ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ"

Transcript

1 ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π., και κάθε άλλη Κινητή Αξία ΑγοράΠαραγώγωντουΧ.Α.: συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), συµβόλαιαδικαιωµάτωνπροαίρεσης, συµβόλαια ανταλλαγής δικαιωµάτων κάθε άλλο Παράγωγο Αγορά REPOS 1

2 Γενικά περί εντολών Εντολή: η πρόθεση διενέργειας πράξης που εισάγεται από Μέλος στο Σύστηµα για λογαριασµό του επενδυτή Υποχρεωτικάστοιχείαεντολής: αγοράήπώληση, κινητήαξία, ποσότητα, τιµή (αναπαιτείται), κωδικός πελάτη, κωδικός Μέλους εισαγωγή εντολών στο Σύστηµα µπορεί να γίνεται µόνο σε ποσότητα ίση µε τη µονάδα διαπραγµάτευσης ή σε πολλαπλάσιό της αποδεκτέςενεργέςεντολέςαποκτούνχρονικήσήµανση (time stamp) κατά τον χρόνο εισαγωγής ιακρίσεις εντολών ως προς τιµή, τη συνθήκη, τη διάρκεια κλπ Είδη εντολών ως προς τιµή Ελεύθερηεντολή (Market Order - MKT): εισάγεται στο Σύστηµα χωρίς συγκεκριµένη τιµή µε σκοπό να εκτελεσθεί στην καλύτερη τιµή της αγοράς κατά το χρόνο εισαγωγής είναιδυνατόνναεκτελεστείσεπερισσότερεςτιµές, αν η ποσότητα της καταχωρηµένης αντίθετης καλύτερης εντολής δεν επαρκεί ακυρώνεται ελλείψει αντίθετης εντολής το ανεκτέλεστο µετατρέπεται σε οριακή εντολή στην τελευταία τιµή πράξης 2

3 Είδη εντολών ως προς τιµή Οριακήεντολή (Limit Order - LMT): εισάγεται στο Σύστηµα σε συγκεκριµένη τιµή µέγιστη, αν πρόκειται για εντολή αγοράς ελάχιστη, αν πρόκειται για εντολή πώλησης εκτή µόνο στα πλαίσια των ορίων διακύµανσης Γενικά περί εντολών Κατάταξη εντολών στο Βιβλίο Εντολών: εντολές που δεν ταυτίζονται κατά την εισαγωγή τους καταχωρούνται στο Βιβλίο Εντολών µε κριτήρια: τηνκαλύτερητιµή: εντολέςαγοράςκατάφθίνουσατιµή, εντολές πώλησης κατά αύξουσα τιµή τον χρόνο εισαγωγής (προτεραιότητα) Βάθος τιµής (price-depth): το άθροισµα των προσφερόµενων τεµαχίων στην τιµή υπολογίζεται από το Σύστηµα εµφανίζεται στο Βασικό Πίνακα 3

4 Πίνακας Βάθους Αγοράς Είδη εντολών µε συνθήκη Εντολές Βασικού Πίνακα Αγοράς Αξιών εντολές µε συνθήκη «εκτέλεση και καταχώρηση» (Fill and Store - FAS): αν δεν εκτελεστούν, έστω και µερικά, το ανεκτέλεστο µέρος καταχωρείται (εξορισµούεκτόςανπροβλέπεταιαλλιώς) εντολές µε συνθήκη «άµεση ή ακύρωση» (Immediate Or Cancel - IOC): αν δεν εκτελεσθούν αµέσως και ολικά, το ανεκτέλεστο µέρος ακυρώνεται εντολέςµεσυνθήκη «εκτέλεσηήακύρωση» (Fill Or Kill - FOK): αν δεν εκτελεστούν αµέσως και ολικά, ακυρώνονται εντολές µε συνθήκη «ΣΤΟΠ»: παραµένουν ανενεργές µέχρι την επέλευση της τιµή «ΣΤΟΠ» 4

5 Μέθοδοι διαπραγµάτευσης ιακρίσεις αυτόµατη κατάρτιση: διενεργείται µέσω του Συστήµατος µε βάση τα κριτήρια κατάταξης τιµής και χρόνου επιλεκτική κατάρτιση: αποδοχή αντίθετης εντολής από Μέλος συνεχώςείτεστιγµιαία. προσυµφωνηµένησυναλλαγή: κατ ιδίαν, µέσωσυστήµατος, εκτός Βιβλίου Εντολών Σκοπός: κατάρτισησυναλλαγής Μέθοδος 1: αυτόµατη συνεχής διαπραγµάτευση continuous time auction (trading) Μέθοδος 2: αυτόµατη στιγµιαία διαπραγµάτευση δηµοπρασία call auction Αυτόµατη συνεχής διαπραγµάτευση εκτές προς εκτέλεση γίνονται όλες οι καταχωρηµένες και διατεταγµένες εντολές στο ΒΕ Κριτήρια αυτόµατης ταύτισης: τιµή εισαγόµενης εντολής αγοράς > της καλύτερης καταχωρηµένης τιµής πώλησης τιµή εισαγόµενης εντολής πώλησης < της καλύτερης καταχωρηµένης τιµής αγοράς Τιµή συναλλαγής ορίζεται η καταχωρηµένη τιµή ιαγραφή εκτέλεσης, εγγραφή ανεκτέλεστου 5

6 παράδειγµα συνεχούς κατάρτισης τιµή 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1, εντολές αγοράς ποσότητα εντολές πώλησης ανεκτέλεστες εντολές στο ΒΕ µοναδιαίες εντολές αγοράς οριακές µεταξύ 1,00-1,06 µοναδιαίες εντολές πώλησης οριακές µεταξύ 1,07-1,13 εισαγωγήεεα(q=1) κατάρτιση Q=1,S=1,07 εισαγωγή ΕΕΠ(Q=2) κατάρτιση Q=1,S=1,06 κατάρτιση Q=1,S=1,05 Αυτόµατη στιγµιαία διαπραγµάτευση εκτές προς εκτέλεση γίνονται όλες οι καταχωρηµένες και διατεταγµένες εντολές στο ΒΕ Ενιαία Τιµή συναλλαγής = η τιµή δηµοπρασίας Τιµή δηµοπρασίας: η τιµή στην οποία µεγιστοποιείται ο όγκος συναλλαγών στο ΒΕ Αν υπάρχουν πολλές τιµές δηµοπρασίας επιλέγεται η κοντινότερη της τιµής αναφοράς (τιµή κλεισίµατος προηγουµένης, τιµήεισαγωγής, τιµήπροηγούµενης συναλλαγής Κατάρτιση συναλλαγής στην «κοντή πλευρά» εντολές αγοράς µε τιµή > τιµής δηµοπρασίας εντολές πώλησης µε τιµή < τιµής δηµοπρασίας (κατά προτεραιότητα τιµής, χρόνου) 6

7 παράδειγµα στιγµιαίας κατάρτισης τιµή 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1, ποσότητα ανεκτέλεστες εντολές στο ΒΕ µοναδιαίες εντολές αγοράς οριακές µεταξύ 1,00-1,14 µοναδιαίες εντολές πώλησης οριακές µεταξύ 1,00-1,14 τιµή δηµοπρασίας 1,07 κατάρτιση Q=8,S=1,07 εκτέλεση ΟΕΑ(1,07 1,14) εκτέλεσηοεπ(1,00 1,07) εντολές αγοράς εντολές πώλησης Είδη εντολών ως προς τιµή Εντολή στην τιµή ανοίγµατος (At The Open ATO): εισάγεται στο Σύστηµα χωρίς συγκεκριµένη τιµή, κατά τη διάρκεια της Μεθόδου προσδιορισµού της τιµής ανοίγ- µατος, µε σκοπό να εκτελεσθεί στην τιµή ανοίγµατος το ανεκτέλεστο µέρος της ακυρώνεται Εντολήστοκλείσιµο (At the Close ATC): εισάγεται στο Σύστηµα χωρίς συγκεκριµένη τιµή µε σκοπό να εκτελεσθεί στην τιµή κλεισίµατος εκτελείται όµως µόνο κατά τη διάρκεια της Μεθόδου προσδιορισµού της τιµής κλεισίµατος 7

8 Είδη εντολών µε συνθήκη Εντολές Βασικού Πίνακα Αγοράς Αξιών εντολές µε συνθήκη «εκτέλεση και καταχώρηση» (Fill and Store - FAS): αν δεν εκτελεστούν, έστω και µερικά, το ανεκτέλεστο µέρος καταχωρείται (εξορισµούεκτόςανπροβλέπεταιαλλιώς) εντολές µε συνθήκη «άµεση ή ακύρωση» (Immediate Or Cancel - IOC): αν δεν εκτελεσθούν αµέσως και ολικά, το ανεκτέλεστο µέρος ακυρώνεται εντολέςµεσυνθήκη «εκτέλεσηήακύρωση» (Fill Or Kill - FOK): αν δεν εκτελεστούν αµέσως και ολικά, ακυρώνονται εντολές µε συνθήκη «ΣΤΟΠ»: παραµένουν ανενεργές µέχρι την επέλευση της τιµή «ΣΤΟΠ» Είδη εντολών µε διάρκεια εντολέςηµερήσιες (Good For Day - GFD):παραµένουν ενεργές µέχρι το τέλος της συνεδρίασης (εκτός αν ακυρωθούν ή εκτελεστούν) εντολές «έγκυρηµέχριναακυρωθεί» (Good Till Cancel - GTC): παραµένουν ενεργές χωρίς χρονικό περιορισµό (εκτόςανακυρωθούνήεκτελεστούνήητιµήυπερβείτα επιτρεπόµενα όρια διακύµανσης) εντολές «έγκυρεςµέχριηµεροµηνία» (Good Till Date - GTD): παραµένουν ενεργές µέχρι την οριζόµενη ηµερο- µηνίαλήξης (εκτόςανακυρωθούνήεκτελεστούνήητιµή υπερβεί τα επιτρεπόµενα όρια διακύµανσης) 8

9 Τιµές Τιµή ανοίγµατος: τιµή στην έναρξη της συνεδρίασης Τιµήκλεισίµατος: αντιπροσωπευτική τιµή της συνεδρίασης υπολογίζεται µετά το τέλος της συνεδρίασης Μέθοδος υπολογισµού τιµής κλεισίµατος τελευταία πράξη σταθµικός µέσος όρος ορισµένου αριθµού ή ποσοστού ή χρόνου τελευταίων πράξεων, ορισµένου τµήµατος των ηµερήσιων συναλλαγών, µε δηµοπρασία Τιµές Τιµή εισαγωγής ή έκδοσης Κινητής Αξίας: αρχική τιµή στην πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης ορίζεταιαπότονανάδοχο, τοχα, τηνεκδότρια.α.κ. ήσ.χ.π. Τιµή εκκίνησης: Εταιρική πράξη: τιµή κλεισίµατος της Τ-1 ηµέρας προσαρµοσµένη µε την εταιρική πράξη Αρχική εισαγωγή: ταυτίζεται µε τιµή εισαγωγής 9

10 Τιµές Τιµή τελευταίας πράξης: τιµή στην οποία διενεργείται η τελευταία συναλλαγή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Βήµα τιµής (tick size): ελάχιστη επιτρεπόµενη χρηµατική µεταβολή της τιµής 0,01 γιατιµή < 60, 0,05 γιατιµή > 60 0,0001 για τίτλους σταθερής απόδοσης αν προκύψει µη έγκυρη, στρογγυλοποιείται δεν ισχύει για προσυµφωνηµένες συναλλαγές Ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών Η Υπηρεσία ΗΒIΠ παρέχεται από το Σύστηµα: έχειωςστόχοναβοηθήσειτονανάδοχοέκδοσης µετοχών να καθορίσει τη βέλτιστη τιµή διάθεσης των τίτλων µέσα σε συγκεκριµένο εύρος τιµών και χρόνο προσφορών χωρίς να καταλήγει οπωσδήποτε σε διενέργεια συναλλαγών στο Χ.Α. Ο κύριος ανάδοχος ορίζει : ηµεροµηνία, Μέλη, µονάδαδιαπραγµάτευσης, εύρος τωντιµών, διασπορά, ανώτερη -κατώτερηποσότητα κάθε επενδυτή, χρονικό διάστηµα 10

11 Ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών Οιπροσφορέςείναι: ελεύθερες εντολές (χωρίς τιµή αγοράς) ή οριακές εντολές (µε τιµή αγοράς) και κατατάσσονται κατά φθίνουσα τιµή και αύξοντα χρόνο εισαγωγής Η βέλτιστη τιµή προσδιορίζεται στο σηµείο όπου: η ποσότητα έκδοσης τέµνει την καµπύλη των προσφορών εφόσον καλύπτεται το όριο διασποράς Σε υπερζήτηση εφαρµόζεται χρονική προτεραιότητα ή αναλογική κατανοµή αναφορές ΚανονισµόςΧΑ 2 η τροπ.,

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MONOPOLY Μάρτιος 2009 Οδηγίες Χρήσης Monopoly για Σελίδα 1 από 8 1. Γενικά Το πλήρες βάθος εντολών είναι η νέα υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 2.0 01/01/2011 Ισχύει από 1/1/2011 Σελίδα 1 από 7 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. - ΕΠΙΠΕ Ο 1 Η παρεχόµενη πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης & Υπολογισµού των εικτών FTSE / ASE 20 και FTSE / ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Οι είκτες Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Οι είκτες Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Γενικά περί εικτών Οι είκτες ή Γενικοί ή Σύνθετοι είκτες (Indces, Composte Indces Index στον ενικό αριθµό) χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην Οικονοµική Επιστήµη και έχουν ως σκοπό να καταγράψουν τη µέση τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ... 6 1.1. Ιστορικό ίδρυσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οργανωτική δομή.. 6 1.2. Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.)... 7

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος

Σε όσους μας βοήθησαν... Βαβίτσα Πατρούλα. Στους σεβαστούς γονείς μου. Πάσχος Νικόλαος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ:: ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΙ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:: ΔΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: το θεσμικό πλαίσιο και η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Α.T.E.I. KΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 4993 ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Εισηγητής : ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα