξυπακούεται ότι δεν χορηγείται επίδοµα παιδιών στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό, οι οποίοι βάσει Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, Νόµου, Κανονισµού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, δικαιούνται από τον εργοδότη τους µεγαλύτερο ποσό επιδόµατος από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών). (β) Στους απασχολουµένους µε σύµβαση µίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται µε συνθήκες που απαντώνται στις συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012). (γ) Στους απασχολούµενους σε εργοδότες µε τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθµού (αρθ. 1 παρ /2012). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Το.Σ. του ΟΑΕ, µε την υπ αριθµ. 1771/26/ απόφασή του, όρισε ως ηµεροµηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος τρέχοντος έτους: 1) την για δικαιούχους µε τρία παιδιά και άνω 2) τη για τους δικαιούχους µε δύο παιδιά 3) την για τους δικαιούχους µε ένα παιδί Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά οικογενειακού επιδόµατος που κατατίθενται µέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή ταχυδροµείου θα παραλαµβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από των αριθµό παιδιών. Οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις που αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαµβάνουν δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από τον αριθµό παιδιών, σε χρονική περίοδο εκτός της αντίστοιχης ορισθείσας. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόµατος έτους 2014 ορίζεται η (Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού το µε αριθµ. πρωτ. Β126860/ γεν. έγγραφο της /νσης Ασφάλισης µε θέµα: «Απόρριψη αιτήσεων Οικογενειακού Επιδόµατος λόγω µη προσκόµισης δικαιολογητικών»). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόµατος είναι: η πραγµατοποίηση από τον/την δικαιούχο τουλάχιστον 50 ηµερών εργασίας κατά το προηγούµενο της επιδότησης ηµερολογιακό έτος, για τις οποίες να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του.λ.ο.ε.μ. ή τουλάχιστον δίµηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή τουλάχιστον δίµηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία ή τουλάχιστον δίµηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας λοχείας.

5 5 Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης δεν µπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νοµοθετική πρόβλεψη. Σηµειώνεται ότι για τους ασφαλισµένους που ασκούν το δικαίωµα επίσχεσης εργασίας ισχύουν οι οδηγίες που περιέχονται στα µε αριθµ. πρωτ. Β117233/ και Β127990/ γεν. έγγραφα της /νσης Ασφάλισης. Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδοµα, πρέπει: α) να έχουν ηλικία µέχρι 18 ετών ή µέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν β) αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα γ) να είναι άγαµα δ) να διαµένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Α1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ 1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από αυτόν (συνηµµένο υπόδειγµα στο παράρτηµα της παρούσας εγκυκλίου). Τονίζεται ότι την παραπάνω Bεβαίωση Εργοδότη θα προσκοµίζουν µόνον οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, όχι οι ηµεροµίσθιοι (π.χ. οικοδόµοι, εργάτες στη ζώνη Περάµατος). Εν προκειµένω, υπενθυµίζεται η βάσει προηγούµενων Εγκυκλίων της /σης Ασφ/σης (π.χ. µε αριθµ. Β114563/ ) υποχρέωση των Υπηρεσιών του Οργανισµού για δειγµατοληπτικό έλεγχο των Βεβαιώσεων Εργοδοτών (στο 10% των περιπτώσεων τουλάχιστον). 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για την χορήγηση του επιδόµατος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 ν. 1346/83). (µόνο από νέους δικαιούχους) 3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδοµα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόµατος και οι δύο σύζυγοι. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφονται απαραίτητα ο Α.Μ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα και ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων. Στο σηµείο αυτό παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: Σύµφωνα µε τις παρ. 4 του άρθρου 2 της µε αριθµ. 6/ Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 38/Α / ), η οποία εκδόθηκε µε εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α / ) ορίζεται ότι: «4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύµβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριµήνου και εφόσον εν τω µεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό µισθό ή το βασικό ηµεροµίσθιο και β) τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αµέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόµενο σε αυτές επίδοµα. Η προσαρµογή των συµβάσεων στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιηµένης ατοµικής σύµβασης. [ ]» Συνεπώς, οι Υπηρεσίες θα συγκρίνουν ανά ατοµική περίπτωση το επίδοµα παιδιών που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης βάσει της παραπάνω διάταξης, µε το επίδοµα παιδιών που καταβάλλει ο ΟΑΕ. Επαναλαµβάνεται ότι δεν δικαιούνται επίδοµα παιδιών οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, που βάσει Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, Νόµου, Κανονισµού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων,

6 6 δικαιούνται από τον εργοδότη τους µεγαλύτερο ποσό επιδόµατος από εκείνο που χορηγεί ο ΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθµό παιδιών (άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83). Επίσης υπενθυµίζεται ότι οι Υπηρεσίες µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε τις αλλαγές στις ΣΣΕ (Κλαδικές, Οµοιοεπαγγελµατικές, Επιχειρησιακές κτλ) µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: (αριστερά της οθόνης: ΘΕΜΑΤΑ Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.Α. Κ.Υ.Α.). και επικουρικά µέσω της ιστοσελίδας του ΟΜΕ : Τέλος, σηµειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα µε αριθ. πρωτ. Β136143/ και Β149281/ Γεν. Έγγραφα της /νσης Ασφάλισης (υπερίσχυση Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας σε περίπτωση συρροής της µε Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας). Α2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ: 1. Ο Α.Μ.ΙΚΑ του δικαιούχου, µε βάση τον οποίο αναζητούνται οι ηµέρες ασφάλισής του εντός του έτους 2013, κατ εφαρµογή των οδηγιών που έχουν δοθεί µε το µε αριθµ. πρωτ. 690/ γενικό έγγραφο των /σεων Ασφάλισης και Απασχόλησης του ΟΑΕ. Τονίζεται ότι η ως άνω διαδικασία αφορά και στους ασφαλισµένους που καταθέτουν αίτηση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόµατος µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 2. Το οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών, όπου φαίνεται η θεώρησή του από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα για το τρέχον έτος (Ι.Κ.Α., ηµόσιο, Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.). ΠΡΟΣΟΧΗ. Όσον αφορά στα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, άνω των 18 ετών, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές µονάδες ενταγµένες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ή σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και έχουν διαγραφεί από το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παραπέµπουµε στο µε αριθµ. πρωτ. Β141820/ γεν. έγγραφο της /νσης Ασφάλισης. Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε µεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (γέννηση, θάνατος παιδιού κ.λπ.) σε σχέση µε το επίδοµα του προηγούµενου έτους, ο δικαιούχος υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία µε σχετική Υπεύθυνη ήλωση. 3. ελτίο Ταυτότητας 4. Βιβλιάριο ΕΤΕ µε λογαριασµό ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο του ενδιαφερόµενου ως πρώτου δικαιούχου. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου µε υπογραφή του υπαλλήλου της Υπηρεσίας θα κρατείται απαραιτήτως στο φάκελο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το οικογενειακό επίδοµα σε καµία περίπτωση δεν θα καταβάλλεται, εάν ο δικαιούχος δεν εµφανίζεται πρώτος στο βιβλιάριο ΕΤΕ. Σηµείωση: Θα σηµειώνονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον ενδιαφερόµενο (όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (σταθερό/κινητό) κ.λπ.). ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 1 ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: Βεβαίωση από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συµβαλλοµένων µερών του συµφώνου συµβίωσης (τόσο στην περίπτωση έναρξης ισχύος όσο και λύσης του συµφώνου). Σηµειώνεται ότι εφόσον ένα παιδί γεννήθηκε κατά τη διάρκεια συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε 300 ηµέρες από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, θεωρείται γνήσιο τέκνο και ισχύει ό,τι και για τα τέκνα τα οποία προέρχονται από γάµο. 1 Άρθρο 1 ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α αριθµός 241): «Η συµφωνία δύο ενηλίκων ετερόφυλων προσώπων µε την οποία οργανώνουν τη συµβίωσή τους (σύµφωνο συµβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συµφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου». Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετικά τον ανωτέρω νόµο.

7 7 Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Για τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων απαιτούνται επιπλέον των υποχρεωτικών δικαιολογητικών των παραγράφων Α.1 και Α.2 και τα εξής ανά κατηγορία δικαιολογητικά: Β1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ ή ΙΑΖΕΥΞΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: 1. Απόφαση δικαστικής επιµέλειας των παιδιών ή 2. Ιδιωτικό συµφωνητικό για την επιµέλεια των παιδιών ή 3. Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι η σύζυγος έχει την επιµέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκοµίσει Υ.. του συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις περιπτώσεις διάστασης ή διάζευξης στις οποίες ως αιτών παρουσιάζεται ο σύζυγος, παραπέµπουµε στο µε αριθµ. πρωτ. Β129165/ γεν. έγγραφο της /νσης Ασφάλισης. Β2. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 1. Απόκοµµα σύνταξης µηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης 2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση) του/της συζύγου. (Προσκοµίζεται µόνο κατά την αρχική αίτηση). Β3. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙ ΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 1. Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή µη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάµο. 2. Για τα αναγνωρισµένα παιδιά: Σε κάθε περίπτωση δικαιούχος είναι η µητέρα, ως ασκούσα εκ του νόµου τη γονική µέριµνα. Η µητέρα που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από τον ΛΟΕΜ, µπορεί να εισπράξει το οικογενειακό επίδοµα για τα εκτός γάµου τέκνα της µε τις προϋποθέσεις του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει (τα εν λόγω τέκνα θεωρούνται γνήσια και δεν δικαιούνται προσαύξηση. Σχετ. το µε αριθµ.πρωτ / γεν. έγγραφο της /νσης Ασφάλισης). Σε αυτή την περίπτωση προσκοµίζεται ο Α.Μ.ΙΚΑ του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει. Όταν η µητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική µέριµνα, τότε µπορεί να είναι δικαιούχος ο πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση ικαστηρίου, που να του αναθέτει τη γονική µέριµνα. (Προσκοµίζεται µόνο κατά την αρχική αίτηση). Β4. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 1. Βεβαίωση του αρµόδιου δηµόσιου φορέα για το ποσοστό αναπηρίας και το χρόνο αναπηρίας (50% και άνω - ν.1902/90). 2. Αν ο/η ανάπηρος/η σύζυγος λαµβάνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το µήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.

8 8 Β5. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 1. Για παιδιά κάτω των 18 ετών: Βεβαίωση του αρµόδιου δηµόσιου φορέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας. (Επικυρωµένη φωτοτυπία διατηρείται στο φάκελο). 2. Για παιδιά άνω των 18 ετών: Βεβαίωση του αρµόδιου δηµόσιου φορέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριµένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας. (Επικυρωµένη φωτοτυπία διατηρείται στο φάκελο). Β6. ΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙ ΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ (18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ) ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: Βεβαίωση Σπουδών (αυτεπάγγελτη αναζήτηση µόνο στις περιπτώσεις δηµόσιων εκπαιδευτικών µονάδων), από την οποία να προκύπτει ότι η σχολή είναι ενταγµένη σε βαθµίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο ηµόσιο, εκδοθείσα από 1 η Απριλίου και µετά του έτους επιδότησης. Τονίζεται ότι τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια ΕΝ είναι ενταγµένα σε βαθµίδα του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος (παρ. 1 άρθρου 1 ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε τελευταία τροποποίηση µε άρθρο 30 ν. 4111/2013). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση λήψης οικογενειακού επιδόµατος από τον ΟΑΕ για τέκνα ηλικίας άνω των 18 και µέχρι 22 ετών, τα οποία σπουδάζουν τους εν λόγω ιδιωτικές σχολές (σχετ. το µε αριθµ. πρωτ. Β101827/ γεν. έγγραφο τους /νσης Ασφάλισης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρούσα Εγκύκλιο επισυνάπτονται ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΩΝ, οι οποίες υπάγονται αντίστοιχα στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού. Οι Βεβαιώσεις των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ θα πρέπει να είναι θεωρηµένες από τους αντίστοιχες ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τους εµφανίζονται τους πίνακες 1 και 2 του παραρτήµατος 2, ενώ οι Βεβαιώσεις των ιδιωτικών ΙΕΚ θα πρέπει να είναι θεωρηµένες από τη Γενική Γραµµατεία ιά Βίου Μάθησης ιεύθυνση Προγραµµάτων. Τέλος, οι Βεβαιώσεις των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών ραµατικής Τέχνης και Χορού θα πρέπει να είναι θεωρηµένες από το Τµήµα Εκπαίδευσης τους /νσης Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. Β7. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986 ότι: έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα ο τους γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /αδελφή Β8. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΑΙ ΙΑ ΟΡΦΑΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ: 1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) (Προκοσµίζεται µόνο κατά την αρχική αίτηση). 2. Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδοµα παιδιών από τον Ο.Α.Ε.. ή δήλωση του ν. 1599/1986 ότι: συγκατοικεί µε τα παιδιά και επιβαρύνεται µε την συντήρησή τους ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης

9 9 Β9. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΑΙ ΙΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: Απόφαση δικαστηρίου βάσει τους οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών. (Προσκοµίζεται µόνο κατά την αρχική αίτηση). Β10. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ιερευνάται από την Υπηρεσία του Οργανισµού. Β11. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ: Βιβλιάριο Ασθενείας Β12. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα µε την ακριβή ηµεροµηνία στράτευσης. Β13. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ: Βεβαίωση τους αρµόδιας ηµόσιας Αρχής ή του αρµόδιου Σωφρονιστικού Καταστήµατος µε την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης εκτίσεως τους ποινής. *ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Επισηµαίνουµε την υποχρέωση των Υπηρεσιών τους σύµφωνα και µε τους εγκυκλίους τους ιεύθυνσης ιοικητικού, να αναζητούν αυτεπαγγέλτως από τους αρµόδιες Υπηρεσίες τα αναφερόµενα τους παραγράφους Α1.2, Β2.2, Β6, Β8.1 δικαιολογητικά τους παρούσας εγκυκλίου, εάν δεν έχουν κατατεθεί από τους δικαιούχους.

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ Τα ποσά του οικογενειακού επιδόµατος για το έτος 2014, όπως διαμορφώθηκαν με βάση την περ. ε του εδαφ. Α της παρ. 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.3 του ν. 4254/2014 (µείωση στο µισό των χορηγουµένων κατά το έτος 2013), εμφανίζονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ (1 ος ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ 3 ΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 4,11 49,32 66, ,32 147,84 165, ,73 332,76 350, ,69 404,28 421, ,34 472,08 489, ,99 539,88 557, ,64 607,68 625, ,28 675,36 692, ,93 743,16 760, ,58 810,96 828, ,23 878,76 896, ,88 946,56 964, , , , , , ,74 Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 5,65 το μήνα (άρθρο 1 π.δ. 154/2004). Επίδοµα τρίτου παιδιού (άρθρο 18 ν. 1346/83): Μηνιαίο ποσό 1,46 και ετήσιο ποσό 17,58. Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το ποσό του επιδόµατος προσαυξάνεται κατά 1,83 µηνιαίως, δηλαδή κατά 22,02 ετησίως, για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται (άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 412/1985). Σε ό,τι αφορά στην προσαύξηση του επιδόματος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται μόνο εφόσον: α) ο/η δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή β) η μηνιαία σύνταξή του/της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή γ) εφόσον ο/η ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή δ) η μηνιαία σύνταξή του/της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης. Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανερχόταν την στο ποσό των 26,18 ευρώ (γενικό κατώτατο ημερομίσθιο βάσει ν. 4093/2012). Επομένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον/στην δικαιούχο πρέπει η μηνιαία σύνταξή του/της να μην είναι μεγαλύτερη από 523,60 ευρώ (26,18 20). Η μηνιαία σύνταξη που λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση με το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του μηνός Απριλίου του έτους επιδότησης, χωρίς να υπολογίζεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). ιευκρινίζεται, ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπολογίζεται, προκειμένου να καταβληθεί ή όχι η προσαύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, είναι το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης (δεν αφαιρούνται δηλαδή οι κρατήσεις) που παίρνει ο δικαιούχος από τον κύριο φορέα ασφάλισης και την επικουρική σύνταξη.

11 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕ Για την εφαρµογή του άρθρου 18 παρ. 4 του ν.1346/83 ερευνάται και συγκρίνεται το µηνιαίο ποσό του οικογενειακού επιδόµατος που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης βάσει Σ.Σ.Ε, Νόµου, Κανονισµού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, µε εκείνο που χορηγείται από τον ΟΑΕ [σχετ. ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ (2ος)], ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι µεγαλύτερο. Η ανωτέρω σύγκριση θα γίνεται στον ίδιο αριθµό παιδιών κατά σειρά γέννησης, όπως προκύπτει από το οικογενειακό ασφαλιστικό βιβλιάριο (σχετική η µε αριθµό 3126/ γνωµοδότηση και η από νεότερη απάντηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ΟΑΕ ). Ενδεικτικά παραδείγµατα παρατίθενται κατωτέρω: Α/Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Μισθωτός µε τρία παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη Θα λάβει επίδοµα και για τα τρία του µηνιαίο ποσό 25,00, δηλαδή µικρότερο από αυτό παιδιά από τον ΟΑΕ που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 2. Μισθωτός για τα τρία παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη εν θα λάβει επίδοµα από τον του µηνιαίο ποσό 80.00, δηλαδή µεγαλύτερο από ΟΑΕ αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 3. Μισθωτός µε τέσσερα παιδιά λαµβάνει από τον Θα λάβει από τον ΟΑΕ επίδοµα εργοδότη του µηνιαίο επίδοµα για τα τρία του παιδία για τα τέσσερα παιδιά. 25,00, δηλαδή µικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 4. Μισθωτός µε τέσσερα παιδιά λαµβάνει από τον Θα λάβει από τον ΟΑΕ επίδοµα εργοδότη του µηνιαίο επίδοµα για τρία παιδιά 80,00, για ένα παιδί (δηλαδή για το δηλαδή µεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ για τέταρτο). τον ίδιο αριθµό παιδιών. 5. Μισθωτός µε πέντε παιδιά λαµβάνει από το εργοδότη Θα λάβει από τον ΟΑΕ µόνα για του µηνιαίο επίδοµα για το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο τα δύο πρώτα παιδιά. παιδί 60,00, δηλαδή µεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 6. Μισθωτός µε πέντε παιδιά λαµβάνει µηνιαίο επίδοµα Θα λάβει από τον ΟΑΕ για από τον εργοδότη του για το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο πέντε παιδιά παιδί 25,00, δηλαδή µικρότερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών 7. Μισθωτός µε έξι παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη του Θα λάβει από τον ΟΑΕ µόνο για τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο παιδί µηνιαίο για τα δύο πρώτα παιδιά. επίδοµα 90,00, δηλαδή µεγαλύτερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. 8. Μισθωτός µε έξι παιδιά λαµβάνει από τον εργοδότη του Θα λάβει από τον επίδοµα και για για τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο παιδί 25,00, τα έξι παιδιά δηλαδή µικρότερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ για τον ίδιο αριθµό παιδιών. Σε κάθε περίπτωση καθιερώνεται ενιαίος τρόπος σύγκρισης ποσών για όλες τις ΣΣΕ και παύει να ισχύει η σύγκριση των ποσών στο συνολικό από την κάθε πηγή (εργοδότη-οαε ) καταβλητέο ποσό. Επιπλέον παραθέτουµε προς διευκόλυνσή σας πίνακα, όπου φαίνεται το µηνιαίο οικογενειακό επίδοµα για κάθε δικαιούµενο παιδί, κατά σειρά γέννησης. Με βάση αυτόν τον πίνακα, θα γίνεται σύγκριση του ποσού που χορηγείται από τον εργοδότη µε το αντίστοιχο ποσό στον ίδιο αριθµό παιδιών που χορηγείται από τον ΟΑΕ.

12 12 Για παράδειγµα: Στην περίπτωση εργαζοµένων µε τρία παιδιά, όπου ο ΟΑΕ χορηγεί επίδοµα για τα δύο πρώτα παιδιά και ο εργοδότης για το τρίτο, γίνεται σύγκριση του ποσού που χορηγεί ο ΟΑΕ για το τρίτο παιδί δηλ. 15,41 (ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού των δύο παιδιών από το συνολικό ποσό των 27,73 των τριών παιδιών δηλ. 27,73-12,32 =15,41 σύµφωνα και µε τον συνηµµένο πίνακα), µε το αντίστοιχο ποσό που χορηγεί ο εργοδότης π.χ. 45,00. Σε αυτήν την περίπτωση ο δικαιούχος θα λάβει για τα δύο πρώτα παιδιά από τον ΟΑΕ και για το τρίτο από τον εργοδότη, διότι το επίδοµα που χορηγεί ο εργοδότης για το τρίτο παιδί είναι µεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΟΑΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο υπολογισµού του επιδόµατος, παραπέµπουµε στο µε αριθµ. πρωτ. Β127284/ γεν. έγγραφο της /νσης Ασφάλισης καθώς και στις οδηγίες που αναρτήθηκαν από τη /νση Μηχανογραφίας στις ανακοινώσεις του ΟΠΣ 2 την 1/08/2012. ΠΙΝΑΚΑΣ (2ος) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙ Ι ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 ο 49,32 4,11 4,11 2 ο 147,84 12,32 8,21 3 ο 332,76 27,73 15,41 4 ο 404,28 33,69 5,95 5 ο 472,08 39,34 5,65 6 ο 539,88 44,99 7 ο 607,68 50,64 8 ο 675,36 56,28 9 ο 743,16 61,93 10 ο 810,96 67,58 11 ο 878,76 73,23 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 κ.λ.π. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Τα ποσά στην τέταρτη στήλη του πίνακα προκύπτουν αφαιρώντας από το µηνιαίο ποσό του συνόλου των παιδιών (τρίτη στήλη) το ποσό των προηγούµενων παιδιών. (Π.χ. για να βρούµε το ποσό που αντιστοιχεί στο τρίτο παιδί αφαιρούµε από το ποσό 27,73 το ποσό που αντιστοιχεί στα δύο παιδιά: 27,73-12,32 =15,41 ).

13 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ασφαλισµένος δικαιούται οικογενειακές παροχές σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του αρµόδιου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα µέλη της οικογένειάς του που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος, σαν να κατοικούσαν στο έδαφος του πρώτου κράτους µέλους (άρθρ. 67, Καν. 883/2004). Εάν, κατά την ίδια περίοδο και για τα ίδια µέλη οικογένειας, προβλέπονται παροχές δυνάµει των νοµοθεσιών περισσοτέρων του ενός κρατών µελών, τότε οι αρµόδιοι φορείς αποφασίζουν βάσει συγκεκριµένων κανόνων (άρθρ. 68, Καν. 883/2004) για την προτεραιότητα και έπειτα χορηγούνται οι οικογενειακές παροχές. Στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής των ανωτέρω Κανονισµών, όταν ο αιτών διαµένει πλέον σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν εξεταστεί η αίτησή του για το οικογενειακό επίδοµα από τον Οργανισµό µας, πρέπει να ελεγχθεί αν ο αιτών δικαιούται οικογενειακό επίδοµα από το νέο κράτος µέλος στο οποίο µετακινήθηκε. Ο έλεγχος γίνεται µε τη συµπλήρωση του ευρωπαϊκού εντύπου Ε 411 GR. Πιο συγκεκριµένα συµπληρώνεται το Ε 411 GR, µέρος Α µε τα στοιχεία του αιτούντα στην παράγραφο 2 και αποστέλλεται στον φορέα χορήγησης των οικογενειακών παροχών του άλλου κράτους µέλους. Όταν επιστραφεί το έντυπο κατάλληλα συµπληρωµένο, λαµβάνεται υπόψη το τυχόν δικαίωµα του αιτούντα στο οικογενειακό επίδοµα που αυτός λαµβάνει από τον αρµόδιο φορέα του νέου κράτους µέλους και τότε µόνο εξετάζεται η αίτησή του. Όταν ο αιτών δηλώνει ότι κάποιο από τα τέκνα του σπουδάζει σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ελέγχεται η ακρίβεια της δήλωσής του µε τη συµπλήρωση του Ε 402. Όταν ο αιτών δηλώνει ότι κάποιο από τέκνα του είναι ανάπηρο και βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ελέγχεται η ακρίβεια της δήλωσής του µε τη συµπλήρωση του Ε 404 ή Ε 407. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που οι Υπηρεσίες δε διαθέτουν τα ως άνω Κοινοτικά Έντυπα, παρακαλούνται να απευθύνονται στην αρµόδια υπάλληλο της ιεύθυνσης Ασφάλισης κ. Λαµπράκη Λαµπρινή στο τηλέφωνο:

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αιτήµατα πολιτών κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για χορήγηση οικογενειακών επιδοµάτων θα γίνονται δεκτά, εφόσον αυτοί έχουν τα υπό του Νόµου οριζόµενα δικαιολογητικά, δηλαδή, άδεια διαµονής για εργασία ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/05 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4, παρ. 3, περίπτωση γ του ν. 4018/2011 και ισχύει µέχρι σήµερα, ότι έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοσή της. Σύµφωνα µε το ν.3731/2008 και µε την αριθµ. 15/2009 ερµηνευτική εγκύκλιο: «Όλα τα ανήλικα τέκνα νόµιµα διαµενόντων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, καλύπτονται από την άδεια διαµονής του γονέα µε τον οποίο διαµένουν και από τον οποίον συντηρούνται, µέχρι να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση σε αυτά ατοµικής άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης». Τα στοιχεία των ως άνω δικαιούχων (επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατρός) να γράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες, όπως στα επίσηµα έγγραφά τους. Τονίζεται ότι δεν χορηγείται επίδοµα για τέκνα πολιτών τρίτων χωρών τα οποία δε διαµένουν στην Ελλάδα, εκτός αν αυτά είναι ενήλικα που φοιτούν στο εξωτερικό (σχετ. η αµέσως παρακάτω «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ»). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όσον αφορά στις άδειες διαµονής παιδιών άνω των 18 ετών, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές µονάδες ενταγµένες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, παραπέµπουµε στο µε αριθµ. πρωτ. Β141820/ γεν. έγγραφο της /νσης Ασφάλισης. Στο ίδιο έγγραφο παραπέµπουµε και για τα τέκνα πολιτών της ίδιας κατηγορίας που σπουδάζουν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού. Η παραµονή των τέκνων των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποδεικνύεται µε: Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση και στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι µαθητές ή σπουδαστές, θα προσκοµίζεται βεβαίωση φοίτησης εκδοθείσα από την αντίστοιχη εκπαιδευτική µονάδα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση µόνο στις περιπτώσεις δηµόσιων εκπαιδευτικών µονάδων). Στις περιπτώσεις που, αντί της άδειας διαµονής προσκοµίζεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης µε πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαµονής για εργασία, θα ζητείται και το διαβατήριο, προκειµένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από την Ελλάδα των µελών της οικογένειας. ΠΡΟΣΟΧΗ (1) Παρατείνεται αυτοδίκαια, έως και για πέντε (5) µήνες από τη λήξη τους, η ισχύς των αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων της Χώρας και λήγουν από έως (περ. α παρ. 11 άρθρου 138 ν. 4251/2014). (2) Παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις (εφόσον βέβαια δεν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση), χωρίς την ανάγκη επίθεσης σχετικής σφραγίδας ή σχετικής αναγραφής στο σώµα της βεβαίωσης, η ισχύς των βεβαιώσεων τύπου Α οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι την από: Υπηρεσίες αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων της Χώρας τη /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Υπηρεσίες Αλλοδαπών των ήµων (περ. β παρ. 11 άρθρου 138 ν. 4251/2014). (3) εν παρατείνονται οι άδειες διαµονής για οικογενειακή επανένωση που η ισχύς τους διαρκεί µέχρι την ηµεροµηνία ενηλικίωσης του συντηρούµενου τέκνου. Τα παραπάνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο αριθ. 12/20698/ της Γεν. Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινων. Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εν λόγω Εγκύκλιος έχει διαβιβασθεί σε όλες τις Υπ/σιες του Οργανισµού µε το µε αριθ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Απασχόλησης του Οργανισµού.

15 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών µέσω ΚΕΠ και την ελαχιστοποίηση φαινοµένων άσκοπης ταλαιπωρίας, τόσο των δικαιούχων όσο και των Υπηρεσιών µας, συνιστάται µε την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδοµάτων, η άµεση συνεργασία των αρµοδίων Υπαλλήλων του ΟΑΕ µε τους υπευθύνους των ΚΕΠ και η παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινίσεων. Στις περιπτώσεις νέων δικαιούχων προτείνεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισµένων στις Υπηρεσίες µας. 2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρακαλούµε να τοποθετηθεί σε εµφανές σηµείο των Υπηρεσιών ανακοίνωση µε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και την ηµεροµηνία λήξης άσκησης του δικαιώµατος. Επιπλέον, στην ανακοίνωση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η πληροφορία προς τους ασφαλισµένους, ότι είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν τον αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και να προσκοµίσουν το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. 3. Σε κάθε περίπτωση, και όπου οι Υπηρεσίες µετά τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών κρίνουν απαραίτητο, θα αναζητούνται διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία από τις εκδούσες αρχές (π.χ. βεβαιώσεις φοίτησης, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, άδειες αλλοδαπών κ.λπ.). 4.Υπενθυµίζουµε το µε αριθµ. Β147394/ έγγραφό µας σχετικά µε τη χορήγηση οικογενειακού επιδόµατος στους εργαζοµένους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αναφερόµενα σχετικά µε την αναγραφή του ενδιαφερόµενου στο βιβλιάριο ΕΤΕ ως πρώτου δικαιούχου θα εφαρµόζονται υποχρεωτικά από τις Υπηρεσίες για όλες τις παροχές του Οργανισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το ν.δ. 3868/58 2. Το π.δ. 1178/80 3. Ο ν. 1346/83 (άρθρο 18) 4. Το π.δ. 527/84 5. Ο ν. 1483/84 (άρθρο 23) 6. Το π.δ 412/85 7. Το π.δ. 154/ Η ΚΥΑ µε αριθµ. ΟΛΚΕΠ/Φ.15/10/ Ο ν. 4254/2014 (Άρθρο Πρώτο παράγραφος Α υποπαράγραφος ΙΑ.3 εδάφιο 1.Α ) Με ευθύνη των προϊσταµένων να λάβουν γνώση µε υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι των Yπηρεσιών. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ Γραµµατεία ιοικητή Γραφεία κ. κ. Αντιπροέδρων Γραφεία κ. κ. Γενικών ιευθυντών /νσεις και Υπηρεσίες της ιοίκησης O ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

16 16 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Ε Κ Τ Ω Ν 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΑΕ 2) ΚΠΑ και ΚΠΑ2 του ΟΑΕ 3) ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ιευθύνσεις: α) Ασφάλισης β) Παροχών γ) Εσόδων δ) Μελετών & Οργάνωσης 4) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΑΕ 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ιεύθυνση Απασχόλησης 6) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ β) Γεν. /νση ιοικητικής Οργάνωσης & ιαδικασιών, /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ, Τµήµα Λειτουργίας ΚΕΠ

17 17 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ( 1 ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

18 18 (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Ο/Η πιο κάτω υπογράφων/ουσα εκπρόσωπος της επιχείρησης τηλ. βεβαιώνω ότι ο µισθωτός εργάστηκε στην επιχείρησή µας κατά την χρονική περίοδο από έως µε την ειδικότητα Ο πιο πάνω µισθωτός αµείβεται σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Σ.Σ.Ε.,.Α., Νόµο ή άλλη διάταξη και λαµβάνει ή δεν λαµβάνει επίδοµα παιδιών, ύψους ευρω το µήνα. Ηµεροµηνία: / /20.. Ο/Η ΒΕΒΑΙΩΝ/ΟΥΣΑ ( σφραγίδα -υπογραφή)

19 (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2) 19 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 και 4 Ν. 1599/1986). Προς: Ο-Η (ονοµατεπώνυµο): Όνοµα πατέρα: Όνοµα συζύγου: Ηµεροµηνία γέννησης: Τόπος κατοικίας: _Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.: Αριθ. δελτίου ταυτότητας: Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Τα φωτοαντίγραφα που σας υποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατέχω. 2. εν έχει µεταβληθεί η οικογενειακή µου κατάσταση σε σχέση µε αυτή του έτους Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση δήλωση είναι αληθή. 4. Έχω την επιµέλεια των παιδιών (όταν οι γονείς είναι χωρισµένοι). 5. Ο (Η) σύζυγός µου δεν έχει εισπράξει επίδοµα παιδιών από τον ΟΑΕ (όταν και οι δύο γονείς υπάγονται στον ΟΑΕ ). 6. Έχω την συντήρησή τους γιατί είναι ορφανά (παππούς, αδερφός κ.λπ.). 7. εν δικαιούµαι και δεν λαµβάνω επίδοµα παιδιών από τον εργοδότη µου, στον οποίο απασχολούµαι ως µεγαλύτερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕ. / /20 Ο / Η δηλ

20 20 (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3) ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Οι παρακάτω υπογράφοντες : Α) Β) ηλώνουµε ότι συµφωνούµε να καταβληθεί ολόκληρο το επίδοµα που δικαιούµαστε από ΛΟΕΜ για τα παιδιά µας στον / στην σύζυγο Οι δηλούντες (υπογραφή): Α) Β) Ηµεροµηνία: / /20

21 21 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ( 2 ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α

22 22 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ.- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ /ΝΣΗ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ»ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γραφείο Ε.Ε. Μαρίνου Αντύπα 12, Σαπφούς 44, ΤΚ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΚ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ: , Τηλ: , FAX: FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑ.Σ.- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ /ΝΣΗ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ «ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εµµ. Μπενάκη 30 & Ακαδηµίας 80, Γραφείο Ε.Ε. Μ. Μεταξάκη & Οδ. Ανδρούτσου Γραφείο ΕΕ Τ.Κ.: Σταδίου 43, Τ.Κ.: Τ.Κ.: , Ηράκλειο Κρήτης Μονοφατσίου 8, Τ.Κ.: Τηλ.: Τηλ.: Τηλ.: , Τηλ.: FAX: FAX: FAX: FAX: «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ /ΝΣΗ.Ε ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» /ΝΣΗ.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» Γραφείο ΕΕ ΤΘ 163, Κορακιές, Ακρωτηρίου Χανιά Γραφείο ΕΕ Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Θ.: 23, ΤΚ: , Σαπφούς 44 Γιαµπουδάκη 32, ΧΑΝΙΑ Τηλ: , Τηλ: Τηλ.: FAX: FAX: FAX: «ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ» ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ.Ε ΧΑΝΙΩΝ Κ. Μάνου 11, Γραφείο ΕΕ Πελεκαπίνα Χανίων Γιαµπουδάκη 32, ΧΑΝΙΑ Τηλ. & FAX: & Τηλ.: FAX:

23 23 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - (Τµήµα Υποκριτικής) Π.. 370/83 (ΦΕΚ 130/Α/83) Α. ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ω ΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΜΑΙΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ-ΤΡΑΓΚΑ» Ρηγίλλης - Βασ. Γεωργίου Β 17-19, ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΗ» Ζαλόγγου 10β, 106 ΘΕΑΤΡΟ» της Εταιρείας «Επιµορφωτικό Αθήνα τηλ Καραϊσκου 104 και Σωτήρος 78 Αθήνα, τηλ Σπ. Τρικούπη 34 και Πολιτιστικό Κέντρο, Έναστρον» Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ / 2282/ ιός, Πειραιάς, τηλ Αποφάσεις ΥΠΠΟ Κουντουριώτου, Αθήνα, εληγιάννη 19, Αθήνα, τηλ. (ΦΕΚ 777 / Β / 84) Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. αριθ / (ΦΕΚ 567 τηλ (Αποφάσεις Αποφάσεις ΥΠΠΟ / 871 / (ΦΕΚ 762 / Β / ) και / ΥΠΠΟ αριθ / (ΦΕΚ αριθ / (ΦΕΚ 53 / Β / Β / 84) (ΦΕΚ 1603 / Β / 1655 / Β / 99) και 29407/ / ) / «ΑΚΗΣ ΑΒΗΣ» ) (ΦΕΚ 1318 / Β / 01) (ΦΕΚ 687 / Β / ) και Αλκµήνης 8, ΑΘΗΝΑτηλ.: 210- / (ΦΕΚ 731 / Β / Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής- /νση ) Αθλητισµού & Πολιτισµού, αριθµ / (Α Α: Β41Κ7Λ7-ΞΧΠ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΡΧΗ», της εταιρείας «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΙΡΗΣ ΡΑΖΗ «Η ΠΡΟΒΑ» «ΘΕΜΕΛΙΟ» του Σωµατείου «ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΗΣ» «Οργανισµός Θεατρικής ΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ηπείρου 39 και Αχαρνών 33, 104 «Πνευµατικό και Καλλιτεχνικό Λεωχάρους 9, Αθήνα, τηλ Κίνησης» Μιχαήλ Βόδα 13, 104 ΑΤΤΙΚΗΣ» Σερίφου 2 και 39 Αθήνα, τηλ µη κερδοσκοπικό Σωµατείο το Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ / 39 Αθήνα, τηλ Γούναρη, Αγ. Βαρβάρα, Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. Θεµέλιο» Λέσβου 3, Αθήνα, (ΦΕΚ 1029 / Β / 91) / Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ / τηλ , / (ΦΕΚ 1072 / Β / τηλ Αποφάσεις (ΦΕΚ 611 / Β / ) και (ΦΕΚ 14 / Β / ) Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ / ) ΥΠΠΟ αριθ / (ΦΕΚ /1144/ (ΦΕΚ 447/Β/2007) 41251/309/ (ΦΕΚ (ΦΕΚ 1604 / Β / 99) 470 / Β / 92) και 76971/ / Β / ) (ΦΕΚ 1589/Β/ ) ΗΜΗΤΡΑΣ ΧΑΤΟΥΠΗ «ΗΛΟΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗ-ΒΕΑΚΗ «ΙΟΜΗ ΗΣ ΦΩΤΙΑ ΗΣ» ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΗ «ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο, Αθήνα, ΚΑΙΡΟΙ» Ευρυµέδοντος 4, 104 Εκφαντίδου 33, Αθήνα, Πατησίων 87Α, Αθήνα, τηλ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» Ηπείρου και Ακακίου 3, τηλ Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 35 Αθήνα, τηλ τηλ Απόφαση Αποφάσεις ΥΠΠΟ Αθήνα, τηλ / (ΦΕΚ 1311 / Β / ) Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ / ΥΠΠΕ αριθ / αριθ / (ΦΕΚ 487 / Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. και 82672/ (ΦΕΚ 1725 / Β / (ΦΕΚ 1129 / Β (ΦΕΚ 762 / Β / 84) Β / 92) και / (ΦΕΚ 28865/ (ΦΕΚ ) / ) 525 / Β / ) / /Β/ ) (ΦΕΚ 1180 / Β / ) ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΤΑΣΟΥ ΧΑΛΚΙΑ «ΠΡΩΤΗ «ΠΡΑΞΗ ΕΠΤΑ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ιπποκράτους 70, Αθήνα, ΡΩΜΕΝΑ ΊΑΣΜΟΣ» Μαιζώνος ΠΡΑΞΗ» Πέτρας 2 και Βαλτετσίου 51, Αθήνα, τηλ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ τηλ Απόφαση 48, Αθήνα, τηλ Καλτεζών, Αθήνα, τηλ , Απόφαση 25ης Μαρτίου 80, ΥΠΠΕ αριθ / 993 / (ΦΕΚ 762 / , -012, -013 ΥΠΠΟ αριθ /240/ Πετρούπολη, τηλ , - Β / 84) Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ / Απόφαση ΥΠΠΟ αριθµ. (ΦΕΚ 1620/Β/ ) 871 Απόφαση του ΥΠΠΟ αριθµ (ΦΕΚ 584 / Β / ) 10924/61/ (ΦΕΚ 72074/ (ΦΕΚ 1533/Β/ ) 1660/Β/ ) ΜΙΜΗΣ ΝΤΕΝΙΣΗ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» ΈΛΝΤΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΕΛΙΣΣΑ «ΘΕΟ ΩΡΑΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙ Α» ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΜΠΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ «ΑΘΗΝΑΪΚΗ Μαυροµµαταίων 25 και Κότσικα 7, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΗΣ» Ψηλορείτη 6, Κολοκοτρώνη 152, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Ηπείρου 41, ΣΚΗΝΗ» Τζιραίων 13 και Αθ. ιάκου Αθήνα, τηλ , Καλλιθέα, τηλ Αργυρούπολη, τηλ Αθήνα, τηλ Απόφαση 17, Αθήνα, τηλ Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ / , Απόφαση Απόφαση του ΥΠΠΟ ΥΠΠΟ αριθ / Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. (ΦΕΚ 1335 / Β / ) 64645/ ΥΠΠΟ αριθ / αριθµ /535/ (ΦΕΚ 1183 / Β / ) 28301/ (ΦΕΚ αριθ. (ΦΕΚ 1302 / Β / ) (ΦΕΚ 1143 / Β / ) (ΦΕΚ 1764/Β/ ) 1332/Β/ ) /1155π.ε/ (ΦΕΚ 2491/Β/ )

24 24 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 συνέχεια. ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - (Τµήµα Υποκριτικής) Π.. 370/83 (ΦΕΚ 130/Α/83) Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ. ΒΟΛΟΣ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ» ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΘΕΑΤΡΟ - ΒΑΣΙΛΗΣ Λέοντος Σοφού 18, ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» Αριστοτέλους 23, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ , Γλάδστωνος-Ρ. Φεραίου-Καποδιστρίου-Μαγνητών, συνοικία Οξυγόνου, τηλ (και fax) Εγνατίας 45, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Απόφαση ΥΠΠΟ Ο.Τ. 150 Τ.Κ ΒΟΛΟΣ, τηλ Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ / τηλ Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ /653/ / (ΦΕΚ 1035 / Β / ) (ΦΕΚ 680 / Β / ) αριθ /177/ (ΦΕΚ (ΦΕΚ αριθ. 1608/Β/ ) 1484/Β/ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Π. 336 / 89 (ΦΕΚ 156 / Α / 89) 1. «ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» 2. «ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ» Πειραιώς 35, Αθήνα, τηλ Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη και Θράκης, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ A) Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) που λειτουργεί σύµφωνα µε το Π. 598/85 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), στην Ανώτερη Βαθµίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής» (ΦΕΚ 212/Α/85). B) Ιδιωτικές, που λειτουργούν σύµφωνα µε το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/81) και το Π. /γµα 372/83 «Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83) και περιλαµβάνουν τµήµατα Καθηγητών Χορού και Χορευτών χωρίς άλλη εξειδίκευση. A) ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ (Ν.Π...) Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) Οµήρου 55, Αθήνα Τηλ.: Π. / 598/1985 (ΦΕΚ 212/Α/85)

25 25 B) ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ Α. ΑΤΤΙΚΗ «ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ» «ΝΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ» - ΆΝΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΑ Σόνιας Μοριάνοβα «ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ «ΡΑΛΛΟΥ Αραχώβης Αθήνα ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗ Προµηθέως Λίλης Τράστα Ο.Ε. ΣΚΗΝΗΣ» Κύπρου 19 ΜΑΝΟΥ» ΤΗΣ Τηλ.: Απόφαση ΥΠΠΕ Ιαλέµου Αθήνα Τηλ.: Αθήνα Τηλ.: Τατοϊου 64 και και Αρχιµήδους 16, 177 ΕΤΑΙΡ. αριθ /2279/ (ΦΕΚ , Fax: Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. Σαρανταπόρου Ταύρος «ΜΩΡΑΓΕΜΟΥ ΚΑΙ 809/Β/84) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 42957/2430/ (ΦΕΚ Κηφισιά Τηλ.: 210- Τηλ , ΣΙΑ Ο.Ε.» Απόφαση ΥΠΠΟ 63973/ /Β/84) Μεταστέγαση αριθ (εσωτ. 117) Χρυσάφη 34 και (ΦΕΚ 1149/Β/ ) 16470/1004/ Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. Απόφαση ΥΠΠΟ αριθµ. ικαιάρχου / (ΦΕΚ 27885/ (ΦΕΚ Βύρωνας Τηλ.: 727/Β/89) 1143/Β/ ) Απόφαση ΥΠΠΟ αριθµ. Αποφάσεις ΥΠΠΟ «Βασιλικής Μαρούλη» «ΑΚΤΙΝΑ» της εταιρείας «ΛΟΓΩ 46806/389/ αριθ / Ήρας 12, Νέο Ηράκλειο, ΧΟΡΟΥ» Καλλιρόης 10, (ΦΕΚ 1605/Β/11-8- (ΦΕΚ 58/Β/ ) Τηλ Αθήνα Τηλ.: ) και αριθ. Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής- Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθµ / /νση Αθλητισµού και Πολιτισµού, /νση Αθλητισµού-Πολιτισµού, 65782/488/ (ΦΕΚ αριθµ / (Α Α: αριθµ / (ΦΕΚ 2154/Β/ /Β/27.09/01) Β43Λ7Λ7-ΤΛ ) (Α Α: ΒΛ9Α7Λ7-ΑΤΨ) 2010) και διόρθωση σφάλµατος (ΦΕΚ 134 / Β/ ) Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ. ΛΑΡΙΣΑ «ΑΝ ΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ» «ΑΝΩΤΕΡΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ «ΗΜΟΤΙΚΗΣ «ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ - ΦΥΛΛΙ ΑΣ «ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αθ. ιάκου 8 και Εδµονδου Ροσταν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 1Α, Περαία, ΛΑΡΙΣΑΣ» (.ΕΤ.ΠΟ.Λ.) ΤΗΛ.: Αποφάσεις ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ήµου Θέρµης Θεσσαλονίκης, τηλ. Γεωργιάδου ΛΑΡΙΣΑ ΥΠΠΟ ΑΡΙΘ / (ΦΕΚ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Η.Κ.Ε.Σ)» ΝΟΜΟΥ ΤΗΛ.: Απόφαση ΥΠΠΟ 572/Β/89) ΑΡΙΘ / Κωνσταντινουπόλεως 176, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βεβαίωση Περιφέρειας Κεντρικής ΑΡΙΘ / (ΦΕΚ (ΦΕΚ 969/Β/2000) ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ.: / Λαγκαδά Μακεδονίας /νση Ανάπτυξης Π.Ε. 562/Β/96) 63820/ (ΦΕΚ Απόφαση ΥΠΠΟ ΑΡΙΘ. Σταυρούπολη ΤΗΛ.: Θεσσαλονίκης, αριθµ. 4031/ /Β/2004) 12034/ (ΦΕΚ 487/Β/92) Απόφαση ΥΠΠΟ 2012 (Α Α: Β4Λ97ΛΛ- ΧΟ ΑΡΙΘ / (ΦΕΚ 640/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟ ΑΡΙΘ. 6090/68/ (ΦΕΚ 1605/Β/ )

ΑΔΑ: Β41Δ4691Ω2-0Β5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β41Δ4691Ω2-0Β5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ( 1 ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ο/Η υπογράφ. εκπρόσωπος της επιχείρησης, τηλ. βεβαιώνω ότι ο μισθωτός εργάστηκε στην επιχείρησή μας κατά την χρονική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 2

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

Χ : ΒΑΘΜ. ΑΣΦ : ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΘΕΜΑ : ιαδικασία καταβολής ειδικών εποχιακών βοηθηµάτων του άρθρου 22του Ν 1836/89.

Χ : ΒΑΘΜ. ΑΣΦ : ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΘΕΜΑ : ιαδικασία καταβολής ειδικών εποχιακών βοηθηµάτων του άρθρου 22του Ν 1836/89. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΝΣΗ : Α6 ΤΜΗΜΑ : 2 ΤΑΧ. /ΝΣΗ :Εθνικής Αντίστασης 8 Τράχωνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα Τηλ. 210-3633797 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ : Έξοδα Κηδείας Βοήθημα Θανάτου Τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Μια (Ι) φωτογραφία 2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ). 3. Στοιχείο από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015 Ναύπλιο, 27-1-2015 Αριθμ.πρωτ:671 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 01-10-2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 01-10-2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα