ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, Αθήνα Τηλ.: (210) Fax: (210) Web: Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί µε βάση το ν. 3283/2004 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 Περιεχόµενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Α/Κ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8 5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ήλωση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ήλωση και διαχείριση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων επί επενδύσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Εκτίµηση του βαθµού κινδύνου του χαρτοφυλακίου µε βάση το άρθρο ν. 3283/ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...21 Προµήθειες - έξοδα Άλλες δαπάνες Φορολογικό καθεστώς ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...23 Συµµετοχή στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο Εξαγορά µεριδίων ιανοµή µερισµάτων / κερδών

3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 Εταιρία διαχείρισης: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ, στο εξής «Εταιρία») Έδρα: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, Αθήνα, 3 ος όροφος Τηλ: (210) Fax: (210) Web: Αρ. Μ.Α.Ε: 58646/06/Β/05/3 Μετοχικό Κεφάλαιο: Μέτοχοι : Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (100%) ιοικητικό Συµβούλιο: Πρόεδρος: Σταύρος Σιώκος ιευθύνων Σύµβουλος: Μέλη: Θεµατοφύλακας: ιαχειριστής: Χρηµατοοικονοµικός όµιλος: Ορκωτοί ελεγκτές: Ηρακλής Μπαµπλέκος Γεώργιος αΐρης Βασίλειος αµουράς Εµµανουήλ Πουλάκης Ιωάννης Βιγγόπουλος Καθήκοντα θεµατοφύλακα των Πειραιώς Αµοιβαίων Κεφαλαίων ασκεί η Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία Τράπεζα Πειραιώς. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Η Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ, ο Θεµατοφύλακας καθώς και το δίκτυο Πώλησης των Πειραιώς Αµοιβαίων Κεφαλαίων ανήκουν στον όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC) Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Εποπτεύουσα αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Νοµικό Πλαίσιο: Τα Πειραιώς Αµοιβαία Κεφάλαια διέπονται από το Ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ Α 210/ ), τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισµό τους. Ανατεθείσες σε τρίτους λειτουργίες: Η Εταιρία έχει, δυνάµει έγγραφης σύµβασης, αναθέσει τις λογιστικές-φορολογικές-µισθοδοτικές και οικονοµικού διευθυντή υπηρεσίες στην εταιρία ATFS Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Λογιστικών, Φορολογικών & Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Το παρόν απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις απαραίτητες και ουσιώδεις πληροφορίες για τη συµµετοχή επενδυτών σε µερίδια των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζεται η ανώνυµη εταιρία διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, µπορείτε να λάβετε δωρεάν κατόπιν αίτησης (πριν ή και µετά από την υποβολή αίτησης συµµετοχής σε Αµοιβαίο Κεφάλαιο) το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζεται η ανώνυµη εταιρία διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ, τους κανονισµούς τους και την τελευταία δηµοσιευθείσα ετήσια και εξαµηνιαία έκθεσή τους, που περιλαµβάνουν περιεκτική περιγραφή των επενδυτικών στόχων, των επιβαρύνσεων, των δαπανών και των επενδυτικών κινδύνων στην έδρα της Εταιρίας (διεύθυνση «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων», Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, 3ος όροφος Αθήνα, Ελλάδα) ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( ή να απευθύνεστε στους οικονοµικούς, νοµικούς και φοροτεχνικούς σας συµβούλους. Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων διατίθενται ανέξοδα κατά τις εργάσιµες ώρες.

4 4 Το παρόν απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο δεν συνιστά προσφορά ή παρότρυνση για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, όταν τα πρόσωπα που προβαίνουν σε τέτοια προσφορά ή παρότρυνση δεν είναι εξουσιοδοτηµένα σχετικά.

5 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Α/Κ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επενδυτικός στόχος των Αµοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία είναι η διατήρηση της αξίας του Κεφαλαίου µε ταυτόχρονη εξασφάλιση στον επενδυτή της καλύτερης δυνατής απόδοσης, διατηρώντας και επαρκή ρευστότητα, σε καθηµερινή βάση. Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική για κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο βαθµός κινδύνου καθώς και τα χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή προς τον οποίο αυτό απευθύνεται έχουν ως ακολούθως: 1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση ισορροπηµένα διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου µετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα, οµολογίες) και µέσων της χρηµαταγοράς. είκτης Αναφοράς: 50% Γενικός είκτης Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών συν 40% είκτης Οµολόγων CITIBANK Ελλάδος (SBGRL) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική Πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε µέσα χρηµαταγοράς ή και σε οµολογίες ή και σε µετοχές, που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε µετοχές και άλλο 10% σε οµόλογα και οµολογίες, ενώ η επένδυση σε καθεµία από τις κατηγορίες (µετοχές, οµολογίες και καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς) δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του ενεργητικού του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).Τα οµόλογα στα οποία επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι, κατά κύριο λόγο, κρατικά ή εταιρικά, τα οποία έχουν αξιολογηθεί για την πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν µεν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου έχοντας όµως πάντοτε την εξισορροπητική δράση των χαµηλού ρίσκου τίτλων σταθερού εισοδήµατος και µέσων της χρηµαταγοράς. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται µεν σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα µεγάλες διακυµάνσεις, υπάρχει όµως πάντοτε η δυνατότητα διαφοροποίησης της επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µέσα της χρηµαταγοράς, που επιτρέπουν και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών από τις µεταβολές επιτοκίων. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 58,38 8,16-22,79.Σ.Ε 2,11% 2,14% 2,15% 50% 35% 20% 5% -10% -25% -40% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού -22,64% -9,91% -5,02% 12,72% 8,10% 18,26% 9,23% 7,08% -35,93% 9,76% 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού ,00% -8,38% -11,85% 16,72% 14,69% 17,90% 10,25% 10,21% -38,64% 14,29% 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 95% 75% 55% 35% 15% -5% -25% -45% -65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 18,26% 9,23% 7,08% -35,93% 9,76% -24,70% -2,73% είκτης Αναφοράς 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού ,90% 10,25% 10,21% -38,64% 14,29% -22,71% 0,45% είκτης Αναφοράς 50% Γενικός είκτης ΧΑΑ +40% SBGRL+10% ΕΓΕ 3 µηνών 5 3ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τις αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

6 2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 6 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών υπεραξιών από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών µε συνδυασµό της αξιοποίησης των διακυµάνσεων της Ελληνικής Χρηµατιστηριακής αγοράς µε τον ελάχιστο δυνατό επενδυτικό κίνδυνο. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιτυγχάνεται κυρίως µε την κατανοµή του ενεργητικού σε ένα ευρύ φάσµα µετοχών. είκτης Αναφοράς: Γενικός είκτης τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Επενδυτική Πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε µετοχές του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, τραπεζικές καταθέσεις και µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα των εταιριών του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται υψηλός, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 188,46 174,84 12,51.Σ.Ε 2,36% 2,40% 2,38% 130% 80% 30% -20% -70% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού -42,29% -28,02% -26,66% 24,77% 15,69% 29,34% 20,53% 12,38% -60,76% 21,00% Γενικός είκτης ΧΑΑ -38,78% -23,53% -32,53% 29,46% 23,09% 31,50% 19,93% 17,86% -65,50% 22,93% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού Γενικός είκτης ΧΑΑ Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 180% 130% 80% 30% -20% -70% ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 29,34% 20,53% 12,38% -60,76% 21,00% -46,64% -16,81% είκτης Αναφοράς Γενικός είκτης ΧΑΑ 31,50% 19,93% 17,86% -65,50% 22,93% -50,02% -21,18% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού είκτης Αναφοράς Γενικός είκτης ΧΑΑ Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τις αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

7 3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 7 Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως επενδυτικό σκοπό την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών µε διαφοροποίηση ευρέως φάσµατος και κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόµο, δυναµικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγοµένων εταιρειών, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο εταιρείες µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης. είκτης Αναφοράς: FTSE ASEMID CAP 40. Επενδυτική Πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε µετοχές µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου και δευτερευόντως σε άλλες µετοχές και εν γένει κινητές αξίες, σε µέσα χρηµαταγοράς, σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, σε τραπεζικές καταθέσεις και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν την επένδυσή τους µε την πορεία, τα αποτελέσµατα και τη δυναµική των εταιριών µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται αρκετά υψηλός, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε µετοχές µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Μεσαίος Κίνδυνος διασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 110,25 65,64 14,28.Σ.Ε 2,61% 2,66% 2,65% 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ,23% -37,76% -19,93% 19,44% 5,35% 35,16% 36,25% 16,36% -62,16% 26,23% FTSEM -60,49% -29,42% -32,82% 26,77% -2,83% 47,06% 54,41% 19,43% -69,66% 37,54% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού FTSEM Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 225% 175% 125% 75% 25% -25% -75% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική 35,16% 36,25% 16,36% -62,16% 26,23% -44,42% 2,36% είκτης Αναφοράς FTS EM 47,06% 54,41% 19,43% -69,66% 37,54% -50,16% 13,17% ΠΕΙΡΑΙΩΣ υναµικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού είκτης Αναφοράς FTSEM Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τους αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

8 4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 8 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση διαθεσίµων βραχυπροθέσµου χαρακτήρα µε το συνδυασµό χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και υψηλότερων δυνατών αποδόσεων. είκτης Αναφοράς: Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε τραπεζικές καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς εσωτερικού και δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα, οµολογίες) και σε άλλες κινητές αξίες και µερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) όχι όµως σε µετοχές. Τα οµόλογα στα οποία επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι, κατά κύριο λόγο, κρατικά ή εταιρικά, τα οποία έχουν αξιολογηθεί για την πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυµούν συντηρητικές τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται χαµηλός καθώς το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε µέσα χρηµαταγοράς που δεν υπόκεινται σε σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Χαµηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Χαµηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -292,16-623,79-435,72.Σ.Ε 0,71% 0,41% 0,78% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 15% 10% 5% 0% ,24% 3,47% 2,14% 1,31% 1,09% 1,00% 1,10% 2,86% 3,51% 1,45% ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή 6,48% 3,41% 2,63% 2,02% 1,64% 1,59% 2,49% 3,00% 3,66% 1,23% από 8/3/2007) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή από 8/3/2007) Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού είκτης Αναφοράς ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή από 8/3/2007) ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική 1,00% 1,10% 2,86% 3,51% 1,45% 8,01% 10,29% 1,59% 2,49% 3,00% 3,66% 1,23% 8,09% 12,54% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιαχείρισης ιαθεσίµων Εσωτερικού είκτης Αναφοράς ΕΓΕ 3 µηνών µείον 0,3% (µεταβολή από 8/3/2007) Σηµείωση1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο δηµιουργήθηκε στις , κατόπιν διάσπασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η σύνθεση δε των στοιχείων της περιουσίας του, κατά την ηµεροµηνία διάσπασης, ήταν, µε τις ελάχιστες κατά το δυνατό αποκλίσεις, όµοια µε αυτή του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που αφορούν διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διάσπασης, εκφράζουν τις αποδόσεις του διασπώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

9 5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 9 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη εισοδήµατος και κεφαλαιακών κερδών, σε συνδυασµό µε την ανάληψη χαµηλού επενδυτικού κινδύνου, από επενδύσεις σε οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου και οµολογίες που έχουν εκδώσει Ελληνικές εταιρίες και θυγατρικές τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελληνικές και αλλοδαπές οργανωµένες αγορές. είκτης Αναφοράς: Το Αµοιβαίο Κεφαλαίο Πειραιώς Οµολόγων Εσωτερικού είχε µέχρι το 2001 ως δείκτη αναφοράς τον «ΕΓΕ 1 έτους» ο οποίος άλλαξε µετά το 2001 σε «Citigroup Greece GBI All Maturities» (SBGRL). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, σε ποσοστό τουλάχιστον 65%, σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος του Ελληνικού ηµοσίου και σε οµολογιακούς τίτλους ελληνικών εταιριών διαπραγµατευόµενους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ξένες οργανωµένες αγορές και, δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, τραπεζικές καταθέσεις και µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και µετοχές, όχι όµως πάνω από 10%. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ελληνικών οµολογιακών τίτλων. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε οµόλογα, οι τιµές των οποίων εµφανίζουν σχετικά χαµηλή διακύµανση. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Υψηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -23,7-22,46-7,46.Σ.Ε 1,26% 1,28% 1,30% 23,00% 12,00% 1,00% -10,00% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού 7,02% 5,25% 5,19% 2,16% 0,17% 0,16% -1,09% 2,05% -1,04% 3,29% SBGRL 5,33% 7,61% 10,39% 4,48% 7,39% 4,92% 0,08% 2,14% 1,14% 3,64% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού SBGRL Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% ετία σωρευτική 5ετία σωρευτική ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού 0,16% -1,09% 2,05% -1,04% 3,29% 4,31% 3,34% SBGRL 4,92% 0,08% 2,14% 1,14% 3,64% 7,07% 12,43% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οµολόγων Εσωτερικού SBGRL Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετονοµάσθηκε στις από «ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» δυνάµει της απόφασης 29/634/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 264/ ). Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

10 6. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 10 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων µε ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου µέσω επενδύσεων σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ή οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. είκτης Αναφοράς: 90% MSCI World (MXWO) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε µερίδια µετοχικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων µετοχικών Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µερίδια άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των µετοχικών) καθώς και σε καταθέσεις και µέσα της χρηµαταγοράς. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν υψηλές αποδόσεις από την επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται µε βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εµπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαµβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρµοσµένοι µε βάση τον κίνδυνο, το σφάλµα παρακολούθησης (tracking error), οι προµήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση µε τον αναλογούντα κίνδυνο. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεν υψηλός, λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των µετοχών ή µεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, σε αναλογία και µε τις διακυµάνσεις των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν άµεσα αυτοί οι οργανισµοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγµατικού κινδύνου. Ωστόσο, η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και µεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -82,99-33,23 331,48.Σ.Ε 0,32% * ** *Σηµείωση: Πληροφορίες για το δείκτη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος 2008 **Σηµείωση: ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Σ..Σ.Ε.) ΤΗΣ (Απόφαση Ε.Κ. 8/335/ ) Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/ της Ε.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% GS GLOBAL FIXED INCOME E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% GS US FIXED INCOME CLASS E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD DOLLAR P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD INTERNATIONAL P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD WORLD P CAP 0,65% 0,00% 0,00% JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY C CLASS 0,85% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE SMALL CAP C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH C CLASS 0,75% 0,00% 0,00% JPMORGAN US BOND C CLASS 0,45% 0,00% 0,00% JPM INV HIGH STAT MARK C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO BOND H CLASS 0,55% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO STRATEGIC BOND H CLASS 0,75% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-TOP EUROPEAN PLAYERS H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US MID CAP VALUE H CLASS 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US PIONEER FUND H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US RESEARCH H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER-TR CURRENCY CLASS H 0,60% 0,00% 0,00%

11 PIRAEUS INVEST EUROPEAN BOND 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN EQUITY 1,50% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% SGAM FUND EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES J CLASS 0,80% 0,00% 0,00% SGAM FUND-BONDS CONVER-J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL GOV BOND HEDGED D2 0,45% 0,00% 0,00% BGF EURO BOND D2 0,40% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED D2 0,50% 0,00% 0,00% BGF EURO CORPORATE BOND D2 0,50% 0,00% 0,00% DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC 0,75% 0,00% 0,00% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧ.ΕΞΩΤ. 2,50% 0,00% 0,00% 11 Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετατράπηκε στις 31/03/2010 από µικτό σε µετοχικό, µε αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισµού του και της ονοµασίας του από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ», σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι αποδόσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε της µετατροπής του και, συγκεκριµένα, για τα έτη 2008 και 2009 ήταν ως εξής: 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 20% -5% -30% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor ,18% 17,94% -24,81% 21,43% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor. Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 25% 15% 5% -5% -15% -25% -35% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor σωρευτική απόδοση από έναρξη -29,18% 17,94% -15,40% -24,81% 21,43% -6,49% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Επιθετικό Fund of funds Μικτό 40% MXWO + 20% MXEF + 20%GMUAG + 20% 1 Month Euribor. Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

12 12 7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων µε ανάληψη µέτριου επενδυτικού κινδύνου µέσω επενδύσεων σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ή οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό. είκτης Αναφοράς: 50% MSCI World (MXWO) 40%Bloomberg/EFFAS Government Bond Index Global (GMUAG) 10% Eonia ** ** (Μεταβολή από 15/01/2009) Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: το ενεργητικό του επενδύεται σε ποσοστό κατ ελάχιστο δέκα τοις εκατό (10%) σε µετοχές ή µερίδια οµολογιακών Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και σε ποσοστό κατ ελάχιστο δέκα τοις εκατό (10%) σε µετοχές ή µερίδια µετοχικών ΟΣΕΚΑ, ενώ το µέγιστο ποσοστό επένδυσης σε µετοχές ή µερίδια ΟΣΕΚΑ διαχείρισης διαθεσίµων ή οµολογιακών ή µικτών ή µετοχικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και µέσα της χρηµαταγοράς. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν µεσαίες αποδόσεις από εισόδηµα και υπεραξία από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται µε βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εµπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαµβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρµοσµένοι µε βάση τον κίνδυνο, το σφάλµα παρακολούθησης (tracking error), οι προµήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση µε τον αναλογούντα κίνδυνο. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των µετοχών ή µεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, σε αναλογία και µε τις διακυµάνσεις των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν άµεσα αυτοί οι οργανισµοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγµατικού κινδύνου. Ωστόσο, η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και µεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -79,72-39,73 311,02.Σ.Ε 0,32% * ** *Σηµείωση Πληροφορίες για το δείκτη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος 2008 **Σηµείωση ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Σ..Σ.Ε.) ΤΗΣ (Απόφαση Ε.Κ. 8/335/ ) Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/ της Ε.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% GS GLOBAL FIXED INCOME E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% GS US FIXED INCOME CLASS E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD DOLLAR P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD INTERNATIONAL P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD WORLD P CAP 0,65% 0,00% 0,00% JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY C CLASS 0,85% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE SMALL CAP C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH C CLASS 0,75% 0,00% 0,00% JPMORGAN US BOND C CLASS 0,45% 0,00% 0,00% JPM INV HIGH STAT MARK C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO BOND H CLASS 0,55% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO STRATEGIC BOND H CLASS 0,75% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-TOP EUROPEAN PLAYERS H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US MID CAP VALUE H CLASS 1,00% 0,00% 0,00%

13 PIONEER FUNDS-US PIONEER FUND H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US RESEARCH H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER-TR CURRENCY CLASS H 0,60% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN BOND 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN EQUITY 1,50% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% SGAM FUND EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES J CLASS 0,80% 0,00% 0,00% SGAM FUND-BONDS CONVER-J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL GOV BOND HEDGED D2 0,45% 0,00% 0,00% BGF EURO BOND D2 0,40% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED D2 0,50% 0,00% 0,00% BGF EURO CORPORATE BOND D2 0,50% 0,00% 0,00% DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC 0,75% 0,00% 0,00% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧ.ΕΞΩΤ. 2,50% 0,00% 0,00% 13 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 0% -25% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor ,40% 14,97% -14,92% 11,09% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor σωρευτική απόδοση από έναρξη -21,40% 14,97% -8,28% -14,92% 11,09% -8,86% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Ισορροπηµένο Fund of funds Μικτό 50% MXWO+40%GMUAG+10% 1 Month Euribor Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία εκκίνησης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 16/01/2007 δυνάµει της απόφασης 690/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1888/ ). Σηµείωση 2: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετονοµάσθηκε από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σηµείωση 3: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

14 14 8. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων µε ανάληψη σχετικά χαµηλού επενδυτικού κινδύνου µέσω επενδύσεων σε άλλα Αµοιβαία Κεφάλαια ή οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό είκτης Αναφοράς: 70% Bloomberg/EFFAS Government Bond Index Global (GMUAG) 30% Eonia ** ** (Μεταβολή από 01/04/2010) Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: το ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) σε µερίδια οµολογιακών Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων οµολογιακών Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε µερίδια άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των οµολογιακών) καθώς και σε καταθέσεις και µέσα της χρηµαταγοράς. Το σύνολο των επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε µετοχικούς ΟΣΕΚΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν αποδόσεις από εισόδηµα και υπεραξίες στην αγορά οµολόγων από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται µε βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εµπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαµβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρµοσµένοι µε βάση τον κίνδυνο, το σφάλµα παρακολούθησης (tracking error), οι προµήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση µε τον αναλογούντα κίνδυνο. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των µετοχών ή µεριδίων των ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, σε αναλογία και µε τις διακυµάνσεις των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν άµεσα αυτοί οι οργανισµοί, λόγω του κινδύνου αγοράς και λόγω του συναλλαγµατικού κινδύνου. Ωστόσο, η ευρεία διασπορά του χαρτοφυλακίου σε ΟΣΕΚΑ διαφορετικής επενδυτικής πολιτικής και µεθόδου διαχείρισης περιορίζει αισθητά τον Κίνδυνος Αγοράς: Χαµηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαµηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Χαµηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ -119,18-72,40 296,58.Σ.Ε 0,32% * ** *Σηµείωση Πληροφορίες για το δείκτη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος 2008 **Σηµείωση ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Σ..Σ.Ε.) ΤΗΣ (Απόφαση Ε.Κ. 8/335/ ) Ο Σύνθετος είκτης Συνολικών Εξόδων (Σ..Σ.Ε.) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/6/4/2005 της Ε.Κ., δυνατό να υπολογιστεί, καθώς οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) δεν έχουν δηµοσιεύσει στοιχεία για το είκτη Συνολικών Εξόδων τους. Ωστόσο, κατωτέρω παρατίθενται το µέγιστο της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους, σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/ της Ε.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% 0,00% 0,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% 0,00% 0,00% GS GLOBAL FIXED INCOME E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS JAPAN PORTFOLIO CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% GS US FIXED INCOME CLASS E SHARES 1,00% 0,00% 0,00% GS US GROWTH EQUITY CLASS E SHARES 1,50% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD DOLLAR P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD INTERNATIONAL P CAP 0,65% 0,00% 0,00% ING (L) RENTA FD WORLD P CAP 0,65% 0,00% 0,00% JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY C CLASS 0,85% 0,00% 0,00% JPMORGAN EURO LIQUID MARKET C CLASS 0,15% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE SMALL CAP C CLASS 0,80% 0,00% 0,00% JPMORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH C CLASS 0,75% 0,00% 0,00% JPMORGAN US BOND C CLASS 0,45% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO BOND H CLASS 0,55% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-EURO STRATEGIC BOND H CLASS 0,75% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-PACIFIC (EX JAPAN) EQUITY H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-TOP EUROPEAN PLAYERS H CLASS 0,80% 0,00% 0,00%

15 συνολικό επενδυτικό κίνδυνο PIONEER FUNDS-US MID CAP VALUE H CLASS 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US PIONEER FUND H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS-US RESEARCH H CLASS 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN BOND 0,80% 0,00% 0,00% PIRAEUS INVEST EUROPEAN EQUITY 1,50% 0,00% 0,00% SGAM FUND BONDS EURO CORPORATE J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% SGAM FUND EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES J CLASS 0,80% 0,00% 0,00% SGAM FUND-BONDS CONVER-J CLASS 0,60% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL GOV BOND HEDGED D2 0,45% 0,00% 0,00% BGF EURO BOND D2 0,40% 0,00% 0,00% BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED D2 0,50% 0,00% 0,00% BGF EURO CORPORATE BOND D2 0,50% 0,00% 0,00% DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC 0,75% 0,00% 0,00% OXYGEN BALKAN FUND Α/Κ ΜΕΤΟΧ.ΕΞΩΤ. 2,50% 0,00% 0,00% 15 Σηµείωση 1: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετατράπηκε στις 31/03/2010 από µικτό σε οµολογιακό, µε αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισµού του και της ονοµασίας του από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι αποδόσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε της µετατροπής του και, συγκεκριµένα, για τα έτη 2008 και 2009 ήταν ως εξής: 10ετής απόδοση του αµοιβαίου -15% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor ,33% 11,44% -11,62% 9,05% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor σωρευτική απόδοση από έναρξη -14,33% 11,44% -5,34% -11,62% 9,05% -5,57% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Universal Συντηρητικό Fund of funds Μικτό 40%MXWO+30%GMUAG+30% 1 Month Euribor Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

16 9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 16 Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων τόσο από εισόδηµα όσο και από υπεραξίες από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του, ως σύνολο. Το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνει µετοχές ελληνικών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης (µέλη του δείκτη FT/ASE 20 κατά προτίµηση) όσο και µεσαίας κεφαλαιοποίησης (µέλη του δείκτη FT/ASE 40 κατά προτίµηση), τίτλους σταθερού εισοδήµατος µε εκδότη το ελληνικό δηµόσιο, καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς. είκτης Αναφοράς: 45% Γενικός είκτης Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών συν 45% είκτης Citigroup Greece Ελλάδος GBI 7 to 10 YR (SBGR 70L) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική αγορά και τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε µετοχές και άλλο 10% σε οµόλογα και οµολογίες. Το µέγιστο ποσοστό επένδυσης µόνο σε οµόλογα-οµολογίες ή καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ σε µετοχές το 50% του χαρτοφυλακίου του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε θεσµικούς επενδυτές, µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν µεν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου, έχοντας όµως πάντοτε την εξισορροπητική δράση των χαµηλού ρίσκου τίτλων σταθερού εισοδήµατος και µέσων της χρηµαταγοράς. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντίθεται, κυρίως, από αξίες οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν επιλέξιµες επενδύσεις από ασφαλιστικά ταµεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται µεν σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα µεγάλες διακυµάνσεις, υπάρχει όµως πάντοτε η αντισταθµιστική διαφοροποίηση της επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µέσα της χρηµαταγοράς, που επιτρέπουν και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών από τις µεταβολές επιτοκίων. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 110,68 68,30 109,12.Σ.Ε 0,53% 0,65% 0,69% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 10% -15% -40% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού ,20% 8,16% -35,18% 12,99% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 15% 5% -5% -15% -25% -35% -45% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσµικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού σωρευτική απόδοση από έναρξη -27,20% 8,16% -14,50% -35,18% 12,99% -21,76% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45%SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία εκκίνησης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 16/01/2007 δυνάµει της απόφασης 690/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1888/ ). Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

17 10. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) 17 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση ενός διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου που αποτελείται κατά βάση από κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς τα οποία µπορούν να αποτελέσουν µέρος χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών φορέων και οργανισµών. Ως κινητές αξίες νοούνται µετοχές ελληνικών εταιρειών υψηλής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης (που απαρτίζουν τους δείκτες FT/ASE 20 και FT/ASE 40), καθώς και τα οµόλογα µε εκδότη το ελληνικό δηµόσιο ή πιστωτικό ίδρυµα, εφόσον είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά. είκτης Αναφοράς: 45% Γενικός είκτης Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών συν 45% είκτης Citigroup Greece Ελλάδος GBI 7 to 10 YR (SBGR 70L) συν 10% Eonia (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική αγορά και τουλάχιστον 10% του ενεργητικού του σε µετοχές και άλλο 10% σε οµόλογα και οµολογίες. Το µέγιστο ποσοστό επένδυσης µόνο σε οµόλογα-οµολογίες ή καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ σε µετοχές το 50% του χαρτοφυλακίου του. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει δευτερευόντως και σε µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς στα οποία προτίθεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από το Ελληνικό ηµόσιο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κυρίως σε θεσµικούς επενδυτές, µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν µεν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου, έχοντας όµως πάντοτε την εξισορροπητική δράση των χαµηλού ρίσκου τίτλων σταθερού εισοδήµατος και µέσων της χρηµαταγοράς. Το ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου συντίθεται, κυρίως, από αξίες οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν επιλέξιµες επενδύσεις από ασφαλιστικά ταµεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται µεσαίος, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται µεν σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα µεγάλες διακυµάνσεις, υπάρχει όµως πάντοτε η αντισταθµιστική διαφοροποίηση της επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και µέσα της χρηµαταγοράς, που επιτρέπουν και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών από τις µεταβολές επιτοκίων. Κίνδυνος Αγοράς: Μεσαίος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Μεσαίος Κίνδυνος ιακανονισµού: Χαµηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαµηλός Κίνδυνος ιασποράς: Χαµηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Μεσαίος Κίνδυνος Πληθωρισµού: Μεσαίος Κίνδυνος Κράτους: Χαµηλός Ε.Χ 85,49 55,73 101,58.Σ.Ε 1,10% 1,23% 1,27% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 10% -15% -40% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού ,25% 7,20% -35,18% 12,99% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 14% 4% -6% -16% -26% -36% -46% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού σωρευτική απόδοση από έναρξη -24,25% 7,20% -12,58% -35,18% 12,99% -21,76% 45% Γενικός είκτης ΧΑΑ+ 45% SBGR 70L+10% ΕΓΕ 3 µηνών. Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία εκκίνησης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 16/01/2007 δυνάµει της απόφασης 690/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1888/ ). Σηµείωση 2: Πληροφορίες για το είκτη Συνολικών Εσόδων (.Σ.Ε.) και το είκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ) του Αµοιβαίου Κεφαλαίου για τα προηγούµενα έτη

18 11. ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 3/835/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.) 18 Επενδυτικό σκοπό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υψηλών κερδών µακροπρόθεσµα µε επένδυση κυρίως σε µετοχικούς τίτλους επιλεγµένων µετοχών εταιριών που εδρεύουν σε κράτη των Βαλκανίων. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιτυγχάνεται κυρίως µε την κατανοµή του ενεργητικού σε ένα ευρύ φάσµα µετοχών. είκτης Αναφοράς: 40% ISE national30 (Τουρκία) συν 25% FTASE (Ελλάδα) συν 25% BET (Ρουµανία) συν 10% Sofix (Βουλγαρία) (Μεταβολή από 01/04/2010). Επενδυτική πολιτική: Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε µετοχές εισηγµένες στις βαλκανικές αγορές. ευτερευόντως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει σε άλλες κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, τραπεζικές καταθέσεις και µερίδια ή µετοχές Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυµούν να συνδέσουν την επένδυσή τους µε την πορεία και µε τα αποτελέσµατα εταιριών που εδρεύουν σε κράτη των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται υψηλός, καθώς το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κατά κύριο λόγο σε µετοχές, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνος ιακανονισµού: Υψηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος ιασποράς: Υψηλός Κίνδυνος µείωσης Ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος Πληθωρισµού: Υψηλός Κίνδυνος Κράτους: Υψηλός Ε.Χ -152, ,56.Σ.Ε 1,23% 3,01% 10ετής απόδοση του αµοιβαίου 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού 56,46% 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού ,04% 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX Απόδοση του αµοιβαίου 3ετής και 5ετής σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) 65% 45% 25% 5% OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού -15% 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX 2009 σωρευτική απόδοση από έναρξη 56,46% 55,52% 66,04% -6,53% OXYGEN Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού 50%XU % Γενικός είκτης ΧΑΑ (ΑSΕ) + 20% BET+10% SOFIX Σηµείωση 1: Ηµεροµηνία σύστασης του ανωτέρω Αµοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται η 27/06/2008 δυνάµει της απόφασης 3/835/ της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σηµείωση 2: Το ανωτέρω Αµοιβαίο Κεφάλαιο µετονοµάσθηκε από «OXYGEN BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σύµφωνα µε την υπ αρ. 52/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

19 19 ήλωση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων Η αξία της επένδυσης σε µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξοµειωθεί και να επιστραφεί στους επενδυτές ποσό µικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο κάτοχος µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι: α) κίνδυνος αγοράς: ο κίνδυνος υποχώρησης του επιπέδου των τιµών της αγοράς συνολικά ή ορισµένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασµός της τιµής των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο κίνδυνος αγοράς είναι αυξηµένος στα µετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια, σε σχέση µε τα οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια, ενώ είναι περιορισµένος στα µικτά Αµοιβαία Κεφάλαια και ακόµη περισσότερο περιορισµένος στα Αµοιβαία Κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων. β) πιστωτικός κίνδυνος: o κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ µέρους ενός εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή ενός αντισυµβαλλόµενου κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Με δεδοµένη την πιστοληπτική αξιολόγηση των συναλλασσόµενων µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και των εκδοτών κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, αυτός ο κίνδυνος είναι περιορισµένος. γ) κίνδυνος διακανονισµού: ο κίνδυνος να µην ολοκληρωθεί οµαλά ο διακανονισµός συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων ειδικά εάν ο αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλει χρήµατα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του για την εκκαθάριση συναλλαγών. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης περιορισµένος, λόγω του καθεστώτος εκκαθάρισης που διέπει τις συναλλαγές του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε αντικείµενο κινητές αξίες, οι οποίες είναι διαπραγµατεύσιµες σε οργανωµένη αγορά, υποκείµενη σε εποπτεία. Εάν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κίνδυνος είναι αυξηµένος, αν και η εταιρία διαχείρισης διασφαλίζει ότι συναλλάσσεται µε πρόσωπα υψηλής φερεγγυότητας. δ) κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναµίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιµή. Αυτός ο κίνδυνος είναι µειωµένος, διότι τα Αµοιβαία Κεφάλαια επενδύουν, κατά κύριο λόγο, σε τίτλους που ανταποκρίνονται σε κριτήρια αυξηµένης εµπορευσιµότητας. ε) συναλλαγµατικός κίνδυνος: ο κίνδυνος επηρεασµού αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου λόγω της διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Αυτός ο κίνδυνος υφίσταται στα Αµοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε αγορές εκτός Ευρωζώνης, ή σε αγορές συναλλάγµατος. στ) κίνδυνος θεµατοφυλακής: ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεµατοφύλακα ή ακόµη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί µέρους στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. Αυτός ο κίνδυνος είναι µηδαµινός, επειδή ο θεµατοφύλακας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκειται σε κανόνες αυστηρής εποπτείας, επιλέγει δε τους υπο-θεµατοφύλακες µε βάση ανάλογα κριτήρια. ζ) κίνδυνος διασποράς: ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισµένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης µειωµένος, διότι η διαχειριστική πολιτική κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε κριτήρια διασποράς του χαρτοφυλακίου του, σύµφωνα και µε την υφιστάµενη νοµοθεσία και τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζει η εταιρία. η) κίνδυνος απόδοσης: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη διακύµανση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την τυχόν παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυµα. Αυτός ο κίνδυνος είναι αυξηµένος στην περίπτωση των µετοχικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων, µικρότερος δε στην περίπτωση των οµολογιακών και µικτών Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ακόµη δε µικρότερος, όταν πρόκειται για Αµοιβαίο Κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίµων. θ) κίνδυνος µείωσης ενεργητικού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη µείωση του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακύρωσης µεριδίων του είτε λόγω της διανοµής µεριδίων του η αξία των οποίων είναι µεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης. Αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, από µόνο το χαρακτήρα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ως οργανισµού συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου. Η εταιρία διαχείρισης λαµβάνει πάντως κάθε δυνατό µέτρο, για την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των µεριδιούχων. ι) κίνδυνος πληθωρισµού: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε τη µείωση της απόδοσης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε σταθερές τιµές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης υπαρκτός για κάθε επενδυτικό προϊόν, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι επενδύσεις σε Αµοιβαία Κεφάλαια.

20 ια) κίνδυνος κράτους: ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται µε το θεσµικό και το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο κίνδυνος είναι περιορισµένος, διότι τα Αµοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε κράτη που ανταποκρίνονται σε δείκτες ικανοποιητικής ανάπτυξης (εάν επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές, θα πρέπει να εξειδικευτεί η ύπαρξη του κινδύνου). 20 ήλωση και διαχείριση κινδύνων Αµοιβαίων Κεφαλαίων επί επενδύσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Η Εταιρία δύναται να επενδύει µέρος του χαρτοφυλακίου των Αµοιβαίων Κεφαλαίων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου και των σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται ειδικά µε τις επενδύσεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, η Εταιρία χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης κινδύνων του χαρτοφυλακίου, τα οποία είναι προσαρµοσµένα και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο προφίλ κινδύνου κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ούτως ώστε να προσµετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τις εν λόγω επενδύσεις, ήτοι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος διακανονισµού. Η Εταιρία παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και υπολογίζει την επίδρασή τους στο γενικό προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού έκαστου Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο συνολικός κίνδυνος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το διακόσια τοις εκατό (200%) του καθαρού ενεργητικού έκαστου Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την µέτρηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η Εταιρία υπολογίζει σε καθηµερινή βάση τον συντελεστή «δέλτα»(δ) τόσο για την συνολική θέση του χαρτοφυλακίου όσο και ανά υποκείµενο στοιχείο του χαρτοφυλακίου και εφαρµόζει ελέγχους κόπωσης (stress tests), οι οποίοι µετρούν τον τρόπο µε τον οποίο ακραίες οικονοµικές εξελίξεις επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου σε δεδοµένο χρονικό σηµείο. Επίσης κατά την µέτρηση του κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου η Εταιρεία εφαρµόζει σε ηµερησία βάση την προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζηµίας (VaR), µε την οποία υπολογίζεται η µέγιστη δυνητική ζηµία του χαρτοφυλακίου σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης. Ειδικότερα η προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζηµίας εφαρµόζεται στο χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και στο δείκτη αναφοράς του (benchmark), ενώ η µέγιστη δυνητική ζηµία του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της µέγιστης δυνητικής ζηµίας του δείκτη αναφοράς του. Εκτίµηση του βαθµού κινδύνου του χαρτοφυλακίου µε βάση το άρθρο ν. 3283/04. Η Εταιρία, αποσκοπώντας στην προστασία ή την αύξηση της απόδοσης ορισµένων Αµοιβαίων Κεφαλαίων αλλά στην κάλυψη των συναλλαγµατικών κινδύνων µέσω µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, δύναται να χρησιµοποιεί µέσα και τεχνικές µε αντικείµενο κινητές αξίες, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει σχετικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ενέργειες αυτές δεν επιτρέπεται να συνιστούν παρέκκλιση από τους επενδυτικούς στόχους καθενός Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισµό του και στο ενηµερωτικό δελτίο. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα αξία των υποκείµενων στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιµο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του, σύµφωνα µε τον κανονισµό του και τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3283/2004, σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείµενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ING Αµοιβαία Κεφάλαια

ING Αµοιβαία Κεφάλαια ING Αµοιβαία Κεφάλαια ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ING Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΜΑΕ. 22671/06/Β/90/27, Αποφ. ΥΠΕΘΟ 38476/Β 1288/13.09.1990) Καρνεάδου 25, 27

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Alico Fund of Funds Mετοχικό

Alico Fund of Funds Mετοχικό ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων

Ενηµερωτικό ελτίο. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax: (210) 328 86 90 Web: www.piraeusaedak.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με βάση το ν. 4099/2012 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ιούνιος 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαθεσίµων Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Π & Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΚ 1025/Β/20.11.1997 & Φ.Ε.Κ 1806/Β/12.12.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. February 1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2008 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 8-10679, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-3239629,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιανουάριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ USDBOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567Β/23-11-2001 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Θεματοφύλακας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Μερίδια Τρέχουσα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα